24.6.21, de dag dat het ongeboren kind zijn mensenrechten verloor in de EU

Special Effects Artist Creates Illusion Of Baby Pushing Out Of Pregnant  Stomach In Amazing Photos | HuffPost UK Parents

Het Matić-rapport werd op 24 juni in de EUropese praatbarak aangenomen. Met 378 stemmen voor, 255 tegen en 42 onthoudingen besloot de plenaire vergadering van het Europees Parlement het recht op leven, de gewetensvrijheid van medisch personeel en de soevereiniteit van de lidstaten van ondergeschikt belang te verklaren. Belangrijker is — volgens het Matić-rapport — het “recht op abortus”, dat zelfs als “mensenrecht” wordt voorgesteld.

De dag dat het Matić-rapport in het Europees Parlement is aangenomen, zal bekend staan ​​als een zwarte dag voor het ongeboren leven. De rechten van ongeboren kinderen werden door het Europees Parlement glashard ontkend.

Honderdduizenden EU-burgers hebben petities ondertekend, hun EP-leden geschreven, op sociale media van zich laten horen en meer om van het Europees Parlement te eisen dat het het rapport zou verwerpen, dat in de eerste plaats nooit op de agenda had mogen staan.

Maar de meerderheid van de leden van het Europees Parlement besloot alsnog te stemmen voor het wegnemen van alle rechten van onschuldige ongeboren baby’s en voor het zogenaamde “mensenrecht” op abortus.

Ze waren ook vastbesloten om het recht van artsen en verpleegsters — die overuren maken om levens te redden — om niet mee te hoeven werken aan abortus op grond van gewetensbezwaren in twijfel te trekken. Voortaan zouden we volgens het rapport niet meer moeten spreken van “gewetensbezwaren”, maar van “ontzegging van zorg”, als een arts geen abortus uit wil voeren.

De vooralsnog niet-bindende resolutie beklaagt de zgz. impact die de coronapandemie gehad heeft op de “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten” (SRHR) en neemt landen op de korrel die “nog altijd beperkende wetten hebben op abortus behalve in strikt omschreven omstandigheden”.

Niet minder dan tien (10) keer wordt abortus een “fundamenteel recht” genoemd in de resolutie. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten “zitten vervat in de fundamentele mensenrechten”, zo stelt de resolutie en, “zouden moeten uitgebreid worden en kunnen op geen enkele manier afgezwakt of ingetrokken worden.”

“SRHR is een essentieel bestanddeel van de menselijke waardigheid en is onlosmakelijk verbonden aan het bereiken van de gelijkheid der geslachten en de strijd tegen geslachtgerelateerd geweld.”

Verder roept de resolutie de lidstaten op “de rechten van iedereen om hun eigen keuzes te maken over seksuele gezondheid en rechten en het recht op lichaamsintegriteit en persoonlijke autonomie te vrijwaren”.

De resolutie dringt erop aan dat er in scholen “algemene toegang verleend wordt aan wetenschappelijk correcte, op bewijzen rustende, leeftijdsgeschikte, onbevooroordeelde en volledig seksueel onderwijs.” Pak vast, Orban!

Het Matić-rapport is gelukkig niet bindend voor EU-lidstaten, maar het zal wel worden gebruikt als drukmiddel om actief linkse ideologieën te op te dringen aan landen die hierin niet meegaan en de ruimte voor vrijheid te verkleinen.

De schrijver van de resolutie, de Kroaat Fred Matić, spaarde de tegenstanders niet met zijn kritiek en vergeleek hen met degenen die (nog steeds) geloven dat de aarde plat is. We citeren: “Ik hoop dat ze op een dag van de rand van hun platte aarde vallen.”

Slechts één partij weigert de ontmenselijking van het ongeboren kind te steunen… | Golfbrekers

2 gedachten over “24.6.21, de dag dat het ongeboren kind zijn mensenrechten verloor in de EU

  1. Durft er in die Europese commissie nog iemand het woord “menswaardig” in de mond nemen ? Wie wil er nog leven onder die Europese vlag die geen enkele waarde vertegenwoordigt ;Hebben die Europese vertegenwoordigers er niet bij stil gestaan dat deze wet de ondergang is van het geweten? Bah er is geen enkel woord die mijn misprijzen kan verwoorden voor deze laag bij de grond commissie.

  2. Bisschop Johan Bonny, anders graag begaan met homorechten, heb ik nog niet gehoord over het ‘abortusbesluit’ in het E.P. Is ie te druk bezig met de strijk van zijn regenboogvlaggen?

Reacties zijn gesloten.