Een voorbeeld van de voortschrijdende domheid der jongere generatie

Verwijzend naar het vorige artikel: dit filmpje werd in Duitsland gedraaid maar geeft sowieso ook de realiteit bij ons weer.

Studenten krijgen een eenvoudige breukenopgave. Ze moeten twee breuken bij elkaar optellen en horen het spreekwoordelijk “in Keulen donderen”…93% van hen slagen er niet in de juiste oplossing te vinden.

Voortschrijdend inzicht

Een professor – en dan zelfs nog een psychologie-expert – die zijn licht laat schijnen op een toestand die “onze” generatie al jaren ziet aankomen en er zich voortdurend aan ergert: de toenemende domheid, luiheid, lusteloosheid, beperkte inzet … van de volgende, de huidige jonge, generatie. Als je weet dat dat begrijpend lezen moeite kost, dat univ. eerstejaarsstudenten niet meer foutloos Nederlands kunnen schrijven (… ook als het biologische stamboek-Vlamingen zijn), dat vakken als geschiedenis en aardrijkskunde stiefmoederlijk behandeld, dat hoofdrekenen vervangen werd door de rekenmodus op een gsm, dan is het geen wonder dat de huidige – jonge – generatie jaar na jaar dommer wordt. Dommer omdat hun hersencellen minder of zelfs niet geactiveerd worden.* De redenen en oorzaken kent u. Hoe lager we de lat leggen in het onderwijs (… iederéén moet immers mee kunnen..), hoe meer we beroep doen op elektronische middelen, hoe meer “beroepsidioten” gecreëerd worden, de Amerikaanse invloed ons leven, onze taal, onze gewoontes beïnvloedt, hoe meer we “gemondialiseerd” worden, des te minder inzet, eigenheid, cultuur, taalgevoel en -respect doordringt bij de volgende generatie die onze – en vooral hun – welvaart zal moeten verzekeren.

“De volgende generatie Vlamingen is de eerste die dommer zal zijn dan de vorige.” Dat heeft professor cognitieve psychologie Wouter Duyck (UGent) gezegd in een interview met ‘Het Nieuwsblad’. Daarin luidt hij de alarmbel over de staat van ons onderwijs.

*”Cognitieve psychologie is de studie van hoe onze hersenen werken in normale omstandigheden.”

Lees: https://www.hln.be/binnenland/psychologieprofessor-wouter-duyck-volgende-generatie-vlamingen-is-eerste-die-dommer-zal-zijn-dan-vorige~ab3d00c2/

Maak kennis met rabbijn Moshe Aryeh Friedman

Hij zegt zaken die wij niet mogen denken, laat staan zeggen. Zaken die ieder ander een klacht voor racisme en dergelijke ondenkbare lieflijkheden zou kosten. Maar hij doet het toch; hij kan en màg dat want hij is een jood. Een orthodoxe jood met een behoorlijke dosis empathie voor anders-gelovigen.

O.a. zijn opinie in onderstaande video, die intussen 7 jaar geleden gedraaid werd:

“De oprichting van Israël, van het begin, was zeker geen goed idee. Was een slecht idee. Dat is gebeurd op de kap van een ander volk. Palestina was niet leeg. Er woonde daar een volk…”

Gisteren kreeg hij als “omstreden rabbijn” aandacht in De Standaard.

“De Antwerpse rabbijn Moshe Aryeh Friedman heeft een klacht ingediend tegen de praktijk van besnijdenissen waarbij onder meer het bloed van het besneden kind wordt weggezogen met de mond. Dat schrijft The Times of Israel en bevestigt Friedman desgevraagd aan De Standaard.”

Lees het artikel: Omstreden rabbijn dient klacht in tegen ‘illegale’ besnijdenissen: ‘Stop met dit onder de mat te vegen’ | De Standaard

De in het artikel genoemde besnijdenis wordt metzitzah b’peh genoemd. In New York werd dit ontmoedigd, wat niet betekent dat het niet meer uitgevoerd wordt – met alle mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de baby. In 2020 werden nog steeds pasgeboren jongetjes besmet met herpes door dit walgelijke ritueel.

“Public health experts have found that metzitzah b’peh can put babies at risk of getting a harmful virus called herpes simplex virus type 1 or HSV-1. Some of these babies became seriously ill. Some developed brain damage, and others have died. There is no proven way to eliminate the risk of HSV-1 infection from direct oral suctioning, though there are options to reduce the risk.”

https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/safe-bris.page

Doe toch ‘s normaal!

“Transgenderisme is wellicht zo aantrekkelijk geworden voor hedendaagse minderjarigen, niet alleen omdat het een nieuwe “identiteit” belooft, maar omdat het een proces belooft. De transformatie van rups tot vlinder omvat een complexe reeks sociale ingrepen en medische procedures die verschrikkelijk boeiend moeten zijn. Transitie is een project. Iedereen heeft een project nodig. Het omarmen van het trans label geeft het zelf richting, een taak om te volbrengen. Ironisch genoeg geeft de besmetting uitdrukking aan een sluimerend verlangen naar het afgeschreven paradigma waarmee karakter wordt opgebouwd.

We moeten ophouden kinderen te vertellen dat zij de “experts van hun eigen leven” zijn en een statisch model van eigenheid als voldongen feit bij de geboorte verwerpen. Zeker, een aangeboren essentie is bijzonder voor ieder mens, maar het is een vonk; het is geen vuur. We zouden kunnen terugkeren naar de taal van karaktervorming waarin je leert je leven in eigen handen te nemen, terwijl we leraren terug aansporen om de leiding uit te oefenen die ze hebben aangemoedigd op te geven.

Naarmate we ouder worden, zijn we niet alleen die unieke essentie in de wieg, maar het gevolg van wat we hebben gelezen, gezien en meegemaakt; van wie we hebben gehouden en welke verliezen we hebben geleden; welke fouten we hebben gemaakt en welke we hebben rechtgezet; waar we hebben gewoond en gereisd en welke vaardigheden we hebben verworven; niet alleen wat we van onszelf hebben gemaakt, maar ook wat we buiten onszelf hebben gemaakt; en vooral, wat we hebben gedaan. Dat is een opwindende, actieve versie van “identiteit” waarvan het werk nooit af is, vol keuzemogelijkheden, verlevendigd door keuzevrijheid, zij het beladen met verantwoordelijkheid en daarom een beetje beangstigend. Maar het geeft jongeren tenminste iets te doen, anders dan massamoord of gruwelijke chirurgie op maat.”

Uit: Hoe we een zelfhatende generatie hebben gecreëerd

Origineel: UnherdHow we created a self-hating generation

Dries houdt de pedo’s een spiegel voor

Omgekeerde wereld: Dries moet zich verantwoorden omdat hij pedofilie aanklaagt. Binnenkort moeten we ons nog gaan verdedigen omdat we normaal zijn!

U kan de door Dries aangehaalde feiten zelf nalezen in onderstaande bruggetjes; ze zijn niet de enige. Wie zoekt, vindt er nog talrijke meer.

Helmut Kentler – Wikipedia

Ein Jahrzehnt quälender Experimente (fr.de)

Skandal um pädophilen Sozialpädagogen: Der Mann des Schattenwissens – taz.de

DW

Pat Condells gezond verstandrubriek

Over zgz. “marginalisering”, alfabetactivisten, volgzame overheid en media, seksuele pornografie in het onderwijs, voil jeannetten, opdringerige seksualisering van kinderen, pedofilie tot een godsdienst verheven, en verder hoe de waanzin heel onze samenleving vergiftigt.

“Dachten jullie nu echt dat we stilletjes zouden toestaan dat jullie aan onze kinderen willen zitten? Jullie hadden alles, we keken de andere richting uit, maar neen, dat was niet genoeg, onze kinderen moesten eraan geloven. Jullie hebben onze steun verloren. Jullie zijn te ver gegaan. Jullie zijn het symbool van het Kwaad.”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Tegen de seksualisering van onze kleuters

Onze redactie mocht een oproep van Tegenstroom ontvangen met daarin een verzoek van het Comité der Bezorgde Ouders. Naar verluidt zou Sensoa onze kleutertjes willen gaan “seksueel opvoeden” volgens de huidige linkse alles-moet-kunnen religie. U wordt verzocht hun enquête te willen invullen en ondertekenen.

“… Deze zeer controversiële CSE-programma’s gaan veel verder dan de traditionele seksuele voorlichting. Ze moedigen geen duurzame relaties aan. Hoe je seks beleeft en dat je die beleeft, dat is van belang. Dat kan plaatsvinden binnen een een losse relatie, een vaste relatie, een open relatie, een huwelijk. Seksualiteit is niet meer exclusief bestemd binnen een vaste relaties, maar degradeert tot een genotsproduct waar je recht op hebt. Ze schotelen jongeren praktijkgerichte seksuele voorlichting voor en diverse genderrollen voor die promiscuïteit en risicovol seksueel gedrag bevorderen. Kortom, deze programma’s dagen onze maatschappij uit om onze grenzen te verleggen. Wat vroeger wettelijk illegaal was, gaat men nu aanbevelen. Bijvoorbeeld, overspel bestaat niet meer binnen open relaties…”

“…Veel ouders zijn geschokt over de invoering van deze allesomvattende seksualisering, doorweven met een libertijnse ideologie (Bron >>). Zij willen hun kinderen beschermen voor de risico’s van ‘praktijkgerichte’ seksuele voorlichting die jongeren reeds op jonge leeftijd leert over masturbatie, porno kijken, sexting, de eerste keer, experimenteren met seks, het opbouwen van een seksuele carrière (Bron>>). Ze willen hun kinderen tot 16 jaar, totdat ze wettelijk seksueel volwassen zijn, vrijwaren van psychische en fysische schade. Het gevaar van seksverslaving wordt geminimaliseerd.
Dit SENSOA-programma zorgt ervoor dat de gedachten van onze kinderen vroegtijdig bezoedeld worden met verkeerde seksuele voorstellingen die bovendien het vormen van stabiele relaties in gevaar kunnen brengen. Dan is het ook niet te verwonderen dat duurzame relaties minder kans hebben tot slagen.Veel ouders zijn geschokt over de invoering van deze allesomvattende seksualisering, doorweven met een libertijnse ideologie (Bron >>). Zij willen hun kinderen beschermen voor de risico’s van ‘praktijkgerichte’ seksuele voorlichting die jongeren reeds op jonge leeftijd leert over masturbatie, porno kijken, sexting, de eerste keer, experimenteren met seks, het opbouwen van een seksuele carrière (Bron>>). Ze willen hun kinderen tot 16 jaar, totdat ze wettelijk seksueel volwassen zijn, vrijwaren van psychische en fysische schade. Het gevaar van seksverslaving wordt geminimaliseerd.
Dit SENSOA-programma zorgt ervoor dat de gedachten van onze kinderen vroegtijdig bezoedeld worden met verkeerde seksuele voorstellingen die bovendien het vormen van stabiele relaties in gevaar kunnen brengen. Dan is het ook niet te verwonderen dat duurzame relaties minder kans hebben tot slagen…”

Lees het volledige artikel: Sensoa en hun ‘allesomvattende’ ‘praktijkgerichte’ seksuele opvoeding.

Beste vrienden, dit is een heel belangrijke enquête!

DOEN JULLIE MEE EN VUL JE DIE ENQUÊTE IN A.U.B.?

Sensoa beweert in te staan voor de seksuele gezondheid van onze jongeren, maar is dat zo?

Hier geven we weer wat SENSOA beoogt en daar mag jij je mening over geven; juist, onjuist, of geen mening. We zullen die antwoorden in kaart brengen en ermee naar minister van Onderwijs gaan.

Maar het is ook goed dat de ouders beseffen wat de bedoeling is van SENSOA en even nachecken wat er gegeven wordt in de school van hun kind.

Wil je die ook doorsturen naar velen zodat vele mensen wakker worden en beseffen wat er aan de hand is. Dank alvast! We hebben massa’s flyers in het Nederlands en Frans om uit te delen. Je kan ze bij ons aanvragen: info@bezorgdeouders.be

Participatieve Democratie – Vragenlijst (democratieparticipative.eu)

In Nederland werd aan dit thema reeds aandacht besteed door o.a. het FvD:

Bekijken op YouTube

Omgekeerde wereld

Het Nieuwsblad maakt zich ongerust:

Welke impact heeft het onderzoek naar Sven Pichal op (toekomstige) homokoppels met pleegkinderen?

De impact van het onderzoek naar Sven Pichal dijt ook uit naar de rest van de maatschappij. De LGBTQ+ community in het algemeen en de (toekomstige) pleegouders uit de gemeenschap vrezen voor de negatieve impact.

Bron: Welke impact heeft het onderzoek naar Sven Pichal op (toekomstige) homokoppels met pleegkinderen? | Het Nieuwsblad Mobile

Ierse padvindsters vonden het transpad

Trans is het toverwoord dat alle deuren opent.

In Ierland hebben de padvindsters besloten dat bio-mannelijke leden nu ook bij de meisjes in een tent mogen slapen en samen met hen naar de wc mogen gaan.

Zo zie je maar hoe de beschaving evolueert. Vroeger, toen de dieren nog spraken, kregen we als kinderen ingepeperd dat we moesten roepen, weglopen en ja, ons verdedigen, als we door verklede personen aangesproken werden en we ons belaagd voelden. En zeker niet samen met hen in een tent kruipen of – gezellig – samen in de vrouwentoiletten vertoeven. En de leiders / leidsters van jeugdgroeperingen moesten ergens heimelijk in de bosjes kruipen om een beetje te foefelen – kwestie van geen slecht voorbeeld te geven aan de kindertjes onder hun hoede.

Tja. Maar als een voetbalvoorzitter een speelster op de mond kust na een gewonnen wedstrijd, dan is het kot te klein.

Irish Girl Guides allows trans biological males to sleep among girls