Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De voorbije jaren zijn  al vele mensen uit Europa en elders ons komen bezoeken om zelf vast te stellen wat er in Syrië gebeurt. Zij hadden vlug begrepen dat hetgeen de  gewone media daarover schrijven, meestal het tegendeel is van de waarheid. Nagenoeg allen getuigen dat ze deze werkelijkheid met hun eigen familie of nauwste kennissenkring niet kunnen delen omdat ze niet geloofd worden. Immers, de meerderheid van de mensen heeft een duidelijk etiket nodig. En dat krijgen ze van de media. Zelfs wanneer ze de grofste leugens telkens weer herhalen, worden ze voor de meerderheid van de mensen, – gelovige, kerkelijke en intellectuele middens  incluis -, de waarheid. Slechts een kleine minderheid die voldoende afstand kan nemen van de drukte en de schijn van deze wereld, lijkt in staat het uiterlijk vertoon en bedrog te doorzien. Zij worden door de meerderheid dan belachelijk gemaakt en voorgesteld als zijnde asociaal, onaangepast. In het dieptepunt van de Sovjet-tijd wisten sommige Russen dat hetgeen de Pravda (Waarheid) met veel nadruk bleef verkondigen, leugen was en wat herhaaldelijk als leugen werd voorgesteld, eigenlijk de werkelijkheid was. Onze gewone media zijn nu gezakt tot dit niveau van de toenmalige Pravda.

Nvdr: enkele vrije geesten, journalisten die hun beroep eer aandoen:

Telkens wanneer het Syrische leger en zijn bondgenoten een deel van het volk konden bevrijden van de terroristen, brachten onze media een spectaculair verhaal van een chemische aanval, bomvaten, aanvallen op ziekenhuizen of martelingen, door het Syrische leger verricht. De overgrote meerderheid van de Syrische burgers zagen dat het misdaden waren door het westen zelf gepland of verzonnen om de verdere bevrijding van het land te beletten. De meeste anderen hadden hiervan geen flauw besef.

Ons eigen VRT nieuws blijft nu al weken lang waarschuwen voor zogenaamd nep-nieuws omtrent de covid-19. Het eenvoudige en decennia lang beproefde middel hydro-xychloroquine zou niet werkdadig zijn of zelfs gevaarlijk, het coronavirus zou veel gevaarlijker zijn dan de gewone seizoengriep, Bill Gates en de grote farmaceutische bedrijven zouden met het hele gebeuren rond de corona nauwelijks iets te maken hebben (op website van de VRT je krijgt wel zesmaal een foto te zien waarop iemand wordt gevaccineerd!)… We hebben vorige week uitdrukkelijk experts en topmedici uit de hele wereld aan het woord gelaten die, samen met nog vele anderen, overtuigend het tegendeel aantonen.

En nu staat de Russische dissident Alexei Navalny in het brandpunt van de belangstelling van de westerse media. Vergiftigd door het besmettelijkste en dodelijkste Novichok! Hoe komt het dat hij nog leeft (zoals Sergei en Ylia Skripal)? Hoe komt het dat niemand anders besmet is? Zou Poetin (met 80 % populariteit), een meester in diplomatische bezonnenheid, een dissident (met een populariteit minder dan 5%) gaan vergiftigen en dan naar Duitsland laten vertrekken om de vergiftiging wereldkundig te maken? Al is er geen enkel bewijs, de westerse luidsprekers roepen eensgezind dat Poetin moet  gestraft worden! Zou het niet eerder de zoveelste valse vlag operatie van de CIA kunnen zijn om het nog gewone vaccin tegen covid-19 dat verrassend door Rusland als eerste op de markt gebracht werd te kelderen? Of om de goedkope gastoevoer vanuit Rusland naar Duitsland en Europa langs  de Nordstream 2 (die op het punt staat voltooid te worden), toch nog te blokkeren?

Inmiddels beschrijven onze media de Franse president als de redder van Libanon. Nochtans waren Libanese en Syrische christenen bijzonder onaangenaam verrast toen de Fransen het Noord-Syrische Sandrak Alexandrette (Iskenderun) in 1939 als geschenk aan de Turken aanboden. Zo werd de doodsteek gegeven aan het Antiochië, waar de hl. Petrus 7 jaar bisschop was, van waaruit de hl. Paulus het christelijk geloof verspreidde, de hoofdstad van het christelijke oosten, lichtbaken van kunst en cultuur en zetel van verschillende patriarchaten van oosterse kerken. Het eens zo majestueuze Antiochië in Syrië is nu Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay, waar het roemrijk christelijk verleden deskundig is uitgewist. En Frankrijk onderhield zogenaamd een bijzondere relatie met het maronitisch patriarchaat! Sindsdien heeft Frankrijk “de tedere moeder voor de christenen in het oosten” niet anders gedaan dan Libanon en Syrië helpen wurgen, met dramatische gevolgen vooral voor de christenen.  De schijn van de media staat in schril contrast met de werkelijkheid.

We schreven in het begin van dit jaar een open brief aan de VRT om de mediamanipulatie i.v.m. Syrië onder de aandacht te brengen, met verwijzingen naar een aantal bronnen die wel bereid zijn waarheidsgetrouwe berichtgeving te verstrekken.

Voor overtuigde christenen die meer bewust willen leven, hebben we in ons bericht een aparte bezinning voorzien. Om de diepere werkelijkheid van zichzelf en van de wereld te verstaan moet men afstand nemen van deze wereld en zich wenden naar het Woord van Hem die ons  geschapen heeft.

P. Daniel

Flitsen
De zondagseucharistie trachten we zo feestelijk mogelijk te vieren en deze zondag met enkele bijkomende wijdingen. Hiervoor gebruiken we de rijke byzantijnse gebeden. Vóór de mis hebben we het zout en het water gezegend achteraan in de kerk bij de gevulde wijwaterkuip. Na de mis baden we de lange gebeden voor de wijding van een nieuwe icoon, nl. van O.L.Vrouw van Guadelupe (Nvdr: ingesloten foto kunnen wij om technische redenen niet plaatsen. Zie video’s. ) De icoon werd deze week geschilderd en voor het altaar geplaatst met de bedoeling dat we zouden blijven bidden opdat het wereldwijd doden van het ongeboren leven, de grootste holocaust aller tijden, eens zou eindigen.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

President Assad ontving een belangrijke hooggeplaatste Russische delegatie, geleid door vice-premier Yori Borisov en buitenminister Sergei Lavrov. Doel: de uitbreiding van hun samenwerking op politiek, militair en economisch vlak. Lavrov benadrukte nogmaals dat Syrië internationale hulp nodig heeft om ‘s lands economie herop te bouwen en dat Rusland blijft meewerken aan de uitschakeling van de resterende terroristen in Syrië. De Syrische buitenminister stelde tijdens de persconferentie dat de VSA sancties aantonen dat de VSA niet van plan is de Syrische soevereiniteit te erkennen. Trouwens, dat is geen nieuws, gezien de uitdrukkelijke verklaring der VSA, door James Jeffrey, dat de Syrische regering niets meer te zoeken heeft buiten de regio die momenteel valt onder het huidige regeringsgebied. M.a.w. Idlib, het noorden van Syrië en heel de regio ten oosten van de Eufraat met de beste landbouwgronden én de olievelden, die de VSA uit pure opofferingszin blijven “beschermen”, moeten definitief opgegeven worden. Hang de witte vlag maar al uit!

Het akkoord tussen Syrië en Rusland omvat 40 projecten, hoofdzakelijk in de reconstructie van de energiesector. En er werd ook een akkoord bereikt over de start van mogelijke oliewinning uit de Syrische maritieme wateren. In december zal een evaluatie gemaakt worden. (…)

Rusland blijft humanitaire hulp verstrekken:

15 Russische kinderen van ISIS-terroristen (wezen of kinderen van gearresteerde terroristen) werden vanuit de kampen naar familieleden in Rusland overgevlogen:

Het verontrustende aan de militaire situatie in Syrië is dat er geen beweging in zit. Het lijkt wel alsof Idlib, alsof het noorden, alsof heel de regio ten oosten van de Eufraat voor altijd in vreemde handen zal blijven. Echter… de hereniging na “die Wende” van Duitsland in gedachten en de voorspelling van een voormalige professor geschiedenis, Eric Defoort, dat dit voor eeuwig-en-altijd zo zou blijven, er hoeft slechts een kleine vonk spontaan te ontstaan om de situatie snel te doen keren. Voorlopig is het eerder een steekspel met kleine – quasi onbetekenende – aanvallen, manoeuvres, bevoorrading en uitbreiding der vreemde troepen.

Er zijn echter ook nog de zekerheden… de zekerheden van Israëlische raketten op Syrisch grondgebied. Niemand maalt erom. Geen enkele zender, geen enkel nieuwsagentschap besteedt er aandacht aan. Carte blanche. Het werd immers “een routine” … Enkele voorbeelden: gisteren Al-Saphira (Aleppo), in de buurt van de nationale luchthaven (2 Syrische soldaten gedood en 8 met verwondingen naar ziekenhuis gebracht) en ten zuiden van Damascus (…), de T-4 luchtmachtbasis in het oosten van de prov. Homs (de beelden hieronder werden verspreid door de Israëlische satelliet) op 31/8, 1/9, 2/9 en 3/9. (…)

Lees verder

100 jaar IJzerbedevaart

IJzerbedevaart - Wikipedia

Wim De Wit, voorzitter IJzerwake, is het met ons eens: eigenlijk zouden we jaarlijks onder de IJzertoren moeten bijeen komen. Het kan echter niet. Niet zolang het belgicistisch, mondiaal comité geen “godsvrede” wenst met Vlaamse patriotten, die niet willen meeheulen met het linkse gedachtengoed van het amalgaam dat de IJzertoren gegijzeld houdt. Aan de goede wil van Wim De Wit en andere bemiddelaars zal het niet liggen. De uitgestoken hand, het verzoek om een gesprek, om een tegemoetkoming, om verstandhouding, om “Als het om Vlaanderen gaat, zijn wij één” in de praktijk om te zetten, wordt telkens weer hooghartig geweigerd.

Immers: het IJzertestament werd zgz. “hertaald” – en ze zijn daar bij het Museum a/d IJzer (…elke verwijzing naar het Kruis, naar Vlaanderen is uit den boze) behoorlijk trots op. Citaat uit de webstek:

“Nooit-meer-oorlog, Godsvrede en Zelfbestuur, vandaag hertaald naar Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid.”

Onze Toren, waarvoor heel Vlaanderen steen voor steen mee bijgedragen heeft nadat de oude gedinamiteerd werd, is gedegradeerd tot een toeristische attractie. U zal zich herinneren dat zelfs de leeuwenvlag er moest aan geloven en dat pas na fel protest deze weer op de Toren mocht wapperen (zie onderaan).

“Nooit-meer-oorlog” moest weg omdat elke verwijzing naar de Grote Oorlog, waarbij Vlaamse soldaten als minderwaardig kanonnenvoer behandeld werden, moest geschrapt worden uit het collectief geheugen.

“Godsvrede” moest weg omdat elke verwijzing naar het geloof, naar de eendrachtigheid onder de Vlaamse nationalisten, verworpen moest worden. “Godsvrede” werd vervangen door “Vrijheid“, een contradictio in terminis in de huidige alles controlerende maatschappij, waarbij de coronacrisis een welgekomen geleider is naar een dictatuur die verder gaat dan het belgische keurslijf.

“Zelfbestuur” werd gecensureerd en vervangen door een belgische en EUropese structuur, waarin we ons allen moeten plooien onder het motto “Verdraagzaamheid”. Immers: we worden verondersteld ons te schikken onder de mondialiseringoekazes die elke vorm van eigenheid willen uitwissen. Paul De Belder, voorzitter, heeft zo zijn eigen mondiale visie: “”Maar dit wordt voortaan een serene herdenking van àlle slachtoffers van oorlog en geweld. We vertrekken vanuit de Eerste Wereldoorlog, maar trekken het geheel verder open.” En “we gaan niet langer op alle communautaire slakken zout leggen”. M.a.w. “communautaire slakken” worden doodgezwegen en vervangen door “àlle slachtoffers”. Ook de dagelijkse slachtoffers bij de blanke Boeren in Zuid-Afrika??? Johan Velghe, ondervoorzitter, tevens voorzitter van VL@S, heeft een andere invalshoek: hij wil heel de wereld uitnodigen om zich hier in Vlaanderen te komen vestigen. Logisch dat er dan van “zelfbestuur” geen sprake meer kan zijn.

Bekijk nog eens deze reportage over het Kruis vàn Vlaanderen, van àlle flaminganten en niet alleen van het “Historisch Pardon”-comité. We zeggen elke dag “pardon”. We zeggen te veel en te dikwijls “pardon”. We verontschuldigen ons voortdurend omdat we blank zijn, omdat we christenen zijn, omdat we onze cultuur en taal willen behouden, omdat we houden van ónze tradities, omdat we onze voorvaderen respecteren, … zo niet dreigt om de poco hoek mogelijke vervolging en straffen. We verontschuldigen ons door onze houding, onze meegaandheid, onze gehoorzaamheid, ons zwijgen… door onze lafheid. We verontschuldigen ons door de insijpeling van het Amerikaans-Engelse taalgebruik. We verontschuldigen ons door de rare namen die we aan onze kinderen geven. We verontschuldigen ons door het gebrek aan verzet tegen de zgn. klassieke partijen, tegen de poco pers, tegen de kunst-en cultuurpausen, tegen de verkleuring, tegen de doodscultuur, tegen de seksualisering van onze kinderen, de alles-mag-praktijken van de holebibeweging…

Met heimwee en verdriet denken wij terug aan ‘onze’ IJzerbedevaarten. En dat neemt niet weg dat wij telkens weer met even veel overtuiging naar de weide bij het Gebr. Van Raemdonckmonument trekken… en dromen dat we de IJzerwake zouden kunnen verplaatsen onder onze Toren.

Neem morgen eens een kijkje hoe 100 jaar IJzerbedevaart herdacht wordt. Wij hebben er de moed niet toe…

Een terugblik, omwille van historische redenen:

Voor geïnteresseerden: https://vlaams-historisch-archief.org/gebeurtenissen/ijzerbedevaart

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

“Frankrijk, oudste dochter van de Kerk, ben je trouw aan de beloften van je doopsel?” Zo vroeg paus Johannes – Paulus II bij zijn bezoek aan het land in Bourget op 1 juni 1980. Zoals in vele andere Europese landen wordt de revolte tegen God en de Kerk steeds brutaler met wetten die de waardigheid van het leven, van de mens en van samenleving afbreken. Precies 40 jaar later hebben enkele leden van de “Confrérie Notre-Dame de France” een spectaculair antwoord georganiseerd.

Bij het YT kanaal M de Marie kunt u heel de route volgen

Op 1 juni 2020 vertrok een huifkar met een 2 m groot Mariabeeld met Kind vanuit La Salette (waar Maria verscheen in 1846) en een gelijkaardige huifkar met beeld vanuit Lourdes (waar Maria verscheen in 1858). Beide pelgrimeerden respectievelijk naar Parijs en naar Pontmain. Ze zullen dan afdalen en na 100 dagen en 2000 km op  12 september (gedachtenis van de heilige Naam van Maria!) samen komen in Pellevoisin (waar Maria verscheen in 1876) zodat ze op de landkaart van Frankrijk de grote hoofdletter M van Marie zullen getrokken hebben. Dank zij een groep vrijwilligers en de medewerking van de parochies ter plaatse, zijn hierbij vele duizenden pelgrims betrokken van alle lagen van de  bevolking en alle leeftijden, van 6 maanden tot 96 jaar. 

Er zijn  indrukwekkende getuigenissen. Coline, 15 j. heeft de 800 km afgelegd vanaf La Salette en mee gestapt van Lyon naar Ars. Ze zegt nu met nog meer overtuiging de rozenkrans te willen bidden.

Elisabeth, 22 j. wilde drie dagen meestappen maar het heeft haar zo geboeid dat ze bleef gaan. Ze wil Maria bedanken omdat ze blindgeboren is en na vijf maanden kon zien.

Op 12 augustus trok het Mariabeeld van de oostelijke route, na een nachtaanbidding in de basiliek van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en de lezing van het geestelijk testament van Saint Louis door de straten van Parijs onder een massale belangstelling.

Op 15 augustus werd het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria gevierd in de basiliek van het Heilig Hart van de Montmartre met een toewijding aan de Onbevlekte Harten van Jezus en Maria. Het verdere verloop van de  bedevaart kun je volgen op: “Planning quotidien”.

In onze tijd blijken alle menselijke én christelijke waarden vernietigd te worden. We beleven de apocalyptische strijd van het rijk van Satan en zijn machtige trawanten wereldwijd tegen het Rijk Gods. Iedere dag  is er een nieuwe aanval op het leven en het geluk van de mensen en het geloof in God. Initiatieven zoals deze M van Maria over heel Frankrijk zijn een creatief antwoord dat kracht geeft om te blijven volharden.

* * * * * *

De oproep tot hulp aan de mensen van Beiroet heeft meteen ruim 16.000 € opgebracht. Hartelijk dank aan de gulle gevers. Het geld zal gebruikt worden voor de meest noodzakelijke herstellingen van de huizen van de christenen, zodat ze kunnen terugkeren en blijven.

P. Daniel

Flitsen

Zondag in de late namiddag trokken we met de tractor naar de bergen om een grote hoeveelheid  Arabische artemisia** te knippen. Inmiddels heeft een bevriende Syrische arts die goede contanten in het buitenland heeft de kwaliteit daarvan laten onderzoeken in buitenlandse laboratoria. (Een grondig onderzoek in Damascus zou ons nu te veel geld kosten). Volgens de resultaten van de universiteit van Algiers* schijnt deze artemisia als gedistilleerd water of als kruidenthee verbazingwekkende kwaliteiten te hebben tegen kanker, tegen allergieën, tegen corona… Eén slokje ’s morgens nuchter volstaat. Dit zal nog verder worden uitgezocht. Deze vrijdagnamiddag zijn we samen met een groepje uit Qâra opnieuw Arabische artemisia (Chih) gaan verzamelen maar dan nog dichter tegen de bergen aan. Het is de bedoeling vele flesjes te kunnen maken en te geven aan mensen die ziek zijn of denken ziek te zijn en te kijken wat het doet.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

We beperken ons vandaag tot twee gebeurtenissen die, bij grote uitzondering, de internationale media bereikten: de aanval op de gasleiding, die voor een groot gedeelte de elektriciteitsvoorziening in Syrië lam legde én de afsluiting van drinkwater door het Turkse huurlingenleger, al dan niet met de ondersteuning van het Turkse leger.

Beide zaken waren geen alleenstaand feit. Het verschil zit ‘m hier in dat er eindelijk heftig geprotesteerd werd bij de hoogste mondiale instanties. En dat het protest aandacht kreeg… omdat ook Koerden en vluchtelingenkampen zonder water zitten.

Sinds het begin van de zomer heeft onze redactie herhaaldelijk het afsluiten van het drinkwater gemeld; niemand scheen zich erom te bekommeren dat ca. 1 miljoen mensen midden in de coronacrisis, bij bijzonder hoge temperaturen, verstoken bleven van water.

Dr. Bashar al-Jaafari, Syrisch permanent vertegenwoordiger bij de VN-Veiligheidsraad, heeft bij de VN-baas Antonio Guterres aangedrongen om onmiddellijk in te grijpen bij het onmenselijke afsluiten van drinkbaar water voor meer dan 1 miljoen Syriërs in en rondom Hasaka stad. Al-Jaafari telefoneerde op 21 augustus met Guterres over de catastrofale situatie en benadrukte dat het ontzeggen van water niet alleen een oorlogsmisdaad maar bovendien ook een misdaad tegen de mensheid is. Op de dag van het telefoontje was het water al tien dagen ononderbroken afgesloten van het Allouk pompstation en de waterputten/bronnen die deze regio irrigeren.

Het Allouk pompstation bevindt zich ten oosten van Ras Al-Ayn, dichtbij de Syrisch-Turkse grens; het behelst 30 putten/bronnen met een debiet van 200 m3 per uur. Het water wordt naar Hasaka gepompt door een pijpleiding van 70 km lengte. Sinds de Turkse bezetting wordt het oppompen en doorstromen van het water gedurende langere periodes stopgezet; meer dan een miljoen burgers én hun landbouwgronden zitten dan zonder water. Al-Jaafari stelde dat het Turkse huurlingenleger de watervoorziening misbruikt als een chantagewapen en vorm van strafmaatregel tegen de burgerbevolking omdat deze de Turkse bezetting niet schijnt te waarderen. Hij herinnerde Guterres aan de officiële brieven die hij aan de VN en de Veiligheidsraad hieromtrent gestuurd had op 31 mei en de Syrische verklaringen bij de Veiligheidsraad, de laatste daterend van19 augustus. Al-Jaafari stelde dat Syrië op een spoedig antwoord wacht, wacht, wacht… Guterres antwoordde dat hij op de hoogte is van de situatie in Hasaka en dat hij het VN-team in Syrië en de speciale afgevaardigde Geir Pedersen gevraagd heeft “de nodige maatregelen” te nemen om de kritische situatie zo snel mogelijk op te lossen en humanitaire hulp aan de betrokken burgers te bezorgen tot het Allouk pompstation weer in werking is… Hij zou contact opnemen met de Turkse regering en “andere partijen”… Hij zal Pedersen opdragen het probleem te bespreken met de afgevaardigden van de VSA, Rusland, Turkije in Genève tijdens en in de rand van de vergadering van het grondwetscomité voor Syrië.

Ook Ignatius Aphrem II, hoofd van Universele Syrisch-Orthodoxe Kerk, schreef een brief een Guterres, om aan te dringen op actie vanuit de VN:

Image

Allemaal tezamen – dank u, mijnheer Guterres. Dank u voor… noppes.

De Syrische regering daarentegen heeft in samenwerking met de plaatselijke overheid en welzijnswerkers in Hasaka de inzet van watertanks opgedreven. Aan de bevolking van Nafasha en al-Himmeh-projecten worden dagelijks 300.000 liter water bezorgd; voor huishoudelijk gebruik werden ondiepe waterputten gedolven in de straten. De Syrische Rode Halve Maan wordt nog steeds de toegang ontzegd aan het Allouk pompstation. (…)

Dit is echter niet de enige manier dat Turkije water ontzegt aan de Syriërs. Ook in Irak trekt men al jaren aan de alarmbel.

De Iraakse parlementaire Waterbeheer-commissie beschuldigt Turkije ervan oorlog tegen Irak te voeren d.m.v. het water dat vanuit Turkije naar Irak stroomt. Of duidelijker: door het water tegen te houden en op die wijze voor een alarmerende lage waterstand te zorgen met bijgevolg een watertekort in Syrië en Irak. Dit in een periode dat de regenval beperkt bleef tot de helft van verleden jaar. De boeren zien hun broodwinning in gevaar; landbouwgronden drogen uit, oogsten leveren te weinig rendement, de honger loert om de hoek. (…) En… een exodus van armoedevluchtelingen…

Via een geheel van geplande, onder constructie en bestaande irrigatieprojecten en hydro-elektrische dammen controleert Turkije het waterdebiet van de Eufraat en Tigris naar Syrië en Irak.

Erdogan heeft niet alleen geen oog of oor voor de verzuchtingen van Irak en Syrië; bovendien wil hij zijn megalomane plannen doorvoeren zonder rekening te houden met de eigen bevolking, met de archeologische geschiedenis, met de verdwijning van hele dorpen en landbouwgronden. Hasankeyef, zo’n 12.000 jaar oud, wordt onder water gezet:

De “mogelijke” terroristische aanslag op de gas pijplijn was wereldwijd een nieuwsfeit. Niet dat men zo ver ging om hulp aan te bieden… De minister van informatie stelt dat deze ontploffing noch spontaan, noch een door ongelukkig toeval ontstond, maar wel als middel om druk te oefenen op de regering. Een goede verstaander weet dat in Genève de besprekingen van de protagonisten i.v.m. een nieuwe Syrische grondwet herbegonnen zijn.

Afsluitend: we vernemen net dat sinds gisteren namiddag er terug leidingwater naar Hasakah stroomt. Kunnen het niet nagaan vermits een “hogere macht” onze normale nieuwsverstrekking blokkeert. We weten dus niet of het waar is, zo ja, wat het debiet is, of de toevoer met mondjesmaat geopend en toegedraaid wordt… Onze pronostiek in het geval dat er terug water naar Hasakah stroomt: de chantage heeft gewerkt – er zal wel iets “in ruil” gegeven zijn. Voor hoe lang er terug water mag stromen? Hangt af van het zoenoffer en de moordlust van het Ottomaanse huurleger. (…)

Wat angstvallig verzwegen wordt

Enkele krantenknipsels vertellen u – wat op gevaar van beschuldigd te worden – van dat wat sinds WOII tot de allergrootste zonde, het ergste misdrijf aller tijden beschouwd wordt. Het gaat niet om verzinsels, niet om flauwe grappen, niet om een uit de lucht gegrepen complottheorie zonder fundament. De film toont slechts fragmenten van verklaringen, een titelbladzijde, de kop van een artikel, van een opiniestuk in welbekende kranten en media. Ze werden wel degelijk uitgesproken, geschreven, gedrukt… maar wij worden verondersteld doofstom en liefst ook nog blind te zijn. Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

U bent geschokt? U twijfelt aan de echtheid? U kan zelf de data en inhoud controleren via google. Een voorbeeld: geef als zoekopdracht: “ynet news islamization of europe is a good thing” en bekijk de resultaten.

Een ander voorbeeld: zoekopdracht: “don’t destroy isis it’s a useful tool”

… of eender welke andere titel van een artikel vermeld in de video.

We onthouden ons wijselijk van commentaar.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Beiroet schijnt nog in schok. Overal puin en mensen die puin aan het ruimen zijn. Vele huizen zonder ramen en deuren zijn verlaten.

Internationale hulp komt op gang. Overal tentjes van ngo’s. Ook de auto’s zijn geëxplodeerd zodat de mensen geen vervoer meer hebben. De meeste ziekenhuizen zijn verwoest. Met een corona besmetting wordt  de toestand nog dramatischer. Als het Midden Oosten, Libanon en Syrië  al decennia lang de speelbal zijn van internationale machten, hoe kan deze ontploffing in Beiroet dan een toevallig ongeval zijn? Moge de waarheid onthuld worden en gerechtigheid geschieden. Moge er een einde komen aan het werk van duistere machten waarvan telkens weer het gewone volk het slachtoffer is, die nu dringend hulp nodig heeft.

Moeder Agnes-Mariam is er in geslaagd om 20 autobussen gratis ter beschikking te stellen, naast de 500 warme maaltijden per dag en de “hospitainer”  (container omgebouwd tot mobiel hospitaal).

En toch is er nog een andere grote dreiging, die niet direct zichtbaar is of door de media wordt opgemerkt: het verdwijnen van de christenen.  Libanon was oorspronkelijk een hoofdzakelijk christelijk land met meer dan 50 % christenen. Onder internationale druk is dit sinds 1975 geleidelijk veranderd en vormden de christenen nog slechts 30 % van de  bevolking. Nu zijn de christenen weer het meest getroffen omdat de ontploffing pal in de christelijke wijken gebeurde. De Canadese en Australische ambassades zwaaien met visa voor christenen om hen uit te nodigen Libanon te verlaten en moslims trachten de huizen van de christenen op te kopen. Eens was dit Midden Oosten christelijk, nam de bisschop Macaire van Qara deel aan het concilie van Nicea (325) en had Qara 13 kerken. (zie de geschiedenis: “Wie zijn wij?” In het Frans en Engels). Ook later hebben christenen steeds in het Midden Oosten een zeer groot aandeel gehad in de sociale ontwikkeling en de culturele vooruitgang.

Zij waren een belangrijke factor voor de vrede en de harmonieuze samenleving, zoals dit ook in Syrië het geval was, is en blijft. Het is een schande dat het westen onverschillig blijft voor de uitroeiing van de christenen. Dat de wortels van het christelijk geloof in het Midden Oosten worden doorgehakt, schijnt hen niet te interesseren en dat heel de boom sterft wanneer er geen wortels meer zijn, evenmin.

Het is onze plicht de christenen te helpen op de plaats waar het christelijk geloof ontstaan is.

P. Daniel

Flitsen

Het hoogfeest van Maria’s Tenhemelopneming hebben we geestelijk willen voorbereiden en vieren met hetgeen we zelf als offer, persoonlijk,  willen aanbieden. Het is een hoogtepunt in het liturgisch leven, een hoogtepunt van de vakantie en van de oogst. Na 15 augustus wordt het ’s avonds ook frisser.

De 500 visjes die we wilden laten groeien tot grote karpers stellen het niet zo goed in de betonnen bakken. Verschillenden sterven. Een specialist raadt ons aan een “natuurlijke” vijver te maken, wat we aan het doen zijn. Er was op het terrein al een put die we nu voorzien als kweekvijver: 50 op 20 m. Hierin hopen we dan een paar duizenden visjes te plaatsen die zichzelf voorplanten. Als het goed loopt willen we deze aan de mensen bezorgen zodat ze op gemakkelijke wijze voor zichzelf vissen kunnen kweken.

map of Sadad

Sadad (komt 2 x voor in de  Bijbel: Numeri 34, 8 en Ezechiël 47, 16, als grens van het beloofde land) is een helemaal christelijk dorp in de buurt. Het is Syrisch orthodox met nog de Aramese taal van Jezus in de liturgie.  Het heeft veel geleden van terroristen. De erg toegewijde jonge priester abouna Michaiel kreeg destijds een revolver tegen zijn hoofd maar die blokkeerde. Deze christenen hebben nog veel hulp nodig.We hebben hen al een naaiatelier met 13 machines kunnen geven.

Nvdr: Toen de gevluchte bevolking na de bevrijding door het Syrische leger kon terugkeren naar hun dorp, ontdekten ze de lichamen van degenen die achtergebleven waren, die niet kónden ontkomen aan de moslimterroristen, in waterputten en massagraven.

Mass grave of Christians in Sadad, Syria

Nu hebben we hen nog 10 zonnepanelen kunnen bezorgen met 15 batterijen en 15 UPS transformatoren zodat ze onafhankelijk zijn van de soms lange stroomonderbrekingen. Het materiaal komt van Indië, van de zogenaamde “blotevoetenschool voor vrouwen”, oorspronkelijk bedoeld voor analfabeten om zonnepanelenlicht te leren produceren (www.barefootcollege.org). Het zal hen erg helpen. Zo kunnen ze stilaan beginnen met werkgelegenheid te scheppen.

Lees verder

Beiroet was geen ongeval

The Trinity Square or Lamartine tree – LebanonUntravelled.com
Een afbeelding die heel de Libanese tragedie omvat: een dode cederboom, daarin een gekruisigde Christus… (meer info hier)

… In een wereld waarin er slechts complottheorieën zijn maar klaarblijkelijk geen operaties van geheime diensten is het niet alleen zinloos te vragen waarom bv. de VSA meer geld uitgeven aan hun 17 geheime diensten dan Rusland in het totaal aan zijn leger. Het is ook bij straffe van publieke belastering, vernedering en het kapot maken van de bestaanszekerheid verboden te onderzoeken of erover na te denken wie baat heeft bij de opeenvolgende gebeurtenissen, die – vanzelfsprekend – geen oorzakelijk verband hebben en die plotseling en onvoorspelbaar eindigen met een reusachtige explosie.

De cui bono-vraag mag in het universum van de massa media slechts gesteld worden als Rusland – of recent China – voor gebeurtenissen verantwoordelijk moeten gemaakt worden.

Sinds enkele jaren wordt het als kwaliteitsjournalistiek beoordeeld als feiten vrijelijk op basis van vermoedens over de zgz. gruwelijkheid en verraad van Vladimir Poetin of Xi Yinping de wereld in gestuurd worden; twee personen die, zoals goede mediagebruikers intussen wel weten, de oorzaak zijn van quasi alles wat er misgaat in de wereld.

De gepersonaliseerde aanklachten tegen Rusland en China in poco media vormen tegelijkertijd het vonnis… Als er echter een mogelijk verband bestaat met Israëls veiligheidspolitieke, militaire, of geheime diensten-belangen dan wordt onmiddellijk, volgens Bibi’s basisregel, geoordeeld dat het op de een of andere manier om structureel antisemitische en verkorte kapitalismekritiek gaat. Eender om welke feiten het gaat, ook al heeft de Mossad weliswaar een bewezen recordaantal 3000 gerichte moorden op haar kerfstok, zoals de gevolgen van terroristische aanslagen en illegale executies met groot begrip genoemd worden, als ze door de “goeden” gepleegd worden… Feiten die van de westerse waarheid afleiden; immers voor het Recht geldt de grote Georgiaanse triumviraats regel, genoemd naar George Orwell en twee maal naar George Bush, die beweert dat ook voor het internationaal recht iedereen gelijk is, maar sommigen zijn wel gelijker…

Recht is sowieso voor verliezers (“losers”) zonder kernwapens. De poco media onthouden u informatie – voor uw eigen goed, zoals dat heet – u wilt toch niet van antisemitisme beschuldigd worden?

Bv. deze verzwegen feiten: Netanyahu heeft reeds op 27 september 2018 tijdens een algemene vergadering der VN een foto van de haven van Beiroet getoond, met veronderstelde wapenopslagplaatsen van Hezbollah en daarbij juist dat gedeelte van de haven, dat nu verwoest werd. (video) Met betrekking tot de sinds jaar en dag veronderstelde, aangekondigde, bijna voltooide Iraanse atoombom (… herinner u de reden dat de VSA Irak binnen vielen…) verklaarde Netanyahu: “We zullen verder tegen Iran optreden wanneer en waar we dat moeten om onze staat en ons volk te verdedigen.” Waarmee Netanyahu niet alleen Iran zelf maar ook de sjiitische invloedssfeer in het M.O. bedoelde. Ergo: Iran, Irak, Syrië, Azerbeidzjan en vanzelfsprekend ook de sjiitische Hezbollah militie, het grootste non-staatsleger überhaupt.

Voor de explosie in Beiroet werden minstens twee laagvliegende jets boven het stadsgebied gehoord en gezien. Bovendien deelden gereputeerde westerse bronnen de Asia Times mee dat westerse verkenningsvliegtuigen over de Libanese kust ingezet waren op het moment van de explosie, maar ze zouden geen aanvallen uitgevoerd hebben. Klinkt naar voorkennis, niet passend bij een ongeluk.

Boaz Hayoun, een Israëlische expert voor explosieven en seismografie, die o.a. voor het respecteren van de explosievenregels in Israël verantwoordelijk is,  stelde vast dat er 43 seconden voor de gigantische explosie in Beirut een opeenvolging van 6 onderaardse explosies met een afstand van telkens 11 seconden optraden. Het tijdschrift „Israel Defense“ beschreef ze als explosies van wapensystemen die opzettelijk of onopzettelijk in de haven van Beiroet zouden aangestoken zijn.

Bij een luchtaanval op 21 juli 2020 had de Israëlische luchtmacht de belangrijke Hezbollahcommandant Ali Kamel Mohsen Jawad op de luchthaven van Damascus gedood. De Hezbollah had daarvoor wraak beloofd en per kerende had de Israëlische defensieminister Benny Gantz gedreigd dat “Libanon de pijnlijke verantwoording voor elke aanslag, die vanuit hun grondgebied uitgaat, zal dragen“. De Libanese christelijke president en de soennitische premier hebben beiden met de Hezbollah samengewerkt.

De Israëlische regeringsleiding heeft bij verschillende stellingnames duidelijk gemaakt dat zowel Hezbollah als ook de staat Libanon voor sjiitische aanvallen op Israëlische militairen zouden bestraft worden.  De krant “Israel Hayom“ citeerde de Israëlische defensieminister Gantz, nl. dat hij “de Israëlische strijdkrachten het bevel gegeven had de Libanese infrastructuur te bombarderen, mocht Hezbollah Israëlische soldaten of burgers verwonden”. De Israëlische stafchef Aviv Kochavi voegde eraan toe: “Mocht Hezbollah nog een aanval ondernemen, dan zullen wij een ongebruikelijk antwoord der Israëlische strijdkrachten aan het adres van de Hezbollah in Libanon te zien krijgen.”

Eind dec. ’19 Aviv Kochavi: “In de volgende oorlog zullen we krachtig toeslaan in stedelijke gebieden…”

De hoogst merkwaardige explosie in Beiroet gebeurde in deze vorm, met een drukgolf dus, die men slechts van atoomwapens kent, tot op heden slechts twee keer. Niet bij de explosie van ammoniumnitraat, dat zonder toevoeging van andere stoffen zoals olie of benzine, een stabiele en niet bijzonder explosieve substantie is. Maar wel bij de inzet door Israël van een nieuw wapen in Syrië en tegen de Iraanse marine dit jaar (video).

Zoals bv. de mini-Harper:

De huidige situatie in het M.O. met de alliantie van de VAE en Israël en de reeds bestaande samenwerking met Saoedi-Arabië, een alliantie van aanzienlijke soennitische krachten met de Israëli’s en de VSA maakt een actie tegen de sjiitische alliantie van Iran, Irak, Syrië en Azerbeidzjan mogelijk. Libanon is nu uitgeschakeld. Aan de strategie (zeven landen in vijf jaar- video Wesley Clark) het M.O. in chaos te storten, opdat de VSA, Israël en Saoedi-Arabië aan zet kunnen blijven, werd een volgend hoofdstuk geschreven.

Tegelijkertijd maakt deze strategie het voor neoliberale economische wereldmachten mogelijk Libanon als een tweedehandskoopje op de rommelmarkt over te nemen. Bij de lijkenpikkers: de Franse president Macron, die zich in oude koloniale machthebberfaçon, voor de “redding” van Libanon mede-verantwoordelijk verklaard heeft.

Maar ook Libanese oligarchen in Brazilië, die daar met uitgeweken kapitaal grote invloed verkregen hebben en die nu – zogezegd uit “heimwee” naar het oude land – , behoren tot de “onbaatzuchtige” redders. Dat kapitaal is immers internationaal belegd. En daarmee is het duidelijk: elke opbouwhulp zal aan de conversie van het corrupte Libanon in een even corrupte neoliberale modelstaat verbonden worden.

Bovendien ondersteunt de Israëlische  militaire aanslag de nieuwe strategie der VSA onder Trump, in dewelke hij akkoord is met Joe Biden, nl. de Nieuwe Zijderoute zo veel mogelijk te saboteren, te verhinderen of te vernietigen en de Nieuwe Koude Oorlog en het totale isolement van China te verwezenlijken. (The Chinese Silk Road to Lebanon Blocked by US Allies) Libanon was al toegetreden tot de Aziatische Ontwikkelingsbank, die voor de financiering van de Nieuwe Zijderoute opgericht werd. Beiroet was een der belangrijkste zeehavens van de maritieme Zijderoute. In dat verband is de aanwezigheid van westerse verkenningsvliegtuigen bij de actie, die tegelijkertijd voor waarschuwings-, bewakings- en evaluatiefuncties ingezet zouden zijn, niet verrassend. En de inzet van het nieuwe Israëlische wapen heeft vast en zeker de (koop)aandacht van het Amerikaanse leger getrokken.

Hoe is echter het oorverdovende zwijgen in het publiekrecht over al deze feiten, strategieën en ontwikkelingsrichtingen, hoe is het complete zwijgen over de rol van Israël bij het gelijktijdige wijdverspreid neo-McCarthyisme (identiek aan de in de NAVO-sympathiserende gedrukte pers) m.b.t. elke niet-categoriek positieve uiting van de Israëlische oorlogspolitiek in overeenstemming te brengen met haar grondwettelijke plicht de bevolking over het hele plaatje in te lichten?

Juist. Helemaal niet. Zij zijn, zoals de grote Amerikaanse media, eigenlijk het propaganda-instrument van een steeds gewelddadiger Westen, die de “Democratie” voor ouderwets houdt en verder werkt aan de omvorming van de wereld in neo-feodale, bewakingskapitalistische “bestuurde” gebieden.

Nvdr: De blauwe bruggetjes verwijzen naar de bronnen. Beeldmateriaal ter verduidelijking en als feitenmateriaal toegevoegd. Ingekorte vertaling uit: https://kenfm.de/beirut-war-kein-unfall-von-dirk-pohlmann/ – Wie is Dirk Pohlmann?

Syrië: politiek-geostrategische en militaire terugblik

… omdat de waarheid haar rechten heeft.

Onze redactie bericht regelmatig over de situatie in Syrië. Opdat u niet zou vergeten hoe het allemaal begon, hoe het escaleerde, wie er aan de touwtjes trok, de komedie er gespeeld werd… lees dit uitgeschreven gesprek met Jochen Scholz.

Voormalig officier bij de Duitse Bundeswehr, Oberstleutnant a.d. Jochen Scholz, tevens voormalig beleidsmedewerker in het Duitse defensieministerie, geldt als een gerespecteerd man met een gefundeerde mening over wat er zich op het geopolitieke niveau afspeelt. In onderstaand videogesprek geeft hij weer wat de oorzaak is van de oorlog in Syrië. Het gesprek werd opgenomen tijdens het congres “Brandherd Syrien” nabij Kassel. We herinneren ons een citaat van Jochen Scholz over de schandalige chantage die de VSA uitoefenen op “bondgenoot” Duitsland omwille van de gaspijplijn Nord Stream 2, een citaat dat even zeer op de situatie in Syrië van toepassing is:

“Wat hier op het spel staat is niets anders dan dat de rechtsorde, bepaald in het VN-Handvest (26.6.1945) steeds meer vervangen wordt door het “Faustrecht” (het recht van de sterkste), een ontwikkeling, die sinds het einde der Sovjetunie in vaart toegenomen is.”

Het begint met het beruchte bekendmaking van Wesley Clark dat de Amerikanen binnen een periode van 5 jaar 7 landen willen aanvallen – onze redactie heeft er bij passende gelegenheden aan herinnerd – en de vraag van de reporter of dit geloofwaardig was. (Nvdr: Geloofwaardig? Oordeel zelf! Bekijk de video!)

Scholz bevestigt: Ja, natuurlijk, een voormalige 4**** generaal, Wesley Clark, voormalig commandoleider der NAVO in Europa, heeft dit geheel open voor iedereen in een TV-uitzending van meer dan een uur bekend gemaakt wat hij vernomen had tijdens een samenkomst met oude kameraden van het Pentagon. Die hebben hem medegedeeld wat de Bush-regering van plan was.

Concreet: dat men in de eerstkomende vijf jaar zeven landen in Noord-Afrika en het M.O. zodanig zou destabiliseren dat er een “regime change”, een regeringswissel, zou uitgelokt worden. Wat we vandaag in Syrië zien is een gevolg van die beslissing.

Op de vraag van de reporter waarom men deze politiek voert, antwoordt hij: Vanuit het standpunt der VSA gezien is dat zij na 1945 de absolute dominante macht waren. Ze waren na 1945 de sterkste economische macht, de sterkste technologische macht, de grootste industriestaat van de wereld, de grootste schuldeiser ter wereld. Vandaag zijn de VSA de grootste schuldenaar ter wereld. De dollar is nog steeds het anker van hun macht. Die wordt echter steeds meer in vraag gesteld omdat de internationale handel ook in vraag gesteld wordt. Men heeft immers ingezien dat dit een machtsinstrument is voor de VSA en dat men dit op termijn niet langer op deze manier kan tolereren. Door hun eigen schuld – men kan dat hier nu niet in detail uitleggen… trefwoord: oorlog en andere zaken – wordt hun munt in vraag gesteld werd; trouwens reeds in de ’70er jaren wegens het ontkoppelen van de gouddollar en de wereld zich afvroeg waarom ze nog in de dollar zouden beleggen als niets meer achter staat… Toen kwam men op het slimme idee de olieprijs, of eerder de oliehandel, aan de dollar te binden zodat ieder die olie wou kopen gedwongen werd zich dollars aan te schaffen. Men heeft dan tegelijkertijd Saoedi-Arabië ertoe aangezet haar dollarreserves of -opbrengsten in Amerikaanse leningen (schuldpapieren) te beleggen en deze kringloop houdt Amerika recht.

Tegelijkertijd heeft deze politiek ook betekend dat Paul Volcker (toenmalige baas Federal Reserve) – om de dollar verder aantrekkelijk te houden – op het einde van de ’70er jaren de basisrente in de VSA in een heel korte tijdspanne met 300% liet stijgen op ca. 20% van de Federal Reserve, wat ertoe leidde dat veel kapitaal naar Amerika stroomde. Amerikaanse ondernemingen konden echter hierdoor niet meer op lange termijn investeren. Bij deze rente konden ze geen leningen afsluiten. Om die reden zijn ze vertrokken; eerst naar Mexico en daarna naar Azië. Dat heeft dan o.a. tot de ontplooiing van China geleid, samen met de verandering van de Chinese politiek onder Deng en de economische politiek zodat men nu (nog) kan stellen dat China produceert voor de Amerikaanse markt, de Amerikanen kopen de producten, betalen in dollar, de in China producerende bedrijven geven de inkomende dollars aan de Chinese Centrale Bank en de Chinese Centrale Bank belegt deze dollars – voor een groot gedeelte – in Amerikaanse leningen (schuldpapieren).

Dat begint nu te wankelen. De Chinezen verminderen hun dollarverbinding. Ze konden natuurlijk niet plotseling alles verkopen omdat dan de dollar zodanig zou verzwakt worden dat hun reserves in het gedrang komen; het is een ingewikkeld proces.

De reporter komt op de situatie in Syrië terug, vergelijkt met de Balkan, en wil suggereren dat de Russische tussenkomst de etnische spanningen nog heeft doen toenemen. Twijfelt eraan of de situatie binnen 10, 15 of 20 jaar gladgestreken is. Poetin vroeg ooit in de algemene vergadering van de VN aan Obama of deze zich realiseerde wat hij in gang gezet had. Hetzelfde zou men nu Poetin kunnen vragen. Of iemand zich realiseert hoe lang de conflicten die we aangestoken hebben zullen blijven duren.
Scholz antwoordt dat dàt net het doel is, nl. door het ophitsen van deze etnische groepen de regio nog meer te destabiliseren. Dat de destabilisering van deze regio een strategisch doel van de VSA is, is overduidelijk omdat daardoor de nieuwe Zijderoute een gevoelige slag toegebracht wordt, ook wat de verbinding met Europa betreft. Hoe men hier uitgeraakt? Door de Russische tussenkomst is de situatie ten gronde veranderd, is de regering gestabiliseerd en de strijd om Aleppo zal hoogstwaarschijnlijk ten gunste van de Syrische regering beslecht worden (Nvdr: 2016). Om die reden kregen we ook die massale antipropaganda, waanzinnige propaganda, die zich meestal baseert op onbetrouwbare bronnen zoals de Witte Helmen en andere organisaties zoals het zgn. Syrische Observatorium voor Mensenrechten (… éénmansactie in Londen ten gunste van de terroristen).

De reporter herinnert eraan dat bij de bevrijding van Mossoel (Irak) door de VSA, Irak en de Koerden het één en al complimenten regende – al de andere bevrijdingen worden als oorlogsmisdaden beschreven… Dat men daarbij een veiligheidskorrridor open liet waardoor de ISIS-terroristen naar Syrië konden vluchten om daar voor meer ellende te zorgen…: militair-strategisch gezien: misschien geniaal maar wel heel cynisch.

Scholz antwoordt dat dit nog maar eens bewijst dat het de Amerikanen uitsluitend om “regime change” te doen was in Syrië, dit ondanks alle andere lippendiensten. Op de vraag wie ISIS financiert is Scholz voorzichtiger. Hij wijst wel naar de Arabische regio, de Emiraten, Qatar, S.A. – informatie verstrekt door geheime diensten. Ook zij hebben belangen bij “regime change” – “een toffe bende zonder remmingen”. We weten ook dat er logistieke steun uit Turkije kwam. En ze (ISIS) hebben zichzelf ook gefinancierd door olie te verkopen. Jarenlang vertrok de olie via het Syrische en Irakese goed onderhouden wegennet richting Turkije en Israël. Tot de Russische luchtmacht ingreep en het ene na het andere transport uitschakelde. De Amerikanen hebben gedaan alsof ze hen bestreden, wat ze de facto niét gedaan hebben.