Herfederaliseren? Juist niet!

“Wat dit land nu echt nodig heeft, is een gezondheidszorg die dicht bij de mensen staat, die voeling houdt met wat leeft en die antwoorden biedt op verzuchtingen en noden.” © belga

Jürgen Constandt in Artsenkrant: “Geef de gemeenschappen de ...

Vrije Tribune in de Artsenkrant door Jürgen Constandt Alg. directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds; voorzitter Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

Bij het begin van het jaar wensen we elkaar niet voor niets een ‘goede gezondheid’ toe. Een eeuwenoud en banaal cliché, vaak een automatisme, maar begin 2021 zal dat minder het geval zijn. Gezondheidswensen zullen dan echt oprecht en doordacht uitgewisseld worden. Want gezondheid is in 2020 meer dan ooit een belangrijk thema geworden en een heuse bekommernis voor vele burgers.

De vraag is of die bekommernis ook gedeeld wordt door ons gezondheidsbeleid. Als we het afwegen aan de hand van het aantal excellenties, ongetwijfeld. Er zijn er negen nodig om ons gezondsbeleid gezond te houden, met name: Antonios Antoniadis (PS), Wouter Beke (CD&V), Maggie De Block (Open VLD), Valérie Glatigny (MR), Bénédicte Linard (Ecolo), Alain Maron (Ecolo), Christie Morreale (PS), Barbara Trachtte (Ecolo) en Elke Van den Brandt (Groen). Dat aantal is alles behalve efficiënt te noemen.

Nochtans is de grondwet duidelijk op dit vlak. Persoonsgebonden bevoegdheden horen de gemeenschappen toe. Punt. Wat is er nu meer persoonsgebonden dan gezondheid? En dus bij uitbreiding kan je stellen dat, aangezien België ook maar drie gemeenschappen telt, in totaal drie ministers voor Volksgezondheid zouden volstaan. Bij een pandemie kunnen we perfect terugvallen op een nationale veiligheidscel of waarom geen Europese?

Het is duidelijk dat ons gezondheidsbeleid meer maatwerk nodig heeft. Ook en zeker na covid-19. Opnieuw blijkt dat de twee grote deelstaten structureel andere keuzes maken. Dat wordt alleen al duidelijk bij de opleiding van artsen en tandartsen. Vlaanderen heeft zich tot voor kort loyaal opgesteld ten opzichte van de afspraken inzake contigentering. Een principe dat vorige eeuw werd afgesproken om overconsumptie van zorg tegen te gaan, om volwaardige opleidingen te kunnen organiseren en een overaanbod van medici te vermijden. Een afspraak die maar aan één kant van de taalgrens correct wordt nageleefd. Nog altijd.

Waar het oorverdovend stil rond blijft, zijn de communautaire coronacijfers

De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk dat er werk aan de winkel is. Dat een reorganisatie zich opdringt, dat meer middelen naar de zorginstellingen en gezondheidswerkers moeten vloeien en minder naar ingewikkelde en overbodige politieke structuren. In Vlaanderen is dat al een feit. Hier is één minister verantwoordelijk voor volksgezondheid. In Brussel en Wallonië lopen ze elkaar voor de voeten.

Waar het ook oorverdovend stil rond blijft, zijn de communautaire coronacijfers. Ondanks de overconsumptie aan gezondheidszorgen in Wallonië telt de regio ruim 25 % meer corona-overlijdens dan Vlaanderen. Om precies te zijn: in Wallonië overleden 856 mensen per miljoen inwoners, in Vlaanderen 673. Ook telt Wallonië meer besmettingen per miljoen inwoners, nl. 4.816 tegenover 4.605 in Vlaanderen.

De oplossing voor dit alles is niet herfederaliseren van het gezondheidsbeleid. Dat zet geen zoden aan de dijk, wel integendeel. Zij die ervoor pleiten, miskennen net de redenen waarom de bevoegdheid stapsgewijs is gedefederaliseerd. Namelijk de verschillen in opvattingen tussen noord en zuid. Alleen, en daar knelt het schoentje, heeft de Belgische compromiszucht tot halfslachtige aanpassingen geleid en zeker geen fundamentele oplossingen.

Herfederaliseren is dus blind en doof blijven voor wat echt leeft bij zowel gezondheidswerkers als burgers. Wat dit land nu echt nodig heeft, is een gezondheidszorg die dicht bij de mensen staat, die voeling houdt met wat leeft en die antwoorden biedt op verzuchtingen en noden. Al de rest is een doekje voor het bloeden.

Quo vadis, Syria?

De EU heeft donderdag aangekondigd de sancties tegen Syrië voor een jaar te zullen verlengen, m.a.w. tot 1 juni 2021 – dit ondanks de coronapandemie. De sancties zouden helemaal in lijn liggen met de EU-strategie tegen “het Syrische regime en hun handlangers”. EU-strategie? Braafjes de VSA-bevelen uitvoeren! Joseph Borrell haastte zich om eraan toe te voegen dat de sancties zich niet richten tegen de bevolking, maar wel tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het lijden van de bevolking, hetzij individuele personen, handlangers van de Syrische regering en zakenlui die de regering steunen en profiteren van de “oorlogseconomie”. Borrell gaf de Syrische bevolking als het ware een troostend schouderklopje “de EU zal het Syrische volk blijven steunen en wil aan de vaste wil uitdrukking geven alle mogelijke middelen te zullen gebruiken om tot een politieke oplossing te komen, ten gunste van alle Syriërs en om een einde te maken aan de voortdurende repressie”. Dié zit! Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

De EU besloot in haar oneindige wijsheid 2 namen van individuele personen en 1 firmanaam van de zwarte lijst te verwijderen omdat ze afstand hadden gedaan van hun “gedrag dat straf verdient” én daar bovenop werden door 2 namen een dikke streep getrokken omdat ze intussen overleden zijn. Op de zwarte lijst staan momenteel nog 272 personen én 70 instellingen (bedrijven e.d.) waarvan de bezittingen geblokkeerd zijn. (…)

Dat de Syrische munt van dag tot dag minder waard is, dat het voor de Syriërs steeds moeilijker wordt te overleven – met of zonder corona – dàt is iets waar noch de VSA, noch de EU, noch de VN van wakker liggen. Het is niet de president, het is niet de Syrische regering of hooggeplaatste ambtenaren die moeilijk aan noodzakelijke goederen kunnen geraken of zich kunnen beschermen tegen corona, het is de man in de straat, de gewone burger die het slachtoffer is van de zgn. “steun” van de EU en andere poco wereldorganisaties.

Onder welk hoofdstuk moet dit geplaatst worden? Steun, militaire strategie, politieke oplossing, democratie-aanmoediging of gewoon… onder de rubriek “oorlogsmisdrijven”? We hebben het over de velden met graan en hop die, net voor de oogsttijd, met thermische ballonnen en raketaanvallen in brand gestoken worden. Naar verluidt werden Amerikaanse Apache helikopters hiervoor ingezet, zou Trump het bevel ondertekend hebben (*zie bron), waarna het Turkse huurlingenleger het werk mocht voltooien. Is dit dan geen oorlogsmisdrijf? (…) We herinneren ons nog wat er in Vietnam gebeurd is…

*Bron: U.S. Veterans: Trump ordered Syria’s wheat crop burned during pandemic

Of de chantage van het Turkse huurlingenleger op de boeren om hun oogst aan weggeefprijzen te verkopen… zo niet volgt de vernietiging. Of de verplichte inlijving van de jongvolwassen zonen bij de zgn. “rebellen” in ruil voor de “bescherming” van de oogst. Of de ontvoering van gezinsleden in ruil voor een losprijs in de vorm van gratis graanlevering. Hoe noemt men zoiets? Maffiapraktijken? Uithongeringsterrorisme? En de wereld zwijgt. Bedoeling: de bevolking op de knieën te krijgen zodat ze de afzetting van Assad en diens regering eisen om terug een normaal leven te kunnen leiden, het gezin te kunnen onderhouden… (…) Wat komt er dan in de plaats? U mag één keer raden: een I.S.-light-Amerikaans gezinde regering – 100% radicaal-islamitisch – een apart stuk Syrisch-Koerdistan, in het noorden een inlijving door Turkije, de verdrijving van Hezbollahstrijders, van de Russische en Iraanse militairen én – als het even mee zit – een medezeggenschap van Israël. Alle minderheden zullen moeten vluchten (… richting EU… de VSA hebben er geen last van) tenzij ze er de voorkeur aan geven in hun vaderland te sterven.

De geschiedenis herhaalt zich. Eerst behoorde de brandstichtingstactiek tot ISIS-praktijken, nadien van de “rebellen” en zelfs de alom geprezen Koerden. Deze video dateert van verleden jaar juni: dezelfde regio, zelfde chantagepraktijk, naar verluidt waren toen de Koerden de brandstichters, nadat hun chantage (goedkope prijs voor de oogst), niet geaccepteerd werd. Dan werden de velden maar in de fik gestoken:

De door de VSA “beschermde” olie- en gasvelden ten oosten van de Eufraat lopen geen risico. Drie patriot raketsystemen werden nabij een der rijkste gasvelden – de Koniko-gasbron – geïnstalleerd op een Amerikaanse basis 20 km ten oosten van de stad Deir-Ezzour. (Bron: Al-Alamtv-network) Onze redactie berichtte herhaaldelijk over de aanvoer van zwaar Amerikaans legermateriaal via Irak naar Syrië.

Desondanks werkt Syrië dag na dag aan de heropbouw:

Ondanks de strenge strafmaatregelen valt de coronacrisis in Syrië (regeringsgebied – geen info over bezet Syrië) nogal mee. Toestand op 28 mei:

Waakzaam blijven is de boodschap:

Beelden uit Afrin, waar de Koerden verdreven werden door het Turkse leger om plaats te maken voor de Turkse vriendjes. Binnen het Turkse huurlingenleger is niet alles peis en vree: de concurrentie onder de “rebellen” moet niet onderdoen voor deze tegen HTS. De reden: een winkelier weigerde nog op de poef te verkopen… Van het één (een granaat in de winkel) kwam het ander…

Het Turkse huurlingenleger doet de burgerbevolking de duvel aan (zie chantageprakijken bovenaan); vandaar dat elk transport door de bevolking quasi onmogelijk werd. Rusland slaagde erin de M4 te heropenen. Civiel en humanitair transport wordt nu beschermd door het Russische leger. De Amerikanen wilden daar nog een stokje voor steken. Tenslotte is Syrië hun zandbak en niet die van de Syriërs…

Een overzicht:

Gelukkig worden er ook veldslagen geleverd tussen HTS en het Turkse vreemdelingenleger:

Rusland slaagde erin een eerste konvooi humanitaire hulp – dwars door het land – naar het noord-oosten te sturen:

Armenië helpt bij mijnenopruiming en -ontmanteling in de Aleppo-regio, achtergelaten door de “rebellen”:

Het Syrische leger, m.n. de al-Quds-brigade (Palestijnse vluchtelingen in Syrië) probeert de ISIS-cellen in de woestijn van Homs te lokaliseren en uit te roeien.

In de buurt van Mar Yakub werd een nieuwe gasbron aangesloten om de elektriciteitsbevoorrading te steunen. Pater Daniël kan de lichtjes vanuit het klooster waarnemen. (…)

Einde van de ramadan in Damascus. De avondklok omwille van de coronacrisis, werd opgeheven:

Afsluitend deze beelden van de Mid. Zeekust. Geen indeling per m2, per persoon.

Rust, natuur, zee, strand nabij Latakia:

Coronasprokkels

Het virus kan zich 1,5m verplaatsen, 1,6m kan niet.
Het kan overleven op alle oppervlakken, behalve op dozen van bol.com en Zalando.
Het virus leeft niet in de AH, Jumbo, Lidl, Aldi, Gamma, Action of eender welke andere supermarkt. Het is alleen maar dodelijk in café’s, restaurants of bij kleine zelfstandigen.
Het kan niet overleven op voedsel, zolang het voedsel maar take away is.
Ook een frietje halen is absoluut perfect veilig maar durf geen biertje of wijntje in een café of restaurant te gaan drinken want dat is niet goed voor onze specialisten hun avondlijke curve-show.
Haal je pintje dus beter in een nachtwinkel waar op 2 vierkante meter 10 man in staan, want dat levert geen bestemmingsgevaar op. Bij het viskraam op de markt mag je op straffe van sluiting van het kraam geen kibbeling in je mond steken; het ijskarretje daarentegen rijdt overuren en verkoopt vlot op straat bij elke stopplaats aan zo’n 10 à 20 wachtende klanten ijsjes in alle kleuren en smaken. Of die pas thuis hun brij opslurpen? Als je een familie bent van 12 personen mag je rustig samen in de tuin eten. Maar als student samenwonend in een studentenflat waar je keuken, tafel, badkamer en nog veel meer deelt, is dat samen buiten zitten en iets eten verboden…

In plaats van te kankeren…

… kan je het ook positief bekijken!

De 18 miljoen filters voor de stoffen mondmaskers, besteld door Koen Geens, zijn nog altijd niet aangekomen. En da’s goed nieuws daar ze niet passen in de 22 miljoen mondmaskers, besteld door Philippe Gofin, die ook nog niet aangekomen zijn.

“Een probleem moet je pas oplossen als het zich stelt”, wist loodgieter De Haene ons te vertellen.

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

European crisis icon Royalty Free Vector Image

U heeft over de coronacoup van de EU-commissie gehoord. Landen die hun boekhouding in orde hebben, die jarenlang als een goed huisvader hun zaakjes geregeld kregen, moeten mee opdraaien voor de potverterende je-m’en-foutisten. En dan niet alleen via leningen, die misschien ooit met Sint Juttemis terugbetaald zullen worden, maar ook gewoon met een financiële envelop, die ze gewoon mogen uitgeven zoals het hen belieft.

“EU-herstelfonds is misbruik van coronacrisis”

Met het Europees herstelfonds dat Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag aan het Europees Parlement heeft gepresenteerd, wordt niet alleen de meerjarenbegroting (MFK 2021-2027) van de EU voor de komende jaren vergroot, maar zal die ook aangevuld moeten worden door ‘eigen middelen’, lees Europese belastingen. Het uitgetekende herstelfonds is een combinatie geworden van verschillende sporen die voorlagen de jongste dagen en dus zal elk politiek leider zich snel kunnen vinden in dit ‘comprom is’. Het Vlaams Belang reageert echter teleurgesteld, dat spreekt over misbruik van de coronacrisis. 

“Er zal door de lidstaten in de Raad wellicht weinig in de weg worden gelegd en het fonds zal met de karwats door de nationale parlementen gejaagd worden, met het corona-mes op de keel”, vreest Europees Parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang). “Logischer en efficiënter zou geweest zijn dat de Europese Raad en de Commissie hun politieke prioriteiten en regelgevingsambitie van vóór de crisis radicaal terug zouden schroeven. In plaats van de budgetten op orde te zetten en te gaan voor een gezonde meerjarenbegroting, door bijvoorbeeld de budgetten voor klimaatmainstreaming en extern ‘buitenlands’ optreden te gebruiken voor herstelmaatregelen, doet men het tegendeel. De aanwending van het herstelgeld dat als een wortel wordt voorgehouden in de lidstaten zal ‘in lijn’ moeten zijn met de EU-prioriteiten van ‘vergroening’.”

Met het fonds en de mutualisering van schulden en eigen belastingen, wordt een grote stap gezet in de richting van de aloude centralistische droombeelden van de EU-federalisten, vreest de rechtsnationalistische partij. “De interne markt en daarna de euro moest de EU-landen naar mekaar doen groeien. Het omgekeerde gebeurde echter”, verklaart ook Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang), die tevens een waarschuwing maakt. “En nu willen ze met honderden miljarden schuldopbouw opnieuw hetzelfde proberen. Het zal hetzelfde resultaat hebben en eindigen in het uiteenvallen van de EU.”

EU pleegt cynische coronacoup

De olifant in de te kleine kamer

stommiteit als de maat vol is er nog een bij nemen | Loesje

Ontstellende cijfers. Op één jaar tijd steeg de bevolking van Vlaanderen met meer dan 40.000 zielen. We stevenen met een rotvaart af op een Vlaanderen van 7 miljoen mensen, komende van amper 5 miljoen rond 1960, en daar zal het niet bij blijven. Als deze trend niet gekeerd wordt, dan zullen de kinderen die vandaag geboren worden nog een Vlaanderen zien van 10 miljoen mensen of meer. Reken uit wat dat voor hen betekent: fors minder ruimte en water per persoon, alsmaar stijgende woningkost, nog hogere afvalproblematiek en een schier onoplosbaar verkeersinfarct.

Ziedaar dé grote lacune in het ecologische debat: de nefaste impact van bevolkingsgroei op het milieu van ons kleine land, dat nu al tot de dichtst bevolkte van de hele wereld behoort. Hoewel logisch en onvermijdelijk, weigert men het debat daarover ten gronde aan te gaan.

Wijlen Etienne Vermeersch deed een dappere poging, maar dat is ondertussen al weer een hele poos geleden. De schroom hierover is gigantisch en dat is logisch te verklaren. Wie dit debat wél durft aangaan, komt immers onvermijdelijk uit bij de motor achter die bevolkingsgroei, namelijk internationale migratie. De natuurlijke aanwas in Vlaanderen betrof vorig jaar immers slechts 442 zielen.

En wie A zegt, moet dan ook B zeggen: migratie inperken om ecologische reden is een absolute must geworden. Dat blijkt voor te veel mensen in belangrijke posities in dit land, gaande van de media tot de politiek, nog steeds onmogelijk om over de lippen te krijgen. In de plaats daarvan gaat men dan maar de individuele burger culpabiliseren voor de ecologische problemen waar Vlaanderen vandaag mee geconfronteerd wordt, alsof zijn gedrag nu plots zoveel vervuilender zou zijn dan in pakweg de jaren 80. De burger krijgt daarbij te horen dat hij te veel consumeert, zich te veel verplaatst en te ruim woont. Dat hij zondig is en heropgevoed zal worden via totalitaire ideeën als rekeningrijden via gps-tracking en mobi-scores die de plattelandsbewoner fiscaal afstraffen. Wat men daarbij zedig verzwijgt is dit: elk gunstig effect van al dat “consuminderen”, hoe nuttig en nodig dat ook moge zijn, wordt onvermijdelijk teniet gedaan door de bijkomende energie-, mobiliteits- en ruimteconsumptie van de vele tienduizenden burgers die er elk jaar via migratie bijkomen. Daardoor blijven we er met zijn allen in ecologisch opzicht verder op achteruit gaan, alle eco-taksen en toegenomen overheidscontrole ten spijt. Maar ja, we zijn toch zo duurzaam, meneer. En lekker groen!

Joren Vermeersch

In naam van de erfzonde…

… worden leugens als waarheid verkondigd.

Horst Seehofer, in een vroeger politiek leven: rechtlijnig rechts minister-president van de Freistaat Bayern, CSU-voorzitter, verveld tot federaal minister van binnenlandse zaken en CDU-slippendrager, van een leugen niet vervaard*, hield een persconferentie over de politiek-gemotiveerde criminaliteit (PMK) in Merkelland, waarbij hij aandacht vroeg voor de toename van antisemitische misdrijven. In 2019 zouden deze met 13% gestegen zijn. In de vroegere etappe van Seehofers politieke leven, zou hij gewezen hebben op de uitvergroting van de spreekwoordelijke olifant in de kamer. Heden wijst hij met een beschuldigende poco vinger naar rechts: 93% der antisemitische misdrijven, waarvoor men zelfs geen tijd kan uitzitten in het vagevuur maar rechtstreeks naar de hel gaat, zou voor rekening van rechts-gemotiveerde racisten gaan.

Seehofers beweringen staan echter in opvallend contrast met de feiten en cijfers die o.a. de EU bekend maakte n.a.v. een Europol-onderzoek onder 16.500 joodse burgers in 12 EU-lidstaten. “Europol: Größte Terrorismusgefahr in EU geht vom Islam aus, rechter Terror kaum vorhanden”. Inderdaad, een volledig ander beeld dan dat waarmee Seehofer en de poco media ons steeds weer zand in de ogen strooien met het doel ons af te leiden van het islamitisch antisemitisme – al dan niet geïmporteerd – , dat de moslims zelfs niet proberen onder de mat vegen.

De anti-semitismebedreiging komt volgens de EU-enquête vooral uit de moslimhoek; daarentegen zou slechts 13% van rechtse oorsprong zijn. De EU-cijfers tonen duidelijk aan dat Seehofer er met valse cijfers een dubbele agenda op nahoudt en de bevolking om de tuin wil leiden over de ware antisemitismebron, nl. de toename van moslims in Duitsland.

Bovendien is Seehofers poco conclusie in strijd met een gepubliceerde studie van het BMI “Antisemitismus in Deutschland – aktuelle Entwicklungen” die toen al de antisemitistische bedreiging vanuit de islamitische bevolkingsgroep vaststelde. (…)

Wij voegen de video-persmededeling hieraan toe. De randnota onderaan stelt “dat de cijfers gebaseerd zijn op ingangstatistieken. M.a.w. zonder bewijs, gestaafd door een vermoeden.

En – als uitsmijter – wegens het verhoogde risico op scheldpartijen wordt de reactiemodule gesloten…

*Een krasse uitspraak, resp. politieke belofte, van Seehofer (naar eigen zeggen “de hoop van de Beierse bevolking”) n.a.v. de vluchtelingencrisis van 2015 en eventuele klacht bij justitie tégen Merkels welkompolitiek:

Heeft Indië hét wondermiddel tegen corona?

Als het onderstaande na het testen positief beoordeeld wordt, dan wacht onze veeteelt-boeren een gouden toekomst.

Coronavirus: Hindu Mahasabha

Verschillende Hindoe organisaties en politieke partijen in Indië hebben de consumptie van koeienurine en -mest aangemoedigd als voorzorgsmaatregel en zelfs geneesmiddel voor de besmetting met corona. Bewijs? “Met een goed gedacht en een kurken ziel…” zal je het voorlopig moeten doen…echter, er wordt aan gesleuteld.

Panchgavya

In Gujarat, premier Narendra Modi’s thuisland, wordt nu een medicijn voor de behandeling van COVID-19 getest dat samengesteld is uit koeienmelk, boter, ghee, koeienmest/-urine. Binnenkort wordt het volgens dezelfde normen getest zoals allopathische (klassieke westerse) medicijnen, in 10 ziekenhuizen over heel het land, beginnend in Rajkot, Gujarat. Naar verluidt zou de efficiëntie van de vijf elementen, bekend als Panchgavya, teruggevonden worden in de Ayurveda bij de handeling van bepaalde ziektes en het is niet uitgesloten dat het ook zou helpen bij de genezing van het coronavius. Het medicijn, mét de vijf elementen, bestaat uit korrels en moet met melk of water ingenomen worden. De Chinese vrijwilligers zullen volgens de allermodernste proefkonijnenwetenschap begeleid worden.

Hoewel er geen proefondervindelijk bewijs bestaat dat Ayurveda-behandelingen de coronaziekte kunnen genezen, heeft de Indische premier Modi het gebruik van Ayurveda gesteund om de immuniteit te helpen opbouwen en een weerstand op te bouwen. Een groep wetenschappers in het land heeft de regering verzocht “Ayurveda niet over het hoofd te zien” als een mogelijke behandeling. Ook het AYUSH-ministerie, d.w.z. het eigen ministerie van inheemse alternatieve geneeswijzen zoals Ayurveda, Yoga & Natuuropathie, Unani, Siddha en Homeopathie, is begonnen met klinische testen in de strijd tegen corona.

En ja, Indië kent ook lockdown-feestjes… niet met sappige biefstukken, koele rosé en frisse pintjes, maar wel met koeienurine… (…) Terwijl wij hier allemaal een droge huid ontwikkelen door het vele ontsmetten en wassen, neemt men Indië een bad in koeienmest. Zou ook effectief zijn tegen seksuele intimidatie en zandvlooien.