NHS* bevolkt door Foreign Help

Bijna een kwart van de artsen met een specialisatie in het V.K. werd geboren in het Midden Oosten en Azië. Volgens de recente cijfers van het Office of National Statistics (ONS) – Bureau voor de nationale statistieken – over migratie en de arbeidsmarkt is bijna de helft van de artsen met een specialisatie in Engeland en Wales, 47,5%, geboren buiten het V.K. De grootste groep werd geboren in het Midden Oosten en Azië, goed voor 26,3%, gevolgd door Afrika met 8,5%.

2 op 5 huisartsen of 40,6% werden geboren buiten het grondgebied van het V.K.; de helft hiervan – 21,8% – in het Midden Oosten en Azië en 9% in Afrika.

1 op 5 gespecialiseerde verpleegkundigen werd buiten het V.K. geboren; 7,9% in het Midden Oosten en Azië. Meer dan een kwart verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg – 26,9% – werd buiten het V.K. geboren, waarvan 20,2% in Afrika.

1 op 11 eerstehulp-verleners werd buiten het V.K. geboren; de meerderheid daarvan in Antarctica en Oceanië.

Meer gedetailleerde info: https://www.thenationalnews.com/world/uk-news/2023/03/22/quarter-of-specialist-doctors-in-uk-born-in-middle-east-or-asia/

*NHS

Dure corona-naweeën

De bijna pathologische kooprage der EU-lidstaten d.m.v. een gezamenlijke aankoop van vaccinatiedoses wreekt zich. De lidstaten klagen nu steen en been omdat ze een groot overschot hebben aan inentingsdoses. Echter… het contract met Pfizer voorziet nog meer leveringen. De pharmareus is echter genadig en biedt aan 40% minder doses te zullen leveren. Een niet onbelangrijk addertje onder het pharmagras: er moet betaald worden… ook voor doses die nooit zullen gefabriceerd worden.

Volgens een bericht uit de Financial Times heeft Pfizer een contractwijziging aangeboden waarin het aantal nog te leveren doses met 40% verminderd wordt en leveringen vertraagd zullen worden. Nadat de EU-lidstaten geklaagd hadden over de berg ongebruikte vaccinatiedoses – niemand heeft nog interesse – wil Pfizer hen “tegemoet treden” en verkoopt de b.g. strategie als “een blijk van goede wil”.

Bovendien komen bovenop de aankoopprijs van de ongebruikte doses nog de kosten voor de vernietiging.

Pfizer ziet hiermee een lucratieve handel een einde nemen en dat zint hen niet. De leveringsvoorwaarden kunnen volgens Pfizer gewijzigd worden, maar de betaling niet. Volgens Financial Times blijft Pfizer aandringen op de betaling van de volledige bestelling, ook als deze noch geproduceerd, noch geleverd wordt. Voor details moet u zich wenden aan de EU-akela Ursula von der Leyen. Haar EU-gezondheidscommissaresse Stella Kyriakides ziet geen graten in de afloop van de corona-affaire. We citeren:

“Door de samenwerking hebben we een merkbare vermindering der doses, een tijdelijke verlenging van ons contract – verder dan 2023 – en een leveringszekerheid voor het geval dat er meer doses nodig zijn. Als we de leveringen willen wijzigen, hebben we een (nieuw) akkoord nodig.”

Enkele lidstaten, Polen, Bulgarije, Hongarije en Litouwen, zijn het er niet mee eens. Polen heeft verleden jaar reeds de nieuwe doses geweigerd en bijgevolg ook niet betaald. Zij stellen dat het Pfizer-contract met de EU slechts het welzijn van de pharmareus voor het oog had en niet dat van de bevolking. Polen eist dan ook de publicatie van het “vertrouwelijk” contract.

EU-lidstaten die niet euforisch-gelukkig zijn met de door de EU onderhandelde contractwijzigingen blijven volgens de Financial Times gebonden aan het oorspronkelijke contract.

Pfizer’s revised EU Covid vaccine contract meets resistance

Waar is het traditionele Spanje gebleven?

Ook in het ooit zo traditionele, christelijke, Spanje sloeg de geslachtenduivel toe. Volgens het persbureau dpa heeft het Spaanse parlement donderdag de “ley trans”, de transgenderwet, goedgekeurd die de verandering van geslacht voor kinderen vanaf 12 jaar mogelijk maakt. Daar bovenop ook nog een nieuwe abortuswet die ongeboren kinderen sneller en gemakkelijker moet laten verdwijnen.

De rode gelijke-geslachtelijkerechten-ministerin Irene Montero (Podemos), die in het verleden de pers haalde met haar mening over de mogelijkheden van pedofilie, bejubelde “de vooruitgang” op twitter:

“Vandaag is het een historische dag van de vooruitgang voor de feministische rechten: de nieuwe abortuswet, de transwet en de LGTBI-rechten werden goedgekeurd.”

https://twitter.com/i/status/1626139063970398210

De geslachtswetten werden met 191 tegen 60 stemmen goedgekeurd en met ongewoon veel onthoudingen (91); de abortuswet haalde 185 ja- en 154 neen-stemmen.

De geslachtswetten maakt het voor tieners vanaf 16 jaar mogelijk helemaal alleen, zonder toestemming der ouders, hun geslachtsidentiteit te veranderen. Jongere kinderen, tussen 14 tot 16, hebben nog de toestemming van hun ouders nodig, tussen 12 en 14 daar bovenop de toestemming van een rechter.

Publiek-toegankelijke “gezondheidscentra” moeten zorgen voor een snelle abortus, de 3 dagen bedenktijd wordt afgeschaft en meisjes vanaf 16 mogen zonder ouderlijke toestemming een abortus ondergaan. De “morning-after”-pil wordt sowieso gratis.

Als we het goed begrepen hebben, heeft de Spaanse regering steken laten vallen. Er zit een hiaat van 12 jaar vooraleer kinderen de sprong kunnen maken van een gemiste abortus tot de mogelijkheid van lichaam te veranderen. 12 jaren dat ze uitsluitend kind, jongen of meisje, mogen blijven…

Conservo

God, heb meelij…

Sinistere involutie

… Als kinderen en tieners ervoeren we wat alleen kan worden omschreven als een soort positieve onverschilligheid, en nog wel aan het einde van de geschiedenis. We mochten dragen wat we wilden, spelen wat we wilden en omgaan met kinderen van het andere geslacht, zolang we maar thuis waren voor het eten.

We leven nu in een kinderlijke, opgevulde wereld waarin iedereen wordt behandeld als kwetsbaar en beschermd moet worden tegen mogelijke ontreddering. Maar dit vertroetelen is schadelijker dan wat het wil voorkomen.

Tussen toen en nu is er echter iets sinisters gebeurd: de toename van het belang van gender boven karakter, identiteit boven wording. Tegenwoordig loopt het jongensachtige meisje het gevaar te horen dat ze “in het verkeerde lichaam is geboren” en wordt ze naar een genderkliniek gebracht om de reis te beginnen van puberteitsremmers naar borstverwijdering naar voortplantingsoperaties en uiteindelijk onvruchtbaarheid. Kinderen op dit pad zetten – een pad die velen betreuren – is een duidelijk, grotesk kwaad. We hebben een vreselijk verkeerde afslag genomen door farmaceutische bedrijven toe te staan levenslange patiënten te maken van gezonde kinderen….

Lees: De trans-oorlog tegen tomboys

Natuurlijke oplossingen? Niet als het van de Big Pharma afhangt.

Hoe kunnen we de toename van chronische ziekten en de dalende levensverwachting te lijf gaan? In deze aflevering van Tegenwind nodigt immunoloog Carla Peeters de kijker uit om te zoeken naar natuurlijke oplossingen.

Omdat mensen de laatste vijftig jaar steeds ouder werden, kwamen er ook steeds meer chronische ziekten. Tijdens de coronajaren is dat aantal nog eens flink toegenomen, ook onder jongeren. Voor het eerst in decennia begint de gemiddelde levensverwachting nu te dalen – in Engeland en de Verenigde Staten zette die daling al in voor corona. Hoe kan dat? In een meeslepend gesprek met journalist Alain Grootaers wijst Peeters onder meer op de toename van chemische stoffen, zoals medicijnresten, die het ecosysteem uit evenwicht brengen. Deze stoffen komen niet voor in de natuur en worden daarom moeilijk afgebroken. Wanneer ze zich opstapelen in het lichaam, kunnen ze het immuunsysteem verstoren. Volgens Peeters ligt de oplossing dichterbij dan veel mensen denken: in onszelf. “Voor een gezondere wereld is het belangrijk dat we beseffen dat we eigen keuzes kunnen maken voor een gezonder lichaam,” zegt ze. Bekijk deze inspirerende aflevering van Tegenwind, waarin Peeters uitlegt hoe je je immuunsysteem op natuurlijke wijze veerkrachtig maakt.

Van maskerplicht tot maskerverbod

Het gewone leven herpakt zich – eindelijk – in Duitsland. Daar werd het langst vastgehouden aan de maskerdoctrine. Nu niet meer.

Een taxichauffeur màg geen masker meer dragen. Het federale vermommingsverbod voor autobestuurders is weer van kracht en is dan ook geldig in alle Bundesländer (gewesten). Een inbreuk kan met 60 euro boete bestraft worden. Echter… de bevoegdheid van besmettingsbescherming zit dan weer onder de hoede van de Bundesländer. Bij onze oosterburen werd de angst voor het coronavirus zodanig aangewakkerd dat sommigen slechts aarzelend afscheid willen nemen van dit stukje gezichtsbedekking; vooral in de beperkte ruimte van auto’s vermoedt men het slachtoffer te worden van een verrassingsaanval der coronavirussen-familie.

N.B. Ook de maskerplicht was wetenschappelijk nooit bewezen

Report24

Op algemene aanvraag, nogmaals ‘onze’ alom aanwezige corona-dirigent. Bent u ook zo benieuwd of hij in 2024 voor een politieke carrière kiest?

Menselijke couveuse

Een Noorse filosofie-professeuse, Anna Smajdor, (univ. Oslo), raadt aan vrouwenlijken te gebruiken om embryo’s te laten groeien tot ze voldoende ontwikkeld zijn. We citeren de vooruitziende Anna:

“We kunnen de baarmoeder als instrument van de voortplanting van de dierensoort “mens” nog altijd niet helemaal opgeven, maar wat we wel kunnen is de risico’s van en bij de geboorte overzetten op degenen die geen schade meer berokkend kunnen worden.”

Haar hersenkronkels werden in vaktijdschriften Theoretical Medicine en Bioethics gepubliceerd. Eerst moet echter de (hersen)dood vastgesteld worden en als men er dan snel bij is kan men het nutteloze lichaam toch nog een bestemming geven door de bloedsomloop en de beademing met de hulp van machines actief te houden. Eens dit vervuld, kan een dode vrouw er toch niets meer tegen hebben draagmoeder te zijn. Ze kan dan behandeld worden met hormonen om de eisprong te stimuleren en op de “gunstige” dagen kunstmatig bevrucht worden. Of men kan een levend embryo inplanten en de gewillige draagmoeder tijdens haar zwangerschap kunstmatig in leven houden… tot ze “verlost” wordt door middel van een keizersnee. Is het lichaam dan nog in goede staat, staat zou een volgende zwangerschap overwogen kunnen worden of… indien er baarmoedermoeheid opgetreden is kan men ook nog de optie overwegen gezonde organen te oogsten voor wachtende zieken.

Anna Smajdor maakt zich geen illusies: feministisch-ingestelde vrouwen zouden zich hierin kunnen verslikken daar zij zich dan als een verpakking voor kindjes zullen zien zonder hogere functies. Anna Smajdor, activiste voor gelijke rechten voor alle geslachten, vindt echter ook dat mannen bij haar vooruitziende blik niet tekort komen. Ook mannen, zegt Anna, dode mannen, kunnen kinderen baren. Dàt ze geen hersenen (meer) hebben is geen bezwaar: maar een lever, die is absoluut noodzakelijk. Want een lever, zou naar verluidt ook kunnen dienen als baarmoeder. We citeren:

“Bij de heel-lichaam-donorschap-ten-bate-van-de-zwangerschap kunnen ook mannen meedoen. Een zwangerschap kan ook buiten de baarmoeder opgewekt worden. De lever is omwille van de excellente doorbloeding veelbelovend inplanteringsmateriaal. Voor een levende mens, die de foetus draagt, kan het riskant, zelfs dodelijk zijn. Echter, voor hersendode donors is het begrip “dodelijk” zonder betekenis.”

Kortom, vanuit Anna’s filosofisch zicht bekeken, zou men – als het ongezond is te leven – een deel van zijn levensfuncties kunnen afstaan aan de doden. Weliswaar wordt dit (voorlopig) nog in geen enkel land toegestaan. Onterecht vindt Anna, want zij keert zich af van dat wat men “excessieve morele gevoeligheid” noemt.

Voor de homowereld gaat er een wereld open. Eindelijk een voortplanting zonder dat vrouwen er een rol in moeten spelen. Zonder levende vrouwen. Draagmoeders zijn niet voor ieders beurs weggelegd. Een vrouwenlijk zal minder kosten en zal bovendien de prijs van levende draagmoeders doen dalen. De markt van vraag en aanbod. Concurrentie, nietwaar? En een dode zal nadien niet op haar beslissing kunnen terugkomen.

Anna laat zich niet ontmoedigen. Zij vindt dat empathie – mede’leven’ – geen plaats heeft in de gezondheidszorg. Dat is westerse muggenzifterij.

Huxley’s “Oh Wonderful New World” komt weer een stapje dichterbij. Letterlijk, want Anna krijgt eventueel concurrentie door artificiële baarmoeders in de voortplantingslaboratoria.

https://thepostmillennial.com/brain-dead-women-could-be-used-as-surrogates-under-norwegian-philosophers-new-plan

https://www.indy100.com/identities/brain-dead-women-pregnancy-surrogates

Thierry Baudet fileert de Nederlandse politiek

“Ik heb een fundamenteel ander beeld van hoe politiek zou moeten zijn!”

In het debat over de evaluatie van het coronabeleid wordt gezwegen over álle grote beleidsfouten. Over het opsluiten van de bevolking middels lockdowns, de vaccinatie-propaganda van de overheid, de sluipmoord op het MKB, de zinloze mondkapjes, het sociale isolement en ga zo maar door!

We duimen voor Roosmarijn!

Moest het een politica van een andere partij overkomen, moest ze een andere pigmentering hebben, de boekskes zouden er vol mee staan. Roosmarijn heeft kanker. Weliswaar een andere kanker dan Marie-Rose Morel, maar toch komen onvermijdelijk de herinneringen aan diens strijd tegen de grote “K” terug boven. Voor Roosmarijn geen uitnodigingen in tv-studio’s of bij redacties. Zij zoekt geen persaandacht. Ze is geen tafelspringer, is conservatief en Vlaamsgezind, pleegt geen fraude, schopt niet tegen de schenen van het Vlaams Belang; dus achten de persmuskieten haar hun aandacht onwaardig. Zij vervult haar mandaat en hoopt dat de behandelingen haar zullen helpen. Kortom: het verhaal van een kankerpatiënte: jonge vrouw, echtgenote, moeder, kind, vriendin en Limburgse politica.

“Ik heb het al willen opgeven, maar ik moet tot het uiterste gaan. Voor hén, voor mijn kinderen.” Het is een emotionele Roosmarijn Beckers die spreekt. De amper 36-jarige Vlaams Belang-politica voert al vijf maanden een verbeten strijd tegen kanker. Naar aanleiding van Wereldkankerdag wil ze haar verhaal vertellen. Voor het eerst. Een verhaal van pijn, maar óók van hoop...

Lees in De Zondag: Een verbeten strijd tegen kanker: Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) vertelt voor het eerst haar verhaal: “Ik moet tot het uiterste gaan: voor mijn kinderen!”

Hierbij een recente tussenkomst in het Vlaams Parlement: