Elveebee: “Doelwit: scholen!”

Klik op de afbeelding om de link te volgenZaventem en Nice waren nog maar klein bier, pardon muntthee

Zo’n vijf jaar geleden was ik nog professioneel actief als journalist. Uiteraard had ik ‘contacten’. Die gingen van de plaatselijke voetbalclub in mijn dorp tot de Staatsveiligheid en zelfs het koningshuis. Elke journalist, al dan niet ‘erkend’ door een totalitair systeem maar volgens zijn lezers wel die naam waardig, beschikt over zo’n netwerk van informanten.

Voor gevoelige informatie verloopt het doorgeven van informatie, niet rechtstreeks. Geen terrasjes, geen telefoons, geen e-mails. Haast alles via tussenpersonen of via onverdachte computers. Soms zelfs in codetaal of zelfs door middel van… geocaching.

Het aftreden van koning Albert II kondigde ik als eerste reeds aan in december van het jaar voordien. De crash van Fortis kon je op mijn blog al enkele maanden vooraf cryptisch lezen. De verdwenen miljoenen van het Antwerpse OCMW werden door mij aangekaart. De onhygiënische omstandigheden en de leegloop van het medische personeel in NZA, werd alleen door mij aangeklaagd.

Zo’n 4 jaar geleden kreeg ik zowel via mijn contacten bij de Staatsveiligheid als bij de Federale Recherche gloeiendhete informatie over de manier waarop de islamwereld het Avondland zou destabiliseren.

Als onafhankelijk (!) columnist schreef ik hierover een artikel in het maandblad van het Vlaams Belang. Het had voor gelijk welke andere partij ook kunnen zijn, maar die lustten geen eieren van deze boer. Hun verlies!

Enkele Vlaamsgezinde websites zoals Angeltjes, Medium4you, Golfbrekers, enz… namen het artikel over.

De gesubsidieerde media zwegen de onderwerpen uiteraard dood. Sterker nog: ze probeerden een collegiale karaktermoord en broodroof te plegen.

Nochtans was het artikel van het grootste belang. Er werd namelijk haarfijn uit de doeken gedaan hoe  een internationale terreurbeweging in gang was gekomen, die steeds harder zou toeslaan. Voor de details kan je best het artikel gewoon herlezen. Je vindt het hier:

https://www.golfbrekers.be/georganiseerde-misdaad/

Doelwit: scholen!

Ondertussen hebben we gemerkt, dat alles in deze artikels klopte of is uitgekomen. Ik benadruk dit even, om de geloofwaardigheid van mijn bronnen aan te tonen.

Er werd me destijds nog meer verteld, maar toen kon ik dat niet openbaar maken zonder mijn bronnen te verraden. De informatie was immers zo gevoelig dat er maar weinig mensen van op de hoogte waren, al werd ze internationaal besproken.

De aanslagen in Boston, Parijs, Zaventem, Nice… waren toen al volop in voorbereiding. De ‘kleinschalige’ terreur van ‘eenzame wolven’ die individuele mensen aanvielen zoals in het Joodse Museum in Brussel, de redactie van Charlie Hebdo, op een trein in Duitsland, in een kerk in Frankrijk… was al tot in detail uitgetekend.

Alleen wist toen niemand waar en wanneer. We wisten wel dàt het zou gebeuren en op welke manier. Mijn bronnen vertelden me ook in welke volgorde de feiten zouden plaatshebben. Dat blijkt tot vandaag te kloppen.

Daarom is het zo verontrustend, dat de volgende actie binnenkort aan de beurt is. Die volgende actie, zoals mijn informant me jaren geleden al meedeelde, zal bestaan uit een reeks aanslagen in scholen.

Niemand weet wanneer noch waar. Maar het zal in elk geval ergens in Frankrijk-België-Duitsland zijn. Landen zoals Engeland, Nederland of Spanje blijken minder geviseerd.

Eigen kinderen laten ontploffen

De daders zullen vooral kleuter- en lagere scholen aanpakken. Middelbare scholen komen minder in aanmerking. Men wil vooral de jongsten treffen om meteen te voorkomen dat zij zich voortplanten en onze cultuur doorgegeven aan een volgende generatie.

Middelbare scholen worden grotendeels gespaard. Zeker de meisjesscholen, want jonge vrouwen zijn uitstekend geschikt als kweekslavinnen of speeltjes voor soldaten van het kalifaat.

Het zullen voornamelijk blanke scholen zijn, met slechts zeer weinig allochtone kinderen. Deze laatste zullen telgen zijn uit onverdachte gezinnen, goed opgevoed, zonder enig kenteken van radicalisering.

Maar precies zij zullen ingezet worden voor de terreurdaden. Zonder dat iemand er erg in heeft, zullen ze bompaketten binnensmokkelen via hun boekentasjes, turnzakken, brooddozen of gewoon onder hun kleding.

Van hun eigen kinderen zullen ze niet verlangen dat ze ‘een knopke doen’ zoals dat in hun boeventaaltje heet, de bommen zullen van op afstand worden tot ontploffing gebracht. Met behulp van een eenvoudige gsm kan dat zelfs van de andere kant van de wereld.

Voor de moslimouders zal het een eer zijn, hun kind te mogen opofferen voor hun geloof.

Druk van ouders

Onze veiligheidsdiensten en die van de omringende landen zijn  hiervan al lang op de hoogte, maar voelen zich volkomen machteloos. Het aantal grote en kleine scholen in alle West-Europese steden en dorpen in zo groot, dat het onmogelijk te berekenen valt waar de islamitische waanzin zich zal uiten.

Moeten ouders nu bang worden om hun kinderen volgende maand naar school te sturen? Neen, precies het immens grote aantal potentiële doelwitten, maakt de kans dat hun kind getroffen wordt, minimaal klein. Ze moeten alleen leren leven met de idee dat de mogelijkheid bestaat. Net zoals het dak van de turnzaal zou kunnen instorten.

Zij hebben echter één troef meer dan de veiligheidsdiensten. Zij hebben namelijk zelf rechtstreeks contact met de school van hun kinderen. Zij kunnen eisen stellen. Eisen aan directies, aan inrichtende machten. Zij kunnen eisen dat er strenge controles gebeuren bij potentieel verdachte kinderen. Zij kunnen ook eisen dat bepaalde personen uit de raad of het bestuur van de school geweerd worden.

In de loop van jaren hebben oudercomités een soms overdreven macht verworven om een zelfs de  pedagogische aanpak te beïnvloeden. Die macht kan nu nuttig aangewend worden.

Politieke agenda

Ook de politieke wereld moet ingrijpen. De meeste scholen in ons land behoren tot de katholieke zuil. Maar de partij die achter deze zuil zou moeten staan, speelt duidelijk een dubbele rol.

De zaak van De Blokkendoos in Antwerpen, waar een hysterische moeder een kleuterjuf vals beschuldigde van pedofilie, werd hierbij gesteund werd door een CD&V-mandataris. De ondertussen vals gebleken aanklacht, bleef verder zonder gevolg. Het was niets anders dan een testcase om de zwakheid van de directie en de inrichtende macht te controleren.

Welke valse rol speelde Mieke Van Hecke die de deuren van het katholieke onderwijs op een kier zette om de islam te laten binnendringen? Welke dubbele agenda heeft een obscuur figuur als Lieven Boeve om de islam met de rode loper te verwelkomen in een pedagogisch project waar voor deze maatschappijdoctrine geen plaats mag zijn?

Voor één keertje bid ik – desnoods tot Allah – dat mijn bronnen het niet bij het rechte eind hadden en dat ik verkeerd geïnformeerd ben.

Elveebee

12 gedachten over “Elveebee: “Doelwit: scholen!”

 1. Geachte redactie,
  Ik ben niet verwonderd dat scholen tot het doelwit van de islamitische terroristen behoren. Ik herinner mij nog het “Zwanworst incident” met Tim Willekens op een school in Schoten. Nieuwsuitzendingen konden niet lang genoeg zijn, kranten kwamen bladzijden te kort. Dit was al bij al gewoon een onschuldige stunt. Maar eveneens werd bewezen dat scholen niet voldoende beveiligd zijn. De islamieten maken geen onderscheid in hun doelen. Dit is de laatste tijd voldoende (door hen zelf) aangetoond. Bij Lieve op de blog Vroeger (via seniorennet) wordt de aanwezigheid en het geven van islamlessen reeds jaren aangeklaagd. Ook Mieke Van Hecke en Lieven Boeve passeren daar regelmatig de revue. Zoals Luc zelf met voorbeelden aanhaalde dat zijn bronnen correcte informatie verstrekken, waarom zou het in deze anders zijn. Ouders zullen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid moeten nemen verdachte situaties aan te geven. Schooldirecties moeten eens stoppen met zich “politiek correct” te gedragen en de dreigingen serieus nemen, alsook actie ondernemen. Ook Lieven Boeve zal dat moeten beseffen. De tijd van “experimenten” is voorbij. De veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen komt op de eerste plaats. Indien de schooldirecteur daarvoor politiek incorrect moet zijn moet hij er maar bij nemen. Hij is immers de hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid van onze kinderen. Tot slot, ik ben er trots op dat ik Luc onder mijn volgers heb op Twitter.

 2. Dag Luc, dank voor uw gefundeerd artikel! Als documentering van ons “katholiek” onderwijs te Mechelen: de vroeger normaalschool, nu TSM, herbergt deze zomermaanden een zgz. zomerbar genaamd Bar Red!! Wat blijkt nu? Dit evenement is georganiseerd door de rode zuil met name Progressief 50+, de Voorzorg enz. En dat kan zomaar in een bisschoppelijke schoolinrichting vlak onder Sint-Romboutstoren…. Dus stelt zich hier nogmaals de vraag: hoe katholiek is het katholiek onderwijs????

   • @redactie; Dat heeft me zwaar verwonderd van haar; waarschijnlijk kent ze slechts één facet van Thomas Morus. Om te beginnen kan ze even de “Tudor’s” bekijken en vaststellen dat deze “zuiveraar” niet erg past bij haar linkse wereldbeeld….om dan over te gaan tot enkele historische uitgaven:-)

 3. “Middelbare scholen worden grotendeels gespaard. Zeker de meisjesscholen, want jonge vrouwen zijn uitstekend geschikt als kweekslavinnen of speeltjes voor soldaten van het kalifaat.”
  Zonder alles in deze bewering in vraag te willen stellen, lees ik toch met enige verbazing dat Luc spreekt van ‘meisjesscholen’… Waar, in onze streken, vindt men nog MEISJESscholen???

  • Ropie, Luc bedoelt misschien die “koranschooltjes” die links en rechts opduiken….

  • Ik bedoel uiteraard middelbare scholen met vooral vrouwelijke leerlingen. En zo zijn er nog wel wat.

 4. Een jaar of tien geleden verscheen onderstaand artikel in Frontpage. In 2001 had de Zwitserse politie bij een inval in een Moslim Brotherhood gelieerde bank een handleiding in beslag genomen waarin de verovering van Europa punt voor punt was omschreven
  http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=4476

  Zeven jaar geleden verscheen dit artikel in Der Spiegel
  http://www.spiegel.de/international/the-future-of-terrorism-what-al-qaida-really-wants-a-369448.html

  Beide artikels kloppen aardig met wat hier gezegd is.

 5. Bij dergelijke terreurdaden is het steeds van belang te kijken naar de opdrachtgevers en de uitvoerders. Deze zijn meestal niet dezelfden. Dit is nu eenmaal het kenmerk van een “false flag”.
  In het artikel wordt verwezen naar het feit dat deze sinds lang gepland zijn.
  Dit is juist, maar door wie??
  Om een gedacht te hebben kan men best kijken naar het verleden :
  Rode Brigades, Action Directe, RAF, CCC, om er enkele op te noemen.
  De bende van Nijvel hoort hier ook bij!!!!
  Ik verwijs de geïnteresseerden naar internet.
  Wat het Moslim broederschap betreft dient men te weten dat deze organisatie(sic) werd opgericht door de Engelsen in 1928 in Egypte.
  Idem voor tal van andere terreurbendes die opgericht werden door Westerse geheime diensten of er door gesteund worden.
  (zie de toestand in Syrië, waar de USA e.a. de gematigde rebellen steunen !!).
  Als we het dan over terreur hebben komt het erop aan pogen achter het scherm van leugens en bedrog te kijken.
  Een veel omvattende kijk heeft men in het boek :
  Das Schwarze Reich van E.R. Carmin. (meer dan 1000 blz!!).
  Elveebee zegt wel iets, maar veel te weinig om voor een niet ingewijde te weten, wat er werkelijk gaande is.
  Hij stelt ook zijn hoop op de veiligheidsdiensten!!! Hoe naïef!!!
  Deze zijn immers in handen van de mafia van de broeders en kameraden, en via de diversiteit geïnfiltreerd door het paard van Troje. Ze zijn ook een deel van het probleem.
  Anderzijds weet de top van deze veiligheidsdiensten maar al te goed, wie voor wat verantwoordelijk is… maar corrupt of gechanteerd als ze zijn of worden, zal er dan ook niets bewegen. Moesten er toch zijn die iets zouden durven, dan is een ongeluk vlug gebeurd.
  Over de tipgevers bij de Staatsveiligheid !!! Daar gaat men te biechten bij de duivel!! Het is enkel tegen “les sales flamins” en de fascisten (sic), dat deze dienst nog efficiënt is, en dit is ook voldoende.
  Als men het over terreur wil hebben, dan kan men niet buiten de problematiek van de NWO en de machten die er achter schuil gaan. Het is daar dat men de uiteindelijke verantwoordelijken zal vinden voor de oorlog tegen het Avondland, een oorlog die op alle mogelijke terreinen wordt gevoerd, met alle mogelijke middelen.
  Zolang dat men de politiek correct versleten paden niet durft verlaten, zal men misleid blijven.

  • Open het bruggetje in bovenstaand artikel en lees mijn artikel van enkele jaren geleden. Lees vooral tussen de regels.

 6. Pijnlijk de vernietiging van onze beschaving te moeten zien én ondergaan en zeggen dat tuig onder eigen volk die misdaad steunen in plaats van het te bestrijden.
  Elveebee wat mis ik uw dagelijkse ‘to the point’ artikels.

Reacties zijn gesloten.