Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Zoals gebruikelijk bij elk tijdelijk verblijf van pater Daniël in Vlaanderen, handhaaft onze redactie b.g. titel, daar dit voor de continuïteit eerder aangewezen is dan een andere te gebruiken.

Voor het jubileumweekend van 12-13 oktober van “Echte Liefde Wacht” (O.L.Vrouw Waver) schreef ik een manifest: “Als jullie zwijgen zullen de stenen schreeuwen. Over de heiligheid van het menselijk leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood.” (De Blauwe Tijger, 2019, 12 €). Door een misverstand werden de boekjes pas de volgende dag geleverd. Al kon ik niet de boekjes aanbieden, ik kon wel de inhoud in de conferenties geven.

Voor de volgende,  donderdag 24 oktober om 19.30 u in restaurant Pattaya, Hoorwege 49, Sleidingen-Evergem, is een voordracht georganiseerd door Diogenes (Peter Vereecke; peter_vereecke@hotmail.com; 055/3120755). Inkom 10 €. Vooraf inschrijven: “De hel van Syrië waar de waarheid verkracht wordt”. Ik word daar voorgesteld als een “vrijdenkende vredesduif over Syrië” en zal mijn persoonlijk levensverhaal  geven met Syrië, het grote geopolitieke gebeuren en de ondergang van het Avondland.

Afbeeldingsresultaat voor poetin en assad hebben ons leven gered
Deel I en II

Twee jaar geleden gaf De Blauwe Tijger enkele notities uit van ons oorlogsdagboek onder de titel “Poetin en Assad hebben ons leven gered”(er liggen nog enkele duizenden bladzijden te wachten). De verontwaardiging van poco-mensen, de “politiek correcte” denkers was groot.

Ondertussen valt Turkije Syrië binnen. De internationale gemeenschap is weer verontwaardigd. Nochtans waren het de VS, Frankrijk, Israël, de NAVO…, die vooreerst Turkije en zijn terroristen van het Vrije Syrische leger steunden en vervolgens het onafhankelijk Koerdistan hielpen om Irak en Syrië te breken. De Koerden worden in de steek gelaten door de VS en zo in de armen gedreven van Poetin en Assad. Turkije zelf, nog steeds een NAVO land, zorgt ondertussen voor het transport van Russisch gas naar de EU en heeft ook de S-400 van Rusland gekocht,  ondanks heftig protest van de VS. Zelfs een blinde vazal van de VS, zoals een Rik Coolsaet, begint nu te zien dat Poetin en Assad het nog zo slecht niet doen. De gruwelen die de internationale gemeenschap tegen de Syrische bevolking blijft begaan, kunnen ze helaas voorlopig nog niet helemaal stoppen.  De internationale coalitie heeft op 16 oktober de grote Franse cementfabriek Lafarge in Jalabiyeh (Turkse grens) in brand gestoken om de sporen van hun misdaden uit te wissen. Lafarge heeft jaren beton geleverd aan de IS voor hun bunkers en tunnels!

Ondertussen kwam het westen zogezegd de IS  bestrijden.  Inmiddels wordt het Syrische leger in N. Syrië op verschillende plaatsen erg enthousiast onthaald, wat Rudy Vranckx niet kon gezegd krijgen omdat hij met zijn vrienden, de terroristen, als illegaal  in allerijl moest vluchten. Laat ons dan nog eenmaal de poco mensen op de kast jagen met volgende bewering: na de laatste misdaden van het westen, zullen Poetin en Assad de oorlog tegen Syrië uiteindelijk winnen.

We prijzen een boek aan dat het licht van een dode ster moet vervangen door het licht van het christelijk geloof.  Daarna volgt weer een overvloed aan info met video’s o.m. over de situatie in N Syrië.

P. Daniel

Nvdr: PKK is nooit ver weg; een Oçalan-vlag bij de enthousiaste bevolking van Kobane.

Vrijdag 18 oktober 2019

Het licht van een dode ster en de schittering van het christelijk geloof

De openheid voor het leven is  niet bijzonder  groot, noch in de gewone maatschappelijke middens, noch in de kerkelijke geledingen. Het verantwoord ouderschap volgens Humanae vitae (1968) is in de openbare opinie na meer dan een halve eeuw nog steeds niet doorgedrongen. We beschikken  nu nochtans  over vele wetenschappelijk studies die aantonen  dat het gebruik van hormonale contraceptie,  “de pil”, dramatische gevolgen heeft voor de fysische gezondheid van de  vrouw en voor het milieu. Anderzijds zijn er nu overtuigende bewijzen voor de efficiëntie en weldaden van de natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsbeheersing, die inmiddels volkomen wetenschappelijk gefundeerd zijn. Deze natuurlijke methoden geven het echtpaar niet alleen een gezonde  zelfstandigheid maar ook de vreugde van een zelfbewuste beheersing van hun vruchtbaarheid. Maar neen, de media zijn hieraan niet geïnteresseerd, een klassiek gevormde arts heeft hier weinig kennis van, de farmaceutische industrie kan haar dominant lobbywerk met succes verderzetten en zo blijft de schijn hangen dat kunstmatige contraceptie nog het beste is. En toch is de mythe van de “veilige contraceptie” grondig ontmaskerd. De voordelen van de pil vind je alleen nog in de reclame van de farmaceutische bedrijven. Dé vrijheid van de  vrouw en hét geluk van het huwelijk zijn met “de pil” in rook opgegaan.  Steeds meer mensen ontwaken uit een contraceptieve roes. De pil schittert nog een tijd als een dode ster.

Hierover verscheen weer  een toegankelijk en aantrekkelijk boek. Eerst worden de filosofische en theologische achtergronden van de encycliek Humane vitae van paus Paulus VI  uiteengezet. Dan volgt de zending tot bewust ouderschap met o.m. “de theologie van het lichaam” van paus Johannes Paulus II en  de merkwaardige positieve  resultaten van een internationaal onderzoek omtrent de natuurlijke methoden. De verschillende methoden van natuurlijke geboorteregeling en de symptothermale methode Sensiplan® worden deskundig uitgelegd door Pierre Hernalsteen, algemeen coördinator van NFP-Vlaanderen en gastdocent aan verschillende hogescholen.

Tenslotte volgt de tekst van Humanae vitae zelf met teksten van latere pausen. Dit boek toont aan dat hormonale contraceptie in een huwelijk niet alleen onwaardig is maar ook erg schadelijk en verouderd. Anderzijds zijn er nu uitstekende natuurlijke methoden die een huwelijksrelatie op alle gebied ten goede komen: Filip DE RYCKE, Luc SIMONS, Marc TIMMERMANS (red.), Openheid voor het leven. Bewust en verantwoord ouderschap volgens Humanae vitae, Betsaida, 2018.

Eerder konden we onze uitgebreide studie hierover publiceren: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, 2017. Deze kwam tot stand dank zij de medewerking van deskundige artsen en Pierre Hernalsteen, coördinator van NFP-Vlaanderen. Om op meer eenvoudige en volkse wijze een aantal van deze  thema’s onder de aandacht te brengen, schreven we nu het manifest: Als jullie zwijgen, zullen de stenen schreeuwen. Het menselijk leven is heilig vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood, De Blauwe Tijger, 2019 (12 €).

We zitten volop in een strijd om onze diepste identiteit. Ofwel laten we ons meedrijven met de stroom van morele verwording, vluchtig genot, kunstmatig leven, lelijkheid, individualisme en verwarring  ofwel keren we bewust terug naar onze diepste wortels, naar waarheid, schoonheid, goedheid,   rechtvaardigheid en levensvreugde. De tijd van een katholieke renaissance is aangebroken.

En dit nog

Christenvervolging in de moslimwereld

Een voorbeeld uit Algerije; u vindt er veel meer op de webstek.

Algerijnse autoriteiten sluiten twee van de grootste kerken van het land

International Christian Concern (ICC) meldt op haar website (www.persecution.org) dat de autoriteiten in Algerije opdracht hebben gegeven tot sluiting van twee van de grootste kerken in het land. De beide kerken zijn verbonden met l’Eglise Protestante d’Algerie (EPA), een organisatie die in 1974 is opgericht om Algerijnse protestantse christenen gezamenlijk voor de regering te vertegenwoordigen. (…)

Vandaag herdenken wij de patroon van alle tot de strop veroordeelden…

Afbeeldingsresultaat voor heiliger koloman

… maar u kan ook voor hem een kaarsje aansteken indien de huisvrede scheef hangt, muizen zich in de schapraai genesteld hebben of een zwaar onweer in de lucht hangt: de heilige Koloman. Nooit van gehoord, zegt u? Misschien heeft u ooit het Stift Melk a/d Donau in Oostenrijk bezocht. Daar worden zijn laatste wereldlijke resten bewaard. Zijn heiligenstatus heeft dringend een herwaardering nodig. Wie neemt het initiatief om hem tevens de beschermheilige tegen de klimaatopwarming, sprinkhanenplagen, messentrekkers en chateau migraine te maken?

Afbeeldingsresultaat voor heiliger koloman

Hij was vanuit Ierland als pelgrim onderweg naar het Heilige Land, toen hij in het Oostenrijkse plaatsje Stockerau, vlakbij Wenen, werd aangehouden, omdat men hem hield voor een Hongaarse spion. In een poco versie konden we vernemen dat de bevolking (voorlopers van nazi’s, FPÖ…) xenofobische trekjes had en geen vreemde immigranten duldde. Bovendien – men vergelijke met de doelstellingen van het Marrakesh-verdrag – was zijn veroordeling niets meer of minder dan regelrecht racisme: immers… pelgrims waren onaantastbaar…. En opnieuw dringt de vergelijking met de hedendaagse toestand zich op: vluchtelingen… En daar houdt de vergelijking op: aan afschuwelijke martelingen blootgesteld, stierf hij opgehangen aan een boomtak en doorboord met een spies. Wij passen eerder de leer van Sint Maarten toe en delen wat wij hebben met de OCMW-pelgrims dezer tijden.

Toen er op de plek waar hij begraven lag, wonderen en genezingen begonnen te gebeuren, begon men hem als een heilige te vereren. Op 13 oktober 1014 werden zijn relieken door landgraaf Heinrich II van Oostenrijk naar klooster Melk overgebracht.

https://i2.wp.com/www.austriasites.com/vienna/assets/img/sehenswuerdigkeiten/bezirk22/wiener_wasserweg_2016-05-08_182_heiliger_koloman.jpg?resize=250%2C190&ssl=1
Gedenksteen Kaisermühlen-district, Wenen

Verering & Cultuur: Sint Koloman geldt als een van de patroonheiligen van Oostenrijk; daarnaast is hij beschermheilige van het Benedictijnerklooster Melk; en van de tot de strop veroordeelden. Tot zijn attributen horen dan ook een strop. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen pest, hoofdpijn en allerhande andere ziekten; bovendien vraagt men zijn bemiddeling voor een goed huwelijk; tegen muizen- en rattenplagen, onweer en andere schade; hij is ook patroon van het vee.

Bekend is het lieflijk gelegen pelgrimskerkje Sankt-Koloman bij Füssen, Zuid-Duitsland. (Bron: Heiligennet)


Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Zoals gebruikelijk bij elk tijdelijk verblijf van pater Daniël in Vlaanderen, handhaaft onze redactie b.g. titel, daar dit voor de continuïteit eerder aangewezen is dan een andere te gebruiken.

Goede Vrienden,

Hoe het in Syrië is? Kom deze avond (11 oktober) om 20.00 u luisteren, kijken en genieten in De Bengel, Grote markt 5, Antwerpen. Eerder dit jaar organiseerde het Geopolitiek Instituut Vlaanderen Nederland(GIVN) een reis naar Libanon en Syrië om ter plaatse de toestand te bekijken. Hierbij werd onder meer Damascus, Homs en het klooster Mar Yakub bezocht. Ze tonen beelden met een PowerPoint. Vrije ingang. Ik zal er ook zijn.

Ondertussen heeft Erdogan zijn “Ontluikende Vrede” al over Noord-Syrië laten neerdalen als een pikzwarte wolk van bombardementen, nadat hij de hele industrie in Aleppo heeft ontmanteld en met zijn “humanitaire hulp” en zijn terroristen ontelbare onschuldige slachtoffers heeft gedood, verminkt of verjaagd. De droom van de uitbreiding van het Ottomaanse Rijk is niet ver weg. Ook dit zullen de Syriërs weer wel te boven komen maar met nog extra lijden voor te velen. En de Koerden, zij  hadden veel beter al vanaf het begin onderhandeld met Damascus.

Zaterdag en zondag 12 (16.15 u) en 13 oktober (15.00 u) spreken we voor jongeren van “Echte Liefde Wacht”  in het St.-Ursula-Instituut, Bosstraat 9  O.L. Vrouw Waver. Thema: “Als jullie zwijgen zullen de stenen schreeuwen. Het menselijk leven is heilig vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood”. De inhoud van deze voordrachten werd uitgerekend vandaag  uitgegeven door de Blauwe Tijger in een boekje(12  €). Het nieuwste filmpje over “Echte Liefde Wacht” vindt u hier.

De voordracht op vrijdag 18 oktober 19.30 u bij de Broeders van Don Bosco,  Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde kan evenwel niet doorgaan en is dus afgelast.

We geven nog enig nieuws uit de gemeenschap Mar Yakub. Verder een bezinning op het nep-nieuws n.a.v. een boek daarover. Tenslotte weer een overvloed aan  info en video’s.

Inmiddels verblijven we voor een paar weken in de abdij van Postel.

P. Daniel

Vrijdag 11 oktober 2019

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

De groep catechisten uit Homs en Qousseir had het moeilijk om vorige zaterdag te vertrekken. Het was ook een bijzonder aangename groep van jongeren met hun priesters en ze waren blij met de degelijke vorming die ze kregen.

Deze week hebben we de oogst van de granaatappels afgewerkt. Voor het plukken zorgden drie fraters en een zuster. Voor de verwerking zorgden 7 vrouwen uit Qara en een zuster. Er zijn twee soorten die uit elkaar gehouden moeten worden: granaatappels met zoete en zure pitten. Daarna ben ik naar België vertrokken.

Van nep-nieuws naar een nep-samenleving

“War on drugs”, door de Amerikaanse president R. Nixon afgekondigd in 1971, werd een groot succes. Tenminste voor de drughandel. De Amerikaanse regering kon met behulp van het militaire apparaat steeds meer de drughandel in handen krijgen en zelf uitbouwen.  Na de aanslagen van 9/11 in 2001, kondigde Georges Bush de “war on terror” of de “global war on terrorism” aan. Deze oorlog tegen het terrorisme schakelde niet zozeer terroristen uit maar creëerde juist groepen terroristen, die door de VS en hun bondgenoten werden getraind, betaald en ingezet om hun belangen te verdedigen. Hierdoor hoefden geen eigen soldaten ingezet te worden. Zo zorgde de oorlog tegen de  terreur voor een ongekende  bloei van het terrorisme. Toen bleek dat de VS en bondgenoten met hun terroristen Syrië uiteindelijk toch niet in handen konden krijgen, hebben ze de kostbare terroristenleiders in veiligheid gebracht om hen elders op dezelfde wijze in te zetten. Ondertussen zitten we al weer in een nieuwe oorlog: de strijd tegen het nepnieuws.  De instanties die het meeste valse nieuws verspreiden, zoals E. Macron, de Britse en Duitse regering e.a. zijn degenen die het meest aandringen op het bestrijden ervan.

Hierover verscheen in ons eigen taalgebied een boeiend boek: Tabe Bergman & Eric van de Beek (red), Nepnieuwsexplosie. Desinformatie in de Nederlandse media, De Blauwe Tijger, 2018. Verschillende auteurs behandelen actuele thema’s. Eric van de  Beek toont hoe telkens weer Rusland beschuldigd wordt van inmenging terwijl de VS in het ene land na het andere de verkiezingen beïnvloeden, regeringswissels afdwingen of gewoon militair binnenvallen. De VS ambassade in Den Haag organiseert en financiert voortdurend uitstapjes voor journalisten. Daarbij is er nog de invloed van de Atlantische commissie en de NAVO lobby club.   Maar neen, de Russen worden als de boosdoeners voorgesteld. “Door Rusland keer op keer als groot gevaar af te schilderen, behouden de  VS via de NAVO hun machtsbasis in Europa en verdient vooral de Amerikaanse wapenindustrie goed aan de Europese landen die hun militaire uitgaven verhogen” (blz. 81).

Willy van Damme* schrijft over de verslaggeving van de oorlog in Syrië en toont aan dat de westerse media gewoon de woordvoerders van Al Qaida zijn. “We moeten de eerste foto of video nog zien in de  westerse pers van een Syrisch jongetje of meisje als slachtoffer van een Amerikaans, Nederlands, Belgisch, Frans of Brits bombardement. De boodschap aan de media is steeds geweest: Syrische en Russische bommen zijn slecht en westerse bommen zijn goed” (blz. 121). De journalisten zijn papegaaien. Onze dagbladen hebben eigenlijk geen journalisten meer, alleen maar roeptoeters van de autoriteiten. “De oorlog in Syrië toont perfect de totale onbetrouwbaarheid van onze media” (blz. 122). Zij  geven ook de volle steun aan IS. Zijn besluit is: “Dat het steunen van terroristen een zwaar crimineel feit is, en dat de journalisten hiermee mensenlevens in gevaar brengen en het eigen land destabiliseren, vormt voor hen geen probleem. Het zijn hondstrouwe dienaren  van de macht” (blz. 141).

Nvdr: *Wie tijd en interesse heeft, kan Willy Van Damme’s uiteenzetting over de oorlog in Syrië bekijken en beluisteren:

Tom Zwitser schrijft een origineel artikel over  “Nepnieuws als machtsmiddel van de oligarchie”. Was de politiek eens het voorwerp van de burger, nu is de burger het voorwerp van de politiek (blz. 192). Een soort absoluut zelfbeschikkingsrecht wordt als ideaalbeeld aan het individu aanbevolen terwijl in werkelijkheid de staat ondertussen steeds meer controle uitoefent en zeggenschap over de burger en hem in feite behandelt als een onderdaan. Het is de staat die steeds meer zijn leven bepaalt.

De orgaandonorwet en de genderneutraliteit zijn hiervan voorbeelden. De staat beslist dat de organen van ieder burger na zijn dood gebruikt kunnen worden zonder toestemming van het individu, terwijl een moreel verantwoorde houding zou zijn dat de burger zelf aangeeft dat zijn organen mogen gebruikt worden. De staat beslist nu dat kinderen ‘genderneutraal’ opgevoed moeten worden. Wie heeft zulk een verregaand recht om zich te moeien met het gedrag van kinderen en met het gezag van de ouders gegeven aan  de staat? Heeft een minister niets anders te doen dan te verbieden dat meisjes met poppen en jongens  met auto’s mogen spelen? Heeft iemand die hierdoor geobsedeerd is nog een gezonde geest?

Terwijl door de staat een bepaald ideaal en onwerkelijk zelfbeeld wordt opgedrongen wordt het gezonde sociale weefsel afgebroken om het individu afhankelijk en onzeker te maken. De werkelijkheid wordt vervangen door een ideale nepwerkelijkheid. De journalistiek is hier geen controlemiddel van de openbare macht maar wordt helemaal hierdoor beheerst.

De nationale en internationale “correcte” politiek wordt klakkeloos door de media verspreid en aangedikt. Zo worden de  grofste leugens verspreid en onmiddellijk over heel de wereld overgenomen. Wanneer iemand dan de waarheid onthult wordt dit eensgezind afgewezen of ontkend door de officiële media. Zo bevestigt de staat zijn monopolie  op nepnieuws. “En met ‘staat’ bedoelen we hier niet de parlementaire democratie, maar een oligarchische conglomeraat van alle aandeelhouders in de staat: een kartel van multinationals, hedgefondsen, partijtoppen, mediatycoons, banken en wellicht een paar dynastieke families” (blz. 200). Het is een oligarchie of heerschappij van enkelen met gevaarlijke totalitaire tendensen (blz. 201). Onze samenleving wordt steeds meer ‘een samen-apartleving’ met een selfiecultuur en de indruk van één groot gezellig dorp, terwijl in werkelijkheid de rijke schakering van de  onderlinge verbondenheid in gezin en gemeenschap deskundig werd vervangen door een koude, onpersoonlijke  verzameling van timide individuen, geheel onderworpen aan het systeem.

We gaan naar een nep-samenleving die zich koestert in nepnieuws.

En dit nog

  • Zondag 13 oktober 2019  41e bedevaart van het Thomas More Genootschap naar grafkapel Moerzeke van de Zalige Edward Poppe** (inschrijven: Mr Lionel Nagels 03/8880152; https://thmore.weebly.com/)
  • Nvdr: **Priester Poppe was geen onbekende in ons (groot)ouderlijk huis. Zijn foto hing aan de muur. Jaarlijks bezochten grootouders, nonkels en tantes en ouders zijn graf en namen deel aan de herdenking. Met deze beelden hopen we enkele melancholieke christenen een plezier te doen:

Nieuwe beeldenstorm?

Afbeelding kan het volgende bevatten: binnen

Ondanks massaal burgerprotest wordt de monumentale Sint-Annakerk van Gent omgevormd in een ordinaire supermarkt. Dat sommige kerken een nieuwe bestemming moeten krijgen kunnen we begrijpen, maar geef een kerk met erfgoedwaarde toch de eer en het respect die haar toekomt. Een gebouw met dit allure verdient beter dan de verkoop van voedingswaren, poetsgerief, dranken allerhande. Gelovig of niet gelovig, iedereen moet toch de culturele waarde van een dergelijk gebouw erkennen. Zijn er dan geen andere invullingen zoals bv. bibliotheek, vergader- of tentoonstellingsruimte, concertzaal…

Arme Sint-Anna-kerk. Arm Vlaanderen.

Lees meer: Delhaize toont voor het eerst plannen met Sint-Annakerk