Het jachtseizoen op corona”wandelaars”…

werd in de eerste Duitse stad open verklaard

Ostfildern in Baden-Württemberg schakelt in een hogere versnelling. Niet alleen werden “coronawandelingen” verboden maar bovendien mag de politie nu ook hun wapen gebruiken om halsstarrige wandelaars ter plaatse uit te schakelen. De stedelijke overheid argumenteert dat de wandelaars zich niet aan de wandelverboden houden, dat zij bijgevolg de openbare veiligheid en orde in gevaar brengen, en dat aan de politie het wapen als “het zachtste middel om het verbod te doen nakomen” wordt aanbevolen.

We herinneren ons nog levendig de schietpartijen op vluchtende Oost-Duitsers aan de BRD-DDR – grens.