Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het is frustrerend vast te stellen dat de mensenmassa alles zo willoos ondergaat. Onze medeburgers zijn week en zwak geworden na jarenlange indoctrinatie”.  Zo schreef een goede vriend me deze week. Dit geldt helaas ook voor vele christenen. Iedere dag lezen ze een of meerdere dagbladen, een weekblad,  een maandblad en volgen trouw het TV nieuws. Ze hebben zich aangepast aan de geest van de wereld, de heersende cultuur, de tijdsgeest. Ze denken, spreken, voelen, oordelen helemaal zoals het maatschappelijk “correct” wordt voorgehouden. Ze zijn blij dat ze  “met de tijd mee zijn” en kijken soms meewarig neer op hen die de moderne stroming niet volgen. Ze leven niet alleen “in” de wereld maar zijn ook helemaal “van” de wereld. Ze zijn er zich niet eens van bewust dat ze ingeslapen zijn, geen eigen innerlijkheid meer hebben en geen geestelijke weerstand. Waar is de revolutionaire dynamiek van het Evangelie gebleven, de kracht en de vreugde van het Kruis van Christus, het “teken van tegenspraak”, het “zout der aarde”?

De uitgever van de snelst groeiende uitgeverij in het Nederlandse taalgebied “De Blauwe Tijger”, Tom Zwitser uit Groningen,  zegt het zo: “Het westen heeft nood aan een “reset” zoals Rusland onder Poetin beleefde…De hiërarchie heeft een “reset” nodig in de richting van het geloof en de traditie… Ik heb in onze streek enkele priesters fatsoenlijke traditiegetrouwe  priesters zien worden in twee jaar tijd. Hun opvatting veranderde,  hun preken volgden vlug en hun kerken trokken weer mensen aan die waarheid en verlossing zochten, jong en oud, gezinnen en afzonderlijke personen…” (…)

De huidige president van de VS laat geen gelegenheid voorbijgaan om zich als goede katholiek voor te doen, liefst met de paus. In werkelijkheid breekt hij het christelijk geloof af, op de meest schandelijke wijze, door promotie van abortus en ontwrichting van de menselijke seksualiteit en het huwelijk. Hierin wordt hij geprezen door progressieve of linkse christenen tot in het Vaticaan toe. Hij wordt uiteraard gesteund door de “democraten”, die  niet geïnteresseerd zijn in het overtuigen van mensen, maar alleen in het grijpen naar de macht, al is het op de meest criminele wijze. Deze morele ontsporingen van de huidige  president verdeelt de Amerikaanse Katholieke Kerk zoals nooit voorheen. De vorige president deed zich helemaal niet voor als het model van een christen, maar hij heeft wel de eerbied voor het menselijk leven op overtuigende wijze hersteld. De tegenstelling die we zien ontstaan, ook buiten de VS, is niet meer die van gelovigen tegen ongelovigen maar van twee vormen van het verstaan van het christelijk geloof, laten we zeggen, links en rechts of ‘progressief’ en ‘conservatief’. De zogenaamde progressieve, linkse christenen, die helaas steeds meer posten bezetten in de hoogste organen van de Katholieke Kerk, zijn een programma van een “universele broederschap” aan het uitvoeren, waarvan de vrijmetselaars dromen. Het is een “mondialistische broederschap” met alle kleuren van de regenboog, maar zonder Christus’ Kruis.

De vastentijd is een uitnodiging voor alle christenen om wakker te worden. Hierbij is er maar één Meester. We zijn allen leerlingen van Jezus Christus. De grote Britse bekeerling en schrijver G. K. Chesterton (+ 1936) heeft eens gezegd dat er tegen het christelijk geloof eigenlijk geen enkele negatieve opmerking kan gemaakt worden, tenzij… dat we het nog niet geprobeerd hebben! En er zijn maar twee mogelijkheden: mét Christus gelukkig worden of met de wereld zelf voor god spelen en uitzichtloos ongelukkig zijn.

Jezus, “gedreven door de Geest” vastte 40 dagen in de woestijn. Hij heeft de bekoring van Adam in het aards paradijs opnieuw doorleefd en overwonnen. Adam vertegenwoordigt de gehele mensheid, in opstand tegen God.  Alle vruchtbomen werden hem aangeboden maar hij wilde daar niet van eten, maar wel van de boom van kennis van goed en kwaad, die hem juist verboden was. In plaats van te genieten van de overvloed van het paradijs, in afhankelijkheid van God, wilde hij zelf god zijn. Door het lijden dat uit deze zonde voortkwam, strafte de mens zichzelf. En God laat dit toe, opdat we zouden terugkeren naar Hem.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Israël stuurde maandag opnieuw raketten naar Syrië. Onveranderd met het excuus “Iraanse en/of Iraans-gesteunde milities” te willen uitschakelen als deel van de Israëlische pro-actieve verdedigingsstrategie. Even onveranderd in strijd met internationale wetgeving en in aantasting van de Syrische soevereiniteit.
Israël mag dat. Israël gaat er zelfs prat op. De baas van de Israëlische militaire staf verklaarde trots dat zijn land meer dan 500 doelwitten geraakt had, alleen al in het jaar 2020. Wetende dat de Syrische luchtafweer ook raketten tegenhoudt vooraleer ze hun doel raken, mag het duidelijk wezen dat Israël in 2020 exponentieel meer aanvallen dan de genoemde 500 uitvoerde. En een quasi onschatbaar aantal keren meer in de vele jaren dat Israël bommen afschiet op Syrië.

De laatste aanval was het antwoord op een Iraanse regeringswoordvoerder die stelde dat de Iraanse militairen zich in Syrië bevinden na uitnodiging/verzoek van de Syrische regering om de terroristen te helpen bestrijden. Idem dito voor de andere Syrische bondgenoten. Dit in tegenstelling tot de VSA en de Turkse bezetters die zichzelf uitgenodigd hebben.

Bijzonder ironisch is het feit dat de Syrische overheid & bondgenoten wel degelijk terroristen bestrijden terwijl Israël én het Westen deze lange tijd gesteund hebben als zgz. “rebellen”… nochtans maken deze er geen geheim van dat ze of een filiaal van Al-Qaeda vertegenwoordigen, of erger: ISIS zelf, die de droom van een Kalifaat nog steeds koesteren.

Voor zover de raketten op Syrië, de slachtoffers en de materiële schade hier door de politiek-correcte nieuwsgoeroe’s in het journaal vermeld worden… ze worden zonder commentaar, zonder kritiek gewoon vermeld zoals een onverwachte sneeuwbui in de late lente. Iets dat we gewoon moeten accepteren zonder aantijgingen van inbreuken in de internationale wetgeving.

Ook in Syrië rapporteert SANA (het nationaal nieuwsagentschap) met een grote gelatenheid telkens weer – zoals de vorige jaren – over de Israëlische agressie en dat “het Syrische luchtafweersysteem de meeste raketten en/of drones kon onderscheppen”. Reuters neemt het bericht over, vindt het echter nodig “Israëlische agressie” in aanhalingstekens te plaatsen – alsof de raketten van de buren niet echt agressief zijn… Mogelijk worden ze binnenkort nog voor paaseieren aanzien… Reuters en soortgenoten “vergeten” te vermelden hoeveel aanvallen er op Syrië al plaats vonden, “vergeten” een journalist naar de getroffen bevolking te sturen om daar “schokkende beelden” te draaien van de slachtoffers, “vergeten” welke impact de nachtelijke explosies hebben…

Maar ze “vergeten” nooit te vermelden dat “Iraanse milities” Syrië aan het overnemen zijn en een direct gevaar voor Israël vormen zodat Israël quasi verplicht is zich te verdedigen… door pro-actief bommen op Syrisch grondgebied uit te strooien.

Indien westerse media eerlijk zouden verslag uitbrengen over de Israëlische bombardementen op Syrië, dan zouden ze daarin niet alleen moeten erkennen dat Syrische burgers, ja, ook kinderen, gedood werden door de bommen… en deze ook een menselijk gelaat geven. Bij andere gelegenheden, waarbij het Westen een beschuldigende vinger uitstak naar de Syrische regering, waren ze niet zo terughoudend… De fotogenieke Witte Helmen die konden voorwaar telkens weer hetzelfde bestofte en bebloede kind vanonder het puin halen… in een andere stad… een maand, een jaar later… Af en toe was het zelfs een Palestijns kind uit Gaza dat plotseling vanonder het puin van een Syrisch huis gehaald werd… Men mag ervan uitgaan dat het aantal burgerslachtoffers, gedood door Israëlische raketten, niet laag is. Wie maalt erom? Zelfs in traditioneel Syrië-vijandige media vindt men verwijzingen naar burgerslachtoffers. En bovendien, Israël zet zelf de pluimen op zijn hoed. Voor zover westerse media eens over berichten over burgerslachtoffers dan wordt dit steeds vergezeld van een uitleg, die moet duidelijk maken dat Israël zich bedreigd voelde…

Het persagentschap AP, met géén enkele journalist in Syrië, maar wel in Beiroet en in Gaza, citeerde gewoon het éénmansobservatorium voor terroristenrechten, (het door de Britse regering gesteunde PR-bureau der zgn. “rebellen” – volg bruggetje) gestationeerd in een villa in Londen, waarbij uit de doeken gedaan werd dat bij de rakettenaanval van 22 januari 2021 – waarbij het Libanese luchtruim geschonden werd – op Tartous, Hama en Homs er doden vielen te wijten aan… een Syrische luchtafweerraket. En de poco leugenpers liep onbekommerd in de pas (Deutsche Welle).

Hoewel de grote poco persagentschappen over ontelbare “anonieme bronnen”, “burgerjournalisten” en andere geloofwaardige bronnen beschikken om Russische of Syrische beestigheden aan te klagen, als het om Israël, de VSA en/of hun slippendragers gaat, dan is de telefoonlijn of de internetverbinding naar hun “bronnen” vreemd genoeg onderbroken en wordt er geen traan gelaten, geen empathie getoond voor de slachtoffers. Er wordt geen hulpfonds opgericht, geen collecte gehouden, geen tombolalootjes verkocht voor de slachtoffers. We horen immers niets over de persoonlijke tragedies…

Slechts enkele moedige journalisten, zoals bv. Duitse Karin Leukefeld, de Britse Vanessa Beeley en de Canadese Eva Kareen Bartlett, doen hun werk zoals het hoort. Zij gaan ter plaatse, informeren zich, praten met de bevolking en schrijven over hun bevindingen. Vanessa Beeley trok n.a.v. de 22 januari-bombardementen naar Kazu (Hama) en rapporteerde “een nauwe residentiële straat kreeg het volle pond met vier raketten”. Zij schreef over vijf gezinsleden van een gevlucht gezin uit Idlib die in hun slaap gedood werden (en nog een ander overleed aan de verwondingen later) en over vier andere familieleden die zwaar gewond werden. Dit zal je in de westerse poco media niet lezen: “Hossam was de eerste ter plaatse en zag de verscheurde lichamen, verpletterd onder het puin. Later vertelde hij me nog dat hij de gsm van de dochter gevonden had die op bezoek was vanuit Tartous. Haar man had over de aanval gehoord en probeerde haar te bellen – onwetende dat zijn vrouw én hun dochter gedood waren door de raket inslag. Hossam zag een slachtoffer wiens gezichtshuid door een bomscherf tot op het bot weggeslepen was…”

Stel u nu even voor dat Syrische raketten Israëlische burgers en kinderen zouden doden. De media zouden er non stop 24/24, 7/7 over tieren.

Sommige “lives matter”, maar de meeste niet, vooral niet als het verslaggeving over Syrië betreft. Voor de meesten is het een ver-van-mijn-bed-show. U ziet er niets over op tv, het wordt niet besproken in Terzake, er is niemand bij de Afspraak die zijn verontwaardiging uit. U herinnert zich hoe men daar op eieren moest lopen toen bleek dat de orthodoxe joden in Antwerpen vierkant hun voeten vaagden aan de coronaregels. Elke kritiek op het uitverkoren volk wordt onderdrukt, moet worden ingeslikt. Het spook van de holocaust werpt nog altijd een schaduw op elke objectieve berichtgeving.

De raketten op Syrië zijn routine geworden. Niets nieuws. En toch is het nieuws ook al gebeurt het steeds opnieuw. En dat zou internationale verontwaardiging moeten opwekken. Quod non. Doodgezwegen zoals de sancties die de Syrische bevolking wurgen. Mocht het een westers land – of een door het westen “geliefd” land – overkomen, je zou wat horen!

Het is pure hypocrisie gevechtsvliegtuigen “naar Syrië en Irak” te sturen om “terrorisme te bestrijden”, als we wegkijken bij het herhaaldelijk bombarderen van een soevereine staat. Waarom “matters” deze hypocrisie? Omdat telkens Israël raketten afvuurt op Syrië er burgers gedood worden, soldaten – jonge mannen – omkomen, waardoor moslimterroristen meer kansen krijgen om burgers te doden door te verhinderen dat militairen deze terroristen kunnen uitschakelen.

Want Syriërs zijn geen nummers, verborgen achter een titel over “Iraans-gesteunde” milities. Het zijn mensen die proberen recht te krabbelen na een jarenlange oorlog, die zonder de bemoeienissen van het Westen al lang zou opgehouden zijn. ()

https://www.hln.be/buitenland/israel-bewapent-minstens-zeven-syrische-rebellengroepen~ae04b250/

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds begin 2020 leeft Europa steeds meer onder dictaturen en zelfs onder een totalitaire wereldcontrole. Voor sommigen is deze situatie nauwkeurig door een kleine elite gepland.  Wat er ook van zij, niemand kan de werkelijkheid zelf ontkennen.  We leven op dit ogenblik in een verschrikkelijk systeem van totalitaire wereldcontrole. Dacht je dat 2021 alleen maar beter kon worden? Iedereen kan  zien wat er aan de hand is. Ziehier vier vaststellingen, duidelijk waarneembaar. De dwangmaatregelen die nu aan een gezonde bevolking worden opgelegd zijn vernietigend voor de hele samenleving op alle gebied: lockdown, avondklok, mondmaskers, afstand houden, geen gewone  liturgische  vieringen, beperkte “bubbels”, zelfs het aantal personen aan de gezinstafel wordt opgelegd en overal controles en testen, die voor minstens 80 % valse uitslagen geven.  Het is een fatale aanslag tegen de waardigheid van de mensen en tegen de meest fundamentele vrijheden: opvoedkundig, fysisch, psychisch, religieus en economisch. 

Wat is dat voor een “samenleving” waar mensen niet meer vrij kunnen gaan, staan of reizen, studeren en werken, samenkomen en feesten, ondernemen en initiatieven nemen, samen bidden en vieren?  In een democratie nemen mensen het initiatief om hun ondernemingen op te zetten en uit te bouwen en is het niet de staat die met digitale technologie alles lam legt. Vervolgens is er de onzinnige campagne voor massale vaccinatie, met valse belofte: vaccinatie maakt u vrij!  Deskundigen waarschuwen ons al maanden dat de meeste vaccins tegen covid 19 nu geen vaccins zijn maar genetische therapie met totaal onbekende gevolgen op korte en zeker op lange termijn.  Er komen berichten van mensen die na vaccinatie met bosjes sterven. Het Amerikaanse CDC (Centre of Disease Control) meldde eind vorige maand al 501 sterfgevallen! Of Luister eens naar de Britse dr. Vernon Coleman, die scherpe kritiek geeft op deze vaccins. Hij schreef een honderdtal boeken, die in meer dan 25 talen vertaald en met miljoenen exemplaren in meer dan 50 landen verkocht werden. Met Britse humor rekent hij radicaal af met deze vaccins die “veilig en efficiënt” zouden zijn. Op het einde van zijn video (Engels met Nederlandse ondertiteling) wordt hij zo emotioneel dat hij alleen maar kan wenen. Wie heeft de mensen zo gek gemaakt dat ze staan te trappelen om als proefdieren hiermee gevaccineerd te worden? Is het eigen immuunsysteem van gezonde mensen niet de eerste en belangrijkste zelfverdediging? Moet dit vertrouwen niet vóór alles aangemoedigd worden samen met de gewone versterkende en genezende middelen, in plaats van afgebroken? Moet alles wijken voor een verpletterende medische tirannie, die zelf slaaf geworden is van de Big Farma? En zo komen we bij onze media terecht. Hoe is het mogelijk dat maanden lang hetzelfde eenzijdige verhaal van politici en hof astrologen, waarvan de meerderheid  met de Bill Gates Foundation verbonden is, over ons gestort wordt, met halve waarheden en hele leugens, manipulatie en radicale censuur van ieder ander wetenschappelijk inzicht? Bernard Crutzen maakte een documentaire over de wijze waarop onze Waalse media de covid brengen, met prof.  Anne Morelli, dr. Pascal Sacré,  diaboliseren van “complottisten” die stilaan de enigen blijken te zijn  die de waarheid zoeken, de Vlaamse “expert” Mark Van Ranst, die deskundig als meester manipulator ontmaskerd wordt en straffe verhalen van een meisje van 3 jaar, waarvan alle media kopten dat het aan covid stierf, terwijl de vader het formeel ontkent. Het enige doel lijkt te zijn de angst op te voeren. Inderdaad, de dag en nacht opgevoerde propaganda rond corona heeft tenslotte een collectieve angstpsychose bewerkt onder de bevolking, die aanvaardt dat haar meest elementaire rechten en vrijheden samen met haar waardigheid, worden afgenomen om zich te laten manipuleren in de richting van een totalitaire wereldcontrole. De oudste Europese persoon en oudste religieuze ter wereld,  2e oudste persoon ter wereld, Zuster Anne van Toulon, van de congregatie van Zusters van Vincentius à Paulo bleek half januari besmet te zijn met covid. Gisteren vierde ze gezond en wel haar 117e verjaardag. Al is ze blind, ze  is nog heel goed. Vooral is ze vrij  van de twee grootste gevaren die de gezondheid van de mensen op dit ogenblik bedreigen. Zij heeft helemaal geen enkele schrik omdat zij al meer dan een halve eeuw tot “de grootste risicogroep” zou behoren. Ze heeft ook geen schrik om te sterven. Vervolgens is ze niet gevaccineerd.

Het wordt tijd dat we als christenen de “eschatologische” waarschuwingen van Jezus in de Evangelies ernstig nemen en in dit licht ook het laatste Bijbelboek lezen, de Apocalyps of Openbaring van de heilige Johannes. Het huidige totalitaire wereldsysteem ontketent een meedogenloze vervolging tegen allen die leven in waarheid en liefde voor God en de mensen. De draak samen met zijn beesten en valse profeten strijdt tegen de kinderen van God (Apocalyps 13). Jezus verzekert ons: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing is nabij” (Lucas 21, 28). Het goddeloze, almachtig lijkende wereldimperium van Satan zal vernietigd worden en die “in het boek des levens” staan ingeschreven zullen het bruiloftsfeest vieren van het Lam dat geslacht werd en leeft voor eeuwig (Apocalyps, hoofdstukken 16-19).

*******

Eerst komt een uitleg over de vasten: “Triode van de voor-vasten”. Vervolgens over de gewone media als grootste leveranciers van vals nieuws: “De openbare opinie en ‘fake news’”. Waarom wij de verjaardag van onze grondwet niet vieren: “De Belgische grondwet in stilte en intieme kring begraven”. Over de grootste gevaren voor onze gezondheid: “De echte “killers”: angst en coronavaccins”. Tenslotte: “De wijsheid uit de woestijn: over het geduld” (5). Onder “En dit nog” krijg je weer een overvloed aan treffende info over vaccins, corona, geopolitiek…

P. Daniel

“Triode” van de voor-vasten

In de byzantijnse liturgie zijn we vorige week al begonnen met de “triode” (liturgisch boek met meestal voor iedere dag drie “oden”) van de voor-vasten: de 10 weken die Pasen voorafgaan met respectievelijk “de zondag van de tollenaar en farizeeër”, “de zondag van de verloren zoon” en “de zondag van carnaval”, waarna de eigenlijke vasten begint (quadragesima of de 40e dag voor Pasen, waarvan “quarantaine” is afgeleid). Voor ons is dat dus nu maandag. De voorbereidende tijd komt overeen met wat in de Latijnse liturgie vroeger de drie zondagen waren van “septuagesima”, “sexagesima” en “quinquagesima”, waarop “Aswoensdag” volgde en daarmee begon  de veertigdagentijd van de vasten (de zondagen worden niet als vastendagen beschouwd).  Wij zitten nu in de week van de zogenaamde “tyrofagie”, waarin traditioneel melkproducten nog mochten genuttigd worden.

Lees verder

Stop terrorisme. Stop i…isme

Minister Van Quickenborne praat stoer tegen de radicale islam maar geeft subsidies aan islamisten. Het Franse ‘Collectif contre l’Islamisme en France’ (CCIF) wordt door president Macron verboden want islamistisch en een propagandakanaal voor de politieke islam en het soennitische Moslimbroederschap.

Het Belgische ‘Collectif contre l’Islamisme en Belgique’ (CCIB) krijgt dit jaar een zak subsidies van ECOLO-staatssecretaris Sarah Schlitz. Het in Frankrijk verboden islamistische CCIF richtte een CCIE op. Een ‘Collectif contre l’islamophobie en Europe’, hoofdzetel, Brussel.

En voor de Voorposters die een spandoek vasthielden met de tekst “Stop islamisering” eist de belgische onstaat 32.000 euro boete en 6 maanden effectieve celstraf. Men vergelijke met het tuig dat regelmatig auto’s, woningen, winkels in brand steekt, bushokjes vernietigt, wijken terroriseert enz… die mogen na een ritje naar het commissariaat beschikken “zonder gevolg”.

Volgens het b.g. CCIB kan de straf niet zwaar genoeg zijn: “https://ccib-ctib.be/index.php/2020/01/26/les-sanctions-actuelles-contre-les-discours-de-haine-sont-parmi-les-plus-faibles-deurope/

Quo vadis, Syria?

De “Koerdische strijd voor onafhankelijkheid in Syrië” is een propagandacampagne van de VSA, een etiket op de titelbladzijde van het dossier over de geplande Balkanisering van het land.

Hierbij een analyse:

Huidige toestand: De VSA zijn ‘s werelds grootste sponsor van de “Syrian Democratic Forces” (SDF). De Koerdische separatisten en andere “strijders” worden rijkelijk betaald voor hun diensten door de VSA: tien keer meer dan het maandloon van een Syrische militair. De noordoostelijke steden al-Hasakah en Qamishli – onder controle van de Syrische regering – worden door hen belegerd. Burgers protesteren quasi dagelijks tegen de SDF bezetting en belegering, die niet ‘vreedzaam’ beantwoord wordt door het SDF. Met als resultaat: doden en gewonden. Rusland was erin geslaagd – na onderhandelingen – een gedeeltelijke opheffing van de belegering van Qamishli te realiseren.

De bevolking in deze regio protesteert regelmatig tegen de aanwezigheid van VSA troepen en huurlingen daar deze hun hand niet omdraaien voor bepaalde “overtuigingstactieken”. Zoals: ontvoering van jonge mannen, verplichting voor hen te vechten of losgeld eisen, oogsten platbranden nadat de boeren weigeren die gratis of tegen een kleine vergoeding aan hen te verkopen, de oogsten gewoon inpikken en verkopen buiten Syrië, etnische of religieuze minderheden uit hun huizen drijven, d.w.z. omvolking om een Koerdische meerderheid te realiseren, samenwerking met ISIS milities i.p.v. hen te bestrijden.

De VSA hebben Syrië nooit verlaten, ook al had Trump dit aangekondigd. Zij verplaatsten zich en maakten in de noordelijke grensstreek plaats voor Erdogans troepen en huurlingen. De VSA-militairen bevinden zich in Syrië zonder enige oorlogsverklaring door het Congress of een VN-mandaat. Biden heeft zelfs al bijkomende troepen erheen gestuurd.

De Syrische regering heeft – net zoals de Iraakse – talrijke keren gevraagd hun land te verlaten. In plaats daarvan stelen ze de olie. De rijkste oliebronnen bevinden zich in het door de VSA bezet gebied. Dit gebied is tevens de graanschuur van Syrië. Bijgevolg lijdt het Syrische volk: voedsel- en brandstoftekorten, hoge prijzen en daar bovenop de wurgende sancties.

Leugens en propaganda:

  1. “Koerdische regio”: Het noordoostelijke derde van Syrië, illegaal bezet door de VSA, is niet “Koerdisch”. De Koerden vormen zelfs geen meerderheid van de bevolking in deze regio. Echter wel de Arabische stammen en bovendien wonen er honderdduizenden Assyrische christenen en een minderheid van Armeniërs. Er woonden slechts weinig Koerden tot een massale hervestiging in de laatste 100 jaar vanuit Turkije op gang kwam. B.v. in de hoofdstad van de al-Hasakah provincie, ook al-Hasakah genoemd, werden er bij een Franse volkstelling slechts 360 Koerden geteld, maar wel 7133 Arabieren, 5700 Assyriërs en 500 Armeniërs.(1) De meerderheid der Koerden zijn soennieten; sommigen horen tot een andere islamitische sekte. Volgens een uitgebreid onderzoek (2012) door het ‘National Association of Arab Youth‘ (Vert.: nationale vereniging der Arabische jeugd) in de dorpen van de al-Hasakah provincie, telde men 1161 Arabische dorpen, 453 Koerdische en 98 Assyrische.(2)

De Koerdische bevolking over heel het grondgebied van Syrië maakt slechts 5 à 10% van de bevolking uit. In Syrië, waarvan de wortels als geopolitieke entiteit teruggrijpen tot het begin van de beschaving, is een eeuw zoiets als gisteren.

2. “De Koerden” zijn geen verenigd collectief; er zijn talrijke groepen met verschillende allianties en doelstellingen. Een bont allegaartje van acroniemen. De groep die door de VSA gesteund wordt is het voormalige YPG (People’s Protection Units). In 2017 kregen ze te horen van de VSA generaal Raymond Thomas, aan het hoofd van het Special Operations Command, dat ze best hun “merk zouden veranderen” vooraleer de SDF (Syrian Democratic Forces), het door de VSA getrainde, bewapende en gefinancierde huurlingenleger, gecreëerd werd. Hij grijnsde toen hij de nieuwe merknaam aankondigde; hij vond het “een briljant idee om het woord ‘democratisch’ erin te stoppen. Het zou hen een vorm van geloofwaardigheid geven.” (3 & 4)

3. Toen de VSA pogingen om de Syrische regering te ondermijnen en af te zetten mislukte, kondigde de toenmalige buitenminister, John Kerry, “plan B” aan – de opdeling van Syrië – een “Balkanisering” van het land (te vergelijken met de Franse plannen tijdens de jaren van het Franse mandaat).

Dit plan zou het land verdelen volgens sektarische en etnische grenzen om kleinere, zwakkere staten op te richten. (5) Dit soort verdeling volgens de aloude strategie “verdeel en heers” zou blijken niet te werken in Syrië – tenzij het de bedoeling was een toenemend aantal conflicten te creëren.

De Syrische bevolking is in heel het land gemengd: in grote steden, kleinere stadjes en tienduizenden dorpen. Terwijl bepaalde districten, wijken of dorpen of zelfs regio’s één etniciteit of geloofsgemeenschap in de meerderheid hebben, is het begrip van autonomie van die groep niet in overeenstemming met de cultuur. De meer dan 20 verschillende volkeren en geloofsgemeenschappen vormen het Syrische volk, zijn met elkaar verweven en delen het land Syrië. Een treffend voorbeeld zijn de Armeniërs die zo’n honderd jaar geleden massaal naar Syrië kwamen om te ontsnappen aan de Armeense genocide door de Ottomaanse Turken…. dezelfde volkerenmoord waaraan talrijke Koerdische groepen deelnamen als gewillige helpers van de Turken. De Armeniërs integreerden volledig in de Syrische maatschappij… en toch behielden ze hun eigen tradities, taal en christelijk geloof.

Om het de Amerikanen verstaanbaar te maken, deze hypothese: stel nu dat Rusland of China militaire bases hadden opgericht in Orlando, er milities uit Florida (afkomstig van Cuba) zouden trainen en bewapenen… en vervolgens zouden eisen dat Florida een autonoom gebied “Cuba-stan” zou worden?

4. Israël heeft sinds jaar en dag de Koerden het hof gemaakt (6). De splitsing van Syrië is vooral om de Israëlische ambitie – de controle van Libanon – te kunnen doordrukken en daar bovenop heel Palestina en de diefstal van de Syrische Golanhoogte te legaliseren. Daarom wil Israël Hezbollah in Libanon uitwissen, daarom wil Israël de onafhankelijke noordelijke landen van het M.O. – Syrië, Irak en Iran – uit de weg ruimen. Zij willen zich nog niet buigen voor de Amerikaanse overheersers, die handelen als Israëls bodyguards en leger.

Het verzet van deze drie landen met sterke legers die als een alliantie optreden zou het grootste bolwerk tegen Israëls expansiedrang zijn. Men moet begrijpen dat Israël niet “zichzelf verdedigt”… het wil slechts dat er geen enkel buurland in staat is zichzelf te verdedigen tegen mogelijke Israëlische agressie (… pro-actieve verdediging genoemd…!!)

Bidens buitenpolitiek verschilt voorlopig niet veel van Trumps. Naar verluidt màg Israël de Syrische Golanhoogte houden…

Conclusie:

De VSA/westerse propaganda om de Koerdische separatisten te steunen is totaal misleidend – zoals trouwens het geval is bij heel het Syrische conflict gedurende 10 jaar. Terwijl talrijke Koerden dapper vochten tegen ISIS en al-Qaeda in noord en noordoostelijk Syrië, kan men hun veldslagen niet vergelijken met de voortdurende strijd die geleverd wordt door het SAA (Syrian Arab Army-, het Syrische leger & bondgenoten tegen honderdduizenden terroristen en extremistische huurlingen (waarvan de meesten van buiten Syrië) die het land sinds 2011 teisteren.

De VSA trekken de Koerdische kaart als een façade – een titelblad – voor een huurlingenleger met het doel Syrië te balkaniseren, uiteen te drijven. Syrië heeft nooit enige agressiviteit getoond tegen de VSA of een bedreiging gevormd. Zonder de illegale VSA bezetting zouden de Koerden en andere SDF-strijders re-integreren in Syrië en de strijd tegen ISIS, al Qaeda, het Turkse huurlingenleger en andere door het buitenland betaalde milities voortzetten – zij aan zij met het SAA & hun bondgenoten – zoals het hoort.

Bewerking en uitbreiding van Russia Calls for International Conference to End Biden’s Renewed War on Syria in Veterans Today.


Bronnen:
(1) Utrecht University Repository, p 11, Sectarianism in the Syrian Jazira: community, land and violence in the memories of World War I and the French mandate (1915- 1939). https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/205821
(2) National Association of Arab Youth, Study of the population distribution in the Syrian province of Hasakah, August 22, 2013. http://www.asharqalarabi.org.uk/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3…
(3) Reuters, U.S. general told Syria’s YPG: ‘You have got to change your brand’, July 21, 2017. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-ypg-idUSKBN1A62SS
(4) Anadolu Agency, Senior US general explains rebranding YPG away from terror group PKK,
(5) The Guardian, John Kerry says partition of Syria could be part of ‘plan B’ if peace talks fail, February 23, 2016. https://www.theguardian.com/…/john-kerry-partition…
(6) Haaretz, Inside the Unlikely, Unofficial Ties Between Israel and the Kurds, October 12, 2019. https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/.premium.MAGAZINE-israel-and-the-kurds-an-unlikely-and-unofficial-relationship-1.8234659

Herhaal met ons…

Er is geen verband tussen de islam en terrorisme… Er is geen verband tussen de islam en terrorisme… Er is geen verband….

Elke tweede moslimdader in Merkelland is als vluchteling het land binnen gekomen. Bij 13 aanslagen door 14 terroristen waren 7 van hen asielzoekers (Welt am Sonntag: statistiek van de Britse terreuranalist Sam Mullins)

Daarbij telt hij o.a. de aanslagen op de ICE-treinen in Beieren en Berlijn in het jaar 2018 door een Irakese “beschermingszoekende” vluchteling. Maar ook de aanval in een trein nabij Würzburg en de aanslag op de Kerstmarkt in Berlijn, beide in het jaar 2016, werden vluchtelingen uitgevoerd.

Mullins gaf bij zijn conclusie nog de zalvende woorden mee: „Het verband tussen illegale migratie en terrorisme moet noch uitvergroot noch bestreden worden. Zelfs geen promille der asielzoekers begaat een aanslag, maar ze zijn bij de islamitische terreuraanslagen in de EU over-aanwezig.“

In heel de EU noteerde Mullins van 2012 tot einde 2020 in totaal 91 islamitische aanslagen, goed voor 132 daders, van dewelke 25 asielzoekers waren.

De toenmalige justitieminister Heiko Maas (SPD) had in november 2015 de asielzoekers nog in bescherming genomen: Er is geen verband, geen enkel bewezen verband tussen de terrorisme en vluchtelingen.” zegde een aangeslagen Maas na de terreuraanslagen in Parijs. Islamisten doden toen binnen enkele uren 137 mensen in de Franse hoofdstad. De uit Arabische Prachtlanden afkomstige daders waren ter voorbereiding naar Syrië gereisd en – vermomd als vluchtelingen – naar Frankrijk teruggekeerd. (…)

https://www.deutschlandfunk.de/terrorforscher-sam-mullins-19-prozent-der-dschihadistischen.2850.de.html?drn:news_id=1224986

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De meerderheid van de bevolking schijnt het corona beleid (voorlopig nog) te aanvaarden en te willen volgen. Als er een crisis is, moet iedereen eensgezind de maatregelen volgen, die door de regering, gesteund door experten, worden voorgeschreven.  Daarover is iedereen het eens.

Er groeit echter steeds meer onenigheid over de beoordeling van deze crisis en over de geschiktheid van de opgelegde maatregelen. De covid 19 wordt door vele wetenschappers als een soort seizoengriep beoordeeld, die door valse cijfers werd opgeklopt. En een lockdown is duidelijk een zware blunder op opvoedkundig, medisch, psychologisch, sociaal en economisch gebied. Zo wordt veel meer ellende, ziektes, wanhoop, zelfdodingen en sterfte veroorzaakt dan deze virus kan doen. Over de mondmaskers en het afstand houden zijn inmiddels ook al voldoende studies van onafhankelijke wetenschappers, die de noodzaak daarvan sterk betwisten.

Verder kan de belangenvermenging van regeringsleden en experten niet meer ontkend worden wanneer onze Belgische eerste minister en minstens vijf van zijn excellenties samen met de vier altijd opnieuw opgevoerde experten (die we hof-astrologen noemen)  allen  verbonden zijn met één en dezelfde organisatie: Bill & Melinda Gates Foundation, waarvan het hoofd overigens geen enkele medische bevoegdheid heeft, terwijl hij het hele gezondheidsbeleid bepaalt. (Zie: nieuwsbrief Tegenstroom: Wiens brood men eet) . En hierdoor wordt het oordeel van onafhankelijke wetenschappers uitgesloten en de wetenschappers zelf niet zelden onrechtvaardig gestraft.

De kloof tussen het door onze politici en media voorgehouden verhaal en de onafhankelijke wetenschap is nog groter wanneer het gaat over massale vaccinatie. De algemene opinie is zo vertroebeld dat noch in de politieke arena, noch in de media de belangrijkste vraag niet kan gesteld worden: zijn deze vaccins veilig, efficiënt en moreel verantwoord? In een opgeklopte propaganda gaat het enkel over wie eerst hiervan mag “genieten”!

Vooreerst toont de wetenschap aan dat het niet eens over een vaccin gaat, maar eigenlijk over een nieuwe, genetische therapie, een medisch experiment met ongekende gevolgen op korte en vooral op lange termijn. Het Noors Agentschap voor medicamenten heeft wel degelijk gesteld dat de 29 (ouderen) doden (op 15 januari) verband houden met het vaccin. En omdat de gevolgen onbekend zijn hebben de farmaceutische bedrijven vooraf al vrijstelling van iedere aansprakelijkheid gevraagd én gekregen! De beste specialisten wereldwijd waarschuwen eensgezind dat massale vaccinatie hiermee totaal onverantwoord en roekeloos is. Belgische artsen hebben hun collega’s er aan herinnerd dat dit medisch experiment van vaccinatie valt onder de Code van Neurenberg (1947), die eist dat mensen vooraf goed geïnformeerd zijn en vrij hun toestemming moeten geven en dat een arts, op grond van de eed van Hippocrates, in geen enkel geval kan gedwongen worden hieraan mee te werken (www.docs4opendebate.be).

Tenslotte is er nog het morele aspect van deze vaccins, waarin cellijnen van geaborteerde baby’s verwerkt  zijn. Al wordt dit door de media weggewuifd, een expert, Pamela Acker, onthult de gruwelijke wijze waarop dit gebeurt (a-hill-worth-dying-on-expert-explains-how-aborted-baby-cells-taint-covid-vaccines).

En een vrouw die zelf een abortus overleefde, schrijft nu hierover een bewogen brief. De band tussen een vaccin en abortus is voor haar ondraaglijk. Door dergelijke vaccins te aanvaarden werkt men, hoe dan ook, mee aan de verschrikkelijkste van alle misdaden. Terwijl er in 2020 ongeveer 1,8 miljoen mensen stierven aan covid 19, werden in dat jaar 42,6 miljoen kinderen in de moederschoot gedood. Deze gruwel overtreft de massamoorden van de twee wereldoorlogen uit de 20e eeuw, niet alleen in aantal maar ook in barbaarsheid. De ledematen van het kindje worden uitgerukt, het hoofdje wordt verpletterd, ofwel wordt het kind verbrand of vergiftigd of het komt levend ter wereld en men laat het sterven als een dier. En hierbij komt dan nog de afschuwelijke orgaanhandel. Kinderen in de moederschoot, al zijn ze vlak voor hun geboorte, worden niet als menselijke wezens beschouwd maar hun organen, die levend en zonder verdoving worden weggenomen, zijn in de winstgevende orgaanhandel  wel “menselijke” organen. Het is niets minder dan de voortzetting van de weerzinwekkende kinderoffers die aan Moloch gebracht werden in de vallei van Gehenna, ten Zuiden van Jeruzalem en waarvoor Leviticus 20, 1-5 de strengste straffen oplegt als rechtstreekse aanslag op de heiligheid van God zelf, prachtig uitgedrukt in psalm 139, 13-14: “Want wat er in mij is hebt Gij geschapen, Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank U voor het wonder van mijn  leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” (Jeanne Smits: Les enfants à naître ne sont pas considérés comme humains pour avoir le droit à la vie, mais ils sont traités comme humains pour leurs organes…)

Foster: bible pictures 1897: offerande aan Moloch

Corona, lockdown, massale vaccinatie… het lijken steeds meer slechts onderdelen van één grote strijd van de oude Baälcultus met de mensenoffers voor Moloch, de strijd van satan die de waarheid, de waardigheid en het geluk van de mensen wil vernietigen, een strijd tegen het Rijk Gods in Christus en Maria, dat als enige ons verlost van alle kwaad en het ware geluk geeft. Is het uiteindelijk de “maffia van Khazar”, toegewijd aan deze cultus van Baäl die de hele wereld tracht te regeren?

*******

We vertellen iets over het liturgisch feest van “de ontmoeting”. We geven een tweede deel over het uitzonderlijke levensgetuigenis van Jérôme Lejeune: “Een stem voor de stemlozen” (II). We vervolgen met:wijsheid uit de woestijn: de naastenliefde” (4) van de heilige Dorotheus van Gaza en in En dit nog krijg je o.m. een massa wetenschappelijke en kritische info over vaccins en vaccinatie (die helaas in de media totaal ontbreekt) en over andere belangrijke onderwerpen.

P. Daniel

De “ontmoeting

Op dinsdag 2 februari vierden we het feest van “O.L. Vrouw Lichtmis”* of de “Opdracht van de Heer” in de tempel, dat de kerstkring definitief afsluit. Het is oorspronkelijk “de zuivering” van Maria, die haar Eerstgeborene ter wereld bracht (volgens Exodus 13, 2 en Leviticus 12, 6). Hoewel noch Maria noch Jezus deze zuivering 40 dagen na de geboorte, nodig hebben, willen zij onder de Wet staan om deze tot vervulling te brengen.  Dit feest wordt hier “hypapante” of “ontmoeting” genoemd. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, de ontmoeting van het N.T. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de grote rol die Maria door haar lijden zal innemen in het verlossingswerk. Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”. En eigenlijk is de ontmoeting tevens de grondgedachte van het feest in de Latijnse Kerk, wat duidelijk tot uiting komt in de processie na de zegening van de kaarsen, in de gebeden en de prefatie.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Onze redactie ondervindt behoorlijk veel problemen bij de nieuwsvergaring over de toestand in Syrië. De toegankelijkheid, de snelheid, de censuur van nieuwsagenturen en -fora worden van dag tot dag moeilijker. Zodra dit zich herstelt krijgt u van ons meer te lezen en zien – in elk geval hebben we ons best gedaan. Hieronder vindt u de oogst van vijf uur zoeken (… via omwegen), vertalen, laden en schrijven.

—-

Israël voert dag na dag steeds agressievere luchtaanvallen op Syrisch grondgebied. En dat mag. Niemand durft, resp. wil hen met de vinger te wijzen. Israël is immers het kneusje, het geplaagde slachtoffer van de Iraanse wereldbeheersingsdrang. Er gaat geen week voorbij of we melden hier op Golfbrekers – de poco media geven niet thuis – dat er opnieuw slachtoffers gevallen zijn in Syrië, slachtoffers van Israëlische raketten. Op 3 februari was Zuid-Syrië – Daraa en al-Quneitra – en de Damascus luchthaven aan de beurt. Sommige raketten werden onderschept. In tegenstelling tot vorige aanvallen gebeurde dit nu vanuit Israëlisch grondgebied.

Voor de xxxx maal kaartte de Syrische vertegenwoordiger in de VN Veiligheidsraad de aanvallen van Israël op Syrische grondgebied aan. (…)

Dat Israël sinds het aantreden van Biden op de gaspedaal trapt is geen verrassing. Het land is een felle tegenstander van de hernieuwing van het nucleaire akkoord met Iran. De toenemende Israëlische “activiteit” – zowel qua frequentie als de schaal – is een gouden kans voor de resterende ISIS-cellen in Syrië, vooral in de prov. Homs en Deir Ezzor. In de vroege uurtjes van 3 februari werden minstens 12 regeringssteunende militieleden het slachtoffer van een verrassingsaanval door een ISIS-cel. Gedurende de laatste weken was er een toenemende intensiteit van ISIS-aanvallen op stellingen van het Syrische leger en op burgerdoelwitten.

Woensdag, 3 februari, werden er in het oosten van de prov. Hama zware gevechten geleverd tussen het Syrische leger en ISIS-cellen, m.n. rond de as van al-Fasida ten oosten van de archeologische sites in het oosten van Hama (Palmyra). Talrijke slachtoffers aan beide kanten. Deze leidden tot een tussenkomst van de Syrische (helikopters) en Russische luchtmacht (bommenwerpers) in Hama, Homs en de al-Raqqa provincies. (…)

Een regio die minder aandacht kreeg gedurende de laatste weken is Idlib. De Russische luchtmacht blijft inbeuken op het HTS-amalgaam van al-Qaeda-signatuur, dat zich niet aan het staakt-het-vuren houdt in de gedemilitariseerde zone. U hoort er hier amper of nooit iets over. Behalve om al-Qaeda erfgenamen – herdoopt in HTS – wit te wassen als “vrijheidsstrijders”. Journalist Martin Smith van Frontline ging ongegeneerd met top-terrorist al-Jolani op de foto. Dezelfde al-Jolani, op wiens hoofd jarenlang $ 10 miljoen stond, wordt nu voorgesteld als een held die strijdt tegen onderdrukking. (zie ons vorig artikel gewijd aan de vervelling van al-Qaeda, via al-Nusra naar HTS – de video’s werden door een hogere macht intussen gecensureerd) Hieronder vindt u een c.v. van de driekoppige draak:


Naar verluidt arresteerde het Libanese leger 18 ISIS-terroristen (Libanezen en Syriërs) in Arsal, 124 km NO van Damascus, op de grens met Syrië. Hun wapens werden in beslag genomen.

In Afrin blijft de bevolking zich verzetten tegen de Turkse bezetting. Hun woningen worden in beslag genomen en vervolgens verkocht aan degenen die de Turkse bezetters genegen zijn, zoals de Oeigoeren.

Het blijft maar duren. Met Biden geen kans op vrede:

Military Situation In Syria On February 4, 2021 (Map Update)

In Hasakah blijft de bevolking zich verzetten tegen de blokkade door het SDF (Koerden), van de regio onder het bestuur van de Syrische regering. De Russische militaire politie zag zich genoodzaakt het Syrische leger te hulp te schieten tegen pro-VSA troepen (Koerden): (…)

Voorafgaand werden een Syrische burger en vier andere zondag gewond bij een pro-Syrische regeringbetoging in al-Hasaka-stad. Zij protesteerden tegen de belegering van hun stadsdistrict.

In Genève maken de onderhandelingen over een nieuwe Syrische grondwet geen vooruitgang. VN afgevaardigde Pedersen verliest er de moed bij.

Corona: een beperkt vaccinatieprogramma zou vermoedelijk uitgerold worden.

Afsluitend deze recente beelden uit Aleppo.

“Strategische bagage”

Protect Civilians • SyriaUK auf Twitter: "Misery in Rukban Camp  @hwaida_saad @meganspecia Assad regime gave permit for UN convoy from  Damascus to Rukban. But no long-term plan for relief. UK military defends

Af en toe duikt er een mening van een Amerikaans officier op, die het niet (helemaal) eens is met de huidige strategie in Syrië. De auteur, luitenant-kolonel bij de Amerikaanse luchtmacht, Daniel Magruder, vindt dat de Amerikaanse aanwezigheid in Al Tanf de houdbaarheidsdatum overschreden heeft. De bezetting over de Eufraat, waar de “oliebronnen beschermd” worden vindt hij daarentegen wel nuttig, maar in Al Tanf is er slechts woestijn en een vluchtelingenkamp. Hij vindt dat de baten niet opwegen tegenover de lasten.

Intussen blijven de VSA daar wel zitten. Officieel om sluimerende ISIS-cellen onschadelijk te maken. In werkelijkheid om “rebellen” op te leiden, te voorzien van wapens, de Syrische economie te benadelen, de Iraanse aanwezigheid aan banden te leggen en – niet onbelangrijk – als politieke pasmunt bij mogelijke toekomstige onderhandelingen. ISIS-terroristen zitten samen met tienduizenden Syriërs en vluchtelingen in deze zone.

Een samenvatting:

“De aanwezigheid van de VSA in het M.O. heeft een kostenplaatje, onvoorspelbare risico’s en nominale voordelen door het in stand houden van de status quo.
Een voorbeeld van strategische bagage is de aanwezigheid in Syrië.
“Strategische bagage” gaat over een militaire inzet waarvan de vervaldatum verstreken is, waarvan de kosten te hoog, de voordelen te gering en de risico’s te groot zijn.

“Generaal Kenneth McKenzie van het Central Command meent: “Er is geen rendabele militaire oplossing in Syrië. Zonder duidelijke politieke lijn betr. de VSA belangen – en een realistische weg vooruit, zitten we daar een militaire inzet zonder einde. Bijgevolg doen we niets anders dan de status quo in stand houden. Een voorbeeld is het Al Tanf garnizoen in Syrië. Het is bagage omdat het geen of amper regionale voordelen biedt en een impact heeft op militaire beschikbaarheid voor andere missies.”

Het transittransport over de Bagdad-Damascus route wordt erdoor verstoord en zet economische druk op de Syrische regering; de Iran-Mid. Zee route over land wordt onderbroken. Ook al wordt Israël wel degelijk door de VSA aanwezigheid geholpen, is deze voor Israël niet echt noodzakelijk. Indien de VSA aanwezigheid een belangrijker impact zou hebben dan zou Israël minder nood hebben aan de “bijna dagelijkse aanvallen” op Syrische grondgebied: 2000 bommen in het jaar 2018!!

Het grootste voordeel van de VSA aanwezigheid is dat Al Tanf kan gebruikt worden als onderhandelingsmunt. Het behoud van de regio maakt het voor de Syrische regering en voor bondgenoten Rusland/Iran niet gemakkelijker. Ervan uitgaande dat de kosten en risico’s verbonden aan het verblijf in Al Tanf eerder laag en de politieke voordelen eerder groot zijn, mag men niet uit het oog verliezen dat de rechtvaardiging stilaan afneemt.

Er zijn concrete en onrechtstreekse kosten aan de VSA aanwezigheid in Al Tanf. Op de begroting van dit jaar wordt $ 200 miljoen gecalculeerd voor de “Counter-ISIS Train and Equip Force”. Slechts een klein gedeelte van dit bedrag is nodig voor het garnizoen in Al Tanf. Ook al lijkt dit weinig, de ware kosten zijn enigszins complexer.

De veiligheid van Al Tanf vereist meer dan slechts enkele militairen. Ten eerste moeten de militairen zichzelf kunnen verdedigen met een snelle eenheid, artilleriesteun, medische zorg en een robuuste veiligheidsdienst die mogelijke bedreigingen kan opsporen. Ten tweede moeten ze quasi onmiddellijk een aanval kunnen beantwoorden. Ook vanuit de lucht. Daarvoor moet de luchtmacht non stop 24/24 klaar staan. En ten derde: de meest onderschatte militaire kost is hoe de strijdkrachten geleid worden, m.a.w. met een veeltal van rangen die de nodige staf leiden en begeleiden in een gevoelige internationale omgeving.
Logistiek: er zijn geen verharde wegen naar Al Tanf, of vliegvelden. Bijgevolg wordt de bevoorrading met konvooien door de woestijn aangevoerd.

Ten vierde: er worden “thuis”, in de VSA, ten allen tijde drie of vier eenheden in verschillende fases van bereidheid gehouden om de militairen te vervangen/aan te vullen. Bijgevolg moet men de voetafdruk van elke Amerikaanse soldaat in Al Tanf met drie of vier vermenigvuldigen om de totale kostprijs van de blijvende aanwezigheid der VSA in Al Tanf te berekenen. De zgn. “boots on the ground” zijn slechts de top van de ijsberg.

Er is bovendien een niet tastbare kostprijs die samengaat met de Amerikaanse aanwezigheid in Al Tanf. Ten eerste is er het Al Rukban vluchtelingenkamp op de Jordaans-Syrische grens, op ca. 45 km van het garnizoen, met tienduizenden mensen. Enkele jaren geleden waren er nog meer dan 60.000 vluchtelingen. Daar de VSA de regio in en rond Al Tanf (en het Al Rukbankamp) onder hun controle hebben, gaat de internationale gemeenschap ervan uit dat de VSA verantwoordelijk zijn voor hun welbevinden. Hulp wordt met mondjesmaat toegelaten: er is de geopolitieke concurrentie, veiligheidsproblemen en nu de pandemie.
Ten tweede worden de VSA onder een nationale en internationale wetgevingsloep bekeken. Sommige wakkere Amerikanen vinden het nogal ironisch dat de VSA respect voor soevereiniteit toeteren maar gedeeltes van Syrië bezetten tegen de wil van de regering en zonder internationaal mandaat. Het geeft Rusland meer dan voer voor kritische gesprekpunten. Bovendien is er het opduikend debat of de blijvende aanwezigheid wel wettelijk verdedigbaar is en of deze praktijken zouden kunnen omgezet worden in toekomstige internationale wetgeving waardoor de Amerikaanse belangen op lange termijn niet gediend zijn.

Bovendien is er het escalatierisico. Heel het gebied rond de 55 km zone werd compleet leeg gemaakt door de Syrische regering en bondgenoten. Het Amerikaanse garnizoen zit er compleet afgezonderd. (…)

Onderstaande beelden tonen het desolate landschap. Twee jaar geleden werden er twee humanitaire corridors geopend om de vluchtelingen in het Al Rukbankamp de kans te geven naar huis te keren. Zoals wij toen al schreven, konden slechts de gelukkigen met nog wat geld hiervan gebruik maken. De terroristen in het kamp eisten immers geld om uit het kamp te “mogen” vertrekken:

Quo vadis, Syria?

Terwijl de nieuwe Amerikaanse president in eigen land meer dan genoeg problemen heeft om zijn dagen niet in ijdelheid door te brengen, wordt er druk gespeculeerd over de buitenlandse koers die de VSA zullen varen.

Bv. Syrië. Wat met de Amerikaanse troepen in Syrië en, in het verlengde, in Irak? In beide landen beschikken ze niet over een ‘verblijfsvergunning’ van de resp. regeringen. Integendeel. Recent nog voelde senator Rand Paul de nieuwe buitenminister Anthony Blinken aan de tand. Senator Paul herinnerde Blinken aan diens rol bij de Amerikaanse “regime change” plannen in het M.O. en Noord-Afrika, m.n. Blinkens rol bij de NAVO tussenkomst in Libië in het jaar 2001 en diens steun aan de militaire invasie van Irak in 2003.

Senator Paul deed nog eens fijntjes uit de doeken dat de voormalige president Obama 250 miljoen dollar besteedde aan de training van … 60 “rebellen” – m.a.w. weggegooid geld. En hij vroeg zich of waarom Blinken de Syrische “rebellen” zou steunen wetende dat deze jihadisten zijn zoals al-Nusra (al-Qaeda).

“Regime change??? U weet tot wat dit geleid heeft in Libië, in Irak…!!! Iedereen heeft het nu hier over Iran, Iran, Iran… Wie is hun beste vriendje momenteel? … Irak!!! “

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Anthony Blinken vertegenwoordigt het Amerikaanse politieke en ideologische standpunt dat zij de wereld moeten en zullen leiden. Is het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.

Het lijkt wel een Strategobord waarbij echter échte mensen gedood worden.

Military Situation In Syria On January 21, 2021 (Map Update)

Ziet het ernaar uit dat de VSA Syrië binnenkort zullen verlaten? Een groot Amerikaans militair konvooi met wapens en logistieke bevoorrading, begeleid door helikopters in de lucht, kwam donderdag via de door de SDF (Koerden) bewaakte grensovergang met Irak Syrië binnen. Duidelijk antwoord op de brief van de Syrische regering aan de Veiligheidsraad van de VN waarbij de onmiddellijk terugtrekking van Amerikaanse troepen geëist werd.

Lees verder