“Troost van de migranten”

Cardinal Bergoglio Coat Of Arms, HD Png Download - kindpng
“Het Woord dat Liefde verspreidt”, het blazoen van kardinaal Bergoglio

Niet de praktische troostverwachting, het wereldlijke manna, maar wel een toevoeging der aanroepingen bij de “Litanieën van de Heilige Maagd”, of “Litanie van Loreto”.

In de loop der tijd werden enige aanroepingen toegevoegd aan de oorspronkelijke litanie uit 1601: (…)

  • 1675 Koningin van de heilige Rozenkrans (later voor de gehele kerk)
  • 1883 Koningin zonder erfsmet ontvangen (door Paus Leo XIII), zie Onbevlekte Ontvangenis van Maria
  • 1903 Moeder van goede raad (idem)
  • 1917 Koningin van de vrede (door Paus Benedictus XV)
  • 1951 Koningin in de hemel opgenomen (door Paus Pius XII)
  • 1980 Moeder van de Kerk (door Johannes Paulus II)
  • 1995 Koningin van het gezin (idem)
  • 2020 Moeder van barmhartigheid (Mater misericordiae), Moeder van hoop (Mater spei), Troost van de migranten (Solacium migrantium) door Paus Franciscus. (Vatican News: 20.6.20)

De huidige wereldlijke Leider van de R.K. Kerk heeft besloten dat het kabinet van O.L.Vrouw uitgebreid wordt met een afdeling “inburgering en migratie”. Vandaar de aanpassing van de titel der verzoekschriften voor steun aan landverhuizers allerhande. Zijne Pauselijkheid heeft niet vermeld tot welke heilige wij, de onvrijwillige gastheren, ons moeten richten.

“Woorden zijn ideologische wapens geworden, zeker in progressieve Vaticaanse kringen…”

Lees meer: Litanieën van de Heilige Maagd krijgen ideologische aanvulling

Donker gepigmenteerden kùnnen geen racisten zijn…

… blanken hebben immers een eeuwigdurend patent op racisme genomen.

Volgens HLN en het Nieuwsblad waren het “vandalen“. De Zaventemse burgemeester heeft het over “daders van wandaden”. Het woord racisme wordt angstvallig vermeden…

Klik hier voor de foto met de boodschap “dood aan blanken” aan het gemeentehuis van Zaventem.

Oordeel zelf:

Onmenselijk, sadistisch, economisch terrorisme…

Caesar in the USA by Maria Wyke - Hardcover - University of ...

Zo worden de nieuwe sancties tegen Syrië omschreven. Niet door ons aller Vrfsdt, die twitterde dat “de EU hetzelfde zou moeten doen”.

De nieuwe zware Amerikaanse sancties tegen Syrië, vervat in de Caesar Act, die woensdag van kracht werden, hebben verdragende gevolgen voor de bevolking. De VSA hopen dat de bevolking uit pure wanhoop zich tégen hun regering, tegen Assad, keert wat vervolgens tot diens val moet leiden zodat een stropop zijn plaats kan innemen en de VSA dan toch hun zin krijgen, iets wat met de inzet van wapens, met de vernieling van het land, niet gelukt is.

De sancties gaan verder dan de vorige; zij richten zich tot eender wie, eender welk land, eender welk bedrijf of organisatie dat zaken doet met of steun geeft aan Syrië én – daar bovenop – “die zaken doet met Russische of Iraanse aanwezigheid in Syrië”. De nieuwe sancties maken het voor de Amerikaanse president Trump mogelijk tegoeden te bevriezen van eender wie die met Syrië handel drijft, van eender welke nationaliteit, en kunnen toegepast worden in meer sectoren, van constructie tot energie.

Cartoon Movement - CAESAR ACT...ION & Reaction...

De Syrische regering controleert ca. 65% van het land en werkt in het NO gedeeltelijk samen met de Syrische Koerden – via Russische bemiddeling. En toch wordt het land aan de nodige heropbouw na de verwoestende oorlogsjaren gehinderd. Niet alleen dat er geen internationale hulp voor de heropbouw is, maar ook staten zoals Rusland, China, Iran, Indië en de Golfstaten, die Syrië bij de heropbouw willen steunen, moeten door de Caesar-wet er afstand van nemen. Worden hierdoor bijzonder getroffen: Irak, Jordanië, Libanon – de buurlanden van Syrië – essentieel voor de eigen economie en de nationale veiligheid.

De Syrische regeriing veroordeelde de nieuwe sancties als “economisch terrorisme”; eenzijdig opgelegde economische dwangmaatregelen zijn in strijd met internationaal recht en tegen het humanitaire volkerenrecht. De maatregelen worden gemotiveerd door “valse getuigenissen van degenen die vijandig ten opzicht van het Syrische volk staan” (voor verduidelijking en bron: zie verder in artikel), luidde een mededeling van het Syrische buitenministerie. Nu al leeft volgens schattingen meer dan 80% der bevolking onder de armoedegrens. Stilaan komt het tot protesten, waarover in het westen met voldoening bericht wordt. Met voldoening en hoopvol: “armoede en nood maakt de Syriërs moedig”, luidde het in de Tagesschau. Een sadistisch vooruitzicht, onwaardig aan een land dat de erfzonde met zich meedraagt.

De nieuwe sancties, bovenop de oude, die de European Council on Foreign Relations verleden jaar al als “politiek van de verbrande aarde” beoordeelde, maken het leven van de Syrische bevolking nog moeilijker. De EU heeft einde mei haar sancties met een jaar verlengd, hoewel meerdere VN-instanties, vooral m.b.t. de coronacrisis, ervoor pleitten deze op te heffen of minstens af te zwakken om een humanitaire catastrofe te verhinderen. Alles boter aan de galg… letterlijk. De EU beantwoordde de smeekbede op 28 mei door koudweg de sancties, zonder enige beperking of consideratie, met een jaar te verlengen. De VSA en de EU hopen op een hongerrevolutie…

Er zijn echter landen die zich alles kunnen permitteren, bvb. Turkije, dat soevereine staten mag aanvallen en bezetten (Cyprus, Syrië, Irak), grenzen in vraag stellen (Griekenland), vluchtelingen als pasmunt gebruiken, de EU chanteren, journalisten opsluiten enz.

De Syrische diplomaat in Moskou, Riad Haddad, veroordeelde de sancties zelfs als “medische terreurdaad”. Gezien de wereldwijde corona-pandemie zijn dergelijke maatregelen onmenselijk. Ook Syrië heeft medicijnen en technische apparaten nodig om de bevolking te beschermen. Volgens een onderzoek, dat recent aan de London School of Economics gepubliceerd werd, kon Syrië in 2010, net voor de oorlog aanbrak, de medicijnenbehoefte grotendeels zelf uit de eigen productie invullen, werd de jaarlijkse omzet op de Syrische markt voor farmaceutische producten op 400 miljoen US dollar geschat, waarvan 350 miljoen US dollar door eigen Syrische bedrijven voorzien werd; de invoer uit het buitenland, vooral middelen tegen kanker en vaccinaties, bedroeg slechts 40 – 50 miljoen US dollar. De sancties hebben ertoe geleid dat de import van farmaceutische grondstoffen moeilijker en veel duurder geworden is. Bovendien hebben westerse firma’s licenties teruggetrokken, werd de import van medische apparatuur zowel voor de fabricage van medicijnen als voor de behandeling van patiënten zeer beperkt. De herhaalde bewering van de EU dat de sancties de medische verzorging van de bevolking niet in het gedrang brengt, is een pure leugen.

Verdeel en heers… “Het nieuwe sanctiepakket richt zich bovendien op de Syrische bondgenoten aan de Perzische Golf,” stelt Haddad,“de sancties moeten de handel met het buitenland, de handel binnen de eigen grenzen en gezamenlijke investeringsprojecten met de Syrische regering, verleende kredieten en financiële transacties blokkeren. Niemand mag in Syrië investeren en ieder, die dit zou willen doen, moet eerst de VSA om toestemming verzoeken.” Bovendien is het gevaar niet denkbeeldig dat Syrië door de sancties opgesplitst zou kunnen worden; de Caesar-wet is immers niet van toepassing in het NO – in het Koerdisch protectoraat – rijkelijk voorzien van water, gas en olie, waar de VSA “de olie beschermen”.

De Iraanse buitenminister Mohammed Dschawad Sarif bevestigde dat Iran de economische relatie met Syrië zou verdiepen: de Syrisch-Iraanse kredietomkadering zou behouden blijven. Sarif, die dinsdag ll. in Moskou een gesprek had met zijn Russische collega Sergej Lawrow, gaf tijdens een persmededeling mee dat er een volgende vergadering “Astana-stijl” met Rusland, Turkije en Iran voorbereid wordt. De economische druk op Syrië is ook een gespreksthema tussen Iran en Rusland.

China vroeg bij monde van haar VN-afgevaardigde de unilaterale sancties op te heffen, noemde ze “onmenselijk”. Alsof de VSA zich daarvan iets zal aantrekken; de VSA regering heeft open en bloot duidelijk gemaakt dat ze mede door de Caesar-wet ook Rusland, China en Iran onder druk wil zetten.

De Caesar-wet heet officieel volledig “voor de bescherming van de Syrische burgers” en maakt deel uit van de begroting der nationale defensie 2020. Volgens Pompeo gaat het om “vergelding voor de vele gruweldaden die Assad en zijn regime begaan hebben”. Alsof Assad zich nu zorgen moet maken of hij het geïmporteerd scheerapparaat wel kan betalen… Telkens een regering weigert naar de pijpen van de VSA te dansen worden sancties opgelegd waarvan de bevolking, die “lijdt onder de dictatuur”, het slachtoffer is. “Voor hun eigen goed”, zoals dat heet. Irak, Venezuela… hebben het ook mogen ondervinden.

Lees verder

De media vergaten toevallig te vermelden dat…

… bij de “mannen”, betrokken bij de vecht- en steekpartij op de Meir in Antwerpen met drie gewonden, het ging om een Marokkaanse en een Afrikaanse bende die (niet voor het eerst) met mekaar op de vuist gingen. Vorige keer wonnen de Marokkanen, nu de Afrikanen…

ATV meldt dat er geen bijkomende verdachten gevonden werden. En hét mes werd in beslag genomen. Oef! Geluk gehad. Het gerecht zou nu uitzoeken wat de reden was van het incident, resp. accident. Wie zoekt uit of ze illegaal in het land vertoefden?

Drie gewonden bij steekpartij op Antwerpse Meir: drie verdachten opgepakt, wapen teruggevonden

Een postzegel…

Gerelateerde afbeelding

Herbert Hofer, voorzitter van de Oostenrijkse Vrijheidspartij, de FPÖ, maakt duidelijk hoe krankzinnig de maatregelen zijn die onze regeringen nemen om ‘s werelds CO2-uitstoot terug te dringen.

Hij vindt de bescherming van het milieu en het klimaat belangrijk – wie niet? – maar laten we redelijk blijven. 30% ‘s werelds CO2 komt uit China, 15% uit de VSA, 7% uit Indië en 8% uit heel de EU. Heel het verkeer in de EU veroorzaakt 1%. De Oostenrijkse uitstoot = 0.2%, het Oostenrijkse verkeer 0.06%.

Om het u te schetsen neemt hij het voorbeeld van een woning van 80m2, met 2 slaapkamers, living, keuken, badkamer, wc, hall. Plaatsvervangende oppervlakte voor heel de CO2-uitstoot wereldwijd. Dat wat Oostenrijk uitstoot zou dan zo groot zijn als een postzegel. Een postzegel. En dat wil de Oostenrijkse regering aanpakken… geen slaapkamer, zelfs niet het kleinste kamertje, maar een oppervlakte ter grootte van een postzegel. Terwijl de EUropese auto-industrie kapot gemaakt wordt, zullen er in China méér auto’s gebouwd worden, die voor nog meer CO2 zullen zorgen. Begrijpe wie kan!

Het gaat om een fragment (1:02:21) uit zijn nieuwjaarstoespraak. Hij heeft het over de hetze, de mediastorm, de beschuldigingen, de dagelijkse beledigingen, de nieuwe regering met groen, de schulden-, immigratie-, EU-politiek en de milieu/klimaatwaanzin. En hij herhaalt dat hij trots is voorzitter te mogen zijn van een rechtse partij. Zonder complexen. Zeer aanbevolen voor wie Duits begrijpt. Perfect herkenbare situatie.

De diesel is tot vijand nr. 1 verklaard:

Zijn de “sancties” dan geen inbreuk op de mensenrechten?

Afbeeldingsresultaat voor sanctions

“Sancties”. Bestraffing. Het is méér dan een tik op de billen. Het is niet iets dat snel vergeten wordt. Het is niet iets dat geen invloed heeft op het voortbestaan, op het leven zelf. Het is economische oorlogvoering. Hoe kan je het anders noemen als een volk door de opgelegde sancties niet aan basisproducten en medicijnen kan geraken? Als ze hun beschadigde woning niet kunnen herstellen? Niet kunnen tanken, niet kunnen verwarmen, geen drinkbaar water of elektriciteit ter beschikking hebben? Hun bedrijven niet kunnen rendabel maken, personeel niet kunnen aanwerven, resp. moeten ontslaan, broodnodige onderdelen niet kunnen kopen, hun investeringen in het buitenland in beslag genomen worden? En dit niet voor een afgemeten periode, maar wel voor onbepaalde tijd? Zelfs veroordeelde criminelen worden niet zo behandeld, zien een einddatum in het verschiet.

De VSA heffen sancties tegen alles en iedereen die niet in de pas loopt. Die het durft te concurreren. Die het durft een eigen mening te hebben. Die het durft voor zichzelf op te komen. Die het durft een eigen leven te leiden zonder de leiband van de VSA-schoonmoeder. De VSA willen naar eigen zeggen geen oorlog; ze willen echter slechts vrede volgens hun eigen voorwaarden.

Sancties. Syrië. De VSA leggen sancties op en de rest van de westerse wereld wordt geacht te volgen. Zo niet… U raadt het:… sancties!

We willen u een klein voorbeeld geven hoe zwaar en onmenselijk de bestraffing van het Syrische volk wel is. We laten Alaa Dahood, een lerares Engels, uit een buitenwijk van Aleppo aan het woord.

De VN waren bereid voor deuren, ramen en elektrische bedrading in Alaa Dahoods bescheiden appartement te betalen, maar niet voor de herstelling van de buitenmuur van haar woonkamer, die door een mortier zwaar beschadigd was. Een buitenmuur valt onder de hoofding “heropbouw”, een onder “sancties” vallende categorie, d.w.z. verboden in Syrië. Haar moeder en zijzelf moesten hun spaargeld gebruiken om de muur te dichten.

Alaa woont samen met haar moeder Walaa, een weduwe, in Saif al-Dawla, een buitenwijk van Aleppo, die zich in de frontlinie bevond tijdens de strijd om de bevrijding van Aleppo in 2012. Nadat hun laag appartementsgebouw onder vuur van scherpschutters kwam te liggen, vluchtte het gezin naar de veiligheid van een door de regering beschermde sector van de stad, en later zelfs naar de hoofdstad Damascus.

Alaa Dahood and her mother Walaa at their Aleppo apartment
Allaa en Walaa Dahood in hun woning: 4.5.19

Haar vader kon de stress niet aan en stierf in 2013 na een hartaanval. Allaa en haar moeder keerden terug naar huis in 2017, toen Aleppo bevrijd was.

Volgens het UNHCR waren er meer dan 521.000 gevluchte Aleppo-bewoners tegen het einde van 2018 naar hun stad teruggekeerd. Een heel klein aantal vond hun woning onbeschadigd terug. In heel Syrië kregen slechts 42,000 bewoners reparatiehulp (rehabilitation) – de categorie die Alaa’s herstellingskosten omvatte. De steun van de VN werd in grote mate beperkt tot korte-termijn noodhulp, de énige hulpcategorie die aanvaardbaar was voor de meeste VN sponsors die tegen de regering Assad zijn.

Lees verder