Een ijsje met iets extra

“Barbecue ijs”. Rino, een ijssalon in Rottenburg, Tübingen, van Thomas Micolino, bekend voor ongewone ijssmaken, biedt u het allernieuwste op de ijsjesmarkt. In het ijs zitten gemalen krekels en daar bovenop – als een kroon – gedroogde insecten, wiens smaak verborgen wordt onder extracten van wilde honing, vanille en koekjes.

Daarvoor stond er al ijs met gorgonzola of leversaus op het menu.

Het vooruitzicht van een voedselcrisis indachtig – de boeren moeten verdwijnen – heeft de EU immers de verhoogde consumptie van insecten toegestaan, ook al hebben ze een buitengewoon hoog cholesterolgehalte en is het risico van gevaarlijke virussen niet denkbeeldig.

Of dit aanbod aan lang leven beschoren is? In ieder geval heeft de ijsverkoper de ingrediënten van zijn speciaal barbecue ijs niet kenbaar gemaakt.

Freewestmedia

Help de overlevingstocht der padden

In de buurt van onze woning is er zo’n paddenoversteekplaats, waarbij elk jaar verschillende diertjes pletgewalst worden. Gisteren een oproep op de radio gehoord om op te letten, resp. te helpen, zodat er niet nog meer hun jaarlijkse tocht naar de kraamkliniek met hun leven moeten bekopen. Voor de oningewijden deze duidelijke uitleg:

De rollen werden omgekeerd

In Hong Kong werd een 61-jarige slachter in een slachthuis gedood door… een varken. Naar verluidt zou hij het dier met een verdovingspistool op de slacht voorbereid hebben, maar dat liep fout, daar het varken niet bereid was door de knieën te gaan en zijn leven furieus verdedigde… met de dood van de slachter als gevolg. De slachter had het hakmes nog in de hand toen zijn collega hem bewusteloos vond met een 40 cm wonde, die hem uiteindelijk fataal werd.

Volgens de Daily Mail is het onduidelijk of het varken erin slaagde te ontsnappen.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11665621/Pig-wakes-slaughterhouse-kills-butcher-Hong-Kong.html

Woke-actua: Gerechtigheid voor de dieren

Martha C. Nussbaum, Amerikaanse filosofe en Ernst Freund-professores van Recht en Ethiek aan de universiteit van Chicago, pleit ervoor dat de mensheid ervoor zou moeten zorgen dat wilde dieren eindelijk ermee stoppen andere dieren op te eten.

U vindt onderaan een citaat uit haar boek. Niet verplichte lectuur. We gaan er desondanks even op in.

Martha Nussbaum vindt dat natuur en wildernis ten prooi vallen (sic) aan een verkeerde benadering, nl. de foute, geweldgeoriënteerde mensheid tégen de kosmische moraal en het gebod van de gelijkheid. Om die reden moet men (… wij, met z’n allen) in het rijk der wilde dieren voor gerechtigheid zorgen… om het simpel uit te drukken met een voor de hand liggende vergelijking: de voortzetting van het feminisme als bescherming tegen mannen kan men ook toepassen bij de bescherming van een gazelle tegen leeuwen. En neen, dat betekent niet dat men mondiaal safaritochten moet organiseren om leeuwen neer te knallen zodat ze de arme gazellen niet meer kunnen verslinden. Het ligt nochtans – vanuit Nussbaums logica – voor de hand dat de natuur omgevormd moet worden en dat elke diersoort, zoals in een ouderwetse dierentuin, in een eigen reservaat moet gehouden worden, waar ze onder elkaar zijn, en die geen toegang biedt voor buitenreservaatse dieren.

Martha Nussbaum verwerpt het argument dat de natuur gewoon zó in elkaar steekt, omdat – zo vindt zij – dat de mens dominant is en om die reden ook verantwoordelijk is voor het welzijn van de dieren.

We hebben geen filosofie gestudeerd, evenmin hebben we de mogelijkheid studenten te hersenspoelen, we beschikken slechts over ons gezond verstand. Het stoort professores Nussbaum dat dieren andere dieren opeten. Het zou niet mogen gebeuren, vindt zij. Als mensen hebben wij, zo stelt Nussbaum, de verantwoordelijkheid voor alles wat er leeft, ook voor wilde dieren, die dringend een vredesakkoord moeten sluiten met hun menukaart.

U hoeft Nussbaums redenering over een utopische wereld niet te begrijpen. U hoeft zelfs niet proberen er begrip voor op te brengen. Niet iedereen heeft het geluk gehad zijn filosofische horizon aan de universiteit te kunnen verruimen. Zij verwijt de natuur dat deze zich niet voegt volgens haar filosofisch-dictatoriale wenswereld. Leeuwen die vegetariër zouden moeten worden… en dat ondanks de moedwillige uitroeiing van de boerenstiel… onder welk ministerie zou die bevoegdheid vallen?

Should we try to leave nondomesticated animals alone in “the wild,” imagined as their evolutionary habitat, but also known to be a place full of cruelty, scarcity, and casual death? Or do we have a responsibility to protect “wild” animals from scarcity and disease and to preserve their habitats? And what about predation of vulnerable animals by other animals? Could it possibly be our responsibility to limit that? Can we envisage such a thing as a multispecies society, where “wild” animals are concerned?

And what is “the wild”? Does it even exist? Whose interests does this concept serve?

My answers to these questions will be, in some cases, controversial. But my conclusions, albeit provocative, are also tentative, since we are searching for new ways to think and act in a world dominated everywhere by human power and activity.

The fascination of an idea of “wild” Nature lies deep in the thinking of the modern environmental movement. The idea is entrancing, but also, I believe, deeply confusing. Before we can make progress, we have to understand its cultural origins and the work it was meant to do for those who employed it.

Here, in a nutshell, is the Romantic idea of Nature: Human society is stale, predictable, effete. It lacks powerful sources of energy and renewal. People are alienated from one another and from themselves. The Industrial Revolution has made cities foul places where the human spirit is frequently crushed (as in Blake’s “dark Satanic Mills”). By contrast, out there somewhere—in the mountains, in the oceans, even in the wild West Wind—there beckons something truer, deeper, something uncorrupt and sublime, a type of vital energy that can restore us, because it is the analogue of our own deepest depths. Other animals are a large part of this “wild”: of Nature’s mysterious and vital energy (think of Blake’s “Tyger, tyger, burning bright”).

Uit: “A Peopled Wilderness”

De aap werd uit de virusmouw gehaald

De wereldgezondheids-allesweters – m.n. het WHO – wil niet langer dat apen gestigmatiseerd worden. De Engelse benaming “monkeypox” moet in de toekomst “Mpox” genoemd worden. In het Nederlands krijgen de apenpokken waarschijnlijk dezelfde “Mpox” beschrijving. Waar het enigszins kan wordt Nederlands sowieso afgeschaft. Mondialisering, nietwaar…

https://www.who.int/news/item/28-11-2022-who-recommends-new-name-for-monkeypox-disease

Blijkt dat het WHO niet bekommerd was om de slechte reputatie van apen, maar wel omdat de benaming zou leiden tot stigmatisering en racisme van… (zie mogelijkheden hieronder).

Wat racisme te maken heeft met de regenbooggeslachten is ons een raadsel… Wij zien alvast geen oorzakelijk verband.

Het WHO wil niet dat bepaalde landen, regio’s of dieren verbonden worden met een of andere ziekte. Volgens die redenering moet dan het “Westnijlvirus” ook een andere, minder beladen, benaming krijgen. De ziekte komt immers al geruime tijd voor in de Verenigde Staten, het zuidoosten van Europa en in het Middellandse zeegebied. De afgelopen jaren breidde de ziekte zich uit richting Centraal-Europa, waaronder het centrale deel van Duitsland. In 2020 is de eerste besmetting in Nederland vastgesteld. Suggestie: het immigratievirus?

En… moet Giorgia Meloni niet protesteren tegen het gebruik van het “capripokkenvirus“? Is dit geen belediging voor het prachtige Capri?

Wie een hond wil slaan…

Als een dier in de voorbije eeuwen schade toebracht aan mensen, werd het in sommige jurisdicties aangeklaagd, door een rechtbank beoordeeld en, indien schuldig bevonden, veroordeeld. Zo werd menig varken opgehangen aan de galg. Maar ook koeien, paarden, ezels en zelfs dolfijnen ontwapen niet aan de arm der wet. Wie een hond wil slaan…

… In 864 stak een zwerm bijen een mens dood. Het Concilie van Worms vonniste dat de bijen moesten gesmoord worden in hun nest zodat ze geen door mensenmoord bezoedelde honing meer konden maken…

… Vanaf de 13de eeuw zijn in Europa tientallen dieren voor het gerecht gedaagd en na een juridisch proces van veroordeling opgehangen, gewurgd, levend begraven, verbrand, onthoofd, verdronken of verbannen. De eerste bekende vermelding van een dier dat voor de rechter moest verschijnen dateert uit 1266. Een varken uit het Franse stadje Fontanay-aux-Roses werd door de monniken van het Genovefaklooster (Abbaye Sainte-Geneviève de Paris) ter dood veroordeeld wegens het bijten van een kind. Vanuit het noorden en oosten van Frankrijk verspreidden dierenprocessen zich naar Duitsland, Zwitserland, Italië en de Lage Landen…

… Vanvres 1750: een man en een ezelin worden ter dood veroordeeld voor bestialiteit. Vooraanstaanden uit de gemeenschap protesteren: de ezelin heeft zich altijd keurig gedragen en is het onwillig slachtoffer van een wellustige man. Het pleidooi leidde tot haar vrijspraak…

Lees: Dieren voor het gerecht, een serieuze zaak

https://www.rug.nl/news/2022/09/bij-de-beesten-af

Ook apen willen meer Lebensraum

Deze apengroep wou eens een kijkje nemen aan de andere oever van de rivier. Blijkbaar had het alfamannetje van de ene groep zijn zinnen gezet op een groter grondgebied. Na de verkenning keren ze snel terug vooraleer de daar woonachtige groep apen het gemerkt heeft.

EU-regelneverij

Je fokt kippen, leghennen en verkoopt eieren. Je legt de duurzaamheidsregels indachtig zonnepanelen op de daken en op het grondgebied van je bedrijf. Om de kippen een dierwaardig bestaan te bieden laat je deze rondlopen onder de geplaatste zonnepanelen: win-win, denk je dan, grote scharreluitloop voor de kippen en tegelijkertijd draag je je steentje bij voor de redding van de aarde.

Niet toch. Schapen mogen eronder door lopen, maar kippen niet. Dubbelgebruik gaat in tegen de regels. Dat hebben de EU-bollebozen zo beslist. Begrijpe wie kan.