De Ark van Trudeau

In Canada komen de dieren vrijwillig – als het ware zoals ten tijde van de zondvloed naar de reddende Ark – … om zich te laten inenten tegen covid-19!

Dàt fabeltje wil de dierentuin van Toronto kenbaar maken aan de goedgelovige vaccinaanbidders. Een slechte grap of gewoon mislukte communicatie? We citeren Dolf DeJong, CEO Zoo Toronto:

“Deze inentingen zijn vrijwillig. De dieren komen vrijwillig naar hun verzorgers en worden vervolgens ingeënt. Soms luisteren ze braafjes. Soms ook niet. We zullen verder ons best doen om de 120 dieren in te enten.”

Tja. In werkelijkheid worden de dieren gewoon gelokt met dierensnoepjes zodat ze zich niet verzetten tegen een medische en/of andere behandeling. Dit dan te willen verkopen alsof de dieren een keuze mogen hebben is wel van de pot gerukt. Alle dieren, van mensapen tot kleine knagers, worden “vrijwillig” ingeënt.

In verschillende dierentuinen werden zoogdieren, vooral bedreigde soorten, ingeënt tegen covid-19. Het gaat om een mRNA-vaccin van Zoetis, de voormalige dierengeneeskundepartner van Pfizer.

Report24

Slechte belgenmop

"De overheid heeft in april voor ongeveer 98,5 miljoen euro aan mondmaskers, testmateriaal en medicijnen moeten vernietigen omdat de vervaldatum overschreden was of de kwaliteit onvoldoende was."

… schrijft HLN en L’Echo: België moet voor 98,5 miljoen euro aan Covid-materiaal vernietigen | Instagram VTM NIEUWS | hln.be

Nog enkele visuele staaltjes van belgisch beleid:

Nieuwe ziektes à volonté

Als men op het internet op zoek gaat naar het begrip “gefantaseerde ziektes”, dan komt men meermaals op deze uitspraak terecht: “De grootste fantasie bij het verzinnen van nieuwe ziektes is voor rekening van psychiaters.”

Met o.a. beeldmateriaal en bloedanalyses komt men op het spoor van échte ziektes, zoals osteoporose of verhoogde cholesterol. Een psychiater daarentegen beroept zich bij zijn diagnose op iets dat men even goed voor het geloof in een religie zou kunnen houden. Mét vergaande en invloedrijke gevolgen voor de staat (gezondheidswezen, justitie) en de maatschappij (inzicht, discriminatie, begrip…).

Wie heeft in de moderne maatschappij, verrijkt met psychiaters en psychologen, die over alles en iedereen hun licht mogen laten schijnen, nog niet gehoord van PTSS of ADHD?

Als voorwaarde voor deze begrippen gelden:

  • psychiatrische “storingen” zijn geen medische ziektes. Wat niet wil zeggen dat mensen niet depressief kunnen zijn of geen emotionele of psychische last met zich mee dragen. De psychiatrie heeft die echter als “storingen” herdoopt.
  • Met de zgn. DSM-bijbel komt men als psychiater behoorlijk ver op de “geestelijke ziekte”-terrein. Quasi iedereen kan door een zgn. expert als geestesziek gestigmatiseerd worden.
  • Psychiatrische diagnosecriteria worden letterlijk per hand opsteken in de DSM, de handleiding der Amerikaanse vereniging voor psychiaters (APA) gekozen en/of toegevoegd. Men stemt over een systeem der classificering der symptomen, dat compleet verschilt van deze der medische diagnoses en zelfs niet in de buurt ervan komt. Geen enkel der diagnoses kan door objectieve bewijzen voor een lichamelijke storing of ziektes aangetoond worden en zij mankeren dan ook elke wetenschappelijke basis.
  • Het DSM-IV is de uitvinding waarmee de psychiatrie algemene aanvaarding zoals op het medische gebied wil bereiken. Eerder een politiek dan een wetenschappelijk document.

Een citaat van dr. med. Loren Mosher, klinisch prof. psychiatrie:

“Het DSM-IV werd een soort bijbel en een lucratieve bestseller – ondanks de belangrijke tekortkomingen.”

Wat in de psychiatrie als normaal beschouwd wordt, gaat verder dan “Disease Mongering”, nl. het verzinnen van ziektes. Het rekt de grenzen van dat wat als behandelingsnodige en behandelbare ziekte waargenomen wordt om vervolgens de markt – en de macht – voor hen te vergroten, die een zgz. behandeling verkopen. Het is niets anders dan een gelegitimeerde manipulatie van maatschappelijke en politieke feitelijkheden. Meer dan bij eender welke medische behandelingswijze produceert de psychiatrie zelf haar klanten!

Bij vluchtelingen, minderheden, criminelen, mensen met een geslachtskeuzeprobleem, kortom alle woke-protagonisten e.d. worden om de haverklap geestelijke “trauma’s” ontdekt om een excuus te verzinnen en “begrip” te rechtvaardigen. Wij hebben ons dikwijls afgevraagd waarom dit bv. in het naoorlogse Duitsland, in het repressie-geplaagde Vlaanderen het PTSS-fenomeen niet voorkwam. Teruggekeerde frontsoldaten of goelaggevangenen, verdrevenen, ontheemden, vervolgde, gevangen, veroordeelde, leeggeplukte, gebroodroofde repressieslachtoffers… hadden zij dan geen traumaverwerkingsproblemen? Of treedt de poco psychiatrie-industrie slechts selectief in werking?

Er was toen immers geen tijd of plaats voor (weliswaar terecht) zelfmedelijden; er moest aangepakt worden, brood op de plank, vooruit komen, werken, werken… niet achteruit kijken, op je tanden bijten, de kinderen moesten het beter krijgen. Neen, er was geen plaats voor PTSS: geen plaats voor zwakkelingen. Ook niet in Japan, of in Polen, Joegoslavië… Wat nu afgegleden is tot een westers luxeproduct is niet van tel in de Derde Wereld, of in de onderbuik van het oude Europa.

PTSS is een “ontdekking” die in de VSA haar oorsprong kende. PTSS kan met niet historisch bewijzen: noch in de oudheid, noch in de Franse, resp. Amerikaanse burgeroorlog, noch in WOI of WOII, de VSA-Korea-oorlog, de koloniale oorlogen… enz. Met de VSA-Vietnamoorlog deed PTSS zijn intrede. Teruggekeerde soldaten, veteranen, maar ook pennenlikkers die nooit een vijand van ver of dichtbij gezien of gehoord hadden, nooit om het vege lijf bedreigd waren, waren plotseling getraumatiseerd en kregen “slachtoffer”status opgekleefd. En hun aantal nam steeds toe.

Hollywood ontdekte een nieuw filmgenre. Sinds de 1970-ger jaren kreeg de Amerikaanse soldaat quasi samen met zijn uniform een PTSS-kapmantel uitgereikt. Elke voormalige Amerikaanse militair, die, na zijn al dan niet intensieve oorlogsinzet, van zijn carrière in het burgerleven niet of nauwelijks iets terecht bracht, kreeg een “psychische storing” op zijn palmares gekleefd: hij was voortaan een PTSS-zieke. En samen met de analyse was men vertrokken op het wegglijdende helling van de zelfmoorden: bv. van 2001 tot 2009 steeg het aantal zelfmoorden in het Amerikaanse leger met 150%… samen de stijging der psycho-pharmaca met 76%. … een selffulfilling prophesy?…

Deze cijfers kunnen niet toegeschreven worden aan de oorlogsverschrikkingen daar 85% van de zelfmoordenaars nooit in de buurt van oorlogsacties gekomen zijn. 80% der veteranen met een PTSS-diagnose krijgen intussen psychopharmaca, antidepressiva en enuroleptica, die zo sterk zijn dat eigenlijk ontworpen werden voor de zwaarst gestoorde psychiatrische patiënten.

Zouden we dan mogen vermoeden dat er een miljardenzware alliantie tussen de psychiatrie en de pharma-industrie, daarbij inbegrepen de “sociale industrie”, ontstaan is en aangemoedigd wordt?

De “vooruitgang nastrevende” VSA zijn het land met het grootste drugsprobleem van heel de wereld. We hebben het dan niet over heroïne, cocaïne, hash of crystal meth, maar wel over het “Oxy”, een kunstmatig gemaakt, verslavend opiopaat, resp. opioid. vulgo, een “pijnbestrijdingsmiddel”, dat na enkele breed uitgesmeerde reclamecampagnes door de VSA pharma-industrie voor elk banaal of voorbijgaand pijntje van eender welke aard ingezet werd. De VSA kunnen zich beroepen op de langste traditie van een lakse omgang met opioïde-pijnmiddelen, psychopharmaca of drugs van eender welke aard.

ADHD: ook deze diagnose danken we aan het “inzicht en onderzoeksvlijt” der Amerikaanse psychiaters. Sinds de 1990-er jaren schijnen vooral jongens eraan te lijden. Kinderen die niet goed of lang kunnen stilzitten, wiens aandacht wegzweeft naar een barst in het plafond of een wolk aan de hemel… In de 1930-er jaren ontdekte een Amerikaan toevallig het “positieve” effect van het stimulerend middel benzedrine op de onrustige, afgeleide jongen. En de diagnoses begonnen aan hun opmars: in 1948: het minimal brain damage syndroom” (minimaal hersenbeschadingssyndroom; in 1957 “minimal brain disorder” (minimale hersenafwijking); 1960: “minimal brain dysfunction” (minimale ontbrekende hersenfunctie). Kortom: de betrokken jongens hadden op de een of andere manier hersenstoringen.

En omdat dit een te vage beschrijving was die de pharma-industrie kon gebruiken werd in 1995 daar bovenop nog de “volwassenenversie” beschreven. “Sociaal-emotionele storingen” zijn de meest voorkomende reden om vooral jongens en mannen te etiketteren. Hou wel in gedachten dat het vrouwenaandeel in de psychiatrische kabinetten beduidend hoger ligt dan het mannelijke.

ADHD wordt bij jongens 5 à 6 keer meer “vastgesteld” dan bij meisjes. Als gestoord wordt een jongen aanzien als hij thuis, in de kleutertuin of school niet binnen de lijntjes loopt, dikwijls “vecht” met andere kinderen of opvalt omdat hij zich gemakkelijk laat afleiden, zenuwachtig of irriteerbaar lijkt.

Ritalin werd het wondermiddel dat alle plooien moest glad strijken. Voorgeschreven door voornamelijk vrouwelijke psychologen, pedagogen, artsen… kortom een feministisch-geleide politiek met (naar onze mening) dikwijls gestoord-lijkende expertinnen aan de leiding. En een pharma-industrie zonder scrupules.

Ouders willen het beste voor hun kind. Ze zijn quasi hulpeloos uitgeleverd aan een meedogenloze industrie die samen met zgn. wetenschappelijke experten hun mening en winstmarges opdringen. Jongens mogen geen jongens meer zijn. In hun latere volwassenenwereld worden zij slechts nog bewonderd voor hun zachte kant. Tenzij ze kunnen vervellen tot sportidolen – al is hier en daar eentje dat uit de roze kast – komt zeer welkom.

Conservo

Begeleidend van het bovenstaande:

Covid-haar in de Wall Street-boter

Komt het nog goed tussen Wall Street en Pfizer & Moderna?

Edward Dowd was vroeger managing director bij BlackRock – van 2002 tot 2012 – en liet BlackRock binnen een periode van 10 jaar groeien van $ 2 miljard $ naar $ 14 miljard. 

In een interview met Naomi Wolf van Daily Clout gaf voormalig BlackRock investeringsconsulent Edward Dowd uitleg waarom investeerders de aandelen der covid-19 vaccinsproducenten afstoten.   Ze stelde Dowd hem als volgt voor:

“Hij is een buitengewoon moedige en goed geïnformeerde klokkenluider , die het brede publiek uitleg wil geven waarom Pfizer naar zijn mening bedrog gepleegd heeft.”

Dowd beschreef hoe zijn initiële behoedzaamheid t.o.v. het experimentele covid-vaccin hem ertoe dreef de klinische proeven van Pfizer na te gaan. We laten Dowd aan het woord:

“Ik vernam van een vriend in de biotech-industrie dat Pfizer het eindpunt van de totale mortaliteit in de eerste studie niet nagegaan, resp. niet gepubliceerd heeft.  De totale mortaliteit (eindcijfer overlijdens te wijten aan covid-19) is zoals de goudstandaard in elk medicijnenonderzoek bij de FDA (Food & Drugs Administration).  Als men dit eindpunt niet bereikt, wordt het medicijn niet toegelaten.”

Toen de Big Pharma en de FDA (US Food & Drug Administration) niet bereid waren de onderzoeksgegevens over de veiligheid van de vaccins te publiceren werd Dowd nog sceptischer dan hij al was en zag zich gedwongen privaat en publiek kond te maken wat hij voor een groot bedrog hield:

“Ik trad nog meer naar buiten toen de FDA besloot de klinische gegevens 75 jaar lang te verbergen. Ik ben een investeerder – laat mij dus toe even te zeggen hoe ik over die wereld denk. Ik wacht er niet op dat men mij vertelt wat juist gebeurd is. Mijn opdracht was een analyse, een mozaïek en een investeringsthesis op te maken en na verloop van tijd zou blijken dat ik gelijk had.

Ik wacht er dus niet op dat de New York Times, het Wall Street Journal of de Washington Post mij iets mededelen. Want als dat gebeurt is de gelegenheid om geld te verdienen als gepasseerd. Toen ik dat merkte heb ik onmiddellijk “Bedrog” geschreeuwd want is ongeëvenaard dergelijke gegevens voor het publiek te verbergen.”

Telkens een “booster” – een zoveelste in de rij “bevrijdende prik” – goedgekeurd en op de wereld los gelaten wordt, stijgen de aandelen. Logisch toch dan men nu per se een vierde prik wil laten toedienen.

Minister Vandenbroucke waarschuwt: “Corona is nog niet voorbij” | Binnenland | hln.be

Dr. John Campbell berichtte als volgt:

Moet Poetin de Nobelprijs voor geneeskunde uitgereikt krijgen?

Auteur en voormalige BZÖ-politicus Gerald Grosz, die bij de volgende Oostenrijkse presidentsverkiezingen zich kandidaat wil stellen, schreef een open brief aan de illustere Nobelcommissie. Hij stelt daarin voor de Russische president Vladimir Poetin op passende wijze te eren voor zijn succes bij het bestrijden van covid-19.

Grosz schrijft dat wat de zgn. experten, politici, big pharma in twee jaar tijd niet gelukt is – … daar wordt momenteel op een vierde “bevrijdende prik” gewed – , Poetin binnen enkele dagen in z’n uppie volbracht: nl. “de angst en paniek voor een levensgevaarlijk gezondheidsrisico” te elimineren en de wereldwijde pandemie te doen verdwijnen. Grosz vindt dat een dankwoord door de Nobelcommissie hier dan ook aan de orde is. Trouwens de naar onze contreien gevluchte Oekraïners weigeren massaal zich een “bevrijdende prik” te laten zetten.

Grosz stelt dat hij Poetin ook voor Nobel-Vredesprijs had kunnen laten voorstellen, ziet echter in dat hij nog niet aan de voorwaarden voldoet. In vergelijking met Nobel-Vredesprijs-duif Obama mist Poetin nog enkele wereldoorlogen, zoals deze in Afghanistan (uitsluitend deze werd gedekt door een VN-mandaat), Irak, Pakistan, Somalië, Jemen, Libië en Syrië.

En Grosz heeft nog meer ideeën: mocht hij tot Oostenrijks president verkozen worden, dan wil hij ter afwisseling van de ingeburgerde gewoonte het traditioneel aangereikte ontslag der federale regering wel degelijk aanvaarden. Of in een iets minder vriendelijke formulering: deze regering de laan uitsturen!

“Vanaf nu zonder masker, maar met Oekraïne-vlaggetje op je hoofd…”

Mocht u moeilijkheden hebben Grosz’ Grazer versie van de taal van Goethe te verstaan, kan u onderaan de ondertiteling en vertaling inschakelen. Grüss’ Gott!