Zonder uitnodiging mag je bij ons thuis ook niet komen logeren

Het is overal hetzelfde. Verontwaardiging dat ze niet met toeters en bellen verwelkomd worden in een all-in opvanghotel. Dat we ze niet uitgenodigd hebben, dat ze hierheen kwamen op eigen risico, dàt wordt gemakshalve vergeten.

En die vuile wc’s… wie maakt er zo’n rotzooi van?

Met de inwoners wordt geen rekening gehouden:

Probleemoplossing? Creëer nog meer asielopvang.

Ook in Duitsland zit er een olifant* op de schoolbanken

Het Duitse onderwijs is er sinds jaren niet op gebeterd. Eerder het omgekeerde. Het minst slecht loopt het in de deelstaten Saksen en Beieren, niet toevallig eerder conservatief. En in deelstaat Bremen loopt het helemaal mis.

De nieuwe onderwijsmonitor van het Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) (Instituut Duitse Economie) toont onrustwekkende resultaten. Sinds 2004 wordt door b.g. onderwijsmonitor jaarlijks de heel het scala van onderwijs, van kinderkribbes, kleuter- tot hoger onderwijs. Voor het eerst is ook de digitalisering inbegrepen.

Vooral de schoolkwaliteit, dus de leerresultaten der scholieren, ligt “vandaag voor alle deelstaten op het niveau van deelstaat Bremen dat in 2011 het slechtste resultaat liet optekenen.”

Onderwijsexpert Alex Plünnecke van IW liet optekenen:

“In bijna de helft van de deelstaten is het onderwijssysteem sinds 2013 erop achteruit gegaan…. In prachtig klinkende toespraken wordt over kansengelijkheid gesproken; maar aan de veel te hoge aantallen schoolverlaters (zonder afsluitend getuigschrift of diploma) wordt sinds jaren quasi niets gedaan.” Vooral bij kinderen van vreemde origine.

De laatste tijd dalen de cijfers van de schoolverlaters… ze geven niet weer dat dat de leerlingen betere rapporten mee naar huis konden nemen… ze zijn het resultaat van corona, waarbij talrijke scholen in vele deelstaten gewoon geen examens lieten afleggen. Nieuwe laptops of tablets werden “maandenlang niet uitgepakt omdat niemand zich voor de installatie van programma’s verantwoordelijk voelde of bescherming van gegevens eventueel in de weg hadden kunnen staan”.

In de huidige onderwijsmonitor staan Beieren en Saksen* nog bovenaan, maar ook daar worden op zekere vakken onvoldoendes duidelijk. Rode Lantaarndrager Bremen is echter koploper bij de digitalisering.

Tot 2013 scheen er een verbetering te noteren. Sindsdien gaat het alleen maar bergaf. Ook het kostenplaatje. Er is vandaag een tekort van 340.000 plaatsen in kinderkribbes tekort voor de -3-jarigen, een giga tekort in het regulieren dagonderwijs en een vroege taalonderdompeling. Ook zou het ministerie voor het gezin het project “taalkribbe” niet langer financieren. Om u een idee te geven van de olifant in het klaslokaal: jarenlang werden er in elke 8ste kribbe speciaal mensen hiervoor aangesteld. Om u een klein idee te geven wat dit aspect van “wir schaffen das” financieel betekent: voor jaar 2022 alleen al 230 miljoen euro; voor 2016 tot 2022: 1.3 miljard euro. In Berlijn zijn er 300 taalkribbes.

Verbetering is niet in zicht daar de olifant steeds meer plaats in de klaslokalen zal innemen; Duitsland krijgt maar niet genoeg van de “wir schaffen das”-welkompolitiek.

*Saksen: in 2019 vroeg men zich af of de kinderen in Saksen slimmer zijn dan deze in andere deelstaten!

Deutschlands Schulsystem wird schlechter – in Bremen zeigen sich die Extreme

Zogezegd

Jean-Marie Dedecker vandaag in Humo:

Dedecker: “De woke brigade heeft de mond vol over inclusie en tolerantie, maar ze zijn zelf zo intolerant als de pest. Op de Gentse Feesten hebben ze een publiek urinoir geplaatst met een beeld van Dries Van Langenhove, waarop de mensen mochten plassen. Zoiets doe je niet, dat is karaktermoord. Die veggie-etende bakfietswokers vinden dat blijkbaar geestig, maar o wee als je lacht met een man in lingerie.

Humo: “Dries Van Langenhove vindt u dus de kwaadste nog niet?”

Dedecker: “Ik ga zijn walgelijke memes niet verdedigen, maar na 25 jaar in de politiek herken ik het mechanisme van de heksenjacht. Die jongen maakt geen schijn van kans op een eerlijk proces. De logerechtbank gaat hem vierendelen, maar eerst moet hij nog aan de publieke schandpaal, zodat iedereen op hem kan pissen.”

Het wordt spannend!!!

De nagelbijter “Blind Getrouwd” komt terug! Bent u nu ook zo benieuwd als wij naar de door de “wetenschap” voor elkaar bestemde koppeltjes?

Wacht even: “koppeltjes”? Een koppel is een paar, een duo, ja toch? Bij de Frut vernemen we dat het om 5 mannen en 3 vrouwen gaat. Is de VTM zo progressief dat 1 vrouw met 2 mannen mag trouwen? Dàt zou pas vonken geven. Of gebruiken wij een verkeerd telraam?

En dan nog het nieuwtje dat de huwelijksreis met z’n allen ‘samen’ zal genoten worden. Wat mogen we verwachten: gezellig interseksueel op een slaapzaal?

Deze vijf mannen en drie vrouwen wagen zich aan nieuwe versie ‘Blind getrouwd’: samen trouwen en huwelijksreis in groep

Waarover men niet spreekt

… en zo geschiedde…

Hoeveel nucleaire wapens heeft Israël?

??? … ??? …

Zelfs geen poging tot ontkenning. Maar iedereen wel de les lezen en bedreigen … Letterlijk. De Syrische badstad Tartous mocht weer profiteren van de Israëlische pro-actieve defensiepolitiek t.o.v. Iran!

https://www.reuters.com/world/middle-east/syrian-state-media-says-israel-targets-coastal-province-tartous-2022-08-14/