Terug van weggeweest

Op de 21ste juli werden wij voor de zoveelste keer op non-actief gezet. Wie, wat, hoe… doet eigenlijk niet ter zake. Een vriend merkte op dat de ene een klacht, een proces aan zijn been krijgt, de andere wordt gewoon heimelijk uitgeschakeld. Zoals wij op een bijzonder passende datum. Waarom… ach… om dezelfde reden dat het VB, dat Voorpost, dat Dries het op de rechtbank mocht komen uitleggen. De stekker uittrekken is veel gemakkelijker, wekt geen media-aandacht of opschudding.

Niettemin, vandaag op de herdenkingsdag van de h. apostel Jacobus de Oudere, die op bevel van koning Herodes met het zwaard gedood werd, konden we deze namiddag weer toetreden tot de internetgemeenschap.

We beginnen met een stroofje muziek gecomponeerd door “verrader” Jacob Offenbach: u ziet en hoort de betoverende pop Olympia waarop Hoffmann verliefd wordt.

Meer duiding vindt u bij: https://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach en bij https://nl.wikipedia.org/wiki/Les_contes_d%27Hoffmann

Vakantie

We gaan jullie voor twee weken verlaten. Ditmaal niet door sabotage, maar wel omdat we vandaag op vakantie vertrekken. Bij leven en welzijn keren we weer naar onze woonst op 17 juli. Hou jullie goed.

Dienstmededeling

Om de zoveel weken worden wij door een hoger wezen aangemaand even de actualiteit te vergeten. Zoals gisteren en eergisteren. Artikels in voorbereiding gingen de mist in vermits we zonder waarschuwing – bijgevolg zonder dat we deze konden opslaan – uit het wereldwijde net gezwierd werden.

Blijkbaar wordt er van hierboven beslist over onze rusttijden. Vanmorgen mochten we weer aan de slag.

Technisch werkloos… oeka’ndana???

U heeft het wellicht gemerkt: een onzichtbare hand zorgde ervoor dat we twee dagen gedwongen waren verplichte rust te nemen. Toen we daarnet – eerder overmoedig – opnieuw een poging waagden bleek Golfbrekers terug in de genade van het wereldwijde web opgenomen te zijn.

Zomaar… om het te vieren…

Mededeling van de redactie

De volgende dagen moeten wij noodgedwongen onze werkzaamheden beperken wegens een medisch probleem aan de handen. Sommige artikels hebben wij voorbereid en kunnen mits een kleine inspanning – nalezen en eventuele tikfouten eruit halen – en andere waarbij de boodschap vervat zit in een video – nog plaatsen. De meerderheid met een langere tekst en opzoekwerk zal even moeten wachten – waarschijnlijk tot zondag – tot we onze handen weer normaal kunnen gebruiken.

Onze verontschuldigingen hiervoor.

Even bekomen…

Gisteren was een zware dag. Onze hond, pas 8 jaar, hebben we moeten laten inslapen. Sinds de zomer van 2021 was hij zichzelf niet meer. In de herfst bleek dat hij een hersentumor had. Operatie onmogelijk. Met medicijnen hebben we geprobeerd de groei af te remmen, hem dagelijks ook pijnstillers gegeven tot het een tweetal weken geleden stilaan maar zeker verergerde. En wat doe je dan voor je beste kameraad? Ervoor zorgen dat hij geen pijn meer hoeft te lijden.

Gisteren in de voormiddag is onze lieve vriend naar de hondenhemel vertrokken. We waren bij hem, hebben hem vastgehouden, troostend toegesproken, geaaid en geweend. En sindsdien staat onze wereld een beetje stil. Overal in huis, in de tuin, zien we hem zonder dat hij er is.

Ons hoofd staat nu niet naar wereldse problemen. Vandaar dat we voor een dag of twee klein verlet nemen om te bekomen. Hopend op uw begrip.

We roepen nog niet “hallelujah”…

Na zes dagen afwezigheid – totaal buiten onze schuld of verdienste (… het is maar hoe je het bekijkt…) – zou er uiteindelijk hoop bestaan dat Golfbrekers zonder voortdurende uitschakeling zal kunnen verder functioneren.

Met dank aan degenen die ons op de achtergrond steeds geholpen hebben om het probleem op te lossen.

Een naar ons gevoel passend stukje Bach:

Dienstmededeling

Gisteren waren we er weer niet. Of beter: we waren er wel, maar u zag ons niet. Om de een of andere reden worden we steeds weer “door een hogere macht” uitgeschakeld. Of het gaat om een externe oorzaak, of de host of server het laat afweten, werd ons niet bekend gemaakt. Ook al dringen we steeds weer… en weer… en weer…aan. Stilzwijgen aan de andere kant van de lijn. We hopen volgend jaar uit deze impasse te geraken.

Intussen kwam ons dit liedje uit de catacomben van de nullenzender in herinnering:

Dienstmededeling

Het begint stilaan een gewoonte te worden: onze verontschuldigingen voor het onderbreken van de publicaties. Het is buiten onze wil. We kunnen het niet stoppen of verhinderen. Mocht u straks weer de boodschap krijgen dat er “een fout opgetreden is bij de databaseconnectie”, dan moet u weten dat er hier – zelfs op kerstavond – behoorlijk gevloekt zal worden.

Op hoop van zegen

Redactie Golfbrekers

Dienstmededeling

Tussen vrijdag en gisteren, dinsdag, werden we drie keer door een onzichtbare hand uitgeschakeld. De opgeroepen cavalerie heeft ons weliswaar geholpen, maar kon niet verhinderen dat we opnieuw technisch werkloos werden gemaakt. Slechts zaterdag hadden we met Golfbrekers toegang tot het wereldwijde net. Opvallend fenomeen: een groot aantal binnenlopende reacties*, die rechtstreeks naar de inkomende “spam”bus werden geleid.

Blijkbaar zijn bepaalde goden ons niet gunstig gezind.

*ter verduidelijking: reacties die niets met onze thema’s te maken hebben… integendeel… met een zeer dubieuze (lees: pornografische) inhoud!