Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Terwijl de sociale en economische crisis, vooral in het westen, spectaculair toeneemt met als gevolg een dramatische toename van armoede en ziekte, zoals nooit voorheen, is er tevens een groeiend volksprotest tegen de dictatoriale maatregelen. Ontelbare geneesheren, onderzoekers, wetenschappers,  advocaten uit alle landen zijn  het er over eens dat de gedwongen afzondering, afstand houden, verplichte mondmaskers voor iedereen en overal, wetenschappelijk onverantwoord zijn, buiten alle verhoudingen, onwettig, een flagrante inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers en immens meer schade toebrengen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensen dan het coronavirus.

Van al deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten komt er geen woord in onze media, die dag na dag de valse resultaten van de PCR test blijven opdrijven en een vaccin als het reddingsmiddel blijven promoten. Er zijn massa’s “gevallen”, geregistreerde “besmettingen” en “positieve tests” waarvoor draconische maatregelen gelden van quarantaine en behandelingen, maar er schijnt nauwelijks een zieke gevonden te worden. En de schrijnende toestanden in sommige ziekenhuizen hebben blijkbaar niets te maken met het coronavirus maar met wanbeleid. Gedurende jaren werden bedden afgeschaft, het personeel beperkt en onderbetaald terwijl er duizelingwekkende  bedragen gingen naar de nieuwste en duurste apparaten zodat niet de goede zorg voor de zieken centraal stond maar de Big Tech. Ondertussen worden wetenschappers die opkomen voor de waarheid ontslagen of de mond gesnoerd. Vele mensen zijn zo ver misleid dat ze angstig de onverantwoorde maatregelen ook strikt willen naleven en naar een vaccin verlangen.  In Frankrijk weerklinkt inmiddels een oproep tot staatsgreep, vredevol en wettelijk. Het is een oproep om samen de opgelegde dictatuur af te schudden, het land terug in handen te nemen en de onvervreemdbare waarden van de samenleving te herstellen (Rémy Daillet-Wiedemann, 1e oproep:

2e oproep:

Nu verschijnt een “open brief” vanwege een coalitie van Belgische dokters en experten, waarin  het onmiddellijk beëindigen gevraagd wordt van deze politiek van noodtoestand en bovendien een grondig onderzoek naar de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) die deze “pandemie” heeft uitgevonden en die nauw betrokken is bij de vaccinindustrie. Zij stellen dat er geen enkele “medische verantwoording” is voor een lockdown en het dragen van maskers, het verplicht geïsoleerd leven en het verbod op reizen. Deze zijn nefast.  Zij waarschuwen ook voor een vaccin “waartegen we ons niet kunnen beschermen”. Overigens heeft de WGO in 1948 zelf bepaald: “Gezondheid is een toestand van alomvattend welzijn op fysisch, mentaal en sociaal gebied…”.  De corona, zo stellen de schrijvers van de open brief is in feite een gewone griep: “De evolutie van covid 19 verloopt zoals een normale infectie en een seizoengriep”. De maatregelen die dwingend worden opgelegd zijn vele malen erger dan het corona virus (Ethan A. Huff, 14 november 2020: des-experts-belges-de-la-sante-demandent-une-enquete-approfondie-sur-loms-pour-avoir-fabrique-la-pandemie-de-la-covid-19). Is het verwonderlijk dat er noch in onze media noch in de regering enig kritisch geluid aan bod komt, wanneer onze elite, die het land leidt,  dik betaald wordt door Bill Gates (“Wiens brood men eet…” in Nieuws brief Tegenstroom)?

Deze grove misleiding onder voorwendsel van een virus, is geheel vergelijkbaar met wat we meemaakten met de oorlog tegen Syrië. Horden koppensnellers uit de hele wereld werden door westerse grootmachten geronseld, betaald, getraind om in Syrië te komen moorden en verwoesten. Vooral de Syrische soldaten werden eerst gruwelijk gemarteld en dan vermoord. Een christelijk gezin uit Qâra, waarmee we goed bevriend zijn, heeft zo twee zonen verloren. Ondertussen had de CIA al lang een nauwkeurig verhaal voorbereid: de Syrische president onderdrukt met zijn verschrikkelijk leger de vreedzame protesten van het volk en martelt eigen mensen. In heel de Atlantische pers verschenen spotprenten van een president die tot zijn enkels in het bloed stond terwijl hij kinderen aan het wurgen was. Een geheel onbekende president werd plots de verschrikkelijkste dictator ter wereld. Geen enkele van onze mainstream journalisten vroeg zich af wat de werkelijkheid was. Integendeel, zij deden – en doen tot heden – in hun fantasie er nog een schepje bovenop, allemaal in dienst van de oorlogsindustrie. Het doel is dat de openbare opinie een oorlog tegen Syrië blijft goedkeuren en de westerse obsessie (“Syrië moet vernietigd worden”!) toejuichen. Zo blijven de westerse landen een onschuldig volk, dat hen niets misdaan heeft wurgen, met een verpletterende militaire macht en niet aflatende  sancties. De mensen lijden steeds meer gebrek, op velerlei gebied. Toch zal het Syrische volk stand houden, dankzij de onderlinge samenhorigheid van volk, leger, regering en president, terwijl het westen nog steeds niet in staat is zijn criminele illusie in te zien.

Lees verder

“Quickie”

Op de lijst der Vivaldi ministers zijn Van Quickenborne en Frank VDB geen toeval. Zij verdienden hun strepen bij Verhofstadt II.

Covid 19 is immers ook een oorlog tegen Vlaanderen door alles wat francofiel, links en loge is. Veiligheidshalve moet het vuile werk dan opgeknapt worden door (pseudo) Vlamingen… als geëerde vertegenwoordigers van zowel links als de loge, gesteund door de “verantwoordelijkheidsopnemende” tsjevenpaladijn  Verlinden. Frank voert de psychologische en economische oorlog tegen de bevolking en Vincent neemt het verzet daartegen voor zijn rekening.   De afrekeningen tegen het verzet van Coudenhove Kalergi-plan en agenda 21 -30 gaan in één moeite door.

De neo-zonnekoning kreeg al onze ongestoorde aandacht. Vandaag komt zijn “partner in crime” aan de beurt: Vincent Van Quickenborne, minister van justitie en volkscommissaris in bijberoep, door Lewie, het orakel van Leuven, vriendschappelijk Van Quickendinges genoemd. Wij houden het bij “Quickie”, in het schoon Vlaams “de snelle” wat in bepaalde dialecten een dubbele betekenis heeft.

Het lot, nietwaar? Quickie was liever minister van evenementen geweest. Corona besliste er anders over. Wat heb je aan je tomeloze ijver, inzet, fantasie… als er geen evenementen mogen georganiseerd worden? Retorische vraag, natuurlijk. Bijgevolg liet Quickie zich overtuigen en nam zuchtend het ministerie van justitie onder zijn hoede; tenslotte kreeg hij als troostprijs ook “De Noordzee” toegewezen. Wat meteen beloftevol klinkt om op kosten van de belastingbetaler andere zeeën en continenten te gaan ontdekken, kwestie van ervaringen te kunnen uitwisselen en nieuwe ideetjes te lanceren. In feite was deze anderhalve ministerportefeuille nog zo slecht niet: van de Pensioenen had hij zijn buik vol. De gepensioneerden meenden allemaal op het eeuwige leven geabonneerd te zijn en dat kan de staatskas onmogelijk trekken. Ter illustratie, naar analogie met het rijbewijs een pensioen met punten… We zijn even heel stout: wie te veel ziek is, te veel kost aan de maatschappij, die mag genieten van een ‘voltooid leven’. (… gelukkig werd dit probleempje met de coronacrisis rechtgezet … ze mochten gewoon ‘in alle rust” overlijden in de rusthuizen…). Krokodillentranen en semi spijtbetuigingen in de aanbieding. “Bijna mijn ontslag ingediend”, snikte een tsjeef. En toeval… de twee protagonisten zaten toen – bij de opnames van de pensioendiscussie, ook al naast elkaar in de studio van de 7de dag.

En dat hij een “Snelle” is mag blijken uit zijn dadendrang: hij zat nog niet goed op zijn stoel, of hij trok al ten strijde tegen de niet-betalers van de GAS-boetes wegens het niet dragen van “muilbanden”. “Politie en parketten gaan de komende periode extra inzetten op de correcte handhaving van de nieuwe coronamaatregelen. Wie tegen de lamp loopt, zal zijn of haar boete moeten betalen,” klonk het waarschuwend op Radio 1.”

Het gerecht werd gemobiliseerd, en plotseling was er geen tekort aan middelen, geen sprake meer van een overbelasting. Met de stevige aanpak van de misdaad is het echter nog wat wachten, er zijn immers andere prioriteiten. Ingevolge de “recente aanslagen gepleegd in de EUSSR door moslims” , was het ogenblik gekomen om ten strijde te trekken tegen de “islamofobie”. Johan Sanctorum zette de puntjes op de ‘i’:

“Spokenjacht – Ik vond het nuttig om die historiek nog eens in herinnering te brengen, omdat kersvers Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne afgelopen dinsdag zijn beleidsverklaring bracht, waarin de strijd tegen haattaal en islamofobie een speerpunt vormen. ‘Dat leidt tot polarisering die we kunnen missen in dit land’, luidde het. In het licht van de recente gebeurtenissen in Frankrijk is dat bepaald schokkend: een liberale minister die hét alibi van het moslimextremisme (‘islamofobie’) overneemt, en het probleem van de ‘haat’ in het kamp van de critici en verdedigers van de rechtsstaat brengt. “

De Snelle neemt hier de islam, een bloedig terreur systeem, verantwoordelijk voor 250 miljoen doden, in bescherming.  Een islam die door de roden (= 150 miljoen doden) gebruikt wordt als wapen om onze westerse beschaving te vernietigen.   Van linkse en logemaffiosi kan men echter niet anders verwachten. Zowel haattaal en nepnieuws zijn in feite gevaarlijke waarheden die de voormelde maffiosi haten, en die een gevaar betekenen voor hun verborgen agenda’s, die ons moeten leiden naar een communistische NWO.

Doet ook denken aan Duitsland:

“Eens de bittere waarheid doorgeslikt, moesten de media op zoek naar een uitweg: afleiden, relativeren, tegenpropaganda verspreiden om de gevareninschatting te manipuleren. Der Spiegel meende een hoogvlieger gevonden te hebben in een mededeling van het Saksische binnenministerie: “Rechtsextremisten vormen momenteel de grootste bedreiging voor de democratie!”

Een citaat uit “Het grootste gevaar voor de democratie” – terwijl tal van steden in Duitsland kreunen onder de linkse en vreemdelingenterreur is het rechtsextremisme (sic) het grootste gevaar…

Ondertussen zijn er in het land andere problemen waar Quickie niet zo ‘snel’ of geen aandacht aan schenkt.   Men dient zelfs een petitie te starten om zijn aandacht hierop te vestigen

Het Vlaams Forum voor Democratie (VfvD) vraagt zich in een open brief geadresseerd aan de Procureur-Generaal af waarom het Parket nog geen onderzoek heeft geopend tegen de verantwoordelijken van de meer dan 10.000 coronadoden in ons land. Ook in juli van dit jaar kondigden Bart De Meulenaer en Werner Niemegeers reeds aan dat ze bij het uitblijven van dergelijk ambtshalve onderzoek desnoods zelf juridische stappen zouden ondernemen. Daarbij verwijst het Forum naar de manier waarop het Parket zoiets wel deed, toen na het vertonen van de Pano-reportage over Schild en Vrienden een onderzoek is gestart tegen Dries Van Langenhove.”

Het is al ver gekomen dat men een dergelijke petitie moet opstarten opdat het gerecht zijn werk zou doen, daar waar de parketten hier ambtshalve dienen op te treden, en bij elk overlijden een dossier te openen met vordering van een wetsdokter.  Als deze Covid 19 epidemie dan toch zo gevaarlijk is, en zelfs een mogelijk een biologisch wapen, dan dient het parket consequent te handelen, elk overlijden dan ook te beschouwen als een misdaad, waarbij er dan ook naar de daders moet gezocht worden.  Door dit niet optreden van de parketten, worden deze de facto op zijn minst medeplichtig aan deze misdaden.  Als deze parketten, en ook  de parketten generaal niet willen optreden, komt het aan de Minister van Justitie toe, desnoods gebruik te maken van zijn “injunctierecht” .

Als er in hoofde van de parketten generaal,  zich op zijn minst een medeplichtigheid  stelt, dan is er ook nog artikel 485 en 486 van het wetboek van strafvordering. Wat voor GAS boetes voor niet dragen van muilbanden kan, kan blijkbaar niet voor duizenden verdachte overlijdens.   Voor het bevechten van “politieke vijanden”  is er echter geen probleem.  Dit is niet verwonderlijk met Vivaldi , een communistische logemaffia regering, en kan het best verwoord worden met een uitspraak van een “ervaringsdeskundige”:

Solschenizyn über Marxismus – gloria.tv

Of spelen hier nog andere zaken een rol, waar ook al naar verwezen werd in de publicatie  over Frank , de neo-zonnekoning, nl. de simulatie van een pandemie door de VN anno 2005.

Naast Frank VDB zat Van Quickenborne immers ook in de regering Verhofstadt II en is nu in Vivaldi terecht gekomen op een andere sleutelpost, deze van Justitie.  Een sleutelpost van belang om de strijd aan te binden tegen alle  “vijanden”,  die dan in het verzet staan tegen de NWO met het Coudenhove Kalergi – Agenda 21 -30 en Covid 19-plannen!! De drie wapens die worden ingezet tegen onze beschaving en waar Jos Wouters in zijn recente Cyclus ook naar verwezen heeft.  

Hieraan meewerken, actief dan wel passief, zijn daden van hoogverraad.

Waar zit eens te meer de Staatsveiligheid??

H.P.

Quo vadis, Syria?

De vluchtelingenconferentie in Damascus toonde de EUropese eensgezindheid: geen enkel EUropees land nam eraan deel. Ze willen allemaal hun kansenparels behouden. En de bevolking juicht opgelucht: “Ze mogen blijven. Hoera!”

De voorzitter van de Tsjechische parlementaire groep voor vriendschap met Syrië, Stanislav Grospic, klaagde dit aan en stelde dat het boycotten van de conferentie bewijst dat de westerse landen wel beweren de menselijkheid te verdedigen, maar in werkelijkheid het omgekeerde doen door te weigeren Syrië te helpen de crisis op te lossen. “De landen die de conferentie boycotten zijn dezelfde die de crisis veroorzaakt hebben, een crisis die Syrië sinds jaren doet lijden en die begon met een buitenlandse samenzwering en een terroristische agressie die leidde tot de grote tragedie voor de Syriërs.” Hij verwees naar de impact van de sancties opgelegd door de EU en de VSA op de heropbouw van Syrië en de terugkeer van ontheemde Syriërs mogelijk te maken én klaagde de agressieve en chanterende rol van Turkije aan. (…)

Russische buitenminister Lavrov tapte uit hetzelfde vaatje; hij vond dat de landen, die opzettelijk de vluchtelingenconferentie boycotten, een zware fout begingen. Bij de afsluitende verklaring van de conferentie werd door iedereen de soevereiniteit, onafhankelijkheid, eenheid en territoriale integriteit van Syrië bevestigd en alle pogingen om de soevereiniteit te ondermijnen afgewezen. (…)

Afsluitend concert met muziek van buitenlandse componisten:

Gisteren stond een bezoek van de VN speciale afgevaardigde voor Syrië, Pedersen, op de agenda van bij Lavrov in Moskou om de situatie in Syrië te bespreken. Het laatste bezoek dateert van september. (…) Of ze het ook over de voortdurende Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied zullen hebben?

Woensdag werden er weer raketten afgevuurd vanuit de door Israël bezette Golanhoogte – ditmaal viel de zuidelijke regio van Damascus in de prijzen. Een aantal raketten werden uit de lucht gehaald, verschillende andere troffen doel. Drie soldaten zouden gedood zijn, één gewond en aanzienlijke materiële schade. En zoals steeds zwijgt de wereld. Israël daarentegen gaat er prat op en verspreidde zowel een video als ander beeldmateriaal. (…) en (…) Als uitleg gaf Israël nog mee dat het nodig was om “terreursamenzweringen” van Iran te voorkomen. Het zou logischer zijn te vermoeden dat Tel Aviv nog zo veel mogelijk schade wil berokkenen aan buurland Syrië vooraleer de grote beschermheer zich voor altijd aan zijn golfhobby kan wijden. (…) En dat Israël uitsluitend “pro-actief” Hezbollahafdelingen in Syrië wil uitschakelen, mag men ook met een dikke korrel zout nemen. Ten bewijze: de commandopost van de Syrische 7de Divisie, o.l.v. maj. gen. Akram Hawija, werd van de kaart geveegd. Hawija is één van de vijf belangrijke legerleiders die recent door Israël persoonlijk bedreigd werden. Voor meer details hierover: klik hier. Pompeo trok zelfs woensdag persoonlijk naar de Golan Hoogte om daar te oreren dat de Syrische Golan Hoogte wel degelijk voor eeuwig en altijd Israëlisch eigendom is en verketterde de “salons in Europa en de elite instituten in Amerika” die durfden de teruggave van de bezette Golanhoogte (sinds 1967) aan Syrië te eisen”.

Lees verder

Door hun schuld…

Ter herinnering deze bevestigingen van VSA inmenging met het doel onafhankelijke landen te dwingen aan de VSA-leiband te lopen. Getuigenissen van o.a. Hilary Clinton, Michael Flynn, Martin Dempsey, Joe Biden, Barack Obama dat de VSA & knuffel-bondgenoten alle terroristische bewegingen en milities in Syrië en Irak financierden en bewapenden.

U kan de ondertiteling, vertaling en uitgeschreven tekst via de icoontjes onderaan inschakelen.

We halen er eentje uit van Michael Flynn:

Reporter: In 2012 zegde uw agentschap (… DIA, Defence Intelligence Agency… militaire inlichtingendienst) dat de salafisten, het Moslmbroederschap en al-Qaeda in Irak de belangrijkste strijdkrachten waren die de opstand in Syrië aanwakkerden. In 2012 hielp de VSA hen aan wapens. Waarom hebt u dat niet tegen gehouden als u de opgang van “…”?

Michael Flynn: “Het is niet aan mij – het is mijn taak niet – mijn taak was ervoor te zorgen dat de accuraatheid van onze inlichtingendienst zo goed was als maar kon.”

Reporter: “Dus uw dienst keek weg…”

Michael Flynn: “Het ging niet om wegkijken. Het was een beslissing; een gewilde beslissing…”

Reporter: “Een gewilde beslissing om opstandelingen te ondersteunen met salafisten die deden wat ze deden?…”

En de volgende president van de VSA wast zijn handen in onschuld. Niet de VSA maar wel de Arabische wereld, zij wilden Assad weg. Hij geeft wel toe dat al-Nusra, al-Qaeda en buitenlandse extremistische djihadisten daardoor alle middelen kregen om – dik tegen de zin van de VSA – Syrië op stelten te zetten.

Maar de VSA zaten niet fout, zegt hij, want anders had Assad ervan geprofiteerd en het doel van de VSA was uiteindelijk de terroristen de wacht aan te zeggen… We zien wat er gebeurde in noord-Syrië. De VSA pakten daar hun biezen, lieten Erdogan toe de Koerden te verdrijven en trokken zuidwaarts om “de olie te beschermen”.

In de bovenste video kan u ook enkele politiek-incorrecte vaststellingen vernemen over hoe Assad als een kamikazepiloot – telkens zijn leger met behulp van Rusland – overwinningen boekt, dan plotseling zijn eigen ruiten ingooit door over te gaan tot gifgasaanvallen op zijn eigen volk…

Na elke terreuraanslag wordt de politiek even wakker

Dit is de aanleiding:

Bij Tweede Kamerdebatten over de islam is het meestal PVV-leider Geert Wilders die harde kritiek uit op moslims en oproept om paal en perk te stellen aan hun vrijheden. De Kamer keert zich dan tegen hem en fluit hem terug, bijvoorbeeld als hij ageert tegen het dragen van een hoofddoek.

Donderdag liep het anders. Het was Wilders die een debat had aangevraagd over de vrijheid van meningsuiting, naar aanleiding van de moord op de Franse leraar Samuel Paty door een moslimextremist. En het was Wilders die begon over de petitie die een Nederlandse imam op internet had gezet, kort na de moord op Paty en de aanslag in Nice. In die petitie wordt gepleit voor het strafbaar stellen van belediging van de profeet Mohammed. Al meer dan 121.000 mensen hadden deze donderdag ondertekend. Wilders vond het „te ziek voor woorden”. Lees verder…

Met één ding heeft hij gelijk: je ziet in de parlementen de hypocrisie…

Zelfs de PVDA (Nederland), niet te verwisselen met “onze” gelijknamige partij der communisten, werd boos:

Geert Wilders wordt om de weeromstuit met de dood bedreigd, nog steeds…

Quo vadis, Syria?

Wanneer “mogen” Syriërs terug naar huis? “Mogen”… inderdaad. Als het van de Syrische regering afhangt: liever vandaag dan morgen. Echter… het lijkt wel alsof de westerse gastlanden een beker behaald hebben bij een prijsuitreiking, een onderscheiding waarvan ze geen afstand willen doen. Wanneer is een “vluchteling” geen “vluchteling” meer? We meldden in een vorige bijdrage, Prijzenswaardig streven, dat er momenteel een internationale conferentie in Damascus loopt, waarop quasi heel de wereld uitgenodigd werd, met het doel de terugkeer van Syrische burgers mogelijk te maken. Syrië heeft hen nodig om het land herop te bouwen… en wij kunnen hen missen als kiespijn. Vinden wij. Echter… het politiek correcte denken, de slaafsheid aan de marsbevelen van de VSA, negeren elke logica. Rutte’s regering van onze noorderburen wil alvast geen afscheid nemen van hun “vluchtelingen”. En vanuit dit onzalige land hebben we helemaal geen reactie op de uitnodiging vernomen. Waarschijnlijk omdat “onze Syriërs” allemaal hun onmisbaar steentje bijdragen bij de ontwikkeling van een vaccin of het beste van zichzelf geven in de Zorg…

President Assad hield de openingstoespraak. U kan deze hier integraal in een Engelse vertaling lezen. Wij halen er enkele paragrafen uit, die we voor u vertalen naar het Nederlands.

… Als de “vluchtelingenkwestie” volgens de wereld vooral een humanitaire kwestie is, dan is het voor ons, bovenop het humanitaire, een nationale kwestie. We zijn er in de loop der recente jaren in geslaagd honderdduizenden vluchtelingen te laten terugkeren. En vandaag werken we er onophoudelijk aan opdat elke vluchteling die wil terugkeren en bijdragen aan de heropbouw van ons land, dit ook kan doen. De hindernissen zijn echter groot; immers bovenop de druk op Syrische vluchtelingen om hen te beletten terug te keren zijn er ook nog de onwettelijke economische sancties opgelegd door de VSA regering en hun bondgenoten, die de pogingen van de Syrische staat hinderen bij de herstellingen van de infrastructuur in de regio’s die door het terrorisme vernietigd werden, herstellingen die nodig zijn opdat de vluchtelingen terug kunnen keren en een waardig leven kunnen leiden in normale omstandigheden. Dit is de belangrijkste reden voor de terughoudende houding van talrijke vluchtelingen om terug te keren naar hun streek, naar hun dorpen, daar er ter plaatse het minimum aan basis leef-en woonnoodzakelijkheden ontbreekt….

… De Syrische overheidsinstellingen hebben aanvaardbare sprongen gemaakt – rekening houdend met hun potentieel en de voortdurende strijd tegen terrorisme – honderdduizenden vluchtelingen werden bij hun terugkeer geholpen via verschillende kanalen, zij het met een aanpassing van de wet – uitgestelde legerplicht – alsook het verstrekken van amnestie. Ondanks de illegale bezetting is de Syrische regering erin geslaagd een minimum van infrastructuur in talrijke streken te herstellen, zoals water- en elektriciteitsvoorziening, scholen, wegen en andere diensten…

… Krijgen we meer mogelijkheden dan zullen deze stappen sneller kunnen genomen worden. De toename hangt af van het slinken der hindernissen zoals de economische bezetting (olie-en gasbronnen, banktegoeden e.a.) en de sancties die de staat de allergewoonste middelen ontnemen voor de herconstructie en die een verslechtering van de economische en leefomstandigheden zodanig doen toenemen dat deze de bevolking een waardig leven en vluchtelingen hun kans op terugkeer ontzegt daar de jobaanbiedingen afnemen…

De conferentie wordt naar verluidt bijgewoond door 27 landen – fysisch of per video/internetverbinding – wordt geboycot door de VSA en hun bondgenoten. Als Assad Rusland, Iran en het Libanese Hezbollah buiten gooit, als hij zijn ziel verkoopt aan de VSA en Israël, als hij Syrië laat opsplitsen in drie mandaat gebieden – het zuiden aan Israël, het noorden aan Turkije, ten oosten van de Eufraat aan de Koerdische lakeien der VSA – dan kan er ergens in het centrum een “democratische Syrische regering opgericht worden met aan het hoofd een pop die de VSA/Israël naar hun pijpen kunnen laten dansen. Tenslotte, mag Assad zich dan ergens aan een zuil gaan ophangen. En dan zal de wereld juichen: de Syrische Lente is eindelijk aangetreden…

Sfeerbeelden… voorlopig zonder vertaling… we moeten wachten tot een behulpzame ziel dit onder zijn hoede genomen heeft; Arabisch hebben we niet op school geleerd… Dit verslag is verre van compleet; we vullen aan zodra we over meer details beschikken.

Keren we terug naar de werkelijkheid. Rusland beloofde tijdens de conferentie steun ten bedrage van 1 miljard dollar om het Syrisch elektriciteitsnet en basisdiensten te herstellen. Iran stelde de oprichting van een internationaal fonds voor om de herstelling van de infrastructuur mogelijk te maken.

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Op vele plaatsen in ons land en in de wereld blijken publieke Eucharistievieringen verboden te zijn onder voorwendsel van corona. Om de ernst hiervan te begrijpen, wil ik even de betekenis van de Eucharistie toelichten.

De Heilige Eucharistie is het centrum en hoogtepunt van het leven van ieder christen en in feite van ieder mens. Het is de “Tegenwoordig stelling” van het levensoffer van Jezus Christus, de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid. Doordat Jezus, stervend op het Kruis,  zijn leven gegeven heeft voor alle mensen, heeft Hij tevens de betekenis van de ware liefde geopenbaard. Liefhebben is uiteindelijk zijn leven geven voor de anderen. En dit geldt niet alleen voor christenen maar voor alle mensen. Wanneer een jongen een mooi en in vele opzichten goed meisje vindt en ze besluiten samen een huwelijk te sluiten, dan kunnen ze alleen maar echt gelukkig zijn in het licht van Christus’ Kruisdood. Zo vele gehuwden verlangen van de ander dat hij/zij, al haar of zijn verlangens zal vervullen, wat onmogelijk is. Waarom? Omdat wij een onuitputtelijke stroom van verlangens zijn die nooit hier op aarde helemaal vervuld kunnen worden. Zelfs wanneer we het belangrijkste en voor ons hoogste doel in ons leven bereikt zouden hebben, zullen we onmiddellijk daarna toch weer naar iets anders verlangen. Daarom kunnen we op aarde alleen maar beperkt gelukkig zijn, nooit volmaakt gelukkig: we zijn nu tevreden in de vaste overtuiging dat God ons eens volmaakt gelukkig zal maken. Het is een illusie te verwachten dat de ander aan al mijn verlangens kan voldoen. Ons hart is te groot voor al wat er in deze wereld te beleven is. God heeft ons zo geschapen dat wij altijd blijven verlangen naar het volmaakte geluk en dat kan alleen bereikt worden in gemeenschap met Hem, die het oneindige Geluk zelf is. Om in en met Hem te kunnen leven moet evenwel de zonde in ons overwonnen worden en dit is alleen mogelijk door navolging van Christus, die de Kruisdood aanvaardde. Wanneer gehuwden in hun jeugdig enthousiasme van elkaar alleen verwachten dat de ander ‘mijn’ verlangens zal voldoen, zijn ze niet in staat beperkt gelukkig te zijn, zelfs niet op seksueel vlak, omdat ze het middel verwisselen met het doel, wat diepe frustraties bewerkt. Het doel is immers: de totale wederzijdse gave van zichzelf, zijn leven willen geven voor de ander. En de  beleving van de lichamelijke eenheid is daarbij een middel, dat tevens gericht is op het verwekken van nieuw leven. Dat is de waarheid die Jezus heeft geopenbaard en beleefd. Door ons dagelijks lijden, onze moeilijkheden en tegenslagen geduldig te aanvaarden, kunnen we delen in Christus lijden én verrijzenis en onvergankelijke Vreugde. Deze overgang van sterven naar Leven door de totale gave van zichzelf, een proces dat heel ons leven duurt, dát is Eucharistie. En door de heilige Communie nemen wij deel aan de kracht van Christus die zichzelf totaal geeft. Eigenlijk zijn wij het niet  die Hem opnemen, maar is Hij het die ons opneemt. Van Hem krijgen we de kracht. Door gewoon eten en drinken nemen wij, als persoon, voedsel en mineralen op die later gedeeltelijk zullen delen in de waardigheid van onze menselijke persoon. Bij de heilige Communie is het eerder omgekeerd: God neemt ons op en laat ons delen in zijn goddelijke waardigheid.

Hiermee kunnen we iets vermoeden van de ondoorgrondelijke grootheid van de heilige Eucharistie. Uiterlijk zijn het slechts enkele woorden, gezangen, gebeden met de tekens van wijn, water en brood, zoals Jezus ze heeft ingesteld tijdens het laatste Avondmaal met zijn  apostelen. De kern isde totale overgave van zichzelf, zijn Kruisdood, die Hij onmiddellijk daarna zal aanvaarden. In die zin is Eucharistie het hart  van de gehele mensengeschiedenis en van ieder mens. Alles is Eucharistie en Eucharistie is alles.

Tot heden waren alleen de gruwelijkste islamitische,  communistische of nazistische dictaturen in staat de Eucharistie af te schaffen. Nu zijn het de grote westerse ‘democratieën’ van het kapitalisme die n fatale aanslag willen toebrengen aan het heiligste op aarde. Daarom bestrijden wij met alle middelen deze wereldwijd opgelegde dwang-maatregel van vrijheidsberoving. Het is een aanslag tegen God, tegen de Kerk en tegen de hele mensheid. Sta op en vecht voor uw leven, uw vrijheid, uw geloof, uw geluk. Laten we God meer volgen dan de mensen. Laten we feestelijk en publiek de heilige Eucharistie blijven vieren!

*********

Na enkele indrukken uit de gemeenschap, bezinnen we ons over de noodzaak van publieke Eucharistievieringen. We geven verder een samenvatting van de  fameuze 2e brief van Mgr. C.M. Viganò aan D. Trump. Tenslotte wijzen we op de blinde vlek in de Europese terreur-bestrijding. Tenslotte krijg je nog allerlei links naar interessante info en enkele foto’s.

P. Daniel

Flitsen

We blijven erg begaan met de groeiende nood in Libanon. Voor humanitaire hulp werd door moeder Agnes-Mariam de organisatie “De Mensenzoon” opgericht (Ibn al Insân/Fils de l’homme/ Son of Man) om bij grote nood directe hulp te geven aan de meest behoeftigen. Er zijn 75 vrijwilligers. Onmiddellijk na de explosie in Beiroet waren ze de gewonden al aan het verzorgen en het puin in de straten aan het opruimen. Inmiddels hebben ze al meer dan 150 huizen terug bewoonbaar gemaakt en zorgen ze voor een volkskeuken (2500 warme maaltijden, 4000 sandwiches, 500 pakken brood per dag!). Hiervoor wordt ook medewerking gevraagd van de bevolking zelf. Voor de voeding is er nog voorraad voor twee weken. Inmiddels werd ook een groot vruchtbaar landbouwterrein ter beschikking gesteld zodat mensen in de toekomst zelf groenten kunnen kweken. Daarvoor zullen we een tractor geven. Vier grote generatoren (elk 100 KVA) kunnen we bezorgen aan de mensen die nog steeds geen elektriciteit hebben. Er zijn 2 mobiele ziekenhuizen in dienst en er is een busje (30 zitplaatsen) dat gratis in Beiroet mensen vervoert die geen auto meer hebben. Verder wordt nog gewerkt aan een aantal andere projecten (herstel van 2 scholen, een opvangcentrum voor vrouwen in nood…). Voor dit alles krijgen we hulp en samenwerking van verschillende andere uitstekende NGO’s. Het is echter met de financiële steun van velen van jullie dat deze projecten opgestart kunnen worden en ook verder gezet, waarvoor hartelijk dank, ook vanwege de Libanese bevolking.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Opnieuw een verslag over en uit het inmiddels doodgezwegen Syrië. Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische buitenministerie, benadrukte nogmaals dat de westerse sancties zwaar wegen op Syrië, zowel wat betreft de wederopbouw als hulp aan de noodlijdende bevolking. Zij gaf meer uitleg over de geplande internationale vluchtelingenconferentie van 11 en 12 november in Damascus. Rusland nodigde de buurlanden en relevante VN-instellingen uit in de hoop dat ze positief zullen reageren. Zij toonde zich in naam van de Russische regering bezorgd over de aanvallen van ISIS in de al-Jazeera regio (prov. al Hasakah) en de aanwezigheid van ISIS-cellen in oost en centraal Syrië. (…)

Gleb Desiatnikov, Russisch ambassadeur in Jordanië, bevestigde dat de b.g. internationale vluchtelingenconferentie voornamelijk over humanitaire problemen zal gaan met het oog op het repatriëren van vluchtelingen naar hun vaderland – iets wat de poco geruchtenmolen wil verdacht maken opdat er geen internationale steun verstrekt zal worden. In Moskou staat de vrijwillige terugkeer van Syrische vluchtelingen hoog op de agenda. (…) Een probleem waarvan de buurlanden zo snel mogelijk vanaf willen, vooral dan in Libanon.

De Tsjechische journaliste, Marketa Kotilova, herhaalde in de Slovak Postoy de beschuldiging aan het adres van de Turkse regering die oorlogsmisdaden in Syrië bedrijft of aanmoedigt door de onverhulde samenwerking met terroristen zoals al-Qaeda (HTS) en ISIS, om de eigen agenda – uitbreiding van het Turkse grondgebied, verdrijving van de Koerden, chantage van de EU-lidstaten i.v.m. de vluchtelingen – te verwezenlijken. Zij klaagde tegelijkertijd de laffe houding van de EU aan die de Turkse agressieve autoritaire praktijken duldt en/of negeert. (…)

Een meerderheid van de Algemene Vergadering der VN herhaalde bij stemming een resolutie die de terugtrekking van de Israëlische bezetting eist van de gehele Syrische Golanhoogte tot aan de grens van 4 juni 1967, als implentatie van de relevante resoluties van de Veiligheidsraad. 142 lidstaten stemden voor, de VSA en Israël tegen, 19 onthielden zich. Dit volgens het principe dat het grondgebied van een ander land niet door geweld mag verworven worden, volgens internationaal recht, het VN Charter en de 4de Conventie van Genève (1949). (Lees meer…)

Pakistan stuurde een vliegtuig met medische hulp, zowel medicijnen, medische apparatuur als beschermend materiaal om het coronavirus te bestrijden. Naar verluidt was het de grootste lading, 25 ton, medische hulp sinds het uitbreken van de coronacrisis. (…)

Lees verder

Schuldig verzuim met aansluitend doofpotoperatie?

De Oostenrijkse overheid zou volledig op de hoogte geweest zijn over het potentiële gevaar van de moslim terrorist die Wenen uit een genoegzaamheidsslaap schudde. Drie geheime veiligheidsdiensten zouden zich met de dader bezig gehouden hebben. Herbert Kickl, FPÖ-voorzitter en voormalig binnenminister, vermoedt dat de terrorist via een lek in het binnenministerie gewaarschuwd werd voor een op handen zijnde razzia en daarop besloot snel tot actie over te gaan.

In april 2019 werd de terrorist, 20 jaar jong, een Albaniër met een Noord-Macedonische en Oostenrijkse dubbele nationaliteit, veroordeeld tot een jeugdstraf. Hij werd in 2018 aan de Turkse grens gevat nadat hij probeerde bij IS aan te sluiten. In december 2019 werd hij voortijdig vrij gelaten nadat hij zijn woord gegeven had dat de “deradicaliseringssessies” hem geholpen hadden zijn dwaling in te zien. Binnenminister Karl Nehammer bevestigde dat hij niet onder toezicht van de staatsveiligheid stond. Herbert Kickl stelt daarentegen dat dit onwaarschijnlijk is: “Als bewezen wordt dat dit niet klopt, dan moet de binnenminister aftreden!”

Waarmee de vraag, of de terrorist onder toezicht stond, onbeantwoord blijft. Kickl vermoedt dat er nu een grote doofpotoperatie op gang gekomen is. Het is meer dan waarschijnlijk dat de dader wel degelijk gevolgd werd en dat er reeds voorafgaande politie-onderzoeken – zij het federaal of gewestelijk – naar zijn persoontje en zijn entourage uitgevoerd werden. Tenslotte is het meer dan onwaarschijnlijk dat binnen zo korte tijd na de aanslag 18 woningdoorzoekingen en 14 arrestaties konden geteld worden indien men van nul moest beginnen! En toch blijft de binnenminister erbij dat de terrorist niet onder toezicht stond.

Herbert Kickl is niet onder de indruk: “Wij kennen met zekerheid twee geheime onderzoeksactiviteiten.”

Deel uitmakend van operatie “Ansa” (… de observatie van de islamitische scène in Wenen) werd sinds begin 2020 de islamitische scène in Wenen in het oog gehouden. Zowel de dader als zijn entourage waren daardoor zichtbaar op de radar van de staatsveiligheid. Er werd immers vastgesteld dat de neergeschoten terrorist herhaaldelijk in salafistische moskeeën gezien werd.

Ook de operatie “Zulu” (Ned. zoeloe) (… de observatie van een islamitische groep in de regio Sankt Pölten… waar dan ‘toevallig’ quasi onmiddellijk na de aanslag razzia’s in woningen plaats vonden) zou zich met de terrorist bezig gehouden hebben. (… Wie verzint dergelijke namen? Zijn die niet ronduit racistisch???) En in de nasleep van de operatie “Ramses” werd al in de vroege ochtenduren van 3 november talrijke huisdoorzoekingen in de islamitische entourage begonnen. Daarom zouden er dan ook zo veel islamisten zo snel na de aanslag gearresteerd geworden zijn, vermoedt Kickl.

En Herbert Kickl vermoedt dan ook dat er ergens bij de staatsveiligheid een lek zit. Het zou wel een zeer eigenaardig toeval zijn dat de islamist – enkele uren voor de ook bij hem geplande razzia – tot de aanslag besloot.

De 20-jarige moslimterrorist was geen onbeschreven blad. Viel al op tijdens zijn schooltijd: een probleemkind. Zijn familie zou zich steeds zorgen gemaakt hebben om hem, zorgen dat hij op het slechte pad zou belanden. Wat werkelijkheid werd: van zorgenkind naar moordenaar. In 2015 sloot hij aan bij de Kleinfeld Fußball Bund (ÖKFB) – hij wou voetballen. Na één wedstrijd gaf hij het op… hij kon geen doelpunt scoren… Drie jaar later wou hij dan bij I.S. aansluiten, wat niet lukte omdat hij bij de Turkse grens betrapt en terug naar huis, naar Oostenrijk, gestuurd werd om daar in jeugdhechtenis te belanden.
Intussen heeft I.S. de aanslag opgeëist.

Op 5 december 2019 (… Sinterklaasgeschenk…) werd de terrorist voortijdig vrij gelaten. Binnenminister Karl Nehammer gaf ruiterlijk toe dat de 20-jarige erin geslaagd was “het deradicaliseringsprogramma van justitie te bedriegen”. Ook justitieministerin Alma Zadic verdedigde het ontslag: hij werd immers, zoals de wet voorziet, na 2/3 van zijn hechtenisstraf onder voorwaarden op vrije voeten gezet, d.w.z. met de verplichting contact te houden met de organisaties “Neustart” (Ned. Nieuwe start) en “Derad“, Netzwerk Sozialer Zusammenhalt für Dialog, Extremismusprävention und Demokratie … (het pamper’netwerk sociale samenhang voor dialoog, extremismepreventie en democratie…). Derad zou de tot inkeer gekomen jonge man de kwaliteitsstempel van geslaagde deradicalisering uitgekeerd hebben, waardoor hij als “veilig” geclassificeerd werd.

Midden juli 2020 probeerde de “veilige” tot inkeer gekomen jonge man-van-Albanese-afkomst munitie voor zijn AK-47 (kalasjnikov) te kopen in Slovakije. Dat lukte niet omdat hij geen wapenvergunning kon voorleggen. De verkoper verwittigde de politie. Deze schakelde de informatie door naar de Oostenrijkse verantwoordelijke overheid. En er gebeurde niets.

Herbert Kickl vindt het onbegrijpelijk dat een islamist, die voorwaardelijk vrij was, niet opnieuw gearresteerd werd nadat hij onwettige gevaarlijke munitie voor zijn kalasjnikov wilde aanschaffen.

In oktober moet er dan opnieuw een melding over het acute gevaar – een tikkende tijdbom – dat van de islamist uitging bij de staatveiligheid gemeld geweest. Indien men daarop passend gereageerd had, dan zou de terreuraanslag niet plaats gevonden hebben.

Herbert Kickl stelt dat de Oostenrijkse bevolking recht heeft op de waarheid. Hij was eergisteren aanwezig op een vergadering van heel de Oostenrijkse politieke elite, van president tot federale en gewestelijke regering(en) en oppositie. Op zijn vraag of de dader en zijn entourage dan toch onder bewaking van de staatsveiligheid (of andere veiligheidsdiensten) stonden, of er misschien ook al voorbereidingen getroffen waren om politie-acties tegen de dader en de cel waarvan hij deel uit maakte, kreeg hij dit nietszeggend antwoord: “De dader is bij de overheid bekend.” Waarop Kickl antwoordde: “Daarvan ga ik uit…” Verder geen verduidelijkingen… Kijk en luister naar onderstaande beelden. Kickl stelt zich de vraag of de federale en/of gewestelijke overheid geen aanvraag voor bewaking ingediend heeft of werd deze geweigerd??? Eén dezer beide opties moet de oorzaak van het débâcle geweest zijn – er bestaat geen andere verklaring.

Noteer daarbij dat Kickl de voormalige binnenminister en derhalve goed op de hoogte is van het reilen en zeilen. Hij is dan ook zeker dat de terrorist en zijn entourage wel degelijk onder toezicht stonden… Dit blijkt ook uit de tekst der huisdoorzoekingsbevelen:

…Alle diese Personen sind hier amtlich einschlägig aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu radikal islamistischen Szene bekannt und verkehren auch wiederkehrend an Orten (in der Regel Moscheen) die ebenfalls als der salafistischen Szene zuzuordnen sind…

Ned.: Al deze personen zijn hier formeel ter zake bekend omwille van hun lidmaatschap van de radicaal islamitische scène en verkeren ook herhaaldelijk op plaatsen (meestal moskeeën) die ook tot de salafistische scène behoren…

We kunnen niet alles vertalen, maar u kan zowel de ondertiteling, de geautomatiseerde vertaling en transcript (geschreven tekst) inschakelen.

FPÖ nach Anschlag in Wien: Täter und Umfeld standen unter Beobachtung

Wenen weent

Wien-XI Logo Vector (.EPS) Free Download

De oudste zoon van onze jeugdvriend Hotte werkt bij de Weense politie – in burger. Hij beschreef dikwijls scènes die doen herinneren aan stammenoorlogen in Afrika. Wenen heeft – weliswaar minder opvallend – dezelfde problemen als elke andere EUropese grootstad waar een onbeperkte immigratie toegelaten werd. De stad en het gewest (Landtag) worden door rood-groen geregeerd. Op onze vraag hoe hij het nu stelt, of hij gezond en wel is, liet hij weten dat hij sinds de aanslag rond de klok ingezet werd, zoals alle politiediensten. En dat ze woedend zijn. Woedend op de gedoog- en wegkijkpolitiek, woedend op justitie die de dader op zijn woord geloofde dat hij tot inzicht gekomen was, hem voortijdig op vrije voeten zette, woedend omdat men hem (blijkbaar?) uit het oog verloren had, ook al had de Slovaakse overheid de Oostenrijkse ingelicht dat hij daar wapens, resp. munitie zocht… In een volgend artikel lichten wij de doopceel van de terrorist en vermoedelijke lekken bij de Staatsveiligheid..

En, zoals steeds na een islamitische aanslag, werd er voluit op schadebeperking ingezet. In Duitsland wordt dan een portefeuille gevonden die een immigrant ‘sofort’ aan de politie bezorgde. In Wenen mochten twee Turken voor ‘ont’spanning zorgen door hen voor de camera te slepen omdat zij mensen zouden geholpen hebben ‘met gevaar voor eigen leven’. (video 3) Erdogan en de buitenminister waren er als de kippen bij om hen te feliciteren… “ze deden wat elk menselijk wezen zou doen, elke moslim…” … in werkelijkheid ging er een zucht van opluchting door de lucht van Ankara… oef, de schutter was van Noord-Macedonische afkomst…

De dag(en) nadien: