Terugblik: “vrede” in Syrië… er is niet veel veranderd

Foto van Emir Faysal met zwarte strikje en traditionele Hejazikleding gedurende de Vredesconferentie in Parijs, oktober – januari 1919, waarbij over de toekomst van de door de geallieerden bezette Midden Oosten gediscussieerd werd.
Het Syrische congres in Damascus (maart 1920) verklaarde Syrië een onafhankelijke constitutionele monarchie en benoemde Faysal tot koning. Het koninkrijk zou tot juli 1920 bestaan. “Het tijdstip van de Franse beslissing Damascus te bezetten was duidelijk geïnspireerd door Libanese betrokkenheden. In de derde week juli gaf generaal Gouraud Faysal een “ultimatum”. Hoewel Faysal aarzelend het ultimatum accepteerde, was het Franse leger al aan het optrekken.

Deutschland ist überall dabei

Gerelateerde afbeeldingDe Ottomanen strijden tegen de Koerden op Syrisch grondgebied met Duitse Leopard 2 tanks en botsen daar op Duitse anti-tank wapens die aan de Koerden geleverd werden. Duitse wapens tegen Duitse wapens. Bij de verkoop werd immers niet gestipuleerd waar/wanneer/hoe ze al dan niet mogen ingezet worden.

Saoedi Arabië blijft een gegeerde klant die met de Duitse wapens ingaan tegen alle mensenrechten, o.a. in Jemen waar de burgerbevolking niet gespaard wordt. Wie maalt erom?
Leopard-2-Panzer für die Türkei Exportschlager ohne Einsatzbeschränkung
354 Leopard-2-Kampfpanzer hat Deutschland an die Türkei verkauft. Eine Einsatzbeschränkung wurde dabei aber nicht vereinbart. Das wäre möglich gewesen – wie Beispiele aus der Vergangenheit zeigen.

Wereldvreemde rechters veroordelen wat ze zouden moeten beschermen

Het Europees Hof voor vreemde Mensenrechten heeft tégen een jonge politicus van de Zwitserse SVP gevonnist. Zonder hem in te lichten, zonder zijn verdediging te horen.

De voorzitter van de Jongerenafdeling SVP Thurgau had in 2009 n.a.v. het geplande minarettenreferendum gezegd dat het tijd werd de uitbreiding van de islam te doen stoppen en het minarettenverbod zou een symbolisch teken zijn om de eigene identiteit te beschermen.

De ook met overheidsgeld gefinancierde “Stiftung tegen racisme en antisemitisme” (GRA) viel daarop de SVPer aan op hun webstek met een donderpreek getiteld “Verbaal racisme”.
De SVP kloeg bij de federale rechtbank en kreeg gelijk: in 2012 werd de GRA wegens eerroof verplicht de haattirade uit alle publicaties te verwijderen en het betreffende vonnis te publiceren.
De GRA en de linkse anti-racismebrigade waren ontzet “alsof de wereld stil had gestaan” en trokken verongelijkt naar het Europees Hof, waar ze op 8 januari volledig gelijk kregen onder het mom van de “vrije meningsuiting”.

Waarmee de mensenlinkers officieel bevestigd hebben dat moslims een ras zijn. Joden waren dat al langer. Telt dat nu ook voor christenen, boeddhisten, hindoes, Jehovagetuigen…?

HumanRightsWatch

Het Hof is niet aan zijn proefstuk.  Mogen we even enkele merkwaardige vonnissen in herinnering brengen:

Farid Le Fou kreeg 42.000 euro toegewezen omdat hij onheus zou behandeld zijn door het belgisch gevangeniswezen.

– De terrorist Abdallah O; kon opgelucht adem halen, want hij mocht niet uitgeleverd worden aan Marokko en kreeg bovendien 6.500 euro voor de stress.

Somalische piraten winnen groot lot

Schizofrenie houdt terrorist in het Verenigd Koninkrijk

Moeten we het Mensenrechtenhof in Straatsburg laten voor wat het is?

EU-burgers in de toekomst ook zonder procesmogelijkheid tegen EU

Omgekeerde wereld

Het Geweten (EHRM) vervangt recht door ideologie

In de brievenbus: De Lijn…

DE LIJN: een voorbeeld van samen op weg naar het stalinisme

De Lijn is in het oog van de storm terechtgekomen n.a.v. betalingen aan o.a. de Roma, die in de honderdduizenden euro’s lopen.  Nochtans moet er bij DE LIJN al sedert geruime tijd bespaard worden, omdat deze maatschappij niet bepaald florissant is.    Dat merkt men dan bvb. aan de bussen die vervuild rondrijden, aan regelmatige pannes omdat men het materiaal zo intens mogelijk gebruikt met zo weinig mogelijk kosten.

Maar het grootste schandaal is datgene waarom ik tracht nooit met het openbaar vervoer  te rijden.  Als het gaat om het vervoer in de grotere steden,de randgemeenten  e.d. stel ik vast dat men maar op en af de bus springt zonder dat er enige echte controle is.  Bij verscheidene observaties kan ik niet anders dan vaststellen dat een bepaald publiek zonder enig geldig vervoersbewijs rijdt (in de bussen en ook trams(?); Hiervan heb ik ook anonieme getuigenissen van buschauffeurs.  Die chauffeurs, die de controle op vervoerbewijzen correct zouden toepassen, riskeren zware agressie door het gepeupel.  “Begrijpelijkerwijze” is dan de houding van “de Lijn” zo dat men een soepele houding moet aannemen bij controles.   Dat wil eigenlijk zeggen helemaal geen controles.

Het grootste schandaal is echter de houding van de politieke verantwoordelijken (en benoemingen aan de top?).  Diegenen die hun vervoersbewijs correct gebruiken zijn m.i. een minderheid : het zijn brave volkse Vlamingen, die nog geleerd hebben eerlijk en correct voor diensten en goederen te betalen.  Er worden zelden controles of razzia’s gehouden op die lijnen, waar het misbruik zeer groot is.  Alle partijen aan de macht spelen dit spelletje mee.  Intussen is de  Lijn op deze wijze een emmer zonder bodem, waar nooit voldoende geld kan binnenkomen om de kwaliteit merkelijk te verbeteren.

Intussen heeft Roger Kesteloot, lid van de nomenclatura in dit land, wel aangekondigd een klacht in te dienen tegen diegene(n) die het lek i.v.m. Tom Meeuws hebben veroorzaakt.  Het is net zoals bij de verkeersboetes, waar min. Weyts zo over opschept : 60% wordt gewoon niet betaald.  Zoals met de zwartrijders bij de Lijn gaat het om een groep mensen, die op criminele wijze lak hebben aan alle voorschriften.

En dat is exact waarom het stalinisme ingang begint te vinden :  zoals Alexander Solszjenitsyn en Robert Conquest met feiten hebben bevestigd: tijdens de grote zuiveringen (van 1917 tot ver in de jaren zeventig) werden de criminelen in de Sovjet-Unie ingezet en bevoordeeld om politieke andersdenkenden en miljoenen onschuldigen  te terroriseren.  Het was niet alleen erg genoeg dat men voor jaren in de kampen verdween; daar beroofde het gespuis de mensen ook nog eens van alles wat hen dierbaar was.

Dat is wat exact in deze staat gebeurd : waar regelmatige plundering van staatseigendom door alle partijen aan de macht wordt toegedekt en rechters er nog in slagen het gespuis nog rapper vrij te laten dan dat ze opgepakt worden.

Jos Wouters, Boom

Nvdr: Ter illustratie enkele video’s over De Lijn:

Rusland-Duitsers keren terug “naar huis”

Afbeeldingsresultaat voor russlanddeutsche flagge

https://derrusslanddeutsche.wordpress.com/

Rusland-Duitsers dragen een zware rugzak.  Oorspronkelijk uitgenodigd door de tsaren, vooral Katharina de Grote, om de landbouw op te vijzelen, met de belofte van grond, woningen, een beperkte autonomie, belastinglokkertjes, uiteindelijk vervolgd, vermoord, gedeporteerd naar Siberië, waar ze hun taal slechts nog thuis konden spreken.  Hun cultuur, hun taal, hun aanwezigheid moest uitgegomd worden.   De geschiedenis van de Duitstalige Russen is één en al tragiek, een speelbal van de winnaars.  Vooral na de Wende mochten zij naar Duitsland emigreren.  Velen namen het aanbod dankbaar aan, ook al werden ze in de Bundesrepublik niet met open armen door de bevolking ontvangen. (… men vergelijke met de “Flüchtlinge-Willkommen”-waanzin).

Deze video toont een jong koppel met kindjes dat terugkeert omdat ze hun kindjes niet willen blootstellen aan de alles-moet-kunnen-retoriek in scholen, media en samenleving.

Of ze vragen ze zich af of ze – na de derde-wereld-invasie niet beter in Rusland zouden wonen:

Of omdat Rusland zelf veranderd is:

Een terugblik:

Gesloten centrum voor ‘transmigranten’?

De maatregelen van de regering inzake de problematiek van de ‘transmigratie’ zijn weinig meer dan symptoombestrijding. Het Vlaams Belang pleit voor een effectief en efficiënt uitwijzingsbeleid en de oprichting van een gesloten centrum voor ‘transmigranten’.

Zowel de toestanden in en rond het Maximiliaanpark in Brussel als de situatie op enkele snelwegparkings tonen aan dat de problematiek met zogenaamde transmigranten steeds nijpender wordt. Dat wordt bevestigd door de nieuwste cijfers van de politie, waaruit blijkt dat het aantal opgepakte ‘transmigranten’ in nauwelijks twee jaar tijd meer dan verdubbeld is: van 3.916 in 2015 naar 9.347 vorig jaar.

Deze escalatie hoeft niet te verbazen. Zo bleek uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken op een vraag van het Vlaams Belang dat slechts 1,8 procent van de 3.228 ‘transmigranten’ die tussen april en september 2016 in West-Vlaanderen werden opgepakt, daadwerkelijk werd gerepatrieerd.

De bewaking van de snelwegparkings die de regering met veel tromgeroffel aankondigt, komt dan ook niet alleen te laat, maar stelt vooral ook te weinig voor. Het effect van dit soort maatregelen is immers marginaal, zolang een uitwijzingsbevel niet wordt gevolgd door een repatriëring. Bovendien krijgen (potentiële)‘transmigranten’ op die manier de boodschap dat België ‘the place to be’ is voor hun illegale doorreis naar Groot-Brittannië, wat voor een nieuw aanzuigeffect zorgt.

Als deze regering de problematiek van de ‘transmigratie’ echt wil aanpakken, zal ze de middelen voor de gedwongen terugkeer van illegalen drastisch moeten optrekken. In dat kader pleit het Vlaams Belang bovendien voor de oprichting van een gesloten terugkeercentrum voor ‘transmigranten’, waarvan een ontradend effect zal uitgaan.

Het Vlaams Belang herinnert er tenslotte aan dat zeer binnenkort de nieuwe ferrylijn tussen Oostende en Ramsgate in gebruik wordt genomen. Men hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat heel wat illegalen hierin een extra mogelijkheid zullen zien om de oversteek naar Groot-Brittannië te wagen. Meer controles, meer middelen voor gedwongen terugkeer en de oprichting van een gesloten centrum voor ‘transmigranten’ zijn dan ook een dringende en dwingende noodzaak.

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer