Van donkere naar korte metten

Afbeeldingsresultaat voor "De oorsprong en uytlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden

Het gezegde ‘korte metten maken’ komt uit de middeleeuwse kloosterwereld. De ‘metten’ maakten deel uit van het dagritme van middeleeuwse monniken. Metten waren de gebeden die ze om 2 of 3 uur in de ochtend moesten opzeggen. Volgens het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is de term metten afgeleid van het christelijk-Latijnse matutinae, dat een verkorting is van laudes matutinae (‘ochtendlof’) of matutinae preces (‘ochtendgebeden’).

Het dagritme van de monniken was eentonig. Elk dag hetzelfde ritueel, dag in, dag uit.

De fervente neerlandicus en gereformeerde predikant Carolus Tuinman (1659-1728), die zijn hele leven spreekwoorden en gezegden verzamelde, schreef in “De oorsprong en uytlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden Deel 1 (1726)”, over de herkomst van ‘korte metten maken’:

“Dit drukt uit, iets haastig en loopswijze afdoen, gelijk de Monniken, die hunne metten uitrabbelen, om ras gedaan te hebben.”

Het gebedsritueel in de vroege ochtend duurde minstens een uur en soms – bijvoorbeeld op zon- en feestdagen – zelfs nog langer. Voor de monniken was dit gebed omwille van voor de hand liggende redenen het minst populaire gebed van de dag. Midden in de nacht uit je slaap, uit je warme bed… Daarom raffelden ze deze gebeden af. Vandaar: ‘korte metten’.

Donkere metten van Goede Vrijdag

Afbeeldingsresultaat voor donkere metten

De metten (matutinae) maken deel uit van het getijdengebed in de Rooms-Katholieke Kerk en de orthodoxe kerken. Het woord ‘metten’ komt van het Latijnse woord ‘matutinum’, dat ‘ochtend’ betekent. De metten worden gebeden tussen zonsondergang en zonsopgang, meestal in de zeer vroege ochtend. Het aanvangstijdstip varieert van ongeveer 3.45 uur tot 6.15 uur. De vigilie (“wake”) wordt meestal voor middernacht gebeden, de metten erna. Zie de officiële boeken van de abdij van Solesmes.

De metten vormen het langste officie van het rooms-katholieke getijdengebed, en bestaan in hun oorspronkelijke versie uit twee nocturnen die elk bestaan uit zes psalmen en een langere lezing, de eerste uit de Bijbel, de tweede uit de kerkvaders. ‘s Zondags komt daar nog een nocturn van drie lofzangen uit het Oude Testament met een evangelielezing en het Te Deum bij. Hierbij moet worden aangetekend dat de metten in zeer veel kloosters worden ingekort, waarbij de nocturnen over twee weken worden verdeeld (denk aan de uitdrukking ‘korte metten maken’). In de standaard (lange) versie duren de metten op zijn minst anderhalf uur, meestal langer. In de Goede Week zijn de zogeheten Donkere Metten en Lauden nog uitgebreider. (Wikipedia)

Quo vadis, Syria?

Het lijkt wel alsof de rest van de wereld Syrië vergeten is. De media geven af en toe nog een kleine blijk van aandacht, vooral dan om de Syrische regering een veeg uit de pan te geven of om haar bondgenoten een hak te zetten, maar verder is de teneur eerder gelaten. Er wordt zelfs niet voor de Syrische bevolking gebeden.

Gisteren vierden de Syriërs hun onafhankelijkheidsdag: 73 jaar geleden verliet de laatste Franse soldaat het Syrische grondgebied.

Ook de Druzen in de Golanhoogte (video):

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, tekst

1. The Battle of Maysaloun معركة ميسلون
2. The Great Syrian Revolution الثورة السورية الكبرى
3. Birth of the Syrian Constitution ولادة الدستور
4. First Elected President of Syria: Mohamed Ali AlAbed اول رئيس لسورية محمد علي العابد
5. The 60 day Strike and the Franco-Syrian Treaty الاضراب الستيني و المعاهدة الفرنسية
6. The Iskenderun Brigade سلخ لواء إسكندرون
7. Entry of the English troops with the Free French Forces دخول القوات الانكليزية مع قوات فرنسا الحرة
8. Birth of the first Syrian Army ولادة الجيش السوري
9. Evacuation of the last French Soldier from Syrian lands

Lees verder

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor terugblik

Dit is de allereerste filmkus vastgelegd door Thomas Edison. Op de film uit 1896 werd de scène uit de musical ‘The Widow Jones’ nagespeeld door de acteurs May Irwin en John Rice. De film werd door de pers en het publiek als schandalig en schokkend ervaren. Een krant bezigde zelfs de term ‘beestachtig’. Tijdens vertoningen moest vaak de politie ingeschakeld worden. De Katholieke Kerk wilde zelfs dat de film werd gecensureerd. Kussen in het openbaar kon in die tijd zelfs tot vervolging leiden.

Belhamel

Afbeeldingsresultaat voor belhamel
“Belhamel” van Toon Grassens (2000), Baarleseweg/Stationstraat in Alphen.

Een belhamel is een deugniet, een kwajongen, soms zelfs eentje van een zwaarder kaliber. Het woord gaat minstens terug tot de 16de eeuw, aanvankelijk als groeps- of zelfs bendeleider van oproerlingen.

Een hamel (“Hammel” in het Duits, tevens een belediging (stommerik, idioot), verwijzend naar het niet bepaald welriekende en onsmakelijke vlees van een oude besneden ram) is een gecastreerde ram. Bal-loze rammen zijn rustiger en minder ‘bal’orig dan rammen die niet besneden zijn. Men vergelijke met bv. stieren, hengsten en reuen. In de schapenfok voer(d)en zij daarom de kudde aan. De gecastreerde ram kreeg een bel om en was daarmee de aanvoerder van de kudde schapen. Ergo: een belhamel.

Ergens tussen 1560 en 1625 kreeg belhamel naast de letterlijke betekenis ‘aanvoerder van een groep, met een bel om’, de overdrachtelijke betekenis van ‘aanvoerder van een oproer’. Een belhamel was vanaf toen ook een oproerkraaier, een kwajongen, een haantje de voorste. Kortom: een ‘bal’dadig persoon. Iemand mét ballen dus. In ons huidig taalgebruik eerder – quasi begripvol en verontschuldigend – een rakker, een deugniet, een jongere, die nogal eens buiten de lijntjes durft te kleuren.

Afbeeldingsresultaat voor belhamel

Mijmerend bij Borms

Overmorgen, zondag 14 april herdenkt de Vlaamse Beweging voor de 73ste keer dr. August Borms.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Onze redactie wil het gedicht dat Willem Elsschot aan hem wijdde nog eens vanonder het stof halen. Bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl) verneemt u meer over het ontstaan, definitieve vorm in 1947 en uiteindelijke publicatie in 1957:

Het Borms-gedicht van Willem Elsschot verscheen voor het eerst integraal in de eerste editie van het Verzameld werk (1957). Tien jaar eerder was het na een vrij lang creatief proces ietwat moeizaam tot stand gekomen. Pas bij de tiende versie was het voor hem voltooid. (…)

Vlaamse regering verbant “Sint”

Afbeeldingsresultaat voor decreet vlaamse regering

Decreet Vlaamse regering 31.3.2019


In uitvoering van het REGEERAKKOORD 2014-2019 van de VLAAMSE REGERING,
Zoals ondertekend door N-VA, CD&V en Open VLD,
Beslist de regering tot aanpassing van de namen van gemeenten:


1. Alle gemeenten met ‘Sint’ in de benaming verliezen dit voorvoegsel.
2. Om begrijpelijke redenen wordt de Brugse deelgemeente ‘Sint-Kruis’ helemààl afgeschaft, net als het Dilbeekse ‘Sint-Ulriks-Kapelle’ en het Gentse ‘Mariakerke’. Aan deze polariserende namen viel eenvoudigweg niet te remediëren.
3. Teneinde het inclusief karakter van ons Gewest te benadrukken, worden voorts alle naamgevingen met ‘Maria’ en ‘Kapel’ eveneens afgeschaft. Zo zal men vanaf 1.1.2020 niet langer wonen in ‘Bachte-Maria-Leerne’ maar wel degelijk in ‘Bachte-Leerne’.
4. Op advies van Paula D’Hondt, CD&V-Minister van Staat en voormalig Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid, wordt het dorp ‘Kerksken’ afgeschaft en een inclusief deel van de gemeente Haaltert.
5. Aangezien niet alle inwoners van ons inclusief Gewest alcohol nuttigen zal ‘Bierbeek’ omgezet worden in ‘Waterbeek’.
6. De Boechoutse deelgemeente ‘Vremde’ wordt omwille van haar xenofobe bijklank omgedoopt in ‘Vriende’.
7. Omwille van de ongelukkige raciale connotatie wordt de benaming ‘Blankenberge’ gewijzigd in ‘Bleekzandberge’.
8. Tot slot wordt het gehucht ‘Neerhespen’ herdoopt in ‘Schapendarm’ en de gemeente ‘Zwijndrecht’ wordt ‘Schapendrecht’, om aldus onze mohammedaanse medemens niet nodeloos te kwetsen.
Kondigt dit decreet af, beveelt dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 31 maart 2019
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

59ste Ernest Van der Hallen-dag

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

STAD LIER ZATERDAG 30 maart 2019

         59ste ERNEST VAN DER HALLEN-DAG

          Jeugdbezieler en Pelgrim-auteur
Afbeeldingsresultaat voor ernest van der hallen graf

14.30 uur rond zijn Grafmonument
Kerkhof “Kloosterheide” Kesselsesteenweg

       “Geef nooit het strijdbeginsel op !”
Afbeeldingsresultaat voor ernest van der hallen

Gebed en Vlaggengroet – Bloemenhulde door stad LIER , e.a.
Studentengetuigenis: Marnik Willems, praeses KVHV-Gent
Afvaardiging Drumband Kempenland, Nijlen
Samenzang o.m. met Jef Coulembier, accordeon
Poëzie rond Vlaamse Ultima-cultuurprijs aan “Circus Ronaldo”
Coördinatie: Jos Wouters

Ontmoeting in PAROCHIEHUIS Sint-Gummarusstraat 21
bij gelijknamige hoofdkerk van Lier
Davidsfonds – Rodenbachfonds – VL@S – VVB – KVHV
bertennest@skynet.be