Zweden: vanaf 12 jaar registratie geslachtskeuze

Het Zweedse ministerie van sociale zaken heeft een nieuw wetsvoorstel dat toelaat dat kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar een verandering van geslacht kunnen laten registreren in het nationaal bevolkingsregister. Volgens het wetsvoorstel is voor een wettelijke geslachtsverandering slechts de toestemming van een wettelijke opvoeder nodig. Een onderzoek of contact door de gezondheidsoverheid is niet nodig. Dit werd op gejuich onthaald door het Zweeds verband voor de rechten van lesbiennes, homo’s, bi-…, trans…, inter… en andere vormen van tot op heden onontdekte geslachten, dat het “een grote stap vooruit” noemde”…

De nationale TV gaf de pluim door aan sociale ministerin Lena Hallengren (soc. partij): “Het is belangrijk voor ieder van ons dat hij/zij/het in de identiteit en het geslacht kan leven die hij/zij/het heeft. Als men het heeft over over de wijziging van de geslachtsidentiteit in het nationaal bevolkingsregister, dan is dat iets heel anders dan een ingreep van de genitaliën.”

De Zweedse regering probeert sinds lang de Zweedse wetten omtrent geslachtsbepaling te moderniseren, weliswaar met enkele hindernissen. De regering wou de leeftijdsgrens voor operaties op 15 jaar laten dalen – zonder de toestemming van een voogd of een ouder. In een vorig wetsvoorstel was voorzien dat kinderen al vanaf 12 jaar met toestemming van een wettelijke opvoeder hun wettelijk geslacht zouden mogen veranderen. Vanaf 15 jaar zou geen toestemming meer nodig geweest zijn.

De ministerin wou niet speculeren of het aantal aanvragen voor geslachtswijziging zou toenemen na de goedkeuring van het wetsvoorstel. De leeftijdsgrens voor geslachtsbeïnvloedende medische behandelingen zal op 18 jaar blijven. Voor chirurgische ingrepen is geen toestemming van de nationale gezondheids- en sociale overheid nodig. Plaatselijke artsen mogen de nodige proeven uitvoeren.

In het jaar 2008 werden volgens cijfers van het Nat. Ambt voor Gezondheid en Welzijn 28 meisjes tussen 10 en 19 wegens geslachtsdysphorie behandeld. In 2017 waren er al 536 meisjes in dezelfde leeftijdsgroep. Uit talrijke verslagen van artsen en ouders blijkt dat veel meisjes spijt hebben van de ingreep en – in sommige gevallen – zelfs uit het leven stapten.

Zweden telt intussen als één der meest “liberale” LGBTxxxx-landen ter wereld en opiniepeilingen toonden herhaaldelijk aan dat een grote meerderheid der Zweden (90%+) de rechten van het geslachtenalfabet en gelijke-geslachten huwelijk steunt. Sinds 1944 zijn gelijke-geslachten seksuele handelingen legaal en in 1972 werd de beschermingsdrempel gelijk geschakeld bij deze der hetero’s. Zweden was ook het eerste land ter wereld dat in 1972 het transvestietendom als ziekte beoordeelde en het voor transgenderpersonen mogelijk maakt hun officieel (geboren) geslacht na een operatie der seksuele accessoires te veranderen. In 2013 werd een wet goedgekeurd dat een legale geslachtsverandering zonder hormonentherapie of geslachtsoperatie mogelijk maakt.

Ergo: het gaat er niet om hoe je eruit ziet, over welke attributen je beschikt, maar over wat er in je hersenpan omgaat, hoe je jezelf ziet, niet hoe de buitenwereld je als zodanig meent te (h)erkennen.

Ter illustratie bv. dit filmpje, maar u vindt er zo tientallen:

Sweden introduces new bill to allow legal gender change from age 12 (republicworld.com)

https://www.freiewelt.net/nachricht/schweden-aenderung-des-geschlechts-ab-12-jahren-erlaubt-10087039/

Doet Woke-reclame de verkoopcijfers stijgen?

Voelt u zich geroepen, aangemoedigd een bepaald product te kopen als het op tv aangeprezen wordt door een “bekend” woke-gezicht? Stel nu dat Peter De Sutter een bepaald scheerapparatenmerk de hemel in prijst, laat u zich dan door hem overtuigen het te kopen? Hypothetische vraag…

  • de VSA doopten een nieuw oorlogsschip met de naam van een homo-activist, Harvey Milk, die op 33-jarige volwassen leeftijd een relatie had met een gestoorde jongen van 16, die op de dool was. De jongen pleegde later zelfmoord… Het Amer. ministerie van defensie vond de wapenfeiten van Milk belangrijk genoeg om een oorlogsschip naar hem te noemen.
  • K-Mart (winkelparadijzen) maakte reclame op TikTok voor de nieuwe kledinglijn Masterclass. Klasse, nietwaar? Een uitgewrongen dweil heeft meer charme dan deze logge kale baardige vent met een roze kop en flodderjurken. Een middel tegen de liefde, zou ons moeder zaliger gezucht hebben.

Het gaat niet langer om de verkoop van goederen. Het gaat om de verkoop van ideeën, van verplichte gedachten en wensen. Mensen moeten zodanig gehersenspoeld worden dat ze de grootste waanzin als zaligmakend, verfrissend… zien. Maar het lukt niet.

Je kan verschillende invalshoeken hanteren: de boze blanke man, de mishandelde, misbegrepen, verwaarloosde… vrouw, het gefrustreerde regenboogalfabet, de Calimero-aantijgingen tegen alles wat boven de minimum maaihoogte uitsteekt…

Een voorbeeld van Coca Cola:

In deze video wil de presentator raden om welke reclame het gaat… kijk even mee en verbaas u. Doet ons denken aan “Dash, wast witter dan wit…” Maar dan omgekeerd.

En deze Franse Mc Donalds leest de vader de les:

Campbell Soup illustreert het nieuwe gezin: papa, papa, kind. De mama werd waarschijnlijk in de soep gedraaid… Star Wars Woke versie:

Mocht u nog meer van deze woke-anti-blank-reclamefilmpjes willen bekijken, ga uw gang:

En afsluitend deze pleister op een houten been:

Zou dit nu nog mogen uitgezonden worden?

In “At last the 1948 show” is zowat alles “fout” volgens het woke-wetboek”: van domme blondjes naar verklede politie-agenten. (… waarbij de huidige ersatz-vrouwen-club in alle trans-stadia bedoeld wordt)

Eigenlijk is het een wonder dat het nog op YT aangeboden wordt!

U kan via de ondertiteling de vertaling inschakelen; er gaat echter veel van de Britse humor verloren

https://nl.wikipedia.org/wiki/At_Last_the_1948_Show

Met enige vertraging

Wij moeten toegeven, het is aan onze aandacht ontsnapt: woensdag was de internationale persoonlijke voornaamwoorden-dag! Of die beschrijving nog gebruikt wordt op school?

Zeg je: Hij / zij / het / x / ??? Leer hoe het moet bij:

https://pronounsday.org/ houdt zich bezig met: “het respect tonen, het delen en het aanleren van de juiste persoonlijke voornamen. Immers: het verwijzen naar mensen d.m.v. persoonlijke voornaamwoorden is essentieel voor de menselijke waardigheid. Als er verkeerdelijk door het gebruik van de foute persoonlijke voornaamwoorden verwezen wordt naar transgenders en niet gebruikelijke geslachtsbepaalde mensen, dan kan dit hen serieus kwetsen. Dus: vandaag kunnen wij de samenleving veranderen om de vele, onder elkaar in- en uitwisselbare identiteiten te vieren. “

Onze contact bij het Amerikaanse Woke Department liet ons weten dat het probleem volgend jaar zal voorgelegd worden in de alg. vergadering van de VN zodat het kan opgenomen worden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Supermans zoon komt uit de kast

Wij vernamen met vreugde van DC Comics (Warner Bros), dat in november een nieuw Superman-tekenverhaal van de drukpers zal rollen, waarin Jon Kent, de zoon van Clark Kent (Superman), verliefd wordt op een man en bijgevolg zijn tot dan diep verborgen seksuele wensen met iedereen wil delen.

De moderne multi-geslachtenversie van een Amerikaanse held wordt op 9 november aan het publiek gepresenteerd. Om de overgang niet te bruusk te laten verlopen opteerde DC Comics voor een “bi”-Jon i.p.v. een duidelijke homo-zonder-complexen. De auteur van de Superman-figuur, Tom Tayler, vindt dat de seksuele geaardheid geen afbreuk doet aan zijn voorstelling van Superman, nl. het symbool van hoop, waarheid en gerechtigheid.

Bij de voorstelling aan de pers toonde hij een tekening met de held, Jon Kent, die een andere man op de lippen kust. Volgens informatie verkregen bij France24 zal de nieuwe Superman-reeks meer en meer aandacht besteden aan de zgz. klimaatcrisis, sociale ongelijkheden en immigratie.

Een zelfde scenario bij Batman: diens hulpje Robin werd ook al hertekend in een multi-geslachten-versie.

Wij wachten met ongeduld op de dag dat Jerommeke zijn liefde voor Lambik wereldkundig maakt…

Verkiezingen maken verschil m/v duidelijk

In talrijke landen wordt een duidelijk verschil in kieskeuzes tussen mannen en vrouwen genoteerd; de laatste jaren komt is er een toenemend interesse bij vrouwen en dat uit zich in het stemgedrag.

Vrouwen, in het algemeen, zijn emotioneler, stemmen voor meer sociale steunleveranciers en hebben meer begrip voor de zgz. penibele toestand der zgz. vluchtelingen.

Nergens neemt de kloof tussen het mannelijk en vrouwelijk stemgedrag zo snel toe als in Zweden. Volgens recente statistieken neigen mannen er sinds een halve eeuw toe eerder naar rechts op te schuiven, terwijl de vrouwen de tegenovergestelde politieke richting inslaan. Vooral dan de nationaal-conservatieve Zweedse Democraten: in 2018 kreeg deze partij twee keer zo veel stemmen van mannen dan van vrouwen.

De liberaal-conservatieve Moderaten partij hadden ook altijd meer mannelijke dan vrouwelijke sympathisanten en dit neemt nog toe.

Het contrast met de links-van-het-centrum gesitueerde partijen is opvallend: die trekken steeds meer vrouwen aan. De Linkse partij (de voormalige communisten) noteren een overwegend vrouwelijk kiespubliek, hoewel zij historisch een groter gedeelte van de mannelijke bevolking vertegenwoordigde. De regerende Sociaal-Democraten hadden lange tijd een gelijke stand, die stilaan veranderde naar een toename van vrouwelijke kiezers – de mannelijke kiezers sloegen af naar rechts. De Groenen waren altijd populair bij de vrouwen. De enige partijen die steeds een gelijk aantal m/v kiezers kon overtuigen waren de Centrum Partij en de Liberalen.

Het Zweedse politieke landschap zou er compleet anders uitzien indien uitsluitend mannen of vrouwen zouden stemmen. In een door mannen verkozen parlement zou een rechtse coalitie van Moderates, Zweedse Democraten en Christen Democraten gevormd worden. Bij een door vrouwen verkozen parlement zou een breed centrum-links front gevormd worden met de socialisten en de Linkse partij.

De trend dat mannen en vrouwen een verschillend kiesgedrag tonen is merkbaar in talrijke landen en zou te verklaren zijn door een toenemend politiek interesse bij vrouwen. In het algemeen neigen vrouwen ertoe een vrijgevig sociaal systeem en een eerder lakse immigratie-welkompolitiek te steunen. Dit fenomeen werd bestudeerd in de VSA, waar mannen eerder geneigd zijn Republikeins te stemmen, terwijl vrouwen zich laten verleiden door de Democraten. (…)

Deze video geeft weer hoe er zou gestemd geweest zijn in 2016: Trump vs. Hillary Clinton, mochten er uitsluitend mannen of vrouwen stemgerechtigd geweest zijn:

Een proevertje (2018) van bovenstaande theorie, ditmaal uitgebreid en rekening houdend met het stemgedrag der verschillende rassen:

Mocht u zich eraan storen dat de b.g. cijfers zich slechts beroepen op de twee geslachten, erkend in de Oudheid, terwijl het kleinste kind intussen weet dat meer geslachten bestaan dan de letters in het alfabet, dan moet u zich wenden aan de bevoegde instantie. Wij spelen hierin slechts de rol van het doorgeefluik.

Bovendien zou het zonder meer een fascinerend gegeven zijn mocht het onderzoek naar het stemgedrag uitgebreid worden: stemmen voormalige vrouwen, die hun eigenste man-zijn ontdekt hebben, volgens hun biologische voorkeur?? Idem dito voor voormalige mannen die hun zachte innerlijk gevonden hebben?? En dan zou men het onderzoek nog moeten uitbreiden naar degenen die vinden dat ze in hun hoofd tot het andere geslacht behoren en die nog niets aan de carrosserie hebben laten sleutelen en naar de snelle beslissers, de doordrijvers die elk jaar een onderdeel laten verwijderen, aanpassen, vervangen…

U ziet maar waar u terechtkomt. Geen grappen over domme blondjes aub!

Wat hebben ont(w)aarde waarden met Afghanistan te maken?

“Het plaatsen van de regenboogvlag op het dak van de Amerikaanse ambassade in Kaboel, werd door de Biden-Amerikanen als “de” grote overwinning op de islamitische Taliban beschouwd. De conservatief-islamitische bevolking van Afghanistan pikt dit niet en dit heeft zeker de snelle opmars van de Taliban versneld. Als een eertijds christelijke natie, zoals Amerika het ooit was, tot een dergelijk geestelijk dieptepunt zakt, dan kunnen inderdaad de gevolgen niet uitblijven…de smadelijke nederlaag die de Amerikanen hebben geleden heeft niets te maken met het prediken van de waarden van de christelijke beschaving, zij heeft alles te maken met het bewust opdringen van de tegengestelde waarden, de on-waarden. De hele moslimwereld lacht nu met hen, ook in Brussel en Antwerpen…”

Lees deze spitse analyse over de situatie in Afghanistan, de rol van het Westen, en de uitholling van de geesten: Afghanistan: hoe beelden, woorden en waarden gemanipuleerd worden

Het is niet omdat het klein is…

… dat het geen betekenis heeft!

We hebben al herhaaldelijk aandacht besteedt aan het Rad der Geslachten, dat draait, draait, draait op een steeds hogere snelheid.. alsof de mensheid geen andere zorgen heeft dan de enkele hormoonverwarde “woke”-narren die per se willen ruilen van geslachtsattributen.

Nu blijkt dat er nood is aan nieuwe symbolen – moderne “inclusieve” – tekeningetjes die een gemoeds- en/of fysische toestand moeten uitdrukken bij mededelingen via de slimme telefoon. Lees even onderstaand bericht én – zo u wil – teken de petitie:

Wat ik je ga vertellen lijkt misschien bijna komisch, maar het is absoluut niet onschuldig.

Een paar dagen geleden kondigde het Unicode Consortium, de vereniging die verantwoordelijk is voor het reguleren van tekstsymbolen op internet, een nieuwe set emoji’s aan die in de aankomende Unicode 14.0 voor alle smartphones zullen worden gebruikt. En raad eens? Ze overwegen een “zwangere man” opnemen!

Eerder waren er al een man in een bruidssluier, toen de transgendervlag, een “genderneutrale Kerstman”, een zwangere vrouw met een baard… en nu dus een emoji van een zwangere man… Wat een puinhoop!

Wat dit waarschijnlijk moet voorstellen is een tot man omgebouwde vrouw die tóch zwanger is geworden. Er zijn hiervan gevallen bekend, waarvan sommige dit zelfs tot identiteit hebben gemaakt en zichzelf “zeepaardpapa” noemen.

Dit is de zoveelste bizarre leugen die voortkomt uit de gender-ideologie, die tot doel heeft ons begrip van geslacht en seksualiteit te vervormen en de onmisbare rol van vrouwen als het gaat om zwangerschap, bevalling en opvoeding uit te wissen.

Het is een belediging voor vrouwen en voor de heiligheid van het moederschap en het is gevaar is levensgroot dat dit de denkwijze en het geweten gaat veranderen van de ontelbare schoolkinderen en jongeren die voortdurend smartphones gebruiken om met elkaar te communiceren.

Het concept van een “zwangere man” is totale waanzin! We mogen dit niet tolereren.

Teken nu als jij hier ook tegen bent en stuur een bericht naar Mark Davis, voorzitter van het Unicode Consortium: de emoji van de “zwangere man” is waanzin, keur deze niet goed!

Het idee om een emoji van een “zwangere man” te introduceren, maakt deel uit van een bredere doelstelling om van alle emoji’s een mannelijke, vrouwelijke en “genderneutrale” versie te hebben.

Kortom, een nieuwe digitale communicatie in lijn met de LHBTQ-agenda en de politieke correctheid, die onder het mom van inclusiviteit de waanzin van de gender-ideologie aan de hele wereld willen opleggen.

Maar de emoji van een “zwangere man” vertegenwoordigt geen inclusiviteit — alleen een werkelijkheidsvreemde aanval op de rol van vrouwen en het unieke van het moederschap.

Jeremy Burge, een van de beheerders van het Emojipedia-archief, legde uit dat “bijna alle emoji’s standaard een genderneutrale optie kunnen hebben, met de mogelijkheid om een ​​vrouw of een man te gebruiken waar relevant”.

Maar wat zou er in vredesnaam relevant zijn aan een zwangere man?

Wanneer is moederschap ooit een relevante ervaring geweest voor mannen? Er is geen enkel medisch leerboek dat beschrijft hoe mannen bevallen, omdat het niet gebeurt!

Deze waanzin is genoeg!

Teken nu de petitie en zorg ervoor dat deze emoji niet door de emoji-commissie van Unicode wordt goedgekeurd.

Want pas als Unicode 14.0 in september gepubliceerd wordt, is de keuze definitief. Tot die tijd heeft het dus nog zin om het consortium op te roepen om niet mee te gaan in deze genderwaanzin.

De gender-ideologie wil het fundamentele verschil tussen mannen en vrouwen ontkennen en het natuurlijke gezinsmodel vernietigen.

Niet langer man of vrouw, niet langer man én vrouw, niet langer moeder en vader, maar mannen als moeders en vrouwen als vaders, naast een niet nader te bestemmen ‘derde geslacht’ voor wie het zelf ook niet meer weet. Alles in naam van inclusiviteit.

Maar zo zit de werkelijkheid niet in elkaar.

Jij en ik kunnen niet toestaan ​​dat de toekomst van onze kinderen zo verwrongen wordt.

We hebben nog maar weinig tijd tot de beslissing wordt genomen in september! Teken nu de petitie om de “zwangere man”-emoji te laten afwijzen door de emoji-commissie van Unicode.

Jouw steun is cruciaal. Bedankt!

Michiel Hemminga en het hele CitizenGO-team

P.S. Als je hebt getekend, deel de petitie dan op al je sociale netwerken met al je contacten. Dit vermenigvuldigt de impact en geeft ons een betere kans om te winnen.

https://getemoji.com/