In de brievenbus

MM900285281[1]In De Zevende Dag van 26 oktober,  zei Tom van Grieken klaar en duidelijk (03’11”) dat hij zich kantte tegen subsidies voor gematigde moskeeën. Met recht. Natuurlijk werd hij hierop gepakt door de interviewer die verkondigde dat de Kerkfabriek wel subsidies krijgt. Wel, de Kerkfabriek krijgt die terecht.

In de grond zou, afgezien van de katholieke kerk, geen enkele andere kerk, noch de protestantse, noch de anglicaanse, noch de joodse consistorie, noch het humanistisch verbond enige subsidie mogen krijgen. In tegenstelling  tot de katholieke kerk hebben zij geen halve meter grond noch goederen aan de staat moeten afstaan.

Onder het Frans schrikbewind, einde 18 de eeuw, werden alle hoeven, huizen, landerijen, ziekenhuizen, godshuizen, bossen, weilanden, kunstschatten, akkers en abdijen door dat schrikbewind in beslag genomen. Na het concordaat tussen Kerk en Staat in 1801, onder Napoleon, werden de niet vervreemde, genationaliseerde goederen terug ter beschikking gesteld van de kerkelijke overheid. Die kreeg ze niet terug maar verwierf een soort van vruchtgebruik. De abdijen van Westmalle, Tongerlo, Postel -om maar enkelen te noemen – met de daaraan verbonden weilanden en landerijen, behoren niet aan de paters maar aan de gemeenten waar ze gelegen zijn. Hetzelfde geldt voor de O.L. Vrouw kathedraal, de St Pauluskerk, de St Jacobskerk, de St Andrieskerk in Antwerpen, ze behoren de Stad toe. Idem voor St Goedele in Brussel. Kortom alle kerken en kerkelijke bezittingen van voor 1801 zijn niet het bezit van de kerk.
De kerkfabriek krijgt voor het beheer een subsidie, maar moet ook haar deel betalen voor onderhoud- en restauratiewerken. En ja, de priesters krijgen het minimumloon voor de door hen gedane studies, net zoals de dominees, ijverende humanisten en rabbijnen. Maar de drie laatsten zonder enige inbreng.
Als je de stijgende waarden van de gebouwen, gronden, weilanden, bossen, schilderijen en kunstwerken in kerken, zou optellen,die dus niet aan de kerk behoren maar aan de staat, steden en gemeenten, overstijgen die ruimschoots de gegeven subsidies.

Om even op Napoleon terug te komen, die nam het hele archief van het Vaticaan in beslag, overtuigd dat hij de mensheid met allerlei schandalen zou kunnen verblijden. Het werd in plaats van een openbaring een afgang, want afgezien van de zaak Galilei viel er niets te rapen.

Anna Bijns

Vestzak – broekzak

Het Afrikamuseum in Tervuren krijgt 550.000 euro steun van de Vlaamse regering voor een nieuw onthaalpaviljoen. Een welgekomen subsidie, nadat de federale regering het museum vorige week zware besparingen oplegde…

De besparingen bij het Afrikamuseum zijn niet min: 30 procent bezuinigingen op werkingsmiddelen, waarvan 20 procent meteen volgend jaar. Dat komt neer op meer dan een miljoen euro in 2015.

Lees verder…

FVE