Corona-Molokai in Nieuw-Zeeland

Shackles, Foot, Coronavirus Line Illustration Icon On White Background Stock Illustration - Illustration of graphic, prison: 182073169

Op 11 augustus, 2020, werd Auckland in een alarmniveau 3 lockdown geplaatst nadat er slechts vier besmette gevallen van corona waren geconstateerd in een Auckland’s huishouden. De rest van Nieuw-Zeeland werd in alarmniveau 2 geplaatst. Het is opvallend dat de premier, Jacinda Ardern, zulke strenge maatregelen heeft toegepast sinds de laatste draconische lockdown en na een coronavrije periode van 102 dagen.

Het land heeft tot op heden, 15 september 2020, een dodental van slechts 24, met 1801 bevestigde besmettingen, waarvan er 1624 hersteld zijn (zie de bronnen onderin). Op 13 augustus, 2020, kondigde de Directeur-Generaal van Gezondheid, Dr. Ashley Bloomfield, aan dat hij de opdracht had gegeven om corona besmette mensen, en mensen in hetzelfde huishouden, verplicht buitenshuis in quarantaine faciliteiten te laten plaatsen.

De premier liet ook weten dat in hun medische faciliteiten coronatesten niet meer geweigerd kunnen worden, en dat mensen langer dwangmatig in een quarantaine faciliteit zullen worden gehouden als ze geen test afnemen. Een voetganger in Auckland filmde één van de zwaarbewaakte quarantaine faciliteiten van buitenaf.

Lees ook:

Niets is wat het lijkt

Terwijl het klootjesvolk zich druk maakt om het killer-virus, lachen de machthebbers zich een ongeluk om het datzelfde klootjesvolk en datzelfde killervirus. Dat een complete mensheid zich zo mee laat slepen is een onbegrijpelijk fenomeen, maar het gebeurt. Keer op keer trapt de mensheid er in. Zelfs zo naïef dat men in de grootste val aller tijden trapt..Namelijk geloven dat wij ook nog eens zelf de schuldigen zijn van alle ellende op de wereld. Niets gebeurt zomaar. Niets is wat het lijkt. Alles heeft een reden. Dat is macht.

Luister naar Tucker Carlson van FOX News. MSM of niet. Dit missen wij in onze Nederlandse huiskamers. Excuses voor de matige ondertitels maar het maakt het verhaal niet onduidelijker.

We verwijzen graag naar:

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE MENS IS WAARDIG IN VRIJHEID

Nu de focus meer komt te liggen op het vervolg in de Covid-zaak – te weten de vaccins – mogen we niet zwijgen.  Het begon, voor de lock-down, met o.a. mijn mededeling dat het een niet-natuurlijke aanval op de mensheid was. In de Kronen-Zeitung (Wien) van dit weekend heb ik uitsluitend daar het relaas gelezen van de gevluchte virologe Dr. Li-Meng Yan, die meegewerkt heeft aan de virus-ontwikkeling in Wuhan – vanuit Hong-Kong gevlucht is op levensgevaar en nu ondergedoken leeft in de VSA.  Zie de YT: Virologist Dr. Li-Meng Yan claims coronavirus…. The coronavirus whistleblower”.

Het verspreiden en de algemene corona-blokkage in de wereld was fase één.  Daarvoor kunt u kijken naar “Der Covid-Plan/Rockefeller Lockstep 2010”.  Nu komt de fase van de vaccins: volgens een rondgestuurd bericht van dhr Mark Waterinckx zijn vervat in dit vaccin :

 • volledige controle bevolking
 • genetische wijziging van het DNA van de ontvanger
 • inbrengen digitale code = vaccinatie-paspoort.

De gezondheids-consequenties van een vaccinatie zijn zeer bedreigend en worden mogelijk na lange tijd zichtbaar.  Daarom hebben de producenten reeds verkregen dat zij vrijgesteld zijn van schadeclaims.

Zoals mijn – deels ingewijde – commentaar van in het begin beveel ik eenieder aan deze vaccinaties te weigeren (koste wat het kost).  Er zijn enkele belangrijke indicatoren:

 • Het is waarschijnlijk dat het virus mutaties ondergaat, waardoor de vaccinatie zijn doel voorbijschiet
 • Recente proeven wijzen uit dat de vaccin-stof al na enkele maanden uit het bloed verdwijnt en dus krachtloos wordt
 • Het vaccin vanuit Amerika (niet het Russische) zou het DNA van de mens wijzigen en fertiliteitsproblemen veroorzaken
 • Bij het vaccin, door de ideeën van Bill Gates ontwikkeld zou het bijkomende functies hebben, zoals identificatie van de persoon, betaalmiddel  en globaal controlesysteem over het menselijk individu.

Lees ook:Growing fear of Vaccines is justified”  Leonard G. Horowitz, Henrymakow.com

Intussen spreekt men in vele landen van een toename van de geconstateerde gevallen.  Het gaat nu m.i. over het vaststellen van positieve testing en niet over de zorgwekkende opnames in klinieken.  Men bereidt zo duidelijk hernieuwd maatregelen voor!  De hoofddoelstellingen in de vrije wereld moeten echter zijn: het beperken van de eindeloze controles, het afschaffen van de mondmasker-plicht overal waar dit een “farce” is en het beëindigen van beschadigende nieuwsmanipulatie om de bevolking te onderwerpen.

bol.com | Politiek incorrect, Johan Sanctorum | 9789492639455 | Boeken

De slaafsheid van de Vlaamse bevolking wordt hier telkenmale geduid.  Nu heeft Johan Sanctorum met zijn boek “Politiek incorrect”  de gepaste toon gevonden.  In zijn bespreking: “Laat u niet muilkorven!” wijst hij op de “Untertanengeist” van de Vlamingen, hun gebrek aan eigenheid en fierheid, hun onderkruipersrol in deze Belgische staat.  Heel de zaak “Chovanec” is hier in andere kolommen schitterend uit de doeken gedaan: zij toont het beeld van een staat, waar een zwaar en meedogenloos racisme tegen de Vlamingen wordt bedreven.

Telkens men G.H. BOUCHEZ (MR) ziet draagt hij trots een mondmasker met de Belgische vlag; identiek aan zijn geestesgenoten in de Vlaamse faciliteitengemeente.  Voor hen is het ideaal van de Belgische staat (onveranderd sinds 1830) deze waar de Vlamingen onderdanig hen de zolen likken.  Het interview van Mathias De Clercq in de Zondag (13.9) laat aan duidelijkheid niets over: de naam van VLD moet veranderen (mijn bemerking : het gehate woord Vlaams moet eruit) en de N-VA ‘en het Vlaams Belang moeten zo mogelijk verdwijnen (mijn bemerking: de pink op de naad voor de Loge-bevelen: het met wortel en tak vernietigen van ieder restje van Vlaamse eigenheid).  Ik herhaal voor de 3e maal: Egbert Lachaert is de willoze pion van de echte – fanatiek-belgicistische – machthebbers achter de VLD schermen.

Geschiedenis van de Nederlandse stam

Aan de lezers weze de lectuur van de Geschiedenis van de Nederlandsche Stam” van prof. P. Geyl aangeraden. (vooral deel I).  Daarin kan men lezen wat een vechtstad Gent was, die talloze keren in opstand is gekomen in de Middeleeuwen; die op zijn donder kreeg tegen VREEMDE bezetters, maar er toch telkens weer tegen opstond.  Vergeleken daarmee zijn de progressieve Gentse burgers abjecte figuren die hun stad, geschiedenis en hun zelfrespect tot grote schande maken!!

Tot slot verwijs ik naar de wraakroepende schending van het betogingsrecht in Mechelen, op zaterdag 13.9.   Een aantal vrijheidslievende burgers hadden opgeroepen tegen de bevoordeling van de islamieten door deze volmachten-regering te betogen.  Het werd verboden en Mechelen was dankzij Bart Somers en lakei burgemeester Vandersmissen een bezette stad.  Zelfs de ondergrondse parkings werden gesloten.

Diegenen die een Vivaldi-Avanti regering willen vormen; moet vijandigheid tegen de belangen van Vlaanderen en het Nederlands worden aangewreven.  De strijd van de mens tegen de macht is de strijd van het geheugen tegen het vergeten. – Milan Kundera.

Jos Wouters, Boom, 14.9.2020

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De voorbije jaren zijn  al vele mensen uit Europa en elders ons komen bezoeken om zelf vast te stellen wat er in Syrië gebeurt. Zij hadden vlug begrepen dat hetgeen de  gewone media daarover schrijven, meestal het tegendeel is van de waarheid. Nagenoeg allen getuigen dat ze deze werkelijkheid met hun eigen familie of nauwste kennissenkring niet kunnen delen omdat ze niet geloofd worden. Immers, de meerderheid van de mensen heeft een duidelijk etiket nodig. En dat krijgen ze van de media. Zelfs wanneer ze de grofste leugens telkens weer herhalen, worden ze voor de meerderheid van de mensen, – gelovige, kerkelijke en intellectuele middens  incluis -, de waarheid. Slechts een kleine minderheid die voldoende afstand kan nemen van de drukte en de schijn van deze wereld, lijkt in staat het uiterlijk vertoon en bedrog te doorzien. Zij worden door de meerderheid dan belachelijk gemaakt en voorgesteld als zijnde asociaal, onaangepast. In het dieptepunt van de Sovjet-tijd wisten sommige Russen dat hetgeen de Pravda (Waarheid) met veel nadruk bleef verkondigen, leugen was en wat herhaaldelijk als leugen werd voorgesteld, eigenlijk de werkelijkheid was. Onze gewone media zijn nu gezakt tot dit niveau van de toenmalige Pravda.

Nvdr: enkele vrije geesten, journalisten die hun beroep eer aandoen:

Telkens wanneer het Syrische leger en zijn bondgenoten een deel van het volk konden bevrijden van de terroristen, brachten onze media een spectaculair verhaal van een chemische aanval, bomvaten, aanvallen op ziekenhuizen of martelingen, door het Syrische leger verricht. De overgrote meerderheid van de Syrische burgers zagen dat het misdaden waren door het westen zelf gepland of verzonnen om de verdere bevrijding van het land te beletten. De meeste anderen hadden hiervan geen flauw besef.

Ons eigen VRT nieuws blijft nu al weken lang waarschuwen voor zogenaamd nep-nieuws omtrent de covid-19. Het eenvoudige en decennia lang beproefde middel hydro-xychloroquine zou niet werkdadig zijn of zelfs gevaarlijk, het coronavirus zou veel gevaarlijker zijn dan de gewone seizoengriep, Bill Gates en de grote farmaceutische bedrijven zouden met het hele gebeuren rond de corona nauwelijks iets te maken hebben (op website van de VRT je krijgt wel zesmaal een foto te zien waarop iemand wordt gevaccineerd!)… We hebben vorige week uitdrukkelijk experts en topmedici uit de hele wereld aan het woord gelaten die, samen met nog vele anderen, overtuigend het tegendeel aantonen.

En nu staat de Russische dissident Alexei Navalny in het brandpunt van de belangstelling van de westerse media. Vergiftigd door het besmettelijkste en dodelijkste Novichok! Hoe komt het dat hij nog leeft (zoals Sergei en Ylia Skripal)? Hoe komt het dat niemand anders besmet is? Zou Poetin (met 80 % populariteit), een meester in diplomatische bezonnenheid, een dissident (met een populariteit minder dan 5%) gaan vergiftigen en dan naar Duitsland laten vertrekken om de vergiftiging wereldkundig te maken? Al is er geen enkel bewijs, de westerse luidsprekers roepen eensgezind dat Poetin moet  gestraft worden! Zou het niet eerder de zoveelste valse vlag operatie van de CIA kunnen zijn om het nog gewone vaccin tegen covid-19 dat verrassend door Rusland als eerste op de markt gebracht werd te kelderen? Of om de goedkope gastoevoer vanuit Rusland naar Duitsland en Europa langs  de Nordstream 2 (die op het punt staat voltooid te worden), toch nog te blokkeren?

Inmiddels beschrijven onze media de Franse president als de redder van Libanon. Nochtans waren Libanese en Syrische christenen bijzonder onaangenaam verrast toen de Fransen het Noord-Syrische Sandrak Alexandrette (Iskenderun) in 1939 als geschenk aan de Turken aanboden. Zo werd de doodsteek gegeven aan het Antiochië, waar de hl. Petrus 7 jaar bisschop was, van waaruit de hl. Paulus het christelijk geloof verspreidde, de hoofdstad van het christelijke oosten, lichtbaken van kunst en cultuur en zetel van verschillende patriarchaten van oosterse kerken. Het eens zo majestueuze Antiochië in Syrië is nu Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay, waar het roemrijk christelijk verleden deskundig is uitgewist. En Frankrijk onderhield zogenaamd een bijzondere relatie met het maronitisch patriarchaat! Sindsdien heeft Frankrijk “de tedere moeder voor de christenen in het oosten” niet anders gedaan dan Libanon en Syrië helpen wurgen, met dramatische gevolgen vooral voor de christenen.  De schijn van de media staat in schril contrast met de werkelijkheid.

We schreven in het begin van dit jaar een open brief aan de VRT om de mediamanipulatie i.v.m. Syrië onder de aandacht te brengen, met verwijzingen naar een aantal bronnen die wel bereid zijn waarheidsgetrouwe berichtgeving te verstrekken.

Voor overtuigde christenen die meer bewust willen leven, hebben we in ons bericht een aparte bezinning voorzien. Om de diepere werkelijkheid van zichzelf en van de wereld te verstaan moet men afstand nemen van deze wereld en zich wenden naar het Woord van Hem die ons  geschapen heeft.

P. Daniel

Flitsen
De zondagseucharistie trachten we zo feestelijk mogelijk te vieren en deze zondag met enkele bijkomende wijdingen. Hiervoor gebruiken we de rijke byzantijnse gebeden. Vóór de mis hebben we het zout en het water gezegend achteraan in de kerk bij de gevulde wijwaterkuip. Na de mis baden we de lange gebeden voor de wijding van een nieuwe icoon, nl. van O.L.Vrouw van Guadelupe (Nvdr: ingesloten foto kunnen wij om technische redenen niet plaatsen. Zie video’s. ) De icoon werd deze week geschilderd en voor het altaar geplaatst met de bedoeling dat we zouden blijven bidden opdat het wereldwijd doden van het ongeboren leven, de grootste holocaust aller tijden, eens zou eindigen.

Lees verder

De blanke man heeft het gedaan

De VN-baas, Antonio Guterres, legt de vinger op de wonde: de blanke man is verantwoordelijk voor de coronapandemie. Hij zegt dat niet letterlijk, maar dat is wel wat hij bedoelt met onderstaande tweet.

Voelt u zich ook zo schuldig?

Vert.: “De Covid-19 pandemie bewijst wat we allemaal weten: duizenden jaren patriarchaat hebben geleid tot een door mannen gedomineerde wereld met een door mannen gedomineerde cultuur die iedereen beschadigt: vrouwen, mannen*, meisjes en jongens.”

“Het is nù dat we meer gelijke, inclusievere en veerkrachtigere gemeenschappen moeten heropbouwen.”

*Hij verwijst hiermee naar de niet-blanke mensen van het mannelijk geslacht – of iets daar tussenin.


United Nations@UN·

The #COVID19 pandemic is demonstrating what we all know: millennia of patriarchy have resulted in a male-dominated world with a male-dominated culture which damages everyone – women, men, girls & boys.

Afbeelding

Wie sprak er een vloek uit over Vivaldi?

Met gepaste bezorgdheid vernamen we dat de in verdenking gestelde Vivaldi-samenzweerders door een hogere macht besmet zijn geraakt met een ernstig anti-belgicistisch virus dat hen tot een contemplatief kluizenaarsbestaan van ca. twee weken veroordeelt.

Wij hebben ene J. C., de man met een opvallend geruite jas, die in een vroeger leven de haven van Zeebrugge in rustige wateren leidde, in het snuitje. Iedereen heeft de beelden gezien, gisteravond… hij leek op zijn zachtst gezegd “niet overgelukkig” met de voorstellen in ruil voor het dragen van “verantwoordelijkheid” door zijn onmisbare midden-in-het-bed partij. Of zit er iemand anders aan tafel met een dubbele agenda? Spijtig dat die “contact tracing” app nog niet op punt staat. Zit de zieke Egbert Lachaert nu te zweten over een coronaschriftje (sic;) bij de opstelling van zijn lijst(je) met contacten? “Gewoon doen!”

Lees alles over de tragiek van een – hopelijk- ten dode opgeschreven coalitie der laatste belgen: Preformateur Egbert Lachaert test positief op covid-19 .

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE TOTALE  BESLAGLEGGING

Telkens weer moet het over de corona-idiotie gaan.  Maatregelen worden met een druppelteller versoepeld, maar morgen voert men wellicht terug een golf aan verboden in.  De mensheid – onze voorvaderen – bestaat nu 100.000 jaar of wellicht nog langer.  De belangrijkste drijfveren in de mens waren territorium-aanspraak en rangorde.  Al de moeilijkste omstandigheden heeft de mens overleefd.  Voor het eerst in de geschiedenis wordt het verboden dat mensen elkaar (h)erkennen. Ze worden geleerd elkaar als een dodelijk gevaar te zien en er wordt zelfs gevraagd een mondmasker op te zetten bij de paring.

Toch vindt het gros van de politici en spraakmakers, dit geen punt van voorrang.  Men biedt tegen elkaar op om maatregelen, waarvan de doelmatigheid meestal nihil is.  Op 11 juli voerde men een strenge muilkorvenplicht in: sindsdien blijft het aantal besmettingen telkens ongeveer gelijk…..  als men de Lügenpresse en de viro-immunologen, met een dubbele agenda, mag geloven.

GLAUBE WENIG, HINTERFRAGE alles, denke selbst | Albrecht Müller | 2019 | deutsch - EUR 14,00 | PicClick DE

Ik heb een recent boek geraadpleegd, waarin de methodes van manipulatie worden onderzocht.  De titel: Glaube wenig – Hinterfrage alles – Denke selbst””, (Ned.: Geloof weinig, Ga alles na, Denk zelf”, auteur Albrecht Müller, Westend Verlag (verkrijgbaar bij Kopp, Rottenburg am Neckar).  De volgende trucs worden aangewend:

° Taalverfijning
° Manipulatie met gebruik van begrippen, die een oordeel inhouden
° Gebeurtenissen beperkt-selectief aanhalen
° Verzwijgen van relevante details
° Herhalen: “elke druppel holt de steen uit”
° Overdrijven (er blijft steeds iets hangen)
° Dezelfde boodschap vanuit verschillende hoeken (media) verkondigen
° Heel het panel heeft dezelfde mening…Conclusie:…dan zal het wel waar zijn
° Peilingen doen en de uitslag gebruiken om de opinie te beînvloeden
° NGO’s oprichten met naastliggende doelen
° Een cluster van vage aanwijzingen maakt van halve waarheden hele waarheden
° Experten inschakelen voor manipulatie
° Begrippen/namen aan elkaar knopen om iemand/iets te duiden
° Gerichte inzet van emotie
° Conflicten gebruiken en in scène zetten om stemming te maken.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Dit is wat de media, zowel beeld als gedrukt, in deze Covid-tijd ten overvloede toepassen.

In deze column wil ik vooral op één moorddadig besluit de aandacht vestigen.  In het onderwijs en gezamenlijke school-activiteiten is het mondmasker verplicht.  Dit is voor de +12 jarigen een ernstige éénbaan naar ziekte-makende toestanden.  Dit leidt tot psychiatrische en psychotische toestanden.  De jongvolwassenen hebben bij uitstek nood aan intermenselijke verbindingen en worden zo tot slaven van het systeem.  (Klacht is ingediend bij de Raad van State).

Voor de sceptici onder de lezers: de bedoeling van mijn reeks is in de allereerste plaats de open strijd voor maximale vrijheid voor de Vlamingen/Vlaanderen (middels de Vlaamse Beweging).  Boven de terreur die steeds bestaat in hoofde van het bestaan van België is nu ook de Covid-terreur gekomen.  De uitgebreidere massa-protesten in andere landen bewijzen dat activisme loont.

De voorbije gebeurtenissen tonen de repressie aan en doen menigeen twijfelen om straatprotest te organiseren.  De massaal bijgewoonde mars in Berlijn werd verboden, dan door het gerecht weer toegestaan en vervolgens ter plaatse zwaar geïntimideerd door de politie.  Over deze mars en de zgn. bestorming van de “Reichstag” werd vervolgens door de mainstream-pers massaal leugens verspreid.  Ook in Londen werd een protestmars naar Hyde Park zwaar door de politie aangepakt.  De inrichter, Piers Corbyn, broer van Labour man Jeremy Corbyn, kreeg een boete van meer dan 11.000 euro.  Black Lives Matter en islamitische betogingen laat men, met welbehagen, doorgaan.

bol.com | Der Untergang des Abendlandes | 9783843080347 | Oswald Spengler | Boeken

Voor onze inzet – zeker deze van onze “webmaster”, gelden de woorden van Oswald Spengler :”Volgens Spengler is stand houden  op een verloren Post zonder hoop, de plicht van een mens en hij wijst op die Romeinse soldaat wiens gebeente men voor een poort in Pompeï heeft gevonden en die moest sterven omdat men bij de uitbarsting van de Vesuvius vergeten had hem af te lossen.  “Das ist Grösse, dass heisst Rasse haben”.  Spengler schreef, zoals geweten: “Der Untergang des Abendlandes”.

bol.com | De ondergang van het Avondland 1 & 2 | 9789089531568 | Oswald Spengler | Boeken

Nvdr: Wie Duits begrijpt kan heel het boek in 16 verschillende video’s beluisteren bij het YT-kanaal van Thomas Wangenheim. Het werd vele jaren na de eerste publicatie vertaald naar het Nederlands.

De hele vorming van een regering in dit land, dat men er met de karwats zal doorjagen, is een ander voorbeeld van een “verscheurend Noodlot”.  Decennia lang heeft zowat de hele partijpolitiek nagelaten de Vlaming smoel te geven, hem te wijzen op ‘zelfrespect’.  Nu voert een mafiose ploeg, bezield door G.H. Bouchez, een hold-up uit op het welzijn van de Vlamingen, in het bijzonder deze die dichtbij of onder het bestaansminimum leven.

In onderscheiden artikels op Doorbraak halen Johan Sanctorum en Frans Crols voorbeelden aan van de flagrante teloorgang van Vlaamse rechten in en rond Brussel.  Voorbeelden als ééntalig-Franstalige handelszaken in Vlaams-Brabant, een ziekenhuis-wereld waar het Nederlands volledig gebannen wordt, onversneden racisme tegen Vlamingen op eigen grondgebied worden aangehaald.  Maar men vergeet te zeggen dat de Vlaamse regering in handen is van een VVB-lid en de grootste partij in Vlaanderen de N-VA is.  Daarom is de lezersreactie van ene “Bart” ook top: indien we niet grote delen van ons grondgebied willen verliezen, moeten we ten spoedigste pacteren en aansluiten bij Nederland (later meer).

Daarom beëindig ik met de herhaalde oproep: eerste plicht vanuit de Vlaamse regering en alle Vlaamsbewuste kringen is: bestook de Vlamingen met wat hun identitaire plicht is.  Zorg dat de doorsnee Vlaming meer dan nul keer per jaar aan het belang van Vlaanderen denkt!!!

Jos Wouters, Boom, 5.9.2020

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden, 

Met het coronavirus lijkt de wereld helemaal gek geworden. Een 70-tal medische (top)specialisten uit de hele wereld (United Health Professionals) doet een dringende oproep om alle angst af te leggen en alle dwangmaatregelen (afzondering, afstand houden, mondmaskers, onbetrouwbare tests en gevaarlijke vaccins) omwille van corona onmiddellijk te stoppen. In een nuchtere, wetenschappelijk  goed onderbouwde verklaring van 24 punten leggen zij uit dat deze verplichte maatregelen gegrond zijn  op angst, niet op enige medische kennis. Zij pleiten voor een dagelijkse goede hygiëne door het grondig wassen van de handen.   We hebben, zeggen ze,  al zovele  virussen gehad, alsook jaarlijks een seizoensgriep. Hiervoor werden nooit de grondrechten van de burgers afgeschaft zoals voor covid 19. Ziehier de inhoud van hun eerste punt (Collectif, 2 september 2020: /stop-manipulations-masques-mensonges-peur-un-collectif-international-de-professionnels-de-sante-denonce-des-mesures-folles-et-disproportionnees).

 • Covid 19 is zeer besmettelijk! Volgens hen: niet waar. SARS-COV-2 is gematigd besmettelijk, veel minder dan b.v. mazelen (rougeole). Een nieuw virus? H1N1 (van 2009) en anderen waren ook nieuw en er werden geen van deze maatregelen genomen. We  hebben nog geen vaccin! Toen H1N1 opkwam hadden we ook geen vaccin.
 • Dit virus is veel dodelijker! Volgens hen: niet waar. Van 1 november tot 31 maart waren er 860.000 gevallen en 40.000 doden, terwijl er in diezelfde periode voor de griep 420 miljoen gevallen waren en 270.000 doden. Het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aangekondigde getal was fel overdreven. Het coronavirus was 3 X minder dodelijk dan het virus van 2003 en 10 X minder dan dat van 2012.
 • Covid-19 is een ernstige ziekte! Volgens hen: niet waar. Het is een goedaardige ziekte voor de bevolking in het algemeen en voor 99 % te genezen. Er is geen gevaar voor kinderen en zwangere vrouwen. Corona zorgt voor overvolle ziekenhuizen! Volgens hen: niet waar. In bepaalde streken was er een grote toeloop (Lombardije in Italië, New-York in VS). Wat slechts voor 4 hospitalen geldt, mag men niet aan 1000 hospitalen toeschrijven.

(vervolg na de video’s )

Wat kun je concreet doen?

Zeg je dag-, week- en maandbladen op en sluit je TV af. Door iedere dag daarin ijverig het nieuws volgen, dreig je ‘politiek correct’ te worden en eigen objectieve overtuiging te verliezen om vooral de maffia van de oorlogsindustrie te dienen.

Lees verder

“Tot nooit meer.”

Open letter icon Royalty Free Vector Image - VectorStock

Peter Perceval (acteur, toneelregisseur, -producent) verwoordde in zijn open brief wat menig televisiekijker tandenknarsend denkt maar niet kan uiten. Marc Van Ranst is zijn vedettenstatus bij de bevolking kwijt – zo veel is duidelijk. Ranzige Marc. Van Zwanst… horen bij de “brave” categorie der lieflijkheden. Dàt er echter iemand zijn handen aan hem wil vuil maken en jarenlange gevangenisstraf zou riskeren, is een zoveelste verzinsel om toch maar in de belangstelling te blijven staan.

We vragen ons al langer af wat de tv-zenders bezielt om hem steeds weer voor de camera dezelfde suggestieve vragen te stellen. En dan is men verbaasd dat er “coronamoeheid” optreedt. Zet Van Ranst in Terzake en je wordt onmiddellijk overvallen met een drang waaraan je niet kan weerstaan… overschakelen naar een andere zender of de tv helemaal uitschakelen.

Open brief aan Marc Van Ranst, viroloog & fulltime coronacommentator

Geachte heer Van Ranst,
Beste Marc,

Wat hoor ik toch allemaal? U wordt beschimpt en bedreigd! Wat een treurig nieuws. U, die zich als kleine generaal op de boeg van het Belgische coronaschip hebt gezet, als was u Napoleon zelve, wordt nu door een bende ongekwalificeerde hekelaars gekielhaald? U, de uitvinder van de begrijpende frons, wordt met pek en veren besmeurd? Onbegrijpelijk! Gelukkig ervaart u dat zelf helemaal anders. Met bijzondere gretigheid deelde u een filmpje van de man die u verbaal aanviel op het station van Mechelen via de sociale media, zodat de politie onmiddellijk kon overgaan tot identificatie van de onverlaat. Want iedereen weet inmiddels: als er geen beelden van een misdrijf zijn, beweegt het gerecht doorgaans niet in dit land. Wie weet komt er een parlementaire onderzoekscommissie van! Vervolgens verkocht u de heer Torfs Rik, professor in bijberoep zoals uzelf, een linkse hoek op twitter door hem te blokkeren op uw twitterfeed. Voorwaar het ergste wat roeptoeters mekaar kunnen aandoen op sociale media! Tenslotte reageerde u via dezelfde weg meteen op het plan van de Heer De Kerpel, ondernemer en NVA-mandataris, om een gerechtelijke klacht tegen u in te dienen. U klasseerde het per direct als een partijpolitiek manoeuvre van de NVA! Ik wil u dan ook oprecht bedanken met deze brief voor alles wat u mij heeft geleerd. Want eindelijk heb ik het begrepen, beste Marc!

Eindelijk heb ik begrepen hoe de vork in de steel zit bij de hoofdrolspelers in de coronacrisis. En nee, ik ben nog altijd geen aanhanger van buitenmaatse complottheorieën, noch situeer ik mezelf in een politiek kamp dat u tegenstaat. Integendeel. Maar sinds u een korte maar duidelijk deugddoende vakantie spendeerde in uw eigen tuin en u met vernieuwde energie uw rol van expert-tegen-wil-en-dank speelt, wordt het alsmaar duidelijker: u geniet van tegenwind. Wat zeg ik? U put er energie uit! Daarmee bent u een lichtend voorbeeld voor ons allen in deze crisis.

In uw beste momenten doet u mij denken aan de films van Don Camillo. Herinnert u het zich nog, Marc? Die verloren, regenachtige zaterdagen uit onze jeugd toen de nationale tv-zender ons trakteerde op de -toen al aftandse- na-oorlogse filmreeks waarin de Franse komiek Fernandel bij wijze van katholieke propaganda een pastoor speelde die een parochie moest aanvoeren in een Italiaans dorp met een communistische burgemeester genaamd Pepponé? Deze twee tegenpolen konden elkaars bloed drinken en tegelijk konden ze ook niet zonder elkaar. Hun antagonisme gaf zin aan hun bestaan! En zo lijkt het ook met u te zijn: zonder tegenstand, lijkt u niet te kunnen functioneren. Ik zal niet zover gaan om u een agent provocateur te noemen, zoals de heer Francken uit Lubbeek dat pleegt te doen, maar het valt toch niet te ontkennen dat u er plezier in schept om de tegenstand op te zoeken. En als die er niet is, dan deinst u er niet voor terug om die zelf te creëren. Om ze dan vervolgens met een zorgvuldig voorbereid bon-mot neer te sabelen.

In deze pandemische tijd, doet u dat door iedereen die de inschattingen van de GEES in twijfel trekt, publiekelijk over de knie te leggen. Nochtans valt er over die beoordelingen wel meer dan één kritische bedenking te maken. Zo hebt u ons samen met uw collega’s opgezadeld met het onzalige fenomeen der “sociale bubbels”, om maar één ding te noemen. Nog los van het feit dat ik volstrekt allergisch ben aan het woord “bubbels”, vooral omdat het meestal gebruikt wordt door huisvrouwen die hun drankverslaving willen vermommen als een onschadelijke vrijetijdsbesteding, weet na 6 maanden nog altijd niemand wat we nu eigenlijk moeten verstaan onder die “bubbel”. Ik ben het eens gaan opzoeken en in het beste geval kan je zeggen dat de meningen over de definitie ervan nogal uiteenlopen. De ene expert spreekt van “het absolute aantal mensen met wie je contact mag hebben”, terwijl de andere beweert dat het gaat over “het aantal mensen met wie je intiem sociaal contact mag hebben op minder dan anderhalve meter.” En omdat niemand er wijs uit geraakt, is er ondertussen ook geen zinnig mens die er zich nog aan houdt. Voor experten als u is het dan weer een reden om iedereen die het niet snapt te behandelen als een minkukel, een ééncellige die niet zou misstaan in de cast van “Temptation Island”. En omdat we sowieso te dom zijn om te snappen waar jullie als experten mee bezig zijn, moeten we het ook niet in ons hoofd halen om er bedenkingen bij te hebben. Zo koopt u dus peis en gemoedsrust af. Geniaal!

Nog een proeve van uw tegenwinderigheid? Wel, het expertencomité, waar u prominent lid van bent, houdt nog altijd vast aan de bewering dat we ons eigenlijk niet teveel kunnen permitteren zolang er geen vaccin is tegen Covid19. Er zijn verstandige mensen die met de officiële cijfers in de hand beweren dat het in ons land wel meevalt met de besmettingen en de gevolgen ervan. Zelfs in die mate dat hier en daar in vraag wordt gesteld of er eigenlijk wel sprake was van een “tweede golf”. Van uw kant stelt u ferm dat die meevaller het gevolg is van de maatregelen. In een interview met Knack spreekt u zelf over de “preventieparadox”. Goed gevonden! Want als je er zo’n naam op plakt, lijkt het al gauw alsof het een werkelijk onderzocht wetenschappelijk fenomeen is. Niet is minder waar. De bewering dat er een oorzakelijk verband is tussen het teruglopen van de besmettingen én de maatregelen is net zomin te bewijzen als het tegendeel. Gewoon omdat er aan de basis geen tegenproef werd genomen. Dat is pure logica. We weten gewoon niet hoe het zou uitgedraaid zijn als er géén maatregelen zouden genomen zijn. Uw medestanders en collegae beweren dat ze dit wel weten: ze zeggen dat we dan namelijk in Amerikaanse of godbetert Braziliaanse toestanden verzeild zouden geraakt zijn. Waarbij ze voorbijgaan aan het gegeven dat we eind maart daadwerkelijk Amerikaanse en Braziliaanse toestanden hebben meegemaakt, maar dat onze gezondheidszorg, hoewel mank, er toch voor instond dat mensen niet aan hun lot overgelaten werden zoals bij de dorpspotentaten aan de andere kant van de oceaan. Maar goed: als argumenten allemaal niet helpen, dan wordt cijferwichelaar Gert Molenberghs van stal gehaald die in geen tijd prachtige grafiekjes uit zijn Nostradamus-hoed kan toveren. Die tonen hoe groot de schade wel niet had kunnen zijn indien we eventueel niet braaf hadden geluisterd. Ik wil maar zeggen: het is gewoon briljant hoe u en uw collega’s kritische bedenkingen van tafel blijven vegen zonder onderzoek.

Met de club experten voert u dus een klassiek geworden schouwspel op dat qua herhalingen niet moet onderdoen voor de eindeloze cyclus van FC De Kampioenen. Helemaal dolletjes werd het vorige week, toen het verzet tegen de defacto expertenregering waarmee u het land momenteel bestuurt, zich manifesteerde in een paar open brieven die in de media opgepikt werden. Op dat moment deden u en mevrouw Vlieghe wat de corona-experten telken male doen wanneer zij merken dat hun geloofwaardigheid begint af te brokkelen: jullie steken het op de anderen. Al enkele maanden moeten we dan horen dat: “De communicatie van de regering te wensen overlaat” en dat “de experten alleen maar advies geven en dus niet verantwoordelijk zijn voor de beslissingen die genomen worden.” Een briljant bewijs van het feit dat u handiger bent in het politieke spel van paraplu’s opentrekken dan u zelf wil doen geloven. Jan Jambon kan nog iets van u leren! Daarbij wil ik toch even herinneren aan die paar keren dat de regering een advies van de GEES ietsje breder interpreteerde dan u bedoelde. Toen zaten u en/of mevrouw Vlieghe binnen de kortste keren in de tv-studio’s verongelijkt te pruilen dat “dit niet de bedoeling was” en dat er volgens jullie “ernstige gevolgen zouden zijn”.

Ja, Marc, sinds het begin van de coronacrisis hebt u zich geprofileerd als de Jan Mulder van het crisisbeheer. U bent steeds bereid om op alle mogelijke vragen te antwoorden, ook al bevindt het onderwerp zich ver buiten de grenzen van uw vakgebied. Hulde daarvoor! Ik vermoed dat u net zoals Ben Weyts ondertussen uw eigen cameraploeg hebt. Wat zeg ik, u kennende bent u zélf uw eigen cameraploeg. Wat me eraan doet denken: hebt u reeds uw eigen tiktok-account? Het zou een prachtige manier zijn om uw aanhoudende onheilsboodschappen met gekke dansjes de wereld in te sturen! Net als Clark Kent kan u dan overal verschijnen waar er onheil is, maar in plaats van uw supermanpak aan te doen om er iets aan te doen, kan u dan met een leuk dansje onderlijnen dat het allemaal heel erg is en dat iedereen vooral moet zwijgen en luisteren!

Vergis u niet: ik ben u uiterst dankbaar voor dit alles, beste Marc. Want u hebt mij, alleen al door uw mediagedrag, prachtige inzichten geschonken. Dat zit zo: als een crisis mij en mijn bezigheden in het theater en als lesgever zo diep raakt dat mijn hele bestaan op de helling komt te staan, dan ga ik in de eerste plaats op zoek naar informatie. Kwestie van goed te overwegen hoe ik verder kan zonder te verzuipen. Bekijk het zo: je hebt mensen die WC-papier hamsteren, ik ga informatie hamsteren. Niet eender welke informatie natuurlijk. Ik kan heus wel onderscheid maken tussen goed klinkende onzin en dingen die echt kunnen kloppen. Dat heb ik geleerd tijdens mijn studies en mijn werk op de universiteit waar kritisch bronnenonderzoek één van mijn lievelingsbezigheden was. Ik ben dan ook gevormd in een instelling waar het vrij onderzoek hoog in de waardenschaal staat. Sinds het begin van de coronapandemie ga ik dus over de hele wereld op zoek naar tegensprekelijke bewijzen die me kunnen leren hoe we met dit alles zouden kunnen omgaan. Dat heeft me na 6 maanden in de eerste plaats geleerd dat er vele interpretaties zijn van de gegevens die u en uw collega’s gebruiken om uw conclusies te onderbouwen. Alleen verstaat u de kunst te beweren dat er geen enkel alternatief is. Daaruit kan ik enkel concluderen dat u de tijd die u doorbrengt voor camera’s beter zou besteden aan het lezen van de overdaad aan onderzoek die ondertussen gepubliceerd werd. Want dan zou u nu misschien niet zo hard schrikken van het afbrokkelen van dat beroemde “draagvlak”. Het is in deze digitale tijd nu eenmaal minder makkelijk om mensen in de hand te houden dan om dat met labo-ratten te doen.

Daarom heb ik besloten om u te bannen uit mijn informatiestroom, geachte Marc. U draagt immers niks bij aan oplossingen. U staat alleen maar te roepen hoe erg het allemaal is en te schelden op iedereen die het niet eens is met u. Ja, af en toe gooit u ons eens een visje toe. Met een grijns die voor sympathie moet doorgaan, kondigde u af dat 1 meter afstand nu wel voldoende is in een theaterzaal. Alsof u het zelf bedacht had! Keizerlijk gaf u ons de toestemming om te proberen onze kost te verdienen, hoewel dat helemaalniet uw beslissing was.

Het doet me allemaal net iets teveel denken aan het beroemde verhaal van de Gilette-mesjes. Na wereldoorlog I zat de fabrikant van de scheermesjes met een probleem omdat een aanzienlijk deel van zijn cliënteel werd gedood tijdens de oorlog. Wat hebben de marketinglui van Gilette toen bedacht als remedie voor de slinkende verkoopcijfers? Een zorgvuldig geconstrueerde nieuwsstroom via filmsterren en glamourmagazines waarin vrouwen werd wijsgemaakt dat okselhaar echt wel vies was en niet hoorde als je een echte dame wilde zijn. Ook uw aanhoudende onheilsboodschappen dienen dus wellicht een doel. Als het niet uw persoonlijke PR is of die van de instelling waar u werkt, dan toch tenminste het welzijn van uw ego. Daar werk ik vanaf heden niet meer aan mee.

Dit is dus een afscheidsbrief, waarde Marc. Vanaf nu negeer ik u, de informatie die u ons toespeelt en al zeker de ongevraagde raadgevingen waar u om de haverklap mee uitpakt.
U profileert zich weliswaar graag als Don Quichot die vecht tegen de windmolens, maar eigenlijk bent u zelf de windmaker én de windmolen. Hoe meer wind u maakt, hoe meer energie u daaruit put. U waant zich als het ware Don Camillo en Pepponé tegelijkertijd! Ja, u bent ongetwijfeld een God in het diepst van uw gedachten. Maar u staat mijn creativiteit onbedaarlijk in de weg en dus kies ik er nu voor om daar geen rekening meer mee te houden. Oef, ik voel mij al veel beter! Het ga u goed.

Tot nooit meer,
Rehabiliterend theatermaker,
Peter Perceval

Geleend bij facebook…. de reacties van “believers” en “non-believers” verdelen het land meer dan de regeringsvorming(en).

Rechtbank bevestigt verzet tegen mondmaskerplicht

Een Franse rechtbank heeft de algemene plicht tot het dragen van een mondmasker in Straatsburg en 12 kleinere gemeentes in de Elzas ongedaan gemaakt. Met de beoordeling dat de vrijheid der burgers hiermee in het gedrang zou komen en derhalve een te grote invloed van de politiek op het leven der burgers. De mondmaskerplicht omvatte nl. ook het dragen ervan in de open lucht. En dat ging volgens de rechtbank te ver.

Twee artsen trokken naar de rechtbank om te protesteren tegen de algemene mondmaskerplicht. De rechtbank oordeelde dat de gemeentes moeten uitzonderingen voorzien voor gemeenschappen en periodes die niet “door een grote bevolkingsdichtheid” gekenmerkt worden.

… Wat zijn wij toch makke schapen geworden… Het volstaat dat een zgn. expert, zoals Marc Van Ranst, als een deux ex machina de tv-zenders verovert om heel het land in zoutzuilen te laten veranderen.