Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De westerse beschaving heeft vanuit Europa eens haar licht laten schijnen over heel  de  wereld, al was het soms met donkere plekken.

De grootheid en rijkdom hiervan op vele terreinen van wetenschap en techniek, maatschappelijk leven en sociale voorziening, kunst  en cultuur zijn onmiskenbaar. De resultaten hiervan waren – hoewel niet even zeer, voor iedereen en altijd – de schoonheid, de goedheid, de waarheid en het geluk van een samenleving. De voornaamste bronnen hiervan waren het Joods-Christelijk geloof met zijn vervulling in Jezus Christus en de Grieks-Romeinse cultuur met zijn  filosofie en zijn  recht. Hierna kwamen nog Germaanse invloeden.

Hoe is deze beschaving zich nu aan het ontwikkelen? Steeds meer gaan we naar een openlijke verwerping van het christelijk geloof, van de waarheid,  van recht en rechtvaardigheid. De resultaten hiervan zijn lelijkheid, gruwelijk geweld, leugen en een groeiend aantal depressieven en ongelukkigen tot jongeren en kinderen toe. De honderden miljoenen kinderen die vóór hun geboorte vermoord worden, vormen een gruwel van de huidige “moderne beschaving” die oneindig veel erger is dan gelijk welke holocaust die de geschiedenis van de mensheid ooit heeft gekend. De grootste wereldleiders en hoogste wereldorganisaties verkondigen openlijk monsterleugens om onschuldige volken en landen uit te moorden en te vernietigen. Bovendien wordt de eigenheid en het geluk van de afzonderlijke personen vernietigd. God en zijn schepping worden publiek ontkend, de tien geboden en de moraal verworpen, de identiteit van man en vrouw, huwelijk en gezin ontwricht, de waarheid van Jezus Christus en het Evangelie alsook van Maria en de Kerk bespot. Alle pijlers voor een gelukkig leven en samenleven als schepping Gods, worden onderuit gehaald. Hierbij gaat het niet om een plaatselijke ontsporing of een natuurlijk protest. Het is een wereldwijd georganiseerde opstand, gevoerd door de machtigste leiders en grootste wereldorganisaties, gesteund door de rijkste personen  en groepen, betaald met het belastinggeld van de volken. En deze decadente samenleving is zo gestructureerd dat  ze nog een onbeperkt aantal andere vormen van waanzin en onheil kan voortbrengen.

De dramatische strijd waarin we verwikkeld zijn, is de eindoorlog van Satan tegen God, het rijk van de duisternis tegen het Rijk Gods.

Sommigen verheerlijken de president van de  VS “als de koning die het rijk van Israël” volgens Bijbelse beloften zal herstellen in het licht van het einde der tijden.  Inderdaad, het kwade schijnt wereldwijd zijn volheid te bereiken en het einde der tijden lijkt nabij. De Koning die het Rijk van Israël en heel de schepping zal herstellen is echter geen brutale wereldheerser met vernietigende  wapens, maar Jezus Christus, de gestorven en verrezen Heer, die de gruwel van het zionisme, het satanisme en de  goddeloze vrijmetselarij zal vernietigen. De Wederkomst van Jezus Christus is nabij. Bereiden we ons hierop voor of slapen we verder?

P. Daniel

Vrijdag 23 Augustus 2019

Flitsen

Permanente hervorming

We trachten aan een hervorming te blijven werken, zowel geestelijk als materieel. We leven niet alleen in een woelige tijd maar vooral in een verregaande  goddeloze atmosfeer, die vooral vanuit het westen agressief wordt opgedrongen. Het is onze taak om de geest van Jezus’ Evangelie steeds authentieker te beleven, tot voortdurende loutering van onszelf én tot getuigenis voor anderen. Vandaar de opdracht om geestelijk bijzonder waakzaam te zijn, omdat de Heer Jezus ieder ogenblik kan wederkomen. Ook de liturgische diensten worden eens doorgenomen en, waar nodig,  aangevuld zoals ze eigenlijk  moeten gebeden worden. Materiële hervorming betekent dat er veel gebouwd en gebroken wordt. Op dit ogenblik wordt aan een tiental projecten gewerkt: de oude “médicinale” en de nieuwe, de vleugel van het mannenklooster St Jozef, in het klooster zelf wordt aan  verschillende  verbouwingen of verbeteringen gewerkt en ook in de nieuwbouw. Het brengt veel stof en soms ook veel lawaai mee, vooral wanneer met een slijpschijf de (goedkope, Turkse?) marmer wordt effen geschuurd. Nagenoeg heel de vloer van het klooster wordt  zo proper gemaakt. Ondertussen worden ook nog de vijgen geoogst, op enkele bomen na, waarvan de vruchten nog niet helemaal rijp zijn.

Lees verder

Morgen: IJzerwake

YW2019 affiche 250px

Vergeet uw zonnebrandolie en -hoed niet. Of een geel-zwarte paraplu. Neem een milieubesparende drinkfles mee met kraantjeswater. Leg tussen uw volkorenboterhammen bio-kaas van gemasseerde koeien, die slechts voor de duur van het melken van de fosfaatvrije weiden-als-wiegende-zeeën gehaald worden. Oefen vandaag nog de strijdliederen. En wees het “nooit meer oorlog”-indachtig vergevingsgezind voor het IJzerbedevaartcomité en de N-VA-top die hun collaboratievrije kat zullen sturen.

Zoals de media… Onderstaande tekst werd naar alle kwaliteitskranten en dito beeldende media gestuurd. Hun titelpagina werd grotendeels ervoor vrij gehouden. (…)

Geachte (hoofd)redacteur

Geachte journalist

Gelieve hieronder een persmededeling terug te vinden vanwege IJzerwake VZW. Dit aangaande de regeringsvormingen. Alvast hartelijk bedankt om deze te willen opnemen in uw verslaggeving of nieuwsberichten. Interviews of verdere informatie is te bekomen bij voorzitter Wim De Wit, contactgegevens onderaan dit bericht.

+++Begin Persbericht+++

Vlaamse regeringsvorming is door veto’s traditionele partijen gemiste kans:  samenwerking tussen Vlaamsgezinden is nodig.

Federale Belgische regering zonder Vlaamse meerderheid is totaal onaanvaardbaar.

Het bestuur van de VZW IJzerwake vindt de Vlaamse regeringsvorming een gemiste kans. De VZW IJzerwake herinnert aan de morele erfenis van de Vlaamse Frontbeweging: Vlaamsgezinden moeten over alle partij- en andere grenzen samenwerken, want als het om de natie gaat zijn we één. In een goed werkende democratie wordt de grote overwinnaar van de verkiezingen dus betrokken bij de regeringsvorming.

Er moet echter vastgesteld worden dat dit onmogelijk gemaakt wordt door het veto van CD&V, Open VLD en sp.a. Hiermee geven deze partijen voorrang aan de eigen partijpolitieke spelletjes ten koste van de geloofwaardigheid van de Vlaamse democratie.

Deze partijen sluiten daarnaast tot op vandaag deelname aan een federale regering zonder meerderheid in Vlaanderen niet uit. Een federale regering zonder meerderheid in Vlaanderen is onaanvaardbaar, want de Vlamingen vormen de meerderheid in dit land en zorgen voor het overgrote deel van de fiscale en sociale bijdragen. Bovendien zou een regering zonder Vlaamse meerderheid Vlaanderen een beleid van belastingverhogingen opdringen. Daar hebben de Vlamingen niet voor gekozen. Vlaamse partijen die in een dergelijk scenario willen meestappen verkiezen het eigen belang boven dat van de Vlaamse natie. Daarmee plaatsen zij zich feitelijk buiten de Vlaamse democratie.

De VZW IJzerwake roept alle bewuste Vlamingen op om een signaal te geven voor samenwerking tussen alle Vlaamsgezinden, en tegen een mogelijke linkse belgicistische regering zonder meerderheid in Vlaanderen, door deelname aan de 18e IJzerwake op 25 augustus in Ieper.

Wim De Wit                                     
Voorzitter IJzerwake                   

0478 27 80 12                           

wim.dewit@skynet.be                 

Bezoek ook www.ijzerwake.org  

+++Einde persbericht+++

Als de vos de passie preekt…

Afbeeldingsresultaat voor apache free logo

Apache-inhoud-eerst” is bezorgd om de persvrijheid. We verzinnen dit niet. En het is ook geen satire. Of toch, maar het was alleszins niet zo bedoeld.

Persvrijheid. Een duur woord, maar ook een kostbaar goed. Op de wereldpersvrijheidsindex van Reporters Zonder Grenzen staat België dan wel op de negende plaats, toch gingen we twee stappen achteruit ten opzichte van 2018. Lees meer…

Onze redactie sluit zich aan de bij Apache’s bezorgdheid…

“Te bezopen voor woorden”

Gerelateerde afbeelding

Illegalen – “ongedocumenteerden” in poco taal – hebben meer rechten dan belastingbetalende inwoners. Immers: eigendom is diefstal, toch? Hoe moeten we deze vernietigingen/beschadigingen nu noemen? Aanpassingen? En als ze dan toch zo’n sukkelaars zijn, waarom laten ze dan zo’n berg kleren achter? … Op weg naar een kledingwinkel met het motto “eigendom is diefstal”? Dus: graaien maar.

En dan ziet u hier het resultaat nadat de “vakkrachten” uiteindelijk het pand wilden verlaten…

Quo vadis, Syria? +++

De informatie, die wij gisteren op de valreep mochten ontvangen, bleek correct te zijn. Vandaag kregen wij bevestiging dat het volledige grondgebied van Khan Shekhun vanuit alle richtingen veroverd werd. Het Syrische leger kamt nu alles uit op zoek naar achtergelaten munitie, bommen, valstrikken en eventueel gekwetste of zelfmoordterroristen. (…)

Beelden van de humanitaire corridor bij het dorp Suran naar regeringsgebied:

De Turken zijn verontwaardigd… Ook zij willen een deel van de Syrische koek… “observatie”… “vredesmissie”… maak dat de ganzen wijs!

Beelden uit de bevrijde gemeenten in Noord-Hama/Idlib. U ziet mededelingen van de door het westen gesteunde “gematigde rebellen”:

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen en buiten
Ned. vertaling: “Zingen is haram”

Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, plant, buiten en natuur
Ned. vertaling: “Democratie is de weg naar achterlijkheid” (… waarmee ze niet helemaal ongelijk hebben als wij hen uit pure zelfvernietigingsdrang naar onze contreien halen…)

Dat het vechten nog niet gedaan is mag blijken uit de komst van een Russisch schip met een grote lading militair materiaal. Het schip is de Bosporus doorgevaren en is nu op weg naar de havenstad Tartous.

Yörük Işık‏Geverifieerd account @YorukIsik

A final Syrian showdown looms: Heavily laden #ВМФ Project 775 #ЧФ Black Sea Fleet 197th Landing Ship Brigade’s Ropucha class LSTM (tank carrying landing ship) Tsezar Kunikov 158 transits Bosphorus towards Mediterranean en route to #Tartus #Syria. 14:00GMT

Macron zal nog veel stokbrood moeten eten eer hij tot aan de enkels van zijn Russische gast, Poetin, kan komen. Hij kon blijven argumenteren tot Sint Juttemis dat hij “zeer bezorgd is” over de situatie in Idlib en “dat de wapenstilstand moet gehandhaafd blijven”… Wapenstilstand? HTS & co. (o.a. Oeigoeren) hebben onmiddellijk gezworen dat er van wapenstilstand geen sprake kon zijn. Poetin – onverstoorbaar – gaf hem lik op stuk: “Wij steunen het Syrische leger bij hun poging een einde te maken aan de dreiging van de terroristen in Idlib… We hebben nooit beloofd dat de terroristen in Idlib een comfortabel leventje zouden kunnen leiden”... En “50% van het grondgebied werd door de terroristen gecontroleerd voor de afspraak van het Sochi staakt-het-vuren. Nu is het 90%… En daarom steunen wij – vanzelfsprekend – de pogingen van het Syrische leger die een einde aan de terroristische dreiging willen maken.” In onderstaande video laat Poetin fijntjes weten wat hij zoal over de toestand in Frankrijk, m.n. de straatacties van de zgn. Gele Hesjes, vindt en dat Macron slecht geplaatst is om een oordeel te vellen over de politieke situatie in Rusland (… en elders).

Afsluitend deze foto van een jongetje in Sweida, waar de druiven geoogst worden:

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten en eten

Quo vadis, Syria?

Vanuit Syrië dringt er nog weinig door in onze contreien. De laatste twee weken kon het Syrische leger, ondersteund door de Russische luchtmacht, – eindelijk – terrein winnen in de door terroristen bezette provincies Noord-Hama en Idlib.

Een niet onbelangrijke terreinwinst, al is de stad Khan Sheikhun – in tegenspraak met sommige berichten – nog niet helemaal veroverd, maar wel omsingeld en bepaalde stadsdistricten ingenomen. De toestand verandert echter van uur tot uur.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekst
Voor gedetailleerde grote kaart: ga naar https://imgur.com/0tZ17hU

Terwijl we dit schrijven kregen we een seintje over de ontvangst van onderstaande video, waarbij de volledige verovering van Khan Sheikhun gemeld wordt. Echter… bij de Syrische staatsmedia nog geen bevestiging gelezen. In elk geval is de val van de stad quasi een feit, hetzij volledig, ofwel voorlopig nog gedeeltelijk. De woordvoerder van Erdogan heeft al laten weten dat alle Turkse observatieposten onder Turks bevel blijven waar ze zitten. Je moet maar durven… Wat valt er nog te observeren als de regio door het Syrische leger bevrijd werd? Willen de Turken tot in Damascus gaan observeren? Benieuwd naar de reactie van Putin als Erdogan bij hem gaat klagen… over “de onderdrukking van de gematigde rebellen en het niet naleven van het staakt-het vuren”. En naar de reactie van Rusland en de Koerden als Turkije en de VSA samen gaan patrouilleren ten oosten van de Eufraat…zogezegd om de vrede te handhaven.

Lees verder