Quo vadis, Syria?

Wat heeft een 18-jarige jongen, een student, misdaan dat hij gebrandmerkt wordt? Hij neemt niet deel aan rellen, hij is geen drugsdealer, hij is geen inbreker, geen verkrachter en is zelfs geen lid van Reuzegom. De VSA plaatsten hem op hun zwarte lijst: ze vonden het nodig een jongen, wiens enig misdrijf eruit bestaat dat hij verwekt werd door een staatsleider die verondersteld werd tien jaar geleden naar de pijpen van een wereldmacht te dansen. Hij moet boeten voor de vermoedelijke “zonden der vaadren”. Het gaat om de oudste zoon van president Assad, die naar zijn grootvader Hafez genoemd werd. Er is een woord voor, nl. “repressie”, zoals talrijke Vlaamse nationalisten mochten ondervinden toen het land b “bevrijd” werd.

Pompeo zit helemaal op die lijn. Hij stelt dat de Kaïnstempel goed bedoeld is, het is immers een vervolg op de sanctiescampagne om president Assad en zijn “regime” te dwingen op te houden met hun “wrede” oorlog tegen het Syrische volk en zich helemaal over te geven aan de politieke oplossing “made in USA/Israël”. Het scheelt niet veel of hij wil Hafez Jr. beschermen tégen zijn vader… Hij voegde er ter verduidelijking aan toe dat “de druk van zijn land tot doel heeft de politieke oplossing, zoals bepaald in resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad toe te passen… het is immers het énige geloofwaardige pad naar de vrede, die het Syrische volk verdient.” Met uitzondering van Hafez Jr. (…) Die mag als het ware gegijzeld worden om de wil van een gefrustreerde wereldmacht door te drukken.

Dat er in Syrië parlementaire verkiezingen gehouden werden, zal u misschien niet vernomen hebben. Tenslotte vindt een zgn. denktank, Atlantic Council, dat deze compleet moeten genegeerd worden. Zolang de uitslag niet naar de zin van de VSA regering is, tellen de verkiezingen niet mee. Duidelijk? (…)

Er wordt een gezamenlijk initiatief gestart van de Damascus-stedelijke overheid en het Ministerie van Binnenlandse Handel om producten zo goedkoop mogelijk, zonder tussenpersonen, aan de man te brengen:

Misschien heeft u de beelden gezien van gekwetste passagiers in een Iraans burgervliegtuig dat van Teheran via het Syrische luchtruim op weg was naar Beiroet. Gekwetst, omdat de piloot heksentoeren moest uithalen om het vliegtuig niet te laten crashen. Het werd immers belaagd door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen boven het al-Tanf gebied dat de VSA als hun achtertuin beschouwen om terroristen onderdak te verlenen en op te leiden tot vredesapostelen (groen veld onderaan landkaart).

Als verklaring gaven de VSA mee dat ze “hun” strijdkrachten wilden beschermen in “hun” Al-Tanf regio, en ipso facto Israël. Ten eerste: het was een burgervliegtuig, iets wat ze perfect wisten bij het opstijgen, tijdens de vlucht, in de lucht en ten tweede: het toestel vloog over Syrisch grondgebied, niet over een VSA-grondgebied of -mandaatland, integendeel, de VSA bevinden zich daar tegen alle internationale wetten in, zonder enige legitimatie, zonder uitnodiging, zoals ze ook het gebied ten oosten van de Eufraat bezet houden “om de olie te beschermen”.

Military Situation In Syria On July 30, 2020 (Map Update)
  • De leider van de militaire veiligheidssectie binnen de SAA (Syrische leger) werd doodgeschoten in Sahm al-Golan
  • Terroristen beschoten SAA posities in zuid-Idlib
  • de SAA artillerie belaagde terroristische nesten in de dorpen Fatirah en Barah;
  • en in de Kabani regio;
  • het Turkse vreemdelingenlegioen viel het SDF (Koerden) aan in de buurt van Tal Tamar in het westen van de al-Hasakah provincie;
  • een zoveelste militair konvooi o.l.v. de VSA trok de stad Hasakah binnen;
  • de uitvoering van het Turks-Russische akkoord blijft een dode letter. HTS & collega-terroristen-met-verschillende-adreskaartjes blijven weigeren zich terug te trekken tot 6 km ten noorden van de M4 snelweg.
  • Ondanks het akkoord tussen het Syrische leger en de Koerden – nadat de Koerden de hulp van het Syrische leger inriepen toen ze door de Ottomanen uit hun huizen verdreven werden – dat het al-Malikiya district gemeenschappelijk zou gecontroleerd worden, hebben de VSA blokkades aangebracht opdat de Russische militaire politie geen patrouilles bij het drielanden-kruispunt (Syrië, Turkije, Irak) meer kan uitvoeren.(…)

Sinds jaren circuleren er geruchten over organensmokkel, al dan niet vrijwillig afgestaan. Eerst werden deze door ISIS “geoogst” – niet vrijwillig en zonder veel ruchtbaarheid vermits de donoren achteraf dood waren – later door hun opvolgers, die zich in Idlib neergelaten hebben en daar de bescherming van de Ottomanen en het Westen mogen genieten. Er werden in opslagplaatsen van het Turkse vreemdelingenlegioen weck- en Tupperwarepotten gevonden waarin harten, levers en hoofden in chloroform wachtten op een nieuwe eigenaar. Ze werden gevonden in een schuilplaats die tevens een ruimte voor “religieuze studies” herbergde. (On)voltooid leven in het kwadraat. Als het niet zo verschrikkelijk was, zouden we er nog kunnen mee lachen. Hier houden ze zich bezig met het “microscopisch opsporen” van corona-besmettingshaarden (… terwijl iedereen deze perfect zonder gps weet te signaleren), in het hoog-ontwikkelde Idlib houden ze zich bezig met wereldschokkende transplantatietechnieken.

De SAA slaagde erin een groot aantal wapens in beslag te nemen van een groep terroristen die deze naar Idlib wilden smokkelen. Ze werden betrapt in de provincie Hama, waar ze eerder verstopte wapenopslagplaatsen gingen leeghalen om hen in Idlib te gebruiken tegen het Syrische leger. Het ging om artilleriegranaten, munitie en andere nuttige militaire benodigdheden. Deze inbeslagname volgde na een vorige enkele dagen geleden in het NW van Syrië. (…)

Dat NGO’s een eigen agenda volgen bij hun zgn. humanitaire hulp mag blijken uit deze berichten. De hulp bij de ontsnapping van ISIS (en/of familieleden) uit het al-Hol gevangeniskamp:

Israël windt er geen doekjes om en blijft Syrië aanvallen, zgz. proactieve zelfbescherming:

En de Witte Helmen, de Hollywood-redders van de verdrukten, de PR-afdeling van de verzamelde terroristen, hebben het nu zelf toegegeven: eigenlijk, feitelijk, hebben ze een heel andere agenda. En die chemische aanvallen… ach, dat was maar show om wraakacties tégen de Syrische regering uit te lokken:

Tulsi Gabbard was één der weinige Amerikaanse volksvertegenwoordigers die heel de tijd de kat de bel aanbond, die zich niet liet beïnvloeden, niet liet chanteren, niet liet muilkorven en zij doet dan ook – opnieuw – deze oproep: stop die oorlog tegen Syrië, stop met het bewapenen van terroristen, stop met de steun aan Erdogan:

Er is nog veel werk aan de winkel. Aleppo had het zwaar te verduren. Overal worden er burgerwoningen gebouwd, gerestaureerd, hersteld voor zover mogelijk.

Ook dit is Syrië, kamperen en wandelen langs een riviertje in de Qardaha regio (waar Assad vandaan komt):

Syrian rebels strike Assad's stronghold - Turkey and World News

Corona in Syrië: officiële cijfers. De regering doet haar best om de besmettingen tot een minimum te beperken. Tijdens het Offerfeest (vandaag) wordt iedereen opgeroepen zoveel mogelijk thuis in familiekring te vieren. In en rond Damascus werden de gebeden in moskeeën opgeschort. (…)

De snoepfabrikanten draaiden op volle toeren (…):

In Homs werd de tabakoogst binnengehaald (…):

En in Maan (N-Hama) probeert men de vroegere overvloedige beplantingen van pistachenoten nieuw leven in te blazen. Er werd immers zoveel vernietigd. (…):

A pistachio farmer tends to a tree at a pistachio orchard in the village of Maan, north of Hama in west-central Syria on June 24, 2020. Pistachio farmers in central Syria are hoping that reduced violence will help revive cultivation of what was once one of the country's top exports. LOUAI BESHARA / AFP

Tot slot een positieve noot: vier Syrische tieners uit vier provincies, Latakia, Homs, Assuwayda en Damascus kwamen samen in het al-Qishlehpark in het oude Damascus om muziek te maken en te zingen. Hun droom: het leven is kort, maak er het beste van.

Wij willen erop wijzen dat het geenszins uitgesloten is dat ingesloten afbeeldingen plotseling de censuurmist ingaan. Het spijt ons, maar we kunnen dit niet vermijden of verhelpen. Een hogere macht beslist over wat u mag zien.