Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Schokkend wereldnieuws. Een Iraanse nationale held, generaal Soleimani, die het meest gedaan heeft voor het uitroeien van de IS zou tijdens een ontmoeting voor een de-escalatie, door de VS vermoord zijn, samen met een Iraakse generaal. Sommigen schrijven dat ook dit “fake” is. Hoe dan ook, het toont eens te meer hoe de VS samen met Israël, gesteund door de NAVO en de golfstaten algemeen erkend zijn als een schurkenstaat, die geen enkele soevereiniteit of internationaal recht voor andere volken hoeft te respecteren. Al decennia kunnen VS en Israël vermoorden, bombarderen, vernietigen wie, wat en wanneer ze willen. Wie tegen hen in gaat, wordt gestraft.

De mooiste principes van het charter van de VN, de beste garanties voor de zo hoog geprezen rechten van de mens, alles is plots zonder enige waarde om de straffeloosheid van de hoogste criminele leiders in deze wereld te beschermen. Komt er een wereldoorlog van? Misschien wel, misschien niet. Neen, het nucleaire gevaar komt helemaal niet vanuit Iran, maar vanuit de VS en Israël.

Iran verloor een topgeneraal. De VS verliezen mogelijk en hopelijk voorgoed hun invloed in het M.O. Ik ben geen politiek analist. Ik ben een christen die vanuit het Evangelie van Jezus Christus naar het wereldgebeuren kijkt en “de tekenen van de tijd” tracht te begrijpen.
We zitten in een eindstrijd tussen goed en kwaad, tussen God en de Satan. Deze strijd wordt steeds erger en intenser en holt naar een vernietiging van de schoonheid van de schepping, van de waardigheid van de mens en de culturele rijkdom van de volken. Het is als de bouw van de toren van Babel, bedoeld om God uit te schakelen en een kunstmatig “menselijk” wereld-, mens- en Godsbeeld op te leggen.
Wereldheersers worden steeds meer eensgezind in het kwade en steunen elkaar hierin. Recht en waarheid worden afgeschaft. Leugen heerst alom. Alle machten werken samen in de afbraak van al wat mooi, goed en waar is. Ze willen de scheppers zijn van een “nieuwe wereldorde”. Wie zich verzet wordt uitgeschakeld. Vooral christenen worden vervolgd.

Sociologisch moet iedere vorm van migratie aangemoedigd worden om alle grenzen uit te wissen. Militair moet de “internationale gemeenschap” ieder land aanvallen dat zich tegen de globalisatie verzet. Er moeten nog meer oorlogen komen, wat de wapenindustrie tot nog grotere bloei brengt. Wie tegen wie vecht is hierbij niet zo belangrijk, als er maar gevochten en vernietigd wordt. De politiek en de media moeten dit onvoorwaardelijk steunen. Moreel moet iedere gezonde wet van de tien geboden, van het christelijk geloof of van de waardigheid van de mens afgebroken worden en vervangen door alternatieve vormen, een ideologie, los van de werkelijkheid. Geen wonder dat de ellende in de mensheid zich opstapelt. God wil de mens liefde en vreugde geven. Satan wil haat en ongeluk. Jezus heeft een apocalyptische eindtijd
voorspelt: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij” (Lucas 21,28). Johannes, de geliefde leerling schrijft: “Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is” (1 Johannes 5, 5).
We geven nieuws uit het leven van de gemeenschap, waarna enkele merkwaardigheden en weer een lange reeks video’s met info over de toestand in Syrië en elders.

P.S. Vorige week deden we een oproep om ons klein St. Jozefsklooster mee te helpen bouwen (40.000 €). Verschillenden vroegen op wiens naam de bankrekening staat. Ze staat op mijn naam (burgerlijke naam: Herman Victor Maes, Abdijlaan 16 B-2400 MOL-POSTEL: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB). Hartelijk dank. We bidden dat God uw gulheid mag vergelden.

P. Daniel

Flitsen uit de gemeenschap

Epifanie

Wijding van het water

“Epifanie” of de “Openbaringen van de Heer is het eigenlijke Kerstfeest in het Oosten waarbij niet zozeer één historische gebeurtenis gevierd wordt maar het feit dat God naar ons toe gekomen is en zich op vele wijzen heeft geopenbaard: door zijn geboorte in Bethlehem, door zijn openbaring aan de herders, aan de Wijzen uit het oosten, bijzonder door zijn doop in de Jordaan en door het wijnwonder in Cana. Op zondag 5 januari zongen we de “koninklijke uren” en vierden de “paramonie” (vigilie) met de vespers en de Eucharistie van de hl. Basilius. Op 6 januari volgde de eigenlijke Eucharistie van de Epifanie  met daarna de lange gebeden van de  zegening van het water, dat helemaal de geest ademt van onze Latijnse paasnachtviering. Het is ook een viering als van een herschepping. Bij de schepping zweefde Gods Geest over de wateren. Door zijn doopsel heeft Jezus de wateren geheiligd. In processie werd hierna gans het huis gezegend.

Tegen middernacht arriveerden weer hulpgoederen uit Tartous (komende langs Libanon), die gelost moesten worden. Het was geen container maar een enorme truck met dozen, door een zeil bedekt: kleding, beddengoed, pampers en lampen voor zonne-energie.  Met een 15-tal personen hebben we de goederen opgeslagen. De zware dozen worden zo dicht mogelijk bij de uitgang gezet om het inladen in een vrachtwagen daarna te vergemakkelijken. Na twee uur was de klus geklaard.

Providentieel

Dinsdagmiddag kregen we hoog bezoek, dr. D. R. Mehta uit Jaipur-Rajasthan, India vergezeld van de Indische consul. Deze man bekleedde vroeger al hoge functies in Indië en we begrijpen best dat sommigen hem beschouwen als een nieuwe Mahatma Ghandi. Hij beleeft het jainisme, dat de zuiverheid van de  ziel nastreeft. Hij is stichter en voorzitter van een vereniging (BWVSS) die al aan 1,8 miljoen gehandicapten, dank zij goedkope prothesen, opnieuw mobiliteit heeft gegeven. Moeder Theresa van Calcutta heeft zijn  centrum bezocht vlak voor haar sterven. Zij sturen specialisten naar de VS, Zwitserland of Europa en als die terugkomen maken ze in Indië dezelfde prothesen voor minder dan 1/10e  of soms zelfs voor 1/100e  van de prijs. Zelf werken ze helemaal met privé giften. Het feit dat moeder Agnes-Mariam hem in India bezocht, noemt hij “providentieel” en hij is vast besloten om samen met ons  een gelijkaardig werk op te zetten in ons klooster voor de ontelbare gehandicapten in Syrië. Hij noemt dit klooster een heilig huis van geloof  en een plaats van barmhartigheid voor velen. Er werden door ons 2 plakkaten als onderscheidingen  voor hem gemaakt en overhandigd. Hij is graatmager, 83 jaar, at bijna niets maar heeft een sprankelende geest.  Toen we de opslagplaats van hulpgoederen in de nieuwbouw met hem bezochten, wilden we hem een paar schoenen aanbieden. Hij heeft echter een grote eerbied voor alle leven en draagt dus geen schoenen van leer of van dierenhuiden. De beschikbare plastieken schoenen waren te klein en hij wilde niet dat iemand voor hem boog om hem te helpen de schoenen te passen. Voor zijn vertrek had hij nog deze wensen. Naast zijn centrum woont een vrome christen, waarvoor hij graag uit Syrië twee geschenken meebracht: een bijbel in de oorspronkelijke taal van Jezus, het Aramees en een Onze Vader in het Aramees. Het eerste zal hem toegezonden worden en het tweede zal hij straks krijgen bij zijn bezoek aan Ma’aloula. Het is alsof we dit jaar met het feest van de Openbaring een van de Wijzen uit het Oosten ontvangen hebben.

(En woensdagavond begon een extra lange stroomonderbreking, van 18.00 u tot donderdagmorgen 11.00 u!).

Merkwaardigheden

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Afbeeldingsresultaat voor heart for syria

Het wintert ook in Syrië. Met mist, regen en sneeuw. Geen Middellandse Zee-overwinterings-weertje. Het land is heel verscheiden: stranden en vruchtbare vlaktes, bosrijke heuvels en valleien, grillige bergen en onherbergzame woestenijen met rotsen en grotten.

Te verwachten temperatuur de volgende dagen: 3 tot 5° kouder dan gemiddeld. Wolken, regen, sneeuw boven 1100 m. Damascus 8 tot 4°, Homs 9-5°, Latakia 14-9°, Aleppo 10-5°, Deir Ezzor 12-5°

Sinds kerstmis ligt er sneeuw in Bloudan:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, staande mensen, kind, hoed en buiten
8.1.20

President Poetin bezocht zonder veel poeha zijn collega, president Assad in Damascus, tijdens het orthodoxe kerstfeest. Assad haalde hem af op de luchthaven en bracht hem persoonlijk terug naar zijn vliegtuig. Naar verluidt een verrassingsbezoek. Iets zegt ons dat hij Assad na de aanslag op Soleimani wou geruststellen. Nadien trok hij naar Erdogan voor de inwijding van de nieuwe pijplijn en overmorgen mag Merkel op audiëntie komen. Drukke week voor Poetin. Zonder aanslagen, sancties of bedreigingen.

Zij bespraken de toestand en de toekomst van Syrië, trokken samen door Damascus, bezochten de Umayyad moskee – Poetin tekende het gastenboek -en de Mariamitische kathedraal – Poetin bracht een geschenk mee uit Rusland: een icoon van de H. Moeder Gods met Christuskind.

President Assad drukt zijn dankbaarheid uit aan de Russische militairen in naam van het Syrische volk voor de opofferingen die zij zich getroosten in hun gezamenlijke strijd tegen het terrorisme.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Het Kabinet maakte de lokale ontwikkelingsplannen voor 2020 bekend. Focus op landbouwsector, industriële productie, zo veel mogelijk overschakelen op plaatselijke producten i.p.v. import, uitbreiding van KMO- en kleinschalige landbouwprojecten, nieuw leven inblazen in publieke en privé investeringen. Bedoeling is dat Syrië qua landbouw zelfvoorzienend moet zijn. De communicatie- en technologieminister maakte bekend dat de infrastructuur voor online-betalingen nu gereed is.

Maandag werd de 20ste algemene conferentie van de Arabische onderwijsvakbond gehouden in Damascus. Delegaties van 13 Arabische landen waren aanwezig.

Het vriendschaps- en samenwerkingsverdrag tussen Syrië en Indië is geen dode letter. Gedurende 45 dagen, vanaf Kerstmis, worden er 500 protheses aan mensen die een lidmaat verloren hebben aangeboden en op maat gepast. De Indische ambassadeur Hifzur Rahman herinnerde eraan dat 150 jaar geleden Mahatma Ghandi, het symbool van menselijkheid en vrede in de wereld, geboren werd. En voegde eraan toe dat het humanitair project de diepe vriendschap en samenwerking tussen beide staten bevestigt. De ambassadeur uitte de steun van zijn land aan Syrië en diens oorlog tegen terrorisme.

Aleppo: drie granaten werden door terroristen afgevuurd op het Jamiet al-Zahra district. Een vrouw werd daarbij gekwetst. Is al lang geen nieuws meer.

Het bouwen gaat er onverdroten voort.

In de presbyteriaanse kerk van Aleppo werd een eredienst gehouden ter nagedachtenis aan Soleimani. De boodschap van de predikant is duidelijk…

Zoals wij al eerder gemeld hebben zal het Syrische leger er alles aan doen om de veiligheid van de stad Aleppo én de belangrijke industriële nijverheid te beschermen. Tanks en technische voertuigen werden ten westen van de stad gestationeerd dichtbij de terroristische stellingen in de wijk Al-Zahra’a. Tegelijkertijd heeft het Syrische leger hun aanvallen op terroristische stellingen in het zuiden en westen van Aleppo uitgebreid, terwijl de Russische luchtmacht de voornaamste aanvoerroutes van HTS blijft bestoken.

Het Turkse huurlingenleger (SNA) houdt zich niet bezig met landbouw. Waarom zou het als het anders kan? De terroristen steelden in Ras al-Hayn 38 ton gerst van de plaatselijke boeren (Noord-Hasaka).

Het Turkse huurlingenleger SNA) houdt zich echter wel bezig met archeologie. Of beter gezegd met het roven van archeologische schatten, die ze dan in Turkije verkopen. Als mollen kruipen ze in de grond op zoek naar te verzilveren Syrisch erfgoed.

Het Turkse huurlingenleger (SNA) houdt zich ook bezig met op elkaar te schieten. Dit meldt het eenmans-terroristenrechten-bureau in Londen. De ene groep beschuldigde de andere van veediefstal, dat ze smokkelden naar… regeringsgebied. (…) Over de diefstal maakte niemand (behalve de eigenaar) zich druk, maar de buit doorverkopen aan de “vijand”…! Haram!

De Turkse bezettingsmacht doet er alles aan om de regio te Ottomaniseren. De achtste Turkstalige school werd geopend in Ras al-Ayn (waar ze het gerst van de boeren stalen). Bovendien worden Arabisch-Syrische mannen onder dwang gerecruteerd bij hun gelederen. Wie weigert… Ten zuiden van Ras al-Ayn werden 14 burgers vermoord, waaronder herders. Hun lichamen werden gevonden in de al-Sabkha woestijn. De Turkse PTT (Post en Telegraaforganisatie) heeft twee mobiele kantoren geopend in Tal Abyad en Ras Al-Ayn, resp. het 6de en 7de Turkse postkantoor in het bezette Noord-Syrië.

HTS beschikt over drones. De laatste weken heeft het Syrische leger talrijke drones met explosieven uit de lucht gehaald vooraleer ze schade op de grond konden aanrichten. HTS & collega-terroristen, zoals de Oeigoeren, lanceerden een aanval op het Syrische leger ten ZO van de Idlib provincie. Zonder succes. Naar verluidt zouden tientallen djihadisten naar de maagdenhemel vertrokken zijn. (…)

Het Syrische leger zou zich voorbereiden op een massaal Idlib-offensief:

Naar verluidt zou volgens akkoord met het Russische en VSA leger de Salihiyah grensovergang (Deir Ezzor provincie) geopend worden opdat gevluchte families terug kunnen keren naar hun thuisstad. De infrastructuur zou intussen hersteld zijn en de plaatselijke autoriteiten willen Deir Ezzor stad zelf heropbouwen. Nu de grensovergang open is, kunnen ze terugkeren en hun leven op orde brengen. (…)

In het quasi totaal vernielde Raqqa heeft men zo zijn prioriteiten:

Afsluitend: de Amerikaanse kat keert weer… naar Syrië. Alsof ze eventjes een ommetje naar Irak gemaakt had. Een konvooi met 40 vrachtwagens (of 100 volgens Sputnik Arabic) werd gesignaleerd toen die via de Al-Walid grensovergang van Al-Hasaka (Syrië) met Nineveh (Irak) het Syrische grondgebied bereikte. Het konvooi zou zich naar het zuiden, naar Deir Ezzor, naar de oliebronnen begeven. Het oliehemd is nader dan de verlatingsbroek.

En deze beelden komen uit Manbij. Als u vindt dat het er nogal rommelig en armzalig uitziet, weet dan dat dit ook in Noord-Afrikaanse landen, zoals Tunesië, Marokko of Egypte, een gewoon straatbeeld is buiten de toeristische centra. Al dan niet met evenveel bewapende “toeristenpolitie”.

“Trump, de keizer van de waanzin”

Afbeeldingsresultaat voor trump king of the jews
Feestelijke herdenkingsmunt, geslagen voor 70 jaar Israël, Trump zij-aan-zij met koning Cyrus, die 2500 geleden de Joden toestemming gaf terug te keren naar Jeruzalem

…Toen men Henry Kissinger, de stokoude architect van het Amerikaanse imperialisme uit de vorige eeuw, vroeg wat hij dacht over de huidige Amerikaanse buitenlandse politiek dan was hij erg negatief over het beleid van Donald Trump.

Zijn visie was dat de VS de relaties met Rusland moeten normaliseren want nu drijft men Rusland in de armen van China en dat is teveel voor Amerika. Maar voor de huidige Amerikaanse leiders is dat onzin. Ze hebben in wezen zelfs de oorlog verklaard aan de EU en stellen nu zelfs openlijk – Onder Obama was dat stiekem – dat ze de Europese Unie kapot willen. Ook elders slaat men wild toe. Alleen Israël ontsnapt nog. Het typeert.

Het Witte Huis en de gehele regering Trump bestaat nu uit mensen die als het ware klaar komen bij het idee van een oorlog tegen Iran en bij het horen van de term strafmaatregelen. Men kan alleen maar bang afwachten en hopen op het beste. Maar Donald Trump gelijkt meer en meer op Hitler die de wereld afdreigde en de VS op Nazi-Duitsland die elke tegenstand, hoe braaf ook, met de grond wil gelijk maken.

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken (links) en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De twee strategen achter de oorlogsplannen met Iran. Kwam Pompeo in Israël zijn opdrachten ophalen?…

Lees: De dolle avonturen van Mike en Donald door Willy Van Damme

Zelfafschaffing als hoogste goed

Gerelateerde afbeelding

DE NIEUWE AFGOD VAN DE ZELFBESCHIKKING

Het water wordt steeds dieper.

Euthanasie bij voltooid leven, levensbeëindiging bij dementie uit het strafrecht, euthanasie bij psychisch lijden nog te veel paternalistisch behandeld, abortus uit het strafrecht en nu optrekken tot 18 weken of zelfs tot 24 weken zoals in Nederland: het zijn titels die dagelijks verschijnen in onze kranten geïllustreerd met dito getuigenissen. Iemand doet er een doctorale studie over en krijgt daarvoor ruim aandacht. Anderen verhalen wat hen met hun demente moeder is overkomen. Bekende Vlamingen passeren in rij om te getuigen dat ze als ze hun leven voltooid vinden het roer in eigen handen willen nemen om uit dit leven te stappen. Iets wat bij iemand een publiek geheim was, wordt nu in alle openhartigheid publiek verkondigd. En de cava gaat weer vloeien om het afscheid van het leven te vieren. Wat is er aan de gang? Welke strategie en politieke agenda zitten er achter deze mediatieke aandacht die maar blijft hameren op dezelfde nagel. Andere thema’s worden normaal vlug afgevoerd wanneer herhaling dreigt, maar hier kan er blijkbaar niet genoeg herhaald worden.

De liberalen nemen het voortouw om alle hinderpalen die de zelfbeschikking en de autonomie nog zouden kunnen belemmeren definitief neer te halen. Hierbij blijkt nogmaals dat dit hun eigenlijk agendapunt is terwijl euthanasie en abortus eerder de kruiwagens zijn om hun waar aan te brengen. Dit bleek reeds toen ze een niets ontziend pleidooi hielden om euthanasie uit te breiden naar minderjarigen toe. Alsof alle minderjarigen daarop zaten te wachten. Minderjarigen werden plots bekwaam geacht autonoom te oordelen over het meest edele dat hen in handen was gelegd: hun leven. Toen deskundigen het toch waagden daartegen te reageren werd duidelijk gesteld dat het hen in eerste instantie ging om de zelfbeschikking ten allen prijzen te verabsoluteren, en niet zodanig om de euthanasie bij deze minderjarigen. Niets of niemand mocht daar nog iets tegen inbrengen. Vandaag zijn de reacties opnieuw schaars, omdat het inderdaad heel onsympathiek klinkt om de zelfbeschikking en de autonomie in vraag te stellen of terug te schroeven. Wie zou zoiets aandurven? Het is alsof men terug gaat in de tijd. Alle mogelijke argumenten die worden aangebracht om zich toch even af te vragen welke weg we aan het inslaan zijn met de verdere liberalisering en legalisering van zowel abortus als euthanasie worden met emoties weggeveegd en monddood gemaakt. Emoties doen het vandaag, niet meer de argumenten. Zijn we dan zo onbarmhartig geworden dat we mensen onnodig willen laten lijden of hun lijden verlengen en dat we geen oor hebben voor leed van vrouwen die met een ongewenste zwangerschap worden geconfronteerd klinkt het dan met grote verontwaardiging. Neen, onbarmhartig wil toch niemand zijn!

Lees verder

Kerst(ge)mis

Afbeeldingsresultaat voor kerstmis stalletje

De prachtige Vlaamse kerstliederen zijn nergens meer te horen, behalve in een of andere kerk, waar een min of meer traditiegebonden pastoor dit nog toelaat. Uit de Vlaamse media zijn zij totaal verbannen. Op de Radio 1 VRT-zender,  zijn ze schijnbaar allergisch voor kerstliederen; geen enkel programma wordt er speciaal aan gewijd. Misschien werd er van hogerhand een of andere oekaze uitgevaardigd, om niet-christelijke bevolkingsgroepen niet te kwetsen, in naam van de nieuwe godsdienst van de ” diversiteit”. Nochtans betaalt elke Vlaamse belastingbetaler jaarlijks 41,2 euro voor het in stand houden van de openbare omroep of staatszender. Het minste dat men zou verwachten is dat deze staatszender rekening houdt met de identiteit van haar geldschieters en dus op regelmatige tijd zendtijd vrijmaakt voor evenementen rond Vlaamse en/of Duitse, Franse , Italiaanse , Poolse enz. kerstliederen. Of is dit teveel gevraagd?

Lees: De aartsbisschop die niet in het nieuws komt

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sta me toe een zorg mee te delen. De bouw van het metokion (klein annex-klooster) van St. Jozef voor de fraters van Mar Yakub is stilgelegd omdat de financies ontbreken. Dit is grotendeels te wijten aan de financiële crisis in Libanon. De broeders leven tijdelijk in de nieuwbouw sinds de oorlog. (Deze video geeft een indruk van deze nieuwbouw: https://youtu.be/EkkUwRlGHG0). Dit werd gebouwd als onthaalcentrum voor retraitanten. Het wordt tijd dat de nieuwbouw, die bijna voltooid is, dit doel dient. Het toekomstige metokion, dat dus in aanbouw is, heeft 10 kamers met een recreatieruimte en een kapel (zie foto’s). De stenen komen van het veld, de witte hoekstenen worden ter plaatse gezaagd. Onder de kapel stroomt een klein riviertje van de Anti-Libanon, wat herinnert aan de visie van Ezechiël 47. Om de bouw van het metokion (stenen, elektriciteit, ceramiek, hout, dak, loodgieterij, deuren, …) te voltooien, hebben we 40.000 € nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor hen die hieraan  willen bijdragen. IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB Moge de Heer Jezus het jullie ruim vergelden in 2020

P. Daniel

St. Jozefklooster
Hoekstenen
Voorlopige kapel in nieuwbouw

Vrijdag 3 januari 2020

Nieuwjaar

De laatste dag van vorig jaar hebben we heel rustig gehouden met een vrije dag van stilte, gebed en vasten. ’s Avonds zongen we de plechtige vespers van het feest van de Moeder Gods. Daarna verzamelde de gemeenschap weer voor een diepgaande  meditatie over Apocalyps hoofdstuk 12, dat we lazen in het licht van het mysterie van de Menswording. Hierop volgde nog een tijd aanbidding. Wie wilde, kon gaan rusten. Om 23.00 u vierden we de plechtige Eucharistie van de Moeder Gods. Na middernacht trokken we naar de refter. Daar aten we  wat en amuseerden ons zoals in de oude tijd met liederen zingen en dansen. Ieder lied moest beginnen met de laatste letter van het vorige. En zo werd het een mengeling van zeer volkse met zeer religieuze liederen. De kinderen waren het meest vindingrijk en het meest enthousiast. We eindigden met een Bijbeltekst voor iedereen. Met Nieuwjaar zelf vierden we de byzantijnse liturgie. In het oosten wordt op de octaaf dag van Kerstmis de besnijdenis van Jezus gevierd en tevens de grote heilige Basilius, die stierf op 1 januari  379. ’s Avonds genoten we  van een film, een waar verhaal van een wondere genezing en bekering. Zo begonnen we 2020.

Merkwaardigheden

Goed nieuws. De katholieke wereldzender, EWTN (Eternal World Television Network) start in de Lage Landen.

De katholieke Amerikaanse zender EWTN is de grootste religieuze zender ter wereld die ruim 200 miljoen gezinnen  bereikt in 114 landen, met dagelijkse Eucharistie, bijbelcommentaren, evangelisatieprogramma’s en destijds een  eigen programma van de stichteres, de beroemde charismatische zuster Moeder Angelica van de Clarissen van de  Altijddurende Aanbidding.

Onder druk van de Amerikaanse kerkleiding, die vond dat ze te behoudsgezind was, gaf ze de leiding in 2000 door. Op paaszondag 27 maart 2016 stierf ze op 92 jarige leeftijd. Ik heb haar destijds in Eindhoven ontmoet, waaraan ik deze pittige herinneringen te danken heb. Ze gaf catecheselessen op een tv die een godslasterlijke film voorzien had. Ze was zo verbolgen en zei aan de  directeur dat ze op zijn tv niet meer wilde verschijnen en dat ze met haar eigen programma zou beginnen. Ze wist dat ze 3 sleutelfiguren nodig had: iemand die financies  bijeenbracht, een technieker die alles kon installeren en een jurist die het volgens de wetgeving liet gebeuren. Toen ze geld wilde lenen vroeg de bankdirecteur over hoeveel geld ze maandelijks beschikte. Hij dacht aan een maandloon, dat zij niet had. Zij antwoordde dat ze dat pas op het einde van iedere maand wist! Toen ze met het bidden van een rozenhoedje op tv begon zeiden ‘wijze’ mensen  haar dat ze hiermee geen mensen kon aantrekken. Ze antwoordde dat haar dit niet interesseerde omdat zij alleen maar moest zorgen dat de  gebeden per satelliet boven geraakten en Hij zou dan wel zorgen dat ze terug naar beneden kwamen en de harten van de mensen raakten!

Een bisschop van de christelijke episcopaalse kerk (een afscheiding van de Anglicaanse Church of England, Gavin Ashenden wordt katholiek  (bisdom Shrewsbury). Als huiskapelaan van koningin Elisabeth (2008-2017) is hij een bekende figuur. Hij protesteerde tegen het voorlezen in het Schotse Glasgow tijdens een interreligieuze viering van een hoofdstuk uit de koran waarin de godheid van Jezus ontkend wordt. Hij vindt dat het katholieke geloof “de diepste en krachtigste uitdrukking is van het apostolische en patristische geloof.” Hierin volgt hij de beroemde Engelse theoloog en bekeerling, kardinaal en inmiddels heilig verklaarde John Henry Newman (+ 1890). (https://www.kn.nl/nieuws/voormalig-kapelaan-britse-koningin-wordt-katholiek/

Lees verder

Men tast in het duister…

Men heeft het raden naar het motief… Verward?… Onverwerkt verleden?… Getraumatiseerd?… Kwetsend symbool voor een minderheid?… Zoveel is duidelijk: vandalisme…. kwaad opzet.

In Watermaal-Bosvoorde is in de nacht van vrijdag op zaterdag een kerststal in vlammen opgegaan. De burgemeester van Watermaal-Bosvoorde, Olivier Deleuze (Ecolo), meldt dat de politie uitgaat van kwaad opzet. (…)

“Ik hou jullie op de hoogte zodra het onderzoek meer duidelijkheid verschaft.”

Een tip van onze redactie:

Verrijkt recht

Wie wil meemaken hoe de multiculturele samenleving het recht kleurt, kan zich het beste melden aan het front van huwelijk, relaties en religieuze samenlevingsvormen. Vorige maand is een wetsvoorstel Ontbinding Religieus Huwelijk ingediend, bedoeld om weigerachtige mannen te dwingen hun partners daaruit vrij te laten. En de Kamer kreeg diezelfde maand een evaluatie van de wet Tegengaan Huwelijkse Dwang uit 2015. Het blijkt nog maar een paar jaar verboden om beneden de achttien te trouwen. Ook neef-nicht huwelijken zijn sindsdien pas aan banden gelegd, evenals een verbod op gedwongen – en polygame huwelijken.

Uit: Wie onthult het polygame huwelijk?

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede  Vrienden,

Nieuwjaarswensen mogen moeilijkheden van het voorbije jaar vermelden maar ze horen te eindigen met  een zicht op de gelukzaligheid van een samenleving die in het komende jaar vanwege de geweldige  moderne wetenschap en techniek verwacht wordt. Hoera, allen op weg naar het mondiaal paradijs van de mens!

Mijn verwachting is dat de slechte toestand in de wereld volgend jaar nog erger wordt. Dit is geen doemdenken, dit is een nuchtere vaststelling. De bezoedeling van water, land en lucht neemt toe. Er zijn waters waar monsters van vissen in leven of vissen die van mannelijk vrouwelijk worden omwille van de massa hormonen in het grondwater. Voedsel is vergiftigd  en het kweken van gezonde eigen voeding wordt zoveel mogelijk verhinderd. Tsunami’s en natuurrampen nemen toe o.a. omwille van het crimineel geëxperimenteer van de grote mogendheden, die uitproberen hoe ze volkeren kunnen teisteren. De hoogste instanties ijveren vanuit de VN dag en nacht om programma’s uit te werken en op te leggen waardoor de waardigheid van de mens steeds meer vernietigd wordt: abortus, euthanasie, onbeperkte experimenten met het beginnend menselijk leven, het perverteren van kinderen zo vroeg mogelijk, het uitwissen van de verschillen tussen man en vrouw, wat juist de rijkdom van het leven is, het afbreken van het gezin als man, vrouw en kinderen, waarin  juist het geluk en de kracht van een samenleving ligt, het verbieden van de eigen cultuur en volksaard van een land, het afschaffen van alle ware identiteit  en het voortdurend opvoeren van monsterleugens op wereldvlak om oorlogen te kunnen voeren.

Onze gemeenschap zelf, MSJM (Monastery Saint James the Mutilated) wordt nu  door sommige diensten  geboycot omdat wij niet meedoen met het beschuldigen van Syrië wegens het gebruik van chemische wapens. Integendeel, wij ontmaskeren de leugens en tonen aan dat het terroristen zijn, door het westen gesteund, die chemische wapens  gebruiken. MSJM had vorige jaren samen met verschillende andere ngo’s de mogelijkheid om 150.000 warme maaltijden per dag uit te delen  (5 dagen in de week) aan de meest behoeftigen. Nu is dat nog 5000! Volgens sommigen had een algemene  aanklacht van het gebruik van chemische wapens aan het adres van Syrië de mogelijkheid moeten scheppen om een derde wereldoorlog te ontketenen. Kortom, al wat waar, mooi en goed is moet afgebroken worden. Doe je hieraan niet mee, dan wordt je de mond gesnoerd of afgewezen.

We leven in een  eindstrijd van het kwade tegen het goede. Volgend jaar zullen in Frankrijk en elders nog meer kerken aangevallen, beschadigd of afgestookt worden en er zullen nog meer christenen vervolgd worden. De eindstrijd van satan tegen Christus, Zijn Kerk en zijn getrouwen is ingezet. Mijn nieuwjaarswens en oproep is: blijf onverschrokken staan aan de kant van God, Schepper, Christus de Verlosser, Maria en de Kerk. Verdedig de waardigheid van de schepping en vooral van de mens en het gezin. Getuig van de Waarheid, Godheid, Schoonheid, al wordt je daarvoor vervolgd. Volg het Woord Gods en zijn geboden en niet de heersende mode.  Steun alle mensen in deze zin.

Sluit geen enkel compromis met een globalistische nieuwe wereldorde van satanische en vrijmetselaars signatuur.  Wordt een ware volgeling van Jezus Christus en Hij zal je opnemen in zijn eindoverwinning.

Moge 2020 zo een gezegend jaar worden voor u en al de uwen.

Van harte

P. Daniel

Vrijdag 27 december 2019

Kerstviering

Zr. Agnès-Mariam (biografie)

Zondagavond vierden we de verjaardag van moeder Agnès-Mariam, waar altijd een sketch en een gebak bij horen.  Meestal is een verjaardagsketch iets (al te) lachwekkends. Nu was het geheel in de kerstsfeer. Alles gebeurde in de grotten, waar het helemaal niet koud is. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Thabor werd  “in de grot” gespeeld. De verkleedpartij alleen al was een hele gebeurtenis voor Jezus, Petrus,  Jakobus, Johannes, Mozes en Elia. In de grot is er ergens een opening naar boven. Vandaar kon op het goede moment het felle licht op Jezus vallen en de stem uit de hemel weerklinken. Na de sketch gingen we in processie met  brandende kaarsen naar een andere grot (onze eerste schuilplaats in november 2012) waar Maria en Jozef met Jezus in de kribbe waren. Daar werd ook de verjaardag gevierd en de taart gegeten.

Maandagmorgen kwam onze bisschop met een vrachtwagen om hulpgoederen op te halen voor Yabroed: schoenen (nieuwe, vanwege Caritas Toledo) en botten, schoolgerief met schrijf- en kleurboeken, kleding. Er was meer dan volk genoeg om te helpen.

Lees verder

Kerstmis

Afbeeldingsresultaat voor kerstmis timmermans

Kerstmis is voor mij voor altijd met twee personen verbonden: met Louis Neefs die op Kerstdag 1980, samen met zijn vrouw, de dood vond bij een auto-ongeluk en met mijn vader, die op dezelfde dag uren tussen leven en dood zweefde na een zware hartaanval. Beide zijn er niet meer. Of toch… voor altijd in mijn hart.

De keuze voor een passend kerstlied kàn niet anders dan Vlaanderens mooiste kerstlied, Susa Nina, zijn.

Zalige kerst, Louis, zalige kerst, papa. Zalige kerst, iedereen! Wees lief voor elkaar.