Wie verdient de volgende Nobelprijs van de vrede?

… De Poolse fotograaf die een foto nam van de raketbrokstukken… !!!

Stel u even voor dat de Poolse fotograaf, die toevallig de raketbrokstukken vereeuwigde, dit niet had gedaan. Het terrein zou afgesloten geweest zijn, de toegang door de Poolse regering gecontroleerd, Oekraïne zou “mede onderzoek verricht hebben”, wat nu luidkeels geëist werd. Wat zou dan het resultaat geweest kunnen zijn?

Er zou met veel poeha bevestigd geworden zijn dat het om een Russische raket ging. De daarop volgende dag zou oorverdovend oorlogsgehuil door alle westerse mediakanalen geklonken hebben, Vasily Nebenzyja zou door de VN Veiligheidsraad vogelvrij verklaard geweest zijn en daar bovenop dan – als kers op de oorlogstrommen – het MH-17-vonnis.

Goed voor een algemene mobilisatie der NAVO-legers. We verwijzen nogmaals naar de geënsceneerde beelden van de Witte Helmen, die dezelfde kinderen, met dezelfde kleren ‘redden’ vanonder het puin in verschillende Syrische steden op andere tijdstippen en naar de iconische foto van een ongeschonden gifgasraket, in het midden van een bed, onder een even onbeschadigd dak, zogezegd gedropt door vliegtuigen die niet vlogen.

Was… is een dergelijk scenario denkbaar? Een drama dat op het laatste nippertje niet kon opgevoerd worden omdat een vlijtige fotograaf een foto maakte…

NSV organiseert lezing over de verengelsing van de Nederlandse taal

Evenement van NSV Antwerpen en NSV! – Nationalistische StudentenVereniging

Onze oprichter, Edwin Truyens, zet zich al zijn hele leven in voor de Nederlandse taal. Als scholier was hij promotor van de ABN-kernen. Later werd hij auteur voor meerdere tijdschriften. Zo schreef hij onder meer voor Dietsland Europa en het Zuid Afrika Magazine.

De laatste jaren komt het Nederlands echter steeds meer onder druk te staan. Het Engels verdringt eeuwenoude Nederlandse uitdrukkingen en deed haar intrede als lingua franca in het academisch onderwijs. In het dagdagelijks taalgebruik geldt de taal van Shakespeare als een genadeloze sluipmoordenaar.

De vervreemding van het Nederlands heeft bijzonder grote gevolgen voor de verdere ontwikkeling van onze taal. Pro Senior Truyens zal ons een breder inzicht bieden in deze schadelijke evolutie. Waar komt de verengelsing vandaan en hoe kunnen we haar stoppen? Onze spreker zal een antwoord formuleren op deze pertinente vragen.

De lezing zal plaatshebben op donderdag 1 december. We ontvangen u graag in lokaal S.R. 008 op de Stadscampus.

(20+) Lezing Nederlandse taal: Verengelsing | NSV! Antwerpen | Facebook

Pijnlijke afgang

Gisteren bleken onze tv-zenders dan toch niet helemaal door de Zelensky-koorts bevangen te zijn. Dat de Oekraïense president tegen alle bewijzen in bleef volhouden dat de raket, die in Polen beland was, niet door Oekraïne afgevuurd was, kon niet op begrip rekenen. Er waren zelfs nieuwslezers die hun wenkbrauwen fronsten en stelden dat hij beter eens goed zou moeten nadenken vooraleer hij “zijn hofleveranciers” – zijnde de VSA en de EU – tegen de haren instreek door te blijven volhouden dat “zijn leger” te vertrouwen was… en daarmee impliciet liet weten dat alle andere conclusies – van de VSA, de NAVO, Polen… – niet correct waren, dat ze niet te vertrouwen waren… kortom dat ze niet wisten waarover ze het hadden of erger, en dat hij, vanuit zijn bunker, de route van de bewuste raket vanaf het afvuren tot aan de inslag, gevolgd had.

En ja, in de tv-studio werd uit de doeken gedaan waarom Rusland technisch niet verantwoordelijk kon zijn. Zowel over het type, de maximum afstand, het beeldmateriaal was men het eens. Stoltenberg moest natuurlijk er nog aan toevoegen dat sowieso Rusland de morele dader was.

Polen, dat er ook als de kippen bij was, om Rusland de schuld te geven, de Russische ambassadeur Andrejew midden in de nacht uit zijn bed te halen, heeft officieel voor de camera’s teruggeroeid.

De S-300 raket kan niet anders dan door het Oekraïense leger afgevuurd zijn; deze heeft een te kleine reikwijdte om de Russen verantwoordelijk te kunnen houden. Bovendien heeft Rusland keer op keer – ook nu – benadrukt dat het geen doelwitten aanvalt die dichter dan 30 km van de Pools-Oekraïense grens gelegen zijn; dit om te verhinderen dat per ongeluk het NAVO-territorium getroffen wordt.

Dat Zelensky niet van de eerste leugen gebarsten is om de NAVO bij de oorlog tegen Rusland te betrekken mag duidelijk wezen. Elk middel komt hiervoor in aanmerking. Hij liegt of laat zijn entourage liegen om de sympathie van de wereld te behouden. We herinneren even aan de verkrachtingensaga (zie artikel ‘In liefde en oorlog’ onderaan), die ertoe geleid hebben dat Lyudmyla Denisova, commissaris voor mensenrechten in het Oekraïense parlement, ontslagen werd… en dan moet men het wel heel bont gemaakt hebben in het corrupte Oekraïne.

Wij gaan niemand van opzet beschuldigen. Maar we stellen ons wel vragen. Die raketinslag kwam op een wel zeer “geschikt” moment, net voor de G20, dat hij met een video-gastoptreden mocht opsmukken. Hij kreeg zelfs meer spreektijd dan enig ander redenaar. En daar maakte hij uitgebreid gebruik van de mogelijkheid Rusland de zwarte piet toe te schuiven en – bij uitbreiding – te verkondigen dat elk land hetzelfde lot kon en kan beschoren worden als zijn geliefd Oekraïne: “Er is nood aan actie!” De raketinslag zou volgens Zelensky “een boodschap van Rusland aan de G20-top” geweest zijn. En Rusland is – hoewel lid van de G20 – een “terroristische staat”. En dat is volgens Zelensky “de realiteit“.

Ook de reden voor de beschuldigingen werd zonder omwegen bekend gemaakt door de Oekraïense buitenminister Dmytro Kuleba. Hij eiste een betere luchtafweer en VSA- oorlogsjets van het type F-15 en F-16: “Vandaag betekent bescherming voor het Oekraïense luchtruim ook bescherming voor de NAVO.” (zie artikel ‘Veel is niet genoeg’ onderaan)

Dat Zelensky zijn hand er niet voor omdraait om te liegen – en blijven liegen – wist zelfs het poco CNN. We citeren een VSA-woordvoerder:

“Het Oekraïense leger deelde de VSA & bondgenoten mee dat het geprobeerd had een Russische raket op het bewuste tijdstip en in de buurt van de raketinslag op te vangen. Het is niet duidelijk of het bij de luchtafweerraket om dezelfde raket gaat die Polen getroffen heeft, maar deze info is in de lopende VSA-analyse van de aanval binnen gestroomd.”

Hongarije bleef in heel het gebeuren rustig-afwachtend. De perswoordvoerder van de Hongaarse premier gaf als droge commentaar:

“De Oekraïners zijn ervoor verantwoordelijk dat de Oekraïense president onverantwoordelijk handelt en onmiddellijk de Russen voor het incident verantwoordelijk gehouden heeft.”

Ook de VSA hebben terughoudend gereageerd. Daar en in Polen moet men onmiddellijk geweten hebben waar de raket vandaan kwam, want de raket werd immers op de radar gevolgd. Biden had het immers over de vliegroute die de raket genomen had… Aan de Oekraïne-NAVO grenzen kan geen vlieg op een krant gaan zitten zonder dat dit waargenomen wordt.

Men zou zich toch minstens mogen afvragen of Oekraïne de raket opzettelijk richting Polen heeft afgevuurd om dit bij de G20-top te kunnen gebruiken om nog meer mondiale sympathie te kunnen verwerven en zelfs andere westerse landen bij de oorlog te betrekken. Maar die vraag wordt in het westen niet gesteld. Durft men niet, mag men niet of wil men niet?

Met alle Chinezen, maar niet met den deze…

China’s president Xi Jinping is “not amused” over de loslippigheid van Canada’s premier Trudeau. Als er iets achter gesloten deuren besproken wordt, dan is het niet de bedoeling onmiddellijk daarna naar de pers te lopen… Xi Jinping geeft Trudeau een koekje van eigen deeg en leest hem voor het oog van de camera’s de les…

Ook de gesubsidieerde Belgische en Vlaamse media profileren zich steeds meer als een -woke- vrijplaats.

Het verschil met facebook is dat je daar zelf kan uitmaken wie je berichten kan lezen, wie iets op je pagina mag plaatsen en in een extreem geval kan je ook nog iemand blokkeren…

Wat de gazetten/weekbladen betreft staat het allemaal wel gedrukt en geschreven en weerleggen kan je zo goed als niet of nooit want je reacties worden toch niet geplaatst !!

Lees: Facebook is een vrijplaats* uit Dré Wolputs eigen-zinnige kijk op de dingen

Tik Tok-pastoor Matthieu geeft eigen invulling aan priesterambt

Pastoor Matthieu Jasseron is een ware Tik Tok-ster. Via dit medium geeft hij raad aan gelovigen. Dikwijls met een eigen invulling van de geboden, catechismusvragen en definities van zondes. Hij is fotogeniek, welbespraakt, schrijft, publiceert, danst in de kerk, celebreert op de maat van aanstekelijke muziek, is een graag geziene gast in tv-programma’s… kortom een mijnheer pastoor van de 21ste eeuw. Deugden als ootmoed, nederigheid, onderdanigheid… zijn niet aan hem besteed. Nochtans vindt hij van zichzelf:

Père Matthieu Jasseron : « Je sers mon Église, pas mon image »