Een opsteker voor het wolvenimago

In de verboden zone rond de reactor van Tsjernobyl is de afgelopen 38 jaar een biotoop ontstaan, die niet door de mens werd beïnvloed, maar wel door de radioactiviteit. Wat heeft zich in deze omgeving ontwikkeld? Op het eerste gezicht is er niets opvallends, maar een meer gedetailleerd onderzoek bracht aan het licht dat bepaalde genen bij dieren hen resistent maken tegen kanker. Er is zeker nog veel onderzoek nodig om de mens te helpen deze ziekte te bestrijden. En de oorlog in Oekraïne maakt de toegang tot het gebied moeilijk.

De brandstof voor kerncentrales is uranium, meestal 50 tot 100 ton per reactor. Dit is een ongevaarlijke stof. Men zou gemakkelijk naast een dergelijke hoeveelheid kunnen staan voordat deze in de reactor wordt gehesen. Echter niet na een jaar of twee inzet; men zou de radioactieve straling niet overleven. Immers de “as” die bij de “verbranding” ontstaat, verspreid een dodelijke “straling. Deze bestaat uit zeer snelle kleine deeltjes, zoals elektronen en “licht”. Maar dit licht heeft een miljoen keer meer energie dan onze zon: de gammastraling. Ze verbrandt de huid en dringt in ons lichaam om daar een vernietiging te veroorzaken. Mocht iemand zich in de buurt van een hoeveelheid opgebrand uranium begeven, dan zou dit gebeuren.

Dit was het geval in 1986 na de explosie van de reactor in Tsjernobyl, toen de splijtstof uit de cabine van de reactor brak en hulpdiensten werden blootgesteld aan zo’n hoge dosis straling dat ze binnen een maand stierven. Door hun leven te geven, hebben zij waarschijnlijk vele anderen van hetzelfde lot gered.

De hoeveelheid straling die een persoon in de buurt van een stralingsbron ontvangt, wordt de stralingsdosis genoemd. Deze wordt meestal uitgedrukt in millisieverts (mSv). Men schat dat b.g. bestralingsslachtoffers blootgesteld werden aan 6000 mSv. 1000 mSv leidt tot de “bestralingsziekte” met misselijkheid, braken en verlies van witte bloedcellen, maar is niet fataal. De dosis waaraan de plaatselijke bevolking werd blootgesteld voor hun evacuatie was minder dan 100 mSv.

Personen in wier beroep radioactieve straling onvermijdelijk is, kunnen gedurende meer dan 5 jaar maximaal 100 mSv accumuleren. En er is ook natuurlijke radioactiviteit die van de aarde komt en geografisch heel anders is verdeeld. We krijgen gemiddeld 2 tot 3 mSv per jaar, maar er zijn gebieden met 50-100 mSv per jaar, en er wonen mensen, bijvoorbeeld in Guarapari in Brazilië. Ondanks of liever gezegd vanwege deze hoge blootstelling aan straling, draagt de stad de bijnaam Cidade Sa’de, vertaald: City of Health. Het verblijf op radioactieve stranden zou een genezend effect hebben (Hormesis).

Niemand van ons zal ooit worden blootgesteld aan de bovengenoemde hoge stralingsdoses – dus waarom de wijdverspreide angst voor het atoom? Het is omdat radioactieve straling niet alleen weefsels van ons lichaam vernietigt, zoals de wonde van een messteek, maar omdat zelfs lage doses de genetische samenstelling kan doen veranderen zonder dat de cel zelf daardoor wordt vernietigd. Een dergelijke mutatie kan cellen doen ontstaan die kanker veroorzaken. De kans hierop is extreem laag, maar als er genoeg mutaties plaatsvinden, dan is er misschien eentje bij met dit fatale resultaat.

Geschat wordt dat bij een dosis van minder dan 100 mSv per jaar het risico op kanker niet significant wordt verhoogd ten opzichte van de natuurlijke waarschijnlijkheid. Maar wie zou worden blootgesteld aan een dosis van 100 mSv of meer?

Tijdens de explosie en de daaropvolgende gigantische brand van Tsjernobyl kwamen reactordelen, m. n. name brandstof en as, in de omgeving terecht, die ongelijkmatig verdeeld werden. In de loop der jaren en onder invloed van wind en weersomstandigheden erodeerden deze stoffen, losten zich op in water en zonken in de bodem. Rond de beschadigde reactor werd een 3000 km2 veiligheidszone opgericht om de mensen te beschermen tegen radioactiviteitscontact. Je kunt echter geen levende wezens met vleugels, vinnen en vier poten tegen houden. En zo heeft zich hier sinds 1986 een klein paradijs ontwikkeld – een radioactief paradijs. Hier zijn er reuzen zoals de bizon, er zijn bevers die hun dammen bouwen in de zijrivieren van de Pripyat en er is de wolf. Die heeft recent een voor hem ongebruikelijke populariteit gekregen, omdat hij naar verluidt het wondermiddel tegen kanker zou gevonden hebben. Hij personaliseert de “Survival of the Fittest”, de overleving van de sterkste.

Onderzoekers keken naar de top van de voedselpiramide: ze vingen wolven, verdoofden hen en namen genetische stalen. Hierin ontdekten ze genen die het dier resistenter maken tegen de effecten van kanker, ook al verhinderen ze de ontwikkeling van de ziekte zelf niet. Dit was natuurlijk een belangrijk voordeel bij de dagelijkse overlevingsstrijd en bij de voortplanting.

Wolven zijn op de leeftijd van 2-3 jaar volwassen. Sinds 1986 zijn er bijgevolg ca.15 wolvengeneraties gepasseerd, waarbij de b.g. positieve genetische erffactor waarschijnlijk doorgezet is. Natuurlijk zou men moeten weten welke wolven daar leefden ten tijde van de ramp en welke pas later erheen trokken. Het zou ook interessant zijn om te onderzoeken of bepaalde wolven “natuurlijk” (erfelijk) gezegend waren met dit gen, en dat deze pas na de bestraalde habitat van Tsjernobyl een existentiële betekenis kreeg.

De Tsjernobylwolven moeten nog vele geheimen prijs geven. Het onderzoek hiernaar moet niet alleen uit academische nieuwsgierigheid gebeuren, maar ook in het belang van de kankertherapie bij de mens. De toegang tot het gebied, zo’n 100 km van Kiev, is door het Oekraïneconflict niet gemakkelijker geworden. Men mag in geen geval op het idee komen dat een verblijf in de zone rond Tsjernobyl een bescherming zou bieden tegen kanker. De eventuele bescherming van de bevolking kan pas na verschillende generaties plaats vinden.

Afwachten is de boodschap. In eerste instantie tot de oorlog voorbij is.

Bron: Der gute Wolf vonTschernobyl, ingekort en vertaald door onze redactie.

Mazelenpaniek

Dat er na covid een nieuwe “epidemie” zou opduiken, stond in de pharmasterren geschreven. Ditmaal zijn de mazelen aan de beurt. En ze komen niet uit China of uit Zwart-Afrika. Ze doken uit het niets op in Arizona, Californië, Chicago, Florida en Philadelphia. The Atlantic deed er nog een schep boven, – “The Return of Measles – met een “mazelenuitbraak in 19 verschillende staten”.

Het Verenigd Koninkrijk sloot zich hierbij aan: men maakt zich zorgen… er werden immers sinds oktober 2023 in heel het Koninkrijk niet minder dan 733 nieuwe gevallen genoteerd.

En we mogen Ierland niet vergeten. Daar werd het angstaanjagend bericht verspreid dat één persoon op een vlucht van Abu Dhabi naar Dublin positief testte op mazelen. En dat aantal steeg intussen naar drie! Men zich wanhopig op zoek naar mogelijk besmette passagiers op die vlucht.

We vatten samen: drie angstaanjagende berichten in drie verschillende landen op quasi hetzelfde tijdstip. Waarheen leidt dit ons? Wetende dat ‘s wereld gezondheid niet echt in gevaar is. Mazelen zijn niet uitermate gevaarlijk: in het Westen kent slechts 0.02% een dodelijke afloop. Concreet: als 5000 mensen de mazelen krijgen dan zullen er 4999 overleven.

Waarom dan die paniekzaaierij? Het ligt voor de hand dat de “antivaxxers” de schuld krijgen. Ligt het antwoord misschien in het feit dat er een gecombineerd vaccin tegen mazelen-bof-rubella én covid in een neusspray op de markt gekomen is?

4 miljard euro covid-19-vaccinaties vernietigd

Politico meldt dat de EU-lidstaten minstens 215 miljoen covid-19-vaccinatiedosissen vernietigd hebben. Goed voor 4 miljard euro. Eigenlijk wilde men deze nog aan derde wereldlanden verpatsen maar deze gingen niet in op het aanbod wegens te weinig zieken.

De overproductie – in totaal 1.5 miljard dosissen – en overdreven EU-dadendrang – lees koopwoede van EU-akela Ursula von der Leyen – leidde tot een weg-ermee-belt verspreid over heel het Europees continent.

De EU-Commissie haastte zich toelatingen voor het gebruik uit te reiken vooraleer de klinische studies afgelopen waren. De akkoorden die Ursula von der Leyen per SMS afsloot met de bazen van de pharmabedrijven, vooral met Pfizer, werden niet publiek gemaakt. Mogen we eraan herinneren dat hierin ook beschreven werd dat de producenten niet verantwoordelijk gehouden werden voor eventuele bijwerkingen der vaccinaties. Ursula liet verstaan dat ze het bewuste SMS-verkeer niet kón bekend maken want ze waren ergens tussen hemel en de vaccinatie-aarde verloren gegaan…

https://www.politico.eu/article/europe-bonfire-covid-vaccines-coronavirus-waste-europe-analysis/

https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-covid-vaccine-deal-under-fire-eu-capitals/

Schadevergoeding geëist na geslachtswijzigende praktijken

Hoewel deze mensen niet allemaal minderjarig waren toen ze in transitie gingen, illustreren ze de problemen van het medisch ingrijpen voor genderkwesties: diagnostische overreageren, het verkeerd begrijpen van de relatie tussen seksualiteit en gender-non-conformiteit en een marketingcampagne die kinderen (en ook volwassenen!) vertelt dat het veranderen van hun lichaam hun mentale pijn zal verhelpen – naast vele andere problemen.

Momenteel lopen er in de VS elf rechtszaken tegen artsen, therapeuten en klinieken. De aanklachten omvatten medische wanpraktijken, grove medische nalatigheid, nalatig handelen, fraude, civiele samenzwering, misleidende reclame, flagrante onjuiste voorstelling van zaken, schending van fiduciaire plichten, schending van fiduciaire plicht op het niveau van constructieve fraude, experimentele medische behandelingen, schending van burgerrechten en nog veel meer.
Eén rechtszaak beweert ook dat de American Academy of Pediatrics de “frauduleuze en misleidende” beleidsverklaring van 2018, “Ensuring Comprehensive Care and Support for Transgender and Gender-Diverse Children and Adolescents“, en misleidende handelspraktijken heeft gepubliceerd, gepromoot en ervan heeft geprofiteerd.

Daarnaast zijn er volgens Transition Justice, die juridische hulp biedt aan detransitioners, zes rechtszaken aangespannen in de volgende staten, zonder publiciteit: Arizona (1), Californië (1), New Hampshire (2), New York (1), Wisconsin (1).

In zeven zaken is een juryrechtspraak geëist. Enkelen hebben een schadevergoeding van meer dan een miljoen dollar geëist. Hieronder volgt een korte samenvatting van elke zaak.

Maak kennis met rabbijn Moshe Aryeh Friedman

Hij zegt zaken die wij niet mogen denken, laat staan zeggen. Zaken die ieder ander een klacht voor racisme en dergelijke ondenkbare lieflijkheden zou kosten. Maar hij doet het toch; hij kan en màg dat want hij is een jood. Een orthodoxe jood met een behoorlijke dosis empathie voor anders-gelovigen.

O.a. zijn opinie in onderstaande video, die intussen 7 jaar geleden gedraaid werd:

“De oprichting van Israël, van het begin, was zeker geen goed idee. Was een slecht idee. Dat is gebeurd op de kap van een ander volk. Palestina was niet leeg. Er woonde daar een volk…”

Gisteren kreeg hij als “omstreden rabbijn” aandacht in De Standaard.

“De Antwerpse rabbijn Moshe Aryeh Friedman heeft een klacht ingediend tegen de praktijk van besnijdenissen waarbij onder meer het bloed van het besneden kind wordt weggezogen met de mond. Dat schrijft The Times of Israel en bevestigt Friedman desgevraagd aan De Standaard.”

Lees het artikel: Omstreden rabbijn dient klacht in tegen ‘illegale’ besnijdenissen: ‘Stop met dit onder de mat te vegen’ | De Standaard

De in het artikel genoemde besnijdenis wordt metzitzah b’peh genoemd. In New York werd dit ontmoedigd, wat niet betekent dat het niet meer uitgevoerd wordt – met alle mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de baby. In 2020 werden nog steeds pasgeboren jongetjes besmet met herpes door dit walgelijke ritueel.

“Public health experts have found that metzitzah b’peh can put babies at risk of getting a harmful virus called herpes simplex virus type 1 or HSV-1. Some of these babies became seriously ill. Some developed brain damage, and others have died. There is no proven way to eliminate the risk of HSV-1 infection from direct oral suctioning, though there are options to reduce the risk.”

https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/safe-bris.page

Doe toch ‘s normaal!

“Transgenderisme is wellicht zo aantrekkelijk geworden voor hedendaagse minderjarigen, niet alleen omdat het een nieuwe “identiteit” belooft, maar omdat het een proces belooft. De transformatie van rups tot vlinder omvat een complexe reeks sociale ingrepen en medische procedures die verschrikkelijk boeiend moeten zijn. Transitie is een project. Iedereen heeft een project nodig. Het omarmen van het trans label geeft het zelf richting, een taak om te volbrengen. Ironisch genoeg geeft de besmetting uitdrukking aan een sluimerend verlangen naar het afgeschreven paradigma waarmee karakter wordt opgebouwd.

We moeten ophouden kinderen te vertellen dat zij de “experts van hun eigen leven” zijn en een statisch model van eigenheid als voldongen feit bij de geboorte verwerpen. Zeker, een aangeboren essentie is bijzonder voor ieder mens, maar het is een vonk; het is geen vuur. We zouden kunnen terugkeren naar de taal van karaktervorming waarin je leert je leven in eigen handen te nemen, terwijl we leraren terug aansporen om de leiding uit te oefenen die ze hebben aangemoedigd op te geven.

Naarmate we ouder worden, zijn we niet alleen die unieke essentie in de wieg, maar het gevolg van wat we hebben gelezen, gezien en meegemaakt; van wie we hebben gehouden en welke verliezen we hebben geleden; welke fouten we hebben gemaakt en welke we hebben rechtgezet; waar we hebben gewoond en gereisd en welke vaardigheden we hebben verworven; niet alleen wat we van onszelf hebben gemaakt, maar ook wat we buiten onszelf hebben gemaakt; en vooral, wat we hebben gedaan. Dat is een opwindende, actieve versie van “identiteit” waarvan het werk nooit af is, vol keuzemogelijkheden, verlevendigd door keuzevrijheid, zij het beladen met verantwoordelijkheid en daarom een beetje beangstigend. Maar het geeft jongeren tenminste iets te doen, anders dan massamoord of gruwelijke chirurgie op maat.”

Uit: Hoe we een zelfhatende generatie hebben gecreëerd

Origineel: UnherdHow we created a self-hating generation

Dwangvegeratisme: een volgende stap van het WEF?

Om onze eetgewoontes in een red-de-aarde-keurslijf te dwingen zijn alle middelen goed. Zelfs een tekenbeet, die naar verluidt een vleesallergie zou veroorzaken zodat we zelfs geen goesting meer hebben in een biefstuk of een varkenshaasje. Of erger, door mensen zodanig te manipuleren dat ze kleiner worden en minder eten nodig hebben.

Er werd een merkbare toename van gevallen van het “alfa-galsyndroom” vastgesteld, vooral in de VSA. Het gaat de facto om een vleesallergie, vaak veroorzaakt door de beet van een teek. Oude beeldopnames van een wetenschapper doken op, die dit dwangvegetarisme jaren geleden al promootte als een oplossing voor de “problemen veroorzaakt door de mens”. Op BBC.com werd in 2014 reeds een enthousiast verslag over deze ‘fascinerende’ vooruitgang gevonden.

Op sociale media doen uitlatingen van een bio-ethicus, Matthew Liao, de ronde, die dit soort dwangvegetarisme door genetische modificatie tijdens een evenement in 2016 als oplossing voor door de mens veroorzaakte klimaatverandering aanreikte. Hij verwees naar de tekensoort Amblyomma americanum (“Lone Star Tick”), die hiervoor kan ingezet worden, maar andere teekvarianten zouden volgens de Mayo Clinic ook in overweging kunnen genomen worden.

S. Matthew Liao stelt dat men bij mensen een vleesintolerantie kan opwekken om bijgevolg de veestapel en de uitstoot van broeikasgassen te doen verminderen. En hij gaat zelfs verder: hij overweegt dat mensen door genetische manipulatie kleiner en daarom meer “resource-efficiënt” kunnen gevormd worden. Een BBC-auteur beoordeelde deze ideeën in 2014 als “fascinerend”. Liao’s “Human Engineering and Climate Change” uit 2012 is hierover meer dan duidelijk. Dat Liao gesitueerd kan worden in de kringen van het WEF zal u waarschijnlijk niet verbazen.

WHO wil alleen heersen

Advocaat Philipp Kruse legt uit wat de WHO (World Health Organisation) van plan is onder de naam van “New Pandemic Treaty and Amendments to the international health regulations” (Nieuw Pandemieverdrag en wijzigingen aan de internationale gezondheidsregels).

“We zijn hier vandaag samen omdat we allemaal bezorgd zijn over de sterke druk die de WHO uitoefent om zijn bevoegdheden, zijn macht, zijn structurele en financiële mogelijkheden met een blijvend karakter op de soevereiniteit van de landen en de zelfbeschikking van het volk uit te breiden.”

“De macht om op elk moment onze grondwetten op te schorten, onze mensenrechten en internationale wetgeving te omzeilen.”

Philipp Kruse legt bij het Europees Parlement op 4 juli jl. treffend uit waarom WHO, Gavi en Europese Cie een totalitaire permanente machtsstructuur vormen:
 
1. De General Director kan met een druk op de knop een gezondheidscrisis uitroepen.
 
2. Alles wat de WHO aanbeveelt zal uiteindelijk verplicht worden.
 
3. Er is geen effectieve bescherming van grondrechten op landsniveau.
 
4. De WHO zal de enige zijn die beslist wat ‘waarheid’ is t.a.v. gezondheid, incl. de welbekende censuur van onwelgevalligheid.
 
5. Er is geen mechanisme van correctie of controle meer. Ze kunnen gewoon door blijven gaan met bs zonder evaluatie.
 
Dit zal leiden tot:
 
* schending van mensenrechten
* geen evaluaties of correcties
* geen scheiding meer van machten

Meer info bij: https://stichtingvaccinvrij.nl/toespraak-advocaat-philipp-kruse-in-europese-parlement-over-de-machtsgreep-van-de-who-gaat-viraal/

En in dit verband:

South Africa leads the way in Africa withdrawing from the controversial and unelected W.H.O