R.I.P. Muziekindustrie

Wil de ware Beethoven nu opstaan?

Musici vrezen invloed K.I.

Een recent gepubliceerde studie door het Franse Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs) en het Duitse GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) toonde aan dat 2/3 der musici zich zorgen maakt over de impact van K.I. (genoegzaam bekend als A.I.- artificial intelligence) op hun financiële verdiensten.

Bij de studie werden meer dan 15.000 professionelen geraadpleegd: 71% vreest dat het gebruik van K.I. het steeds moeilijker zal maken om nog aan de bak te geraken met hun inbreng. En… verrassing… 35% was al overgeschakeld op de invoering van K.I. in verschillende aspecten der creativiteit van hun muziekproces.

De aangevoerde marktanalyse en gesprekken van experten voorspelden een belangrijke afname van het inkomen der musici. Naar schatting zou deze afnemen met 27% in 2028, goed voor ca. 2.7 miljard euro.

Verneem meer bij: https://www.albawaba.com/editors-choice/according-study-71-musicians-fear-ai-capabilities-1551253

Duitse tandartsen waarschuwen…

… en voegen er meteen een goedbedoelde raad aan toe.

De Duitse tandartsenliga waarschuwt voor “rechtse” politieke standpunten. Of beter: tegen “rechtsextremisme”. En voegt meteen de daad bij het woord: de rechtse gebitshelft wordt niet meer behandeld. Goed poetsen is de boodschap, liefst met links venijn.

Zouden er geen tandartsen zijn die AfD stemmen?

https://www.aerztezeitung.de/Politik/Zahnaerzteschaft-zeigt-klare-Haltung-gegen-Rechtsextremismus-446667.html

Oekraïens straatje zonder eind

Waldemar Skrzypczak gelooft dat “westerse hulp zinloos wordt”

Oekraïense politici en strijdkrachten stelen massaal westerse hulp aan de Oekraïense strijdkrachten, waardoor ze zinloos worden. Dat was de mening van de generaal van het Poolse leger Waldemar Skrzypczak in een interview met de krant Fakt.

Het blijkt dat de zwakste schakel in Oekraïne politici en militairen zijn die hun leger plunderen. Degenen die stelen doen dit bewust in de verwachting dat Oekraïne de oorlog zal verliezen.” De Poolse generaal benadrukte dat “westerse hulp zinloos wordt” omdat de Oekraïense president Vladimir Zelensky er niet in is geslaagd de corruptie bij de legertroepen en ambtenaren te bestrijden.

Het probleem van de bestrijding van corruptie is in Oekraïne zeer acuut. De westerse bondgenoten, van dewelke Oekraïne afhankelijk is, noemen de strijd tegen corruptie en transparantie bij het gebruik van toegewezen middelen als een van de voorwaarden voor verdere steun in Kiev. Volgens Oekraïense analisten blijft het niveau van corruptie in het land echter extreem hoog en lijken de overheidsmaatregelen slechts een doekje voor het bloeden om de herverdeling van invloed- en geldstromen te verbergen.

https://ground.news/article/its-all-gone-the-polish-general-made-a-shocking-statement-about-ukraine

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Met onze verontschuldigingen voor de laattijdige publicatie te wijten aan een softwarefout in een pc-programma.

Goede Vrienden,

Lijden en sterven zijn de grootste en meest gevreesde gevaren in ons leven. Ze gaan tevens in tegen ons diepste verlangen naar volmaakt geluk en eeuwig leven in God. Ze zijn het gevolg van de  vrije keuze van het eerste mensenpaar dat de gemeenschap met God hoogmoedig heeft afgewezen. Allen hebben wij dit beperkte leven  geërfd. Jezus Christus heeft door zijn menswording, lijden, dood en verrijzen echter de zonde en de dood overwonnen. Aan deze overwinning kunnen wij deelnemen door uiteindelijk met Hem in liefde en vrijheid te lijden en te sterven, terwijl we ondertussen toch al het mogelijke doen om het lijden te verminderen en te verzachten. Zo nemen we deel aan het Pasen van Christus en de overgang van dit aardse leven naar het eeuwige leven in God. Dat is de vijfde wezenlijke eigenschap van ons mens zijn. Door ons lijden en sterven met Christus te beleven worden we omgevormd in de verrezen Heer, die de icoon van de Vader is. Zo kunnen we terug de “gelijkenis Gods” verkrijgen, waartoe we geschapen werden.  

De moderne geneeskunde  beschikt over alle mogelijkheden om stervenden daarbij op goede wijze te helpen. Uiteraard vraagt dit een andere mentaliteit dan onze huidige doodscultuur, zowel van de dokters en verplegers als van de familie van de stervende zelf. En er zijn er die zich daarvoor in deze geest met een aanstekelijke overtuiging inzetten zonder te vluchten in de huidige, dodende euthanasiepraktijk (1). Ziehier enkele van hun ervaringen.  Zij beseffen dat ieder mens uiteindelijk in het diepst van zijn wezen een religieuze  honger heeft: “Wat wij er ook van denken, we dragen allen een zaadje van de eeuwigheid in ons” (a.w. blz. 171-172). Ze willen eerst duidelijk afrekenen met de huidige euthanasiepraktijk en laten ons de  duistere keerzijde ervan zien door enkele voorbeelden te geven. “Wie lijdt wil begeleidt worden, zelfs al wil hij sterven” (a.w., blz. 81). Een dokteres maakte zich al vroeg vertrouwd met de euthanasiepraktijk maar telkens ze euthanasie pleegde was ze drie dagen ziek (a.w., blz. 21). Een dokter die euthanasie pleegt, bekent met tranen in de ogen dat hij ’s nachts soms met angstzweet wakker wordt en voor zich het gelaat ziet van hen die hij het fatale spuitje gaf (a.w. blz. 193). En hoe macaber kan de  sfeer zijn bij euthanasie. Er is inderdaad een  enorm verschil tussen  het doden van iemand en iemand zijn/haar “goede dood” gunnen. “Na euthanasie is er een ijzige stilte op de dienst” (a.w. blz. 184).

Deze gewetensvolle verzorgers bieden weerstand aan euthanasie en nemen hun volle verantwoordelijkheid door iets veel beters aan te bieden: palliatieve zorgen. Zij willen dat er geïnvesteerd wordt in kwaliteitszorg (a.w. blz. 105). Zij maken duidelijk dat ze de patiënt nabij zullen blijven tot het einde, dat zijn/haar leven waardevol blijft, dat zij daarbij veel lijden kunnen verzachten en alle onderliggende zorgen willen ter harte nemen (a.w. blz. 26 en vv). “Hoe natuurlijker het sterven, hoe natuurlijker ook het rouwproces zal zijn” (a.w. blz. 43).  De palliatieve zorgen zijn er geenszins  op gericht om het leven te  verkorten of te verlengen maar het is een manier om waardig en menselijk te leven tot het einde  toe. Zij zien het als hun taak, hoop te  geven en het leven te beschermen ook  van hen die euthanasie vragen. Het zijn vooral de resultaten van deze levenshouding die zo indrukwekkend zijn. Een patiënt vraagt euthanasie maar krijgt in de plaats daarvan uitgebreide palliatieve zorgen en leeft nog drie jaar. Hij zegt dat hij maar wat blij is dat ze destijds op zijn vraag naar euthanasie niet zijn ingegaan (a.w., blz. 29). Een dame van  50 jaar, die 32 medicamenten per dag neemt en 4 zelfmoordpogingen heeft ondernomen eist, gesteund door haar man, euthanasie. Ze krijgt daarentegen de nodige palliatieve zorgen. Na aanvankelijk heftig protest aanvaarden ze wat hen wordt aangeboden. Uiteindelijk sterft de vrouw vredevol in de armen van haar man. Een week later komt de man de dokter bedanken met een doos pralines en vraagt hem of, als zijn tijd gekomen is, hij ook op deze wijze mag begeleid worden. Deze derde weg van palliatieve zorgen omvat tevens palliatieve sedatie, die het bewustzijn vermindert en de pijn verlicht. Deze sedatie wordt telkens opnieuw op punt gesteld en is meestal van voorbijgaande aard. Zij is geenszins gericht op de verkorting van het leven. Zowel palliatieve zorgen als palliatieve sedatie zijn onverenigbaar met euthanasie.

De tijd zowel van de therapeutische hardnekkigheid als van de euthanasie is eigenlijk al voorbij. Beide zijn ongeschikte, verouderde en mensonwaardige oplossingen voor stervenden en ongeneeslijk zieken. Het aangehaalde boek toont met veel praktische voorbeelden een veel betere weg: palliatieve zorgen. Dokters uit vorige eeuwen hadden niet de middelen waarover de moderne geneeskunde beschikt, maar zij waren in staat om stervenden te begeleiden tot het einde toe. Met de enorme toename van medisch-technische mogelijkheden dreigt deze noodzakelijke begeleiding en dit attentvol nabij zijn  verloren te gaan. We mogen de wijsheid uit het verleden niet minachten maar combineren met de huidige goede mogelijkheden.

Ziehier een voorbeeld van  palliatieve zorg, ruimschoots voordat de uitdrukking werd uitgevonden. Tot enkele decennia geleden vond dit nog plaats in vele Vlaamse gezinnen. Vijf jaar voor haar sterven kreeg de moeder van een groot gezin een hersenbloeding en werd half verlamd. Aanvankelijk kwamen deskundige verplegers haar thuis verzorgen en oefeningen geven, maar zij was er niet gelukkig mee. Vader, die een stoere bouwvakker was, besloot resoluut zelf voor moeder te zorgen. Op de kortste tijd werd hij met de hulp  van de oudste dochter een attentvolle verpleger. Hij zorgde voor alles, voor het aan- en uitkleden, voor de hygiëne, het eten en reed haar rond in de rolstoel. En zij was er heel blij mee. Nochtans was het enige wat ze nog kon, haar negen kinderen, een kruisje geven op het voorhoofd en met haar hand even hun wang strelen. Ze is thuis gestorven omringd door vader en al haar kinderen. Onmiddellijk na haar sterven zette de oudste dochter het lied in dat moeder graag zong: “Als moeder zong was heel het huis in vreugde...”.

Al blijven lijden en sterven voor ons grote mysteries, ze kunnen wel degelijk een diepe betekenis hebben. Vanuit het christelijk geloof begrijpen we dat ze noodzakelijk zijn voor onze omvorming in de  verrezen Christus.       

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 26.1.24

  • Timothy DEVOS e.a., Euthanasie, l’envers du décor. Réflexions et expériences de soignants, Préfaces de Jacques Ricot et de Herman De Dijn, Editions Mols, juni 2019).

Flitsen

De wekelijkse woestijndag wordt door iedereen erg gewaardeerd. Het is een a-liturgische dag en er zijn geen gezamenlijks samenkomsten. We begonnen hiermee op maandag. Vemits dit echter een gewone werkdag is, hebben we nu voor de vrijdag gekozen omdat er dan geen arbeiders zijn.

Lees verder

Boerenkrijg 2024

Eeuwenlang is het een effectief wapen geweest tegen de mensheid: voedsel!

Het is voor de machthebbers altijd een effectief instrument geweest om de bevolking te controleren. Het zou naïef zijn om te geloven dat dit machtsspel tot het verleden behoort.

➡️ Vernietiging van traditionele landbouw

➡️ m-RNA additieven in voedsel

➡️ Transparantie tot op de lepel in je mond met behulp van een “DNA-barcode”.

… klinkt als science fiction? Nee, het is een agenda – Agenda 2030!

De protesten van Duitse en Europese boeren liggen momenteel op ieders lippen. De onlangs uitgezonden Kla.tv-uitzending “Overlevingsstrijd van de boeren” www.kla.tv/27911 (NL) vat treffend samen dat de bezuinigingen van de overheid slechts de druppel zijn die de emmer van de boerenonderdrukking doet overlopen. De mate waarin boeren al dan niet als instrument zijn ingezet door de protesten en waarom ze in een kwaad daglicht worden gesteld door de mainstream media wordt in andere uitzendingen opgepakt. Kijk dus regelmatig Kla.tv!

Het is een feit: De VN, WHO en WEF hebben de oorlog verklaard aan boeren en traditioneel voedsel. Door hun Agenda 2030, zoals Kla.tv al in enige uitzendingen heeft gemeld, zijn vooral boeren het doelwit. Hier is een korte herhaling uit de uitzending “De agenda achter Agenda 2030” www.kla.tv/19187 (NL): Doel 2 van de 2030-agenda voorziet hier zogenaamd in: Een einde maken aan honger, voedselzekerheid en verbeterde voeding bereiken en duurzame landbouw bevorderen. We kunnen echter constateren dat de natuurlijke, kleinschalige landbouw wordt vernietigd, terwijl tegelijkertijd multinationals steeds meer controle krijgen over de wereldwijde voedselproductie door middel van industriële landbouw, genetische manipulatie en landbouwchemicaliën. De toestand van de boeren, de steunpilaren van onze samenleving, is betreurenswaardig, maar niet toevallig, zoals u hierna, door over de omheining te kijken, zult zien.

Om precies te zijn, het lot van de boeren is nauw verstrengeld met het lot van ons allemaal: Een samenvatting van het essay “Voedsel als wapen” van de onafhankelijke Duitse auteur en journalist Tom-Oliver Regenauer laat zien hoe het fundament van het bestaan “voedsel” door de geschiedenis heen is gebruikt als wapen tegen de mensheid, en vandaag de dag nog net zo: In december 1974 schreef Henry Kissinger een geheim strategiedocument voor de Nationale Veiligheidsraad van de Verenigde Staten. Het droeg de bureaucratisch omslachtige titel “Implications of Global Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests” (Implicaties van de wereldwijde bevolkingsgroei voor de veiligheid van de VS en zijn overzeese belangen). De strategie die Kissinger schetste werd de officiële politieke richtlijn van president Gerald Ford in 1975. “(…) bevolkingsgroei zal een ernstige invloed hebben op de vraag naar voedsel”, staat er te lezen. Kissinger concludeert dat voedselhulp voor ontwikkelingslanden daarom eventueel moet worden gekoppeld aan verplichte sterilisatieprogramma’s of quota voor bevolkingsvermindering. Deze gedachtegang leidt de geostrateeg, die in dienst is bij de invloedrijke Rockefeller-clan, tot het amorele inzicht dat levensmiddelen in zo’n scenario een effectief “instrument van nationale macht” worden. Hij verklaart voedingsmiddelen tot wapen.

Dit is echter geen nieuw idee. Of het nu gaat om belegeringen in de Middeleeuwen of inflatie in het heden, levensmiddelen zijn al sinds mensenheugenis een wapen. Een hefboom die door heersers werd gebruikt om de bevolking onder controle te houden. Maar met mRNA-vaccinaties voor vee, genetisch gemanipuleerde micro-organismen om wereldwijde toeleveringsketens te optimaliseren en CBDC-betalingen voor water, bereikt de strijd om te overleven een nieuw niveau.

Voorbeelden uit het voorbije geschiedenis:

De Grieken belegerden 3000 jaar geleden Troje om het uit te hongeren. In Ierland stierven ongeveer een miljoen mensen – twaalf procent van de Ierse bevolking – als gevolg van de Grote Hongersnood van 1845-1849, die in de eerste plaats niet werd veroorzaakt door mislukte oogsten of een nieuw soort aardappelziekte, maar door het beleid van de toenmalige Britse politici, dat werd gecorrumpeerd door de financiële wereld en individuele belangengroepen. De Britse koloniale macht was ook verantwoordelijk voor de dood van wel vier miljoen Indiërs tijdens de hongersnood in Bengalen in 1943, volgens een studie van Indiase wetenschappers die droogteperiodes van de afgelopen 150 jaar hebben geanalyseerd.

In de Tweede Wereldoorlog stierven meer dan een miljoen mensen tijdens de 500 dagen durende belegering van Leningrad – meer dan door de bommen op Hamburg, Dresden, Tokio, Hiroshima en Nagasaki samen. Jozef Stalin gebruikte zijn macht ook om de “Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne” op de knieën te dwingen door middel van voedseltekorten. “Holodomor”, de naam die gegeven werd aan de hongersnood in de jaren 1930, die door sommigen als genocide wordt beschouwd, kostte het leven aan drie tot vier miljoen mensen. Kannibalisme was geen zeldzaamheid.

Onder Mao Zedong stierven tussen 1958 en 1962 minstens 24 miljoen mensen van de honger. Zijn motto was: “Het is beter om de helft van de mensen te laten sterven, zodat de andere helft zich kan verzadigen.”

Huidige ontwikkelingen: Met het oog op deze geschiedenis zou het naïef zijn om aan te nemen dat voedsel in de 21e eeuw niet als wapen zal worden gebruikt. Echter niet met belegering of vernietiging van de vijandelijke vloot, maar met ontwrichting, kunstmatige schaarste, verontreiniging met gifstoffen, biotechnologische toevoegingen, genetisch gemanipuleerde grondstoffen, enz. Het aantal mensen dat acuut gevaar loopt om honger te lijden is wereldwijd verdubbeld sinds de pandemie werd uitgeroepen. Door de corona lockdowns en de mislukte oogsten tijdens de oorlog in Oekraïne veroorzaakten enorme knelpunten en gaten in de bevoorrading, veel dingen werden erg duur en familiebedrijven en kleine bedrijven gingen failliet.

Boeren komen onder zoveel druk te staan door de “Green Economy”, de nulemissie CO₂-agenda, dat ze niet meer aan de eisen en stijgende kosten kunnen voldoen en wanhopig de straat op gaan. Marc Rutte [de Nederlandse minister president] heeft zelfs militair materieel ingezet tegen de boerenopstanden! De hele voedselindustrie zal veranderen, waarbij natuurlijke toevoegingen steeds vaker worden vervangen door kunstmatige. Het meest prominente voorbeeld hiervan is in laboratoria gekweekt vlees.

Vooral Bill Gates, ondertussen de grootste landeigenaar in de VS, en Google Ventures [een risicokapitaalgenootschap] leggen al jaren veel elan aan de dag op dit gebied. Tegelijkertijd investeert Gates veel geld in onderzoek naar en verandering van het microbioom, een complex ecosysteem van bacteriën, schimmels, archaea [oer-bacteriën] en virussen, die onder de verzamelnaam “darmflora” de spijsverteringsprocessen in belangrijke mate sturen en een grote invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind, vooral in het eerste levensjaar. [Verwijzing naar het interview met Heiko Schöning “Corona 2.0 – Nieuwe terreuraanval met bacteriën? www.kla.tv/27731] (D) “Hiermee kan Gates – die voortdurend zijn bedenkingen uit over “overbevolking” – luister goed – kinderen in ontwikkelingslanden helpen!!!

Het feit dat voedsel in de nabije toekomst zal worden voorzien van mRNA of RNA additieven maakt ons nog onbehaaglijker. Big pharma profiteurs zoals Bill Gates hebben al lang aangekondigd dat ze van plan zijn om deze experimentele en schadelijke stoffen via voedsel te verspreiden om ze ook toe te dienen aan mensen die COVID-injecties hebben geweigerd. [Vaccin banaan, mRNA salade & meer: Onbewuste gedwongen vaccinatie via voedsel?! www.kla.tv/26140 (NL) Bedrijven als Bayer en BioNTech werken al meer dan zes jaar aan mRNA-vaccins voor gebruiksvee.

De wetenschapper en mede-uitvinder van de kunstmatig gegenereerde mRNA-technologie, Robert W. Malone, wees er in dit verband op dat er in de diergeneeskunde nog minder transparantie is met betrekking tot test- en toelatingsprocedures dan in de humane geneeskunde. Met andere woorden, het risico voor de eindgebruiker is mogelijk nog groter dan bij COVID-injecties. De Canadese overheid biedt op haar website zelfs een gedetailleerd overzicht van de RNA- en DNA-producten die in het land worden gebruikt. Enkele worden al over het hele gebied gebruikt. Dus ondanks alle andersluidende fact checks, worden vaccinaties op basis van gentechnologie al gebruikt. Ze werken alleen met andere labels.

Dus binnenkort zullen waarschijnlijk ook >Self-dissiminating Vaccins<, zichzelf verspreidende vaccins worden gebruikt. Deze vaccins worden toegediend aan slechts een paar dragers, die fungeren als vermenigvuldigers en de genetische informatie via verschillende overbrengingswegen doorgeven aan de betreffende bevolking. Daarnaast zullen genetisch veranderde sporen [Bioengeneered Spores] in de toekomst worden gebruikt om wereldwijde toeleveringsketens te controleren. Microben zullen worden gebruikt als traceerapparatuur [Tracking Devices]. In de toekomst zal het mogelijk zijn om elk voedselproduct te volgen van het veld tot de vork in je mond. Gegevensdocumenten worden omgezet in DNA, dat vervolgens in micro-organismen wordt ingebracht. Deze micro-organismen kunnen worden overgebracht op elk landbouwproduct. Of het nu gaat om rund- of varkensvlees, groenten, fruit of granen. Deze “DNA-barcode”, zoals het bedrijf zijn vermeende innovatie noemt, kan niet worden vernietigd door hitte of kou of door het wassen en snijden van de producten. Bovendien bevat het product giftige stoffen, die echter in geringe doses worden beschouwd als – let op – “over het algemeen onschadelijk”! Al deze ontwikkelingen op het gebied van voeding maken van het menselijk organisme een slagveld!

Want voedsel kan en zal worden gebruikt als wapen. Een heerschappij-instrument van enkelen op de achtergrond! Kennelijk is ook de EU een handlanger van deze machthebbers, want zij zet zich in voor de “regulering” van de particuliere veehouderij en wil het mensen steeds moeilijker maken om hun eigen voedsel te verbouwen. In Nigeria gaan ze in dit opzicht zelfs nog een stap verder. Het Afrikaanse land is na de Bahama’s het tweede land dat elektronisch geld van de centrale bank, CBDC genaamd, introduceert. In Nigeria is water nu alleen beschikbaar voor mensen die hun CBDC QR- of RFID-code scannen. Het is dus heel goed mogelijk dat iedereen die zich tegen de regering verzet op zijn sociale mediaprofiel dat gekoppeld is aan zijn centrale bankrekening, binnenkort dorst heeft of sterft. Op dit punt nog een inlassing van Kla.tv: doel 6 van de 2030-agenda is zogenaamd gericht op de beschikbaarheid en de duurzame distributie van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Er moet echter worden opgemerkt dat 90% van het water in de wereld wordt beheerst door een aantal multinationals, die van water steeds meer een luxegoed maken en elke vorm van autarkie en onafhankelijkheid voor de bevolking verhinderen. Interessant genoeg wordt voor de 2030 Agenda hetzelfde symbool gebruikt als voor de “Great Reset” die door het WEF wordt gepropageerd. Van een zelfbenoemde elite als het World Economic Forum kan echter geen verbetering worden verwacht van deze wereldwijde situatie. Integendeel, hun Nieuwe Wereldorde is, in duidelijke taal, niets meer dan de zelfverrijking en controlemanie van een paar financiële oligarchen ten koste van de gemeenschap.

Korte samenvatting:

Bekijk volledige video (Duits gesproken, Nederlandse ondertiteling): https://www.kla.tv/28009

Inzicht op weg naar beterschap

Eindelijk een vleugje goed nieuws uit de “exceptional USA”. In Florida is men tot de conclusie gekomen dat het vak “sociologie” als hoofdvak aan de universiteiten mag geschrapt worden. De New York Times berichtte:

In December, Florida’s education commissioner wrote that “sociology has been hijacked by left-wing activists.”

Students can no longer take sociology to fulfill their core course requirements, Florida’s state university system ruled on Wednesday. Instead, its board of governors approved “a factual history course” as a replacement.

The decision by the 17-member board of governors came after fierce opposition from sociology professors in the university system, which includes the University of Florida and Florida State.
[…]

The replacement history class includes “America’s founding, the horrors of slavery, the resulting Civil War and the Reconstruction era.”

De onderwijsgoeroes hebben vastgesteld dat sociologie compleet door linkse activisten gekaapt werd. Of er eigenlijk wel een begrip “sociologie” bestaat? Heeft “sociologie” een wetenschappelijke basis of is het slechts een schaamlapje voor de onbeschaamde innesteling van communisten & gelijkgezinden? Men heeft het vak “sociologie” nu zodanig onthoofd dat het niet meer tot een hoofdvak van studenten kan behoren en dat studenten bijgevolg niet verplicht kunnen worden de sociologische prietpraat te moeten bijwonen en/of sociologische examens afleggen. In de plaats zouden er geschiedenislessen over de VSA komen.

Dat de “sociologie-professoren” moord en brand schreeuwen, kunt u zich wel voorstellen.

Florida Eliminates Sociology as a Core Course at Its Universities