Vingervlugge “trile”

“Trile”, “De La Patata”… of zoals wij zeggen “balletje-balletje”. Veel heeft men niet nodig: een kartonnendoos als tafel, drie halve uitgeholde aardappelen en een erwt. En vooral vlugge vingers. De aardappelen worden verschoven. Onder één ligt de erwt. Het is de kunst te raden onder welke aardappel de erwt verborgen zit.

Het hoeven natuurlijk geen aardappelen en een erwt te zijn. Eender wat met een holte onderaan kan ervoor ingezet worden en een rond voorwerp dat goed heen en weer rolt kan perfect de erwt vervangen. Eender waar in Spanje waar er veel toeristen door de straten flaneren, vindt men de “balletje-balletje”-magiërs. Er wordt geld ingezet. De toeristen laten zich verleiden. Zij menen de vingervlugheid te kunnen volgen. Resultaat: ingezet geld kwijt!

De geschiedenis van dit spelletje begon al meer dan 40 jaar geleden en de politie heeft weinig middelen om er tegen op te treden. De organisatoren verdwijnen in een oogwenk en enkele minuten later staan ze weer ergens anders met hun oplichterspraktijken, want het is een oplichterij. Lees meer…

Zo functioneert het:

Waarover de regimepers niet spreekt

Uit cijfers die fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Justitie Paul Van Tigchelt(Open Vld) blijkt dat onze overbevolkte gevangenissen op 1 januari 2024 11.631 gedetineerden telden en dat 5.181 of 44,54 procent daarvan niet de Belgische nationaliteit bezitten.

“Een gigantisch aantal, want het gaat niet eens om de mensen met een dubbele nationaliteit, en het aantal stijgt ieder jaar zelfs nog”, stelt Pas.“Het onderstreept alleen de noodzaak van het doen uitzitten van straffen in het land van herkomst.”

Vorig jaar vroeg Pas de cijfers van de samenstelling van de gevangenispopulatie op bij Van Tigchelts voorganger Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Op 1 januari 2023 bleken er 10.785 gevangenen te zijn, waarvan er 4.683 niet in het bezit waren van de Belgische nationaliteit. “Voor de gevangenispopulatie betekent dat dus op een jaartje tijd een stijging met 846, of van 7,8 procent”, aldus Pas. “En voor het aandeel vreemdelingen, een stijging met 498, of van 10,6 procent.”

“Criminele vreemdelingen dienen hun straffen in het land van herkomst uit te zitten”

 De fractievoorzitter merkt op dat de ‘top vijf’ van de vreemde nationaliteiten het voorbije jaar geen wijzigingen onderging. Deze lijst wordt nog steeds aangevoerd door de Marokkanen (937), gevolgd door de Algerijnen (548), de Nederlanders (382), de Albanezen (295) en de Roemenen (290).

“In de gevangenispopulatie blijven vreemdelingen dus een disproportioneel groot aandeel uitmaken”, gaat Pas verder. “De oplossing voor het structurele probleem van de overbevolking en het daaruit voortvloeiende geweld binnen de gevangenismuren ligt dus voor de hand. Ook al weigert de Justitieminister en met hem de hele federale regering dit in te zien. Criminele vreemdelingen dienen hun straffen in het land van herkomst uit te zitten. Het is de hoogste tijd dat op betrokken herkomstlanden hiertoe de politieke, diplomatieke en economische druk wordt opgevoerd.”

VB

Bovendien: Kwart Belgische gevangenen is illegaal

Lees ook: Gedetineerden, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond (22.8.23)

In Malaga kon de Paasprocessie wel doorgaan

In verschillende Spaanse steden, zowel in het westen als in het oosten van het land, kon de befaamde Paasprocessie voor de Semana Santa, wegens extreme weersomstandigheden niet doorgaan. Maar in het zuiden, in Malaga, wel. Wie ooit in Spanje verbleef tijdens deze periode zal zich de sfeer en inzet van de deelnemers herinneren.

En neen, de Spaanse processiedeelnemers zijn geen sympathisanten van de KKK. Dat wist u wellicht wel.

De punthoeden – capirotes – die de Nazarenos dragen zouden volgens sommige historici ontstaan zijn tijdens de Spaanse Inquisitie (1478 – 1834). Zondaars zouden een punthoed moeten dragen tijdens hun tocht door de straten als vorm van publieke vernedering. De kleur bepaalde hun soort straf, resp. zonde.

Nadien bleven mensen deze hoeden dragen als vorm van penitentie. De katholieke Broederschappen bleven dit doen, met elk hun eigen kleuren. Stilaan werden de hoeden hoger en de dragers konden anoniem hun zonden belijden zonder dat ze door het publiek vernederd werden.

Heden dragen uitsluitend katholieke Broederschappen de capirotes. En ze zijn geen teken meer van publiek schuldbesef en penitentie. Integendeel, de Broederschappen dragen hun punthoeden en traditioneel kostuum met terechte fierheid. (explore la terra)

Zwarte Piet woont in Rusland

Het is quasi vanzelfsprekend: eender wat, eender hoe, het is altijd de schuld van Rusland. Met bijhorende verwensingen aan het adres van president Poetin en zijn regering. Kortom: mocht het kaartspel zwartepieten opnieuw uitgevonden worden, dan zou de kaart van schoppenboer wellicht voorgesteld worden met de afbeelding van het Kremlin of Poetin.

Wie een zelfde mening deelt als wat in de Russische politiek en samenleving gangbaar is, dan kan het niet anders dan dat je omgekocht bent.

De eerste multinational ter wereld, de VOC

De VOC kreeg van de Staten-Generaal het monopolie om handel te drijven in Azië. Omdat de VOC ook gevestigd was in de landen waarmee werd gehandeld, wordt de VOC ook wel de eerste multinational ter wereld genoemd.

De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd in 1602 opgericht door de Staten-Generaal van de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De compagnie kreeg een octrooi voor 21 jaar met het alleenrecht op handel in Azië en op de aankoop van waardevolle specerijen, zoals nootmuskaat, foelie en kruidnagel. Er was in Europa veel vraag naar specerijen om gerechten op smaak te brengen en voor gebruik in geneesmiddelen, en de compagnie verwierf uiteindelijk een monopolie op specerijen.

Tegen het midden van de 16e eeuw had de Vereenigde Oost-Indische Compagnie ongeveer 50.000 werknemers in dienst in Azië en de Nederlanden. Tussen 1602 en 1799, toen de compagnie formeel werd opgeheven, maakten haar schepen bijna 5000 reizen van Nederland naar Oost-Indië op zoek naar gewilde specerijen en vervoerden meer dan een miljoen mensen naar Azië… Lees meer: worldhistory

De VOC kwam gaandeweg tot het inzicht dat de militaire tactieken die gangbaar waren op de slagvelden van Europa, onbruikbaar waren tegen een vijand die geen vaste militaire formaties kende en voornamelijk vocht van achter fortificaties van lemen muren of uit de beschutting van het oerwoud. Lees meer: De Verenigde Oostindische Compagnie: tussen oorlog en diplomatie (PDF)