Terreuralarm in Nederland

‘Kans op terreuraanslag is reëel’

 

Terreurdeskundigen slaan alarm: de kans op een aanslag in Nederland is reëel en in ons land worden op grote schaal jihadisten geronseld.

Het officiële dreigingsniveau in Nederland wordt daarom binnenkort waarschijnlijk verhoogd van ‘beperkt’ naar ‘substantieel’, de een na hoogste alarmfase. Dit wordt waarschijnlijk bekendgemaakt bij het verschijnen van het nieuwste Dreigingsbeeld Terrorismebestrijding Nederland, over 2 weken.

Binnen de organisatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid leeft al geruime tijd de wens extra waakzaamheid te vragen voor de verontrustende grote aantallen jihadisten die vanuit Nederland vertrekken naar ‘strijdgebieden’.

28/02/13, 07:28 − bron: De Telegraaf

 

 

Ons vir jou: nieuws uit Zuid-Afrika – brief aan president Zuma

Voortrekkersmonument

Voortrekkersmonument

Geagte President Zuma,

 

Hier onder is ‘n paar voorstelle aan u om u te help om Suid-Afrika se swak ekonomie reg te kry.

In plaas daarvan om biljoene Rande van die arme belastingbetalers se geld aan u regering te gee, sodat hulle dit op onnodige partytjies (feestjes) kan bestee, en aan hulself onverdiende bonusse uitdeel, volg asseblief dievolgende voorstelle:

Daar is omtrent 10-miljoen mense bo die ouderdom van 50 in die land se werksmag.

Skenk aan elkeen van hulle R2-miljoen met die volgende voorwaardes:

Hulle MOET aftree: 10-miljoen vakante poste = Werkloosheidsprobleem is opgelos.

Hulle MOET elkeen ‘n nuwe voertuig koop: 10-miljoen voertuie verkoop = Probleme in die auto-industrie is opgelos.

Hulle MOET elkeen ‘n nuwe woning koop: 10-miljoen huise verkoop = Woningnood opgelos.

Hulle MOET hul kinders na ‘n skool, kollege of universiteit stuur: 10-miljoen gesinne werk en studeer = GEEN misdaad.

Hulle MOET elke week alkohol en tabak ter waarde van R100 koop: 10-miljoen maal R100 = Al u belastinggeld is terug.

President Zuma, indien u méér geld benodig, laat alle parlementslede hul woonsubsidies en hul valse uitgawe-eise aan die staat terug betaal.

Meneer die President, hier is nog ‘n voorstel:

Laat ons ALLE pensionarisse in die gevangenis plaas, en die misdadigers in tehuise vir bejaardes.

Bejaardes sal dan toegang hê tot storte (douchen), hobbies en uitstappies.  Hulle sal onbeperkte gratis voorskrifte ontvang, mediese behandeling, tandartsbehandeling en rolstoele.

Hulle sal konstant onder video-toesig wees, sodat hulle onmiddellik gehelp kan word wanneer nodig.  Beddegoed sal twee keer per week gewas word, en alle klere sal gewas, gestryk en aan elke eienaar terug besorg word.

‘n Bewaarder sal hulle elke 20 minute dop hou (in de gate houden), en hy sal hul kos na hul selle toe bring.  Hul familie sal hulle gereeld kom besoek, en hulle sal in ‘n sitkamer sit wat spesiaal vir daardie doel ontwerp en gebou is.

Die bejaardes sal oor ‘n moderne biblioteek, swembad, lesingsaal en gimnasium beskik.  Klere, skoene, pantoffels, pajamas, en regshulp sal gratis op aanvraag wees.

Private en veilige slaapkamers sal vir almal beskikbaar wees, en daar sal ‘n veilige buitehof wees waar almal gesonde buitelug-oefeninge kan doen.  Elke bejaarde kan ‘n computer, televisiestel, radio, en selfoon kry.

Daar sal ‘n raad van direkteure wees teenoor wie inwoners hul griewe en klagtes kan lug, en die bewaarders mag nie die inwoners se privaatheid skend nie.

Daarteenoor, sal die misdadigers vry en op hul eie aangewese wees, hulle sal koue kos kry, hulle sal geen beskerming ontvang nie.  Ligte moet om 20:00 afgeskakel wees, en daar sal slegs een keer per week gestort (douchen) mag word.

Misdadigers sal in klein kamertjies woon waarvoor hulle R1 000 (100 Euro) per week moet betaal, en daar sal geen hoop vir hulle wees om ooit weer uit die ouetehuis te kom nie.

Dink gerus na oor hierdie voorstelle, Meneer die President.

Peter Murray

Bij meneer doktoor

Bij meneer doktoorZiekenhuisbacterie breekt uit ziekenhuis

Professor Glupczynski denkt dat er ongemerkt een reservoir van carbapenemase producerende bacteriën is ontstaan onder de Belgische bevolking. ‘Door reizen naar landen waar er veel van die bacteriën zijn. In Noord-Afrika bijvoorbeeld, vooral in Marokko, komt OXA-48 veel voor. Migranten die op vakantie naar hun land van herkomst gaan, zouden die daar kunnen oppikken en mee terug naar België nemen.’

Hij wijst in dit verband naar de langzaam veranderende bevolking van de verzorgings- en verpleeghuizen. ‘Daar komen langzamerhand meer eerste generatie migranten wonen.’

Glupczynski: ‘Eind 2011 hebben we de eerste patiënten gehad die niet in een ziekenhuis gelegen hadden en zelfs nog nooit op reis geweest waren, maar toch een carbapenemase bij zich hadden.’ In de omgeving van Luik zijn er de laatste tijd gevallen geconstateerd van patiënten die een bacterie met het enzym KPC bij zich hadden. ‘In Luik en omgeving heb je een grote Italiaanse gemeenschap. In Italië komen KPC’s vaak voor.

Bron: De Standaard, tip Wes Hardin

In de brievenbus

MM900285281[1]Vaststellingen na…

Men kan er niet omheen . De eerste vaststellingen nu de verkiezingen in Italië achter de rug zijn. De grootste verliezers van deze test, zijn vooral de EU en het bankwezen. Twee thema’s waarop zowel Berlusconi als vooral Grillo hun pijlen hadden gericht.

De Italianen hebben zich achter deze twee kandidaten geschaard met een stuk meer dan 50% van het totale kiezerskorps.  Zij stellen meteen het ganse Europese project in vraag. Goed nieuws voor hen die de Europese Unie liever kwijt dan rijk zijn, maar niet voor hen die bij hoog en laag ons nog in die Europese draak willen doen geloven.  Voor hen is het een “zwart weekend” geworden.

De reacties uit de bank- en de zakenwereld liegen er niet om.  Waarmee de diepe kloof tussen de Europese burger en deze partijen duidelijk werd aangetoond. We kunnen de uitslag van deze nieuwkomer Grillo rustig bestempelen als de tendens die doorheen de ganse unie waait. En mochten er vandaag referenda komen over al of niet verder een Europese Unie, mogen we er bijna zeker van zijn, dat zelfs de vragende (zuiderse) landen dit project grotendeels afwijzen. Enkel een paar landen, die voorlopig nog aan de rekker hangen zouden waarschijnlijk deze miskleun blijven steunen.

Maar men kan nog bezwaarlijk mensen als Berlusconi, Grillo, Philip Claeys, Farage, Wilders, als populisten bestempelen, na wat we dit weekend in Italié hebben zien gebeuren. Als een stuk meer dan de helft van een bevolking de Unie in haar huidige vorm naar de vuilbak verwijst, wordt het tijd dat deze leiders in eigen boezem kijken, willen ze hun project nog redden. Of ze daartoe de moed zullen hebben is de vraag.

Zij zullen zich dringend moeten bezinnen over de terugkeer naar een economische unie met of zonder de euro. Zoniet heeft Italië een bal aan het rollen gebracht die niet meer te stoppen zal zijn. Hoe het nu verder moet in de eerste plaats in Italië is een Italiaans probleem. Wat de EU betreft: dit gaat ons allemaal aan en in het bijzonder de toekomst van onze nakomelingen. Wat we in Griekenland zien gebeuren vraagt dringend om maatregelen opdat de olievlek wordt gestopt. Italië geeft een duidelijk signaal dat het anders moet.  Wordt naar zulk signaal niet geluisterd in Brussel, zullen de gevolgen voor de economie en voor de vrede in Europa niet uitblijven.

De Vlieg

MM900285281[1]

Slachtofferhulp op de islamitische wijze

 

Daar is ze weer: de schoonheid van deze prachtige religie, waarover alle hoofddoekdraagsters in het Westen zo hoog kunnen opgeven dat ze uit pure verrukking niet eens meer kunnen denken:

Een rechtbank op de Malediven heeft een 15-jarig meisje, het slachtoffer van een verkrachting, tot 100 zweepslagen en 8 maanden huisarrest veroordeeld, nadat ze had toegegeven geslachtsverkeer voor het huwelijk gehad te hebben.

Hoewel men haar veroordeeld had, krijgt ze de zweepslagen pas als ze 18 jaar wordt – aldus de woordvoerder van de rechtbank, die anoniem wil blijven. “Maar het vonnis zal onmiddellijk worden uitgevoerd als ze dit zelf wil.”

Ja, misschien wil ze het wel.  Misschien kickt ze op islamitische zweepslagen; wie zal het zeggen?

Seks voor het huwelijk is op de Malediven onder de islamitische wetgeving verboden.

De stiefvader van het meisje wordt tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld als hij schuldig wordt bevonden aan de verkrachting – en ook vanwege moord, want hij heeft kennelijk de baby vermoord die hij bij zijn stiefdochter had verwekt.

Hindustan Times

Komisch, dat de islam, die eigenlijk alle moslims van de verantwoordelijkheid ontslaat, een 14-jarig kind (want zo jong of nog jonger was het op het moment van de misdaad) verantwoordelijk houdt en veroordeelt, terwijl ze door diegenen door wie ze beschermt moet worden, verkracht wordt: de stiefvader. Maar het zou ook de imam kunnen zijn, nietwaar? Of de werkgever, de leraar, de ambtenaar… Vanaf welke leeftijd zijn de meisjes in de islam schuldig als iemand seks met ze heeft?

En wij hopen opnieuw stilletjes dat de een of andere hoofddoekdame uit onze buurt een keer op vakantie gaat naar de Malediven. Inclusief zweepslagen.

Auteur: Kybeline

Tip van Wes Hardin

Vertaling uit het Duits door E.J. Bron

http://www.kybeline.com/2013/02/27/malediven-vergewaltigungsopfer-wird-ausgepeitscht/#more-42759

http://ejbron.wordpress.com/2013/02/27/malediven-verkrachtingsslachtoffer-krijgt-zweepslagen/

Men zegge het voort

Aankondiging Freddy

Wat een geniale vondst?

Iedereen weet dat de beroepspolitiekers over geweldige talenten beschikken om op de meest originele wijze geld uit de zakken van de produktieven te kloppen. Het is om niet meer te geloven op wat wij nu allemaal belastingen moeten betalen.

Kopen we een wagen: pats BTW; willen we ermee gaan rijden:pats in verkeerstelling(en nog niet weinig); gaan we ermee rijden: pats vreselijk hoge accijnzen op benzine of diesel; verzekeren we de wagen: pats belasting op het contract. We rekenen dan nog niet de monsterboetes die de honderden flitspalen of andere verbalisanten ons aansmeren.

Maar het stopt niet bij onze wagen. Ook op onze woning betalen we jaarlijks belastingen op ons eigen bezit. Ook op ons inkomen worden we belast. Kopen we voedsel: pats btw. Er komt echt geen einde aan de reeksen belastingen waarvan een groot gedeelte terug verloren gaat aan benoemde ambtenaren die voor al die berekeningen en ontvangsten zorg moeten dragen.

Maar we vielen echt van onze stoel toen we vernamen dat snuggere beroepspolitiekers opnieuw een belasting hebben uitgevonden namelijk een belasting op het bijwonen van voetbalwedstrijden!!! Men zou beginnen om in Mechelen één euro per ticket te vragen. De ondervinding leert ons dat dergelijke belastingen snel zullen nageaapt worden door andere steden om uiteindelijk het hele land te bestrijken.

Bovendien is de aanzet gegeven en zien we niet in waarom men deze nieuwe belasting niet zou gaan uitbreiden naar alle sportwedstrijden en later zelfs naar alle tickets in verband met niet sportieve ontspanningen zoals kiné-of theaterbezoek.  Men schaamt zich voor niets meer.

Waarom niet ineens alle bezittingen van de produktieven opeisen?  Als tegenprestatie zouden de beroepspolitiekers ons dan nog een reeks aanvragen kunnen laten invullen waarmede we aanspraak kunnen maken op een leefloon om niet te moeten verhongeren.

We dachten dat het plafond van belastingen reeds werd bereikt maar nu we vernemen dat we zelfs voor het bijwonen van een voetbalwedstrijd extra belastingen zullen moeten gaan betalen komen we tot het besef dat men ons uiteindelijk in de toekomst alles zal willen afpakken om het dan zogezegd te herverdelen onder de onproduktieven; de minder begoeden en een grote reeks profiteurs.

Het is zielig te moeten vaststellen hoe ons land stilaan naar de afgrond aan het glijden is. Misschien moeten er nog méér jobs verloren gaan; méér middenstanders failliet gaan; méér winkels sluiten enz. opdat de ogen nog tijdig zouden opengaan. We vrezen echter dat de kans dagelijks toeneemt dat het dan te laat zal zijn!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

Vraag 6: Worden de gemeenschappen en de gewesten financieel verantwoordelijk?

– Ja

– Ja, maar slechts in beperkte mate

– Neen

– Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: “Neen” voor de gemeenschappen en “slechts in beperkte mate” voor de gewesten.

Met “financiële verantwoordelijkheid” bedoelt men doorgaans dat een overheid de gevolgen draagt van haar eigen beleidskeuzen. Dit hangt nauw samen met fiscale autonomie, het zelf kunnen heffen van belastingen om daarmee de eigen uitgaven te dekken.

Voor de gemeenschappen voorziet het de zesde staatshervorming geen enkele financiële verantwoordelijkheid. Door de bevoegdheid voor onderwijs geven gemeenschappen nochtans meer uit dan de gewesten. Verre van verwaarloosbaar dus. Waarom dan geen financiële verantwoordelijkheid voor de gemeenschappen?

Enkel het Vlaams Gewest is de eerstkomende 10 jaar financieel verantwoordelijkheid. De inkomsten voor de andere Gewesten zijn namelijk gewaarborgd. Daarna zou er een geleidelijke uitbouw van die verantwoordelijkheid komen. Het verleden leerde ons echter hoe de Franstalige partijen omgaan met zo’n overgangsperiode. Na Lambermont was er al eens afgesproken dat de deelstaten meer verantwoordelijkheid zouden krijgen. Wanneer de toen afgesproken periode echter ten einde liep, in 2011 ongeveer dus, eisten ze gewoon een nieuwe regeling met een nieuwe overgangsperiode.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?

OVV: De beweringen van deze 6 partijen, als zou de Financieringswet leiden tot meer financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten, zijn misplaatst en objectief fout voor de Gemeenschappen. Voor de Gewesten komt er voor minstens de eerste 10 jaren evenmin iets van. En voor daarna zijn ze ongeloofwaardig.

Wat beloofd is, lijkt ons daarenboven ook redelijk klein en zelfs verwaarloosbaar vergeleken met de omvang van de huidige en toekomstige transfers. Financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten is een van de courante suggesties van experts en internationale/Europese overheden. Tevergeefs dus.

Iraanse deugdzaamheid

MM900236531[1]De Iraanse wachters van de deugdzaamheid hebben zich nu ook om de Amerikaanse First Lady bekommerd.  Het “onafhankelijke” persagentschap Fars heeft een foto van Michelle Obama tijdens de Oscaruitreiking een beetje gemanipuleerd.

Niet alleen de foto moest eraan geloven: ook woordkeuze over de uitreiking aan de beste film “Argo” werd geredigeerd.  Volgens Fars handigde zij de gerenommeerde prijs aan “de anti-Iran film”.

Floriaan Terbeke

Bron: Die Welt

Michelle Obama, Jack Nicholson

Auf der Internetseite der offiziell unabhängigen iranischen Nachrichtenagentur Fars sah Michelle Obama ein bisschen anders aus als bei der Verleihung der Oscars