Voor “Regime Change” in Syrië…

… mocht de Britse belastingbetaler meer dan £ 350 miljoen ophoesten

Kevork Almassian, Syriër van Aramese afkomst, haalt een onthullend artikel aan van Mark Curtis in “Declassified“. Onze redactie heeft het in grote lijnen voor u vertaald. Vanaf 5’55” wordt Vanessa Beeley, onafhankelijke journaliste, erbij betrokken.

schakel ondertiteling en vertaling in via icoontjes onderaan

Het zgn. CSSF, het Conflict, Stability and Security Fund (Ned Conflict, stabiliteit en veiligheidsfonds), een omstreden regeringsinstelling, heeft grote sommen van het Britse hulpbudget overgemaakt als steun aan de oppositie in Syrië.

Declassified maakt voor het eerst duidelijk hoe omvangrijk de steun wel was en berekende dat de Britse regering minstens £ 350 miljoen heeft uitgegeven aan de zgn. oppositie en hun “projecten”. M.a.w. de Britse regering steunde de zgn. “gematigde rebellen”, zijnde de Syrische tak van al-Qaeda en soortgenoten sinds 2015, maar geeft geen inzage in details.

Alleen al in de laatste vijf jaar werden 13 projecten – goed voor £ 215 miljoen overgemaakt aan zgn. Syrische “rebellen” en hun “activiteiten”. De Britse regering weigert echter mee te delen om welke “oppositiegroepen” het gaat. Sommige hulpprojecten zaten vervlochten met “gewapende groeperingen” en dienden om hen te helpen “de controle te handhaven”. Minstens £ 162 miljoen werd overgemaakt uit het hulpbudget, dat volgens de regering dient om “armoede te verslaan, instabiliteit tegen te gaan en voorspoed te creëren in ontwikkelingslanden”. Deze fondsen moet men apart zien van het Britse humanitaire hulpprogramma in Syrië.

In april 2018 deelde de Britse regering het parlement mee dat het CSSF “enkele projecten waarbij bepaalde gewapende groeperingen van de Syrische gematigde oppositie betrokken waren van financiële steun voorzien had.”

O.a. “Security Strand” zou “technische steun en uitrusting” verlenen aan de “gematigde gewapende oppositie” om te helpen bij “het onder controle houden van het grondgebied tégen extremisten en de regering (onder Assad)”. Eén van de vooropgestelde doeleinden was het “sterker maken van de “gematigde gewapende oppositie in Zuid-Syrië om het grondgebied, onder hun controle, beter te besturen.” Enkele documenten tonen aan dat extremistische groeperingen van de Britse hulp konden profiteren. Eentje kreeg zelfs een “hoog risico” factor wegens de belangrijke aanwezigheid van gewapende groeperingen”.

Het “Strengthening governance structures in Syria”, onder de leiding van het DFID, de Britse internationale ontwikkelingsafdeling, moest het de “oppositie mogelijk maken broodnodige nutsvoorzieningen te voorzien als alternatief voor deze van de regering en extremistische groeperingen”. Dit project behelsde vier provincies in NW Syrië, het platteland rond Damascus, Aleppo, Idlib en Dara’a, die als “bezette regio’s” beschouwd werden waar de “gewapende groepen druk uitoefenden”. Het project moest “met gewapende groepen coördineren om het verlenen van diensten te vergemakkelijken”. In september 2017 botste dit met de heropstanding (sic) van HTS (Hay’at Tahrir al-Sham), voorheen al-Nusra, voorheen al-Qaeda, in Idlib.

De Britse regering maakte zich vooral zorgen dat de jihadisten de pluimen (steun) op hun hoed zouden steken…

Zoals hier herhaaldelijk geschreven, beschreven en aangeklaagd is een gedeelte van NW Syrië, m.n. de prov. Idlib, goed voor 4 miljoen inwoners, onder controle van de extreme islamisten van HTS & co., die moeten leven volgens de wetten van de sharia. We verwijzen naar: The living hell of Syrians under the jihadi ideology of HTS, al-Qaeda copycat (alaraby.co.uk)

De Britse regering is maar al te goed op de hoogte van de toestand ter plaatse en van het feit dat het CSSF programma hoog controversieel is en noemt het in een rapport “politiek gevoelig”. Ze verstopt zich achter “veiligheidsredenen” om de namen der steunkrijgende rebellengroepen niet bekend te maken. Met reden. Volgens in 2016 ontdekte documenten zou de Britse regering zowel Harakat al-Hazm (beruchte jihadisten) en Jaish al-Islam (door Saoedi-Arabië gesteunde salafisten die een Soennitische theocratie in Syrië wilden oprichten) als “gematigd” beschouwd hebben. In 2015 werd een proces nietig verklaard nadat Bherlin Gildo, Zweeds staatsburger beschuldigd van terrorisme, kon aantonen dat hij voor feiten vervolgd werd die in feite door de Britse regering actief gesteund werden… Feiten… hij maakte deel uit van een terroristisch trainingskamp, kreeg wapens om in Syrië te vechten en “werkte” samen met al-Nusra. (Terror trial collapses after fears of deep embarrassment to security services | UK news | The Guardian )

Het begrip “gematigd” is meer dan omstreden. Zoals Peter Ford, de Britse ambassadeur in Syrië 2003 – 2006, aan een parlementaire onderzoekscommissie mededeelde: “het bestaan van gematigde groepen in Syrië is vooral een hersenspinsel!”

De Britse regering ziet het enigszins anders: gematigd is een beschrijving van noch vis, noch vlees, noch terroristen-, noch regeringssympathisanten. Het CSSF liet optekenen dat als zij de oppositie kunnen laten samenwerken dit zou aantonen dat zij een alternatief zijn voor Assad en de terroristen. Een hulpproject, genaamd “Syria Resilience”, goed voor £ 26.9 miljoen gedurende de jaren 2017-2020, o.l.v. Buitenlandse Zaken, was bedoeld om “geloofwaardigheid te geven aan de gematigde oppositie” door hen in staat te stellen diensten te verlenen aan plaatselijke gemeenschappen.

Het CSSF heeft vele jaren de “oppositie” van steun voorzien. Zoals blijkt een uit rapport van december 2015 voorzag de Britse regering raadgevers, opleiding, logistieke steun aan het “oppositie” secretariaat en mediacentrum in Istanboel en bood ook “onderhandelings- en communicatiesteun” aan. Dit opdat de “oppositie samenhangende politieke posities zou ontwikkelen, verspreiden en in staat is om beter te onderhandelen”.

Een uitermate omstreden CSSF project was de Britse steun aan de zgn. “Free Syria Police”, bedoeld als een soort gemeentelijk veiligheidscorps, of burgerwacht, in oppositie-gecontroleerde regio’s zoals Idlib, in Aleppo en Oost-Ghouta, voordat deze laatste twee door het Syrische leger bevrijd werden. Deze Britse steun kwam er via een programma, genaamd AJACS (kort voor Access to Justice and Community Support), ofwel een privé firma Adam Smith Int’l, een niet onbelangrijke Britse hulpverlener. AJACS werd tijdelijk op non-actief gezet in dec. 2017 na een BBC programma met de alles verhullende naam “Jihadis You Pay For”, over corruptie en hulpfondsen die in de handen van terroristen belanden. Hierin wordt gesuggereerd dat Adam Smith Int’l maar al te goed wist dat hij terroristen financierde en / of dat hij tekort schoot toen hij “ontdekte” dat er gelden bij de terroristen beland waren. Het programma onthulde banden tussen twee Free Syria Police eenheden en rechtbanken onder de leiding van al-Nusra; het onthulde dat sommige agenten gedwongen werden fondsen te overhandigen aan de islamitische extremisten die de controle hadden over de regio. (UK-Syria aid scandal prompts questions about risk in conflict zones | Devex)

Zowel de Britse regering als Adam Smith Int’l ontkenden en hervatten het project begin 2018. In juni 2016 had de Britse regering nochtans getoeterd dat “begunstigden zeer voorzichtig uitgezocht werden om te verhinderen dat er uitrusting bij extremisten zou belanden.” Echter met het voorbehoud: “Het risico van een afleidingsmanoeuvre is reëel.” M.a.w. de Britse regering was/is zich maar al te goed bewust dat er gelogen en bedrogen werd/wordt.

De Free Syria Police mocht zich gedurende vier jaar verheugen over de Britse financiering; er kwam een einde aan in september 2018. Uit CSSF documenten blijkt dat het V.K. minstens £ 8 miljoen eraan gespendeerd had (training, communicatietoestellen en voertuigen). Uit een document blijkt dat ook het ZW van Syrië gesteund werd tot het Syrische leger medio 2018 de regio heroverde.

De Britse regering zag er geen graten in het parlement voor te liegen. In maart 2018 werd het parlement medegedeeld dat de financiering via het CSSF tijdens de periode 2011-2017 £ 32 miljoen bedroeg (politieke steun en niet-dodelijk materiaal inbegrepen).

Enkele maanden daarvoor, in sept. 2017, verklaarde buitenminister lord Ahmad dat de CSSF Syrië-financiering opliep tot £ 199 miljoen voor de drie jaren tot 2017/18. Hij zegde dat fondsen besteed werden aan “zowel verzetsgroepen tegen ISIS en Assad als Syrische burgers en gemeenschappen”.

En twee jaar daarvoor, in dec. 2015, verklaarde de regering dat het “meer dan £ 67 miljoen aan de Syrische oppositie gegeven had, daarbij inbegrepen de gewapende oppositie, de zgn. Syrische nationale oppositie en media activisten”.

Declassified heeft e.e.a. opgeteld en kwam tot de volgende conclusie: het CSSF heeft 13 projecten voor een bedrag van £ 215 miljoen belastinggeld besteed als steun aan de zgn. Syrische oppositie en de voorziening van hun “diensten” in de door extremisten bezette regio’s.

Het V.K. was al lang een belangrijke media-poppenspeler ten bate van de zgn. Syrische oppositie. Journalist Ian Cobain bracht in 2016 aan het licht dat de Britse regering een “informatie oorlog” voerde in Syrië door media activiteiten van bepaalde rebellenstrijders te financieren. De Britse regering financierde vijf geheime programma’s in Syrië, die begonnen in 2012, waarbij een netwerk van burger-journalisten op poten gezet werd om een bepaalde perceptie van het conflict te creëren. Het V.K. “leidde” heimelijk de zgn. Syrische oppositie, het “beloonde” mediabedrijven die welbespraakte oppositieleden uitzocht en opleidde, nam hun resp. persbureaus onder Britse hoede en ontwikkelde hun profielen op sociale media. Volgens Ian Cobain waren deze heimelijke propagandaprogramma’s “slecht gepland, waarschijnlijk onwettelijk en ze kostten bovendien mensenlevens”. (EXCLUSIVE: British propaganda efforts in Syria may have broken UK law | Middle East Eye)

De CSSF documenten tonen aan dat de Britse regering trachtte de wereldopinie te misleiden.

Sommige van deze projecten zijn waarschijnlijk nog steeds actief. Het zgn. “Future Syria Programme”, goed voor £ 6.96 miljoen gedurende 2019-2021, heeft als doel een tegengewicht te zijn voor de “Russische / regeringsmededelingen en disinformatie”. Het dienaangaande document maakt duidelijk dat het “de waarheid en de mening van de gematigde Syriërs wil verspreiden”. Het project loopt onder Buitenlandse Zaken maar de namen van de verantwoordelijken werden “aangepast” – lees geheim gehouden – derhalve is het niet bekend wie uiteindelijk voor deze campagne verantwoordelijk is.

In dec. 2015 gaf de Britse regering toe dat het £ 5.3 miljoen uitgegeven had aan de opleiding van “meer dan 300 Syrische journalisten en activisten… met het doel een onafhankelijk Syrische pers te ontwikkelen”. Hierbij moest een “netwerk van onafhankelijke media verspreid over Syrië” opgericht worden om de Syrische bevolking te bereiken via radio, tv en gedrukte pers.

De Britse rol in de Syrische oorlog werd opvallend onderbelicht en foutief beschreven in de poco pers van het V.K. Terwijl de pers uitgebreid aandacht besteedde aan de Britse inzet tegen ISIS, bleef het opvallend stil over de heimelijke acties tegen de Assad regering én over de eveneens heimelijke steun aan de zgn. oppositie groeperingen. De zgn. wreedheden van de Assad regering werden herhaaldelijk uitvergroot , maar de “gematigde rebellen” kregen een gratis rittenkaart. In de meeste artikelen of verslagen over Syrië wordt er geen gewag gemaakt van het feit dat de “gematigde rebellen” in feite grotendeels of helemaal gedomineerd of beïnvloed worden door islamitische extremisten.

Bewijsmateriaal doet vermoeden dat het V.K. eind 2011 of begin 2012 geheime acties voerde tegen de Assad regering. De Britse geheime dienst MI6 was naar verluidt betrokken bij wapenleveringen, trainingen en het organiseren van de oppositie tijdens een geheime operatie met hun bondgenoten uit de VSA en het M.O.

Het staat als een paal boven water dat de geheime en open politiek ter ondersteuning van de zgn. “rebellen” door buitenlandse protagonisten, zoals het V.K., het conflict tot een oorlog hebben laten ontploffen en aan het voortduren ervan bijgedragen hebben.

En toch blijven kranten beweren dat het V.K. zich grotendeels afzijdig houdt in Syrië. Een opiniestuk in de Observer was helemaal erover met de titel The Observer view on Syria and the west’s shameful failure to act | Observer editorial | The Guardian (… Het Westen moest zich schamen voor het wegkijken…) en de beschrijving van westerse regeringen die de oorlog negeren…

Waarmee we bij het uitgangspunt gekomen zijn: de door het CSSF betaalde media acties.

Revealed: The UK has spent £350-million promoting regi… (dailymaverick.co.za)


Afsluitend laten we Peter Ford nog eens aan woord over de leugens, het bedrog, van westerse landen in het M.O. die tot oorlogen, enorme materiële schade, voedseltekort en talrijke slachtoffers geleid hebben. Vanaf 35′ komt Syrië en de VSA aan bod. Hij stelt dat er ongeacht de politieke partij van de president en nooit veel verandert. “Slechts Trump – bless his soul – wou een andere koers varen. Twee keer zou hij bevel gegeven hebben dat de VSA troepen Syrië dienden te verlaten. Twee keer werd hij teruggefloten door de échte machthebbers: de wapenindustrie, het Pentagon, de geheime diensten, de diplomatische regelneven, het Washington establishment… en dat zal zo blijven. Biden lijkt me niet de man met de constitutie of de hersenen om de boel op zijn kop te zetten. Och… we zullen wat meer over mensenrechten horen… en andere nonsens… “

Op de vraag hoe hij terugkijkt op 10 jaar oorlog in Syrië, hoe die begon: “Het was op voorhand gepland door een goddeloze alliantie. De westerse mogendheden hadden die gepland vanuit Jordanië, hadden voor jihadisten gezorgd en aan de andere kant had je de Moslimbroederschap die al sinds vele jaren actief was in Syrië en die zat te wachten op een uitgerekende kans, die eraan kwam met de Arabische Lente… Ze kregen wat burgers op hun hand, die met een betoging begonnen, de Syrische veiligheidsdiensten overreageerden een beetje en zo kreeg je het vuur aan de lont met agents-provocateurs, met sluipschutters die in de menigte schoten…en de boel ontplofte.”

Over de huidige toestand: “het is een stilstand. Assad controleert 70% van het land; er zijn slechts twee verzetshaarden in het noorden en het noordoosten. De ene onder controle van al-Qaeda in Idlib, gesteund door het westen, de andere is onder controle van de VSA in samenwerking met enkele Koerdische milities. Laat dat nu toevallig het gebied zijn waar de Syrische olie zit en waar de meeste vruchtbare graanvelden zich bevinden. Zij ontzeggen de rest van Syrië zeer belangrijke grondstoffen. Dit gecombineerd met de sancties heeft Syrië het bijzonder zwaar. Alles zit muurvast….”

Schakel vooral de ondertiteling en vertaling in. Peter Ford schopt tegen zere schenen. Zo verklaart hij dat hij tegen de monarchie is, heeft hij zijn ongezouten mening over de coronacrisis, stelt dat wij schapen zijn, dat wij “onze meesters” liefhebben… Zou er in dit ongeliefd land een oud-diplomaat zich zo laagdunkend over de Coburgers durven uitlaten? Lijkt ons een moedig man, die Peter Ford.

Censuur Youtube neemt toe

Het populaire conservatieve Sky News Australia werd voor een week door Youtube in de strafkelder verbannen wegens… het verspreiden van verboden informatie over Covid-19. De oude “brave” video’s mogen blijven staan en er kunnen tijdens de strafperiode geen nieuwe video’s geplaatst worden.

Het zou gaan om oude filmpjes waarbij het gebruik van hydroxychloroquine of ivermectin aangeraden wordt als alternatief voor de vaccinatie. Alle video’s die een alternatieve bescherming, genezing of het ontkennen van het virus behandelen, werden verticaal geklasseerd. Weg ermee, in de YT-ban geslagen.

Een schorsing van 7 dagen die, mocht dit zich binnen een periode van 90 dagen drie keer herhalen, betekent dat het YT-kanaal onherroepelijk gesloten wordt.

Critici stellen dat het Witte Huis aan enkele touwtjes getrokken heeft omdat Sky News Australia regelmatig aandacht besteedt de aftakelende president … (zie voorbeeld onderaan)

https://www.theguardian.com/media/2021/aug/01/sky-news-australia-banned-from-youtube-for-seven-days-over-covid-misinformation

“Dit beleid lijkt om meer te gaan dan het virus alleen.”

Ad Verbrugge in gesprek met lector gezondheidswetenschappen Sam Brokken over diens ontwikkelende visie omtrent de coronamaatregelen en de risico’s van vaccins. “Angst is een slechte raadgever.”

Hoewel recent onderzoek uitwijst dat het coronavirus minder dodelijk is dan aanvankelijk gedacht, lijkt het dwingende karakter van de maatregelen alleen maar toe te nemen. Momenteel zijn alle pijlen gericht op het vaccin. Wie zich niet laat vaccineren draagt willens en wetens bij aan de verspreiding van het virus, wordt gezegd.

Maar bestaat er inderdaad een causaal verband tussen vaccinatie en verspreiding? Over dit thema en meer sprak Ad Verbrugge met een oude bekende van de Nieuwe Wereld, Sam Brokken, in zijn eerste bezoek sinds de coronakritiek tot zijn ontslag leidde. “De kritiek op de maatregelen heeft mij alles gekost.” Een openhartig gesprek met Sam Brokken.

Lees in dit verband ook:

Het debat zorgde destijds voor heel wat tophef, omdat critici vonden dat VRT geen podium had mogen geven aan wetenschappers die kritisch zijn voor het coronavaccin. Nu blijken de critici in dat controversiële debat in De Zevende Dag gelijk te hebben. Vaccinoloog Pierre Van Damme, die aan de andere kant van de tafel zat, zat fout.

Ontslagen vaccin-kritische wetenschapper blijkt nu gelijk te hebben in debat met vaccinoloog Pierre Van Damme

“Ik wil die zieke ideologie niet naar hier brengen.”

Citaat van Sebastian Kurz, Oostenrijks regeringsleider, refererend naar de te verwachten exodus van Afghanen nu de VSA & bondgenoten daar hun democratieproject verlaten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Niets-te-doen-met-de-islam2-Brilleke-nodig-1024x723.jpg

Volgens VN-statistieken zijn Afghanen de laatste tijd de grootste groep onder zandbakparels, tendens stijgend. Naar schatting zouden er zich momenteel ca. 300.000 Afghanen in Duitsland bevinden, in Oostenrijk 45.000, in het land b waren Afghanen met 21% (mei ’21) de grootste groep internationale beschermingaanvragers. Om een idee te geven hoe snel dit aantal groeit: In 2000 telde Antwerpen ongeveer tweehonderd Afghanen. Twintig jaar later zijn er dat ruim 7.500. De Afghaanse gemeenschap is daarmee uitgegroeid tot de vijfde grootste nationaliteit in de stad, na de Belgen, de Nederlanders, de Marokkanen en de Turken. Maar de recente instroom van veelal jonge mannen – opvallend hierbij het aantal “onbegeleide minderjarigen” – houdt bepaalde uitdagingen in…

“Uitdagingen”… poco synoniem voor problemen.

– Ich will diese kranke Ideologie nicht nach Europa bringen“, zegde Sebastian Kurz, die zich – terecht – zorgen maakt over de verspreiding van een extremistische islamitische ideologie en die naar verluidt, ondanks de terugtrekking van buitenlandse militairen uit Afghanistan, toch Afghaanse vluchtelingen zal blijven afwijzen en uit het land zetten, ook al zou de Taliban heel Afghanistan onder controle krijgen. . Enkele dagen nadat zelfs “Mutti” Merkel gesteld had dat de vluchtelingencrisis van 2015 niet voor herhaling vatbaar is, uitte Kurz een zelfde mening. Hij vindt dat ze niet naar Europese staten zoals Oostenrijk, Duitsland, Zweden…e.a…. moeten komen; ze kunnen immers ook hun heil zoeken in de buurlanden. Immers “de opname van voor de Taliban vluchtende burgers in Oostenrijk of Duitsland zal de problemen van Afghanistan niet oplossen”.

De Bild-journalist provoceert Kurz, probeert hem erin te luizen door hem de sharia van de Taliban onder de neus te wrijven, en vraagt: wil Kurz echt die mensen in de steek laten? Alsof Kurz persoonlijk verantwoordelijk is voor de shariapraktijken der Taliban…

En… Kurz stelde ook dat met de toename van Afghaanse vluchtelingen het gevaar op een stijging van de criminaliteitscijfers reëel is. Immers “heeft de overheid nu met gevallen te maken die voor de grote migrantentoestroom niet voorkwamen en cijfers over bepaalde misdrijven, zoals geweld tegen vrouwen e.d. stijgen.”

Onze redactie vond dit interessant artikel, waarbij de vraag gesteld werd of Afghanen in de Oostenrijkse crminaliteitscijfers oververtegenwoordigd zijn: “Faktencheck: Sind Afghanen in der Kriminalitätsstatistik überrepräsentiert?” Het antwoord: “Ja, maar…”

Ja, maar, dat is normaal bij een groep die overwegend uit jonge mannen bestaat… Ja, maar, dat is normaal omdat buitenlandse daders sneller aangeklaagd worden… Ja, maar, dat ligt aan hun patriarchale structuur, geweld als socialiseringsvorm, een “hyperseksualisering omwille van het sex-taboe” en ook wegens een “niet ter zake doende conditionering van geweld tegen vrouwen voor migratiepolitieke doeleinden”… m.a.w. het mes wordt omgekeerd: de dader wordt als slachtoffer uitgeroepen!

Zelfs Merkel gaf toe dat de laatste tijd de veiligheid in heel Europa door de migrantentsunami verslechterd was. “Historische Kehrtwende” kopt Bild, een “historische ommekeer” daar miljoenen Afghanen in de startblokken staan om Duitsland (en andere West-Europese landen) te overspoelen. Op de vraag of de Duitse regering een gelijkaardige welkomcultuur zal handhaven t.o.v. de te verwachten vluchtelingenstroom uit Afghanistan, antwoordde Merkel dat Duitsland reeds veel Afghanen onderdak verschaft had en dat de Afghanen van een tocht naar Duitsland moesten afzien. Van “Wir schaffen das” naar… “wij kunnen niet iedereen opnemen“. Maar zo ver als de Oostenrijkse regering wil ze het niet drijven: voorlopig worden geen Afghaanse vluchtelingen uitgewezen. En de Afghanen die sinds 2013 voor de Duitse Bundeswehr, actief in Afghanistan, gewerkt hebben en door de Taliban hiervoor waarschijnlijk de rekening gepresenteerd zullen krijgen, die mogen naar Duitsland komen. Desnoods wil ze zelfs hiervoor chartervluchten inzetten.

Magyar Nemzet

Abschied von der Willkommenskultur

Ter illustratie van de verhuisbereidschap der Afghanen:

“Nul risico op het virus…(vervolg)

…onbekend risico op de vaccinatie!”

Met verwijzing voor het voorafgaand artikel dd. 7 juli 2021, melden we hierbij dat Youtube in actie is getreden. Het bijgevoegd videogesprek werd dus gecensureerd.

Dit is het voorspelbaar gevolg van dat wat prof. Grandjean aanklaagde “mind control”, ofte gedachtencontrole en liefst complete hersenspoeling.

Als een befaamde hartchirurg – Professor Jan Grandjean – een genuanceerde mening heeft over corona en de allesomvattende Mind Control, en Youtube verwijdert vervolgens de video, zou ik mij beledigd voelen” stelt Emeritus Hoogleraar Internationale Communicatie & Mensenrechten Professor Cees Hamelink.

Geslachtenwaanzin vertaald in het taalgebruik

Onze Taal. Jaargang 72

De ideologie heeft het gezond verstand ingehaald. Een grote meerderheid heeft genoeg van de taalpolitie. Zoals uit dit vraaggesprek blijkt: is het woord “slachtoffers” (“Opfer” in het Duits) niet neutraal genoeg om de noodtoestand duidelijk te maken?

De bevolking is er gewoon niet mee bezig, wil het niet, vindt het dikke zever. Niet in Duitsland, niet in Nederland, niet in het onovertroffen land b en al zeker niet in Vlaanderen, behalve misschien bij linkse culturele bonobokringen. De Duitse staatszender ZDF hield over dit thema een opiniepeiling… en besloot ze niet mee te delen… daar de verstrekte gepeilde opinies niet strookten met de intussen poco ideologie.

Cyclus

Niets is wat het lijkt. - ppt video online download

Deze wisselvallige zomer kabbelt rustig verder; behoudens de watersnoodramp.  Maatregelen zijn een beetje versoepeld.  Terwijl men versoepelt, verstrengen de misdadigers van deze links-liberale regeringen al terug sommige maatregelen.  Men kan zelfs niet wachten tot een eind in de herfst de varianten zullen opduiken.

Het is een sociopatisch spel dat ze opvoeren: de mensen enige vrijheid beloven en terwijl reeds waarschuwen dat er iets nieuws op komst is.  Met de nodige omzichtigheid wil ik oproepen de signalen niet als “samenzweringsverhalen” te zien.  Heel het draaiboek van de “great reset” is tot heden al uitgekomen  De waarschuwing geldt hier dan ook voor een cyber-catastrofe die herhaald aangekondigd wordt, en (wat we al in Zuid-Afrika zien) het in gang zetten van ernstige BLM rellen.  Deze zaken zullen worden uitgelokt door de Rothschild-Rockefeller psychopaten en als gevolg hebben dat er een gigantische voedsel- en samenlevingscrisis ontstaat.

Met de nodige voorzichtigheid wil ik toch vragen in overweging te nemen een afgelijnde levensmiddelenvoorraad te voorzien, het treffen van schikkingen om ook zonder internet/digitale middelen verder te kunnen en het zoeken naar antistoffen tegen de vaccins.

Er zijn in een bepaald opzicht meer opposanten, mensen die zich vragen stellen, dan men denkt.  Vooral dan (spijtig genoeg) in andere landen, zoals Nederland en Oostenrijk.  We moeten ook de transcendente kant inschakelen, het beroep op de Allerhoogste, om wijsheid te verwerven en te weerstaan aan de immense druk.  Ik citeer uit Wijsheid, hoofdstuk 1 : “Niet God heeft de dood gemaakt en Hij schept geen behagen in de ondergang van de levenden.  Hij toch heeft alles geschapen om te leven: gezond zijn de schepselen der aarde, geen dodelijk vergif wordt in hen gevonden en de onderwereld heeft geen macht op aarde, want de gerechtigheid is onsterfelijk!……..”

Dr. Vladimir Zelenko, arts, die het HCQ zink protocol ontwikkelde, zegt zelfs: “Het onder steeds grotere dwang opleggen van de Covid injecties is een ‘moorddadig complot van psychopaten’, en een misdaad van historische en Bijbelse opvang.  Hij zegt dat de vraag of je hierin meegaat zelfs een keuze is “voor of tegen God”. (…)

Intussen is politiek in dit land, zo rond 11 juli, veel duidelijk geworden  (er hingen op 11 juli op sommige plaatsen tien maal meer Belgische vlaggen dan Vlaamse).  De Graaf van St. Germain heeft in een vorige commentaar op een artikel de zaken omtrent  N-VA loepzuiver op punt gezet.  We hebben intussen Bart De Wever gezien, die tijdens de voorstelling van de “Gay-parade” eiste dat Hongarije uit de EU zou gegooid worden. Ieder fatsoenlijk mens weet dat president Viktor Orban de kinderen wil beschermen tegen drekkige uitspattingen en sexualisering op gender-wijze.  Waarom kiest De Wever dan de kant van de Illuminati?  Hetzelfde verhaal is het toekennen van prijzen aan diegenen die ons Vlaams-nationaal concept willen vernietigen.

VUB-rector Caroline Pauwels kreeg het “Vlaams ereteken”, tesamen met Martine Tanghe, die heel haar leven voor het belgicisme heeft gestreden.    Als lugubere component kreeg het bedrijf, en zijn CEO, Pfizer, ook een ereteken.  De talloze huidige en toekomstige doden van de vaccins “danken u”. (video)

Dit is zo verregaand en verwijst naar zelfs meer dan “gecontroleerde oppositie”, dat dit een breekpunt is.  Auteur dezer, verklaart dat de N-VA, analoog aan hun spitsbroeders van de VLD, geen waardering, welkdanige ook, verdienen in een fatsoenlijke, moreel hoogstaande samenleving.  Hiermede roep ik alle leden op, die nog enig moreel kader huldigen, deze twee partijen te verlaten!  Dit herhaal ik in de geest van mijn ontslagbrief en oproep van 26 mei 1977 toen het Egmontpact bekend werd. 

protest egmontpact rand brussel

Zoals in de navolgende en huidige geschiedenis zal blijken is er voor N-VA geen beterschap meer mogelijk; als men zijn ziel aan de duivel verkocht heeft kan dat niet herroepen worden.

Vandaag werden de nieuwe maatregelen van de NWO Belgische regering bekend: er wordt een Covid Safe Ticket verplicht gesteld voor deelname aan  (grotere) bijeenkomsten.  Door deze maatregel kan ik niet aan de IJZERWAKE deelnemen, alhoewel ik er het ganse jaar voor ijver.  Samen met gelijkgezinde Vlaamsnationalisten weiger ik in alle omstandigheden de vaccins en de even misdadige corona-testen.  Dit houdt, in de geest van hun opperste baas, Grand Orient président Macron, het einde van de vrijheid van oppositie in. 

Hiermee wil ik Pater Daniel nog eens prijzen, voor de grote moed om in zoveel moeilijker omstandigheden strijdbaar te zijn.  Hoe deze strijd zal aflopen, is vooral voor Syrië, de grote vraag.  Maar overal moet er onverzettelijkheid zijn, gedragen door velen, door wanhoop omringd, om datgene wat Vaclav Havel en Alexander Solzjenitsyn deden.  Zie het boek van Havel:De macht der machtelozen” (1978)Hij werd daarna president van Tsjecho-Slovakije en eerste president van Tsjechië.

We zitten nu in de faze van een “3e Wereldoorlog”. Deze werd ontworpen en wordt gevoerd door een bende psychopaten.  Hun voornaamste kracht is de verspreiding van angst.  Ze kregen het ook gedaan dat de overgrote meerderheid van de oppositie-bewegingen hun bevelen mee opvolgt.   De Vlaamse Beweging maakt een fout “op leven en dood” door niet in de allerhoogste modus van verzet te gaan.  Wanneer in het najaar en verder in de toekomst de maatregelen tot controle en slavernij zullen bekrachtigd worden, zal het te laat zijn.  Volg goed wat er nu in Australië en Canada reeds gebeurt!

Elke dag vraagt onze onverzettelijkheid naar onze moed, maar het is alsof we door een moeras omringd zijn.  Gedenk o Vlamingen, alle hoge woorden, die je ooit sprak en zong!

Jos Wouters, Boom, 19.7.2021

BLM – Black Lies Manipulation

OP-ED: Candace Owens, Black Lies Matter! | by FashNerd | Medium

BLM – Black Lives Matter – werd zgz. opgericht als protest tegen het lukraak doden van ongewapende gepigmenteerde burgers door de politie. De beweging zou deze “onschuldige slachtoffers van blank politiegeweld” een stem moeten geven, de wereld wakker schudden, en dwingen “in eigen hart te kijken” niet alleen voor “even” voor het slapen gaan.

Ami Horowitz doorprikt het poco ballonnetje van onschuldige burgers die smeken niet neergeschoten te worden, de handen braafjes in de lucht. Integendeel!

De materiële schade, de faillissementen, gekwetsten, de dodelijke slachtoffers veroorzaakt door deze uiting van “vrijheidsrechten” lijkt eerder op een niet eindigende veldslag, een oorlog opgehitst door…

Bij de reacties onderaan de video, vindt u deze:

And in Chicago who are they protesting against? The black mayor,? Black police chief? Black D.A.? Black Attorney general? Black States Attorney? Black Congressman? Black Alderman? Mostly minority police department? Black Chicago Transit Authority? The Black Chicago Housing Authority? Black Chicago Board of Education ? Black County D.A.?

We vertalen even b.g. opmerking en plaatsen er het antwoord bij.

Tegen wie protesteren ze eigenlijk in Chicago?

De zwarte burgemeester? Lori Lightfoot. De zwarte politieleiding? David Brown. De zwarte procureur-generaal? Kim Foxx. Zwarte volksvertegenwoordiger? Bobby L. Rush… enz.

We voegen er nog eentje bij: de eerste persoon die zich in Chicago vestigde was zelfs geen blanke: Jean Baptiste DuSable, geboren in Haïti, opgevoed in Frankrijk, een succesrijk zakenman en boer.

Enkele vorige bijdragen over de BLM-catastrofe: