Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds 2020 rijden we met een groot deel van de mensheid op de snelweg van de “nieuwe wereldorde” en de “the great reset”, de grote herstart. De covid 19 werd de oprit en de steeds meer opgedreven angst heeft de snelheid flink opgevoerd. De ‘agenda 2030’ van de VN en het Wereld Economisch Fanielorum (WEF, dat jaarlijks in Davos, Zwitserland, samenkomt) voorziet een radicale verandering van het leven op alle terreinen, onderverdeeld in drie gebieden: gezondheid, armoede en zorg voor de planeet. Van de 17 doelstellingen zijn er 14 die een vaccinatieprogramma voorzien. Klaus Schwab, stichter en voorzitter van het WEF schetst het einddoel aldus: je zult niets bezitten en gelukkig zijn. 

De superrijke miljardairs, de club van Davos, vervult de rol van een (ondemocratische) centrale wereldmacht, waaraan iedereen onderworpen wordt. De regeringen van de verschillende landen  moeten zorgen voor de nauwkeurige uitvoering ervan. Dank zij de technologie en digitalisatie zal het hele leven van iedereen gecontroleerd  kunnen worden. Verhelderende inzichten in:

Het schijnt  steeds duidelijker te worden dat, al wat ons dagelijks over corona wordt voorgehouden, vals is en berust op  leugens van de media, corrupte wetenschappers, omgekochte politici en manipulerende Big Farma. (time-to-re-open-society).

Hoe dienen we als christenen hiermee om te gaan? We nemen Jezus’ waarschuwing ter harte: “Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen” (Mattheus 7, 15-16). De grote lijnen van de ‘agenda 2030’ zien er mooi uit: iedereen wil dat de gezondheid beschermd wordt, dat de armoede uitgeroeid wordt en dat we verantwoord omgaan met de natuur. De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis beloofden allemaal het paradijs. De vraag is: hoe wordt dit gerealiseerd, ten koste van wat en van wie?

De verplichte lockdown heeft wereldwijd miljoenen mensen in de grootste armoede gestort met een dramatische stijging van hongersnood, ziekte en dood. Tegelijk schijnen de enkele super miljardairs in dezelfde tijd nog rijker geworden te zijn. Zo blijkt de mooie agenda 2030 in feite een verleidelijke maar vernietigende ideologie. Klaus Schwab spiegelt de toekomst als volgt voor:  mensen zullen niets bezitten en gelukkig zijn. In werkelijkheid wordt hiermee niet alleen het recht van iedere mens op persoonlijk bezit afgeschaft (wat door de sociale leer van de Kerk de vorige eeuwen zo succesvol als onvervreemdbaar recht werd verdedigd) maar tegelijk wordt de waardigheid van de mens vernietigd doordat hem de verantwoordelijkheid voor zijn leven ontnomen wordt. Hij kan en mag over niets meer beschikken in zijn eigen leven. Al zijn vrijheden worden door het centrale wereldbestuur overgenomen. Zo zou b.v. iemand die zijn halfjaarlijkse vaccinatie niet genomen heeft, overal geweigerd kunnen worden, zoals het nu in Israël al blijkt te zijn (out-cry-from-israel-to-the-world – u kan deze via “cc” onderaan laten vertalen in het Nederlands). Dit wordt een huiveringwekkende werelddictatuur, zoals in de mensengeschiedenis nooit eerder mogelijk was. Ondertussen zitten we al op deze snelweg die we voorlopig niet meer kunnen verlaten.

De “nieuwe wereldorde” en de grote herstart ontnemen ons niet alleen al onze vrijheden maar ze zijn ook al onze menselijke en christelijke waarden op een meer efficiënte wijze aan het vernietigen: de eerbied voor alle menselijke leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood, de waardigheid van het huwelijk van man en vrouw, de waarde van het gezin met het onvervreemdbaar gezag van de ouders over de kinderen, de rijkdom van de verscheidenheid en complementariteit van de geslachten, de godsdienstvrijheid…

Iemand die abortus ‘moord’ noemt of openlijk verkondigt dat een huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw of een vader die zich verzet tegen een transgender therapie voor zijn kind, kan nu in vele landen steeds gemakkelijker tot gevangenisstraf veroordeeld worden. De doodscultuur die in het westen reeds decennia lang ingeburgerd is, heeft nu officieel de wind in de zeilen. Wie de waarheid en waardigheid verdedigt kan nu veel gemakkelijker dan voorheen het zwijgen worden opgelegd of uit het openbare leven verwijderd.  Het oprecht en open zoeken naar de waarheid in de wetenschap is nu al onmogelijk gemaakt. Al wat niet strookt met de agenda van de club van Davos, wordt uit de openbare media geschrapt, moedige wetenschappers die de waarheid verdedigen worden steeds strenger vervolgd en gestraft. En zo wordt iedere samenleving die streeft naar waarheid, schoonheid en goedheid, een samenleving van leugen, lelijkheid en onderdrukking. Ook hiervoor heeft Jezus ons verwittigd: “… de vorst van de wereld is op komst” (Johannes 14 30), “… de vader van de leugen” (Johannes 8, 44).

Als christenen streven wij naar een nieuwe wereldorde en een grote herstart die nagenoeg de tegenovergestelde inhoud heeft van wat ons nu officieel wordt opgedrongen. Het is een grondige geestelijke, innerlijke vernieuwing die alle aspecten van het leven en de samenleving doordringt. Hierbij wordt  God als Schepper erkend en Christus als “de Weg, de Waarheid en het Leven”. Daardoor valt tevens de volle nadruk op de waardigheid van de mens met zijn vrijheid, persoonlijke ontwikkeling,  vreugde en solidariteit. Het doel is “dat door de kracht van dat Evangelie de beoordelingsnormen, bepalende waarden, de denkwijzen en opvattingen, beweegredenen en levenswijzen  van het menselijk geslacht, die met het woord en het heilsplan van God in strijd zijn, worden geraakt en als het ware omgevormd” (Apostolische aansporing van Paulus VI, Evangelii nuntiandi, 1975, nr. 19). Dit is het tegendeel van de huidige werelddictatuur door een superrijke elite. Het is wat we bidden in het Onze Vader: “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. Hoe we daar concreet aan kunnen werken, leren ons de eerste christenen, die het oppermachtige Romeinse Rijk als heidense  samenleving uiteindelijk geheel doordrongen hebben met christelijke waarden (wat we volgende keer hopen verder uit te werken).

*

In  Flitsen  geven we enig nieuws van de gemeenschap. Over Syrië spreken we in Presidentsverkiezingen en Internationale campagne tegen de illegale sancties. In En dit nog vind je overvloed aan info over Syrië, de waanzin van de corona maatregelen en de  covid 19 vaccinatie, geopolitiek en de Kerk, nieuws dat de media in grote mate en angstvallig voor u verbergen.

P. Daniel

Flitsen

In de geest hebben we dit weekend meegeleefd met de orthodoxe christenen die in heel Syrië het Paasfeest vierden. In Damascus, Homs, Aleppo, Lattakia, Hassake, Qamishli, Bosra, Sueida… overal volle kerken of kerkjes waarvan foto’s en verslagen ruimschoots in de nationale media verspreid worden, samen met de verwijzing naar de sermoenen die de nadruk leggen op het gebed om vrede, behoud van de soevereiniteit en bevrijding van het door het westen blijvend georganiseerde terrorisme en de bezetting van het land.

Lees verder

Wie redt (ons van) de vervrouwelijkte man?

Ter inleiding ziet u dit humoristisch filmpje van Jensen, dat tot nadenken uitnodigt:

Naar aanleiding van de publicatie bij Golfbrekers over de oorlog tegen blanke oudere mannen, is het raadzaam te kijken naar wat we ervoor in de plaats krijgen. Ik bedoel dan niet de pigmentatie, maar wel naar de geslachtelijke identificatie. Mannen mogen niet meer man zijn. Een man met haar op zijn borst, op zijn benen, armen… bah, vies. Een baard kan nog, vermits de landbezetters die met voorliefde dragen. Een man moet sensibel zijn als een verwende kleuter, hulpbereid als een dame de charité, behoedzaam als een kruidje-roer-me-niet, bedachtzaam als een pastoor bij de Tsjetsjenen, schattig zoals een jong hondje, aaibaar zoals een lammetje, weerbaar zoals… een vrouw.

Waar zijn de mannen gebleven? De mannen, die naar Oostland reden, de kerels die op IJslandvisvangst voeren, de stoere kerels met krachtige stemmen over “t Noordzeestrand… Waar zijn ze? Zijn het mietjes geworden? Levende publiciteit voor stofzuigers en handige wegwerpluiers? Verstoppen ze zich achter scheerapparaten voor elke begroeid lichaamsdeel? Achter flesjes en potjes met welriekende vloeistoffen en vochtinbrengende zalfjes? Achter liftende operaties en rimpelvullende preparaten? Wààr zijn ze, onze mannen?

In Japan alleszins niet meer. Daar heeft zich een nieuw mensensoort, de zgn. “femboys” ontwikkeld. En Zuid-Korea kon niet achterblijven; daar bevindt zich het fenomeen “flowerboy”. Iets zegt ons dat deze neo-homo-erectus over de grens, in Noord-Korea, nog niet opgedoken is. En wij, wij hebben zangers met baarden in avondjurken, ministers voorzien van alle mannelijke lichaamsdelen, die zich mevrouw laten noemen, journalisten, die van de ene dag op de andere plotseling als een “showtempel-diva” hun job mogen doen. Wee degene, die het waagt hierbij kritiek te uiten.

Feministes zijn de doodgravers van mannelijke mannen en van vrouwelijke vrouwen. Tenzij ze omgebouwd werden – dan mag het. Hoe decadenter, hoe beter.

Welke blanke man heeft nog de natuurlijke reactie een vrouw – al dan niet zijn vrouw – te verdedigen tegen het straatgeboefte?

Waarmee we bij de invasie van jonge, viriele mannen gekomen zijn, die ongehinderd door de boven beschreven ontwikkelingsfase, als achterlijke holbewoners, al dan niet gewapend met een moderne versie van een knots, achter de vrouwelijke prooi aangaan om haar te veroveren – ook al heeft ze daar geen zin in… En onze mannen, die samen met hun geschoren ballen ook hun beschermingsdrang kwijt geraakt zijn, laten betijen.

Ter illustratie dit interview over het verdwijnen van de westerse mannelijkheid door Anissa Naouai met de Deense journaliste Iben Thranholm. Met het citaat “You Are Pathetic Pussies” – jullie zijn pathetische lafbekken – , stelt zij onomwonden dat westerse mannen vervrouwelijkt werden en westerse vrouwen vermannelijkt, dat feministes mannen kapot gemaakt hebben, dat jongens opgevoed worden als meisjes… jongens moeten immers sensibel zijn, jongens mogen wenen, mogen hun onmacht tonen, mogen zich zorgen maken over een denkrimpel op hun voorhoofd of over het uitzakken van hun hals en oorlellen. Plastische chirurgie heeft de geslachtendrempel overschreden.

Kortom, mannen mogen niet meer de verdedigers van het gezin, van de haard, van de normen en waarden zijn. Bijgevolg is er niemand meer die blanke vrouwen beschermt tegen seksueel-agressieve bezetters, die door de anti-blanke EU binnen gebracht worden als een vijand van nationale soevereiniteit met als doel alle Europese etnische volkeren uit te roeien.

Uiteindelijk wreekt zich deze situatie.

Ik pleit voor een herwaardering van de mannelijke man. Wanneer krijgen mannelijke mannen ook een eigen zebrapad zoals de multi-geslachten-sekte?

Paul Craig Roberts: https://www.unz.com/proberts/the-feminization-of-western-men/

H.P.

Dit is Europa!

Oxford, Magdalen College Chapel, Continuo Organ – de Orgelsite |  orgelsite.nl
Kapel, Magdalen College, Oxford

Dit is wat we moeten verdedigen: niet de EU, die zich hoogmoedig “Europa” noemt of laat noemen. Enkele jaren geleden waren we een vijftal dagen in Oxford en omgeving. Een bezoek aan het Magdalen College (spreek uit: “Maudlin“) stond toen ook op het programma. Traditiegetrouw verwelkomt het koor van het Magdalen de meimaand bij zonsopgang. Verleden jaar gebeurde dit via een steriel computeroptreden; dit jaar trok het Magdalen Koor naar de toren, klauterde naar boven en heette de maand mei – tussen de kantelen – welkom bij zonsopgang.

En u krijgt in de twee volgende video’s er nog een begeleide wandeling in en rond Magdalen bovenop.

Dit is ons Europa, met tradities die niet ten prooi mogen vallen aan de mondialisering. Geniet even mee…

Bescherm onze Europese volkeren en culturen!

Europees Burgerinitiatief - Gelijkheid van de regio's - HOLLANDIAI MAGYAR  SZÖVETSÉG

Door dit Europees burgerinitiatief te ondertekenen, steunt u de volkeren en de etnische en culturele minderheden in de strijd voor het behoud van hun cultuur, taal en identiteit. Onze burgerbeweging wil de volkeren en de etnische en culturele minderheden in Europa helpen om rechtstreeks toegang te krijgen tot EU-fondsen teneinde de échte etnische diversiteit van Europa te vrijwaren. Zodra deze petitie het vereiste aantal handtekeningen in ten minste 7 EU-landen heeft verzameld, zal de commissie actie terzake ondernemen.

▷ Pijlen: Bewegende Afbeeldingen, Gifs & Animaties – 100% GRATIS!

https://www.signiteurope.com/nl/

Gedachten in gedichten

Quill Clipart Blue Feather - Icon Png Feather Icon - Free ... - Nohat - Free  for designer

Opgedragen aan Jo Haazen: “Consonantia perfecta”,

door Aleidis Dierick

De reine kwint, de grote terts… 
in de toren van porfier
in het hoog en heilig duister 
speelt gij, beiaardier,
duwt met vuisten en met voeten
voor wie opkijkt 
voor wie luistert
de hemel op een kier.

Zuiver als het wolkenwater, 
Blinkend als het vogeldons 
Legt gij klanken op de straten, 
Heerst alléén, boven de daken. 
Uit de toetsen, uit pedalen 
Uit het zingend klokkebrons 
Legt gij handen
Van muziek op ons.  

Klepels, draden, ophangveren, 
stokken van een stroef klavier ; 
trillen gaat de blauwe kosmos, 
ruimten trillen in respons 
en in zuiverlijk begeren 
horen muziek der sferen, 
hoort de stad onder de regen 
hoe uw hart zingt, beiaardier.

En ons hart wordt opgeheven 
naar de tuinen der mystiek, 
in uw lied komt gij ons geven 
klanken uit een ander leven, 
gij zijt Gods’ avonturier. 
Sla de hamers op de wanden, 
bind ons met de sterkste banden,
preek de liefde, beiaardier.  

Bron: Consonantia

Aan alle omhooggevallen “bouwmeesters”…

… een noodkreet uit het hart van…

Jozef Haazen

10u  · T.a.v. architect Leo Van Broeck.Open brief aan de verantwoordelijken voor de verminking van de historische burcht, het Steen, te Antwerpen.

Geachte heer Van Broeck,

Zoals duizenden Antwerpenaren – die u tijdens het programma “De afspraak” lichtzinnig wegzet als “een twintigtal brulapen en meelopers” (sic), nam ook ik met pijn in het hart kennis van het arm debat over de bouwaanslag op het Steen, de oude burcht, de oorsprong van onze stad. Het maakt mij, samen met vele Sinjoren, triest en boos.

Het is een beschamend, smakeloos en liefdeloos project, in het spoor van de afbraakwoede van vele waardevolle monumenten in onze stad tijdens de voorbije decennia: het Tolhuis, de Hippodroom, de Nederlandse Schouwburg (Jeugdtheater), het monumentaal Zuidstation, de ‘Geuzenhofkes’, het sierlijk bloemenperk voor het Centraal Station, de vernieling van de gildenhuizen in de Zilversmidstraat, het genadeloos slopen van het Schipperskwartier, het verdwijnen van zoveel mooie standbeelden, monumentale lantarens, intieme godshuizen, pittoreske steegjes, enz.

De ontwerpers van het bedenkelijk bouwsel aan het Steen zijn géén sinjoren, wat zij ook moge beweren. Het zijn weliswaar zeer ambitieuze lieden doch zonder enige vruchtbare verbeelding, voor wie schoonheid volgens uw betoog niet telt; eigengereide kampioenen van een architectuur die leidde tot de uitspraak “België, het lelijkste land ter wereld”, waar iedereen zijn superindividueel gangetje mag gaan, zelfs tot een deprimerende mode van sombere, zwarte huizen die de herinnering oproepen van crematoria, in een tijd waarin de bevolking zoveel nood heeft aan licht, kleuren en opmontering.

Egocentrisme, architecturale bluf en psychologische onkunde liggen aan de basis van menige miskleun, wat zelfingenomen bouwheren er ook moge over denken. Het armtierig geïmproviseerd vertoon in “De afspraak” riep eens te meer vragen op over de bekwaamheid van de betrokken architecten, die door een esthetisch verdwaalde jury verkozen werden uit een vijftal bloedarme ontwerpen.

Geen woord over het voorbeeld van de eertijds geslaagde restauratie van het Gentse steen, waar vandaag alle Gentenaren fier op zijn. Geen woord over het voorbeeld van de naoorlogse geslaagde restauratiewerken en bouwkundige aanpassingen van vele tijdens WO II vernielde historische steden in het buitenland, tot in Polen toe. Geen woord over het mogelijk integreren van de resterende fragmenten van de oude Antwerpse burchtmuren volgens de bouwlijn Burchtgracht-Palingbrug.

Door onvoldoende kennis en begrip voor ons eigen historisch erfgoed wordt daar gewoon niet aan gedacht. Arm Vlaanderen!

U zult waarschijnlijk zeer verontwaardigd zijn over mijn streng oordeel, dat evenwel onderbouwd is door een ‘onbaatzuchtige’ liefde voor mijn stad, mijn betrokkenheid bij meerdere restauratiedossiers en een goede kennis van zaken… tot áchter de schermen van het gebeuren! Ik zou er een boek kunnen over schrijven.

Medeplichtigen bij de architecturale beeldenstorm tijdens de tweede helft van de voorbije eeuw zijn u zeker wel bekend: Posson, Thijsmans, Groffen, Detiége en verantwoordelijken bij de Dienst voor Werken van de Stad Antwerpen met private kompanen. De ambitieuze bouwperikelen houden evenwel niet op. Zo staan wij vandaag andermaal voor een aanfluiting van het Antwerps patrimonium, waarbij hoogdravende geesten zelfs een vergelijking durven maken met de Eiffeltoren en de glazen pyramide van architect Pei… [de rijke bankierszoon van Chiang Kai-shek die ik in Japan meermaals persoonlijk ontmoette].

Welnu, ik zeg u, het ordinair bouwsel naast het Steen is een onsmakelijk product van omhoog gevallen lieden – overeenkomstig de huidige oppervlakkige tijdgeest – een product dat door “een tiental onbenullige brulapen en meelopers” (om uw woorden te herhalen) wordt aangeklaagd… niettegenstaande een groeiende petitie van bijna 20.000 handtekeningen!

Iemand noemde het Steen tijdens “De afspraak” zelfs “armzalige kitch”, een uitdrukking van een onwetende die niets begrepen heeft over het Antwerps verleden dat in haar monumenten voortleeft in de geest van Brabo, Lange Wapper, Semini, Jan zonder Vrees en in de schaduw van de Bloedberg, het Krabbenstraatje, de poesjenellenkelder en zoveel meer…

Wees ervan overtuigd dat Rubens, Van Dijck en Jordaens zich bij het aanschouwen van de “geniale aanbouw” van het Steen anno 2021 in hun graf omdraaien, evenals Peter Benoit, Floris Prims, Amand de Latin, Gerd Schmook, Wannes Van de Velde, Jo Leemans, George Van Cauwenbergh en vele andere protagonisten die o zo vaak, doch vergeefs tegen de bierkaai optornden voor de bescherming van ons stedenschoon.

U en de verantwoordelijken voor deze kille, gevoelloze en ahistorisch ingreep hebben terdege op de harten getrapt van vele Antwerpenaren. Uw ondoordachte woorden dat ‘smaak en schoonheid geen criteria vergen’ – alsof de Onze-Lieve-Vrouwetoren geen voorbeeld is van schoonheid en goede smaak – zullen bij velen nog lang naklinken.

Voor zulke arme redenering is er geen pardon, ongeacht de riante erelonen van de betrokkenen… in het spoor van de blote keizer van Hans Christian Andersen.

Met verontwaardigde hoogachting.Jo Haazen, Em. stadsbeiaardier, Antwerpen, https://johaazen.weebly.com/biografie.html.

We hadden het niet beter kunnen verwoorden en doen dan ook een oproep om deze petitie te ondertekenen: “Breek de koterij aan het Steen onverwijld terug af”

Leo Van Broeck keek gisteren in De Afspraak meewarig neer op het dom klootjesvolk dat de krankzinnige ideeën van zgn. bouwmeesters niet kan waarderen.

Burgervader BDW wil wachten met zijn mening te spuien tot het gebouw er staat. Alsof iemand gelooft dat hij het nadien zou willen laten afbreken… Wat doen die daar eigenlijk op ‘t Schoon Verdiep? Gebakken importlucht subsidiëren en de stad naar de kl… helpen???

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/03/voormalig-bouwmeester-van-broeck-aanbouw-aan-het-steen-moet-ni/

https://www.gva.be/cnt/dmf20210501_96041977

https://www.gva.be/cnt/dmf:den aldi aan ‘t steen

Klik op de bruggetjes in de tekst van gebouwen die uit Antwerpen moesten verdwijnen… waarschijnlijk té mooi volgens Leo Van Broecks smaak…

We gaan een stapje terug in het verleden. In onderstaande video ziet u hoe het Steen en de kaaien eruit zagen voor de rechttrekking eind 19de eeuw.

Zo d’ouden zongen…

… zo piepen ze al lang niet meer, de jongen…


De middeleeuwse vorsten traden blijkbaar niet alleen op als mecenas voor hoofse dichters, soms namen ze zelf de ganzenveer ter hand om een aantrekkelijk meiliedje te schrijven. Aan hertog Jan worden negen Dietse minneliederen toegschreven, die overgeleverd werden in Duitse handschriften. Slechts vijf zouden oorspronkelijk Middelnederlandse teksten zijn. Hertog Jan I moest zijn hartstocht voor toernooien met de dood bekopen.

EENS MEIEN MORGENS VROEGE
HERTOG JAN I VAN BRABANT
(1254-1294)

Eens meien morgens vroege
Was ic upghestaan;
In een scoen boemgerdekine
Soudic spelen gaen.
Daar vant ic drie joncfrouwen staen,
Si waren so wale ghedaen,
Dene sanc voor, dander sanc na:
Harba lorifa, harba harba lorifa,
harba lorifa!

Doe ic versach dat scone cruut
In den boemgardekijn,
Ende ic verhoorde dat suete gheluut
Van den magheden fijn,
Doe verblide dat herte mijn,
Dat ic moeste singhen na:
Harba lorifa, harba harba lorifa,
Harba lorifa!

Doe groette ic die alrescoenste
die daer onder stont.
Ic liet mine arme al omme gaen
Doe ter selver stont;
Ic woudese cussen an haren mont;
Si sprac: “Laet staen, laet staen, laet staen”.
Harba lorifa, harba harba lorifa,
Harba lorifa!

Het Wilhelmus is jarig

Vlag Oranje-blanje-bleu | MARNIXRING

Op 1 mei 1932 wordt het Wilhelmus het Nederlandse volkslied.

Tot 1932 was het Wien Neêrlands Bloed.

Het Wilhelmus, daterend uit ca. 1570, geldt als het oudste volkslied ter wereld. De auteur van het lied bleef lang een nobele onbekende. (Wikipedia) Het werd door de eeuwen heen aan de meest diverse namen toegekend: Bathasar Houwaert, Adrianus Saravia, Willem van Haecht, Dirck Volckertszoon Coornhert, enz. enz. Meest geciteerd in de reeks van mogelijke auteurs bleef Marnix van Sint-Aldegonde. Echter zonder zekerheid.

De Brabander Mike Kestemont, literatuurwetenschapper verbonden aan de Universiteit Antwerpen heeft enkele jaren geleden, in samenwerking met onderzoekers uit Utrecht en Amsterdam, de digitale methode op het Wilhelmus toegepast.
Even leek het dat Marnix inderdaad als auteur zou worden bevestigd. Maar na bijkomende vergelijking met nog meer schrijvers uit de 16de eeuw kwam een totaal onverwachte naam uit de bus. Absolute zekerheid zullen wij wellicht nooit krijgen maar de meest waarschijnlijke naam als dichter van het Wilhelmus is: Pieter Datheen!

Petrus Datheen | Petrus Datheenschool Rotterdam

Wie was Pieter Datheen? In mijn boek “Kinderen van de Beeldenstorm. Tien bekende, beruchte of vergeten Zuid-Nederlanders in de geuzentijd” bespreek ik uitvoerig de figuur van Pieter Datheen (1531-1588), beter bekend onder zijn Latijnse naam Petrus Dathenus.
Hij was een leidende figuur van het radicaal calvinisme in de zuidelijke Nederlanden. Pieter werd geboren op de Kasselberg, vandaag in Frans-Vlaanderen, en studeerde aanvankelijk geneeskunde, plantkunde en theologie.

In zijn tijd werd hij snel beroemd als begaafd volksredenaar, vertaler van de eerste Nederlandse psalmenvertaling en van het Heidelbergse catechismus. Door B.J.W. de Graaff wordt hij geprezen als ‘Nederlands grootste reformator der 16de eeuw’.
Rond 1570, in de periode dat het Wilhelmus werd geschreven, was hij nog zeer verwant met Willem van Oranje. Later zal Dathenus zich verzetten tegen de religieuze politiek van Oranje en zo in disgratie vallen. Dit kan de reden zijn dat zijn naam nooit als auteur van het Nederlands volkslied werd gemeld. Zijn psalmenvertaling bevestigt dat hij over het nodige talent beschikte: Dathenus had niet alleen een goede pen maar beheerste ook muziek en zang.

N.a.v. bovenstaande tekst van Wido Bourel gingen wij op zoek naar meer gegevens over Pieter Datheen. En vonden deze uitgebreidere levensbeschrijving:

Lees verder