Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Zweden heeft de covid 19 (corona virus disease 2019) of corona virus aangepakt als een gewone seizoengriep en het land is er nu op natuurlijke wijze helemaal van bevrijd. Er is nooit een verplichte, algemene afsluiting (lockdown) geweest, wat al zeer belangrijk is voor de handhaving van de volksgezondheid. De angst, een van de grote oorzaken van ziektes, werd niet kunstmatig opgevoerd. Restaurants, cafés, coiffeurs, magazijnen bleven open.  Een mondmasker dragen in het openbaar was nooit verplicht. Wel waren samenkomsten met groepen van meer dan 50 personen verboden en de bezoeken aan bejaardenhuizen werden beperkt. Verder werd gevraagd aan de 70 plussers vrijblijvend hun contacten te beperken.

Zweden heeft een bevolking die vergelijkbaar is met die van België: 10 à 11 miljoen. De bevolkingsdichtheid is wel veel minder, afgezien van de steden. De hoofdstad Stockholm telt 2,4 miljoen inwoners. We nemen aan dat er, zoals in België dagelijks ongeveer ‘n 300 mensen sterven. In april, de piek van de griep, stierven er ‘n 100 mensen per dag aan covid 19. In augustus waren er dat nog 5 en nu nog 1 à 2. Dr. Sebastian Rushworth, die in een ziekenhuis in Stockholm werkt,  zegt zich niet te herinneren dat er sinds 2,5 maand nog een covid 19 patiënt op de spoedafdeling geweest is. Vanaf 1 oktober worden alle beperkingen voor bezoek aan bejaardenhuizen opgeheven.  Hij zegt verder dat een vaccin niet nodig is. In de metro in Zweden zitten of staan de mensen opgepakt op elkaar,  bijna niemand draagt een mondmasker en er is geen gevaar, wat bevestigd wordt door Olivia Wigzel, algemene directrice voor nationale gezondheid en welzijn (1). Op de voorpagina van geen enkele krant vindt je nu nog één woord over covid 19 of corona. “Covid 19 is gedaan in Zweden. Wij hebben een collectieve immuniteit bereikt” (2). Neen, de Zweedse samenleving is op vele gebieden helemaal geen goed voorbeeld, maar het is toch erg vreemd dat hun succesvolle aanpak van de corona in een uitvoerige, vergelijkende  studie bij ons niet eens vernoemd wordt (3).

Gedurende maanden waarschuwen wetenschappers over de gehele wereld dat de covid 19 niet meer is dan een seizoengriep en dat er voor de opgelegde maatregelen geen enkele wetenschappelijke verantwoording is (4). Zij wijzen in de richting van een wereldwijde dictatuur gepland door een superrijke elite. De gedwongen afsluiting (lockdown) jaagt miljoenen mensen in de grootste armoede en zelfs in de dood. Mondmaskers behalve in operatiekamers en ziekenhuizen, helpen niet en verhogen de kans op besmetting. Verschillende kinderen zijn er al aan gestorven. Ruime afstand nemen, zo beweren zij,  slaat nergens op. In open lucht is er geen gevaar voor besmetting. Gevaar is er wanneer men lang tot zeer lang dicht bij iemand met zware hoest of koorts blijft. Het sterftecijfer van covid 19 is gelijk aan dat van een seizoengriep.

De collectieve hysterie rond corona, zeggen zij,  begon al met prof. Neil Ferguson van het Imperial College van Londen. Hij ‘voorspelde’, op grond van computermodellen, dat corona een massale sterfte zou veroorzaken. De angst was gelanceerd en de ene regering na de andere legde de bevolking een algehele afzondering  op. De media wakkerden de angst aan met overvloedige cijfers. Er  zijn verhalen van dokters die verplicht werden alle sterfgevallen aan covid 19 toe te schrijven en van ziekenhuizen die grote bedragen kregen voor iedere dode die als corona slachtoffer genoteerd werd.

De gerenommeerde professor Didier Raoul van Marseille genas meer dan 4000 patiënten van covid 19 met het goedkope hydroxychloroquine (HCQ), samen met azitromycine (AZ), het blijkt 100% efficiënt te zijn en zonder bijwerkingen.  Hij werd tegengewerkt en in Frankrijk en België werd dit middel verboden. De  meest gezaghebbende tijdschriften (zoals The Lancet) publiceerden studies die moesten aantonen dat dit middel niet werkte. De media besteedden hier uitvoerige aandacht aan, maar toen bleek dat het vervalste studies waren gingen ze er stilzwijgend aan voorbij.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) deed proeven met HCQ, gaf meer dan 3000 mensen een onverantwoord grote hoeveelheid waardoor 1/3 van hen stierf en vertelde de wereld dat HCQ gevaarlijk was. Vele dokters echter behandelden hun patiënten op goede wijze en genazen hen. Ze worden allen van overheidswege tegengewerkt, geboycot en gecensureerd.

Inmiddels wordt in ons land de angst opgedreven door de toename van tests. Onze eigen Waalse specialist dr. Pascal Sacré heeft zoals vele anderen al herhaaldelijk en uitvoerig aangetoond dat deze tests puur bedrog zijn, dat de overgrote meerderheid van de zogenaamd “positief” geteste mensen niet ziek is en niet ziek wordt (5).  Als je de blog van de VRT nakijkt kun je al 30 artikels tellen die over corona en tests gaan als je nog maar goed halverwege bent! Bovendien blijkt er plots sinds april 2020 in heel Europa niet één geval van griep meer te zijn! Pure waanzin en “propaganda van angst en leugen” (6), die meespeelt met het plan van controle en  werelddictatuur als voorbereiding op een algemeen verplicht vaccin.

Lees verder

Joséphine is jong… maar geen ‘jongere’

SOS Chrétiens d'Orient — Wikipédia

Joséphine heeft haar middelbaar onderwijs afgerond. En zij trok onder de koepel van SOS Chrétiens d’Orient naar Syrië, waar ze zal proberen een vlog, een dagboek-on-line te schrijven. Een sprankelende jonge dame… u kunt in deze eerste bijdrage met haar kennis maken. Onze redactie vervolledigt haar eerste ervaringen met meer beeldmateriaal:

Eerste stop “La mer”Tartous, daar waar de zee reikt tot aan het lieflijke heuvellandschap, daar waar recent honderden hectaren bos- en landbouwgronden, woningen en bedrijven, door brandstichting vernietigd werden. (…) Daar waar de Russische marine een thuishaven heeft. (…)

Tweede stop “Les ruines”... Homs. De immense schade wordt vergeleken met deze van Hiroshima of Tsjernobyl:

Derde stop “la Croix”… Maaloula. Het dorp der christenen. We citeren hun priester Toufik Eïd in antwoord op de vraag of er nog een samenleven mogelijk is na de beestachtigheden die moslims in Maaloula bedreven hebben: “Kunnen vergeven is niet des mensen.  Kunnen vergeven is des hemels (goddelijk).”

En hier dan beelden die getuigen van de wreedheid der islamisten. De bevolking moest zich zoals honderden jaren geleden verbergen in de grotten…

“Kunnen vergeven?”

Het Neo-Ottomaanse Rijk (5)

Erdogans megalomane wensdromen zijn nog lang niet aan hun eindpunt gekomen (ter herinnering ons vorig artikel onderaan). Nadat hij zijn huurlingenleger (het amalgaam zgn. Syrische rebellen dat de Syrische provincie Idlib onder schrikbewind houdt en de Koerden uit de grensstreek verdreven heeft) ingezet heeft in Libië, in Nagorno Karabakh, heeft hij nu een nieuwe reisbestemming voor hen in petto.

De Greek City Times meldt dat Turkije nu huurlingen recruteert om daar hun soldij te verdienen in de grensstreek met Griekenland. Dit bericht komt van een Armeense journaliste die als één der eersten berichtte over de inzet van Erdogans huurlingenleger uit Idlib tegen de Armeense strijdkrachten in Artsakh.

Prijsbekroonde journaliste Lindsey Snell, die de geneugten van een ontvoering door Erdogans huurlingen aan den lijven kon ondervinden in Noord-Syrië, vervolgens – na haar ontsnapping – gedurende twee maanden in een Turkse gevangenis mocht nadenken over een gestructureerde vorm van meningsvrijheid, schreef op twitter dat leden van de Hamza Divisie via Turkije in Baku, de hoofdstad van Azerbeidjan, geland waren.

Dit jaar kwam de Hamza Division in de belangstelling toen bleek dat zij naakte en misbruikte vrouwen in hechtenis hielden. Zij was trouwens één der belangrijkste terroristengroepen die door Turkije naar Libië overgevlogen werden om daar zij aan zij met de Moslimbroederschapsregering-van-nationale-eenheid te vechten. Soldij: $2000 per maand. De lokroep van EUropa was voor menigeen echter groter. Tenslotte, je leeft maar één keer en doodgaan kan je beter op je 80ste in bed, in EUropa, voorzien van alle sociale middelen en comfort. De meeste van Erdogans huurlingenleger in Azerbeidjan komen uit Idlib, wat niet wil zeggen dat dit hun thuisland is; ca. 70 van hen hadden al een carrièrestop in Libië beleefd.

Azerbeidjan ontkent. Wat niet kan ontkend worden, zijn de lijkzakken die terugkeren naar Idlib.

“ISIS had zijn wortels in Europa”

Op 9 oktober gaf de Shawki Allam, de groot-moefti van Egypte, een interview op de Egyptische zender Sada Al-Balad TV. Hij stelde dat het slechts om een een minderheid moslims gaat die terroristische aanvallen en gruwelijkheden uitvoeren. In feite komt een groot aantal der ISIS-terroristen uit Europa. Misschien, zo vraagt hij zich af, gaan Europese moslims op een foute manier om met islamzaken en worden ze omwille van die reden geradicaliseerd. En, volgens de moefti, zouden talrijke Europese moslims die tot ISIS toetraden, islam-bekeerlingen zijn. Volgens hem zou 50% der tweede en derde generatie moslims in Europa het in feite eens zijn met de Kalifaatdromen van ISIS…

Wie meent dat de man in eigen moslimhart gekeken heeft, drie maal op zijn borst geklopt en mea culpa prevelde, krijgt een prijs voor naïviteit. Hij wil de wreedheden niet onder de mat vegen – zegt hij – hij verwerpt die – zegt hij- maar tevens waarschuwt hij voor islamofobie: het zijn immers individuele misdaden, nauwelijks een reden om de moslimgemeenschap in zijn geheel te veroordelen. Integendeel: we moeten het probleem indammen; hij heeft het “fenomeen” bestudeerd. En kwam tot de vaststelling dat de westerse invloed catastrofaal is voor de godsdienst van de vrede, haalt een voorbeeld aan van twee westerse ISIS-volgelingen: eerst niet gelovig, na een week bekeerd tot de islam, na de tweede week ISIS-terrorist. Geef toe: onze opvoeding is ook niet meer wat ze geweest is. Misschien, zo vraagt hij zich af, is er iets mis met het gedrag van Europese moslims… en… worden de islamitische centra in Europa, die uiteindelijk de islam “een slechte reputatie” geven, gefinancierd door verschillende organisaties vanuit de moslim wereld. Vervolgens herhaalt hij de stellingname van Filip Dewinter en andere islamkritische stemmen in Europa, nl. dat de zgn. moslimleiders – imams of andere voorgangers – feitelijk hun mosterd én financiering halen uit extreem-islamitische kringen en bronnen zoals de Moslimbroederschap en/of andere soortgelijke radicale organisaties, die dromen van één groot wereldkalifaat.

Engelse ondertiteling – geen Nederlands ter beschikking

De Blauwe Tijger of het zwarte schaap

GEOPOLITIEK | Produkt-Kategorien | Uitgeverij De Blauwe Tijger | Page 2

De uitgeverij De Blauwe Tijger publiceert boeken die door andere uitgeverijen geweigerd worden omwille van hun politiek-incorrecte inhoud, zoals bv. de oorlogsdagboeken van pater Daniël, die een heel ander beeld schetsen dan de poco media nog steeds doen. Tom Zwitser ontdekte het gat in de markt en breidt zijn gamma gestaag uit. Niet alleen met filmpjes waarin hij gesprekken en discussies toont die elders gecensureerd of weggelachen worden, zoals de klimaat- en coronahysterie, zoals de oorlog tegen het geloof, zoals de nieuwe maakbare-mensreligie. Maar ook met zijn nieuwste aanwinst, het klasseblad Epoque.

Tom Zwitser zit nu met zijn Blauwe Tijger in het oog van de politiek-correcte storm. Hij is immers conservatief, gelovig en laat zich niet voor de kar der linkse demagogen spannen. De tegenaanval is ingezet: naar verluidt zou hij staatsgevaarlijk zijn, geld doorsluizen naar staatsondermijnende organisaties zoals bedreigde landbouwers. Hij plaatste onderstaand bericht op facebook, refererend naar dit artikel in het Dagblad van het Noorden: Uitgever Blue Tiger van Tom Zwitser uit Groningen genoemd in terreurrapport: nepnieuws, complotten en financier

Tom Zwitser

17 oktober om 21:10  · Dan hier ook maar vast het interview met Dagblad van het Noorden. Wordt morgen vast ook cherrypicking in de krant:UPDATE: valt mee., zie foto onderaan dit bericht. Wat dacht u toen u vernam dat de Blauwe Tijger in het dreigingsrapport werd genoemd? Had u aanwijzingen dat de uitgeverij/stichting in het rapport genoemd zou worden? Zo ja, welke?

De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid) is geen Inlichtingen- of Veiligheidsdienst, maar een politiek onderdeel van het ministerie van Justitie & Veiligheid met politiek benoemde leiding. Wij hebben regelmatig klokkenluiders aan tafel, zoals ook Huig Plug, die deze week nog Sander Dekker beschuldigde van liegen inzake zijn klokkenluiderdossier, en dat van andere klokkenluiders over het Gevangenisziekenhuis Scheveningen.

Zag u het noemen van de Blauwe Tijger aankomen? Waarom wel/niet? We weten inmiddels hoe de overheid werkt. Ze zijn rancuneus en betalen graag terug. Niet met gelijke munt, maar met tienvoud of meer aan kracht. Plug wordt doodgezwegen, maar ze pakken de boodschapper.

De NCTV noemt uw uitgeverij ‘ultraconservatief’ en een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën. Wat vindt u van die constatering en bewoordingen? Heeft de NCTV een punt? De NCTV insinueert van alles, maar maakt niks hard. Hierover willen we in gesprek met de BCTV, want dit is een aanval op de persvrijheid en meningsvrijheid.

Volgens de NCTV doneert uw stichting geld aan ‘een boerenactiegroep’. Is dit zo? Zo ja, met welk doel doet de stichting dat? Wij hebben onze zomeractie voor FDF bestemd. Zij zijn de grootste actiegroep van de boeren en die hele beroepsgroep staat onder enorme druk, geheel en al vanwege de overheid. Zie daarvoor tal van onze uitzendingen. Klanten doneerden in die zomeractie 2 euro per verkocht boek aan FDF. Een totaal transparante en aangekondigde zomeractie. Er zijn meer maatschappelijk betrokken bedrijven die zo opereren. Het is heel bizar: FDF ontvangt meer giften van bedrijven en personen. Zijn dat allemaal terroristen?

Waarom wordt juist dat dan aangevoerd om van ons tot gevaar te bombarderen? Om welke boerenactiegroep gaat het? FDF. Die maakt naast LTO aanspraak als grootste boerenbelangenbehartiger. En omdat we de LTO niet vertrouwen, kozen we FDF.

Bent u, naar aanleiding van het rapport (of om een andere reden), van plan een andere koers te gaan varen met De Blauwe Tijger? Zo ja, waarom en welke koers dan? Zo nee, waarom niet? Wij hebben boeren, burgers, middenklasse en MKB als kern van onze doelgroep. Wij vinden dat de middenklasse en het MKB onder steeds grotere druk komen te staan en willen daarvoor een lans breken. Aan die koers verandert niets. Is er verder iets wat u naar aanleiding van het rapport kwijt wil?

Dit soort praktijken zijn inmiddels standaardpraktijken bij de overheid: men kan daar vrijelijk en niet onderbouwd beschuldigingen uiten tegen burgers. Schouten deed dat met de boeren: ze zouden zogenaamd allemaal frauderen, maar achteraf bleek het een verwaarloosbaar aantal. Zo zet men in een klap een hele beroepsgroep weg, en achteraf komen er zelfs geen excuses voor die zwartmakerij. Aalbersberg doet het nu met ons. Vindt u het normaal dat de persvrijheid onder vuur komt te liggen omdat de NCTV letterlijk verwacht dat alle media staatspropaganda moeten brengen?

Dit is Tom Zwitsers recentste video-opname:

Flexibele godsdienst van de vrede

U kent zonder enige twijfel het wereldwijde motto dat moet duidelijk maken dat de islam best compatibel is met de gedragscode der Norbertijnen: “Wie één mens doodt, het ware alsof hij de hele mensheid gedood heeft”.

Wat er niet bij vermeld wordt is dat Allah zich hierbij niet richtte tot de moslims, maar wel tot de joden. Waar bemoeide Allah zich eigenlijk mee? Niet moeilijk dat het volk van Jahweh zich niet verplicht voelt te gehoorzamen:

5.32. Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch – werden daarna -velen hunner op aarde tot overtreders.

Telkens een verwarde malloot zich aan een kuffar vergrijpt, staat heel de moslim-gemeenschap “en bloc’ op om ons plechtig te verzekeren dat de islam het doden van onschuldigen ten scherpste veroordeelt: “De koran is hierover héél duidelijk,”, klinkt het dan.

Wat gemakshalve niet vermeldt wordt is:

– het koranvers vermeldt een voorschrift dat Allah in de tijd aan de Joden “de kinderen van Israël” gegeven heeft. Vraag hierbij is of dit nog geldig is, aangezien Allah in de Koran nieuwe bepalingen voorgeschreven heeft en oude geannuleerd.
– het koranvers laat ook expliciet doden toe als vergelding voor moord en voor het scheppen van wanorde in het land.

Wat het “scheppen van wanorde in het land” betekent wordt verduidelijkt in volgend vers:5.33. De vergelding degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

En met deze uitsmijter kan Allah alle kanten uit… Wie bepaalt wat recht en wet is? Juist: de islam… aanklager, rechter en executeur… – de islamversie van de drievuldigheid:

“Neem het leven niet dat Allah heilig gemaakt heeft, behalve bij recht en wet” (6.51).

Onderstaand filmpje is geen satire…


Schuldig verzuim of handlangers?

De Katholieke Kerk en zeker ook de protestantse kerkgenootschappen, zijn bedroevend stil , wanneer in het Midden-Oosten, maar ook bij ons, christenen vervolgd en uitgeroeid worden.

De islamisering gaat met volle vaart verder in Europa. Niemand spreekt erover, meestal uit angst en uit lafheid. Verwondert ons dat, wanneer wij de gretigheid zien waarmee paus Bergoglio de islam omarmt in de figuur van de Groot-imam van Cairo,  Al-Tayyeb…

…Zolang wij de islam niet met open vizier tegemoet treden, zolang onze weldenkende, zelfbenoemde elites, blind blijven voor de talloze waarschuwingen en niet willen inzien dat in de islam de veroveringsdrang ingebakken zit, stevenen wij af op een catastrofe.

De sterke en bewust gewilde demografische groei van het islamitische bevolkingsdeel, de ongebreidelde immigratie via de “open grenzen” van nog eens miljoenen moslims, zo gekoesterd door iemand zoals de “politieke” paus Bergoglio, de afkeer van vele moslims voor onze decadent geworden vrije omgangsvormen, die zij dikwijls en ook soms terecht als strijdig ondervinden met hun morele geboden, alsook de strijdbaarheid van vele jongeren onder hen om het “islamitisch paradijs ” in de vorm van een islamitische modelstaat te verwezenlijken , dit alles zijn factoren, die niet enkel een uitdaging vormen voor onze kultuur en maatschappijvorm, maar een reëele en dodelijke bedreiging betekenen wanneer er niet snel en krachtig tegen gereageerd wordt.

Lees: Kerk en Islam: Het grote stilzwijgen

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De Azteken, bewoners van Aztlan, Mexicanen,  hadden bij het begin van de 16e eeuw een hoge beschaving en een waar imperium uitgebouwd. Zij waren grote bouwers en vooral aanbidders van de  sterren.  Hun god Huizilopotzli was een god van de oorlog, die vele mensenoffers vroeg. Opdat de zon zou opgaan de volgende dag moest hij, volgens hun geloof, de ingewanden van geofferde mensen eten. Ieder jaar werden er ‘n 3 à 4.000 mensen geofferd. In een tempel werden 133.000 lichamen van slachtoffers gevonden. Met de komst van de Spanjaarden was er een mogelijkheid  om deze onmenselijke praktijk te stoppen, maar uiteindelijk was het Onze Lieve Vrouw zelf die de gruwel beëindigde.

Veertig jaar na de ontdekking van Christoffel Colombus en tien jaar na de verovering van Mexico door de Spaanse conquistador Hernan Cortés, die het beeld van de onverzadigbare god met opengesperde mond verbrijzelde, verscheen Maria aan de heel eenvoudige man Juan Diego, aan de voet van de heuvel Tepeyac op 9 december 1531. Ze gaf hem  de opdracht aan de bisschop, de Spaanse franciscaan  Mgr. Juan de Zumarraga te vragen een kerk te bouwen, van waaruit zij de mensen zou helpen.  Aanvankelijk geloofde de bisschop deze eenvoudige man niet. Juan Diego vroeg O.L. Vrouw om iemand anders te sturen met meer gezag. Juan Diego woonde bij zijn oom die nu stervende was en een priester verlangde. Om geen oponthoud te hebben ging Juan Diego langs een andere weg om een priester te  halen, maar onderweg verscheen O.L. Vrouw opnieuw en zei hem dat zijn oom zou genezen en dat hij boven op de heuvel bloemen moest plukken als een teken voor de bisschop. In volle winter, op 12 december 1531, trof hij inderdaad Castiliaanse rozen aan, verborg ze in zijn cactusmantel, tilma, en bood ze de bisschop aan. De bisschop had voor zichzelf ooit gevraagd dat hij eens Castiliaanse rozen zou krijgen als teken dat zijn apostolaat door Maria gezegend was. De bisschop en zijn dienaren knielden in stomme verbazing. Toen Juan Diego zijn mantel opende was er echter tevens een wonderbaarlijke weergave van Maria op afgebeeld. Een tilma van cactusbladen vergaat normaal na een twintigtal jaren. Na bijna 500 jaar zijn deze tilma met de afbeelding van O.L. Vrouw nog steeds intact. De kleuren van de beeltenis van Maria zijn nog niet aan het afblotten en de gebruikte pigmenten zijn nog steeds onbekend. Vervolgens hebben deskundigen in de ogen van Maria de eigenschappen van gewone levende ogen ontdekt en op het netvlies de  beeltenissen van 13 mensen, die toen in die kamer aanwezig waren herkend.

Monk's Hobbit: The Sphinx in the Zodiac Cycle: From Mary (Virgo) to Christ  (Leo)

De sterren op de mantel van Maria zijn de nauwkeurige weergave van de  sterrenhemel op die morgen van 12 december ( de rode punten zijn de sterren op de mantel van Maria). Maria draagt een zwarte gordel, voor de Azteken een teken van zwangerschap. Haar gevouwen handen drukken uit dat ze iets wil geven. Maria verschijnt als de Vrouw die de kop van de slang, de duivel, verplettert (Genesis 3, 15).  Het volgende jaar werd al met de bouw van de kathedraal begonnen. Tussen 1531 en 1539 lieten acht miljoen indianen zich dopen. Ieder jaar komen ‘n 20 miljoen pelgrims bidden bij het beeld van  O.L. Vrouw van Guadelupe. Op 14 november 1924 werd een aanslag gepleegd met een bom in een vaas vlak bij de mantel met de  beeltenis. Alle glaswerk van de  basiliek vloog stuk, een ijzeren kruis werd omgebogen maar het beschermglas, de mantel en de beeltenis van Maria bleven intact.

De mensheid van de 21e eeuw heeft duizelingwekkende vooruitgang gemaakt op gebied van wetenschap,  techniek en het manipuleren met het menselijk leven. Velen aanbidden de  god van de onbeperkte vooruitgang en de vrijheid,  het kapitaal en het plezier. Volgens hun geloof moeten hiervoor de ongeboren kinderen gedood kunnen worden. Ieder  jaar worden naar schatting wereldwijd tussen 45 en 50 miljoen ongeboren kinderen gruwelijk gedood.

Zoals het in stukken snijden van de slachtoffers bij de Azteken algemeen gebruikelijk was, zo is ook in onze tijd het in stukken hakken van de kinderen een algemeen aanvaarde praktijk, die bovendien als “veilig” wordt geprezen. Ook deze god is onverzadigbaar en vraagt steeds meer mensenoffers.  We steunen de protestacties hiertegen en vooral de gebedsacties voor abortusklinieken. Lang geleden heb ik Mgr. Vaughan, destijds hulpbisschop van New York ontmoet. Hij was in Nederland toen ik daar een priesterretraite predikte. We nodigden hem uit om voor te gaan in onze slotviering wat hij graag aanvaardde. Hij vertelde dat hij als academicus weinig sympathie had voor protestacties, maar dat het overtuigde vrouwen waren die hem “over de brug” getrokken hebben. Hij was een vurige pro life activist geworden en deed mee met de rescue-beweging door te bidden voor abortusklinieken. Hij werd ook opgepakt en moest voor de rechter verschijnen die hem vroeg of zijn handelen wel als  waardig kon beschouwd worden in verhouding tot zijn functie. Hierop antwoordde hij dat hij van zijn voorganger een bisschopsring gekregen had met 3 personen er op,  Jezus, Petrus en Paulus en dat zij alle drie door het wettig gezag ter dood gebracht werden omdat ze getuigden van de waarheid. Verder vertelde hij dat wij als priesters het best het risico kunnen lopen in de gevangenis terecht te komen omdat we geen gezin in gevaar brengen. Humoristisch voegde hij er aan toe: “overigens, ons werk op onze bureau en onze wedde gaan ook gewoon door”. We moeten doen wat we kunnen om de huidige massale kindermoord te stoppen. Toch mogen we ons geen illusies maken.

Lees verder

Het neo-Ottomaanse Rijk (4)

… vanuit een Turks-nationalistisch perspectief

Opdat u zich zou realiseren dat de droom van het nieuwe Ottomaanse Rijk niet uitsluitend een fata morgana van de Verheven Leider is, bieden wij u dit getuigenis van een Turk aan. Lees ook de reacties der kiijkers onderaan.

“L’une des pires choses qui soit arrivée à l’Empire ottoman après la Première Guerre mondiale a été la signature du traité de Lausanne le 24 juillet 1923. Le traité contient plusieurs dispositions, mais le pire a été la confiscation de tout l’argent de l’Empire ottoman,  renoncer à ses droits au Soudan et en Égypte et renoncer à sa souveraineté sur Chypre, la Libye, l’Égypte, l’Iraq et le Levant. La durée de validité de ce traité a été fixée à 100 ans à compter de sa signature, ce qui tombe en 2023.”

Ned. vert.: “Eén der ergste zaken dat het Ottomaanse Rijk overkwam na WOI was de ondertekening van het Verdrag van Lausanne op 24 juli 1923. Het Verdrag omvat verschillende schikkingen, maar het ergste was wel de inbeslagname van al het geld van het Ottomaanse Rijk, het afstand doen van de rechten op Soedan en Egypte en op het soevereiniteitsrecht van Cyprus, Libië, Egypt, Irak en de Levant. De geldigheidsduur van dit verdrag werd vastgesteld op 100 jaar, beginnend bij de ondertekening, die verstrijkt in 2023.”

Grenzen met de Vrede van Lausanne

M.a.w. Turkse nationalisten gaan ervan uit dat de afspraken over de verdeling van het (oude) Ottomaanse Rijk in 2023 vervallen.

Wie niet ziende blind is, moet opgemerkt hebben dat Erdogan stilaan maar zeker de huidige grenzen van Turkije verplaatst, de Turkse invloedsfeer uitbreidt. Het begon met de bezetting van Noord-Cyprus in 1974, de massale volksverhuizingen van Turken naar het westen, aangemoedigd en gecontroleerd door de tandem Diyanet/DITIB*, vervolgens de bezetting van Noord-Syrië in 2019 (… mogelijk gemaakt door de VSA en de EU, die gewoon toekeken naar Erdogans démarche, zgz. om zijn grensstreek te beveiligen tegen terroristen, lees: Koerden) , de uitbreiding naar Irak in 2020 (zgz. omwille dezelfde veiligheidsredenen), de bemoeienissen in Libië in 2019, ondersteund door zijn terroristisch vreemdelingenlegioen, de opzettelijke aanvaringen met Griekenland (en de EU, die als een konijn op een lichtbak toekijkt hoe een EU-kandidaatland zich zaken permitteert die bv. Hongarije quasi ter plekke zouden doodgebliksemd hebben) over territorium en vluchtelingen in recente jaren, de proefboringen in Griekse territoriale wateren in 2020 en ten slotte ging de Turkse interesse ook naar Nagorno Karabakh, waar Armenië opnieuw het slachtoffer dreigt te worden van de Ottomaanse heerserswaanzin.

*’De invloedrijkste onder deze Duitse islamverenigingen is DITIB ofwel Turks-Islamitische Unie van de Instantie voor Religie. Zij telt negenhonderd moskeegemeentes. Keleks oordeel over DITIB liegt er niet om: ‘Zij interesseert zich niet voor de mening van de Duitse publieke opinie. DITIB voelt zich onaantastbaar, want zij heeft een machtige beschermheer, de president van Turkije, Recep Tayyip Erdogan. En die wenst geen Duitse of hervormingsgezinde islam, maar zweert juist sinds het begin van zijn ambtstijd de gelovigen in op een nationalistische en islamistische koers.’ (Uit: Turkse organisaties in Duitsland onder vuur)

Bovengeplaatste video is geen uitzondering: er circuleren talrijke voorbeelden en oproepen. Benieuwd wanneer de VSA en de EU zich realiseren dat ze een slang aan hun borst gekoesterd hebben… een bijzonder vraatzuchtige wurgslang, bovendien voorzien van giftanden.

Als Erdogan rechtlijnig is, dan moet en zal hij ook opnieuw het Kalifaat oprichten. Eén probleem: de dynastielijn van de laatste kalif, Abdülmecit II, is met de laatste afstammeling Bayezid Osman, in 2017 uitgestorven. Wedden dat Erdogan, die zichzelf tot de “Verheven Leider” uitgeroepen heeft, een nieuwe dynastie zal oprichten, waarbij het sultanaat het hoogste doel is. Zijn AK-partij (Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling) mag dan in de mottenballenkleerkast rusten in vrede.

Een incidentje…

Terwijl de wereld verbaasd raadselt wat een 18-jarige Tsjetsjeen, geboren in Rusland, met vluchtelingenstatus verblijvend in Normandië, bezielt om een leraar de keel over te snijden, gebeuren er dagelijks in la douce France cultureel-religieus geïnspireerde ongelukjes die niet belangrijk genoeg geacht worden de pers te halen. Zoals in Croix-Rouge, Reims.

Een 36-jarige moslima verloor nu al voor de tweede keer in een Spar supermarkt haar zelfbeheersing bij het zien van een dergelijke uitstalling van zonde(n) en sloeg honderden flessen met alcoholische dranken kapot. In september had ze in dezelfde supermarkt al toegegeven aan eenzelfde drang die ze niet kon weerstaan en grote schade veroorzaakt.

Politie, medische hulp en brandweer werden gealarmeerd. De gekwetste import-Marianne liet zich weliswaar verzorgen in de ziekenwagen, weigerde echter in de politiewagen te stappen. Ze werd van handboeien voorzien naar het dichtste politiebureau gebracht om daar haar recentste vandalisme-aanval te laten registreren. Zij werd vervolgens naar de psychiatrie gebracht (… wegens een opstoot van verwardheid…) en na twee dagen (… na het ontwarren…) ontslagen.

De baas van de supermarkt, Salah Byar, is gefrustreerd: in september moest hij al enkele dagen zijn zaak sluiten en nu opnieuw. “Genoeg,” vindt hij, “het is sowieso zeer moeilijk hier een winkel uit te baten.” Met dergelijke problemen staat men er alleen voor: noch de stedelijke overheid of iemand anders helpt. De schade van van september en deze van nu worden niet gedekt.

Voorbijgangers hoorden op straat het lawaai van brekend glas en zagen hoe de alcohol-haatster de ene fles na de andere op de grond gooide. Een man wou haar afleiden en tikte op het uitstalraam, waarop ze de flessen nu ook tegen het vensterglas en de diepvries-kasten liet neerkomen. Drie voorbijgangers slopen via een achteruitgang in de Sparmarkt en begonnen met haar een praatje waarop ze naar verluidt kalmeerde. Ze heeft dan de flessen laten vallen (… een hele verbetering na het gooien…) en zich als een kind aan supermarktbaas’ borstkas vastgeklemd, snikkend: “Ik ben ziek, ik heb een groot probleem in mijn hoofd, help mij!”
Tja. Wat blijkt? Ze voelt zich gediscrimineerd in Frankrijk. Ze heeft een Spaans paspoort, foto met sluier, en haar verblijfsvergunning, die haar gek maakt, omdat ze zich daarvoor zonder sluier moest laten fotograferen. Zo is zij niet. Ze is zichzelf kwijt. Vandaar haar probleem. Ze heeft de flessen vernietigd omdat haar geloof alcoholverbruik verbiedt. En die foto zonder hoofddoek heeft haar hoofd op tilt doen slaan.

De poco media berichtten over “une femme hystérique”. (…)

Wat met alcoholverwerking zoals in ontsmettingsmiddelen. Corona?