Quo vadis, Syria?

Sinds een week werd het bijzonder heet in Idlib. Het terroristenalagaam doet er alles aan om hun shariaparadijs in noordelijk Syrië, te behouden, met de behulpzame steun van Turkije en het Westen.

Verschillende bronnen meldden tientallen dode Syrische soldaten bij heroveringsaanvallen door de terroristen. Sinds 9 januari – en ondanks het staakt-het-vuren vielen de terroristen niet minder dan 30 keer aan met 638 raketaanvallen op de burgerbevolking in regeringsgebied. Volgens het Russische verzoeningscentrum werden daarbij 55 Syrische soldaten en 71 burgers gedood, 94 soldaten en 149 burgers gewond. Overdag levert het Russisch verzoeningscentrum humanitaire hulp: 2.74 ton voeding aan de Jebab nederzettingen in Daraa, Qantara in de Aleppo provincie en Hneyz al-Shimaliya in de Raqqa provincie. (…)

Het Syrische leger liet meer tanks aanvoeren naar de Idlib-grensstreek:

De terroristen slaagden erin enkele dorpen te heroveren. De situatie verandert van dag tot dag: al-Samaka is intussen weer in handen van het Syrische leger. (…)

Er zouden naar verluidt (info verstrekt door plaatselijke bevolking aan Russische militairen) verschillende bomauto’s in Ma’aret al-Nu’aman en/of omgeving geplaatst worden. Ergens. Liefst waar er kinderen rondlopen. Kwestie van pakkend beeldmateriaal te kunnen leveren.

Terwijl de bemiddelingsgesprekken in Berlijn zijn beloop hadden, werd Erdogans huurlingenleger naar Libië gevlogen voor een volgende vredesmissie. Wie weigerde te vertrekken krijgt minder “loon”.

Nog steeds worden burgers door de terroristen tegen gehouden als zij zich via de humanitaire corridors in veiligheid willen begeven:

Niet voor het eerst hebben Amerikaanse soldaten een Russische patrouille tegengehouden. Het kwam zelfs al tot een regelrechte vechtpartij, waarbij Russische militairen verzorging nodig hadden. Een aanwezige tolk vertaalde de boodschap der VSA aan de Russische patrouille: “Dit is Amerikaans grondgebied; wij beschermen de olie.”

Dat de Turkse bezetters voorlopig niet van plan zijn snel hun biezen te pakken mag blijken uit de verhuis van 1500 familieleden van het terroristische huurlingenleger naar de woningen van de oorspronkelijke bewoners, die verdreven werden in al-Kharabat en al-Hawarneh in de stad Ras al-Ayn.

Nochtans had de speciale afgevaardigde van de VN voor Syrië, Geir Pedersen, slechts felicitaties voor de inzet van Rusland om d.m.v. de Astana-gesprekken tot een duurzame vrede te komen.

Aleppo. Het is en blijft een belegerde stad. De afstand tussen regerings- en terroristengebied is te klein en te kwetsbaar. Nog steeds, elke dag, worden burgers belaagd met raketten. Dinsdag stierven er na een raketinslag 2 vrouwen en een kind, 3 burgers werden gewond in de Jamiet al-Zahraa-wijk. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: staande mensen en buiten

In de westerse rand werd een scherpschuttersnest van de terroristen in een vervallen (door burgerbevolking verlaten) gebouw met de grond gelijk gemaakt:

Dit maakt deel uit van het te verwachten grondoffensief – de luchtmacht in de voorhoede (…) – dat de stad moet ontzetten uit de wurggreep van de terroristen. (…) We schreven het herhaaldelijk: Aleppo is na Damascus de belangrijkste stad van Syrië, het kloppende industriële hart.

Bij monde van de Amerikaanse speciale gezant voor Syrië, James Jeffrey, lieten de VSA weten dat ze nieuwe sancties voor president Assad in petto hebben. Volgende week gaan ze die met hun bondgenoten in Brussel bespreken. Nog meer… een pakketje zoals voor Soleimani? (…)

In schril contrast met… Hilarion van Volokolamsk, voorzitter van de afd. externe kerkelijke relaties van de Russische orthodoxe kerk, liet weten dat de Kerk van plan is een nieuw centrum te openen dat hulp wil bieden aan gekwetste kinderen in Syrië. Hij hoopt dat het dit jaar nog zal lukken – het wil protheses en fysiobehandelingen aanbieden. Bovendien wil het kinderen, die medische hulp nodig hebben, die in Syrië niet mogelijk is, in Moskou laten behandelen. Hij hoopt dat zijn initiatief steun en sponsors zal aantrekken; in 2019 hielp de Kerk 10 Syrische kinderen aan protheses en medische behandeling in Moskou.

Een eerste biogas-leverancier wordt gebouwd in Homs:

Tot slot: het weekoverzicht van Syria Insider met kleine en grotere nieuwtjes met Engelse ondertiteling:

Douma… Wanneer officiële rechtzetting OPCW-verslag?

Afbeeldingsresultaat voor opcw fraude

… En verontschuldigingen van de VSA en co voor hun wraakacties?

U ziet een video-verklaring van Ian Henderson, voormalig hoofd van een OPCW inspectieploeg, in die functie als expert chemisch onderzoek gedurende 12 jaar. Hij werd officieel uitgenodigd door de Chinese afvaardiging bij de informele vergadering van de VN Veiligheidsraad om te getuigen tijdens de zitting van gisteren. Hij kon echter – onverwacht (!) – niet aanwezig zijn wegens “problemen” met zijn ESTA Visa Waiver Program (… wie na 1.3.2011 al eens naar Iran, Irak, Soedan, Syrië, Libië, Somalië en Jemen reisde wordt geweigerd), m.a.w. de OPCW-specialist mocht gewoon niet getuigen over zijn werk in b.g. landen…

Hij diende dan maar een schriftelijk getuigenis in; de video moet dienen als inleiding.

Hij wil duidelijk maken dat hij geen klokkenluider is; hij houdt niet van die benaming; hij is een voormalig OPCW specialist, die bezorgd is om zijn vak en hij vindt dit – vermits hij niet persoonlijk mocht getuigen wegens de visumweigering – een wettelijke en passende manier om zijn bezorgdheid uit te drukken. Verder benadrukt hij dat hij het OPCW én de kundigheid der medewerkers (nog steeds) respecteert.

Zijn bezorgdheid gaat over specifieke managementpraktijken in bepaalde gevoelige missies, m.n. de FFM (fact finding mission), het feitenonderzoek van de zogenaamde chemische aanval op 7 april in Douma, Syrië. Zijn bezorgdheid, die hij deelde met een aantal andere inspecteurs, gaat over de daarop volgende vergrendeling, resp. doofpot, en de latere analyse en samenstellingspraktijken, gedocumenteerd in het definitief verslag.

“Er waren twee ploegen ingezet; één, waarvan ik deel uitmaakte, ging naar Douma, Syrië; de andere ploeg ging naar land X. Mijn grootste bezorgdheid gaat over de aankondiging dd. juli 2018 van een nieuw concept, het zgn. “FFM core team” (kernploeg feitenonderzoek), wat erop neerkwam dat alle inspecteurs die ingezet werden op locaties in Douma, ontslagen werden samen met hun gevonden feitenmateriaal en bijhorende conclusies. Het uiteindelijke rapport kreeg een draai van 360° ten opzichte van de feiten en conclusies die de inspectieploeg – collectief – vastgesteld had tijdens en na de Douma-missie.

Ikzelf deed nog gedurende 6 maanden ontwikkelings- en ballistisch onderzoek in de cylinders – wat ertoe leidde dat de conclusie “geen chemische aanval” bevestigd werd.”

Afbeeldingsresultaat voor douma boy den haag
Syrisch jongetje vertelt het ware verhaal: volg bruggetje.

Ca. 300 burgers van Douma werden ondervraagd; niemand bevestigde een chemische aanval. Men trok zelfs met zgz. “slachtoffers” naar Den Haag om te getuigen dat er géén gifgasaanval had plaats gehad (u herinnert zich het jongetje? – foto boven paragraaf)… en de wereld keek weg, lachte ermee, zag een samenzwering van Moskou, en… verkoos te zwijgen. Intussen werden de ware scenaristen, al-Qaeda’s reclamebureau en filmstudio, de Witte Helmen, verder gekoesterd en gefinancierd.

OPCW official ordered removal of report disproving Syria chemical attack claims: Wikileaks

Het definitieve verslag werd opgemaakt door een andere ploeg, die nooit ter plaatse was geweest, die zelf nooit vaststellingen en bewijzen had verzameld…. maar die gewillig haar pen leende aan de opdrachtgever(s)! We zullen op een later tijdstip nog hierop ingaan. Douma is geen alleenstaand geval. Schaamteloos… “de VSA zijn bezorgd dat Rusland met de Douma-locatie geknoeid heeft…” !

Afbeeldingsresultaat voor opcw usa

Komen we terug op de vergadering. Deze werd maandag op verzoek van Moskou gehouden om de situatie en onregelmatigheden te bespreken. Waarop de VSA & co. Rusland ervan beschuldigden “de hoog gewaardeerde OPCW en hun medewerkers in diskrediet te willen brengen”. Moskou stelt echter dat de doelstelling, net het omgekeerde is, nl. het vertrouwen in de OPCW te herstellen. “Waarom is het chemische incident in Douma zo belangrijk? Omdat het de verrechtvaardiging was van raketaanvallen door de VSA, Frankrijk en het V.K. in april 2018, die onmiddellijk de Syrische regering schuldig verklaarden,” meent de Russische permanente vertegenwoordiger bij de V.N.

Heb je geen bewijzen, dan fabriceer je ze, of noemt ze “geheim”, of … “hoogst waarschijnlijk”.

Hierbij nog wat beeldmateriaal uit de speciale vergadering van de VN-veiligheidsraad van gisteren. De Syrische VN-afgevaardigde Bashar Jaafari schetst andere gesaboteerde gifgasonderzoeken…

Onze redactie schreef keer op keer over de gefabriceerde verontwaardiging en wraak van het Westen:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een land en een volk, levend in grote harmonie, gastvrijheid  en welstand, vanuit een onschatbare geestelijke en culturele rijkdom. Dat is het oude, grote Syrië. De huidige grenzen zijn slechts de littekens, toegebracht door de hebzucht van de  grootmachten.  Hier ontstond het eerste schrift, het eerste alfabet en werden de eerste muzieknoten geschreven. Op de site van Ougarit werd een religieuze hymne gevonden, die ‘n 3400 geleden gecomponeerd werd (Ras Shamra, Lattakia, West Syrië, Middellandse zeekust). Hier ontstonden de landbouw en de eerste landbouwdorpen. Hier wedijveren Damascus en Aleppo met elkaar om de titel van de oudste, bewoonde stad ter wereld.

Van hier kwamen de eerste stad-staten en rijken. Syrië is “de moeder van de beschaving” en vooral de wieg van het joods-christelijk geloof.

Vanuit het Syrische Antiochië verkondigde de apostel Paulus het christelijk geloof over de wereld en de apostel Petrus was in Antiochië zeven jaar bisschop vooraleer hij naar Rome trok.  De archeoloog André Parrot, ex-directeur van het Louvre, beweert: “Iedere beschaafde mens heeft 2 vaderlanden: het zijne en Syrië”. Van de heerlijkheid van dit Syrië hebben we nog een glimp opgevangen toen we vlak voor de oorlog hier kwamen. Syrië produceerde toen nog economisch, technisch, medisch meer dan wat het zelf nodig had. Op gebied van voeding was dit 20% meer. Helaas, hier ligt ook de verleiding voor wereldheersers: “Wie het Midden Oosten wil controleren, moet Syrië controleren”  schreef de Brit Patrik Seale.

Nvdr: Patrick Seale in 2013: drie vragen, drie antwoorden:

Dit land wordt nu uitgemoord en verwoest. Er sterven nog steeds mensen van de honger en de kou. Duistere machten en wereldleiders willen hier oorlog en geweld om hun onstilbare honger naar eer, overheersing en rijkdom te voeden. In Syrië strijden de wereldheersers om hun macht. Schoonheid, waarheid, goedheid, welvaart en geluk worden verbrijzeld tot waanzin.

Het inspireerde mij om na te denken over de verwording van onze eigen westerse beschaving: “Waarden Worden Waanzin”. Een volgende keer hoop ik hierop verder te gaan met enkele lichtpunten.

Weer krijg je  flitsen uit het leven van de gemeenschap, enkele merkwaardigheden  en een overvloed aan video’s en informatie over de toestand in Syrië en elders.

P. Daniel

Nvdr: John Kerry geeft toe dat de Obama-regering ISIS steunde om Assad te doen vallen, dat Rusland uitgenodigd werd op het Syrische grondgebied en de VSA niét!

Vrijdag 17 januari 2020

Flitsen

Hulpgoederen – Zondagavond kwam weer een container toe met hulpgoederen, grote purperen zakken en dozen met kleding, matrassen, bedden, kasten, medisch materiaal, schoolgerief… Het is integraal voor een bisdom in Libanon. Ja, ook de bevolking van Libanon geraakt steeds meer in nood.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Afbeeldingsresultaat voor syria heart love

Kris-kras door Syrië. Met goed en slecht nieuws. Met kleine en grote gebeurtenissen. Een land dat zich heropricht, als men dit toelaat.

We beginnen met een alledaags thema: het weder. Het is er mistig en nat.

Echter met een kleurrijke zonsondergang in Latakia:

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, oceaan, buiten, natuur en water

Het staakt-het-vuren in Idlib was een zoveelste maat voor niets. HTS (al-Qaeda) weigerde en bestookte de buitenwijken van Aleppo met granaten. Verschillende dodelijke slachtoffers en talrijke gekwetsten bij de burgerbevolking.

Image
Image
Sukary wijk, oost-Aleppo

Het Syrische leger beantwoordde met een zware tegenaanval in de buurt van de M5 snelweg Aleppo-Idlib. (…) Aleppo: nog steeds een belegerde stad. Ondanks alles blijft men in Aleppo puin ruimen, herstellen, restaureren en bouwen.

Souk in oud-Aleppo:

… Wij blijven doorgaan, is de boodschap van deze Rode Halve Maan-vrijwilliger, zelfs met een beenprothese:

… En ook hier de wil en inzet van de Syrische bevolking – dikwijls met de moed der wanhoop. Nog zoveel werk: straten, nutsleidingen, woningen… en daartussen armtierige kraampjes, winkeltjes …

Die met de raketten van de “gematigde rebellen” te niet gedaan worden:

Lees verder

I.S.-heksen willen niet terug naar hun thuisland…

… als ze hun extreem islamitische gedachtengoed niet in alle vrijheid kunnen beleven. Re-integratie? Doe geen moeite!

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Schokkend wereldnieuws. Een Iraanse nationale held, generaal Soleimani, die het meest gedaan heeft voor het uitroeien van de IS zou tijdens een ontmoeting voor een de-escalatie, door de VS vermoord zijn, samen met een Iraakse generaal. Sommigen schrijven dat ook dit “fake” is. Hoe dan ook, het toont eens te meer hoe de VS samen met Israël, gesteund door de NAVO en de golfstaten algemeen erkend zijn als een schurkenstaat, die geen enkele soevereiniteit of internationaal recht voor andere volken hoeft te respecteren. Al decennia kunnen VS en Israël vermoorden, bombarderen, vernietigen wie, wat en wanneer ze willen. Wie tegen hen in gaat, wordt gestraft.

De mooiste principes van het charter van de VN, de beste garanties voor de zo hoog geprezen rechten van de mens, alles is plots zonder enige waarde om de straffeloosheid van de hoogste criminele leiders in deze wereld te beschermen. Komt er een wereldoorlog van? Misschien wel, misschien niet. Neen, het nucleaire gevaar komt helemaal niet vanuit Iran, maar vanuit de VS en Israël.

Iran verloor een topgeneraal. De VS verliezen mogelijk en hopelijk voorgoed hun invloed in het M.O. Ik ben geen politiek analist. Ik ben een christen die vanuit het Evangelie van Jezus Christus naar het wereldgebeuren kijkt en “de tekenen van de tijd” tracht te begrijpen.
We zitten in een eindstrijd tussen goed en kwaad, tussen God en de Satan. Deze strijd wordt steeds erger en intenser en holt naar een vernietiging van de schoonheid van de schepping, van de waardigheid van de mens en de culturele rijkdom van de volken. Het is als de bouw van de toren van Babel, bedoeld om God uit te schakelen en een kunstmatig “menselijk” wereld-, mens- en Godsbeeld op te leggen.
Wereldheersers worden steeds meer eensgezind in het kwade en steunen elkaar hierin. Recht en waarheid worden afgeschaft. Leugen heerst alom. Alle machten werken samen in de afbraak van al wat mooi, goed en waar is. Ze willen de scheppers zijn van een “nieuwe wereldorde”. Wie zich verzet wordt uitgeschakeld. Vooral christenen worden vervolgd.

Sociologisch moet iedere vorm van migratie aangemoedigd worden om alle grenzen uit te wissen. Militair moet de “internationale gemeenschap” ieder land aanvallen dat zich tegen de globalisatie verzet. Er moeten nog meer oorlogen komen, wat de wapenindustrie tot nog grotere bloei brengt. Wie tegen wie vecht is hierbij niet zo belangrijk, als er maar gevochten en vernietigd wordt. De politiek en de media moeten dit onvoorwaardelijk steunen. Moreel moet iedere gezonde wet van de tien geboden, van het christelijk geloof of van de waardigheid van de mens afgebroken worden en vervangen door alternatieve vormen, een ideologie, los van de werkelijkheid. Geen wonder dat de ellende in de mensheid zich opstapelt. God wil de mens liefde en vreugde geven. Satan wil haat en ongeluk. Jezus heeft een apocalyptische eindtijd
voorspelt: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij” (Lucas 21,28). Johannes, de geliefde leerling schrijft: “Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is” (1 Johannes 5, 5).
We geven nieuws uit het leven van de gemeenschap, waarna enkele merkwaardigheden en weer een lange reeks video’s met info over de toestand in Syrië en elders.

P.S. Vorige week deden we een oproep om ons klein St. Jozefsklooster mee te helpen bouwen (40.000 €). Verschillenden vroegen op wiens naam de bankrekening staat. Ze staat op mijn naam (burgerlijke naam: Herman Victor Maes, Abdijlaan 16 B-2400 MOL-POSTEL: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB). Hartelijk dank. We bidden dat God uw gulheid mag vergelden.

P. Daniel

Flitsen uit de gemeenschap

Epifanie

Wijding van het water

“Epifanie” of de “Openbaringen van de Heer is het eigenlijke Kerstfeest in het Oosten waarbij niet zozeer één historische gebeurtenis gevierd wordt maar het feit dat God naar ons toe gekomen is en zich op vele wijzen heeft geopenbaard: door zijn geboorte in Bethlehem, door zijn openbaring aan de herders, aan de Wijzen uit het oosten, bijzonder door zijn doop in de Jordaan en door het wijnwonder in Cana. Op zondag 5 januari zongen we de “koninklijke uren” en vierden de “paramonie” (vigilie) met de vespers en de Eucharistie van de hl. Basilius. Op 6 januari volgde de eigenlijke Eucharistie van de Epifanie  met daarna de lange gebeden van de  zegening van het water, dat helemaal de geest ademt van onze Latijnse paasnachtviering. Het is ook een viering als van een herschepping. Bij de schepping zweefde Gods Geest over de wateren. Door zijn doopsel heeft Jezus de wateren geheiligd. In processie werd hierna gans het huis gezegend.

Tegen middernacht arriveerden weer hulpgoederen uit Tartous (komende langs Libanon), die gelost moesten worden. Het was geen container maar een enorme truck met dozen, door een zeil bedekt: kleding, beddengoed, pampers en lampen voor zonne-energie.  Met een 15-tal personen hebben we de goederen opgeslagen. De zware dozen worden zo dicht mogelijk bij de uitgang gezet om het inladen in een vrachtwagen daarna te vergemakkelijken. Na twee uur was de klus geklaard.

Providentieel

Dinsdagmiddag kregen we hoog bezoek, dr. D. R. Mehta uit Jaipur-Rajasthan, India vergezeld van de Indische consul. Deze man bekleedde vroeger al hoge functies in Indië en we begrijpen best dat sommigen hem beschouwen als een nieuwe Mahatma Ghandi. Hij beleeft het jainisme, dat de zuiverheid van de  ziel nastreeft. Hij is stichter en voorzitter van een vereniging (BWVSS) die al aan 1,8 miljoen gehandicapten, dank zij goedkope prothesen, opnieuw mobiliteit heeft gegeven. Moeder Theresa van Calcutta heeft zijn  centrum bezocht vlak voor haar sterven. Zij sturen specialisten naar de VS, Zwitserland of Europa en als die terugkomen maken ze in Indië dezelfde prothesen voor minder dan 1/10e  of soms zelfs voor 1/100e  van de prijs. Zelf werken ze helemaal met privé giften. Het feit dat moeder Agnes-Mariam hem in India bezocht, noemt hij “providentieel” en hij is vast besloten om samen met ons  een gelijkaardig werk op te zetten in ons klooster voor de ontelbare gehandicapten in Syrië. Hij noemt dit klooster een heilig huis van geloof  en een plaats van barmhartigheid voor velen. Er werden door ons 2 plakkaten als onderscheidingen  voor hem gemaakt en overhandigd. Hij is graatmager, 83 jaar, at bijna niets maar heeft een sprankelende geest.  Toen we de opslagplaats van hulpgoederen in de nieuwbouw met hem bezochten, wilden we hem een paar schoenen aanbieden. Hij heeft echter een grote eerbied voor alle leven en draagt dus geen schoenen van leer of van dierenhuiden. De beschikbare plastieken schoenen waren te klein en hij wilde niet dat iemand voor hem boog om hem te helpen de schoenen te passen. Voor zijn vertrek had hij nog deze wensen. Naast zijn centrum woont een vrome christen, waarvoor hij graag uit Syrië twee geschenken meebracht: een bijbel in de oorspronkelijke taal van Jezus, het Aramees en een Onze Vader in het Aramees. Het eerste zal hem toegezonden worden en het tweede zal hij straks krijgen bij zijn bezoek aan Ma’aloula. Het is alsof we dit jaar met het feest van de Openbaring een van de Wijzen uit het Oosten ontvangen hebben.

(En woensdagavond begon een extra lange stroomonderbreking, van 18.00 u tot donderdagmorgen 11.00 u!).

Merkwaardigheden

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Afbeeldingsresultaat voor heart for syria

Het wintert ook in Syrië. Met mist, regen en sneeuw. Geen Middellandse Zee-overwinterings-weertje. Het land is heel verscheiden: stranden en vruchtbare vlaktes, bosrijke heuvels en valleien, grillige bergen en onherbergzame woestenijen met rotsen en grotten.

Te verwachten temperatuur de volgende dagen: 3 tot 5° kouder dan gemiddeld. Wolken, regen, sneeuw boven 1100 m. Damascus 8 tot 4°, Homs 9-5°, Latakia 14-9°, Aleppo 10-5°, Deir Ezzor 12-5°

Sinds kerstmis ligt er sneeuw in Bloudan:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, staande mensen, kind, hoed en buiten
8.1.20

President Poetin bezocht zonder veel poeha zijn collega, president Assad in Damascus, tijdens het orthodoxe kerstfeest. Assad haalde hem af op de luchthaven en bracht hem persoonlijk terug naar zijn vliegtuig. Naar verluidt een verrassingsbezoek. Iets zegt ons dat hij Assad na de aanslag op Soleimani wou geruststellen. Nadien trok hij naar Erdogan voor de inwijding van de nieuwe pijplijn en overmorgen mag Merkel op audiëntie komen. Drukke week voor Poetin. Zonder aanslagen, sancties of bedreigingen.

Zij bespraken de toestand en de toekomst van Syrië, trokken samen door Damascus, bezochten de Umayyad moskee – Poetin tekende het gastenboek -en de Mariamitische kathedraal – Poetin bracht een geschenk mee uit Rusland: een icoon van de H. Moeder Gods met Christuskind.

President Assad drukt zijn dankbaarheid uit aan de Russische militairen in naam van het Syrische volk voor de opofferingen die zij zich getroosten in hun gezamenlijke strijd tegen het terrorisme.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Het Kabinet maakte de lokale ontwikkelingsplannen voor 2020 bekend. Focus op landbouwsector, industriële productie, zo veel mogelijk overschakelen op plaatselijke producten i.p.v. import, uitbreiding van KMO- en kleinschalige landbouwprojecten, nieuw leven inblazen in publieke en privé investeringen. Bedoeling is dat Syrië qua landbouw zelfvoorzienend moet zijn. De communicatie- en technologieminister maakte bekend dat de infrastructuur voor online-betalingen nu gereed is.

Maandag werd de 20ste algemene conferentie van de Arabische onderwijsvakbond gehouden in Damascus. Delegaties van 13 Arabische landen waren aanwezig.

Het vriendschaps- en samenwerkingsverdrag tussen Syrië en Indië is geen dode letter. Gedurende 45 dagen, vanaf Kerstmis, worden er 500 protheses aan mensen die een lidmaat verloren hebben aangeboden en op maat gepast. De Indische ambassadeur Hifzur Rahman herinnerde eraan dat 150 jaar geleden Mahatma Ghandi, het symbool van menselijkheid en vrede in de wereld, geboren werd. En voegde eraan toe dat het humanitair project de diepe vriendschap en samenwerking tussen beide staten bevestigt. De ambassadeur uitte de steun van zijn land aan Syrië en diens oorlog tegen terrorisme.

Aleppo: drie granaten werden door terroristen afgevuurd op het Jamiet al-Zahra district. Een vrouw werd daarbij gekwetst. Is al lang geen nieuws meer.

Het bouwen gaat er onverdroten voort.

In de presbyteriaanse kerk van Aleppo werd een eredienst gehouden ter nagedachtenis aan Soleimani. De boodschap van de predikant is duidelijk…

Zoals wij al eerder gemeld hebben zal het Syrische leger er alles aan doen om de veiligheid van de stad Aleppo én de belangrijke industriële nijverheid te beschermen. Tanks en technische voertuigen werden ten westen van de stad gestationeerd dichtbij de terroristische stellingen in de wijk Al-Zahra’a. Tegelijkertijd heeft het Syrische leger hun aanvallen op terroristische stellingen in het zuiden en westen van Aleppo uitgebreid, terwijl de Russische luchtmacht de voornaamste aanvoerroutes van HTS blijft bestoken.

Het Turkse huurlingenleger (SNA) houdt zich niet bezig met landbouw. Waarom zou het als het anders kan? De terroristen steelden in Ras al-Hayn 38 ton gerst van de plaatselijke boeren (Noord-Hasaka).

Het Turkse huurlingenleger SNA) houdt zich echter wel bezig met archeologie. Of beter gezegd met het roven van archeologische schatten, die ze dan in Turkije verkopen. Als mollen kruipen ze in de grond op zoek naar te verzilveren Syrisch erfgoed.

Het Turkse huurlingenleger (SNA) houdt zich ook bezig met op elkaar te schieten. Dit meldt het eenmans-terroristenrechten-bureau in Londen. De ene groep beschuldigde de andere van veediefstal, dat ze smokkelden naar… regeringsgebied. (…) Over de diefstal maakte niemand (behalve de eigenaar) zich druk, maar de buit doorverkopen aan de “vijand”…! Haram!

De Turkse bezettingsmacht doet er alles aan om de regio te Ottomaniseren. De achtste Turkstalige school werd geopend in Ras al-Ayn (waar ze het gerst van de boeren stalen). Bovendien worden Arabisch-Syrische mannen onder dwang gerecruteerd bij hun gelederen. Wie weigert… Ten zuiden van Ras al-Ayn werden 14 burgers vermoord, waaronder herders. Hun lichamen werden gevonden in de al-Sabkha woestijn. De Turkse PTT (Post en Telegraaforganisatie) heeft twee mobiele kantoren geopend in Tal Abyad en Ras Al-Ayn, resp. het 6de en 7de Turkse postkantoor in het bezette Noord-Syrië.

HTS beschikt over drones. De laatste weken heeft het Syrische leger talrijke drones met explosieven uit de lucht gehaald vooraleer ze schade op de grond konden aanrichten. HTS & collega-terroristen, zoals de Oeigoeren, lanceerden een aanval op het Syrische leger ten ZO van de Idlib provincie. Zonder succes. Naar verluidt zouden tientallen djihadisten naar de maagdenhemel vertrokken zijn. (…)

Het Syrische leger zou zich voorbereiden op een massaal Idlib-offensief:

Naar verluidt zou volgens akkoord met het Russische en VSA leger de Salihiyah grensovergang (Deir Ezzor provincie) geopend worden opdat gevluchte families terug kunnen keren naar hun thuisstad. De infrastructuur zou intussen hersteld zijn en de plaatselijke autoriteiten willen Deir Ezzor stad zelf heropbouwen. Nu de grensovergang open is, kunnen ze terugkeren en hun leven op orde brengen. (…)

In het quasi totaal vernielde Raqqa heeft men zo zijn prioriteiten:

Afsluitend: de Amerikaanse kat keert weer… naar Syrië. Alsof ze eventjes een ommetje naar Irak gemaakt had. Een konvooi met 40 vrachtwagens (of 100 volgens Sputnik Arabic) werd gesignaleerd toen die via de Al-Walid grensovergang van Al-Hasaka (Syrië) met Nineveh (Irak) het Syrische grondgebied bereikte. Het konvooi zou zich naar het zuiden, naar Deir Ezzor, naar de oliebronnen begeven. Het oliehemd is nader dan de verlatingsbroek.

En deze beelden komen uit Manbij. Als u vindt dat het er nogal rommelig en armzalig uitziet, weet dan dat dit ook in Noord-Afrikaanse landen, zoals Tunesië, Marokko of Egypte, een gewoon straatbeeld is buiten de toeristische centra. Al dan niet met evenveel bewapende “toeristenpolitie”.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sta me toe een zorg mee te delen. De bouw van het metokion (klein annex-klooster) van St. Jozef voor de fraters van Mar Yakub is stilgelegd omdat de financies ontbreken. Dit is grotendeels te wijten aan de financiële crisis in Libanon. De broeders leven tijdelijk in de nieuwbouw sinds de oorlog. (Deze video geeft een indruk van deze nieuwbouw: https://youtu.be/EkkUwRlGHG0). Dit werd gebouwd als onthaalcentrum voor retraitanten. Het wordt tijd dat de nieuwbouw, die bijna voltooid is, dit doel dient. Het toekomstige metokion, dat dus in aanbouw is, heeft 10 kamers met een recreatieruimte en een kapel (zie foto’s). De stenen komen van het veld, de witte hoekstenen worden ter plaatse gezaagd. Onder de kapel stroomt een klein riviertje van de Anti-Libanon, wat herinnert aan de visie van Ezechiël 47. Om de bouw van het metokion (stenen, elektriciteit, ceramiek, hout, dak, loodgieterij, deuren, …) te voltooien, hebben we 40.000 € nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor hen die hieraan  willen bijdragen. IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB Moge de Heer Jezus het jullie ruim vergelden in 2020

P. Daniel

St. Jozefklooster
Hoekstenen
Voorlopige kapel in nieuwbouw

Vrijdag 3 januari 2020

Nieuwjaar

De laatste dag van vorig jaar hebben we heel rustig gehouden met een vrije dag van stilte, gebed en vasten. ’s Avonds zongen we de plechtige vespers van het feest van de Moeder Gods. Daarna verzamelde de gemeenschap weer voor een diepgaande  meditatie over Apocalyps hoofdstuk 12, dat we lazen in het licht van het mysterie van de Menswording. Hierop volgde nog een tijd aanbidding. Wie wilde, kon gaan rusten. Om 23.00 u vierden we de plechtige Eucharistie van de Moeder Gods. Na middernacht trokken we naar de refter. Daar aten we  wat en amuseerden ons zoals in de oude tijd met liederen zingen en dansen. Ieder lied moest beginnen met de laatste letter van het vorige. En zo werd het een mengeling van zeer volkse met zeer religieuze liederen. De kinderen waren het meest vindingrijk en het meest enthousiast. We eindigden met een Bijbeltekst voor iedereen. Met Nieuwjaar zelf vierden we de byzantijnse liturgie. In het oosten wordt op de octaaf dag van Kerstmis de besnijdenis van Jezus gevierd en tevens de grote heilige Basilius, die stierf op 1 januari  379. ’s Avonds genoten we  van een film, een waar verhaal van een wondere genezing en bekering. Zo begonnen we 2020.

Merkwaardigheden

Goed nieuws. De katholieke wereldzender, EWTN (Eternal World Television Network) start in de Lage Landen.

De katholieke Amerikaanse zender EWTN is de grootste religieuze zender ter wereld die ruim 200 miljoen gezinnen  bereikt in 114 landen, met dagelijkse Eucharistie, bijbelcommentaren, evangelisatieprogramma’s en destijds een  eigen programma van de stichteres, de beroemde charismatische zuster Moeder Angelica van de Clarissen van de  Altijddurende Aanbidding.

Onder druk van de Amerikaanse kerkleiding, die vond dat ze te behoudsgezind was, gaf ze de leiding in 2000 door. Op paaszondag 27 maart 2016 stierf ze op 92 jarige leeftijd. Ik heb haar destijds in Eindhoven ontmoet, waaraan ik deze pittige herinneringen te danken heb. Ze gaf catecheselessen op een tv die een godslasterlijke film voorzien had. Ze was zo verbolgen en zei aan de  directeur dat ze op zijn tv niet meer wilde verschijnen en dat ze met haar eigen programma zou beginnen. Ze wist dat ze 3 sleutelfiguren nodig had: iemand die financies  bijeenbracht, een technieker die alles kon installeren en een jurist die het volgens de wetgeving liet gebeuren. Toen ze geld wilde lenen vroeg de bankdirecteur over hoeveel geld ze maandelijks beschikte. Hij dacht aan een maandloon, dat zij niet had. Zij antwoordde dat ze dat pas op het einde van iedere maand wist! Toen ze met het bidden van een rozenhoedje op tv begon zeiden ‘wijze’ mensen  haar dat ze hiermee geen mensen kon aantrekken. Ze antwoordde dat haar dit niet interesseerde omdat zij alleen maar moest zorgen dat de  gebeden per satelliet boven geraakten en Hij zou dan wel zorgen dat ze terug naar beneden kwamen en de harten van de mensen raakten!

Een bisschop van de christelijke episcopaalse kerk (een afscheiding van de Anglicaanse Church of England, Gavin Ashenden wordt katholiek  (bisdom Shrewsbury). Als huiskapelaan van koningin Elisabeth (2008-2017) is hij een bekende figuur. Hij protesteerde tegen het voorlezen in het Schotse Glasgow tijdens een interreligieuze viering van een hoofdstuk uit de koran waarin de godheid van Jezus ontkend wordt. Hij vindt dat het katholieke geloof “de diepste en krachtigste uitdrukking is van het apostolische en patristische geloof.” Hierin volgt hij de beroemde Engelse theoloog en bekeerling, kardinaal en inmiddels heilig verklaarde John Henry Newman (+ 1890). (https://www.kn.nl/nieuws/voormalig-kapelaan-britse-koningin-wordt-katholiek/

Lees verder

Quo Vadis, Syria?

Syrian Flag Flags GIF - SyrianFlag Syrian Flag GIFs

In Damascus (… even wachten op laden beeldmateriaal) en Aleppo werd het nieuwe jaar uitbundig gevierd:

Ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar werd een mis gecelebreerd in de Mariamitische kathedraal van Damascus, de zetel van het Grieks-orthodox patriarchaat van Antiochië en het gehele Oosten, met een gebed voor de vrede in een herenigd Syrië.

En natuurlijk ook een R.K. eredienst:

Het Syrische conflict nadert zijn 9de verjaardag. Terwijl er tijdens de eerste helft van 2019 weinig territoriale veranderingen te noteren vielen, kwam er een belangrijke herovering van het Syrische grondgebied op gang gedurende de laatste drie maanden.

Het Turkse offensief leidde ertoe dat de SDF (Koerden) hulp zocht bij de Syrische regering opdat Erdogans huurlingenleger (… FSA…SNA) niet de hele grensstreek zou bezetten. En het had als gevolg dat het Syrische leger – zonder daarvoor te moeten vechten – toegang kreeg tot bepaalde streken in noord- en noord-oost Syrië, waar het sinds 2012 geen voet meer gezet had.
Intussen had het Syrische leger de handen vrij om de provincie Hama helemaal te bevrijden van de terroristen. Inderdaad, de verovering van Khan Sheikhoun tijdens de zomer van 2019 effende het pad naar het lang verwachte offensief in Idlib.

Op onderstaande kaart kunt u de huidige situatie bekijken. De zwarte vlek in het midden is wat er rest van ondergedoken ISIS-cellen in een onherbergzame woestenij. Zij plegen nog steeds verrassingsaanvallen op gemakkelijke doelwitten zoals gas- en elektriciteitsverdeelpunten en kleinere groepen soldaten. In de lichtgroene vlek onderaan, in de al-Tanf woestijn bij de Jordaanse grens, hebben de VSA strijdkrachten een no-go zone uitgeroepen. “Rebellen” worden er getraind. De “rebellen” gijzelen de vluchtelingen in het al-Rukbankamp. Wie weg wil moet eerst betalen. In november konden volgens Russische mediabronnen 18.000 Syriërs terug naar huis keren. De donkergroene vlek links bovenaan is de thuishaven van HTS & co: Idlib. De blauwe kleur in het noorden vertegenwoordigt het huurlingenleger van Erdogan. In het gele gebied zitten de Koerden. U merkt dat dit nu ook oranje aders gekregen heeft, daar waar het Syrische leger toegang heeft. We plaatsen eronder een kaart met de toestand op 1 april 2019 waardoor meteen duidelijk wordt hoe de kaarten herschud werden. Erdogan heeft zijn invloed duidelijk kunnen uitbreiden. Het Syrische pond wordt in de blauwe zone stelselmatig vervangen door de Turkse lira. En de Syrische overheid kreeg toegang tot de regio waar de Koerden exclusiviteit deelden met hun Amerikaanse “bondgenoten”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1jan_Syria-War-Map-541x516.jpg

Het offensief is nog in volle gang; de strategische stad Ma’arat Al-Nu’mann aan de Idlib-Hama snelweg, is het eerstvolgende doel. Wegens slechte weersomstandigheden kon de luchtmacht niet vliegen. Daarvan profiteerde HTS om hun troepen, resp. wapens en munitie, te versterken en de SAA stellingen aan te vallen. De aanval werd afgeslagen. (…) Naar verluidt met zware verliezen bij HTS en SNA. (…) De geruchten dat Turkije troepen naar Libië zou sturen werden intussen bewaarheid. Wij meldden dit reeds op 13 december. Het Turkse parlement gaf toestemming. Tevens circuleren er geruchten dat Turkije hiervoor terroristen uit het huurlingenleger in het noorden van Syrië ronselt. Hierover later meer. We vragen ons af of Libië nu ook deel uitmaakt van de NAVO.

Met een camera werd een netwerk van tientallen kilometer tunnels ontdekt in het bevrijde platteland van Idlib:

Voorraden wapens en munitie werden achtergelaten, o.a. Amerikaanse TOW-raketten, drones, sluipschuttersgeweren, granaten, tevens coördinatievoertuigen en een veldhospitaal van Turkse makelij.


Er zouden elitetroepen naar het noorden, naar Aleppo verplaatst zijn. Men verwacht dat het Syrische leger zal trachten rondom Aleppo een grotere bufferzone te creëren. De industrie moét ten allen prijze beschermd worden. U ziet de verplaatsing van een tankdivisie in de provincie Aleppo:

Een aanval der terroristen op de Hmeimim luchtmachtbasis werd afgeslagen. (…)

Op verschillende plaatsen werden er schermutselingen tussen het Syrische leger, resp. SDF (Koerden) enerzijds en het Turkse leger, resp. SNA-huurlingen uitgewisseld. Enerzijds bij de Turkse observatieposten, die nu helemaal in de Hama/Idlib grensstreek op Syrisch territorium liggen en die de Turken weigeren te verlaten, anderzijds in het noorden van de provincie Raqqa, waar de SNA weigeren de snelweg vrije doortocht te verlenen en proberen dorpen in de buurt in te nemen. (…)

Zo ver zijn we dan: Trump beschermt al-Qaeda in Idlib:

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekst

Wikileaks publiceerde opnieuw vier bijkomende documenten over het vervalste OPCW rapport betreffende de zgn. gifgasaanval in Douma. Krijgt men bij onze tv-zenders niet over de lippen. Hier ziet u een gedeelte van een email, verzonden door de baas van het OPCW, waarbij hij vroeg ‘dit document te verwijderen uit het documentenregistratie-archief (DRA) en aub alle sporen, voor zover die er nog zijn, van de verzending, het archiveren of eender wat… te wissen in DRA’

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

En deze man verklaart hoe doden geïdentificeerd, de doodsoorzaak vastgesteld en de doodsverklaring overhandigd wordt. Op de bewuste dag in Douma werden geen overlijdenspapieren uitgevaardigd. De WH hebben meestal hun lagere school niet afgemaakt, maar zij werden wel als “deskundigen” geraadpleegd, geloofd, de hemel in geprezen door het Westen… en de OPCW.

Wat de gevolgen voor Syrië zullen zijn van de Amerikaanse raketaanval in Bagdad, waarbij minstens 9 personen de dood vonden, o.a. de Iraanse generaal Qassem Soleimani, is momenteel niet in te schatten. Trump zou diens uitschakeling persoonlijk bevolen hebben. In elk geval geen goed nieuws voor de regio en de wereldvrede. Khamenei had een week geleden nog laten weten dat Iran gereed staat om de VSA uit Syrië te helpen verdrijven – hij refereerde naar de oliediefstal – indien de Syrische regering hierom verzoekt. (…)

Voorafgaand vielen tegelijkertijd 5 doelwitten in Irak en Syrië in de Amerikaanse raketprijzen. Naar verluidt te boeken onder “zelfverdediging” van de VSA.