Cyclus

MEN DOET VLAANDEREN KLINKEN ALS EEN DISSONANT.

De voorbije 11-juli periode blonk uit door “morositeit”.  Het project Vlaanderen, dat tot stand is gebracht door duizenden Vlaams-nationalisten begeestert niet meer.  De overgrote meerderheid van de Vlamingen geeuwt van verveling…. en zet hun mondmasker op.  Er is haast geen slaafser volkje dan de Vlamingen….  Ik verdenk sommigen ervan hun muilkorf op te laten staan als ze naar bed gaan….  Destijds brachten Luc Van den Brande en Gaston Geens nog een enthousiast verhaal over de eerste stappen, middels een Vlaamse Regering, naar een eigen toekomst.

Als men een massa Vlamingen confronteert met de Vlaamse grieventrommel, dan is vaak het antwoord : “We doen niet aan politiek, Mijnheer”.   Men is erin geslaagd de erfenis van strijdbare Vlaamse voormannen/vrouwen te herleiden tot een politiek saai welles-nietes spelletje, waarbij de belgicisten (met hulp van de maffia-media) de goede kaarten bezitten.

In die context kom ik terug, als Groot-Nederlander, op de zieleroerselen van Bart De Wever, die stoemelings een pro-herenigings-uitspraak doet.  Ik had de (niet-toevallige) opportuniteit de TV eens op te zetten en het verhaal van De Wever in het Nederlandse duidings-programma Op-1 te zien.  De Nederlanders, die niet ipso facto contra zijn, zelfs de policor-media, brachten daar een programma, met alle argumenten (Vlaams en Nederlands) die al decennia de ronde doen.  Bart De Wever vertolkte waardig het beeld van de “economicus”, die de duiten aan beide zijden van de grens ziet toenemen, bij een verregaande samenwerking.   Neen, geen gevoel van liefde, van toebehoren aan dezelfde stam, geen romantiek, geen goedmaken van zoveel eeuwen spijtige scheiding!!!  Enkel het verhaal van macht en geld, en daarin is dee drugs-maffia onze voorloper : ze werken perfect “Groot-nederlands”” samen zonder enige belemmering.

De Graaf van St. Germain heeft een meedogenloze analyse (lees diens reactie op Cui bono? onderaan) gemaakt wat er achter dit nummertje kan steken.  Als de topfiguren in Vlaanderen het werkelijk gelegen is aan de herstichting van de Nederlanden, dan kunnen ze dat morgen al afkondigen.  Wat er werkelijk volgde is de gebruikelijke haatspraak, van een verschrikkelijk inferieur Vlaams publiek (in Bart zijn mailbox) en in de interviews van Op1 niet toevallig alleen “peukige” Antwerpenaren, die blijkbaar nog liever een deel van Marokko zouden worden, dan van Nederland!!!

Het verschrikkelijke drijfzand, waarin de Vlaamse Beweging zit (gebrek aan enige waardering vanwege het diepe Vlaanderen) komt door het oneindig herhalen , in de politiek , van de dissonanten die het Vlaams bestuur ten toon spreiden. Dat geeft bv. als resultaat dat in de weekend-kranten van 10/11 juli in de meeste Vlaamse kranten geen enkele aandacht aan de Vlaamse feestdag werd gegeven.  Het perspectief dat in sommige Vlaamse webstekken, omtrent de verdere Vlaamse toekomst, besproken wordt door de lezers, komt er op neer dat we zullen moeten wachten “hoe de pet van Bart De Wever staat”, de dagen na de kiesronde van 2024.

De enige glasheldere oplossing voor deze wanstaat België, is naar mijn mening, een eenzijdige en gefundeerde her-integratie van de twee delen van de Nederlanden.  Het volkerenconflict binnen België is onoplosbaar, omdat Vlaamse leiders hun lot in de handen leggen van de PS-PTB staat.

Dit geldt tevens voor de voortzetting van de corona-dictatuur onder Vivaldi.  De mondmaskers, die een hoog gezondheids-risico inhouden, werden op 11.juli 2020  (jennen van de Vlamingen) ingevoerd.  Nu meer dan een jaar later slagen de communisten in de Vivaldi ploeg, met name Frank Vanden Broucke en Mark Van Ranst en andere vooral VUB-professoren, erin de vrijheids-beperkingen, die essentieel zijn, te handhaven.  Er is geen enkel bewijs geleverd dat deze tot angst en onderdanigheid verplichtende maatregelen, een werkelijke ommekeer hebben veroorzaakt.

Zo goed als alle smaakmakende figuren, ook uit de politieke Vlaamse Beweging, zien niet in dat dit allemaal een opstap is naar een totalitaire communistisch geïnspireerde samenleving.  Het huiveringwekkende voorbeeld ziet men in Australië en Canada, waar de Loge dictatuur zo fanatiek is dat ze de “nieuwe full-control samenleving” onder politiegeweld invoeren.

Een berichtje vermeldde dat een aantal “Belgen” die naar Nederland gingen, verbijsterd waren dat daar de regeltjes zo weinig opgevolgd werden.  Dit is te danken aan de zeer ruime waaier aan verzet (ik vernoem nog eens Gezond Verstand, een tijdschrift, de Robert Jensen Show,  Viruswaarheid van Willem Engel, Café Weltschmerz van Max von Kreyfeldt).   Bij ons in Vlaanderen zijn het vnl. ook onafhankelijke denkers uit de Vlaamse Beweging en uit de integristische en evangelische kerkkringen die tegengeluid geven.

We wachten nu met een “visadempje” af, welke de prompte voorstellen zullen zijn van de N-VA, maar ook van Vlaams Belang, om de Nederlandse bruidegom en Vlaamse bruid tot een onverbrekelijk “huwelijksbelofte” te bewegen???  En om uiteindelijk de waanzinnige corona-dictatuur een halt toe te roepen.

Jos Wouters, Boom, 29 juli 2021

Aanbevolen literatuur:

De in 1998 vooropgestelde termijn van de hereniging van Vlaanderen en Nederland zou nu overschreden zijn. Ook hier worden er logische, financiële, economische argumenten aangevoerd. Toen was er nog sprake van een “stevige Vlaamse Beweging”. Die is nu op sterven na dood, aangemoedigd door de Vivaldiregering en de zeer welgekomen coronacrisis. Kijk even mee.

Erdoğan daagt opnieuw uit

De machtstrijd tussen Turkije en de EU dreigt opnieuw te escaleren – ditmaal over Cyprus. Erdoğan creëert gaten in de bufferzone.

Een volgende ronde armworstelen tekent zich af. De Turkse president Erdoğan heeft recent zijn eis van de herfst 2020 bevestigd: hij wil een tweestatenoplossing voor Cyprus. Hiermee ondergraaft hij de tot op heden geldende positie, ook die der VN, dat er een hereniging van EU-lidstaat Republiek Cyprus met de, uitsluitend door Turkije erkende, Turkse Republiek Noord-Cyprus moet nagestreefd worden.


Erdoğan en de Noord-Cypriotische “president” Ersin Tatar zetten druk met hun manoeuvre – waardoor een gedeelte van het militaire spergebied Varosha voor de Noord-Cypriotische bevolking toegankelijk wordt. De EU wijst dit resoluut af. Tegelijkertijd deelde Erdoğan mee binnenkort weer onderzoeksschepen voor proefboringen naar mogelijke gasvoorraden te zullen uitzenden in een regio die Zuid-Cyprus als haar territoriale wateren beschouwt. Waarmee opnieuw een confrontatiestorm op komst is.

Het Cyprusconflict begon op 15 juli 1974 met een staatsgreep door het Cypriotische leger ondersteund, resp. geïnspireerd, door de toenmalige Griekse militaire dictatuur. Het doel: Cyprus bij Griekenland te doen aansluiten, de sgn. “enosis”. De staatsgreep mislukte.
Maar Turkije vond hierin een reden om op 20 juli 1974 op te treden als “beschermingsmacht” voor de Turkstalige minderheid, stuurde het Turkse leger en bezette Noord-Cyprus, zijnde 1/3 van het grondgebied. Een door de VN gecontroleerde bufferzone scheidt tot vandaag beide landsdelen.

Het noorden noemt zich sinds 1983 Turkse Republiek Noord-Cyprus, maar wordt slechts door Turkije als staat erkend. Het zuiden, de republiek Cyprus, is sinds 2004 lidstaat van de EU. Officieel is het streven beide landsdelen, noord en zuid, te herenigen. De laatste poging van VN-secr. gen. Kofi Annan met een redelijke kans op succes dateert van 2004. Terwijl 2/3 van de Noord-Cypriotische bevolking hiermee instemden, wees 3/4 van het zuiden het voorstel van de hand. Sindsdien worden af en toe onderhandelingsgesprekken gevoegd, echter zonder enig resultaat.

Verleden jaar begon Erdoğan het probleem naar zich toe te tredden. In november 2020 bezocht hij Noord-Cyprus en eiste af te zien van de herenigingsplannen en in de plaats te opteren voor een officiële tweestatenoplossing. Dit volgens zijn adagio: “er bevinden zich twee volkeren en twee afzonderlijke staten op Cyprus. (1) Ersin Tatar, de zgzn. “president” van een niet erkende staat, steunt dit plan. Erdoğan heeft dit streven nogmaals bevestigd als hij n.a.v. de 47ste verjaardag van de Turkse invasie Noord-Cyprus met een bezoek vereerde. Onderhandelingen over de oplossing van het Cyprusconflict zullen in de toekomst uitsluitend nog door “de twee staten” gevoerd worden, zo liet hij de internationale gemeenschap weten. De soevereiniteit van Noord-Cyprus en de gelijkberechtiging met de Republiek Cyprus moeten internationaal erkend worden. (2) En om zijn stelling te steunen, wees hij erop dat alle tot nu toe gevoerde gesprekken sinds bijna 50 jaar geen succes konden doen optekenen, mede door de halsstarrige afwijzing van het Annan-voorstel in 2004 door de zuidelijke Cyprioten. We kunnen niet nog eens 50 jaar voortboeren, gaf hij te kennen.

Om de druk te verhogen wordt Varosha, een in vergetelheid geraakte staddeel van Famagusta, ingezet. Famagusta, intussen herdoopt in het Turks “Gazimağusa”, hoort tot Noord-Cyprus. Varosha was tot 1974 geliefd voor zijn stranden. In 1974 vluchtten ca. 40.000 Griekstalige Cyprioten, die in dit stadsdistrict woonden, voor de Turkse troepen. Sindsdien is Varosha, dat aan de bufferzone grenst, onbewoond en militair spergebied. De toestand werd in resoluties van de VN-Veiligheidsraad bevestigd én – niet onbelangrijk – met vermelding dat de eigendommen van de Griekstalige Cyprioten moeten teruggegeven worden aan de eigenaars.

Erdoğan en Tatar hebben reeds in de herfst 2020 een stuk van een strand heropend; Erdoğan hield daar in november een optreden. (3) Bij zijn recent bezoek heeft hij zijn steun uitgesproken om een gedeelte van Varosha te heropenen, een niet nader te bepalen “3.5%”. (4) Voor een Erdoğan-analfabeet van geen of amper betekenis die echter wel praktische gevolgen heeft. De EU en internationale politiek mogen dit niet laten passeren.

De Duitse regering en de EU hebben onmiddellijk gereageerd. Het Duitse buitenministerie eiste “de controle van en over Varosha moet in de handen van de VN-missie in Cyprus overgedragen worden” en Erdoğans cavalier seul-stappen zouden “de vooruitgang der laatste maanden bij de EU-Turkije relaties” in gevaar brengen. (5)
EU-bazin von der Leyen toeterde dat een tweestatenoplossiing “nooit zou erkend” worden door de EU. (6) En EU-commissaris buitenlandse zaken, Joseph Borell, noemde de Turks-Noord-Cypriotische zet een “onaanvaardbare eenzijdige beslissing”. De Franse buitenminister Jean-Yves Le Drian had het over een “provocatie“. En de VSA lieten zich niet onbetuigd: Blinken sloot zich aan bij de “gelijkgezinde partners” en wil de “zorgwekkende situatie naar de VN-Veiligheidsraad” verwijzen en “op een krachtige reactie aandringen.” (7)

Alsof dat Erdoğan op andere gedachten zou brengen. Sinds jaar en dag wordt in de VN-Veiligheidsraad Israëls grondgebiedsuitbreiding veroordeeld, zonder enig merkbaar effect. En wat met de Turkse bezetting van Noord-Syrië? Wie heeft Turkije toestemming gegeven dat autonoom land binnen te dringen en te bezetten?

Stilaan worden de debatten niet meer uitsluitend verbaal gevoerd. Verleden week kwam het tot een aanvaring toen een Turkse patrouilleboot waarschuwingsschoten loste op een schip van Cypriotische kustwacht, dat zich naar verluidt te dicht naar de demarcatielijn tussen Noord- en Zuid-Cyprus begaf. Turkije ontkent.(8)

Begin van deze maand had Erdoğan de wereld medegedeeld dat hij opnieuw – ook in de territoriale wateren van de Republiek Cyprus – onderzoeksschepen voor proefboringen zou sturen. (9) Iets wat in 2020 tot behoorlijke zware confrontatietoestanden geleid had. (10)

De Turkse regering meent zich alles te kunnen permitteren. Als ze zich gedwarsboomd voelt, dreigt het ermee de vluchtelingensluis open te zetten. En kijkt verachtend neer op een zwakke EU, die machteloos staat tegenover de Ottomaanse arrogantie en uitbreidingsdrang in bv. Syrië, Libië en de zuidelijke Kaukasus. (…)

Ter duiding van de politieke belangen i.v.m. mogelijke gasvoorraden rond Cyprus:

[1] Erdogan fordert dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung für Zypern. dw.com 15.11.2020.
[2], [3] Erdogan fordert erneut Zwei-Staaten-Lösung für Zypern. n-tv.de 20.07.2021.
[4] EU, US reject Erdogan’s plans for a two-state solution in Cyprus. euractiv.com 21.07.2021.
[5] Zypern-Konflikt wird Fall für den Sicherheitsrat. tagesschau.de 21.07.2021.
[6] EU, US reject Erdogan’s plans for a two-state solution in Cyprus. euractiv.com 21.07.2021.
[7] Zypern-Konflikt wird Fall für den Sicherheitsrat. tagesschau.de 21.07.2021.
[8] Zypern: Türkisches Patrouillenboot feuert Warnschüsse ab. orf.at 16.07.2021.
[9] Gerd Höhler: Wieder droht Gas-Ärger im Mittelmeer: Erdogan kündigt neue Bohrungen an. rnd.de 05.07.2021.
[10] S. dazu Eskalation im Mittelmeer und Eskalation im Mittelmeer (II).

AfD-klacht tégen Merkel wegens machtsmisbruik

Merkels EU-Politik: Ein schwarzer Tag für Europa - taz.de

De AfD heeft klacht ingediend bij het federaal Grondwettelijk Hof in Karlsruhe tégen Angela Merkel voor haar inmenging in de benoeming van de premier in het gewest Thüringen na de verkiezingen van februari 2020.

FDP-er Thomas Kemmerich werd met behulp van de stemmen der CDU en de AfD tot premier verkozen. Het was de eerste keer dat de AfD-stemmen een premier in het zadel hielpen en dat was niet naar de zin van Merkel. Tijdens haar bezoek aan Zuid Afrika noemde ze dit feit “onvergeeflijk” en de resultaten zouden moeten “nietig verklaard worden.”

De AfD vindt dat ze door de uitlatingen én de publicatie op het internetkanaal van de federale regering het recht van de AfD op gelijke kansen beschadigd wordt. Uitspraak wordt pas binnen enkele maanden verwacht.

Thomas Kemmerich werd dus volgens de instructies van Merkel geen premier. Bodo Ramelow mocht aan het roer blijven. Liever een “Linke” dan een conservatieve politicus die met de steun van de AfD de Thüringer regering had kunnen leiden.

De AfD heeft intussen ook een motie van wantrouwen ingediend tégen Bodo Ramelow.

https://www.merkur.de/politik/thueringen-wahl-linke-ramelow-ministerpraesidentenwahl-riexinger-reiche-erschiessen-skandal-13572997.html

Wat vooraf ging:

Geslachtenwaanzin vertaald in het taalgebruik

Onze Taal. Jaargang 72

De ideologie heeft het gezond verstand ingehaald. Een grote meerderheid heeft genoeg van de taalpolitie. Zoals uit dit vraaggesprek blijkt: is het woord “slachtoffers” (“Opfer” in het Duits) niet neutraal genoeg om de noodtoestand duidelijk te maken?

De bevolking is er gewoon niet mee bezig, wil het niet, vindt het dikke zever. Niet in Duitsland, niet in Nederland, niet in het onovertroffen land b en al zeker niet in Vlaanderen, behalve misschien bij linkse culturele bonobokringen. De Duitse staatszender ZDF hield over dit thema een opiniepeiling… en besloot ze niet mee te delen… daar de verstrekte gepeilde opinies niet strookten met de intussen poco ideologie.

Kaviaarsocialist heeft overgewicht…

… en waarschijnlijk verstopte kransslagaders, suikerziekte en hart-, longproblemen. Gewetensproblemen? Onbestaande: bij de laatste scan kon geen geweten gevonden worden.

10, 11, 12주차. 오되부르와 에피타이저(Hors d' Oeuvre & Appetizer)의 이해와 실습 1, 2,3 :  ckjumpup

PvdA Frans Timmermans, de “Klimaatpaus”

Zo sociaal: 30.317 euro salaris per maand , 13.700 euro pensioengeld plus 9.000 euro onkostenvergoeding. Totaal 53.017 euro. Per jaar: 636.204 euro!

Woont gratis, dineert gratis, vliegt met privé jet, BMW-7 met chauffeur vh werk, BMW X-5 privé.

Werkzaam voor een Arbeiderspartij, socialist. Opgegroeid in de partij van Joop den Uyl, die niet zou rusten voor ‘iedere arbeider ook een auto voor de deur had staan’.

Timmermans doet er alles aan om deze groep weer op de fiets, in de bus en trein te krijgen en te laten betalen voor de stokpaardjes van de Linkse Elite. Bovendien moeten we “anders gaan eten”… om de gezondheidszorg niet op kosten te jagen … Plan Timmermans: Europeanen moeten anders gaan eten

Zichtbaar aan obesitas lijdende Frans Timmermans wil dat u gezonder gaat eten, want obesitas en milieu

Cyclus

Niets is wat het lijkt. - ppt video online download

Deze wisselvallige zomer kabbelt rustig verder; behoudens de watersnoodramp.  Maatregelen zijn een beetje versoepeld.  Terwijl men versoepelt, verstrengen de misdadigers van deze links-liberale regeringen al terug sommige maatregelen.  Men kan zelfs niet wachten tot een eind in de herfst de varianten zullen opduiken.

Het is een sociopatisch spel dat ze opvoeren: de mensen enige vrijheid beloven en terwijl reeds waarschuwen dat er iets nieuws op komst is.  Met de nodige omzichtigheid wil ik oproepen de signalen niet als “samenzweringsverhalen” te zien.  Heel het draaiboek van de “great reset” is tot heden al uitgekomen  De waarschuwing geldt hier dan ook voor een cyber-catastrofe die herhaald aangekondigd wordt, en (wat we al in Zuid-Afrika zien) het in gang zetten van ernstige BLM rellen.  Deze zaken zullen worden uitgelokt door de Rothschild-Rockefeller psychopaten en als gevolg hebben dat er een gigantische voedsel- en samenlevingscrisis ontstaat.

Met de nodige voorzichtigheid wil ik toch vragen in overweging te nemen een afgelijnde levensmiddelenvoorraad te voorzien, het treffen van schikkingen om ook zonder internet/digitale middelen verder te kunnen en het zoeken naar antistoffen tegen de vaccins.

Er zijn in een bepaald opzicht meer opposanten, mensen die zich vragen stellen, dan men denkt.  Vooral dan (spijtig genoeg) in andere landen, zoals Nederland en Oostenrijk.  We moeten ook de transcendente kant inschakelen, het beroep op de Allerhoogste, om wijsheid te verwerven en te weerstaan aan de immense druk.  Ik citeer uit Wijsheid, hoofdstuk 1 : “Niet God heeft de dood gemaakt en Hij schept geen behagen in de ondergang van de levenden.  Hij toch heeft alles geschapen om te leven: gezond zijn de schepselen der aarde, geen dodelijk vergif wordt in hen gevonden en de onderwereld heeft geen macht op aarde, want de gerechtigheid is onsterfelijk!……..”

Dr. Vladimir Zelenko, arts, die het HCQ zink protocol ontwikkelde, zegt zelfs: “Het onder steeds grotere dwang opleggen van de Covid injecties is een ‘moorddadig complot van psychopaten’, en een misdaad van historische en Bijbelse opvang.  Hij zegt dat de vraag of je hierin meegaat zelfs een keuze is “voor of tegen God”. (…)

Intussen is politiek in dit land, zo rond 11 juli, veel duidelijk geworden  (er hingen op 11 juli op sommige plaatsen tien maal meer Belgische vlaggen dan Vlaamse).  De Graaf van St. Germain heeft in een vorige commentaar op een artikel de zaken omtrent  N-VA loepzuiver op punt gezet.  We hebben intussen Bart De Wever gezien, die tijdens de voorstelling van de “Gay-parade” eiste dat Hongarije uit de EU zou gegooid worden. Ieder fatsoenlijk mens weet dat president Viktor Orban de kinderen wil beschermen tegen drekkige uitspattingen en sexualisering op gender-wijze.  Waarom kiest De Wever dan de kant van de Illuminati?  Hetzelfde verhaal is het toekennen van prijzen aan diegenen die ons Vlaams-nationaal concept willen vernietigen.

VUB-rector Caroline Pauwels kreeg het “Vlaams ereteken”, tesamen met Martine Tanghe, die heel haar leven voor het belgicisme heeft gestreden.    Als lugubere component kreeg het bedrijf, en zijn CEO, Pfizer, ook een ereteken.  De talloze huidige en toekomstige doden van de vaccins “danken u”. (video)

Dit is zo verregaand en verwijst naar zelfs meer dan “gecontroleerde oppositie”, dat dit een breekpunt is.  Auteur dezer, verklaart dat de N-VA, analoog aan hun spitsbroeders van de VLD, geen waardering, welkdanige ook, verdienen in een fatsoenlijke, moreel hoogstaande samenleving.  Hiermede roep ik alle leden op, die nog enig moreel kader huldigen, deze twee partijen te verlaten!  Dit herhaal ik in de geest van mijn ontslagbrief en oproep van 26 mei 1977 toen het Egmontpact bekend werd. 

protest egmontpact rand brussel

Zoals in de navolgende en huidige geschiedenis zal blijken is er voor N-VA geen beterschap meer mogelijk; als men zijn ziel aan de duivel verkocht heeft kan dat niet herroepen worden.

Vandaag werden de nieuwe maatregelen van de NWO Belgische regering bekend: er wordt een Covid Safe Ticket verplicht gesteld voor deelname aan  (grotere) bijeenkomsten.  Door deze maatregel kan ik niet aan de IJZERWAKE deelnemen, alhoewel ik er het ganse jaar voor ijver.  Samen met gelijkgezinde Vlaamsnationalisten weiger ik in alle omstandigheden de vaccins en de even misdadige corona-testen.  Dit houdt, in de geest van hun opperste baas, Grand Orient président Macron, het einde van de vrijheid van oppositie in. 

Hiermee wil ik Pater Daniel nog eens prijzen, voor de grote moed om in zoveel moeilijker omstandigheden strijdbaar te zijn.  Hoe deze strijd zal aflopen, is vooral voor Syrië, de grote vraag.  Maar overal moet er onverzettelijkheid zijn, gedragen door velen, door wanhoop omringd, om datgene wat Vaclav Havel en Alexander Solzjenitsyn deden.  Zie het boek van Havel:De macht der machtelozen” (1978)Hij werd daarna president van Tsjecho-Slovakije en eerste president van Tsjechië.

We zitten nu in de faze van een “3e Wereldoorlog”. Deze werd ontworpen en wordt gevoerd door een bende psychopaten.  Hun voornaamste kracht is de verspreiding van angst.  Ze kregen het ook gedaan dat de overgrote meerderheid van de oppositie-bewegingen hun bevelen mee opvolgt.   De Vlaamse Beweging maakt een fout “op leven en dood” door niet in de allerhoogste modus van verzet te gaan.  Wanneer in het najaar en verder in de toekomst de maatregelen tot controle en slavernij zullen bekrachtigd worden, zal het te laat zijn.  Volg goed wat er nu in Australië en Canada reeds gebeurt!

Elke dag vraagt onze onverzettelijkheid naar onze moed, maar het is alsof we door een moeras omringd zijn.  Gedenk o Vlamingen, alle hoge woorden, die je ooit sprak en zong!

Jos Wouters, Boom, 19.7.2021

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden

Vanuit een religieus oerinstinct hebben mensen altijd gezocht naar hun oorsprong en einddoel, hun diepste identiteit met het pantheïsme (alles is God) of het dualisme of manicheïsme (goed en kwaad zijn  de twee eeuwige beginselen) en in de moderne tijd met het materialisme (alles is louter materie). De joods-christelijke openbaring onthult op onovertroffen wijze: “En God schiep de mens (Adam) als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1, 27). Dit is als een bazuinstoot die  een hele symfonie in zich draagt.

De oorsprong, het einddoel en de waardigheid van de mens liggen in het feit dat God ons naar “zijn beeld” geschapen heeft. Dit geldt voor heel de mens. Al zijn hoofd en hart voor de lichamelijke gezondheid belangrijker dan onze voeten, de waardigheid van het “beeld Gods” kan niet herleid worden tot een bepaald orgaan maar omvat heel ons wezen. We zijn helemaal “beeld Gods”. En dit geldt op gelijke wijze voor alle mensen. Al worden koningen, ministers en grote geleerden in de maatschappij belangrijker geacht dan anderen, toch bezit de  armste, ongeletterde, zieke  burger dezelfde menselijke waardigheid als zij.

Dit betekent ook dat al de rest aan deze menselijke waardigheid niets kan bijdragen of verminderen.  God heeft ons bij de schepping een goddelijk stempel meegegeven waardoor we voor altijd zijn beeld zijn. Gezondheid, rijkdom, bezit, eer, macht… vermeerderen in  niets deze menselijke waardigheid. Bijgevolg kunnen ziekte, lijden, armoede, oneer ook niets van onze ware grootheid wegnemen. Een mens die lichamelijk én psychisch totaal afgetakeld is of door iedereen verworpen en uitgejouwd wordt, blijft de volle heerlijkheid van het beeld Gods  in zich bewaren en dus ook de gehele menselijke waardigheid. Zelfs de grootste zonden kunnen wel het beeld Gods in ons bezoedelen maar niet vernietigen. God blijft zijn schepping trouw. Vanaf het moment van onze schepping, nl. vanaf de ontvangenis, wanneer 23 chromosomen van vader en 23 chromosomen van moeder zich met elkaar verenigen, zijn we Gods beeld. Prof. J. Lejeune (+ 1994) kon een eindeloze lofzang aanheffen op deze eerste cel, minuscuul klein als het puntje van een speld. Zelfs vijf encyclopedieën zijn volgens hem niet in staat  alle informatie, hierin vervat, uit te schrijven. Vanaf dat moment zijn we beeld Gods en dat blijven we over de dood heen, voor eeuwig. Ons bestaan heeft een historisch bepaald begin maar geen einde. Daarom spreken we niet van een louter biologisch proces maar van een ”conceptie”, dat het mysterie van het geestelijk gebeuren uitdrukt. De moderne genetica leert ons dat vanaf dat moment alles aanwezig is, er  komt niets wezenlijks meer bij: de lichamelijke eigenschappen, de kleur van de haren, van de ogen… Er is alleen nog bescherming, voeding en tijd nodig om alles tot volle ontwikkeling te laten uitgroeien.

Als mens zijn we een twee-eenheid van lichaam en ziel, een belichaamde ziel of een bezield lichaam. We wijzen een bepaald Platonisch dualisme af waarbij het lichamelijke, het materiele  beschouwd wordt als slecht en de ziel als geestelijk en uitsluitend goed. Een uitloper hiervan treffen we soms nog aan in het gebruik van de woorden als “zielenheil”, “zielenherder” of in de vraag “”hoeveel zielen” een parochie telt, alsof de lichamen niet mee tellen. Bovendien zal Jezus ons duidelijk maken dat het kwaad zoals hoogmoed en afgunst eigenlijk juist vanuit onze geestelijke vermogens voortkomen (Mattheus 15, 11.19). De echte tegenstelling tussen goed en kwaad ligt  in het feit dat heel de mens, lichaam én ziel, geleid wordt door de geest van deze wereld of door de heilige Geest. Dat is de oproep om  over te gaan van de “oude” naar de “nieuwe” mens.

Dit komt overeen met de visie van de heilige Paulus als een eenheid in een drie-eenheid: “Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard blijven bij de komst van onze Heer Jezus Christus” (1 Thessalonicenzen 5, 23).  In de ziel onderscheiden we onze gedachten, gevoelens, herinneringen, emoties, onze wil, kortom dat kostbare heiligdom dat we geweten noemen, waardoor wij goed en kwaad kunnen  onderscheiden. Toch is er in de ziel nog een soort innerlijke kern waarin alleen God woont. Het is als het ware het “puntje van de ziel”, de “landingsplaats van de heilige Geest”, de geest, onderscheiden maar niet gescheiden van de ziel. Het is ons “heilige der heiligen”, onaantastbaar, onverwoestbaar als “inwoning Gods”, “de afglans van het eeuwig licht, de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid en het beeld van zijn goedheid” (Wijsheid 7, 26). Naargelang men de Latijnse of Griekse woorden gebruikt, spreken we van “corpus” (lichaam), “anima” (ziel), “animus” (geest) of van “sôma” (lichaam), “psychè” (ziel), “pneuma” (geest). (Pneuma betekende in  de christelijke oudheid de creatieve kracht van de heilige Geest. Wij hebben dit woord in de auto-industrie gedumpt en gereduceerd tot luchtdruk voor “pneumatische systemen”). Zo verstaan we hoe mensen louter in hun geest door God kunnen geraakt worden. André Froissard (+ 1995), zoon van de stichter van de Communistische Partij in Frankrijk, heeft als agnost nooit enige religieuze opvoeding gekend. ”Per ongeluk” gaat hij in Parijs een openstaande deur binnen en komt in een kapel waar zusters het uitgestelde allerheiligste Sacrament aanbidden. Twee minuten daarna staat hij weer op straat en zegt: “Ik ben gelovig, ik ben katholiek”. Later  schrijft hij zijn verbluffend getuigenis: “God bestaat, ik heb Hem ontmoet”!

Ontdekken en aanvaarden dat wij samen met alle mensen van goddelijke adel zijn, een heiligdom van de onverwoestbare “inwoning Gods”, dat is onze eerste stap.  Grote heiligen hebben deze goddelijke werkelijkheid vanuit hun eigen ervaring beschreven. Origines (+ 253/4) spreekt van een “dynamisch élan”. De heilige Basilius de Grote (+ 379) spreekt van “een goddelijke kiem”. De heilige Teresia van Avila (+ 1582) onderscheidt zeven ruimtes en de diepste kern in ons noemt zij de “innerlijke burcht”.

Sommigen zoeken in onze tijd naar het “onbewuste” of “onderbewuste” om  bv.  verdrongen seksuele verlangens op te sporen. De drang naar seksualiteit, naar macht, naar bevestiging … zijn inderdaad wezenlijke krachten.  Zij zijn echter niet ons diepste onderbewuste, doch slechts tussenstadia. Onze drang naar God, die ons naar zijn beeld schiep is de diepste drang in ieder mens (wat in een volgende stap verder wordt uitgelegd).  Weet of geloof je dit niet, dan is dit je diepste onbewuste. Viktor Frankl (+1997) overleefde het concentratiekamp. Daar leerde hij dat er in de mens een veel diepere kracht schuilt dan hij van S. Freud (+ 1939) leerde. Hij stichtte  de “logotherapie”, een therapie om “de zin van het leven” te helpen ontdekken, in plaats van de zin van een therapie op te dringen. Hij heeft sindsdien menige “freudiaanse illusie” ontmaskerd en beweert terecht dat de  “dieptepsychologie” vooral hoogte nodig heeft! 

P.  Daniel 

Flitsen

Een wonder voor Libanon

We sluiten ons aan bij het wereldwijde gebed om een wonder te vragen voor de redding van Libanon. Vanaf 4 juli tot 4 augustus (verjaardag van de ontploffing/aanslag op de haven van Beiroet) bidden we als gemeenschap het rozenhoedje  om 20.30 u, in navolging van de ontmoeting in het Vaticaan van de Libanese religieuze leiders op 1 juli 2021 en samen met alle vrienden van Libanon over de hele wereld. De maronitische patriarch Boutros Raï  en de religieuze leiders zijn het eens over de eis dat de buitenlandse inmenging en de corruptie moeten stoppen, dat de 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen niet gemanipuleerd mogen worden om te blijven maar om terug te keren naar hun land. Er zijn al meer dan een halve eeuw Palestijnse vluchtelingen die niet meer terugkeren en waardoor het land al overwegend soenitisch is geworden.

Oosterse gastvrijheid

Een bevriende christenfamilie in een klein buitenverblijf juist achter ons domein heeft ons al herhaaldelijk uitgenodigd en zondag namiddag trokken we er met de gemeenschap naar toe. De man is professor genetica in Damascus en heeft voor ons de onderzoeken gedaan op de Arabische artemisia, die volgens hem zeer geneeskrachtig is. Ze hebben grotendeels zelf hun buitenverblijf gemaakt: 2 kamers beneden en een boven, eenvoudig maar erg artistiek.  Rond het huis zorgt de vrouw voor de bloemen en hij voor de kruiden, groenten en vruchtbomen. Hun eerste vraag was dat we het huis zouden zegenen. Na het traditionele kleine tasje koffie, werd gezondheidsthee met kruiden uit de tuin geserveerd. Van alles wat op ons terrein nog niet groeit werden zaadjes of stekjes meegegeven. Het eerste rijpe tomaatje werd gedeeld en geproefd. Hun dochters hadden enkele vriendinnen  uitgenodigd en zo had de jeugd onder elkaar genoeg te vertellen. De hartelijkheid van deze namiddag is een bijzonder deugddoende ervaring.

Nvdr: om u een idee te geven aan de verscheidenheid van kruiden en gewassen in Syrië, al dan niet voor geneeskundig gebruik:

”Metokion” bijna onder dak

Het annex kloostertje St. Jozef is bijna onder dak. De planken en boomstammen zijn gebeitst en dienen nu als plafond. De boomstammen komen uit het  Anti-Libanongebergte en worden hier “genevrier” genoemd, het zijn oersterke bomen die blijkbaar alleen aan deze  kant en aan de andere kant van het gebergte groeien.

Lees verder

Moeten we allemaal zombies worden?

Thierry Baudet vraagt zich af of de Nederlandse regering – en in het verlengde ook de onze – gek geworden is? Op 4 minuten legt hij uit wat er aan de hand is…

Niet dus. Na één dag werd de video gecensureerd. U kan hier het relaas lezen… voor zover dit ook niet gecensureerd wordt: Thierry Baudet tegen de Kamer: Jullie zijn allemaal GEK geworden!

Een Nietzscheaanse lezing van de Facebookcensuur

Facebook is ripping us off again! This time, privately - ProgrammerFish |  ProgrammerFish

“‘Dit kan toch niet serieus bedoeld zijn, het is volgens mij satire, verzonnen door een grappenmaker’, zei ik tegen een goede vriendin van me. Nee zei ze, het is echt hoor. ‘Facebook wil mensen waarschuwen voor extremistische boodschappen en organiseert een kliklijn. Iedereen die beschouwd wordt als ‘gevoelig’, kwetsbaar of vatbaar voor foute denkbeelden, krijgt een bericht met het aanbod tot bijstand’.”

We leven in het tijdperk van de farce, het therapeutische narrenspel na het drama, waar ‘censuur’ de vorm aanneemt van politiek correcte haarklieverij

Johan Sanctorum laat zijn licht schijnen op: “Facebook, of de nieuwe Lof der Zotheid”

Enkele voorbeelden van facebook-censuur:

En een alternatief:

Pandemie van de angst

bol.com | Pandemie van de angst, Kees van der Pijl | 9789492161994 | Boeken

Kees van der Pijl is politicoloog, gespecialiseerd in internationale relaties en politieke economie. Hij was tot 2019 als emeritus hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Sussex. “Pandemie van de Angst” is de titel van zijn onlangs verschenen boek, waarin de coronapandemie in breder geopolitiek kader wordt behandeld. Van der Pijl windt er geen doekjes om; het gaat om een angstpandemie, niet om een grieppandemie.

Erik van der Horst spreekt met Van der Pijl over de actuele situatie in de wereld en hoe de angstpandemie heeft kunnen ontstaan. Een gesprek over diepgewortelde systemen en de ongekend verstrekkende macht van oligarchen.

Kan het zijn, dat de wereld waarin wij leven geheel anders is dan wat men ons wil doen geloven?