“Zonder geslacht is het beter”

Als kapitalisme en woke de handen in elkaar slaan, dan komt het mooiste van de mens naar boven, zoveel is duidelijk. Een ontmoeting met het nieuwe “normaal”:

Arm kind… ook al zal ze zich nu niet realiseren waarom we medelijden met haar hebben…
  • Op de Fashion Week in New York trad onder luide bijval van het publiek Noël/Noëlla McMaher op – een tienjarig transgendermodel.
  • Dee en Ray McMaher willen gezien worden als zijn/haar “ouders”.
  • Beiden zijn als vrouwen geboren, maar zien zichzelf als mannelijke transseksuelen.
  • Volgens persberichten werkt Ray McMaher als opvoedster met transgenderkinderen, en Dee als juridisch raadgeefster voor LGBTQ-aangelegenheden.
  • Volgens hun verklaringen zou Noëlla reeds op tweejarige leeftijd hebben verklaard dat ze “in een verkeerd lichaam” zat.
  • De beide “ouders” schijnen ook nog een ander kind “non-binair” op te voeden. Er zijn foto’s bekend, waarop dit kind staat te prijken met een pullover waarop te lezen staat “Zonder geslacht is het beter”.
  • In modekringen wijst men erop dat Noël/Noëlla een grote toekomst te wachten staat, en zijn, resp. haar ouders een miljoenen dollars hoog inkomen mogen verwachten”, schrijft de conservatieve historicus Karlheinz Weissmann in het Duitse weekblad Junge Freiheit van 16/09/2022.

Anti-Lebensborn

Dat de demografie in West-Europa van dag tot dag verandert is u wellicht bekend. Terwijl de oorspronkelijke bevolking in vele gevallen beslist heeft om zonder kinderen door het leven te gaan, worden onze contreien overspoeld door ware volksverhuizingen uit de zandbaklanden. Met alle noodlottige gevolgen van dien. De intelligentie verdwijnt, domheid wordt het nieuwe normaal. En in Duitsland wordt dit nog in de hand gewerkt door de nationale tv-zenders ARD en ZDF.

Beide zenders hebben in de vorm van een coproductie een programma uitgewerkt, dat “het probleem bespreekbaar wil maken”, nl. ervoor te zorgen dat er geen nakomelingen geproduceerd worden, ja zelfs, dat jonge tieners zodanig gehersenspoeld worden dat ze na het bereiken van de volwassen leeftijd, ervoor zullen kiezen zich met een medische ingreep te laten steriliseren zodat er geen ongewenst leven kan ontstaan. Kortom: omgekeerd Lebensborn.

Maak kennis met „Sterilisation mit 22: Der Traum vom kinderlosen Leben“: Vrij vertaald: “Je bent jong en je wilt wat. Je wilt ongebonden leven. Zonder handenbindertjes. Dàt kan: vier je 22ste verjaardag met een sterilisatiefeestje!”

En wie mocht erover duiding geven? Een homo, een lesbienne, een bio-Turkse-met-Duitse-pas, een transgender-lesbienne (met sympathie voor Antifa) en het milieu rond de linkse KüfA (Keuken voor allen). Ze klagen dat ze dikwijls op ongeloof stuiten bij dokters en hun familie, dat dokters ronduit weigeren hen “te behandelen”. En een doktores die vindt dat ze slechts een technische uitleg hoeft te geven hoe de procedure zal verlopen.

Daarentegen werden meisjes en vrouwen met een babywens niet naar hun mening gevraagd. Wel werd er giftig omgesprongen met de stelling dat ca. 20% van alle ouders spijt hadden dat ze kinderen op de wereld hadden gezet. Aan de kinderen werd niet gevraagd of ze zich andere ouders gewenst hadden…

De film sluit af met de vraag wat er erger is: uiteindelijk te merken dat men eigenlijk toch liever kinderen zou gehad hebben of zich te realiseren dat het een fout was kinderen te krijgen…

Lebensborn

Bijna een krimppakket voor CD&V door halsstarrige Mahdi

Dat de CD&V bij de samenstelling van de zgz. Vlaamse regering vervangbaar zou kunnen zijn door mateke’s Vooruit, zal misschien wel iets te maken hebben met de pijnlijke terugtocht der tsjeven.

De media grijnsden bijna even vergenoegd als bij een slecht verkiezingsresultaat van het VB. Het leek wel alsof ze zich allen vol overgave wentelden in de miserie van de neo-heiland der zgz. christendemocraten. “Zijn hand overspeeld”, “Verkeerd gegokt”, “gezichtsverlies”… en “Hilde Crevits heropstanding” die Mahdi de spreekwoordelijke dolk in de rug stak. Soit. Wie met de grote jongens wil spelen, moet tegen een stootje kunnen.

Nochtans beriep de CD&V zich tientallen jaren erop zich comfortabel “in het midden van het bed” genesteld te hebben. Intussen mag de partij al blij zijn als ze niet in de hondenmand belandt…

We verwijzen naar ons vorig opiniestukje, begeleid door Mahdi’s niet te misverstane boodschap bij de VN:

“Het is onze verantwoordelijkheid dat we met de juiste emoties migranten opvangen, dat de emoties positief en niet negatief zijn… met de emoties van solidariteit, van hoop, respect en verantwoordelijkheid… en dat we de verschillen kunnen overbruggen… “

In andere toespraken heeft Mahdi het over integreren, dat óók wij moeten integreren in de nieuwe samenleving opdat de integratie van de gelukzoekers zou lukken… In de praktijk komt het erop neer dat wij onze portemonnee nog verder moeten open zetten opdat Prachtlanders zich hier op hun gemak kunnen voortplanten en “ons pensioen redden”.

Groeipakket

Voor hoe naïef houdt de Sammy Mahdi ons? Dat hij geïnspireerd wordt door Sint Niklaas gelooft toch geen mens!

Het is duidelijk dat hij voor een bepaald type gezin een financieel steuntje erdoor wil krijgen. Welk type? Het type dat gelooft in welstand door een zo groot mogelijke kinderzegen. Het type dat vooral in reclamefilmpjes aan bod komt. Het type wiens kleurtje niet verdwijnt na een facultatieve pigmentatie. Het type dat handelt, zoals vroeger, toen er nog geen sprake was van sociale zekerheid, van pensioen, toen men ervan uitging dat een zo groot mogelijk aantal kinderen de zekerheid gaf dat de ouders zouden verzorgd worden tot hun dood. Zoals in bepaalde Prachtlanden nog steeds in zwang is. Het type dat ingezien heeft dat men in de gastlanden meer waarde hecht aan luxe en een ongebonden leven dan aan de vorming van een gezin. Geef ze eens ongelijk als ze ons egoïsme willen misbruiken in hun eigen voordeel.

Kinderbijslag verbonden aan de index dus. Met als gevolg dat er nog méér schattige multi-gekleurde kindertjes zullen gemaakt worden, waardoor onze samenleving sneller en definitiever zal versmelten tot potpourrimensen.

Dat Sammy Mahdi zelf een neo-Vlaming is met een kleurtje dat niet opgewekt wordt door een facultatieve pigmentatie zal wel toeval zijn, zeker? Dit staat als een paal boven water: Mahdi handelt niet uit christelijke naastenliefde. Het groeipakket dat hij voor ogen heeft, is het mogelijke groeipakket voor de bijna ter ziele gegane partij, de CD&V. En dat dit op de kap van onze eigen mensen moet gebeuren zal hem geen enkele slapeloze nacht kosten.

F.T.

Dierenrechtenorganisatie zegt mannen de wacht aan

Volgens PETA, dat naar eigen zeggen wereldwijd meer dan 5 miljoen aanhangers heeft, zijn vleesetende mannen blijkbaar een grote bedreiging voor het klimaat. De dierenrechtenorganisatie eist dat mannen een keuze maken: vlees of sex.

PETA baseert de keuze op een onderzoek dat in november 2021 in het “wetenschappelijk” online-vaktijdschrift Plos One gepubliceerd werd. Volgens dit onderzoek zouden mannen door hun vleesconsumptie duidelijk meer tot de klimaatcatastrofe bijdragen dan vrouwen. Inderdaad, mannen zouden als gevolg van hun eetgewoontes meer dan 40% meer broeikasgas uitstoten dan het vrouwelijke geslacht. Of het onderzoek verfijnd werd volgens de huidige regenbooggeslachten, is ons momenteel nog niet bekend.

De Duitse PETA-tak staat op de barricades – zoveel is duidelijk. Daniel Cox, PETA-campagneleider bij onze oosterburen, liet optekenen:

“Mannen zijn veel slechter voor het milieu dan vrouwen, omdat ze te veel vlees eten.”

En, voegde eraan toe:

“Vrouwen zouden nu in sexstaking moeten gaan… om de wereld te redden!”

Bovendien spaart men volgens Cox met elk niet geboren kind ca. 58.6 ton gelijkwaardige CO2 per jaar.

Wat mogen we eigenlijk nog? De verwarming moeten we sowieso lager zetten of zelfs uitdraaien. Als je dan onder de dekens kruipt om elkaar te verwarmen, dan krijg je de vloek der groentenaanbidders over je heen… Is het toeval dat heel de linkse wereldverbeteraarssekte voorstander is van onbeperkte abortus?

Tik Tok: niet ongevaarlijk?

Wat jonge mensen bezielt door filmpjes van zichzelf de wereld in te gooien, is niet iets waar we bepaald een warm gevoel bij krijgen, maar we laten het aan ons voorbij gaan. Elk diertje zijn pleziertje. Zoals zo veel zaken tegenwoordig halen we onze schouders op voor de nieuwe internetgewoontes die stelselmatig de samenleving veroverd hebben… en die het “samen-leven” een pak eenzamer gemaakt hebben.

Zoals bv. het fenomeen Tik Tok. Ach… maakt toch niet uit, zegt men. Ze amuseren zich ermee. Laat ze maar doen…

Tot we attent gemaakt werden op een bericht van Eos Wetenschap.

Onweer in je hoofd
Dat is althans de stelling die onder meer neuroloog-psychiater Kirsten Müller-Vahl (Medizinische Hochschule Hannover) oppert in een artikel dat in augustus 2021 verscheen. Ze waarschuwt voor een mogelijke verspreiding van de ziekte via het internet en beschrijft het syndroom als eerste geval van een mass social-media induced illness, een massa-epidemie of massahysterie die zich via de sociale media verspreidt. De term is afgeleid van mass psychogenic illness, een term die wijst op functionele stoornissen die van persoon tot persoon worden overgedragen.

Het bewuste artikel “Tics door Tik Tok” begint als volgt:

Steeds meer jongeren ontwikkelen symptomen die lijken op de tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette. Influencers* en filmpjes op internet zouden de klachten triggeren** en verspreiden…. Uit: Tics door TikTok | EOS Wetenschap

*zelfverklaarde internetsterren die hopen de aandacht te trekken van firma’s zodat ze via reclame voor bepaalde producten geld kunnen verdienen zonder er veel voor te moeten doen

**in het Nederlands: uitlokken

En om heel de Tik-Tok-mallemolen te vervolledigen: er zijn blijkbaar ook Tik-Tokkers die doen alsof ze lijden aan het syndroom van Tourette. Hoeveel reclameopbrengsten ze hiermee hopen binnen te halen, is ons een raadsel. Wie wil er nu vrijwillig naar een dergelijk ziekelijk gedrag kijken?

Pedagogische pareltjes

Een greep uit niet-confessionele zedenleer 6de leerjaar lager onderwijs – een school ergens in de Antwerpse Kempen

Evaluatieblad derde trimester, beoordelingen in te vullen door leerling en leerkracht, van te weinig, gaat wel, tot zeer goed

Thema: Gender in de blender

  • Ik kan stereotype denkbeelden kritisch benaderen en beseffen dat er geen ‘juiste manier’ is om een jongen of een meisje te zijn
  • Ik kan in eigen woorden de termen ‘gender’, ‘sekse’, ‘genderidentiteit’, ‘genderexpressie’ en ‘transgender’ uitleggen.
  • Ik ben bereid om mezelf en anderen de kans te geven om een fijne zoektocht naar zichzelf te beleven en er op een respectvolle manier mee om te gaan.

De kinderen uit verre landen, die hier aangespoeld werden, missen deze pareltjes pedagogie. Zij volgen uiteraard geen zedenleer maar de oud-vertrouwde godsdienst uit hun herkomstland. Zij kunnen bijgevolg geen “fijne zoektocht” ondernemen naar wat de westerse maatschappij hen zoal als geslachtencocktail te bieden heeft.

Niemand ontsnapt aan de – vrijwillige – prikplicht

“Wij weten dat miljoenen ouders en zorgdragers met een popelend hartje zitten te wachten op een verlossende prik voor hun jonge kindjes. Met de beslissing van vandaag, kan dat eindelijk… ”

dixit Rochelle Walensky, opperhoofd(es) van het CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Een groepje raadgevers, “experten”, had daarvoor een advies uitgeschreven voor de vaccinatie tegen covid-19 voor kleine kindjes vanaf 6 maanden tot 5 jaar.

De US Food and Drug Administration keurde vrijdag Moderna’s prik voor b.g. leeftijdsgroep en Pfizer-BioNTechs vaccin voor kindjes vanaf 6 maanden tot 4 jaar goed. Kwestie van de koek eerlijk te verdelen over de pharma-giganten. Pfizers vaccin voor kinderen van 5 en ouder werd sowieso al goed bevonden. In de VSA alleen al telt men 18 miljoen potentiële prikklanten.

We citeren Beth Bell, één van de zgz. “experten” in de adviesgevende commissie:

“De infectie doodt kinderen en wij hebben de gelegenheid dit te voorkomen. Het is een uitgelezen kans om een bekend risico te vermijden.”

We gaan ervan uit dat onze “experten” weer in hun handen wrijven: niet alleen is corona weer begonnen aan een opmars in onze gewesten, maar bovendien kan Pfizer Puurs weer vacatures uitschrijven om het vaccin voor de kleintjes te helpen produceren.

Blijkbaar hebben wij e.e.a. verkeerd begrepen. Het lijkt op een pro-actieve strategie van zelfverdediging, zoals bv. Israël toepast in Syrië.

Een bedenking: mogen we onze kinderen nog leren met mes en vork te eten? Is dat niet te gevaarlijk?

U kan hier meer vernemen: coronavirus/2022/06/19/US-rolls-out-COVID-vaccine-for-children-as-young-as-six-months

Ook de allerkleinsten mogen / moeten kennis maken met “tolerantie en begrip” (2)

U kan hierboven het filmpje bekijken dat in boekvorm niet meer aanbevolen wordt voor de opvoeding van kleuters. Het (voorlees)boekje over een hongerige rups staat in Australië niet langer op de gewenste boekenlijst voor kleine kinderen. Of ze daardoor eventueel vrezen ‘s morgens wakker te worden in de gedaante van een rups, vragen de presentatoren zich af. Het verhaal zou niet “inclusief” genoeg zijn. Nochtans ontpopt de rups zich tot een prachtige veelkleurige vlinder.

In North Carolina gebruikt een kleuterschool afbeeldingen van een zwangere man… De kaart met de afbeelding maakte deel uit van een pakket kaarten om de verschillende kleuren aan te leren… daarbij dus de beschrijving van de kleur “wit”… met een zwangere man… In onze tijd werd bv. sneeuw, melk, witte gordijnen of een communiekleedje als visueel voorbeeld gebruikt. Maar wij zijn dan ook hopeloos ongeschikt om heropgevoed te worden!

Conclusie: ze zullen alles doen om de traditionele gezinnen en samenleving te ondermijnen!

Een voorbeeld uit Canada: