De aap werd uit de virusmouw gehaald

De wereldgezondheids-allesweters – m.n. het WHO – wil niet langer dat apen gestigmatiseerd worden. De Engelse benaming “monkeypox” moet in de toekomst “Mpox” genoemd worden. In het Nederlands krijgen de apenpokken waarschijnlijk dezelfde “Mpox” beschrijving. Waar het enigszins kan wordt Nederlands sowieso afgeschaft. Mondialisering, nietwaar…

https://www.who.int/news/item/28-11-2022-who-recommends-new-name-for-monkeypox-disease

Blijkt dat het WHO niet bekommerd was om de slechte reputatie van apen, maar wel omdat de benaming zou leiden tot stigmatisering en racisme van… (zie mogelijkheden hieronder).

Wat racisme te maken heeft met de regenbooggeslachten is ons een raadsel… Wij zien alvast geen oorzakelijk verband.

Het WHO wil niet dat bepaalde landen, regio’s of dieren verbonden worden met een of andere ziekte. Volgens die redenering moet dan het “Westnijlvirus” ook een andere, minder beladen, benaming krijgen. De ziekte komt immers al geruime tijd voor in de Verenigde Staten, het zuidoosten van Europa en in het Middellandse zeegebied. De afgelopen jaren breidde de ziekte zich uit richting Centraal-Europa, waaronder het centrale deel van Duitsland. In 2020 is de eerste besmetting in Nederland vastgesteld. Suggestie: het immigratievirus?

En… moet Giorgia Meloni niet protesteren tegen het gebruik van het “capripokkenvirus“? Is dit geen belediging voor het prachtige Capri?

Wie een hond wil slaan…

Als een dier in de voorbije eeuwen schade toebracht aan mensen, werd het in sommige jurisdicties aangeklaagd, door een rechtbank beoordeeld en, indien schuldig bevonden, veroordeeld. Zo werd menig varken opgehangen aan de galg. Maar ook koeien, paarden, ezels en zelfs dolfijnen ontwapen niet aan de arm der wet. Wie een hond wil slaan…

… In 864 stak een zwerm bijen een mens dood. Het Concilie van Worms vonniste dat de bijen moesten gesmoord worden in hun nest zodat ze geen door mensenmoord bezoedelde honing meer konden maken…

… Vanaf de 13de eeuw zijn in Europa tientallen dieren voor het gerecht gedaagd en na een juridisch proces van veroordeling opgehangen, gewurgd, levend begraven, verbrand, onthoofd, verdronken of verbannen. De eerste bekende vermelding van een dier dat voor de rechter moest verschijnen dateert uit 1266. Een varken uit het Franse stadje Fontanay-aux-Roses werd door de monniken van het Genovefaklooster (Abbaye Sainte-Geneviève de Paris) ter dood veroordeeld wegens het bijten van een kind. Vanuit het noorden en oosten van Frankrijk verspreidden dierenprocessen zich naar Duitsland, Zwitserland, Italië en de Lage Landen…

… Vanvres 1750: een man en een ezelin worden ter dood veroordeeld voor bestialiteit. Vooraanstaanden uit de gemeenschap protesteren: de ezelin heeft zich altijd keurig gedragen en is het onwillig slachtoffer van een wellustige man. Het pleidooi leidde tot haar vrijspraak…

Lees: Dieren voor het gerecht, een serieuze zaak

https://www.rug.nl/news/2022/09/bij-de-beesten-af

Ook apen willen meer Lebensraum

Deze apengroep wou eens een kijkje nemen aan de andere oever van de rivier. Blijkbaar had het alfamannetje van de ene groep zijn zinnen gezet op een groter grondgebied. Na de verkenning keren ze snel terug vooraleer de daar woonachtige groep apen het gemerkt heeft.

EU-regelneverij

Je fokt kippen, leghennen en verkoopt eieren. Je legt de duurzaamheidsregels indachtig zonnepanelen op de daken en op het grondgebied van je bedrijf. Om de kippen een dierwaardig bestaan te bieden laat je deze rondlopen onder de geplaatste zonnepanelen: win-win, denk je dan, grote scharreluitloop voor de kippen en tegelijkertijd draag je je steentje bij voor de redding van de aarde.

Niet toch. Schapen mogen eronder door lopen, maar kippen niet. Dubbelgebruik gaat in tegen de regels. Dat hebben de EU-bollebozen zo beslist. Begrijpe wie kan.

Gezond verstand keert weer in Zwitserland

Voor alle duidelijkheid: wij zijn dierenvrienden. Heel ons bewust leven hebben wij gezelschapsdieren in huis gehad: katten, honden, paarden, zelfs een geërfde cavia en twee parkieten mochten tot hun overlijden op onze zorg rekenen. In onze bloembakken in de tuin logeren momenteel kikkers omdat ze daar zowel water als voeding vinden. We voederen de vogels in de winter en voorzien water in de zomer om te drinken of een badje te nemen. We gebruiken geen gif in de tuin of in huis: we hebben overal vliegenramen zodat er geen enkel insect binnen geraakt. Spinnen vangen we met een klein apparaatje en zetten ze buiten. De talrijke huisjesslakken (momenteel wegens de droogte eerder zeldzaam) vangen we ‘s morgens en herplaatsen ze verder in het bos. En verder zien we niet in wat de jacht tot een “sportief evenement” maakt.

Dit gezegd zijnde… hebben we totaal geen begrip voor de obligate bescherming van de wolf. Niet dat we lijden aan een Roodkapjesfobie, maar we begrijpen niet wat de meerwaarde is van een wolvenpopulatie in de huidige maatschappij.

In Zwitserland begint de ratio terug te keren:

  • In het kanton Graubünden is men de slachtpartijen onder de weide- en andere dieren meer dan beu. Daar telde men in totaal 15 aanvallen op vee in beschermde situaties. Daders: waarschijnlijk 2 wolven. Eén wolf mag officieel neergeschoten worden.
  • In het kanton Uri werden er tussen 3 juli en 17 augustus 13 schapen gedood. Vanaf 22 augustus mag er gedurende een periode 60 dagen één wolf doodgeschoten worden.
  • In het kanton St. Gallen hebben wolven zich voor het eerst sinds 2019 voortgeplant. Daar rekent men nu met nieuwe slachtpartijen onder het vee.
  • In de streek rond Krauchtal, Kerenzerberg und Mürtschental werden tijdens de voorbije maanden 13 schapen en 2 geiten het slachtoffer van een wolvin. Een boswachter heeft het dier geëxecuteerd; het werd vervolgens naar de univ. Bern, afdeling dierengeneeskunde, gebracht voor onderzoek.

nzz.ch

Ook in Duitsland, in Nederland en in het land b zaait de wolf – als beschermd dier – onrust en angst. Weiden en stallen worden quasi als een Fort Knox omheind.

De politieke correctheid ter bescherming van de wolf blijft ons opgedrongen:

Moet er aan het regenboogalfabet een “Z” toegevoegd worden?

Neen, niet de inmiddels beruchte Russische “Z”, maar wel de “Z” van zoölogie, of de “Z” van “ziek”… Het is maar hoe je het bekijkt…

Indien u denkt dat de regenboog-woke-intergeslachten-sekte-seksleer niet meer erger kan worden, dan moet u uw mening toch nog bijstellen.

Maak kennis met de eerste zgn. Pride stoet der zoöfielen op de Potsdammer Plaats in Berlijn. Op de affiches slogans zoals “„Make love – not meat“, „Protect Love – Prohibit violence“ en „Gleiche Rechte für alle“. Een deelnemer vertelde trots voor de camera over zijn liefdesverhouding met een Duitse herder (… een hond…) en nadien een teef (… ook een hond…) die hij meegebracht had.

En de deelnemers willen dat hun liefdesbeleving uit het strafrecht gehaald wordt, want “het is immers veel gemakkelijker een emotionele relatie met dieren op te bouwen dan met mensen”. Heeft “emotioneel” een dubbele bodem? En ook dat seks met paarden mogelijk en aanvaardbaar wordt.

De jongerenafdeling van de “Grünen” liet de beestjes gerust, maar eiste wel nog niet zo lang geleden dat seks met lijken uit het strafrecht zou verdwijnen. Waarmee nog een letter aan het regenboogalfabet toegevoegd zou kunnen worden, de “N” van necrofilie. Als je die op zijn zijde legt, dan krijgt je opnieuw een “Z”, de “Z” van ziek. Trouwens, ook incest moet volgens hen tot de mogelijkheden behoren.

Philosophia Perennis

Strijd tegen invasieve exoten

Zuhal Demir (N-VA) weigert ons te beschermen tegen invasieve exoten. Voor alles hebben ze geld, maar niet om de Aziatische Hoornaar te bestrijden.

Ter informatie over uitzicht en gedrag. De boodschap dat na het melden van een nest een opgeleide bestrijder gecontacteerd wordt voor de verdelging… is oud nieuws vermits, zoals gisteren in het tv-journaal medegedeeld, het geld hiervoor op is en Zuhal Demir weigert bijkomende fondsen (30.000 euro) hiervoor ter beschikking te stellen.

Vlaams Belang gaat zelf middelen inzamelen om bijen te redden

Ondanks de smeekbede van het Vlaams Bijeninstituut zullen de Vlaamse overheid en voogdijminister Zuhal Demir geen extra budget voorzien voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Daarom start het Vlaams Belang zelf een geldinzamelingactie via GoFundMe.  “Deze actie is niet alleen ter bescherming van onze bijen en biodiversiteit, maar ook voor onze mensen, in het bijzonder kinderen en ouderen”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “Er zal waarschijnlijk eerst een dodelijk slachtoffer moeten vallen vooraleer de Vlaamse Regering in actie schiet, maar daar willen wij niet op wachten.”

Hoewel de Aziatische hoornaar aan een opmars bezig is in Vlaanderen, worden er momenteel geen nesten meer bestreden. Het Vlaams Bijeninstituut (VBI) dat hiervoor verantwoordelijk is, heeft namelijk gans haar budget voor dit jaar al opgebruikt door de vele extra verdelgingsopdrachten. En ondanks de vraag van het VBI voor extra middelen zal de Vlaamse overheid geen bijkomend budget voorzien voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Deze exoot vormt nochtans niet alleen een bedreiging voor de Vlaamse bijenpopulatie, maar ook voor de mens. Wanneer een hoornaar zich bedreigd voelt, kan deze namelijk een persoon steken of tijdelijk verblinden door gif in de ogen te spuiten, waarna een massale aanval met de ganse nest kan volgen. De voorzitter van het Vlaamse Bijeninstituut René De Backer verwacht dan ook dat er deze zomer nog een eerste dodelijk slachtoffer zal vallen.

“Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid geen middelen voorziet voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar”, zegt Chris Janssens. “Moet er dan echt eerst een dode vallen vooraleer die de ernst van het gevaar inziet?”

Naar aanleiding van de Week van de Bij liet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zich recent fotograferen met haar bovenlichaam vol levende bijen. “Deze fotoshoot was tekenend voor de aankondigingspolitiek van de Vlaamse regering”, zegt Janssens nog. “Voor een mediacampagne wordt er geld noch moeite gespaard, maar wanneer er middelen nodig zijn voor de bescherming van onze bijen en onze mensen, geeft Demir niet thuis.”

Om ervoor te zorgen dat de nesten van de Aziatische hoornaar toch nog bestreden kunnen worden, start het Vlaams Belang daarom een geldinzamelactie ten behoeve van het Vlaams Bijeninstituut. “Wij roepen dus op om hen te steunen en hebben hiervoor een GoFundMe-actie opgestart”, aldus Janssens. “Wij hopen om 30.000 euro in te zamelen en zullen bovendien iedere ingezamelde euro verdubbelen. In tegenstelling tot de Vlaamse regering heeft het Vlaams Belang wel een hart voor mens en dier.