Noordelijke melancholie

Sofia Karlsson is een Zweedse schone die volksmuziek op een hoger peil tilt. Bij ons – ten onrechte – quasi onbekend. Een kennismaking met een vrije vertaling onderaan:

Altijd dicht bij jou

De wind is gaan liggen samen met het liedje. Het liedje van de zee. De woorden werden uitgesproken en de zon gaat eens te meer onder, samen met onze dag. Laat me altijd in je nabijheid zijn, dichtbij je hart, dichtbij je omhelzingen. Ons verlangen zal ons dragen over onstuimige zeeën zodat we veilig landen. Kom, laten we wegtrekken naar de liefde, die nooit zal eindigen. De storm is gaan liggen en de lichten gingen aan in onze huizen in de stad. En niemand, behalve wij twee weet wat er gebeurd is als de zon boven de daken verschijnt.

Dankbetuiging

Trouwe bezoeker Marnix Sap stelde voor dat we de Van Rijswijckmars zouden plaatsen als blijk van erkentelijkheid aan de vrijwilligers die ons zwalpend schip telkens weer naar de kade trokken.

Hij vleide geen groten der wereld. Wat recht was en schoon joeg zijn boezem in brand.
Hij dulde geen vreemden tot meesters in 't land, hij eerde geen kroon dan met glorie bepereld, en gaf maar de vrijheid de staf in de hand. En gaf maar de vrijheid de staf in de hand.
"In lied'ren klonk zijn hart, in lied'ren klonk zijn hart",
zo liet ons moeder horen, zo liet ons moeder horen.
En waar zijn harte klonk, en waar zijn harte klonk,
daar hield de vreugde feest, daar hield de vreugde feest.
En waar zijn harte klonk, en waar zijn harte klonk:
daar hield de vreugde, de vreugde feest.
Hij vleide geen groten der wereld. Wat recht was en schoon joeg zijn boezem in brand.
Hij dulde geen vreemden tot meesters in 't land, hij eerde geen kroon dan met glorie bepereld, en gaf maar de vrijheid de staf in de hand. En gaf maar de vrijheid de staf in de hand.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Onze verontschuldigingen voor de vertraging bij de publicatie.  Wij werden opnieuw op non-actief gezet.  

Goede Vrienden,

Vrijdag 24 december 2021 vierden we een bijzondere Kerstmis. We begonnen met de lange byzantijnse ‘matines’ of morgengebed. Na het ontbijt werden die verder gezet met de “koninklijke uren”  (primen, tertsen, sexten, nonen), waarna de uitgebreide vespers. (“Koninklijke” uren genoemd, omdat destijds de keizer in Constantinopel daarbij aanwezig was).

Het was de bedoeling het gebed af te sluiten  met een Latijnse Eucharistie. We moesten evenwel de vespers voortijdig afbreken omdat het al tegen drie uur in de namiddag liep. In de nieuwbouw was immers al een grote groep weeskinderen, gehandicapten en gasten toegekomen, klaar om de gouverneur en zijn gevolg te ontvangen: mo’taz (gouverneur) Abu Nasr Guran.  Een gouverneur is hier als een president ter plaatse en wordt ook met die eer ontvangen.

De hoge gasten werden eerst naar de grote zaal aan de ingang geleid. Daar zei de gouverneur dat hij gekomen was om een kaars aan te steken voor de opvang van weeskinderen, een kaars voor Syrië, voor de president, het leger en het volk en een kaars voor hemzelf en zijn gezin. De wrede oorlog tegen Syrië heeft heel vele gehandicapte kinderen en weeskinderen nagelaten. Het is al lang de bedoeling rond ons klooster de terreinen klaar te maken voor een dorpje om deze meest behoeftigen een warme thuis te geven. Na de ontvangst in de grote zaal, trokken we naar de nieuwbouw die overvol was. Behalve veertig weeskinderen en gehandicapten met hun begeleiders (die tijdens de grote vakantie de zaterdag bij ons  komen doorbrengen), waren er nog drie groepen kinderen in kleurige danskledij.

Een van hen was een delegatie vanwege een Chinese hulporganisatie “Peaceland foundation”* die wil helpen bij het oprichten van een centrum voor weeskinderen. Elk van de groepen bracht een dansje terwijl een van de kinderen met heldere, ja keiharde stem in de micro een smetteloos toespraakje hield. Een kleine gehandicapte jongen, door zijn vader in de armen gedragen, zong voor de micro feilloos het nationaal volkslied. Tussendoor klonken de internationaal gekende kerstliederen, waarbij groot en klein dansten, waar nog een ruimte vrij was.

Lees verder

Terugblik

Beelden uit het jaar 1934 over de onthulling van het gedenkbouwsel ter ere van Peter Benoit met burgemeester Kamiel Huysmans en voormalig burgervader Frans Van Cauwelaert.

Het bouwsel werd groenlachend “het wandelend monument” en “het zwembad van Kamiel” genoemd. Verneem hier hoe het monument op de duur meer leek op een verwaarloosd rondtrekkend foorkraam dankzij de onbekwame, ongeïnteresseerde en/of ronduit Vlaamshatende, luie politiekers op Het Schoon Verdiep van het Antwerpse stadhuis.

In het park voor de feestzaal Harmonie is een arduinen gedenkteken met fontein voor Peter Benoit (1834-1901) gelegen, ontworpen door Henry van de Velde in 1933. Het monument werd onthuld op 12 december 1934 op het plein voor de Koninklijke Vlaamse Opera op de Frankrijklei. In 1953-54 werd het gedenkteken verplaatst naar de tuin van de Harmonie. Lees ook: Inventaris Onroerend Erfgoed

Er is niets mis met uw luidspreker… de film heeft geen klank.

Vraagje aan Maria

Mary, Did You Know? is een kerstlied, waarbij de zanger zich richt tot Maria, de moeder van Jezus. Tekst: Mark Lowry in 1984; muziek geschreven door Buddy Greene in 1991.

Mary, did you know that your baby boy
Would one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy
Would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy
Has come to make you new?
This child that you delivered, will soon deliver youMary, did you know that your baby boy
Will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy
Will calm the storm with his hand?Did you know that your baby boy
Has walked where angels trod?
When you kiss your little baby
You kiss the face of GodMary, did you know?
Mary, did you know?
Mary, did you know? Did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?
Mary, did you know? Mary, did you know?The blind will see, the deaf will hear
The dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak
The praises of the LambMary, did you know that your baby boy
Is Lord of all creation?
Mary, did you know that your baby boy
Would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy
Is heaven's perfect Lamb?
That sleeping child you're holding is the great, I AmMary, did you know? (Mary, did you know?)
Mary, did you know? (Mary, did you know?)
Mary, did you know? Oh

Waarom herdenken we de vermoorde kinderen niet meer?

In de middeleeuwen vierde men tussen Kerst en Driekoningen nog een feest, waarbij kinderen de dienst uitmaakten in de kerk: het feest van de Onnozele Kinderen. Jonge koorzangers kozen een kinderbisschop en kinderen mochten voor één dag op de beste stoelen in de kerk zitten.

Wat was dit voor feest wat vaak op 28 december werd gevierd en waarom vieren wij dit nu niet meer?

Onnozele Kinderen, Bethlehem, Palestina; martelaren; † 1.- Feest 28 december.
Van de wijzen uit het oosten (feest 6 januari) hoorde koning Herodes dat er een koningskind geboren zou zijn in zijn land. Uit angst voor zijn positie liet hij alle jongetjes van onder de twee jaar in Bethlehem en omgeving vermoorden:
'Zodra Herodes bemerkte, dat hij door de Wijzen om de tuin geleid was, ontstak hij in hevige toorn; hij zond zijn mannen uit en liet in Bethlehem en heel het gebied daarvan al de jongens vermoorden van twee jaar en jonger, in overeenstemming met de tijd waarnaar hij de Wijzen nauwkeurig had gevraagd. Toen ging in vervulling het woord dat door de profeet Jeremia gesproken was: "Een klacht werd in Rama gehoord, geween en luid gejammer: Rachel, wenend om haar kinderen, wil niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn".'
[Matteus 02,16-18]

Lees verder…

In Valkenswaard is was de snoepworp van de Sint Nicolaastoren traditie. Vandaag niet meer. Sint Corona heeft het verboden…

https://valkenswaard24.nl/home/artikel/77244/Snoepjesregen-gaat-dit-jaar-opnieuw-niet-door

Beelden uit heuglijker tijden:

Joelklanken uit Noorwegen

Met enkele dagen vertraging… (wegens overmacht pesterijen).

Hier krijgen we enkele van de goede oude (en echte!) kerstliederen, uitgevoerd door het jongenskoor van Nidarosdommen, samen met orkest en orgel. De opname stamt uit 1991, dus uit de tijd dat de eigen (Noorse) en traditionele kerstliederen nog een grote plaats hadden zowel in de media als op de marktplaatsen voor Kerst.