Ayatollah Joël

Gisteren werd gezondheidseconoom Lieven Annemans nèt niet standrechtelijk geëxecuteerd in de 7de Dag. Johan Sanctorum breekt voor hem een lans in antwoord op roddelnonkel Joëls frustraties:

Zoals u ongetwijfeld weet, bevalt De Morgen-columnist Joël De Ceulaer elke week van een ‘Open brief’ waarin hij zijn misprijzen ventileert ten aanzien van een landgenoot die zich misdragen heeft. Hij doet dat met veel verontwaardiging en moreel vertoon, alsof de schrijver zelf van engelenstof gemaakt is. Dat is natuurlijk niet zo, het is een pose, of misschien wel een wanhoopskreet van een links-progressistische journalist, schrijvend voor een krant die haar oplage tussen 2014 en 2019 met 38% zag dalen. Toeval of niet: de periode waarin ene Joël De Ceulaer de redactie kwam versterken. Dit helemaal terzijde.

Aanbevolen leesvoer: Beste Joël De Ceulaer, u bent als een ayatollah die elke week een fatwa uitspreekt

P.S. Dit hebben we ook nog onthouden. Jan Jambon kreeg het behoorlijk op zijn heupen toen hij door de twee scherpslijpers van de nullenzender onder de poco hakbijl gehouden werd, geen kans kreeg een antwoord op het salvo vragen te formuleren: “Mag ik misschien 7 woorden achtereen zeggen… het is tenslotte de 7de dag…”

Bescherm onze Europese volkeren en culturen

Filip Dewinter heeft dit project, een burgerinitiatief om de EU-controletoren wakker te schudden, onder zijn vleugels genomen. U vindt er alle informatie over op facebook, met achtergrondgegevens, met cijfer- en beeldmateriaal. En een Nederlandstalig promotiefilmpje; u vindt het onder dit bruggetje. Wij kunnen dit echter omwille van technische softwarebeperkingen niet plaatsen. Klik hier (u dient hiervoor een facebookprofiel te hebben).

In de Europese Unie behoren ongeveer 50 miljoen mensen tot een culturele minderheid. Vele anderen behoren tot een van de vele volkeren die de culturele en etnische rijkdom van Europa uitmaken.

De Europese Unie doet (veel te) weinig om de rechten van de Europese volkeren en de etnische en culturele minderheden te beschermen. Het doel van dit burgerinitiatief is om de regio’s de mogelijkheid te geven rechtstreeks toegang te krijgen tot EU-fondsen.

De einddatum voor het verzamelen van handtekeningen is 7 november 2020.

Wat is een Europees burgerinitiatief?

Het Europees burgerinitiatief, opgericht in 2012, is een manier voor Europese burgers om de toekomst van de EU vorm te geven door via een petitie de Europese commissie te verzoeken voorstellen in te dienen.

Waarom zou ik deze petitie ondertekenen?

Wanneer een culturele of etnische minderheid of volk afhankelijk is van subsidies van één of andere rechtstreekse overheid van de staat of het land waar ze deel van uitmaken, zijn ze tevens onderhevig aan hun directe invloed. Financiële onafhankelijkheid betekent meer autonomie over de manier waarop hun regio wordt bestuurd en zelfbeschikkingsrecht over de manier waarop hun belastingsgeld wordt besteed. Onderteken de petitie als u het niet eens bent met de discriminatie en de achterstelling van culturele minderheden. Met uw handtekening helpt u de volkeren en culturele en etnische regio’s in Europa om te overleven en hun etnische, taalkundige en culturele identiteit te beschermen. Door de échte verscheidenheid van volkeren en culturen in Europa te promoten, garanderen we de culturele diversiteit in Europa. Door de volkeren en culturele minderheden in Europa zelfbewuster en autonomer te maken, kan de immigratie-invasie afgeremd en gestopt worden. Europa moet immers zijn identiteit herwinnen om de multicultuur terug te dringen.

Hoeveel handtekeningen zijn er nodig?

Er zijn 1 miljoen handtekeningen nodig uit ten minste 7 landen van de Europese Unie. Hoewel we al meer dan 1 miljoen handtekeningen hebben verzameld uit 3 landen, moeten we nog steeds het voorgeschreven aantal handtekeningen verzamelen van 4 andere landen, een aantal dat van land tot land varieert. Meer informatie hierover vindt u op de website van de petitie.

Wat gebeurt er als aan alle voorwaarden is voldaan?

De EU is verplicht om rekening te houden met de petitie en hun wetgeving aan de doelstelling(en) van de petitie aan te passen.

Wie is de initiatiefnemer?

Het initiatief is gestart door de Szeklers (een etnisch en culturele minderheid in Transsylvanië/Szeklerland). De Szeklers een bevolkingsgroep die deel uitmaakt van de Hongaarse minderheid in Roemenië.  Deze petitie betreft het niet alleen hen, maar ook vele andere culturele minderheidsvolkeren in de EU. Door met deze petitie/Europees burgerinitiatief te starten willen ze solidair met andere volkeren en etnische en culturele minderheden in Europa, het Europa van de volkeren gestalte geven.

Wie mag de petitie ondertekenen?

Iedere Europese burger die meerderjarig is mag de petitie ondertekenen.

Waar kan ik de petitie ondertekenen?

U kunt de petitie online tekenen door op de knop “Teken” op de website te klikken. Bedankt voor uw steun en handtekening! Klik hier!

http://www.nationalregions.eu/

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

GESCHENK VAN DE BELGISCHE MACHTHEBBERS: TERREUR EN ANGST

Twee voorbeelden van het verbreiden van terreur.  Omwille van de hoge coronacijfers in Wallonië en Brussel werd in heel het land de horeca gesloten.  Als Wallonië de dieperik ingaat, dan Vlaanderen ook.  De horeca moet per direct terug open want bij een tegensprekelijk onderzoek kan niet aangetoond worden, dat deze voor de stijging van ziektegevallen verantwoordelijk is.  Het tweede voorbeeld van terreur is het verbod langs het parcours van de ronde van Vlaanderen te supporteren.  Men had toch afstandsbeperkingen kunnen invoeren.  Maar nee, alles wat nog aan prettigs doet denken moet verboden worden.  Hoofdtitel in het blad “De Zondag” over de Ronde :  “Blijf thuis.  Red jezelf…..” en Jan Jambon iets verder : “Koers verenigt ons.  Maar vandaag màg het geen volksfeest worden!”.(*)

Ik ben ervan overtuigd dat in de opperste kringen in dit land, de geheime machtselite, voldoende kennis aanwezig is over de werkelijke aard van deze Covid.   Desondanks voeren zij de terreur op; waardoor ik nu sinds enkele dagen incidenten beleef, en vele anderen, omdat we ons niet een voldoende slaven-houding aanmeten.  Zeer opvallend is weer de terreurdeskundige van Mechelen, Bart Somers,  met nieuwe controlemechanismen, en ene min-president van Vlaanderen die zegt dat de meerderheid moet boeten voor het gedrag van een minderheid (de horeca).   Maar er is geen minderheid die alles bewust boycot…..

Opvallend, in ieder tegensprekelijke mensengroep, is dat de Gutmenschen ten sterkste de repressie steunen.  Ik begrijp ook wel dat de Vlaamse politieke groepen voorzichtig zijn, want men wordt werkelijk kaltgestellt als men de Covid-hysterie aanklaagt (zie Lieven Annemans).

Bij elke wetenschappelijke stellingname hoort een tegensprekelijk debat; hier echter zou men heel graag Covid-tegenstanders in verzekerde bewaring zetten.

De cijfers, die elke dag door de nomenclatura van de pers, worden verstrekt, zouden een heel verhelderend beeld geven, als men bijkomende informatie omtrent de ernst, de afkomst van de patient en de bevestiging dat er wel degelijk door vele positief-getesten “”muilkorven” werden gedragen.  Deze nomenclatura bezondigen zich werkelijk aan misdadig gedrag, door het aanwakkeren van de terreur en de angst.

Ik had aan de webmaster een YT-film doorgestuurd – niet omdat het een priester is, die de waarheid zegt (Amerika): maar omdat hij dat op zo’n simpele, verhelderende manier doet.  De zaken zijn zeer overzichtelijk op een rij gezet in een video van priester Altier: “Wij leven in de leugen”.

Vanaf de start is hier gewaarschuwd voor de belgicistische regering; we raden toch aan hierniet te lacherig over te doen.  De Vlaams-nationale politiekers, die zich respecteren, moeten hier een ernstig scenario voor ontwerpen.  De Croo was zo ontroerd bij zijn ambts-aanvaarding, omdat hij nu de kans heeft zijn pathologisch belgicisme tot uitvoering te brengen.  Er zal geen enkel middel gespaard worden om de Vlamingen, die nog weerwerk bieden, door repressie, uitsluiting en arrogantie te vernederen .   De beide “De Croo’s” zijn bezeten door belgicisme.  Dit houdt de voortzetting en uitvoering in van de geest van 1830 en lang daarna om de Vlamingen terug te brengen tot een onderdanig slavenvolkje.  Het ergste is dat de meerderheid dit sowieso al is…  

De werkelijke machthebbers achter de schermen, beschouwen zich als oppermachtig.  Als bvb. een Vlaamsgezinde partij te machtig wordt, dan wordt de vijfde kolonne, zijnde de infiltranten ingeschakeld, om elk gevaar voor de Belgische “high class” uit te schakelen.  Daardoor is de N-VA zo tot een machteloos instrument geworden, dat over enkele jaren grotendeels betekenisloos kan worden.  Als lid van de IJzerwakewerking zie ik, hoe de top van de N-VA venijnig reageert, telkens gevraagd wordt de verzoening tussen de twee blokken te bevorderen

In een You Tube bijdrage over Dr. Reiner Füllmich heeft de webmaster reeds mee aangeduid, dat heel deze veroorzaakte crisis eigenlijk een derde wereldoorlog is (Corona: voer voor het gezond verstand).  Ook op binnenlands politiek vlak tracht men zelfstandige denkers/volksbewegingen te vernietigen.  Anders dan sommige geborneerden zeg ik: steun de middenstanders, gebruik baar geld, deel de opinies die hier worden aangereikt (filmpjes) met anderen, bevorder het zelfstandig oordelen.  Denk aan Tsjechië waar het eerste grootschalig protest tegen Covid reeds begonnen is.  Denk aan verscheidene omliggende landen waar het verzet steeds grotere vormen aanneemt!

Jos Wouters, Boom, 19.10.2020

*Nvdr: zo ziet een normale Ronde van Vlaanderen eruit: met honderden vlaggen die de renners begeleiden en toejuichen, die ons land geel-zwart kleuren, Vlaanderen op de wereldkaart zetten… Eén groot volksfeest! Nu een doodse boel, zonder ziel. Ivan Mertens draait zich om in zijn graf!

Open brief aan ‘onze’ Donald

Open brief aan Donald Muylle

Beste Donald Muylle,

Nu ja, ik spreek je maar amicaal aan met “beste” omdat ik dacht je te kennen. Je kwam immers al zo dikwijls op een vaderlijke wijze vertellen dat je keukens maakte “alsof ze voor jezelf waren” dat ik echt wel sympathie voor je kreeg en je bijna als een vriend begon te beschouwen, weliswaar zoals we vandaag via de sociale media een ganse reeks vrienden hebben.

Als zo’n afstandelijke vriend moet me nu toch iets van het hart. Jouw bedrijf heeft ongetwijfeld een publiciteitsbureau, waaraan opdrachten worden gegeven. Dat bureau adviseerde je nu om aan al je vestigingen metershoge Belgische vlaggen te plaatsen, en ze lieten jou ook opdraven in een reclamespotje waarin je moet zeggen dat al je producten “Belgisch” zijn. Misschien hadden de reclamejongens geen inspiratie, en grepen zij daarom terug naar de voetbalgekte van enkele jaren geleden. Hopend dat ook jouw klanten hun gezichten gaan beschilderen in tricolore kleuterkleurtjes en clownshoeden in dezelfde kleuren zullen dragen.

Natuurlijk is het jouw goed recht om publiciteit te maken, en ook om met je eigen sappige accent zelf de filmpjes in te spreken. Niks mis mee, integendeel, we werden er vrienden door. Maar wanneer reclamejongens je iets voorstellen mag je daar echt niet zo maar in meegaan. Blijf kritisch!

Gezond verstand straalde je in het verleden steeds uit, en ik heb zo’n onweerlegbaar vermoeden dat net dit gezond verstand vandaag verdwenen is. België is synoniem voor profitariaat op de kap van de Vlamingen, voor regelrechte diefstal van middelen die aan de gewone Vlaming toekomen, en dat onafgebroken van 1830 tot nu. Wie zichzelf en zijn producten “Belgisch” noemt, zegt eigenlijk dat hij een profiteur is die de Vlamingen minacht en die het toejuicht dat Vlamingen betalen en zwijgen.

Dit zwijgen verdwijnt, en gelukkig maar. Twee politieke partijen steven samen af op een meerderheid in Vlaanderen, waardoor Vlaamse zelfstandigheid luidop bespreekbaar wordt. Dat ontgaat allerminst de kringen die leven van Vlaamse onderdanigheid, en die ongetwijfeld aan de basis liggen van de Belgische hoerareclame die in heel wat warenhuizen opduikt, en nu ook in jouw reclame, voor jouw vestigingen, aan jouw vlaggenmasten.

Fiere Leeuwenvlaggen zouden heel wat krachtiger overkomen dan de vlaggen van een quasi-bezetter. Maar ik ben me bewust van de onterechte angst van vele zelfstandigen, en hun oude adagium: “Wij doen niet aan politiek”. Misschien moeten die zelfstandigen toch eens een kijkje nemen over de Franse grens, in Zuid-Vlaanderen. Waar ontelbare handelszaken Leeuwenvlaggen uithangen, en er zelfs niet zouden aan denken om een Franse drapeau te gebruiken.

Beste Donald, knikker de oubollige raadgevers van je huidige campagne eruit, en wordt weer je fiere zelf. Een West-Vlaamse ondernemer die een sterk bedrijf uit de grond stampte. Een Vlaams bedrijf dat geen onderdanige slippendrager moet zijn van Belgische heren. Een Vlaams bedrijf dat het niet nodig heeft om op te kijken naar degenen die Vlaanderen bestelen en beroven van noodzakelijke eigen middelen.Een Vlaams bedrijf dat zijn Vlaamse klanten niet langer minacht, en gedreven wordt door een Vlaamse bestuurder die fier moet kunnen blijven op zichzelf : “Mijn naam is Donald Muylle”.

Met vriendschappelijke groeten,

Wim Verreycken, Werkgroep ‘Vlaanderen verdient beter’ & Wim De Wit, voorzitter IJzerwake.

Wie zijn ze, de ‘verdachte’ politici? (2)

Refererend naar deel 1 van eergisteren, gaan wij hier verder met een Wikipedia-verwijzing naar Erich Mielke (de Nederlandse versie is zeer summier en biedt beduidend minder achtergrondinformatie), de Stasi activiteiten in de rest van de wereld en de betrokkenheid bij terroristische terreurbendes (volg bruggetje voor meer uitleg omtrent hun identiteit en herkomst). (video Erich Mielke, Meister der Angst, 1u 29′)

Hierin wordt duidelijk gewag gemaakt van Stasi-steun aan paramilitaire en terroristische groeperingen, zowel financieel, training als bewapening, bescherming, advies én chantage, over continenten heen. De volledige tekst in het b.g. bruggetje is echter van belang voor een goed begrip van de DDR en de Stasi waarachter de sporen lopen naar Moskou en de KGB – GRU.

En met zo een terreurregime hebben al de “democraten” van heden, nog steeds geen enkel probleem:

“In 1931 schoot Mielke met een mededader, Erich Wichert, op de Berlijnse Bülowplatz twee politieagenten dood, Paul Anlauf en Franz Lenk. Mielke vluchtte daarop naar de Sovjet-Unie. Tussen 1932 en 1935 bezocht Mielke de Internationale Leninschool in Moskou, daarna was hij docent militaire-politionele vraagstukken aan de Lenin-School. Van 1936 tot 1939 vocht hij aan de kant van de Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog. In 1939 week hij uit naar België en was werkzaam als politiek-commissaris voor de KPD in België en Frankrijk. In Spanje, België en Frankrijk leefde hij onder de naam Richard Hebel (met Letse papieren). Na de Duitse inval in Frankrijk werd hij tot april 1941 door de Fransen geïnterneerd. In 1944 werd Mielke door de Duitse overheid ingedeeld bij de Nationaal-Socialistische Organisatie Todt (deze organisatie was verantwoordelijk voor de aanleg van de Duitse Autobahn en de Atlantikwall).  “

Zoals uit dit citaat blijkt, waren  de communistische infiltraties in België al van voor WOII   gaande, in dienst van de USSR. “met toen al 30 à 40 miljoen doden op het palmares”. Een recente bron en brandend actueel: Communist Terror Coming for You, met de Tsjeka (of Cheka, Ned.vert.: “spion) en de dagdagelijkse terreur van het bolsjevisme.

 En dan maar eindeloos blijven lullen over de moord op de communist Julien Lahaut!

Er is zelfs een verband tussen Dutroux en de Stasi. De Aachener Zeitung kopte op 9 februari 2003: “Arbeitete Marc Dutroux für die Stasi?” Volgens de krant zou het Oostduitse ministerie voor de staatsveiligheid (MfS) of beter bekend als de ‘Stasi’ invloedrijke personen in West-Europa met kinderporno gechanteerd hebben. Zo zou ook Marc Dutroux voor de Stasi gewerkt hebben. 1 op de 50 DDR-burgers zou op een of andere manier met de Stasi samengewerkt hebben, al dan niet vrijwillig. Ter vergelijking: in Nazi-Duitsland: 1 op de 2000 met de Gestapo en 1 op de 583 bij de KGB. (…)

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

De CIA was eerste tijdens een Nacht- und Nebelactie ter plaatse om het Stasi-archief in beslag te nemen en er een selectie uit te halen, geschikt voor later gebruik, zoals – horresco referens – chantage van politici, journalisten en/of andere nuttige doelwitten. Inzage der gefilterde documenten, ook over West-Europese politici, is uitsluitend geschikt voor de ogen van geheime diensten… waarbij dan ook “het geval Dutroux” opduikt onder het thema kinderporno…Der US-Geheimdienst hatte sich in Wendezeiten Material über die Spionageabteilung des MfS gesichert. Wegen darin enthaltener brisanter Informationen auch über westeuropäische Politiker dürfen bis heute nur Geheimdienste in die – von der CIA gefilterten – Berichte einsehen. Laut Experten erklärt das, warum die Ermittlungsbehörden sowohl den Fall Dutroux als auch das Verschwinden von Manuel Schadwald bisher nicht klären konnten. Der seit 1993 vermisste Junge ist nach Zeugen-Aussagen ins niederländische Kinderporno-Milieu verschleppt worden….”

Bij Hartgeld.com verscheen als reactie op dit thema (origineel in het Duits en bijgevoegd de Ned. vertaling:

“Als am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel, hatten alle erst mal mit dem Jubeln zu tun. Auch Bundeskanzler Helmut Kohl (richtiger Name Henoch Kohn)*

Zwei Tage später erinnerte sich Kohl, daß sich in Ostberlin noch brisante Stasiunterlagen über Mitarbeiter in Westdeutschland existierten. Er schickte einen Mitarbeiter des Kanzleramtes, um die Unterlagen in Sicherheit zu bringen. Diese konnten aber nicht mehr aufgefunden werden. Der CIA hatte sie bereits in der Nacht vom 9. auf den 10. November in Besitz genommen und in die USA geschickt.

Ein paar Wochen später fanden 17.000 Personen in Westdeutschland ein Kuvert in ihren Briefkasten. Der Inhalt bestand aus einer Kopie ihrer Stasiunterlagen und einem beigelegten Drohbrief. In dem hieß es, sollte man gegen die Interessen der Vereinigten Staaten handeln, so werde man die Unterlagen veröffentlichen. Unter den westdeutschen Stasimitarbeitern befanden sich fast alle Journalisten der großen Zeitungen. Von diesem Zeitpunkt an erschienen keine negativen Berichte mehr über die USA. Die Stasi hatte also fast den gesamten Journalismus unter Kontrolle.”

“Toen op 9 november 1989 de Muur viel, werd er eerst vooral gejubeld. Ook door kanselier Helmut Kohl (echte naam Henoch Kohn*). Twee dagen later herinnerde hij zich dat er in Oost-Berlijn nog zeer explosieve stukken over medewerkers in West-Duitsland bestonden. Hij stuurde een afgevaardigde van zijn kanselarij om de dossiers in veiligheid te brengen. Men kon ze echter niet meer terugvinden. De CIA had ze al tijdens de nacht van 9 op 10 november aangeslagen en naar de VSA gestuurd.

Een paar weken later vonden 17.000 personen in West-Duitsland een omslag in hun brievenbus. De inhoud: een copie van hun Stasi-dossier en een bijhorende dreigbrief, waarin duidelijk gemaakt werd dat indien de betrokkene iets zou ondernemen tégen de VSA-belangen, de inhoud sito presto publiek bekend zou gemaakt worden. Onder de West-Duitse Stasi-medewerkers bevonden zich quasi alle journalisten der grote kranten. Vanaf dat ogenblik werd er geen enkel negatief artikel nog over de VSA gepubliceerd… De Stasi had dus – zelfs na haar opheffing – bijna alle journalisten onder controle.”

*Wer ist ex-Kanzler Helmut Kohl?

.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

.. “De Stasi had dus bijna alle journalisten onder controle…” Dit laatste citaat kan dan ook veel verklaren. Trouwens wie heeft er in België ook zo een brief gekregen?   Uiteindelijk stelt zich de vraag: Wie werkte er allemaal in het Westen voor de Stasi (en de KGB).   En wie wordt er nog steeds gechanteerd en door wie?  Het feit dat de CIA deze Stasi archieven kon “meenemen”, verplicht dan ook vragen te stellen over de “spontane val van de muur” en wie er dan werkelijk schuil ging achter de DDR  &  USSR? En lopen de sporen hier niet naar de banksters van Wallstreet en The City?

Het zijn deze chantage praktijken, die een verklaring geven voor beslissingen waarvoor er op het eerste zicht geen logische verklaring is.  En voor de MSM leugen en verraderspers?

Chantage is immers de olie die het gigantische wereldwijde crimineel corrupt systeem smeert. Zolang dat men dit niet weet of niet wil weten, speelt men het spel mee van de occulte machten achter de NWO.  Om dit te weten dient men wel de plat getreden paden te verlaten en dit is inderdaad niet zonder gevaar.

Waar zitten de leden van V – partijen om dit onderwerp verder uit te spitten via parlementaire vragen, ergo facto in de tegenaanval te gaan tegen de Sv.   die trouwens bloed aan de handen heeft m.b.t. de Bende van Nijvel. Zwijgen is immers toestemmen.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Op basis van de voormelde citaten dienen dan ook heel wat meer politici aangepakt te worden, die een werkelijk gevaar vormen, dan de 7 in het persbericht.

Het echte probleem dat zich hierbij stelt, is dan de Sv. zelf. Van een dienst, optredend voor een crimineel corrupt regime,  kan en mag men dan ook niets goeds verwachten, alleen het meest decadente.

H.P.

Wie zijn ze, de ‘verdachte’ politici?

Volgens Thierry Debels in P-Magazine houdt de Staatsveiligheid 7 Belgische politici in het vizier.  Het bericht verwijst naar een publicatie in De Tijd.

7 Belgische politici in het vizier van de Staatsveiligheid

De Staatsveiligheid (VSSE) heeft vorig jaar meer dan 360 documenten opgesteld waarin de naam voorkwam van een of meer politieke mandatarissen. “Dat kan zowel gaan over ministers uit de verschillende regeringen in ons land als over parlementsleden of leden van het Europees Parlement”, schrijft De Tijd. …”

Volgens hetzelfde persbericht werden de Eerste  Minister, de Minister van Justitie en het Comité I ingelicht door de Sv. Er zijn geen namen vermeld, evenmin het motief.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Over wie kan het gaan?

1. Politici die hand – en spandiensten verlenen aan binnenlandse en /of buitenlandse vijandige belangen.   Dit is mogelijk, bv. in het kader van interne afrekeningen, maar is weinig geloofwaardig, want dan had men de leden van de huidige en vorige regeringen ook dienen te vermelden gezien het verraderswerk met betrekking tot o.a. het Coudenhove Kalergi plan, het Agenda 21-30 plan en de Covid 19 samenzwering. (…niet beperkende opsomming)

2. Politici die een gevaar vormen voor de Belgisch – Franse bezetting van Vlaanderen, een bezetting die er op gericht is Vlaanderen te plunderen en te saboteren. Dit ligt meer voor de hand.    Het is immers de voornaamste taak van de Sv om de “flamins” te bevechten die in het verzet staan tegen deze bezetting. De PVDA  dient hier enkel als voorwendsel, het is immers een front-store van de loge met behulp van Sv.  Via de PVDA kan men dan zo gezegd de lat gelijk leggen.  Opvallend is wel dat er melding gemaakt wordt van Louis Tobback en een DDR spion.

We citeren uit b.g. bron:

“Zo werd Louis Tobback in het begin van de jaren 80 genoemd in een dossier waarbij hij of een socialistische collega contacten had met een Oost-Duitse spion…. “

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Als we het hier over een Oost-Duitse spion hebben, dan gaat het vermoedelijk over de DDR Stasi.  Het voormelde kwam ook reeds aan bod in een parlementaire vraag van senator  Wim Verreycken (volg bruggetje naar bron):

“♦ Louis Tobback wordt genoemd in Oost-Duitse spionagedienst STASI archieven, Laurette Onkelinx weigert een onderzoek te openen.

Louis Tobback spion voor de Stasi? In de Senaat stelde Wim een aantal lastige vragen aan minister van Justitie Laurette Onkelinx over de activiteiten van de sinistere Oost-Duitse spionagedienst STASI in ons land.

Wim legde bewijzen voor, die hij haalde uit de Berlijnse Stasi-archieven, waaruit blijkt dat de Stasi van haar informant in België het bericht kreeg dat er met SP-kopstuk “t”, verder aangeduid als “Tobback“, wel zaken kunnen gedaan worden. Hij wilde weten of de Belgische staatsveiligheid dit reeds onderzocht had.

Wie is nu die geheimzinnige “t.” ? Geheim agent “tsirlich” is zo vriendelijke het ons te vertellen. Hij beveelt zijn bazen in Oost-Berlijn aan het volgende in overweging te nemen: een kort privé-bezoek van Tobback. Tsirlich noemt het trouwens de “SP-Spitze”!, het uitsturen van een SED-vertegenwoordiger naar Brussel en een uitnodiging voor de SP-fractievoorzitter in de senaat Jos Wijninckx.

“Tsirlich” was zeer optimistisch wat betreft de mogelijkheden voor “constructieve samenwerking” met leidende Vlaamse socialisten; zelfs Van Miert opperde geen bezwaar tegen gesprekken met de SED.In het Stasi-archief van meer dan 100 pagina’s dat Wim Vereycken VB kon inkijken, stond ook veel te lezen over de contacten in 1986 en 1989 tussen DDR-afgevaardigden en leden van VAKA, Vrede, Pax Christi, Oxfam, CVP, Agalev, Volksunie, CNAPD en UBDP. VAKA en “Rencontres pour la paix” aanvaardden met plezier een uitnodiging om de DDR te bezoeken, schreef de Stasi-spion. En Agalev, stelde hij, ondersteunt ten volle een hele rits van “initiatieven van de Sovjet-Unie en van de socialistische landen “. Agalev werkte trouwens goed samen met VAKA, merkte hij nog op, en was trouwens in maart van datzelfde jaar al in Moskou geweest om te praten over “bewapenings-vraagstukken “.

De Senaatsvoorzitter moffelde de tussenkomst weg achter de gesloten deuren van het Comité I, dat toezicht houdt op de staatsveiligheid. Laurette kwam daar vertellen dat de staatsveiligheid er niets van afwist en dat de Stasi nooit in België actief is geweest. En dat weet die dienst dus zelfs zonder onderzoek ! De dienst heeft het allicht te druk met het opsporen van Vlaamsgezinde zangeresjes…

”Stasi” had wel degelijk bindingen met hooggeplaatste politici.[15/01/2004] – Op 12 januari kreeg ik eindelijk de gelegenheid een vraag om uitleg over de banden tussen de Stasi en hooggeplaatste politici (ingediend op 25 november 2003!) te stellen aan minister Onkelinx, niet in de plenaire vergadering van de Senaat, maar wel in het Vast Comité I.

De redenen voor deze poging tot wegmoffelen moeten waarschijnlijk gezocht worden in de regime-horigheid van sommigen, waaronder de voorzitter van de Senaat, ook voorzitter van het Vast Comité I. In haar antwoord verwees minister Onkelinx naar een onderzoek dat haar voorganger in 1994 liet uitvoeren, waaruit bleek dat in België geen Stasi-activiteiten bestonden. Wat vandaag wordt tegengesproken door het telegram van Stasi-medewerker “tschirlich” aan zijn Stasi-generaal.

De minister moest evenwel toegeven dat de Belgische Staatsveiligheids-diensten nooit de Stasi-archieven hadden ingekeken (in tegenstelling tot bijna alle andere Westerse landen), ook niet nadat deze werden opengesteld voor onderzoek. Blijkbaar was en is – zoals ik reeds vermoedde – het bezwadderen, broodroven van zangeresjes en het aanleggen van dossiers over verkozen parlementsleden belangrijker dan het behoeden van de veiligheid van de staat. De minister weigert dus te veroordelen dat begunstigden van de Oost-Duitse dictatuur lid kunnen zijn van een vergadering die geacht wordt onkreukbaar te zijn.

Ministers van Staat mogen beste vriendjes geweest zijn met de democratie-ondermijnende Stasi; de Staatsveiligheid mag zich bezig houden met het aanleggen van dossiers over democratisch verkozenen; de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid mag politieke initiatieven nemen; de voorzitter van de Senaat mag kritische vragen om uitleg naar een doofpotcommissie verwijzen. Ik acht me alleszins niet gebonden door de geheimhouding die het bewuste Vast Comité I kenmerkt, en meende u mijn opmerkingen en dit relaas niet te mogen onthouden.
Wim Verreycken Senator”

Dit citaat is meer dan duidelijk, en vestigt de aandacht op de ware aard van al die linkse, groene en pacifistische bewegingen, die hier fungeren als de 5de colonne, met als regisseur achter de schermen , de logemaffia’s.

Op de Stasi activiteiten in de rest van de wereld en de betrokkenheid bij terroristische  terreurbendes gaan wij morgen verder in.

H.P.

Mozambique dankt de Vlaamse belastingbetaler

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

De Vlaamse regering heeft op algemene aanvraag – stond in alle verkiezingsprogramma’s der Vlaamse regeringspartijen uitdrukkelijk vermeld – het Prachtland Mozambique beloond voor het resultaatsgericht management der overheidsfinanciën…

Nu nog iets doen aan de overheidsfinanciën van ons eigen land. Goe bezig!

3. ENABEL: SUBISDIE PROJECT MOZAMBIQUE

ONTWERPBESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN PROJECTSUBSIDIE AAN ENABEL IN HET KADER VAN GEDELEGEERDE SAMENWERKING TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN ENABEL VOOR HET PROJECT ‘TECHNISCH ONDERSTEUNING VOOR RESULTAATSGERICHT MANAGEMENT VAN DE OVERHEIDSFINANCIËN AAN HET MINISTERIE VAN GEZONDHEID IN MOZAMBIQUE’

(VR 2020 0910 DOC. 1083/1 EN DOC. 1083/2)

Dit punt wordt goedgekeurd confer beslissingsfiche VRPV 2020/52 – punt 0003.

Dit en zo veel meer kan u lezen bij Beslissingen Vlaamse Regering:

Enabel: 913.000 euro subsidie project versterking van het gezondheidssysteem in Mozambique

9 oktober 2020 op voorstel van minister-president Jan Jambon

In uitvoering van de landenstrategienota ontwikkelingssamenwerking 2016-2020 tussen Vlaanderen en Mozambique kent de Vlaamse Regering 913.000 euro subsidie toe aan Enabel voor het project ‘Technical Support for result oriented public financial management’. Fase 4 van dit project zet in op versterking van het gezondheidssysteem in Mozambique, meer specifiek op horizontale thema’s als het financieel beheer van de overheidsmiddelen, het HR-beleid en het management van het gezondheidssysteem.

Hélas… Vivaldi…

Er valt niets te vieren, ook al blijven de media ons met het ‘goede’ nieuws over de slagvaardige regering rond de oren slaan. En met het even slagvaardige, echter ‘slechte’ coronanieuws. Het lijken wel verbonden vaten.

                                                         VIVALDI !!!

In brand geschoten Grote Markt (links het Stadhuis, rechts het Belfort, uiterst rechts het Broodhuis)

“Il faut choquer les Flamands“ (1)

De ondertitel  “Il faut choquer les Flamands” dateert reeds van eeuwen geleden en heeft betrekking op de verwoesting van Brussel, door de Fransen, onder leiding van de maarschalk de Villeroy,  tussen 13 en 15 augustus 1695, waarbij het centrum herschapen werd in een laaiende vuurzee. Het was de bedoeling het moreel van de Brusselaars definitief te breken. Tal van waardevolle kunstschatten werden vernield.

De Franse koning  feliciteerde de Villeroy, die triomfantelijk antwoorde :

“Le désordre que nous avons fait dans cette ville est incroyable, le peuple nous menace de beaucoup de représailles, je ne doute pas qu’il en ait la volonté, mais je n’en devine pas les moyens” (1).

Een analyse over de ware aard van de Fransen:

“Frankrijk wil in Europa geen gelijken maar slechts ondergeschikten, geen vrienden maar enkel vazallen”. (1)

Het ging bij deze verwoesting dan ook volgens de huidige maatstaven om een “oorlogsmisdaad”. Zelfs Napoleon had het over: ”aussi barbare qu’initule”. (1)

(1) Bron: Paul De Ridder “De rechtvaardige rechters terug van weggeweest”, pagina’s 365 en 366

Kortom, het ging hier om een ”exploot” van het Franse “Race des Seigneurs”, waarvan onze voorouders ook al wisten “Wat Frans is, vals is”. Is het dan ook een toeval dat de grondlegger van de rassenleer te vinden is in Frankrijk, nl. de graaf de Gobineau??

Als we Vivaldi op zijn juiste waarde moeten inschatten, dienen we niet alleen rekening te houden met binnenlandse factoren maar ook met buitenlandse &  supranationale –   en zeker met het verleden. Het bombardement van Brussel is zeer leerrijk m.b.t. ware aard van de Fransen.

Vivaldi is immers een samenraapsel allerhande, een rariteitenkabinet, zo weggelopen uit een kermisrevue van laag allooi, dat niet samenwerkt, maar samenzweert tegen alles wat Vlaams is. Of een francofiele, paars-groene logemaffia pest voor Vlaanderen, waarachter de sporen lopen naar Parijs en die oorlog voert tegen diegenen op wiens kosten men ondertussen schurftig parasiteert. Een hond bijt de hand niet, die hem eten geeft… dit soort wel.

Dit samenraapsel, werd echter “samen gemetseld” in Brussel, met het Groot Oosten in een hoofdrol,  een Belgisch Groot Oosten dat fungeert als een filiaal van het Groot Oosten in Parijs in de Rue des Cadets, en dat sinds 1830 de werkelijke macht is in de Belgische kunstmatige constructie, die Vlaanderen bezet, plundert en saboteert.

Vivaldi is dan ook de verderzetting van wat al eeuwen gaande is.

De trieste waarheid dwingt ons wel vast te stellen, dat deze oorlog tegen Vlaanderen en de Vlamingen, alleen maar kan gevoerd worden, met behulp van verraders en collaborateurs aan Vlaamse kant, en verkozen door een meerderheid van de Vlamingen, zijnde een laf kruiperig klootjesvolk dat als honden staat te kwijlen, niet om gestreeld, maar om geschopt te worden, maar wel vecht op leven en dood, met diegenen die weigeren te kruipen.

Bij deze Vivaldi  is het ook van belang te kijken naar het taalgebruik. De Croo: “De oppositie moet onze verschillen niet op de spits drijven”

De Croo heeft het “over samenwerken….”. Gewoonlijk komt daar dan ook nog bij: “verbinden en inclusief ….”  . Typische logetaal, dat wat België betreft, neerkomt op een relatie tussen Vlamingen en Franstaligen,  die identiek is aan deze tussen een pooier en zijn hoer, met “les flamins” in de rol van de hoer, die dient als geldbron voor de pooier.  

We zien hier De Croo junior, dan ook als een adept van de oude PVV (= Pest voor Vlaanderen). Of een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Jos Wouters (auteur Cyclus) heeft hier dan ook gelijk om deze wolf in schapenvacht niet te onderschatten.

Om de ware doelstellingen te kennen van Vivaldi dient men te kijken naar deze van de logemaffia’s, en vooral dan naar de Franse, want als het in Parijs regent, druppelt het in Brussel. Een recente bron: Spaanse vrijmetselaarsloge vol lof over encycliek, met hierin een reactie van Jules van Rooyen die verwijst naar een debat tussen Eric Zemmour en Alain Bauer, een kopstuk van de loge in Frankrijk. “Eric Zemmour face à Alain Bauer”, een aanrader vanaf minuut 19″! Met alle mogelijke gevolgen van dien “On veut la peau de Zemmour!”

Jules van Rooyen schreef:  7 oktober 2020 om 22:27 :

“…De doelstellingen van de vrijmetselarij zijn al langer bekend. Maar enkele dagen geleden werd dat in Frankrijk bevestigd, op video. De aap kwam uit de mouw. De populaire joodse colomnist Eric Zemmour (Le Figaro), bond de strijd aan met de bekende vrijmetselaar woordvoerder, en grootmeester, Alain Bauer. Zemmour kende zijn onderwerp. Na ongeveer een half uur, kwamen de heren op stoom, en Zemmour wierp zijn tegenstander, de subversieve, antikatholieke strijd van de loge voor de voeten, die Frankrijk beroofde van haar beschaving en identiteit.

Hij verweet hem de oeverloze immigratie van islamieten om de Kerk en het katholicisme en de beschaving, te vernietigen. De Eerste en Tweede Wereldoorlogen bleven helaas buiten schot. Maar de jongste FR geschiedenis, en vooral de 3de Republiek (tot 1940), is vooral bemand geweest door vrijmetselaars, joden en protestanten.

De grootste bevolkingsgroep, de katholieken, werden door de invloed van de loge in het maatschappelijk leven, systematisch gediscrimineerd : in het leger, in de ambtenarij en in de media. Veelal mondde dit uit in grote schandalen begin jaren 1900, zoals de affaire Dreyfus (die inderdaad verraad pleegde), de land uitzettingen van de Congregaties, de strijd om de kerk gebouwen en kerksluitingen, de scheiding van Kerk en staat, de laïcering van het onderwijs, of die van de “fiches” (namenlijst officieren die de H. Mis bijwonen).

Bauer kon er niet om heen, hij beaamde, hij ontkende niks. Hij was eerlijker dan aanvankelijk gedacht. De conclusie van beide heren was, dat, evenals de Franse natie, ook de Kerk, maatschappelijk aan de grond zit. Zemmour erkende, de vrijmetselarij heeft gewonnen, vooral door o.a., abortus, euthanasie, homo emancipatie, genderisme, losse leefverbanden, massa-immigratie en drugs.

Maar tegelijkertijd zei Bauer, dat de vrijmetselarij ook in crisis verkeert, omdat zij geen tegenstander meer heeft. Navelstaarderig en naar binnen gericht, leeft zij van carrièrisme, haat, onderlinge rivaliteit en corruptie.
We hebben de citaten van de katholiek bekeerde Emile Zola, ex-groot groot meester van de loge, eind 19de eeuw, niet meer nodig, om de ware aard van de vrijmetselarij te duiden. Hij brandmerkte de vrijmetselarij als, “de meest schaamteloze leugen en niets anders”, “…zij deinst voor niets terug”, zij is, “een religieuze sekte die alle godsdiensten wil vernietigen, om zich in hun plaats te stellen.” Een parlementaire “broeder” van Zola zei, dat, “culturele en maatschappelijke wetten passen in het plan om methodisch het Romeinse katholicisme aan te vallen, te doen capituleren, en te breken.”…

Aan dit citaat dient in feite niets meer toegevoegd te worden.  De analyse van beiden is verpletterend en vernietigend. Vooral Bauer steekt hier zijn nek uit! Zelden gezien, als hij het maar overleeft…

Deze logemaffia’s zijn dan ook een dodelijke kanker. Nog een bron over deze kanker: Freemasonry: Mankind’s Death Wish:

“Freemasonry plays the same role in Western society as the Communist Party did in the Soviet Union.  Without belonging to the freemasonry, there is no chance of a fast career, regardless of how talented one is.” (Ned. vert.: “De vrijmetselarij speelt dezelfde rol in de westerse maatschappij als de communistische partij in de Sovjetunie. Zonder lidmaatschap van de vrijmetselarij is er geen enkele kans op een snelle carrière, eender hoe getalenteerd men is.”

Van belang is ook de commentaar van Emile Zola over de loge: “de meest schaamteloze leugen en niets anders…”

Deze zin is dan ook logischere wijze van toepassing op Vivaldi.  Een dekmantel waarachter bedrog schuilt gaat, verpakt in mooie maar duivelse slogans zoals: “Gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, democratie, mensenrechten…enz..”(… niet beperkende opsomming).

Duivelse slogans die ons moeten voeren naar een communistische NWO dictatuur en waar Vivaldi actief aan meewerkt. (via Coudenhove Kalergi, Agenda 21 -30 en Covid 19).  Er wacht ons een “1984”  van George Orwell.

Duivelse slogans die hun wortels hebben bij Gramsci, de Frankfurter Schule, Alynski,  Cloward Piven, Richard Day… e.a. (… niet beperkende  opsomming).

En dan over de mensenrechten waarmee Vivaldi uitpakt: COVID Taught Us: We Have No Human Rights – Lesson in Powerlessness (Ned. vert.: Covid leerde ons: we hebben geen mensenrechten – een les in machteloosheid)

The MSM is always talking about “human rights.”   But only sexual and ethnic minorities have them, in order to sabotage and dispossess the majority”.  (Ned. vert.: de poco media hebben het altijd over “mensenrechten”. Echter alléén seksuele en etnische minderheden hebben ze opdat ze de meerderheid kunnen saboteren en ontmachten.)

De  over“beschermden” dienen zich echter geen illusies te maken.  Want als het uur van de waarheid eraan komt, zullen volgens Bezmenov“… liberals, “social justice warriors” and antifa will be lined up and shot because, when they realize they have been duped, they will represent a threat..” (Ned. vert.: “linksen, sociale rechtenstrijders en antifa zullen voor een vuurpeloton geplaatst worden omdat – nadat ze zich gerealiseerd hebben dat ze bedrogen werden – een bedreiging vormen.”

Vivaldi is dan ook een monsterachtige logesamenzwering tegen Vlaanderen. De rol van de logemaffia’s blijft, op enkele uitzonderingen na, onvermeld, ook bij de V – partijen en in de Vlaamse Beweging.    Als men de juiste en volledige diagnose van de logekanker niet wil en/of durft te stellen, dan ziet de toekomst er zeer somber uit.

De verwijzing naar Vivaldi met zijn sprankelende  muziek, is dan ook een belediging voor de componist. Het is verwonderlijk dat de Italianen nog niet geprotesteerd hebben.

Mozart: Requiem; Maurerische Trauermusik | Dodax.nl

Wat we nu horen is geen muziek, maar het luiden van de “doodsklokken” die de nakende ondergang van Vlaanderen aankondigen. Hierbij past beter het Requiem van ”broeder” Wolfgang Amadeus Mozart.

R. L.

.