Duitse bedrijven proberen EU-“Green Deal” te ontmijnen

Kort voor de EU-verkiezingen probeert de Duitse bedrijfswereld de strenge oekazes van het klimaatpact te ondergraven. Met stijgend succes: de volledige verbanning van de brandingsmotor is niet meer zo evident als het leek.

De “Green Deal” is (was?) het paradepaardje van de EU-commissie en in het bijzonder van de klimaatpaus Timmermans. In het verlengde daarvan meende de Vlaamse klimaatpausin Zuhal Demir hem de loef te moeten afsteken. Beide werden (worden?) voor hun groene regeldrift door de kiezer afgestraft.

Tegen 2050 moet en zal de EU “klimatneutraal” zijn. De verbrandingsmotor zou tegen dat jaar totaal verboden moeten zijn. De Vlaamse regering met een onvermoeibare Zuhal Demir trekt zelfs nog 20 jaar af van de EU-doelstellingen.

Demir en de Vlaamse regering stemden de verplichting om een warmtepomp te installeren en voerden het aanstaande verbod op verbrandingsmotoren vanaf 2029 in.“Hypocrisie ten top”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes. Verneem meer over hoe Demir de verkiezingsbui ziet hangen en hoopt dat de kiezer haar “groene” politieke beslissingen op 9 juni vergeten heeft: Zuhal Demir noemt eigen beleid ‘knettergek’ en onbetaalbaar

De Duitse bedrijfswereld – auto- en chemiebranche – willen aanpassingen aan de rigoureuze EU-wetten.

In de Green Deal heeft de EU-commissie haarfijn gedefinieert hoe EUropa tegen 2050 klimaatneutraal moet worden. De Duitse bedrijven stellen niet het doel in vraag (… dat durven ze niet…), maar wel de overdreven regelneverij en de strenge tijdlijn.

Handelsblatt.

Big Brother EUSSR

Een fotootje delen van uw (klein)kindje in het bad… een gelukzalig moment aan het strand met je ijsjeslikkende peuter in zijn blootje… Vreugdevolle herinneringen. Als het aan de EU ligt, let je beter op je tellen. Of beter op de afbeeldingen op je GSM.

Een EU-plan om smartphones te scannen op kinderpornografie stuit op kritiek van experts. Zij vrezen privacyschending en valse beschuldigingen. De EU wil meekijken in uw telefoon.

Lees: De EU wil surveillance-software installeren op uw telefoon

EUSSR wil aan de ventilatie- / verwarmingsknoppen zitten…

… en bepalen wanneer en hoe we kunnen, resp. moeten ventileren of mogen verwarmen

Verontrustende verregaande passage in nieuwe EUropese gebouwenrichtlijn, waaruit blijkt dat de EU graag de elektrische toestellen in onze woningen vanop een afstand wil bedienen. Voorwaarde: de toestellen moeten een verbinding hebben met het internet. M.a.w. de EU wil in de toekomst bepalen wat wij thuis mogen en kunnen inschakelen.

Lees: https://doorbraak.be/europa-wil-uw-warmtepomp-kunnen-uitschakelen-vanop-afstand

Klimaathysterie nader bekeken

Deze nieuwe, niet te missen documentaire #ClimateTheMovie, “de koude waarheid”, legt de hypocrisie bloot van het narratief van klimaatalarmisten en onthult hoe deze biljoen-dollar industrie, aangedreven door hebzucht en angst, wetenschappers het publiek heeft gemanipuleerd. De film ontmaskert het klimaatalarm als een verzonnen angst zonder enige basis in de wetenschap. Het laat zien dat mainstream studies en officiële data de bewering dat we een toename zien van extreme weersomstandigheden – orkanen, droogtes, hittegolven, bosbranden en alles daartussenin – niet ondersteunen.

Met Nederlandse ondertiteling:

Kunnen wij ons land nog terug winnen?

De slogan, waarmee het Vlaams Belang naar de verkiezingen trekt op 9 juni, is er een van hoop. Tom Vandendriessche herhaalt deze in andere woorden in zijn onderstaand opiniestuk: “In 2024 nemen wij ons land terug.” Zelfs als het Vlaams Belang een recordwinst boekt, dan nog zullen de geslepen zwaarden en alle mogelijke truken van de foor boven gehaald worden om te beletten dat die winst verzilverd kan worden. We zien tenslotte hoe het in Nederland gespeeld wordt.

“Dries Van Langenhove werd veroordeeld omdat er door anderen zogenaamd racistische memes gedeeld werden in een private chatgroep die hij opgericht had. Daarbij kreeg hij van rechter Jan Van den Berghe niet alleen de maximumstraf van een jaar effectieve celstraf. Hij werd hij ook nog eens tien jaar zijn burgerrechten ontnomen, terwijl het openbaar ministerie daar niet eens om vroeg. Diezelfde activistische rechter presteerde dat enkele jaren geleden ook al eens toen hij Jeff Hoeyberghs wegens zogenaamd seksistische uitspraken niet alleen zware boetes, maar ook zijn burgerrechten ontnam.  

Doordat nationalistische studentenvereniging NSV onlangs Dries Van Langenhove uitnodigde voor een lezing in de gebouwen van de KULeuven verbood deze universiteit deze studentenclub nog langer gebouwen te gebruiken voor activiteiten. Het Gentse progressieve stadsbestuur kon niet achterblijven. De conservatieve studentenvereniging KVHV mag geen zalen van Stad Gent meer gebruiken omdat ze volgens Groen-schepen Hafsa El-Bazioui niet tijdig afstand namen van de uitspraken van Jeff Hoeyberghs en ze daarmee volgens haar de non-discriminatievoorwaarden van Stad Gent overtraden.

Grondrechten zoals vrije meningsuiting zijn essentieel in een democratie. Ze zijn het instrument dat burgers beschermt tegen tirannie. Want met die grondrechten kunnen burgers zich  verenigen (vrijheid van vergadering) en zich uiten (vrijheid van meningsuiting) tegen de machthebbers in. Ze kunnen die machthebbers zelfs van de macht wegstemmen (vrijheid van verkiezing). Daarom zijn ze ook onaantastbaar. Machthebbers zijn tijdelijk en kunnen deze grondrechten niet inperken.

Deze basisprincipes zijn de voorbije jaren helemaal uitgehold. Steeds meer wetten zijn ingevoerd om de vrije meningsuiting in te perken. Racistische of seksistische meningen werden zo strafbaar. Dit allemaal onder de bijzonder vaag concept van ‘haatspraak’. Het opiniedelict werd geboren. Bovendien hoeft men deze uitspraken helemaal niet zelf te doen, het volstaat anderen zogenaamd “aan te zetten tot” het doen van uitspraken. Daar heeft Groen nu aan toegevoegd dat sancties volgen als men niet actief afstand neemt van wat anderen zeggen.

Het doel hiervan is de markt van meningen te vernauwen tot deze die in lijn liggen met die van de machthebbers. Pluralisme willen ze vervangen door eenheidsdenken. Daarom intimideren, sanctioneren en criminaliseren ze meningen die hen tegenspreken. Zo willen ze burgers tot preventieve censuur aanzetten. Het zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn over iets een andere mening te hebben, dus beter mond toe houden. Burgers hebben geen onaantastbare rechten en vrijheden meer, ze worden onderdanen van de machthebbers waarmee men enkel nog mag instemmen. Zodat ze altijd aan de macht kunnen blijven. Dit zijn praktijken uit de marxistische culturele revolutie. Het is compleet totalitair en anti-democratisch. Maar volledig conform de progressieve “newspeak” beweren ze zowaar de democratie weerbaar te maken.

Burgers worden ontrecht door de invoering van opiniedelicten vanwege de wetgevende macht. De vervolging van de oppositie gebeurt op initiatief van organisaties zoals UNIA, de uitvoerende macht. De bestraffing wordt uitgevoerd door vaak politiek benoemde activisten in de rechterlijke macht. De scheiding der machten is er niet om burgers te beschermen tegen tirannie, maar eigenlijk enkel nog om de schijn op te houden dat de rechtstaat functioneert. In realiteit echter, is onze democratische rechtstaat gecorrumpeerd, zijn onze grondrechten afgeschaft en terroriseert de diepe staat zijn burgers. De democratische rechtstaat is geperverteerd. Het systeem is door en door rot tot op het bot.

Het herstellen van de burgerlijke rechten en vrijheden is dus cruciaal om de democratie en de soevereiniteit van de burgers te herstellen. Vrije meningsuiting is een grondrecht dat ons beschermt tegen tirannie. Daarom beschermt het ook meningen die de machthebbers niet graag horen, die controversieel zijn of misschien schokkerend. Enige uitzondering mogen laster en oproepen tot geweld zijn. Alle wetten die de vrije meningsuiting inperken moeten we dan ook volledig afschaffen.

Maar zal dit wel voldoende zijn om onze vrijheden te herstellen? De democratische rechtstaat bewijst te falen om ons te beschermen. Op elk niveau is het cultureel marxisme geïnfiltreerd in onze instellingen en vergiftigt het totalitaire woke-virus onze samenleving. Als de rechterzijde al eens aan de macht komt, blijven de woke wetten gewoon bestaan. “Verworven rechten”. Meer zelfs, N-VA heeft er de voorbije twintig jaar gewoon bereidwillig aan meegewerkt. Zo verschuift de grens in onze democratie, ongeacht wat burgers stemmen, telkens een stapje verder naar onvrijheid en onderwerping. Het cultureel marxisme voert een verrottingsstrategie op lange termijn. En daar hebben pantoffelconservatieven gewoonweg geen antwoord op.

De zwijgende meerderheid heeft dit te lang ondergaan. Het wordt tijd dat de zwijgende meerderheid de cultuurstrijd die ze voeren tegen onze vrijheid, onze identiteit en onze democratie eindelijk beantwoordt. De spreekwoordelijke handschoenen moeten af, want het woke-virus heeft onze democratische rechtstaat bijna dodelijk verziekt. Het volledige zogenaamd diversiteitsbeleid dat Vlamingen omwille van onze huidskleur, geslacht of seksuele overtuiging tweederangsburgers in eigen land maakt, moet volledige op de schop. Positieve discriminatie wordt afgeschaft. Verenigingen, overheden of bedrijven die dat toch willen doen, hebben de vrijheid dat te doen, maar sluiten zich uit van enige subsidie. Het totalitaire woke-virus verwijderen we met wortel en tak uit onze instituten.

De komende verkiezingen zijn mogelijk de laatste kans om onze vrijheden terug te nemen en de democratie te herstellen. Want het volk heeft nog altijd de macht van zijn stem. Die hebben ze ons nog niet afgenomen. En die gaan we gebruiken. Elke stem telt. Elke stem maakt verschil. Dan is het aan ons. In 2024 nemen wij ons land terug.”

Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid Vlaams Belang, I & D Fractie