De EU heeft een nieuw asiel- en migrateplan in de steigers (3)

Het heeft nu lang genoeg geduurd, meent de EU-opperfeldwebelin Ursula von der Leyen. Migratie is altijd een feit geweest voor Europa en dat zal ook altijd zo blijven. “Gedurende eeuwen heeft migratie onze samenleving gevormd,” zegt ze en opent daarbij uitnodigend haar armen. “Onze cultuur werd erdoor verrijkt en het heeft talrijke levens vorm gegeven en dit zal altijd het geval zijn.”

Zij “vergeet” erbij te vermelden dat wij deze massale toestroom van totaal vreemde culturen en religies niet kunnen opvangen, dat wij onze eigenheid kwijt raken, dat wij het financieel niet kunnen bolwerken, dat de gevangenissen dankzij de verrijking overvol zitten, dat ons onderwijssysteem rapide in verval geraakt… dat wij ons vreemden voelen in eigen land.

U kan heel haar toespraak via de icoontjes onderaan laten ondertitelen en vertalen. U kàn maar u moét niet. U weet, samen met onze redactie) sowieso wat ze in onze nek wil draaien – ook al luidt de titel “Nieuw migratie pact voor een dichtere band tussen asiel en terugkeer”. Maak dat de ganzen wijs… Van de uitgeprocedeerden, uit te wijzen illegalen wordt slechts een klein percentage “van het grondgebied” verwijderd.

Onwettig verblijf is naar verluidt strafbaar in België. Meestal krijgt de persoon zonder wettig verblijf het bevel om het land te verlaten. Overheidsambtenaren hebben een meldingsplicht. Andere diensten en instellingen niet. Mensen zonder wettig verblijf kunnen bij hen terecht zonder dat ze bang hoeven te zijn aangegeven te worden. Hulp uit humanitaire overwegingen aan mensen zonder wettig verblijf is niet strafbaar. Echter… misbruik maken van hun kwetsbare situatie is wel strafbaar.

En degenen die hier “zonder wettig verblijf” resideren hebben daarenboven volgende rechten: De belgische grondwet en internationale verdragen garanderen hen rechten, zoals bijvoorbeeld:

 • het recht op onderwijs voor minderjarigen
 • het recht op dringende medische hulp
 • het recht op sociaaljuridische bijstand
 • het recht om te huwen
 • arbeidsrechten  (eerlijk loon, verlof…)

Mensen zonder wettig verblijf hebben naar verluidt dezelfde plichten als andere inwoners van het land. Gehoorzamen aan het bevel “het grondgebied te verlaten” valt blijkbaar onder een speciale categorie… (…)

Rad van Fortuin: door de ogen van de Franstaligen

Les jeux télé, royaume de la triche ? - Le Parisien

Bij alle heisa rondom Bouchez die moeilijk afstand kan en wil doen van de leidinggevende MR in de huidige beperkte-bevoegdheden-nood-interim-tijdelijke-extra-time regering zouden we bijna vergeten dat de grootheidswaanzin van de Franstaligen quasi oneindig is. Zoals mag blijken uit de toespraak van Jean-François Leclercq, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, de hoogste magistraat van het Openbaar Ministerie te Brussel, bij de opening van het gerechtelijk jaar 2011.

Albertkanaal - Wikipedia

Zij die België willen ontmantelen, moeten rekening houden met “onvoorzienbare gevolgen”. Zoals een burgeroorlog omtrent het Albertkanaal. Voor alle duidelijkheid: zijn toespraak was niet humoristisch bedoeld. Hij nam het op voor de haven van Luik in een gesplitst België.

“De zee wordt traditioneel geassocieerd met vrijheid, zelden met toeëigening. Vrije volkeren willen een toegang tot de zee. Die “zucht” mag zeker niet onderschat worden: de oorlogen tussen Bolivië en Peru omdat Bolivië niet naar de Stille Oceaan kon en de oorlogen van Saddam Hoessein tegen Koeweit over de toegang van Irak tot de Perzische Golf zijn daarvan het bewijs. Zal men in België bij een eventuele splitsing kiezen voor zo’n conflict dat onvermijdelijk een internationaal karakter krijgt?”

Uit: “Wallonië is bereid tot oorlog met Vlaanderen voor toegang tot de zee”

Wat we zelf doen…

… had veel beter gekund!

“Dit is een hele dure prijs die we moeten betalen voor amateurisme.”

dixit Wouter Van Besien. We kunnen hem geen ongelijk geven.

Vlaanderen en de stad Antwerpen moeten samen zowat 50 miljoen euro extra betalen aan de aannemer van de werken op en rond de Antwerpse Leien. Het is een gevolg van een conflict dat al sinds het begin van de werken in 2016 aansleept. Lees verder…

Terugschakelend naar de woorden “Wat we zelf doen, doen we beter”, van Gaston Geens, de eerste voorzitter van de Vlaamse executieve (1981-1991), hét symbool voor de zelfgenoegzaamheid of zelfs de arrogantie van Vlaanderen. Terwijl Geens juist wilde zeggen dat een autonoom Vlaanderen het aan zichzelf verplicht was het beter te doen dan België. ‘We zullen moeten bewijzen dat we wat we zelf doen, ook beter doen’, waren letterlijk zijn woorden.

In Antwerpen is dat bewijs ondanks (of dankzij?) het bestuur van en met de Grote Manitou voorlopig niet te bespeuren. E fructu arbor cognoscitur.

Een nieuwe invasie bedreigt Brexitland (2)

Nigel Farage heeft een nieuwe missie: zijn land beschermen tegen de oprukkende plaag… en neen, het gaat niet om het coronavirus. Hij wil dat de EU de buitengrenzen bewaakt, hermetisch afsluit. Iets dat wij ook willen… om te beletten dat onuitgenodigde gasten zich neervlijen in de sociale uitkeringszetels, om te beletten dat onze cultuur en welvaart verder ondergraven wordt door parasieten.

Hij klaagt de omerta van de media aan onder het motto: wat we niet berichten, is geen werkelijkheid. Nigel Farage bindt de kat de bel aan, resp. maakt duidelijk dat de Britse regering gewoon negeert dat de Fransen de bootjes met illegalen gewillig laten oversteken, resp. aanmoedigt – en zelfs – escorteert met Franse oorlogsvaartuigen – om de overkant van het Kanaal te bereiken.

Niets nieuws onder Allahs zon

Onze medisch-verplichte rustdagen, leidden tot een terugblik en zelfreflectie. Zo gaan we af en toe ten rade bij Ray’s schrijfsels, die aantonen dat er in de Koekenstad eigenlijk, feitelijk, niets nieuws onder de zon te melden valt. Ook niet na tien jaar zgn. “rechts” bestuur. Vervang de namen door de huidige omstandigheden, de huidige burgervader, de huidige pennenlikkers, de huidige terminologie… Het enige verschil is dat de Frut niet in idolate aanbidding excuses verzint voor het beleid van De Wever.

25.5.2010
Er wordt wat afgeschoten dezer dagen in de stad van allah : het jonge tuig schiet op burgers, cafégangers schieten op mekaar, burgemeester Slaapmans schiet wakker en Lex Molenaar van de Frut schiet Slaapmans te hulp. Diegenen die veronderstellen dat de stoere taal van de socialist Janssens iets te maken heeft met de verkiezingskoorts, zijn natuurlijk slecht geïntentioneerde burgers.

Leest u even de wakkere standpunten van Patrick Janssens, bijeengegaard door Lex Molenaar in de Gazet van Antwerpen :

De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens slaat alarm na het gewelddadige weekend in zijn stad. “Vooral de feiten op het Zuid zijn zorgwekkend. Maar we pakken de daders wel”, zegt hij.

Volgens Janssens vormen de feiten in de Clementinastraat, waarbij messteken zijn toegebracht en met stenen is gegooid, geen geïsoleerd incident. “Ik ken de buurt van de Brederodestraat heel goed, ik ben er zelf geboren en getogen”, zegt Janssens.“Het gaat om een rustige woonwijk die veel kalmer is dan het Zuid aan de andere kant van de Leien. Maar de jongste weken is er te veel gebeurd om normaal te zijn.”

De recherche is op zoek naar de daders en volgt verscheidene sporen. “Die kerels lopen veeleer vroeg dan laat tegen de lamp”, zegt Janssens.

“En als dat gebeurt, dan weet ik ook dat het parket aan deze kwestie een serieus gevolg zal geven. Mijn grootste bezorgdheid gaat over de bestraffing. Als de rechter een oordeel velt, kunnen we er dan ook gerust in zijn dat de daders hun straf niet ontlopen ?”

Het is beter deze reactie te krijgen, dan helemaal niets te horen van de kant van het stadhuis. De feiten blijven nochtans overeind : het jarenlange slappe gedoogbeleid in deze stad is de oorzaak van het escalerend geweld.

De vrijheid onze mening te zeggen, het bekritiseren van de overheid, het lanceren van nieuwe bewegingen en partijen, de vrije geesten die zich kunnen ontplooien, het waren kenmerken van deze chauvinistische stad aan de Schelde. Hier woonden grootsmoelen die aanvaardden dat in hun zestiende eeuwse katholieke stad een protestant burgemeester werd : Marnix van Sint Aldegonde. De Antwerpenaar Paul van Ostaijen beschreef rond 1920 in zijn gedichtenbundel “Bezette Stad” over de Zeppelins die bommen strooiden en Ulanen die de burgers terroriseerden. Nu moeten wij fluisteren over een nieuwe bezetting en het wachtwoord bij elke openingszin tegen iemand die we niet goed kennen, luidt : “ik ben geen racist”. Wie het woord Marokko of Turkije in de mond neemt, weet dat hij zonnig moet glimlachen en goedkeurend met het hoofd knikken, want dat zijn de landen waar wij moeten naar op kijken, daar heerst cultuur, democratie en worden burgerlijke vrijheden de nek omgewrongen zoals het hoort.

Wat ik hier beschrijf geldt natuurlijk ook voor andere steden in Vlaanderen en in Europa, want wervelwinden en orkanen kennen geen grenzen.

De demotivatie bij de politie is niet min : velen van deze mensen weten wat er aan de hand is, maar ze worden gefnuikt bij de uitvoering van hun taken. De linkse droom van de multiculturele maatschappij en de diversiteit mag niet verstoord worden.

Bij het gerecht is het zo mogelijk nog erger gesteld. Daar beseft men gewoon niet waar men mee bezig is en wat er onder de bevolking leeft qua misnoegdheid, onvrede, wanhoop en angst.

De 5 gekste theorieën over de Rechtvaardige Rechters | BILL.be

Wij blijven erbij : Janssens die nu staat te roepen, komt er niet goedkoop onderuit. Hij en zijn geestverwanten zijn verantwoordelijk voor deze wantoestanden en wie schuldig is, moet voor de rechter verschijnen. Als er tenminste nog rechtvaardige rechters bestaan in dit land. Misschien moeten we er enkelen lenen uit Ankara of Rabat.

Ray

Oproep voor 27 september

Waar is de tijd? De tijd dat autokaravanen heel normaal waren in verkiezingstijd. Samen met de pelsen jassen werden ze verbannen achter de groene dictatuurmuur. Het VB heeft de autokaravaan opnieuw vanonder het (stik)stof gehaald. Ook al zullen we er zelf niet aan deelnemen – rugprobleem of geen rugprobleem… toch willen we graag op het verzoek van het Seniorenforum ingaan om deze kennisgeving te verspreiden m.b.t. de mogelijkheid vervoer aan te bieden, resp. in te gaan op het plaatsaanbod.

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

U hebt ongetwijfeld al vernomen dat bewust Vlaanderen op ZONDAG 27 SEPTEMBER een AUTOKARAVAAN naar BRUSSEL organiseert. Ik schrijf opzettelijk ‘bewust Vlaanderen omdat IEDEREEN die “Vivaldi” niet ziet zitten voor deze manifestatie is uitgenodigd.

Vertrekplaatsen en uren voor de provincie Antwerpen zijn de volgende:

 • Schoten, parking Carrefour: 9.20 u.
 • Wommelgem, rond punt: 9.30 u.
 • Kontich, Carpoolparking: 9.50 u.
 • Mechelen, Rode Kruisplein: 10 u.
 • Lille, P&R Gierle/Beerse: 09 u.
 • Geel, P&R, Geel-West: 9.10 u.

We weten dat er nogal wat senioren zijn welke niet zelf over een wagen beschikken maar die wellicht graag aanwezig zijn. We willen, in de mate van het mogelijke, mee helpen om IEDEREEN naar Brussel te brengen in de karavaan!

Willen zij die graag MEE-RIJDEN hun namen en gewenste opstapplaats doorsturen naar ons vertrouwd adres: seniorenforumantwerpen@telenet.be.

Anderzijds: willen zij die ZELF RIJDEN en nog VRIJE PLAATSEN in hun wagen hebben dit ook laten weten, met vermelding van hoeveel vrije plaatsen en vertrekplaats. Ook in een bericht naar seniorenforumantwerpen@telenet.be .

Bijvoorbeeld:

“Louis Michel en Sophie Wilmes, meerijden, Geel P&R”
“Bart Somers, 4 plaatsen vrij, Mechelen”
.

Wij gaan dan zorgen dat “Bart Somers” 4 personen toegewezen krijgt en zullen de “zelf rijder” en de “mee rijders” daarvan verwittigen per mail.

Vriendengroepen die onderling zullen afspreken hoeven uiteraard dit niet te laten weten. Wat we willen voorkomen is dat iemand achterblijft en een ander omzeggens alleen in de wagen zit. In “samengestelde wagens” zijn mondmaskers en een goede ventilatie aanbevolen. We noemen dat solidariteit, we noemen dat kameraadschap, we noemen dat een vriendendienst. “Vlaanderen moet zichzelf bevrijden…” Afspraak op zondag 27 september aan de vertrekplaatsen: we rekenen op jullie allen!

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE MENS IS WAARDIG IN VRIJHEID

Nu de focus meer komt te liggen op het vervolg in de Covid-zaak – te weten de vaccins – mogen we niet zwijgen.  Het begon, voor de lock-down, met o.a. mijn mededeling dat het een niet-natuurlijke aanval op de mensheid was. In de Kronen-Zeitung (Wien) van dit weekend heb ik uitsluitend daar het relaas gelezen van de gevluchte virologe Dr. Li-Meng Yan, die meegewerkt heeft aan de virus-ontwikkeling in Wuhan – vanuit Hong-Kong gevlucht is op levensgevaar en nu ondergedoken leeft in de VSA.  Zie de YT: Virologist Dr. Li-Meng Yan claims coronavirus…. The coronavirus whistleblower”.

Het verspreiden en de algemene corona-blokkage in de wereld was fase één.  Daarvoor kunt u kijken naar “Der Covid-Plan/Rockefeller Lockstep 2010”.  Nu komt de fase van de vaccins: volgens een rondgestuurd bericht van dhr Mark Waterinckx zijn vervat in dit vaccin :

 • volledige controle bevolking
 • genetische wijziging van het DNA van de ontvanger
 • inbrengen digitale code = vaccinatie-paspoort.

De gezondheids-consequenties van een vaccinatie zijn zeer bedreigend en worden mogelijk na lange tijd zichtbaar.  Daarom hebben de producenten reeds verkregen dat zij vrijgesteld zijn van schadeclaims.

Zoals mijn – deels ingewijde – commentaar van in het begin beveel ik eenieder aan deze vaccinaties te weigeren (koste wat het kost).  Er zijn enkele belangrijke indicatoren:

 • Het is waarschijnlijk dat het virus mutaties ondergaat, waardoor de vaccinatie zijn doel voorbijschiet
 • Recente proeven wijzen uit dat de vaccin-stof al na enkele maanden uit het bloed verdwijnt en dus krachtloos wordt
 • Het vaccin vanuit Amerika (niet het Russische) zou het DNA van de mens wijzigen en fertiliteitsproblemen veroorzaken
 • Bij het vaccin, door de ideeën van Bill Gates ontwikkeld zou het bijkomende functies hebben, zoals identificatie van de persoon, betaalmiddel  en globaal controlesysteem over het menselijk individu.

Lees ook:Growing fear of Vaccines is justified”  Leonard G. Horowitz, Henrymakow.com

Intussen spreekt men in vele landen van een toename van de geconstateerde gevallen.  Het gaat nu m.i. over het vaststellen van positieve testing en niet over de zorgwekkende opnames in klinieken.  Men bereidt zo duidelijk hernieuwd maatregelen voor!  De hoofddoelstellingen in de vrije wereld moeten echter zijn: het beperken van de eindeloze controles, het afschaffen van de mondmasker-plicht overal waar dit een “farce” is en het beëindigen van beschadigende nieuwsmanipulatie om de bevolking te onderwerpen.

bol.com | Politiek incorrect, Johan Sanctorum | 9789492639455 | Boeken

De slaafsheid van de Vlaamse bevolking wordt hier telkenmale geduid.  Nu heeft Johan Sanctorum met zijn boek “Politiek incorrect”  de gepaste toon gevonden.  In zijn bespreking: “Laat u niet muilkorven!” wijst hij op de “Untertanengeist” van de Vlamingen, hun gebrek aan eigenheid en fierheid, hun onderkruipersrol in deze Belgische staat.  Heel de zaak “Chovanec” is hier in andere kolommen schitterend uit de doeken gedaan: zij toont het beeld van een staat, waar een zwaar en meedogenloos racisme tegen de Vlamingen wordt bedreven.

Telkens men G.H. BOUCHEZ (MR) ziet draagt hij trots een mondmasker met de Belgische vlag; identiek aan zijn geestesgenoten in de Vlaamse faciliteitengemeente.  Voor hen is het ideaal van de Belgische staat (onveranderd sinds 1830) deze waar de Vlamingen onderdanig hen de zolen likken.  Het interview van Mathias De Clercq in de Zondag (13.9) laat aan duidelijkheid niets over: de naam van VLD moet veranderen (mijn bemerking : het gehate woord Vlaams moet eruit) en de N-VA ‘en het Vlaams Belang moeten zo mogelijk verdwijnen (mijn bemerking: de pink op de naad voor de Loge-bevelen: het met wortel en tak vernietigen van ieder restje van Vlaamse eigenheid).  Ik herhaal voor de 3e maal: Egbert Lachaert is de willoze pion van de echte – fanatiek-belgicistische – machthebbers achter de VLD schermen.

Geschiedenis van de Nederlandse stam

Aan de lezers weze de lectuur van de Geschiedenis van de Nederlandsche Stam” van prof. P. Geyl aangeraden. (vooral deel I).  Daarin kan men lezen wat een vechtstad Gent was, die talloze keren in opstand is gekomen in de Middeleeuwen; die op zijn donder kreeg tegen VREEMDE bezetters, maar er toch telkens weer tegen opstond.  Vergeleken daarmee zijn de progressieve Gentse burgers abjecte figuren die hun stad, geschiedenis en hun zelfrespect tot grote schande maken!!

Tot slot verwijs ik naar de wraakroepende schending van het betogingsrecht in Mechelen, op zaterdag 13.9.   Een aantal vrijheidslievende burgers hadden opgeroepen tegen de bevoordeling van de islamieten door deze volmachten-regering te betogen.  Het werd verboden en Mechelen was dankzij Bart Somers en lakei burgemeester Vandersmissen een bezette stad.  Zelfs de ondergrondse parkings werden gesloten.

Diegenen die een Vivaldi-Avanti regering willen vormen; moet vijandigheid tegen de belangen van Vlaanderen en het Nederlands worden aangewreven.  De strijd van de mens tegen de macht is de strijd van het geheugen tegen het vergeten. – Milan Kundera.

Jos Wouters, Boom, 14.9.2020

Achter de schermen van de VN

United Nations NWO (UNNWO) Launches COVID 19 Coronavirus Focused International Day of Happiness 2020 Campaign Theme HAPPINESS FOR ALL TOGETHER

Na WOII wilden de belangrijkse protagonisten van de zgn. anti-fascistische alliantie een intergoevernementele organizatie oprichten met als doelstelling mogelijke toekomstige oorlogen te voorkomen. Kortom: de Verenigde Naties werden geboren.
Op 15 juni 1945 tekenden 51 naties de VN-Charter in San Francisco, met als doelstellingen
:

 • Internationale vrede en veiligheid bewaren, vriendschapsbanden en internationale samenwerking stimuleren
 • Duurzame economische, sociale en culturele ontwikkeling ondersteunen
 • Mondiale problemen aanpakken, zoals milieu, honger, mensenrechten…

De VN werden opgericht met 51 deelnemende staten; nu telt men 193 lidstaten. Slechts soevereine staten kunnen lid worden van de VN.

Waar komt het geld vandaan dat de VN overeind houdt?

Men kan de inkomsten grotendeels in drie klassen opdelen:

 1. Het jaarlijkse budget wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering en een verplichte bijdrage wordt opgesteld voor elke lidstaat.
 2. Het budget voor de vredesmissie wordt apart vastgesteld, uitgaande vanuit de algemene begroting, die voorzien wordt door de vijf vaste veiligheidsraadsleden.
 3. Fondsen voor speciale VN-programma’s, zoals de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), zijn niet begrepen in de normale begroting, maar worden gedragen door vrijwillige bijdragen door regeringen van lidstaten, door bedrijven en individuele personen.*

China is de tweede grootste geldverstrekker aan zowel het normale VN-budget als het VN-Vredesmissieprogramma.

Enkele belangrijke verworvenheden der VN:**

 • 1. De VN en haar agentschappen leveren vaccinaties aan 45% van ‘s werelds kinderen.
 • 2. Het voedselprogramma van de VN levert voeding en steun aan zo’n 91 miljoen mensen in 83 landen
 • 3. Het Parijse klimaatakkoord werd ondertekend door het grootste aantal landen ooit op één dag.
 • 4. De VN steunt elk jaar ca. 67 landen bij hun verkiezingen.

Hoe zal de coronacrisis de Algemene Vergadering beïnvloeden? Deze begint vandaag maar wegens de coronapandemie zullen de meeste staatsleiders niet persoonlijk hun opwachting maken. Voor het eerst zal er dus een virtuele vergadering gehouden worden en aanvaarden wat men een stille procedure noemt. Staatsleiders moeten hun tussenkomsten op voorhand opnemen; alle vergaderingen worden virtueel gehouden. Ontwerpen van de resoluties zullen door de voorzitter van de Algemene Vergadering aan alle lidstaten bezorgd worden en elke lidstaat zal dan minstens 72 uur de tijd hebben om erop te reageren.

Op de agenda: duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, bescherming van de planeet, verlies van bio-diversiteit, geslachtsgelijkheid en vooral de impact van covid-19 op vrouwen en meisjes.

*Waarmee we bij de Bill Gates Foundation gekomen zijn:

In hoever zijn de VN, is het WHO nog onafhankelijk, neutraal, als ze voor het totaal van de subsidies van NGO’s voor 45% afhankelijk zijn van Bill Gates?

Mocht het WHO gestructureerd geworden zijn als intergouvernementele organisatie, dan zou het “ondenkbaar” zijn dat een privé fonds dergelijke invloed zou kunnen, mogen, hebben. “Een rijke filantroop zou hiermee ‘s werelds gezondheidsprogramma kunnen bepalen.”

‘Big concerns’ over Gates foundation’s potential to become largest WHO donor

**We gaan even de advocaat van de duivel spelen… En mijmeren zowat een beetje in onze eigen bubbel. Stel nu dat de beide eerste punten van de “verworvenheden” niet zouden gepland en uitgevoerd worden… Wat zijn dan de gevolgen? Als punt 1 niet gebeurt, dan wordt punt 2 minder kritiek. Als punt 2 niet uitgevoerd wordt, dan vereenvoudigt de taak van punt 1. Als beide niet op de agenda staan en niet uitgevoerd worden, dan is er misschien wel genoeg voeding voor iedereen… dan heeft ieder zijn waterput en groentenhofke met een bankje en parasol… dan “vluchten” ze niet naar Europa… dan moeten wij hen niet… zie punt 1… en punt 2. .

Die Gedanken sind frei - Wikipedia

BLM-tuig in actie

Los Angeles Offers $100,000 Reward in Ambush Shooting of Deputies – The Patriots Report

Los Angeles: Twee agenten zitten in hun politiewagen. Ze zijn ingeschakeld bij de veiligheid van het treinvervoer. Er waren geen rellen, geen provocatie… niets. Een man duikt plots op en vuurt, zonder waarschuwing, verschillende kogels af in de wagen. Bij het ziekenhuis, waar de gekwetste agenten binnen gebracht werden, klinken vervolgens kreten van BLM-aanhangers: “Ik hoop dat ze sterven!”.

Het gaat om twee jonge agenten: een 31-jarige moeder van een zoontje van 6 en haar collega van 24. Naar verluidt is de dader niet blank…

Trump wil snelrecht: de doodstraf. Er wordt een beloning van $ 100.000,- uitgeloofd voor inlichtingen die tot de arrestatie en veroordeling van de moordenaar leiden.

Het volledige verslag vindt u hier.