Amish bevolking be’leeft’ corona op hun eigen manier

U kent hen wel, de Amish, die door de westerse ontwikkelde landen, beschouwd worden als een achterlijk volkje. Ze leven op hun eigen manier: zonder tv, elektriciteit of auto’s, zonder westerse invloeden. Een godvruchtige, wereldvreemde samenleving.

Ook daar kregen ze te maken met het coronavirus, maar gingen er heel anders mee om dan wij hier (moeten doen). Een woordvoerder vat het als volgt samen:

Er zijn drie dingen waarvan Amish niet houden, en dat zijn:

  • de overheid – ze willen met de overheid niets te maken hebben
  • het onderwijssysteem van de overheid – ze sturen hun kinderen niet naar publieke scholen
  • het gezondheidssysteem van de overheid

Tegen die drie dingen strijden we voortdurend. Samengevat zijn die drie dingen dat wat covid-19 is.

Verleden jaar was er een korte quarantaineperiode. En vervolgens kozen de Amish voor hun eigen weg. Het begon met een religieuze viering bij een feestdag in mei. Bij de communie drinken ze allemaal wijn uit dezelfde beker. Als er eentje besmet wordt, worden we allemaal besmet. Iedereen kreeg het coronavirus.

Ze ontkenden het bestaan niet, maar boden er het hoofd aan. Het is erger niet te kunnen werken dan te sterven. Alles sluiten, ons verbieden naar de kerk te gaan, niet met de familie samen te kunnen komen, onze ouderen niet te kunnen bezoeken in het ziekenhuis, te moeten stoppen met werken… Het is tegen alles waarin we geloven. Men wil onze cultuur helemaal veranderen door te doen zoals zij probeerden voor te schrijven verleden jaar. En dat gaan we niet doen… “

Een expert over de Amish, getuigt dat tegen midden mei 2020 alles terug normaal zijn gangetje ging bij de Amish. En ziekenhuizen worden vermeden. Sommige Amish weigeren gewoon naar een ziekenhuis te gaan. Zelfs toen ze erg ziek waren. Want dan zouden ze geen bezoek mogen ontvangen en het is voor hen belangrijker bij het ziek-zijn, zelfs heel erg-ziek zijn, thuis te kunnen blijven omringd door vertrouwde personen, i.p.v. in isolatie in een ziekenhuis.

En dan kwam het “ontstellend” nieuws – ontstellend voor de politiek en farmaindustrie – nl. dat de Amish gemeenschap in maart 2021 de kudde-immuniteit bereikt had, m.a.w. dat een overgroot gedeelte van de gemeenschap besmet was geweest en bijgevolg nadien immuun.

Er wordt sowieso aan getwijfeld, want de Amish willen niet getest worden. Hun stelling: “Ik ben ziek, ik weet dat ik ziek ben, d’r moet me niemand anders vertellen dat ik ziek ben… ” of hun bezorgdheid dat bij een positieve test zij zullen beperkt worden in dat wat ze (willen) doen.”

De Amish woordvoerder vult aan: “We willen de cijfers niet zien stijgen want dan zouden ze (… de overheid) nog meer zaken gaan afgrendelen. Wat is dan het voordeel van de test?”

Afsluitend: er is één ding duidelijk, nl. dat er niet méér doden vastgesteld worden bij de Amish gemeenschap dan in plaatsen die in lockdown gingen.

Op de vraag of de Amish volwassenen het vaccin kregen, zijn er naar verluidt geen cijfers bekend, maar men gaat er vanuit dat het slechts om een zeer klein aantal zal gaan. En… enigszins spottend… ze zijn dankbaar dat de omringende bevolking hun vaccin kregen en een masker dragen… En neen, zegt de Amish woordvoerder, we willen geen vaccin. We kregen allemaal het covid-virus, waarom zouden we ons dan laten inenten? Toen iedereen rondom ons tot stilstand kwam, dan begonnen wij pas te lopen, we verdienden meer geld dan ooit tevoren. En het kan ons geen barst schelen dat de wereld het met onze aanpak niet eens is… we hebben immers onze kudde-immuniteit.”

“Mirakel in Japan”

Enkele dagen na de publicatie van het artikel onderaan, wordt dit nu – eindelijk – ook opgepikt. Neen, niet door de nullen- of kleuterzender, maar door een arts die regelmatig rapporteert op de sociale media en YouTube, dr. John Campbell. En hij geeft er visuele uitleg bij.

Hij stelt vast dat in Japan de torenhoge coronagrafiek 12 dagen na de Ivermectine*-behandeling daalt en blijft dalen. Een reactie van een videokijker:

I’ve been living in Japan for quite a long time now and I wonder that the Japanese miracle is overlooked by so many people. Why isn’t it more discussed in the media? Genetics might be one answer to the question how the drop in cases was possible. Other factors might be the Japanese diet and the extremely low obesity rate in Japan. And as Japan’s measures against virus spreading have been very soft during the whole pandemic we might have had a high rate of asymptomatic infections and as a result a high level of immunity.

Ik woon sinds een behoorlijk lange tijd in Japan en ik vraag me af waarom het Japanse mirakel genegeerd wordt. Waarom wordt er niet meer aandacht aan besteed in de media? Genetica kunnen het antwoord zijn waarom het aantal besmettingen daalde. Andere factoren zouden de Japanse voedingsgewoontes en het zeer lage aantal personen met een overgewicht in Japan kunnen zijn. En daar de Japanse maatregelen tegen het virus eerder beperkt bleven gedurende heel de pandemie, zou het kunnen dat we een hoog aantal asymptomatische besmettingen hadden en bijgevolg een hoge immuniteit.

Onze redactie probeert dit verder op te volgen.

*Ivermectine: wordt o.a. voorgeschreven door een dermatoloog in een zalf “Soolantra” tegen rosacea en door een dierenarts als middel tegen parasieten.

Het EMA heeft ivermectine als behandeling tegen covid-19 (nog) niet goedgekeurd.

Zogezegd

„Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein.“

“Waarschijnlijk zal tegen het einde van de winter praktisch iedereen in Duitsland gevaccineerd, genezen of gestorven zijn*.”

dixit Duitse federaal gezondheidsminister Jens Spahn (CDU) – 22.11.21 (…)

*waarbij hij niet nader inging op de doodsoorzaak…

“Experten” en politici krijgen ruggendekking door juristen

Politiek Duitsland kijkt bewonderend naar Oostenrijk en overweegt een zelfde tactiek toe te passen. Of – om het met een Duits gezegde uit te drukken:

De voorstanders van een algemene vaccinatieplicht tegen het coronavirus krijgen nu ook ruggendekking door juristen. Gerenommeerde juristen vinden dat die in overeenstemming is met de grondwet. In Oostenrijk is het vanaf februari zo ver: verplichte vaccinatie… zo niet… belangrijkje burgerrechten kwijt. Meerdere premiers van de Duitse Länder zijn eveneens voorstander.

De regeringsleiders van Baden-Württemberg en Beieren, Winfried Kretschmann (Grüne) en Markus Söder (CSU) schreven in een gezamenlijk opiniestuk in de “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (dinsdag):

"Een vaccinatieplicht is geen inbreuk tegen de vrijheidsrechten.  Integendeel, zij is een voorwaarde opdat we onze vrijheid terugwinnen." 

Dàt hebben we hier in dit onzalige land ook – zelfs meermaals – gehoord…

Volgens beide heren en hun raadsmannen is dit helemaal in lijn met de grondwet. Er bestaat immers ook een vaccinatieplicht tegen mazelen. Een soortgelijk instemmend geluid van Hessens regeringsleider Volker Bouffier (CDU), Schleswig-Holsteins baas Daniel Günther (CDU) en Sachsen-Ahlts’ Reiner Haseloff. Hendrik Wüst (CDU) van Nordrhein-Westfalen wil dat dit eerst grondig onderzocht wordt. Stadstaat Bremens leider Andreas Bovenschulte (SPD) vindt dat de vaccinatieplicht te laat komt om de vierde golf op te houden, maar houdt alle opties open “voor de toekomst”.

Antistemmen uit het Saarland door premier Tobias Hans, gezondheidsminister Jens Spahn en FDP-fractie vice-voorzitter Michael Theurer.

Een algemene vaccinatieplicht tegen het coronavirus zou volgens specialist staatsrecht Ulrich Battis, verbonden aan de Humboldt Universiteit, Berlijn, gedekt worden door de grondwet en verwees naar art. 2 die de bescherming van andere mensen bepaalt. “De persoonlijke onaantastbaarheid, eveneens bepaald in art. 2, wordt dan ondergeschikt.”

Prof. Hinnerk Wißmann, specialist bestuursrecht, verbonden aan de universiteit Münster, vindt dat “de vaccinatieplicht het mindere kwaad is t.o.v. het alternatief, een eindeloze lockdown-herhaling”. En prof. Uwe Volkmann, publiek recht aan de Goethe-univ. Frankfurt, meent dat “de ingreep minder zwaar is dan de in het andere geval nodige vrijheidsbeperkingen”.

Prof. Franz C. Mayer, eveneens professor rechten, is het met b.g. “rechtsgeleerden” eens: “de vrijheid van het individu stopt daar waar vrijheid en gezondheid van anderen in gevaar komen – en dat is hier het geval als de vaccinatiecampagne niet lukt.” Mayer voegde er spitsvondig aan toe dat het om een vaccinatieplicht en niet om een vaccinatiedwang gaat.

Immers… voor vaccinatieweigeraars zou een boete of een wettelijke regeling zoals het verlies van de wettelijke ziekteverzekering een mogelijke piste zijn… Maar niemand zou in de gevangenis belanden of door de politie – met geweld – afgehaald worden!!!

Allgemeine Impfpflicht vom Grundgesetz gedeckt sagen Experten – FOCUS Online

Geen vaccinatie, grote gevolgen

Gisteravond lang telefoongesprek gevoerd met jeugdvriend uit Karinthië. Hij voelt zich een uitgestotene. Hij wilde zich na lange tijd weigeren dan toch laten vaccineren. En neen, niet plotseling omwille van de huidige strenge dictatuur in Oostenrijk, maar wel om zijn (klein)kinderen gerust te stellen en bij hen op bezoek te kunnen gaan. Deze zomer trok hij dus naar een vaccinatiecentrum, na eerst een afspraak gemaakt te hebben. Daar werd hij door een veiligheidsagent (zoiets als Securitas) bijna hardhandig verwijderd omdat hij geen officiële uitnodiging / bevestiging afspraak bij zich had. Argumenteren dat hij in de afsprakenlijst stond, hielp niet. Blijkbaar wordt de coronabureaucratie in het land b veel efficiënter gehandhaafd…

Terug naar huis. Afspraak met huisarts die – naar verluidt – dan wel de prik zou zetten. Daar aangekomen bleek de voorraad vaccins uitgeput, maar de arts raadde hem in elk geval eerst een volledig gezondheidsonderzoek aan. Zo gezegd, zo gedaan. Hartfunctie, bloed- en urineonderzoek. Onze vriend heeft zo’n 15 jaar geleden een zeer ernstig hartfalen gehad. Werd zelfs met een helikopter naar een Duitse universiteitskliniek overgevlogen. Zweefde tussen leven en dood. Zware open-hartoperatie. Wekenlange coma. Waarschuwing nooit meer te vliegen, te reizen, te skiën of andere inspannende sporten uit te oefenen.

Het medisch onderzoek toont aan dat hij het goed maakt, zijn hart en longen naar behoren functioneren, geen overgewicht, geen hoge bloeddruk, goede bloedsomloop, leverfunctie e.d., geen diabetes… maar… de b.g. voorschriften i.v.m. met zijn hart blijven onverkort geldig.

En, daar bovenop, uitdrukkelijk verbod van covid-19-vaccinatie!

Hij krijgt echter geen enkel bewijs van deze diagnose / verbod / aanbeveling.

Bijgevolg: hij wil zich nu niet meer laten vaccineren en werd automatisch een paria van en in de Oostenrijkse samenleving. Intussen: toevallig tand afgebroken. Na lang aarzelen en heel wat aandringen wordt hij toch behandeld door de tandarts. Heel het hierboven aangehaalde verhaal uit de doeken gedaan. Maar verder moet hij in zijn huis aan de Wörthersee leven als op Molokai. Geen fysische contacten, slechts bezoek aan arts, apotheker, voedingswinkel en een wandeling met zijn hond. Verder is alles verboden.

En een bewijs dat hij van vaccinatie vrijgesteld is kan hij op geen enkele manier aanvragen of bevestigd zien. Sinds zijn boven beschreven hartkwaal mag hij niet meer aan het stuur van een auto plaats nemen. En sinds de coronadictatuur mag hij de bus of de trein niet meer nemen om zijn kinderen (of vrienden), die niet in de buurt wonen te bezoeken. Op Heiligabend is hij jarig en waarschijnlijk zit hij dan in z’n eentje naar de tv te staren. En dan ziet hij de honderden, duizenden asielzoekers zijn mooie land binnendringen. Zonder paspoort, zonder diploma, zonder vaccinaties. En die kunnen zich wel ongehinderd bewegen in de Oostenrijkse maatschappij. Zo niet, wordt er onmiddellijk een beruchte inwoner van Braunau am Inn aangehaald…

Corona-logica anders bekeken

Had de overheid in de oproepingsbrieven overigens niet vermeld dat je dankzij het vaccin NIET ziek zou worden? Nadien werd het dat je wel nog ziek kon worden, maar niet ernstig ziek. Nu gaat het nog slechts om een statistisch kleinere kans om ernstig ziek te worden. Als de beweringen van de overheid hadden geklopt, zouden die ongevaccineerden op de IC ook geen onoverkomelijk probleem hebben gevormd.

FACTCHECK: Nee, het is geen “feit dat objectief en statistisch vast staat“ dat “de helft van de covidpatiënten op intensieve zorg niet gevaccineerd is” en dat “50 procent van de beschikbare bedden op intensieve zorg wordt bezet door een minderheid van 10 procent van de bevolking”, zoals deze man (*zie onderaan) beweert.

In Vlaanderen is 93% van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. De groep van de volledig gevaccineerden is in Vlaanderen dus 13,29 keer groter dan de groep mensen die geen vaccin of slechts één dosis hebben gekregen. Dat wil zeggen dat je maar aan 50% niet of niet volledig gevaccineerden op de intensieve zorg kan komen indien de kans om als niet of niet volledig gevaccineerde te worden opgenomen op intensieve zorg eveneens 13,29 keer groter is dan als volledig gevaccineerde.

Dat laatste is voor geen enkel leeftijdssegment van de volwassen bevolking het geval. Volgens recente cijfers van de Risk Assessment Group, die betrekking hebben op de periode van 1 tot en met 14 november, is het verschil het grootst voor de zeer ruime categorie 18-64 jaar (factor 10,63) en het kleinst voor de categorie 85+ (factor 1,75). In de leeftijdsgroep 65-84 jaar gaat het om een factor 4,98.

Dat het niet klopt dat van de COVID-patiënten op intensieve zorg 50% niet gevaccineerd is, blijkt ook uit het wekelijks epidemiologisch bulletin van Sciensano van 19 november 2021. Daarin staat het volgende te lezen:

“In de periode van 1 tot en met 14 november 2021 werden in België in totaal 526 mensen opgenomen op intensieve zorg voor COVID-19. Onder hen waren er 185 niet gevaccineerd, 9 gedeeltelijk, 262 volledig, en de vaccinatiestatus werd niet gerapporteerd voor 70 van hen.”

Dit betekent dat er van de 526 in die periode op intensieve zorg opgenomen COVID-patiënten 35,17% totaal ongevaccineerd was. Zelfs in de onwaarschijnlijke veronderstelling dat die 70 personen van wie de vaccinatiestatus niet werd gerapporteerd, volledig bestaat uit niet-gevaccineerden, kom je niet aan 50% niet-gevaccineerde COVID-patiënten op intensieve zorg.

Ten slotte behoren tot de niet-gevaccineerde personen die op intensieve zorg worden opgenomen, ongetwijfeld ook personen die wegens hun gezondheidstoestand niet MOCHTEN gevaccineerd worden. Deze personen zouden eigenlijk niet mogen worden meegeteld, aangezien zij sowieso een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden van COVID.

Eerst was het veronderstelde feit dat een gespotene niet besmet noch besmettelijk kon zijn, daarna viel al het woordje besmettelijk weg om uiteindelijk na nog veel tussenstappen te eindigen bij : ja oké, eigenlijk zijn ze even besmettelijk. 

*VRT-radiostem Chris Van den Abeele richt zich in een open brief tot vaccinweigeraars: ‘Beseft u dat dit voor anderen kwestie van leven of dood is?’: kankerpatiënt Chris Van den Abeele schrijft vaccinweigeraars een brief | De Morgen

Met dank aan Irnerius Aestatis

Coronastreep door immigratiedebat

We vreesden het al: de coronamaatregelen maken het geplande debat van De Debatclub onmogelijk. We kregen van de inrichters onderstaande boodschap:

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,
 
De vierde golf speelt u al dagen parten, ons dus ook.   We zagen heel erg uit, na een lange tijd omwille van corona, naar een nieuwe Debatclubavond met achter de tafel Sammy Mahdi, staatssecretaris, en Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang.   De resem maatregelen die intussen genomen is, verknalt die herneming. Men verplicht de organisatoren op te treden als politieagent en pasjes te controleren. Voorts moeten we gemondmaskerd en op “propere” afstand van mekaar zitten.   Voor een debat met deelname van het publiek, onze traditie, is dit onbegonnen werk.
We beloven u een herkansing: uitstel en GEEN AFSTEL. We hebben serieuze beloften van de beide discussianten dat ze bij De DEBATCLUB de confrontatie willen aangaan.   Vuurwerk met vertraging omwille van corona.    
Tot binnenkort,   Namens de grootste DEBATCLUB van Vlaanderen,
Hugo Broeckaert, Frans Crols.  
N.B. Het buitengewoon groot aantal deelnemers aan het diner zullen per direct terugbetaald worden.
 
Meer info over de debatclub: www.debatclub.org

Heel het firmament van de Vlaamse Beweging ligt noodgedwongen stil. De Vivaldisten kijken ernaar en wrijven verheugd in hun handen. We hopen dat De Debatclub opnieuw kan bewijzen dat de Vlaamse overlevingsdrang groter is dan de belgicistische uitdooftactiek.

Ter herinnering: Drie jaar geleden kruiste Tom Van Grieken met de toenmalige asielsecretaris Theo Francken de degens. De aanleiding was het beruchte Marrakech-immigratiepact waarbij de N-VA op het laatste nippertje – dankzij de druk van het VB – het geweer van schouder wisselde. Altijd nuttig om het nog eens te bekijken, te beluisteren én vooral te onthouden:

Dit zult u dus vrijdag noodgedwongen moeten missen:

“Wie die Faust aufs Auge”

U moet ons verontschuldigen, dit kunnen we onmogelijk vertalen. We konden bijgaand filmpje echter niet laten liggen, want dit staaltje humor past bij de huidige toestand, zoals Martin Luther refereerde naar de geweld(loosheid) in zijn tijd, “Das passt wie die Faust aufs Auge”.

U kan de ondertiteling en geautomatiseerde vertaling inschakelen, maar we vrezen dat u er niet veel wijzer zal door worden…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden

Nadat we de Eucharistie voorstelden als alomvattend mysterie, als “omvorming” en als “eenwording”, kijken we nu naar de Eucharistie als navolging.

Jezus vraagt dat wij Hem navolgen, nl. dat we doen en leven zoals Hij. Tijdens het Laatste Avondmaal zegt hij uitdrukkelijk: “doet dit tot mijn gedachtenis”. Vanaf dat ogenblik begonnen christenen over de gehele wereld de Eucharistie te vieren. Geen enkele wereldse macht of vervolging was in staat de viering van de Eucharistie wereldwijd te stoppen (zoals het nu bijna lukte!). En ze zal blijvend gevierd worden tot het einde der tijden. Toch is er nog een ander aspect. Jezus vraagt niet alleen Hem na te volgen door deze ritus te vieren, maar ook om de betekenis daarvan te beleven, nl. de gave van zijn leven, zijn nederige dienstbaarheid in vrijheid en liefde. We beschouwen nu de eucharistie vanuit dit gezichtspunt en noemen haar “het charisma van de voetwassing”.

Jezus navolgen betekent naast het liturgisch vieren ook het werkelijk leven zoals Hij. Deze twee aspecten worden als het ware voorgesteld enerzijds door de evangelisten Matheus, Marcus en Lucas en anderzijds door Johannes. Terwijl de Evangeliën Matheus, Marcus, Lucas, (die “synoptisch”, ‘in één blik’ kunnen gelezen worden) de instelling van de Eucharistie uitdrukkelijk weergeven, doet Johannes dit niet op die wijze. Hij heeft uitvoerig in hoofdstuk 6 aan het woord gelaten om uit te leggen dat het noodzakelijk is zijn Bloed te drinken en zijn Vlees te eten. Verder beschrijft Johannes met de nauwkeurigheid van een ooggetuige hoe Jezus die vrijdagmiddag sterft op het Kruis, juist op het ogenblik dat in de tempel de lammeren werden geslacht. Volgens joods gebruik mochten er van het paaslam geen beenderen worden gebroken (Exodus 12, 46). Welnu, van de twee medegekruisigden werden de beenderen  toen gebroken maar van Jezus niet. Een soldaat doorstak zijn zijde en er kwam water en bloed uit, wat door de kerkvaders zal toegepast worden op de sacramenten van het doopsel en de Eucharistie. Als ooggetuige voegt Johannes er uitdrukkelijk bij dat het gebeurd is om het voorschrift omtrent het paaslam te vervullen: “Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld” (Johannes 19, 36; Exodus 12, 46). “Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest (Grieks: paradoken to pneuma = Hij gaf de geest door)”. Zo is Jezus hét Paaslam geworden, eens en voor altijd. Zijn sterven op het Kruis is de vervulling van het joodse paaslam, Hij is het altaar, Hij is de Hogepriester, Hij is de tempel, Hij is het nieuwe “heilige der heiligen”, terwijl het oude voorhangsel middendoor scheurde (cfr Mattheus 27, 51).

Wat wij hier nu willen overwegen is het feit dat Johannes, weer met de nauwkeurigheid van een ooggetuige, de voetwassing heeft beschreven. De andere evangelisten hebben de nadruk gelegd op “het breken van het brood”. Dit is voor hen het gebaar geworden waarin ze het levensoffer, de Eucharistie van Jezus herkenden. Hij brak niet de anderen, Hij brak zichzelf. Voor Johannes echter is de voetwassing het teken geworden van de Eucharistie, Jezus’ totale gave van zichzelf.

Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe (Grieks: eis telos = tot het einddoel, de voltooiing)” (Johannes 13, 1). Dan geeft Johannes nauwkeurig weer hoe het gebeurd is. Jezus legt zijn bovenkleed af en omgordt zich met een linnen doek. Hij giet water in een wasbekken, begint de voeten van zijn leerlingen te wassen en met het doek waarmee Hij omgord is af te drogen (cfr Johannes 13, 4-5). Het wassen van de voeten was een welgekomen verfrissing in Jezus’ tijd. Mensen liepen in open sandalen of blootvoets op de zandwegen waarop ook de schapen en de geiten liepen en hun uitwerpselen achter lieten. De beste verfrissing die men iemand kon aanbieden was de voetwassing. In het Romeinse Rijk was dit evenwel niet het werk van een vrije burger en zelfs niet voor een man. Voor een Romein was handwerk een oneer. En het wassen van de  voeten was een werk voor slavinnen. Dat Jezus de voeten van zijn leerlingen wast, werd als aanstootgevend beschouwd. Het meest kenmerkende is dat Jezus zich neerbuigt tot op de grond voor elk van zijn leerlingen. Dan zegt Hij: “… als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb” (Johannes 13, 13-15). Paulus zal dit in een mooie hymne uitzingen: “Hij die bestond in goddelijke majesteit … heeft… het bestaan van een slaaf aangenomen… Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis… Daarom heeft God Hem hoog verheven…” (Filippenzen 2, 6-11).

Jezus wil ons hiermee een voorbeeld nalaten opdat ook wij “elkaar de voeten wassen” (Johannes 13, 14). Zo zal deze voetwassing het teken zijn van de christelijke levensstijl: dienstbaarheid door zichzelf te geven in nederigheid en liefde. Dit wordt als levensstijl gevraagd aan alle christenen maar toch bijzonder aan hen die in gezag gesteld zijn. Oversten en gezagsdragers zijn er op de eerste plaats niet om de anderen een bolwassing te geven maar om hen te dienen! Dit kan uiteraard ook samen gaan.

Tot slot nog dit belangrijk onderscheid. Nederigheid wil niet zeggen klein zijn of zichzelf klein voelen, maar wel zich klein maken. Goede mensenkennis leert ons dat we de neiging hebben ons des te meer aan te stellen in de mate dat we het besef verliezen van onze eigen menselijke waardigheid. Wanneer anderen ons vernederen en we bewaren zelf het besef van onze waardigheid, geraken we niet zo gemakkelijk ons evenwicht kwijt. Verliezen we dit besef, dan hebben we  de neiging om met geweld en hoogmoed te reageren. We zouden dan beter tegen onszelf zeggen:  “Maak je niet zo groot, want zo klein ben je niet!” Welnu, Jezus voelde zich niet klein en was niet klein. Hij openbaarde zich geleidelijk als de Gelijke met God. Gedurende zijn openbaar leven is Jezus nog voorzichtig omdat er een groot gevaar was dat de joden Hem als een aardse koning en heerser zouden zien. Vlak voor zijn veroordeling zal Hij in alle openheid getuigen. Tegenover de hogepriester vindt Hij het niet de moeite om te antwoorden op de beschuldigingen, maar wanneer Hem gevraagd wordt of hij de Zoon van God is zal Hij hiervan met volle kracht getuigen (cfr. Mattheus 26, 64). En Hij wist dat dit zijn Kruisdood zou inluiden. Welnu, Jezus vraagt ons dat wij van Hem de nederigheid van hart leren (Mattheus 11, 29) . Dit betekent zichzelf daadwerkelijk klein maken om anderen te dienen. Wat heb ik in mijn lang priesterleven mooie Witte Donderdag vieringen met voetwassing mogen beleven! Toch denk ik dat de moeder, die ik ontmoette en die dag na dag haar verlamd kindje liefdevol verzorgde, een nog rijkere viering realiseerde. Dit is “het charisma van de voetwassing” beleven, Jezus navolgen en “Eucharistie” worden.

P. Daniel

Volgende week vrijdag stuur ik geen bericht. Dan wordt fr. Jean door onze bisschop Mgr Jean Abdo Abach tot diaken gewijd  in de Grieks-Melchitische kerk. Het relaas hiervan hopen we de week daarop te geven.

Flitsen

Zaterdagavond houden we meestal recreatie met een overweging over de Apocalyps, de afscheidsrede van Jezus uit het Johannesevangelie, het Onze Vader… vanwege moeder Agnes-Mariam. Dit keer zaten we in de grote zaal van de nieuwbouw waar de humanitaire hulp wordt opgeslagen.

Lees verder