N-VArrogantie

Volgens Theo Francken mag Vlaams Belang geen lijsten indienen en moeten we allemaal gehoorzaam op zijn N-VA stemmen. Alsof de stem van onze mensen eigenlijk zijn eigendom is, wat een arrogantie.

Dat zou volgens hem namelijk de enige ‘nuttige’ stem zijn. Andere stemmen zijn dan ‘weggesmeten’ stemmen. Die bestaan trouwens niet in een democratie. Een regering moet ook gecontroleerd worden. Dat doet de oppositie.

Eigenlijk willen ze zeggen dat uw stem van geen tel is en je helemaal geen keuze hebt, laat staan moogt beslissen. We hebben dat trouwens al eens gezien in 2014. Hun kracht van verandering bleek gewoon meer van hetzelfde te zijn. Dat komt omdat ze Belgisch willen besturen. Dat kan maar door de Vlamingen te negeren en het ondemocratisch cordon te handhaven waardoor de PS in Vlaanderen, zelfs tot de kleinste gemeente, bepaalt wie mag besturen en wie niet. Wat een onderdanigheid en kruiperigheid voor een ministerpostje van Defensie.

De N-VA-strategie in zijn geheel is er één die Vlaanderen onderwerpt aan linkse en Waalse dominantie. “Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”.

Daarom moeten we dat Belgisch besturen laten zijn voor wat het is en een assertieve Vlaamse regering tot stand brengen die van gemeenschap tot gemeenschap onderhandelt over de ordentelijke opdeling van België. Zoals ze ook in Tsjechoslovakije gedaan hebben. Daarom moet Vlaams Belang de grootste partij worden. Zodat we het initiatief in handen kunnen nemen. Zodat Vlaanderen volwassen kan worden en het beleid kan teruggeven aan de Vlamingen waar we al zo lang voor stemmen. Dat is onze missie 2024. Met jouw steun zullen we daarin slagen. Want het is genoeg geweest. Het is méér dan genoeg geweest. Tijd voor iets anders. Tijd voor Vlaams Belang!

Tom Vandendriessche

https://www.knack.be/nieuws/belgie/theo-francken-vraagt-vlaams-belang-niet-deel-te-nemen-aan-federale-verkiezingen-in-2024/

Van Grieken na oproep van Francken om federale verkiezingen te laten vallen: “Ze hebben schrik”

Blijf met uw poten van onze kinderen!

Deze mama is terecht boos. Zij vraagt zich af tijdens een vergadering van een scholengemeenschap welke agenda er perse in de school moet doorgedrukt worden. Zij refereert naar e-mails van de schooljuffrouw aan een 8-jarige leerling. Stel u voor: in het derde leerjaar wil de schooljuffrouw via Zoom (videogesprek op computer) een gesprek aangaan met haar leerlingen over… u raadt het wellicht – seksuele geaardheden en mogelijkheden. In Californië staat er geen rem meer op alles wat met sex te maken heeft. Zelfs kindjes van 8 jaar moeten en zullen compleet gehersenspoeld worden. De moeder van het kind klaagde dit aan en verwijderde vervolgens haar kind uit de school.

De schooljuffrouw, totaal niet van de kaart, trekt naar een niveau hogerop en vraagt op welke wijze hoe ze haar “seksueel oriënteringsprogramma” kan voortzetten in het 3de leerjaar. Het ging immers om een speciaal ontworpen programma, dat ze drie dagen per week in haar klas aan haar leerlingen wou diets maken.

En de dame die dit aanklaagt vraagt zich af hoeveel kinderen in deze klas schitteren in de “normale” vakken. In rekenen, taal…Zijn ze echt allemaal zó goed dat er drie dagen per week kunnen besteed worden om 8-jarige kinderen les te geven over het seksuele alfabet? En ze vervolg: het kan me niet schelen over welke seksualiteit het gaat, de woorden sex en naaktheid horen niet in een klas met 8-jarigen.

En als een ouder zich bezorgd toont, wat doet die schooljuffrouw dan? Ze trekt er zich geen bal van aan en gaat achter de rug van de ouders om polsen hoe ze haar sex-programma kan voortzetten. Het niveau van onrespectvol gedrag t.o.v. christelijke conservatieve ouders wordt meer en meer duidelijk. Alsof wij niet binnen de lijntjes van de agenda passen, de agenda die door de strot geduwd wordt. Wij worden gewoon niet waargenomen en weggezet…

Als jullie het hebben over inclusiviteit en dat “alle ouders ertoe doen”… wij ook, onze kinderen ook. En wij willen niet dat dergelijke onderwerpen aan kinderen van amper 8 jaar onderwezen worden. En de onderwerpen worden steeds erger en gedetailleerder. Waarom wordt deze agenda in de klaslokalen doorgevoerd? Als we onze mening niet uiten, onze stem niet verheffen, dan wordt dit gewoon onder de mat geveegd. Waarom zou een ouder zijn/haar 8-jarig kind moeten overhoren over sex?

Vervolgens wordt de schooljuffrouw aangehaald: nl. dat zij haar klas onderwees over de “LGBTQ-Pride-maand” en dat zij in dat kader 2 YT filmpjes speelde. Zij stelt dat zij nu schrik heeft om haar lessen voort te zetten; zij kreeg echter per kerende de steun toegezegd van de schooldirecteur, met de raad om dit niet meer zo opvallend te doen. M.a.w. doe voort, maar doe het op een manier dat het minder aandacht der ouders trekt.

De ouders lieten het er niet bij zitten en vroegen waarom een schooljuffrouw haar eigen politieke en sociale agenda mag opdringen aan 8-jarigen die de laatste twee jaar omwille van de coronacrisis veel lesuren van nuttige leerstof zoals wiskunde, taal en begrijpend lezen moesten missen. In welke sfeer moeten 8-jarigen van gedachten wisselen over thema’s zoals transgenders, lesbiennes, homo’s, queers en het uit de kast komen? Al deze woorden werden herhaaldelijk genoemd in deze video’s. Als ouder eis ik een onderzoek naar de leerkracht en het hele district. Het deksel werd van de pot gelicht en het niveau van systematische hersenspoeling is weerzinwekkend.

Vertaald door onze redactie.

Als u denkt dat deze weerzinwekkende rage (nog) niet over de Atlantische Oceaan gewaaid is, lees dan even dit FB-bericht van

Peter Logghe

Hoe links in Duitsland bezorgde moeders als ‘fascistisch’ wegzet

Er is ophef bij onze oosterburen over de uitlatingen van de verantwoordelijke in de Duitse Bondsregering voor Queer-zaken, Sven Lehmann (Grünen). Een bezorgde moeder die kritiek uitte op geslachtsveranderingen, werd in het hoekje bij de fascisten weggezet. Haar kritiek stond bol van “Queer- en transvijandigheid, homofobie en adultisme” en ouderlijk “machtsgevoel”, aldus Lehmann in een bijdrage op zijn Instagramprofiel.

In een Open Brief in het Duits feministisch tijdschrift Emma richtte een vrouw zich tot de Queer-gevolmachtigde en stelde zich ernstige vragen bij een gepland wetsontwerp, dat 14-jarigen zelf wou laten beslissen om van geslacht te veranderen. “Laat u het als Queer-gevolmachtigde in de Bondsregering a.u.b. toch niet toe dat 14-jarigen in hun onzekere levensfase zo’n ingrijpende beslissingen nemen zonder dat de ouders hierover meebeslissen”, schrijf de Duitse moeder van een 18-jarige dochter.

Het letterwoord LGBTIA+ (met misschien volgend jaar nog enkele letters erbij) brengen onze onzekere en puberende kinderen totaal in de war”, schreef de moeder, tevens consulente in mediacompetente, verder in het feministisch magazine. Ze benadrukte in de Open Brief dat ze politiek links stond en sinds vele jaren lid van de sociaaldemocratische SPD was. “Mijn hart slaat al mijn hele leven voor diversiteit, tolerantie en aanvaarding van elk anders zijn”, maar het kan toch niet in orde zijn dat het “doorsnede heteroseksuele kind” zich intussen afvraagt “of met hem of haar nog alles in orde is”.

Sven Lehmann toonde geen begrip. “De tekst zou zo kunnen komen van evangelische Christ*Innen en van burgerlijke fascisten”, staat in een tekst te lezen die deze staatssecretaris in het ministerie voor Familiezaken zelf verspreidde. Het is gewoonweg absurdom een Queer-gevolmachtigde te vragen zich te bekommeren om “heteroseksuele kinderen”.

Het conservatieve weekblad Junge Freiheit vroeg de minister voor Familiezaken naar een reactie, maar tevergeefs. De reactie van Lehmann was niet via de webstek van het Ministerie verspreid, en dus was dit geen zaak voor de minister.

Hoe tolerant links is, hoe progressieven neerkijken op bezorgde ouders die het aandurven om politiek correcte progressieven tegen te spreken, blijkt uit dit verhaal. Het is niet het eerste, het zal ook niet het laatste zijn. Leve de tolerantie!”

Ongewenst bezoek

… Al langer waarschuwt men in ons land voor het opdoemen van een conflictmodel tussen belastingbetaler en fiscus. Het nieuwe actieplan van minister van Peteghem waarbij “nieuwe fiscale antifraudemaatregelen uitgaan van de goede trouw van de belastingplichtige” lijkt nog meer olie op het fiscale vuur te gooien  en doet het stelsel wegdrijven van een billijke en rechtvaardige behandeling van alle belastingbetalers. We mogen niet vergeten dat belastingen, ook vennootschapsbelastingen, uiteindelijk door mensen worden betaald.

Het actieplan stelt bijvoorbeeld dat ondernemers en hun medewerkers die een fiscale visitatie belemmeren dwangsommen kunnen worden opgelegd. Uiteraard moet de fiscus gegronde aanwijzingen van fraude kunnen onderzoeken en dient de belastingbetaler daaraan mee te werken. De weerstand tegen die medewerkingsplicht is in belangrijke mate te wijten aan de willekeur en de al te uitgebreide interpretatie die de belastinginspecteur daarbij hanteert. Vertrouwelijke informatie zoals die tussen een advocaat en een cliënt wordt uitgewisseld, of privégegevens van de belastingplichtige worden niet zelden op dezelfde wijze behandeld als boekhoudkundige stukken. Afspraken met de fiscus om dergelijke gegevens af te zonderen vóór de fiscale inspectie begint, zijn lastig te maken…

Ivan Van de Cloot in “Fiscale visitaties: de dure woorden uit het regeerakkoord”

“Oekraïnecrisis” aan de andere kant van de wereld (2)

In maart berichtten wij reeds over het veiligheidspact dat de Salomonseilanden sloten met China. Intussen zijn de poco media wakker geworden. DM besteedde er een artikel aan met info die wij verleden maand al publiceerden: Alarm in de Stille Zuidzee. Naar verluidt willen de VSA dit pact verhinderen en vinden dat de evenwichten hiermee verstoord worden. Waarmee ze eigenlijk willen zeggen dat de weegschaal nooit naar de andere kant mag overhellen. Dit volgens het motto: Wij zijn de wereld en de wereld is van ons.

“China speelt ons spel. Het heeft een bladzijde uit onze richtlijnen gecopieerd. We moeten de Salomons Eilanden duidelijk maken dat dit niet in hun belang is…”

De vraag is hoe dit zal gebeuren. Moet koningin Elisabeth ingrijpen? Welke sancties, resp. spijtige ongevallen hangen er boven het hoofd van de Salomons Eilanden?

Alarm in de Stille Zuidzee: China krijgt invloed op Salomonseilanden, Australië vreest ‘klein Cuba aan onze kust’ (demorgen.be)

“Oekraïnecrisis” aan de andere kant van de wereld? | Golfbrekers

“WE”

Met dit zinnetje wordt duidelijk gemaakt waarover de Oekraïne-oorlog gaat: het handhaven, het uitbreiden van de superioriteit van de exceptionele VSA op wereldvlak.

De Russische buitenminister Lavrov vindt dan ook dat het nutteloos is met de Oekraïense regering te praten. Die heeft sowieso niets in de pap te brokken. Het zijn de VSA en andere machten die de gang van zaken bepalen. In Oekraïne hadden ze naar verluidt geen tijd om de recentste versie van een vredesakkoord-ontwerp te bekijken…

De exceptionele status der VSA | Golfbrekers

Er worden meer boeren verdreven dan illegale tafelschuimers

Er komt geen einde aan de stikstofwaanzin…

Vijf jaar geleden bouwde de boerderij Abdij van Averbode nog een heel nieuwe stal om te voldoen aan de voorschriften. Nu zou ze moeten verdwijnen omwille van de stikstofdictaten die de boeren de das omdoen.

Stikstofakkoord bedreigt 900 jaar oude boerderij abdij van Averbode | De Tijd

Gemeentefusies: wie wordt er beter van?

"... Veel burgers vinden het niet meer van deze tijd om op die manier over zoiets ingrijpend te worden ingelicht. De ontsteltenis heeft nog meer oorzaken. Dat een kleinere gemeente opgeslokt zou worden door het grote Mechelen is erg problematisch. Zeker omdat Mechelen al jaren een enorme schuld torst van 3.400 euro per inwoner. De vernietigende indruk was dat de Boortmeerbekenaars - 407 euro schuld per inwoner - daar mee voor moesten opdraaien. Dat Derua kan stellen dat ook de kleinere partij er financieel baat bij heeft, maakt dan weinig indruk. Voor burgers met interesse voor het bredere plaatje begint daar net de discussie..."

Lees het volledige opiniestuk van Ivan Van de Cloot in Tijd.

Terwijl PVV en FvD verguisd worden…

... mag een neo-nazi zich verwarmen aan sympathie- en steunbetuigingen

"Ja Nederland doet het weer, ook de media neemt het klakkeloos over, zonder verificatie natuurlijk, maar dat is niets nieuws onder de zon. Vergeten zijn ze te vertellen dat er al sinds 2014 een burgeroorlog heerst in Oost-Oekraïne en deze ex-burgemeester mag gewoon in Nederland op tournee, dat hij waarschijnlijk oorlogsmisdaden heeft begaan, is niet zo belangrijk, zolang hij de Russen demoniseert is alles goed. Hij heeft de Russische taal verboden, Russisch sprekende bevolking gediscrimineerd, zelfs vermoord. Maar dat maakt niets uit, het Westen is zelf, geloven ze, in oorlog met Rusland. 
Een oorlog die ze nodig hebben om de “green new deal” uit te voeren, dan ga je dus letterlijk over lijken. Geen olie en gas meer, dat is belangrijk voor de klimaat ideologie. Dus een oorlog voor hen komt goed uit, dan gebruik je allerlei soorten propaganda, die de onwetende EU bevolking als zoete koek slikt. Rusland is bezig met een speciale operatie om nu juist deze groepen, je kunt ze vergelijken met jihadisten, op te ruimen. Dat er veel vluchtelingen zijn ligt niet alleen aan de Russen, maar aan de burgeroorlog die al acht jaar geleden begonnen is, net als in Syrië destijds, zijn sommige autochtone bevolking geradicaliseerd, dit keer als rechts radicale nationalisten en zich aangesloten bij o.a. Pravdy Sektor, net als de ex-burgemeester van Melitopol!..."

Lees dit artikel vooral verder op de blog van de Nederlandse journaliste Sonja van den Ende: Rechts radicale Pravdy Sektor ex-burgemeester uit Melitopol op tournee in Nederland

Nine for News besteedt er ook aandacht aan: