Taalspitsvondigheden

In de poco Britse pers worden exoten uit de beruchte Zandbaklanden “Asians” (Aziaten) genoemd. Kwestie van zich in te dekken tegen mogelijke racismeklachten. Azië is groot; je kan er alle kanten mee uit.

De kwaliteitskrant De Standaard, die al lang niet meer standaard in de Vlaamse gezinnen gelezen wordt – toonde zich dapper met de titel: ‘Invasie van Aziatische hoornaar niet te stoppen’... en ‘Vlaanderen zal op een bepaald moment vol zitten’, waarmee we weer bij de conclusie van Dries Van Langenhoven beland zijn.

… Exoten zijn soorten die niet in een bepaald land of bepaalde regio thuishoren, maar zich daar door toedoen van de mens hebben kunnen vestigen. Sommige exoten worden invasief: zijn breiden zich massaal uit én hebben een negatief effect op autochtone soorten of veroorzaken overlast… (…)

Ach, we weten wel dat het hier om een bovenmaatse moordwesp gaat. We vroegen ons echter af of de Britse media nu hun poco benaming van Allahs zendeliingen zullen aanpassen. Tenslotte is de vertaling van de Latijnse benaming van b.g. moordinsect “vespa velutina” heel iets anders dan deze die wij eraan gegeven hebben. Lieflijk zelfs: “Fluweelachtig behaarde wesp”. Of m. b.t. de Britse “Asians”: “met fluwelen handschoenen aanpakken”. Suggesties welkom.

Goed om weten

Onze redactie kent zoals half Vlaanderen de naam, het adres, de vaste lijn, de gsm, zijn studies en jobinvulling maar geeft er de voorkeur deze niet te publiceren om niet beticht te kunnen worden van volksopruiing, smaad en eerroof. We houden het dus bij de initialen. Zijn werkgever plaatst hem uit de wind en doet het vermoeden rijzen dat hun medewerker een Jack Russel voor een wolf gehouden heeft!

Geplukt van facebook, een klein uurtje geleden gepubliceerd, nu al 198 reacties en 313 keer gedeeld.

Dries Van Langenhove 

De moordenaar van hondje Dribbel stond op de lijst voor Groen en is lid van Antifa. Nu weten jullie ook meteen waarom de media hem verdedigen en zelfs in een slachtoffer-positie plaatsen. Beeld je even in dat hij op een lijst van VB had gestaan en lid was bij Schild & Vrienden! Dan zouden de media het in je gezicht en door je strot blijven duwen, wekenlang! Maar nu zwijgen ze, de leugenpers.

En dit bericht werd gisteren geplaatst:

Bruno Larmuseau

12u  · Gerechtigheid moet geschieden op een beschaafde manier . MAAR ZE MOET GESCHIEDEN.

Dringend de facebookpagina van het INBO Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek bezoeken. Een overheidsorganisatie betaald met het belastinggeld van ons allemaal moet je even gaan kijken en een post bekijken waar een filmpje op staat met als titel : “KAN IK NOG VEILIG MET DE HOND IN HET BOS WANDELEN “.Het filmpje is intussen weggehaald. Het ging over de vossenpopulatie . Het antwoord vandaag is : “NEEN ABSOLUUT NIET ZOLANG ARNE RAMBO NOG VRIJ RONDLOOPT”

De man of moet ik zeggen, het psychopathisch individu die tijdens zijn power-jogging-opzij-opzij-opzij in koelen bloeden een weerloos hondje met één messteek dood maakte , is medewerker van dit instituut. Hoe absurder kon het zijn. Van een gedrogeerde junk kan ik het ook niet goedpraten maar van een academicus universitair is dit toch het laagste wat er bestaat. Natuur, milieu en een doctoraatsthesis van 1000 bladzijden over “Red de populier want de uitstoot van het verkeer is dodelijk voor hem. “. Zo nen tiep is uitgerekend een gevaar voor de maatschappij .Deze man verdient een zeer zware straf.

Het is goed dat sociale media bestaan om dit volledig uit de doofpot te houden . Jammer, hij zal wel vast benoemd zijn. Dit is België. Een ambtenaar kan je niet ontslaan zeker. Dit zou moeten veranderen onder het gelijkheidsbeginsel. Dit is onaanvaardbaar dat hij nog in deze functie van ons geld kan profiteren. In alle geval hoop ik dat hij minstens levenslang geschorst wordt om zijn hobby nog te kunnen beoefenen. Hopelijk is hij niet getrouwd en heeft hij geen kinderen. Zij zijn het grootste slachtoffer van dit gespuis.

Op FB is er een hetze. Dit keur ik volledig af. “Oog om oog, tand om tand” is niet meer van deze tijd. “Steek hem in een kot met vier American Staffords”. “Sla hem dood”. “Schiet hem af “ FB staart er nu vol van. Dit is niet de aanpak. Dat is ons volledig verlagen op ZIJN niveau.

Volg nauwgezet wat de beleidsmensen hier gaan mee doen. Zet de druk op de ketel bij zij die de macht gekozen hebben. Zelf kunnen we daar niets aan doen. En vraag verantwoording aan het INBO wat zij van plan zijn. Bestook de ministers, het gerecht . Dribbel mag niet voor niets gestorven zijn. Hij moet het boegbeeld zijn dat een dier HETZELFDE respect verdient als een mens. GAIA moet zich minstens burgerlijke partij stellen om het volledige dossier te kunnen inkijken en er voor zorgen dat hij een zware straf niet ontloopt.

We hebben de soap gekend van dat katje. Een illegaal binnengebracht katje uit het buitenland dat niet ingeënt was voor rabiës en een gevaar zou kunnen betekenen en moest geëuthanaseerd worden. Daar kon het wel om alle media op te trommelen.

Maar hier gaat het over iets heel anders. Het gaat over moord in koelen bloede. Plaats geen ongepaste uitspraken op FB aan zijn adres . Dit is zinloos. Richt uw pijlen op justitie en het legertje ministers. Laat Vanquikenborne niet gerust en al de andere. Stop met virtuele lynchpartij. Stop met pek en veren. Maar laten we dit niet laten rusten en toezien dat een zware ECHTE straf wordt uitgesproken .Ik hoop dat dit hondje niet voor niets is gestorven . Dat is mijn vurige wens.

Tast het vermoeden van een virus het kritisch denken aan?

Open brief van artsen en gezondheidsprofessionals aan alle overheden van België en de Belgische media.


Wij, artsen en gezondheidsprofessionals, willen via deze weg onze ernstige bezorgdheid uiten, in verband met de gang van zaken de afgelopen maanden rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.

Wij roepen politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren bij de besluitvorming rond en de verplichte implementatie van de coronamaatregelen.
Wij roepen op om in de beleidsdiscussie over corona weer oog te krijgen voor het doel dat de maatregelen zouden moeten dienen: het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak.
Wij stellen dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen.

Er is geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt: we pleiten dan ook voor een onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen.
Wij vragen een herstel van onze normale democratische bestuurs- en rechtsstructuren en een open debat, waar alle experten aan bod komen zonder enige vorm van censuur.

‘Een oplossing mag niet erger zijn dan de kwaal’ is een stelling, die in de huidige situatie actueler is dan ooit. Wij stellen echter vast op het terrein dat de nevenschade, die nu veroorzaakt wordt bij de bevolking, op korte en op lange termijn meer impact zal hebben in alle lagen van de bevolking dan het aantal coronaslachtoffers dat nu gevrijwaard wordt.

Lees hier de volledige tekst. Klik hier voor de lijst der ondertekenaars: 679 artsen, 2227 medisch geschoolden, 17106 burgers.

Aansluitend met het b.g. is het opvallend hoe quasi alle overlijdens – behalve moorden en verkeersongevallen – toegeschreven worden aan “de gevolgen van corona”. Zoals de voormalige gouverneur van de Nat. Bank, die overleed na een rijkgevuld leven van 90 jaren, en de dame uit Nederland, een kankerpatiënte van 89...

En de media spelen dit argeloos gewetenloos mee…

Lees dit ook nog eens:

In Oostenrijk is een Weense advocaat, Gerold Beneder, opgestaan; hij wil naar het Grondwettelijk Hof trekken met een klacht tegen de corona-PCR-test. Hij stelt dat er geen oversterfte is, dat het gezondheidssysteem niet overbelast is. Wat hier nooit ofte nimmer door de fotogenieke tv-experten vermeld wordt is het feit dat de PCR-test slechts voor wetenschappelijke doeleinden goedgekeurd werd echter niet om medische diagnoses te stellen, d.w.z. de zgn. coronabesmettingen vast te stellen of te bewijzen. Kortom, zo stelt mr. Beneder, Oostenrijk heeft een testpandemie!!!

Een Portugees Hof van Beroep ging hem vooraf: het vonniste dat een PCR-test niet geschikt is als bewijs van een ziekte en dat quarantaine bij een uitgeroepen noodtoestand niet toegelaten is – het wordt zelfs “illegale opsluiting” genoemd. We citeren:

The PCR test “is unable to determine, beyond reasonable doubt, that such positivity result corresponds, in fact, to the infection of a person by the SARS-CoV-2 virus”, said the Lisbon Court of Appeal.

De PCR-test “is niet in staat om – zonder redelijke twijfel – vast te stellen dat dergelijk positief resultaat in de feiten overeenkomt met de infectie van een persoon door het SARS-CoV-2 virus”.

https://www.uticaphoenix.net/2020/11/17/portuguese-appeals-court-deems-pcr-tests-unreliable/

Court decides that quarantine in state of alert is illegal

Ondertiteling , vertaling en uitgeschreven tekst via icoontjes onderaan

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Terwijl de sociale en economische crisis, vooral in het westen, spectaculair toeneemt met als gevolg een dramatische toename van armoede en ziekte, zoals nooit voorheen, is er tevens een groeiend volksprotest tegen de dictatoriale maatregelen. Ontelbare geneesheren, onderzoekers, wetenschappers,  advocaten uit alle landen zijn  het er over eens dat de gedwongen afzondering, afstand houden, verplichte mondmaskers voor iedereen en overal, wetenschappelijk onverantwoord zijn, buiten alle verhoudingen, onwettig, een flagrante inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers en immens meer schade toebrengen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensen dan het coronavirus.

Van al deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten komt er geen woord in onze media, die dag na dag de valse resultaten van de PCR test blijven opdrijven en een vaccin als het reddingsmiddel blijven promoten. Er zijn massa’s “gevallen”, geregistreerde “besmettingen” en “positieve tests” waarvoor draconische maatregelen gelden van quarantaine en behandelingen, maar er schijnt nauwelijks een zieke gevonden te worden. En de schrijnende toestanden in sommige ziekenhuizen hebben blijkbaar niets te maken met het coronavirus maar met wanbeleid. Gedurende jaren werden bedden afgeschaft, het personeel beperkt en onderbetaald terwijl er duizelingwekkende  bedragen gingen naar de nieuwste en duurste apparaten zodat niet de goede zorg voor de zieken centraal stond maar de Big Tech. Ondertussen worden wetenschappers die opkomen voor de waarheid ontslagen of de mond gesnoerd. Vele mensen zijn zo ver misleid dat ze angstig de onverantwoorde maatregelen ook strikt willen naleven en naar een vaccin verlangen.  In Frankrijk weerklinkt inmiddels een oproep tot staatsgreep, vredevol en wettelijk. Het is een oproep om samen de opgelegde dictatuur af te schudden, het land terug in handen te nemen en de onvervreemdbare waarden van de samenleving te herstellen (Rémy Daillet-Wiedemann, 1e oproep:

2e oproep:

Nu verschijnt een “open brief” vanwege een coalitie van Belgische dokters en experten, waarin  het onmiddellijk beëindigen gevraagd wordt van deze politiek van noodtoestand en bovendien een grondig onderzoek naar de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) die deze “pandemie” heeft uitgevonden en die nauw betrokken is bij de vaccinindustrie. Zij stellen dat er geen enkele “medische verantwoording” is voor een lockdown en het dragen van maskers, het verplicht geïsoleerd leven en het verbod op reizen. Deze zijn nefast.  Zij waarschuwen ook voor een vaccin “waartegen we ons niet kunnen beschermen”. Overigens heeft de WGO in 1948 zelf bepaald: “Gezondheid is een toestand van alomvattend welzijn op fysisch, mentaal en sociaal gebied…”.  De corona, zo stellen de schrijvers van de open brief is in feite een gewone griep: “De evolutie van covid 19 verloopt zoals een normale infectie en een seizoengriep”. De maatregelen die dwingend worden opgelegd zijn vele malen erger dan het corona virus (Ethan A. Huff, 14 november 2020: des-experts-belges-de-la-sante-demandent-une-enquete-approfondie-sur-loms-pour-avoir-fabrique-la-pandemie-de-la-covid-19). Is het verwonderlijk dat er noch in onze media noch in de regering enig kritisch geluid aan bod komt, wanneer onze elite, die het land leidt,  dik betaald wordt door Bill Gates (“Wiens brood men eet…” in Nieuws brief Tegenstroom)?

Deze grove misleiding onder voorwendsel van een virus, is geheel vergelijkbaar met wat we meemaakten met de oorlog tegen Syrië. Horden koppensnellers uit de hele wereld werden door westerse grootmachten geronseld, betaald, getraind om in Syrië te komen moorden en verwoesten. Vooral de Syrische soldaten werden eerst gruwelijk gemarteld en dan vermoord. Een christelijk gezin uit Qâra, waarmee we goed bevriend zijn, heeft zo twee zonen verloren. Ondertussen had de CIA al lang een nauwkeurig verhaal voorbereid: de Syrische president onderdrukt met zijn verschrikkelijk leger de vreedzame protesten van het volk en martelt eigen mensen. In heel de Atlantische pers verschenen spotprenten van een president die tot zijn enkels in het bloed stond terwijl hij kinderen aan het wurgen was. Een geheel onbekende president werd plots de verschrikkelijkste dictator ter wereld. Geen enkele van onze mainstream journalisten vroeg zich af wat de werkelijkheid was. Integendeel, zij deden – en doen tot heden – in hun fantasie er nog een schepje bovenop, allemaal in dienst van de oorlogsindustrie. Het doel is dat de openbare opinie een oorlog tegen Syrië blijft goedkeuren en de westerse obsessie (“Syrië moet vernietigd worden”!) toejuichen. Zo blijven de westerse landen een onschuldig volk, dat hen niets misdaan heeft wurgen, met een verpletterende militaire macht en niet aflatende  sancties. De mensen lijden steeds meer gebrek, op velerlei gebied. Toch zal het Syrische volk stand houden, dankzij de onderlinge samenhorigheid van volk, leger, regering en president, terwijl het westen nog steeds niet in staat is zijn criminele illusie in te zien.

Lees verder

Hoe lang nog…

… kunnen we nog naar kritische filmpjes kijken op Youtube?

Onze redactie merkt het al een jaar of twee. We plaatsen een filmpje en na een week of zo is het filmpje plotseling weg, een zwart scherm. Zomaar. Omdat het niet past in het politiek-correcte verhaal. Of omwille van de reacties. Jensen ligt nu onder vuur. Hij vreest dat het niet bij een gecensureerde video blijft, maar dat hij heel zijn YT-kanaal kwijt raakt.

In de toekomst te beluisteren en bekijken bij: http://jensen.nl/.

Los van het bovenstaande – we zijn het inhoudelijk met je eens – maar er moet ons toch iets van het hart: Jensen…. wil je aub ophouden met die Amerikaanse woorden! Wat is de meerwaarde ervan? Je doet jezelf tekort!

Ik ben. Ik lees. Ik denk.

Bucketlist Filosofie

” Daar waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen”…dat schreef in 1821, tweehonderd jaar geleden dus, de Duitse dichter Heinrich Heine. Honderd jaar later, in 1933, was er de openbare boekverbranding in Berlijn, georganiseerd door de nationaalsocialisten en weer honderd jaar later worden in Vlaanderen door de Hasseltse vestiging van uitgeverij Clavis zevenduizend boeken verbrand omdat Zwarte Piet daarin voorkomt. De uitgeverij is gezwicht voor de chantage van Nederlandse boekhandelaars! Andere tijden, maar hetzelfde totalitaire denken en dezelfde perverse evolutie…

Boekverbrandingen willen niet alleen het boek vernietigen, zij willen als het ware de geest ervan door het vuur exorciseren.  Lees verder…

Brandend actueel…

Udo Ulfkotte overleden.. – WantToKnow.nl

“Gekochte journalisten”

Google sponsort Europese krantenuitgeverijen – Onafhankelijke berichtgeving staat nog meer op het spel

De veroveringstocht van het internet stortte talrijke Europese pershuizen in een diepe crisis. En daarom hadden ze ook een geldprobleem om deel te kunnen nemen aan de wedren in het digitale tijdperk.

Google presenteerde zich als redder in nood door via zijn DNIF – Digital News Innovation Fonds – (het digitaal nieuws innovatiefonds) 200 miljoen euro ter beschikking te houden voor moderniseringsplannen der krantenuitgeverijen te ondersteunen. De geldkraan opende zich van 2013 tot 2019 – Google streek over zijn hart en zal nogmaals 250 miljoen euro voor de volgende twee jaar uit de “nieuwsinitiatieven”kraan laten lopen.

Tot op heden moedigde Google 645 projecten in Europa aan, waarvan 92 in Merkelland, dat aan de top van de begunstigde landen staat, gevolgd door G.B. en Frankrijk met resp. 76 en 75 projecten. Het land b kreeg 5.325.000 miljoen euro voor 18 projecten. Wie in Merkelland mocht delen van de 21.5 miljoen euro “nieuwsiniatief”taart – onbaatzuchtig geschonken door Google – werd in het “Arbeitsheft 103″* van de Otto Brenner Stiftung van de vakbond IG Metall beschreven.

Op het internetplatform netzpolitik.org wordt e.e.a. uit de doeken gedaan. Begunstigden: „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Der Spiegel”, „Die Zeit”, „taz”, „Handelsblatt”, „WirtschaftsWoche”, „Der Tagesspiegel”, „Rheinische Post”, „Neue Osnabrücker Zeitung” enz. Sommigen vielen meerdere keren in de prijzen; o.a. de „Frankfurter Allgemeine” en „Der Spiegel”. Het meeste Googlegeld ging echter naar de grote uitgeverijen, zoals DvH Medien, Funke Mediengruppe und Gruner + Jahr. Zij werden beloond met bedragen tussen de 2 en de 10 miljoen euro. In detail kan men het niet te weten komen, daar noch Google noch de begunstigden bereid waren concrete getallen te noemen. Van de tien grootste begunstigden toonde slechts „Der Spiegel” zich bereid duidelijkheid te verschaffen en bevestigde de ontvangst van exact 1.5 miljoen euro. De kleinere krantenuitgeverijen zagen amper of geen geld. Waarschijnlijk niet belangrijk genoeg wegens te weinig beïnvloedingscapaciteit.

Google speelt niet zomaar de wilde welddoener. Het concern hoopt hiermee een welwillendere berichtgeving in de Europese media te kunnen bereiken – ook als het naar verluidt “geen directe invloed op de journalisten en/of de redacties wil uitoefenen”. Google zou b.v. meer welwillendheid t.o.v. auteursrechten willen bereiken… het betaalt liefst niet voor het geestelijke eigendom van anderen. Tegelijkertijd wil het de absolutie dominante factor in de technologische informatieverstrekking van Europa worden. Wat betreft de zoekmachines is Google eigenlijk nu al alleenheerser.

De toegeschoven ondersteuningsenveloppes verwachten natuurlijk een tegenzet; het ene plezier is immers het andere waard en dit kan in allerlei vormen van journalistieke zelfcensuur. Daarvan zijn de begunstigden zich wel degelijk bewust. In een anonieme reactie klonk het: “Wij kunnen de moraalzuivere dood sterven of we doen ons ding…” Bovendien veroorzaakt de financiële injectie luiheid. Wie ervan uitgaat dat de digitale omschakeling sowieso door anderen betaald wordt, die gaat op zijn lauweren rusten. Men vergelijke met de transfers Vlaanderen-Wallonië.

Journalist Udo Ulfkotte waarschuwt voor een gemanipuleerde oorlog tussen  Europa en Rusland | Achter de Samenleving

En om de cirkel rond te maken: waarom zouden lezers nog abonnementsgeld betalen voor nieuws dat misschien, eventueel… door de een Amerikaanse IT-gigant voorgekauwd wordt? Met als gevolg nog meer abonnees die afhaken, waardoor de situatie nog erger wordt dan nu al het geval is?

Otto-Brenner-Stiftung: Wie der Medienmäzen Google den Journalismus umgarnt

*U kan de analyse vervat in Heft 103 hier downloaden in het Duits en Engels. Op blz. 47 vindt u de lijst der ontvangende landen. Malta, waar onafhankelijke onderzoeksjournalisten vermoord worden, staat helemaal achteraan… Hier krijgen ze slechts “Berufsverbot”…

Volledigheidshalve verwijzen we nog naar het boek van Udo Ulfkotte “Gekaufte Journalisten”. Lees ook: De biecht van Udo Ulfkotte Hij stierf bijna vier jaar geleden “onverwacht aan een hartaanval” nadat hij de namen van Rothschild, Rockefeller, Soros…had laten vallen van een lijst met namen die hij wou publiceren.

Dit was zijn laatste interview met een Turkse zender (Duits):

“Healing”???

In alle poco media hoort en leest u hoe de toekomstige president der VSA, Joe Biden, het land weer bijeen wil brengen, de politieke splitsing overbruggen bij zijn “strijd voor de ziel van Amerika”, kortom de samenleving “genezen”. Wat daarbij vlot vergeten wordt is dat zijn partij, de Democraten, de laatste jaren niet bepaald uitblonken in verzoeningspogingen. Integendeel. Vae Victis.

Sleepy Joe, de sluimerende Joe, sloeg vooral in campagnetoespraken een heel andere toon aan. Ter herinnering: in 2012 toen hij en Obama om hun herverkiezing streden tegen de Republikeinen, m.n. Mitt Romney, een gematigde Republikein die zijn kritiek aan het adres van Trump niet spaart en zelfs bij de BLM-betoging mee opstapte en nu door de poco media als de énige “goede Republikein” afgeschilderd wordt.
Wel, tegen deze Mitt Romney, droeg Joe Biden niet bepaald fluwelen handschoenen. In 2012 toeterde hij voor een voornamelijk gekleurd publiek dat Romney hen “weer in kettingen” zou steken… En toen een zwarte journalist Biden vroeg waarom hij voor hem en niet voor Trump moest stemmen, verklaarde Biden doodleuk: “Als je er een probleem mee hebt te weten te komen of je voor mij of voor Trump bent, dan ben je niet zwart!” En deze man zou dus nu het tegenovergestelde van polarisering moeten voorstellen…

Na Trumps verkiezing tot president, vier jaar geleden, is juist de Democratische Partij sterk geradicaliseerd en droeg hun haat zonder schroom uit. In 2016 klonk nog de boodschap van First Lady Michelle Obama als reactie op verbale aanvallen van de tegenstrever: “When they go low, we go high”, waarmee ze wou aantonen dat de Democraten niet zo diep zouden zakken als de Republikeinen, dat ze daarboven stonden, integendeel zelfs. In 2018 tapte Obama’s voormalige justitieminister uit een ander vaatje: “When they go low, we kick them”…, waarmee aangetoond moest worden dat de Democraten definitief de fluwelen handschoen vervangen hadden door de bokshandschoen… “Dat is nieuwe Democratische Partij”, voegde hij eraan toe. En dat klopte als een bus.

Nancy Pelosi, de Democratische levende oppermummie van het parlement, verklaarde dit jaar de Republikeinen tot “staatsvijanden“. Haar partijgenote Maxine Waters ging zelfs zover op te roepen de leden van de Trumpregering in bv. restaurants, winkels, aan tankstations (verbaal?) aan te vallen, te confronteren, een relletje te organiseren, hen te verdrijven en luidkeels kenbaar te maken dat ze nergens meer welkom zijn. De toenmalige perswoordvoerster voor het Witte Huis, Sarah Huckabee Sanders, werd in Lexington, Virginia, samen met haar echtgenoot en zijn familie uit het restaurant gegooid… Sarah en echtgenoot gingen per kerende terug naar huis. De schoonfamilie trok naar een ander restaurant… waar ze achtervolgd werden door de eerste restaurantuitbater met een opgetrommelde linkse meute. Sarah werd de eerste perswoordvoerster van het W.H. die bescherming van de geheime diensten kreeg.

Op een dergelijke manier willen nu enkele linkse extremisten der Democraten met de medewerkers van de Trumpregering afrekenen. Vooral dan de wraakengel Alexandria Ocasio-Cortez, inmiddels bekend als “AOC”, zij wil zo een zwarte lijst laten opstellen. In een tweet schreef ze: “Maakt er iemand een lijst van deze Trump-kruipers voor het tijdstip wanneer ze proberen hun mede-schuld af te zwakken of te ontkennen? Ik voorspel met grote waarschijnlijkheid vele uitgewiste tweets, geschriften en foto’s…”

Dit is ze, de schrik van vriend en vijand, die geen enkele straffe uitspraak uit de weg gaat “Beëindig de slavernij: stem voor de Democraten”!

Opruiing???