“Van kwaad opzet is geen sprake…”

N-VA toont in memo hoe leden over Donald Trump best kop in het zand kunnen  steken - Het beleg van antwerpen

Vanmorgen in “De Ochtend” kwam de audit aan bod van de Stedelijke Inspectie van de Stad Antwerpen, die Krulkonijns ‘Let’s Go Urban’ onder de loep nam.

U vindt meer duiding bij: Audit stad Antwerpen na heisa rond El Kaouakibi: 350.000 euro voor Let’s Go Urban verduisterd en ATV.

Hoewel uitdrukkelijk gemeld werd dat er “van kwaad opzet geen sprake is…” …. “gaat men ervan uit dat er nog soortgelijke documenten vervalst werden”… Alsof het om een slecht leesbaar hoestsirooprecept gaat.

In De Ochtend werd de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de Antwerpse ambtenaar, die het intussen beruchte project, had moeten controleren. Om vervolgens vervolledigd te worden door het nèt niet uitgesproken vermoeden van de betrokkenheid van de bevoegde schepene(n).

Laat dat dan toch wel toevallig twee charmante geïncludeerde dames zijn met exotische wortels. De ene was N-VA’s wit konijn, resp. multicul excuustruus, Nabilla Ait Daoud, en de politieparel – hoop voor de toekomst der sossen, Jinnih Beels. Nabilla mocht van de Grote Leider in 2012 zoete broodjes smeren als schepene van o.a. Jeugd. Haar vriendschap over partijgrenzen heen met het Krulkonijn is geen geheim (… partijgrenzen… hoeveel liberalen hebben hun blauwe kas gekeerd naar de geel-zwarte beloftevolle carrièremogelijkheden??? Kan men dan nog spreken van een Vlaams-nationale partij???) . In 2018 nam Jinnih Beels de Jeugd-fakkel van haar over. Deze laatste voelt zich qua verantwoordelijkheid niet aangesproken, maar de subsidiekraan moet blijven lopen:

“Het is de bedoeling dat wij jeugdhuizen, jeugdverenigingen, zodanig subsidiëren dat zij er zijn voor jullie.”

We hebben het al eerder geschreven: het vermoeden van “ons-kent-ons”, “eigen volk eerst” en de verlokkingsvalkuilen indachtig op de weg van de stroper-die-boswachter werd, leidden ons naar de webstek van Nabillaatje, de sandwichbarmadame van het Zuid, die zo zomaar, uit het niets, haar Vlaamsnationale drang niet meer kon weerstaan en door BDW aan zijn inclusief-gastvrije brede borst gedrukt werd. Een pakkend citaat geplukt van haar webstek:

“‘De grote verbinding’ uit het bestuursakkoord trek ik ook door binnen mijn bevoegdheden.”

Mocht u meer willen weten over Nabillaatje, dan kan u onderstaand vraaggesprek met partijgenoot – en mede-Vlaams-nationalist – Michael Freilich bekijken:

“Ja, ik denk dat het belangrijk is om gewoon jezelf te blijven, gewoon je ding te blijven doen, je zegje te doen. En dan komt dat vanzelf…” Zoals mensen tegenkomen “die blij zijn iemand van de N-VA te zien en vragen te kunnen stellen…”… “En dat zijn echt wel fijne momenten…”

Fijne momenten. Zoals dromen van een “Nabilla-museum”, gooit Freilich een visje in de lucht. Onze redactie vraagt zich af of de Grote Leider haar, als verantwoordelijke voor Jeugd in de periode dat het gros der subsidies toegekend werd, zal durven aanspreken op het gebrek aan controle van gemeenschapsgelden, van belastingen die de brave burger opgehoest heeft om profiteurs, bedriegers, schriftvervalsers te financieren.

Onze redactie vraagt zich niet af of ze “politieke verantwoordelijkheid” zal nemen… Waarschijnlijk even veel als haar vriendin, die doodleuk haar parlementaire wedde blijft innen.

De Dag van Johans tuinkabouter

Groetjes van alle kabouters uit het bos!

Johan Sanctorum verdedigt met verve onze tuin, onze gazon, onze persoonlijke sfeer, ons maairecht tégen de liga der groene dictators waartoe zelfs Zuhal Demir toetreden is.

… Dit gaat dus inderdaad over privacy, zelfbeschikkingsrecht en integriteit. Nu we via het algebraïsch begrip LGBTQIA+ duidelijk hebben begrepen dat alle mogelijke seksuele geaardheden evenwaardig zijn, kan het niet dat een pervers conglomeraat van politiek, wetenschap en media de wetten stelt in onze achtertuin, het laatste toevluchtsoord bij lockdown nu mensen worden vertrappeld in de openbare parken. Eén Marc Van Ranst is al genoeg, waar is privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert als je hem nodig hebt…

Lees: En als ik nu wél kort geschoren verkies, Zuhal?

Cyclus

Voor Outer en Heerd - YouTube

VOOR VRIJHEID EN RECHT…..  ONGEKNECHT!

De titel is een onderdeel van een lied dat bij zangstonden gloedvol meegezongen wordt.  Intussen zie ik, in mijn eigen “bubbel”, maar ook bij velen in de Vlaamse Beweging, dat men probleemloos begint aan een “eindeloze” serie van vaccinaties.  Geen argumenten helpen, ook niet bij mijn meest dierbaren….

Even het kaderwerk even beschrijven, zoals ik de uitzonderingstoestand zie.  Enerzijds is er dus de coronatirannie.  De maatregelen worden zonder kans van beroep doorgevoerd; tegenstanders worden gecriminaliseerd.  Parallel daarmee zijn de eindeloze reeks schandalen, om even te beperken tot Nederland/Vlaanderen/België:

  • In Nederland : de toeslagenaffaire (verkeerde en dwangmatige taxatie door belastingsdiensten); de totaal onvoldoende aanpak van de woningnood (o.a. veroorzaakt door de hoge immigratie); het project in uitvoering om NL van het (o.a. eigen) gas af te koppelen: een bodemloos miljardenproject en de invoering van een politiestaat door gewetenloze aanpak van manifestanten en corona-zondaars door de ME/politie.
  • In Vlaanderen/België : het schandaal Tony Coonen, de Voorzorg SpA;  de affaire Sihame El Kaouakibi met elke dag nieuwe afleveringen met bodemloze steun vanwege Somers en VLD, N-VA via stadsbestuur, provincie en Vlaamse Regering, de werkelijk volledige sjoemeltoestand in Luik vanwege de PS en aanverwanten, de bodemloze steun aan de 2 (rijke) media-organen Mediahuis en DPGMedia, waardoor die o.a. alle kranten konden opkopen in Nederland en de niets ontziende corona-repressie tegen de bevolking d.m.v. terzake volledig onwettig handelende viro-, immuno-en quarantainologen.

En dit is enkel een momentopname!

Het sluitstuk moet echter elders liggen?  De vraag moet gesteld worden, waarom vele van deze toplui (steeds weer in de media) met dergelijke psychopatische werkwijze handelen?  Een constante in de optredens, zowel in het noorden als bij ons, is de ijskoude, volstrekt inadequate, zonder enig democratisch kader, manier van handelen.  Geen zweem van emotie bij het vernietigen van de middenklasse, het leven van jongeren tot een hel maken en het sterk medisch af te keuren verplichten van mondmaskers.  Bovendien ontdekt men de geheime instructies die in achterkamers naar politie(k) gegeven worden.  Men sluit bvb. de boekhandels in NL omdat deze niet meegingen in de eis om Gezond Verstand en  Blauwe Tijger Groningen te censureren

Men sluit nu al meer dan 2 maanden de grens in België, alhoewel dit aan de cijfers niets verandert  (te weten de grens met NL maar niet die met Frankrijk: oogje dichtknijpen).  De conclusie is, zonder namen te noemen: hoeveel van onze toplui staan er in de versleutelde berichten van de SKY ECC diensten? Hoe kan het dat er nog maar enkel een aantal “kleine visjes” gevat zijn?   En de retorische vraag:  hoe is het mogelijk dat de beleidsmakers in NL/B dergelijke psychopatisch beleid voeren: met de hulp van welke roesmiddelen doen ze dat?

De reacties hier op dit forum van “de Graaf van St.Germain” en verschillende andere correspondenten staat op een enorm hoog niveau (lees reactie op laatste bericht Pater Maes). Alhoewel m.i. natuurlijk Marx Van Ranst een hoofdverantwoordelijke is, zou het goed zijn ook het doopceel te lichten van Steven Van Gucht, Herman Goossens, Marc Noppen (VUB) ,Erika Vlieghe, Dirk De Vroey (VUB EN VLD) en Geert Molenberghs.  Alsmede van Maarten Boudry (UGent) de nieuwe ALVA van Vlaanderen en Joël De Ceuleer, de beulsknecht van het regime.  Hoeveel van hen behoren tot de geheime machten achter de schermen?

Dit is ook een appel aan de trollen die overal de artikels meevolgen.  Het laagste dat er onder mensen bestaat zijn verklikkers. 

  • Gelieve daartoe het artikel te lezen : “”Mike Stone – Why do People Snitch?” Henrymakow.com. 
  • Ik beveel nogmaals de literatuur van Alexandr Solzjenitsyn aan: “Eén van de meest abjecte dingen was, hoe het Russische volk bereid was elkaar aan te geven, voor onschuldige zaken, waarin niemand kwaad werd aangericht”. 
  • Lees ook “The great terror : Stalin’s purges in the Thirties” van Robert Conquest.  Waarin verhaald wordt hoe Stalin en zijn satanische beulsvrienden ieder lieten verdwijnen, inbegrepen de oorspronkelijke comrades uit de Revolutionaire Periode. 

Willen we in de Lage Landen ook naar zulke toestanden, te beginnen met de invoering van een vaccinatiepaspoort ???

Als laatste opmerking over de corona-problematiek: talrijke verwanten/kennissen/Vlaamse Bewegers zeggen vol overtuiging i.v.m. de vaccins die ze gaan halen: “Nu gaan we onze vrijheid terugkrijgen!”   VERGEET HET !!!!!  

De cruciale periode is nu deze waarop ongeveer iedereen zal gevaccineerd is, die niet fervent geweigerd heeft (zoals ik).   Er zijn tal van wetenschappers die nu waarschuwen dat de gevaccineerden door hun gewijzigde immuunafweer een nieuwe golf zullen veroorzaken.  De schuld zal bij de ongevaccineerden gelegd worden maar de maatregelen zullen behouden blijven, zoals verplichte mondkapjes, beperking familiebijeenkomsten en religieuze diensten, de afschaffing van vrij reizen en de dwang (het meest angstaanjagende van alles) van overal getest te worden.

Daarvoor een citaat (vertaald) van Ben Franklin:  “Al diegenen die de basis-vrijheden willen opgeven, om enige tijdige veiligheid na te streven, zullen noch vrijheid noch veiligheid oogsten”.

TOP 25 BENJAMIN FRANKLIN QUOTES ON LIBERTY | A-Z Quotes

Er vindt een zeker “ontwaken” plaats: een aantal mensen begint heel het beleid verdacht te vinden.  De cruciale vraag die ik uit idealisme steeds ontweken heb nl.  “Politiek is rot tot op het bot” wordt in de achterhoofden van velen actueel.  Alhoewel ’t Scheldt hele scherpe Vlaamse satire is, moet ik toch naar de cartoon verwijzen van 10 april  “O-VLD kakt op Vlaanderen!”  (één beeld zegt meer dan duizend woorden).

Daarom Vlamingen gedenk de liederen, zoals in de titel, die u allen zo manhaftig meegezongen hebt.   Wie wil er dat zijn (klein)-kinderen zullen zeggen:  mijn voorouders/grootouders waren lafaarden.

Jos Wouters, Boom, 14.4.21

Aanbevolen:

 

Juridische kant van een onafhankelijk Vlaanderen

… belicht door prof. Matthias Storme

In het Witboek Vlaamse Staatsvorming wordt er nagedacht over ‘de vijf grote werkplaatsen’.
Dat zijn: Brussel, de staatsschuld, de juridische houdgreep, de faciliteiten, en de sociale zekerheid.
Vandaag belichten we de juridische kant van een onafhankelijk Vlaanderen met als gast Matthias Storme, jurist, hoogleraar. Tijdens de eeuwwisseling leidde Matthias als OVV-voorzitter mee het verzet tegen het Lambermontakkoord van de paars-groene regering. Als lid van de denkgroep In de Warande schreef hij mee aan het Warandemanifest.

Free Microphone Icon #14753 - Free Icons Library

Voor audio-opname “De juridische houdgreep” klik hier.

Het Krulkonijn wou erover nadenken hoe ze haar loon kon teruggeven

Put your money where your mouth is | PictureQuotes.com | Picture quotes,  Quotes, Your mouth

Put your money where your mouth is

Beste collega’s van extreem links tot extreem rechts,

Er is veel te doen rond de lonen van politici. Het Brusselse parlementslid Jan Busselen (PVDA) woonde nog geen enkele vergadering bij, maar kreeg wel al 14.000 euro. De foto van zijn loonstrookje op Facebook werd bijna vijfduizend keer gedeeld.

“Niet alleen ik, maar alle parlementsleden hebben al duizenden euro’s verdiend zonder iets te doen”, aldus Busselen in gesprek met De Morgen (DM 1 juli).

Ik ben het niet eens dat parlementsleden het merendeel van hun loon aan de partij moeten afgeven, zoals Jan Busselen opperde. We leven niet in een communistisch regime. Maar ik heb er wél over nagedacht hoe ik het ‘onverdiend’ salaris van juni en juli kan ‘teruggeven’.

Ik heb me tot nu toe nooit schuldig gevoeld over mijn inkomsten. Maar nu stel ik vast dat dit loondebat toch in de kleren kruipt.

Ik begrijp dat mensen boos worden over de vergoedingen voor politici. Ik vind het ook moeilijk dat we als politieke nieuwkomers, naar mijn mening, nog onverdiende centen krijgen. Het klopt dat mensen hun jobs moeten opgeven om hun politiek mandaat op te nemen. Ook ondernemers als ik, moeten zich nu volop re-organiseren opdat niet alles zou stilvallen. Ook de campagne is, vooraleer verkozen te zijn, een grote individuele investering. Qua tijd, qua engagement, qua middelen.

In tegenstelling tot wat sommige politici laten uitschijnen toch voor alle duidelijkheid: als parlementslid word je niet betaald om “te zetelen”. Dat wordt in mijn partij (Open Vld) vanaf het begin heel expliciet meegegeven. Mocht dat de definitie zijn, dan maken we een grote fout. En ja, het zou zo moeten zijn dat vanaf de dag dat iemand verkozen is, men dossiers begint voor te bereiden, meer begint te studeren en met mensen, middenveld, actiegroepen,… gaat spreken.

Tijdens de jongste kiescampagnes werd het buikgevoel van onrechtvaardigheid rond te lage pensioenen en te hoge facturen voor de burgers volop aangewakkerd om het nadien strategisch in te zetten. Dit is goed voor politiek gewin op korte termijn, maar de samenleving heeft ook leiderschap nodig. Ik begrijp niet waarom net die politici en partijen nu stil blijven of geen actie ondernemen.

Ten gronde ben ik akkoord dat de vergoedingen van parlementsleden voorwerp van gesprek mogen zijn. Laten we nadenken over een aanvaardbaar loon waarmee iedereen in het parlement de burger voluit kan representeren en tegelijk zelf kan investeren in eigen opleiding en trajecten om nog sterker als parlementslid te kunnen strijden voor een rechtvaardige samenleving. Niet te hoog zodat het niet de verkeerde mensen aantrekt. Niet te laag zodat het de juiste mensen niet afstoot.

Meer dan drie keer zetelen in onze regeringen vind ik te lang. Politieke vernieuwing is me dierbaar. Anders krijgen nieuwe mensen en nieuwe inzichten te laat een kans om het verschil te maken.

Maar we kunnen nu ook al iets doen! Er zijn zoveel politieke nieuwkomers in de parlementen die aangeven het anders te willen aanpakken en dicht bij de burgers willen staan. Die de status quo willen doorbreken en het kussen willen opschudden.

Voor die parlementsleden die moeite hebben met de vergoeding van juni en juli: als we nu eens hetgeen we persoonlijk kunnen missen van de lonen van juni en juli storten naar een burgerplatform zoals de G1000. En deze middelen gebruiken om op korte termijn acties te ondernemen rond thema’s waar de burger van wakker ligt. Dat zou ik een sterk signaal vinden.

We hebben mensen die wakker liggen over het einde van hun loopbaan. We hebben mensen die wakker liggen over het einde van de maand. Allen zijn belangrijk, maar die laatste groep is groot en voelt zich in de steek gelaten. Zolang basisbehoeften en -rechten, niet voldaan zijn, gaan burgers niet participeren op andere vlakken in en voor onze maatschappij.

Deze mensen verdienen niet alleen politici in het parlement, maar ook op het terrein. Ik zal alvast mijn nettovergoeding van juni en juli integraal opzij zetten en overschrijven naar een gezamenlijk initiatief, gefaciliteerd door een neutrale organisatie als de G1000.

Komaan collega’s, over partijgrenzen heen, waar wachten we op? Put your money where your mouth is!

Sihame El Kaouakibi, Vlaams Parlement Open Vld.

Gepubliceerd op haar eigen webstek, al dan niet gefinancierd, gesubsidieerd door de Open VLD, de stad Antwerpen, het Vlaamse Gewest… : Sihame – Put your money where your mouth is

De val van het Krulkonijn én de gevolgen voor haar gulle bankiers

Mol Molshoop He - Gratis vectorafbeelding op Pixabay

Onze collega’s van ‘t Scheldt beschikken blijkbaar over mollen op het Antwerpse stadhuis.

“… Een gewoon mens beseft waarom hij gaat werken en meer dan de helft van zijn loon verliest als hij het bloementapijt aan subsidies onder ogen krijgt die van zijn loon moeten gefinancierd worden.

Want dat is de hamvraag…. beseffen de heren en vrouwen politici nog wel dat elke euro die zij in een subsidieproject stoppen, eerst moet opgehoest worden door iemand die een échte, niet gesubsidieerde job heeft?…”

Lees: EXCLUSIEF: ‘tScheldt dook in het subsidiewalhalla van Antwerpen: 21 lange bladzijden vol subsidies…. 21 bladzijden! – ‘t Scheldt

We verwijzen in dit verband naar ons vorig artikel waarbij de mogelijke betrokkenheid, resp. lichtzinnigheid, van de N-VA gesuggereerd werd:

Trouwens niet alleen in Antwerpen, maar ook in de Vlaamse regering worden er kwistig – op alle ministeries – subsidies rondgestrooid, zowel intra als extra muros:

We hebben een reeks gewijd aan de buitenlandse subsidies – ingediend “op voorstel van min. Jan Jambon” – u kan deze terugvinden als u “golfbrekers… dankt de vlaamse belastingbetaler” googelt. Onder het motto “we laten niemand achter” mochten o.a. Mozambique, Zuid-Afrika, Malawi, de Mekong Commissie… enz…aan de Vlaamse kassa passeren, sommigen zelfs meermaals met een abonnement. Daar bovenop mogen in Antwerpen blijkbaar de Boliviaanse brandweer, hulp aan hier verblijvende Senegalezen (ocmw is blijkbaar niet voldoende), feestvierders van de Ghanese onafhankelijkheidsdag, dorpen in Berber-Marokko, palliatieve ondersteuning van Marokkanen… u kan het zo gek niet bedenken of de Stad Antwerpen laat de eurootjes rollen…

Maar – we spreken uit ondervinding – vraag maar eens een subsidietje voor de 11 juliviering op het Conscienceplein… dan krijg je te horen – na maandenlang kommaneuken met dossierindienen, dossiervervolmaking, dossierbijlagen, dossiercijfers, dossierbewijsvoorlegging, dossiermotivatie…” dat er de band van het “evenement” met de gemeenschap niet genoeg aangetoond werd… En neen, de verantwoordelijke van het dossier was niet iemand van de rode kameraden… Wat kan voor Ghanezen is blijkbaar onmogelijk voor Vlaamse patriotten!

Bende komedianten!

De Vlaamse regering investeert…

… in de mediawijsheid van dé Vlaming!

bol.com | Wijsheden tegeltje met spreuk over Overig: Twijfel is het begin  van de wijsheid

Onderstaand inkomend bericht werd bijna verticaal geklasseerd. Nochtans niet zonder belang. U moet tussen de lijntjes lezen, wetende dat Benjamin Dalle, afkomstig uit de tsjevenkorf, binnen de Vlaamse regering verantwoordelijk is voor Brussel, Media en Jeugd. Hij deelt, Pasen indachtig, voor 1 miljoen eurootjes uit aan een “inclusiebeleidsplan” voor “kwetsbare jongeren” en nog twee andere begunstigde doelgroepen, die er – naar ons aanvoelen – slechts bijstaan als alibi om het miljoen euro te kunnen verantwoorden. Hij is begot minister van “Brussel” en “Jeugd”. Wat heeft hij te maken met gehandicapten en senioren??? Zijn we nu te achterdochtig als we vermoeden dat zijn “investering” voor het grootste gedeelte naar de Brusselse “kwetsbare jongeren” zal versast worden? Telkens als het woord “inclusie” gebruikt wordt, vrezen we dat er een prijskaartje aan gehecht werd.

Waarom deze merkwaardige formulering? Is het budget van Somers voor “Gelijke kansen, Integratie en Inburgerung” opgebruikt? Zit hij niet in het vaarwater van Ben Weyts (Onderwijs & Vorming) of heeft hij het op een akkoordje gegooid met partijgenoot Wouter Beke (Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding)?

Beslissingen van de Vlaamse Regering
Ministerraad – Plan Vlaamse Veerkracht van 02 april 2021
Plan Vlaamse Veerkracht: Investeren in mediawijsheid van de Vlaming Op voorstel van Vlaams minister Benjamin Dalle
In het kader van het project ‘Investeren in mediawijsheid van de Vlaming’ keurt de Vlaamse Regering 2 projecten goed die zullen ontwikkeld en uitgevoerd worden door het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid: een flankerend traject bij Nieuws in de Klas, en het digitaal inclusiebeleidsplan ‘Iedereen Digitaal’, gericht op kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en senioren. Hiervoor wordt 1 miljoen euro voorzien.

Ook Hilde Crevits houdt zich bezig met “non-discriminatie en inclusie”. Zijn er eigenlijk nog ministers in de Vlaamse regering die zich uitsluitend met hun portefeuille bezig houden? Lees:

Kan iemand ons aan een Ned. vertaling helpen?

Wij menen te begrijpen dat in alle onderstaande sectoren de Vlaamse Regering hard zal optreden tegen eender welke vorm van discriminatie;zij doet dit opdat het doel zou gerealiseerd worden, m.n. de inclusie te bevorderen… Of vergissen we ons? In elk geval is vice-première-ministerin Crevits een bezige bij (m/x/?) die in alle Vlaamse ministeriepotjes meekijkt. Zij strooit kwistig in alle genoemde sectoren (37 en aanverwante bezigheden) met waardebonnen van 85.000 euro subsidie (elk). Waarom ontsnapt dit aan de aandacht der poco media?

Koeterwaals - Buro Bannink - Impresariaat voor theater en educatie

Uit: Beslissingen van de Vlaamse Regering
Ministerraad van 02 april 2021

Addendum ‘non – discriminatie en inclusie’ bij 36 sectorconvenants 2021-2022 Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits
De Vlaamse Regering keurt de 36 addenda ‘non-discriminatie en inclusie’ bij de sectorconvenants 2021-2022 goed voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 voor de volgende sectoren: de sector van het APCB; de audiovisuele sector van de filmproductie; de autosector en aanverwante sectoren; de begrafenissector; de sector betonindustrie; de sector binnenscheepvaart; de sector bouw; de sector handel in brandstoffen; de sector van de detailhandel; de sector diamant; de sector voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren; de sector van de elektriciens: installatie en distributie; de grafische sector; de groene sectoren; de horecasector; de sector van de stoffering en houtbewerking, de sector van de houtnijverheid van de bosontginning, van de zagerijen en van de houthandel; de sector van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek; de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen; de sector kleding en confectie; de sector lokale besturen; de sector metaalarbeiders en bedienden; de sector van de papier- en kartonverwerkende nijverheid; de sector van de private autobus- en autocarbedrijven; de sector van de chemie, kunststoffen en Life Sciences; de Social Profit; de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder; de sector textiel; de sector textielverzorging; de sectoren transport en logistiek en grondafhandeling op de luchthavens; de sector van de uitzendarbeid; de sector vastgoed; de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten; de sector van het vermakelijkheidsbedrijf; de sector van de voedingshandel; de sector voedingsnijverheid en de sector van de vrije beroepen. De addenda ‘non-discriminatie en inclusie’ geven invulling aan het decretaal thema ‘evenredige arbeidsdeelname en diversiteit’ uit de sectorconvenants. Elke sector krijgt 85.000 euro subsidie voor het uitvoeren van deze addenda.