Quo vadis, Syria?

De diefstal van de Syrische olie krijgt stilaan een meer georganiseerde vorm. Verleden week refereerden zowel senator Lindsey Graham als buitenminister Mike Pompeo naar een akkoord tussen de SDF (Koerden) en een Amerikaans oliebedrijf om de “olievelden in het NO van Syrië te moderniseren”. Pompeo: “De ondertekening van het akkoord duurde ietwat langer dan we gehoopt hadden, maar nu zitten we in het stadium van uitvoering.”

Onnodig eraan toe te voegen dat de Syrische regering dit akkoord – dat het stelen van de olie tot doel heeft – als niet geldig en illegaal, beschouwt: een schending van de soevereiniteit van Syrië. Ook de Verheven Leider der Ottomanen heeft dezelfde mening al is zijn uitgangspunt (Koerden = terroristen) enigszins anders. De VSA werden ervan beschuldigd “de separatische agenda van het SDF (Koerden) te ondersteunen door het in beslag nemen van de natuurlijke rijkdommen behorende aan het Syrische volk” en noemde het stelen van de olie “de financiering van het terrorisme”. Erdogan vergeet daarbij te vermelden dat hij de extremisten in Idlib – voorheen ISIS – een zelfde voorkeurbehandeling gaf.

Dean Henderson, auteur en geopolitiek anal!st uit Missouri, noemde het akkoord “piraterij”: “Het akkoord toont sterke gelijkenis met een piraat die een schip kaapt, vervolgens een aannemer benoemt om het schip “te moderniseren”. Deze olie is eigendom van het Syrische volk en niet van een Amerikaanse multinational en hun CIA-handlanger… Buitenlandse-politiek-door-diefstal is sinds de Monroe Doctrine een zuil van de Amerikaanse “diplomatie”…” De enige oplossing is dat Syrië de neo-kolonisatoren manu militari uit het land moet drijven. Zijn eerste boek ““Big Oil and Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen، Eight Families and Their Global Intelligence، Narcotics and Terror Network” gooide hoge ogen evenals The Illuminati Agenda 21. Henderson doorkruiste ca. 50 landen en schreef artikels voor verschillende kritische media zoals o.a. Global Research, Paranoia en Veterans Today. Zijn weblog werd niet alleen gecensureerd maar zelfs verwijderd. Meer duiding en video vindt u hier.

We geven ter herinnering nog mee dat de VSA hiermee niet aan hun proefstuk toe zijn en verwijzen naar de vorige zet via een Israëlische makelaar. (zie: Trumps mantra heeft ook een keerzijde van 5.12.19)

Ook de plaatselijke bevolking is er niet blij mee. Syrië is een immers een lappendeken van verschillende stammen, etnische afstamming, religies. Dat het gebied ten oosten van de Eufraat zomaar door de VSA integraal aan de Koerden toegekend wordt wordt niet in dank aanvaard. In de provincie Deir Ezzor waren er weer protesten waarbij de terugtrekking van het Amerikaanse leger & co. gevraagd en het ongenoegen geuit werd over de Koerdische druk op de bevolking zich te assimileren. Jongeren worden ontvoerd om verplicht dienst te nemen bij het SDF. Telecommunicatie en elektriciteitsverdeling zijn onder Koerdische controle geplaatst. De betoging werd neergeslagen met kogels. Een man verloor het leven; men noteerde verschillende gewonden. Burgers waren erin geslaagd SDF (Koerden)-strijders uit hun check points en scholen te verjagen – plaatsen die ze ingepalmd hadden en gebruikt hadden als hun bases.

Trouwens, de tactiek van het bezetten van overheidsgebouwen werd het SDF ingefluisterd door het Amerikaanse leger. Ook andere strategisch belangrijkse gebouwen, zoals het graanverdeelcentrum in de stad al-Hasakah. 120 werknemers moesten er vertrekken nadat het SDF hen buitengegooid had. Het bureau behandelde de verkoop aan bakkerijen van graanproducten, die opgeslagen worden in silo’s, goed voor ca. 13.000 ton.

Soortgelijke protesten werden in andere steden en dorpen in de provincie Deir Ezzor georganiseerd, o.a. in al-Hawaij, Jadeed Ekedat, Tayaneh, al-Sobhah, Abu al-Nitel, al-Shuhayl en Shinan; hun eis: de terugtrekking van het SDF en Amerikaanse strijdkrachten. Het SDF moest versterking laten aanrukken uit al-Shaddadi, al-Susah en al-Baghouz om de situatie onder controle te krijgen. Naar verluidt werd het verzet der Syrische burgers bestraft met Amerikaanse luchtaanvallen in al-Shuhayl en al-Hawaij.

Duidelijk toch? De VSA krijgen via de Koerden totale controle over energie, over water, over voeding, over communicatie, media, inlijving bij het leger, indoctrinatie, uitwissing van de etniciteit, verplichte leerstof op scholen…

Dat de VSA niet van plan zijn te vertrekken mag blijken uit de gestage aanvoer van materiaal en manschappen. Opnieuw kwam een groot konvooi met ca. 50 grote vrachtwagens, begeleid door 7 bewapende voertuigen, het land binnen via een illegale grensovergang in het NO vanuit Irak.

Volgens (nog) niet bevestigde berichten werd een Amerikaanse basis in het NO van Syrië, m.n. in al-Shaddadi, provincie al-Hasakah, waar ze de olie bewaken, bestookt met raketten. Amerikaanse voertuigen worden regelmatig tegengehouden of zelfs aangevallen door de bevolking, maar dit is nieuw. Er heeft zich geen verantwoordelijke gemeld.

De Syrische luchtmacht heeft maandag een groot wapen- en munitiedepot in de buurt van Binnish (ten noorden van Idlib-stad) van HTS-terroristen in Idlib aangevallen en vernield. De opslagplaats werd ontdekt door verkenningsdrones. Daarbij zouden ca. 20 doden of gewonden gevallen zijn. In Mayadin, provincie Deir Ezzor, ontdekte het Syrische leger nog meer wapens, ditmaal achtergelaten door ISIS.

En in het zuiden, communicatiemateriaal, granaten, wapens en munitie van verschillende types, van Israëlische en Amerikaanse makelij:

Military Situation In Syria On August 4, 2020 (Map Update)

Tekst in bovenstaande kaart:

 • Een Turkse soldaat werd dood aantroffen in Ras Al-Ayn, prov. Hasakah
 • Het Israëlische leger bestookte SAA posities in de prov. Quneitra – zgz. omwille van “verdachte achtiviteiten” in de Golan Hoogte
 • Het Syrische leger bestookte terroirsten in de regio’s Kabani, Tufahiya, Kanasfara en Muzarra
 • Betoging in Hajwaij om de moordenaar(s) van sjeik Mutashar al-Hafel (een Akidat-stamleider) bekend te maken (zie boven)
 • Turks huurlingenleger bestookt SAA posities nabij Kafr Nubl
 • en in Tadef (Noord-Aleppo)

Een Turkse gevechtsdrone bestookte een fabriek van elektrische kabels in het district Qanat al-Suis, ten oosten van de stad al-Qamishli, in N-Hasakah. Een zwaar gekwetste en veel materiële schade. In de fabriek verdienen tientallen burgers hun brood en worden uitsluitend materiaal voor burgergebruik geproduceerd.

Het Turkse leger zet meer druk in het NO van Syrië. Een dag daarvoor werden nog twee Koerden (SDF) gedood door granaatinstlagen in N-Raqqa. Duidelijk een flagrante inbreuk op het Turks-Russisch de-escalatie-akkoord. Voorlopig houden de Koerden zich gedeisd en gaan niet in op provocaties.

Liwa Fatemiyoun, een door Iran gesteunde Afghaanse gevechtsgroep actief in Syrië, kamt de regio in Z-Deir Ezzor – tussen al-Mayadin en al-Bukamal, uit op zoek naar ISIS-cellen. De laatste tijd duiken ze meer en meer op in regeringsgebied in de buurt van de olievelden onder regeringscontrole. Een aantal regeringsstrijders werd toen gedood en gekwetst. (…)

Ook in het oosten van Hama doken ze op – voor de tweede keer zelfs binnen een week – en vielen posities en check points van het SAA aan in de buurt van Jundya.

In het noorden van de provincie Latakia probeert het Syrische leger terrein te veroveren op HTS en andere terroristische groepen. (…) Hevige gevechten. Het zou om een tegenactie gaan na de raketten die vanuit Idlib naar Latakia afgevuurd worden. Ca. een week geleden lieten SAA soldaten het leven. De Russische luchtmacht trad in actie op 3.8.20. Geruchten doen de ronde dat er een groot offensief ter verovering van Idlib (tot 6 km boven de M4?) gepland wordt.

Rusland schopt een open deur in met de verklaring van hun Verzoeningscentrum dat de militaire aanwezigheid der VSA ten oosten van de Eufraat (… bij de olie!) een belangrijke rem zet op de dialoog tussen de verschillende partijen in Syrië. De toestand in de regio’s buiten de controle van de Syrische overheid gaat van kwaad naar erger. M.n. in Deir Ezzor. Rusland en Syrië zijn gereed om “alle nodige stappen te zetten om de situatie ten oosten van de Eufraat op te lossen en de nationale dialoog te hervatten.”

Niet alleen Deir Ezzor, ook Idlib, waar de Turkse beschermelingen en HTS-terroristen geen zin hebben aan tafel te gaan om te praten, de wapens neer te leggen, zolang Turkije hen de hand boven het hoofd en de noordelijke grensstreek bezet houdt. Bovendien werd nogmaals herhaald dat Rusland zichzelf “het recht voorbehoudt de activiteiten der terroristen passend te beantwoorden als deze een gevaar vormen voor regio’s dichtbij de de-escalatiezone in Idlib.” (…)

Ottomaanse Rijk 2020

Dat de hoogste rechtbank in Turkije aan het handje van Erdogan loopt, zal u allicht niet verbazen. Het verzoek aan de rechtbank of er wettelijk niets in de weg lag om de Agia Sophia in een moskee te wijzigen was louter pro forma, kwestie van er een democratisch snufje aan te geven. Naar verluidt zou Atatürk buiten zijn boekje gegaan zijn door de wensen van sultan Mehmet te negeren. Erdogan daarentegen…

De Sophiakerk werd op 27 december 537 gewijd en gold gedurende 900 jaar als het grootste gebedshuis in de christelijke wereld. Na de verovering van Konstantinopel door de Ottomanen en de val van het Byzantijnse Rijk in 1453 werd de kerk vermassakreerd tot moskee. In 1934 beval Kemal Atatürk, de oprichter van de seculiere Republiek Turkije, een non-religieuze invulling: de Agia Sophia werd een museum die vervolgens op de Werelderfgoedlijst van Unesco een plaats veroverde.

Toeristen worden de toegang ontzegd. Voorlopig. Naar verluidt zullen ze later terug binnen mogen als er geen eredienst aan de gang is. De iconen, de vloer… kortom, alles wat aan een christelijk verleden herinnerd zullen op de een of andere manier uit het zicht verdwijnen. Kwestie van Mo’s volgelingen niet te kwetsen. Dat de Hagia Sophia niet het enigste gebouw is dat een moslimherbestemming kreeg, ziet u in onderstaande beelden:

Het is een duidelijk teken aan de wand. Niets is in Turkije veilig. Erdogan wil ‘s werelds moslimleider zijn, bezet een gedeelte van Cyprus, een gedeelte van Syrië, verdrijft de Koerden, voert aanvallen uit in Irak, boort naar olie en gas in wateren die niet tot de Turkse behoren, gaat zich in Libië bemoeien, verdeelt de Mid. Zee volgens zijn Ottomaanse ambitie, wil de Griekse eilanden en Noord-Irak inlijven, voert zijn 5de kolonne in de diaspora aan, vervolgt christenen, journalisten, rechters en politieke tegenstanders, drijft vluchtelingen over de grens, chanteert de EU…

Corporate Complicity - Boycott Turkey

… en u, gaat u er nog op vakantie?

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200712_95108314

“Troost van de migranten”

Cardinal Bergoglio Coat Of Arms, HD Png Download - kindpng
“Het Woord dat Liefde verspreidt”, het blazoen van kardinaal Bergoglio

Niet de praktische troostverwachting, het wereldlijke manna, maar wel een toevoeging der aanroepingen bij de “Litanieën van de Heilige Maagd”, of “Litanie van Loreto”.

In de loop der tijd werden enige aanroepingen toegevoegd aan de oorspronkelijke litanie uit 1601: (…)

 • 1675 Koningin van de heilige Rozenkrans (later voor de gehele kerk)
 • 1883 Koningin zonder erfsmet ontvangen (door Paus Leo XIII), zie Onbevlekte Ontvangenis van Maria
 • 1903 Moeder van goede raad (idem)
 • 1917 Koningin van de vrede (door Paus Benedictus XV)
 • 1951 Koningin in de hemel opgenomen (door Paus Pius XII)
 • 1980 Moeder van de Kerk (door Johannes Paulus II)
 • 1995 Koningin van het gezin (idem)
 • 2020 Moeder van barmhartigheid (Mater misericordiae), Moeder van hoop (Mater spei), Troost van de migranten (Solacium migrantium) door Paus Franciscus. (Vatican News: 20.6.20)

De huidige wereldlijke Leider van de R.K. Kerk heeft besloten dat het kabinet van O.L.Vrouw uitgebreid wordt met een afdeling “inburgering en migratie”. Vandaar de aanpassing van de titel der verzoekschriften voor steun aan landverhuizers allerhande. Zijne Pauselijkheid heeft niet vermeld tot welke heilige wij, de onvrijwillige gastheren, ons moeten richten.

“Woorden zijn ideologische wapens geworden, zeker in progressieve Vaticaanse kringen…”

Lees meer: Litanieën van de Heilige Maagd krijgen ideologische aanvulling

Donker gepigmenteerden kùnnen geen racisten zijn…

… blanken hebben immers een eeuwigdurend patent op racisme genomen.

Volgens HLN en het Nieuwsblad waren het “vandalen“. De Zaventemse burgemeester heeft het over “daders van wandaden”. Het woord racisme wordt angstvallig vermeden…

Klik hier voor de foto met de boodschap “dood aan blanken” aan het gemeentehuis van Zaventem.

Oordeel zelf:

Onmenselijk, sadistisch, economisch terrorisme…

Caesar in the USA by Maria Wyke - Hardcover - University of ...

Zo worden de nieuwe sancties tegen Syrië omschreven. Niet door ons aller Vrfsdt, die twitterde dat “de EU hetzelfde zou moeten doen”.

De nieuwe zware Amerikaanse sancties tegen Syrië, vervat in de Caesar Act, die woensdag van kracht werden, hebben verdragende gevolgen voor de bevolking. De VSA hopen dat de bevolking uit pure wanhoop zich tégen hun regering, tegen Assad, keert wat vervolgens tot diens val moet leiden zodat een stropop zijn plaats kan innemen en de VSA dan toch hun zin krijgen, iets wat met de inzet van wapens, met de vernieling van het land, niet gelukt is.

De sancties gaan verder dan de vorige; zij richten zich tot eender wie, eender welk land, eender welk bedrijf of organisatie dat zaken doet met of steun geeft aan Syrië én – daar bovenop – “die zaken doet met Russische of Iraanse aanwezigheid in Syrië”. De nieuwe sancties maken het voor de Amerikaanse president Trump mogelijk tegoeden te bevriezen van eender wie die met Syrië handel drijft, van eender welke nationaliteit, en kunnen toegepast worden in meer sectoren, van constructie tot energie.

Cartoon Movement - CAESAR ACT...ION & Reaction...

De Syrische regering controleert ca. 65% van het land en werkt in het NO gedeeltelijk samen met de Syrische Koerden – via Russische bemiddeling. En toch wordt het land aan de nodige heropbouw na de verwoestende oorlogsjaren gehinderd. Niet alleen dat er geen internationale hulp voor de heropbouw is, maar ook staten zoals Rusland, China, Iran, Indië en de Golfstaten, die Syrië bij de heropbouw willen steunen, moeten door de Caesar-wet er afstand van nemen. Worden hierdoor bijzonder getroffen: Irak, Jordanië, Libanon – de buurlanden van Syrië – essentieel voor de eigen economie en de nationale veiligheid.

De Syrische regeriing veroordeelde de nieuwe sancties als “economisch terrorisme”; eenzijdig opgelegde economische dwangmaatregelen zijn in strijd met internationaal recht en tegen het humanitaire volkerenrecht. De maatregelen worden gemotiveerd door “valse getuigenissen van degenen die vijandig ten opzicht van het Syrische volk staan” (voor verduidelijking en bron: zie verder in artikel), luidde een mededeling van het Syrische buitenministerie. Nu al leeft volgens schattingen meer dan 80% der bevolking onder de armoedegrens. Stilaan komt het tot protesten, waarover in het westen met voldoening bericht wordt. Met voldoening en hoopvol: “armoede en nood maakt de Syriërs moedig”, luidde het in de Tagesschau. Een sadistisch vooruitzicht, onwaardig aan een land dat de erfzonde met zich meedraagt.

De nieuwe sancties, bovenop de oude, die de European Council on Foreign Relations verleden jaar al als “politiek van de verbrande aarde” beoordeelde, maken het leven van de Syrische bevolking nog moeilijker. De EU heeft einde mei haar sancties met een jaar verlengd, hoewel meerdere VN-instanties, vooral m.b.t. de coronacrisis, ervoor pleitten deze op te heffen of minstens af te zwakken om een humanitaire catastrofe te verhinderen. Alles boter aan de galg… letterlijk. De EU beantwoordde de smeekbede op 28 mei door koudweg de sancties, zonder enige beperking of consideratie, met een jaar te verlengen. De VSA en de EU hopen op een hongerrevolutie…

Er zijn echter landen die zich alles kunnen permitteren, bvb. Turkije, dat soevereine staten mag aanvallen en bezetten (Cyprus, Syrië, Irak), grenzen in vraag stellen (Griekenland), vluchtelingen als pasmunt gebruiken, de EU chanteren, journalisten opsluiten enz.

De Syrische diplomaat in Moskou, Riad Haddad, veroordeelde de sancties zelfs als “medische terreurdaad”. Gezien de wereldwijde corona-pandemie zijn dergelijke maatregelen onmenselijk. Ook Syrië heeft medicijnen en technische apparaten nodig om de bevolking te beschermen. Volgens een onderzoek, dat recent aan de London School of Economics gepubliceerd werd, kon Syrië in 2010, net voor de oorlog aanbrak, de medicijnenbehoefte grotendeels zelf uit de eigen productie invullen, werd de jaarlijkse omzet op de Syrische markt voor farmaceutische producten op 400 miljoen US dollar geschat, waarvan 350 miljoen US dollar door eigen Syrische bedrijven voorzien werd; de invoer uit het buitenland, vooral middelen tegen kanker en vaccinaties, bedroeg slechts 40 – 50 miljoen US dollar. De sancties hebben ertoe geleid dat de import van farmaceutische grondstoffen moeilijker en veel duurder geworden is. Bovendien hebben westerse firma’s licenties teruggetrokken, werd de import van medische apparatuur zowel voor de fabricage van medicijnen als voor de behandeling van patiënten zeer beperkt. De herhaalde bewering van de EU dat de sancties de medische verzorging van de bevolking niet in het gedrang brengt, is een pure leugen.

Verdeel en heers… “Het nieuwe sanctiepakket richt zich bovendien op de Syrische bondgenoten aan de Perzische Golf,” stelt Haddad,“de sancties moeten de handel met het buitenland, de handel binnen de eigen grenzen en gezamenlijke investeringsprojecten met de Syrische regering, verleende kredieten en financiële transacties blokkeren. Niemand mag in Syrië investeren en ieder, die dit zou willen doen, moet eerst de VSA om toestemming verzoeken.” Bovendien is het gevaar niet denkbeeldig dat Syrië door de sancties opgesplitst zou kunnen worden; de Caesar-wet is immers niet van toepassing in het NO – in het Koerdisch protectoraat – rijkelijk voorzien van water, gas en olie, waar de VSA “de olie beschermen”.

De Iraanse buitenminister Mohammed Dschawad Sarif bevestigde dat Iran de economische relatie met Syrië zou verdiepen: de Syrisch-Iraanse kredietomkadering zou behouden blijven. Sarif, die dinsdag ll. in Moskou een gesprek had met zijn Russische collega Sergej Lawrow, gaf tijdens een persmededeling mee dat er een volgende vergadering “Astana-stijl” met Rusland, Turkije en Iran voorbereid wordt. De economische druk op Syrië is ook een gespreksthema tussen Iran en Rusland.

China vroeg bij monde van haar VN-afgevaardigde de unilaterale sancties op te heffen, noemde ze “onmenselijk”. Alsof de VSA zich daarvan iets zal aantrekken; de VSA regering heeft open en bloot duidelijk gemaakt dat ze mede door de Caesar-wet ook Rusland, China en Iran onder druk wil zetten.

De Caesar-wet heet officieel volledig “voor de bescherming van de Syrische burgers” en maakt deel uit van de begroting der nationale defensie 2020. Volgens Pompeo gaat het om “vergelding voor de vele gruweldaden die Assad en zijn regime begaan hebben”. Alsof Assad zich nu zorgen moet maken of hij het geïmporteerd scheerapparaat wel kan betalen… Telkens een regering weigert naar de pijpen van de VSA te dansen worden sancties opgelegd waarvan de bevolking, die “lijdt onder de dictatuur”, het slachtoffer is. “Voor hun eigen goed”, zoals dat heet. Irak, Venezuela… hebben het ook mogen ondervinden.

Lees verder

De media vergaten toevallig te vermelden dat…

… bij de “mannen”, betrokken bij de vecht- en steekpartij op de Meir in Antwerpen met drie gewonden, het ging om een Marokkaanse en een Afrikaanse bende die (niet voor het eerst) met mekaar op de vuist gingen. Vorige keer wonnen de Marokkanen, nu de Afrikanen…

ATV meldt dat er geen bijkomende verdachten gevonden werden. En hét mes werd in beslag genomen. Oef! Geluk gehad. Het gerecht zou nu uitzoeken wat de reden was van het incident, resp. accident. Wie zoekt uit of ze illegaal in het land vertoefden?

Drie gewonden bij steekpartij op Antwerpse Meir: drie verdachten opgepakt, wapen teruggevonden

Een postzegel…

Gerelateerde afbeelding

Herbert Hofer, voorzitter van de Oostenrijkse Vrijheidspartij, de FPÖ, maakt duidelijk hoe krankzinnig de maatregelen zijn die onze regeringen nemen om ‘s werelds CO2-uitstoot terug te dringen.

Hij vindt de bescherming van het milieu en het klimaat belangrijk – wie niet? – maar laten we redelijk blijven. 30% ‘s werelds CO2 komt uit China, 15% uit de VSA, 7% uit Indië en 8% uit heel de EU. Heel het verkeer in de EU veroorzaakt 1%. De Oostenrijkse uitstoot = 0.2%, het Oostenrijkse verkeer 0.06%.

Om het u te schetsen neemt hij het voorbeeld van een woning van 80m2, met 2 slaapkamers, living, keuken, badkamer, wc, hall. Plaatsvervangende oppervlakte voor heel de CO2-uitstoot wereldwijd. Dat wat Oostenrijk uitstoot zou dan zo groot zijn als een postzegel. Een postzegel. En dat wil de Oostenrijkse regering aanpakken… geen slaapkamer, zelfs niet het kleinste kamertje, maar een oppervlakte ter grootte van een postzegel. Terwijl de EUropese auto-industrie kapot gemaakt wordt, zullen er in China méér auto’s gebouwd worden, die voor nog meer CO2 zullen zorgen. Begrijpe wie kan!

Het gaat om een fragment (1:02:21) uit zijn nieuwjaarstoespraak. Hij heeft het over de hetze, de mediastorm, de beschuldigingen, de dagelijkse beledigingen, de nieuwe regering met groen, de schulden-, immigratie-, EU-politiek en de milieu/klimaatwaanzin. En hij herhaalt dat hij trots is voorzitter te mogen zijn van een rechtse partij. Zonder complexen. Zeer aanbevolen voor wie Duits begrijpt. Perfect herkenbare situatie.

De diesel is tot vijand nr. 1 verklaard:

Zijn de “sancties” dan geen inbreuk op de mensenrechten?

Afbeeldingsresultaat voor sanctions

“Sancties”. Bestraffing. Het is méér dan een tik op de billen. Het is niet iets dat snel vergeten wordt. Het is niet iets dat geen invloed heeft op het voortbestaan, op het leven zelf. Het is economische oorlogvoering. Hoe kan je het anders noemen als een volk door de opgelegde sancties niet aan basisproducten en medicijnen kan geraken? Als ze hun beschadigde woning niet kunnen herstellen? Niet kunnen tanken, niet kunnen verwarmen, geen drinkbaar water of elektriciteit ter beschikking hebben? Hun bedrijven niet kunnen rendabel maken, personeel niet kunnen aanwerven, resp. moeten ontslaan, broodnodige onderdelen niet kunnen kopen, hun investeringen in het buitenland in beslag genomen worden? En dit niet voor een afgemeten periode, maar wel voor onbepaalde tijd? Zelfs veroordeelde criminelen worden niet zo behandeld, zien een einddatum in het verschiet.

De VSA heffen sancties tegen alles en iedereen die niet in de pas loopt. Die het durft te concurreren. Die het durft een eigen mening te hebben. Die het durft voor zichzelf op te komen. Die het durft een eigen leven te leiden zonder de leiband van de VSA-schoonmoeder. De VSA willen naar eigen zeggen geen oorlog; ze willen echter slechts vrede volgens hun eigen voorwaarden.

Sancties. Syrië. De VSA leggen sancties op en de rest van de westerse wereld wordt geacht te volgen. Zo niet… U raadt het:… sancties!

We willen u een klein voorbeeld geven hoe zwaar en onmenselijk de bestraffing van het Syrische volk wel is. We laten Alaa Dahood, een lerares Engels, uit een buitenwijk van Aleppo aan het woord.

De VN waren bereid voor deuren, ramen en elektrische bedrading in Alaa Dahoods bescheiden appartement te betalen, maar niet voor de herstelling van de buitenmuur van haar woonkamer, die door een mortier zwaar beschadigd was. Een buitenmuur valt onder de hoofding “heropbouw”, een onder “sancties” vallende categorie, d.w.z. verboden in Syrië. Haar moeder en zijzelf moesten hun spaargeld gebruiken om de muur te dichten.

Alaa woont samen met haar moeder Walaa, een weduwe, in Saif al-Dawla, een buitenwijk van Aleppo, die zich in de frontlinie bevond tijdens de strijd om de bevrijding van Aleppo in 2012. Nadat hun laag appartementsgebouw onder vuur van scherpschutters kwam te liggen, vluchtte het gezin naar de veiligheid van een door de regering beschermde sector van de stad, en later zelfs naar de hoofdstad Damascus.

Alaa Dahood and her mother Walaa at their Aleppo apartment
Allaa en Walaa Dahood in hun woning: 4.5.19

Haar vader kon de stress niet aan en stierf in 2013 na een hartaanval. Allaa en haar moeder keerden terug naar huis in 2017, toen Aleppo bevrijd was.

Volgens het UNHCR waren er meer dan 521.000 gevluchte Aleppo-bewoners tegen het einde van 2018 naar hun stad teruggekeerd. Een heel klein aantal vond hun woning onbeschadigd terug. In heel Syrië kregen slechts 42,000 bewoners reparatiehulp (rehabilitation) – de categorie die Alaa’s herstellingskosten omvatte. De steun van de VN werd in grote mate beperkt tot korte-termijn noodhulp, de énige hulpcategorie die aanvaardbaar was voor de meeste VN sponsors die tegen de regering Assad zijn.

Lees verder