Vrijheid voor de Indianen

Wat hadden de Indianen te maken met een Grüne kandidate voor de burgemeesteressensjerp van Berlijn?

De Duitse Grünen ontwikkelen zich in een snel tempo tot een verbodspartij: je kan het zo gek niet bedenken of de groene marxisten vinden dat het verboden moet worden, zoals bv. het bezit van een eigen gezinswoning. Zij vinden dat we met z’n allen anders moeten gaan denken. Als we dat doen, dan zullen we ons ook probleemloos anders gaan gedragen. Lees: “volgzaam volgens hun Grüne bijbel”.

De titel verwijst naar een toespraak die Grüne kandidate voor het hoogste politieke ambt der hoofdstad der Duitsers, Bettina Jarasch, hield en waarbij ze het publiek deelachtig maakte van haar droom als kind, nl. dat ze graag “opperhoofd van de Indianen” zou geworden zijn. Nou én – denk je dan. Niet zo bij de Grünen. Een storm van verontwaardiging brak los omdat Indianen niet langer “Indianen” mogen genoemd worden, maar wel “native Americans”: biologische Amerikanen. Mevr. Jarasch verontschuldigde zich voor haar uitschuiver; ze had slechts met de losse pols “kinderherinneringen” aangehaald. Later bleek dat het Grüne politburo de ongelukkige woordkeuze uit het verslag van haar toespraak gegomd had. Na de hersenspoeling komt nu ook de censuur.

Dat de landveroveraars van Amerika niet bepaald zachtzinnig met de oorspronkelijke bewoners omgingen is algemeen bekend. Of dit goedgemaakt wordt door “Indianen” te verbieden en te vervangen door een poco beschrijving is een ander paar mouwen. Welk kind wil nu “cowboys & biologische oer-inwoners der VSA ” spelen? Stomme vraag, want een indianenpak is intussen ook verboden wegens de “cultural appropriation”, de kaping van een andere cultuur. De Grünen – niet alleen de Duitse trouwens – hebben er een handje van weg om de pret voor iedereen te bederven.

Ach ja, de “Indianen”. Je kan je natuurlijk afvragen of er geen alternatief kan gebruikt worden. Je kan. De verovering van het Westen (de VSA) ging niet gepaard met olijfkransen, kleurrijke stoeten en fanfares. Integendeel. Maar het woord stoemelings verbieden omdat dit in de huidige poco tijden zo hoort… is dat dan aangewezen? Waarbij “Indianen” slechts één van de talrijke woorden is die niet meer mogen uitgesproken worden, zoals het verwerpelijke woord “negers” dat slechts een feit – de huidskleur – benoemt. Hoe ver zijn we nog van een denkverbod? Zodra ze een chip in ons hoofd kunnen inplanten, kunnen ze misschien onze gedachten ook nog lezen én interpreteren. In een verder stadium zou er dan op die chip een rem op bepaalde gedachten en woorden kunnen gezet worden… een automatische uitschakelingsmodus. Brave New World. Mensen worden robotten. Geen gevoelens meer, geen spontaniteit, geen impulsiviteit. Bah.

Gedachten en woorden. Het eerste staat ons nog vrij, het tweede zolang we die binnenkamers houden. En dat zou dan passen in de ten hemel geprezen “democratie”. Vooral de linkse, de ultralinkse partijen zijn hierin kampioen. En dan maar klagen over de “extreem”rechtse partijen en hun beïnvloeding van het kiesvee. Zoals bij ons het geval was bij het Vlaams Blok wil men in Duitsland nu ook de AfD doen verbieden. Zogezegd omdat ze een gevaar is voor de “democratie”. Rechtse partijen hebben een doel, een programma, maar hanteren geen verbod t.o.v. andere meningen. De linkse tegenpool daarentegen…

Keren we terug bij de extreme Grünen. Extreem… ja, richtig! Zij willen voorschrijven hoeveel ruimte de inwoners van Duitsland mogen innemen. Zij willen voorschrijven welke woordenschat nog aanvaardbaar is. Zij willen voorschrijven hoe de levenswijze der bevolking volgens hun dictaten moet veranderen. Zij willen voorschrijven hoeveel en welke eigendommen men mag hebben. Zij willen voorschrijven hoe we denken en handelen. Zij willen voorschrijven dat we ons goed moeten voelen bij de toenemende decadentie en omvolking. Laten we er eens over nadenken of de Grünen zouden moeten verboden worden ten bate van het algemeen goed, van de toekomst der samenleving. We doen dat niet, omdat we geen Grünen zijn en omdat we weigeren hun ideologie van onvrijheid en van onverdraagzaamheid te volgen. Of het verstandig is zoveel respect voor de democratie te hebben zal blijken in de toekomst.

Focus

Deutschland, erwache!!!