Zogezegd

Afbeeldingsresultaat voor bruxellistan

“Quid Brussel? Vlaams Onafhankelijkheidsstreven zal een koele confederalistische dubbelverhouding met de Brusselse nabuur en tegelijk zijn eigen hoofdstad Allochtonië moeten ontwerpen.”

Gerolf Annemans reageerde met b.g. citaat op:

Brusselse PS muteert

Verschuivingen in de Brusselse Parti Socialiste kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De Vlaamse partijen kunnen die gedaantewisseling maar beter op de voet volgen.

Laurette Onkelinx treedt eindelijk terug als voorzitter van de Brusselse PS. De strijd om haar opvolging wordt in Vlaanderen nauwelijks gevolgd. Toch is het politiek belangwekkend wat zich in de Brusselse PS afspeelt. Niet alleen voor de ontwikkelingen in de PS, maar ook voor de communautaire verhoudingen.

Het opmerkelijke aan de opvolgingsstrijd die op 20 oktober wordt beslecht, is dat de twee kandidaten voor haar opvolging een migratieachtergrond hebben – Franstaligen hebben het heel politiek correct over kandidaten ‘issus de la diversité’. Het gaat om Ahmed Laaouej, burgemeester van Koekelberg, Kamerlid en begrotingsspecialist, en Rachid Madrane, voorzitter van het Brussels Parlement en gewezen gemeenschapsminister. Beiden hebben Marokkaanse roots…

… En de cijfers liegen er niet om. Afgaand op de familienamen hebben 108 van de 166 PS-gemeenteraadsleden in het Brusselse een migratieachtergrond. Van de 202.771 voorkeurstemmen die bij de jongste verkiezingen op de PS werden uitgebracht gingen er 140.423 naar kandidaten van allochtone origine. Wat neerkomt op liefst 71,29 procent van de stemmen, berekende Hermanus. En dat stemt de PS-veteranen heel onwennig. Zij hebben het, al dan niet openlijk, over een machtsovername door de allochtone kiezers die met hun blokstemmen de Brusselse PS overeind hielden….

Lees heel het opiniestuk van Rik Van Cauwelaert bij De Tijd.

Notre Dame voor beginners

Beveiliging???

Benjamin Mouton, voormalig architect en verantwoordelijke voor de N.D. tot 2013, heeft zo zijn mening: “De brand kan niet veroorzaakt zijn door een kortsluiting, door een eenvoudige losstaande storing. Er is een ware warmte-ontlading nodig bij het begin (van de brand) om een dergelijke ramp in gang te zetten. Eik (refererend naar de 800 jaar oude eiken gebinte) is een zeer (vuur)bestendige houtsoort.”

Verrijking slaat toe in steden

Neem nota van de poco woordkeuze “uitdaging” i.p.v. “problemen

Sterke bevolkingsgroei en trage inkomensgroei brengt 18 gemeenten voor “grootste uitdaging”
Ze hebben de afgelopen jaren een sterke bevolkingsgroei gekend in combinatie met een trage groei van inkomens, terwijl hun bevolking al een lage inkom hadden. Antwerpen en verschillende Brusselse gemeenten behoren tot die groep.
De vraag naar openbare diensten is er groot, terwijl de beschikbare financiële middelen er schaarser geworden zijn. Bovendien is er ook een verslechtering van de sociaaleconomische omstandigheden in vergelijking met het nationale gemiddelde, klinkt het.  Lees meer…