Quo vadis, Syria?

Wat heeft een 18-jarige jongen, een student, misdaan dat hij gebrandmerkt wordt? Hij neemt niet deel aan rellen, hij is geen drugsdealer, hij is geen inbreker, geen verkrachter en is zelfs geen lid van Reuzegom. De VSA plaatsten hem op hun zwarte lijst: ze vonden het nodig een jongen, wiens enig misdrijf eruit bestaat dat hij verwekt werd door een staatsleider die verondersteld werd tien jaar geleden naar de pijpen van een wereldmacht te dansen. Hij moet boeten voor de vermoedelijke “zonden der vaadren”. Het gaat om de oudste zoon van president Assad, die naar zijn grootvader Hafez genoemd werd. Er is een woord voor, nl. “repressie”, zoals talrijke Vlaamse nationalisten mochten ondervinden toen het land b “bevrijd” werd.

Pompeo zit helemaal op die lijn. Hij stelt dat de Kaïnstempel goed bedoeld is, het is immers een vervolg op de sanctiescampagne om president Assad en zijn “regime” te dwingen op te houden met hun “wrede” oorlog tegen het Syrische volk en zich helemaal over te geven aan de politieke oplossing “made in USA/Israël”. Het scheelt niet veel of hij wil Hafez Jr. beschermen tégen zijn vader… Hij voegde er ter verduidelijking aan toe dat “de druk van zijn land tot doel heeft de politieke oplossing, zoals bepaald in resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad toe te passen… het is immers het énige geloofwaardige pad naar de vrede, die het Syrische volk verdient.” Met uitzondering van Hafez Jr. (…) Die mag als het ware gegijzeld worden om de wil van een gefrustreerde wereldmacht door te drukken.

Dat er in Syrië parlementaire verkiezingen gehouden werden, zal u misschien niet vernomen hebben. Tenslotte vindt een zgn. denktank, Atlantic Council, dat deze compleet moeten genegeerd worden. Zolang de uitslag niet naar de zin van de VSA regering is, tellen de verkiezingen niet mee. Duidelijk? (…)

Er wordt een gezamenlijk initiatief gestart van de Damascus-stedelijke overheid en het Ministerie van Binnenlandse Handel om producten zo goedkoop mogelijk, zonder tussenpersonen, aan de man te brengen:

Misschien heeft u de beelden gezien van gekwetste passagiers in een Iraans burgervliegtuig dat van Teheran via het Syrische luchtruim op weg was naar Beiroet. Gekwetst, omdat de piloot heksentoeren moest uithalen om het vliegtuig niet te laten crashen. Het werd immers belaagd door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen boven het al-Tanf gebied dat de VSA als hun achtertuin beschouwen om terroristen onderdak te verlenen en op te leiden tot vredesapostelen (groen veld onderaan landkaart).

Lees verder

Een open brief met “bedenkingen” van een bezorgde arts aan Jan Jambon

Met toenemende frustratie zie ik sinds maart dit jaar hoe de overheid en de politici blindelings de ‘experts’ volgen.

Wij zien deze collega’s zelden of nooit.

Ik had soms het gevoel dat de periode van de collaboratie weer was aangebroken met het verklikken van je naaste gebuur.

Ondertussen zijn we dus vijf maanden verder met al die tijd meer dan 99, 5% van de Belgen die gezond waren en zijn

Ondertussen herhaal ik nog maar eens dat al die tijd minstens 99,5% niet ziek is.

Wanneer zien de burgers en de politici in dat deze mensen geen experts in deze zijn?

Het verhaal van de mondmaskers, opnieuw!

Dit toont nog maar eens wat het niveau van onze experts is!

Zou het stijgen van de besmettingen toch niet anders in zijn werk gaan? Voor de experts is het vijf voor twaalf, zo niet vijf na twaalf, maar objectief zien we weinig gebeuren in de ziekenhuizen. De besmettingen zitten ook bij andere leeftijdsgroepen. De meeste hebben milde symptomen of zelfs niets.

Ondertussen hebben we geen griepdoden geteld, zijn er in mijn specialiteit geen ischemische beroertepatiënten geweest en zo zijn er nog voorbeelden.

Even terug stelden diezelfde virologen en co. voor om bij een volgende lockdown dat alleen zij samen met enkele ambtenaren het voor het zeggen zouden moeten hebben, zonder de politici. Dit getuigt van een behoorlijke arrogantie als je al hun adviezen , uitspraken ed. overschouwt. Dit zou een echt technocratische dictatuur kunnen worden, een nieuwe orde, het nieuwe normaal.

Geachte mijnheer Minister-President Jan Jambon,

Graag zou ik tien minuten van uw tijd willen vragen om mijn mail of brief met enkele bedenkingen mijnentwege te lezen.

Allereerst zou ik me willen voorstellen. Ik ben werkzaam in het UZ Brussel sinds 1984 waar ik mij gespecialiseerd heb tot angiografist en interventionele neuroradioloog, een hele mond vol, maar het komt erop neer dat ik via lies of arm met zeer fijne katheters tot bv. in de hersenen ga om aneurysmata en arterio-veneuze malformaties te behandelen met bv. zeer kleine veertjes en spiraaltjes of soms zelfs lijm. Deze technieken zijn enorm geëvolueerd sinds de laatste 20 jaar en als zodanig draag ik de ervaring mee van meer dan 20 jaar om dergelijke pathologieën te behandelen alsook de complicaties of tekortkomingen van het materiaal dat we gebruiken. Ik durf mij toch voorzichtig een expert te noemen in mijn domein. Er zijn slechts weinig artsen in België die dezelfde expertise hebben en als voorzitter van de BSITN (Belgian Society for Therapeutical and Interventional Neuroradiology) ben ik samen met enkele collega’s ook gevraagd als expert in de commissies van het RIZIV ofschoon men hier veel minder naar onze expertise luistert bij het opstellen van de S2-stroke centra of bij het herzien van de terugbetaling van het zeer kostbare materiaal dat wij gebruiken, dan wel het geval is bij de virologen en co.

Met toenemende frustratie zie ik sinds maart dit jaar hoe de overheid en de politici blindelings de ‘experts’ volgen.

Plots zie ik uit alle hoeken artsen, vooral professoren in virologie, microbiologie, epidemiologie, vaccinologie en zelfs biostatistici opduiken met allemaal hun ‘expertise’. In de eerste plaats zou ik willen stellen dat al deze mensen eigenlijk nooit met patiënten in contact komen tenzij voor de microbiologen de dagelijkse toer op de patiëntenafdelingen om de antibiotica aan te passen volgens de labo-resultaten. Ik wil maar zeggen dat de core business van deze artsen vooral in de laboratoria plaatsvindt met studies en testen meestal in het voorbereiden van papers of publicaties. Lees verder…

Tot zover de inleiding van deze brief, die via verschillende kanalen verspreid werd.

Zomaar… enkele minuutjes wegmijmeren

Louis Neefs - Tango Voor Eenzame Harten (Vinyl) | Discogs

Heeft iemand ooit dit lied gehoord?

Eind december 1963, maandagmiddag de 23e december om precies te zijn, werden er opnamen gemaakt met de zanger Louis Neefs, Addy Kleijngeld was de producer van het geheel. Ferry Wienneke stond voor het orkest, met dien verstande dat Addy Kleijngeld daarin ook de accordeonpartij voor zijn rekening nam .. De opnamen vonden plaats in het BAVO huis te Amsterdam, en de nummers die werden opgenomen waren : – Tango voor eenzame harten – Ik heb’ t geluk besteld … Tegelijkertijd werden ook de Duitstalige versies, van deze twee nummers, die dag opgenomen : – Tango für einsame Herzen – Ich hab’ das Glück bestellt fur heute Abend.

De afbeelding op de platenhoes zou nu niet meer aanvaard worden… de tabakstasi… Louis’ begincarrière had een behoorlijk smartlappengehalte. We vergeven het hem en houden voornamelijk zijn latere liedjes in herinnering: Mijn dorp in de Kempen, Annelies uit Sas van Gent, Martine, Ik kan nooit zonder jou, Margrietje, ‘t Winkeltje, Susa Nina…

Schulden-pandemie

B)EU | Golfbrekers

Niet alleen worden de “zuinige” EU-landen verplicht de schulden van de “losbollige” EU-lidstaten te betalen, de VN doen er nog een schep bovenop. Wij moeten met z’n allen een tijdelijk basisinkomen voor de meest behoeftigen van heel de wereld voorzien opdat ze “thuis kunnen blijven”. Zo zou dan de verspreiding van het virus kunnen ingedamd en levens gered worden, heet het in een persmededeling van de UNDP (VN-Ontwikkelingsprogramma). Het gaat om ca. 2.7 miljard mensen in 132 ontwikkelingslanden.

“Speciale tijden eisen speciale sociale en economische maatregelen”, verklaarde UNDP-baas Achim Steiner.

En wat betreft de financiering hoeven we ons geen zorgen te maken: gewoon minder schulden afbetalen en herplannen.

Voilà, wie denkt dat onze horeca, onze evenementen- en toeristische sector, kmo’s en bedrijven in de problemen zitten… vergeet het… je moet het groter zien. Heel de wereld moet gered worden. Eigenlijk maakt het niet uit. Uit de put waar we inzitten, geraken we toch niet meer uit. (…)

Wijze woorden…

… van iemand waarvoor wij het grootste respect hebben: Luc Vermeulen

Corona en de Beweging

Zoals iedereen hier in Vlaanderen en ver daarbuiten weet heeft de corronacrisis een stevige inpakt op tal van politieke, culturele en sportieve activiteiten. Niemand ontsnapt aan de opgelegde regels en ook in augustus zien verenigingen zich genoodzaakt om belangrijke activiteiten te annuleren. De inpakt op de werking van vele verenigingen is dus groot laten we die zelf niet groter maken.

We stellen vast dat door de hele maatschappij een breuklijn loopt. Een breuklijn tussen diegenen die strikt de navolging eisen van alles wat ons wordt opgelegd door de politici om de coronacrisis te bedwingen en zij die de hele coronatoestand een uitvinding vinden om het volk aan banden te leggen en onze vrijheid te beperken.

Wat we vaststellen, zeker op de sociale media, is dat de twee standpunten fanatiek verkondigd en verdedigd worden. Tot daar aan toe. Het recht van vrije meningsuiting is ons heilig ook in deze zaak. Maar het begint fout te lopen wanneer de ene groep de andere verwijten begint te maken. Diegenen die fanatiek de opgelegde maatregelen noodzakelijk vinden zijn van oordeel dat het de enige methode is om zo vlug mogelijk van de ellende af te geraken en om zo snel mogelijk naar het ‘normale’ leven terug te keren en mensenlevens te redden. De andere groep vind al die maatregelen totaal overbodig en is van mening dat men dadelijk moet terugkeren naar de toestand van voor de crisis.

Op zich allemaal niet zo erg zolang men mekaar respecteert en de discussie op peil houd en niet met modder gaat gooien naar hen die er een andere mening op na houden. We beseffen dat de twee standpunten met elkaar botsen. Maar het mag geen tweespalt worden binnen de Vlaamse Beweging. Men is niet een meer of mindere goede nationalist als men voor de ene of andere stelling kiest. En het is niet omdat men kiest voor de strikte navolging van de regels dat men niet ‘wakker’ is. En het is niet omdat men vindt dat al die regels enkel dienen om ons van onze vrijheid te beroven dat men een moordenaar is die met mensenlevens niets in zit. Dat iedereen die begaan is met deze ellende gerust zijn standpunt verdedigt maar dat doet op een niet kwetsende wijze voor diegenen die er met even grote en eerlijke overtuiging een andere mening op na houden.

Laten we ons toespitsen op de strijd tegen deze regering die niet de onze is. Deze politici samen met virologen als MVR hebben in de strijd tegen het coronvirus volledig gefaald. Samen vechten we voor de toekomst van ons volk!

U kan de reacties nalezen op facebook.