Hoe schadelijk is uw gsm voor uw gezondheid?

De mobiele telefonie industrie staat al sinds 2001 voor het Hoogste Gerecht in de VS wegens de gezondheidsschade. Hoewel dit ook van belang is voor Nederland en België komt de burger hierover niets te weten….

Of misschien toch?

…Maar ook al respecteert het toestel de wettelijke normen, toch blijft het aangeraden om de gsm matig te gebruiken. Volgens sommige studies zou het kunnen dat er een verhoogd risico op hersenkanker is bij het intensieve gebruik van een mobiele telefoon… Uit: Mobiele telefoon en gezondheid, fed. overheidsdienst gezondheid

Moderne verzorgingsmaatschappij…

… laat gepensioneerden in de steek

“De maand te lang. Het pensioen te snel op.” Reden waarom steeds meer Duitse gepensioneerden naar de voormalige Oostbloklanden trekken. Met een pensioen van 900, 1000, resp. 1200 euro (voor gezin van 2 personen)… en dikwijls minder kan men in het welvarende Duitsland niet veel beginnen. In Bulgarije, Hongarije, Polen… daarentegen zijn ze “goedgesitueerde” burgers die niets tekort komen.

Huizen, eten, drinken, diensten en ook rusthuizen… zijn daar een pak goedkoper. Waardig ouder worden in plaats van amper overleven.

Na de koeien…

Afbeeldingsresultaat voor bbc dry powder inhalers

… zijn de astmapatiënten kop van jut

In een blijk van verstikkende arrogantie heeft een nieuw Brits overheidsrapport voorgesteld dat astmapatiënten hun negatieve invloed op het klimaat kunnen verkleinen door over te schakelen naar “groenere” medicijnen. De suggestie valt niet goed bij de publieke opinie.

Van de 50 miljoen voorgeschreven puffertjes in het V.K. (cijfers 2017) voor de pakweg 5 miljoen astmapatiënten, bevatten 7 op 10 hydrofluoroalkane, als aandrijfkracht om het werkbare medicijn in de longen te transporteren.

Een nieuw medisch onderzoek, uitgevoerd door de univ. van Cambridge, concludeert dat indien alle luchtwegenpatiënten zouden overschakelen naar een “groene” puffer, het klimaat even veel zou gebaat zijn als wanneer deze vegetariërs zou worden. Met in de kantlijn dat men dit niet lichtvaardig mag beslissen: eerst doktersadvies inwinnen.

De milieu-terroristische puffers zijn goed voor 4% van de broekasgassen van het NHS (National Health Services – publieke gezondheidszorg) en de experten stellen dat indien men slechts 1 op 10 van deze puffers zou vervangen door een droge poeder-variante de CO2-uitstoot met ca. 58 kiloton zou doen krimpen of – ter vergelijking – 180.000 autoritten van Londen naar Edinburgh (650km).

Per persoon zou het neerkomen op het compleet verzaken aan het eten van vlees; waarmee de Aarde 150 à 400 kg broeikasgas bespaard blijft.

Afbeeldingsresultaat voor bbc dry powder inhalers

De verontwaardigde reacties op sociale media logen er niet om: “Zullen we maar meteen gewoon stoppen met ademen?” Velen toonden hun boosheid “zieke mensen behandelen zoals multinationale bedrijven” is er vèr over! “Gaan we nu achter astmapatiënten aan om de aarde te redden?” Of: “Moet ik me nu verontschuldigen omdat ik met deze xxx longen geboren ben?”
Immers: wie zo’n puffer gebruikt, nodig heeft, nooit de deur uitgaat zonder puffer in zijn zak of handtas, die weet dat dit geen luxe hebbeding is zoals een gsm of een lippenstift. En dat overschakelen op de poedervariante, waarbij men heel diep moet inademen om de poeder in zijn longen te krijgen, niet voor de hand liggend is. Als je geen adem meer kan halen, dan kàn je gewoon niet meer de kracht opbrengen om het poeder in je longen te krijgen. Meestal blijft die ergens in je keel of in je luchtpijp zitten, wordt je ademgebrek juist groter omdat je moet hoesten. Hoesten dat weer kracht vraagt, kracht die je niet hebt omdat je luchtwegen dichtgeknepen worden.

Wereldwijd zouden 339 miljoen mensen aan astma lijden. In het V.K. noteerde men een stijging met 20% gedurende de laatste vijf jaren; 65% had kunnen voorkomen worden met de juiste behandeling. (…) Een behandeling die liefst afgeschaft wordt.

Volgens de klimaatbollebozen zijn de egoïstische astmapatiënten (ongewild?) mee verantwoordelijk voor de ondergang van de aarde.

Gelukkig krijgen de klimaatmeisjes op hun zeilboot genoeg frisse lucht…

“Behandeling”

Eergisteren in de 7de Dag op de nullenzender: een debat tussen “behandelings”voorstanders” en “kindermoord”tegenstanders. Abortus staat opnieuw op de politieke agenda. Er lijkt een parlementaire meerderheid – van liberalen, socialisten, de PVDA en groenen – in de maak om de termijn waarbinnen iemand een abortus kan laten uitvoeren, op te trekken van 12 naar 18 weken. Die 18 weken, die zijn dan zelfs een toegeving want idealiter zou het volgens de initiatiefnemers gerust 22 of nog uitgebreider mogen zijn.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst

Abortus. Zwangerschapsonderbreking. Uitgelokte miskraam. Verschillende woorden voor het opzettelijk doden van een ongeboren kind omdat het “niet gepland” was. Carine Vrancken (vzw Luna, vereniging van abortuscentra) ging een stapje verder in het gebruik van de poco woordenschat… Van “versoepeling abortusregeling” naar “behandeling“. Alsof een steenpuist open geprikt wordt…

Marijke Dillen stelde dat zij de advocaat van het ongeboren kind is. En toonde een poppetje dat de grootte had van een kindje dat, als de “versoepeling” erdoor komt “behandeld” mag worden omdat het niet “gepland” was.

In de bioscoop zou dit najaar de film “Unplanned” getoond worden. Donderdagavond 23 oktober vond de première plaats in de Basiliek te Veenendaal. Stichting Schreeuw om Leven heeft in samenwerking met de Belgische uitgever Neema de film naar Europa gehaald en de rechten gekocht om deze in de Benelux te vertonen.

De film zelf laat de rauwe werkelijkheid zien van wat er achter de deuren van abortusklinieken gebeurt. Abby Johnson was acht jaar lang directrice, maar kende zelf de realiteit niet. Daar kwam een einde aan toen zij door een collega werd gevraagd om te assisteren bij het uitvoeren van een abortus. Johnson bediende de echoscoop en zag met eigen ogen het te aborteren kindje bewegen en tegenstribbelen om uiteindelijk weggezogen te worden uit de baarmoeder.Meer info: Unplanned toont rauwe werkelijkheid van de abortuspraktijk


Arm kind

Gerelateerde afbeelding

Een rechtbank vonniste, tegen de wil van de vader, dat de moeder het recht had een geslachtsverandering te laten gebeuren. De vader moet voor de kosten instaan.

Het zoontje, James, 7 jaar oud, kijkt graag naar de film Frozen. Waarop de moeder oordeelde dat er eigenlijk een meisje in het lichaam van James zit. Papa protesteert: James is een jongen. Mama trekt naar de rechtbank. Rechter geeft haar gelijk: James is een meisje en een geslachtswijzigende hormonale behandeling mag opgestart worden, m.n. chemische castratie. James heeft angst dat zijn mama niet meer van hem zal houden als hij geen meisje wordt… Het chemisch bereide dochtertje heeft zelfs al een naam: Luna.

Als 7 jarige is het verboden te roken, te drinken, te stemmen, auto te rijden, alleen te reizen en te vrijen, maar je mag wel van geslacht veranderen!

Waanzinnige wereld!

Volg hier: “Save James”

Arts ontslagen omdat hij een baardmens geen “mevrouw” wil noemen

Afbeeldingsresultaat voor david mackereth daily mail

Dr. David Mackereth (56), als adviserend arts op de loonlijst bij de DWP (Department for Work and Pensions), afd. invaliditeit en werkonbekwaamheid, werd ontslagen omdat hij weigert een geslachtsverandering te erkennen en deze personen aan te spreken in het nieuw gekozen geslacht. De ontslagen arts trok hiervoor naar de rechtbank, stelde dat zijn werkgever zijn vrijheid van meningsuiting, geweten en geloof geschonden had én werd in het ongelijk gesteld.

De rechtbank oordeelde dat “zijn geloof waarschijnlijk beledigend is en een inbreuk op de waardigheid van een trans-persoon, waardoor deze quasi in een ban geslagen wordt, of het slachtoffer wordt van een minder gunstige behandeling”.

Dr. Mackereth gaat in beroep. (…) Onze redactie stelt zich de waarschijnlijk stomme vraag: “Wat als de adviserende arts een moslim was geweest die zich op zijn geloof beroepen had ?”

KVHV in ‘t verzet

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

KVHV-Gent · 22 uur ·  Het altaar van het liberalisme zal altijd meer en meer mensenoffers eisen.

In 1990 werd abortus in België beperkt gedepenaliseerd. Zelfs de beperkte maatregel van toen stootte nog op veel verzet, niet het minst van de eigen koning. Het liberalisme heeft sindsdien al veel meer aan terrein gewonnen met alle gevolgen voor de moraal van dien. Vandaag wil men de termijn voor abortus verlengen of abortus volledig uit de strafwet halen. Hiermee naderen we Amerikaanse Moloch-toestanden, waarbij kinderen die tijdens het 2e of 3e trimester van de zwangerschap nog volop in ontwikkeling zijn gewoonweg aan stukken worden gereten met tangen of vacuümpompen. (Nvdr: Wie een sterke maag heeft kan hier enkele beelden bekijken vanaf 04’20”. )

Het is ironisch dat de liberale partij, die zo hamert op individuele keuzevrijheid, net die vrijheid ontneemt van de zwakste en meest onschuldige groep in onze maatschappij.

Wij hebben in Vlaanderen niet meer van deze barbaarse praktijken nodig. Integendeel, we hebben meer kinderen nodig om ons land en volk te doen groeien en te laten bloeien.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekst

Eerder verschenen:

Immobiliteit heeft vele gezichten

Afbeeldingsresultaat voor sperm quality humor

Wereldwijd gaat de spermakwaliteit achteruit. In het ene (westerse) land al wat meer dan in het andere. Men heeft eigenlijk geen verklaring. Het zou kunnen dat roken, drinken of andere genotsartikelen, stress, klimaatgerelateerde negatieve invloeden, belastingen, skinny jeans of het openbaar vervoer aan de basis liggen van het stilzwijgende protest der voortplantingszwemmertjes. Het zou… maar men weet het niet met zekerheid. Zegt men…

Eén studie wordt doodgezwegen, de zgn. elektrosmog. M.a.w. de onzichtbare stralen, nodig voor het gebruik van gsm, gps, wifi , microgolven e.d., zouden de zwemmertjes eerder motiveren op een luchtmatras te gaan liggen dan volop voor de zege te gaan.

De video geeft meer duiding: men noteert zelfs een testosteronvermindering. Tja. Zo kan je het succes van de Gay Parade’s ook verklaren. In de onderontwikkelde natuurlijke Prachtlanden hebben ze er blijkbaar geen last van. Ze kweken daar nog altijd als de konijnen zonder dat ze door een opstoot van myxomatose uitgedund worden.

Via de icoontjes onderaan kan u de ondertiteling en de geautomatiseerde vertaling inschakelen.