1 december

Vandaag is het de eerste dag van de maand december die in onze gewesten meestal de Winter-, Donker- of Sneeuwmaand werd genoemd.

De benaming December verwijst naar het Latijnse woord voor ‘tien’, decem. December was oorspronkelijk namelijk de tiende maand van het jaar, omdat tot 153 v. Chr. het Romeinse kalenderjaar op 1 maart begon. Een maand die in het teken van de winterwende – in gekerstende vorm Kerstmis en Oud & Nieuw – staat.

Al duizenden jaren wordt de winterwende in vele culturen op het noordelijk halfrond als feest gevierd, omdat dit solstitium het moment bepaalt waarop het licht na een periode van duisternis en verwijdering, als het ware rechtsomkeert maakt en de dagen weer gaandeweg beginnen te lengen. Daarom ging het feest rond de winterwende veelal gepaard met het maken van veel licht en vuur. Soms werd een brandend wiel of rad gebruikt, dat de zon symboliseerde.

Dit lichtfeest stond onder meer bekend als het joelfeest. De Joeltijd of de tijd van de twaalf gewijde maar donkere nachten, Nachten die langer zijn dan alle andere in het jaar. Dagen waarbij de zon met zichtbare moeite net boven de einder uit kruipt…. Niet voor niets worden de twaalf donkerste nachten de ruwe nachten genoemd. Want de chaos ligt in het duister op de loer. De zinnen worden begoocheld, tovenarij en spokerij hangen dreigend in de lucht.

Het zijn de nachten waarin de doden rondgaan, ‘De Wilde Jacht’ die resoluut aan de zijde van de levenden tegen de krachten van de chaos ten strijde trekt. De Goden, de voorouders en de levenden, de gehele gemeenschap dus, werken op dit scharniermoment van het jaar samen. Waar de rumoerige troep de aarde raakte werd de grond vruchtbaar en dat was goed voor de oogst van het nieuwe jaar.

Daarom werd het Joelfeest intens gevierd. Offer en feestmaal, schieten, hoornblazen, klokluiden, joelen, uitroken, fakkelen en branden van vuren. Alles moet op alles gezet worden, zodat de kruier het joelrad – de voorloper van de gekerstende adventkrans – weer in beweging zette en de zon zou herrijzen.. Of hoe uit het duister het leven opnieuw wordt geboren…

Zoals elke eerste dag van de maand breng ik een paar, van generatie op generatie overgeleverde weerspreuken, getuigen van oude wijsheden:

December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen.
December mist, goud in de kist.
Decemberwind uit het oost, brengt de zieken weinig troost.
Kerstmis donker, wordt de boer een jonker.
Als de zon met Kerstmis schijnt op de toren, dan is het vlas verloren.
Als met Kerstmis de muggen zwermen, moet ge met Pasen uw gat wermen.
December koud en wel besneeuwd, zo maakt maar grote schuren gereed.
Als Sinte Barbara wil, staat de vriezeman stil.
Donder in de decembermaand, belooft veel wind in ‘t jaar aanstaand.
December koel en nat, ledigt gans het korenvat.
Zoveel ijzelbochten in de winter, zoveel koren in de oogst.

Met dank geleend bij Jan Huijbrechts, die ons steeds blijft verbazen met zijn bodemloze inspiratie en wijze kennis.

Onze redactie koos er dit liedje bij:

Oef! Het is niet onze schuld…

“De mens schuld aan klimaatverandering? Nonsens!” … aldus Henk de Velde, Nederlands zeezeiler en filosoof. “Wij mensen hoeven ons niet schuldig te voelen over de opwarming van de aarde..” dat is wat De Velde in februari 2007 liet optekenen in een interview.

De Velde was vooral bekend van zijn lange solotochten over de oceanen.(onderstaand excerpt van het betreffende interview)

“De kranten staan er nu vol van met die onzin, de berichtgeving over onze rol is schromelijk overdreven. Dat de mens de schuld krijgt van het broeikaseffect is nonsens. Wij leven op een levende planeet waar cycli gaande zijn van tienduizenden jaren, het is een natuurlijk proces. Men praat ons een schuldcomplex aan, puur uit politieke en economische motieven. Iemand met een schuldgevoel is goed te manipuleren. Ze moeten tegenover ons rechtvaardigen dat ze ons straks met milieubelasting op gaan schepen. Dankzij het enorme schuldgevoel gaat iedereen gretig betalen, let op mijn woorden! Dat brengt miljoenen in het laatje.

Er is ook nog een astronomische oorzaak voor het warmer worden van de aarde. Elke 26.000 jaar is er een ijstijd. De laatste was 12.500 jaar geleden. De komende 100-200 jaar zal het steeds wat warmer worden en dan gaan we langzaam weer naar een volgende ijstijd toe. Een puur natuurlijk proces. De aarde is ooit al eens 6 graden warmer geweest dan nu. Toen de Vikingen duizend jaar geleden naar Groenland en New Foundland zeilden, noemden ze het Vinland, oftewel Wijnland. Duizend jaar geleden groeiden daar druiven, op Groenland ook.

De aarde hangt een beetje scheef, om precies te zijn 23 graden uit het lood. Daar zijn de zomer en winterseizoenen aan te danken. Nou, om de 26.000 jaar, hangt de aarde de andere kant op met alle klimatologische gevolgen van dien. Dat zijn tijdspannes waar wij ons geen voorstelling van maken. Dat hebben wij nog nooit meegemaakt. Er wordt pas 200 jaar onderzoek naar deze verschijnselen gedaan en dan denken we nu alles kunnen doorgronden? Ha! Pure arrogantie. Ik ben al dertig jaar bezig met het klimaat, het smelten van het ijs is niets nieuws, al halverwege de negentiende eeuw ontdekten wetenschappers dat de gletsjers in Zwitserland aan het smelten waren, een volkomen natuurlijk proces.

Onze invloed op de processen binnen de dampkring is echt veel kleiner dan ze ons doen geloven. Ik ben er van overtuigd dat ze ons manipuleren en dat dat alles te maken heeft met grote financiële en economische belangen. Eens in de zoveel tijd ruimt de natuur op en dat wij onbetekenende mensjes daar dan de dupe van zijn, is helaas deel van een puur natuurlijk proces.”

http://www.henkdevelde.com/go/

Duiding over “hocus pocus”-wetenschappers…

… die menen alles te weten over het “Klimaat”

Regent het te weinig… regent het te veel… hebben we een warme zomer… hebben we een kwakkelzomer… hebben we een zachte Paasweek… hebben we enkele onweders… hebben we een winderige lente… een stormachtige herfst… een milde winter… een natte winter… een koude Kerst… d’r is maar één conclusie: hét Klimaat!!!

Intussen zijn de onheilsprofeten van vroeger op pensioen, Grimmige Greta gaat terug naar school, verdreven door een nieuwe dada, de coronacrisis: de zure regen is verdwenen, het gat in de ozonlaag is dichtgegroeid, de kust is nog steeds niet in de Noordzee verdwenen, in Limburg zijn de stacaravans nog niet vervangen door een groepsproject “bouw je eigen ark” …

Ferdinand Meeus is een verfrissend geluid in heel de klimaathysterie. Een aanrader! Kijk en luister ernaar vooraleer Youtube dit ook doet verdwijnen.

En als u denkt dat het dan toch allemaal wel meevalt, dan komen de geruchten over een andere – een drastischer lockdown – op ons af, nl. een klimaat-lockdown met een verbod op voertuigen, op rood vlees, op olie… kortom: kruipt allemaal in uw recycleerbare kist, trek het deksel toe en stop met ademen!

U zal de eeuwigheid ingaan als een redder van de planeet aarde.

Hoeveel moet je in de toekomst betalen voor een brandverzekering van je woning?

Lighting GIFs - Get the best GIF on GIPHY

Toen er enkele jaren geleden in ons dorp een zwaar onweer uitbrak met blikseminslagen hier en daar, sloeg het noodlot ook toe bij de buren. De buren waren niet thuis en hun woning brandde gedeeltelijk af eer de brandweer het kon blussen. Waarom juist daar? Een laagbouw, zonder verdieping, zonder hoge bomen of uitstekende antennes. Omdat er op het dak zonnepanelen lagen. Gelukkig was het een losstaand huis op de hoek van de straat en werden er geen andere huizen getroffen – behalve beperkte schade van enkele tv’s en andere elektrische toestellen die op tilt sloegen. De verliesstroomschakelaars vingen het ergste op. Volgens de brandweer is de kans op blikseminslag beduidend hoger op daken met zonnepanelen. Kijk nu wat er kàn gebeuren:

Zuid-Afrika dankt de Vlaamse belastingbetaler

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Wist u dat wij met z’n allen de meteorologische dienst van Zuid-Afrika subsidiëren? Wij wisten het ook niet. En wel met een bedrag waarvoor men behoorlijk veel Vlaamse kleine zelfstandigen een beetje steun zou kunnen geven om deze coronawaanzin te overleven. Onze Vlaamse regering is op 18 december 2020 ingegaan op het voorstel van Jan Jambon om zomaar, omdat we in Afrika naam willen maken als geciviliseerde weldoeners, de luttele som van 2.35 miljoen euro over te maken zodat men daar een ‘geïntegreerd vroegtijdig waarschuwingssysteem voor diverse klimaatgebonden weersrisico’s kan ontwikkelen en operationeel maken.’ En zoals het hoort wordt dit in het Engels vertolkt als volgt: South African Weather Service (SAWS): subsidie project ‘An Integrated Climate-driven Multi-Hazard Early Warning System’.

In ruil verbindt de Zuid-Afrikaanse regering zich ertoe de blanke boeren te onteigenen… of erger.

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Bericht van Taskforce “strooizout”

Het overlegcomité heeft beslist: doodlopende straten en straten-die-er-slecht-bijliggen zullen eerst worden bestrooid. Daarna volgen de essentiële straten. Wanneer dat zal zijn is nog niet duidelijk – het is immers een logistiek probleem. 2.3% van de kwetsbare straten kregen een eerste laagje zout. Nieuwe leveringen strooizout werden besteld en zullen – met vertraging – tegen het begin van de lente worden bezorgd bij de hiervoor opgerichte “hubs”. Voor de rest van de straten wordt een strooiplan opgesteld dat ergens na Pasen zal uitgevouwd worden. Bel ons niet. Wij nemen zelf contact op.