Gedeeld leed

Russian Embassy in USA 🇷🇺 on Twitter: "The flag at the Russian embassy in  Washington, DC flying at half-staff in respect for victims of the senseless  act of violence in Las Vegas…

Gisteren zag u in het nieuws beelden van het Witte Huis waarbij de meer dan 500.000 corona-gerelateerde doden herdacht werden. Wat u echter niet mocht vernemen is dat de Russische ambassade in Washington haar vlag halfstok liet dalen uit solidariteit met de Amerikaanse overlijdens. Rusland moet en zal als de grote boeman voorgesteld worden.

Ook bij de herdenking van 9/11 e.a. tragische gebeurtenissen zoals massale schietpartijen werd de Russische vlag telkens halfstok gehesen.

Twitter

russian-embassy-in-us-lowers-flag-in-solidarity-with-americans-who-died-from-covid-19/

“Ik ben simpelweg een dochter…

… die het opneemt voor haar vader…

Silke Annemans

20 februari om 18:54  · 

“Beste mensen,

De titel die vandaag in het Nieuwsblad verscheen (Lieven Annemans zorgt opnieuw voor ophef met filmpjes over vaccins: “Wat kon hij nog meer doen om zijn geloofwaardigheid onderuit te halen?”) deed mij zelf in mijn pen kruipen. Een vaardigheid die ik eigenlijk niet bezit, maar voor deze gelegenheid wel uittest. Deze zoveelste publiekelijke uithaal naar mijn vader gaf me het bekruipende gevoel dat ik iets moest ondernemen. Gelijk wat, … iets … .

Het gemak waarmee men al weken, zelfs maanden mensen met bewezen academische kwalificaties publiekelijk aan de schandpaal nagelt, omdat ze durven een kritische noot te uiten, neemt steeds verdere (voor mij tot voor kort onmogelijk geachte) proporties aan. Wie zijn die mensen die gretig anti-vaxxers genoemd worden, bij de minste twijfel over hun loyaliteit naar deze vaccins toe? Zijn deze mensen ongeloofwaardig zoals het artikel ook over mijn vader durft te beweren? Is mijn vader plots een anti-vaxxer omdat hij een bericht deelt van Pierre Capel (een man die hoogleraar experimentele immunologie was aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde biochemie aan de faculteit Wiskunde en Natuurkunde van de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een medisch immunologisch onderwerp)? Waarom en waaruit is deze publieke heksenjacht plots ontstaan? Wie is mijn vader echt? Weet iemand het eigenlijk? Van alle mensen die zonder blikken of blozen deze artikels uit de grond stampen… Weten ze over wie ze schrijven, wat ze aanrichten? Stellen ze zichzelf ook eens kritisch in vraag? Ik hoop het wel, ik weet het niet. Daarom vertel ik jullie graag zelf wie mijn vader is.

Hoe anders kan ik dit doen dan door mijn vader te omschrijven, de persoon die hij is voor mij. Een man waarnaar ik mijn hele leven al opkijk. Iemand die zich al zijn leven lang inzet om de wereld (niet alleen die van mij, maar die van de mensheid) een beetje beter en mooier te proberen maken. Iemand die niet tegen diep onrecht kan, een integer man en een ontzettend vriendelijke man. Hij is iemand die nooit naar rang of stand zal kijken, hij voelt zich goed bij ieder persoon en zal nooit een vriendelijk praatje uit de weg gaan. Iemand die niet te koop zal lopen met zijn verwezenlijkingen en verdiensten, een eenvoudig man. Een beleerd, intelligent persoon. Een uitzonderlijke intelligentie die hijzelf ook niet uit alle macht wil bewijzen. Een uitzonderlijk man, meestal geliefd door vriend en vijand. Een helpende hand, een steun, een familieman,… Iemand die mij heeft helpen uitgroeien tot een zelfstandige vrouw, een verdienste op zich.

Een man die zich nooit zal verlagen om iemand publiekelijk aan te vallen en diens geloofwaardigheid te grabbel te gooien. Dat uitgerekend deze fantastische mens datgene moet overkomen dat hij zelf nooit zijn ergste vijand zou aandoen, … dat steekt.

Ik kan het niet laten, ik wil toch nog iets kwijt over het artikel,…De titel van het artikel spreekt aan. Deze sensatie zoekende titel doet mensen klikken, spoort mensen aan om meer te lezen. Jammer dat de titel louter een parafrasering is van de woorden van 1 man die zijn ongenoegen over mijn vader uitspuwt met lasterende woorden. Tot daar aan toe, we zeggen toch steeds dat iedereen het recht heeft op vrije meningsuiting? Maar dat deze vrije meningsuiting van deze ene persoon voldoende is om een heel artikel rond te verzinnen, dat begrijp ik niet. Is dit journalistiek?

Het is een oprechte vraag… Kan men zomaar op deze manier een artikel uitwerken, waarmee men de wetenschappelijke geloofwaardigheid van een internationaal gelauwerde man met enkele zinnen probeert teniet te doen? Niet alleen bevat het artikel onjuistheden, het is naar mijn mening ook nog eens beneden alle niveau. Een niveau waarin men geen grondig onderzoek doet naar de oorsprong van deze laster, waar respect ver zoek is en al te gemakkelijk geschreven is en online gegooid wordt, zodat het daar gretig gedeeld en becommentarieerd kan worden. Al van jongs af aan leert men ons om steeds onze naasten met respect te behandelen. Om niet hetgeen te doen bij een ander wat je zelf ook niet graag zou hebben dat men bij jou doet. Om kritisch te zijn, maar niet onbeleefd, niet onvriendelijk. Om niet je eigen mening boven een ander te stellen. Om in dialoog te gaan bij onenigheid. Om niet achter elkaars rug lelijke dingen te vertellen over elkaar. Eigenschappen en die gedragingen die mij steeds ingeprent geweest zijn door mijn ouders.

Al deze sociale omgangsregels verdwijnen in het niets wanneer men op deze wijze aan journalistiek doet. Is dit het geworden? Ongefundeerde meningen gebruiken als basis voor een artikel? Uiteraard is dit ook een uiting van mijn vrije mening.

Ik hoop oprecht dat men in eigen boezem durft kijken, dat men terug op zoek gaat naar de essentie van goede journalistiek, dat men toch even het schaamrood op de wangen krijgt en beseft wat dergelijke publiekelijke vingerwijzingen teweeg brengen in een maatschappij, in een gezin, in een persoon,…

Hopelijk kunnen jullie mijn neergepende gedachten volgen. Alvast mijn excuses aan ieder van jullie die moeite hebben met mijn schrijfstijl en niet altijd samenhangende verwoordingen. Bedankt aan iedereen die de tijd genomen heeft om deze schrijfsels te ontleden.

Aan diegenen die zich aangesproken voelen door dit schrijven, ik wens jullie al het beste toe, ik koester geen wrok, geen boosheid, … . Ik ben simpelweg een dochter die het opneemt voor haar vader, omdat dit iets is dat hij niet snel zelf zal doen.”

U zal zich herinneren dat Lieven Annemans, voorzien van pek en veren, door de zgz. ‘experten’, door de politiek, door de betweterige poco media uitgespuwd werd omdat hij een ander geluid liet horen… Dit ging eraan vooraf:

Lieven Annemans

30 oktober 2020  · 

“Beste allen, eerder deze week ben ik uit de adviesraad ‘celeval’ gestapt. Ik wilde die beslissing discreet houden want er zijn veel meer belangrijke dingen. Maar omwille van speculaties, insinuaties en scheeftrekkingen in de media voel ik me verplicht mijn ontslagbericht – dat dateert van dinsdag 27/10 en gericht was aan de voorzitter van celeval, de coronacommissaris, de premier en de minister van volksgezondheid – publiek te maken. Aarzel niet om het te delen. Wie weet opent het bij sommigen de ogen. Dank voor alle steun.

‘Beste allen,

Met dit schrijven laat ik jullie weten dat ik heb besloten om mijn deelname aan de evaluatiecel ‘celeval’ stop te zetten. Dit omwille van een combinatie van gezondheidsproblemen en een hoogst onduidelijke situatie van de huidige adviesstructuur. Ik hoop dat jullie het me niet kwalijk nemen dat ik hierbij enkele beschouwingen geef. Ze kunnen nuttig zijn.

Ik werd eind augustus door het toenmalige kabinet verzocht om deel uit te maken van celeval met de vraag een meer brede visie uit te werken voor de aanpak van de coronacrisis. Maar het bleek zeer moeilijk in te gaan tegen wat Richard Horton in The Lancet ‘the narrow approach’ noemt, en vooral ook tegen de massavorming en de polarisatie (die laatste sterk gevoerd in de media maar ook mee gevoed door enkele experten). Ik stel vast dat ons land zich nu al meerdere maanden (sinds eind juli) in een problematische situatie bevindt. We zagen een combinatie van dagelijkse angstboodschappen in de media, gevoed met vaak onjuiste of slecht geduide cijfers, en maatregelen die hun doel of de doelgroep missen (en daardoor meer nadelen opleveren dan voordelen). En dat heeft geleid tot twee ongezonde evoluties.

– Meer angst, depressie, geweld, eenzaamheid, extreem veel slaapproblemen, veel zelfmoordgedachten – én pogingen (zie 4de gezondheidsenquête sciensano) en een verwachte toename van materiële ontbering;

– Een verlies aan motivatie om de basismaatregelen te volgen (het dieptepunt daarvan was bereikt midden augustus).In augustus deden velen een oproep tot een beter beleid met maatregelen die vooral als doel hebben de meest kwetsbaren optimaal te beschermen: de zogenaamde ‘omgekeerde lockdown’. Wetenschappers van o.a. Harvard, Stanford en Oxford noemen het ‘focused protection’ (gerichte preventie). Men heeft er niet naar geluisterd.

Men deed mij in september zelfs af als ‘corona-ontkenner’, terwijl ik enkel wilde wijzen op het verkeerdelijk rapporteren van het aantal besmettingen zonder de context (aantal tests, wie test men) te duiden. Ik heb bovendien zelf constructief meegewerkt aan een barometer gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames. Ik heb ook herhaaldelijk en al van begin september binnen celeval gewezen op het belang van de positiviteitsgraad bij ouderen als voorspeller van stijgende ziekenhuisopnames. Men deed mij ook af als ‘versoepelaar’ terwijl ik net ijverde tegen die maatregelen die meer schade toebrachten dan baten. De manier waarop ik geportretteerd werd en wordt weegt op mijn gezondheid en die van mijn gezin.

We zijn nu in een ernstige situatie beland. Uiteraard is het vandaag dan ook de prioriteit om de ziekenhuizen bij te staan met mensen en middelen, en de curve te doen keren. Laat ons vertrouwen hebben in de modellen die een buiging voorspellen op basis van de maatregelen van 23 oktober. Intussen is er al heel wat evidence dat een verdere lockdown veel meer schade bezorgt dan baten.

Maar het is evengoed de prioriteit om vanaf vandaag aan te vangen met een andere aanpak van de crisis om verder leed (COVID19 en niet-COVID19) optimaal te beperken. Ik geef vrijblijvend mijn advies. Ik laat het aan jullie over om er al dan niet iets mee te doen.

1. Werk samen met Sciensano aan betere cijfers en betere duiding. Geef hen daartoe ook de nodige middelen;

2. Stel maatregelen in vraag die meer kwaad doen dan goed. Voor alle duidelijkheid: dat is niet versoepelen maar verbeteren;

3. Leg meer nadruk op het houden van fysieke afstand: vraag aan de media om daar elke dag over te communiceren; gebruik ook de sociale media om dit te benadrukken;

4. Neem maatregelen om vooral de meest kwetsbaren te beschermen tegen besmetting, met behoud van sociale verbondenheid; gebruik hiertoe ook meer de (sociale) media;

5. Geef in alle hoeken en kanten van de samenleving duidelijke tips, adviezen en duiding omtrent hoe we 3. en 4. kunnen realiseren. Dit vraagt communicatie op maat naar verschillende doelgroepen (leeftijd, socio-economisch, etnisch-cultureel) via vertrouwenspersonen en -organisaties en via de media die zij volgen;

6. Zoek nog beter naar besmettingshaarden om deze meteen aan te pakken;

7. Voorzie in de gezondheidszorg minder administratieve last en verbeter de job-kwaliteit;

8. Promoot gezonde leefstijl (voeding, beweging, mentaal,…);

9. Doe iets aan de angstboodschappen en de polarisatie in de media;

10. Ontwikkel een motiverend perspectief voor de mensen.

Zij die me kennen weten dat ik me al mijn hele loopbaan inzet voor rechtvaardigheid en voor de gezondheid en het welzijn van alle mensen, in het bijzonder diegenen die het moeilijk hebben. Ik zal dat blijven doen zodra mijn gezondheid het toelaat. Ik wens jullie veel moed en sterkte de komende tijd en heb alle respect voor jullie engagement en inzet.

Gelieve dit bericht met de nodige discretie te hanteren en deze discretie ook bij de celeval-leden te vragen.

Met oprechte groeten, Lieven Annemans’ “

Ook in Duitsland werd de angst bij de bevolking door de regering opgeschroefd:

Duitse overheid zette wetenschappers in om angst voor corona te vergroten

“Ich nenne das: Regieren durch Angst”

Wie demokratisch ist die Corona-Politik noch? Der Forscher Wolfgang Merkel kritisiert einen Alarmismus der Regierenden und die Zurückhaltung des Parlaments. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-10/corona-politik-demokratie-angela-merkel-regierung-pandemie-wolfang-merkel?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het is frustrerend vast te stellen dat de mensenmassa alles zo willoos ondergaat. Onze medeburgers zijn week en zwak geworden na jarenlange indoctrinatie”.  Zo schreef een goede vriend me deze week. Dit geldt helaas ook voor vele christenen. Iedere dag lezen ze een of meerdere dagbladen, een weekblad,  een maandblad en volgen trouw het TV nieuws. Ze hebben zich aangepast aan de geest van de wereld, de heersende cultuur, de tijdsgeest. Ze denken, spreken, voelen, oordelen helemaal zoals het maatschappelijk “correct” wordt voorgehouden. Ze zijn blij dat ze  “met de tijd mee zijn” en kijken soms meewarig neer op hen die de moderne stroming niet volgen. Ze leven niet alleen “in” de wereld maar zijn ook helemaal “van” de wereld. Ze zijn er zich niet eens van bewust dat ze ingeslapen zijn, geen eigen innerlijkheid meer hebben en geen geestelijke weerstand. Waar is de revolutionaire dynamiek van het Evangelie gebleven, de kracht en de vreugde van het Kruis van Christus, het “teken van tegenspraak”, het “zout der aarde”?

De uitgever van de snelst groeiende uitgeverij in het Nederlandse taalgebied “De Blauwe Tijger”, Tom Zwitser uit Groningen,  zegt het zo: “Het westen heeft nood aan een “reset” zoals Rusland onder Poetin beleefde…De hiërarchie heeft een “reset” nodig in de richting van het geloof en de traditie… Ik heb in onze streek enkele priesters fatsoenlijke traditiegetrouwe  priesters zien worden in twee jaar tijd. Hun opvatting veranderde,  hun preken volgden vlug en hun kerken trokken weer mensen aan die waarheid en verlossing zochten, jong en oud, gezinnen en afzonderlijke personen…” (…)

De huidige president van de VS laat geen gelegenheid voorbijgaan om zich als goede katholiek voor te doen, liefst met de paus. In werkelijkheid breekt hij het christelijk geloof af, op de meest schandelijke wijze, door promotie van abortus en ontwrichting van de menselijke seksualiteit en het huwelijk. Hierin wordt hij geprezen door progressieve of linkse christenen tot in het Vaticaan toe. Hij wordt uiteraard gesteund door de “democraten”, die  niet geïnteresseerd zijn in het overtuigen van mensen, maar alleen in het grijpen naar de macht, al is het op de meest criminele wijze. Deze morele ontsporingen van de huidige  president verdeelt de Amerikaanse Katholieke Kerk zoals nooit voorheen. De vorige president deed zich helemaal niet voor als het model van een christen, maar hij heeft wel de eerbied voor het menselijk leven op overtuigende wijze hersteld. De tegenstelling die we zien ontstaan, ook buiten de VS, is niet meer die van gelovigen tegen ongelovigen maar van twee vormen van het verstaan van het christelijk geloof, laten we zeggen, links en rechts of ‘progressief’ en ‘conservatief’. De zogenaamde progressieve, linkse christenen, die helaas steeds meer posten bezetten in de hoogste organen van de Katholieke Kerk, zijn een programma van een “universele broederschap” aan het uitvoeren, waarvan de vrijmetselaars dromen. Het is een “mondialistische broederschap” met alle kleuren van de regenboog, maar zonder Christus’ Kruis.

De vastentijd is een uitnodiging voor alle christenen om wakker te worden. Hierbij is er maar één Meester. We zijn allen leerlingen van Jezus Christus. De grote Britse bekeerling en schrijver G. K. Chesterton (+ 1936) heeft eens gezegd dat er tegen het christelijk geloof eigenlijk geen enkele negatieve opmerking kan gemaakt worden, tenzij… dat we het nog niet geprobeerd hebben! En er zijn maar twee mogelijkheden: mét Christus gelukkig worden of met de wereld zelf voor god spelen en uitzichtloos ongelukkig zijn.

Jezus, “gedreven door de Geest” vastte 40 dagen in de woestijn. Hij heeft de bekoring van Adam in het aards paradijs opnieuw doorleefd en overwonnen. Adam vertegenwoordigt de gehele mensheid, in opstand tegen God.  Alle vruchtbomen werden hem aangeboden maar hij wilde daar niet van eten, maar wel van de boom van kennis van goed en kwaad, die hem juist verboden was. In plaats van te genieten van de overvloed van het paradijs, in afhankelijkheid van God, wilde hij zelf god zijn. Door het lijden dat uit deze zonde voortkwam, strafte de mens zichzelf. En God laat dit toe, opdat we zouden terugkeren naar Hem.

Lees verder

Slechte vooruitzichten…

Afbeeldingsresultaat voor corona money

… voor sjaaltjesmadammen

De regering van deelstaat Sachsen is blijkbaar helemaal ondergedompeld in de coronawaanzin. Roland Wöller (CDU), binnenminister, verduidelijkte de “beschermingsmaatregelen”:

“Verbod als gevolg van de nieuwe corona-beschermbevelen. Sinds maandag is het dragen van een chirurgisch masker in de auto verplicht als zich personen uit meerdere huishoudens (in experten-Nederlands: “bubbels”, in het voertuig bevinden. Het dragen van een zonnenbril of muts (… of andere hoofdbedekking) is niet toegelaten als een mond-neus-bedekking gedragen wordt.

Reden: de stratenverkeerswetgeving. Chauffeurs mogen hun gezicht niet zodanig verhullen dat het niet meer herkenbaar is. Deze herkenbaarheid moet bijzonder tijdens het flitsen gegarandeerd zijn. Als een algemene regel geldt dat gezichtskenmerken in elk geval moeten herkenbaar zijn”.

De politie is het er niet helemaal mee eens. Je mag een zonnenbril en een hoofdbedekking dragen samen met het voorgeschreven masker… Je mag… maar niet als je geflitst wordt!!! En hoe moet de chauffeur dat weten? Waarschuwingen op je gps voor flitscamera’s zijn immers ook verboden in Merkelland!

De coronakassa rinkelt en blijft rinkelen…

Mund-Nasen-Schutz, Sonnenbrille und Mütze im Auto – doch alles erlaubt? | MDR.DE

Als men de natuur te slim af wil zijn

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus animated gif

Een 45-jarige man zou meer dan 154 dagen (vijf maanden) besmet en ziek geweest zijn tot hij er tenslotte aan overleed. Dit werd gepubliceerd in de „New England Journal of Medicine“. Tijdens die periode muteerde het virus meer dan 20 keer!

In de lente 2020 werd hij besmet en moest herhaaldelijk met een longontsteking naar het ziekenhuis. Zijn artsen stelden vast dat het niet om één gevolg van een covid-19-besmetting ging, maar wel dat de infectie nooit verminderd en telkens weer tot complicaties voerde. Hij zou heel de tijd levende virussen in zijn lichaam geherbergd hebben, zo citeert „NPR“ de infectiespecialist Jonathan Li, Harvard Medical School im Brigham and Women’s Hospital in Boston. Hij zou heel de tijd hoogst besmettelijk geweest zijn.

De oorzaak? De man had een zware auto-immuunziekte, waarvoor hij medicijnen moest nemen en die zijn immuunsysteem onderdrukten. Daarom kon zijn lichaam de infectie niet bestrijden. Ook niet met de toedoening van het antivirale Remdesivir en op de 143ste dag van zijn ziekte met Regeneron, waarmee Trump behandeld werd.

Tijdens die lange lijdensweg deden de artsen regelmatig virustests. Daarbij stelden ze vast dat het virus tijdens het verblijf in het lichaam van de man meer dan 20 keer muteerde!

Mann leidet 5 Monate an Covid-19 – dabei mutiert Virus 20-mal in seinem Körper – FOCUS Online

Nu is de inentingschaos compleet

Terwijl we hier nog zitten te smachten (… slik…) naar een eerste inenting, maakt Carsten Watzl, de secr. gen. van het Duitse gremium voor immunologie, bekend dat de voorgestelde twee inentingen met AstraZeneca, het levensreddende product van Johnson & Johnson, een beter effect zou hebben als men er nog een derde inenting bovenop geeft. Een derde inenting van een ander merk… Zeker is zeker. Het is naar verluidt een goed product… echter toch niet even goed als dat van de concurrentie.

We vatten samen: AstraZeneca is naar verluidt niet geschikt voor kinderen, tieners en iedereen die de kaap van 65 overschreden heeft. Het is ook niet geschikt voor exotische varianten. En neen, dat heeft niet met exotische danseressen of Thaïse masseuses te maken. Kortom: eigenlijk voor niemand, vermits men er “voor de zekerheid” nog een ander vaccin moet bovenop geven.

De aimabele Duitse versie van Marx Van Ranst, professor dr. Watzl, vindt dat een derde spuitje geen probleem kan vormen vermits “vanaf het vierde kwartaal meer vaccindosissen ter beschikking zullen staan als er nodig waren voor een tweede vaccinatie. Het is daarom geen probleem met een derde inenting d.m.v. een mRNA-vaccin op zeker te spelen.” Onze redactie wil erop wijzen dat u niet mag concluderen dat dit ook voor het land b van toepassing is. De prof spreekt voor zijn eigen toepassingsgebied.

Bovendien kan de regering dan met een derde inenting exotische varianten de kop indrukken.

De Duitse professor verzekert de goegemeente dat de AstraZeneca-bijwerkingen praktisch niet verschillen van de andere vaccins. Bij de mRNA-werkingsstoffen zijn de bijwerkingen meer en sterker na de tweede inenting; bij AstraZeneca is het het omgekeerde. Over de bijwerkingen na een derde vaccinatie, een MRNA- na de twee AstraZeneca-inspuitingen, wist hij niets te melden vermits er nog geen ervaring mee opgebouwd werd.

Intussen biedt Zuid-Afrika zijn AstraZeneca-flacons aan op E-Bay…

Focus

Een kennismaking:

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

HET SATANISCHE KENMERK VAN DEZE CORONA-OVERVAL

Een aantal auteurs ontdekken de feitelijke omvang van deze, in de mensengeschiedenis, nooit vertoonde aanval tegen de natuurlijke samenleving.  Onder hen is Henry Makow, die bij herhaling de zaken op scherp zet (vanuit zijn kennis van de talmudische en vrijmetselaarswereld).  Ik word niet enkel door hem overtuigd, maar vind terug wat ik zelf ook denk.

In talloze artikelen poneert hij: Cabalists are Communists.  Communists are Satanists.

Afbeeldingsresultaat voor “Was Karl Marx een satanist?”

Dit kwam me persoonlijk al jaren geleden ter ore door het boekje: “Was Karl Marx een satanist?” door Richard Wurmbrand (Stichting Ondergrondse Kerk).

Om de problematiek te kaderen is een filosofische inkijk nodig.  Eigenlijk kunnen de mensen in 2 kampen verdeeld worden, met ontelbare tussen-posities.  Het ene kamp bestaat uit mensen, die geloven dat we onderworpen zijn/een relationeel geheel vormen met een Hogere Macht die we een Godheid noemen.  De mens dient dus te leven in harmonie / gevolg gevend aan de morele wetten van het bestaan.  De morele ordening berust op een hogere macht.

Het andere kamp neemt de Mens als ultieme norm en kent hem de beslissingsmacht toe om zelf zijn handelen te bepalen.De individuele mens hoeft geen rekenschap te geven, over welke handelswijze ook.  De mens is autonoom!

Om dit goed te begrijpen, moeten we een omstandige commentaar uit het denken van Friedrich Nietzsche (1844-1900) geven:  “De plaats van schijn en geloof wordt dan ingenomen door het Niets.  Er heerst m.a.w. het nihilisme.  Dit nihilisme kan echter alleen hij erkennen die in de geest vrij is, zich bevrijd heeft van alle gegeven waarden, die in het ‘verbodene rondwandelt’.  Hij zal dan inzien dat er geen waarheid op zich bestaat, geen moraal van zedelijk geopenbaarde beginselen, geen godsdienst bestaat want God is dood.  Wij hebben hem gedood, u en ik: wij allen zijn zijn moordenaars……..Moeten wij niet zelf goden worden, om nu hun waardig te lijken?  De mens moet een ander worden, antwoordt Nietzsche.  Hij moet zelf God worden.”    De mens moet volgens Nietzsche uit dit denken een Übermensch worden.

De tegenstelling tussen de mens die in God eenheid vindt en de mens die zich als norm van alle bestaan uitroept, is al allegorisch aanwezig, in het verhaal van Adam en Eva, die uit het paradijs vertrekken.

Nietzsche kende trouwens een jarenlang ziekbed, voortdurende waanvoorstellingen en stierf jong, psychisch verward, op 25.8.1900.

Wat zien we nu in de huidige apocalyptische gebeurtenissen?  Een cabale van superrijke misdadigers  (de leiders van Microsoft, Google, Amazon e.d.) neemt na jarenlange voorbereidingen de Great Reset in handen.  Henry Makow, en enkele andere ingewijden, noemen hen de Illuminati, de hoogste Inner Circle van de satanische denkrichting.  Zoals de Slang in het Aards Paradijs voorhield, zijn ze in de kracht van Satan overtuigd dat hun alles in de wereld toegelaten is.  U hoeft slechts hun arrogante, spottende toon en gelaatsuitdrukking te zien, in de talrijke filmpjes, waarin ze opening van zaken geven.  Kardinaal Vigano (en kardinaal Burke) snappen dit helemaal: indien nog niet door YT gecensureerd: “We are being prepared for the Kingdom of Lucifer”.  En  “is the Great Reset the work of Satan?  United State Grace Force”.

Als devoot christen, stel ik vast dat bvb. in de katholieke Kerk, zeer velen niet in het bestaan van de Satan geloven.  Zelfs in discussies met leden van de hogere clerus…..  Maar bij de ingewijden – strijders op de posten van het verzet, wordt zelfs door bepaalde agnostici, het concept van hoe het satanische nu optreedt onderschreven!!

Om de omvang van het probleem nog eens te definiëren: men mag in de wereld zowat aan alles twijfelen, vooral aan God, aan de morele waarden, aan de integriteit van de individuele mens.  Maar deze corona-dictatuur heeft als voornaam kenmerk dat men geen vragen mag stellen; het vaccin niet in vraag stellen, aanvaarden dat de informatie en beslissingen van de overheid zonder enige discussie zijn.  Eén van de spreuken van Nietzsche: “De angst is de moeder van de moraal”.

Hiermede stelt auteur van dit artikel dan ook, dat één van de hoofddoelen van deze pandemie de vernietiging van het christendom is.  Met de gretige hulp van zowat het hele kerkelijke bestel heeft men voorlopig elke vorm van cultus naar God toe afgeschaft.   Dit gaat gepaard met twee verschijnselen:  alle vormen van rituelen worden quasi onmogelijk gemaakt (dopen, jubilea, huwelijken, begrafenissen geassisteerd door nabestaanden) en ten tweede wordt, demonisch bezeten door de Marx van Ransten en Frank Vandenbrouckies, al wat prettig en mededeelzaam is in het leven, verboden.  Deze aanval is, na deze op de georganiseerde religie, doelgericht op het ontbinden van het bestaan van de klassieke familie.

De klassieke familie, ontstaat door de mogelijkheid om mekaar te ontmoeten, te leren kennen, een erotische relatie aan te gaan, resulterend in het verkrijgen van nieuw leven.  Heel de ordening van een samenleving is opgebouwd vanuit het steeds weer grotere en kleinere gehelen vormen van mensengroepen.  De huidige regeling, die wellicht nooit zomaar terug afgeschaft gaat worden, bestaat uit het opsluiten in een mondmasker van mensen.  We moeten ingeprent worden : De andere kan Pietje de Dood zijn!  Ik verwijs nogmaals wat Henry Makow daarover schreef: Masks symbolize our Satanic Possession”.

In dit land, maar ook in Nederland, zijn de uitvoerders van de satanische Agenda, mee aan de macht.  De dictatuur wordt onversneden duidelijker: de waanzinnige uitspraak van een rechter in Mechelen, de hand vast gehouden door Bart Somers, die 4 Voorposters veroordeeld tot 6 maanden gevangenis om een spandoek omhoog te hebben gestoken.  En de opsluiting dit weekend in Brussel, van zogenaamde feministen, die in werkelijkheid vrouwen waren die betoogden tegen de verkrachtingscultuur die in onze grote steden heerst!!

Ik zag in mijn gemeente hoe het bestuur, decennia geleden, straatnamen heeft gegeven aan een resem Vlaams-(nationale) voormannen, zoals Jan-Frans Willems en Lieven Gevaert.  De huidige VLD huldigt individueel en als partij een diepe haat tegen de Vlaamse Beweging en de geschiedenis ervan.   Alexander De Croo wil de Vlaamse Beweging kalltstellen en zal elke mogelijkheid daartoe benutten!

Daarom moet elk mogelijkheid van verzet onderzocht worden, vnl. de steun aan de Middenstand, het behoud en in toom houden van een cash-rijk bankwezen, het uitdiepen van alle mogelijke familie- en vriendschapsbanden, het terugeisen van de plaats van rituelen ter verbinding in onze samenleving.

Jos Wouters, Boom, 15.2.21

“Milde bijwerkingen” (7)

Twee Zweedse provincies zijn gestopt met AstraZeneca-vaccinaties wegens een opeenvolging van bijwerkingen bij het ingeënte personeel van twee ziekenhuizen. Men gaat eerst een onderzoek uitvoeren. Men tast voorlopig in het duister waarom er juist in die twee ziekenhuizen een verontrustende toename van bijwerkingen optrad.

AstraZeneca maakt zich geen zorgen: “de bijwerkingen zijn zoals verwacht”.

Zuid-Afrika wil ervan af: Wie wil 1 miljoen dosissen van AstraZeneca?