Orban wil zich niet laten omkopen of chanteren

Escudo de armas de hungría austria-hungría bandera de hungría, húngaro,  bandera, país png | PNGEgg

Orban stelt voorwaarden voor de aanvaarding van EU-coronahulp. Tot op heden heeft de EU Hongarije’s plan voor de besteding van de EU-coronasubsidies niet goed gekeurd. Orban vermoedt dat de EU-commissie politieke druk op zijn regering wil zetten.

Orban heeft duidelijk gemaakt dat Hongarije geen steungeld uit het corona-heropbouwfonds zal aannemen als de EU dit van de afschaffing van de regenboog-kinderbeschermingswet laat afhangen. Dit werd in een decreet gegoten dat vrijdag in het staatsblad verschenen is. De EU is al weken aan heet uitpluizen hoe men wettelijk kan optreden tegen de Hongaarse wet, die volgens EU-bollebozen “zich richt tegen niet-hetero’s”.

De EU schuift de goedkeuring van het Hongaarse corona-heropbouwplan voor zich uit “wegens de politieke afkeuring van de Hongaarse kinderbeschermingswet”, zo vermeldt het decreet. Hongarije zal in verband hiermee slechts een akkoord accepteren in hetwelke “de EU-Commissie Hongarije geen voorwaarden stelt die niet geldt voor andere EU-lidstaten”.

De Hongaaarse kinderbeschermingswet krijgt bakken vol kritiek omdat het voor kinderen de toegang tot niet-hetero belevingsvormen verbiedt. Orban plant nu een volksraadpleging. (…)

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De eerste en belangrijkste eigenschap van onze identiteit en menselijke waardigheid  ligt, zoals we vorige keer hebben aangetoond, in het feit dat we door God geschapen zijn naar Zijn Beeld. God laat ons delen in zijn eigen Leven door ons verstand en vrije wil te geven, nl. een bewustzijn, iets dat uniek is in het hele universum. Hiermee zijn we in staat Hem te kennen en op zijn uitnodiging in te gaan om te delen in Zijn Leven.  

Onze tweede eigenschap is: we zijn geschapen met een onverzadigbaar verlangen. Mens zijn is zonder ophouden verlangen.  We lijken op een bundeling van eindeloze verlangens. Hebben we een fantastische droom, dan zeggen we dat we voor de rest van ons leven volmaakt gelukkig zullen zijn, als we die kunnen verwezenlijken.  En we weten zelf dat het een illusie is, omdat we daarna weer naar iets anders verlangen. We moeten immers zeggen dat we verlangen zijn en niet zomaar dat we verlangens hebben. Als kind  kwamen we schreiend uit de moederschoot. Daar leefden we veilig geborgen en afgeschermd. Geluid, licht en aanrakingen werden gedempt. Dan kwamen we naakt ter wereld en werden rechtstreeks blootgesteld aan het felle licht, het harde geluid en directe aanrakingen. We weenden omdat we zo behoeftig waren en in niets voor onszelf konden zorgen.

Iets van dit schreiende kind blijven we heel ons aardse leven meedragen omdat we zelf nooit in staat zijn onze diepste verlangens te voldoen. Ons hart is te groot om ooit door iets op aarde helemaal voldaan te worden.  De reden hiervan ligt in  het feit dat God ons geschapen heeft naar zijn Beeld om eens volmaakt gelukkig te zijn in Hem. We zijn niet geschapen voor deze vergankelijke wereld. Deze wereld is geschapen voor ons en wij zijn geschapen voor het volmaakte geluk en eeuwige leven in God. We worden als het ware zoals een ijzer naar een magneet aangetrokken. In feite zijn al onze verlangens slechts verschillende uitingen van het ene Grote Verlangen naar God. We kunnen onszelf voorstellen met een heel grote V en daarin niets anders dan kleine v’s.  

De kunst van het leven bestaat er nu in dit te aanvaarden en er naar te leven. Het is een erkennen dat alle aardse waarden ons slechts op beperkte wijze kunnen voldoen. Dan kunnen we ook echt (beperkt) genieten. Daarom zegt Jezus in de zaligsprekingen: zalig gij die  arm zijt…, die nu honger lijdt…, die nu weent… (Lucas, 6, 20-22). Geniet (beperkt) van het leven, maar blijf dat schreiende kind in u koesteren, blijf die honger naar het absolute in uw hart bewaren, blijf uw arm en onverzadigd zijn erkennen en laat u niet misleiden door de illusie dat er ook maar  iets op aarde is dat u voor altijd en volmaakt gelukkig zou kunnen maken. Zorg er voor dat de diepste stroming in  uw leven niet geblokkeerd geraakt door u aan ’n aardse waarde te hechten alsof het uw hoogste goed zou zijn, want dan wordt  het een bedrieglijke  afgod. Het eerste gebod in de Bijbel is: God liefhebben boven alles. Het eerste verbod luidt: gij zult geen afgoden vereren. Jezus wil dat wij zijn vreugde ten volle in ons zouden bezitten (Johannes 17,13). We zijn voor niets minder geschapen dan voor het volmaakte Geluk, de oneindige Liefde van God zelf en het Eeuwige Leven met Hem. En al het andere, waar wij te zeer aan gehecht zijn, kan een belemmering, een afgod worden. Dit geldt niet alleen voor aardse rijkdom, bezit, geld, eer, macht, alcohol, drugs, seks… maar  ook voor de hoogste morele waarden, zoals de liefde van man en vrouw, de liefde van ouders tegenover hun kinderen enz. Dit alles blijven ondergeschikte waarden. Daarom zegt Jezus ook dat wie zijn  echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders… ‘meer lief heeft dan Mij’, niet waard is zijn leerling te zijn (Mattheus 10, 37). Dit is geen uitnodiging  om de onderlinge  liefde te verminderen, integendeel, het is een aansporing om ons uiteindelijk doel voor ogen te houden en onze  liefde voor God te vermeerderen. Wanneer deze centrale cabine van de hoofdstroom in orde is, zullen we hieruit ook alle energie krijgen om de onderlinge liefde te vermeerderen. Jezus zegt: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vruchten want los van Mij kunt ge niets” (Johannes 15, 5).

Wanneer we dit oer-verlangen naar God in ons niet erkennen noch op de juiste wijze voeden, is het alsof de hoofdstroom uitvalt. Er komt een kortsluiting tussen ons diepste Verlangen en de vele beperkte verlangens.   We vluchten dan in de jacht naar kortstondig genot en hechten ons krampachtig vast aan voorbijgaande bevredigingen, die een steeds grotere onvoldaanheid achter laten.  En dit zoeken naar kortstondig genot kan in alles liggen. Sommigen worden zodanig in beslag genomen  door de zorg voor hun lichamelijke gezondheid dat het hun  ziekte wordt. Sommigen vluchten in drank, computerspelletjes, drugs, seks… een vlucht die hen niets anders oplevert dan de illusie van geluk én een verslaving. Wanneer iedere band met de diepste stroom in ons ontbreekt, spreken we van “existentiële frustratie”. Veel mensen zien geen zin meer in hun leven, ze weten niet voor wie of wat ze zich moeten inzetten. Hun geestelijke leegte wordt voor hen zo ondraaglijk, dat sommigen zelfs definitief willen vluchten en hun leven zelf beëindigen. Ze hebben geen kracht meer om te strijden. Zolang iemand zin ziet in zijn  lijden, zal hij blijven strijden, hoe groot het lijden ook is. Sinds de jaren ’70 van vorige eeuw hebben we duidelijk een spectaculaire toename kunnen waarnemen van een soort driekoppige draak: agressie, verslaving (obsessie), depressie. Je hebt geen wetenschappelijk onderzoek nodig om te zien hoe sterk de agressie in het openbare leven toegenomen is en blijft  toenemen. Hetzelfde voor de vele vormen van verslaving. En het duidelijkst is de depressie omwille van een pijnlijke geestelijke leegte, die nu bijna alom tegenwoordig is. Bovendien treden er voortdurend nieuwe vormen op waarvan steeds meer mensen het slachtoffer zijn: burn-out, chronisch vermoeidheidssyndroom… En de uitvoerige psychologische verklaringen hiervan zijn  niet in staat de geestelijke leegte op te vullen.

Wat kunnen we doen? Een deugdelijk innerlijk leven opbouwen. Positief onze liefde  tot God, Jezus, het Evangelie, Maria, de Kerk, de anderen versterken door gebed, meditatie, liturgie, sacramenten. Wat zuurstof is voor het fysisch leven, is gebed voor een menselijk, spiritueel leven. Negatief kunnen we de “koorts van het leven”, de jacht naar het aardse, de  verlangens naar vergankelijke waarden, de drukte en het lawaai verminderen en onszelf niet verliezen noch in grote vreugden, noch in zware tegenslagen. Gun uzelf de nodige innerlijke rust en stilte opdat de diepste stroom in uw leven zijn vrije, onstuimige loop kan gaan en ruim alle “afgoden” op.

Sommigen zullen het grondig oneens zijn met deze voorstelling. Voor Sigmund Freud met zijn verwrongen godsbeeld (en zijn volgelingen),  was/is een verwijzing naar God, naar het geloof of naar het gebed, een capitulatie. Voor ons is het een weg naar authentieke bekering. In een afzonderlijke bijdrage zullen we grondig afrekenen met deze hardnekkige en verstikkende “freudiaanse illusie”. Eerst willen we echter een schitterende illustratie geven van deze tweede eigenschap van ons mens zijn, nl. hoe ons hart onrustig is totdat het rust in God. We doen het aan de hand van de ommekeer die de heilige Augustinus zo levendig  beschreef.

P. Daniel

In Flitsen geven we een verslag van ons bezoek aan Sadad . In Het christendom sterft waar het geboren is handelen we nogmaals over de christenen in het Midden Oosten. Terwijl het orkest speelt …handelt over de ondergang van onze beschaving. En dit nog geeft weer een overvloed aan info over Syrië, corona, geopolitiek en Kerk.

Flitsen

Sadad: naaiatelier voor doofstommen

Eind vorige week nodigde Abouna Michaël, de jonge dynamische Syrisch-orthodoxe priester van Sadad ons uit. Hij wilde ons het naaiatelier laten zien. Sadad is een uitsluitend christelijk dorp met verschillende kerken en zonder moskee. Het wordt tweemaal in de Bijbel vernoemd (Numeri 34, 8 en Ezechiël 47, 16). Je ziet er ook geen gesluierde vrouwen of meisjes, zoals overal elders. We werden ontvangen door een joviale man, die de tweede verdieping van zijn huis gratis ter beschikking gesteld heeft voor het atelier. Hij is een handige kerel die allerlei kapotte toestellen en apparaten van de mensen repareert, allemaal gratis. De trap ligt vol met resten van afgedankte apparaten.  De tweede verdieping is een ruime zaal met vier ramen en veel licht.

Lees verder

Een hartslag tegen abortus

Dinsdag laatstleden dienden meer dan 20 abortusverstrekkers klacht in tegen de staat Texas om de recent goedgekeurde wet tegen abortus vanaf het moment dat een hartslag van het ongeboren kind geregisteerd wordt.  Gewoonlijk kan vanaf 6 weken zwangerschap een hartslag waargenomen worden.

Pin on Надо попробовать

In mei tekende Texas goeverneur Greg Abbot een zgn. hartslag abortuswet, waardoor de meeste abortussen vanaf het moment dat een hartslag kan waargenomen verboden worden.

Volgens CBN News kan nu eender wie, zelfs buiten Texas, abortusklinieken of wie ook hulp verleent bij een abortus nà zes weken zwangerschap, vervolgd worden.  Degene die de rechtszaak wint kan sommen tot USD 10.000 toegesproken worden.

Volgens een persmededeling van de Whole Woman’s Health Alliance, gebeuren 85% van de zwangerschapsonderbrekingen in Texas minstens zes weken nà het begin van de zwangerschap. (Texas Tribune)

Andere aanklagers zijn o.a. geloofsleiders, artsen en klinieken, vertegenwoordigd door Planned Parenthood en Center for Reproductive Rights.  Ook wordt aangevoerd dat deze wet tot “eindeloze rechtszaken” zal leiden.   Verdedigers van de anti-abortuswet zijn o.a. rechters en griffiers in Texas, de Texas Medical Board, Texas Board of Nursing, Texas Board of Pharmacy, de procureur-generaal en Mark Lee Dickson, directeur van Right to Life East Texas. Een citaat van Dickson: “Het enige wat nog belachelijker is dan de rechtszaak is het feit dat we hier in Texas mensen hebben die vechten om een einde te maken aan het leven van ongeboren kinderen…”

De nieuwe abortuswet zal op 1 september 2021 in kracht treden. 

Over 20 Abortion Advocates Sue Texas to Stop Heartbeat Abortion Ban

Een muilpeer uit onverwachte hoek

Ongemakkelijke waarheid - Online tegeltjes bakken - WBVB Rotterdam

Homo’s aanbidden de partij met in haar naam de kleur van de islam, geloven aan het bestaan van 173 geslachten (tendens stijgend) en wensen zich voor Sinterklaas, Nieuwjaar en hun verjaardag nog meer immigratie.

Zo ziet de wensdroom van de poco media eruit. En dan is er ook nog de werkelijkheid. Onderstaande video is een absolute aanrader.

Sven Tritschler is dàt wat naar verluidt onmogelijk is: een AfD-politicus die tegelijkertijd homo is. En nog erger: in het parlement van NRW (Nordrhein-Westfalen) hield hij een humoristisch-rake toespraak waarin hij de geslachtenwaanzin verketterde. Hij leest daar bovenop nog een brief voor, keurt Viktor Orbans wetgeving ter bescherming van de jeugd goed “Ik ben zeer blij dat men in Hongarije de opvoeding aan de ouders overlaat en niet aan een zotgeworden geslachtsideoloog…”... en vermeldt en passant dat zijn partij als enigste in de Bunterepublik Deutschland de voorzitster verkozen heeft met een 2/3 meerderheid, een voorzitster die …. ja hoor, lesbisch is… wie doet beter?

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan.

“Nul risico op het virus…

…onbekend risico op de vaccinatie!”

“…„Geregisseerde mind control”, zegt hij daarover. Hij is tegen de 1,5 meter samenleving. Tegen de mondkapjes die niet werken. Tegen de testsamenleving…  Vorig jaar liet hij een bommetje afgaan in ziekenhuis Medisch Spectrum Twente door als één van de eerste topartsen in het land ‘op persoonlijke titel’ openlijk kritiek te uiten. Hij staat daar nog achter. „Ik heb nog geneeskunde gestudeerd. In plaats van medicijnen. Voel je het verschil?” Grandjean zal ook nu bij zijn ‘afscheidsinterview’ die ‘corona mind control ’ niet onbesproken willen laten, dat is duidelijk…”

https://www.tubantia.nl/enschede/grondlegger-twentse-hartkliniek-jan-grandjean-stopt-bij-mst-laat-je-niet-leiden-door-angst-voor-mislukking~

Arme Laurent

Vetores Psicologia infantil: Desenho vetorial, imagens vetoriais Psicologia  infantil| Depositphotos

Heeft u gisteren ook op tv naar het gesprek gekeken met Laurent, de 11-jarige jongen die nu al een bachelordiploma op zak heeft? Wat mij vooral opviel was dat het een kind was zonder de vrolijke onbezorgdheid die normaal bij zijn leeftijd past. En ik vond heel de vertoning intriest. Ik beklaagde dat kind omdat de beste jaren van zijn leven hem niet gegund werden. Omdat hij té slim is. En omdat hij zodanig slim is, is hij niet in staat in te zien wat hij hierdoor mist. Arme Laurent, ging er door mijn hoofd.

Zijn uitleg, zijn betrachtingen, zijn woordkeuze, zijn houding… en ja, zelfs zijn kleding, doen denken aan een vroegwijze jonge man, een eenzaat, zonder vrienden. En ja, zijn moeder is trots op hem. Vanzelfsprekend is zij trots op haar kind. Maar is ze ook bezorgd? Bezorgd om zijn betrachtingen, om zijn doeleinden, om zijn mens-zijn, om zijn kind-zijn? Welk kind van elf wil in godsnaam het “eeuwig leven” vinden? Het merendeel der organen kunnen inruilen voor technische wisselstukken?

Zou Laurent nog samen met vriendjes buiten gaan spelen? Kampen bouwen, fietsen of gewoon ergens in de buurt gaan sjotten? Zelf zegt hij dat hij slecht is in sport. Heeft hij nog een bedtijd? Wie wil er nog met hem optrekken? Heeft hij nog vriendjes van zijn leeftijd? Of geeft hij de voorkeur aan online gesprekken met IQ-gelijkwaardige volwassenen?

Ergens vrezen we dat zijn ouders hem eerder aanmoedigen in zijn rol als superbrein. En dat hun betrachtingen niet perse hun zoon – als mens – ten goede komen. Tenslotte kwam hij gisteren niet voor het eerst in het nieuws. Kijk even mee:

2016:

2019:

https://www.bndestem.nl/brabant/genie-laurent-9-is-speelbal-van-grillige-ouders~ac15f22d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.geenstijl.nl/5150960/sneu-voor-dat-ventje/

Wonderkind Laurent haalt bachelordiploma fysica op 11-jarige… (Antwerpen) – Gazet van Antwerpen (gva.be)

https://nos.nl/artikel/2388098-belgisch-nederlandse-jongen-11-slaagt-summa-cum-laude-voor-bachelor

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

“Red de  planeet, eet geen vlees meer !” Dagelijks wordt opgeroepen om te vechten voor het behoud van de aarde, de natuur, het milieu, gestuwd door de meest dwaze ideologieën, die onmiddellijk moeten uitgevoerd worden, zo niet valt morgen de hemel op ons. Ieder gezond perspectief is zoek. Kinderen worden door abortus op de gruwelijkste wijze in de moederschoot afgeslacht, gepromoot door hen die respect eisen voor dieren. Als het juiste perspectief verdwijnt, gaan mensen stenen aanbidden of zelfs honden, katten en varkens (zie Romeinen 1, 23).

Welnu, een wereld zonder God moet niet gered worden. “Niet voor de wereld bid Ik” zegt Jezus (Johannes 17, 9). Mensen moeten gered worden.

De mens is het kroonstuk van de schepping en de schepping is er voor de mens. De mens staat met zijn voeten op de aarde en met zijn hoofd in de lucht. Hij is materie maar tevens eindeloos verheven boven de materie. Hij is het enige wezen in het heelal dat een bewustzijn en een geweten heeft en om zichzelf gewild is door God. Dieren kunnen verbluffend fijne instincten hebben. Ze hebben ook “een ziel” als levensbeginsel (anders worden ze kadavers), maar dit heeft  verder geen enkele vergelijking met de menselijke ziel, door God verrijkt met verstand en wil. De natuur is een loflied aan God door te zijn wat ze is. Het is de roeping van de mens om bewust, wetens en willens,  God als Schepper boven alles te eren.  Onze tijd lijkt weinig gevoel te hebben voor deze ware grootheid van de mens. De kunst in een bepaalde periode drukt meestal goed uit hoe in die tijd over de mens wordt gedacht. In de moderne kunst zien we dikwijls gedrochten van mensen met  verwrongen gezichten, ledematen en lichamen, waarbij iedere harmonie of schoonheid ontbreekt. Ze drukken een pessimisme en zelfs een nihilisme uit. De Renaissance daarentegen toont veelal mensen in grote lichamelijke harmonie en schoonheid, prachtige beelden van mannen, vrouwen en kinderen. Als de moderne kunst het zicht op de ware grootheid van de mens belemmert, dreigt de Renaissance de mens te zien als zijnde  uit zichzelf het centrum van het heelal.

Waarin bestaat de diepste waardigheid van de mens? Sommigen denken aan een fysieke gezondheid, een hoogstaande geestelijke ontwikkeling, een groot verstand, vele begaafdheden, macht, eer en rijkdom. Al hebben al deze elementen hun waarde, ze bepalen niet de uiteindelijke waardigheid van de mens. Een zieke, gehandicapte dakloze of een ‘Mongools’ kindje, hebben dezelfde menselijke waardigheid als gelijk welke koning of keizer in zijn  paleis. Een ander uiterste, vooral onder invloed van bepaalde oosterse stromingen, ziet de waarde van de mens louter in zijn geestelijke vermogens. Sommigen beschouwen de mens enkel als geestelijk wezen, als het goddelijk licht zelf, hoog boven de aardse werkelijkheid. Dit is een ontkenning van de mens als eenheid van lichaam en ziel. Een goede medische ethiek zal iedere mens verzorgen naargelang de behoeften die hij heeft en ook heel zijn lichaam met dezelfde waardigheid behandelen. Al is een hart fysisch veel belangrijker dan een kleine teen, ook het eenvoudigste orgaan deelt in de menselijke waardigheid en dient met  dezelfde eerbied behandeld te worden (Zie de eenheid van het lichaam:  1 Kor 12, 12-26).

Psalm 8 is een hymne op de grootheid van de Naam van God, Schepper en Vader. Het heelal is het werk van zijn “handen”. De afwerking met maan en sterren is het fijne werk van zijn “vingers”. Het zijn de  baby’s (Hebreeuws: olelim van alal = lallen) en de zuigelingen die Hem verheerlijken en de hoogmoedige te schande zetten. Een “psalm” moet gezongen worden (van het Griekse ‘psalmos’ = het doen trillen/zingen van de snaren van een muziekinstrument).  Een mens die de Schepper en zijn Schepping erkent, bewondert en bezingt, ontdekt tevens zijn juiste plaats, zo broos en zo ontzagwekkend:

Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet, ’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt? Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer (letterlijk: Gij hebt hem slechts een beetje minder dan God gemaakt). Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd” (Psalm 8, 5-7).

We hopen een lange reeks overwegingen  te kunnen geven over de christelijke visie  op de mens, vanuit de Schrift en de katholieke traditie, die onscheidbaar met elkaar verbonden zijn. Hierbij putten we ook uit de ervaringen en inzichten van mystici en kerkleraren en benutten zo goed mogelijk de resultaten van goede wetenschappelijke inzichten. Onze diepste identiteit zien we tenslotte in de persoon van Jezus Christus, de God-Mens en van zijn Moeder Maria, zijn eerste leerlinge. We voorzien 7 thema’s. Het zijn, als je wil,  de 7 wortels van ons mens-zijn: 

  • 1) De mens, geschapen naar Gods Beeld en Gelijkenis. Dit is het fundament van onze waardigheid.
  • 2) Met een onverzadigbaar verlangen, waarmee we de zin van ons “rusteloos hart” ontdekken.
  • 3) Gewond door de zonde, waardoor we de ontwrichting die ieder mens in zich meedraagt toelichten.
  • 4) Hartstochtelijk bemind, zoals ouders van hun gehandicapt kind nog meer houden dan van een gezond kind.
  • 5) Geroepen om door lijden en  sterven in Jezus’ verrijzenis te delen. Dit is onze ‘uittocht’ en overgang, ons Pasen.
  • 6) Met de gave van zichzelf. Hoeveel zware ontgoochelingen in menselijke relaties zouden vermeden worden, wanneer we echt zouden beseffen dat de ‘gave van zichzelf’ een wezenlijke eigenschap is van ons menselijk leven?
  • 7) Zo bereiken we uiteindelijk de gelijkenis met God in de hemelse heerlijkheid. “Beeld Gods” komt aan het begin, “gelijkenis Gods” aan het  einde, wat enkel mogelijk is door onze  gelijkenis met Christus

Hiermee streven we niet alleen naar een goed inzicht in het mysterie van ons mens zijn, we willen ook steeds meer onze waardigheid beleven. Laten we daadwerkelijk op weg gaan, in het besef dat de weg zelf wijzer is dan de wegwijzers.

*

In Flitsen berichten we o.m. over een bijzondere picknick  die we gehouden hebben. In Een wereldoorlog zonder grenzen blijven we trachten de waarheid te onthullen over hetgeen in Syrië gebeurt. De dwaze demonisering willen we aanklagen in Het einde van een westerse wereldoverheersing.  We wijzen op enige hoop in de Libanese tragedie: Eindelijk naar een neutraal Libanon? En dit nog geeft weer overvloedige info over Syrië, corona, geopolitiek en moraal.

P. Daniel

Flitsen

Een uitstap

Op donderdag 24 juni hebben we plechtig de geboorte gevierd van Johannes de Doper. Een geboortedag wordt in de liturgie alleen nog gevierd van Jezus en Maria. Van alle andere heiligen wordt hun sterfdag beschouwd als hun “geboorte” voor de hemel. In de voormiddag reden we met z’n allen naar een terrein dat toebehoort aan Ibrahim Srour, oblaat en verantwoordelijke ingenieur voor ons terrein. Een tent werd opgesteld om ons te beschermen tegen de felle zon. Ernaast staan twee kleine bolvormige gebouwtjes met niets er in. Het ene werd gebruikt als keuken om een soort potpourri klaar te maken met enkele groenten, op een houtvuur gekookt.  Meteen werd het plan opgevat om van de  twee gebouwtjes twee kapelletjes-kluizen te maken. Een ter ere van de heilige Elias, de grootste profeet in het begin van het Oude Testament en het andere ter ere van de heilige Johannes de Doper, de grootste profeet aan het begin van het Nieuwe Testament. Ondertussen werd veel heen en weer gebabbeld, gelachen en verteld. Terwijl we eenvoudig en goed aten werd niet vergeten hoezeer vele Syriërs en vooral Libanese christenen nu bedreigd worden met hongersnood. We zoveel mogelijk meedelen en alles in het werk te stellen om de hulpverlening aan hen verder te zetten met alle middelen die we hebben en die ons gegeven worden. Er is ondertussen al een varkenskwekerij in Libanon voor hen opgezet.

Wekelijkse vormingsdag

De wekelijkse vormings- en ontspanningsdag voor de kinderen van de catechese wordt steeds meer een feest voor iedereen. Deze donderdag kwamen moeders achterna en elk had een gebak bij zodat het niet moeilijk was de kinderen bij de pauze een versnapering te geven. En de moeders amuseerden zich onder elkaar. De kinderen waren al lang naar huis terwijl de moeders hier nog van de heerlijke zomeravond genoten.

Lees verder

Pandemie van de angst

bol.com | Pandemie van de angst, Kees van der Pijl | 9789492161994 | Boeken

Kees van der Pijl is politicoloog, gespecialiseerd in internationale relaties en politieke economie. Hij was tot 2019 als emeritus hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Sussex. “Pandemie van de Angst” is de titel van zijn onlangs verschenen boek, waarin de coronapandemie in breder geopolitiek kader wordt behandeld. Van der Pijl windt er geen doekjes om; het gaat om een angstpandemie, niet om een grieppandemie.

Erik van der Horst spreekt met Van der Pijl over de actuele situatie in de wereld en hoe de angstpandemie heeft kunnen ontstaan. Een gesprek over diepgewortelde systemen en de ongekend verstrekkende macht van oligarchen.

Kan het zijn, dat de wereld waarin wij leven geheel anders is dan wat men ons wil doen geloven?

24.6.21, de dag dat het ongeboren kind zijn mensenrechten verloor in de EU

Special Effects Artist Creates Illusion Of Baby Pushing Out Of Pregnant  Stomach In Amazing Photos | HuffPost UK Parents

Het Matić-rapport werd op 24 juni in de EUropese praatbarak aangenomen. Met 378 stemmen voor, 255 tegen en 42 onthoudingen besloot de plenaire vergadering van het Europees Parlement het recht op leven, de gewetensvrijheid van medisch personeel en de soevereiniteit van de lidstaten van ondergeschikt belang te verklaren. Belangrijker is — volgens het Matić-rapport — het “recht op abortus”, dat zelfs als “mensenrecht” wordt voorgesteld.

De dag dat het Matić-rapport in het Europees Parlement is aangenomen, zal bekend staan ​​als een zwarte dag voor het ongeboren leven. De rechten van ongeboren kinderen werden door het Europees Parlement glashard ontkend.

Honderdduizenden EU-burgers hebben petities ondertekend, hun EP-leden geschreven, op sociale media van zich laten horen en meer om van het Europees Parlement te eisen dat het het rapport zou verwerpen, dat in de eerste plaats nooit op de agenda had mogen staan.

Maar de meerderheid van de leden van het Europees Parlement besloot alsnog te stemmen voor het wegnemen van alle rechten van onschuldige ongeboren baby’s en voor het zogenaamde “mensenrecht” op abortus.

Ze waren ook vastbesloten om het recht van artsen en verpleegsters — die overuren maken om levens te redden — om niet mee te hoeven werken aan abortus op grond van gewetensbezwaren in twijfel te trekken. Voortaan zouden we volgens het rapport niet meer moeten spreken van “gewetensbezwaren”, maar van “ontzegging van zorg”, als een arts geen abortus uit wil voeren.

De vooralsnog niet-bindende resolutie beklaagt de zgz. impact die de coronapandemie gehad heeft op de “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten” (SRHR) en neemt landen op de korrel die “nog altijd beperkende wetten hebben op abortus behalve in strikt omschreven omstandigheden”.

Niet minder dan tien (10) keer wordt abortus een “fundamenteel recht” genoemd in de resolutie. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten “zitten vervat in de fundamentele mensenrechten”, zo stelt de resolutie en, “zouden moeten uitgebreid worden en kunnen op geen enkele manier afgezwakt of ingetrokken worden.”

“SRHR is een essentieel bestanddeel van de menselijke waardigheid en is onlosmakelijk verbonden aan het bereiken van de gelijkheid der geslachten en de strijd tegen geslachtgerelateerd geweld.”

Verder roept de resolutie de lidstaten op “de rechten van iedereen om hun eigen keuzes te maken over seksuele gezondheid en rechten en het recht op lichaamsintegriteit en persoonlijke autonomie te vrijwaren”.

De resolutie dringt erop aan dat er in scholen “algemene toegang verleend wordt aan wetenschappelijk correcte, op bewijzen rustende, leeftijdsgeschikte, onbevooroordeelde en volledig seksueel onderwijs.” Pak vast, Orban!

Het Matić-rapport is gelukkig niet bindend voor EU-lidstaten, maar het zal wel worden gebruikt als drukmiddel om actief linkse ideologieën te op te dringen aan landen die hierin niet meegaan en de ruimte voor vrijheid te verkleinen.

De schrijver van de resolutie, de Kroaat Fred Matić, spaarde de tegenstanders niet met zijn kritiek en vergeleek hen met degenen die (nog steeds) geloven dat de aarde plat is. We citeren: “Ik hoop dat ze op een dag van de rand van hun platte aarde vallen.”

Slechts één partij weigert de ontmenselijking van het ongeboren kind te steunen… | Golfbrekers