Geld verdienen met je testosteron?

Afbeeldingsresultaat voor te huur huurling

Verhuur jezelf!

Naar verluidt is de interimsector voor veiligheidsdiensten een snelgroeiende branche met grote winstmarges die een uitgebreid aanbod verstrekt, gaande van begeleiding van geldtransporten, het uitspitten van (hand)bagage op de luchthaven, de zorg voor orde op festivals, tot militaire inzet onder het flexibele mom van “rebel”, “oppositie”, “vrijheidsstrijder” of “religieuze extremist”.

Eine Übersicht über das Söldnertum mit ausgewählten Zahlen. (Grafik: Libya 360)
PMC : Private Military Company

Wat naar verluidt bij alle veiligheidsdiensten bekend is, maar hier zelfs niet fluisterend door de media over gepubliceerd wordt, is dat ook in Syrië vrijbuiters, die het gat in de markt zagen, actief waren (resp. nog zijn), de zgn. privé aannemers van geweld, de makelaars van de dood. Zoals bv. Malhama Tactical in Syrië, die opleidingen verschafte aan terroristen zoals HTS (al-Nusra), de Oeigoeren en andere lieverdjes die zich momenteel in Idlib met de hulp van het Westen verschanst hebben.

Malhama Tactical kreeg, zoals gezegd, niet veel aandacht maar kende in Syrië een veelbelovende groei. Deze werd opgericht in mei 2016 (was echter in een andere vorm actief sinds 2013) door Abu Rafiq (ook Rofiq geschreven – hij werd enkele malen dood verklaard en herrees telkens weer onder een andere naam) als een onafhankelijke groep die opleidingen verschafte aan zgn. “rebellen” en notoire terroristen in de Syrische provincies Idlib, Hama en Aleppo. Vooral prominent aanwezig in Idlib, waar ze zich intussen ook zelf gemoeid hebben in het strijdgewoel tussen en met de verschillende terroristengroepen – zolang ze maar betaald worden. Malhama Tactical mag zich de eerste djihadistisch privé militair bedrijf noemen (PMC), met de duidende alias “The Blackwater of Jihad”. (*zie onderaan). Elke band met de Witte Helmen is puur toeval…

Wie wou solliciteren moest “gemotiveerd voor de actie… een harde werker… en een sympathisant van de revolutie…” zijn. Verder moesten de kandidaten vechtervaring hebben en een goede gezondheid genieten. De opleiding gebeurde in kleine groepjes met zowel handwapen-, Kalashnikov- en een raketwerpers-opleiding. Scherpschutterij was niet hun inbegrepen in het programma. Daarentegen wel een cursus medische zorg. Het elitecorps van HTS, de zgn. rode troepen, zijn hun realisatie. En de opleiding tot mol, tot saboteur binnen de vijandelijke rangen hoorde ook tot hun kerntaken. (…) Onderstaande video dateert van 2017. Nadat de stad Aleppo door het Syrische leger bevrijd werd, zat Malhama Tactical in financiële problemen. Zijn klanten waren teveel bezig met elkaar uit te moorden, te vluchten… om nog goesting te hebben voor een gedegen opleiding te betalen.

In de VSA is een huurlingenmakelaar een even eervol beroep als een verzekeringsagent of een immo-bemiddelaar. Maak kennis met de voorwaarden: “The Ultimate Guide To Becoming A Private Military Contractor”

En hier vindt u enkele jobaanbiedingen met een loon van $ 500 tot $ 800 per dag!

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Idlib (N-W van Syrië), in handen van terroristen,  met een bevolking van ongeveer 3 miljoen, blijft het grootste gevaar voor de ontwrichting van Syrië. Vandaar blijven de terroristen Aleppo, Lattakia en Hama aanvallen. Voorheen konden gebieden onder controle van terroristen bevrijd worden, waarbij de strijders de keuze hadden zich over te geven of naar Idlib te trekken. Nu blijft er geen andere vluchtplaats meer over.

Daarom heeft Aboe Mohammad al-Golani, leider van de  grootste met Al Qaida verbonden groep, zijn strijders opgeroepen hun “religieuze plicht” tot het uiterste te vervullen, d.w.z. te strijden tot de dood. Bovendien zijn er nog de Chinese soennieten, Oeigoeren* uit het westen van Xinjang. Keren zij terug naar China dan wacht hen de doodstraf. Zij zijn met een 18.000 (samen met hun families naar schatting 40.000). Ze zijn nauw verwant met Turkije en verenigd in de “Turkistan Islamitische Partij”, onder leiding van Ibrahim Mansour. Ook zij zullen dus vechten tot de dood. (*Nvdr: Verneem hier meer over de Oeigoeren in Idlib)

Er is geen gevaar dat  vanuit Idlib opnieuw Syrië ingenomen kan worden. Dat is voorbij. Er is wel een gevaar dat de bevrijding van Idlib zeer kostelijk zal worden aan mensenlevens en vernietiging van infrastructuur. Twee maanden intense bombardementen en gevechten vanwege Syrië en Rusland hebben al een paar duizenden slachtoffers gemaakt (terroristen, burgers, soldaten) en eigenlijk niet de verwachte resultaten voor de bevrijding  opgeleverd. Hier tegenover staat dat Hezbollah nog niet gevraagd werd zich hier in te zetten en dat de Russen heel hun macht nog niet hebben ontplooid.

Voor Syrië is het onbespreekbaar dat een zo grote kankercel van terroristen terreur, dood en vernieling kan blijven zaaien. Syrië wil ook Idlib bevrijd zien. Dit is echter een veel ruimere strijd dan tussen Syrië en een groep terroristen. Het is duidelijk dat hiervoor ook een politiek akkoord nodig is met de grote mogendheden. Wat hier gebeurt overstijgt Syrië.

Turkije blijkt zijn droom te blijven koesteren van een uitbreiding van het Ottomaanse rijk met het noorden van Syrië. Geen wonder dat het zijn afspraken  omtrent het  staakt het vuren door de terroristen niet kan of wil nakomen. De VS bezetten nog steeds illegaal met de Koerden de rijkste Syrische oliebronnen aan de Eufraat en geven aan Israël de mogelijkheid om mee de gestolen olie te verdelen (tegen alle internationaal recht en de conventies van Geneve in). Daarmee blijft het Syrische volk verstoken van 90% van zijn olie. Her en der blijken er over het land verspreid nog slapende cellen te zijn die aanslagen kunnen plegen.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

De situatie in Syrië blijft sinds enkele tijd quasi onveranderd. Het land wordt op alle mogelijke vlakken gesanctioneerd, de bevolking lijdt, de terroristische enclave Idlib blijft een protectoraat van het Westen en Turkije van waaruit nog steeds raketten afgevuurd worden op regeringsgebied, op Aleppo, op de christelijke dorpen in Hama en andere doelwitten in de grensstreek, de VSA houden de oliebronnen over de Eufraat met de hulp van de Koerden in hun macht, Israël voert met de regelmaat van een klok luchtaanvallen uit… en de media zwijgen over de economische en humanitaire wurggreep die het land op de knieën moet krijgen nu het militair niet gelukt is.

De krant Al-Akhbar publiceerde gelekte documenten die aantonen dat Ilham Ahmad, co-leider van de zgn. Syrisch Democratische Raad (Koerden) de Israëlische Mossadkloon Mordechai (Moti) Kahana als de exclusieve gemachtigde om de Syrische olie te verkopen op de zgn. internationale markt. Een opmerkzame lezer heeft slechts een half woord nodig… internationale markt… Israëlische markt… Kahana was de leider van de zgn. oppositie in Zuid-Syrië tot het Syrische leger de regio bevrijdde in 2018 en zijn eigendommen in beslag nam.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Tulsi Gabbard (Rep.) verwelkomde Ilham Ahmed in de VSA:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht

De Koerden kregen een niet te misverstaan veto van de VSA over een mogelijk vredesakkoord met de Syrische regering. Maar tegen de inbeslagname van de Syrische olie en de verkoop via een Israëlische makelaar is geen bezwaar.

De geruchten over de dictatoriale maatregelen van de Koerden tegen de bevolking blijven hardnekkig. Wie weigert een deel van de oogst af te staan… zal helemaal niets moeten oogsten.

Ten noorden van Aleppo zouden Turkse troepen raketten afgevuurd hebben op Koerdische stellingen. (…) Naar verluidt zouden er Koerdische troepenverplaatsingen zijn naar de Turkse grens. Aanleiding zouden de berichten in de Turkse media zijn waarbij men ervan uitgaat dat er een groot Turks offensief ten oosten van de Eufraat er zit aan te komen. (…)

Waarover men niet spreekt… Twee dagen geleden vielen er 15 doden en meerdere gewonden bij een raketaanval vanuit Idlib op Aleppo. Gewone burgers. Wie protesteert? (…)

11 burgers geraakten donderdag gewond door een autobom nabij de kerk van O.L.Vrouw in Qamishli (Hasaka provincie). Schade aan kerk, gebouwen en auto’s. (…)

De gasleiding van het al-Shaer gasveld naar de Ebla gasfabriek ten oosten van Homs werd na een aanval door terroristen buiten werking gesteld. De gaspijp is goed voor 2.5 miljoen m3 gas per dag en voorziet via de Ebla fabriek verschillende elektriciteitscentrales. (…)

De Douma gifgasaffaire werd nooit door de OPCW onderzocht. De man kwam en verdween in een buurland. Zijn verslag was pure fictie. Een fantasieverhaal waarbij een hogere macht de pen vasthield.

Het blijft touwtrekken in Idlib. Initieel veroverde het Syrische leger tamelijk snel enkele dorpen in het zuidwesten. Als een pingpongballetje wordt een dorp veroverd en heroverd, resp. door het Syrische leger of HTS. Christelijke dorpen zijn een geliefd doelwit van de terroristen. (…)

De maand juli bracht veel geweld doch weinig verandering in de militaire en geo-strategische situatie. Slechts in Noord-Latakia zorgden de terroristen voor een belangrijkere verrassingsaanval. Initieel veroverden zij een heuveltop en verschillende strategische plaatsen in de bergen nabij de Turkse grens. Het Syrische leger kon hen uiteindelijk terugdrijven en de veiligheid herstellen. Een dag later bestormden HTS Al-Hamamiyat in NW Hama. Ook daar scoorde HTS initieel terreinwinst, maar werden op minder dan 24 u teruggedreven. Naar verluidt zouden er ca. 80 à 100 terroristen een enkel ticket naar de maagdenhemel gekregen hebben. (…) We schreven het herhaaldelijk: terroristen verplaatsen zich ongehinderd naar het noorden, passeren de Turkse grens, beschrijven een halve cirkel naar het zuiden en vallen vanuit een buurland aan. Slaapt het Turkse leger en de grenspolitie? Als je in Turkije op vakantie gaat moet je op de luchthaven door niet minder dan drie veiligheidsposten, zowel bagage, handbagage, die quasi uitgeladen wordt, en wordt je ook herhaaldelijk gefouilleerd, zelfs tot aan de gate net voordat je aan boord van het vliegtuig stapt. Maar een bende terroristen slaagt erin onopgemerkt de grens twee keer over te steken mét zware wapens e.d.!!!

Het blijft een merkwaardig fenomeen dat een enclave zoals Idlib, volledig afgesloten van de buitenwereld, omgeven door Syrisch regeringsgebied ten westen, zuiden en oosten, door Turkije en de Koerden in het noorden, nog altijd aan zwaar oorlogsmateriaal, wapens en munitie (… en zelfs gifgasbestanddelen) kan geraken zonder enige toegang tot de zee en zonder een eigen luchtmacht. Rarara…

Afsluitend: de Duitse regering bedankte feestelijk voor de Amerikaanse uitnodiging om Duitse troepen naar Syrië te sturen ter vervanging van de Amerikaanse die naar Irak verhuizen zodat ze Iran kunnen bedreigen. Wat niet wil zeggen dat de terroristen niet op een andere wijze op de Duitse steun kunnen rekenen.

De eerstvolgende Astana-vergadering werd gepland op 1 en 2 augustus.

Volgende Quo Vadis wijden we aan optimistischer nieuws in en over Syrië.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vincent Lambert is gisteren morgen (11.7.19) op 42 jarige leeftijd in een ziekenhuis in Reims door uitdroging gestorven. Na een zwaar ongeval in 2008 geraakte hij in een coma, met onherstelbare hersenschade, maar bleef in leven met een minimale bewustwording.  Hierna begon een juridische strijd tussen zijn vrouw die hem wilde laten sterven en zijn ouders die hem wilden laten leven. In heel Europa werd deze strijd passioneel gevolgd. De wanhoop van zijn vrouw heeft het nu gehaald van de  liefde van zijn  ouders, dank zij de hardnekkigheid van de machtigen en de  verblinding van de rechters. Zij spraken het doodsvonnis uit over het leven van deze  weerloze man en oordeelden dat zijn leven niet meer de moeite waard was om geleefd te worden.

Niet zo lang geleden werden van staatswege programma’s opgezet voor eugenisme en euthanasie om gehandicapten te elimineren. Onze steeds meer onmenselijker geworden samenleving voert deze programma’s nu tot haar dieptepunt. Sinds abortus en euthanasie burgerlijk gewettigd werden, is aan de zorg voor de aller zwaksten in onze samenleving een fatale slag toegebracht. De zorg voor het leven wordt steeds meer beheerst door een cultuur van de dood. Grégor Puppinck, directeur van het Europees centrum voor recht en rechtvaardigheid (ECLJ) vraagt dat het Comité voor de rechten van gehandicapte personen van de UNO nu Frankrijk zou veroordelen.

Het geloof in Jezus Christus en een christelijke cultuur zijn de ware bronnen van de Europese beschaving en haar vitaliteit. Hieruit ontstonden  zowel de universiteiten en de kathedralen als de scholen, ziekenhuizen en instellingen voor de allerzwaksten, naast talrijke andere ontwikkelingen die de bijzondere rijkdom van deze beschaving uitmaken. Alleen dit geloof en deze liefde kunnen onze  beschaving en de mensheid van de ondergang redden.

We berichten over onze  contacten met christenen in Syrië en geven een meditatie over schoonheid, goedheid en waarheid, waarna weer een overvloed aan info en video’s.

P. Daniel

Vrijdag 12 juli 2019

Christenen in Syrië

Katholieke en orthodoxe christenen kunnen het in Syrië over het algemeen erg goed met elkaar stellen,  afgezien van enkele strengere groepen. Er komen ook vele orthodoxe christenen bij ons  op bezoek. Vorige vrijdag was het onverwachts druk. Om acht uur ’s morgens eindigen we dan de wekelijkse nachtaanbidding maar ruim voor die tijd was er al een autobus met christelijke vrouwen uit Tartus. Ze kwamen muisstil in de kerk binnen. De meesten gingen eerst de grote iconen van Jezus en Maria vereren door ze te kussen, met de hand of het voorhoofd aan te raken en een kruissteken te maken. Velen gingen daarna knielen op de grond, hoewel aanbidding in oost en west een ander accent heeft en in het oosten eerder heel de liturgie een daad van aanbidding is. Nadat we de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament afgesloten hadden, kwamen vele vrouwen de zegen vragen of gebed voor zieken van hun familie. Deze groep was nauwelijks  weer vertrokken of er arriveerde een autobus met christelijke vrouwen uit Damascus. Toen zij klokkengelui hoorden,  vroegen ze of zij ook mochten deelnemen aan de Eucharistie. Het was voor ons een uitnodiging om extra aandacht aan hen te besteden en hen een aangepast sermoen te geven.

Lees verder

In de brievenbus

Leman-Oud-directeur Centrum Gelijke Kansen: ‘Je moet in Molenbeek weten waar je als homo hand in hand kan lopen’ (…)

Binnenkort komt Pater Leman met stadskaarten van Molenbeek.
Met straten waar je normaal kan wandelen.
Andere straten waar als homo kan wandelen.
En enkele straten waar je een kort rokje kan dragen.
De overgebleven straten kan je best gewapend bewandelen als je veilig wilt zijn.

Elk plan heeft aan de achterzijde het telefoonnummer van de plaatselijke Politie
en zijn roeping indachtig…een schietgebedje…om de vijand neer te knallen….

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

Lees ook: Storm van verontwaardiging na uitspraken over holebi’s in Molenbeek

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Niet alleen in Molenbeek:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Om misverstanden en verkeerde verwachtingen te  vermijden geef ik nu enige toelichting  op ons  wekelijks schrijven. Onze berichten hebben over het algemeen vier delen. We beginnen steeds met gebeurtenissen uit het leven van de gemeenschap Mar Yakub, die enerzijds als contemplatieve gemeenschap leeft, weliswaar in gezinsverband, anderzijds zo goed mogelijk de noden van de Syrische bevolking tracht te lenigen. Kinderen in (grote) moeilijkheden worden opgevangen. Dit verslag is uiteraard subjectief maar toch willen we een zo goed mogelijk beeld geven van wat er die week zoal beleefd  werd.

Vervolgens geven we een of andere gedachte over de ontwikkeling van de oorlog tegen Syrië en/of een belangrijk gebeuren op geopolitiek vlak. We willen ons helemaal niet uitgeven als deskundige politieke analist. Wij verzetten ons tegen een openbare opinie die het aanvaardbaar vindt dat er permanent oorlog gevoerd wordt, de hele wereldbol rond. Daarvoor worden al decennia lang door een machtige mediacampagne de grofste leugens  verzonnen. De hele mainstream pers doet hieraan mee.

Wij willen mensen oproepen niet langer nuttige idioten te zijn die onwetend en naïef de meest moordende acties van criminele wereldleiders steunen om het ene onschuldige volk na het andere uit te moorden en hun land te verwoesten. Dit wordt voorgesteld als “humanitaire” tussenkomst en hulp terwijl het in feite gaat om de bodemrijkdommen te  bemachtigen, waarover dan in alle talen gezwegen wordt.

Verder richten we onze aandacht steeds meer op de dramatische morele ontwrichting van het westen en de  Europese beschaving, waardoor mensen in gemeenschap en individueel in hun ongeluk gedreven worden.Werkelijk, het westen is het noorden kwijt! Hierbij willen we de goede bewegingen steunen die weerstand  bieden en onverschrokken de menselijke en christelijke waarden verdedigen tegen de stroom in. We hopen zo bij te dragen aan een brede en authentieke stroming van bewustwording voor een rechtvaardig en gelukkig leven van jong en oud, vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood.

Tenslotte geven we een keuze uit de overvloed aan informatie die me wordt toegestuurd. Waar een journalist slechts van kan dromen, dat krijg ik zomaar in de schoot geworpen. Vrijdags verstuur ik een bericht en enkele dagen later krijg ik die tekst teruggestuurd, geïllustreerd (soms zeer overvloedig) met de nodige video’s. En daarbij nog veel andere nuttige informatie. Hartelijk dank.

P. Daniel

Nvdr: Onze bewondering voor de Chrétiens d’Orient is grenzeloos: in onderstaande video bent u nogmaals getuige van hun belangeloze inzet, met als leidraad christelijke naastenliefde. Zij verdelen voedselpakketten met een waarde van minimum 50 euro en gasvuurtjes in Khabab.

Vrijdag 21 juni 2019

Flitsen

De dagorde kan hier ieder ogenblik veranderen. Het is niet zozeer de gemeenschap die de regels volgt maar het zijn de regels die het leven van de gemeenschap volgen. En zo werd deze week grotendeels bepaald door het plotse sterven van een nauwe verwante, de vader van een van onze trouwe toegewijden.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Een wekelijks overzicht van de situatie in Syrië:

Deze week was het in vergelijking met de vorige weken relatief rustig in het NW van Syrië; de terroristen waren de enigen die met een grondaanval terrein wilden winnen op het Syrische leger. Dinsdag probeerde HTS de stad Qasabiyah te heroveren op de regeringstroepen – echter zonder succes. Er vielen meer dan 30 doden in hun rangen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 18june_Syria-War-Map-541x516.jpg

Turkije opende het vuur op het Syrische leger – naar verluidt in antwoord op een aanval tegen een observatiepost. Over de aanval van terroristen in de Latakia provincie (N) die via Turkije een omcirkelende beweging konden maken, werd geen woord geuit.

Wie kritiek heeft op de herovering van Idlib vraagt zich nooit af hoe de burgerbevolking omgaat met de aanvallen vanuit de terroristenenclave op burgerdoelwitten in regeringsgebied. 12 Burgers in het dorp al-Wadehi (Z-Aleppo) werden door een raketaanval van HTS vanuit de richting Khan Touman en al-Rashedin gedood, 15 zwaar gekwetst. (…)

In midden Syrië stak ISIS nog eens de kop op met een verrassingsaanval op het Syrische leger ten noorden van Al-Sukhnah (Palmyra regio). Het Syrische leger zou ca. 10 verliezen moeten noteren. Ook over de Eufraat waar de Koerden op vraag van de VSA op de Syrische landbouw- en oliegronden mogen passen werden er door ISIS aanslagen gepleegd in Raqqa en Hassakeh, met slachtoffers zowel bij de strijdkrachten als de burgerbevolking. (…)

Oogsten worden in brand gestoken. Een rondje zwartepieten… De bevolking heft een beschuldigende vinger naar de YPG (Koerden) omdat ze geen deel van de oogst willen afstaan – de YPG doet hetzelfde in de omgekeerde richting.

De zgn. Syrische oppositie is niet te spreken over de Libanese samenleving, beschuldigt deze zelfs van haat en racisme. Libanon heeft inderdaad meer dan genoeg eigen problemen en wil de Syrische vluchtelingen liefst zo snel mogelijk zien vertrekken. Libanezen vinden dat Syriërs hun job afpakken daar zij onder de gangbare tarieven werken. Maar “racisme”… Is de Syrische nationaliteit ook een ras? De Libanese overheid laat door Syriërs lukraak neergeplante woningen – zonder bouwvergunning – afbreken – als stimulans om zo snel mogelijk hun biezen te pakken, hoewel het verklaard wordt als een inbreuk tegen de bouwvoorschriften. Tenzij ze het zelf doen… Wat dan meestal ook gebeurt omdat ze nog willen redden wat er te redden valt vooraleer een bulldozer alles met de grond gelijk maakt vanaf 1 juli. Slechts stenen muurtjes tot aan de heupen zijn toegelaten.

De Libanese minister voor buitenlandse-, emigratie- en immigratiezaken, Gebran Bassil, zelfverklaarde beschermheer van de christenen en schoonzoon van de huidige 84-jarige president Michel Aoun, draaide niet rond de pot: 600.000 (anderen spreken over 1 miljoen) Syrische vluchtelingen in Libanon ontwrichten de economie, zorgen voor werkeloosheid bij de eigen bevolking, betalen geen belastingen, kunnen perfect naar huis want met hun “vluchtelingenpas” gaan ze ongehinderd van Libanon naar Syrië en terug mét hun in Libanon verdiende spaarcentjes om ze in hun thuisland te gaan deponeren. Dit met de hulp van internationale en nationale NGO’s… die hij onomwonden een “maffia netwerk” noemt, die slechts de terugkeer van de Syriërs wil uitstellen tot sint juttemis. Hij voegde er nog aan toe dat de “internationale motivatie om Palestijnen in Libanon te hervestigen ook van toepassing is op de Syriërs en stelde dat heel de Libanese bevolking, eender van welke afkomst of geloof, daar het slachtoffer van is.”… Eigen volk eerst, nietwaar!

Op een meeting met als motto “Stel een Libanees te werk” scandeerde het publiek “Syriërs buiten!”. Heethoofden probeerden een winkeltje van een Syriër te vernielen. In de sociale netwerken en in het straatbeeld verschijnen affiches met de oproep Syriërs die zonder arbeidsvergunning werken aan te geven. Libanon heeft het hoogste aantal vluchtelingen per inwoner (1 op 5). (…)

Deze activist waarschuwt voor een 5de kolonne in Libanon:

Volgens Libanese autoriteiten keerden tussen december 2017 en maart van dit jaar 170.000 Syriërs terug naar huis. Sinds de beslissing over de afbraak van stenen onderkomens viel, meldden tientallen Syriërs hun bereidheid terug te keren naar huis. Degenen die per se willen blijven hebben diverse redenen: ofwel zijn ze in hun thuisland alles kwijt, zowel eigendom als familie, ofwel zijn ze extreme islamisten, tegenstanders van Assad, ofwel zijn het ondergedoken ISIS-strijders (de angst voor een 5de kolonne is niet denkbeeldig), ofwel hebben ze criminele feiten op hun kerfstok en riskeren ze gevangenisstraf, ofwel willen ze gewoon niet in het leger opgeroepen worden.

De Syrische regering heeft als stimulans voor de kleinschalige voedingsproductie 1 miljard Syrische ponden ($ 2.3 miljoen) uitgetrokken voor de verdeling van gratis kippen en hun voer aan gezinnen op het platteland. Voor elk gezin 15 leghennen en 50 kg voer. (…)

In Merkelland begint stilaan het besef te komen dat er een keerkant aan vluchtelingenmedaille zit. Syrische vluchtelingen sturen geld – dat ze door de Duitse Gutmenschenkliek toegeschoven krijgen – naar huis.

Afbeeldingsresultaat voor aristoteles het doel van de oorlog is vrede
Aristoteles

In Jeruzalem zullen de drie “veiligheidsadviseurs” van de VSA, Rusland en Israël elkaar op 24 juni treffen om de situatie rond Syrië en Iran te bespreken. Verwacht wordt dat de VSA zich uit het M.O. zullen terugtrekken om zich volledig aan de herverkiezing van Trump te kunnen wijden, dat de Golan Hoogte aan Syrië teruggegeven wordt, en dat Rusland, na het tekenen van het vredesakkoord, zich in de Veiligheidsraad uitgebreid zal verontschuldigen voor het in gevaar brengen van de westerse democratie. (…)

Het Aramese volk, slachtoffer van westerse bemoeienissen in het M.O.

Het lot van het Aramese volk in Irak zal bij u een belletje doen rinkelen: … Na Irak kwam Syrië aan de beurt en momenteel wordt Iran in het vizier genomen…

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniërs’) spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden ‘Aram-Nahrin’ werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam ‘Mesopotamië’
Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen “Assyriërs”, dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als “Chaldeeërs”. Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord “Assyriërs” tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”.

Conclusie uit het omvattend artikel “Bevrijding” van Irak en de ondergang, vervolging en marginalisatie van het Aramese volk”. U kan de volledige tekst hier (en veel meer) lezen:

… Irak was een rijk en een welvarend land, met sterke economie, goede onderwijs en gezondheidssysteem waar alle bevolkingsgroepen relatief in vrede met elkaar leefden ongeacht hun geloof. Er was stabiliteit en veiligheid. Saddam Hoessein was de garantie voor de bescherming van minderheden van Irak zodat ze niet onder voeten werden gelopen door de meerderheid. De fanatieke Islamitische krachten in Irak maakten geen enkel kans onder Saddam Hoessein, ze werden effectief en krachtig bestreden.

De Arameeërs van Irak hadden het goed onder het bewind van Saddam Hoessein. Ze waren goed opgeleid, bekleedden hoge maatschappelijke functies, konden hun geloof ongestoord en in vrijheid beoefenen, waren veilig en tevreden.

De criminele en illegale invasie door de Amerikanen en hun bondgenoten in 2003 om het bewind van Saddam Hoessein omver te werpen, heeft de ondergang van het Aramese volk in Irak bewerkstelligd. Onder toeziende oog van de Amerikanen en Britten werden de Arameeërs door de Westerse doodseskaders, die in de Westerse nepnieuws media onder diverse exotische namen werden gepresenteerd, vermoord , hun kerken in brand gestoken, hun geestelijken ontvoert en vermoord waardoor overgrote meerderheid van hen noodgedwongen het land heeft verlaten.

Met verdwijning van Saddam Hoessein, begon ook de Aramese aanwezigheid in Irak te verdwijnen. En dat was ook de bedoeling van de criminele koloniale Westerse illuminatie machten, namelijk om Irak te ontdoen van haar inheemse Aramese bewoners.

Ze zijn gemarginaliseerd, worden gediscrimineerd, niet serieus genomen en hun huizen, landerijen en eigendommen worden geconfisqueerd.

De anti-Aramese, antichristelijke, verdeeldheid zaaiende, occulte en onheilige koloniale Westerse product “Assyriërs” hebben een cruciale rol gespeeld in de ondergang van de Arameeërs van Irak. Ze werden door hun koloniale Westerse meesters en scheppers gebruikt om Irak te verwoesten en te vergiftigen en het land etnisch te zuiveren van de oorspronkelijke Aramese inwoners…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Ons verblijf van drie weken in de abdij van Postel is vlug voorbij gegaan. Ik ben dankbaar om de grote vriendschap, het begrip en de steun die ik van velen mocht ontvangen. Sinds de blikseminslag op de abdij, dinsdag van vorige week, hebben we gans de week geen internet meer gehad. Wel ben ik als internetbedelaar in de onmiddellijke omgeving af en toe met open armen ontvangen zodat ik toch enkele mails kon versturen. Woensdag morgen vlogen we van Zaventem naar Beiroet.

Vanuit het klooster was er een goede taxidienst voorzien. De chauffeur met een Nederlands journalisten echtpaar stond ons op te wachten.

Vermits Syrische auto’s niet op de luchthaven van Beiroet mogen komen, had onze chauffeur een Libanese  wagen voorzien tot juist buiten de luchthaven. Hij was blij en fier dat hij een priester met een kruis in zijn wagen had, wat tevens de controles vergemakkelijkte. Nadat we de Syrische grens gepasseerd waren kregen we zelfs van een Syrische soldaat een roos als teken van welkom. ’s Avonds om half elf arriveerden we in Qâra waar de jongens nog een stevig avondmaal voorzien hadden, ijverig en fier door Firaaz (de jongen die we opvangen) opgediend.

Op zaterdagnamiddag vóór Pinksteren was er nog een laatste presentatie geweest in de mooie Rafaëlzaal van het gasthof de Beiaard te Postel.

De tvmol.be heeft er een opname van gemaakt en beloofde ons het resultaat te sturen zodra het klaar is. Het Geopolitiek instituut Vlaanderen en Nederland (GIVN) had vele foto’s van hun recent bezoek aan Syrië en aan ons klooster op tafels uitgestald en Rohalt, de bezieler van het  GIVN, gaf de nodige toelichting met beelden. Verder waren er nog oude en nieuwe foto’s van het leven van de  gemeenschap van Mar Yakub, naast souvenirs en producten. Zelf gaf ik een bondige samenvatting van de inhoud van mijn boekje “De kansen van onze samenleving en het evangelie”, samen met een PowerPoint. De tijd dat we heftige reacties kregen tegen onze visie op de toestand in Syrië is voorbij. Ondertussen gaat onze  aandacht meer naar de grote crisis van onze  westerse beschaving zelf. We hopen ons hiervoor in de nabije toekomst steeds meer te kunnen inzetten om een beweging van actieve en positieve weerstand tegen een morele afbraak te steunen. Morele afbraak maakt mensen ongelukkig en herleidt volkeren tot slaven. We zijn geschapen naar Gods beeld om gelukkig te zijn. Om hieraan bij te dragen willen we graag samenwerken met hen die een gelijkaardige bezieling koesteren.

P. Daniel

Vrijdag 14 juni 2019

Terwijl het westen verder slaapt…

De tijd dat ik tijdens mijn  lezingen heftige reacties kreeg, schijnt voorbij te zijn. De meesten beseffen dat ze door de media ronduit belogen worden over de oorlog in Syrië Toch blijven de monsterleugens van het begin nog ruimschoots leven, over een  “ongewapende volksopstand”, “bloedig onderdrukt” door een “verschrikkelijke dictator”, waaruit een “burgeroorlog” ontstond… nl. de westerse oorlogspropaganda die zo in  de openbare opinie een permanente oorlog wil rechtvaardigen. Al die valse meningen kwamen we terloops weer tegen, ook in eigen midden. Sommigen menen echt dat het hier de godsdiensten zijn die onderling oorlog tegen elkaar voeren en ze beweren dat het beter is alle godsdiensten aan banden te leggen. En onze kranten schreven weer over Idlib precies zoals ze het deden over Aleppo, nl. dat het Syrische leger en de Russen scholen en ziekenhuizen bombarderen en zo onder de bevolking de zoveelste humanitaire crisis veroorzaken. Dat de “internationale gemeenschap” (VS, zionisten, NAVO, golfstaten) op alle mogelijke manieren terroristen steunt om in Syrië gruwelen te  blijven plegen om te beletten dat het leger heel het land zou bevrijden, blijft krampachtig verborgen. Een Vlaamse vriend, gehuwd met een Syrische, vroeg een van onze  topjournalisten of hij stilaan klaar was om Assad in ere te herstellen… maar zijn inzicht bleek nog lang zo ver niet te zijn. De “internationale gemeenschap” is nog steeds ongevoelig voor haar eigen misdaden in de  wereld.

Lees verder