Waar komen de Paaseieren vandaan?

Wat hebben de paasklokken met Pasen te maken? – meneergodsdienst

Toen het christendom zich vervolgens in de loop der eeuwen over Europa verspreidde, raakte het Pasen ook vermengd met een aantal heidense lentefeesten. Zo stamt de traditie van het paasei mogelijk af van de heidense overtuiging dat eieren symbool stonden voor de vruchtbaarheid en de geboorte van de lente. Onder andere in de Germaanse heilige-boom cultus was het gebruikelijk om de komst van de lente te vieren door eieren in de bomen te hangen. Er bestaat echter ook een meer praktische verklaring van de oorsprong van het paasei, die met name verband houdt met de periode van het Vasten. In die weken was het namelijk voor christenen verboden om vlees en zuivel te eten, en door velen werden eieren ook als zuivelproduct beschouwd. Omdat de kippen echter niet stopten met broeden, had men aan het einde van het Vasten zo’n overschot, dat het al snel traditie werd om met het begin van Pasen hardgekookte eieren te eten.

Uit: OORSPRONG VAN PASEN

Krokodillentranen voor 10 jaar oorlog tégen Syrië

Krokodillentranen huilen. Verdriet veinzen. Doen alsof je verdriet hebt. |  Figuurlijke taal, Taal, Gezegden

Pater Daniël en onze redactie hebben meer over de situatie in Syrië geschreven dan alle westerse nieuwsbureaus samen. Sinds enkele dagen wordt “10 jaar oorlog in Syrië” herdacht. Onze titel geeft een juistere analyse weer: “tégen Syrië”. Bij onderstaande beelden hoeven we niet veel tekst en uitleg te geven. … En hier wordt de actualiteit gevuld met onze zorgen, zoals de steeds toenemende geslachtenproblematiek, BLM-criminelen, het zoeken naar “foute” woorden, gedachten en intenties…

Bezetting, stelen van grondstoffen, van graan, ontzeggen van water, elektriciteit, olie, gas… zware quasi allesomvattende sancties, raketten en sabotages zijn er echter in overvloed. Geen schip mag de havens bereiken, geen lading gelost worden, geen hulp de bevolking bereiken.

Robert Mardini, directeur-generaal van het Int. Comité van het Rode Kruis: “De humanitaire situatie blijft extreem zwaar voor de overgrote meerderheid der Syriërs. Bijna 75% van de bevolking – 13.4 miljoen mensen – zijn afhankelijk van humanitare hulp. Tendens stijgend tijdens de laatste 12 maanden. Bijna 1 op 2 Syriërs is ontheemd – in eigen land of in den vreemde. 90% der Syriërs leeft onder de armoedegrens, d.w.z. minder dan 1.25 dollar per dag. 60% der bevolking heeft geen voedselzekerheid, 2 miljoen kinderen kunnen niet naar school, meer dan 50% krijgt der medische zorgfaciliteiten is niet operatief…. “

De helft van de Syrische kinderen kent geen ander leven dan in een oorlogssituatie.

Homs vandaag.

Met bescheiden middelen wordt medische zorg verleend, maar is nooit genoeg.

We schreven het al: ook daar waar het burgerleven min of meer genormaliseerd lijkt, kijk dan vooral ook naar de verdiepingen boven de winkeltjes.

De paus bidt voor “dialoog”. Hoe kan men in godsnaam met beesten zoals ISIS, al-Qaeda en soortgenoten in dialoog gaan? En bij uitbreiding met Erdogan, met de VSA, met de EU???

En dan hebben we nog Erdogan, de grote komediant, die stelt dat de Biden-regering met hem moet samen werken om de “tragedie in Syrië” te beëindigen door “een vredevol en blijvende oplossing mogelijk te maken met respect voor de territoriale integriteit en politieke eenheid”. Geeft in de rand nog mee hoe bekommerd hij is: “The safe zones that Turkey has established with the local Syrian elements are evidence of our commitment to the future of our neighbor (Syria).” (…) “Local Syrian elements“??? Weer een nieuwe benaming van “gematigde oppositie”, “rebellen”… Terroristen van het al-Qaeda of ISIS-allooi… “Commitment”??? Vliegtuigen, tanks, raketten, bommen… Je zou voorwaar gaan geloven dat hij aan waandenkbeelden lijdt. “

“Tenslotte heeft de Profeet het ook gedaan.”

Volgens Ishaq Akintola, een islamitische “professor”, zelfverklaarde “mensenrechtenactivist”, en directeur van MURIC, een vereniging die zich als doel stelt de moslimrechten te verdedigen, is het huwelijk met kinderen volgens de islamleer toegestaan. Tenslotte heeft de Profeet het ook gedaan.

“De islam is een complete manier van leven. Jullie – niet-moslims – moeten de moslims aanvaarden zoals ze zijn, niet zoals jullie zouden willen dat ze zijn. Moslims of hun religie mogen niet volgens niet-islamitische maatstaven beoordeeld worden. Er zal nooit een interreligieuze verstandhouding bestaan zolang niet-moslims moslims en hun manier van leven door een christelijke of andere bril beoordelen.”

En als voorbeeld voegde hij eraan toe: “Een huwelijk met kleine meisjes is beter dan prostitutie.”

“De klaar en duidelijke waarheid is: De islam kent geen leeftijdsgrens in het huwelijk en moslims moeten zich niet bij hen verontschuldigen, die weigeren dit te aanvaarden; vooral dan omdat 99.99% dezer huwelijken tussen moslims onderling gesloten worden. Als de man moslim is en het meisje ook, de ouders hun toestemming gegeven hebben, dan is dat uitsluitend en alleen hun zaak en hebben niet-moslims er niets mee te maken. Het is pure inmenging in de zaken der moslims en een poging een onbetamelijke invloed op hen uit te oefenen. Meestal hebben degenen, die zich op deze wijze bemoeien, bijbedoelingen.”

VoxNews

Een kennismaking met de “professor”:

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/mar/11/the-tragedy-of-nigerias-child-brides

“Baargeschikte lichamen”

Die Linke Ballon - Fotos | IMAGO

Donderdag, 4 maart, diende de partij Die Linke een voorstel in bij de Bundestag, het Duitse federale parlement, met als hoofding “Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sichern, reproduktive Gerechtigkeit ermöglichen“ (recht op lichamelijke en seksuele zelfbeschikking, reproductieve gerechtigheid mogelijk maken).

U kan waarschijnlijk al raden wat hiermee bedoeld is. Paragrafen 218, 218a, b en c, bovendien paragrafen 219, 219 a en b moeten uit het strafwetboek verwijderd worden. M.a.w. abortus moet quasi tot 5 minuten voor de geboorte (… geef ons enige dichterlijke vrijheid… het kan ook tot 50 minuten of 5 uur zijn…) mogelijk gemaakt worden. Daar bovenop nog enkele eisen: de federale regering moet een wetsontwerp voor “een wet op de reproductieve rechten” voorleggen, die de wetgeving omtrent het zwangerschapsconflict vervangt. Bovendien moeten anti-conceptiemiddelen die slechts mits een doktersrecept kunnen gekregen worden én operatieve ingrepen ter voorkoming van een zwangerschap – zonder leeftijds- en/of symptoombeperkingen door het ziekenfonds gedragen worden. Bovendien moeten de receptvrije anti-conceptiemiddelen gratis worden. En zwangerschapsonderbrekingen en de nazorg moeten als gezondheidsbehandeling in de sociale wetgeving opgenomen worden en de kosten – vanzelfsprekend – door het ziekenfonds gedragen worden.

M.a.w. een zwangerschap is als een kankerende tumor, die omwille van de gezondheid van de patiënt moet verwijderd worden op kosten van de maatschappij. Verbazen doet ons dit al een hele tijd niet meer. Echter wel de terminologie, zoals „Menschen, die schwanger werden können, in der überwiegenden Mehrzahl Frauen“ en „gebärfähigen Körpern, in der überwiegenden Mehrzahl Frauenkörper“ “mensen, die zwanger kunnen worden, met een grote meerderheid vrouwen” en “baargeschikte lichamen, in de grote meerderheid vrouwenlichamen”.

Bovendien wordt in de tekst duidelijk gemaakt dat „die biologischen Eltern immer mehr an Bedeutung verlieren“… dat “de biologische ouders steeds meer aan belang verliezen”.

Of Die Linken “steeds meer aan gezond verstand verliezen”???

Beatrix von Storch, plaatsvervangende AfD-fractie woordvoerster:

„Wie müssen die Linken ihre eigenen Mütter hassen, um sie derart zu entmenschlichen? Von Kindeswohl ist kein einziges Mal zu lesen, dieses existiert in der kranken, kaputten linken Welt überhaupt nicht mehr. Für die Linken sind Kinder Katalogware kulturloser Großstadt-Neurotiker, die nach Kiffen, LSD und Darkroom ihre innere Leere mit einem Kind füllen wollen.“

“Wat moeten de Linken hun eigen moeder haten om haar op dergelijke wijze te ontmenselijken? Over het kinderwelzijn wordt niets geschreven; die bestaat in de zieke, kapotte linkse wereld helemaal niet meer. Voor de Linken zijn kinderen cataloogartikelen van cultuurloze grootstad-neuroten, die na het blowen, LSD en darkroom hun binnenste leegte met een kind willen opvullen.”

Dit en nog veel meer in haar tussenkomst:

De Duitse linkse kerk heeft geen exclusiviteitsrecht op dit thema:

Ziek!

L.O.L. Surprise! MGAE Cares Limited Edition Frontline Hero met 7  verrassingen: Amazon.nl

Kleine meisjes (… mogen ook jongetjes of twijfelgevallen zijn) spelen met poppen. En spelenderwijs kan je hen hersenspoelen door een pop te schenken, die niet alleen op het coronavirus kan getest worden, maar ook kan genezen mits een behandeling met een infuus.

Wat volgt? Een coronavaccin voor kinderen samen met zo’n pop als toemaatje? De producent, Famosa, geeft als verklaring dat zij “de actuele situatie normaliseren met speelgoed. Het kan immers traumatiserend zijn elke dag met een masker naar school te gaan, maar als de lievelingspop ook de hele dag een masker moet dragen, dan krijgt heel die situatie een normaliserend effect, net zoals de test.”

Zieke samenleving… waarmee we niet de virusbesmetting bedoelen!

Nog een “diverser en inclusiever” fenomeen

Verrijking anno 2020

Toen in oktober 2018 in Freiburg een 18-jarig meisje door een groep, overwegend Syrische jongeren, urenlang verkracht werd, zorgde dit in Merkelland voor afgrijzen. Intussen een fait divers. Marc Vallender (AfD) vroeg ernaar in het Berlijnse parlement en mocht vernemen dat de politie in Berlijn een stijgend aantal groepsverkrachtingen optekent. Zelfs kinderen werden ervan het slachtoffer.

Volgens het antwoord werden in 2018 door de politie 864 verkrachtingen geregistreerd. In 93 gevallen door meerdere daders. Een zeer onrustwekkend detail is de leeftijd der slachtoffers. Volgens de politiegegevens werden verleden jaar – alleen al in Berlijn – 3 meisjes jonger dan 14 – verkracht door een groep “bescherming zoekende” testosteronbommen, beter bekend als “vluchtelingen”. Bij de leeftijdsgroep 14 – 18: 155 slachtoffers. En bij de jong-volwassenen 26. B.g. aantallen gaan uitsluitend over groepsverkrachtingen.

Vallender: “Groepsverkrachtingen zijn een relatief nieuw fenomeen. In de Europese cultuur quasi onbekend en maatschappelijk totaal verwerpelijk, zodat verkrachters meestal alleen handelden. In Berlijn wordt dit fenomeen pas sinds 2018 in kaart gebracht. Sindsdien zijn de cijfers gestegen. In 2018: 81 – in 2019: al 94 groepsverkrachtingen.”

En hij herinnert aan de beruchte Oudjaarsnacht van 2015 in Keulen waarbij het – in volle openbaarheid – ongegeneerd tot massale seksuele strafdaden kwam. Hij wil een verstrenging van de strafmaat en uitwijzingen van buitenlandse daders. De Berlijnse cijfers voor het jaar 2019 van verkrachtingen tonen 561 “vermoedelijke” daders, waaronder bijna de helft, 256, van niet-Duitse nationaliteit. En van deze 256 waren er 43 die van groepsverkrachtingen verdacht worden.

Noteer: niet-Duits betekent dat ze geen Duitse nationaliteit hebben. Dubbele nationaliteit wordt als “Duits” berekend. Er werd ook niet nagegaan aan wie en vanaf wanneer de Duitse nationaliteit verleend werd.

Al in januari 2020 hadden meerdere AfD-volksvertegenwoordigers, o.a. de Berlijner Gottfried Curio, om meer details over de groepsverkrachtingen in Duitsland verzocht. Uit het antwoord van het federale binnenministerie bleek dat in het jaar 2018 – over heel Duitsland gespreid – 52.2% der groepsverkrachtingen bij niet-Duitse daders lag.

Nochtans had na de beruchte oudejaarsnacht in Keulen de toenmalige justitieminister Heiko Maas (SPD) beloofd “dat de vrouwen in de toekomst beter voor seksueel geweld zouden beschermd worden.” Tot op heden voorziet de wet min. 2 en max. 10 jaar hechtenis. De slachtoffers lijden meestal langer… Zelfs in vergelijking met “slechts” een individuele verkrachting is een groepsverkrachting een volgende stap op de ladder der verruwing der maatschappij.
Opvallend daarbij is dat de slachtoffers daarbij dikwijls ook nog vernederd en beledigd worden. De daders kunnen hun “moment de gloire” herbeleven door de verkrachtingen te filmen, zetten ze zelfs op sociale media. Bij de standaardprocedure van de meeste daders hoort dikwijls de toediening van een verkrachtingsdrug (bv. Rohypnol) om de gegadigde(n) totaal weerloos te maken. (…)

Ter illustratie enkele YT-video’s:

Het “fenomeen” beperkt zich vanzelfsprekend niet tot Merkelland. Men herinnere zich het schandaal in Rotherham en elders waar de politiek en justitie wegkeek om racismeklachten te vermijden.

De waarheid komt uit een kindermond

Inderdaad. ‘Ewa drerrie’ is volgens Ketnet het kinderwoord van het jaar.

‘Ewa drerrie’ betekent: “hé gast, en is afkomstig uit het Arabisch”, aldus de VRT. Het heeft ook een positieve connotatie: je gebruikt het alleen om je tot een goede vriend te richten.

‘De keuze voor “ewa drerrie” laat zien dat kinderen één grote diverse en inclusieve groep vormen’, zegt Ruud Hendrickx, taaladviseur van de VRT. ‘Kinderen pikken woorden en uitdrukkingen van elkaar op en breiden zo de Nederlandse omgangstaal uit met taalelementen uit de hele wereld.’ (Uit: de kwaliteitskrant DS)

En de nullenzender vindt dit positief. Het taalgebruik duidt immers aan dat we steeds “diverser en inclusiever” worden. Zou Ruud Hendrickx zich realiseren dat de “diverse” kinderen niet naar de nullenzender kijken maar hun schotelantenne gericht hebben op zenders uit de zandbaklanden?

Een beetje gezond verstand…

Een Brits Hoger Gerechtshof heeft gevonnist dat kinderen jonger dan 16 niet in staat zijn “goed ingelichte toestemming” te geven om zgn. puberteit blockers, i.e. hormonen, te nemen met het doel hun biologisch geslacht te veranderen.

The Detransitioners: They Were Transgender, Until They Weren't - Features -  The Stranger

Aanleiding van de rechtszaak:

Keira Bell spande een rechtszaak in tegen de Tavistock and Portman NHS Trust, annex hospitaal, de énige die “dienstverlening biedt in het V.K. voor de ontwikkeling van geslachtsindentiteit” bij kinderen.

Bell, een 23 jarige vrouw die hormonen begon te nemen op 16-jarige leeftijd werd met testosteron ingespoten op 17-jarige leeftijd, onderging 3 jaar later een mastectomie, vooraleer ze tot een detransitie, een terugkeer naar haar biologisch geslacht, overging.

Zij stelt dat zij behandeld werd als een proefkonijn en dat de artsen zich niet de moeite hadden getroost haar volledig psychiatrisch te onderzoeken. Ze verwijt hen dat ze té gewillig ingingen op haar verzoek een jongen te worden.

De rechters motiveerden hun vonnis: “Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een kind van 13 of jonger in staat is toestemming te geven hormonen toegediend te krijgen met het doel van geslacht te veranderen…. Het is onwaarschijnlijk dat een kind van 14 of 15 de gevolgen van de lange-termijn risico’s kan inschatten…”

Keira Bell is blij met het vonnis omdat het kwetsbare kinderen beschermt en omdat het gezond verstand de slag gewonnen heeft. Ze is nu aan de opbouw van haar origineel geslacht, als vrouw, bezig maar zal nog een lange weg – via justitie – af te leggen hebben omdat ze nu geregistreerd staat als man… en waarschijnlijk onvruchtbaar is. (…)