Slechts één partij weigert de ontmenselijking van het ongeboren kind te steunen…

“Zoals het er nu naar uitziet, zullen alle Vlaamse partijen in het Europees parlement deze tekst goedkeuren, behalve het Vlaams Belang. “Voor ons is het recht op leven het fundamenteelste mensenrecht. Wij kiezen  duidelijk voor het leven, en dus voor het ongeboren kind.”, aldus Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. Mocht CD&V haar christelijke wortels niet verloochend hebben, zou zij met dezelfde woorden reageren. Maar nee, deze partij, die gaandeweg verschrompelt tot een mini-partijtje, zoekt tevergeefs redenen voor haar voortbestaan in holle slogans en futiliteiten. CD&V europarlementslid Cindy Franssen(?) stemde alvast voor de tekst in de bevoegde commissie…De partij spreekt zich verder niet uit…een akelige stilte!… Het verdiende loon komt echter, soms traag, maar het komt en het is onverbiddelijk.”

Uit: Abortus als mensenrecht: slechts één Vlaamse partij weigert deze schande!