Reuze baby-borrel voor VB

Fotoreportage EuropafeestCampagne - Geef ons geld terugToespraak Gerolf Annemans, voorzitter Vlaams Belang

Goede vrienden,

Mag ik u vragen om samen met mij nog eens extra hartelijk te danken, recht vanuit de Assembleé Nationale in Parijs, speciaal voor ons over en weer gekomen, symbool van de verjonging van politieke partijen én tijdens de komende maanden die ons nog resten voor de verkiezingen, symbool van de Europese samenwerking van groeiende anti-EU partijen in heel Europa. Vrienden een extra dankapplaus voor Marion Le Pen.

Europafeest Vlaams BelangMag ik ook ù danken voor uw komst vandaag op deze reuze baby-borrel? Een reuze baby-borrel, want vandaag, is de eerste Euro-kritische partij van Vlaanderen boven de doopvont gehouden. Zij komt niet uit het niets. Wij bouwen voort op een traditie en op een politieke lijn die wij al van bij het verdrag van Maastricht volgden in 1993. Maar vanaf vandaag is het officieel: Vlaanderen heeft een partij die Europese samenwerking wil maar niet deze Europese Unie. Een politieke partij die niet tot iedere prijs eenheid wil maar veelheid. En een partij die geen dwang wil maar vrijheid. Dank u wel voor uw komst.

Wij staan hier dus, niet meer of niet minder, dan aan de wieg van een nieuwe gedachte in de Vlaamse politiek. Want dat is het hoe dan ook. Een nieuwe gedachte, een nieuw idee voor Vlaanderen. Tot nu toe was het immers een wet van Meden en Perzen dat in Vlaanderen uitsluitend positief en kritiekloos werd gedacht over de Europese Unie. Wie zich kritisch uit over de Europese evolutie, krijgt meestal erg snel allerlei etiketten opgeplakt, waarvan ‘populist’ of ‘demagoog’ nog de minst erge lijken te zijn.

Het is met die Europese Unie altijd hetzelfde. Zonder aan het volk iets te vragen hollen ze altijd maar verder. Zélfs als ze fout zitten, zoals met het open grenzenbeleid van de EU, of moet ik zeggen “het deuren wagenwijd open”-beleid van de EU of zoals met het beleid rond de euro, zèlfs als ze fout zitten, dan zeggen ze: zie je wel, het gaat fout dus er moet méér Europese Unie en volgens sommigen zelfs een Verenigde staten van Europa komen.

Sinds de EU-leiders allemaal geschaard rond Herman Van Rompuy (min of meer) zichzelf de Nobelprijsvoor de Vrede toekenden, lopen wij bovendien allemaal een zeer groot gevaar. Want wie kritiek heeft op de Europese eenheidsstaat, maakt zich verdacht aangezien hij de Europese volkeren opnieuw in oorlog wil storten. U kent dat argument : dankzij de Europese Unie is er nu vrede op het continent. (Waarbij ze trouwens voorbijgaan aan het feit dat er in de afgelopen zestig jaar nog nooit zoveel interne Europese spanningen zijn geweest als nu met de euro)

Wie minder Europese Unie wil, wil oorlog want de EU-eenheidsstaat is vrede. Met dat soort intellectuele messen op de keel, wordt er niet enkel een eenheidsstaat maar ook een eenheidsdenken afgedwongen omtrent de Europese Unie. Een eenheidsdenken, waarop kritiek uitgebannen is, een eenheidsdenken dat de zelfbenoemde EU-leiders toelaat alsmaar verder te gaan – zelfs tegen meerdere afwijzende referendums in – verder te gaan op hun weg naar een staatkundige integratie van die Unie. Alleen de dapperen kunnen zich, zoals wij vandaag, een openlijke kritiek op de EU veroorloven.

Alleen de dapperen en de voortrekkers, die geen angst hebben om alleen te staan en die niet verslaafd zijn aan schouderklopjes of machtsdeelname, kunnen zich de openlijke en doorgedreven kritiek op de EU en de euro veroorloven.

Europafeest Vlaams BelangIn Vlaanderen zijn vanaf vandaag wij het die die taak op ons nemen. Alleen wij kunnen dit doen. Want alleen wij gaan over ideeën en maken daaraan altijd de schouderklopjes en de machtsdeelname ondergeschikt. Alleen wij durven in Vlaanderen gaan waar niemand anders voorheen kwam. Alleen wij zijn de zweeppartij die een nieuw idee ingang kan doen vinden.

En laat het vandaag en van hieruit gezegd zijn. Wij laten ons niet overdonderen door valse argumenten of beschuldigingen. Laat het duidelijk gezegd zijn. Wij zijn niet tegen Europa, wij zijn pro Europa. Wij zijn anti EU maar wij zijn pro Europa. Het is hier vandaag in de eerste plaats een feest want wij houden van dit prachtige continent. En wij willen dat de beschaving die onze voorouders en die de ouders van onze voorouders met bloed en zweet en tranen hebben uitgebouwd tot die unieke – al bij al evenwichtige – plek op de wereld die wij van hen gekregen hebben, wij willen dat dat Europa bewaard wordt en dat de basiswaarden van dat Europa (vrijheid, verscheidenheid, democratie, welvaart, cultuur en solidariteit) in de 21ste eeuw worden gebracht maar dat het evenwicht bewaard wordt. Dat het evenwicht bewaard wordt en niet wordt opgeofferd aan wilde massa-immigratie, aan een dwaas transfersmechanisme zoals de wankelende euro, aan een bureaucratie zonder democratie, aan een gebrek aan respect voor de eigenheid der volkeren of aan een naïef geflirt met een vijandige godsdienst die overal in oorlog is met al de basiswaarden van ons Europese continent. Noteer dus vrienden: tegen de Europese unie maar pro Europa.

Wat wij willen is dat de EU terugkeert op haar stappen, en dat de landen van Europa gaan samenwerken vanuit hun eigenheid en vanuit hun vrije wil. Niet met het mes op de keel van een ineenstortende euro of van ondemocratische centrale instellingen zonder gezicht. Terugspoelen en opnieuw: terug naar de periode van voor het Verdrag van Maastricht.

Zowel het verdrag van Maastricht als het verdrag van Lissabon over de zogezegde Europese grondwet, die allebei door zoveel referendums werden weggestemd (in België trouwens – het is geen toeval- werd er nooit een referendum over gehouden en werd alles boven de hoofden van het volk beslist) die beide verdragen Maastricht en Lissabon hebben duidelijk aangetoond: het is of de Europese unie of de democratie. Het is of de Europese unie of de rechtsstaat. Het is of de Europese Unie of het volk. En wat ons betreft, wat het Vlaams Belang betreft, zullen het dus rechtsstaat, democratie en zal het dus het volk zijn dat overwint. En dus willen wij vrienden een nieuw Europa. Niet het Europa van de Europese Unie of de Europese superstaat maar opnieuw een Europa van gezond verstand en vooral: wij willen een Europa dat overeenstemt met wat de bevolking in Europa wil. Wij willen een Europa van het volk.

Vrienden,

Het experiment van de Europese Unie is fout aan het aflopen… De euro, de eenheidsmunt, is een rollercoaster geworden, waarvan wij in feite niet meer beseffen wat hij aanricht of waar hij met ons naartoe gaat. De Vlaming die niet nadenkt, denkt dat het wel gemakkelijk is om geen geld meer te moeten wisselen als hij reist. Maar hij beseft niet dat hij al reizend zijn geld nu niet meer wisselt maar het met volle emmers uitstrooit in heel Zuid-Europa. Vlamingen moeten beseffen dat de Belgische staat, zonder hen ooit iets te vragen, op dit ogenblik om en bij de 70 miljard garanties heeft verstrekt en leningen heeft gewaarborgd om de gevolgen van de onevenwichten binnen de euro uit te stellen.

De euro – naar het woord van onze collega Geert Wilders- is geen geld: hij kost geld. De machtspartijen van vandaag, en dat zijn eigenlijk al de andere politieke partijen in de opeenvolgende Belgische en Vlaamse regeringen, spelen met vuur.  Als het experiment niet uiterst dringend onder druk van vereende krachten wordt stopgezet, zal het fout aflopen.

Met onze ‘terugdraai- en ontvettingsvisie’ op Europa, staan we wel in Vlaanderen maar gelukkig in Europa niet alleen. U hebt het hier vandaag kunnen zien gesymboliseerd door de vorige spreekster. In de meeste belangrijke West-Europese landen zijn politieke krachten in dezelfde richting, in onze richting aan het werk. Welnu: het Vlaams Belang zal met hen samenwerken, ook dàt is de boodschap van vandaag.

Want wie zo’n belangrijke wending wil tot stand brengen, moet de strijd met open vizier voeren. Daarom ook zeggen wij hier vanuit dit Europafeest (dat vooral een etalage van onze liefde voor Europa wil zijn) daarom zeggen wij: Vlaanderen verzet u! En Vlaanderen heeft een roemruchte geschiedenis. Wij hebben in onze geschiedenis voor veel minder dan voor wat de euro en de Europese Unie nu met ons doen de Spanjaarden en de Fransen met hun klikken en hun klakken buitengekieperd….Vlaanderen verzet U. En ik verzeker u: vanaf vandaag organiseert het Vlaams Belang het verzet.

Goede vrienden,

Europese samenwerking die in onze visie de toekomst is, zal een Europese samenwerking zijn waarin de oude taboes overboord gaan. Geen taboes meer. Niet de opsplitsing van oude staten, niet de verkleining van onnatuurlijke staten, niet de opdeling van artificiële gehelen en al zeker niet de stichting van onafhankelijke natiestaten op basis van het begrip vrijheid en niets minder dan de vrijheid. Dààr zit de toekomst, dàt wordt de 21ste eeuw.

De achterlijken op dat vlak, zitten dus aan de kant van Verhofstadt en van de N-VA-fractievoorzitter in het Europees Parlement; de heer Daniel Cohn Bendit . Ze zijn achterlijk omdat ze inzake de oude en achterhaalde Europese Unie rabiaat het gaspedaal indrukken terwijl zij inzake de nieuwe Europese landkaart van onafhankelijke staten op het rempedaal staan.

Welnu: Verhofstadt en Cohn Bendit zijn geschiedenis. De toekomst is een toekomst waarin het omgekeerde gebeurt. Het gaspedaal voor de nieuwe Europese landkaart en het rempedaal voor de oude Europese Unie!

Vrienden,

Wij moeten vandaag ook pleiten tegen dubbelzinnigheid en tegen iedere poging om van twee walletjes tegelijk te eten. Voor alle duidelijkheid. Hier achter mij hangt een Vlaamse leeuw en dus geen Venetiaanse leeuw. En ik zal u uitleggen waarom.

Wij vinden dat de Europese Unie in de zaak van de bevrijding van Vlaanderen niet meer mag gebruikt worden om het gebrek aan moed te camoufleren. Wij behoren niet tot diegenen die vinden dat Vlaanderen op zijn luie gat mag blijven zitten en dat de bevrijding van Vlaanderen er wel zal komen door de Europese evolutie. Wij geloven en wij willen dus niet dat België zal verdampen in de richting van de Europese Unie, Belgische bevoegdheden zullen niet zomaar doorgeschoven worden naar de Europese Unie. Wij gaan België niet vervangen door een andere – in dit geval nog veel grotere – eenheidsstaat. Vlaams-nationalisten moeten dus opnieuw de moed van hun overtuiging leren krijgen: we moeten niet rekenen op Europa. Vlaanderen bevrijden zullen we zèlf moeten doen. Voor het Vlaams Belang komen alle Belgische bevoegdheden toe aan Vlaanderen en aan niemand anders.

Goede vrienden,

Toen ik aantrad als voorzitter, nu zo’n negen maanden geleden, heb ik u een nieuw Vlaams Belang beloofd. Een Vlaams Belang dat zich niet meer zou laten doen, maar dat opnieuw veerkrachtig én eendrachtig garant zou staan voor de thema’s van de 21ste eeuw. Vrienden, de geboorte ja zelfs het doopfeest van een nieuw thema in de Vlaamse politiek, dàt is wat u vandaag hebt beleefd. Uw partij, het Vlaams Belang, gaat van de bescherming tegen de Europese Unie een verkiezingsthema maken.

Vanaf vandaag liggen wij dus inhoudelijk andermaal ver voor op alle andere politieke partijen in Vlaanderen. Wij liggen voor, zoals we dat altijd gedaan hebben. Of het nu het onafhankelijke Vlaanderen is, of de splitsing van BHV… Of het nu de alarmbel over Dexia was of de aanpak van de bankencrisis… Of het nu het verzet tegen de immigratiegolf uit de jaren ‘70, de immigratiegolf uit de jaren ‘80, de immigratiegolf uit de jaren 90 of de immigratiegolf van de 21ste eeuw was… Of het nu het asielmisbruik of het oprukken in ons openbaar leven van islamvoorschriften was…Of het nu het verbod op de burka’s, dan wel het bouwen van gevangenissen voor Marokkanen in Marokko was…Altijd en overal was het Vlaams Belang 30 jaar lang de voortrekker, de trendsetter, altijd en overal waren wij en zijn wij, altijd en overal blijven wij de zweeppartij van Vlaanderen.

De Vlamingen die de dingen in beweging wil zetten én de Vlamingen die de dingen in beweging wil houden, al de Vlamingen die willen dat Vlaanderen in de goede richting evolueert, alle Vlamingen die stoom op de ketel willen houden en die de verloedering, de stilstand en het opportunisme van machthebbende partijen beu zijn, al die Vlamingen die de hoop op zelfbestuur niet hebben opgegeven, en al die Vlamingen die de droom van een Europese cultuur in een rechtvaardige en moderne republiek blijven koesteren: al dié Vlamingen stemmen op 25 mei Vlaams Belang.

Vrienden,

Een van onze sympathisanten plaatste op het internet enkele dagen geleden, toen de gevangenis in Marokko plots wereldnieuws in België werd: “Het Vlaams Belang lijkt de Colruyt wel, de beste ideeën aan de goedkoopste prijs en er wordt bovendien nog volop gepikt ook.” (Ik hoop wel dat ik nu niet morgen door Colruyt ga gedagvaard worden voor het vermelden van Colruyt, zoals Anke voor het dragen van schoenen.)

In ieder geval. Als wij Vlaams Belang een proces zouden moeten aanspannen tegen iedereen die ooit onze ideeën heeft gepikt, dan zouden we op het Madouplein beter een advocatenkantoor opendoen.
Welnu, vrienden, het hoeft ons niet te verdrieten dat onze ideeën gepikt worden aan de lopende band. In politiek is dat juist de bedoeling. Maar wat we wél moeten doen als Vlaams Belang is onze ideeën blijven verdedigen. Want opportunisten die voor de schone schijn onze ideeën verkondigen of nabootsen maar die in de praktijk niets meer doen dan wat loze aankondigingspolitiek, omdat ze liever in linkse of centrumlinkse coalities kruipen dan zelfs nog maar één keer gezien te worden in gesprek met een Vlaams Belanger, dié opportunisten die – zelfs tegen heug en meug- nog liever in het Koninklijk Paleis gezien worden dan in gezelschap van een Vlaams Belanger die zeggen wij van hier luid en duidelijk: het Vlaams Belang blijft doorgaan, het Vlaams Belang slaat verder op alle nagels van onze ideeën en idealen, tot wanneer die nagels diep in de plank van de Vlaamse werkelijkheid geslagen zullen zijn. Wij houden niet op met machthebbers op te zwepen tot ze niet alleen in woorden maar ook in daden Vlaams Belang standpunten overnemen. Wij bieden Vlaanderen aan: “Stem Vlaanderen vrij”!

Het Vlaams Belang gaat door op zijn weg in de 21ste eeuw, de zweeppartij van Vlaanderen gaat door, met een rotsvast geloof in onszelf gaan wij door. Geloofwaardig. Betrouwbaar. Recht door zee. Echt en onafhankelijk.

1 gedachte op “Reuze baby-borrel voor VB

  1. Dit is weer een toespraak van de bovenste plank, hoe kan het ook anders met zo een klassebak als Annemans. Ik denk dat Gerolf op zijn 2 oren kan slapen, bij Colruyt zullen ze zo dom niet zijn om hem te dagvaarden.

Reacties zijn gesloten.