Dit heeft vanzelfsprekend ook niets met de islam te maken.

Islam heeft niets te doen met islam

Klik indien niet duidelijk

Een speciale eenheid van de politie heeft in Oberursel bij Frankfurt een echtpaar gearresteerd; een gereed gemaakte bom en een geweer werd in beslag genomen.  Een ‘islamitisch-geïnspireerde’ terreuraanslag werd verhinderd. De verdachten hadden contacten met salafisten en waarschijnlijk ook met Al Qaeda. Men vermoedt dat men de wielerwedstrijd van 1 mei, met 5000 deelnemers en 100.000 toeschouwers, als doelwit gekozen had.  Een aanslag, die de omvang van de Boston Marathon had kunnen evenaren.

http://www.taunus-zeitung.de/lokales/…
http://www.faz.net/aktuell/politik/in…
http://www.sueddeutsche.de/politik/ob…
https://www.tagesschau.de/inland/sek-…
http://www.spiegel.de/politik/deutsch…

 

U verdient (niet?) beter…

… als u in het stemhokje blijft stemmen voor belgicistische systeempartijen.

Inderdaad, we verdienen openbaar vervoer dat werkt.  We verdienen vakbonden die het werk stimuleren in plaats van saboteren. We verdienen politici die het volk vertegenwoordigen in plaats van hun bankrekening.  We verdienen het behoud van onze taal, onze cultuur, onze samenleving. We verdienen eerlijkheid, inzet, integriteit.  Zelfs wie voor de sossen stemt, verdient beter. 

Wij verdienen dat, ook al zijn wij het klootjesvolk!

Lees hier het ongewoon frisse artikel dat De Morgen eraan wijdde.

FVE


“Vuile Turk” legt Volvo plat

Volvo Cars Gent ligt plat na racistisch incident bij toeleverancier‘We brachten de directie op de hoogte, maar die liet na om onmiddellijk te reageren’, zegt Staelens. ‘Ik waarschuwde de directie dat het personeel op een kruitvat leefde en dat er een staking ging volgen, zegt Staelens. ‘De directie beloofde om afgelopen nacht een verklaring af te leggen bij het personeel, maar daagde niet op. Daarop legde de nachtploeg het werk neer en volgde ook de ochtendploeg. De vakbondsafgevaardigde en secretaris gaan deze middag met de directie in dialoog voor een verzoeningsgesprek. Tot er een oplossing uit de bus komt, blijft de staking duren.’

Bij autoproducent Volvo Cars Gent in de Gentse haven wordt sinds donderdagochtend niet meer geproduceerd door een staking bij toeleverancier SAS Automotive. De staking komt er na een racistisch incident vrijdagavond bij SAS.  Lees meer…

‘Vuile Turk’ mag niet, want een Turk is een ras.  En ook al is dat ras vuil, dan mag je dat niet zeggen. Vuile flamingant, vuile flik, vuile Ollander, vuile nazi, vuile Blokker, vuile Rus… is daarentegen perfect toelaatbaar, want geen ras.  En een ‘woonwagenbewoner’ laat je ook best ongemoeid.

FVE

Vestzak – broekzak

Een deel verdwijnt onder andere bijstandsstelsels, waarvan de hoogte van de uitkering niets verschilt.        De minima zijn overigens bij elk stelsel hetzelfde. Of het nu een leefloon, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, uitkering voor gehandicapten, …

Media verdacht stil over werkloosheidsgraad België
Af en toe zijn er enkele positieve signalen die hoopgevend zijn. Er lijkt dan toch iets van al dat beursgeweld door te sijpelen naar de reële economie.
Zo lag in eigen land de werkloosheid in maart 2015 maar liefst 10% lager ten opzichte van maart 2014! Een daling van een tweecijferig getal!
Veemd genoeg kwam dit desondanks slechts zeer summier aan bod in onze media.  Lees meer…

De vrijheid om geen meningsuiting meer te hebben

Luz, Renald Luzier, één van de overlevers van Allahs bekeringsopdracht op de redactie van Charlie Hebdo houdt ermee op.  Geen tekeningen meer van de Profeet.

Is hij bekeerd?  Neen, Mohammed interesseert hem gewoon niet meer.
In januari tekende hij nog de gekende “Alles is vergeven”-Mohammed op de titelpagina van de eerste Charlie Hebdo-uitgave na de terroristische moslim aanslag.

En nu is hij hem, Mohammed, beu.  Luz wil andere horizonten verkennen.  Meer moeten we daar niet achter zoeken.  Geen intimidatie, Allah-beware.  Critici vinden dat dit een overwinning is voor de moslim terreur.  Een nederlaag voor de vrijheid van meningsuiting.  “Toch niet,” vindt Luz, “pas als heel Frankrijk schrik heeft, zullen ze gewonnen hebben.” 

Meer moeten we niet achter zoeken… Erewoord.  Gewoon beu.  En wie dat niet gelooft, maakt hij wel iets anders wijs.

FVE

The Washington Post

Kwetsbaar

In onze maatschappij worden kinderen en ouderen kwetsbaar genoemd.  Hoewel. Kinderen daar moet je af blijven.  Ouderen, da’s een ander verhaal.  De ouderen die overvallen worden hebben al lang geen nieuwswaarde meer.  Ze moeten maar binnen blijven en niet uitdagen door een gouden kettinkje of een trouwring te dragen.  Een handtas: pure provocatie.  Ouderen worden een last beschouwd.  Niet meer nuttig voor de maatschappij.  Hun vakkrachten-meerwaarde is voorbij.

Wie dacht dat ze in een RVT, in een rust- en verzorgingstehuis, veilig ‘opgeborgen’ zaten, heeft het verkeerd voor.

In het Henriëtte Roland Holsthuis in Zuidoost is grote onrust ontstaan onder bewoners over de komst van een groep uitgeprocedeerde asielzoekers naar het verzorgingshuis.

De achttien mannen en vrouwen zijn door de GGD aangemerkt als kwetsbaar. Zij lijden aan depressies of een posttraumatisch stresssyndroom en hebben 24 uur per dag opvang en begeleiding nodig. De psychische problemen vormen geen risico voor de andere bewoners, aldus de woordvoerder.
Lees meer…

PVV normale grootteDe P.V.V. ging in ‘t verzet:

Vragen van de leden Gerbrands en Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht ‘Grote onrust in verzorgingshuis Zuidoost over opvang illegalen’:

1. Bent u bekend met het artikel ‘Grote onrust in verzorgingshuis Zuidoost over opvang illegalen’?
2. Is het niet van de zotte dat onze ouderen het verzorgingshuis niet meer in komen, maar er wel plaats is voor uitgeprocedeerde asielzoekers? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u van mening dat het onverantwoord is om kwetsbare ouderen gezamenlijk op te vangen in een verzorgingshuis met een groep uitgeprocedeerde asielzoekers? Zo ja, hoe gaat u deze ouderen beschermen? Zo nee, waarom niet?
4. De ouderen maken zich grote zorgen over dit initiatief. Hoe gaat u deze zorgen wegnemen? Gunt u hen geen zorgeloze oude dag? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u bereid uw beleid aan te passen en ouderen met indicatie ZZP 1 t/m 3 ook weer toegang te geven tot de verzorgingshuizen? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid deze en alle andere illegalen zo spoedig mogelijk uit Nederland te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

FVE

 

Oekraïense vos

Tijdens het draaien van een reportage over de lekkende Tsjernobil reactor, waarvoor wij allemaal samen de nodige centjes – de EU-Commissie heeft ingetekend voor 70 miljoen euro van de nodige 615 miljoen euro – mogen bijeen brengen om deze van een veilig omhulsel te voorzien, kwam een vos bij de journalisten naar eten bedelen.

En zie, de vos toonde zich een ware Oekraïener, verzamelde het toegeworpen brood en de worst en stelde een dik-dubbele boterham samen.  Veel was niet genoeg.

FT

 

Tot vervelens toe… asielpolitiek

STOP1 IndianenWe kunnen hier dag in, dag uit, de asielpolitiek in de westerse EU-lidstaten aanklagen, maar het brengt geen zoden aan de dijk.  Zolang de politiek halsstarrig de kop in het zand steekt blijven ze komen.  Zelfs de uitgewezenen keren herhaaldelijk terug.  Voor zover de overheid ze effectief van het grondgebied ‘durft’ te verwijderen.  Meestal wordt een vodje papier overhandigd om de asielzoeker vriendelijk te verzoeken binnen xxx dagen het grondgebied te verlaten.  Opvolging? Welke opvolging?  Alsof daar iemand tijd en goesting voor heeft.  Men is immers volop bezig een volgende lading in ontvangst te nemen.

Een voorbeeld uit Essen (D):

Ca. 700 afgewezen asielzoekers uit de Balkan proberen via allerlei achterpoortjes en met de actieve hulp van dokters en van de asiellobby te blijven.  Voor  hen kunnen het nooit genoeg zijn.  Ze verdedigen hen alsof het om hun eigen kinderen zou gaan. Verleden  jaar werden er slechts 53 uitgewezen. De laffe overheid staat erbij en kijkt ernaar.


De overheid is immers overbelast.  Op de Duitse dienst Immigratie hebben ze een personeelstekort, wat bewijst hoe hoog de nood is aan vakkrachten. Velen krijgen een papiertje uitgereikt waarop staat dat hun asielaanvraag niet kon behandeld worden … wegens personeelstekort… en dat ze daarom tot de behandeling van hun dossier kunnen blijven.  Klinkt bekend in de oren.  Het land b als lichtgevend voorbeeld.

Import-jongeren.  We willen er graag aan herinneren dat zij onze pensioenen zullen betalen, al zien zij hun professionele carrière enigszins anders:

Gelukkig zijn er nog mensen die begrip tonen.  In Trier krijgen ze kunstonderwijs (met tolk) als deel van een therapeutisch proces om hun trauma’s te verwerken “opdat het dagdagelijkse leven niet meer overstroomt”.

Maar voor scholen is er geen geld.  Scholen worden gesloten wegens instortingsgevaar…

FT