Pedagogische pareltjes

Een greep uit niet-confessionele zedenleer 6de leerjaar lager onderwijs – een school ergens in de Antwerpse Kempen

Evaluatieblad derde trimester, beoordelingen in te vullen door leerling en leerkracht, van te weinig, gaat wel, tot zeer goed

Thema: Gender in de blender

  • Ik kan stereotype denkbeelden kritisch benaderen en beseffen dat er geen ‘juiste manier’ is om een jongen of een meisje te zijn
  • Ik kan in eigen woorden de termen ‘gender’, ‘sekse’, ‘genderidentiteit’, ‘genderexpressie’ en ‘transgender’ uitleggen.
  • Ik ben bereid om mezelf en anderen de kans te geven om een fijne zoektocht naar zichzelf te beleven en er op een respectvolle manier mee om te gaan.

De kinderen uit verre landen, die hier aangespoeld werden, missen deze pareltjes pedagogie. Zij volgen uiteraard geen zedenleer maar de oud-vertrouwde godsdienst uit hun herkomstland. Zij kunnen bijgevolg geen “fijne zoektocht” ondernemen naar wat de westerse maatschappij hen zoal als geslachtencocktail te bieden heeft.

“Jongeren” werden “gemoederen”…

… en “controle” werd “sfeerbeheer”

DS zet in op politiek-correct taalgebruik. We citeren een stukje; de rest zit achter een betaalmuur. Doe niet de moeite de kwaliteitskrant te kopen… u verneemt jaar na jaar sowieso hetzelfde.

“Als de temperaturen stijgen, verhitten de gemoederen op zwemplekken

Verstrengingen in de toegangsregels worden stilaan de regel op de Vlaamse openluchtzwemplekken. In De Blaarmeersen in Gent probeert men de vrede te bewaren met ‘sfeerbeheer’.”

2021… zelfde “gemoederen”, zelfde problemen

Tot in Pakistan is Geert Wilders bekend… met alle gevolgen van dien

U zal zich de fatwa herinneren die tegen Salman Rushdie uitgesproken werd omwille van zijn boek ‘Satanic Verses’ of De Duivelsverzen in het Nederlands… Nu dus ook tegen Geert Wilders.

En de Tunesische president Saied wordt met de dood bedreigd omdat hij in de nieuwe versie van de grondwet, waarover de bevolking in een referendum mag beslissen, geen verwijzing naar de islam wil opgenomen zien. https://english.alarabiya.net/News/north-africa/2022/06/24/Tunisia-s-interior-ministry-confirms-threats-to-President-Saied-s-life-foils-attack

Zie vorige berichten hierover: Een seculier Tunesië? (2) | Golfbrekers (klik onderaan voor (1)

Er worden meer boeren verdreven dan illegale tafelschuimers

Nederland: Volgens de laatste opiniepeilingen van Maurice de Hond heeft de stikstofwaanzin politieke gevolgen. De bevolking is het duidelijk niet eens met de aanpak van de door de EU gestuurde Nederlandse regering o.l.v. premier Rutte.

De Boer Burger Beweging (kort: BBB) stijgt snel:

Enkele tussenkomsten in het parlement:

Regenboogvlag heeft een probleem… te klein!

De wereld kijkt met grote ogen naar de bevlagging in het centrum van Londen. Alsof Londen zich verzet tegen een Blitzkrieg van normale hetero mensen. De Australische redactie vraagt zich af waarom. Het zou naar verluidt de meest inclusieve vlag ter wereld zijn. Als er intussen nog nieuwe geslachten ontdekt worden, dan moeten ze er wimpels aan hangen. Zou de Queen al een passende hoed gekocht hebben?

“Er worden blijkbaar ook driehoeksmensen opgenomen. En die cirkel dan? Eigenlijk weet niemand wat de betekenis ervan is. Gewoon ondergaan. Geen vragen stellen. Gewoon erin geloven en de regenboogwaanzin volgen. Er hangen er meer dan de nationale vlag. Homo’s en lesbiennes zouden ca. 2 à 3% van de bevolking uitmaken. Ze hebben overal dezelfde rechten. Op een bepaald ogenblik moet je je gewoon gedragen zoals iedereen, maar dat eindeloos aandringen dat alle andere mensen het raar overdreven gedrag van een klein percentage van de bevolking moeten verdragen, zal uiteindelijk een omgekeerd resultaat kennen…” *

*Omgekeerd resultaat: zoals men kan vaststellen in o.a. dit beeldmateriaal:

Ik drink op…

Ik drink op de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de wind
Ik drink op de mensen
Die risico’s nemen
Die vol blijven houden
Met het geloof van een kind.
Ik drink op de mensen
Die dingen beginnen
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn
Ik drink op de mensen
Die met vallen en opstaan
Niet willen weten van van water in wijn.
Ik drink op de mensen
Die blijven vertrouwen
Die van tevoren niet vragen
Voor hoeveel en waarom
Ik drink op de mensen
Die door blijven douwen
Van doe het maar wèl
En kijk maar niet om.
Ik drink op het beste
Van vandaag en van morgen
Ik drink op het mooiste waar ik van hou
Ik drink op het maximum
Wat er nog in zit
In vandaag en in morgen
In mij en in jou.

Economische zotheid…

… met uiterst explosieve gevolgen!

De Europese Commissie publiceerde in de zomer van 2020 een “groene waterstofstrategie”. Daarin werd waterstof aangeprezen als structurele basis om de EU-economie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Sindsdien is er een hype rondom waterstof ontstaan als dé groene oplossing voor de energievoorziening...

  • … Het wondermiddel voor een klimaatneutraal Europa heet – uiteraard – “groene” waterstof, waarbij de productie van waterstof geschiedt met behulp van “groene” elektriciteit (verkregen uit zon en wind).  Dat vindt plaats via elektrolyse van water, waarbij geen CO2 wordt uitgestoten. En dat klopt op het eerste gezicht…
  • … Maar bij enige reflectie wordt al snel duidelijk dat het hier gaat om een economische zotheid. Waarbij men een zelf gecreëerd probleem vanwege de Groene Transitie (de wiebelstroom met zon en wind) wil oplossen door de creatie van een nog veel groter probleem met groene waterstof…
  • … Dat je bij dit proces 70% van de energiebron verliest wordt wijselijk verzwegen. De groene waterstofstrategie van de EU heeft, volgens energie-expert prof. Samuele Furfari van de Vrije Universiteit Brussel, een totaal economisch rendement van amper 28%. Groene waterstof is daarmee drie tot zeven keer duurder dan de bestaande grijze waterstof. Het plan van de Europese Commissie heeft dus alleen kans van slagen als er miljardensubsidies worden toegekend….
  • … Daimler-Benz en BMW hebben, na GM, ook lang gesleuteld aan nieuwe verbeterde brandstofcellen met waterstof. Dat waren allemaal veelbelovende onderzoeksprojecten met kleinschalige prototypes, die na dertig jaar experimenteren geen succes opleverden. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege het feit dat waterstof moet worden gekoeld tot -254 °C. En dan hebben we het nog niet eens over de enorme explosiviteit van waterstof….

Het volledig artikel van dr. Ferdinand Meeus kan u lezen bij: OpinieZ

Intussen heeft de EU-Commissie in haar oneindige wijsheid beslist dat de productie en verkoop van wagens met een verbrandingsmotor vanaf het jaar 2035 zullen verboden worden!

Er zijn uitzonderingen die uitstel van executie krijgen. Wie dacht dat dit zou afhangen van het inkomen der burgers (… wie kan zich zo’n dure auto permitteren?), moeten we ontgoochelen. De uitzonderingen noemt men het “Ferrari amendment”. Het gaat hier om de zgn. “niche” autoproducenten, die minder dan 10.000 auto’s per jaar ineen steken, m.a.w. luxe auto’s die we als normale burger slechts op tv of in de bioscoop zien…

De EU-praatbarak krijgt het laatste woord… De EU-lidstaten zullen als makke schapen de EU-herder volgen…