Trans-genocide??? Trans-wraak!!!

U hebt waarschijnlijk wel de berichtgeving over een zoveelste schietpartij in een school, ditmaal in Nashville, gevolgd. Bleek uiteindelijk dat de schutter – Audrey Elisabeth Hale – een voormalige leerlinge was, die zich ontwikkeld had in haar, resp. zijn ware “ik”. Kortom: een trans-persoon.

Blijkt dat de trans-wereld zich nu belaagd voelt. Men spreekt zelfs over “de dag van de wraak” – Vengeance… Want, zo luidt de omgekeerde redenering, de schutter deed dit puur omdat zij/hij zich miskend voelde. Bijgevolg: wraak.

Dat een christelijke school – drie kinderen, drie volwassenen – het mikpunt van de trans-wraak waren ligt eraan dat de schutter zich tijdens de schooltijd beledigd, miskend, zelfs gefolterd voelde en met die pijn niet kon leven.

Nu ervaart men tot wat de woke-religie kan leiden. Op de nationale radiozender werd een aankondiging gedaan dat “de wereld gevaarlijk is” en dat trans-mensen zich best zouden voorzien van een wapen. Tucker uit zich cynisch over de gevaren die de trans-mensen belagen. Hij ziet eerder de voordelen die er momenteel uit de trans-rage te halen zijn. “Het is gemakkelijker om op Harvard toegelaten te worden, een job te krijgen bij de City-Bank, uitgenodigd te worden in het Witte Huis. Als je een vlieger de lucht in krijgt, zal het Pentagon je hoogstwaarschijnlijk een job als F-35 piloot aanbieden… Blanke mensen worden veracht, maar trans-personen worden aanbeden…

En toch slagen de woke-legionairen erin heel het verhaal om te draaien. Oorzaak: christelijke school weigert woke-religie te erkennen. Gevolg: onhoudbaar lijden dat tot een psychologische kortsluiting leidt. Conclusie: de christelijke school moet veroordeeld worden voor schuldig verzuim en aanzetten tot moord. Feitelijk een soortgelijke conclusie die door de linkse kerk misbruikt wordt voor het wegkijken bij het plunderen van winkels en andere misdrijven.

Kentucky keert terug naar de normaliteit met:

  • de Senate Bill 150, de zgn. anti-trans-wet, goedgekeurd door de meerderheid van Republikeinen
  • Toiletten in de scholen worden terug ingedeeld volgens het geslacht waarmee de leerlingen geboren werden.
  • Rommelen met het geslacht wordt verboden onder de leeftijd van 18 jaar.
  • Vanzelfsprekend zijn de regenboogvriendelijke Democraten “ontzet”.
  • Idem dito voor de mensenrechtenvechters. Als je ze mag geloven, dan verwachten ze in Kentucky een golf van zelfmoorden door wanhopige kinderen die zich in een ander geslacht wanen. We citeren: “Deze wet zou transgender jongeren in scholen, in dokterspraktijken terroriseren en zou hen zelfs in gevaar brengen thuis.”
  • Meer info bij: https://www.hrc.org/press-releases/breaking-human-rights-campaign-condemns-the-kentucky-house-for-advancing-sweeping-anti-trans-bill-calls-on-gov-beshear-to-veto

Of hoe de kruik zolang te water ging tot ze barstte…

En er zullen nog staten volgen. Neem nota van de vooringenomen nieuwslezeres: “Een record aantal wetten die in de maak zijn, voor o.a. toegang tot medische zorg, toiletten en ‘zelfs” dragshows… “ …. Die vermaledijde Republikeinen toch! Hoe durven ze?!

Transwaanzin

Er is een gezegde in de Engelse taal, waaraan we moesten denken toen we het onderstaande beeldmateriaal bekeken:

“If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.”

Mocht u alsnog een vertaling wensen:

“Als het eruit ziet als een eend, zwemt als een eend, kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend.*”

Deze lelijke eend beklaagt zich erover dat de buitenwereld niet ziet dat het een elegante zwaan is:

“Een buurvrouw was het er niet mee eens dat ik naar de vrouwentoiletten ging. Iedereen weet toch dat ik een transvrouw ben? Ik ben altijd al bekend geweest onder de naam Kaylee. Heb ook altijd de persoonlijke voornaamwoorden “zij” en “haar” gebruikt. En ik vroeg, ‘heb je een probleem?’ Zij antwoordde ‘ja, je gebruikt de vrouwentoiletten. Je bent een man.’ en ik antwoordde: ‘maar ik ben een transvrouw’. En zij: ‘neen, je bent een man!’ en toen wist ik niet meer hoe ik het had: ik begon te schreeuwen en vloeken. Ik kon het gewoon niet aan.”

Kwaak. Kwaak. Kwaak.

*Met onze verontschuldigingen aan de eenden…

De evolutie van vijgenblad naar een veer…

Vijgenblad is in dit geval slechts een metafoor. Hunter Schafer is een omgebouwde man.

De commentaren onderaan de video bewandelen alle uitersten van menselijke reacties: zowel een quasi appelflauwte van bewondering tot een hedendaagse versie van de kleren van de keizer: “It’s trash, but nobody wants to say it’s trash cos it will come across as “homophobic” or attack agst Trans Roll eyes”

En bovendien: enige vaderlandsliefde is hier op zijn plaats: https://www.hln.be/celebrities/hunter-schafer-droeg-creatie-van-belgische-ontwerper-ann-demeulemeester-tijdens-oscar-afterparty~ae20fb30/

Blijf met jullie woke-poten van onze kinderen!

Een vader trekt naar de maandelijkse schoolvergadering verkleed als Julius Caesar en verklaart vervolgens dat hij Julius Caesar is én bovendien een vrouw. Natuurlijk overdrijft hij om zijn punt te maken. Hij is het beu dat jonge kinderen quasi vanaf de dag dat ze uit de luiers zijn moeten warm gemaakt worden voor de geslachtenideologie.

“Gelooft er hier iemand dat ik Julius Caesar ben? Neen, natuurlijk niet, het is belachelijk. Ik ben niet Caesar en ook geen vrouw. Ik ben hier als een vader, die van zijn kinderen, van zijn land houdt en ik ben hier om te praten over de plicht van het schoolbestuur en het ministerie van onderwijs… de plicht om te handelen in het beste belang van de kinderen… dat is de waarheid te onderwijzen. Geen leugens. Feiten, geen fictie. Biologie, geen sociale agenda. Als belastingbetalers verdienen wij dat onze kinderen onderwijs krijgen. Daar betalen we voor en niet voor iemands sociale agenda – maakt niet uit of die vanuit rechtse of linkse hoek komt. Het gaat om de kinderen. Deze kinderen, die we liefhebben, werden geboren onder onze voogdij. Het is onze plicht hen te beschermen, voor hen te zorgen tot ze zelf kunnen beslissen over hun seksualiteit. En we zullen van hen houden, eender hoe of wat ze willen zijn. Maar hen te betrekken en aan te moedigen in geslachtsverwarring, geslachtsdysforie is schadelijk voor de mentale en emotionele capaciteiten van kinderen, vooral lagere school leerlingen.

Bijgevolg ben ik hier om de schorsing van Murphy (leraar?) en directeur Gallo voor het aanmoedigen van geslachtsverwarring en -dysforie in de Mid Christa McAuliffe Lagere School. Ik wil ook dat u opstapt om dezelfde reden.”

Een soortgelijke uiting van bezorgdheid door een ouder in een andere school. Hij wil dat het schoolbestuur gearresteerd wordt wegens het “grooming” van kinderen, m.a.w. hen zo jong mogelijk voorbereiden op seksuele activiteiten al dan niet met volwassenen. Hij wil dat de boeken over dit thema verwijderd worden. De school weigerde.

Het gaat om boeken die quasi porno-reclame maken voor de regenbooggeslachten:

Stilaan worden de ouders wakker. De geslachtenwaanzin wordt niet door iedereen gesmaakt. Ouders willen dat hun kinderen kinderen mogen blijven en niet vanaf de eerste leesoefening voorbereid worden op de woke-agenda.

En het gaat niet alleen om boeken. Een meisje wordt verplicht zich voor het sportuurtje om te kleden in de nabijheid van een jongen:

Miskende Berlijnse geslachten

In Berlijn hebben 142 personen bij de dienst bevolking hun geslacht als zijnde “divers” aangeduid. 128 personen hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt helemaal geen geslacht aan te geven. Vooral personen – hun leeftijd kennen ze wel – tussen de 38 en 49 jaar jong weten niet tot welk geslacht ze behoren. De meesten wonen in de inmiddels beruchte districten Neukölln, Mitte en Kreuzberg.

Omgerekend op heel het grondgebied van de verloren stad Berlijn lopen er dus 270 personen rond – op een totaal van 3.85 miljoen inwoners – die niet weten of ze een mannetje, een vrouwtje of een marswezentje zijn, goed voor 0.007%. Degenen die weten dat ze noch het ene, noch het andere zijn, maar heel goed weten dat ze tot een neo-geslacht behoren, zitten vervat in de 0.037% groep.

Nochtans hebben b.g. geslachtelijk-onzekere groepen een eigenste afgevaardigde – de Grüne Sven Lehmann – die de belangen van deze miskende schepselen moet behartigen volgens het adagio van “de aanvaarding van seksuele en geslachtelijke verscheidenheid”.

U hoort en ziet hem in deze video: “Dit is de realiteit!”. En hij is oh, zo, verontwaardigd dat artsen moeten vaststellen tot welk geslacht ze behoren. Hij vindt dat de rest van de samenleving “ziek” is. De b.g. percentages zijn bijgevolg niet ziek. ‘t Is maar dat u het zich realiseert.

In de Bundestag (Duits federaal parlement) werd immers al op 22 december 2018 beslist dat in het geboorteregister, naast m/v een derde mogelijkheid kan aangevinkt worden. Het is te hopen dat de persoon die de vreugdevolle gebeurtenis gaat aangeven de geslachtelijke lichaamsdelen van zijn/haar/? nageslacht goed bekeken heeft. Al biedt dit uiteraard geen zekerheid: ten slotte kan iedereen die in zijn koppeke tot een ander geslacht behoort, dit sowieso zo dikwijls hij/zij/het/? het wenst wijzigen in het aangevoelde geslacht.

Hoog tijd dat we nog eens de puntjes op de “i” zetten: deze preek kunnen we niet dikwijls genoeg herhalen:

Over het tikken van de westerse klok en de klepel elders

” … Die traditionele verdraagzaamheid smelt zienderogen weg in niet-westerse landen. In zijn vrije tribune op Doorbraak.be van 26 februari jl. schrijft Johan R. Bruynseraede dat diverse bisdommen van de Global South Followship of Anglicans uit Noord- en Latijns-Amerika, Afrika en Azië de eeuwenoude autoriteit van de Church of England niet langer accepteren, omdat ze ‘het juiste pad heeft verlaten door seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht te zegenen’ (ook al blijft voor de Kerk van Engeland het huwelijk voorbehouden aan een man en een vrouw).

Die afscheuring is symptomatisch voor de groeiende verafschuwing van alles wat neigt naar ‘uit het Westen overwaaiende LGBTQIA+propaganda’. Poetin heeft die breuklijn gezien en speelt daar gretig op in. Nationalistische autocraten bedienen zich ervan als een handig politiek instrument… “

Lees: Het witte superioriteit-denken van de wokers