Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Nvdr: Wegens onze rugproblemen, plaatsen wij dit bericht met enkele dagen vertraging. Onze verontschuldigingen hiervoor.

Goede Vrienden,

Een speciale VS gezant komt naar Turkije voor een onderhoud met Turkse veiligheidsofficieren en terroristen van de “Witte Helmen” om een aanslag met chemische wapens voor te bereiden in een dicht bevolkte streek van Idlib en de schuld daarvan aan het Syrische leger te geven.  Turkije zal voor de uitvoering zorgen samen  met zijn terroristen van Hay’at Tahrir al-Cham (het vroegere Al Nousra). Het chemisch materiaal zal als “humanitaire hulp” met vrachtwagens worden aangevoerd. Voor de bescherming van de  terroristen in de streek van Jabal Al- Zawiya worden 2000 gasmaskers voorzien en 3000 inspuitingen. Ziedaar een  bericht dat door geen enkele van de mainstream media gebracht wordt. Het is dr. Bachar al Jafaari, permanent Syrisch vertegenwoordiger bij de UNO, die op de algemene vergadering van de VN Veiligheidsraad van 10 september 2020 het nieuws meedeelt. Volgens generaal Alexander Greenkiewicz, hoofd van het Russische coördinatiecentrum wordt inderdaad hierrond een mediacampagne voorbereid met fotomateriaal voor buitenlandse correspondenten. Ook Vassily Nebenzia, permanent Russisch vertegenwoordiger bij de VN, merkt op dat de chemische aanvallen tot heden door terroristen werden gepleegd en het zijn de landen die hen steunen die Syrië hiervan blijven beschuldigen.

Deze samenkomst van de VN Veiligheidsraad was niet bedoeld om te spreken over de politieke of humanitaire situatie in Syrië en nog veel minder om het staatsterrorisme van de VS, Israël, Turkije, Engeland en Frankrijk tegen Syrië te beëindigen. Integendeel. Het gaat enkel over het veronderstelde gebruik van chemische wapens door Syrië. In juni 2014 heeft Sigrid Kaag, coördinatrice voor de vernietiging van chemische wapens voor de VN haar officieel rapport gepresenteerd en aangetoond dat Syrië aan alle verplichtingen heeft voldaan en dat alle chemische wapens in Syrië zijn opgeruimd. Dit werd daarna officieel bevestigd door het OPCW (Organisatie voor verhindering van chemische wapens) zelf. Toch werden sindsdien niet minder dan 84 sessies, bijna maandelijks,  gewijd aan het “chemisch dossier” om de obsessie van het gebruik van chemische wapens door Syrië levendig te houden. In die zin wordt nu het zoveelste rapport gepresenteerd. Omdat er geen enkel bewijs is van betrokkenheid van Syrië regent het nog steeds vage insinuaties, waarbij het rapport van het incident in Khan Cheikhoun  (ten Z van provincie Idlib, 4 april 2017; ’n week later gaven VS, VK en Frankrijk zichzelf het recht om zonder enig bewijs Syrië te bombarderen!) het toppunt vormt. Syrië wordt niet minder dan 32 maal beschuldigt met woorden als: het is waarschijnlijk, naar verluidt, het is mogelijk, men zegt… Alles is nog steeds in dezelfde stijl van de Amerikaanse generaal Colin Powell die voor de VN Veiligheidsraad kwam “bewijzen” dat Irak massavernietigingswapens had. In dezelfde zin zei de VS staatssecretaris John Kelly over de grote chemische aanslag in Ghouta (Damascus, augustus 2013) dat deze “hoogstwaarschijnlijk” door Syrië was gepleegd (terwijl ouders uit dorpen in Lattakia op de video’s van Ghouta hun kinderen herkenden die twee weken eerder door terroristen waren ontvoerd!) Verder is er nog de beschuldiging dat Syrië in 2018 een chemische aanval zou gepleegd hebben door een cilinder van op 5 km afstand af te schieten op Douma (Damascus). Immers, een cilinder werd intact aangetroffen op een bed in een slaapkamer zonder dat er enige schade aan het huis te bespeuren was. De Syrische permanente vertegenwoordiger dr. Bachar noemt dit het achtste wereldwonder!

Lees verder

De Chovanecgate (5-2)

DE DOOFPOT – DE HITLERGROET, luik 2:

We verwijzen naar de publicatie van luik 1, met onderaan de belofte Koen een handje te zullen toesteken.

2. DE HITLERGROET :

Deze Hitlergroet is al weken het probleem waarmee de linkse geobsedeerden van de “nazi’s” zitten te worstelen, weliswaar in naam van de ruim 150 miljoen doden van het communisme, stalinisme, maoïsme e.a.

Niemand kan of wil echter de Hitlergroet in het Chovanec drama duiden... Als een Franstalige (in België) een Hitlergroet brengt, dan heeft dit niets te zien met sympathie voor den “Dolf”, wel integendeel. Via deze Hitlergroet wordt de geviseerde persoon & groep duidelijk gemaakt “Je bent een nazi, je moet zwijgen, je hebt geen rechten…” en waarbij de aanvaller dan wel alle rechten heeft en zich alles kan veroorloven, ongestraft dan wel.  Het gebruik van een dergelijke Hitlergroet tegen “les flamins..” is bijgevolg een normale praktijk.(sic) Het is dan ook deze Hitlergroet die een verklaring kan geven voor het drama.

Daarvoor moeten we terugkeren naar de cel. Volgens de optredende inspecteurs sprak Chovanec een Slavische taal en Duits. Voor Franstaligen die alleen Frans kennen, kan dit ook verward worden met een Vlaams dialect.

Volgens het politieverslag werd hij geïdentificeerd door “vrienden…” (zie publicatie 2). De namen van de vrienden werden niet vermeld.

Volgens een andere bron had Chovanec heel wat Vlaamse vrienden:

“De vele Vlaamse vrienden die Jozef Chovanec in ons land had, kunnen niet begrijpen wat de Slovaak in 2018 in Charleroi is overkomen. Ze schetsen graag het portret van “deze vriendelijke, beleefde kerel”. “Jozef agressief? Hij was bijna priester geworden!….”

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Waren het Vlaamse vrienden die Chovanec hebben geïdentificeerd?? Voor Franstaligen is dat al voldoende om bij “les flamins” in dezelfde zak gestoken te worden.

Vervolgens was er een artikel waarin vermeld dat ze hem voor een Duitser namen:

“Ik heb de nazigroet niet zelf gezien, maar ik kan u de context schetsen. Mijnheer deed ons denken aan een Duitser. Hij sprak zoals een Duitser in de film van Louis de Funès.” Wat de betrokken agenten achteraf tegenover het Comité P te vertellen hadden over de dood van Jozef Chovanec. “

En hier hebben we een sterke aanwijzing: “Vlaming – Duitser – nazi..”, te samen in dezelfde zak, want voor de Franstaligen is er immers geen verschil tussen de drie. (zie ook:  doofpot: supra over wat ze denken over “les flamins..”.).

En het vervolg laat zich raden: Chovanec werd overmeesterd… men heeft zich dan eens laten gaan, voor al die gevallen dat men met zich de vloer moet laten aanvegen… men ging er op zitten… er werd wat gelachen en gedanst … en als kers op de taart werd dan de Hitlergroet gebracht, om de geviseerde duidelijk te omschrijven = een nazi…  een  flamin….  en daarmee moest de zaak afgelopen zijn.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element, concept: 50140724

En dan de ramp van de eeuw = het is geen “sale flamin” maar een Slowaak. Hebt dan nu voor???

 

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element, concept: 50140724

En dan begint snel de operatie schadebeperking en de doofpotoperatie.

De telefoonlijnen van de “broeders” en “kameraden” zullen dan ook roodgloeiend gestaan hebben, waarbij er dan ook soortgenoten in Vlaanderen mee in bad werden getrokken. Veel info zal ook mondeling doorgegeven zijn. Dit aspect lag immers te gevoelig, we zitten in 2018 met gemeenteraadsverkiezingen en met federale verkiezingen in mei 2019. Bovendien zou dit ook internationaal nadelig geweest zijn voor het “verdraagzame Wallonië en de Franstaligen in het algemeen”…

Had het werkelijk een “sale flamin…” geweest, dan was er geen letter aan vuil gemaakt  geweest, ook niet door diegenen aan Vlaamse kant die nu “moord en brand” schreeuwen.

De medische tussenkomst gaat ook in dezelfde richting:

“Op dat moment ligt de cel vol urine en uitwerpselen. De arts gaat de cel niet binnen en vraagt vanop de gang of alles oké is. Zonder Chovanec grondig te onderzoeken, oordeelt hij dat het medisch gezien mogelijk is dat hij opgesloten blijft, aldus VRT.”

En:

““Hij verdient het niet om gereanimeerd te worden”, zou een van de agenten van de luchtvaartpolitie na de arrestatie van Chovanec hebben gezegd. De verklaring komt van een ambulancier van het MUG-team dat tweeënhalf jaar geleden ter plaatse kwam en is opgenomen in het gerechtelijk dossier, schrijft De Standaard…” Bron: HLN

Nog een citaat:

“Henrieta uitte ook haar bedenkingen over de artsen. “In het onderzoek staat dat drie politiemensen en ambulanciers de dokter hoorden zeggen dat het geen groot verlies zou zijn als mijn man zou sterven door dat kalmeringsmiddel.”

Het gaat om deze quote die in het gerechtelijk dossier is opgenomen, blijkt nu:

“We zullen hem een dosis geven (een inspuiting, red.) en als hij een hartaanval krijgt, is dat geen groot verlies.” Een van de vrouwen van het MUG-team zou de uitspraak gedaan hebben, schrijft De Standaard. De quote verscheen gisteren in de Slovaakse pers.”

De verontwaardigde reacties op dit optreden van de medische diensten, geven wel blijk van een tergende selectiviteit en geheugenverlies, want Vlamingen die bv. in Brusselse ziekenhuizen terechtkomen (met uitzondering van het AZ VUB Jette), zullen dergelijke praktijken bekend voorkomen.

Neem daarbij dan de Vlaamse advocaten van de weduwe Chovanec… en voilà: “de quoi on se mêle .. ces flamingants…”, en de doofpot was een feit.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element, concept: 50140724

Besluit : Als ik alle elementen uit de “doofpot” en de “Hitlergroet” samen voeg en verbanden leg, dan zijn er voldoende aanwijzingen die aanduiden dat Jozef Chovanec het slachtoffer werd van o.a. Vlamingenhaat.

Ter attentie van de PVDA: als er hier sprake is van racisme, dan gaat het om een diep-geworteld anti-Vlaams racisme, dat echter niet strafbaar is, en waarvoor men gedecoreerd en in de adelstand verheven wordt, en waarmee de PVDA ook geen problemen heeft.

Het toppunt is dat een dergelijk slachtoffer nu gebruikt wordt voor aan anti-Vlaamse oorlog… of gewoon de voortzetting van wat met Jozef Chovanec begonnen was. Of het toppunt van arrogantie en cynisme.

Als het voormelde besluit in de openbaarheid zou komen, vermoed ik dat het vlug zal afgelopen zijn met het Chovanec dossier, dat vervolgens – zoals reeds gemeld – geruisloos zal verdwijnen tussen de plooien van de geschiedenis. 

H.P.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De voorbije jaren zijn  al vele mensen uit Europa en elders ons komen bezoeken om zelf vast te stellen wat er in Syrië gebeurt. Zij hadden vlug begrepen dat hetgeen de  gewone media daarover schrijven, meestal het tegendeel is van de waarheid. Nagenoeg allen getuigen dat ze deze werkelijkheid met hun eigen familie of nauwste kennissenkring niet kunnen delen omdat ze niet geloofd worden. Immers, de meerderheid van de mensen heeft een duidelijk etiket nodig. En dat krijgen ze van de media. Zelfs wanneer ze de grofste leugens telkens weer herhalen, worden ze voor de meerderheid van de mensen, – gelovige, kerkelijke en intellectuele middens  incluis -, de waarheid. Slechts een kleine minderheid die voldoende afstand kan nemen van de drukte en de schijn van deze wereld, lijkt in staat het uiterlijk vertoon en bedrog te doorzien. Zij worden door de meerderheid dan belachelijk gemaakt en voorgesteld als zijnde asociaal, onaangepast. In het dieptepunt van de Sovjet-tijd wisten sommige Russen dat hetgeen de Pravda (Waarheid) met veel nadruk bleef verkondigen, leugen was en wat herhaaldelijk als leugen werd voorgesteld, eigenlijk de werkelijkheid was. Onze gewone media zijn nu gezakt tot dit niveau van de toenmalige Pravda.

Nvdr: enkele vrije geesten, journalisten die hun beroep eer aandoen:

Telkens wanneer het Syrische leger en zijn bondgenoten een deel van het volk konden bevrijden van de terroristen, brachten onze media een spectaculair verhaal van een chemische aanval, bomvaten, aanvallen op ziekenhuizen of martelingen, door het Syrische leger verricht. De overgrote meerderheid van de Syrische burgers zagen dat het misdaden waren door het westen zelf gepland of verzonnen om de verdere bevrijding van het land te beletten. De meeste anderen hadden hiervan geen flauw besef.

Ons eigen VRT nieuws blijft nu al weken lang waarschuwen voor zogenaamd nep-nieuws omtrent de covid-19. Het eenvoudige en decennia lang beproefde middel hydro-xychloroquine zou niet werkdadig zijn of zelfs gevaarlijk, het coronavirus zou veel gevaarlijker zijn dan de gewone seizoengriep, Bill Gates en de grote farmaceutische bedrijven zouden met het hele gebeuren rond de corona nauwelijks iets te maken hebben (op website van de VRT je krijgt wel zesmaal een foto te zien waarop iemand wordt gevaccineerd!)… We hebben vorige week uitdrukkelijk experts en topmedici uit de hele wereld aan het woord gelaten die, samen met nog vele anderen, overtuigend het tegendeel aantonen.

En nu staat de Russische dissident Alexei Navalny in het brandpunt van de belangstelling van de westerse media. Vergiftigd door het besmettelijkste en dodelijkste Novichok! Hoe komt het dat hij nog leeft (zoals Sergei en Ylia Skripal)? Hoe komt het dat niemand anders besmet is? Zou Poetin (met 80 % populariteit), een meester in diplomatische bezonnenheid, een dissident (met een populariteit minder dan 5%) gaan vergiftigen en dan naar Duitsland laten vertrekken om de vergiftiging wereldkundig te maken? Al is er geen enkel bewijs, de westerse luidsprekers roepen eensgezind dat Poetin moet  gestraft worden! Zou het niet eerder de zoveelste valse vlag operatie van de CIA kunnen zijn om het nog gewone vaccin tegen covid-19 dat verrassend door Rusland als eerste op de markt gebracht werd te kelderen? Of om de goedkope gastoevoer vanuit Rusland naar Duitsland en Europa langs  de Nordstream 2 (die op het punt staat voltooid te worden), toch nog te blokkeren?

Inmiddels beschrijven onze media de Franse president als de redder van Libanon. Nochtans waren Libanese en Syrische christenen bijzonder onaangenaam verrast toen de Fransen het Noord-Syrische Sandrak Alexandrette (Iskenderun) in 1939 als geschenk aan de Turken aanboden. Zo werd de doodsteek gegeven aan het Antiochië, waar de hl. Petrus 7 jaar bisschop was, van waaruit de hl. Paulus het christelijk geloof verspreidde, de hoofdstad van het christelijke oosten, lichtbaken van kunst en cultuur en zetel van verschillende patriarchaten van oosterse kerken. Het eens zo majestueuze Antiochië in Syrië is nu Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay, waar het roemrijk christelijk verleden deskundig is uitgewist. En Frankrijk onderhield zogenaamd een bijzondere relatie met het maronitisch patriarchaat! Sindsdien heeft Frankrijk “de tedere moeder voor de christenen in het oosten” niet anders gedaan dan Libanon en Syrië helpen wurgen, met dramatische gevolgen vooral voor de christenen.  De schijn van de media staat in schril contrast met de werkelijkheid.

We schreven in het begin van dit jaar een open brief aan de VRT om de mediamanipulatie i.v.m. Syrië onder de aandacht te brengen, met verwijzingen naar een aantal bronnen die wel bereid zijn waarheidsgetrouwe berichtgeving te verstrekken.

Voor overtuigde christenen die meer bewust willen leven, hebben we in ons bericht een aparte bezinning voorzien. Om de diepere werkelijkheid van zichzelf en van de wereld te verstaan moet men afstand nemen van deze wereld en zich wenden naar het Woord van Hem die ons  geschapen heeft.

P. Daniel

Flitsen
De zondagseucharistie trachten we zo feestelijk mogelijk te vieren en deze zondag met enkele bijkomende wijdingen. Hiervoor gebruiken we de rijke byzantijnse gebeden. Vóór de mis hebben we het zout en het water gezegend achteraan in de kerk bij de gevulde wijwaterkuip. Na de mis baden we de lange gebeden voor de wijding van een nieuwe icoon, nl. van O.L.Vrouw van Guadelupe (Nvdr: ingesloten foto kunnen wij om technische redenen niet plaatsen. Zie video’s. ) De icoon werd deze week geschilderd en voor het altaar geplaatst met de bedoeling dat we zouden blijven bidden opdat het wereldwijd doden van het ongeboren leven, de grootste holocaust aller tijden, eens zou eindigen.

Lees verder

De Chovanecgate (5-1)

DE DOOFPOT – DE HITLERGROET, luik 1:

 1. De Doofpot :

Een aspect waarover niet wordt gesproken en geschreven is de oorverdovende stilte aan Franstalige kant over dit drama.  Een stilte die de “omerta” van de maffia doet verbleken. Een stilte over alle partijgrenzen heen.. en in alle geledingen van de maatschappij, waar zelfs water en vuur worden verzoend, althans tijdelijk.  Als een “donkergekleurde”  of een “bloedrode” een probleem heeft, staat bij manier van spreken, binnen het uur, het ganse “kot” in brand, desnoods letterlijk.  En “zwijgen” ligt ook niet in de aard van  “la Race des Seigneurs”.  Een dergelijke samenspanning  kan zich dan ook alleen maar voordoen in één domein en dat is in de strijd tegen “les sales flamins…” op wiens kosten men ondertussen wel leeft.   Deze  strijd vindt zijn oorsprong in de haat en verachting tegen de Vlamingen, sinds 1830, en is het fundament van het kunstmatige Belgische gedrocht en het “handelskenmerk” van de Belgische bezetter van Vlaanderen. Het begon met “les paysans.. les ménapiens…” en na WO I en WO II kwamen daar nog “les boches… les nazi’s.. les fachos..” bij.

In deze anti-Vlaamse strijd zijn er geen gematigden aan Franstalige kant, alleen valsaards… wiens maskers dan vallen en een strijd die wordt gevoerd met behulp van verraders aan Vlaamse zijde. Bij deze strijd is alles toegelaten.. !!! Het voormelde is van belang voor een goed begrip van het Chovanec drama. (zie infra).

En na 2,5 jaar doodse stilte wordt dan plotseling – via het lekken van de beelden over het gebeurde in de cel in Charleroi – het deksel van de beerput gerukt. 

Hierbij stellen zich twee vragen:

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen
 • 1. Is dit lekken in het belang van het onderzoek?… of…
 • 2. Gaat het hier om een lek voor “politieke afrekening?”

– In het eerste geval werden bij hier, bij Golfbrekers,  tientallen concrete elementen gepubliceerd,  met bijhorende vragen  waarvan de antwoorden van die aard zijn om bij te dragen tot de waarheidsvinding. In de politiek, bij de MSM regime pers en bij de “pseudo” deskundigen  is er weinig weerklank aan gegeven.   Men schopt wild om zich heen… maar gerichte vragen over het drama en de doofpot blijven, op enkele na, achterwege.

– Bij het tweede aspect was er heel wat meer beweging. De beelden waren nog niet “koud” of er ontstond een hetze tegen Jambon en de N-VA… de samenzweerders stonden dus blijkbaar al klaar in de startblokken voor het lekken van de beelden.   Ik heb geen enkele affiniteit met Jambon en de N-VA maar ik ga evenmin meehuilen met de wolven in het bos. Ere wie ere toekomt, de advocaat Hans Rieder had hier wel een punt wat Jambon betreft. Ook in een artikel bij Doorbraak werd door dhr. Drabbe een genuanceerde opinie gegeven.

In de MSM regime pers was het echter  alle hens aan dek      in de strijd tegen de politieke vijand..  een strijd die evolueerde naar een anti-Vlaamse oorlog. Van belang hierbij is natuurlijk de aanslepende regeringsvorming en het feit dat de ministers Geens en Reynders quasi onvermeld bleven.

Deze anti-Vlaamse strijd bleek ook duidelijk uit het artikel over Els Schelfhout:

Zij zat vooral te worstelen met de N-VA en de Vlaamse nationalisten. Dit bleek uit volgende citaten:

“Daarnaast zijn er ook kiezers die geen voorstander zijn van het Vlaams-nationalisme en dus niet begrijpen waarom CD&V zo halsstarrig vast blijft houden aan N-VA.” en ” Als christendemocraat kan je moeilijk ook Vlaams-nationalist zijn.”

Affiche-FR-ELSE.jpg
ELS SCHELFHOUT: UNE AVOCATE DE LA CAUSE CONGOLAISE AU SENAT BELGE, die met een militair vliegtuig een Congolees kind ging halen

Over Geens, Reynders en de PS & logemaffia’s, geen woord. Soms zegt zwijgen meer dan spreken.

Gezien het voormelde, zijn er dan ook sterke aanwijzingen, dat het lekken van de beelden kaderde in een politieke machtsstrijd, waarvoor het drama van Jozef Chovanec wordt  misbruikt. Of:… na het ‘drama Chovanec’ , het ‘Chovanec schandaal’. Jozef Chovanec verdient echter beter.

Het is dan ook noodzakelijk de bron van het lek te kennen. Dit kan dan ook leiden naar de samenzweerders betrokken bij de doofpot operatie.

Hier dient de Min. van Justitie, Geens, desgevallend gebruik te maken van zijn positief injunctierecht. Als er een lek is bij het parket Charleroi & O.R. dient de P.G. van Bergen op te treden, gezien  de voorrang van rechtsmacht. Moest ook het parket generaal van Bergen betrokken zijn, dan dient de Min. van Justitie Geens te handelen cfr. de artikelen 485 en 486 van het wetboek van Strafvordering

Hij is dus niet machteloos, zoals hij laat blijken in De Afspraak 9.9.2020:

Krokodillentranen van EFC | De Dikke Blauwe

“Ik slaap daar niet van, ik ben daar ziek van. Dit soort zaken, de menselijke drama’s die ik al meegemaakt heb, dat zijn kerven in mijn ziel. Voor de betrokkenen zelf, is het tienduizend keer erger, maar ook voor mijn kabinet en mezelf is het zwaar, omdat je zo machteloos bent.”.

Zoals reeds vermeld in een vorige publicatie heeft de politiek, sinds het Octopus akkoord,  het gerecht en de politie volledig in zijn greep.  Een greep die er op gericht is  gevaarlijke onderzoeken te vertragen,   te saboteren en te doen verjaren, en dus niet om onderzoeken te versterken voor een goede afloop. Dit laatste gebeurt enkel wanneer het om politieke vijanden en gevaarlijke boodschappers gaat. Dan werkt het gerecht feilloos tegen topsnelheden.

Geens zit hier dan ook schijnheilig vals te lullen waarbij hij iedereen voor nuttige idioten neemt, zoals hij ook doet bij het symbool dossier bij uitstek, dàt van de Bende van Nijvel.

En dan nog een citaat uit de laatste link van de Koen :

“Hoe kan het dat de zaak Chovanec zo lang onder de radar is gebleven? Wie wist wat op welk moment? En welke fouten zijn er gemaakt? Op al die vragen wordt nog altijd naar antwoorden gezocht…”

Had Koen(tje) Golfbrekers gelezen dan stond hij al heel wat verder met zijn kennis. Hij heeft wel geluk dat de Kaaiman bij De Tijd met pensioen is.

Koen - de betekenis volgens Van Dale 1898

In het volgende punt zullen we de Koen een handje toesteken.

Morgen verneemt u meer in luik 2.

H.P.

“B.V.”: Blote Vlaming(en)

We geven het ruiterlijk toe: het B.V.-schap heeft ons eigenlijk na onze prille tienerjaren niet meer geïnteresseerd. Omhooggevallen, zelfvoldane, egocentrische, aandachtzoekende, betweterige narcisten… zijn zowat de eerste woorden die bij ons opkomen om de meeste zgn. B.V.’s te beschrijven.

Toen heel de heisa over hun naaktshow ontstond, dachten we meteen dat ze wéér iets gevonden hadden om – in de coronaluwte – de media, politici én het argeloze publiek warm te maken voor hun “financiële problemen” en de neergang van de zgn. “cultuursector”. Tenslotte is negatieve reclame ook reclame. De online versie van een Vlaamse “Playgirl“. De gedeelde verontwaardiging en sympathie van de media was dan ook opvallend. Onmiddellijk werden er voorafgaande gevallen aangehaald die fataal afliepen, onmiddellijk werden alle registers open getrokken om aan te tonen dat de B.V.-show ook de verdienste had “het probleem” te benoemen om tieners te beschermen tegen zichzelf. M.a.w. afleiding en sturing.

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten -- Als je iets doms doet, moet je de gevolgen dragen (liefst zonder kl… | Figuurlijke taal, Uitdrukkingen, Gezegden

Dat ze zo stom zijn in te gaan op een lokvogel – “catfish” in huidige jargon – om zich in al hun glorie, al dan niet in actie, te (laten?) fotograferen, filmen en dat dan verspreiden via het wereldwijde netwerk-dat-ruimte- en-geesten overschrijdt, is iets dat buiten onze saaie normaliteit valt. En dat ze dan verontwaardigd-gekwetst-boos uit de linkse hoek komen… “ons gezin… de kinderen…” ochgottekes, wat gaan die daarvan denken?… ze zullen gepest worden op school…” getuigt van een wereldvreemdheid die slechts overtroffen wordt door de nominatie van Trump voor de vredeprijs. Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten…

Vooraleer de poco hamer toeslaat…

🤐 Popular - Zipper-Mouth Face

Alle verwijzingen naar zigeuners moeten in de toekomst geweerd worden. Dàt zal u zonder enige twijfel al vernomen hebben. U zal dus geen zigeunersalade, geen zigeunersaus, geen zigeunerschnitzel onder die benaming meer kunnen bestellen of kopen. Of er nog zigeunerbloeses of -rokken mogen verkocht worden is onduidelijk. Eigenlijk snappen we de achterliggende redenering – discriminatie, in het slecht daglicht stellen van een groep – niet. Wij lusten de “zigeuner”gerechten, wij houden van de waaiende rokken, de vrouwelijke bloeses. Niets mis mee, toch? Ook in de muziekwereld wordt de ban van het woord “zigeuner” een probleem. Tal van schlagers, operettes en zwaardere muziekstukken vermelden, bewieroken zelfs, deze minderheid, die vooral berucht is voor haar vingervlugheid. Wat gaan ze nu doen? De liederen bannen op YT, de teksten herschrijven?

Geniet dus nog snel vooraleer liedjes zoals deze hieronder verdwijnen en/of “hertaald” worden zoals dat heet:

En dit lied herbergt zelfs twee verboden woorden, een dubbele belediging… “Du schwarzer Zigeuner”… en zeggen dat wij dit van het begin tot het einde konden (… zelfs nu nog) meezingen. Ach… wat waren we toen onbewust van de impact die we veroorzaakten op het zigeunergemoed.

Alle gekheid op een stokje: de laatste zin van het lied is treffend… “Spiel mir was vor, denn ich will vergessen heut’, was ich verlor…” Naar muziek luisteren om even te kunnen vergeten wat we verloren hebben en wat we nooit meer zullen kunnen terugvinden.

Onze redactie publiceerde in de loop der jaren verschillende artikels over zigeuners en hun capriolen, o.a. in Duitsland, in Gent, in Nederland, Spanje… (Google: Golfbrekers zigeuners) Zoals bv. deze onderstaande, waarbij een groot aantal der ingesloten afbeeldingen en video’s intussen gecensureerd werden. Maar dat zijn we inmiddels gewoon geworden. Het verschil met pakweg enkele jaren geleden is dat het nu veel sneller en veel frequenter gebeurt. Als het te dikwijls aangeklikt, bekeken, wordt, dan wordt het verwijderd… “voor uw eigen goe”, zegt men in Antwerpen.

De Chovanecgate (4/2)

HET GERECHTELIJKE ONDERZOEK, luik 2

We verwijzen naar de publicatie van luik 1, met als laatste zin een referentie naar een uitspraak van Mr. Hans Rieder, nl.:

Over Jambon heeft hij wel een punt. Het was immers Geens die men had dienen aan te spreken.(zie supra, luik 1).

Dit kwam ook aan bod in een artikel bij Doorbraak:

“Drabbe voegt hier nog aan toe dat ook het kabinet Justitie misschien had kunnen ingrijpen, wat niet gebeurd is. Het is dus absoluut niet enkel het kabinet van Jambon dat meer had moeten doen…”

Dit artikel gaat al in de goede richting, maar om de PS en logemaffia’s te vernoemen, zal het een brug te ver geweest… Intussen is ook de PVDA op de barricaden gekropen met een video, getiteld: “Fascisme en racisme horen niet thuis bij de politie”.

En…:

“De dood van Chovanec is geen op zichzelf staand geval. Deze week werd een geheime Facebookgroep van politieagenten blootgelegd waar men racistische posts maakt en geweld verheerlijkt. Op vraag van PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders veroordeelt de commissaris-generaal van de politie dit gedrag. Maar daar mag het niet bij blijven. We hebben een andere politie nodig. De top van de politie en minister Jambon hebben een cultuur geïnstalleerd waarin geweld gebanaliseerd, verzwegen en toegedekt wordt door de top van de hiërarchie. We hebben democratische controle nodig over de politie. En een politie waar racisme onnodig geweld en extreemrechtse ideologieën geen plaats hebben…”

Men heeft wel veiligheidshalve de commentaarfunctie uitgeschakeld!

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

In naam van de 150 miljoen doden van het communisme, marxisme, stalinisme, maoïsme.. e.a. komt men hier lessen geven.  Men wil een andere politie: een KGB.. een Stasi …om de politieke vijanden te bevechten??  Over de grond van de zaak natuurlijk geen woord. Kan ook moeilijk gezien deze PVDA een frontstore is van de loge met behulp van de S.V.

Manus manum lavat… – liesonderweg

Hierbij een bruggetje naar een foto over de verbanden achter de schermen.

En ook advocate Ann Van den Steen trekt ten strijde, weliswaar met opgetrokken handrem: Ik ben een believer van Justitie, maar nu lijkt België een apenland” Het artikel zit achter een betaalmuur, maar de titel is al behoorlijk hallucinant. Een citaat uit de inleiding:

“Bijna heel de wereld heeft gebeld. Van de New York Times tot een Koreaanse krant. Iedereen is gechoqueerd door de beelden uit die cel”, zegt Ann Van de Steen (57). “Iedereen, behalve het parket van Charleroi. Ik lig daar wakker van.”

Het zijn alleen nog idioten die in de Belgische Justitie geloven, en zij die er voordeel uit halen.  Over de grond van het probleem, de PS maffia en de logemaffia’s… geen woord! Kan ook moeilijk: ze was immers 12 jaar schepen voor de Sp-a. in Aalst! Dit werd echter niet vermeld in het De Morgen artikel (supra). Moest ze doorbijten dan komt ze immer terecht bij de “broeders & zusters” en de “kameraden” en dat is nooit gunstig voor de politieke en beroepsloopbaan en/of zelfs voor de gezondheid.

In het artikel is er ook een verwijzing naar de vrijspraak van een spoedarts:

“Kris Permentier, de spoedarts die vorige week in beroep werd vrijgesproken voor de moord op zijn echtgenote, wil eerherstel. Het hof van beroep in Gent sprak de man vrij op grond van twijfel. Zijn advocate Ann Van de Steen liet weten dat ze een procedure starten tegen de Belgische staat…”

Van belang is dat hij werd vrijgesproken op grond van twijfel, een twijfel speelt altijd in het voordeel van de verdachte. Er staat dus niet dat hij de feiten niet heeft gepleegd. Dit is van belang voor het volgende: “Spoedarts die werd vrijgesproken van moord op zijn vrouw is expert in zaak-Chovanec: “Veel agenten mailden me dat ze beschaamd waren”

“Niemand minder dan spoedarts Kris Permentier is door de nabestaanden van het Slovaakse slachtoffer Jozef Chovanec (38) aangesteld als tegenexpert in de zaak van de dramatisch afgelopen ‘Hitlergroetarrestatie’ in Charleroi. Permentier werd begin dit jaar vrijgesproken voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg hij nog 24 jaar… “

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Er gebeuren hier blijkbaar zeer rare zaken… gaat de twijfel dan overal het zelfde gewicht hebben? Of is er hier sprake,  zoals men in het Frans zegt: ”de renvoyer l’ascenseur…”. (sic).

Het Comité P:

In het Chovanec dossier blijft het Comité P zeer discreet, in tegenstelling tot andere dossiers die beter in de markt liggen.

Men dient te weten dat het Comité P ook een gepolitiseerde instelling is, met ook tal interne conflicten. Deze werden recent beschreven door Walter De Smedt (=ex lid) in zijn boek “Het Land van de Onbestrafte Misdaden”. Volg bruggetje: u kan het boek inkijken.

“Wat mij nog het meest bekommerde was niet de prijs die ik moest betalen voor mijn koppigheid. Neen, wat ik niet van mij kon afzetten was het gevoel dat dergelijke onwettelijke en onbehoorlijke methodes vroeg of laat tot een catastrofe zouden leiden.” (W. De Smedt)

Zolang dat het gaat tegen kleine vissen en de politiek correcte kaarten goed liggen, lukt het nog. Als de zwaargewichten in het vizier komen, en de politiek correcte kaarten liggen moeilijk, dan spelen de politieke en occulte invloeden een rol. Van belang hierbij zijn niet de voorzitters die komen en gaan, en de andere leden, maar de ondervoorzitter Guy Cumps die daar al meer dan 20 jaar op zijn stoel zit geplakt met Pattex.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

En wie is Guy Cumps? U verneemt meer bij een online forum over de Bende van Nijvel (BvN):

“1 Ben 13-11-2016 21:01·         Beheerder

Guy Cumps was eerste Substituut in Nijvel. Cumps werd in juli 1985 (op dat moment een gerechtelijk stagiair), midden in het onderzoek naar de dood van Latinus, tot substituut benoemd en belast met het directe opvolgen van het onderzoeksdossier Latinus. Cumps stond als reserve-officier niet alleen in contact met de militaire veiligheidsdienst maar hij stond ook in verbinding met commissaris Massart van de Staatsveiligheid. Nog voor zijn benoeming tot substituut, op 16 april 1985, richt Cumps zich tot onderzoeksrechter Schlicker waarin hij vraagt om nauwkeurig op de hoogte gesteld te worden van de geplande onderzoeksverrichtingen en van de stand van het onderzoek…”

Of duidelijker gezegd: Cumps diende op bevel van de Procureur Deprête, de O.R. Schlicker in het oog te houden die het BvN dossier behandelde !! Een dossier dat nadien in de doofpot belandde in Charleroi.

En Ben = beheerder, is een PVDA’er!!!   De wereld is klein, en het zijn alleen de bergen die elkaar nooit gaan tegen komen.

En dan is er nog Didier Reynders (didi  pour les femmes!!). Momenteel EUSSR commissaris voor Justitie en in 2018 Minister van Buitenlandse Zaken. Hij wil een onderzoek door België en niet door de EUSSR commissie. (zie De Chovanecgate (3).

Hij wordt ook omschreven als Teflon Didier: “Het is gebeurd. Didier Reynders (MR) heeft eindelijk zijn Europese topjob vast. Het orgelpunt van een bijna ongeziene carrière van 20 jaar in de Belgische toppolitiek. Niets leek hem te deren, wat hem de bijnaam “Teflon Didier” opleverde. En een adresboekje om u tegen te zeggen….”

Het adresboekje is best mogelijk, maar wat wel van belang is, is dat Reynders kabinetschef  is geweest van de toenmalige min. van Justitie Jean Gol. In die functie heeft hij kennis kunnen nemen van explosieve dossiers, die toen het land op zijn grondvesten deden daveren. Een kennis waardoor hij voor de rest van zijn leven “op rozen zit….” . Trouwens, de gekatapulteerde “premier” Sophie Wilmès is de dochter van Philippe Wilmès, voormalig kabinetschef van Jean Gol.

Het voormelde, een beperkte opsomming, geeft dan ook blijk van een selectieve herinnering, resp. selectieve verontwaardiging en een situationele ethiek en dan zijn er verborgen agenda’s in uitvoering. Ofwel is er overal een probleem ofwel nergens.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

De heisa ronde de dode Slowaak is buiten alle proporties, vergeleken met andere bloedige beerput- en dito doofpotdossiers,  met vele honderden onschuldige slachtoffers die nog steeds wachten of gerechtigheid, en die worden doodgezwegen.  Met wat is men hier dan  ook bezig:… met de dode Slowaak of met verborgen agenda’s??

Ofwel maakt men een juiste en volledige diagnose van de kanker(s) ofwel zwijgt men. Zijn venijn spuwen kan eens goed doen, maar brengt geen aarde aan de dijk.

Het drama en de doofpot van Charleroi vallen immers niet zo maar uit de lucht. Het is één der zovele etterbuilen waarin het rot corrupte Belgische regime grossiert. Sinds ruim 50 jaar, beginnende met de aanslag op de Innovation, is er een reeks van bloedige terreurdaden, fraude  &  corruptie dossiers en vooral pedo zedenzaken.  Al deze zaken blijven gevolgen hebben en worden gebruikt als chantagewapen.  Als men niet kan omgekocht of gechanteerd worden heeft men geen schijn van kans om een sleutelpositie te bezetten.  Uiteindelijk moet iedereen zwijgen voor iedereen en iedereen dreigt iedereen af!!!

In deze bloedige beerputdossiers lopen er ook sporen naar het buitenland, waaronder naar de duivel in het Midden Oosten, die totaal “UNTOUCHABLE”  en tevens onbenoembaar is.  Zelfs Teflon Didier is hier vele maten te klein.

Over het vermoedelijke motief dat een rol heeft gespeeld bij de afhandeling van de aanhouding van de Slovaak Jozef Chovanec, heerst er een oorverdovende stilte.

We zullen daar op terugkomen in een volgende publicatie. Want het is immers dit motief dat een verklaring kan geven voor het drama en de daarop volgende doofpot.

Het zou dus perfect mogelijk kunnen zijn, dat al diegenen die nu moord en brand schreeuwen, plotseling gaan zwijgen… De zaak Jozef Slovanec  zal dan geruisloos verdwijnen tussen de plooien van de geschiedenis.

En als de Slowaken het niet willen begrijpen, dan zal EUSSR Brussel het hun wel uitleggen.

H.P.

De Chovanecgate (4/1)

HET GERECHTELIJKE ONDERZOEK, luik 1

Ook hier worden we geconfronteerd met de meest uiteenlopende commentaren, die geen duidelijk beeld geven van wat er werkelijk gebeurd is m.b.t. het optreden van het gerecht.

Tidy man — Wikipédia

Als het parket een P.V. ontvangt van de politie kan het starten met een vooronderzoek ofwel onmiddellijk het dossier (… verticaal) klasseren.

Voor zwaardere feiten kan het parket dan een (onderzoeksrechter) O.R. vorderen waardoor het vooronderzoek overgaat naar een gerechtelijk onderzoek, wat blijkbaar in Charleroi snel gebeurd is. Vanaf dat ogenblik is de O.R. “baas” van het dossier.

Voor nieuwe elementen dient het parket dan te werken via bijkomende vorderingen aan de O.R.  De verdachte en de burgerlijke partijen kunnen bijkomende onderzoekdaden vragen aan de O.R., cfr. de wet Franchimont.

Bij weigering  kan men in beroep gaan bij de K.I.B. (Kamer van Inbeschuldigingstelling). En als de K.I.B. weigert is nog Cassatie beroep mogelijk.

Als men problemen heeft met het onderzoek door de O.R.  kan men deze desnoods wraken. Of men kan verzoeken dat het onderzoek overgeheveld wordt naar een ander rechtsgebied, ingeval van belangenconflicten. (zie dossier Reuzegom in Leuven).  Hierbij gelden wel strikte procedure regels en men dient dan ook snel op te treden, want het recht straft de partij af die blijft stilzitten.   Na 2,5 jaar  komt in alle geval de hoogdringendheid te vervallen.

En men wacht zeker niet tot de afsluiting van het onderzoek door de O.R. en de niet – in verdenking stelling door de O.R. van de verdachten.

Er blijft bovendien nog de mogelijkheid over om toepassing te vragen van artikel 136 en 136bis van het Wetboek van Strafvordering: “17 NOVEMBER 1808. – WETBOEK VAN STRAFVORDERING – EERSTE BOEK. (Art. 8 tot en met 136ter”. Het is weliswaar  een procedure die weinig courant is, maar ze is voorzien. Zowel de procureur generaal als de burgerlijke partij hadden dan  respectievelijk kunnen vorderen & verzoeken aan de K.I.B. dat het onderzoek onttrokken werd aan de R.K. en de O.R. van Charleroi, en verder gevoerd werd onder toezicht van de K.I.B. van Bergen.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Waarom heeft de burgerlijke partij van deze procedure geen gebruik gemaakt? Waarom heeft de P.G. van Bergen hier geen initiatief genomen?

Als men dan toch de deuren wil gaan platlopen bij ministers, dan hadden de klagers zich moeten richten tot de Minister van Justitie Geens. Deze mag weliswaar niet tussenkomen in lopende onderzoeken, en zijn positief injunctierecht, was hier ook niet meer van toepassing, gezien er een onderzoek werd opgestart, maar hij had wel de P.G. van Bergen kunnen ontbieden en zijn aandacht vestigen op de artikels 136 en 136 bis van het Wetboek van Strafvordering. Een goede verstaander heeft dan maar een half woord nodig. (… en dit in het belang van het onderzoek).

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Volgens de media heeft de burgerlijke partij bijkomende onderzoekdaden gevraagd. Werden deze uitgevoerd en – zo niet – werd er dan beroep aangetekend?  Werd de inbeslagname gevraagd van de documenten waarvan sprake in de publicatie 1 – 2 en 3?.  Het is immers in deze documenten dat men sporen kan vinden over de voorgeschiedenis en nadien over de “doofpotstrategie”, van dit drama. Werd bv. ook de inbeslagname gevraagd van de camera beelden opgenomen in de andere ruimtes van de luchthaven??

De voormelde, zeer beperkte inleiding, betreft dan de zuiver juridische aspecten van deze zaak.

In de praktijk spelen er echter tal van andere elementen een beslissende rol. Elementen die zeer gevoelig liggen, en dan ook onvermeld blijven, zeker in een logegazet zoals HLN!!

Het is wel een geluk dat de advocaat Hans Rieder van de balie van Gent hier een voorzet heeft gegeven:

In de zaak-Chovanec gaat alle aandacht naar de politieke verantwoordelijkheid van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA). Veel minder aandacht is er voor de agenten en medici die in de cel van Chovanec waren. Volgens strafpleiter Hans Rieder bestaat er een promiscue relatie tussen de politie, bepaalde magistraten en het parket om de zaak in de doofpot te steken. …..

Jozef Chovanec is dood. Jozef Chovanec is gedood. Jozef Chovanec is gedood door een zich vermakende bende. De bende bestond uit politie en medische hulpverleners. George Floyd is dood. George Floyd is gedood. Derek Chauvin vertrok geen spier bij het doden…….

De macht van de politie en de magistratuur is een ongebreidelde macht geworden. Misschien door het verdwijnen van de nietigheden? Geen sancties meer mogelijk? Who knows…

In ieder geval de politiek staat er machteloos naar te kijken. De pers ook. De juiste vragen worden niet gesteld. Het lijkt erop dat ook de politiek bang is voor die ongebreidelde macht. De pers stelt geen vragen omdat ze met de politie en de bepaalde magistraten in bed liggen voor het krijgen van scoops. Waarom was het doden van Jozef Chovanec trouwens geen scoop? Jan Jambon mag dan al dan niet sterke Jan blijken te zijn, hij is vooralsnog geen procureur des Konings, geen onderzoeksrechter en geen directe tuchtoverheid van één van de leden van de bende doders….. “

 • 1. De verwijzing naar Floyd George: is ofwel onwetendheid ofwel kwade trouw. Floyd George was immers een in scène gezette “psyops” door de Deep state.
 • 2. “ De doders van Chovanec” (sic). Als advocaat zou hij moeten weten dat tot er een in kracht van gewijsde gerechtelijke beslissing is, het vermoeden van onschuld geldt. Een rechtsprincipe waarop hij zelf beroep doet voor zijn “cliënten”.  De betrokken agenten zouden desgevallend een klacht kunnen indienen bij de stafhouder van de balie van Gent, maar gezien er daar ook een “probleem” is kunnen ze beter nog wat wachten… immers… eind augustus moest de stafhouder van de Gentse balie opstappen.
 • 3.  Als hij dan het parket & politie en politiek aanvalt, heeft hij een “puntje..” maar niets meer.  Als hij het dan meer bepaald over Charleroi heeft, komt men terecht in het epicentrum van de PS maffia en logemaffia’s.  Dit aanpakken is natuurlijk levensgevaarlijk, ook voor een advocaat.

Over de PS maffia, een opsomming van de exploten van de laatste decennia. Interessante literatuur: ga d’r even bij zitten…volg bruggetje: Wat een nest! 40 jaar schandalen!

De afdeling in Vlaanderen maakt hier ook deel van uit.

Deze PS maffia heeft dan ook de kenmerken van een criminele organisatie die valt onder toepassing van artikel 324 bis S.W.

Over de loge, evenmin een woord. De werkelijke macht in dit land sinds 1830. Een functie bij het gerecht en de politie is immers totaal onverenigbaar met een lidmaatschap van de loge. De belangen van de “broeders” en “zusters” gaan immers voor op de ambtsverplichtingen. Een bron:

Naar een grondwettelijke kritiek van de verenigbaarheid tussen het rechterlijk ambt en de koninklijke kunst    Stefan Polakiewiez Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Rechten Universiteit  Antwerpen Academiejaar 2006-2007 Derde Licentiaat Rechten”

 • 4. De politiek bang van de magistratuur en politie: nog zo’n dooddoener! Het Octopus  akkoord was immers een politieke hold – up op de politie en gerecht.  Het resultaat is , dat via mandaat functies, alle sleutelposten in handen zijn van politieke creaturen er geparachuteerd door politieke zetbazen, aan wie ze dan schatplichtig zijn. Onder paars  – groen zijn deze plaatsen praktisch allemaal ingenomen door de linkse en loge mannen en vrouwen. De parketten zijn de facto filialen van politieke partijen.
 • 5. De media: deze zijn niet bang, ze worden immers gecontroleerd door dezelfde linkse en logemaffia’s. Deze MSM leugenpers, fungeert dan ook louter als partner in crime van het regime, en als wapen tegen de politieke vijanden, en boodschappers met de gevaarlijke waarheden.  De dood van Chovanec was inderdaad geen “scoop….”(sic), de MSM  leugenpers was immers betrokken bij de doofpotstrategie via de “broeders en kameraden”.

Hans  Rieder schopt hier dan ook wild om zich  heen, maar zwijgt over de grond van de zaak. Zoals hij ook zwijgt over die andere doofpot in Charleroi, m.b.t. de Bende van Nijvel, met 28 officiële doden en een dozijn niet officiële.  Een dossier dat naar Charleroi vanuit Dendermonde werd versast met behulp van het parket generaal en het hof van beroep van Gent, alwaar Hans plaatsvervangend raadsheer is en er recent ook een probleem had

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Recent werd de gepensioneerde BvN speurder  Roger Romelart “gezelfmoord” (sic). “Papa liep sinds doorbraak in het dossier zenuwachtig rond.” Vroeger werd ook al de magistraat Willy Acke verhangen. Iets gehoord??

Acke, Willy - Page 6 Acke10
Dode getuigen - Douglas De Coninck | gedrukt boek | Bibliotheek.nl

Hij zwijgt evenzeer over de ruim 30 getuigen, slachtoffers, speurders en magistraten die in het kader van de Dutroux zaak op één of andere manier om het leven kwamen (sic)!!!   Over deze zaak verscheen in 2004 ook een boek met als titel “Dode getuigen. Dertig mensen die niet zullen spreken op het proces-Dutroux” van journalist Douglas De Coninck.

De Duitse TV-documentaire ‘Dutroux und die toten Zeugen’ werd ook in België aangekondigd in dag- en weekbladen, maar tot de dag van vandaag was de reportage nooit te zien op de Belgische televisie. Naar verluidt zou er druk uitgeoefend zijn om het programma bij ons niet uit te zenden. Feit is dat er tot 2014 zelfs geen versie met Nederlandse ondertitels bestond, terwijl er bijvoorbeeld al wel een Engelse versie beschikbaar was. Drie jaar later was de documentaire een tweede keer te zien op ZDF naar aanleiding van de veroordeling van Marc Dutroux op 22 juni 2004. (U kan de documentaire met Nederlandse ondertiteling hier bekijken.)

Over Jambon heeft hij wel een punt. Het was immers Geens die men had dienen aan te spreken.(zie supra).

Morgen verneemt u meer in het tweede luik gewijd aan het Gerechtelijk Onderzoek.

H.P.

De Chovanecgate (3)

DIPLOMATIEKE ASPECTEN

Over de ontmoetingen van de Slowaakse ambassadeur met diverse Belgische overheidsinstanties is er ook al heel wat inkt gevloeid. Belangrijke vragen worden echter niet gesteld. Voor een goed begrip dienen we te kijken naar de basiswetgeving die deze diplomatieke contacten regelt :

18 APRIL 1961. – Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer.

Volgens dit verdrag is het officiële aanspreekpunt voor de ambassadeur, het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen dit ministerie vervult de dienst Procotol een sleutelrol. Zelfs de parketten dienen zich tot deze dienst te richten voor onderzoeken m.b.t. ambassades en het diplomatiek personeel.

“De Directie Protocol draagt er in grote mate toe bij dat de officiële betrekkingen tussen de in België gevestigde buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen en de Belgische Staat in goede banen worden geleid. Ze ziet toe op de toepassing van de Verdragen van Wenen inzake het diplomatiek en consulair verkeer alsook van de Zetelovereenkomsten tussen België en de internationale organisaties die in ons land gevestigd zijn of er een vertegenwoordiging hebben “.

Van alle contacten en ontmoetingen zijn er dan ook schriftelijke sporen, bij het Min. van Buitenlandse Zaken, maar ook bij de desbetreffende ambassade, en het Min. van Buitenlandse Zaken van het land van de ambassadeur, aan wie deze trouwens verslag dient uit te brengen, en dit alles volgens de “geplogenheden” die eigen zijn aan de diplomatieke wereld.

De schriftelijke contacten verlopen via de zo gezegde “diplomatieke nota’s”. Over het statuut van deze nota’s is er de niet meer zo recente studie van Prof. Venneman van de VUB. De studie biedt echter wel een inleiding en ook een hulpmiddel voor de behandeling van deze diplomatieke nota’s. (zie infra). 

 De versie dat de Slowaakse ambassadeur het niet meer wist, maar anderzijds wel vaststelde dat het een delicate zaak was, is dan niet alleen tegenstrijdig maar ook ongeloofwaardig. HLN: “Slovaakse ex-ambassadeur Vallo over mogelijk contact met Jambon over zaak-Chovanec: “Luister, dat is echt zeer delicaat” :

““Ik heb al twintig telefoontjes gekregen van Belgische journalisten”, zegt Stanislav Vallo. “Om maar één ding te weten: of ik die bepaalde persoon heb ontmoet.” De man, die op pensioen is in Slovakije, zit duidelijk verveeld met de aandacht. Volgens een uitgelekt rapport van Buitenlandse Zaken was er destijds rechtstreeks contact met toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, maar die ontkent dat stellig.  
“Officieel ben ik ontvangen op het ministerie door de diplomatieke raadgever”, zegt Stanislav Vallo. “Ik heb de diplomatieke raadgever ontmoet, en voor de rest herinner ik me niet… Het was een heel moeilijke periode voor ons allemaal.” “

Blijkbaar waren al die journalisten enkel maar geïnteresseerd of hij Jambon had ontmoet.  Dit zegt al veel met wat ze werkelijk bezig waren!!

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Van belang hierbij is dan ook: wie heeft die ambassadeur naar Jambon gestuurd? Zijn hiervan schriftelijke sporen?? Was min. Reynders hiervan op de hoogte? Ging hij ermee akkoord? Of niet? Wat was hier de rol van de dienst Protocol? Zijn er rechtstreekse contacten geweest tussen het min. van Binnenlandse Zaken en de Slowaakse ambassade? En zo ja: door wie ? Zijn hier van schriftelijke sporen??

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

In alle geval is het geheugenverlies van Jambon evenzeer ongeloofwaardig, gezien er steeds schriftelijke sporen moeten zijn van al deze contacten en ontmoetingen.  Werd door het kabinet van Jambon een verslag opgesteld van deze ontmoetingen? En zo ja: werd dit ook ter kennis gebracht en door wie?? Op het kabinet van Jambon is daarbij de rol van de kabinetschef Joy Donné van cruciaal belang. Een rol die totaal onbelicht blijft, vooral in de media.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Op basis van het voormelde dienen er dan ook een heleboel schriftelijke sporen te bestaan, ook in Slowakije, waarvan de inhoud kan bijdragen tot de waarheidsvinding. Werden de diplomatieke nota’s opgevraagd door de O.R. na goedkeuring door de afzender en de bestemmeling ervan (zie Venneman supra.)? Wie heeft er desgevallend een akkoord tot voorlegging geweigerd – voor zover dit gevraagd werd?   In alle geval wordt in de media en de politiek niet verwezen naar al deze schriftelijke sporen, zoals ook al het geval was met de verslagen voor het Bestuur der Luchtvaart. (zie De Chovanecgate, eerste publicatie).

Bij de ganse afwikkeling van dit drama, vallen er twee zaken op :

 • 1. De oorverdovende stilte aan Franstalige kant, over alle partijgrenzen heen
 • 2. En de stilte – ook in Slowakije gedurende 2 jaar…!!

 In verband met b.g. punt 2: 

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Was er hier een stilzwijgende akkoord op hoog niveau tussen de Belgische en de Slowaakse overheid? Begin 2018 was er een eerder linkse regering in Slowakije. Sinds maart 2020 is er echter een coalitie van rechtse partijen waaronder een partij die zeer kritisch staat t.o.v. de EUSSR.   Vreest men in Slowakije ook in het vizier te komen van EUSSR zoals Polen en Hongarije?

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Gebruikt men dan het dossier van Chovanec als middel om, zoals men in het Frans? zegt :“pour prendre le devant….” en waarbij EUSSR -Brussel en België dan in dezelfde zak belanden??  En waarbij er dan ook gebruik gemaakt werd van het oprakelen van dit dossier in België, ook voor politieke doeleinden. (zie De Pontius Pilatusshow 1 en 2).

Intussen schreeuwt men dan wel moord en brand in Slowakije over België. HLN: “Sowieso een blaam voor België”: parlement Slovakije vraagt dat Europese Commissie dood van Chovanec onderzoekt”

“Slovakije heeft onvoldoende vertrouwen in het Belgisch onderzoek naar het overlijden van Jozef Chovanec en wil dat de Europese Commissie de zaken gaat bekijken. Het parlement in hoofdstad Bratislava keurde woensdag hierover een resolutie goed. “Sowieso een blaam voor ons land”, reageert  UGent-professor Hendrik Vos.”

… Inderdaad, plotseling na 2,5 jaar !!!

De EU-Commissie heeft – in haar oneindige wijsheid – het verzoek van Slovakije afgewezen omdat – het is niet verboden te lachen – zij niet de bevoegdheid heeft tussen te komen in huishoudelijke ruzies tussen de lidstaten. De EU-commissaris voor justitie, Didier Reynders, weigerde commentaar te geven omdat – vindt hij – de zaak moet behandeld worden door de nationale Belgische overheid. (The Brussels Times: Fatal Charleroi arrest: EU Commission will not investigate custody death of Slovak man). Nochtans staat er in zijn EU-takenpakket uitdrukkelijk vermeld: “Verbeteren van de justitiële samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en verder ontwikkelen van de rechtsruimte.”

Een gemiste kans om van de gelegenheid gebruik te maken ook het volgende te onderzoeken. Nieuwsblad: “Gent verwacht duizenden zigeuners die uit Slowaakse stad moesten vertrekken. Duizenden ‘weggepeste’ Roma op weg naar België.”

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Uiteindelijk duikt de vraag op: Waarmee is men hier bezig? Met de dode Slowaak of met politieke afrekeningen??

Over de stilte aan Franstalige kant zal in een volgende publicatie verder worden ingegaan, want daar ligt de verklaring voor nog veel meer.

Uit al het voormelde kan dan ook afgeleid worden, dat het hier gaat om een ”staatszaak”, waarbij de belangen van het land in gedrang gebracht worden, zowel intern als extern.  Er is bovendien het veiligheidsprobleem in Charleroi. Volgens een bron is de enige mogelijkheid om de controles te omzeilen – en zelfs zonder geldig vliegtuigbiljet en identiteitspapieren in het vliegtuig te geraken – de toegang via de VIP zone, maar dit veronderstelt dan wel medewerking van… ??

Het komt hoe dan ook aan de bevoegde Min. Van Binnenlandse Zaken, De Crem, toe om de Staatsveiligheid (SV) in te schakelen. Over welke info beschikt deze dienst? Desnoods moet De Crem de SV belasten met een onderzoek naar de aspecten – in het kader van dit drama – die betrekking hebben op de veiligheid van de Staat.

En… Volgens tot nu toe niet bevestigde geruchten, zou een lid van de SV aanwezig geweest zijn op de luchthaven van Charleroi…  op die bewuste avond… en nacht van het drama??!!

H.P.