Selectieve dierenbescherming

  • De Vlaamse overheid spendeerde al 2,8 miljoen euro belastinggeld aan een paar wolven. Dat bedrag stijgt elk jaar verder.
  • Dinsdag stierf August de wolf. Vermoedelijk door een aanrijding. R.I.P. August.
  • Net zoals de intussen vele schapen, pony’s, kippen, eenden en andere dieren, zoals paarden, die door wolven zijn gedood de afgelopen jaren. Maar die komen niet in het nieuws.
  • Vijf jaar geleden maakte de wolf een rentree in Vlaanderen. Het zijn Europees beschermde dieren. Het is daarom verboden ze te doden of hun leefgebied te verstoren.
  • Of het een goede zaak is voor Vlaanderen, voor Nederland, voor Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk…? Wolven in een dicht bevolkt gebied. Met veel verkeer. En de dieren waarop de wolf jacht maakt. En die blijkbaar geen bescherming verdienen. Overal dezelfde problemen.
  • De overheid compenseert voor elk doodgebeten dier. Alsof het de gewoonste zaak is. En geeft een hoop belastinggeld aan omheiningen, waarvan de wolf meestal niet onder de indruk is.
  • En dan is er ook nog de vzw “Welkom Wolf”, die dreigt met rechtszaken telkens een wolf slachtoffer wordt van het verkeer.
  • Maar malafide hondenkwekers en -invoerders uit de Balkan, die kunnen keer op keer weer herbeginnen en alle hondenmiserie begint opnieuw.
  • Gelukkig heeft de Vlaamse overheid beslist dat het moet gedaan zijn met dieren op een openbare markt te verkopen. Dus geen kippen, eenden, zangvogeltjes e.d. meer op de enkele markten die deze nog aanboden. Maar ze mogen wel doodgebeten worden door de wolf. En dan kunt u een schade-eis indienen bij de Vlaamse overheid.
  • Kafka.