Wie beschermt onze kinderen tegen de toenemende decadentie?

Pedofiele modelijn voor kleine meisjes – Fashion Nova brengt een pedofiele modelijn voor kleine meisjes op de markt. Hoe moeten we dit aanbod anders noemen?

Met het verkoopsargument “Mama en ik passen bij elkaar” worden kleine kinderen, bijna nog kleuters, geseksualiseerd in weinig verhullende opvallende kledij, open rug, blote schouders of buik, split in de rok, huidklevende stoffen, compleet met “trendy” handtassen en schoentjes met hoge hakken. Fashion Nova beschrijft de kledijkeuze als “trendy pasvormen voor het stijlvolle kind”… Stijlvol of obsceen? Welke normale moeder laat haar dochtertje met zoiets rondlopen? Brengt haar kind in gevaar? Gewoon ziekelijk! (…)

Je houdt je hart vast dat deze rage uit pedo-Hollywood naar hier overgewaaid komt. Netflix start trouwens met een nieuwe reeks met een halfnaakte 11-jarige meisjes.Mignonnes“, zo heet de originele film, in vertaling “Cuties“, werd gepresenteerd op het Sundance Festival 2020. Het thema: de 11-jarige Amy (Fathia Youssouf) trekt met haar moeder en broer uit Senegal naar Parijs en sluit aan bij een dansgroep “Les Mignonnes”. De meisjes zijn vroeg-volwassen, geven slechts om uiterlijke schijn en delen eerste seksuele ervaringen. Compleet met maquillagetechnieken, tandbleken en het afschaffen van het kindzijn. Amy werd echter streng religieus opgevoed en wil ten allen prijze deel uitmaken van de westerse decadentie.

Stad Amsterdam steunt Zwarte Piet-haters

bol.com | Ik Word Zwarte Piet, Sarah Kumar | 9789059326613 | Boeken
Op de ‘verboden boeken’lijst…

Honderdduizenden euro’s subsidies stromen er elk jaar van de gemeente Amsterdam naar clubs die actief Zwarte Piet bestrijden.

…Publieke gelden dienen alleen verstrekt te worden aan zaken die in het algemeen belang zijn. Dit principe vindt zijn neerslag in de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013, die als weigeringsgrond noemt dat een project in strijd is met het algemeen belang…

…In het geval van Amsterdamse subsidies aan de bestrijding van Zwarte Piet is er duidelijk sprake van steun aan een zaak die niet in lijn is met het breed gekende algemeen belang. Daarnaast zijn het typisch subsidies die inefficiënt en zelfs verkwistend worden ingezet, bijvoorbeeld om de directrice van een kleine organisatie van bruto jaarloon van een ton te geven. Maar dit zou geen misstand zijn om een brochure aan te wijden. Hooguit een kritisch artikel van een lokale krant. Maar de subsidies die in deze brochure worden besproken, hebben een bijzonder schadelijk doel: de ondermijning van de Nederlandse cultuur en tradities als Zwarte Piet. We moeten terdege beseffen wat er gebeurt als de subsidieontvangers hun doel bereiken. Dan is niet slechts de helperfiguur bij het Sinterklaasfeest van kleur gewisseld. Dan verliest het Nederlandse volk de authentieke viering van tradities die hun oorsprong hebben tot diep in de middeleeuwen, toen onze natie ontstond. Uiteindelijk verliezen Nederlanders dan elke gedeelde cultuur en traditie, omdat die altijd uitgaan van het eigene. Juist dat eigene wordt door Zwarte Piethaters voorgesteld als intrinsiek kwaad dat uitgeroeid moet worden…

Lees: Deze 5 organisaties krijgen subsidie voor hun oorlog tegen Zwarte Piet

Opsporingsbericht:

Zwarte Piet Niet - Posts | Facebook

Ook Syrië heeft hoogbegaafde kinderen

Dit zijn beelden die u hier niet te zien krijgt. Hoogbegaafde kinderen, uitblinkers in wiskunde, schaakkampioenen… Wie zich ergert aan de tweewekelijkse groet aan de vlag, moet weten dat dit ook in de VSA gebruikelijk is. Kinderen worden op school aangemoedigd hun talenten – muziek, kunsten, tekenen, talen, sport, wetenschap enz… – via wedstrijden te testen. Vervolgens kunnen zij deelnemen aan lokale wedstrijden en nadien op nationaal vlak aan kampioenschappen. En zelfs in het bevriende buitenland.

Als kinderen krijgen niets meer te maken heeft met “in blijde verwachting” zijn

20 Reasons You Should Be Spooning, Variations to Consider, and More

Een onheilvoorspellende titel in het Nieuwsblad: Krijgen we in de toekomst niet met twee, maar met drie, vier of vijf een kind? Hier komt het polyparent-huishouden…

Wat als je een kind had met je beste vriend? Of met je vriendinnengroep van drie, van vier of met z’n vijven? Of een lesbisch koppel samen met een bevriend homokoppel, en het kind is genetisch verwant met alle vier de ouders? De technologie zit eraan te komen, zegt Debora Spar, decaan van Harvard Business School. “We kunnen dus maar beter goed gaan nadenken over hoe de wereld eruit zal zien als seks, romantiek en kinderen krijgen helemaal los van elkaar komen te staan.” Oorspronkelijk opiniestuk in NYTimes: The Poly-Parent Households Are Coming

Sinds de holebibeweging op kruissnelheid kwam met een oneindige variëteit van tussen-, hybride- variabele en diffuse geslachten zijn kinderen letterlijk het kind van de rekening. Dat volwassenen een keuze maken – hoe onbegrijpelijk ook – over de invulling en gebruik van hun lichaam… tot daar toe. Maar moeten zij kinderen meesleuren in de verwezenlijking van hun wilde dromen? Wild? Niet toch. Zo willen zij hun “authentieke relatie” niet noemen. Integendeel: zij vinden dat zij “met open ogen” afstand doen van onze “saaiheid” en “ten volle leven”. Weg met de kleinburgerlijkheid. Leve de vrijheid. Rijden zonder achteruitkijkspiegel of remlichten. En de media helpen een handje: Sister Wives.

Van polyamoring naar polyparenting… Hun levensstijl is volgens hun visie niet tegen de wet op polygamie. Ze zijn immers niet getrouwd. Eigenlijk is het dat wat wij in hippietijden een commune noemden. Wat echter met de wetgeving omtrent de bescherming van het kind? Opent dit perspectieven voor de exoten met hun veelwijverijpraktijken?

We gingen even snuisteren naar getuigenissen op het internet. Het gaat steeds verder bergaf. Net zoals in het Oude Rome…

Is dit de “Brave New World” van de toekomst? Met kindjes op bestelling. Kindjes die niets met de liefde tussen man en vrouw te maken hebben. Laboratoriumkindjes uit stamcellen. Een mogelijk financieel en ingrijpend sociaal probleem voor de nietsvermoedende verwekker (vader) die jaarlijks bloed geeft, of bij een punctie een stukje van zijn lever kwijtgeraakte… en daaruit stamcellen voor de creatie van een baby gekweekt werden. Hoe kan die man op de rechtbank ontkennen dat hij de moeder niet bevrucht heeft, zelfs niet kent, dat hij het saldokind niet wil erkennen, dat hij derhalve geen onderhoudsgeld wil en moet betalen?

Ver gezocht, zegt u? Lees (Engels): Creating eggs and sperm from stem cells: the next big thing in assisted reproduction?

Ver van ons bed, zegt u? … Dichterbij dan u denkt: https://www.dateplaats.be/polyamorie-dating

Frankenstein 2020?

Sinds mensenheugnis zijn we op zoek naar de eeuwige jeugd. Of naar zo gezond mogelijk van binnen, zo jong mogelijk van buiten, zo lang mogelijk te leven. De pharma-industrie, de schoonheidschirurgie, allerhande therapeuten en lichaamsmanipuleerders verdienen er hun boterham mee. Ook de medische sector doet zijn duit in het zakje met allerlei behandelingen zoals bloedtransfusies en -verrijkingen. Zo dook er enkele jaren geleden, n.a.v. de film ‘Fear and Loathing in Las Vegas’, de adrenochroombehandeling op door middel van toediening van “jong” bloed of door het slikken van een gedroogde bloedsubstantie in poedervorm.

Dat er op de wereld heel wat smeerlappen met perverse ideeën rondlopen is geen geheim. Dat zij omwille van de kick én als toegangskaartje van het eeuwige-jeugdloket daarvoor kinderen ontvoeren, martelen, doden, bloed aftappen en vervolgens drinken, dàt is iets dat zich ver buiten ons bevattingsvermogen afspeelt. Opvallend is trouwens ook het hoog aantal kinderen dat zich in lucht oplost, zoals minderjarige vluchtelingen die onderweg of na aankomst in het land van bestemming zomaar verdwijnen. En ja, die kunnen ergens ondergedoken zitten. Of zijn actief in zaken die het daglicht niet mogen zien. Of hebben een andere naam opgegeven… Of zitten nu in Brexitland… Of zijn misschien onvrijwillige donoren van organen of bloed…

Kla.TV besloot zich naar aanleiding van de uitspraken van artiesten over adrenochroom in de materie verdiepen. Het blijkt een bijproduct te zijn van adrenaline, dat in het lichaam wordt aangemaakt op het moment dat iemand gestrest is, veel pijn heeft, in shock verkeert of angstig is. Het wordt ook wel roze adrenaline genoemd. In de jaren vijftig toonden Abram Hoffer en Humphrey Osmond de hallucinogene werking van adrenochroom aan. De werking is vergelijkbaar met die van LSD.

Voormalig CIA-spion Robert David Steele bracht adrenochroom in 2017 in verband met ritueel kindermisbruik. Hij legde uit dat kinderen tijdens ceremonies worden gefolterd zodat hun lichaam veel adrenaline aanmaakt. Bovendien wordt het in begoede middens als een verjongingsmiddel beschouwd. (video)

Heeft het ongeboren leven minder bestaansrecht dan BLM?

Evolutie abortuswetgeving in schril contrast met eerbied voor alle leven

…Het wetsvoorstel kadert dus volledig binnen een doorgeslagen libertaire ideologie. Die verabsoluteert de zelfbeschikking, de vrijheid en de autonomie van het individu. Niets mag deze absolute zelfbeschikking, vrijheid en autonomie nog in de weg staan. We herkennen deze ideologie ook in het verhaal van de euthanasie. Daar wil men uiteindelijk ook komen tot een recht op euthanasie op eenvoudig verzoek van de betrokkene.

Dat er jaarlijks wereldwijd 50 miljoen abortussen worden uitgevoerd kan ons toch niet onverschillig laten. Daarbij zijn er een deel die quasi verplicht zijn, opgelegd door totalitaire regimes. In die situaties worden de rechten van de vrouw fundamenteel geschonden. Toch horen we weinig of geen reactie tegen deze praktijken….

… Zou het niet eerder wenselijk en ‘progressief’ zijn om te zoeken naar wegen om abortus te voorkomen….

Volledige tekst van dit opiniestuk van René Stockman vindt u bij Doorbraak.

Berlijn, de verloren stad (11)

Lieb Vaterland, magst ruhig sein…

Een vreemde man benadert een tweejarig meisje in een speeltuin, heft het op zijn schouders en wil er fluks mee verdwijnen. Wakkere voorbijgangers merken het op, achtervolgen hem, houden hem staande, verwittigen de politie en beletten dat hij er vandoor gaat tot de politie hem kan arresteren.

De man geeft het kind terug. Niets aan de hand: het wordt gezond en wel aan de moeder terug bezorgd.

De man wordt meegenomen door de politie, ondervraagd, er wordt bloed getrokken.

De man wordt vrij gelaten . De man heeft geen pedofiele neigingen. De man is psychisch gestoord.

De politie verzekert dat ouders niet ongerust moeten zijn: het ging om een alleenstaand geval.

Kafka

Oproep voor getuigen met een signalement van de Duitser die eventueel iets met de verdwijning van de kleine Maddie McCann te maken zou hebben. Hij verblijft momenteel in de gevangenis maar hij zou binnenkort voor vervroegde vrijlating in aanmerking kunnen komen…

Je zou dan toch denken dat na de publicatie van zijn naam, zijn c.v. met 17 veroordelingen, de volledige tronie van dit roofdier zou mogen gepubliceerd worden…