Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

De crisis en de noodverordeningen etteren voort.  Het is uiterst moeilijk om de doorsnee mensen ervan te overtuigen dat heel het plaatje anders in elkaar zit.  Juist nu kreeg ik een artikel voor me dat nogmaals verhelderend is (Duits maar de moeite om te vertalen):

Der Corona-Schlachtplan gegen die Menschheit (Was sie uns antun werden in den kommenden Wochen….) 

Vanuit ons bewustzijn willen we wijzen op :

  • Zelfs als er zeer uitgebreide vaccinaties plaatsvinden, zullen noch hier noch elders, de maatregelen ingetrokken worden (mondmaskers, bubbels, e.d.)
  • Eensklaps komt er een Engelse variant te voorschijn.  Dit geeft regeringen (bv. Duitsland en Nederland) een vrijgeleide om nieuwe onmenselijke maatregelen op te leggen.  Mutaties zijn zeker mogelijk, maar het is toch wel toevallig dat deze opduikt op de dag dat in Engeland de vaccinaties van start gaan.  Dit is m.i. een misdadige manipulatie.
  • De echte leiders van onze landen, en de raadgevende medici, weten volgens mij zeer zeker de ware toedracht van deze virus-verschijning;  Mark Van Ranst  ging er in 2019 al een voordracht over geven in Engeland.  De leiders van WEF en Bill Gates zeggen het zelf!!!)

Intussen zijn zelfstandige denkers, aan de (vroegere) linkerzijde ook wakker geschoten :  zie artikel van 2.1.2021 van Jan Van Duppen:  “Links probeert al decennialang mensen zo afhankelijk mogelijk te maken” waar hij op het einde schrijft : “Het virus “verpletteren” is je reinste wetenschappelijke onzin…….Als mensen bouwen we vanaf onze geboorte ons afweersysteem geleidelijk op”.  En:  “Een aantal virologen….. is dit soort aanpak zeker niet ongenegen  (vaccinplicht), en dat zou ons zeer ongerust moeten maken”.

Ook een reactie van de linkse Sarah Wagenknecht : “Corona-Impfzwang?  Nein Danke”.

Intussen groeit de bewustwording toch in een aantal landen: in Wenen was er op 16.1 een zeer grote betoging tegen de corona-maatregelen (veel jonge mensen); het voorbije weekend in Amsterdam  (17.1) tegen Rutte en de corona-verordeningen.

Intussen regeert de “ploeg van 11 miljoen” voort.  In hun pagina-grote belgicistische advertentie van 28.11 dierven ze schrijven: “Allemaal samen kunnen we het coronavirus verslaan”.  Het is daarom dat ze elke week strengere maatregelen treffen.  Daarom zeg ik nogmaals dat ik slechts muilkorven draag, als het werkelijk niet anders kan.  En dat het verbod voor ouders om met hun uithuizige kinderen samen te komen onmenselijk is.

Onze waarschuwingen dat we met deze links-liberale regering naar een stevige repressie tegen de Vlaamsgezinden gaan, wordt nu bewust in bredere Vlaamse kring.  In wezen vormen al de deelnemende partijen één en dezelfde ideologisch profiel.  Allen volgen een links-liberaal profiel, politiek-correct en repressief inzake de corona-noodtoestand.  Een goed voorbeeld daarvan is Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken), weliswaar Cd-V maar resoluut belgicistisch.

Een goed overzicht en achtergrond geeft daarvan auteur H.P. in de Golfbrekers (16.1), wat niet genoeg kan benadrukt worden (Brussel, een bruisende stad….).

Daarom de oproep aan de leiders van Vlaams-nationale actiegroepen: pleeg overleg om een antwoord te vinden op de brutale onderdrukking door deze belgicistische schurken-regering. De recente aanvallen op Theo Francken passen trouwens ook in dat plaatje.

In het besef dat de machtige media-groepen ons trachten te vernietigen, zullen we wellicht gedwongen zijn een SAMIZDAT-pers te ontwikkelen.  Terug naar gedrukte, soms vrij primitieve vormen van informatie, om de massa te bereiken.  De voornaamste taak van het (Vlaams-nationaal) verzet is trouwens de samenhang aantonen tussen alle vormen van onderdrukking en de belgicistische golf die over ons rolt.

Jos Wouters, Boom, 19.1.2021

Pope Francis’s New book is the Catholic Reset – Dr; Taylor Marshall (video)


Bijzonder aanbevolen:
Tussen hoop en vrees – Pieter Stuurman en Karel van Wolferen – Weltschmerz video)
Nummers van tijdschrift “Gezond verstand”: info@gezondverstand.eu
Viruswaanzin.be

Omvolking, een stout woord

Na decennia doelbewuste immigratie kwam Statbel voor het eerst met een officieel cijfer. Eén op de drie inwoners van België heeft ondertussen vreemde wortels. In Brussel is dat zelfs drie op de vier. Het proces waarbij de etnoculturele samenstelling van een bevolking verandert is omvolking. De originele bevolking wordt daarbij letterlijk vervangen. Dat is precies wat er aan de gang is. Lees verder onder ingesloten video.

Miel Cools & Louis Verbeeck

Miel Cools zingt Louis Verbeeck - Miel Cools - VivaVlaanderen

Geslaagde symbiose in “Mijn kleine pagadder”:

Mijn kleine pagadder, m’n kleine kapoen
M’n stuk Barcelona, m’n beste seizoen
M’n Popeye the Sailor in miniatuur
Voor jou klopt mijn hart honderdvijftig per uur
Mijn kleine pagadder, m’n kleine kapoen

Ik weet nog goed de dag dat jij bij ons kwam wonen
‘t Was bijna lente en je mama had het druk
Ze telde nauwgezet de verse suikerbonen
En toen jij kwam toen sprong ik rond als Donald Duck

En alle tantes hebben jou geïnspecteerd
Gekeken of het merk wel was gedeponeerd
In de kliniek lagen wel zestig huilebalkjes op Fm
En die honderdtwintig ouders voelden zich in Bethlehem
Maar jij was veruit de mooiste van de zaal
Precies je mama maar dan op verkleinde schaal

M’n kleine pagadder, m’n minipaljas
M’n roos in m’n knoopsgat, m’n nopjes, m’n sas
M’n Lisabeth Taylor, een klein bloot schandaal
M’n heerlijke kleine dag- en nachtegaal
M’n kleine pagadder, m’n lijfrentekas

Mijn vogels floten nooit zo’n liefelijk belcanto
En al mijn bloemen hebben nooit zo mooi gebloemd
Als toen je woordjes sprak in een soort Esperanto
En toen jij voor het eerst mij papa hebt genoemd

En toen jij eindelijk kon vertrekken van de muur
Precies zo’n cowboy maar weer in miniatuur
Je viel je elke dag twee builen en die builen deden pijn
Maar ik trok dan gekke snuiten en ik speelde Piet Konijn
Mijn rechterknie dat was jouw tjoeke-tjoeke-trein
En ik vraag me soms af, waarom blijf je niet zo klein

M’n kleine pagadder, m’n kleine kapoen
M’n lief harlekijntje, m’n achterste noen
M’n zeepbel, m’n zeemvel, m’n vijftig miljoen
M’n kleine pagadder, m’n kleine kapoen
Ik wou dat ik jou nog eens over kon doen

Brussel, een bruisende stad…

🌋 vulkaan - Emoji Betekenis

Bij de recente “incidenten” (sic) op 13 januari 2021 kregen we eens te meer een voorsmaakje van wat er Brussel te wachten staat als de bruisende vulkaan ontploft.

Positief was echter wel dat de “Flup” er nu ook tussen zat. Toch wel raar dat we door de experten thuiswerk – quasi met een enkelband – opgedrongen krijgen. Waarom màg onze geliefde Coburger meer dan zijn onderdanen? We moeten er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren …

“Zelfs de veiligheid van de koning was niet meer gegarandeerd tijdens de rellen van woensdag, 13 januari 2021 in Brussel… “(…)

Zoals gewoonlijk speelde het linkse en vreemde schuim van de straat de hoofdrol.  Dit werd cfr. de onverwoestbare tradities dienaangaande, met fluwelen handschoenen aangepakt.  Dit soort fungeert immers als de stoottroepen van de communistische logemaffia’s. De vergelijking met Duitsland is treffend, waar Antifa ook door het regime wordt beschermd en gesteund, en geen strobreed in de weg gelegd.

Het geknoei bij het politieoptreden is dan ook niet te wijten aan onkunde maar aan onwil van de politionele leidinggevenden, die immers schatplichtig zijn aan hun politieke zetbazen.  Tal van leidinggevenden bij de politie zijn trouwens ook logemaffiosi.  De politieke zetbazen zijn dan op hun beurt bezig met het “soigneren” van hun kiesvee.   Door de politiehervorming misvorming via het Octopus akkoord is er geen Rijkswacht meer, en blijft er alleen de lokale politie over (lees: een kopie van de vroegere gemeentepolitie), waardoor de burgemeesters nu als middeleeuwse baronnen alleen baas zijn in hun baronnie.

Een lokale politie die dan uitblinkt door partijdigheid, selectiviteit, onkunde, onwil en onbetrouwbaarheid in handen van corrupte politici,  waardoor deze omgevormd is van een “force de police” naar een “farce de police”.  Alleen tegen “les sales flamins” en “zgn. (extreem) rechts – lees nazi’s – ” werkt het repressieapparaat nog feilloos.  Dit werd recent nog bewezen op de parking C om Vlaamse vlaggen in beslag te nemen.  Een politie die dan op de koop toe, via de “diversiteit”,  geïnfiltreerd is door de 5de colonne en het Paard van Troje.

De grondslag van de handhaving van de openbare orde en veiligheid heeft dan ook niets meer te maken met de bedreigingen hiervoor, maar alles met het bevechten van politieke vijanden omwille van hun opinies, ook al vormen deze geen enkele bedreiging voor wat dan ook.  Ondertussen wordt dan de rode loper uitgerold voor de misdaad en het krapuul.

Dit is kenmerkend voor een communistisch & marxistisch systeem:

Fundstelle des Tages: "Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es  die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert"  (Alexander Solschenizyn) | Michael Mannheimer Blog

En met Vivaldi zitten we volop met een communistische logemaffia-regering die oorlog voert tegen alles wat Vlaams en rechts gezind is.

Een bijzondere aandacht gaat hierbij dan naar de “boodschappers” met de gevaarlijke waarheden, die de neo-scherprechter Van Quickenborne op alle mogelijke manieren gaat bevechten. “Boodschappers”, zoals de moedige mannen van Voorpost, die het lef hadden, corona-gewijs met een spandoek, geweldloos, te protesteren tegen de islamisering. “In het parlement kan een politicus alles zeggen”, aldus de minister. Maar buiten het parlement is dat volgens hem anders. (…) Zijn nieuw voorstel tot aanpassing van de grondwet “Aanzetten tot haat en geweld naar correctionele rechtbank” is een zoveelste beperking van onze vrijheid. Wie zal bepalen wat aanzetten tot haat en geweld inhoudt? Juist. Het vonnis is bij voorbaat uitgesproken als het om een actie gaat die onze eigenheid wil beschermen.

In Brussel vormt het voormelde dan ook een explosief mengsel, met daarbij een bevolking die voor 80% van vreemde afkomst is. Ook al spelen tv-zenders handig in op deze cijfers; voor Vlaanderen zien ze zowaar op de eerste plaats onze noorderburen als grootste minderheid der immigranten. U herkent hen in het straatbeeld aan hun traditionele klederdracht met soepjurken en sjaaltjes.

De samenstelling zal dan verder evolueren en bij de volgende  gemeenteraadsverkiezingen in 2024 zal de allochtone machtsgreep in tal van Brusselse gemeenten een feit zijn.

Dit heeft dan ook gevolgen voor de ordehandhaving in het Brusselse Gewest. Op 13.01.2021 kregen we hiervan al een staaltje gepresenteerd met de toegestane betoging door de burgemeester Kir van Sint Joost ten Node, gevolgd door een tergende laksheid bij de ordehandhaving.   De milde kritiek van justitieminister Van Quickenborne gaat hier totaal voorbij aan de grond van de zaak:

Minister van Justitie Van Quickenborne legt verantwoordelijkheid bij burgemeester Emir Kir.   – De kritische stemmen bij de politie krijgen alvast steun uit politieke hoek. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), zelf waarnemend burgemeester van Kortrijk, verklaarde donderdag op de radio dat “de burgemeester die betoging beter niet had toegestaan”(…)

De grond van de zaak is immers: Wie heeft er voor gezorgd dat die burgemeester daar ongehinderd kan blijven?? En dan komen we terecht bij de communistische logemaffia’s waartoe Van Quickenborne ook behoort. En of de betoging al of niet werd toegestaan, doet er niet toe. Het schuim van de straat wordt immers toch beschermd.

Gezien de voormelde elementen, gaat de politie dan ook evolueren naar een “knokploeg” tegen politieke vijanden en , met als bijkomende invulling van hun takenpakket, als handlangers van het schuim van de straat.   Men dient dan ook geen enkele illusies te koesteren over de veiligheid in Brussel en dit geldt vooral voor de Vlamingen die er nog vertoeven.

We gaan dan ook naar een burgeroorlog zoals ook elders in de EUSSR.

Wat Brussel betreft is het eenvoudig. Als de straatterreur begint op een vrijdagavond voor een lang weekeinde, men blokkeert een 20 à 25 strategische kruispunten en men saboteert het treinverkeer naar Brussel, dan is tegen de maandagavond de klus geklaard.

De vraag is dan ook : Wat doen de Vlamingen nog in Brussel?  Wachten tot de vulkaan ontploft?  Er is dan ook maar één raad te geven: verlaat Brussel zo vlug mogelijk.  Dit geldt voor alle Vlamingen en de overheidsinstellingen plus bedrijven die er zich bevinden.  Verhuis de maatschappelijke zetels. Geef uw personeel werk in eigen streek. Laat de belastingen in eigen kas stromen. Gun de middeleeuwse stadstol voor toegang tot Brussel geen enkele euro.   U beperkt hiermee de macht van Brussel als kruispunt van belgische belangen. Bovendien ligt de luchthaven van “Brussels-Bruxelles-Brussel” Zaventem in Vlaanderen. Ze hebben tenslotte hun zgn. “Bruxelles-Sud”: Charleroi. De nuttige idioten die er willen blijven, moeten dan ook maar voelen, als ze niet willen horen. Zet er dan ook een muur rond, want als het ontploft, gaan ze niet stoppen aan de grens met Vlaams Brabant. Ga hiervoor ten rade bij Israël – daar hebben ze de expertise in huis.

Wacht niet langer op Godot – de tijd speelt in het nadeel van Vlaanderen – ook al ligt dergelijke beslissing uiterst gevoelig. Soms moet men een stuk opofferen om de rest te redden: Duitsland heeft afstand moeten doen van een behoorlijk deel van het grondgebied in het oosten om de eenmaking erdoor te krijgen.

Men kan natuurlijk blind blijven voor de werkelijkheid en wachten tot men op een blauwe maandag wakker wordt in het bloed.

“Indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.” Mattheüs 18:8-9

H.P.

Wat baten kaars en bril…

… als als de politiek ziende blind is!

The elephant in the classroom: the World Bank and private education  providers - Bretton Woods Project

... In vier jaar tijd is het aantal leerlingen dat startte in het secundair onderwijs zonder getuigschrift van het basisonderwijs, gestegen met bijna 57 procent. Dat zegt CD&V-parlementslid Loes Vandromme, die de cijfers opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts. Concreet ging het om 2.659 leerlingen in 2016 tegenover meer dan 4.100 leerlingen in 2020…

Een eenduidige verklaring is er niet, zegt Vandromme.

Toch wel: Ontkenningssyndroom…!!!

Een specifiek geval: onze kleinzoon is leerling in het 5de leerjaar. Intussen zitten er drie Syrische meisjes in zijn klas. “Zitten”. Meer niet. Zij nemen niet of bij uitzondering deel aan de lessen, worden regelmatig ergens anders “bijgespijkerd”, echter zonder merkbaar resultaat, storen de andere leerlingen, niet alleen in de klas maar ook op de speelplaats, krijgen een uitzonderingsstatuut.. Eentje – ze komt van een andere school – is al twee jaar ouder dan de normale leeftijd in het vijfde leerjaar basisonderwijs. Ze spreken amper of geen Nederlands. Nochtans kwamen twee van de drie al verleden jaar naar het vierde leerjaar. Taken maken, lessen leren, proefwerken… ho maar… dat hoeft niet voor hen. Eén uitzondering: Franse taal. Waarschijnlijk hebben ze eerst in een Franstalig land vertoefd. Zij mogen ook niet dubbelen – zij gaan automatisch over naar een hoger leerjaar. Wat moet er met hen gebeuren als zij de heel het basisonderwijs “doorzeten” hebben? Hoe kan een school een getuigschrift geven voor het niet “kennen” of “kunnen” van het leerprogramma basisonderwijs? En dan heeft de waarheidsverdringende Vandromme als reactie voor de toename van het aantal leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs: “Een eenduidige verklaring is er niet…”

En dan vragen we ons ook nog af in hoever de schooldirecties “mild” waren bij het uitreiken van de getuigschriften…

Democratie

De Wereld is een Fout Toneel |

Ter illustratie deze citaten uit De Afspraak:

Annemans geeft antwoord op vraag “moderator” over het verloop van de kiesverrichtingen: zonder kieslijsten, zonder bevestiging dat er iemand gestemd heeft e.d….. als wij dergelijke zaken meemaakten in Azerbeidjan of in Kroatië na de val van de muur, dan maakten wij een vreselijk rapport… Wordt onderbroken door moderator… Annemans: ik mag toch mijn zin afmaken…Moderator: neen, neen, ik wil eerst begrijpen wat u zegt, zegt u ook dat er gefraudeerd is, ja of neen?… Annemans: neen, ik zeg dat de manier waarop de verkiezingen in de VSA zijn georganiseerd, daar zijn bedenkingen bij te maken en… Wordt onderbroken door moderator: op basis waarvan?… Annemans: nog maar één vaststelling, dat er geen kieslijsten bestaan… Wordt onderbroken door Rutten:… die hebben ook geen identiteitskaart, he!…”

Voilà, simple comme bonjour! Geen identiteitskaarten, dan is het voor Rutten dik in orde. De illegalen, de doden mogen ook stemmen, of de Democraten zelfs twee keer. Een zelfde redenering zoals bij de “vluchtelingen” die hun paspoorten verliezen maar nooit hun smartphone. Die moet u op hun woord geloven. U kan de uitzending van De Afspraak hier (her)bekijken.

We hebben het echter over democratie: bij Wikipedia vernemen we:

“De oudst bekende democratie was die van Athene in de Griekse oudheid (6e tot 4e eeuw v. Chr.). Alle vrije burgers van Athene stemden in een centrale volksvergadering op gelijke voet over wetgeving en benoemingen voor belangrijke posten; via een schervengericht konden ambtsdragers die te veel macht naar zich toetrokken, weer worden afgezet. Het stemrecht was wel zeer beperkt: vrouwen, slaven en metoiken (vreemdelingen, “medebewoners”) mochten in Athene niet meebeslissen.”

K.A. Vlaanderen schrijft in “De democratie moet worden gerespecteerd”:

De scènes in het Capitool in Washington, DC – woensdag – toen demonstranten, die president Donald Trump steunden, de congresvergadering verstoorden, leken erg op die in Belgrado in oktober 2000. Dezelfde scènes herhaalden zich later in Oekraïne – twee keer, in 2004 en 2014 – in Georgië, Moldavië, Wit-Rusland en in verschillende Centraal-Aziatische voormalige Sovjetrepublieken. Bij elke gelegenheid steunden de VS de ‘democratische volksmacht’ door middel van de actieve betrokkenheid van Amerikaanse ngo’s en ambassades.

Hetzelfde gebeurde in 2011 met de ‘Arabische lente’ die begon in Tunesië en zich vervolgens een weg baande door Noord-Afrika en de Perzische Golf. Op sommige plaatsen is het “gelukt”, waarbij decennia-oude regimes omver werden geworpen. In andere landen faalde het project en veroorzaakte de ‘Arabische lente’ de oorlogen in Libië (met bommen uit Frankrijk, het VK en het België van minister Pieter De Crem!) en Syrië en het bloedvergieten in de straten van Bahrein. Nogmaals, de VS juichten deze revoluties toe als een ‘feest van de democratie’ – behalve dan in Bahrein waar de VS een grote marinebasis huisvesten.”

Lees verder

De wonderen zijn de wereld niet uit…

Tom Van Grieken “kreeg” gisteren aandacht en tijd van Terzake.

Niet dat de nullenzender tot inkeer gekomen is, maar als àlle partijvoorzitters een beurt krijgen (sic), dan mag Tom ook zijn mening uiten – ook al probeert de journalist met allerlei instinkers hem tot uitlatingen te forceren waarop ze hem vervolgens kunnen afrekenen…

Driewerf hoera!

Driewerf hoera! | Verjaardag, Teksten
  1. Trump kruipt in het stof!
  2. We worden gevaccineerd!
  3. Prachtige kans om de Vlaamse oppositiepartijen slagen onder de gordel te geven!

Gisteren naar de tv gekeken? Vastgesteld hoe de oppositiepartijen aan de rechter kant van het Vivaldifirmament – zowel N-VA als Vlaams Belang – spitsroeden moesten lopen in de zgn. politieke “duidingsprogramma’s”? Met de onderhuidse beschuldiging van de premier in het parlement dat een bestorming van “onze” democratische instellingen er ook zit aan te komen als de zgn. Vlaamse “Trumpisten” hun “opruiende boodschap” mogen blijven verspreiden? Open doekje voor communist PVDA-er Mertens, die stelt dat ze, de Trumpisten, zelfs zitten tot in “ons” parlement. Als er nu iemand is, die zijn mond met zeep moet wassen, na het uitspreken van het woord “despoot” i.v.m. rechtse partijen, dan is het wel een aanhanger van o.a. Mao of Stalin… Zelfs Rutte mocht nog eens aanschuiven om mee te genieten…Het scheelde niet veel of de “moderator” gaf een tournée generale.

Vaccinatie: Ten allen prijze. Wie zich eraan wil onttrekken kan dat, màg dat, maar zal bepaalde geneugten van de samenleving dan moeten afschrijven. Zoals op vakantie gaan. Of zoals bij grote bedrijven gaan werken. Of andere bezigheden waarbij men een vaccinatiepas zal moeten tonen. Er zijn nu al werkgevers die onomwonden stellen dat ze – zodra hun personeel kàn ingeënt worden – dit zullen verplicht opleggen, zo niet: ontslag. Een vaccinatiepas wordt dan het nieuwe bewijs van goed gedrag en zeden. Een verantwoordelijkheidsdiploma. Volgens crematiedeskundige prof. Frank VDB is “het rijk van de vrijheid in zicht”. U bent gewaarschuwd. Als de vos de passie preekt…

Het is nu – in dit land dat het mijne niet is – niet aan de orde. Nog niet. Ieder is baas over zijn eigen lichaam. En bovendien staat het iedereen vrij zich vrijwillig uit de samenleving terug te trekken. Men moet er wel rekening mee houden dat men de maatschappij niet kan belasten met een extravagante levensinstelling. De tijd dat men eieren naar de Arme Klaren ging brengen is definitief voorbij.

We willen de roes van de virologen, het Vivaldifeestcomité en van de poco pers toch even doorbreken met onderstaande nieuwsbrief van een ander comité, dat van de Bezorgde Ouders. In deze brief zetten ze alles nog eens op een rijtje. Zeer aan te bevelen literatuur, niet alleen voor bezorgde “ouders”.

De media zien een terugkeren naar normaal enkel mogelijk als zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden tegen COVID-19. We krijgen veel lofbetuigingen over de verschillende nieuwe vaccins in omloop. Maar de kritische stemmen worden niet gehoord. We willen enkele ethische aspecten verbonden aan het nieuwe coronavaccin belichten in deze nieuwsbrief. Zoals: Is het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen ethisch verantwoord? Is het gebruik van mRNA vaccins genetische manipulatie? Waarom gebruikt men nanotechnologie, of wil men nanotechnologie gebruiken? Komt onze privacy niet in gevaar? Is er voldoende getest op mogelijke bijwerkingen van de nieuwe mRNA vaccins? We hebben de voornaamste bezwaren voor u bondig op een rij gezet, zo kan u uw eigen mening vormen. Lees verder…