Warm, warmer, sneeuw

GLOBAL WARMING…

Op 29.11.2023 was 60% van het Europese vasteland bedekt met sneeuw. Dit gaat de komende dagen nog uitbreiden nu er ook in onze contreien sneeuw op til is.

Het is ongewoon koud voor de tijd van het jaar, maar daar liggen de 70.000 participanten aan de klimaattop in Dubai niet wakker van. Zij hebben het uitsluitend over global warming.

Naar verluidt zou de temperatuur van de aarde al met 1,2° C gestegen zijn. Als we de stijging willen beperken tot 1,5° C moeten we nu, meteen, draconische maatregelen treffen want anders … zal de temperatuur met 2,5° tot zelfs 2,9° C stijgen !

Ondertussen heeft een rechter in het Hof van Beroep van Brussel – in de procedure ingesteld door vzw Klimaatzaak – de Vlaamse regering en de Federale overheid veroordeeld, om tegen 2030 de broeikasgassen te verminderen met 55%. Wallonië niet. Zij hebben naar verluidt al genoeg gedaan ( ??? ).

Zuhal Demir ( N-VA ) heeft aangegeven dat zij een politieke beslissing niet wil overlaten aan één rechter en aangekondigd dat Cassatie overwogen wordt. Terecht. Dit is absurd.

Zoals gewoonlijk liggen er van alle beweringen geen bewijzen voor. Er bestaan enkel schattingen en modellen die volledig haaks staan op wat we in de praktijk zien.