Wereldvreemde rechters veroordelen wat ze zouden moeten beschermen

Het Europees Hof voor vreemde Mensenrechten heeft tégen een jonge politicus van de Zwitserse SVP gevonnist. Zonder hem in te lichten, zonder zijn verdediging te horen.

De voorzitter van de Jongerenafdeling SVP Thurgau had in 2009 n.a.v. het geplande minarettenreferendum gezegd dat het tijd werd de uitbreiding van de islam te doen stoppen en het minarettenverbod zou een symbolisch teken zijn om de eigene identiteit te beschermen.

De ook met overheidsgeld gefinancierde “Stiftung tegen racisme en antisemitisme” (GRA) viel daarop de SVPer aan op hun webstek met een donderpreek getiteld “Verbaal racisme”.
De SVP kloeg bij de federale rechtbank en kreeg gelijk: in 2012 werd de GRA wegens eerroof verplicht de haattirade uit alle publicaties te verwijderen en het betreffende vonnis te publiceren.
De GRA en de linkse anti-racismebrigade waren ontzet “alsof de wereld stil had gestaan” en trokken verongelijkt naar het Europees Hof, waar ze op 8 januari volledig gelijk kregen onder het mom van de “vrije meningsuiting”.

Waarmee de mensenlinkers officieel bevestigd hebben dat moslims een ras zijn. Joden waren dat al langer. Telt dat nu ook voor christenen, boeddhisten, hindoes, Jehovagetuigen…?

HumanRightsWatch

Het Hof is niet aan zijn proefstuk.  Mogen we even enkele merkwaardige vonnissen in herinnering brengen:

Farid Le Fou kreeg 42.000 euro toegewezen omdat hij onheus zou behandeld zijn door het belgisch gevangeniswezen.

– De terrorist Abdallah O; kon opgelucht adem halen, want hij mocht niet uitgeleverd worden aan Marokko en kreeg bovendien 6.500 euro voor de stress.

Somalische piraten winnen groot lot

Schizofrenie houdt terrorist in het Verenigd Koninkrijk

Moeten we het Mensenrechtenhof in Straatsburg laten voor wat het is?

EU-burgers in de toekomst ook zonder procesmogelijkheid tegen EU

Omgekeerde wereld

Het Geweten (EHRM) vervangt recht door ideologie