Prikcampagne in Duitse universiteiten

Wilt u bij bovenstaande afbeelding ook nog onze commentaar lezen? Over het taalgebruik, over de verplichte pigmenteringsgraad der “studenten”, over de vanzelfsprekendheid waarmee condooms en vaccinaties “tussen de soep en de patatten” aangeboden worden?

Zucht. Verzin zelf maar iets. We zijn het beu, zó beu!!!

Heeft Polen de verdienste slapende honden gewekt te hebben?

Caroline van der Plas over de EU: “De bedoelingen zijn goed…”

Neen, de bedoelingen zijn niet goed. Ze zijn even goed als toen Napoleon zichzelf kroonde tot keizer van Frank’rijk’, als toen Hitler de machtigingswet invoerde en zichzelf hiermee de regeerbevoegdheid buiten de Reichstag en andere constitutionele organen toekende… en zo zouden we nog talrijke voorbeelden kunnen geven die de Europese en mondiale revue passeerden.

Het gaat uitsluitend om het verwerven, behouden en uitbreiden van macht, om geld, veel geld, het gaat om de zelfaanbidding en het misprijzend neerkijken op het klootjesvolk… En dat werkt bij succes buitengewoon verslavend zodat men nooit tevreden is met het bereikte resultaat.

Cyclus

FATA MORGANA, deel 2: VACCINATIES GEVEN UW VRIJHEID TERUG.

Meermaals heb ik de indruk bekeken te worden door pro-vax Vlaamsgezinden als een verward iemand…..  Daarom beveel ik, naast de talloze bijdragen bij vorige “Cyclussen”  twee volgende artikelen aan :  “Die Leibeigenschaft ist zurück – und kaum einer merkt’s” auteur Dr. Gert Reuther enVaclav Klaus : de voortschrijdende zelfvernietiging van het Westen en haar versnelling door de Covid-pandemie” met ter begeleiding deze video:

Nvdr: haast u, bekijk bovenstaande video vooraleer deze de poco-(corona)-mist ingaat zoals bij de vorige Cyclus de video betr. de discussie van Gideon van Meijeren (pedofilie beschuldigingen) eveneens niet geschikt geacht werd voor uw gemoedsrust… en bijgevolg verwijderd werd.

Nog voor de grote paniekzetting toesloeg was ik al vastbesloten deze wereldwijde aanval op de vrijheid van mensen te bestrijden. (Voor maart ’20).  Ik blijf bij de mening dat de Vlaams-nationalisten die mee de dictatuur helpen installeren fout zijn, zoals Johan Sanctorum in zijn bijdrage op Doorbraak van 23.10.  Daarop valt hij de vrijheidsstrijders aan onder de titel: Is het recht op domheid een grondrecht?”Hetzelfde gebeurt op facebook waar gesteld wordt dat ongevaccineerden bij manifestaties een gevaar vormen voor gevaccineerden.  Dit is onrechtstreeks bekennen dat “vaccins” niet helpen…..

Bij het schrijven van dit artikel is het zo goed als zeker, dat de mondmaskers terug verplicht gaan worden in Vlaanderen….  Wat een klucht!!!!!!  Eerst zorgt men, ook middels bedreigingen, dat in “blank autochtoon” Vlaanderen minstens 90% gevaccineerd zijn – voldoende voor immuungarantie – en dan laat men weer iedereen de slavenmaatregelen volgen, aan de universiteiten eerst.  Figuren zoals Frank Vandenbroucke en Geert Molenberghs zijn echte booswichten, want ik twijfel er niet aan dat ze de ware toedracht van deze “Covid-terreur” kennen.  Wellicht zijn ze – horresco referens – Mark Van Ranst op kop, slechts gevaccineerd met een placebo.  Intussen komt wereldwijd, op allerhande platformen, een niet eindigende opsomming voor van (vaak jonge) mensen, die haast schielijk na de vaccinaties stierven.

In deze strijd tussen pro en contra is mijn standpunt onverzoenlijk met de “believers” van deze zgn. pandemie.  Ze sluit naadloos aan bij mijn levenslange strijd, als Vlaamsnationalist, om ieder mens en de Vlamingen vooral, te bevrijden van de op hen uitgeoefende tyrannie en poging tot verslaving.

De covid-passen zijn ongrondwettelijk en voeren een apartheid in.  Ze verstoten tegen het gelijkheidsbeginsel art. 10, het verbod op discriminatie in de toepassing van rechten en vrijheden art. 11 en de persoonlijke vrijheid art. 12 (allemaal van de Grondwet).  De Grondwet is, het weze herhaald, niet bedoeld om de machthebbers te bevestigen, maar om de burger te beschermen tegen de uitwassen van de Overheid.  Zelfs Philippe De Backer (VLD), ex-coordinnator van testen en mondmaskers, noemt in zijn boek “En nu is het oorlog de coronaberichtgeving in de media tot nu toe, obsessief.

Nvdr: het kleine duiveltje in ons “liet ons dit gewoon doen”, het plaatsen van deze begeleidende video:

De N-VA speelt een afwijzende rol in het opleggen van verdere corona-maatregelen (als het goed is zeggen we het ook).  Maar de Vlaamse Beweging moet daarover niet verder gesplitst worden; ze is dat al.  Aan al de “chicaneurs” tegen onze verzets-standpunten raad ik aan: lees ook de alternatieve media (op het einde nogmaals een opsomming!)  Waarom onze opwinding? Zelfs in Italië en Oostenrijk zijn de beschikkingen al getroffen dat men niet meer mag werken als men geen QR-code (bewijs van vaccinatie) heeft.  Deze codes, die naar een satanische controle-maatschappij leiden, zullen ook in de toekomst ingezet worden, voor onze ecologische voetafdruk, het aantal verplaatsingen, de contacten die we hebben  (!!!) en de toelating om nog op internet aan te sluiten (!!!!).   Dit verzin ik niet, maar zeggen de leidende figuren zelf van het WEF en de VN in hun boeken en publicaties. (het Forum van Young Global Leaders, zoals Alexander De Croo, Mark Rutten en Sigrid Kaag).

Het Vlaams Nationaal spectrum moet zich bevrijden van die infiltranten in hun kringen, die het onmogelijk maken een echte verzetspolitiek te voeren tegen de mondmaskers, de Covid-passen, het ontslaan van ongevaccineerden en het verzwijgen van de vax-doden.  Dat dit wel mogelijk is toont de ingewijde kennis in de Oostenrijkse FPÖ, bij de partijen aan de macht in Hongarije en Polen, bij het Forum voor Democratie in Nederland en de straatbeweging in Frankrijk die steeds maar groeit.

Tot slot: DENK ZELF NA en bewandel niet de platgetreden paden: zit niet ganse avonden zielloos de leugens te slikken van de MSM televisiekanalen.

Informeer u op: Frontnieuws.com;   Niburu.co;  Xander-nieuws.net;  ninefornews.nl;  Café Weltschmerz.nl; dailyexpose.co.uk; uncut-news.ch; uitgeverij De Blauwe Tijger Groningen; viruswaanzin.be; katholiek forum.net

De Nederlanden vochten een tachtigjarige Oorlog voor vrijheid en tolerantie.  We gaan ons dat niet op enkele maanden terug laten afnemen!

Jos Wouters, Boom, 25.10.21

Uit sympathie voor Luc & Zwarte Piet

We vernamen:

Voorpost Antwerpen-Kempen  Even melden dat onze vriend, Luc Vermeulen, de Zwarte Piet heeft uitgehangen en daardoor 30 dagen geblokkeerd is op smoelenboek. Hij is geblokkeerd voor het delen van Zwarte Pietfoto’s. Ooo neen, hier gaan we weer, pfff.”

Onze redactie doet er nog een schepje bovenop, met een knipoog naar de huidige vaccinweigeraars in “de grote steden”. Mocht u ons eerstdaags weer moeten missen, dan weet u alvast waarom!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.jpeg

Polen, opnieuw belaagd,…

... ditmaal door “bondgenoten”!

Drie jaar geleden nam Gerolf Annemans reeds de verdediging van Polen op zich: “Bent u niet beschaamd???”

… “De situatie van Polen tussen 1938 en 1940, met de constante agressie van nationaal-socialistisch Duitsland tegen dat land, doet mij onwillekeurig denken aan de brutale ultimatums van de Europese Commissie aan het huidige Polen. Het nieuwe Europa verwijdert zich zienderogen van haar oorspronkelijke doelstellingen: een economische Europese Gemeenschap, een vrijhandelszone, een vrije markt. Het ontpopt zich steeds meer tot een soort imperium, dat kost wat kost een links-liberale ideologie wil opdringen aan alle Staten, die er deel van uitmaken…”

… “Niet voor niets is een zekere Verhofstadt, éminence grise” van de liberale fractie in het Europees parlement, gekend om zijn scheldpartijen en zijn agressieve, bijna ziekelijk brutale optredens, de pleitbezorger van de Europese superstaat. België wordt voor die houding cash beloond met gouden postjes, zoals dit hoort in een corrupt bestel. Charles Michel en Didier Reynders, allebei liberaal, zijn er de beste voorbeelden van…”

Twee paragrafen uit een zeer lezenswaard opiniestuk met een gedeeltelijke Nederlandstalige vertaling uit de Poolse eerste ministers toespraak in het EU-parlement: klik op onderstaand bruggetje

Ultimatum van de Europese Commissie aan Polen: herhaalt het Dantzig van 1940 zich?

De volledige plenaire zitting in Straatsburg kan u hier bekijken (… meer dan 4 u politieke zelfaanbidding…)

De I & D fractie verdedigde Polen:

Gerolf Annemans: ‘Ook Angela Merkel wil een politiek Europa, en geen juridisch’ – Doorbraak.be

Het begin van een wending?

Enkele citaten uit het vraaggesprek van Henk Dheedene met Mark Elchardus in De Tijd van 23.10.21::

Elchardus: ‘Jawel, ongeveer zeven op de tien ondervraagde mensen voelen zich niet langer thuis zoals voorheen, vooral ten gevolge van migratie.’

En het is een parallel proces. Zeven op de tien mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst zeggen dat ze hier niet worden aanvaard. Het gaat om een grote wederzijdse vervreemding.’

De meeste liberalen, mensen die voor een liberale inrichting van onze maatschappij zijn, pleiten voor migratie om zo een wereld te creëren waarin kapitaal, goederen en mensen vrij kunnen circuleren. En er zijn de mensen ter linkerzijde die hoopten op stemmen uit die groep. Je krijgt dus een coalitie tussen economisch geïnspireerde tolerante mensen die vinden dat we die arbeidskrachten nodig hebben, samen met partijen die hopen op een nieuw kiezerspubliek.’

Het betekent dat we niet langer systematisch op zoek gaan naar de boten waarmee mensensmokkelaars migranten overzetten. Maak hen duidelijk dat ze die tocht niet moeten ondernemen. Want die reddingsacties zijn net een uitnodiging om te komen. Mensensmokkelaars stemmen zich daarop af. De boodschap moet zijn: de tocht is gevaarlijk, begin er niet aan.’

‘Rechters zijn sowieso niet onpartijdig of onafhankelijk, omdat ze elk hun eigen voorkeuren en visies hebben. Daarom heb je pluralisme van rechters nodig. En de jongste tijd heb ik de indruk dat die verhouding daarin zoek is. Kijk naar de uitspraken van de rechters van het Europees Hof van de Mensenrechten in Straatsburg. Uit analyses blijkt dat de rechters zich activistisch en kosmopolitisch opstellen, en steeds minder rekening houden met de oorspronkelijke doelstelling van die rechten.’

Een splinterbom met een langdurige werking net onder de oppervlakte van het politieke en maatschappelijke gebeuren, zo zou je het jongste boek van professor em. Mark Elchardus, “Reset” (*), kunnen noemen. Opiniemaker Rik Van Cauwelaert noemt het boek een van de belangrijkste politieke boeken van de afgelopen decennia.

Prof. Em. Elchardus werd tot voor enkele jaren de huisideoloog genoemd van de Vlaamse sociaaldemocraten, maar geraakte al eerder onder vuur omwille van zijn Vrije Tribunes en zijn kritiek op het migratiebeleid.

In De Tijd lezen we vandaag over dit nieuwe boek: “Elchardus stelt vragen bij de brede interpretatie van de universele mensenrechten, neemt het op voor Polen in zijn strijd met de Europese Unie, stelt de juridisering van de maatschappij ter discussie, geeft de nieuwe radicale antiracismebewegingen en LGBTQ-strijders een veeg uit de pan, pleit voor een puntensysteem voor migratie en vreest dat het recht op asiel voor vluchtelingen niet houdbaar zal blijken als we illegale migratie niet terugdringen.”

Professor Elchardus windt er in een interview met dezelfde krant ook geen doekjes om: “Ik ben in oorsprong geen nationalist. Ik stel alleen vast dat nationalisme het gemeenschapsdenken vandaag meer draagt dan de traditionele voorstanders ervan, zoals de christendemocraten en de sociaaldemocraten (…) Ik zie geen kansen meer voor een Belgisch gemeenschapsgevoel. De oplossing ligt in meer autonomie voor de landsdelen. Ook Wallonië zou daar baat bij hebben.”

En tot slot, de kwestie van de cordon sanitaire tegen één bepaalde Vlaamse partij: “Maar er loopt iets mis met ons politiek bestel als de grootste partij van alle anderen te horen krijgt dat die er nooit mee in zee willen gaan. Het is geen gewenste situatie omdat je de indruk geeft dat je met dat soort opinies geen rekening moet houden, dat die mensen niet meespelen”.

Professor em. Elchardus vreest dat hij met zijn nieuwe boek vrienden zal verliezen. Hij zal er ongetwijfeld ook een pak lezers bijkrijgen. Mensen die dezelfde analyse maken als hijzelf en die zichzelf deze existentiële vragen stellen: hoe in een geglobaliseerde wereld zonder grenzen en dus zonder identiteit voldoende gemeenschapsgevoel kan overblijven om de gemeenschap waarin we leven, te behouden en hoe de solidariteit, de grondsokkel van elke gemeenschap, overeind kan blijven. Mis dit boek niet!

Elchardus, M., Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie”, Uitgeverij Ertsberg, 606 pagina’s. ISBN 978946469007

Kijk ook naar: Mark Elchardus in De Afspraak, waarbij hij de activistische rechters onder de loep neemt: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/20/mark-elchardus-dat-rechters-het-laatste-woord-hebben-daar-ben/

Groene Energie… Pas op voor leurders*!

Begin september kondigde Angus Taylor, de Australische minister van energie, aan dat hij de kolencentrales zou subsidiëren om de onbetrouwbaarheid van de reeds gesubsidiërde windmolens en zonnepanelen te compenseren. We moesten daarbij even de vergelijking maken met de geplande bouw van gascentrales (… een hindernissenparcours, waarbij Zuhal Demir plots extreem-groener blijkt te zijn dan de Groene akela, Tinne Van der Straeten) om de belofte van nucleairloze energie(ver)wekking in het land b te kunnen waar maken.

Kernenergie wijst hij af en breekt een lans voor waterstof omdat  “waterstof dingen kan doen die kernenergie toch nooit zou kunnen doen. Het is niet alleen een bron van energie, het is een grondstof”.

Zou het? Eén der meest gerenommeerde geologen van Australië, prof. Ian Pilmer, maakte er brandhout (… figuurlijk dan…) van:

Hier komen ze weer voor je geld. Eerst was het wind, daarna zon. Nu hebben ze die twee bij elkaar gezet en is het waterstof. En wat ze proberen te doen is ons voor altijd levend te villen.

“Laat me een paar dingen zeggen aan een analfabete politicus. Je hebt elektriciteit nodig om waterstof te maken en je hebt verliezen als je dat doet. En dan moet je met de waterstof elektriciteit maken, opnieuw heb je verlies. En dus krijg je ongeveer 30% van de energie door dat proces, de rest wordt verspreid. Tenzij de wetgeving de wetten van de thermodynamica kan veranderen, bevindt u zich in een verlies-, verlies- en verliessituatie. Verlies omdat wij belastingbetalers levend gevild worden, verlies omdat we energie herverdelen en verlies omdat we die energie niet kunnen vervangen.

“Deze waanzin is honderd jaar geleden beproefd. Het werkte toen niet en het zal nu niet werkenAls we nu vanuit de ruimte naar de planeet Aarde kijken, kunnen we een aantal echt interessante dingen zien. Ten eerste, als je scheel kijkt en heel erg je best doet, dan nog kun je niet zien dat de planeet een geslacht heeft. Toch beschouwen we de planeet vrouwelijk. Zij. (Nvdr: in de Engelse taal). Het tweede is dat als je kijkt en je hebt spectroscopische ogen, je daadwerkelijk ziet dat waterstof uit de planeet lekt. Waterstof kun je niet vasthouden, het lekt uit de kern van de aarde via de mantel, door de korst en de ruimte in. Waterstof kan je niet in pijpleidingen of in stalen containers stoppen.”

“Dus als je waterstof zou maken, verlies je er enorm veel energie mee. Dan moet je het comprimeren tot slechts 700 keer de atmosferische druk, en dat vereist een enorme hoeveelheid energie. Dan moet je het vloeibaar maken tot min 283 graden Celsius. Dat kost enorm veel energie. En dan moet je die waterstof vervoeren in een vrachtwagen of een pijpleiding, en dat is een mobiele bom. Die waterstof lekt door het staal in pijpleidingen of in een vrachtwagen, net zoals het uit de aarde lekt. Die waterstof verzwakt het staal en wat heb je dan? Je hebt een bom klaar om af te gaan. Waterstof staat erom bekend extreem explosief te zijn. En wanneer het explodeert, brengt het het krachtigste broeikasgas terug in de atmosfeer. En dat gas is waterdamp.

“Ja, je kunt waterstof opslaan in brandstofcellen, ongelooflijk duur en ongelooflijk gevaarlijk. We hebben nu extreem goede technologie waarmee we gefossiliseerd zonlicht kunnen omzetten in energie. En dat gefossiliseerde zonlicht heet steenkool. We hebben extreem goede technologie om gecomprimeerde energie in een groot atoom, zoals uranium, om te zetten in stoom, die vervolgens in elektriciteit gaat. Dat bestaat al heel lang. We hebben al heel lang waterstof, het heeft nog steeds niet gewerkt. Dus als je enorme subsidies hebt en je hebt mensen die in steden wonen, dan wordt waterstof gebruikt door woke mensen. Ik woon veel liever naast een kernreactor dan naast een waterstoftankstation. Het is veel veiliger.

“De leurders* (van waterstof) kunnen iets zien dat hen veel geld gaat opleveren. Ten eerste wordt het gesubsidieerd. Ten tweede hebben ze echt lange contracten getekend, wat ze ook deden voor wind- en zonne-energie. En ten derde weten ze dat politici absoluut volledig wetenschappelijk analfabeet zijn. Ze weten dat de bureaucraten over het algemeen groen zijn en dat ze kruiwagens hebben om te duwen en die niet gekozen zijn en ons blut besturen en zich geen zorgen hoeven te maken over het verlies van een baan omdat ze er voor altijd een hebben. Bijgevolg zien ze een grote vis in hun netten… Dit heeft niets met groene energie te maken. Dit heeft niets te maken met het milieu, het heeft te maken met de handelsreizigers die ons levend willen villen. Ze hebben het gedaan met wind, ze hebben het gedaan met zonne-energie, en nu doen ze het opnieuw. En mijn mening hierover is: pas op voor mensen die aan ons proberen te verkopen wat ze nieuwe technologie noemen en zeggen dat ‘alle oude technologie hopeloos is’.”

“Als we oude technologie zouden weggooien, zouden we het wiel niet gebruiken. De beste technologie die we hebben voor het opwekken van energie is waar we gecomprimeerde energie gebruiken in steenkool of in een zwaar atoom zoals uranium en dat omzetten in stoom, die vervolgens turbines aandrijft, die ons vervolgens elektriciteit geeft. Dat is al meer dan 100 jaar de meest efficiënte vorm van energie, dat is het nog steeds. Als we geen subsidies zouden hebben, zouden we nog steeds draaien op kolen, uranium en in piekmomenten gas.

“Nou, het is nog erger dan dat. We laten onze windturbines maken in China. Wij laten onze zonnepanelen maken in China. En door het gebruik van wind- en zonne-energie gaan we failliet. Dus China hoeft hier niet eens binnen te vallen, we doen het onszelf aan. Als we waterstof gebruiken, doen we het onszelf opnieuw aan. En door de geconcentreerde energie van steenkool en uranium niet te gebruiken, leiden we onszelf naar een faillissement. Dat kunnen we niet laten gebeuren, niet in een land waar de lonen hoog zijn, waar onze industriële wetgeving het heel moeilijk maakt überhaupt iets te doen, waar we enorme hoeveelheden geconcentreerde energie hebben die we exporteren.

“We kunnen deze energie niet negeren. We zijn het enige G20-land dat geen kernenergie opwekt. We zouden het uranium van de wereld kunnen controleren. Hetzelfde als Saoedi-Arabië vroeger om olie te controleren. M.a.w.: ontgin het. Maak de yellowcake, maak brandstofstaven, die we verhuren, breng ze terug, ruim ze op, verhuur ze weer, breng ze terug, ruim ze op.

“Vervolgens ontwikkelen we een hooggespecialiseerde industrie waarbij we ingenieurs, wetenschappers en zeer bekwame vakmensen in dienst hebben om deze te leiden. We gaan niet concurreren met de maakindustrie in Azië, waar mensen $ 2 per dag betaald worden. We hebben dan een zeer gespecialiseerde industrie. We zijn klaar om het te doen. Het enige dat nodig is, zijn veranderingen in regelgeving en wetgeving; regeringen die het laten gebeuren, uit de weg te gaan, de administratieve rompslomp en de groene tape wegnemen en het bedrijfsleven gewoon laten doen waar het goed in is. En dat is helpen bij het opbouwen van werkgelegenheid, het helpen opbouwen van industrie zonder overheidssubsidies.

“Die reactor van 20 megawatt op Lucas Heights redt levens. Iedereen die ooit kanker heeft gehad, zou radionucliden hebben gekregen, gegenereerd uit die reactor. Je kunt geen bezwaar maken tegen kernenergie als je een kankerbehandeling hebt gehad, het is gewoon niet mogelijk om het te doen. Die reactor is in de bush gebouwd, nu met een stedelijke omgeveng errond. Het had dicht bij een luchthaven gebouwd dienen te worden opdat we deze medische isotopen naar nabijgelegen landen en naar West-Australië en elders in Australië kunnen bezorgen.

“Die reactor is buitengewoon veilig. We hebben al de mensen en de technologie om reactoren te laten draaien. Dus als je bezwaar wilt maken tegen kernenergie, moet je zeggen: “Ik zal nooit, maar dan ook nooit een behandeling in een ziekenhuis voor mijn kanker accepteren.” Als u groene stroom wilt, moet de levensreddende machine worden uitgeschakeld als er groene energie doorstroomt. En als er steenkoolenergie doorstroomt, zet de schakelaar weer op “aan”.

Dat is de hypocrisie die we zien van deze Groenen die in steden zitten, met het corrigerend vingertje steeds paraat om te vertellen hoe we ons leven moeten leiden, of hoeveel vlees we moeten eten of welk geslacht onze grasparkiet zou moeten zijn. “

Professor Ian Plimer: ‘First it was wind, then it was solar. Now they’ve put the two together and it’s hydrogen. They’re trying to skin us alive forever.’ – Advance Australia

Tot zover het opiniestuk van prof. Ian Pilmer. Naar onze bescheiden mening: verplichte literatuur! Ook al is het voor ons niet helemaal van toepassing. Australië beschikt over grondstoffen die wij niet hebben. Onze redactie heeft het voor u naar het Nederlands vertaald.

*synoniem van “valse profeten”

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak steunt Poolse soevereiniteit

U zal intussen ongetwijfeld op de hoogte zijn van de zgn. Poolse crisis. Polen heeft de durf gehad haar eigen grondwet boven die van de EU te plaatsen. Mogen wij herinneren aan het gewoonlijk volgzame Duitsland dat in het verzet ging tegen de gedwongen goedkeuring van het opkopen van Zuid-Europese schulden door Noord-Europese lidstaten.

Enkele andere reacties: