BDW trekt zijn fluo-geel hesje weer aan

“… Voor de grote olifant in de kamer, de Vlaams Belang-kiezer, is het geduld eigenlijk op, en wordt de N-VA gepercipieerd als een machts- en systeempartij die vooral veel te verliezen heeft bij radicale veranderingen, en zich verliest in tactische spelletjes. Het idee om de rechts-economische kaart uit te spelen en het communautaire kluwen zo uit het zicht te houden, lijkt niet meer te werken. Met het motto van ‘inclusief nationalisme’ lijkt de partij anderzijds al evenzeer de kool en de geit te willen sparen. Zowel inzake migratie als inzake Vlaamse autonomie lijkt het Vlaams Belang een veel rechtlijnigere partij. En rechtlijnigheid is wat de ontgoochelde, zich van ‘de politiek’ afkerende burger zoekt. Bovendien, naarmate de de N-VA het cordon volhardt, neemt de aanhang van het VB toe. Een kei van een dilemma…”

Lees Johan Sanctorums “Opent Bart De Wever zijn diepvriezer?”

https://www.knack.be/nieuws/n-va-voorzitter-bart-de-wever-na-2024-met-ps-onderhandelen-over-ordentelijk-scheidingsakkoord/

Hector Van Oevelen, Vlaanderens “hofdichter” werd 85

“… De leerling van Anton van Wilderode bleef in zijn korte voordacht bescheiden en liet weten slechts te hebben gedaan waar zijn hart hem heeft toegeroepen. Hopende op toekomstige beleidsveranderingen liet Van Oevelen weten dat het op het moment vooral aan de politiek ligt dat de samenleving de verkeerde kant op gaat en niet aan de Vlamingen zelf… en natuurlijk aan ‘die domkop van een staat’.”

Hector is in de Vlaamse Beweging een monument. Dichter en schrijver, maar vooral Vlaams-nationalist. Zijn 85ste verjaardag werd afgelopen weekeinde gevierd: Gedichten van Hector hebben ons wakker geschud – ReactNieuws. Onze redactie sluit zich graag aan bij de gelukwensen!

Beelden van de 11-juliviering 2014 georganiseerd door de Gulden Sinjoren op het H. Conscienceplein, hartje Antwerpen: schuif tijdlijn door naar 1’32” voor de Hofdichter op het podium:

Aan mijn volk, om te onthouden
Onthoud mijn volk, onthoud uw recht is oud,
uw recht waaraan gij niet moogt laten raken!
word staat, mijn volk of beter nog – word stout
en kraak de onstaat die u in wil maken!

Laat de staat die nooit de uwe was,
het politieke kikkerdom maar kwaken.
Word stout en loop niet langer in de pas
van ‘t anti-Vlaamse regiment van Laken.

Was ooit dit krakend land uw vaderland?
Bestond er tussen ‘Herenvolk van ‘t zuiden
en ‘t volkje van het noorden ooit een band?
Jawel, zolang het noorden centen spuide…

Ziehier ons bloed, werd ooit aan ‘t front gezegd.
Ziehier ons bloed, vergoten voor ‘t belgieksken.
Ziehier ons Vlaamse bloed, wanneer ons recht?
Het antwoord is bekend: voor Vlaanderen… nikske.

Pas als gij stout wordt, volk, wordt gij een staat
die trots zijn eigen toekomst kan bepalen
die welvaart brengt in plaats van loze praat
van Leliaards die heulen met de Walen.

Wanneer een kleurpartij naar stemmen speurt
en reeds herkauwde woorden blijft herkauwen,
onthoud dan, volk, dat niks zo rap verkleurt
als ‘t woord van gelen, groenen, rooien, blauwen,
die belgisch zijn en dùs niet te betrouwen.

Vandaag herdenken we Sint Jan Berchmans

Nergens heb ik tot nu toe aangetroffen waarom Jan Berchmans niet op zijn sterfdag, 13 augustus, wordt vereerd. Wellicht omdat deze dag te dicht viel voor Maria ten Hemel-opneming, de 15e, zodat er voor de Sociëteit teveel hoge feestdagen te dicht op elkaar zouden volgen? Of was het omdat de 13e augustus altijd in de grote vakantie valt, zodat je deze jeugdheilige niet op school kon vieren?

En waarom dan gekozen voor de 26ste november? Ook daar vind ik nergens een verklaring voor.
Het is niet zijn geboortedag; dat was 13 maart.
Ook niet de dag van zijn intrede bij de jezuïeten: dat was 24 september.
Ook niet de dag dat hij naar Rome vertrok of er aankwam: resp. 24 oktober en 31 december.
Ook niet de dag van zijn zalig- of heiligverklaring: resp. 28 mei en 5 januari.
De enige reden die in aanmerking lijkt te komen is het feit dat de brief waarin besloten wordt tot zijn heiligverklaring gedagtekend staat op 27 november 1887. (Schoeters, allerlaatste hoofdstuk).
Waarom staat zijn feest dan niet op 27 november? Als ik het goed heb, stond in die tijd daar al de gedachtenis van de Zalige Leonardus Kimura, Japanse jezuïetenmartelaar, op de huidige kalender toegevoegd aan de martelaren op 4 februari.
Heeft men daarom de vooravond van de publicatie van de pauselijke brief tot heilig-verklaring gekozen?
Het enige dat we voorlopig kunnen constateren: het hangt van veronderstellingen aan elkaar.

Meer info over onze Vlaamse heilige, wiens naam aan talrijke scholen gegeven werd, vindt u bij:

https://www.heiligen.net/heiligen/11/26/11-26-1621-jan-berchmans.php

Over blauwe witte konijnen

Het krulkonijn was niet het enige experiment op de kieslijsten van de liberalen. Algemeen kenmerk: ze zijn intussen van het politieke toneel verdwenen, zij het zonder de ophef die Somers protégée veroorzaakte.

  • Prof. economie Paul De Grauwe – PVV 1991
  • Ondernemer Fernand Huts, “hond in het kegelspel” – VLD 1995
  • Zangeres en lachkanon Margriet Hermans – VLD 2003

Verneem meer: Drie blauwe witte konijnen

Allemaal achteruit: hier komt Vooruit!

Waarom het C. Rousseau niet zal lukken om van Vooruit terug een volkspartij te maken.

Een volle pagina in de gratis krant Zondag moeten de perceptie versterken dat met Connor Rousseau Vooruit opnieuw vooruit gaat, dat de socialisten opnieuw een volkspartij zullen worden. En inderdaad, we lezen een strijdvaardige jonge voorzitter, die eens naar links schopt, dan weer naar rechts stampt en die hoopt dat hiermee de leegloop kan worden gestopt.

Helaas voor Rousseau: hij zou beter moeten weten. En hij zou ook beter kùnnen weten, als hij ten minste nu en dan eens berichten over Denemarken leest.

Connor Rousseau slaagt er namelijk opnieuw in, warm en koud tezelfdertijd te blazen en dan heb ik het natuurlijk over migratie, de olifant in de porseleinwinkel waarbij (bijna) alle partijen rond de pot blijven draaien. Op de vraag of we al niet teveel migranten opvangen, zegt Rousseau: “De feiten zijn wat ze zijn: we vangen meer mensen op dan veel andere Europese landen. Het is daarom dringend tijd dat onze premier eens op tafel klopt”. En dan denk je als aandachtige lezer: EINDELIJK de Deense bocht? Zal Vooruit eindelijk het afremmen van de migratiestroom als optie verdedigen?

Nee hoor, niks Deense bocht. De premier moet op tafel slaan zodat àlle EU-lidstaten nog meer migranten opvangen, zegt Rousseau. Want “door de klimaatverandering zullen er in de toekomst nog veel meer mensen naar Europa vluchten”. Geen Deense oplossingen dus voor Vooruit, geen vermindering van de migratie-instroom in dit land. En dus ook géén Deense overwinningen voor Vooruit. Vraagt u het maar eens aan uw Deense collega mevrouw Mette Frederiksen!

Stamp dus maar verder, beste Conner Rousseau: een beetje naar links, een beetje naar rechts. Voor de rest zal het vooral ter plaatse trappelen zijn.

Peter Logghe

Actualiteit in de VB-studio

Tom Van Grieken doet in deze nieuwe VBTV-aflevering het nieuw immigratieplan van het Vlaams Belang uit de doeken. Met federaal parlementslid Ortwin Depoortere praten we over de hallucinante terreurmoord in Schaarbeek op een jonge agent en waarom minister Van Quickenborne daarvoor moet opstappen. En in het nieuw kinderboek ‘Red Zwarte Piet’ maken onze jongste Vlamingen kennis met het wel en wee van de trouwe knecht van Sinterklaas.

NSV organiseert lezing over de verengelsing van de Nederlandse taal

Evenement van NSV Antwerpen en NSV! – Nationalistische StudentenVereniging

Onze oprichter, Edwin Truyens, zet zich al zijn hele leven in voor de Nederlandse taal. Als scholier was hij promotor van de ABN-kernen. Later werd hij auteur voor meerdere tijdschriften. Zo schreef hij onder meer voor Dietsland Europa en het Zuid Afrika Magazine.

De laatste jaren komt het Nederlands echter steeds meer onder druk te staan. Het Engels verdringt eeuwenoude Nederlandse uitdrukkingen en deed haar intrede als lingua franca in het academisch onderwijs. In het dagdagelijks taalgebruik geldt de taal van Shakespeare als een genadeloze sluipmoordenaar.

De vervreemding van het Nederlands heeft bijzonder grote gevolgen voor de verdere ontwikkeling van onze taal. Pro Senior Truyens zal ons een breder inzicht bieden in deze schadelijke evolutie. Waar komt de verengelsing vandaan en hoe kunnen we haar stoppen? Onze spreker zal een antwoord formuleren op deze pertinente vragen.

De lezing zal plaatshebben op donderdag 1 december. We ontvangen u graag in lokaal S.R. 008 op de Stadscampus.

(20+) Lezing Nederlandse taal: Verengelsing | NSV! Antwerpen | Facebook