Poco tunnelvisie in Zandhoven

Over een lullige burgemeester die zijn poco voeten veegt aan goed nabuurschap en een adequate leiding van zijn gemeente.

Wij kennen verschillende VB-afdelingen in de Antwerpse Kempen die elk jaar gedurende één dag per jaar het sluikafval op bermen, voet- en fietspaden, in grachten verzamelen in de straten en natuurgebieden van hun gemeente. Zomaar. Als milieubewuste burgers. Gratis. Je zou dan toch denken dat de gemeenteoverheid hiervoor enige vorm van erkenning zou geven: bv. een dankjewel. Zoals bv. in Meerhout en in Zandhoven. Op facebook vind je een aantal foto’s: (4) Mannu Dox | Facebook, – (4) Vlaams Belang Zandhoven | Facebook

In Zandhoven wordt die gratis hulp blijkbaar niet gewaardeerd door de burgemeester. Lees even mee op Zandhovens burgemeester blokkeert eigen burgers | Vlaams Belang Zandhoven

Zandhovens burgemeester blokkeert eigen burgers24 MAART 2023 — LOKAAL @ VLAAMS BELANG

Uit de tussenkomst van raadslid Paul Stulens tijdens de gemeenteraad van 23 maart 2023:

” Wanneer we een bericht sturen, tegenwoordig meestal per mail, of in voortreffelijk Nederlands per E-post, krijgen we steeds redelijk vlug terug een antwoord van onze gemeentelijke medewerkers, ook van onze schepenen. Maar wel niet altijd van onze burgemeester.

Op mijn laatste bericht enkele maanden geleden in verband met het probleem in de Rector de Ramstraat, nochtans gericht aan het schepencollege, kreeg ik geen enkel antwoord. 

Ook deze maandag werd een bericht gestuurd aan onze burgemeester via burgemeesteràzandhoven.be, bericht dat ik ook in kopie mocht ontvangen, en waarop tot nu geen enkel antwoord werd gegeven. Nochtans was dit bericht heel beleefd en begon het ook vriendelijk met ‘Beste Burgemeester’. We vernemen dus graag wie wel en wie niet een antwoord mag verwachten van onze burgemeester.”

Waarop Luc Van Hove vraagt door wie dit bericht dan wel werd verstuurd.

” Burgemeester, dit bericht kwam van de nieuwe voorzitter van Vlaams Belang Zandhoven.”

Waarop Luc Van Hove dan antwoordt dan hij die man (nvdr: een buurman van hem) heeft geblokkeerd en dus niet zal antwoorden.

” Burgemeester, dat u deze man hebt geblokkeerd en hem dus niet wil antwoorden zal nog wel een staartje gaan krijgen.”

Hierbij het bewuste, beleefde E-postbericht:

Van: patrick ven <patrickven@hotmail.be>
Verzonden: maandag 20 maart 2023 9:25
Aan: ‘Luc Van Hove’ <burgemeester@zandhoven.be>
CC: paul.stulens@gmail.com; johan.vanslambrouck@telenet.be
Onderwerp: Lenteschoonmaak van mooimakers

Beste Burgemeester

Gisteren hielden we onze lenteschoonmaak waar we ons concentreerden op de Langestraat.
In het totaal wisten we 15 zakken te vullen met allerhande zwerfvuil…..
Een matras en klein bouwafval konden we wegens gewicht niet verwijderen.
Wat ons direct opviel was de toestand van sommige plaatsen in de gracht (zie foto).
Op sommige plaatsen zitten de buizen onder de oprit volledig dicht met bladeren.
Zijn de grachten de bevoegdheid van de gemeente? Kan U indien niet, de juiste diensten aanspreken?
Binnenkort is er wateroverlast en roepen we allen in koor “klimaatverandering”.
Ik ga er ook van uit dat wanneer een nieuwbouw afgewerkt is dat de bouwfirma de gracht ook terug in ere hersteld…. na het verwijderen van een groot stuk plastiek begon het water terug te stromen!

Met vriendelijke groeten
Patrick Ven
Voorzitter Vlaams Belang Zandhoven

Als dan toch het werk van een gerenommeerd fotograaf moet tentoon gesteld worden…

… hebben wij wel een ander voorstel dat deze die per se de inclusieve samenleving moest bewieroken:

Stad Antwerpen haalt ‘woke portretten’ weer weg uit trappenhal Arenberg: “Ik had het kunnen weten” – Met dank aan onze oud-collega in de arrondissementsraad van de Volksunie zaliger, Luk Lemmens.

De weg uit het belgisch moeras

België is de optelsom van twee democratieën, een Waalse en een Vlaamse. Vlaanderen stemt overwegend rechts, Wallonië links. Die worden op Belgisch niveau samengevoegd. Dat veroorzaakt immobilisme. De weg daar uit is volgens de N-VA het confederalisme. Via artikel 35 van de Grondwet komen alle bevoegdheden bij de deelstaten. Vervolgens komen we overeen wat we nog federaal willen doen. Zo kunnen we de boodschap van Bart De Wever samenvatten.

In 2024 zal die man de langstzittende voorzitter ooit zijn. In 2010, 2014 en 2019 was zijn partij veruit de grootste. Ondanks dat massief electoraal gewicht, slaagde zijn partij er nooit in dat confederalisme een stap dichterbij te brengen. Integendeel, op het toppunt van de electorale macht, toen N-VA maar liefst 33% van de stemmen haalde, besloot die partij dat een confederale staatshervorming niet eens fundamenteel of prioritair was. Een Belgische regering zonder de PS, dat was al een staatshervorming op zich, beweerde De Wever. Een socio-economisch zogenaamd rechts beleid zou Wallonië uitroken. Ze zouden zelf komen smeken om een staatshervorming, voorspelde hij.

N-VA heeft geen strategie

Daar kwam natuurlijk niets van in huis. Zijn Zweedse ‘droomcoalitie’ leverde gewoon meer van hetzelfde op. Meer staatsschuld, meer migratie en meer België. Alleen mochten we daar nog twee jaar langer voor werken door de verhoging van de pensioenleeftijd. Wat nog fundamenteler was, is dat N-VA eigenlijk beweerde dat er geen probleem was met België, zolang de N-VA maar bestuurde. Plots was er geen fundamenteel politiek probleem meer in België als de optelsom van twee democratieën. Er was enkel een probleem met welke bestuursploeg België managede. Zo lang de N-VA de lakens kon uitdelen, functioneerde België volgens hen prima. De kiezer dacht er anders over. Maar fundamenteler heeft N-VA toen gebroken met een decennialange Vlaamse politieke strategie. Meer Vlaanderen is beter voor de Vlamingen. Maar de N-VA beweerde plots het omgekeerde. Bovendien focuste de roep om bevoegdheden over te dragen naar Vlaanderen zich decennialang op het socio-economische en het afbouwen van de financiële transfers, zeg maar miljardendiefstal, van Vlaanderen naar Wallonië. Op heden gaat het over 12 miljard per jaar. Dat was allemaal niet meer nodig, laat staan prioritair voor de N-VA. Strateeg De Wever maakte daarmee komaf.

In 2013 wou De Wever zogezegd ‘geen regering zonder confederalisme’, maar hij deed het omgekeerde in 2014. In 2017 werd dat ‘geen regering met PS zonder confederalisme’. Het werd ook nu geen confederalisme, maar wel degelijk een regering met PS na de verkiezingen van 2019. Als De Wever zich nu op de borst klopt dat het in 2024 ‘confederalisme of niets zal zijn voor hem, moet men daar aan de andere kant van de taalgrens natuurlijk eens goed mee lachen. Njet, reageerde Magnette, en met hem heel Wallonië inclusief Georges-Louis Bouchez. De Wever kan daar helemaal niets aan doen en dat weten ze allemaal. Iedereen weet dat N-VA van dat confederalisme geen prioriteit maakt, en het niets meer is dan een electoraal praatje om na verkiezingen het omgekeerde te doen. Iedereen weet dat er nog geen begin van meerderheid is om dat confederalisme binnen België te realiseren zolang Wallonië daar niet in wil meegaan. Waarom zouden ze ook? Wallonië wint bij de status quo waarbij Vlaanderen voor de bodemloze Waalse putten moet opdraaien. Een poging enige geloofwaardigheid aan zijn confederale plannen te geven door ze extralegaal te willen doorvoeren, kan op niets dan hoongelach rekenen.

Van verraad tot verraad naar het defensiemandaat

De echo daarvan hoorden we ook in het debat dat Theo Francken onlangs in Wallonië voerde met Georges-Louis Bouchez. In de vijf resoluties 1999 legde het Vlaams Parlement de krijtlijnen van toekomstige staatshervorming vast. Splitsing van de sociale zekerheid en fiscaliteit werd als noodzakelijk beschouwd. Coherente bevoegdheden in socio-economische kwesties voor de deelstaten, zodat responsabilisering voor de afbouw van de miljardentransfers kan zorgen. Maar wat zei Theo Francken in het debat?… ‘Ik ben geen centennationalist. Het is noodzakelijk om solidariteit te hebben. Zeker op het vlak van sociale zekerheid. Dat is noodzakelijk. Dat is essentieel. Dat gaan we niet aanvallen.’ Bevraagd door het Vlaams magazine Doorbraak bevestigde hij: ‘ Transfers zijn er ook binnen Vlaanderen. Dat de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië hoog zijn, is niet onze eerste drijfveer. Onze drijfveer bij N-VA is responsabilisering. Wij willen dat de sociale zekerheid efficiënter beheerd wordt en dat er meer mensen toe gaan bijdragen. Maar de solidariteit binnen de sociale zekerheid behouden is voor ons geen probleem. Wat we nodig hebben is een gezond België dat mensen responsabiliseert. Daarom dat we meer bevoegdheden nodig hebben per deelstaat.’

België is gebouwd op de financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië en de onderdanigheid van de Vlamingen om dat nederig te ondergaan. Dat is trouwens al zo sinds de stichting van België. Als dat niet meer het geval zou zijn, dan houdt de liefde voor België aan de andere kant van de taalgrens ook meteen op. En dat zeggen ze zelf ook met zoveel woorden. PS’er Philippe Moureaux: ‘Als de interpersoonlijke solidariteit wordt afgeschaft, interesseert België ons niet meer.’ Met andere woorden, de financiële transfers houden België recht. Elke maatregel, bevoegdheidsoverdracht incluis, die daar iets aan doet, is een stap vooruit naar de zelfstandigheid van Vlaanderen, pro forma nog altijd het eerste programmapunt van N-VA. De financiële transfers verlopen via de sociale zekerheid en via de fiscaliteit. Precies om die reden is het noodzakelijk en essentieel dat te splitsen. Maar precies dat wil Theo Francken dus expliciet niet, zo stelde hij zijn Waalse vrienden gerust. Hij ziet geen politiek probleem, maar zowaar enkel een managementprobleem in de sociale zekerheid.

Hoe krijgen we onze toekomst in eigen handen?

Hoe moeten we de confederale wensdromen van N-VA dan zien? Bicefaal volgens De Wever. Men splitst de bevoegdheid daarbij niet, maar wel het beleid per landsdeel. In de jaren ’70 organiseerde men zo een Vlaams en Waals onderwijsbeleid, vanuit het Belgisch ministerie van Onderwijs. En dat wil men dus opnieuw doen. Dat moet dan hun grote confederale hervorming voorstellen. Zo heeft de N-VA recent de ambitie geuit de werkloosheid in de tijd te beperken in Vlaanderen. We hebben in Vlaanderen historisch lage werkloosheid en minder langdurig werklozen dan in Nederland en Duitsland, maar toch ontwaart N-VA hier zowaar een cruciaal probleem dat ze op deze manier willen oplossen. In Wallonië kan men echter gerust in de hangmat blijven liggen. En de factuur? Die blijven de Vlamingen in dit confederaal model gewoon verder betalen. Het gebrek aan strategie bij N-VA is compleet. De capitulatie van Theo Francken is totaal. En dat allemaal om Belgisch te besturen of minister van Defensie te worden? In Wallonië knallen nu al de kurken. PS’er Laurette Onckelinx vatte de Waalse ambitie ooit samen: ‘We willen de Belgische koe nog tien jaar melken, en het karkas mag je houden. Dat is de prijs voor de vrijheid.’

Nvdr: lees “Bodemloos” van Barbara Pas en Lode Vereeck en/of bekijk video over debat onderaan

Vlaams Belang kiest resoluut voor Vlaamse onafhankelijkheid. Wij hebben wel degelijk een concrete strategie om daar te geraken. We moeten de kracht van onze democratie ten volle benutten. Om dat te kunnen doen moeten we het cordon sanitaire breken. Dat kunnen we maar door elke partij en elke politicus electoraal af te straffen die dat in stand houdt. Dat is de enige taal die politici verstaan, en dat is de enige macht die ze ons nog niet afgenomen hebben. Daarom moet het Vlaams Belang de grootste partij worden. Wij zijn de sleutel om de grendels van onze Vlaamse democratie af te werpen. Dan kruipt, bedelt en knikt Vlaanderen niet meer als een minderheid, maar gedraagt zich eindelijk als wat we werkelijk zijn: de electorale, economische en financiële meerderheid. Vlaams in Vlaanderen besturen, dat overleeft België gewoonweg niet. Het buitenland heeft baat bij de stabiliteit die Vlaanderen betekent, en heeft geen enkel belang bij de chaos die België betekent, en potentieel gevaarlijk kan zijn voor de ganse eurozone. En zo starten we de confederale onderhandelingen vanuit de Vlaamse regering met de Waalse op over de ordentelijke opdeling van België. Absolute prioriteit daarbij is de splitsing van de sociale zekerheid en fiscaliteit, maar ook van de veiligheid (justitie, politie, defensie) en migratie. In 2024 kan de Vlaming kiezen en beslissen. Nog eens meer van hetzelfde en verder wegzakken in het Belgisch moeras met één van die andere partijen, of kiezen voor een assertief en zelfbewust Vlaams beleid met het Vlaams Belang?

Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid VB, 17.03.23

Debatclub: Omvolking van Vlaanderen

De Debatclub nodigt u graag uit voor een debat over de omvolking van Vlaanderen.

Filip Dewinter, Vlaams volksvertegenwoordiger en auteur van het boek Omvolking.
Dyab Abou Jahjah, Opiniemaker.

Moderator: Pieter Bauwens (Doorbraak)

Maandag 27 maart20.00 uur  – Hotel de Basiliek (Trooststraat 22, Edegem)
Inkom: 5 euro (studenten 3 euro)

Vanaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het lichte diner.
Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht: info@debatclub.org – 0498/77 48 71 – 55 euro p.p. (inkom van 5 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.

Actief op Facebook? Nodig dan ook uw vrienden uit via dit medium.

Rechtstreeks te volgen via Youtube.

Gewapend verzet aan de UGent

KVHV-Gent

9 maart om 13:36  · 

Afgelopen dinsdag tekende Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken present in het Ufo van onze Alma Mater om er deel te nemen aan het kopstukkendebat van VRG en Politeia. Tot zijn eigen verbazing werd hij voor het debat door de duim en wijsvinger van professor en PVDA’er Jan Dumolyn onder schot gehouden. Aldus gebarend zei de historicus dat zijn grootouders verzetsstrijders waren en dat zij fascisten gewoon doodschoten …

Een misplaatste grap of een directe bedreiging aan het adres van Van Grieken? Rector Rik Van de Walle wuifde het incident weg door het onder de noemer van de vrije meningsuiting te plaatsen. “Bij ons mag iedereen vrijuit denken en spreken. Binnen de marges van wat de wetgeving toelaat” klonk het verder.

KVHV-Gent is tevreden dat de rector zijn universiteit als bastion van het vrije woord verdedigt. Wij beschouwen het dan ook als onze taak onze rector tijdig en vaak genoeg aan zijn standpunt te herinneren.

Zoals wanneer een partijonafhankelijke activist de toegang tot de gebouwen van de universiteit ontzegd wordt zonder concrete reden. Of wanneer extreemlinkse hooligans de fysieke integriteit van spreker en publiek in gevaar brengen en de gebouwen van de universiteit vandaliseren. Of nog wanneer links ons het zwijgen wil opleggen omdat we niet passen in hun politiekcorrecte waanbeelden.

De KVHV’ers in de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de verschillende faculteitsraden zullen er dan ook alles aan doen om de rector van hypocrisie te behoeden en te allen tijde het vrije woord te beschermen aan onze Alma Mater.

(12) KVHV-Gent | Facebook