Van zulke politici, verlos ons Heer

Fox News - In an interview, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez ...

U heeft het allicht wel vernomen, de “progressieve” volksvertegenwoordigster Alexandria Ocasio-Cortez, nam onze Pater Damiaan op de korrel als blanke onderdrukker. Is zij zo onwetend, dom of ziet ze haar heil in het neerhalen van alles wat blank, katholiek of gewoon een man is?

Deze “progressieve” gifkikker zou wel eens de toekomstige “running mate” van Joe Biden kunnen zijn… en, mocht Bidens gezondheid ingehaald wordt door zijn leeftijd, de toekomstige presidente der VSA: “Het is niet jouw leeftijd die telt, maar wel de leeftijd van je ideeën,” vindt ze.

Pater Damiaan stierf op 49-jarige leeftijd nadat hij zijn leven gewijd en opgeofferd had aan de melaatsen op Molokai. Waren zijn ideeën – christelijke naastenliefde en opoffering – “progressief” genoeg? Hij stelde immers dat ook het leven van leprozen ertoe deed. En handelde ernaar. Iets wat de voormalige cocktailserveerster zelfs in haar stoutste BLM-dromen nooit zal nadoen.

Bisschop Robert Barron is verontwaardigd en reageert:

Pater Damiaan in het Capitool: “Door juist zijn standbeeld te bekritiseren slaat Amerikaanse politica de bal mis”

Cyclus

EEN ALLIANTIE, VOL VAN GEVAAR

De regeringsonderhandelingen krijgen eindelijk “schwung”.  De PS toont zich plotsklaps bereid tot het vormen van een regering.  Bart De Wever en de N-VA, stappen daarin mee; door de geheime krachten in dit land gedwongen?  Ik zie dit als een dodelijke omarming, het spelen met de “zwarte weduwe”.  De PS en alle Waalse politiekers zullen niet aarzelen de N-VA in een dodelijke wurggreep te nemen.  Indien de N-VA weer bereid is tot een afgezwakt communautair akkoord, samen met een zak geld voor Wallonië, dan zijn ze al in de val gelokt!

uitspraak_Bart_De_Wever
Nvdr: zie *onderaan

De constante in de geschiedenis van België, is dat de franstaligen een volk van heersers en de Vlamingen van dienaars zijn.  Het eigenlijke bestuur van dit land wordt ook nu door franstaligen, in het echte machtscentrum achter de schermen, beslist.  Ze worden daartoe met “zachte” hand begeleid door het Groot Oosten van Parijs/Frankrijk.  Om een Belgische regering te vormen wordt dus toegezien dat de Vlaamse staatsdrang in de perken wordt gehouden.

De plaats van Bart DeWever hebben we kunnen zien, in de ontwikkelingen van de Covid-plaag in Antwerpen.  Hij heeft m.i. hard zijn best gedaan om een lock-down te vermijden en zelfs de algemene mondmasker-plicht bestreden.  Deze aanval van het systeem was noch min noch meer gericht tegen de reputatie van Antwerpen, de Vlaamse economie  en burgers van de wijde omtrek.  Maar uit de afloop van de maatregelen blijkt dat Cathy Berx vele graden machtiger is dan Bart de burgemeester.

Cathy Berx, provincie-gouverneur, lijkt een onopvallend figuur.   Niets is minder waar, ze nam voor enige tijd deel aan de bijeenkomst van de Bilderberg-groep, de machtigste figuren in de wereld.  Bij plechtigheden etaleert ze fervent haar meer dan uitgesproken belgicisme.  En dit is geen compliment.  In “de Standaard” (1.8.) deed ze één van de extreemste uitspraken van de regerende klasse, tijdens deze corona-tijd: “Je hebt  maar één absoluut grondrecht : het recht op leven….  De andere grondrechten zijn relatief, omdat ze tegen elkaar afgewogen moeten worden……” .  Deze uitspraak, die haar en de voorstanders van de N.W.O. direct achter Stalin plaatsen, is haar ontglipt. Men moet echter aannemen, dat ze een zodanige machtspositie bekleed, dat ze zich onaantastbaar waant.

Ik wil nog eens herinneren dat ze hier op sommige punten de grondwet van tafel veegt.  O.a. art. 15 (onschendbare woning) (i.v.m. clusters van 5 personen); art. 19 vrijheid van eredienst (onmogelijkheid om nog op een fatsoenlijke manier God te eren) en art. 26 recht om vreedzaam te vergaderen.  In feite heeft het regime nu een terreur geïnstalleerd door bij deze maatregelen verboden in te stellen, die totaal niets oplossen in de strijd tegen de pandemie.

Ik noem er enkele:

  • de verplichting om mondkapjes te dragen in parken en natuurgebieden (zelfs die zowat uitgestorven zijn)
  • de plicht tot dragen mondkapjes op de fiets, in Antwerpen. Dit voegt niets toe aan de preventie: een slag in het water.
  • de verplichting tot uitgebreide maatregelen in heel de provincie. Iedereen wordt gestraft voor het gedrag in probleemwijken in Antwerpen.
  • het invoeren van bubbels, die grote gezinnen schaden. Tevens het vrijwel onmogelijk maken van levensceremoniën (huwelijk, doop, bijwonen begrafenis). Zelfs tijdens de oorlog was dit nog mogelijk.

Intussen neemt het verzet tegen de corona-maatregelen in Europa overhand toe.  Op 1 augustus was er een door tienduizenden bijgewoonde betoging in Berlijn tegen de corona-dictatuur.  Een centrale slogan was daar:Zum Wohle des deutschen Volkes.  Für Freiheit und Demokratie.  Coronapanik beenden.  Grundrechte zurück”.  Men kan Duitsland ook vervangen door Vlaanderen!  En in Nederland groeit het verzet, met o.a. een druk bijgewoonde betoging in Den Haag.  Het was zelfs mogelijk een artikel in “de Volkskrant” te lezen, auteur advocaat Jake Tingen: “Mondkapjesplicht schaadt wel degelijk burgerlijke vrijheid”.  Het schaadt een rechtsstatelijk beginsel, d.w.z. vrij over de kleding en zonder dwang van vermomming te leven.

Bij het uitbreken van de tweede golf, hebben we bij ons kunnen vaststellen dat deze geconcentreerd was in de wijken, waar niet-Vlaamse bevolkingsgroepen leven.  Door hen zoals steeds een voorkeursbehandeling te geven, is heel Vlaanderen in de val gelokt met zware imago-schade en een nieuwe opdoffer voor de middenstand tot gevolg.   Dat de extreem-linkse virologen en immunologen dat worst is, blijkt wel.  We kunnen zelfs niet meer naar Nederland, waar mensen veel dwang-vrijer kunnen leven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NVA-Helpie-795x1024.jpg

Vlaanderen in de val gelokt, betekent ook de  N-VA in de val.  Als Bart De Wever en de andere leiders nu kapitale fouten maken, komt de berekening van de studiediensten van PS en MR uit: de N-VA verschrompelt tot het peloton van de 10 procent partijen (en ze zullen nog verder zakken) en het Vlaams Belang wordt de allergrootste, op eenzame hoogte (maar waar ze dan geen rekening moeten mee houden).  Boer, let op uw ganzen!!

Tot slot een basis-gedicht uit Adagio, van Felix Timmermans, die ook de transcendentie begreep:

“Ik ben een snaar op Uwe harp,
En wacht naar ’t roeren van Uw vingren,
Om ook mijn klank doorheen ’t gerank,
Van Uwe symphonie te slingeren”.

Jos Wouters, Boom, 2 augustus 2020

Verwijzingen en info:

*Nvdr: een kleine Gedankenspielerei gewijd aan de voorzitter van de partij wiens bestaansrecht gewijd is aan het oprichten van een Onafhankelijk Vlaanderen, een knipoog van onze redactie ter begeleiding van het ingezonden opiniestuk – we mogen ons toch ook een beetje amuseren!…

“[…] Nam cum accipere quam facere praestat iniuriam, tum morti iam ipsi adventanti paullum procedere ob viam, quod fecit Catulus, quam quod Marius, talis viri interitu sex suos obruere consulatus et contaminare extremum tempus aetatis.”

“Want het is immers beter om zich te onderwerpen aan onrecht dan het te plegen, maar ook om een kleine stap vooruit te zetten naar de dood die op zich al dichterbij komt, zoals Catulus deed, dan zoals Marius deed door de moord op zo’n man, en zo de roem van zijn zes consulaten te overschaduwen en de laatste periode van zijn leven te besmeuren.”

Wijze woorden…

… van iemand waarvoor wij het grootste respect hebben: Luc Vermeulen

Corona en de Beweging

Zoals iedereen hier in Vlaanderen en ver daarbuiten weet heeft de corronacrisis een stevige inpakt op tal van politieke, culturele en sportieve activiteiten. Niemand ontsnapt aan de opgelegde regels en ook in augustus zien verenigingen zich genoodzaakt om belangrijke activiteiten te annuleren. De inpakt op de werking van vele verenigingen is dus groot laten we die zelf niet groter maken.

We stellen vast dat door de hele maatschappij een breuklijn loopt. Een breuklijn tussen diegenen die strikt de navolging eisen van alles wat ons wordt opgelegd door de politici om de coronacrisis te bedwingen en zij die de hele coronatoestand een uitvinding vinden om het volk aan banden te leggen en onze vrijheid te beperken.

Wat we vaststellen, zeker op de sociale media, is dat de twee standpunten fanatiek verkondigd en verdedigd worden. Tot daar aan toe. Het recht van vrije meningsuiting is ons heilig ook in deze zaak. Maar het begint fout te lopen wanneer de ene groep de andere verwijten begint te maken. Diegenen die fanatiek de opgelegde maatregelen noodzakelijk vinden zijn van oordeel dat het de enige methode is om zo vlug mogelijk van de ellende af te geraken en om zo snel mogelijk naar het ‘normale’ leven terug te keren en mensenlevens te redden. De andere groep vind al die maatregelen totaal overbodig en is van mening dat men dadelijk moet terugkeren naar de toestand van voor de crisis.

Op zich allemaal niet zo erg zolang men mekaar respecteert en de discussie op peil houd en niet met modder gaat gooien naar hen die er een andere mening op na houden. We beseffen dat de twee standpunten met elkaar botsen. Maar het mag geen tweespalt worden binnen de Vlaamse Beweging. Men is niet een meer of mindere goede nationalist als men voor de ene of andere stelling kiest. En het is niet omdat men kiest voor de strikte navolging van de regels dat men niet ‘wakker’ is. En het is niet omdat men vindt dat al die regels enkel dienen om ons van onze vrijheid te beroven dat men een moordenaar is die met mensenlevens niets in zit. Dat iedereen die begaan is met deze ellende gerust zijn standpunt verdedigt maar dat doet op een niet kwetsende wijze voor diegenen die er met even grote en eerlijke overtuiging een andere mening op na houden.

Laten we ons toespitsen op de strijd tegen deze regering die niet de onze is. Deze politici samen met virologen als MVR hebben in de strijd tegen het coronvirus volledig gefaald. Samen vechten we voor de toekomst van ons volk!

U kan de reacties nalezen op facebook.

Vandaag zijn Filip Brusselmans en de VBJongeren iets gaan rechtzetten in Trois Points

Vlaams Belang Jongeren hangen Vlaamse vlaggen op in Trois-Ponts

Speciaal voor de MR-burgemeester Francis Bairin hangt zijn gemeente nu vol met leeuwenvlaggen.

De jongerenbeweging van het Vlaams Belang VBJ (Vlaams Belang Jongeren) heeft afgelopen donderdagavond overal in Trois-Ponts Vlaamse leeuwenvlaggen opgehangen. Dit in reactie op een politionele tussenkomst in de Waalse gemeente, waar een KSA-kamp haar Vlaamse vlag moest afstaan. “Vlamingen mogen wel de facturen betalen, maar als ze hun vlag willen hijsen, dan wordt de politie ingezet. Wel, kom ze maar halen.” VBJ ging gisterenavond op stap door het dorp en hing op diverse ‘symbolische plaatsen’ een Vlaamse leeuwenvlag op. (…)

Alle belgen gelijk voor de wet?

Want als wij dit land vandaag meer minachten dan gisteren, wil dat enkel zeggen dat we het gisteren onvoldoende verfoeiden.“*

Joachim, prins van het zoveelste Coburgerknoopsgat, moet maar de helft van zijn coronaboete betalen. Hij toonde berouw… Bijgevolg werd 10.400 euro herleid tot 5.200 euro.

Bovendien is er met het telsysteem iets misgegaan: 1+1=2… denkt u. Neen, hoor, 1 én 1 zijn twee onafhankelijke cijfers die niets met elkaar te maken hebben. De nietsvermoedende Joachim had zich naar twee verschillende feestjes verplaatst, elk met het aantal toegestane gasten, resp. 12 en 15. Niets aan de hand. Kom nu niet zeggen dat de invloed van de Coburgers daar geen rol in gespeeld heeft. (…)

Moet je eens aan de mannen van Voorpost uitleggen. Als een Coburger naar Spanje reist, zich daar onder de “mensen” begeeft, dan is dat een spijtige verkeerde inschatting. Als het straattuig in Brussel alles kort en klein slaat, brand sticht, de politie aanvalt, dan is daar niets mis mee. Geen boete. Niks. Noppes. Een drang waaraan men niet kan weerstaan. Veroorzaakt door jarenlange onderdrukking, discriminatie, gemiste kansen, racisme… u kent het riedeltje.

Als echter zes Voorposters braafjes op een afstand van 1.5 m met een spandoek een statische actie voeren, dan worden de zgz. coronaveiligheidsmaatregelen, zijnde elk een boete van 250 euro en urenlange opsluting, sito presto uitgevoerd. 250 euro die voor elk van de Voorpost-militanten een pak zwaarder wegen dan de oorspronkelijke boete van 10.400 euro voor feestvierende Joachim.

Eigenlijk moesten wij, Vlamingen, allemaal een boete krijgen omdat wij zulke lamme goedzakken zijn. We verdienen verdomme niet beter! Zijn wij masochisten?

*Citaat uit toespraak Wim De Wit, IJzerwake 2010

Cyclus

DE ANGST PANDEMIE

Deze reeks is niet steeds opmonterend: zij kaart op een ongewone manier de toestand aan.  Maar de bedoeling is inzichten te verspreiden, los van platgetreden paden (main-stream ideeën in de pers voor 99,9%).  Het doel is immers werkelijke beweegredenen aan te duiden en oplossingen aan te reiken.

Als men actief is in de Vlaamse Beweging merkt men de discrepantie (het niet overeen stemmen van werkelijkheid en intentie) in het voorkomen en de macht van voorgenoemde Beweging.   We hebben in de recente tijd de opkomst gezien van de dominante Vlaams-georiënteerde partij de N-VA.  Dit wordt vervolledigd door de hernieuwde opgang van het Vlaams Belang.

Men zou kunnen veronderstellen dat de tendens van weerbaarheid ook merkbaar is in onze samenleving!

stofwikkel

Maar er heerst (sedert langere tijd) verholen een angst onder de mensen.  Los van de Covid-19 plaag was deze al latent aanwezig.  Ik ben vrij laattijdig in de Vlaamse Beweging terechtgekomen (gelukkig later geboren, geen repressie beleefd).  Maar hetgeen ons vleugels gaf, ook nog in de 70-er en begin 80-er jaren was de durf, vermetelheid en zorgeloosheid waarmee de Vlaamsgezinden voor hun zaak uitkwamen. 

Lees de optimistische sfeer van Valeer Depauw  (1912-1994) in bvb. zijn werk “Kapelhoeve, laatste haven”  of  Jos Vinks (1920-2000) met het boek “Van repressie tot Egmont”. 

Boeken over repressie? Goedkoop tweedehands kopen! | Books in Belgium

Daarna is de generatie gekomen, die zich geestelijk heeft laten ombouwen, door de mei-68ers.  Denk maar aan de “grote anti-rakettenbetoging” op 23.10.1983, waar zowat heel de Vlaamse jeugdbeweging was, behalve het VNJ.  Alle midden-organisaties, en ook partijen zoals de PVV, hebben, volgens Antonio Gramsci (1891-1937)  voor zich een linkse  kerk opgericht  (zie bvb. Bart Somers (1964-…).  Deze kerk heeft niets meer met het christendom, behalve de afkeer en de haat daartegen.  Maar ze volgt specifiek de structuren van dogma’s, richtlijnen, ethische directieven en schuldbekentenis zoals de vroegere kerk(en).

In wezen heeft de strijdbare Vlaamse Beweging nooit geplooid voor het infiltratie-model.  Maar ze kreeg wel te maken met de doelgerichte strijd van heel het establishment, (ook nomenclatura te noemen), die daarvoor alle openbare organen in handen kreeg.  Het resultaat is dat de gemiddelde Vlaming, al laks en laf op zich, grote schrik heeft om gezien te worden in de omgeving van de Vlaamse Beweging.  In wezen kunnen we van een terreur spreken, die subtiel doorgevoerd wordt, via de media: in woordkeuze, mimiek van de reporters en het opvoeren van steeds weer dezelfde politieke-correcten.

Het resultaat wordt ook beïnvloed door het niet-uitvoeren van de basis-principes waarmee de zgn. V-partijen opkomen.  Toen ik in de 90-er jaren in de VVB actief was met de identiteits-actie keurden Jambon en De Roover mij en anderen nauwelijks een blik waardig.  Nu ziet men het volgende: ze worden op-leven-en-dood bestreden door de belgicistische culturo’s,  nadat ze voorzichtig gesnoeid hadden in hun vetpotten.  Als reactie laat de N-VA zo mogelijk correcties in de subsidiëring aanbrengen; wat deze culturo’s geen gram van hun Vlamingenhaat afbrengt.  Deze kruiperigheid en die t.o.v. Wilmès leverde Jambon zelfs het predikaat “Jan, apporte!” op (Ronny Vidts, Doorbraak)De VRT, één groot links broeinest, wordt niet gecorrigeerd door de aanwezigen van de V-partijen, zodat ze hun eenzijdig angstwerk verder zetten.  Er heerst dus een grote terughoudendheid bij Vlamingen, om datgene te zijn wat ieder volk is, bewust volksburger.  De angst is intussen terreur geworden!

De voorbije week/weken trof me de bijzonder gelijkgeschakelde commentaren over de “plaag” in specifiek Vlaams-nationale publicaties.  Commentaren op Doorbraak, ’t Pallieterke en zelfs Kort Manifest, met de gekende kritieken over de aanpak van de pandemie.  Geen enkele stem die zich afvraagt of de oorzaken, het ontstaan en de walgelijke actie van de top-300 in de wereld wel eens een criminele, doelbewuste omvorming van ons beschavings-model zou kunnen zijn.Zie daartoe op blog Guido Grandt het artikel : “Special Edition of Path Forward, with Bill and Melinda Gates” waarin woordelijk : “Der nächste Virus wird wirklich Aufmerksamheit erregen!”. En ook op Katholiek Forum “De globalisten kondigen de grote Reset van de wereld aan”, auteur Jozef Ivo.  Over deze reset is beslist op het World Economic Forum, Event 201.

De taak van de “Vlaamse leiders”, ook van de Vlaamse regering is: met alle middelen de angst en terreur bestrijden.  Beseffen dat  organisaties zoals BLM, o.a. via hun achterliggend orgaan: Southern Poverty Law Center” de taak uitvoeren (woordelijk gezegd): de ontvolking van de wereld en de afschaffing van de nationaal-staten.  Eén van de belangrijkste middelen daartoe, vanwege Gates, Soros e.a. is het opfokken van de virus-psychose.

Als u, verantwoordelijken van Vlaanderen, de angst niet kunt en wilt wegnemen, dan zullen al de kleinen vanaf nu, zoals uw kleinkinderen, nog slechts met walging over u spreken!!

Pas het voornaamste voor u zelf en voor uw volk toe: ZELFRESPECT !

Jos Wouters, Boom

Niets is heilig

Als het van Groen afhangt moeten we nog dieper door het stof kruipen:

Rzoska vroeg nog aan Jambon welke acties hij als minister-president zal nemen om van de Vlaamse feestdag een meer diverse feestdag te maken. ‘Uw voorganger, minister-president Bourgeois nam bijvoorbeeld deel aan een Iftar. Wat gaat u doen om de diversiteit om de Vlaamse feestdag te verbeteren?’. Jambon kaatste de bal terug. Hij suggereerde dat volgend jaar alle fractieleiders van het Vlaams Parlement de viering op de Groeningekouter zouden bijwonen. (…)

Om te beginnen zou de fiere Vlaamse Leeuw herdacht, herontworpen moeten worden. De afbeeldingen mogen we bij hoge uitzondering plaatsen – normaal zou hier schending van het auteursrecht* aangevoerd worden. We vragen ons af of dit een grap is, zo ja, dan is het een slechte. Waar in Duitsland gevangenisstraf en zware boetes staan op het beledigen, besmeuren, beschadigen, vernietigen, ridiculiseren… van de EU-vlag, ziet men in dit land er geen graten in een nationaal symbool te massacreren. De verschillende ontwerpen tonen een leeuw met een behoorlijk gemanicuurde staart, zelfs eentje met een hanenpluimstaart, een leeuw met zweetdruppels, een leeuw met een pint, een leeuwin met anorexia, maar geen enkele leeuw met ballen. Het is dan ook een Vlaamse leeuw, die werd in 1830 al gecastreerd. Het mag een wonder heten dat ze zijn klauwen niet getrokken hebben of dat hij geen regenboogtruitje of een fez draagt. De tanden? Ach, die zijn al jaren vervangen door een loszittend kunstgebit, dat au fur et à mesure in of uit de mond genomen wordt.

Ga naar https://www.vlaamsevlag.be/ voor meer info.

De Vlaamse leeuwenvlag krijgt een make-over: “Wij zijn ook fiere Vlamingen. Maar we durven dat niet te zeggen”

*Nvdr: Onze redactie heeft overwogen helemaal met Golfbrekers te stoppen. We zullen immers in de toekomst een pak voorzichtiger moeten zijn…De boetes zijn van een coronagehalte die wij niet kunnen ophoesten… Blijkbaar zijn toch niet alle “belgen” gelijk voor de wet… Als we zien wat anderen zich kunnen en mogen permitteren op sociale media, dan voelen we ons gediscrimineerd. Blijkbaar is het niet evident na te gaan wat er onder auteursrecht valt, ook al wordt de afbeelding zgz. “gratis” aangeboden. De mogelijkheid bestaat er er een obscuur iemand, bedrijf, krant, persbureau de rechten gekocht heeft, wat niet blijkt bij de info over de afbeelding. Of ook bij bewerkte (photoshop) of samengestelde (memes) is het oppassen geblazen; het gaat daar dan over de verhouding van originele afbeeldingen en de verwerking ervan. Men zal altijd wel een stok weten te vinden…

Nog dit: Daarentegen is de inclusieve Vlaamse Leeuw expliciet rechtenvrij: “Alle designs zijn rechtenvrij en mogen door iedereen vrijuit aan gevels, festivaltenten, mobilhomes en vlaggenstokken gehangen worden.” Die mogen we publiceren zonder dat er een boete voor onrechtmatig gebruik dreigt in de brievenbus te belanden. Voor hoe zot houden die ons?

Afsluitend: lees deze vrije tribune van twee jaar geleden nog maar eens. U herkent de neo-nieuwslezer bij de Vlaamse tv-zenders, ene prof. Van Ranst, die een trio vormt met de Apache-hoofdredacteur en de baas van de ABVV-studiedienst.

‘Wanneer herovert de Vlaamse Beweging de strijdvlag uit klauwen van uiterst rechts?’

Vlaamse heiligen

De naam “Godelieve” is niet meer zo populair als in de na-oorlogse jaren. Vandaag kiest men voor de verkorte versie, zonder verwijzing naar God: Lieve, Lief, Lieveke… In het Duits bestaat de mannelijke versie: “Gottlieb“.

Godelieve van Gistel - Wikipedia

Zij werd rond 1045 geboren als Godeleine op slot Londefort in Wierre-Effroy in het Vlaamse graafschap Boulogne. Haar vader heette Heinfried, haar moeder Odgiva. Volgens de gewoonte van die tijd werd zij uitgehuwelijkt; de keuze van haar vader was gevallen op heer Bertolf van Snipgate bij Gistel in Vlaanderen.

Maar Godelieve viel niet in goede aarde bij haar schoonmoeder, vrouwe Iselinde. Bertolf trok nog op de huwelijksdag bij zijn moeder in. Godelieve, die ervan gedroomd had burchtvrouwe te worden, verbande hij naar een onderhorige boerderij, waar zij zwaar werk moest doen en slechts een homp brood te eten kreeg. Latere gelovigen voegen eraan toe, dat de helft van haar voedsel nog naar de armen ging.

Aanvankelijk probeerde zij haar verdriet biddend te verwerken. Maar toen om haar heen de praatjes en pesterijen almaar erger werden, vluchtte zij naar haar vader.

Deze was woedend vanwege de schande hem en zijn dochter aangedaan. Hij wendde zich tot graaf Boudewijn van Vlaanderen en bisschop Radboud van Doornik om hulp. Inderdaad kwam er een verzoening tot stand. Bertolf nam zijn wettige vrouw tot zich en veinsde beterschap.

Maar in de nacht van 6 juli 1070 werd zij door twee van zijn dienaren, Lantbert en Hacca, naar buiten gelokt en met een doek gewurgd. Vervolgens gooiden zij haar in een put om de schijn te wekken, dat zij verdronken was. Volgens de legende werd het water van de put opeens glashelder en de stenen waarop de moord was gepleegd kleurden blinkend wit. (…)

Lees meer: 950ste verjaardag van het overlijden van de Heilige Godelieve

www.godelievevangistel.be

Cyclus

bol.com | Horen zien zwijgen beeldjes | GerichteKeuze

MET MONDMASKERS OP WEG NAAR SLAVERNIJ

Verontschuldiging dat ik uw “vredige” rust verstoor.

Als een bliksem viel het nieuws, toen ik laat op de avond, 9 juli, nog eens de nieuwsfeiten nakeek.  Met een ongelofelijke haast werd beslist om, zowat overal op de openbare plekken, mondmaskers te verplichten.  Met achter de hand torenhoge boetes en een controle-systeem waar Stalin en Mao nog jaloers zouden op geweest zijn.  U beseft toch, beste lezer, dat nu iedereen elkaar moet gaan “bespitzeln” (spioneren), de winkeliers moeten de klanten aangeven en de klanten onderling kunnen dat ook doen.   De Crem, die al opviel door, geheel tegen de grondwet in, razzia’s te laten houden en woning-invallen te laten doen, heeft hier ook weer een kolfje naar zijn hand.  Er zijn veel geschikte “kapo’s”.

De grote spoed, waarmee men te werk ging, is ook te verklaren, door het feit dat het geen toeval is dat men dit op 11-juli in voege laat gaan.  Men geeft de handel en de mensen geen voorbereidingstijd.  De Vlamingen mogen niet enkel 11-juli niet vieren; ze worden ook nog gemuilkorfd!

Deze maatregel van nieuwe dwang kan niet anders dan bijzonder onpopulair zijn.  Ze voegt niets toe aan de veiligheid t.o.v. het virus.  Er zijn al de beperking van samenkomen, er is het afstandhouden en de eindeloze flesjes ontsmettingsstof.  Tot heden heeft de mondiale wetenschap nog geen juist idee hoe dat het virus “selectief” mensen ziek maakt en anderen niet.  Er zijn de meer dan verdachte “uitbraak-centra”, soms geheel plotsklaps, terwijl andere gebieden zo goed als ziekte-vrij zijn.  Bovendien is er bijna steeds een link naar andere ziekte-beelden bij aangetaste patiënten, zodat vele sterftes niet juist te benoemen zijn.

Deze maatregel, ziekmakend in zijn dictatoriale omvang, komt er op het ogenblik dat de “plaag” helemaal teruggedrongen is.  Het is echter onrustbarend te weten dat dit wellicht maar na zeer lange tijd zal afgeschaft worden.  De virologen, die hun werk op hun vakterrein zouden moeten doen, hebben zowat allemaal een extreem-linkse achtergrond.  De folder van de PvdA die in de bus viel, was kundig gesierd met allerhande figuren met muilkorven.  De virologen en immunologen nemen een totaal onaanvaardbaar beslag op het beleid in het land; op een veel breder terrein dan enkel de gezondheid.

Eenieder moet op zijn terrein trachten weerwerk te bieden tegen deze aanslag op onze vrijheid.  In weerwil van wat Wilmès zegt, is dit niet in de eerste plaats om de bekommernis voor de brave burger.  Reeds weken waren de regime-kranten dit al aan het oppoken – bewijs dat in de geheime sturings-centra daartoe de opdracht was gegeven.

Men schept een samenleving waar een voortdurende controle plaatsvindt over het niet meer onbezorgde leven van de mensen.  Diegenen die niet meewillen, worden uit de samenleving verbannen.  Daartegen waarschuwden Orwell en Huxley :alleen zij die zich permanent laten overheersen, kunnen nog een normaal leven leiden…..

Hier een oproep aan lezers : stuur dit bericht van hardnekkig verzet door naar de politiekers en stemmingmakers, vooral de V-partijen, die hun taak moeten doen.  De voornaamste taak, na het uitvoeren van het programma van een partij of beweging, is het zorgen voor de vrijheid van de landgenoten.  De Grondwet is opgesteld om de souvereiniteit en de vrijheden van de burger te bevestigen.  Alleen in ernstige oorlogs-toestanden of natuurrampen kan er (kort) ingegrepen worden.

Met deze maatregel is ook art. 19 van de grondwet weer geschonden: “de vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitvoering ervan”.  Er is een onvoorstelbare beperking van aanwezigheden bij religieuze diensten; men verhindert ook de correcte uitvoering van de eredienst.  Bij de katholieke eredienst bvb. :  hoe moet een lector de boodschap lezen met mondkapje? Hoe kan men met dat kapje de communie ontvangen?  Welk een zin heeft het gezamenlijk eren van de Godheid, als men geen onderlinge verbinding meer kan hebben?  Het ergste is nog dat de zgn. religieuze leiders niet wijzen op de dringende scheiding van Kerk en Staat.  Het komt de burgerlijke overheid niet toe de interne orde in religieuze gebouwen te regelen.

Deze 11-juli is geschonden we moeten met allen onze grondrechten verdedigen.  We kunnen noch willen zwijgen: als we zonder verweer alles aanvaarden , zal ons nageslacht ons vervloeken, als ze in een onomkeerbare slavernij zullen vervallen zijn.  We zien daar al tekenen van zoals de politie en sporters, die voor de communisten van BLM op hun knieën gaan. Elke buiging voor deze despoten brengt onze onderwerping dichterbij.  Voorlopig al door een muilkorf.

Jos Wouters, Boom

Verwijzing naar verscheidene afleveringen van “Robert Jensen show” en YT’s van Café Weltschmerz