Wijze woorden…

… van iemand waarvoor wij het grootste respect hebben: Luc Vermeulen

Corona en de Beweging

Zoals iedereen hier in Vlaanderen en ver daarbuiten weet heeft de corronacrisis een stevige inpakt op tal van politieke, culturele en sportieve activiteiten. Niemand ontsnapt aan de opgelegde regels en ook in augustus zien verenigingen zich genoodzaakt om belangrijke activiteiten te annuleren. De inpakt op de werking van vele verenigingen is dus groot laten we die zelf niet groter maken.

We stellen vast dat door de hele maatschappij een breuklijn loopt. Een breuklijn tussen diegenen die strikt de navolging eisen van alles wat ons wordt opgelegd door de politici om de coronacrisis te bedwingen en zij die de hele coronatoestand een uitvinding vinden om het volk aan banden te leggen en onze vrijheid te beperken.

Wat we vaststellen, zeker op de sociale media, is dat de twee standpunten fanatiek verkondigd en verdedigd worden. Tot daar aan toe. Het recht van vrije meningsuiting is ons heilig ook in deze zaak. Maar het begint fout te lopen wanneer de ene groep de andere verwijten begint te maken. Diegenen die fanatiek de opgelegde maatregelen noodzakelijk vinden zijn van oordeel dat het de enige methode is om zo vlug mogelijk van de ellende af te geraken en om zo snel mogelijk naar het ‘normale’ leven terug te keren en mensenlevens te redden. De andere groep vind al die maatregelen totaal overbodig en is van mening dat men dadelijk moet terugkeren naar de toestand van voor de crisis.

Op zich allemaal niet zo erg zolang men mekaar respecteert en de discussie op peil houd en niet met modder gaat gooien naar hen die er een andere mening op na houden. We beseffen dat de twee standpunten met elkaar botsen. Maar het mag geen tweespalt worden binnen de Vlaamse Beweging. Men is niet een meer of mindere goede nationalist als men voor de ene of andere stelling kiest. En het is niet omdat men kiest voor de strikte navolging van de regels dat men niet ‘wakker’ is. En het is niet omdat men vindt dat al die regels enkel dienen om ons van onze vrijheid te beroven dat men een moordenaar is die met mensenlevens niets in zit. Dat iedereen die begaan is met deze ellende gerust zijn standpunt verdedigt maar dat doet op een niet kwetsende wijze voor diegenen die er met even grote en eerlijke overtuiging een andere mening op na houden.

Laten we ons toespitsen op de strijd tegen deze regering die niet de onze is. Deze politici samen met virologen als MVR hebben in de strijd tegen het coronvirus volledig gefaald. Samen vechten we voor de toekomst van ons volk!

U kan de reacties nalezen op facebook.

De olifant kwam uit zijn kot

Elephant Print Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Onderstaande persmededeling van het Vlaams Belang plaatsen we onverkort. Wat iedereen wist, maar ‘dood’gezwegen moest worden. En binnenkort kan men dit misschien letterlijk interpreteren. Volg de bruggetjes (blauw).

Als wij hier – in ons Kempisch dorp – met de hond gaan wandelen, ontmoeten wij op minimum 2 m afstand: koeien, paarden, geiten en schapen in de weide, springen in de bomen eekhoorntjes, zien wij kikkers, vissen en eenden in vijvers, vliegen er boven onze hoofden vogeltjes, bij valavond vleermuizen (!) of zelfs af en toe een grote uil. De enigste levendige wezens die dichter dan 2 m komen zijn vliegen, dazen, muggen, wespen, bijen, sprinkhanen, spinnen en mieren. En onze hond, maar die telt niet mee vermits hij deel uitmaakt van ons gezin. Zelden kruisen wij een andere wandelaar of fietser, die, vermits onze hond nogal enthousiast reageert telkens hij iemand ontmoet, liever zo ver mogelijk van ons afstand houdt. Intelligente hond. Zouden we misschien kunnen verhuren in sociologisch problematische districten.

Blijkt dat wij vanaf nu gedurende minstens vier weken “voor onze eigen veiligheid” en de “gezondheid van het land” een masker moeten dragen. Logisch… gezien het vleermuizengevaar… Met dank aan de sociologische problemen en de laffe politici. En wij wagen het de Antwerpse burgervader De Wever tegen te spreken: er is wel degelijk een verschil tussen grenzen. Vraag het maar aan de duizenden voormalige Antwerpenaars die hun biezen gepakt hebben in bepaalde districten. En wie verhuisd is, wie het zich gelukkig kon permitteren te ontsnappen, die keert niet meer terug. Antwerpen is verloren, hebben we verloren. Onze mooie Koekenstad is naar de kl…

The Undiscussables: How to Address the Elephant in the Room

Superstrenge coronamaatregelen stad en provincie Antwerpen zijn gevolg van politieke correctheid en falend beleid

“Vandaag is iedereen in de stad Antwerpen en zelfs in de hele provincie Antwerpen de dupe van het amateuristische Antwerpse, Vlaamse en federale coronabeleid.”

Antwerps fractieleider Sam van Rooy: “De avondklok, de nóg vroegere sluiting van onze horeca en de mondmaskerplicht die nu overál in de openbare ruimte en in héél de provincie Antwerpen geldt, hadden vermeden kunnen worden als er een tiental dagen geleden ‘microchirurgisch’ was opgetreden, met na me via performante contact tracing en strikt gehandhaafde quarantaine en snelle (ultra)lokale lockdowns.”

Reeds meer dan tien dagen geleden trokken virologen en lokale artsen immers aan de alarmbel over het snel stijgend aantal coronabesmettingen in met name de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen-Noord, Kiel, Borgerhout en Deurne. Op donderdag 16 juli werd reeds melding gemaakt van een stijging van het weekgemiddelde van het aantal besmettingen van 95 op woensdag naar 111 op donderdag. Dat er overigens niet onmiddellijk opnieuw met daggemiddelden in plaats van weekgemiddelden is gestart, is een kapitale fout gebleken waardoor we in slaap zijn gewiegd.

Burgemeester De Wever wilde toen meer gedetailleerde cijfers, terwijl gouverneur Cathy Berx erop wees dat er in Borgerhout en Deurne een uitbraak van corona was. Dokters van de huisartsenwachtpost wezen erop dat de besmettingshaard een aantal families betrof in onder meer Borgerhout en Deurne en benadrukten dat er een gebrek aan communicatie was. Berx had het terecht over ‘microchirurgisch’ optreden, maar daar is niets van in huis gekomen.

Enkele dagen later, op 19 juli, had de Stad de nodige informatie waaruit bleek dat Marokkaanse wijken in Borgerhout, Deurne en het Kiel ‘precair’ waren. Dokter Wim Flipse, als arts infectiebestrijding verbonden aan het Agentschap Zorg & Gezondheid, stelde: “De lijst telt veel Marokkaanse namen, daar is wat op til.” Hij voegde eraan toe: “Er is het taalprobleem, waardoor niet iedereen alle richtlijnen even goed mee krijgt. De Marokkaanse gemeenschap heeft een cultuur van grote gezinnen, iedereen zit dichter opeen. Het is misschien ook de groep die zich niet meteen laat testen.” Gemeenteraadslid Filip Dewinter heeft hierover nu gedetailleerde cijfers opgevraagd bij het Antwerps stadsbestuur.

In de betreffende wijken werden vervolgens informatie-affiches in het Arabisch en het Turks verspreid. Vorige week pas werd in Borgerhout en Antwerpen-Noord door huisartsen en vrijwilligers met een medische achtergrond een proefproject van gouverneur Berx uitgerold inzake contact tracing. Dit blijkt vandaag too little too late te zijn. Dat dit zelfs tot op vandaag niet werkt, blijkt uit deze pijnlijke getuigenis.

Sam van Rooy: “Het lijkt er sterk op dat politieke correctheid aan de vooravond van het islamitische offerfeest ervoor heeft gezorgd dat men de coronabroeihaarden in geïslamiseerde Antwerpse wijken, die men nota bene meer dan 10 dagen geleden reeds kende, niet snel en adequaat in de kiem heeft gesmoord.”

De nieuw ingevoerde superstrenge coronamaatregelen kennen vele gedupeerden. Op economisch vlak worden onze horeca en de evenementsector alweer zwaar getroffen; op sociaal vlak moet iedereen in de stad en provincie Antwerpen nu boeten voor het uitblijven van een snel ‘microchirurgisch’ optreden. Dat had moeten bestaan uit een performante contact tracing en strikt gehandhaafde quarantaine én de invoering van (ultra)lokale lockdowns op districts -of zelfs op wijkniveau. Dat door het uitblijven hiervan nu zelfs mensen die in de Kalmthoutse Heide gaan wandelen of alleen gaan joggen of fietsen een mondmasker moeten dragen, is symptomatisch voor de traagheid en het amateurisme van de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Burgemeester De Wever geeft nota bene zelf toe dat hij geen voorstander is van de algemene mondmaskerplicht, maar stelt dat er een ‘handhavingslogica’ inzit. Hij onderwerpt zich daarmee ook aan de provinciale verordening van gouverneur Cathy Berx.

De Wever stelde ook in een reactie: “Antwerpen is Antwerpen, grenzen tussen districten, dat is een administratief gegeven, maar in de praktijk bestaan die niet. Het heeft geen zin om een aanpak per wijk of district te doen.” Dat is een drogreden omdat dat natuurlijk evenzeer geldt voor de provinciegrenzen en landsgrenzen. Die ‘administratieve grenzen’, zo is ook gebleken, kunnen mits politieke wil en de nodige politie-inzet immers perfect worden omgevormd tot gecontroleerde grenzen (zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland is gebeurd).

Luc Doms
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Tot zover de persmededeling. “Handhavingslogica”… zoals bij de boete-uitreiking? 10.000 anarchisten op straat, geweld, vernielingen = geen boete = geen aanhouding. 6 Voorposters op voorgeschreven afstand, met spandoek, statisch protest = elk 250 euro boete en de dag doorbrengen in verzekerde bewaring. Handhavingslogica of mogen we het gewoon repressie 2020 noemen?

Cyclus

Der Zitate-Zerstörer (2): War Goethe etwa schon Antifaschist? - WELT

DE WAANZIN VAN HET AFNEMEN VAN DE BURGERLIJKE VRIJHEID

Het is snel gegaan de laatste week.  Even enkele bezwaren tegen de lawine van vrijheidsbeperkende maatregelen :

  • De mondkapjes werden (opzettelijk) op 11 juli ingevoerd.  Om de 2e golf te stoppen.  Nu veertien dagen later gaat het nochtans extra hard met de plaag.  Dit duidt erop dat de mondmaskerplicht een bevoegheids- en effectiviteitsblunder is.
  • Zoals ook Willem Engel in Nl zegt: de nieuwe gevallen die gemeld worden, zijn dat werkelijk ziek geworden patiënten in hospitalen ofwel personen die positief op een Covid-test reageren?
  • Naast de dictatuur van de mondkapjes worden ook de bubbels verkleind: VUB-professor Dirk Devroey vraagt zelfs een volledige lockdown van Antwerpen.  Mark Van Ranst roept iedereen op niet naar Antwerpen te gaan.  Wil men werkelijk een hele stad platleggen als de belangrijkste economische bron van het land?
  • Er worden door gemeenten absoluut ongrondwettelijke besluiten genomen i.v.m. met de mondmaskerplicht en de -aanwezigheid in de centra: ik noem hier o.a. Deinze (CD&-V), Kortrijk (VLD) en Willebroek  (N-VA).

Dit past best in het plaatje dat Michaela Schippers en Ramon Bril (café Weltschmerz) bespreken onder de titel:   Een georkestreerde wereldwijde psychische gevangenis.

Het belangrijkste bezwaar tegen de dictatoriale maatregelen is echter dat Nederland helemaal slechts een fractie van de maatregelen treft; en betere Covid-cijfers heeft dan ons land.  Eén van de voornaamste redenen is dat het verzet in het vanouds vrijheidslievend land veel beter georganiseerd is en ook door academici gesteund wordt.

Wat we nu aan maatregelen meemaken in Vlaanderen maakt ons land tot een echte politiestaat.  En dan ben ik er nog van overtuigd dat een grote groep politiemensen helemaal niet gelukkig is met de permanente, op Noord-Korea lijkende,  staat van beleg.  Wanneer de vermetel getoonde beelden van de besmettingshaarden verleden week verschenen, kon ieder zien met kennis van demografie (bevolkingskunde) dat centra met allochtone bevolking de grote haarden waren!!!!  De Lügenpresse, met onze zenders VRT en VTM op kop, verzwijgen dit in alle talen.

We zijn wel akkoord dat deze crisis en pandemie niet is uitgelokt in ons land en dat de beleidsmakers veel geïmproviseerd hebben.    Maar intussen houden ze zich bezig met het inperken van vrijheden en uit angst en gebrek aan alternatief accepteren de mensen dat.

Het is belangrijk nogmaals de echte bronnen/uitbraakcentra van het virus te benoemen:

  • Ten eerste: het misselijk-makende Chinese communistische systeem.  Dit moet de wereldbevolking duidelijk maken welk een gestoord regime en ideologie deze communisten nastreven.  Vergeet het Tienanmen plein niet (Peking 3 en 4.juni 1989), met duizenden doden tot gevolg.  De huidige extreem-linksen willen hier ook zo’n regime, met weder-opvoedingskampen waar mensen zoals wij zeker zouden een plaatsje krijgen. 
  • Ten tweede: de stinkend rijke top van de wereld-economie, die al de hele wereld uitbuiten door hun neo-marxistische-libertair systeem.  Hier spreken we over mensen met namen als Bill Gates,  George Soros, de Rockefellers en andere Rothschilds.  Zij werken in samenspraak met de eerstgenoemde wereldmacht. Dat is wel duidelijk.

Ook duidelijk is dat Donald Trump niets onderneemt tegen deze schuldigen.  Hij is leider van die wereldstaat die de oogsten van de Syrische boeren door de luchtmacht laat vernietigen (ook van moslims), die goed bevriend is met premier Netanyahu en eigenlijk niets doet tegen de globale genocide tegen de christenen in de wereld (samen met de laatste paus Franciscus).

Zoals Willem Engel ook zegt in een filmpje op Weltschmerz is de bedoeling een onderdanige bevolking te creëren, d.m.v. de Covid-pandemie.  Maar zeker zo belangrijk zijn de ergerlijke beslissingen die op Europees vlak besloten zijn, stoemelings temidden van de hysterie.

Op voorstel van de Eurogroep en –raad gaat de Europese investeringsbank 200 miljard extra in de EU steken.  Bovendien is een opkoopprogramma goedgekeurd van max. 750 miljard voor opkoop obligaties overheden en bedrijven.  Deze maatregelen zijn beslist buiten de regels van het begrotingspact (Europese maatregegelen coronavirus).   Alleen een groep noordelijke landen heeft hevig verzet geboden, met Mark Rutte, maar is toch grotendeels overstag gegaan.  Dit gaan de Europese mensen moeten ophoesten en drastisch verarmen.

In Vlaanderen zijn mogelijk ook verzetshaarden tegen deze ongrondwettelijkheden  (pandemie en Europa); verzoek hiervan gegevens door te geven.  Zoals in Nederland en enkele noordelijke landen blijkt,  helpen verzetskringen wel en daarvoor doe ik het.

Want ik kan deze toestand enkel betitelen als een satanische smeerlapperij.  Niet een plaag van God is dit; wel van satans-aanbidders die de meest afgrijselijke rituelen op hun geweten hebben  (Bohemian Grove, voorbereiding alle wereldrevoluties door de Maçonnerie, documentaire gemaakt door Alex Jones).

Elke stem van vrijheid krijgt toch weerklank in het universum!

Jos Wouters, Boom, 26 juli 2020

Bronnen :

Junge Freiheit : Hoffnung für das Abendland: die Auferstehung.  Autor : David Engels.

De vier à vijf laatste YT’s van Robert Jensen.

The Satanic Wars have started.  Auteur: Vernon Coleman.(video)

Alternatiefnieuws.org

100 jaar geleden heette Van Ranst dr. Wise

1918 Flu Historical Image Gallery

Behalve één informatiefilm, die overleeft in het BFI Nationaal Archief, verschijnt de grieppandemie van 1918/1919 helemaal niet in de Britse film. (…) Geproduceerd onder auspiciën van Sir Arthur Newsholme, hoofd Medical Officer van het Lokaal Bestuur (LGB), kwam de film iets te laat om veel goeds te doen nadat de tweede golf van infecties in 1919 begon, en het werd niet breed verspreid.

De korte film bevordert het dragen van maskers, en het vertelt een heel bekend verhaal, zoals Dixon uitlegt: ′′De ‘dokter ‘ gebruikt het apparaat van een fictief verhaal waarin een nogal dim Mr Brown hoest en niest over collega ‘ s op kantoor en straat, voordat we verder gaan met het infecteren van 100 mensen in een theater (we zien een zeldzame vroege glimp van het Empire Leicesterplein, dat een musical vertoonde, The Lila Domino). Het loopt niet goed af voor Mr Brown, en een titel op het scherm bevat de grimmige totalen van doden in Britse steden, zoals we gewend zijn geraakt om vandaag te zien. Andere parallellen met de huidige situatie zijn griezelig: de premier, Lloyd George, net als Boris Johnson, lag dagenlang in het ziekenhuis met het virus, en een angstig land kreeg te horen dat het een tijdje ‘touch and go’ was.”

Meer info: History of 1918 Flu Pandemic

Moedermelk, vers uit het laboratorium…

Chemistry Drawings Free Vector | การทดลองวิทยาศาสตร์, พันธะเคมี ...

… omdat het goed is voor het milieu

Dat kleine kinderen in steden niet meer weten dat melk uit een koe, resp. geit, schaap, ezel, kameel… uit een “zoog”dier komt, mag niet verbazen. Zelfs de grote meerderheid van kalfjes weet het niet meer. Een kalfje dat nog màg zogen bij de moeder is een zeldzaamheid. De melk van de koe gaat immers rechtstreeks, via de zuiginstallatie naar een koeltank, de koelwagen, de melkfabriek. Elke liter telt. Voor zolang er nog melkvee-boerderijen geduld worden. We zien o.a. in Nederland dat de landbouw geterroriseerd wordt door de milieu-stasi en -geleide politici.

Dat in de toekomst ook moedermelk-zonder-moeder quasi in de rekken van de babyvoeding te koop zal worden aangeboden wist u allicht nog niet. Tenminste: als de plannen van Gates & co. gerealiseerd worden.

De voordelen van moedermelk, de eerste voeding van een zuigeling, zijn bekend. Moedermelk is perfect afgestemd op de behoeftes van een zuigeling en versterken diens afweersysteem. Ligt voor de hand, denkt u dan. Echter, steeds meer wordt een moeder die haar kind zoogt meewarig bekeken én liefst ergens verstopt. Alsof ze ergens vanuit de brousse hier terecht gekomen is, met alle primitieve gewoontes en gebruiken. Erger: een broussemama vindt dat ze pas écht geëmancipeerd is, als ze haar kind met het flesje surrogaatmelk voedt. Dat vrouwen ook een beroepsleven hebben heeft er alles mee te maken. En de drang naar vrijheid. En het schoonheidsideaal: wie wil er nu hangende borsten? Papa of de oppas, resp. kribbe, kan even goed het kindje voeden. Lekker makkelijk. Geen gedoe met lekkende borsten, afkolven, steeds paraat. Snel de nodige hoeveelheid poedermelk en water mengen, opwarmen en klaar.

De zuigelingenvoedingsindustrie zou naar schatting tegen 2026 wereldwijd een omzet van bijna 104 miljard dollar bereiken; in 2018: 45 miljard dollar.

Bill Gates heeft echter het gat in de markt ontdekt. Samen met co-investeerders heeft hij een fonds opgericht (… daar is hij goed in en wordt hij met de dag rijker door…) met de naam “Biomilq“… “human milk for babies“. Doel: de productie van “moedermelk” – niet in een moeder, maar wel in een laboratorium, lees melkfabriek. Het zou daarbij gaan om kunstmatige, uit borstcellen in het laboratorium gekweekte “moedermelk”. Gates wil hiermee de markt veroveren en duidelijk maken dat zijn gekweekte “moedermelk” milieuvriendelijker is dan de gebruikelijke poeder-babyvoeding. Boeren, let op uw zaak. De milieuwaanzin neemt nog toe.

Een niet te verwaarlozen toemaatje: de multi-geslachten-alles-kan-alles-mag-modificeerbare mens moet zich niet langer uitgesloten voelen. Ook hij/zij/het/x/? zal “moedermelk” (… moet die benaming dan niet ook aangepast worden? Suggestie… Gatesmelk???…) ter beschikking hebben om het nageslacht – met onze verontschuldigingen voor de woordkeuze – te voeden. Nog een doordenkertje: zal Gates zijn “melk” in verschillende kleuren aanbieden? Is de mengeling van de borstcellen wel multi-cultureel correct doordacht? Welke garantie krijgen bepaalde groepen over de religieuze dieetvoorschriften?

Baby Killer Scandal: War on Want Investigation into the Promotion ...

Bij Bill Gates is het altijd oppassen voor een dubbele bodem. In de 1970-er jaren, toen Nestlé de poedermelkvoeding in de ontwikkelingslanden aanraadde en het gebruik sterk toenam, stierven miljoenen zuigelingen aan ondervoeding en veroorzaakten zijn vaccinatiecampagnes veel miserie bij de bevolking.

Dreigt nu met de Ersatz-moedermelk een vervolg op de weldaden van “filantroop” Gates & co.?*

*Breakthrough Energy Ventures- Fonds (BEV): Mondiale groep, die “propere energie” financiert, met o.a. Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Richard Branson, George Soros en Mark Zuckerberg.

Rode loper bij de EU:

De volgende stap…

Wordt het cordon sanitaire heruitgevonden?


Onderzoekers Harald De Cauwer (UA) en Francis Somville (UA en KU Leuven) pleiten voor een strikte isolatie van besmette coronapatiënten in hotels en nieuwe opvangcentra. ‘We hebben dat met asielzoekers toch ook gedaan?’ Professor Erika Vlieghe vindt het medisch gezien een goed voorstel, maar twijfelt aan de haalbaarheid.

“Beschouw het als een extra vakantie… Bepaalde mensen houden zich niet genoeg aan de regels…Huur desnoods Center Parcs af…”

Juist. Kunnen ze daar binnen enkele dagen het Offerfeest vieren. Eid al-Adha, congé payé, tous ensemble. شكرا. Wat kan een mens nog meer verlangen? “Center Parcs zoals je gewend bent, maar dan net even anders”… Mét tijdelijke slachtvloer?

Lees: Onderzoekers pleiten voor ‘isolatiecentra’ voor coronapatiënten

Op algemene aanvraag…

… nogmaals de wijze raad van de man die niet van het scherm weg te slagen is. Wanneer zit hij eigenlijk nog eens in zijn labo? Wordt hij betaald voor elke sessie? Zien we zijn naam verschijnen als lijsttrekker op de PVDA-lijst bij de volgende verkiezingen? Of kiest hij voor een meer klassieke partij, waarbij een ministerportefeuille meer kans maakt? Hij heeft wel pech dat de EU-verkiezingen nog 4 jaar weg liggen. Een EU-publiek om te bespelen…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Groot feest voor de katholieke, Maronitische gemeenschap in  Aleppo.

Op maandag 20 juli 2020, feest van de profeet Elias, werd hun St. Eliaskathedraal plechtig heropend. Het is een 19e-eeuws heiligdom, gebouwd op de plaats van een 15e-eeuws kerkje. De kathedraal werd herhaaldelijk en grondig verwoest door terroristen gedurende de oorlog. Kerk in Nood, dat Syrië al met ‘n 38 miljoen dollar geholpen heeft, hielp ook hier stevig bij de reconstructie. De Maronitische aartsbisschop Yousef Tobji sprak over de zending van de christenen om daar te blijven. De apostolische nuntius en kardinaal Mario Zenari bracht de gelukwensen van paus Franciscus over. De groot Mufti, dr. Ahmed Badreddin Hassoun zei dat de oorlog wel gebouwen kan verwoesten maar niet het geloof. Aartsbisschop Yousef Matar van Beiroet bracht de boodschap over van de Maronitische patriarch en kardinaal Bechara Boutros Rai: christenen en moslims in Syrië, Libanon, Palestina en Jordanië zijn allen broeders en hebben eenzelfde zending! Er zijn in Aleppo nu nog ‘n 30.000 christenen terwijl ze voor de oorlog met 180.000 waren.

Het lijkt een onbeduidende gebeurtenis te midden van de voortdurende militaire, economische, politieke en religieuze oorlog die Syrië blijft verwoesten. Recep Tayyip Erdogan wil heel N. Syrië “zuiveren”van christenen en inlijven in zijn neo Ottomaans Rijk. Zijn oorlogen zijn een catastrofe, zijn partij AKP staat op instorten  en zijn economie is een mislukking. En toch,  met de omvorming van de Hagia Sofia tot moskee wil hij zich aanstellen als de wereldleider van de islam in navolging van sultan Mehmet die op dinsdag 29 mei 1453 de Hagia Sofia tot moskee verklaarde. Hiermee eindigde het Byzantijnse Rijk, gesticht door Constantijn de Grote op maandag 11 mei 330.

Vandaag wordt de Hagia Sofia weer voor het eerst als moskee (mis)bruikt. Ondertussen blijft het westen de terroristische aanslagen, de plunderingen, het verstikken van het volk en de bezetting van Syrië volop steunen. Maria Zakharova, Woordvoerster van het Russisch ministerie van buitenlandse zaken herhaalde donderdag nogmaals dat westerse landen de criminele club van de “Witte Helmen” nog steeds blijven steunen en hun terreurdaden bestempelen als humanitaire hulp. Het zionistische Israël blijft Syrië willekeurig bombarderen terwijl het Syrische leger de handen nog vol heeft met de bescherming en bevrijding van het Noorden.

De kracht van Syrië ligt in de overwegende vaste wil van het volk om met alle geloofsgroepen en etnische verschillen, harmonieus samen te leven. Ook de overgrote meerderheid van soennieten wil geen chaos of onderlinge strijd met christenen, sjiieten en druzen, wat het westen telkens weer tracht uit te lokken met behulp van de moslimbroeders.

Lees verder

We moeten vergeten wat en wie we ooit waren…

Begin 2021 zal in Seattle, in de Amerikaanse staat Washington, de eerste composteringsinstallatie voor menselijke lijken in gebruik worden genomen. Cyborgs, deels mens, deels machine, gecreëerd door genetische manipulatie en robotica: Hoort de toekomst hen toe? Neurotechnologieën die de menselijke geest beheersen, en kunstmatige virussen die angst en terreur veroorzaken onder de wereldbevolking. De mens als onderdeel van het internet? (… zie verwijzing onderaan)

Deze documentaire van “AmazingPolly” waarschuwt Kla.TV-kijkers voor dergelijke en andere hoog aangeschreven technologieën van deze “Brave New World”: fictie of realiteit? Polly st. George, op het internet bekend als “AmazingPolly” heeft, onder de titel “Ze haten ons”, een uitvoerige documentaire gemaakt over de zogenaamde technocraten en hun plannen voor de toekomst van de mensheid. Met technocratie wordt een sociaal of politiek systeem bedoeld waarin beslissingen over alle sociale en politieke problemen uitsluitend op basis van technische criteria en wetmatigheden worden genomen. De mens moet een constante component van het internet worden en dus digitaal stuurbaar en controleerbaar zijn, gelinkt aan het “internet der dingen”. Uiteindelijk moet de mens niet meer zichzelf toebehoren en vergeten wat hij ooit was en waarvoor hij is bestemd. Op basis van de video die Polly ons vriendelijk ter beschikking heeft gesteld, kunt u zich een eigen oordeel vormen of de uitspraken overdreven lijken, of dat de waanzinnige veranderingen inderdaad niet stap voor stap werkelijkheid worden!

Doden composteren of oplossen in zuur? Brussel maakt alternatieve lijkbezorging mogelijk

Of Mo’s onderdanen gebruik zullen maken van deze kringloopoplossing voor de overbodige aardebewoner??? Waarschijnlijk niet, vermits het zelfs voor de Alleswetende en Alleskunnende onmogelijk is uit compostdeeltjes terug een lichaam samen te tellen dat uiteindelijk met de ziel zal verenigd worden. We citeren uit De Islam over de Dood:

De dood is in de Islam geen eindpunt… Na de dood gaat de ziel naar een tussenwereld waar ze wacht… Op die dag zullen de zielen terugkeren naar het lichaam in het graf…

…De begrafenis: Het is belangrijk dat moslims begraven worden op een islamitische begraafplaats; niemand mag gecremeerd worden, zelfs niet als de overledene het gevraagd had. De diepte van het graf komt overeen met de hoogte van de borstkas van een man. Na het graafwerk wordt onderaan een uitholling gemaakt in de richting van Mekka. Bij plaatsgebrek graaft men een gleuf waarin de dode op zijn rechterzijde wordt gelegd, met zijn gezicht naar Mekka. Dan worden de knopen van stukken stof waarin de dode gewikkeld is, losgemaakt, maar zodanig dat er geen aarde de dode kan bereiken. De overledene wordt met zijn voeten schuin naar beneden en zijn hoofd schuin naar boven neergelaten in het graf. Hij of zij wordt op zijn of haar rechterzijde, met het gezicht naar Mekka in de uitholling gelegd waarbij de rug wordt ondersteund door de aarde. Vooraleer men het graf sluit, wordt het driemaal met twee handen vol met water besproeid. Het graf wordt met aarde verhoogd zodat men het ziet en het mag dan niet vertrapt worden…