Cara sorella,

“Lieve zuster…” schrijft Jorge Bergoglio aan Alessia (geb. Alex) Nobile, “Ik ga met jou akkoord betreffende het probleem van vooroordelen – het doet zoveel pijn!…. ” om te besluiten met “Broederlijk, Franciscus.”

U raadselt wie de “zuster” van de paus is? Omwille van auteursrechten mogen wij slechts een paragraaf aanhalen. U kan de broederlijke pijn in onderstaand artikel perfect mee aanvoelen: Bergoglio schrijft bemoedigend briefje naar ‘lieve zuster’ Alessia Nobile, een transseksuele sekswerker

Klik hier voor Alessia’s bezoek aan de paus. Om u een gedacht te geven hoe zijn “zuster” er in het dagelijks leven uitziet:

“Mensen die menstrueren…”

De stad Mainz volgt de druk der geslachtenreligie. Enkele dagen geleden keurde het stadsbestuur het voorstel goed dat overal in publieke gebouwen gratis hygiënische producten zoals maandverband en tampons ter beschikking zullen zijn. Ook voor mannen. Dus ook in de herentoiletten. Je mag er niet aan denken hoe “transmannen” of “tussengeslachtelijke wezens” zich zouden voelen mochten ze tijdens “die bepaalde dagen” geen gratis verzorging aangeboden krijgen. We citeren:

„Bei der Wahl des Abgabeortes ist zudem die diskriminierungsfreie Zugänglichkeit der Produkte mitzudenken. Menschen, die menstruieren, unabhängig davon, welcher geschlechtlichen Identität sie sich zuordnen, müssen leicht auf das Angebot zugreifen können.”

Ned.: “Bij de keuze van de geschikte plaats moest er bovendien rekening gehouden worden met een discriminatie-vrije toegang tot de producten. Mensen, die menstrueren, onafhankelijk welke geslachtelijke identiteit ze zichzelf toekennen, moeten gemakkelijk aan het aanbod geraken.”

Wie meent dat Mainz, als bekende carnavalsstad, hierbij de kop afbeet van de geslachtengekte, heeft het fout voor. Ook Stuttgart is door dezelfde groene microbe gebeten:

Het is wachten op een of andere grappenmaker, die de intergeslachtelijke hygiëneproducten uit protest tegen de heersende waanzin in de wc-pot gooit.

Waar zijn de vroegere nuchter-denkende Duitsers gebleven? Waarom volgen ze blindelings de groen-linkse waandenkbeelden?

Religieus regenboogprobleem in Brexitland

Hoe dikwijls moet Jezus nog aan het kruis genageld worden? Je zou toch kunnen verwachten dat een gerenommeerde universiteit als Trinity College, Cambridge, zich met ernstige zaken bezig houdt…

Een gastspreker, Joshua Heath, een student-onderzoeker, besloot zijn “preek” op zondag met drie renaissance en middeleeuwse schilderijen van Jezus aan het kruis, o.a. de Pieta van Jean Malouel, waarbij hij aandacht vroeg voor de speerwonde die volgens hem eruit zat als een vagina. Hij beriep zich ook op een gebedsboek van Bonne van Luxemburg (14de eeuw) waarin geschreven stond dat de wonde eruit zag als een vagina. We citeren:

“Het simultaan mannelijk en vrouwelijk lichaam van Christus van deze voorstellingen, zijnde het lichaam van Christus – zoals gesuggereerd in deze voorstellingen – het lichaam is van alle lichamen, dan is dit lichaam ook het translichaam.”

Sommigen verlieten de zaal. Een aanwezige schreef een verontwaardigde brief naar de rector, dr. Michael Banner:

“Ik verliet de dienst in tranen. U bood me nadien een onderhoud aan, maar ik was te zeer overstuur. Het idee alleen al: door een mens te steken, een gat te boren waardoor hij gepenetreerd kan worden, kan hij een vrouw worden… Dergelijke beeldspraak getuigt van minachting dat we het martelaarschap van een “trans-Christus” zouden moeten overwegen. Hedendaagse ketterij.”

Banner, de rector, verdedigde het sermoen in zijn antwoord:

“Ik persoonlijk vind dat de overweging gerechtvaardigd is, of u of iemand anders het er mee eens is of niet, het toont aan dat het een andere duiding geeft aan deze artistieke traditie en/of zich verzet tegen de gebruikelijke invulling van hedendaagse vragen over transseksualisme.”

Is dit nu écht wat studenten leren aan universiteiten?

https://www.telegraph.co.uk/news/2022/11/26/jesus-could-have-transgender-claims-cambridge-dean/

Het EU-Opperkommando deelt mee

De tijd van “Sois belle et tais-toi” is definitief voorbij. De EUropese praatbarak nam dinsdag na een tweede lezing een wet aan waardoor tegen midden 2026 alle grote beursgenoteerde bedrijven in de EU moeten zorgen dat er meer vrouwen in de bestuursorganen zetelen. Tegen die datum moet ca. 33% van alle leidinggevende besturen een vrouw zijn. Vanzelfsprekend staat transparantie bij de keuzebepaling bovenaan met als belangrijkste criterium de geleverde prestaties.

Beursgenoteerde bedrijven moeten bij de hiervoor verantwoordelijke overheid één keer per jaar informatie geven over de aanwezigheid van mannen / vrouwen in hun directies. En als ze de vooropgestelde doelen niet bereiken, dan moeten ze mededelen hoe ze deze willen bereiken. Wat betreft de transparantie wil de EU dat de bedrijven dit “in een gemakkelijk toegankelijke vorm” op hun eigen webstek publiceren.

Enkele cijfers: in 2021 waren gemiddeld 30.6% der bestuursleden in de grootste beursgenoteerde bedrijven der EU vrouwen. Gemiddeld. D.w.z. dat er verschillen zijn tussen de lidstaten. In Frankrijk is het aandeel 45.3%, in Cyprus 8.5%. Waarschijnlijk door de nefaste invloed van de Russen die er dikwijls (een deel van) hun spaarpot geparkeerd hebben.

Hoe wil de EU dit afdwingen? Met “werkzame, afschrikkende en verhoudingsgewijze sancties” bv. geldboetes. Als de gekozen raad van bestuur van een tegendraads bedrijf tegen de fundamentele principes van de wet ingaat, dan kan deze door een rechtbank voor nietig en onbestaande verklaard worden.

Men kan zich nu al e.e.a. afvragen:

  • hoeveel bedrijven tegen 2026 nog niet failliet gegaan zijn
  • hoeveel bedrijven de EU intussen verlaten hebben
  • waarom de EU het slechts over 2 geslachten heeft
  • wat er dan op stapel staat voor de andere 952.369 geslachten
  • of de vrouwen ook spreek- resp. stemrecht moeten krijgen
  • of de EU-bollebozen niets anders te doen hebben…

EU Parliament passes directive on gender quotas for corporate boards

Man wint Miss-verkiezing

Tja… wat moeten we hier nu mee? Ooit ging het om schoonheid, uiterlijke schoonheid. En dat werd door de feministes als een belediging opgevat. Vervolgens werd er nagegaan of de deelneemsters ook herseninhoud hadden. Dan volgde de verplichte keuze voor een gepigmenteerd exemplaar. En nu moet een “miss” zelfs geen vrouw meer zijn. Schaf het dan gewoon af, samen met het zgn. Eurovisie-Songfestival, waarbij het lied en de uitvoering ook bijzaak geworden zijn.

Geslachtsgekte slaat toe bij de Duitse Bundesbahn

Alsof de treinreizigers geen andere zorgen hebben… Vanaf nu mag het personeel van de Duitse Bundesbahn (DB) “geslachtsneutrale” kleding dragen tijdens de werkuren. Of ook niet-neutrale, a-typische kleding. Iedereen mag uit de werkkledij-collectie vrij kiezen. Een kaartjesknipper met topje en minirok. Of zijn vrouwelijke evenknie in een streng mannelijk uniform. Alles kan. Alles Mag. Ruimdenkend zijn. Men is hoe men zich diep van binnen voelt.

De DB-medewerkers kunnen de kleding dragen waarin ze zich het beste voelen. Vrouwen kunnen mannenhemden, dassen en vesten bestellen; hun mannelijke collega’s met een regenboogkantje mogen sjaaltjes of wijnrode vrouwenkleedjes. Kwestie van niemand voor het hoofd te stoten. Tijdens de “Pride Week” reden treinen in regenboogkleuren door heel het land.

Benieuwd naar de reacties van exotische treinreizigers als een biologisch-mannelijke kaartjesknipper met hoge hielen en getooid in een wijnrood minikleedje, hen naar hun treinticket vraagt…

Of de treinen op tijd rijden, speelt een mindere rol.

Deutsche Bahn hebt Geschlechtertrennung bei der Kleidung auf | STERN.de

Docent vlucht voor studerende trans-stoottroepen

Waar is de tijd dat jonge mensen naar de universiteit trokken om iets te leren, om te studeren? Dat ze respect hadden voor degene die zijn vak, zijn kennis wou overdragen? Dat ze hun lectoren niet de les lazen, beledigden en ja, zelfs bedreigden?

Aan de Leipziger universiteit hebben studenten een docent wegens zgz. “transvijandigheid” van de campus verjaagd.

Het begon met een bericht in de univ-krant waarbij de vraag gesteld werd of de geplande bijeenkomst met de titel „Historisch-genetische Theorie der Geschlechterbeziehungen“ (historisch genetische theorie der geslachtsrelaties) eventueel “transvijandig” zou zijn. Met als gevolg – zo meldde de Frankfurter Allgemeine – dat ca. 30 studenten het filosofieseminarie bestormden, de privé docent toebrulden en bedreigden en in grote letters „Transfeindlichkeit tötet” (transvijandigheid doodt) op het bord schreven.

Vervolgens werd een verklaring voorgelezen dat “het niet de bedoeling was de filosoof in diskrediet te brengen of de deur te wijzen, maar dat ze zowel in het kader van deze cursus als ook mensenvijandigheid als discussiepunt niet dulden”. De docent ergerde zich over de geslachtspolitie en de beperking van onderwijsvrijheid. Na deze vruchtbare ondermijning van de lessen verlieten de meeste studerenden de aula.

Bovengenoemde ongelukkige Filosofie docent Javier Alvarez-Vazquez:

“Tot mijn spijt kan ik niet veel zeggen over dit thema. In mijn cursus gaat het immers niet om geslachtsstudies of dergelijke. Ik denk dat de reacties van de studerenden*op een treurig, ongelukkig misverstand berusten.”

*(… Neem nota van het woordgebruik: “studerenden” i.p.v. “studenten”… dit om alle mogelijke geslachten te omvatten en niemand voor het hoofd te stoten!)

Sindsdien biedt hij zijn cursus slechts nog via het internet aan.

De ‘studerende’ trans-stoottroepen gaven als reden voor hun actie dat dhr. Alvarez-Vazquez “transvijandig articuleert” in zijn cursusbeschrijving. Bovendien is er nog de literatuurlijst die deel uitmaakt van de cursus. En daarbij wordt de filosoof Christoph Türcke genoemd, die in zijn boek „Natur und Gender. Kritik eines Machbarkeitswahns“ (natuur en geslacht. Kritiek op een maakbaarheidswaan) waarschuwt voor de motieven van de geslachtsbeweging. Fay Uhlmann, zelfverklaarde feminisme-experte bij het congres van de Saxische studentenbewegingen (KSS) stelde dat “de literatuurlijst der b.g. filosofiecursus homogeen cis-mannelijk en bij Cristoph Türcke zelfs transvijandig is.”

Het incident, de heksenjacht en quasi karaktermoord op Javier Alvarez-Vazquez is geen alleenstaand geval. Ook prof. Bernd Lucke (voormalig AfD voorzitter) moest zelfs met politiebescherming les geven.

Misschien moeten professoren met ongeliefde cursussen liefst niet meer persoonlijk verschijnen en altijd via het internet proberen de leerstof te duiden. Liefst vanuit het buitenland, zonder opgave van adres. Een universiteit-op-afstand. Tijdens corona in het leven geroepen opdat studenten niet naar de universiteit dienden te komen. En nu zouden ze nuttig zijn opdat de docenten niet meer op de campus hoeven te verschijnen.

Dozent flieht von Campus: Rufmordkampagne an Uni

Transwaanzin in de rolstoel

Als je denkt alles gezien te hebben… dan moet je na dit fenomeen toch nog je mening bijstellen.

In Noorwegen sloeg de ‘trans’itie van een manspersoon naar een transmens in het absurde. Niet alleen werd “hij” op middelbare leeftijd een “zij” maar bovendien kreeg de transmens plotseling te maken met stakende onderdanen. Ter verduidelijking:

Op 28 oktober zond God Morgen Norge, (GMN) – dat betekent “goede morgen Noorwegen”, maar dat had u wellicht al geraden – een vraaggesprek uit met Jørund Viktoria Alme, 53, een getrouwde man met alle te verwachten mannelijke attributen – die zich nu identificeert als een verlamde vrouw. Tijdens het gesprek maakt Alme duidelijk dat hij altijd de wens heeft gehad geboren geweest te zijn als vrouw die vanaf haar midden verlamd is.

Alme zocht sinds 2020 telkens weer de media op, dikwijls bijgestaan door zijn echtgenote, Agnes Mjålseth. Hij stelt dat hij lijdt aan het Body Integrity Disorder (BID), waardoor er binnenin zijn lichaam een meningsverschil ontstaan is hoe hij zichzelf ziet en hoe zijn lichaam functioneert.

In sociale media wordt hij stevig op de korrel genomen: de goegemeente vindt dat hij een profiteur is van het sociaal systeem. Er is immers niets mis met het onderste gedeelte van zijn lichaam, maar eerder met zijn koppeke. Dat zijn vrouw dit spelletje meespeelt, maakt heel dit komediestukje nog wranger. Vooral voor mensen die écht verlamd zijn.

Initieel komt ons dan de “gehandicapte” bedelaar in gedachten, die met een weggestopt been op de gemoederen van de voorbijgangers wil werken. Het kan echter veel krasser zoals bij mensen die gezonde ledematen laten amputeren omdat ze ongelukkig zijn met twee armen of twee benen. Het hoogste geluk wordt dan pas bereikt als er een geamputeerd been, resp. arm, bij de menselijke afval van het ziekenhuis belandt.

Alme duwt deze waanzin naar een hoger niveau door zijn stelling dat hij “altijd al gewenst had een vanaf het midden (dwarslaesie) verlamde vrouw te zijn.”

Wie doet beter? Of wie is er zotter? En in hoever gaat de politiek en de samenleving mee in de absurditeit? In verschillende landen zijn transmensen tot de hoogste functies in de politiek doorgedrongen – echter… zonder dat ze afstand deden van hun kroonjuwelen of dat hun echtgenote afstand nam van haar vrouwelijke echtgenoot. M.a.w. – we proberen beleefd te blijven – binnen de veilige muren van de eigen woonst, kunnen pruik en rok afgelegd, schmink afgeveegd worden en kan het huwelijk zoals voorheen geconsumeerd worden. We herhalen: wat volgt en in hoever gaan we deze zotternijen verder slikken? Wie is er zotter: degene die de boel belazert of degenen die doen alsof ze het geloven en daarmee de waanzin aanwakkeren?