Elveebee: “Doelwit: scholen!”

Klik op de afbeelding om de link te volgenZaventem en Nice waren nog maar klein bier, pardon muntthee

Zo’n vijf jaar geleden was ik nog professioneel actief als journalist. Uiteraard had ik ‘contacten’. Die gingen van de plaatselijke voetbalclub in mijn dorp tot de Staatsveiligheid en zelfs het koningshuis. Elke journalist, al dan niet ‘erkend’ door een totalitair systeem maar volgens zijn lezers wel die naam waardig, beschikt over zo’n netwerk van informanten.

Voor gevoelige informatie verloopt het doorgeven van informatie, niet rechtstreeks. Geen terrasjes, geen telefoons, geen e-mails. Haast alles via tussenpersonen of via onverdachte computers. Soms zelfs in codetaal of zelfs door middel van… geocaching.

Het aftreden van koning Albert II kondigde ik als eerste reeds aan in december van het jaar voordien. De crash van Fortis kon je op mijn blog al enkele maanden vooraf cryptisch lezen. De verdwenen miljoenen van het Antwerpse OCMW werden door mij aangekaart. De onhygiënische omstandigheden en de leegloop van het medische personeel in NZA, werd alleen door mij aangeklaagd.

Zo’n 4 jaar geleden kreeg ik zowel via mijn contacten bij de Staatsveiligheid als bij de Federale Recherche gloeiendhete informatie over de manier waarop de islamwereld het Avondland zou destabiliseren.

Als onafhankelijk (!) columnist schreef ik hierover een artikel in het maandblad van het Vlaams Belang. Het had voor gelijk welke andere partij ook kunnen zijn, maar die lustten geen eieren van deze boer. Hun verlies!

Enkele Vlaamsgezinde websites zoals Angeltjes, Medium4you, Golfbrekers, enz… namen het artikel over.

De gesubsidieerde media zwegen de onderwerpen uiteraard dood. Sterker nog: ze probeerden een collegiale karaktermoord en broodroof te plegen.

Nochtans was het artikel van het grootste belang. Er werd namelijk haarfijn uit de doeken gedaan hoe  een internationale terreurbeweging in gang was gekomen, die steeds harder zou toeslaan. Voor de details kan je best het artikel gewoon herlezen. Je vindt het hier:

https://www.golfbrekers.be/georganiseerde-misdaad/

Doelwit: scholen!

Ondertussen hebben we gemerkt, dat alles in deze artikels klopte of is uitgekomen. Ik benadruk dit even, om de geloofwaardigheid van mijn bronnen aan te tonen.

Er werd me destijds nog meer verteld, maar toen kon ik dat niet openbaar maken zonder mijn bronnen te verraden. De informatie was immers zo gevoelig dat er maar weinig mensen van op de hoogte waren, al werd ze internationaal besproken.

De aanslagen in Boston, Parijs, Zaventem, Nice… waren toen al volop in voorbereiding. De ‘kleinschalige’ terreur van ‘eenzame wolven’ die individuele mensen aanvielen zoals in het Joodse Museum in Brussel, de redactie van Charlie Hebdo, op een trein in Duitsland, in een kerk in Frankrijk… was al tot in detail uitgetekend.

Alleen wist toen niemand waar en wanneer. We wisten wel dàt het zou gebeuren en op welke manier. Mijn bronnen vertelden me ook in welke volgorde de feiten zouden plaatshebben. Dat blijkt tot vandaag te kloppen.

Daarom is het zo verontrustend, dat de volgende actie binnenkort aan de beurt is. Die volgende actie, zoals mijn informant me jaren geleden al meedeelde, zal bestaan uit een reeks aanslagen in scholen.

Niemand weet wanneer noch waar. Maar het zal in elk geval ergens in Frankrijk-België-Duitsland zijn. Landen zoals Engeland, Nederland of Spanje blijken minder geviseerd.

Eigen kinderen laten ontploffen

De daders zullen vooral kleuter- en lagere scholen aanpakken. Middelbare scholen komen minder in aanmerking. Men wil vooral de jongsten treffen om meteen te voorkomen dat zij zich voortplanten en onze cultuur doorgegeven aan een volgende generatie.

Middelbare scholen worden grotendeels gespaard. Zeker de meisjesscholen, want jonge vrouwen zijn uitstekend geschikt als kweekslavinnen of speeltjes voor soldaten van het kalifaat.

Het zullen voornamelijk blanke scholen zijn, met slechts zeer weinig allochtone kinderen. Deze laatste zullen telgen zijn uit onverdachte gezinnen, goed opgevoed, zonder enig kenteken van radicalisering.

Maar precies zij zullen ingezet worden voor de terreurdaden. Zonder dat iemand er erg in heeft, zullen ze bompaketten binnensmokkelen via hun boekentasjes, turnzakken, brooddozen of gewoon onder hun kleding.

Van hun eigen kinderen zullen ze niet verlangen dat ze ‘een knopke doen’ zoals dat in hun boeventaaltje heet, de bommen zullen van op afstand worden tot ontploffing gebracht. Met behulp van een eenvoudige gsm kan dat zelfs van de andere kant van de wereld.

Voor de moslimouders zal het een eer zijn, hun kind te mogen opofferen voor hun geloof.

Druk van ouders

Onze veiligheidsdiensten en die van de omringende landen zijn  hiervan al lang op de hoogte, maar voelen zich volkomen machteloos. Het aantal grote en kleine scholen in alle West-Europese steden en dorpen in zo groot, dat het onmogelijk te berekenen valt waar de islamitische waanzin zich zal uiten.

Moeten ouders nu bang worden om hun kinderen volgende maand naar school te sturen? Neen, precies het immens grote aantal potentiële doelwitten, maakt de kans dat hun kind getroffen wordt, minimaal klein. Ze moeten alleen leren leven met de idee dat de mogelijkheid bestaat. Net zoals het dak van de turnzaal zou kunnen instorten.

Zij hebben echter één troef meer dan de veiligheidsdiensten. Zij hebben namelijk zelf rechtstreeks contact met de school van hun kinderen. Zij kunnen eisen stellen. Eisen aan directies, aan inrichtende machten. Zij kunnen eisen dat er strenge controles gebeuren bij potentieel verdachte kinderen. Zij kunnen ook eisen dat bepaalde personen uit de raad of het bestuur van de school geweerd worden.

In de loop van jaren hebben oudercomités een soms overdreven macht verworven om een zelfs de  pedagogische aanpak te beïnvloeden. Die macht kan nu nuttig aangewend worden.

Politieke agenda

Ook de politieke wereld moet ingrijpen. De meeste scholen in ons land behoren tot de katholieke zuil. Maar de partij die achter deze zuil zou moeten staan, speelt duidelijk een dubbele rol.

De zaak van De Blokkendoos in Antwerpen, waar een hysterische moeder een kleuterjuf vals beschuldigde van pedofilie, werd hierbij gesteund werd door een CD&V-mandataris. De ondertussen vals gebleken aanklacht, bleef verder zonder gevolg. Het was niets anders dan een testcase om de zwakheid van de directie en de inrichtende macht te controleren.

Welke valse rol speelde Mieke Van Hecke die de deuren van het katholieke onderwijs op een kier zette om de islam te laten binnendringen? Welke dubbele agenda heeft een obscuur figuur als Lieven Boeve om de islam met de rode loper te verwelkomen in een pedagogisch project waar voor deze maatschappijdoctrine geen plaats mag zijn?

Voor één keertje bid ik – desnoods tot Allah – dat mijn bronnen het niet bij het rechte eind hadden en dat ik verkeerd geïnformeerd ben.

Elveebee

Zou Orbit ‘verward’ zijn?

Gistermorgen klonk op Radio Eén een oproep van VZW Orbit, die naar eigen zeggen thuis is in de wereld van diversiteit en migratie. 

Aan het woord Didier Vanderslycke, co-ordinator en priester, gevraagd naar een reactie na de moslim aanslag en het keel oversnijden van Père Jacques Hamel, priester in Saint-Etienne-du-Rouvray  (hier te herbeluisteren).

Hij stelt dat zijn collega’s op dezelfde lijn zitten als hij: van een oorlogsverklaring is geen sprake en we moeten ons behoeden er een te groot symbool van te maken.

Een priester vermoorden… geen groot symbool?

De gratuite excuses voor ‘jongeren’: ze leven in een bepaalde geprogrammeerde sfeer, lijden onder hun vernedering, weten niet hoe ze zichzelf een plaats kunnen geven, geraken gedesoriënteerd.  Kortom: je vergeeft dat, je zwijgt dat dicht.  Er komt immers een ander verhaal, het is niet eindig, het is niet fataal.

Watblieft?  Niet eindig?  Niet fataal?  Is Père Jacques Hamel misschien na drie dagen uit de doden herrezen?  Is ‘gedesoriënteerd’ synoniem voor ‘verward’?

De voorgestelde oplossingen door de politiek beschouwt hij niet voldoende.  Er zijn immers verschillende instrumenten.  Ieder zijn eigen agenda.  Maar ook een agenda voor burgers, die zich ‘moeten uitspreken’.

Wees gerust: we zullen ons ‘uitspreken’ in het kieshokje.  

De aanslagen noemt hij een fenomeen, gevolgd door angst en – God behoede – zelfs wraak.  Hij klaagt aan: er is veel gepraat maar geen dialoog.  We moeten een tandje bijsteken, weigeren bij de zwijgende massa te horen, of bij de angsthazen.  Alle burgers moeten aan het werk.

Een fenomeen?  Hebben we dan geen reden voor angst of wraak?  Hoe lang gaan we nog ‘in dialoog’?  Wie niet horen wil, moet voelen!

En Orbit heeft tips om met het ‘fenomeen’ om te gaan.  Facebook is des duivels.  PC-berichten ook.  En oudere mensen ‘hebben de neiging’ berichten door te sturen.  We moeten nadenken, het in ons geweten laten binnen komen.

“Ons” geweten???

We moeten aansluiting zoeken bij het onbekende, de grens doorbreken, vrijwilligerswerk doen bij diversiteitsverenigingen.

— sprakeloos —

De oplossing ligt in een goede mayonaise.

Geschift!

FT

 

 

Het nieuwe fascisme keerde in een anti-fascismeboerka terug.

Keulen vandaag: de mars der fascisten

Tienduizenden Erdogan-militanten marcheren vandaag door Duitse straten, gekweekt, opgefokt, aangemoedigd door zgn. anti-fascisten.  Beschermd door het aloverheersende anti-racisme-ideaal, dat tot op heden integratieweigeraars en islamisten beschermt en critici stigmatiseert.

Om deze reden zal vandaag de meerderheid van de stoottroepen marcheren voor een tiran, die de hand boven het hoofd gehouden wordt door de zgn. anti-fascisten, die ervoor zorgden en nog steeds zorgen dat de tiran-critici door Erdogan vervolgd en tot zwijgen gebracht werden en worden.

Erdogan is de personificatie van een repressie die al geruime tijd aan de gang is.  Erdogan is niet tegenstrijdig met deze politieke correctheid; hij doet net hetzelfde en is het logische gevolg ervan.  Zonder procedure worden mensen tot misdadigers verklaard, hun recht op vrije meningsuiting wordt illegaal verklaard door de overheid.  Zij kunnen de tiran en zijn gevolg niet meer op zijn vingers tikken.  In het Ottomaanse Rijk heerst de angst.

Velen van hen, die vandaag waarschuwend een vingertje opsteken richting Erdogan zijn medeschuldig.  Zij hebben ervoor gezorgd dat Erdogans ideologie hier zo breed verbreid werd.  Een mea culpa zou geloofwaardiger zijn.  Het is de politieke correctheid die de totale heerschappijwaanzin van Erdogan gestalte gaf en elke weerstand uitsloot.

 En daarom marcheren vandaag in Keulen de fascisten, gekweekt en aangemoedigd door de zgn. anti-fascisten.   Het nieuwe fascisme keerde in een anti-fascismeboerka terug.

FT

 

 

 

Het Beloofde Land maakt waterbeloftes waar

Intro image

Sorek ontzilting

Wat de Joden op een onvruchtbare lap grond in het Midden Oosten gepresteerd hebben wordt in de poco pers stilletjes verzwegen.  En dat de zgn. Palestijnen zich daar willen neerlaten is helemaal niet verwonderlijk.  Integendeel.

Gebruikelijk worden de al dan niet legitieme aanspraken op het Heilige Land aangevoerd om de eeuwigdurende strijd voor Jeruzalem, voor de ‘green line’, of liefst, de ultieme wensdroom, voor de verdrijving of uitroeiing van de Joden, te rechtvaardigen.   De poco media en politici lieten niet na hen hierbij een steuntje in de rug te geven. Israël bashen hoort tot de bon ton.  Tegenwoordig wordt er aan de Palestijnse ‘zaak’ minder aandacht besteed.  De concurrentie met I.S., Syrië, de vluchtelingentsunami, de moslim terreur is groot.

De media draaien zich in allerlei bochten om toch maar niet te moeten toegeven dat ‘een geradicaliseerde jongere’ gewoon een moslim moordenaar is.  En als in Israël een inwoner dood gestoken, dood gereden, beschoten, bekogeld wordt, door… ‘een getraumatiseerde Palestijnse vluchteling’ dan lijkt het alsof de nieuwsagenturen onder de Erdogan-censuur te lijden hebben.  Niks gezien, niks gehoord.  Een vermoorde Israëli heeft geen nieuwswaarde.

Israël mag nochtans fier zijn, want het land kan in zijn eigen drinkbaar water-noden voorzien.  Meer dan genoeg zelfs.  Door ontzilting van zeewater kan het land genoeg zoet water produceren voor de mens, dier, landbouw, industrie…

En dat was nodig.  Stilaan geraakte Israël uitgedroogd.  De overheid lanceerde een campagne om water te sparen en te herbruiken.   Rioolwater wordt zodanig gezuiverd dat het kan herbruikt worden om akkers te bevloeien.  Planten worden gemodifieerd opdat ze ook in brak water kunnen groeien.  De campagne voor waterbesparing is intussen quasi overbodig geworden, want het land kan door ontzilting van zeewater méér drinkbaar water produceren dat het nodig heeft.

Wat houdt de hoogopgeleide ingenieurs en politici van de buurlanden tegen om hun zandbak in een tuin van Eden te veranderen?

One of the driest countries on earth now makes more freshwater than it needs

 

 

 

Rimski-Korsakov – Symfonie nr. 3 in C, Op. 32

klassische-musikNikolaj Rimski-Korsakov werd op 18 maart 1844 geboren in een adellijke familie en kreeg als onderdeel van zijn opvoeding muziekonderricht. Op twaalfjarige leeftijd werd hij lid van het zeekadettencorps en vanaf 1862 ging hij als marineofficier drie jaar op wereldreis. Al in 1861 leerde hij de componist Mili Balakirev kennen, die zijn groeiende liefde voor de muziek versterkte en hem overhaalde een echte muziekstudie te gaan volgen.

In 1865 leidde Balakirev de première van Rimski-Korsakovs eerste symfonie. Het succes van het symfonisch gedicht Sadko en zijn eerste opera Het meisje van Pskov waren voor Rimski-Korsakov aanleiding om de marine te verlaten. Hij werd inspecteur van de Russische marinierskapel (tot 1884) en in 1871 werd hem gevraagd hoogleraar compositie en instrumentatie aan het conservatorium te Sint-Petersburg te worden. Zelf dacht hij hiervoor niet geschikt te zijn door gebrek aan professionele scholing. Zijn vrienden van het Machtige Hoopje overtuigden hem ervan deze aanstelling te accepteren. Later gaf hij aan dat hij veel moest bijstuderen om zijn studenten voor te blijven. Veel belangrijke componisten kregen bij hem les, onder anderen Anatoli Ljadov, Anton Arenski, Aleksandr Glazoenov, Ottorino Respighi, Nikolaj Mjaskovski, zijn schoonzoon Maximilian Steinberg, Igor Stravinsky en Sergej Prokofjev.

Van 1874 tot 1881 was Rimski-Korsakov tevens directeur en dirigent van de muziekschool, van 1883 tot 1894 plaatsvervangend directeur van de hofzangerskapel en van 1886 tot 1900 dirigent van de door de muziekuitgever Mitrofan Beljajev georganiseerde Russische Symfonieconcerten. Ook in het buitenland trad hij succesvol op als dirigent. Hij was lid van het door Balakirev opgerichte Machtige Hoopje van vijf nationalistische componisten en zette zich belangeloos voor zijn vrienden in. Zo voltooide, bewerkte en instrumenteerde hij werken van Aleksandr Dargomyzjski (De stenen gast), Alexander Borodin (Vorst Igor) en Modest Moessorsgski (Nacht op de kale Berg). In de jaren 1874-1880 realiseerde hij zich dat hij kennis ontbeerde door zoveel tijd te geven aan de ontwikkeling van Russische muziek. Door veel zelfstudie en stimulerende contacten met Tsjaikovski wist hij zijn niveau te verbeteren tot professionele hoogte. Dit leidde onder andere tot een flinke herziening van zijn, uit 1865 daterende 1e symfonie, in 1884. Zijn werk aan het conservatorium moest hij in 1905 onderbreken, vanwege zijn sympathieën voor de revolutionaire studentenbeweging, maar in 1907 mocht hij weer in zijn oude aanstelling verder werken.

Hoewel Rimski-Korsakov vijftien opera’s schreef, is zijn naam lange tijd bijna alleen door zijn orkestwerken bekend geweest, met name door de symfonische suite Shéhérazade en het Capriccio Espagnol. Het muziekstuk De vlucht van de hommel is bij veel mensen welbekend, maar zij weten niet dat dit door Rimski-Korsakov is geschreven. Zijn kunstzinnige oeuvre werd sterk beïnvloed door de geschiedenis, sprookjes en volksmuziek van Rusland. Hij had een grote kundigheid in orkestratie en werd wereldberoemd door de kleurrijke, geraffineerde orkestklank van zijn composities. Zijn opera’s behoren in zijn vaderland weliswaar tot het vaste repertoire, maar worden in de westerse operahuizen nauwelijks opgevoerd. Dit is wel geweten aan de typisch Russische libretti, maar dat geldt ook voor de opera’s van Borodin en Moessorgski, die (ten dele dankzij hem) wél repertoire hebben gehouden. Dankzij de platenindustrie staan zij sinds 1990 echter steeds meer in de belangstelling. Van bijna alle opera’s zijn opnamen uitgebracht, vaak meer dan één.

Naast drie symfonieën, een pianoconcert en programmatische orkestwerken schreef Rimski-Korsakov kamermuziek, pianomuziek en koorwerken, ongeveer 60 liederen met pianobegeleiding en talloze bewerkingen van Russische volksliederen. Hij publiceerde ook muziekpedagogische- en theoretische werken.

A large stone Russian cross with a figure carved on it, behind two stone tablets set into the groundAan het eind van zijn leven leed Rimski-Korsakov aan angina pectoris. Hij overleed in Ljoebensk in 1908, en werd ter aarde besteld op de Tichvin-begraafplaats bij het Alexander Nevski Klooster in Sint-Petersburg.

Veel gekker moet het niet worden

Rode kruisIn Svenljuga, Zweden, kunnen jonge bio-Zweden, tieners van 14 – 15 jaar, een eurootje bijverdienen – een kleine 6 euro per uur – als ze met ‘jongeren’ vriendjes willen zijn.   Zelfs een dagtocht naar een pretpark op het eiland Liseberg zat in de studentenjobaanbieding.

Het project loopt nu een kleine maand; de bedoeling is dat de Zweedse tieners de ‘jongeren’ de normen en waarden van de Zweedse maatschappij aanleren.  Eerste les: het woord ‘neen’.
Bovenaan prijkt een groepsfoto van de vrolijke importvriendjes.  En, ja, de man met het witte petje is ook een minderjarige ‘jongere’.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ungdomar-far-betalt-for-att-umgas

Sweden is now paying little girls 50 SEK per hour to socialize with rapefugees.

Authorities Pay Swedish Youngsters To Play With Migrants And ‘Refugees’