Het verborgen gezicht van de groene energie (+)

Fantasy mage wizard sorcerer art artwork magic magician wallpaper |  3360x1890 | 685286 | WallpaperUP

Op ARTE liep gisteren een documentaire “La face cachée des énergies vertes”, over de leugens van de groene stroomreligie. Een “live” uitzending met reacties van kijkers. Voorlopig nog zonder Nederlandse vertaling. Of de nullenzender dit durft te programmeren? Waarschijnlijk niet wegens niet links, groen, dogmatisch genoeg. Als men de groene luchtdroombel doorprikt, wordt men sowieso niet gehoord.

De reportage begint bij 16’15”. Schuif de tijdlijn door.

(+) De video is intussen nog slechts tegen betaling zichtbaar. Kan echter op 29.11. opnieuw op ARTE bekeken worden. Meer info: Documentaire : La face cachée des énergies vertes

Of u kan de Duitse versie bekijken met mogelijkheid tot ondertiteling en geautomatiseerde vertaling:

In dit verband viel ons een artikel in een vaktijdschrift van de automobielwereld op. Terwijl de EU-Commissie binnen vier jaar de verkoop van alle auto’s met benzine- en dieselmotoren wil verbieden, is deze analyse over de uitstootwaarden der hybride wagens bijzonder ontluisterend. Echter… wie luistert ernaar in deze waanzinnige milieutijden?

… We weten al langer dat die extreem lage uitstoot van plug-in hybrides op papier niet zo veel zegt in de praktijk, want het hangt allemaal af van het gebruik: alleen als je de batterij regelmatig oplaadt en vooral korte ritten doet, is het mogelijk om die theoretische waarden te halen. Althans, dat is wat we dachten… Volgens de ngo-koepel Transport & Environment (T&E) zijn uitstootcijfers van minder dan 50 gram een utopie, zelfs als je vertrekt met een volle batterij…

“Plug-in hybrides zijn valse elektrische wagens gebouwd voor labotests en belastingsvoordelen, niet voor de echte wereld. Overheden zouden moeten stoppen met miljarden aan belastinggeld in subsidies te pompen voor deze auto’s.” 

Verneem meer bij de Autowereld: “PHEV’s veel vervuilender dan wat constructeurs beweren”

1000 virologen. 1000 keer belogen?

Neus Steeds Langer Omdat Liegen Als Pinokkio Verschillende Lengtes Vier  Stappen Vanaf De Waarheid Naar Leugentje

U herinnert zich wellicht de schlager “Du hast mich tausendmal belogen” van Andrea Berg. Er werd een parodie op gemaakt, waarbij de terechte vraag gesteld wordt: Wie heeft gelogen? Wie moeten we geloven? En als conclusie: Ik gebruik mijn gezond verstand!

Bij de reacties een alternatieve tekst: “Wo ist die Kohle hingegangen?” Of… volg de geldbelangen…

Alle gekheid op een stokje: prof. Dr. med. Matthias Schrappe gebruikt zijn gezond verstand: het RKI (Robert Koch Institut) (bij ons Sciensano) wordt politiek gestuurd. Hij zegt onomwonden dat de coronacijfers “niets waard zijn”. Dat de cijfers niet correct zijn omdat de testaantallen te beperkt zijn en geen correct beeld kunnen geven van de toestand over heel de bevolking gespreid. “Ze zijn het papier niet waard waarop ze geschreven worden.”

Heer, vergeef het hen niet…

… want ze weten maar al te goed wat ze doen!

Verbod op erediensten: Zoals steeds wordt onze politiek beleid geleid door Frankrijk. Iets zegt ons dat de beslissing om alle erediensten – van eender welk geloof – te verbieden vooral geïnspireerd werd door de vrijdagse gebedsstonden in volle moskeeën. Trouwens, hoeveel besmettingen kunnen er gebeuren in onze quasi lege kerken?

In België besloot de regering om de heilige Missen opnieuw te verbieden vanaf 2/11, zeker t.e.m. 13 december (en wellicht daarna ook nog). In de kerken mogen verder maximaal 4 mensen tegelijk aanwezig zijn. Waarschijnlijk zal dit leiden tot kerksluitingen her en der. In heel wat andere landen in Europa is er opnieuw ‘lockdown’ afgekondigd, en zijn de heilige Missen opnieuw verboden. Uiteraard was er in België geen enkel verzet van de kant van de Belgische bisschoppen, die enkel spreken van ‘droefheid’ en ‘solidariteit.’

De ultieme droom van bepaalde beleidsmakers, de afschaffing van de Kerk, gaat dankzij corona bijna in vervulling. Tijdens een overgangsperiode wordt de moderne versie – via het internet, radio, tv – nog aangeboden, waarbij de priester alleen met God, die zich al veel langer in onze maatschappij achter een Gutmenschenmombakkes moet verstoppen, plaatsvervangend ons zieleheil bepleit.

Lees in het verslag hoe andere landen omgaan met het risico van een coronabesmetting tijdens erediensten: Restrictions on Religious Freedom in Europe in the Name of the Fight Against Covid-19 (Engels of Frans, u kan eventueel de vertaalmodus instellen)

Covid 19 lockdown: Britse Bisschoppen eisen bewijs dat openbare eredienst besmettelijk is

“1984” in Shanghai

1984 - Luisterboek - George Orwell - Storytel

“1984” is natuurlijk een verwijzing naar het boek van George Orwell, u allen bekend. Bekijk deze beelden. Dit is wat opgeklopte groepsangst met ons doet.

Op de luchthaven van Shanghai moet en zal iedereen op de coronabesmetting getest worden. De beelden in de video zijn een samenraapsel van verschillende opnames met smartphones die gedeeld werden. Niet veel later waren deze filmbeelden plotseling van de smartphones verdwenen. De filmbeelden bij de ontvangers – die aan het bijna alziend oog van de Chinese Big Blothel ontsnapten – werden verzameld. De video hieronder is het resultaat. Angstaanjagend… die angst…

Op weg naar de ketenen der EUSSR

“…Het progressieve, vrijzinnige Europa van Michel en von der Leyen, dat geweigerd heeft zijn christelijke wortels als grondslag te erkennen, past perfect in dit plaatje. Covid-19 is voor de links liberale politici, die erop uit zijn de bevolking in de pas te laten lopen, een ideaal proefterrein. Tot hoever kunnen zij gaan om de vrijheden aan banden te leggen? In België heeft  de nieuwe minister van Justitie, Van Quickenborne, die zich als een kameleon steeds heeft aangepast  aan elke nieuwe politieke trend, voor zover dit hem  goed uitkomt, plannen om iedere uiting van islamkritiek als ‘ haatspraak ‘ te bestempelen en strafbaar maken. Dat dit volledig in tegenstelling is met de houding van de Franse president Macron, die  na de bloedige aanslagen van de jongste weken, het eindelijk aandurft het islamisme als  vijand te bestempelen, is waarschijnlijk slechts een detail…België is tenslotte toch maar een surrealistisch land….

‘Europa ‘neemt ons beetje bij beetje onze vrijheden af. Drie landen laten zich echter niet in het totalitaire Europese keurslijf opsluiten: Polen, Hongarije en Slovenië. Deze drie landen , die decennialang onder de knoet van het communisme geleefd hebben, voelen beter dan wie ook aan, welke gevaren op hen afkomen. Bij ons is de bevolking allang in slaap gesust...”

Lees: “Hoe onze vrijheid versmacht wordt”

Drie jaar geleden waarschuwde Orban nog:

Tast het vermoeden van een virus het kritisch denken aan?

Open brief van artsen en gezondheidsprofessionals aan alle overheden van België en de Belgische media.


Wij, artsen en gezondheidsprofessionals, willen via deze weg onze ernstige bezorgdheid uiten, in verband met de gang van zaken de afgelopen maanden rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.

Wij roepen politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren bij de besluitvorming rond en de verplichte implementatie van de coronamaatregelen.
Wij roepen op om in de beleidsdiscussie over corona weer oog te krijgen voor het doel dat de maatregelen zouden moeten dienen: het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak.
Wij stellen dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen.

Er is geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt: we pleiten dan ook voor een onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen.
Wij vragen een herstel van onze normale democratische bestuurs- en rechtsstructuren en een open debat, waar alle experten aan bod komen zonder enige vorm van censuur.

‘Een oplossing mag niet erger zijn dan de kwaal’ is een stelling, die in de huidige situatie actueler is dan ooit. Wij stellen echter vast op het terrein dat de nevenschade, die nu veroorzaakt wordt bij de bevolking, op korte en op lange termijn meer impact zal hebben in alle lagen van de bevolking dan het aantal coronaslachtoffers dat nu gevrijwaard wordt.

Lees hier de volledige tekst. Klik hier voor de lijst der ondertekenaars: 679 artsen, 2227 medisch geschoolden, 17106 burgers.

Aansluitend met het b.g. is het opvallend hoe quasi alle overlijdens – behalve moorden en verkeersongevallen – toegeschreven worden aan “de gevolgen van corona”. Zoals de voormalige gouverneur van de Nat. Bank, die overleed na een rijkgevuld leven van 90 jaren, en de dame uit Nederland, een kankerpatiënte van 89...

En de media spelen dit argeloos gewetenloos mee…

Lees dit ook nog eens:

In Oostenrijk is een Weense advocaat, Gerold Beneder, opgestaan; hij wil naar het Grondwettelijk Hof trekken met een klacht tegen de corona-PCR-test. Hij stelt dat er geen oversterfte is, dat het gezondheidssysteem niet overbelast is. Wat hier nooit ofte nimmer door de fotogenieke tv-experten vermeld wordt is het feit dat de PCR-test slechts voor wetenschappelijke doeleinden goedgekeurd werd echter niet om medische diagnoses te stellen, d.w.z. de zgn. coronabesmettingen vast te stellen of te bewijzen. Kortom, zo stelt mr. Beneder, Oostenrijk heeft een testpandemie!!!

Een Portugees Hof van Beroep ging hem vooraf: het vonniste dat een PCR-test niet geschikt is als bewijs van een ziekte en dat quarantaine bij een uitgeroepen noodtoestand niet toegelaten is – het wordt zelfs “illegale opsluiting” genoemd. We citeren:

The PCR test “is unable to determine, beyond reasonable doubt, that such positivity result corresponds, in fact, to the infection of a person by the SARS-CoV-2 virus”, said the Lisbon Court of Appeal.

De PCR-test “is niet in staat om – zonder redelijke twijfel – vast te stellen dat dergelijk positief resultaat in de feiten overeenkomt met de infectie van een persoon door het SARS-CoV-2 virus”.

https://www.uticaphoenix.net/2020/11/17/portuguese-appeals-court-deems-pcr-tests-unreliable/

Court decides that quarantine in state of alert is illegal

Ondertiteling , vertaling en uitgeschreven tekst via icoontjes onderaan

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Terwijl de sociale en economische crisis, vooral in het westen, spectaculair toeneemt met als gevolg een dramatische toename van armoede en ziekte, zoals nooit voorheen, is er tevens een groeiend volksprotest tegen de dictatoriale maatregelen. Ontelbare geneesheren, onderzoekers, wetenschappers,  advocaten uit alle landen zijn  het er over eens dat de gedwongen afzondering, afstand houden, verplichte mondmaskers voor iedereen en overal, wetenschappelijk onverantwoord zijn, buiten alle verhoudingen, onwettig, een flagrante inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers en immens meer schade toebrengen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensen dan het coronavirus.

Van al deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten komt er geen woord in onze media, die dag na dag de valse resultaten van de PCR test blijven opdrijven en een vaccin als het reddingsmiddel blijven promoten. Er zijn massa’s “gevallen”, geregistreerde “besmettingen” en “positieve tests” waarvoor draconische maatregelen gelden van quarantaine en behandelingen, maar er schijnt nauwelijks een zieke gevonden te worden. En de schrijnende toestanden in sommige ziekenhuizen hebben blijkbaar niets te maken met het coronavirus maar met wanbeleid. Gedurende jaren werden bedden afgeschaft, het personeel beperkt en onderbetaald terwijl er duizelingwekkende  bedragen gingen naar de nieuwste en duurste apparaten zodat niet de goede zorg voor de zieken centraal stond maar de Big Tech. Ondertussen worden wetenschappers die opkomen voor de waarheid ontslagen of de mond gesnoerd. Vele mensen zijn zo ver misleid dat ze angstig de onverantwoorde maatregelen ook strikt willen naleven en naar een vaccin verlangen.  In Frankrijk weerklinkt inmiddels een oproep tot staatsgreep, vredevol en wettelijk. Het is een oproep om samen de opgelegde dictatuur af te schudden, het land terug in handen te nemen en de onvervreemdbare waarden van de samenleving te herstellen (Rémy Daillet-Wiedemann, 1e oproep:

2e oproep:

Nu verschijnt een “open brief” vanwege een coalitie van Belgische dokters en experten, waarin  het onmiddellijk beëindigen gevraagd wordt van deze politiek van noodtoestand en bovendien een grondig onderzoek naar de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) die deze “pandemie” heeft uitgevonden en die nauw betrokken is bij de vaccinindustrie. Zij stellen dat er geen enkele “medische verantwoording” is voor een lockdown en het dragen van maskers, het verplicht geïsoleerd leven en het verbod op reizen. Deze zijn nefast.  Zij waarschuwen ook voor een vaccin “waartegen we ons niet kunnen beschermen”. Overigens heeft de WGO in 1948 zelf bepaald: “Gezondheid is een toestand van alomvattend welzijn op fysisch, mentaal en sociaal gebied…”.  De corona, zo stellen de schrijvers van de open brief is in feite een gewone griep: “De evolutie van covid 19 verloopt zoals een normale infectie en een seizoengriep”. De maatregelen die dwingend worden opgelegd zijn vele malen erger dan het corona virus (Ethan A. Huff, 14 november 2020: des-experts-belges-de-la-sante-demandent-une-enquete-approfondie-sur-loms-pour-avoir-fabrique-la-pandemie-de-la-covid-19). Is het verwonderlijk dat er noch in onze media noch in de regering enig kritisch geluid aan bod komt, wanneer onze elite, die het land leidt,  dik betaald wordt door Bill Gates (“Wiens brood men eet…” in Nieuws brief Tegenstroom)?

Deze grove misleiding onder voorwendsel van een virus, is geheel vergelijkbaar met wat we meemaakten met de oorlog tegen Syrië. Horden koppensnellers uit de hele wereld werden door westerse grootmachten geronseld, betaald, getraind om in Syrië te komen moorden en verwoesten. Vooral de Syrische soldaten werden eerst gruwelijk gemarteld en dan vermoord. Een christelijk gezin uit Qâra, waarmee we goed bevriend zijn, heeft zo twee zonen verloren. Ondertussen had de CIA al lang een nauwkeurig verhaal voorbereid: de Syrische president onderdrukt met zijn verschrikkelijk leger de vreedzame protesten van het volk en martelt eigen mensen. In heel de Atlantische pers verschenen spotprenten van een president die tot zijn enkels in het bloed stond terwijl hij kinderen aan het wurgen was. Een geheel onbekende president werd plots de verschrikkelijkste dictator ter wereld. Geen enkele van onze mainstream journalisten vroeg zich af wat de werkelijkheid was. Integendeel, zij deden – en doen tot heden – in hun fantasie er nog een schepje bovenop, allemaal in dienst van de oorlogsindustrie. Het doel is dat de openbare opinie een oorlog tegen Syrië blijft goedkeuren en de westerse obsessie (“Syrië moet vernietigd worden”!) toejuichen. Zo blijven de westerse landen een onschuldig volk, dat hen niets misdaan heeft wurgen, met een verpletterende militaire macht en niet aflatende  sancties. De mensen lijden steeds meer gebrek, op velerlei gebied. Toch zal het Syrische volk stand houden, dankzij de onderlinge samenhorigheid van volk, leger, regering en president, terwijl het westen nog steeds niet in staat is zijn criminele illusie in te zien.

Lees verder

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

HET ECHTE IJKPUNT VOOR DE VRIJHEID

In vorige Cyclus werd de kijk op de N-VA nader toegelicht.  Vergeet dat ik “a priori’s” heb of persoonlijk met iemand wil afrekenen.  Maar politici of politieke partijen moeten op hun resultaten worden beoordeeld.

Bart De Wever is voor de vierde keer tot partijleider benoemd.  Met een score van 97%.  Men kan gerust een gelijkheidsteken zetten: Bart De Wever = N-VA.  Ik ken zeer veel van de fauna en flora van de Vlaamse Beweging.  Mijn vrouw haar thuis was op enkele honderden meters van de familie De Wever.  Mijn schoonvader had altijd de grootste Leeuwenvlag in de voorhof, van uren in het rond.  Kontich was een eigenaardige gemeente, met zeer veel verschillende gedachten; ook nog eens intern binnen partijen.    De De Wevers behoorden zeker tot de orthodoxe kern van de Vlaamsgezinden: Bart en Bruno begonnen hun jeugd in de Vlaams-nationale jeugdwerking!  Maar vooral kan men hen beiden toeschrijven: torenhoge persoonlijke ambitie.

De N-VA is een geesteskind van Bart.  De positie waarin de partij nu staat op ideologisch vlak is duidelijk. Uit de regeringsvorming bij het vorige landsbestuur is gebleken dat de N-VA haar Vlaamsgezind programma terzijde moest leggen t.o.v. de echte krachten in dit land.  Dit blijkt ook nog altijd in een Vlaamse regering, die op sommige vlakken wel onder curatele van de federale regering lijkt te staan.  De keuzes zijn mogelijk gemaakt door de neo-liberale beleidslijn van de N-VA.  D.w.z. dat een groot deel van de beleidsopties overeenstemmen met deze van andere Europese (neo-liberale) leiders zoals Macron en Boris Johnson.  Enkele punten daaruit: streven naar een inclusieve samenleving, een versterking van een Europese (economische) integratie en een lekenstaat gericht op de idealen van de Franse Revolutie (Liberté, égalité, fraternité).

De kiezende N-VA leden staan hierin achter Bart De Wever.  In zogoed als geen enkele partij wordt overigens interne oppositie geduld!  Met de vorming van deze “Vivaldi”-regering is het slechtst-mogelijke voor Vlaanderen uit de bus gekomen: nl. de restauratie van de unitaire staat zal manu militari doorgevoerd worden!  Door het ontbreken van een fervent Vlaams-nationaal activisme in de N-VA dreigt dit bewaarheid te worden.  Door bijkomend de corona-dictatuur komen we – met onze strijd voor vrijheid – op een punt dat we moeten stellen: van de meeste Vlaams/Belgische politiekers moeten we nu grote schrik krijgen.  Vertrouwen is veranderd in huiver!

In deze kolommen werd vanaf het begin gestreden tegen de corona-aanpak.  Bijzonder blijft ons verzet tegen de mondmasker-plicht en de inperking van de familiale vrijheid (de bubbels).

Na de invoering op 11.7 is de zgn. 2e coronagolf steeds maar crescendo gegaan.  Bekijk daarover op “frontnieuws.com”: “Coronavirus is het grootste bedrog ooit begaan op een nietsvermoedend publiek” Dr. Roger Hodkinson. En What’s behind the Great Masking divide? – John Horvat” TFP America.  TFP is de vereniging Tradition-Family-Property.  In Nederland worden wellicht regels versoepeld, maar toch op 1.12.2020 het mondmasker ingevoerd.  Dit wijst op achterliggende betrokkenheid!  Bekend is nu dat Bill Gates een (herhaald) bezoek bracht aan premier Rutte (en andere leiders?).

Indien u zich afvraagt naar de titel van dit nummer: onze vrijheid is symbolisch het duidelijkst afgeschaft door de bedreigende maatregelen.  In zijn uitwerking zijn deze maatregelen satanisch van aard.  Een groot deel van de bevolking(en) staat achter de maatregelen: weldra zal blijken (tot onze en hun schrik) dat vele beslissingen voor lange tijd niet/nooit meer  teruggedraaid zullen worden.

Het verzet zal moeten groeien!  Verzwegen door de media is de grote weerstand in Berlijn van 18 november, waarbij tienduizenden een blokkade voor de Reichstag hielden (tegen verscherping corona-wetgeving) en de hevige rellen in vele Italiaanse streken tegen de lockdown.  Ook in Nederland scherpt de strijd zich aan rond Karel van Wolferen (blad Gezond Verstand), Willem Engel (Viruswaarheid) en Robert Jensen (show).

Verscheidene (oudere) mensen zijn bij ons aan corona overleden, zegt de pers.  Wellicht meer met corona.  Het Pallieterke titelde op het 1e blad: “overleden aan CORANA”.  De verwarring is dus groot.

Nogmaals de oproep aan de Vlaamse Beweging: indien u uw vrijheid van handelen wil behouden, ga mee in het verzet!  Overal in de wereld moeten de blinde krachten van politie overtuigd worden dat ze niet tegen maar met ons moeten staan voor de grondrechten en de vrijheid van woonst en meningsuiting.

Jos Wouters, Boom, 19.11.2020

“Moeten papaja’s en geiten ook in afzondering?”

The Blackwing Diaries: My goat, gotten

De president van Tanzania, John Magufuli, had zo zijn twijfels bij de mondiale reactie op de coronacrisis en besliste een merkwaardige controle op de testprocedures van Covid-19 in zijn land te laten uitvoeren. Hij liet monsters nemen van planten, dieren en zelfs motorolie. Voorzien van menselijke namen en persoonlijke gegevens, liet hij die naar laboratoria sturen en testen op Covid-19. De gedeeltelijk positieve testresultaten bewijzen zonder twijfel de legitimiteit van zijn ongewone onderzoeksopdracht. Daarom vraagt Magufuli zich af, wat het betekent, dat sommige van deze monsters positief getest werden: “Moeten papaja’s en geiten nu ook in afzondering?” Hij concludeert, dat met deze testen een smerig spel wordt gespeeld en dat er ongelooflijke dingen in zijn land en wereldwijd gaande zijn. Daarom roept hij nu wetenschappers en specialisten in zijn land, maar ook wereldwijd op, hun onomkoopbaarheid te bewijzen, om zo alle “onzinnigheden” te ontmaskeren.

Het Coronavirus bereikte, zoals bijna elk land ter wereld, ook de eilandstaat Madagaskar in de Indische Oceaan met zijn 26 miljoen inwoners. Maar er worden inspanningen gedaan om het Covid 19-virus te bestrijden. Opdat er niet zou gebeuren wat in het vanouds bekend kampvuurlied wordt bezongen: “We lagen voor Madagaskar en hadden de pest aan boord […] en dagelijks ging er één overboord”, werd de Madagassische president Andry Rajoelina actief.

Hij verzocht te zoeken naar inheemse geneesmiddelen tegen Covid-19 op zijn eiland, dat door de 400 km brede Straat van Mozambique van het Afrikaanse vasteland gescheiden is. Trots verkondigde Rajoelina eind april dat Afrika een preventief en curatief geneesmiddel tegen Covid-19 gevonden en met succes gebruikt heeft: Covid-Organics. Covid-19 zou dus niet zoals de pest in het lied, maar wel beheersbaar zijn met natuurlijke middelen!

In plaats van het werk voor het algemeen belang te eren en Afrika te promoten, straffen de WHO en de Europese gezondheidsverenigingen Rajoelina en Afrika nu met desinteresse en een catalogus van verplichtingen. Het medicijn moet allereerst klinische testen doorlopen hebben, voordat het ook maar serieus genomen kan worden. De westerse media in hun functie als hun kruiwagen verklaren Covid-Organics daaropvolgend als een “toverdrankje” of “kruidenthee” en Rajoelina zelf als een niet serieus te nemen, naïeve “missionaris” en “corona loochenaar”. De WHO, Pharma & Co laten namelijk hun controle en de zaken met Covid-19 in Afrika niet zo eenvoudig bederven door een natuurlijk, bijwerkingsvrij en goedkoop geneesmiddel. Is het dan nog verwonderlijk, dat Rajoelina de Europese daden ziet als een poging van het Westen, Afrika te hinderen in zijn streven naar onafhankelijkheid? Daarom treedt Rajoelina met Madagaskar uit de WHO. Hij roept ook alle andere Afrikaanse naties ertoe op, uit de internationale organisaties te treden, zodat de Afrikaanse landen een zelfstandige en onafhankelijk gezondheidssysteem kunnen opbouwen.

Klik hier voor de bijhorende Nederlandstalige video, die wij momenteel niet kunnen insluiten daar Youtube niet bepaald vriendelijk is voor Kla.TV. Wie buiten de coronalijntjes kleurt moet en zal gecensureerd worden. Pas als er genoeg tijd overheen gegaan is, als het niet meer hoogactueel is, kan de betreffende informatie ingesloten worden. En dan nog bestaat er steeds het risico dat het verwijderd wordt na een klacht van de pharmalobby.

Wat betreft het geneesmiddel Covid-Organics waarvan bovenaan sprake: het heeft als hoofdbestanddeel de plant artemisia, ook door pater Daniël vermeld als natuurlijk middel tegen malaria en de gevolgen van de coronavirusinfectie. Artemisia shows ‘promise’ against Covid-19 in lab tests, say researchers

O.a. in Congo wordt volop artemisia geplant, ook al zijn de “wetenschappers” uiterst sceptisch, resp. afwijzend:

Voor degenen die het zeemanslied waarnaar verwezen wordt (nog) niet kennen, plaatsen wij deze opname. En neen, ook dit lied heeft niets met nazisme te maken, zoals trouwens talrijke Duitse (volks)liederen die men massaal in de doofpot gestoken heeft… vooral in Merkelland waar vaderlandsliefde samen met het hakenkruis verboden werd. Nochtans zou dit volgens de huidige “normen en waarden” aangeprezen moeten worden vermits het door de Gestapo met argusogen gevolgd werd daar het in het liederenboek der Edelweisspiraten vermeld stond.

Bij de reacties onderaan prijkt: “2020: …. und hatten Covid an Bord 😅“, verwijzend naar de talrijke scheepsbemanningen die maandenlang vast zaten, resp. zitten, omdat ze nergens aan land mogen gaan en kunnen vervangen worden.

Nieuws uit de Somers’ oase

Spy Svg Png Icon Free Download (#488779) - OnlineWebFonts.COM

Geplukt van facebook: Klacht ingediend bij Somers over Somers beleid in Somersstad

Illegaal gebruik van coronagegevens door de stad Mechelen: Vlaams Belang dient klacht in bij de bevoegde Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers

Op 10 oktober ll. liet Mechels waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (OpenVLD) café De Zwaan aan het Mechelse slachthuis voor 48 uur sluiten wegens overtredingen op de coronaregels. De facto werd het café een hele week gesloten tot en met de algehele sluiting van de horeca. Volgens Vandersmissen werd zijn beslissing gestaafd door ‘verschillende meldingen’ van overlast en van een Facebook-filmpje waarop inderdaad zeer kort enkele coronaregels werden overtreden.

Niet alleen werd het café gesloten, maar ook enkele stadsarbeiders die er aanwezig waren werden op basis van het FB -filmpje ontslagen of kregen een tuchtstraf. Maar wat blijkt? Op 10 oktober is er bij de politiediensten geen enkele klacht over het café binnengekomen. Er zijn geen meldingsnummers en ook in het proces-verbaal over de sluiting zijn er geen getuigenissen om de motivatie tot die sluiting te rechtvaardigen.

Het café staat dan ook alles behalve gekend als ‘probleemcafé’. Eerder integendeel. Een sluiting zonder enige politievaststelling en zonder getuigenissen is op zijn minst uitzonderlijk te noemen. Meer nog, hoe is de stad erin geslaagd om álle aanwezigen te identificeren als er geen vaststellingen zijn van de politie? De politiewoordvoerder laat weten dat hij ‘geen toegang heeft tot die informatie en dat de wijze van identificatie deel uitmaakt van het geheim van het onderzoek’.

Hoe is men dan tot identificatie overgegaan?

-De contactgegevens van De Zwaan zijn door een stadsambtenaar opgevraagd – de stadsambtenaar deed dit naar eigen zeggen in zijn rol als lid van het COVID-19 Team.

-Uit e-mailverkeer blijkt dat in de procedure van het opvragen door deze stadsambtenaar, zowel de korpschef als de burgemeester (in cc) stonden.

-Uit de vermelding in cc ontstaat ontegensprekelijk het vermoeden dat de gegevens niet énkel voor contactopsporing zijn opgevraagd.

-In die procedure hebben noch een korpschef, noch een burgemeester enige rol te spelen.

-Officieel kan men inroepen dat Mechelen deel uitmaakt van één van de drie proefprojecten om steden en gemeenten zelf te laten traceren. Dat was in deze niet het geval.

-Toen bleek dat één van de aanwezigen covid positief was getest en dus in feite in quarantaine had moeten zitten werden ENKEL de stadsmedewerkers daarvan verwittigd en NIET de andere aanwezigen op de lijst.

De lijst werd dus duidelijk op selectieve wijze gebruikt door stadsbestuur (en mogelijk zelfs door de politie).

Frank Creyelman: ‘De horecagegevens mogen alleen worden opgevraagd in het kader van contactonderzoek en dit enkel door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Niet door de burgemeester of de politiediensten om vervolgens draconische sancties op te leggen of zware boetes uit te schrijven. Ondertussen ondertekent de stad het ‘ambitieuze’ charter van Baanbrekende Werkgever. De praktijk is totaal anders. De coronamaatregelen worden in proeftuin Mechelen gebruikt om DDR-toestanden te creëren. Daar moet paal en perk aan worden gesteld. Vandaar dat het Vlaams Belang bij minister Somers klacht heeft ingediend voor grove nalatigheid en schending van de privacywetgeving. Tegelijkertijd zal parlementslid Sam Van Rooy in de commissie Binnenlands bestuur minister Somers ondervragen over de privacy van de coronagegevens in de horeca.

Frank CREYELMAN

Ere Vlaams volksvertegenwoordiger – Fractieleider Vlaams Belang gemeenteraad Mechelen