Sancties kunnen ook omgekeerd worden

De Russische Beer wordt stilaan wakker uit zijn winterslaap. Tot op heden haalde Rusland niet uit naar westerse bedrijven, liet betijen onder het motto “zaken zijn zaken”, maar nu werd er in de Doema (parlement) het idee gelanceerd waardoor Amerikaanse bedrijven hun omzet in Rusland gedurende vijf jaar tot het nulpunt zouden zien dalen.

Als er sancties tegen Rusland ter stemming voorgelegd worden in het Amerikaans Congress, dan zullen de Congressleden die dit goedkeuren, of vorige sancties goedgekeurd hebben, er moeten mee rekening houden dat de bedrijven die hen financieel steunen voor vijf jaar uit heel Rusland geweerd zullen worden. M.a.w. als ze de oorlogsverzuchtingen volgen, dan lijdt de Amerikaanse economie.

Wetende dat het quasi een ongeschreven wet is dat de meeste grote bedrijven Congressleden (zowel Democraten als Republikeinen) sponsoren – kwestie van een beetje druk te kunnen zetten als ze een toelating of concessie nodig hebben – kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Hallo Apple? Coca Cola? Boeing? McDonalds? VISA? Walmart? General Motors? Ford? Procter & Gamble? (Cijfers 2018)

Apple alleen al heeft een verkoopcijfer van 3 miljard dollar in Rusland… 5 jaar = 15 miljard dollar minder inkomsten.

En waar een vacüum ontstaat, staan er anderen te wachten om dit te vullen. Zoals toen de EU meende Rusland te moeten bestraffen. Met als resultaat dat Rusland van de nood een deugd maakte en de eigen, nationale landbouw uit het slop trok.

Hal Turner

https://www.ey.com/en_ru/attractiveness/21/ey-foreign-investment-in-russia-2021

https://www.ey.com/en_ru/attractiveness/investments-and-import-to-russia-back-to-growth


Het jachtseizoen op corona”wandelaars”…

werd in de eerste Duitse stad open verklaard

Ostfildern in Baden-Württemberg schakelt in een hogere versnelling. Niet alleen werden “coronawandelingen” verboden maar bovendien mag de politie nu ook hun wapen gebruiken om halsstarrige wandelaars ter plaatse uit te schakelen. De stedelijke overheid argumenteert dat de wandelaars zich niet aan de wandelverboden houden, dat zij bijgevolg de openbare veiligheid en orde in gevaar brengen, en dat aan de politie het wapen als “het zachtste middel om het verbod te doen nakomen” wordt aanbevolen.

We herinneren ons nog levendig de schietpartijen op vluchtende Oost-Duitsers aan de BRD-DDR – grens.

Geslachtencarrousel in de sport

In een vroeger mannelijk leven nam hij als man deel aan zwemcompetities voor mannen. Vervolgens ontdekte hij zijn ware geslacht en zwemt nu als transmens van het ontdekte vrouwelijk geslacht met brede schouders, smalle heupen, gezichtsbeharing, koolschoppen van handen en overzetboten als voeten.

… Blijkbaar wordt “Lia” als dusdanig niet overal geaccepteerd. Buiten het feit dat bio-vrouwelijke zwemsters quasi geen kans maken om een wedstrijd te winnen is er ook nog het probleem van gemeenschappelijke douche- en kleedruimtes…

https://www.swimmingworldmagazine.com/news/controversy-of-the-year-transgender-swimmer-lia-thomas-swims-fastest-times-in-the-nation/

Bedreigt Poetin nu ook al Canada?

We geven het toe: de titel is ietwat overdreven. Maar zo is ook de berichtgeving over het indrukwekkend vrachtwagenkonvooi dat als protest tegen de coronamaatregelen – sneeuw of geen sneeuw – naar Ottowa trok. Trudeau is zelfs gevlucht naar een veilige haven. Zijn koosnaampje luidt sindsdien “Coward-19”. Naar verluidt krijgen de vrachtwagenchauffeurs sneller financiële steun van de bevolking dan hij bijeen kon rijven voor zijn kiescampagne.

En de poco media, die doen waar ze goed in zijn, zand in de ogen strooien en… Poetin de schuld geven.

Overal komt het volk op straat | Golfbrekers

Cyclus

STANDVASTIG TEGEN DE VERDRUKKING

Ontdaan van alle franjes; naar de kern toegespitst, is de Vlaamse Beweging eigenlijk een strijd tegen de terreur (die ons het hart doorwondt) en voor de grootst mogelijke vrijheid.  Niet te verwisselen met het libertaire waarbij alles mag, alles kan.   Ik ben echt geen zwartkijker, laat staan een pessimist.   De plots uitbundige versoepelingen, het toestaan door hunne Hoogheden (aka Mark Van Ranst) van nieuwe (normale) vrijheden, betekent niet dat hun programma stopgezet is, nl.de uitrol van de Nieuwe Wereld Orde.  We zullen dus met nog meer geluid de stopzetting van alle maatregelen moeten eisen!

Ter herinnering breng ik nog eens een aantal uiteindelijke doelstellingen, achter de uitrol van de corona-angst-pandemie :

  • Een verzwakking van nationale staten
  • Een afbreuk van het traditionele rechtsbeginsel (bvb.  Romeinse recht), vervangen door gepolitiseerd recht
  • Een omvattende controle over media, culturele en politieke groepsvorming
  • Een bewaking van de bevolking op het vlak van internetgebruik
  • Het installeren van een “cultus van gehoorzaamheid”, verwezenlijkt door het periodiek toedienen van (waardeloze) vaccins en absurde vrijheidsbeperkingen.

Heel het scenario van de corona-politiek van de regeringen en het antwoord daarop van de bewust geworden burgers wordt door de top-Illuminati opgevat als een kat-en-muis-spelletje.  Zij zijn zo verdorven dat zelfs Satan beschaamd zou zijn voor hen.  Ter verduidelijking : ik denk niet dat bv. onze binnenlandse en vele buitenlandse protestbewegingen getriggerd worden door deze Illuminati.   Maar het spel van provocaties tijdens betogingen (bvb. de laatste Brusselse), de onderscheiden regels in de landen (quasi volledige vrijheid in het V.K. versus vaccinverplichting in Oostenrijk) duiden erop dat de WHO/WEF spelletjes speelt.  Klaus Schwab heeft trouwens al voor “corona” toegegeven dat ze controle uitoefenen over de meeste regeringen in de wereld.  Dit heeft de fractie van Forum voor Democratie, aan de hand van documenten, trouwens in NL op tafel gebracht.

Met alle goede bedoelingen van deze betogingen: waarom zeggen organisatoren vooraf dat ze niet tegen een aantal maatregelen zijn?  Er is ronduit ingevoerde dwang die zonder compromissen van tafel moet, zoals het CSTicket, de mondmaskers en de dwangbesluiten tegen de middenstand.  Indien men dit tot onderwerp van geven/nemen maakt, dan zullen een aantal dwangprocedures niet meer verdwijnen.   M.i. zouden de betogingen, dan ook niet in de eerste plaats tegen een aantal afgekondigde besluiten moeten gaan; maar ronduit en rechtstreeks voor de afzetting van de regeringen en zgn. specialisten die eenzijdig alles opleggen.

Speciale aandacht verdient de verlenging van het “Covid Safe Ticket” op 26.1.22.  De indieners waren Katrien Schryvers (CD&V), Freya Saeys (Open VLD) en Lorin Parys (N-VA)!!  In het Pallieterke van 27.1 bleek nochtans dat Vlaams Belang tegen dit ticket is en dat Peter De Roover zegt : “Over het Covid Ticket, want de safe is eruit gehaald, is ons standpunt ook duidelijk.  Wij geloven niet in de effectiviteit van die maatregel”…….”Want het gaat hier over een vrijheidsbelemmering”.   Kunt u nog volgen lezer?  Lorin Parys doet het omgekeerde wat Peter De Roover zegt.  Het oordeel over N-VA is ronduit vernietigend : men kan hen toch enkel nog beschouwen als “gecontroleerde oppositie”.  Dat ziet men ook aan de strenge corona maatregelen, ook in het verleden, in een aantal N-VA bestuurde gemeenten!

Retrospectief kan men zeggen dat de voorbereiding tot dit “Endspiel” reeds lang geleden voorbereid werd.  De geheime organisaties, met hun “eerbiedwaardige elite”, hebben het vuile werk als “Gojim”-leden gedaan, door de systematische afbouw van de oorspronkelijke waarden van Europa.  Ze hebben de media, het onderwijs en zelfs de “Kerken” ingepalmd om de volkse idealen van familie-verbanden, bescherming van de jeugd en besef van de burgerlijke vrijheden te vernietigen.  Enkele symbolische voorbeelden van de ondergang van Europa: in 2019 werd middels een spectaculaire kraak in het museum “das Grüne Gewölbe” in Dresden de mooiste diamanten sieraden uit de Duitse geschiedenis gestolen (waarden plusminus 115 miljoen euro).  Na hardnekkig onderzoek werden een viertal daders gepakt , afkomstig uit het milieu van de Arabisch-Europese clans in Berlijn.  De gestolen schat is spoorloos, zoals ook uit een vorige kraak van onschatbare munten.  Nu is het proces : de beschuldigden beschikken over de beste advocaten van Duitsland.  Hier gaat het niet om de intrinsieke waarde van deze schat van keurvorst August von Sachsen, maar om de opgestoken middelvinger van de talrijke clans die in de Duitse steden heer en meester zijn.  Identiek hier voor het niet kunnen uitzetten van de haatprediker uit Maaseik.  Europa op zijn knieën voor het uitschot van de wereld, dat hier “pünktlich” door de neo-liberale orde is binnengehaald.

Intussen worden hernieuwd een aantal gebruiken uit de volkscultuur en de Vlaamse Beweging afgeschaft.  Als voorbeeld gelden de vele carnaval-vieringen, maar ook het Zangfeest dat in maart moest doorgaan.  In het perspectief van het vroegere Europa zouden de christelijke kerken één van de voornaamste verzetshaarden tegen het verbieden van de vrijheid zijn geweest!  De acties bij “de slag van Lepanto” en “”het beleg van Wenen door de Osmanen” toont de kracht van geestelijke sterkte!  Vergeet niet dat het wereldrijk Rome destijds overgenomen werd door een sekte uit Palestina, die dan nog vreedzaamheid predikte.  Onze plicht is dan ook een geestelijk verweer op te bouwen en de progressieve staatskerken de wacht aan te zeggen!

Om te eindigen een gedachte van de onschatbare Karel van Wolferen:  “de betogingen zijn  wellicht niet het plan dat het meeste indruk maakt op de WEF-heersers.  Maar letterlijk iedereen moet zo veel mogelijk niet participeren in de maatregelen die men voor ons in petto heeft.”

Jos Wouters, Boom, 29.1.2022

PS :  Hierbij wil ik me verontschuldigen t.o.v. “Katholiek Forum” van de beschuldiging van censuur.  Mijn reactie op een artikel van een gevaccineerd lid werd veel later geplaatst, zodat ik voorbarige conclusies trok.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden

Om te  tonen dat de Eucharistie, zelfs met de mooiste meditaties zoals we die getracht hebben te geven,  een onuitputtelijk mysterie blijft, voegen we hier tenslotte nog een  beschouwing aan toe vanuit een geheel andere hoek: de vijf fazen of ruimten van de Eucharistie.

1.     De inkomhal.

We beginnen met ons voor te bereiden op de ontmoeting en maken het kruisteken als toerwijding aan de Drie-ene God. We leggen de oude mens af om ons met de nieuwe mens te bekleden, zoals men in de hal zijn regenjas aflegt en zich  afborstelt. Geestelijk is dit: zijn  zonden belijden en ook zelf vergeving schenken. Hierop volgt het genezings- en bevrijdingsgebed: “Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven”. Dan kunnen we vrij en blij het Gloria aanheffen: “Eer aan God in den hoge…”. De fase in de voorhal wordt afgesloten met het openingsgebed, dat het thema van de dag aangeeft.

2.     De audiëntiezaal.

Een audiëntie bestaat uit luisteren en spreken: we ontvangen een boodschap en voegen er ook onze goedkeuring aan toe. We luisteren naar het Woord Gods, eerst van de profeten of de apostelen en daarna van Jezus zelf in het Evangelie, waarvoor we eerbiedig recht staan. Dit Woord Gods zuivert  en verlicht ons. Hierop geeft de priester een toelichting of aansporing. Dan willen wij het Woord Gods “be-amen”. ‘Amen’ (van aman) is een Bijbels, Hebreeuws woord: bevestigen, opvoeden, vertrouwen, geloven. Het betekent: met die waarden ben ik stevig opgevoed en daaraan blijf ik trouw. Hierop spreken we onze geloofsbelijdenis uit als getuigenis zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Met de “universele voorbeden” door en voor het volk, eindigt  deze fase.

3.     Het klaarmaken van de tafel.

Brood en wijn worden aangeboden. Zij vertegenwoordigen heel de schepping maar tegelijk ook alles wat wij zelf hebben én zijn. Samen met het brood en de wijn leggen we alles op het altaar, doen er afstand van en bieden het aan de Heer aan: ons leven, onze vreugde, onze pijn, onze verwachtingen, onze ziekte en onze gezondheid, ook wat ons het meest dierbaar is.… Dat is onze noodzakelijke offerande. De Heer zal dit omvormen. Wat we afgeven, krijgen we als het ware in goud terug. Iets waar we geen afstand van doen en wat we niet aanbieden, wordt in ons leven een afgod. Met het gebed over de gaven wordt deze fase afgesloten.

4.     Het “Heilige der Heiligen”

We treden nu het heiligdom binnen waarin God in alles de leiding neemt. Wij hebben onze zonden erkend en onze wonden aan Hem aangeboden. Wij hebben heel ons leven uit handen gegeven. Als kinderen vertellen we alles aan God, onze Vader. In de prefatie danken we Hem voor de schepping en ook voor de herschepping door de verrijzenis van Christus. We vragen hem kinderlijk: Gedenk Abraham… gedenk uw beloften aan uw volk… gedenk het offer van uw Zoon Jezus… gedenk onze dierbare overledenen alsook de levenden en gans de Kerk, de zegevierende met Maria, de lijdende en de strijdende Kerk. Tweemaal wordt de heilige Geest afgesmeekt (epiclese). Vóór de consecratie vragen we dat de heilige Geest het brood en de wijn zou omvormen tot het Lichaam en Bloed van Christus. Na de consecratie vragen we de heilige Geest dat Hij ons allen zou omvormen en één maken in het Mystieke Lichaam van Christus. De consecratie is de vervulling van de verzoening door het Bloed van Christus zelf (cfr. Exodus 24), van de zondebok die in de woestijn wordt gestuurd “tot vergeving van zonden” (Leviticus 16), tot eeuwige gedachtenis (Exodus 12). Dit gedeelte eindigt met de plechtige lofzang of doxologie: “Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid”.

     5. De eetzaal: communie en éénwording

We bereiden ons voor met het Onze Vader,  hét gebed van Jezus, van de Kerk en van ieder christen. Hiermee geeft Jezus niet alleen de woorden en de volgorde maar ook zijn Geest. Het “Lam Gods” is de vervulling van heel het joodse geloof in het Paasfeest. Door de communie, het eten en drinken, nemen niet wij Jezus als de verrezen Heer op, maar absorbeert Hij ons. Wij worden één met Hem en opgeheven tot zijn goddelijk niveau, doordat Hij zich neerbuigt naar ons. Alles wat wij God gegeven  hebben, geeft Hij ons nu, omgevormd in Jezus terug. Daarop worden we gezonden om Jezus uit te stralen in deze wereld.

Nvdr: Kan men dichter bij “Onze Vader” komen dan door Hem aan te spreken in de taal van Jezus Christus?

Het gezongen Onze Vader kent ontelbare interpretaties in even veel talen als er R.K. gemeenschappen over heel de wereld verspreid zijn. Hierbij een versie, gezongen door Gé Korsten , de Zuid-Afrikaanse tenor: in het zoete Afrikaans:

*******

Ziedaar mijn bewerking van de visie van de bezielde Kroatische theoloog  Tomislav Ivancic (+ 2017), voormalig rector van de universiteit van Zagreb. Na de val van het communisme zag hij nieuwe mogelijkheden van evangelisatie om de grote geestelijke leegte  op te vullen. Daarvoor ontwikkelde hij ook een “hagiotherapie”, nl. een spirituele genezing als noodzakelijke aanvulling op de lichamelijke en psychische genezing. Hiervoor stichtte hij in Zagreb in 1990 een centrum. Hij schreef meer dan 50 boeken en was een graag geziene spreker. Ook in Vlaanderen en Nederland gaf hij conferenties. Immers, al hebben wij niet, zoals hij,  het communisme gekend, ook wij leven al decennia in een pijnlijke geestelijke leegte. Het christelijk weefsel waarop onze beschaving uitgroeide werd deskundig en systematisch verwoest. Daarom is een creatieve nieuwe evangelisatie, soepel en zonder fanatisme,  ook bij ons nodig. Niemand kan beletten dat wij in ons gedrag als vrije mensen ons geloof tonen, dat wij bidden, dat wij eerbied hebben voor de mooie christelijk gebruiken, voor de sacramenten en de kerken… De diepe eerbied voor de Eucharistie, zoals ze ons gegeven is, zonder extra moderne “groene”, “rode” of “blauwe” aanpassingen is hierbij van wezenlijk belang.

Nvdr: ter kennismaking “Een hedendaagse profeet”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

P. Daniel

Vrijdag 28 januari 2022

Flitsen

De traditionele gebedsweek van de eenheid van de christenen, eindigend met de bekering van de heilige Paulus (25 januari) hebben  we feestelijk willen afsluiten met viering van de heilige Johannes Chrysostomus op donderdag 27 januari. Deze wordt zowel in het westen als in het oosten erkend als een grote patriarch.

Nvdr: u zal een andere datum in onderstaande video opmerken. Waarom? Klik hier.

Lees verder

Het CST… een vlag die een andere lading dekt!

Het CST staat immers voor: C= communisme, S= slavernij en T= terreur.

Dit CST kadert immers in de psychologische, biologische en economische oorlogsvoering,  ingevolge de Covid 19(84)- samenzwering, die nu al bijna 2 jaar wordt gevoerd door Vivaldi, een communistische logemaffia bende, en de voorganger ervan, tegen de bevolking en vooral tegen Vlaanderen.

Dit heeft dan ook niets te maken met onze “gezondheid”.  Het doel  van deze Covid 19(84) is immers The Great Reset van Schwab, waarbij de bevolking via de “vaccinaties” dient verbonden te worden met het A.I. netwerk. 

… een ‘Internet of Bodys’ zal zijn gerealiseerd, en de lichamen van ALLE mense plicht aan centrale A.I. systemen zullen zijn gekoppeld.”

Een grondige toelichting is er in de volgende video met NL onderschriften :

… heeft. Ze legt uit wat er achter de druk zit om ons te laten vaccineren, en waarom men ook kinderen wil vaccineren. De oplossing is er ook – zowel voor het behouden van ons geld als onze gezondheid. Maar dan dienen we wel massaal mee te doen. Deze video was binnen een paar dagen verdwenen van Youtube. Dat zegt over het algemeen dat het om belangrijke informatie gaat…”

Met dit CST wordt  dan ook bijkomende druk uitgeoefend, op de bevolking, via de horeca die hierbij  indirect  wordt geviseerd en bij uitbreiding de middenstand en middenklasse, zonder dat men deze financiëel moet vergoeden, zoals tijdens de “lockdown”.  Bovendien draagt dit CST bij tot een “verdeel en heers” politiek, daar er door dit CST tal van conflicten ontstaan tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden.

Een aspect van dit CST dat tot hiertoe praktisch niet aan bod kwam,  is de controle van de toepassing ervan. Er zijn immers vragen over de wettelijkheid van deze controles, en aanwijzingen dat hierbij misdrijven worden gepleegd.  Een bericht hierover werd al overgemaakt aan een bevoegde instantie, en via een gunstige wind, belandde de inhoud ervan in “onze weelderige kantoren”.

Een kort overzicht :

1. Schending van het medisch geheim en medisch beroepsgeheim van de arts. Het vaccineren is immers een medische therapie die valt onder beiden.  Een grondige analyse is er in de volgende bruggen :

https://ordomedic.be/nl/adviezen/deontologie/beroepsgeheim/medisch-geheim-en-justitie

https://ordomedic.be/nl/adviezen/deontologie/beroepsgeheim/medisch-beroepsgeheim

Op basis van de voormelde elementen zitten we met de vaccinaties in het domein van het medisch geheim en het medisch beroepsgeheim van de geneesheer. Het meedelen van deze vaccinatiestatus aan overheidsdiensten, die niet vallen onder het medisch geheim en medisch beroepsgeheim, is een schending van dit geheim en strafbaar cfr. artikel 458 S.W.  Een controle van de coronapas valt evenmin onder voorziene uitzonderingen in de 2de bron (zie supra).

De controle van een vaccinatie dient dan ook te geschieden door een daartoe opgevorderde arts,  zijnde een wetsdokter, door het parket of de onderzoeksrechter. Een wetsdokter die dan vergezeld wordt door de politie. Een horeca uitbater e.a. hebben hier dan ook geen enkele bevoegdheid, en zelfs de politie niet.

2. Inmenging in een openbaar ambt: https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_jur_be/document/cass_N-19760621-5

“Hof van Cassatie – arrest nr N-19760621-5 dd. 21 juni 1976” –

“Inmenging in een openbaar ambt bestaat hetzij in de uitvoering, zonder titel, van een bepaalde verrichting van een openbaar ambt, hetzij in het aanwenden van handelwijzen of van een voorstelling van de zaken die, zonder verrichtingen van openbaar ambt te zijn, nochtans van die aard zijn dat zij doen aannemen dat hij die zulks doet de bij de wet aan een ambtenaar of aan een openbaar officier toegekende bevoegdheden bezit." ( Art. 227 S.W. 

Een horeca uitbater of andere controleur (sic) heeft geen enkele bevoegdheid voor het controleren van de vaccinatie status van een persoon.  Dergelijke controles vallen dan ook onder toepassing van artikel 227 van S.W.

3. Inbreuk op de wet op de private milities:

Het op de been brengen van een dergelijk leger controleurs (sic) om niet alleen de politie bij te staan, maar zelfs volledig te vervangen, is van aard onder toepassing  te vallen van de wet op de private milities: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1934072950&la=N

Artikel 1. <W 04-05-1936, art. 1> Elke private militie of elke andere organisatie van private personen waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken of het leger of de politie te vervangen, zich met dezer actie in te laten of in hun plaats op te treden, is verboden. “ .

4. Onwettige uitoefening van de geneeskunde:

Een brug met tekst :

“2.1. ONWETTIGE UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE IN DE ZIN VAN
ART. 3, §1, TWEEDE LID W.U.G.
2.1.1. Begrip
2. Het begrip “onwettige uitoefening van de geneeskunde” wordt in het
Belgische recht gedefinieerd door art. 3, §1, tweede lid van de Wet van 10 mei
2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (hierna:
“W.U.G.”): “wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde,
het gewoonlijk verrichten door een persoon die het geheel van de voorwaarden,  gesteld bij het eerste lid, niet vervult, van elke handeling die tot doel heeft, of  wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysieke of psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de inenting.”.

Deze tekst is meer dan duidelijk, en heeft ook betrekking op inenting.

Zijn echter ook mededader dan wel medeplichtig:

  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1867060801

  Art. 66. Als daders van een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft :
  Zij die de misdaad of het wanbedrijf hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks hebben meegewerkt;
  Zij die door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd; 
  Art. 67. Als medeplichtigen aan een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft :
  Zij die onderrichtingen hebben gegeven om de misdaad of het wanbedrijf te plegen;

De voormelde artikelen gelden dan ook voor de betrokken ministers alsmede voor het college van Procureur Generaals.  Zie hun persbericht :

https://www.om-mp.be/nl/article/strafsancties-bij-inbreuken-op-regels-inzake-covid-safe-tickets

“Het College van procureurs-generaal heeft nieuwe nationale richtlijnen1 uitgevaardigd naar aanleiding van het KB van 28/10/2021 ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 Pandemie. De richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht. Het College vestigt daarbij in het bijzonder de aandacht op de strenge gerechtelijke aanpak van de inbreuken op het gebruik van de COVID Safe Tickets én bij valse COVID documenten. “

Het voormelde bericht heeft ook betrekking op de mondmaskers. In verband met deze “muilbandterreur” is er en grondige analyse in de volgende brug over de schadelijke gevolgen ervan :

Met deze “muilbanden” brengt de overheid dan ook de gezondheid in gevaar, en dit komt in feite neer op vrijwillige slagen en verwondingen.

Gezien het voormelde hebben alle personen die geconfronteerd worden met dergelijke controles, boetes en vervolgingen er dan ook alle belang bij de wettelijkheid van deze controles aan te vechten en de hiermee gepaard gaande misdrijven aan te geven. 

H.P.