Boerenkrijg 2024

Eeuwenlang is het een effectief wapen geweest tegen de mensheid: voedsel!

Het is voor de machthebbers altijd een effectief instrument geweest om de bevolking te controleren. Het zou naïef zijn om te geloven dat dit machtsspel tot het verleden behoort.

➡️ Vernietiging van traditionele landbouw

➡️ m-RNA additieven in voedsel

➡️ Transparantie tot op de lepel in je mond met behulp van een “DNA-barcode”.

… klinkt als science fiction? Nee, het is een agenda – Agenda 2030!

De protesten van Duitse en Europese boeren liggen momenteel op ieders lippen. De onlangs uitgezonden Kla.tv-uitzending “Overlevingsstrijd van de boeren” www.kla.tv/27911 (NL) vat treffend samen dat de bezuinigingen van de overheid slechts de druppel zijn die de emmer van de boerenonderdrukking doet overlopen. De mate waarin boeren al dan niet als instrument zijn ingezet door de protesten en waarom ze in een kwaad daglicht worden gesteld door de mainstream media wordt in andere uitzendingen opgepakt. Kijk dus regelmatig Kla.tv!

Het is een feit: De VN, WHO en WEF hebben de oorlog verklaard aan boeren en traditioneel voedsel. Door hun Agenda 2030, zoals Kla.tv al in enige uitzendingen heeft gemeld, zijn vooral boeren het doelwit. Hier is een korte herhaling uit de uitzending “De agenda achter Agenda 2030” www.kla.tv/19187 (NL): Doel 2 van de 2030-agenda voorziet hier zogenaamd in: Een einde maken aan honger, voedselzekerheid en verbeterde voeding bereiken en duurzame landbouw bevorderen. We kunnen echter constateren dat de natuurlijke, kleinschalige landbouw wordt vernietigd, terwijl tegelijkertijd multinationals steeds meer controle krijgen over de wereldwijde voedselproductie door middel van industriële landbouw, genetische manipulatie en landbouwchemicaliën. De toestand van de boeren, de steunpilaren van onze samenleving, is betreurenswaardig, maar niet toevallig, zoals u hierna, door over de omheining te kijken, zult zien.

Om precies te zijn, het lot van de boeren is nauw verstrengeld met het lot van ons allemaal: Een samenvatting van het essay “Voedsel als wapen” van de onafhankelijke Duitse auteur en journalist Tom-Oliver Regenauer laat zien hoe het fundament van het bestaan “voedsel” door de geschiedenis heen is gebruikt als wapen tegen de mensheid, en vandaag de dag nog net zo: In december 1974 schreef Henry Kissinger een geheim strategiedocument voor de Nationale Veiligheidsraad van de Verenigde Staten. Het droeg de bureaucratisch omslachtige titel “Implications of Global Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests” (Implicaties van de wereldwijde bevolkingsgroei voor de veiligheid van de VS en zijn overzeese belangen). De strategie die Kissinger schetste werd de officiële politieke richtlijn van president Gerald Ford in 1975. “(…) bevolkingsgroei zal een ernstige invloed hebben op de vraag naar voedsel”, staat er te lezen. Kissinger concludeert dat voedselhulp voor ontwikkelingslanden daarom eventueel moet worden gekoppeld aan verplichte sterilisatieprogramma’s of quota voor bevolkingsvermindering. Deze gedachtegang leidt de geostrateeg, die in dienst is bij de invloedrijke Rockefeller-clan, tot het amorele inzicht dat levensmiddelen in zo’n scenario een effectief “instrument van nationale macht” worden. Hij verklaart voedingsmiddelen tot wapen.

Dit is echter geen nieuw idee. Of het nu gaat om belegeringen in de Middeleeuwen of inflatie in het heden, levensmiddelen zijn al sinds mensenheugenis een wapen. Een hefboom die door heersers werd gebruikt om de bevolking onder controle te houden. Maar met mRNA-vaccinaties voor vee, genetisch gemanipuleerde micro-organismen om wereldwijde toeleveringsketens te optimaliseren en CBDC-betalingen voor water, bereikt de strijd om te overleven een nieuw niveau.

Voorbeelden uit het voorbije geschiedenis:

De Grieken belegerden 3000 jaar geleden Troje om het uit te hongeren. In Ierland stierven ongeveer een miljoen mensen – twaalf procent van de Ierse bevolking – als gevolg van de Grote Hongersnood van 1845-1849, die in de eerste plaats niet werd veroorzaakt door mislukte oogsten of een nieuw soort aardappelziekte, maar door het beleid van de toenmalige Britse politici, dat werd gecorrumpeerd door de financiële wereld en individuele belangengroepen. De Britse koloniale macht was ook verantwoordelijk voor de dood van wel vier miljoen Indiërs tijdens de hongersnood in Bengalen in 1943, volgens een studie van Indiase wetenschappers die droogteperiodes van de afgelopen 150 jaar hebben geanalyseerd.

In de Tweede Wereldoorlog stierven meer dan een miljoen mensen tijdens de 500 dagen durende belegering van Leningrad – meer dan door de bommen op Hamburg, Dresden, Tokio, Hiroshima en Nagasaki samen. Jozef Stalin gebruikte zijn macht ook om de “Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne” op de knieën te dwingen door middel van voedseltekorten. “Holodomor”, de naam die gegeven werd aan de hongersnood in de jaren 1930, die door sommigen als genocide wordt beschouwd, kostte het leven aan drie tot vier miljoen mensen. Kannibalisme was geen zeldzaamheid.

Onder Mao Zedong stierven tussen 1958 en 1962 minstens 24 miljoen mensen van de honger. Zijn motto was: “Het is beter om de helft van de mensen te laten sterven, zodat de andere helft zich kan verzadigen.”

Huidige ontwikkelingen: Met het oog op deze geschiedenis zou het naïef zijn om aan te nemen dat voedsel in de 21e eeuw niet als wapen zal worden gebruikt. Echter niet met belegering of vernietiging van de vijandelijke vloot, maar met ontwrichting, kunstmatige schaarste, verontreiniging met gifstoffen, biotechnologische toevoegingen, genetisch gemanipuleerde grondstoffen, enz. Het aantal mensen dat acuut gevaar loopt om honger te lijden is wereldwijd verdubbeld sinds de pandemie werd uitgeroepen. Door de corona lockdowns en de mislukte oogsten tijdens de oorlog in Oekraïne veroorzaakten enorme knelpunten en gaten in de bevoorrading, veel dingen werden erg duur en familiebedrijven en kleine bedrijven gingen failliet.

Boeren komen onder zoveel druk te staan door de “Green Economy”, de nulemissie CO₂-agenda, dat ze niet meer aan de eisen en stijgende kosten kunnen voldoen en wanhopig de straat op gaan. Marc Rutte [de Nederlandse minister president] heeft zelfs militair materieel ingezet tegen de boerenopstanden! De hele voedselindustrie zal veranderen, waarbij natuurlijke toevoegingen steeds vaker worden vervangen door kunstmatige. Het meest prominente voorbeeld hiervan is in laboratoria gekweekt vlees.

Vooral Bill Gates, ondertussen de grootste landeigenaar in de VS, en Google Ventures [een risicokapitaalgenootschap] leggen al jaren veel elan aan de dag op dit gebied. Tegelijkertijd investeert Gates veel geld in onderzoek naar en verandering van het microbioom, een complex ecosysteem van bacteriën, schimmels, archaea [oer-bacteriën] en virussen, die onder de verzamelnaam “darmflora” de spijsverteringsprocessen in belangrijke mate sturen en een grote invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind, vooral in het eerste levensjaar. [Verwijzing naar het interview met Heiko Schöning “Corona 2.0 – Nieuwe terreuraanval met bacteriën? www.kla.tv/27731] (D) “Hiermee kan Gates – die voortdurend zijn bedenkingen uit over “overbevolking” – luister goed – kinderen in ontwikkelingslanden helpen!!!

Het feit dat voedsel in de nabije toekomst zal worden voorzien van mRNA of RNA additieven maakt ons nog onbehaaglijker. Big pharma profiteurs zoals Bill Gates hebben al lang aangekondigd dat ze van plan zijn om deze experimentele en schadelijke stoffen via voedsel te verspreiden om ze ook toe te dienen aan mensen die COVID-injecties hebben geweigerd. [Vaccin banaan, mRNA salade & meer: Onbewuste gedwongen vaccinatie via voedsel?! www.kla.tv/26140 (NL) Bedrijven als Bayer en BioNTech werken al meer dan zes jaar aan mRNA-vaccins voor gebruiksvee.

De wetenschapper en mede-uitvinder van de kunstmatig gegenereerde mRNA-technologie, Robert W. Malone, wees er in dit verband op dat er in de diergeneeskunde nog minder transparantie is met betrekking tot test- en toelatingsprocedures dan in de humane geneeskunde. Met andere woorden, het risico voor de eindgebruiker is mogelijk nog groter dan bij COVID-injecties. De Canadese overheid biedt op haar website zelfs een gedetailleerd overzicht van de RNA- en DNA-producten die in het land worden gebruikt. Enkele worden al over het hele gebied gebruikt. Dus ondanks alle andersluidende fact checks, worden vaccinaties op basis van gentechnologie al gebruikt. Ze werken alleen met andere labels.

Dus binnenkort zullen waarschijnlijk ook >Self-dissiminating Vaccins<, zichzelf verspreidende vaccins worden gebruikt. Deze vaccins worden toegediend aan slechts een paar dragers, die fungeren als vermenigvuldigers en de genetische informatie via verschillende overbrengingswegen doorgeven aan de betreffende bevolking. Daarnaast zullen genetisch veranderde sporen [Bioengeneered Spores] in de toekomst worden gebruikt om wereldwijde toeleveringsketens te controleren. Microben zullen worden gebruikt als traceerapparatuur [Tracking Devices]. In de toekomst zal het mogelijk zijn om elk voedselproduct te volgen van het veld tot de vork in je mond. Gegevensdocumenten worden omgezet in DNA, dat vervolgens in micro-organismen wordt ingebracht. Deze micro-organismen kunnen worden overgebracht op elk landbouwproduct. Of het nu gaat om rund- of varkensvlees, groenten, fruit of granen. Deze “DNA-barcode”, zoals het bedrijf zijn vermeende innovatie noemt, kan niet worden vernietigd door hitte of kou of door het wassen en snijden van de producten. Bovendien bevat het product giftige stoffen, die echter in geringe doses worden beschouwd als – let op – “over het algemeen onschadelijk”! Al deze ontwikkelingen op het gebied van voeding maken van het menselijk organisme een slagveld!

Want voedsel kan en zal worden gebruikt als wapen. Een heerschappij-instrument van enkelen op de achtergrond! Kennelijk is ook de EU een handlanger van deze machthebbers, want zij zet zich in voor de “regulering” van de particuliere veehouderij en wil het mensen steeds moeilijker maken om hun eigen voedsel te verbouwen. In Nigeria gaan ze in dit opzicht zelfs nog een stap verder. Het Afrikaanse land is na de Bahama’s het tweede land dat elektronisch geld van de centrale bank, CBDC genaamd, introduceert. In Nigeria is water nu alleen beschikbaar voor mensen die hun CBDC QR- of RFID-code scannen. Het is dus heel goed mogelijk dat iedereen die zich tegen de regering verzet op zijn sociale mediaprofiel dat gekoppeld is aan zijn centrale bankrekening, binnenkort dorst heeft of sterft. Op dit punt nog een inlassing van Kla.tv: doel 6 van de 2030-agenda is zogenaamd gericht op de beschikbaarheid en de duurzame distributie van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Er moet echter worden opgemerkt dat 90% van het water in de wereld wordt beheerst door een aantal multinationals, die van water steeds meer een luxegoed maken en elke vorm van autarkie en onafhankelijkheid voor de bevolking verhinderen. Interessant genoeg wordt voor de 2030 Agenda hetzelfde symbool gebruikt als voor de “Great Reset” die door het WEF wordt gepropageerd. Van een zelfbenoemde elite als het World Economic Forum kan echter geen verbetering worden verwacht van deze wereldwijde situatie. Integendeel, hun Nieuwe Wereldorde is, in duidelijke taal, niets meer dan de zelfverrijking en controlemanie van een paar financiële oligarchen ten koste van de gemeenschap.

Korte samenvatting:

Bekijk volledige video (Duits gesproken, Nederlandse ondertiteling): https://www.kla.tv/28009