Het wonder van de trap

In Santa Fé, New Mexico, staat een kapel, een kapel met een trap. In 1852 wensten de Zusters van Loretto een meisjesinternaat te bouwen met daaraan verbonden een kapel. Niet zomaar een kapel; de Sainte Chapelle in Parijs stond ervoor model. Een Franse architect moest de kapel realiseren. Deze liet zich echter ver- en afleiden door een plaatselijke schone met als gevolg dat haar jaloerse echtgenoot de architect vermoordde.

File:The land of sunshine; a handbook of the resources, products, industries and climate of New Mexico (1904) (14780203512).jpg
Links school, in het midden de kapel.

Het lukte dan toch de kapel te bouwen, ook zonder de deskundige leiding van de architect. Met één uitzondering: de trap naar het koor onder het dak. Had hij de trap vergeten? Wou hij die alsnog invoegen? Het probleem bestond eruit dat er niet genoeg ruimte was voor een normale trap of een klassieke wenteltrap. De zusters vroegen iedereen om raad. Andere architecten, schrijnwerkers werden geraadpleegd. Iedereen was het eens: de plaatsing van een trap was en bleef onmogelijk – er was gewoon geen plaats voorzien!

Bleef slechts nog één oplossing: bidden! De zusters baden een noveen en smeekten de H. Jozef om hulp! De rest van het verhaal leest als een mirakel. Negen dagen later meldde een man zich aan bij de zuster-overste. Hij stelde zich niet voor, beloofde echter de trap te bouwen. Het enige wat hij nodig had waren een paar grote tobbes met water. Als de zusters in de kapel gingen bidden, zagen ze inderdaad de tobbes, gevuld met water én met hout. De mysterieuze timmerman werkte echter uitsluitend als er niemand in de kapel aanwezig was. En zie, de trap geraakte afgewerkt, zonder spijkers of schroeven, met ineen passend hout en lijm, zonder ondersteuning die normaal gangbaar is bij wenteltrappen.

Hij wilde geen loon. Hij wilde geen dank, geen etentje, hij verdween zoals hij plotseling gekomen was. Weg. Niemand kende hem, niemand wist waar hij vandaan kwam. Zelfs een advertentie in de krant bleef zonder resultaat. Nog eigenaardiger was dat geen enkele houtleverancier zich kon herinneren het hout van de trap geleverd te hebben. Hout, dat evenals de timmerman, geen herkomst had.

De zusters waren ervan overtuigd dat de hemelse Timmerman hun gebed verhoord had.

De kapel is particulier bezit, maar open voor het publiek, opdat iedereen het mirakel van de trap met eigen ogen kan zien.

De drogere uitleg over de trap vindt u hier. In deze tijden van wetenschappelijk onderzoek en bewijs geven we de voorkeur aan een “wonder”!

Het neo-Ottomaanse Rijk (2)

snyypg5

De kaart van Erdogans natte droom, met als titel “Zijn dit binnenkort onze grenzen?” – werd door de bevriende krant Dirilis Postali gedrukt om aan te tonen dat het Verdrag van Versailles aan zijn vervaldatum toe is en dat deze niet langer een smadelijke geschiedenisles mag zijn die best zo snel mogelijk rechtgezet wordt. De herbestemming als moskee van de Hagia Sofia kwam ook niet toevallig.

Erdogan is al jaren met de voorbereiding en uitvoering bezig. Het noorden van Cyprus werd in 1974 al terug onder Ottomaans bestuur geplaatst. Het noorden van Syrië werd in 2019 bezet; het noorden van Irak ligt sinds begin dit jaar onder vuur. De Griekse eilanden voor de Turkse kust wil Erdogan ingelijfd zien. In Griekse territoriale wateren wordt naar olie/gas geboord. Een stuk van de Mid. Zee wordt naar het zuiden toe tot de Libische kust opgeëist en verder zit de vijfde kolonne in heel West–Europa.

Erdoğan setting the stage for invalidating the Lausanne Treaty after Hagia Sophia move

Slaapt de EU? Slapen de VN? Slaapt de NAVO? Laat de internationale gemeenschap dit zomaar gebeuren?

صحيفة مقربة من أردوغان تنشر خريطة لتركيا تضم أجزاء من العراق وسوريا

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het internationaal recht en het Charter van de VN willen de vrede en de veiligheid in de wereld garanderen door o.m. eerbied te eisen voor de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de afzonderlijke landen. Hiervoor moet de wereldorganisatie van de Verenigde Naties garant staan. Dit betekent dat een volk met zijn wettelijke regering het recht heeft zijn eigen land te besturen, zonder dat machtige staten daarin tussenbeide komen om hun eigenbelang op te eisen.

Verder heeft een vreemd land niet het recht om een stuk grond van een land met rijke bodemschatten in te palmen. Het zijn mooie principes die in onze wereld niet meer gelden. Het internationaal recht en de territoriale integriteit zijn dood en begraven en dit veroorzaakt o.m. de zware lijdensweg van het Syrische volk.

De VS bezetten het Z. van Syrië met de streek van Al-Tanf en een militaire basis, van waaruit zij terroristen opleiden en steunen tegen het Syrische volk. Bovendien stelen de VS nu de rijkste oliebronnen.

Naar verluidt wordt de helft van de opbrengst gebruikt door de CIA om allerlei criminele activiteiten te financieren zonder geld aan het congres te moeten vragen. Turkije bezet een ander deel van N. Syrië, organiseert volksverhuizingen, legt zijn taal en wetten op aan het volk en werft terroristen aan. De VS en Turkije hebben tijdens de voorbij oogst duizenden hectaren graanvelden afgestookt. Van deze ellende maken de zionisten (die de rijke Golan al bezetten en uitbuiten) misbruik om over heel het land ondertussen bombardementen uit te voeren, onder de meest huichelachtige voorwendsels. Tenslotte zijn er nog de massa’s terroristen, door hen en door de internationale gemeenschap gesteund. Bovenop komen dan nog de onmenselijke, illegale sancties van de EU en de VS.

Syrië kon voorheen ruimschoots voor eigen volk zorgen en heeft nu nood aan nagenoeg alles. Er is nood aan medicamenten, medisch materiaal, chirurgische instrumenten… Zelfs lege zakjes bloedplasma mogen nu niet aan Syrië geleverd worden! En nog is dit ten hemel schreiend onrecht niet genoeg. De Heer Lowcock , secretaris-generaal van het bureau van de coördinatie van humanitaire hulp van de UNO (OCHA) doet er alles aan om de echte humanitaire hulp aan de bevolking te boycotten. Er is mogelijkheid om aan de lijdende bevolking in het noorden humanitaire hulp te bieden langs de luchthaven van Erbil (Irak), van Damascus naar Qamishli of langs de overgangen aan de Iraakse en Jordaanse grens en de luchthaven van Aleppo. Daar is geen vergadering van de VN Veiligheidsraad voor nodig.

Op al deze voorstellen van Syrië antwoordt de heer Lowcock niet eens zodat eventuele hulpgoederen gewoon niet geleverd kunnen worden. En in deze situatie kwam onlangs België op het wereldtoneel met het geweldige voorstel humanitaire hulp te verlenen aan de lijdende bevolking van het noorden langs overgangen aan de Turkse grens, buiten iedere controle van Syrië. Over de echte oorzaken van de ellende wordt geen woord gerept. Het voorstel dient enkel om de soevereiniteit van Syrië nog meer te breken en onder de mom van “humanitaire hulp” de terroristen nog meer te helpen. Is er in België dan geen enkele politicus die nog een geweten en een hart heeft?

Sinds 2011 heeft Rusland Syrië in de VN Veiligheidsraad al met 16 veto’s beschermd (en China met 10 veto’s). Zondag heeft het Syrische leger een van de grootste wapen-opslagplaatsen van de terroristen in Idlib gebombardeerd,  ontdekte maandag in Deir Ezzor weer een massa wapens en communicatiemateriaal en woensdag een ongelooflijke hoeveelheid wapens, waaronder VS raketten en Israëlische mijnen ten Z. van Damascus. De bevolking en de stammen van Hassake en Deir Ezzor blijven protesteren tegen de illegale bezetting door VS en Turkije.

Het Syrische volk, leger en regering blijven zich heldhaftig inzetten om uiteindelijk heel het land van bezetters en terroristen te bevrijden. Dat zijn het lijden én de kracht van Syrië.

         * * * * * *

We tonen aan hoe de eerste christenen het heidense Romeinse Rijk grondig hebben veranderd en hoe we als christenen dit met onze wereld nu ook  kunnen doen: Terug naar de oorsprong (II)!

P. Daniel

Flitsen

Deze week overleed geheel onverwacht de vader van onze Chileense medezuster, weliswaar in de gezegende leeftijd van 86 jaar. Dank zij een smartphone en een internet met niet al te veel onderbrekingen, konden we voortdurend contact houden met de familie. Toen zij de bijzonder onaangename verrassing meldden dat er omwille van de corona geen priester ter beschikking was, hebben wij voorgesteld van op afstand alle diensten te doen. De priester kreeg geen toestemming van de Chileense  regering om naar het huis te komen. Zo verzorgden wij met de gemeenschap langs de smartphone alle gebeden, gezangen en zegeningen tot en met de begrafenis en dank zij een Spaans missaal zelfs gedeeltelijk nog in hun taal. De volgende dag celebreerden we de Heilige Eucharistie van de begrafenis. Het “Mystieke Lichaam van Christus” en de “Gemeenschap van de Heiligen” overstijgen tijd en ruimte.

Lees verder

Wanneer zeggen wij: “genoeg”?

Zie hoe Jezus daar loopt ppt download

In het hart van de Amsterdamse binnenstad bevindt zich een juweeltje: het museum Ons’ Lieve Heer op Solder, na het Rijksmuseum het oudste museum van de stad. Het is een 17de eeuws goed bewaard grachtenhuis met smalle gangen en trappen, die leiden naar historisch ingerichte woonvertrekken, keukens en bedstedes én – als kers op de taart – een kerk(je) op zolder.

De huiskerk van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder illustreert de wijze waarop men in de zeventiende eeuw omging met verschillende religies in Amsterdam. Katholieke Amsterdammers mochten de mis niet in het openbaar vieren, maar wel in de huiselijke kring. Ook lutheranen en doopsgezinden moesten hun toevlucht nemen tot verscholen gebedshuizen. De geschiedenis roept de vraag op hoe vrij je eigenlijk bent als je niet openlijk kunt uitkomen voor datgene wat je gelooft. En: hoe gaat dat in hedendaags Amsterdam?

Middenin de rosse buurt van de Wallen, tussen toeristen en rode lichtjes, vind je deze schuilkerk met oud-roze interieur. In 2018 vierde het museum nog het 130-jarig bestaan.

Echter, zoals we ook in Antwerpen gezien hebben met kleine musea die al jaren geen bezoek meer mochten ontvangen wegens te duur (‘t Stad geeft liever geld uit aan sportevenementen die heel de stad lam leggen), heeft dit merkwaardig gebouw geen waarde voor de stad Amsterdam. Dat blijkt uit de boodschap van het AFK, het fonds voor de kunsten, dat subsidies verstrekt omdat museum gefaald heeft in de diversiteitspolitiek. Het had nl. al lang personeel moeten aannemen van diverse culturen: ‘De commissie vindt dat de voornemens ten aanzien van de diversiteit van personeel overtuigingskracht en concreetheid missen.’ ‘Succesvol cultureel diversiteitsbeleid begint volgens de commissie bij inclusief denken en het onderkennen van de vooringenomenheden en blinde vlekken binnen de eigen organisatie’.

Het museum moet de deuren sluiten. De meest romantische trouwlocatie van Amsterdam zal verdwijnen.

Meer weten? Ga naar de webstek zolang die nog bestaat.

Verbijstering nu sluiting dreigt voor museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Schofterig Amsterdam trekt volledige subsidie in van museum Ons’ Lieve Heer op Solder wegens ‘te wit’ personeel

Duitse assimilatie

Marcel Bauersfeld, een 37-jarige Duitse burger, is in hechtenis genomen omdat hij geprotesteerd heeft tegen de islamitische oproep tot gebed – Azan – van de anti-integratiemoskeeën onder Turkse controle (DITIB) in Duitsland. De Azan wordt sinds half juni, toen de socialistische burgemeester Tim Kähler de gemeenteraad omzeilde en de moskeeën zijn goedkeuring verleende, dagelijks door de hele stad Herford door middel van versterkers uitgezonden.

Lees verder…

De DITIB-moskee liet Turkse kinderen tonen hoe ze de assimilatie der bio-Duitsers in de toekomst willen realiseren:

Van zulke politici, verlos ons Heer

Fox News - In an interview, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez ...

U heeft het allicht wel vernomen, de “progressieve” volksvertegenwoordigster Alexandria Ocasio-Cortez, nam onze Pater Damiaan op de korrel als blanke onderdrukker. Is zij zo onwetend, dom of ziet ze haar heil in het neerhalen van alles wat blank, katholiek of gewoon een man is?

Deze “progressieve” gifkikker zou wel eens de toekomstige “running mate” van Joe Biden kunnen zijn… en, mocht Bidens gezondheid ingehaald wordt door zijn leeftijd, de toekomstige presidente der VSA: “Het is niet jouw leeftijd die telt, maar wel de leeftijd van je ideeën,” vindt ze.

Pater Damiaan stierf op 49-jarige leeftijd nadat hij zijn leven gewijd en opgeofferd had aan de melaatsen op Molokai. Waren zijn ideeën – christelijke naastenliefde en opoffering – “progressief” genoeg? Hij stelde immers dat ook het leven van leprozen ertoe deed. En handelde ernaar. Iets wat de voormalige cocktailserveerster zelfs in haar stoutste BLM-dromen nooit zal nadoen.

Bisschop Robert Barron is verontwaardigd en reageert:

Pater Damiaan in het Capitool: “Door juist zijn standbeeld te bekritiseren slaat Amerikaanse politica de bal mis”

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,
In onze gewone media, de mainstream, herinner ik me niet, de voorbije 9 jaren een artikel gelezen te hebben over Syrië dat recht doet aan hetgeen hier werkelijk gebeurt. Het gaat nog steeds over een zogenaamde ongewapende “volksopstand”, bloedig onderdrukt door een dictatoriaal “regime”, dat gifgasaanvallen pleegt, bomvaten op eigen volk gooit, hospitalen en scholen bombardeert, waaruit een “burgeroorlog” ontstaat.

Dat er deze week in al-Ghadfa (10 km ten O. van Maarat al-Numan, Z. Idlib) een door terroristen gebruikt mini-laboratorium gevonden werd met een grote hoeveelheid menselijke
organen op chloroform, blijkbaar voor de verkoop, zul je uiteraard niet lezen. De berichtgeving van de mainstream is één grote zeepbel die het westen zolang mogelijk wil laten zweven.

En plots komt er toch een artikel in de openbaarheid, dat een heel ander geluid laat horen, vanuit een beweging die een kritische en geëngageerde bewustwording nastreeft, democratisch wil zijn en tegen maatschappelijk onrecht (maar blijkbaar wel het grootste onrecht steunt: de doodstraf voor het ongeboren leven!). Het handelt over het officiële rapport van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) dat Syrië beschuldigde van een gifgasaanval op Douma, een buitenwijk van Damascus,  waarbij 50 mensen zouden gedood zijn.
Met deze beschuldigingen gaven de VS (met het VK en Frankrijk) zichzelf het recht om een week later, op 18 april 2018 Syrië te bombarderen.  Sinds mei 2019 kwamen echter bijzonder onfrisse praktijken aan het licht, mede dank zij documenten van WikiLeaks. Twee
erg gerespecteerde, bekwame onderzoekers van het OPCW hadden geen enkele aanduiding gevonden voor enige schuld van het Syrische leger. Gasflessen die aangetroffen werden konden onmogelijk door militaire vliegtuigen gedropt zijn maar werden handmatig geplaatst. De twee integere onderzoekers werden onder politieke druk verwijderd en
vervangen door anderen die geen onderzoek hadden gedaan. Het oorspronkelijk rapport werd vervalst om Syrië de schuld te geven.(*zie vorige bijdragen hieronder)
Bovendien bleek dat er vroeger al onaanvaardbare druk werd toegepast. Toen José Bustani, de eerste directeur generaal van het OPCW een onderzoek wilde instellen naar het (niet) bestaan van chemische wapens in Irak, werden hij en zijn familie zwaar bedreigd door de toenmalige staatssecretaris John Bolton. J. Bustani werd gedwongen ontslag te nemen waardoor de weg vrij was voor een militaire inval in Irak. Deze onthullingen zijn bijzonder explosief voor een internationale organisatie die moet doorgaan als deskundig en onafhankelijk. Ze werden evenwel in de VS en wereldwijd onthaald op een onthutsende, collectieve onverschilligheid.Het feit dat deze grove wantoestanden bij ons nu toch aan het licht gebracht worden, en nog wel vanuit eerder linkse hoek, getuigt dat er toch ergens nog enige moed en eerlijkheid overgebleven zijn. Of men ook bereid is hieruit de passende conclusies te trekken, is nog lang niet het geval, maar dit is wel een voorbereidende stap
https://www.dewereldmorgen.be/community/bombardeerde-trump-syrie-op-valse-gronden/).

Lees verder

Online sharia in de maak?

File:Flag of Saudi Arabia.svg - Wikimedia Commons

Het Prachtland der Saoedi’s eist dat de VN alle vormen van islamofobie eindelijk uitwist en dergelijke misdrijven op het internet met hechtenis en boetes bestraft. Islamofobie wordt daarbij in één adem met racisme en etnische discriminatie genoemd. Ja hoor, geloof staat synoniem voor ras.

De eis werd geuit door de baas van de VN-mensenrechtenafdeling der Saoedische missie in Genève, dhr Meshaal bin Ali al-Balawi. Volgens hem is het internet dé plaats waar racisme, racistische discriminatie en xenofobie welig tieren. In het Koninkrijk der Saoedi’s geldt dit als misdrijf en wordt bijgevolg bestraft met wetten die sinds 2007 tot een jaar gevangenis en een geldboete van ca. 130.000 euro voorzien, al dan niet apart of cumulatief. Ergo: de VN moeten het goede -Saoedische – voorbeeld volgen en de strijd tegen islamofobie aangaan.

Volgens dhr. al-Balawi moet men oplossingen vinden om een veilig en passend evenwicht te viinden tussen het respect voor de vrijheid van meningsuiting en de strijd tegen racisme en etnische discriminatie. En voegde er nog aan toe dat zijn land hierbij het voortouw genomen heeft door het verbod van 2015 op het bestaan van “organisaties die racistische, religieuze en nationale haat aanmoedigen”. En, meer specifiek, door het verspreiden van boodschappen die in tegenspraak met de islamitische sharia, de publieke orde en moraal staan of de nationale eenheid in het gedrang brengen. Saudi Arabia calls for the elimination of Islamophobia

Dezelfde al-Balawi had in maart al benadrukt hoe zeer zijn land ernaar smacht alle waarden van verdraagzaamheid, broederschap en gerechtigheid te kunnen omarmen, deed een oproep voor dialoog en verwierp tegelijkertijd alle vormen van extremisme en geweld, waarbij hij nogmaals uit de doeken deed dat zijn land ernaar streeft terrorisme te bestrijden en mensenrechten te beschermen. Zijn land heeft bijgevolg een centrum opgericht dat de juiste concepten van de islam benadrukt en jonge mensen – overal ter wereld – beschermt tegen extremisme door middel van preventieve en therapeutische programma’s. Kingdom affirms its keenness to embody all its values of tolerance and brotherhood

Gevangenisstraf en financiële aderlating. Isolatie en drooglegging. Therapeutisch???

De oorlog in Jemen, de steun aan ISIS, de moord op Jamal Kashoggi werd niet vernoemd. Die horen bij de onuitgegeven Saoedische editie van ‘Sprookjes uit Duizend en Eén Nacht’.


In het Ottomaanse Rijk 2020 zit de Verheven Leider helemaal op dezelfde lijn, al wordt dit vermomd als “nationale veiligheid”: Turks parlement stemt in met controversiële wet die controle op sociale media aanscherpt