Goede Vrijdag

ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI

Duisternis viel in, toen zij Jesus uit Judea hebben gekruisigd.
En rond het negende uur heeft Jesus met luider stem geroepen:
“Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten?”,
en boog het hoofd en gaf de geest.

Roepende met luide stem, zei hij:
“Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.”