Tom VG: “Ik heb het er écht mee gehad!”

Afbeeldingsresultaat voor j'en ai marre de la belgique
Afbeeldingsresultaat voor tom van grieken

Tom Van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, is voorstander van nieuwe verkiezingen. “Elke dag zonder regering toont aan dat dit land niet werkt. De realiteit is onze beste propaganda”, zegt hij in “De zevende dag”.

“De Vlamingen hebben op 26 mei een duidelijk signaal gegeven. Ze willen een meer rechts en Vlaams beleid. De kiezer smacht naar een strenger immigratiebeleid, een rechtvaardige justitie, het stoppen van straffeloosheid en een degelijk pensioen.”

“Wanneer gaat de Vlaming eens “j’en ai marre” zeggen tegen de 2000 euro die hij/zij ieder jaar aan Wallonië betaalt. Wanneer gaat de Vlaming “j’en ai marre” zeggen dat een Vlaamse stem minder waard is dan een Waalse.”

“Een politicus die niet klaar is voor verkiezingen, is als een zwemmer die bang is van water. De kiezer zal opnieuw een signaal kunnen geven.”

“Soms wil ik mijn sloef wel eens naar de tv gooien van al die politici, we moeten verbinden, we moeten praten maar met 800.000 kiezers wordt nooit gepraat die worden de dag na de verkiezingen bij het grof huisvuil gezet.”

“De realiteit is onze beste propaganda. Elke dag dat er geen regering gevormd wordt, is een teken dat het land niet meer werkt.”

“Als CD&V, O-VLD of SP.A dan toch met een Vivaldi coalitie het land willen redden hebben ze na de volgende verkiezingen geen partij meer.”

“Vlaanderen probeert altijd zijn begroting in evenwicht te houden. Wallonië boekt al decennialang verlies. Voor Wallonië is het gemakkelijk. Geld uitgeven, nooit in evenwicht en laat de Vlaming maar betalen. Iedere keer zouden wij “dank u” moeten zeggen en vragen of wij iets in ruil krijgen. Ik heb het daar écht mee gehad en denk veel Vlamingen met mij ook.”

“Verhofstadt, Leterme, De Wever,… Het is hen allemaal niet gelukt. Hoe lang gaan wij ons als Vlamingen laten vastrijden i/h Belgische systeem? Terwijl onze stem minder waard is en we miljarden euro’s per jaar betalen aan Wallonië. Ik vind dat onaanvaardbaar.”

“Ik hoor de MR-voorzitter zeggen dat hij graag een unitair België wil. Een unitair België heeft enkel gewerkt als Vlamingen tweederangsburgers waren. Wanneer er geen onderwijs in eigen taal bestond. Ik pik dat niet. Stop met het bedelen voor eigen rechten.”

“Wij doen écht iets ‘revolutionair’ in dit land. Wij beoordelen voorstellen op basis van inhoud. Niet van wie het komt. Ik wou dat de andere partijen dat ook eens deden met onze voorstellen in plaats van alles constant weg te stemmen.”

“Als Calvo en Almaci minister worden in een Vivaldi-coalitie e/h signaal v/d kiezer wordt compleet genegeerd, dan denk ik dat ik zelf het licht kan gaan uitdoen bij VLD en CD&V. Vlaanderen heeft niet gestemd om groenen en socialisten aan de macht te zien.”

TikTok-moord

Afbeeldingsresultaat voor devil smiley

Tom Van Grieken bespeelt onschuldige kinderzieltjes met zijn verwerpelijke discours… Ontelbare reacties, de ene al wat hilarischer dan de andere. Gewoon een grapje, dat nèt dat doet wat de poco TikTokkers verwerpen, nl. TikTok aan de kaak stellen én dan is er nog het toemaatje, de aandacht voor Tom!

Politie waarschuwt kinderen die app TikTok gebruiken: “Ga niet te ver in jezelf blootgeven”

Dit is dan wel perfect aanvaardbaar:

Afbeeldingsresultaat voor tik tok humor

… en pornografie. Google “tik tok porn”. U zult versteld staan…

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor oeps

Wat een geruststellende toekomstvoorspelling moest zijn… Meneer Blanc van dienst, Ian Leslie, meermaals gelauwerd politiek journalist, in de NewStatesman op 7 juni 2016:

Trump wordt geen president en de Brexit zal niet gebeuren.

Afbeeldingsresultaat voor ian leslie

… By the end of this campaign I suspect Trump will regret ever having got into politics. Even if he only loses by a few points, his name will be permanently toxified. His TV career will be in jeopardy, as will his property business, which is dependent on his personal brand. In fact, I’m still not entirely sure that he is going to be on the ballot come November – he may engineer his own departure from the race…

… Let’s move to Britain’s Trump: Brexit.The golden rule of politics is that most voters don’t care about politics. Everything follows from this first principle.

Since most voters don’t care about politics, and don’t want to have to care about politics, they vote for the option that presents the least hassle, the least risk, and the least politics…

Lees dit pretentieus stukje politieke mening dat zich achteraf beschouwd bleek te ontpoppen tot een mislukt stukje satire.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

We schreven vorige week dat de christelijke waarden én benamingen snel aan het verdwijnen zijn zoals de Christelijke Bond van Gepensioneerden die in OKRA veranderde. Een lezer merkte op dat OKRA staat voor Open-Kristelijk-Recreatief-Actief, wat ik niet wist. Daarom wil ik mij verontschuldigen bij deze bruisende, grootste oudervereniging van 55 plussers in Vlaanderen. Overigens blijft het wel waar, meen ik, dat onze christelijke waarden snel verdwijnen. Verder wezen we er op dat bepaalde religieuze uitdrukkingen gebruikt of misbruikt  worden tegen hun diepe betekenis in, zoals “in Gods Naam” terwijl men duidelijk spreekt ‘in naam van de vrijmetselarij”. Nog straffer was de pathetische uitroep van de gevierde advocaat van de  betrokken psychiater. Voor hem was zogenaamd de barmhartigheid van “Damiaan” het model om euthanasie te plegen!

Dit toont aan hoe grondig verziekt onze openbare opinie is, waardoor waarheid en leugen, goed en kwaad simpel verwisseld kunnen worden.

Afbeeldingsresultaat voor pater damiaan

Pater Damiaan wordt als onze “grootste Belg” erkend omdat hij zijn leven gaf voor de lepralijders, hun lichamelijk en psychisch lijden verzachtte en hen bijstond tot het einde toe  tot hun geestelijk heil, precies het tegendeel van de mensonwaardige dodelijke spuit.

Ik mocht een treffend  getuigenis ontvangen van een gewezen ziekenhuisarts, dienst-hoofd van een chirurgische afdeling, lid van meerdere internationale academische verenigingen, secretaris-generaal van de wereldfederatie van dokters die het menselijk leven eerbiedigen en de laatste 15 jaar voorzitter  van de Ethische Commissie van een algemeen ziekenhuis van +500 bedden en consulent in de afdeling Palliatieve Zorgen. Een man met bijzonder ruime ervaring met zwaar zieke en stervende patiënten. Hij pleit er voor om goed te luisteren naar de reden van de wanhoop bij de patiënt. Dan is er “vaak veel meer mogelijk dan aanvankelijk gedacht. Dit geeft niet noodzakelijk hoop op een terugkeer naar de gezondheid, maar toch om een zinvol leven verder te kunnen leiden ondanks de vele beperkingen. De patiënt doelbewust doden, zelfs op zijn of haar eigen aanvraag heeft voor mij, voor verschillende reden geen plaats in het “therapeutisch arsenaal” van een arts. Maar er is meer. De patiënt doden is het absolute tegengestelde van het wezen zelf van het beroep, voor mij de roeping van de arts”. Hij klaagt ook aan dat de arts zich onder druk laat zetten door de maatschappij, de sociale zekerheid of derden. “Wat de arts wel hoort te doen is, in plaats van de patiënt te vernietigen, zijn of haar lijden aan te pakken en doen verdwijnen of tenminste tot aanvaardbare proporties te verminderen, zowel fysisch als psychisch lijden. Dat  is tegenwoordig altijd mogelijk. Dit ondanks het feit dat niet alle artsen altijd daarvan op de hoogte zijn.”

Ja, het wordt hoog tijd dat er een breed,  grondig en redelijk maatschappelijk debat komt over de vraag of euthanasie nog verantwoord is in onze tijd. Inmiddels zijn we de redactie van het weekblad Doorbraak erg dankbaar omdat ze ons artikel over euthanasie welwillend heeft opgenomen.

P. Daniel

Nvdr: Visietekst Ethisch Comité

Vrijdag  7 februari 2020

Flitsen

Afbeeldingsresultaat voor simeon icon

Hypapante – Het feest van O.L. Vrouw Lichtmis heet hier “hypapante” of “ontmoeting”. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, van het N. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de  grote rol die Maria door haar lijden zal spelen in de verlossingswerk van Jezus. Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”.

Afbeeldingsresultaat voor yabroud syria

Na de byzantijnse Eucharistie was er zegening van de kaarsen, het brood, de wijn en de zalving met gewijde olie, waarna de kaarsenprocessie. Daarna kwam plots de bisschop op bezoek en onmiddellijk daarna arriveerde een groep van pastorale verantwoordelijken uit Yabroed. De zon scheen heerlijk en nodigde ons uit om buiten te zitten. Het was een erg gezellige ontmoeting vooraleer de mensen van Yabroed rondgeleid werden.

Afbeeldingsresultaat voor mar yakub monastery logo

Gisteravond was er nog een ander bezoek. Er kwam een kleine autobus (23 zitplaatsen) binnengereden, bestuurd door een van onze vaste medewerkers, met de vraag, deze te zegenen,  wat we met plezier gedaan hebben.  Deze wordt ter beschikking gesteld van onze MSJM (Monastery Saint James the Mutilated), voor de hulpverlening over het hele land. Om ons medisch personeel bijvoorbeeld naar Hassake en het fameuze vluchtelingenkamp van Al Hol (N.O. Syrië) te voeren en terug te brengen, moesten we tot heden een kapitaal betalen. Dat zal voortaan dus veel goedkoper en veel beter kunnen. Er is nog veel nood en we trachten eerst te helpen waar dit het  meest nodig is. Dit is enkele mogelijk dank zij onze weldoeners en medewerkers, waar we erg dankbaar om zijn.

Nvdr: Enkele foto’s van MSJM medewerkers, herkenbaar aan het logo: medische zorg, zieken- en ouderenbezoek, onderwijs, advies, zelfredzaamheid…

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon
Afbeelding kan het volgende bevatten: 11 mensen, zittende mensen, tafel en binnen
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en zittende mensen
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, binnen

Nvdr: Beelden uit Mar Yakub in februari vier jaar geleden:

Een oosterse inzegening – Een man die regelmatig muziekles komt geven had al lang gevraagd zijn huis, op enkele honderden meters van ons klooster, te komen inzegenen. Zondagavond trokken we er met 7 naartoe. Hij had een huis in Damascus en hier en beide zijn  door terroristen vernield. Dit heeft hij zelf terug opgetrokken.  Hij studeerde muziek in Egypte, Jordanië en was met zijn broer in Rusland. Zelf kan hij 17 instrumenten bespelen en was de directeur van het groot orkest in Damascus. Zijn  broer was de beste violist van het M.O. en werd eens in Moskou door applaus tot 9 maal toe terug op het podium geroepen. En zo werden we nu door hem en zijn vrouw bijzonder hartelijk ontvangen. De slaapkamer met een bed rechts en links tegen de muur, dient ook voor living en eetkamer, zodat ze maar één ruimte moeten verwarmen.

We hielden een plechtige dienst met Evangelie, voorbeden, gebeden en inzegening. Dan drongen zij er op aan dat we zouden blijven eten en hij haalde zelfs een fles goede oude wijn boven. Ondertussen bleef zijn vrouw, die uit  Ras Baalbek (Libanon) komt, vertellen over haar verering van O.L. Vrouw. Tijdens de oorlog in Libanon, zagen alle dorpelingen op een avond O.L. Vrouw met uitgespreide armen aan de hemel. Hun dorp is ook gespaard gebleven. Van de enkele instrumenten die de man nog heeft kunnen redden, nam hij een fluit en begon te spelen. Hij zei dat het de oudste fluit is, die oorspronkelijk door de herders gebruikt werd. Wat een heerlijke avond van oosterse gastvrijheid.

Lees verder

Idlib: oorlog tegen de democratie…

Het bloedddorstige Assad-regime bedreigt de laatste democratiestekken, geplant door dhr. Al Joulani en zijn buitenlandse volgelingen in de Syrische provincie Idlib. Op 3 februari vielen zij de vreedzame al-Qaeda activisten aan in de dorpen Nayrab en Tornaba en sloten de snelweg M4 ten westen van Seraqib af, waar de hoogst gewaardeerde verzetshaarden van tolerantie en diversiteit met de beroemde brigadeleden van HTS, de Oeigoeren-gemeenschap en gelijkaardige NGO’s zich blijven verzetten tegen de slachtpartijen van Assad en partner-beschermheer Rusland op ca. 7 km van Idlib-stad. Hun missie: de opening naar de stad vanuit noordwestelijke richting (Aleppo) veilig te stellen. Volgens vijandelijke bronnen zou het Syrische leger zelfs al de euvele moed gehad hebben Idlib-stad zelf onder vuur te nemen.


Erger zelfs: het Syrische leger bestond het op een smerige laffe manier de Turkse “observatie”troepen, die zich dichtbij de al-Qaeda vredesmissie rond een kampvuur schaarden, aan te vallen.
Erdogan liet dit niet zomaar passeren en gaf opdracht 50 doelwitten van het Syrische leger in het vizier te nemen. Naar verluidt zouden daarbij 76 door Assad misleide soldaten gedood zijn.

De prille Idlib-democratie is in groot gevaar.
Turkije blijft “observatie”punten opstellen om de stad en de belangeloze activisten te beschermen. U weet toch waarom? De Syrische en Russische Luchtmacht zoeken elke ochtend bij het ontbijt naar burgerdoelwitten, ziekenwagens, ziekenhuizen, ondergrondse naai-ateliers, sprookjesvertellers en andere vreedzame bezigheidstherapieën, op poten gezet in de provincie Idlib door vredesactivisten met de onbaatzuchtige steun van Ankara.

Ook willen wij nog een ander punt van Assads expansiedrang onder de aandacht brengen: in het noordwesten van Aleppo verzetten de democratische activisten zich met alle middelen tegen Assads oprukkende leger. Zij verliezen echter stilaan terrein. De overmacht van de dictator is té groot. Hoog tijd dat Uncle Sam & bondgenoten ingrijpen.

Ergo: op 4 februari maakte het Russische defensieministerie bekend dat de Witte Helmen opnieuw een chemische provocatie aan het voorbereiden waren, waarbij 200 personen en 400 liter chemische bestanddelen betrokken zouden zijn. Locatie: Maaret al-Artik. De acteurs zijn familieleden van HTS, ook kinderen. De film is gereed; wachtend op een passende gelegenheid om de wereld op stelten te zetten. Gelukkig hebben de poco media dit al bij voorbaat ontmaskerd als “propaganda”. Het is immers algemeen bekend dat er géén, wij herhalen “geen”, geprefabriceerde, geënsceneerde gifgasaanvallen gebeuren, zelfs al worden deze door OPCW-medewerkers zelf bekend gemaakt. Assad is nu eenmaal zo’n kloefkapper, die liefst zijn eigen ruiten ingooit door telkens dat zijn leger winst boekt, grondgebied herovert, dit voor zichzelf en de geloofwaardigheid van zijn regering, naar de bliksem helpt door een dergelijke gifgasaanval uitgebreid te laten filmen en ‘s werelds banbliksems over zich heen te roepen. Gelukkig staan Turkse en andere poco media in de startblokken om – zonder enig bewijs, zonder aanwezigheid ter plaatse – als ware skype-snuffelhonden dit vast te stellen en aan te klagen.

Honderdduizenden Idlibbers zouden al gevlucht zijn. Gevlucht… naar het noorden, naar hun opdrachtgever, nadat ze de oorspronkelijke bewoners verdreven hadden, toen ze de keuze hadden zich elders in Syrië over te geven of naar het noorden te verkassen. En daarvan krijgen ze nu de rekening gepresenteerd.

Wikipedia: satire

Cyclus

Baarle; Nassau en Hertog

WAARSCHUWING: GRENS OP DE ROUTE.

Sedert de verkiezingen in mei is er nog geen regering.  Heel het belgicistisch deel van het volk en de “”Lügenpresse” herhalen honderdmaal dat het land voorrang moet krijgen op de politieke spelletjes.

Het land is van de Koninklijke familie, die oorspronkelijk “Van Saksen-Coburg en Gotha’ heette.  Duitsers dus.  Ze zijn eng verbonden met de Engelse Koninklijke familie die ook “Van Saksen-Coburg en Gotha” heetten; totdat ze na de 1e Wereldoorlog “de Windsors” werden.  Prins Philip, de “gemaal” van Elisabeth II, heette oorspronkelijk “Battenberg”.  Allemaal dus Duitsers.  Na de oorlog werd dat “Mountbatten”.  Ook de Oranjes zijn voornamelijk Duitsers; temeer dat naast Oranje-Nassau, Prins Bernhard een “von Lippe-Biesterfeld” was.

In tegenstelling met wat altijd voorgesteld wordt, beschouwen de koninklijke families zichzelf niet enkel als van de “oude” adel; maar ook als “uitverkoren”.  Het is treffend dat geen enkel persorgaan in Belgie, hoe libertair ook, de positie van het koninklijk huis in vraag stelt.  Denk bvb. maar aan de loge-krant Het Laatste Nieuws en de extreem-linkse krant De Morgen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Vlaamse-evolutie-1024x448.jpg

In de titel van dit stuk staat: “Waarschuwing” en die geldt voor ieder die oprecht Vlaamsgezind is en het beste met Vlaanderen voorheeft!  Het is stuitend dat de actieve Vlaamse partij-politiek het belgicistisch offensief zo onderschat.  Het is anders al enkele decennia bezig en wordt door de grote meerderheid van partijen openlijk, hysterisch (Gwen Rutten) of stoemelings gesteund.  Deze is begonnen na de smadelijke intredes van koning Boudewijn in de Vlaamse steden, in 1980  (viering 150 jaar België).  Daarna hebben de echte machten achter de schermen gezworen het Vlaams-nationalisme kapot te maken.

U hebt het wellicht niet helemaal door; maar mentaal gezien houden de belgicisten helemaal geen rekening met de wens van Vlamingen voor meer autonomie.  Herman De Croo kon niet duidelijker zijn : “Het zijn mentaal gehandicapten!”.  Zelfs als we zestig procent zouden halen, dan zullen ze een verbond smeden met al hun gelijkgezinden, om te zeggen “No Paseran!”.

Dat zoiets nu in extreme vorm in Catalonië gebeurd, en dat ook Nicola Sturgeon in Schotland een njet gekregen heeft is geen toeval.  Op het Amerikaanse één dollar biljet staat:  “Novo Ordo Seclorum” , m.a.w. de Nieuwe Wereld Orde, die er moet komen.

Omwille van de vraag  (niet eis n.b.) van de Vlamingen voor confederalisme, wordt volledig afwijzend gereageerd.  En niet enkel door de Walen.  Mijn stelling luidt dan ook als volgt: als men confederalisme voorgoed weigert, dan kunnen we evengoed een hereniging met Nederland nastreven.  Is er nu werkelijk niemand in het Vlaams-nationale spectrum die daar voor durft opkomen.  Dit doel werd trouwens niet enkel nagestreefd – oorspronkelijk bij het Verdinaso -, definitief bij het V.N.V.; door talrijke leiders bij de Volksunie en vanaf de stichting ook bij de V.N.P./Vlaams Blok.  Maar die vriendelijke Nederlandse dame zegt telkens we naar ons Nederland gaan in de GPS : “Waarschuwing, grens op de route!”

Ik luister al decennia lang, naar de Nederlandse zender NPO4, omdat op “Klara” af en toe toch wel belgicistische praat te horen is.  Bij het googelen van deze Klara ontdekte ik dat voor hun “item” Belgische vlaggetjes stonden.  “De Nederlandstalige culturele zender in Vlaanderen is belgicistisch”!  Het comité van afdelingshoofden van de “VRT” heeft trouwens één (of meerdere) vergaderingen gehouden om zo intens mogelijk het belgicistisch gevoel op de buis te bevorderen.  Dit jaar 2020 moeten we dan ook de actie starten om de VRT volledig te boycotten.  En daarbij ook de VTM, want deze zijn geen slag beter.

Van harte hoop ik dat deze editie van “Cyclus” bij de politiekers van de Vlaamse Beweging terecht komt.  Na decennia slapen word wakker!  Le Roi Philippe heeft zich al laten ontvallen dat 2030 ten alle prijze een feestjaar moet worden.  Verscheidene partijen zetten hun programma’s op de tweede plaats om dit Belgie te steunen.  Houd de PvdA in het oog, die dit standpunt op stalinistische wijze doorvoeren, en zo eigenlijk de grote ondersteuners zijn van de high class en de nomenclatura die Belgie bestuurt.  Let op de VLD, waar de links-liberalen een gedachte-politiek willen invoeren om dissidenten in kaart te brengen.

Sommigen in de Vlaamse Beweging zijn euforisch, in afwachting van nieuwe verkiezingen.  Na de vorige onderhandelingen zegden N-VA-ers dat Vlaams Belang alles zou doen, om er maar bij te zijn : “Ze wilden zelfs een wit blad tekenen”.  Is dit waar?   Als de N-VA-ers bij een volgende ronde het Vlaams Belang mee in het bad zullen trekken , krijgen we wellicht een nasmaakje van Caligula.  Deze Romeinse keizer dwong ook heel wat medewerkers, die eerst aan zijn kant stonden, zelfmoord te plegen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Vaderlandsliefde-is-geen-misdaad-1024x603.jpg

Als men een M.P. heeft, die het geregeld heeft dat op onze ID-kaarten onze vinger-afdrukken moeten komen, dan beschouwt hij ons als “Verbrecher” (mensen die zich niet aan de opgelegde ordening houden).  Als de Vlaamse Regering beslist heeft om de exclusieve engelstaligheid in sommige delen van het hoger onderwijs in te voeren, dan kunnen we enkel surrealistisch ongeloof ten toon spreiden; samen met de schitterende nieuwe voorzitter van de VVB: Hugo Maes (lof zij hem).  En deze figuren zouden de dolken nog niet klaar leggen?  Wat zij uitvreten zien we ook elke dag bij de sportuitzendingen (Vlaamse bevoegdheid) waar achter elke hoek en kant belgicistische propaganda wordt bedreven!!!!!

In een volgend artikel wat we allemaal kunnen doen in het VERZET.   Het gaat in onze strijd om niet meer en minder dan om onze Vrijheid onszelf te blijven.  Het eerste en laatste dat bewuste Vlamingen moeten doen is ZELFRESPECT betonen.

Jos Wouters,   Boom

De kracht van de slogan…

… de bijhorende tekst wordt sowieso niet gelezen! Een slogan moet op de gevoelens van de lezer werken. Angst, verontwaardiging, verzet aanmoedigen – rationeel hersengebruik uitschakelen. Nooit met gefundeerde feiten – de massa “zou het niet begrijpen”. Die domme massa, toch!

Iran: moet een “normale natie” worden. Iran is de “grootste sponsor van het terrorisme”.

Syrië: “Assad moet weg”.

Rusland: “‘s werelds grootste bedreiging”.

Klimaat: tot vervelens toe, of het nu om wintertenen, zonne-exceem, heetgebakerde lontjes, ongedierteplagen of overactieve darmen gaat… op elk potje past het “klimaat”dekseltje.

(De VSA) America: “Great”. “Greater”. “Greatest”.

Een slogan moet een ‘selffulfilling prophesy’ worden, een zelfvervullende voorspelling, een mantra, waarbij niemand zich nog afvraagt of en wat het waarheidsgehalte ervan is, een automatische klik in gang gezet door een sensor, de slogan.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het euthanasieproces dat deze nacht eindigde in Gent tegen 3 artsen wegens de dood van Tine Nys (27 april 2010) heeft blijkbaar een grote weerklank. Er zijn heel wat onfrisse praktijken naar boven gekomen maar de uiteindelijke uitspraak van de jury was driemaal onschuldig, zij het met verschillende inhoud voor elk van de drie. Ik heb er in mijn bericht een ruime beschouwing aan gewijd, vanuit het licht dat in onze tijd niet meer mag schijnen: “In Gods Naam”. Het is tijd dat er een grondig en open debat gevoerd wordt over de zin en de onzin van euthanasie, niet met slogans, emotionele uitroepen en zware discriminatie van gelovigen of katholieken, maar met redelijke argumenten.

Met het tempo van een sneltrein zijn de christelijke en katholieke waarden in ons land over boord gegooid en daarmee zijn de “c” en de “k” eveneens in de benamingen verdwenen. De Christelijke Bond van Gepensioneerden werd OKRA en het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen werd FERM, om maar een paar grote voorbeelden te noemen. De CD&V ziet ook niet veel heil meer in het behoud van de eerste letter. Daarentegen heeft de voorzitter van de federale evaluatiecommissie voor euthanasie,  zich “in Gods Naam”  afgevraagd waarom het tot een proces gekomen is. Hij is geheel doordrongen van de geest van de vrijmetselarij en mocht zijn groot ongenoegen ruimschoots voor de VRT ventileren.  Hij kent de inhoud van de woorden die hij spreekt niet (meer) en aanvaardt die ook niet. Ik wil voorstellen dat de beweging die bezig is onder gelovigen, ook door de vrijzinnigen zou gevolgd worden en dat zij openlijk zouden uitkomen waarvoor ze werkelijk staan en geen vrome dekmantel gebruiken om hun hieraan volkomen tegengestelde onwaarden te promoten. Geachte Heer voorzitter van de evaluatiecommissie, wil niet meer spreken “in Gods Naam”, ook niet in naam van de eerbaarheid van het medisch beroep en zeker niet in naam van de waardigheid van het menselijk leven. Wees eerlijk en zeg: “in naam van de  vrijmetselarij”.

P. Daniel

” Vrijmetselarij is geen geheime genootschap, maar een genootschap met geheimen. “

Vrijdag  31 januari 2020

Flitsen

Syrische familiegeest – Zondagnamiddag komt Yakub fier thuis uit de school met een goed rapport. Voor een deel van de vakken kreeg hij uitstekend en voor de anderen zeer goed. En de commentaar van de leerkracht was in verhouding. Voilà, dat is nu de extreme geweldenaar van 3 jaar geleden die omwille van zijn jaren straatleven niet kon lezen of schrijven (er is nog meer dan genoeg krachtpatserij van overgebleven!) En zo zijn er hier misschien nog duizenden kinderen over heel Syrië verspreid.

Er scheen die zondag een heerlijke zon bij stevig vriesweer. Een gelegenheid om nogmaals met de fraters een wandeling naar het Anti Libanongebergte te maken. In de sneeuw viel het mee. Waar de zon de sneeuw had doen smelten zakten we in de bruine modder weg. Het nodige was voorzien om een vuurtje te maken en thee te drinken. Dan trokken we weer terug om langs de grote weg op min of meer propere wijze thuis te geraken. We waren juist op de weg toen er een motor aankwam. De man stopte. Hij had zijn hoofd helemaal in een warme tulband gewikkeld en maakte zijn mond vrij om te spreken. Uit zijn  zak haalde hij  twee bruine bolletjes en gaf me er eentje. Hij legde uit dat het een soort eetbare paddenstoelen is en als er gedurende een drietal weken nog regen of sneeuwt valt, zo zei hij, zul je hiervan een overvloed kunnen  oogsten. Hij stapte met ons enkele passen van de weg, wees een plek aan met groene stipjes en met een stokje in de grond haalde hij er eentje naar boven om te tonen dat het allemaal paddenstoelen worden. Hij had er zelf plezier in en wij keken vol bewondering toe. Met een glimlach sprong hij weer op zijn motor. Hij wenste ons de vrede en wij wensten hem Gods zegen.  We hadden maar enkele passen gezet of een bestelwagen stopte en de chauffeur bood aan om ons mee te nemen naar Qâra. Neen, wij moesten maar tot aan het klooster geraken. Hij was toch blij dat wij op zijn  lege wagen sprongen en meereden tot aan de poort van het klooster. Ziedaar moslims die we nooit eerder ontmoet hebben en die ons beschouwen als leden van de Syrische familie. Zo was het voor de oorlog overal.

Lees verder