We roepen nog niet “hallelujah”…

Na zes dagen afwezigheid – totaal buiten onze schuld of verdienste (… het is maar hoe je het bekijkt…) – zou er uiteindelijk hoop bestaan dat Golfbrekers zonder voortdurende uitschakeling zal kunnen verder functioneren.

Met dank aan degenen die ons op de achtergrond steeds geholpen hebben om het probleem op te lossen.

Een naar ons gevoel passend stukje Bach:

Dienstmededeling

Gisteren waren we er weer niet. Of beter: we waren er wel, maar u zag ons niet. Om de een of andere reden worden we steeds weer “door een hogere macht” uitgeschakeld. Of het gaat om een externe oorzaak, of de host of server het laat afweten, werd ons niet bekend gemaakt. Ook al dringen we steeds weer… en weer… en weer…aan. Stilzwijgen aan de andere kant van de lijn. We hopen volgend jaar uit deze impasse te geraken.

Intussen kwam ons dit liedje uit de catacomben van de nullenzender in herinnering:

Dienstmededeling

Het begint stilaan een gewoonte te worden: onze verontschuldigingen voor het onderbreken van de publicaties. Het is buiten onze wil. We kunnen het niet stoppen of verhinderen. Mocht u straks weer de boodschap krijgen dat er “een fout opgetreden is bij de databaseconnectie”, dan moet u weten dat er hier – zelfs op kerstavond – behoorlijk gevloekt zal worden.

Op hoop van zegen

Redactie Golfbrekers

Dienstmededeling

Tussen vrijdag en gisteren, dinsdag, werden we drie keer door een onzichtbare hand uitgeschakeld. De opgeroepen cavalerie heeft ons weliswaar geholpen, maar kon niet verhinderen dat we opnieuw technisch werkloos werden gemaakt. Slechts zaterdag hadden we met Golfbrekers toegang tot het wereldwijde net. Opvallend fenomeen: een groot aantal binnenlopende reacties*, die rechtstreeks naar de inkomende “spam”bus werden geleid.

Blijkbaar zijn bepaalde goden ons niet gunstig gezind.

*ter verduidelijking: reacties die niets met onze thema’s te maken hebben… integendeel… met een zeer dubieuze (lees: pornografische) inhoud!

Dienstmededeling

Heel af en toe ziet onze redactie zich verplicht ingezonden opiniestukken terug naar de afzender te sturen met het verzoek bepaalde passages te wijzigen of te schrappen. Inderdaad, heel uitzonderlijk. Niet wanneer we het er gedeeltelijk of niet mee eens zijn. Wel als we vrezen dat dit informatiekanaal, “Golfbrekers”, – én bijgevolg onze redactie – verantwoordelijk zou kunnen gehouden worden voor smaad en eerroof of voor onwettige medische raadgevingen met de hiermee gepaard gaande gevolgen.

De huidige toestand zorgt voor bijzonder veel onvrede bij de mensen. Een kort lontje, onrust, overspannenheid, wrijvingen binnen het gezin, de familie, de vriendenkring, op het werk. Ieder heeft zo zijn eigen mening over de coronacrisis die zo’n grote impact heeft op ons dagelijks bestaan. Wij proberen het hoofd koel te houden. Sommige bronnen lezen wij bewust niet (meer) – we willen immers niet doordraaien in bepaalde doemscenario’s. Er is nog zoveel moois te zien, te beleven en – hopelijk – om naar uit te kijken. We lopen niet met oogkleppen rond, maar als heel de situatie ons iets duidelijk gemaakt heeft is dat we geleerd hebben dàt, wat in ons aards leven echt belangrijk is, meer te waarderen. De natuur, muziek, boeken, lekker eten, een glas wijn, vriendschap, onze (klein)kinderen, onze herinneringen aan betere tijden, dié houden ons recht, dié kan de coronamiserie niet afpakken.

De verwondering over een trekvogel, die zelden bij ons te zien is, op het voederplankje in onze tuin. In februari het eerste sneeuwklokje. Een spontane omarming van onze “grote” kleinzoon, die eigenlijk vindt dat hij hiervoor te “oud” is. Een foto, een teruggevonden, lang-vergeten langspeelplaat, een gedicht, een onverwacht telefoontje van een jeugdvriend, of een lied…:

Dienstmededeling

U heeft het allicht gemerkt: we waren weer “buiten dienst” gesteld. Of we op de een of andere lange teen getrapt hebben: met zekerheid! Heeft de zere tenenlijder zich kenbaar gemaakt? Neen! Of de verplichte “technische werkloosheid” zich zal herhalen? We hopen het beste en verwachten het slechtste voor de toekomst. Niet alleen voor onze toekomst, maar voor de toekomst van heel de vrije meningsuiting.

Dienstmededeling

U heeft het gemerkt: gisteren werden we opnieuw uitgeschakeld. Ditmaal slechts voor een dag. Blijkbaar zijn we nog niet uit de gevarenzone. Misschien moeten we dit als een compliment opvatten. En wie kan deze uiting van waardering het beste vertolken? Juist, Kempenzoon Louis Neefs. Geniet ervan, hierna komen we terug op minder aangename zaken.

Dienstmededeling

Toeval? Voor de tweede keer in een periode van enkele dagen kregen wij geen toegang meer tot onze eigen webstek: noch als beheerder, noch als lezer.

Raar. Alsof Golfbrekers in quarantaine geplaatst werd. We schreven het reeds: als u niets meer van ons hoort, ligt het eraan dat een hogere macht ons op verplichte rust gezet heeft.

Dienstmededeling

Na de publicatie van de drie laatste artikeltjes, werd het even stil. Om de één of andere onduidelijke reden kregen wij geen toegang meer tot onze eigen webstek. Vandaag lukt het dan weer wel, zomaar, zonder de tussenkomst van de cavalerie die wij intussen opgeroepen hadden.

Mocht u na deze mededeling, niets meer van ons horen of lezen, dan gaat u er best vanuit dat we opnieuw uit de gunst der www-goden gevallen zijn.