Oost-Pruisen voor beginners

OSTPREUßEN - Wappen mit Elchschaufel - Snapback Cap | FUNNY FASHION TO GO  by EDDArt Shirts & more

Oost-Pruisen, waar de laatste heidenen van Europa woonden tot de Duitse (Ridder)Orde ter hulp geroepen werd. Deze Ridderorde richtte 93 steden op, meer dan 1000 dorpen en haalde Duitse kolonisten in het dunbevolkte land. De oorspronkelijke bevolking, de Pruzzen, werden niet uitgeroeid maar vermengden zich met de toegestroomde nieuwe inwoners.

De Ordestaat werd – voor de toenmalige tijd – de modernste staat in het NO van Europa met een hoogontwikkeld bestuur en de lucratieve handel in amber (Bernstein). In 1309 werd de Marienburg de zetel van de Hoogmeester (leider van de Ridderorde), tot op heden het grootste gebouw opgetrokken in baksteen.

Zo’n 100 jaar later, in 1410, kwam er een einde aan de hegemonie der Orde. Zij verloor de slag bij Tannenberg tegen een Pools-Litouwse alliantie. Met het Melnosee vredesverdrag (1422) werd de oostelijke grens bepaald, die tot 1945 zou stand houden. In 1466 werd opnieuw een stuk van het Ordegebied verloren aan Polen. Het zou een splijtzwam worden. West-Pruisen en Oost-Pruisen werden een feit.

In 1525 wijzigde Hoogmeester Albrecht von Brandenburg Ansbach, een telg uit de Frankische lijn der Hohenzollern, het statuut van de Ordestaat met de hoofdstad Königsberg, in een erfelijk hertogdom om, ruilde het RK voor het Evangelische geloof en nam het land van de Poolse koning Sigismund, tevens zijn oom, als zijn erfelijk leen aan….U kan een samenvatting van de geschiedenis van Oost-Pruisen verder lezen bij Wikipedia.

De Marienburg door de geschiedenis heen:

Vandaag:

De beschrijving van een nooit-terugkerende wereld werd neergepend door Christine Brückner in het driedelige levensverhaal van Maximiliane von Quindt, geboren op Gut Pönichen: “Jauche und Levkojen”. Het is tegelijkertijd fictie én realiteit voor de honderdduizenden verdreven Duitsers uit het oosten. De boeken werden verfilmd. Wie interesse heeft kan via het YT-kanaal TV-Fernsehen Nostalgie de reeks (her)bekijken. Hierbij de eerste aflevering:

Bange EU belooft Erdogan weer meer geld

En zo kan de Turkse chantage nog jarenlang doorgaan. Moest de EU afzien van de sancties t.o.v. Syrië, moesten ze het geld – ons belastinggeld – aan Syrië bezorgen voor de wederopbouw, dan zouden miljoenen Syrische vluchtelingen terug kunnen keren naar hun vaderland. En zou Erdogan geen reden meer hebben om geld te eisen voor de vluchtelingenopvang.

Ach ja, er is een voorwaarde aan verbonden: Erdogan mag de aanwezigheid der Syriërs in Turkije niet misbruiken voor politieke doeleinden…

Dàt hebben we weer goed gedaan, schijnen de EU-potentaten uit te stralen. Al een geluk dat hun artificiële glimlach achter een masker verborgen zit… Een mens krijgt van minder last van maagzuur.

IKEA “ontdekt” regenboogmarkt

IKEA's Iconic Shopping Bag Is Now Available in Rainbow — FRAKTA Rainbow Tote

IKEA heeft een aantal sofa’s ontworpen geïnspireerd door het nog steeds groeiend aantal multigeslachten-vlaggen. Verleden week werd de collectie voorgesteld met 10 verschillende “seksuele identiteiten” – ze worden niet verkocht maar tentoongesteld in verschillende IKEA-verkooppunten in Canada. Het is immers ‘Pride Season,’!

Er viel één minpuntje te noteren, nl de versie van de bi-seksuele vlag in “verschillende tinten roza” met (losse?) handjes en twee kussens met een tekst die vragen oproept. Op het ene kussen: “als je van OF naar EN gaat” en op het kussen ernaast: “gelooft niemand je”.

Naar verluidt zou de bi-seksuele personen zich “niet vertegenwoordigd voelen” door de sofa, die hen naar verluidt “eerder angst zou bezorgen”. (…)

People Are Losing It Over The IKEA Bisexual Couch Which, For Some Reason,  Is Covered In Hands

https://www.lgbtqnation.com/2021/06/twitter-blows-ikea-unveiled-shocking-bisexual-loveseat-pride/

24.6.21, de dag dat het ongeboren kind zijn mensenrechten verloor in de EU

Special Effects Artist Creates Illusion Of Baby Pushing Out Of Pregnant  Stomach In Amazing Photos | HuffPost UK Parents

Het Matić-rapport werd op 24 juni in de EUropese praatbarak aangenomen. Met 378 stemmen voor, 255 tegen en 42 onthoudingen besloot de plenaire vergadering van het Europees Parlement het recht op leven, de gewetensvrijheid van medisch personeel en de soevereiniteit van de lidstaten van ondergeschikt belang te verklaren. Belangrijker is — volgens het Matić-rapport — het “recht op abortus”, dat zelfs als “mensenrecht” wordt voorgesteld.

De dag dat het Matić-rapport in het Europees Parlement is aangenomen, zal bekend staan ​​als een zwarte dag voor het ongeboren leven. De rechten van ongeboren kinderen werden door het Europees Parlement glashard ontkend.

Honderdduizenden EU-burgers hebben petities ondertekend, hun EP-leden geschreven, op sociale media van zich laten horen en meer om van het Europees Parlement te eisen dat het het rapport zou verwerpen, dat in de eerste plaats nooit op de agenda had mogen staan.

Maar de meerderheid van de leden van het Europees Parlement besloot alsnog te stemmen voor het wegnemen van alle rechten van onschuldige ongeboren baby’s en voor het zogenaamde “mensenrecht” op abortus.

Ze waren ook vastbesloten om het recht van artsen en verpleegsters — die overuren maken om levens te redden — om niet mee te hoeven werken aan abortus op grond van gewetensbezwaren in twijfel te trekken. Voortaan zouden we volgens het rapport niet meer moeten spreken van “gewetensbezwaren”, maar van “ontzegging van zorg”, als een arts geen abortus uit wil voeren.

De vooralsnog niet-bindende resolutie beklaagt de zgz. impact die de coronapandemie gehad heeft op de “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten” (SRHR) en neemt landen op de korrel die “nog altijd beperkende wetten hebben op abortus behalve in strikt omschreven omstandigheden”.

Niet minder dan tien (10) keer wordt abortus een “fundamenteel recht” genoemd in de resolutie. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten “zitten vervat in de fundamentele mensenrechten”, zo stelt de resolutie en, “zouden moeten uitgebreid worden en kunnen op geen enkele manier afgezwakt of ingetrokken worden.”

“SRHR is een essentieel bestanddeel van de menselijke waardigheid en is onlosmakelijk verbonden aan het bereiken van de gelijkheid der geslachten en de strijd tegen geslachtgerelateerd geweld.”

Verder roept de resolutie de lidstaten op “de rechten van iedereen om hun eigen keuzes te maken over seksuele gezondheid en rechten en het recht op lichaamsintegriteit en persoonlijke autonomie te vrijwaren”.

De resolutie dringt erop aan dat er in scholen “algemene toegang verleend wordt aan wetenschappelijk correcte, op bewijzen rustende, leeftijdsgeschikte, onbevooroordeelde en volledig seksueel onderwijs.” Pak vast, Orban!

Het Matić-rapport is gelukkig niet bindend voor EU-lidstaten, maar het zal wel worden gebruikt als drukmiddel om actief linkse ideologieën te op te dringen aan landen die hierin niet meegaan en de ruimte voor vrijheid te verkleinen.

De schrijver van de resolutie, de Kroaat Fred Matić, spaarde de tegenstanders niet met zijn kritiek en vergeleek hen met degenen die (nog steeds) geloven dat de aarde plat is. We citeren: “Ik hoop dat ze op een dag van de rand van hun platte aarde vallen.”

Slechts één partij weigert de ontmenselijking van het ongeboren kind te steunen… | Golfbrekers

Einde van de rust (3)

Nog steeds heeft Duitsland last van het erfzondesyndroom. De woordvoerder van de Merkelregering bevestigt dat men “geschokt” is door de daad in Würzburg… “een daad van niet te begrijpen brutaliteit en wreedheid”.

En “er moet natuurlijk ook de vraag gesteld worden of er in het verleden in de omgang met deze man misschien wel fouten gemaakt zijn”, maar “daarvoor zijn de onderzoekers verantwoordelijk die hun bevindingen zullen kenbaar maken en dat is de juiste volgorde.” Hij wijst de onderhuidse veronderstelling – dat er bepaalde samenhangen geheim gehouden worden – van de hand; men weet immers voor welk een verschrikkelijk lijden islamisten verantwoordelijk zijn in Duitsland…

Neen, hoor, de Duitse regering zou niet durven iets geheim te houden. Of foutieve mededelingen en/of conclusies te trekken. Maassen (zie onderaan) kan er waarschijnlijk een TV-avondvullend getuigenprogramma mee vullen. Dit gezegd zijnde: de Merkelregering gaat dus nu op zoek naar fouten in de “omgang met de man“.

Tip van onze redactie: doe gewoon de grenzen toe! Terugsturen met zeep aan zijn buik! We hebben nog wel een andere oplossing, maar dat werd – vooral in Duitsland – verboden.

Deze man zegt waar het om gaat: “Wir haben Angst in diesem Land!” Angst van Zivilcourage, angst vertaald in politieke correctheid, angst vertaald in een erfzondecomplex.

Zogezegd

De onzichtbare olifant in de klas | Golfbrekers

“Wij voelen de achteruitgang van de geletterdheid en gecijferdheid van onze jeugd.”

Luc Sels, rector KULeuven

Luc Sels, de rector van de KU Leuven, is ‘diep bezorgd’ over het gezakte kennisniveau van de leerlingen in ons middelbaar onderwijs. Die achteruitgang vertaalt zich in toegenomen uitval bij de studenten aan de universiteit, zo zegt Sels dit weekend in Trends Talk, de talkshow op Kanaal Z. Verneem meer…