Medische hulpverleners: de nieuwe melaatsen

leprozerie – Tom's kijk op Brugge doorheen de tijd in groot en klein

Moeten ze binnenkort met een ratel of een bel hun aanwezigheid aankondigen? (…)

In Parijs moet het medisch personeel op straat door veiligheidsagenten beschermd worden:

Een verpleegster wordt door de buren verplicht haar woning te verlaten. Solidariteit, prima, maar niet bij ons in de buurt. Coronavirus – Paris : une infirmière obligée de quitter un appartement sous la pression des voisins

Cyclus

Zwarte Seagulls

5.4.2020

VRIJHEID  IS EEN BROOS  GOED.

De nieuwe plaag van Bijbelse proporties. Op enkele weken tijd belandt de bevolking van een relatieve vrijheid in een bewakings-samenleving.
a) er worden wegblokkades opgericht om de verplaatsingen te controleren;
b) men zet drones in om te kijken of mensen in hun eigen (vakantie)woningen zijn;
c) men sluit de Nederlandse en Frans-Vlaamse grenzen af en deelt boetes uit voor wie er voorbij wil;
d) men verbiedt een groot deel van de handel van de echte middenstand (e-verkoop met talloze wagens mag nog wel);
e) men schakelt elk argument van oppositie uit;
f) toegang tot openbare ruimtes wordt verboden of bemoeilijkt, bvb. een park of het strand.

Met de vorming van een regering met volmachten is een regeren ontstaan, waarbij de grondwet kan overtreden worden. En de oppositie gezien de noodtoestand eigenlijk niet protesteert tegen deze vorm van politiestaat.

DE BELGISCHE GRONDWET

Volgende artikelen van de grondwet zijn aan de orde :

Art. 15: de woning is onschendbaar.   Bepaalde regeringsleden willen dat huisbetredingen kunnen gebeuren bij vermoeden van quarantaine vergrijpen, zonder huiszoekingsbevel.

Art. 25: de drukpers is vrij : de censuur kan nooit worden ingevoerd.  Men stelt sedert jaren vast dat de geschreven en de radio/televisie pers eensluidende informatie geven over politiek-correcte punten.  De vorige en huidige toestand kan men een zelf-censuur noemen.  Door deze “nieuwe plaag” hoort men bovendien geen enkel standpunt, dat de genomen politiek in vraag stelt of een diepgaandere analyse toelaat.   Dit is even erg als het communisme.

Art. 36: de Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen.  Het samenzijn, zelfs zonder vergaderen, van meer dan 2 personen wordt als een vergrijp aanzien en evtl. bestraft.

Art. 19: de vrijheid van eredienst : de vrije, openbare uitvoering ervan.  Dit  verbod hebben vnl. de leiders van de onderscheiden godsdiensten beslist, zonder raadpleging van hun gelovigen.

Vandaag is het Palmzondag, het begin van de “metafoor” van het menselijk zijn.  De gelovigen stellen vast hoe God zich door zijn Zoon offert voor de vrijmaking van de mensheid.  We zijn getuigen van de terechtstelling van Jezus, maar ook van de Verrijzenis met Pasen.  Zonder dit geloof in het voortbestaan over de dood heen, is elk christelijk geloof zonder voorwerp.  Het is het “statement” dat we met God eeuwig leven, over de fysieke dood heen.

Het opschorten van de eredienst kwam zelfs in de meest barre tijden niet voor.  Bij de Franse Revolutie werden de priesters buiten de wet gesteld; toch vonden er bedekt vieringen plaats.  Bij de vervolging door Spanje van de lutheranen en calvinisten werd, met gevaar van eigen leven toch diensten gehouden, soms in het open veld.  In vrijwel alle communistische landen waren er ondergrondse kerken actief (met alle gevaren van dien).  Jaarlijks worden tienduizenden christenen vermoord of gevangen gezet, omdat ze ondanks gevaar toch hun geloof willen uitdragen..   Over deze massa-slachtingen hoort men overigens niets in de serieuze pers, zelfs niet in de officiële kerken.

De grootste gevaren nu, als gevolg van deze plaag, zijn de toenemende paniek, die voor velen in paranoia dreigt te veranderen.

Het tweede gevaar is het bestendigen van de opschorting van de burgerlijke vrijheden.

Het derde gevaar is het op grote schaal invoeren van de “bewaking” van de bevolking.  Dit gebeurt d.m.v. drones (met o.a. warmte-detectie), track-systeem op de mobiele apparaten, om steeds de positie van het individu vast te stellen en de afschaffing van het baar geld.

Het vierde gevaar is het monddood maken van een groot spectrum aan politieke thema’s, onder het mom van de volksgezondheid.

Het vijfde en grootste gevaar is de grootste inzinking en malaise van onze economie, indien men niet met de nodige middelen de continuïteit verzekert van ons maatschappelijk weefsel.

Als men deze door-een-door Belgische pers volgt, als observator, dan stelt men nu al dat de N-VA  is veroordeeld tot nutteloosheid.  Gedurende de vele jaren van hun regeringsdeelname heb ik mezelf als de meest duidelijke criticus opgesteld.  Heden moet men objectief vaststellen dat ze in een niet-uitgesproken “cordon sanitaire” zijn geplaatst.  De tactiek van de franstaligen en belgicisten is duidelijk: door de N-VA tot onbetekenende proporties terug te brengen, wil men met het succesrijke Vlaams Belang, dat toch niet meetelt,  Vlaanderen een ranzig profiel geven, waarmee niet moet onderhandeld worden.  België voor lange tijd weer gered!

Door deze crisis van de plaag dreigt de publieke opinie volledig weg te evolueren van de standpunten van voorheen.  Het moment dus om dan wel verkiezingen te houden!!!

Het is aan wakker en tegendraads Vlaanderen om een taktiek te ontwikkelen tegen deze evolutie: ook Bart Maddens zegt nu (in Doorbraak) dat de Vlaams-nationalisten nooit als volwaardige partners zullen aanzien worden in dit land.

De Vlaamse voormannen in de politiek hebben nog de tijd, om daaruit een strategie te ontwikkelen.  Nieuwe omstandigheden vergen een andere aanpak!

Opmerking : bij het minste dat er verkeerd loopt in de samenleving, zoekt men een schuldige: bvb. een verkeerde medische ingreep, een onjuiste houding in het onderwijs, een onnadenkend woord uitgesproken dat niet poco is.   Cruciaal is dat in deze crisis de vraag naar het ontstaan van dit virus niet (mag) gesteld worden. 

Bill Gates sprak op een conferentie in 2015 reeds over een (corona)-pandemie.  Vanwaar komt trouwens de naam corona?  Men wil ons doen geloven dat de vleermuizen de schuld zijn; en China?  Het typische Dracula-verhaal. De vleermuizen zijn uit het kasteel ontsnapt…..

Opmerkelijk is dat deze plaag uitbreekt in landen, waarmee de wereldleiders problemen hebben.  China, Iran.  Mijn inziens is het geen straf van God.  Waarom beheert men laboratoria voor bacteriologische oorlogsvoering?  Zelfs als het een accidenteel gegeven is; een soort Tsjernobyl,; dan zijn toch de Deep State, de geheime wereldmachten verantwoordelijk voor dit leed in de wereld.  En, ook niet toevallig (?) voor het afschaffen van veel burgerlijke vrijheden.

 De verantwoordelijken dienen dan ook opgespeurd te worden.

J. Wouters,  Boom

De 10 Geboden in coronatijden

How Did Moses "Write" God's Law (and the Pentateuch) at and around ...

Filosoof Damiaan Denys geeft zijn geactualiseerde versie van de 10 Geboden:

‘Het coronavirus is een gezonde correctie op onze megalomane levensstijl’

Eén citaat uit deze filosofische moraalvisie of omgekeerd, moralistische filosofiebeschouwingen, verwoord in een aangepaste versie van de 10 Geboden:

“Het coronavirus is óók zo’n waarheid. Het is een gezonde correctie op onze megalomane levensstijl, een tik van de Schepper, de natuurwet, een homeostase – of welke begrippen je daar ook voor zou willen gebruiken. Het is niet toevallig dat het nu komt. Als je kijkt naar de globalisering, hoe we eindeloos de wereld overvliegen, hoe we ons verhouden tot het eten van dieren, hoe alles vermarkt wordt, dan is de logische consequentie dat er een keer gecorrigeerd moet worden. Als je eindeloos water in een glas blijft schenken, stroomt het ook een keer over. Simpelweg omdat al dat water niet in één glas past.”

Omwille van de auteursrechten mogen we slechts één klein gedeelte copiëren, klik door naar Trouw. Een aanrader!

Deze video geeft u alvast meer duiding over de auteur, Damiaan Denys: een opmerkelijke uiteenzetting, vooral op het einde…

Muziek, troost voor de ziel

Note Clipart Singing - Transparent Background Music Notes Png, Png ...

Een tip voor deze quarantaineweken. Zonder gezever of reclame: https://songs-tube.net/ Klik vervolgens op je keuze zanger/es en verder naar een lied van diens repertorium.

Onze lieftallige Lolita koos vanuit haar thuisbasis dit liedje van Julio Iglesias met een toepasselijke titel “Me esqueci de viver”Ik vergat te leven

Het gaat over de mallemolen van het leven… werken, carrière, verplichtingen, te weinig aandacht voor het gezin, voor familie, voor vrienden, voor kleine details, voor de liefde…

Misschien trekken we lessen uit de huidige situatie, leren we elkaar weer waarderen, méér waarderen, tonen we opnieuw dat we elkaar graag zien én nodig hebben.

De tanto correr pela vida sem freio
me esqueci que a vida se vive num momento.
De tanto querer ser em tudo o primeiro
me esqueci de viver os detalhes pequenos.
De tanto brincar com os sentimentos
vivendo de aplausos envoltos em sonhos,
de tanto gritar as canções ao vento,
já não sou o que fui; hoje eu vivo e não sinto.

Me esqueci de viver. Me esqueci de viver.
Me esqueci de viver. Me esqueci de viver.

De tanto cantar ao amor e à vida
eu fiquei sem amor uma noite e um dia.
De tanto brincar com que eu mais queria
eu perdi sem querer o melhor que eu tinha.

Comical Pompeo

the new missionary... | Your Democracy

Pompeuze Pompeo blijft maar herhalen “de VSA waren en zijn nog steeds de grootste humanitaire hulpverlener: eender hoe, als directe hulp aan landen, of via de rol binnen de WHO en EU: … het zijn de VSA die de (juiste) weg wijzen…” (2 april op twitter)

Sta ons toe dat we even, heel even, hierbij grijnzen… De VSA pikken de mondmaskers van de Canadezen en de Duitsers (verontwaardigde Duitse media hebben het over “moderne piraterij”) en staan – grootmoedig – toe dat Rusland noodhulp stuurt… En ja, de wonderen zijn de wereld niet uit, dat China beademingstoestellen schenkt. Gratis. Benieuwd hoe lang het gaat duren eer er een “vermoeden” van spionage, politieke inmenging, beïnvloeding en omkoping van Trump, geuit wordt. Besmetting heeft vele gezichten.

Humanitaire hulp? Bij de “bewaking” van de Syrische olie bv? In ruil voor “humanitaire” hulp een wederdienst…. is toch niet mis mee? America First!