In Europa sterft de democratie

EUSSRIn Europa sterft de democratie: 90% van alle wetten komt uit Brussel

Oud-president Duitsland Roman Herzog: EU berooft het volk en onze vertegenwoordigers van hun macht

Van Rompuy en Barroso, de twee bekendste, en inmiddels door steeds meer mensen gehate gezichten van de EU-dictatuur.

Stap voor stap, als de bekende spreekwoordelijke kikker die langzaam in een pan water wordt gekookt, sterven de laatste restjes echte democratie in Europa uit.

Ja, we mogen nog op verschillende nationale politieke partijen stemmen, maar omdat 90% van alle wetten uit Brussel komt maakt dat nauwelijks nog iets uit. Feit is dat we anno 2013 niet langer baas zijn over ons eigen land, ons eigen geld en onze eigen toekomst, en bijna alle macht -met doelbewuste medewerking van bijna al ‘onze’ politici- aan de EU is overgegeven. De komende jaren dreigt dat nieuwe totalitaire systeem definitief te worden beklonken door de oprichting van een Verenigde Staten van Europa.

Van de 23.167 wetten en verordeningen waartoe het Duitse parlement tussen 1998 en 2004 besloot, kwamen er bijna 19.000 uit Brussel. Deze 84% is in de jaren erna doorgestegen naar ruim 90%. De door de EU opgedrongen sluipende ondermijning, uitholling en machtsberoving van de nationale parlementen, die de legitieme vertegenwoordigers van de Europese burgers zijn, is daarmee een ontluisterend feit.
Zoals bekend bestaat de hele EU-top uit ongekozen officials en lijkt de opzet van Brussel als twee druppels water op de oude Sovjet Unie, waar de mensen ook enkel op papier een stem hadden, maar in werkelijkheid helemaal niets in te brengen hadden.

Nationale politici werken mee met ont-democratisering
Waarom zouden onze politici instemmen met de ont-democratisering van onze samenleving? Simpel: dan hoeven zij niet langer zelf verantwoording af te leggen voor hun keuzes, maar kunnen zij de ‘hogere macht’ in Brussel aandragen als reden dat bepaalde zeer impopulaire besluiten – denk aan de miljardenbezuinigingen die noodzakelijk zijn om de euro en de Europese schuldenunie overeind te houden – ‘nu eenmaal moeten worden doorgevoerd’.

Bovendien blijkt uit onderzoeken dat de meeste nationale volksvertegenwoordigers geen flauw benul hebben waar zij de afgelopen jaren eigenlijk mee hebben ingestemd. De beruchte ‘kleine lettertjes’ van het ESM-verdrag, waarin de landen hun financiële zeggenschap feitelijk uit handen gaven en Brussel een blanco cheque uitschreven, werden door vrijwel niemand gelezen – zeker niet in Nederland, dat samen met Duitsland door Brussel tot het grootste ‘gever’land werd uitverkoren.

Oud-president Duitsland: EU berooft ons van onze macht
Ooit vertegenwoordigden de politieke partijen in het parlement de verschillende belangengroeperingen van het volk. Nu zijn het niets anders dan lokale uitvoeringsorganen van een globalistische elite geworden, een elite die door niemand kan worden weggestemd en die door niemand wordt gecontroleerd. Oud-president van Duitsland Roman Herzog schreef in een ingezonden artikel met de kop ‘Europa berooft ons en onze vertegenwoordigers van hun macht’, dat de ‘institutionele structuren van de EU op zorgwekkende wijze lijden aan een gebrek aan democratie en een feitelijk opheffing van de scheiding van de macht.’

VVD, PvdA, CDA en D66 Brusselse symboolpartijen
Het toenemende wantrouwen van de politiek door de gewone man heeft een duidelijke oorzaak: bijna alle politieke partijen voeren geen eigen koers meer, maar zijn vrijwel geheel afgestemd op wat de EU wil. Voor Nederland maakt het dan ook niets meer uit of u VVD, PvdA, CDA of D66 stemt – als zij eenmaal in een kabinet zitten, voeren al deze symboolpartijen de Brusselse agenda uit, ongeacht wat zij in hun partijprogramma’s schrijven. En dan nog vinden ze het vreemd dat in veel landen steeds meer mensen op radicale anti-EU partijen stemmen, of deze nu tot ‘links’ of ‘rechts’ worden gerekend.

Streven naar ‘consensus’ bedrieglijk
De gevestigde orde in onze media en politiek spelen ondertussen handig in op de tijdgeest, het begrijpelijke -maar bedrieglijke- streven naar ‘consensus’. De Britse parlementariër en journalist Daniel Hannan legde treffend de vinger op de zere plek van dit denken:
‘U zou nu misschien kunnen denken dat het eigenlijk wel goed is, want consensus is beter dan onenigheid. En het is helemaal in orde als alle politici het eindelijk over iets eens zijn. Maar opgepast: het idee, dat het gekibbel tussen de partijen slecht voor het land is, is sinds de dagen van Napoleon het argument van vergelijkbare dictaturen.’

Parlementen gedegradeerd tot poppen aan een touwtje
Dictaturen slaan altijd toe zodra het slecht gaat met het volk. De wereldwijde schuldencrisis is voor het autoritaire Brussel dan ook een uitgelezen -en volgens sommigen zelfs doelbewust gecreëerde- kans om zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken. Samen met de even ondemocratische machtskliek van het IMF en de ECB heeft de EU op deze wijze met succes de democratie in Europa om zeep geholpen.

Onze parlementen zijn net als de meeste politieke partijen gedegradeerd tot poppen aan het Brusselse touwtje, en voeren een toneelspel op waarmee het volk de schijn wordt voorgehouden dat we nog steeds in een democratie leven en nog altijd over enige zelfbeschikkingsrecht beschikken.

Dictaturen eindigen altijd in geweld
De geschiedenis leert ons echter dat alle dictaturen vroeg of laat eindigen in een orgie van meestal bloederig geweld. In Griekenland zien we hoe het uiteindelijk ook in de rest van Europa zal gaan, zodra het redden van de banken en de euro de dood van de democratie en het – ook door koning Willem Alexander aangekondigde – einde van de verzorgingsstaat betekent. De onvermijdelijke instorting van de machtswellustige EU zal helaas vele verliezers kennen, en maar heel weinig winnaars.

Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Nieuws uit BorgerBronx

Borgerbronx-300x192BorgerBronx de zweer van ‘t stad!

Als kinderen vroeger kattenkwaad uithaalden op straat dan werden de ouders van de jonge ettertjes hiervan op de hoogte gebracht door de slachtoffers, meestal de buren, en werden de daders door hun ouders gestraft en bijgestuurd. De meeste kinderen ontgroeiden die streken al waren er altijd enkelen die bleven volharden en met het opgroeien werden de streken die ze uithaalden ook grover. Voor enkelen betekende dat soms de verbeteringsschool. Voor echte hardleersen werd het daarna waarschijnlijk een verblijf in de Begijnenstraat. Maar dat waren uitzonderingen.

Zo was het vroeger, in de “goeie ouwen tijd”. Daar is verandering in gekomen dankzij de linkse en extreemlinkse besturen. De jeugd voelt zich niet meer in dezelfde mate als vroeger verplicht om respect te hebben en te tonen voor ouderen maar respecteert, meestal toch, de wetten. De linkse besturen willen de bestaande maatschappij vernietigen om tot een volledig ontwortelde samenleving te komen die zonder moeite als een blok zal vallen voor de linkse communistische dogma’s. Onder het motto van vernieuwing en met (steeds links getinte) culturele evenementen proberen ze iedereen constant op één of andere wijze te beïnvloeden. En als men de jeugd voor zijn kar kan spannen dan heeft men de toekomst in handen nietwaar? Dat beweerden beruchte communistische leiders toch.

Daarbij is dan een overrompelende immigratie gekomen, vooral uit Noord-Afrika, bestaande uit tal van verschillende groepen, elk met hun specifieke gewoonten maar vooral ook met hun eisen. Men zegt soms dat de eerste immigranten “brave” mensen waren. Dat kan best zijn. Ze kwamen om te werken voor een korte periode en zouden na verloop van tijd terugkeren naar hun vaderland. Hun aantal bleef beperkt. Het waren gastarbeiders. Ze kwamen zonder familie, geen vrouwen, geen kinderen, geen ouders, geen neven, geen nichten enz. Ze kwamen ook zonder iets van onze wetgeving en gewoonten te kennen maar hadden niet veel vrije tijd om inbreuken te plegen, voeg daarbij het feit dat in het thuisland inbreuken zeer streng gestraft werden (nog steeds trouwens) en de onzekerheid over hoe dat hier gebeurde en je hebt brave gastarbeiders. Daar is verandering in gekomen dank zij de linkse regeringen en het resultaat is vandaag zeer duidelijk, vooral in BorgerBronx.

Het resultaat van een mislukte en vooral geweigerde integratie gekoppeld aan een aangeboren superioriteitsgevoel, en een provocatieve houding van bepaalde immigranten en hun nakomelingen is dat de autochtone bevolking tweederangsburgers geworden zijn.

Dit werd nog eens duidelijk voor iedereen die nog over een beetje gezond verstand beschikt en het commentaar van een “straatkind” kon lezen i.v.m. het vandalisme op en rond het Krugerplein. De kleine ettertjes worden boos omdat de mensen de politie bellen! Men moet eerst met hen praten! Men kan het zich duidelijk voorstellen: “Hela, snotneus, oh verontschuldig mij, hela, jongeman, willen jullie eens ophouden om met een voetbal of met stenen tegen onze ramen te gooien?” Hoe het dan verder zou gaan kan iedereen zich duidelijk inbeelden, zonder dat er een tekeningetje bij moet.

En zo is BorgerBronx de zweer van ’t stad geworden. Het zweert dat het klettert, meestal onderhuids en niet altijd zichtbaar maar wel voelbaar, soms duidelijk, soms eerder subtiel. Vroeg of laat zal dat openbarsten, zoals het al eens gebeurde in 2002 en 2011. Het is te hopen dat de stad, die nu gelukkig niet meer van iedereen zou zijn, zich grondig voorbereid om tijdig in te grijpen voor we de geschiedenis op een gruwelijke wijze ingaan.

Elliot NessElliot Ness, overlevende inboorling in BorgerBronx

Nvdr:  Zelfs de stoet, een oer-Vlaams gebeuren, werd ge-multicultinaliseerd:

Reuze baby-borrel voor VB

Fotoreportage EuropafeestCampagne - Geef ons geld terugToespraak Gerolf Annemans, voorzitter Vlaams Belang

Goede vrienden,

Mag ik u vragen om samen met mij nog eens extra hartelijk te danken, recht vanuit de Assembleé Nationale in Parijs, speciaal voor ons over en weer gekomen, symbool van de verjonging van politieke partijen én tijdens de komende maanden die ons nog resten voor de verkiezingen, symbool van de Europese samenwerking van groeiende anti-EU partijen in heel Europa. Vrienden een extra dankapplaus voor Marion Le Pen.

Europafeest Vlaams BelangMag ik ook ù danken voor uw komst vandaag op deze reuze baby-borrel? Een reuze baby-borrel, want vandaag, is de eerste Euro-kritische partij van Vlaanderen boven de doopvont gehouden. Zij komt niet uit het niets. Wij bouwen voort op een traditie en op een politieke lijn die wij al van bij het verdrag van Maastricht volgden in 1993. Maar vanaf vandaag is het officieel: Vlaanderen heeft een partij die Europese samenwerking wil maar niet deze Europese Unie. Een politieke partij die niet tot iedere prijs eenheid wil maar veelheid. En een partij die geen dwang wil maar vrijheid. Dank u wel voor uw komst.

Wij staan hier dus, niet meer of niet minder, dan aan de wieg van een nieuwe gedachte in de Vlaamse politiek. Want dat is het hoe dan ook. Een nieuwe gedachte, een nieuw idee voor Vlaanderen. Tot nu toe was het immers een wet van Meden en Perzen dat in Vlaanderen uitsluitend positief en kritiekloos werd gedacht over de Europese Unie. Wie zich kritisch uit over de Europese evolutie, krijgt meestal erg snel allerlei etiketten opgeplakt, waarvan ‘populist’ of ‘demagoog’ nog de minst erge lijken te zijn.

Het is met die Europese Unie altijd hetzelfde. Zonder aan het volk iets te vragen hollen ze altijd maar verder. Zélfs als ze fout zitten, zoals met het open grenzenbeleid van de EU, of moet ik zeggen “het deuren wagenwijd open”-beleid van de EU of zoals met het beleid rond de euro, zèlfs als ze fout zitten, dan zeggen ze: zie je wel, het gaat fout dus er moet méér Europese Unie en volgens sommigen zelfs een Verenigde staten van Europa komen.

Sinds de EU-leiders allemaal geschaard rond Herman Van Rompuy (min of meer) zichzelf de Nobelprijsvoor de Vrede toekenden, lopen wij bovendien allemaal een zeer groot gevaar. Want wie kritiek heeft op de Europese eenheidsstaat, maakt zich verdacht aangezien hij de Europese volkeren opnieuw in oorlog wil storten. U kent dat argument : dankzij de Europese Unie is er nu vrede op het continent. (Waarbij ze trouwens voorbijgaan aan het feit dat er in de afgelopen zestig jaar nog nooit zoveel interne Europese spanningen zijn geweest als nu met de euro)

Lees verder

Welkom thuis, Navid Sharifi

Navid Sharifi wacht een veelbelovende toekomst in zijn thuisland.

Waarom hij per se hier – in dit land vol van vreemdelinghatende, rassendiscriminerende inboorlingen – wil blijven wonen, is ons een raadsel.

De Taliban tappen uit een ander vaatje dan Maggie De Block:

 

Eileider

Eén begeesterde, geestige, geestelijke leider uit het zandbakkenland Saudi-Arabië zet heel de medische wetenschap voor schut: vrouwen die autorijden, riskeren daarmee problemen met hun eierstokken.

Dat heeft een belangrijke conservatieve geestelijke van Saudi-Arabië, Sheikh Saleh bin Saad al-Lohaidan, gezegd.

In het streng islamitische Arabische land wordt momenteel actie gevoerd tegen het huidige verbod op vrouwen op de weg.

Lohaidan is juridisch adviseur bij een vereniging van psychologen in de Golfstaten. In een interview op de website Sabq.org zegt hij dat vrouwen met rijambities hun ‘verstand vóór hun hart, emotie en passie moeten laten gaan’.

Lohaidan verwijst naar onderzoeken waarin zou staan dat autorijden ‘direct effect heeft op de eierstokken en het bekken omhoog duwt’. Daardoor ‘hebben vrouwen die regelmatig rijden, kinderen met verschillende vormen van medische problemen’.

Om welke studies het zou gaan, liet hij niet weten. Voor zover bekend heeft hij zelf ook helemaal geen medische achtergrond. Hoe zijn medestanders in de geleerdenraad over de kwestie denken, is niet duidelijk.

De afgelopen week kreeg een oproep tegen een massale protestrit volgende maand veel bijval op internet. Zondag blokkeerde het koninkrijk de website van de campagne.

In Saudi-Arabië mogen alleen mannen hun rijbewijs halen. Vrouwen die zich zonder rijbewijs toch op de weg vertonen, kunnen een fikse boete krijgen of in de cel belanden.

Bron: Reuters

Eisenpakket

Turkse gemeenschap eist eigen ministerie in Duitsland

11 ‘Turkse’ volksvertegenwoordigers veroverden een zitje in het Duitse federale parlement.  Zelfs de CDU-fractie heeft met Cemile Giousouf haar eerste Duits-Turkse parlementair.  Terwijl de personeelscarroussel lustig rondjes draait, zit de Turkse gemeenschap niet stil.  De interesses van ‘hun mensen’ moeten verdedigd en geöptimaliseerd worden.

Ze eisen… Zo kennen we ze, ze eisen… Turken, Marokkanen, kortom verrijkers uit de Prachtlanden, hebben een gemeenschappelijk mantra: ‘eisen‘.
Ze eisen structurele veranderingen voor meer deelname en participatie.  Met een speciale wet en een nieuw ministerie, een ‘ministerie voor deelname en migratie’.

De Turkse gemeenschap ziet een probleem bij de verdeling der competenties.  Want meerdere ministeries zijn bevoegd voor verschillende bereiken.  Daarom willen ze een nieuw ministerie dat alle bevoegdheden m.b.t.  migratie en vluchtelingen (lees asielzoekers) centraliseert.  En dat ministerie zou een ondertekeningsrecht (lees vetorecht) moeten hebben bij alle wetsvoorstellen over migratiepolitiek.
En ze hebben daarbij een visie.   Namelijk dat de duo-nationaliteit een belangrijk punt op de agenda bij de coalitiegesprekken moet zijn.  En – in verband hiermee – de afschaffing van de verplichte nationaliteitskeuze.  Volgens de Turkse gemeenschap zou hiervoor een meerderheid in het federale parlement te vinden zijn.  De CDU/CSU hield / houdt de boot tot nu toe af.

Volgens een onderzoek is de modale Turkse Duitser / Duitse Turk niet hiermee bezig.  Wat hem interesseert is hoeveel belasting hij moet betalen en welke sociale uitkeringen hij kan ontvangen.

Laten we niet vergeten dat Erdogan bij een bezoek aan Duitsland ‘assimilatie een misdaad tegen de menselijkheid’ noemde.

FT
Bron:Deutsch-Türkische Nachrichten

Niet overal in de EU overweegt men een splitsing van het land

Er worden in de EU niet slechts splitsingsscenario’s voorop gesteld.  In Polen liet Lech Walesa dit vliegertje op: de éénmaking van Polen en Duitsland.  Eigenaardig, denkt u?  Hitler zou niets liever gewild hebben.  Meent u?  De tweede wereldoorlog zou niet gebeurd zijn.  Concludeert u?

Iets te simplistisch, uiteraard.  De Duitsers zijn niet bepaald dol op de Polen.

 ‘Mist-Polacken‘ is geen compliment.  Bij de reacties in de pers is er eentje die het een goed idee vindt, want “dan kunnen ze sneller de gestolen auto’s terugbrengen”. Een ander is blij dat er eindelijk werk gemaakt wordt van het “Grote Duitse Rijk”.  En nog een ander verheugt zich: “na 70 jaar eindelijk een overwinning aan het Ostfront”. 

Al bij al reageren de Duitse lezers van kranten eerder positief – evenwel niet naïef – op dit voorstel.  Liever met de Polen dan met de Grieken… zeggen ze, maar nog liever met Oostenrijk, waar de wens naar éénmaking met Duitsland nog in de grondwet zou staan.

Danzig – nu Gdansk

De Polen hebben jarenlang de Duitsers diep gehaat.  Wat er tijdens de oorlogsjaren daar gebeurd is, heeft diepe wonden gemaakt.  En wie na de Vertreibung toch als Duitser besloot in Polen te blijven wonen, heeft het niet gemakkelijk gehad.

Polen en Duitsers in één staat samenbrengen, het lijkt wel alsof je water en vuur zou willen verzoenen. Zoveel verschillen zijn er in taal, cultuur en levenswijze. Polen en Duitsland waren in de loop van de geschiedenis puzzelstukjes op de Europese kaart, die telkens weer van plaats verwisselden en nét om die reden veel met elkaar te maken hadden.  Positief en negatief.

Lees verder

Vacatures bij de politie

In Nordrhein-Westfalen is de politie op zoek naar geschikte kandidaten voor openstaande vacatures. 

En ze doen dat met een filmpje dat op 23 september op Youtube gelanceerd werd.  Mét reactiemodule.  Moet je lezen.  De ergste, die twijfel aan de verrijkende invloed van de import-kandidaten zou kunnen doen ontspruiten, werden geweerd door de censuur.

We pikken er enkele “brave” uit.

HarrasHashemi1
Durch eine Polizeikugel zu sterben, wäre das beste, was mir passieren könnte, dann wäre ich ein Märtyrer und käme DIREKT ins Paradies. Tötet soviele Bullen wie es geht. ICH brauche diese Clowns nicht, ich habe u.a. meine Glock und jeden Menge Sprengstoff.

Weil die dreckigen Bullen gegen uns Salafisten vorgehen, dafür werde ich mindestens zwei von diesen Schwanzlutschern schächten, damit der Prophet lächelt und Allah mit mir zufrieden ist. Und Inshallah verliere ich dabei mein Leben und sterbe voller Freude als Martyr, weil dann das Paradies mein ist.

Allahu akbar!

Tolgahan1989
Fick die Polizei!

Panda8958
mein kommentar wird nicht zugelassen dafür wird das video gesaugt und neu hochgeladen … die nazi bullen zensieren wiedermal

Urgusful2
durch solche werbung geht man(n) oder frau erst recht nicht zu dem idiotenverein. ist eigentlich eine frechheit hip hop mit solch einem dreck zu verbinden. wo ist da der europäische gerichtshof. ACAB

KiLLeXDE
Ihr seid so daneben alter was läuft denn mit euch falsch. Nur weil die Männer nicht bei euch die Seife fallen lassen wollen müsst ihr nicht so ne scheiße abziehen!

Resul HiHi
Das is peinlich und nich ma witzig wenn dann besseren Text und nich so einen auf Gangster machen den das kommt garnich das is einfach nur noch peinlich