Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De “Nieuwe Wereldorde”, de “Great Reset”, de “Vierde industriële revolutie”…, ons door een (niet verkozen) wereldelite voorgehouden, lijken veelbelovend. Het blijven echter gevaarlijke technologische ideologieën. Ze blijken nu een totale ommekeer te beogen:  mechanisatie, elektriciteit, digitalisering, automatisering, informatica, artificiële intelligentie, robotten, 5 G, nano-computerchips… Niet alleen economie, politiek en samenleving zouden helemaal omgevormd moeten worden maar ook de mens. We gaan naar een transhumanisme en zelfs een post-transhumanisme. Wie met een ongeval zijn hand verliest,  die kunstmatig vervangen kan worden, zodat hij met zijn hersenimpulsen zijn hand kan bewegen, krijgt iets fantastisch. Wanneer abortus echter steeds later wettelijk mogelijk moet worden, niet om de vrouwen te helpen, maar om organen te hebben van baby’s die zo volgroeid mogelijk moeten zijn voor de erg winstgevende abortushandel, dan is dat duivels.

De covid 19 is slechts een voorwendsel om de angst te kunnen  opvoeren en de meest radicale veranderingen wereldwijd te kunnen voorstellen. Deskundigen zeggen ons al maanden lang dat alle dwangmaatregelen geen zin hebben en zelfs verwoestend zijn. Hou op met testen en verzorg de zieken gewoon zoals we met de andere griepen deden. Ziehier nogmaals het besluit van een lange studie van een topwetenschapper:

“De maatregelen  zonder voorgaande van algemene afzondering, strikte afzondering van verzorgingsinstellingen, het algemeen dragen van maskers door de hele bevolking, obsessionele hygiëne voor oppervlaktes en handen wassen en de in haast ontwikkelde vaccins zijn tegengesteld aan wat de wetenschap ons leert en tegen de desbetreffende recente studies” (Prof. Denis Rancourt, universiteit van Ottawa, Canada, 11 januari 2021)

Dat massavaccinatie (mRNA) onnodig,  totaal zinloos en bovendien roekeloos is, legt prof. dr. Theo Schetters overtuigend uit (Nederlands):(deze video werd blijkbaar door velen erg gewaardeerd).

En  de drijvende kracht achter massale vaccinatie is niet de zorg voor de volksgezondheid, maar de farmaceutische sector die, volgens Olivier Petitjean in twintig jaar tijd uitgegroeid is tot hyper-gefinancierde monsters in dienst van de aandeelhouders eerder dan van de patiënten

We moeten nuchter erkennen dat al het mooie en waardevolle van onze samenleving wordt aangetast:

“Alles wat ons leven bepaalt is verwoest: onze openbare diensten, onze kleine  ondernemingen, onze onafhankelijkheid, onze jeugd, onze economie, onze levensvreugde, onze hoop, onze vrijheid, alles… Het is een technologische, eugenetische maatschappij, een bewaakte samenleving en op afstand, bestaande uit heersers en slaven…  totalitarisme op zijn Chinees.” (Dominique Muselet, 7 januari 2021)

« Een boulevard opent zich voor de “Great Reset”… Er is geen algemene bewustwording van de problemen die hiermee verbonden zijn…niets… Er is geen echt debat over de belangrijke thema’s … van deze toekomstige economische ontwikkeling……Leugens, beschuldigingen en chaos alom… Het is nodig dat alle burgers van de wereld zich verenigen om zich een mening te vormen die goed gedocumenteerd is over de doelstellingen en de methodes van deze toekomst” (Diana Johnstone, 8 januari 2021)

Het is een “plan”demie om angst te zaaien en een totaal nieuwe technocratische tirannie door te voeren. Een elite beslist over leven en dood van 7,8 miljard mensen om alle rijkdom massaal aan zich te trekken. Hiervoor worden alle vaste waarden en de hele beschaving verwoest. We beleven eigenlijk een wereldwijde beweging van godslastering. Het is een opstand tegen God en zijn schepping en daarom ook tegen de mens, geschapen naar Gods beeld (voorzegd o.m. in Openbaring 13, 5)

Deze 4e industriële revolutie zal uiteindelijk mislukken omdat ze niet tegemoet komt aan de geestelijke behoeften van de mensen. Ze kan wel onnoemelijk veel schade aanrichten voordat mensen tot bewustzijn gekomen zijn. We moeten ondertussen weerstand opbouwen door de beproefde waarden uit het verleden te koesteren: God als Schepper en de tien geboden als  handleiding, Jezus Christus als Verlosser, met zijn Evangelie, zijn Moeder Maria en zijn Kerk, het huwelijk met de eigenheid van vader, moeder en kinderen, de heiligheid van ieder mensenleven zoals heel de mensheid vóór ons, en een warm ‘samenleven’  herstellen met bijzondere zorg voor de meest kwetsbaren, zoals steeds in de beste tijden gebeurde.

*******

We voegen hier een overweging aan toe over “heiligheid” van de woestijnvaders. Niemand is heilig zoals God zelf en iedere christen is “geheiligd” door het doopsel. In die zin groet de heilige Paulus “alle heiligen in geheel Achaïa” (2 Korintiërs 1, 1). Heilig zijn is zijn leven geven in liefde en vrijheid zoals Jezus. Dit geeft ons niet alleen een diepe vrede maar ook een goed inzicht. De heilige Pastoor van Ars (+ 1859), die slechts over een gebrekkige intellectuele ontwikkeling beschikte, had meer kennis in het leven van de mensen dan alle Franse psychiaters, “-peuten” en “-logen” samen. Daarom stroomden de mensen ook naar hem toe. Hij was innig verbonden met de Bron van Leven en Kennis, God zelf. Het streven naar authentieke “heiligheid” verdient meer aandacht. We beginnen met een algemene voorstelling van de heilige Dorotheus van Gaza, die in een aantrekkelijke, innerlijke vrede leefde. Een “heilige geestdrift” kan ons tot navolging leiden.

P. Daniel

Flitsen

De zondag na Epifanie viert de Latijnse liturgie de Doop van Jezus. Na de Eucharistie zijn we heel het huis rond getrokken om alle cellen te zegenen.

Deze week ontvingen we nog verschillende vrachtwagens met hulpgoederen, vooral voor vrouwen in nood.

Wat kunnen we doen?

Lees verder

Reconquista Menorca

17/1/1287: “Menurka” van de Arabische bezetting bevrijd


Tegen het einde van de 7e eeuw veroverden de Moren Noord-Afrika op de Byzantijnen en de Balearen bleven onbeschermd achter. Het duurde dan ook niet lang of de Balearen worden ingenomen door de Moren. Menorca werd nu Menurka genoemd en in 913 bij het kalifaat Córdoba ingelijfd. In 1015 werd Menorca opgenomen in het deelrijk Denia van de Almohaden. Zij deelden het eiland in vier districten op en legden irrigatiesystemen en fruitplantages aan. In deze periode nam de bevolking toe en leefden verschillende religies vreedzaam naast elkaar.
In de 13e eeuw voltrok zich een radicale verandering in de heerschappij over het westelijke Middellandse-Zeegebied door de opmars van de Catalaans-Aragonese troepen. Mallorca werd door de legers van Jaume I op de Moren veroverd, en de Arabische heersers krijgen in 1232 toestemming om op Menorca zijn leenmannen te worden.

Alfonso III of Aragon - Wikipedia
Alfonso III

Het eiland behield deze status tot 1287, toen Menorca werd veroverd door Alfons III met een leger bestaande uit Sicilianen, Mallorcanen, Catalanen en Aragonese soldaten en huurlingen. De Moren werden als slaven opgepakt of na betaling van losgeld verbannen. Velen werden ook simpelweg op volle zee overboord gegooid. Alleen de rijke Arabieren konden blijven en vermengden zich uiteindelijk met de Menorcaanse bevolking. Het christendom werd weer in ere hersteld en Alfonso verdeelde Menorca onder zijn aanhangers. In 1291 sterft Jaume I en Menorca wordt vanaf die tijd geregeerd door de koningen van Mallorca en het Catalaans wordt de voertaal.
In 1349 kwam het koninkrijk van Mallorca aan zijn einde en werd Menorca ingelijfd bij Aragón, dat zich in 1492 verenigd met Castilië en Granada waardoor het Spanje van nu vorm begint te krijgen.

https://www.menorca.org/es/historia-de-menorca/islam-menorca/

Bij 1′ op de tijdlijn ziet u het standbeeld van Alfonso III op de Plaza de la Conquesta in Mahon

Cisterciënsers* bouwen nieuwe abdij

*Trappisten

Zisterzienser – Wikipedia

Een commissie van de Duitse deelstaat Brandenburg heeft donderdag groen licht gegeven voor de verkoop van het voormalige boswachtershuis in Treppeln, vlakbij de historische cisterciërabdij van Neuzelle, ten zuiden van de stad Eisenhütterstadt in de deelstaat Brandenburg. Volgens de commissie kan het nieuwe klooster de rol van Neuzelle op het vlak van cultuur en onderwijs versterken en een impuls geven aan de authenticiteit en het charisma van de cisterciënzerorde in Duitsland.

De Duitsers kennen de abdij van Neuzelle vooral dankzij het uitstekende bier dat er nog altijd volgens eeuwenoud cisterciënzerrecept wordt gebrouwen.

Een belangrijk argument voor de overdracht was het feit dat de Stasi, de gehate geheime politie in de voormalige DDR, er een thuisbasis had. Meteen wordt op die manier ook bijgedragen tot verzoening met het verleden. Het domein in Treppeln omvat een landgoed van 75 hectare. De zes cisterciënzers die het klooster zullen bevolken, zijn afkomstig van de abdij van Heiligenkreuz. Sinds 2017 wonen zij op vraag van de plaatselijke bisschop op het historische kloosterterrein van Neuzelle, een van de enige volledig bewaard gebleven cisterziërsabdijcomplexen in Europa en het meest noordelijke voorbeeld van de Boheemse barok.

Bron: Kathpress.at

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Over wat 2020 ons gaf en hetgeen we van 2021 mogen verwachten, zijn er vooral twee meningen. Politici, media en enkele altijd aanwezige “experten” brengen al maanden lang, ieder uur van de dag en de nacht als keizerlijke hof-astrologen dezelfde boodschap: het corona virus is de grootste levensbedreiging voor onze samenleving én de mensheid. Om ons hiertegen te beschermen zijn de meest drastische maatregelen nodig:  algehele afsluiting, lockdown, sociale afstand bewaren, altijd en overal mondmaskers dragen, niet met heel de familie aan tafel gaan, geen groepsfeesten, geen kerkdiensten voor een grote groep… Wie zich hieraan niet houdt moet zeer zwaar gestraft worden. Hiervoor moeten zoveel mogelijk mensen getest worden. En alleen een massale vaccinatie rechtvaardigt een terugkeer naar het normale leven.

Wereldwijd groeit de groep die met wetenschappelijke bewijzen iedere bewering van deze voorgehouden algemene opinie radicaal ontkracht. Zij stellen zelfs dat deze coronacrisis nauwkeurig gepland is door een elite die een werelddictatuur nastreeft, als een zwangerschap die na 9 maanden de vrijheid, waardigheid en het leven wil ontnemen aan het grootste deel van de wereldbevolking. Ze willen niet alleen een nieuwe economie maar ook een nieuwe samenleving en vooral een nieuwe mens maken. Om dwangmaatregelen op te leggen creëert de elite een hysterische angst, o.m. door de valse besluiten uit de PCR test. Dit is de mening van de duizend dokters in Duitsland die opheldering eisen (“Aufklärung”) en van de 600 dokters in Spanje die de waarheid eisen. Inmiddels is er een wereldwijde vereniging van meer dan honderdduizend dokters die deze  verschrikkelijke werelddictatuur willen stoppen (https://www.stopworldcontrol.com/proof/#). « Indien de acteurs van deze wereld, de  Rockefellers, de Gates, de Rothschild, de Soros en aanverwanten verklaren dat zij klaar zijn  om tot de actie over te gaan, zal het Grote Herstel van het Wereld Economisch Forum nog meer verwoesting, slavernij en dood meebrengen… De krachten die schuil gaan onder deze duivelse misdaden, overtreffen ver alle criminele oorlogen die de wereld tot nu toe gekend heeft… indien wij, het volk, dit niet stoppen” (Peter Koenig*, voormalige voornaamste economische raadgever gedurende meer dan 30 jaar (!) bij de Wereldbank én bij de Wereldgezondheidsorganisatie, 1 januari 2021: https://www.mondialisation.ca/hold-up-un-historique-des-mensonges-et-magouilles-sur-la-covid-19-video/5652416). De internationaal vermaarde advocaat Reiner Fuellmich uit Göttingen maakt de weg vrij voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt waardoor onverantwoorde maatregelen (lockdown, mondmaskers, sociale afstand…) aan allen werden opgelegd, die onnoemelijk meer schade hebben berokkend dan het corona virus: https://nichtohneuns-freiburg.de/rechtsanwalt-dr-fuellmich-klage-gegen-drosten-in-der-charite/   

*Nvdr: In okt. ’19, twee maanden voor de corona-uitbraak werd een verbluffend gelijkend scenario door leidende internationale instellingen, zoals WEF en de Wereldbank bij een gezamenlijk “Event 201” gesimuleerd. Toeval??? Peter König, met zijn 30 jaar ervaring bij de Wereldbank en de uitvoering van humanitaire programma’s blikt op de huidige coronapandemie én de simulatie Event 201 en waarschuwt: deze absolute overdrijving.– hoe we ermee omgaan, meedoen – Als we dit volgen een meedoen, deze absolute overdrijving… dàt wordt getest om in de toekomst te kunnen handelen. En een volgend geval zàl er komen…”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Hoe zal dit eindigen? De wetenschappelijke bewijzen die aantonen dat de opgelegde maatregelen niet de gezondheid van het volk dienen maar de samenleving  en de schepping kapot maken tot verrijking van een corrupte elite, die een schandelijke werelddictatuur wil, zullen spectaculair blijven toenemen.

Het ideaal zou zijn dat er een eerlijk gesprek en uitwisseling komt tussen de twee groepen. Hierbij moet aan de politici en de “hof astrologen” het voordeel van de twijfel gegund worden, waardoor al te groot gezichtsverlies vermeden wordt. Misschien meenden sommigen van hen het ook goed en speelden onbewust het spel van de werelddictatuur mee. Dan zou deze corona crisis het beste zijn wat de mensheid ooit overkomen is, waardoor zij tot inkeer komt en het werkelijke belang van de mensen zou gaan dienen.  De schepping Gods, de waardigheid en vrijheid van de mens zouden dan werkelijk gerespecteerd kunnen worden, de agressie zou afnemen, de gezinnen  gesteund en de onderlinge liefde en solidariteit kunnen groeien. De andere mogelijkheid is dat de regimes die nu zoveel totalitaire macht hebben bereikt, zich verharden en iedere redelijke dialoog weigeren.   De tot de tanden toe gewapende politiemacht zal in staat zijn iedere weerstand bloedig neer te slaan. De huidige regimes zullen tot volle ontplooiing komen in een meedogenloze dictatuur en we zullen nog jaren van de ene lockdown in de andere geduwd worden (Ruim overzicht van Mattias Desmet en Sam Brokken (Nederlands): https://m.youtube.com/watch?v=GGN7rs6uy44…).

Dictaturen hebben maar macht zolang een meerderheid van de mensen bereid is hun waardigheid en vrijheid op te geven.  Interessant is de reactie van een man die meedeed met de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari  2021. Als er geen instellingen meer zijn  die de stem van het volk respecteren, als de gekozenen hun geheime criminele plannen blijven doorvoeren, wat kunnen we dan nog doen? We kunnen alleen nog beroep doen op de hemel, zegt hij. Hij heeft ook met enkelen gebeden in het Capitool (https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-man-who-stormed-capitol-tells-his-story-to-lifesitenews). De reactie van de media en de politici wereldwijd op deze bestorming is natuurlijk een enorme verontwaardiging: de “rechtstaat”, “de democratie” moeten gerespecteerd worden! Dit zijn echter holle woorden, waarmee ze hun eigen onverantwoord gedrag willen rechtvaardigen. Ook in België heeft de regering op slag de godsdienstvrijheid afgeschaft en de Kerk tot staatskerk gemaakt, tegen de wil van de christenen. Politici bepalen nu in detail de liturgie, die voor hen overigens geen enkele waarde heeft. Als we van een kathedraal een supermarkt maken of een openbaar zwembad is er geen probleem. Wat voor ons het heiligste is, wordt totaal niet gerespecteerd. Wereldleiders hebben andere belangen. Ook de meerderheid van onze beleidsmakers wordt betaald door Bill Gates Foundation (“Wiens brood men eet…”: http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index67.html).  Voor Jezus was er tweeduizend jaar geleden evenmin aandacht.  Belangrijk was de macht van keizer Augustus. We kunnen dit echter veranderen wanneer gelovigen opstaan, massaal naar de kerken gaan en de priesters en bisschoppen vragen voor te gaan in de Eucharistie, waartoe ze alle recht hebben. Dan is de macht van de dictatuur door de wil van het volk gebroken. Het is uiteindelijk aan het volk om te beslissen of ze willen leven onder een dictatuur die bepaalt met hoeveel men in de kerk mag komen of met hoeveel kinderen ouders aan tafel mogen zitten. Mensen die in waardigheid en vrijheid willen leven, zullen massaal opstaan en de dictatuur afschudden.

*******

De  corona crisis blijft onze hoofdaandacht opeisen. We beschouwen deze als een geestelijke strijd. Daarom voegen we er nog een meditatie aan toe: “In het Begin was het Woord…”. Over de toestand in Syrië vind je een zeer uitgebreide en rijke “quo vadis” achteraan (inmiddels al de 104e!)

P. Daniel

Flitsen

Al ondervinden ook wij de negatieve invloed van de corona crisis,  hier heersen gelukkig niet de dwaze dwangmaatregelen zoals in vele andere landen. Hier heerst nog een zekere gezonde weerstand. Af en toe is er iemand grieperig zoals ieder jaar, het leidt, niet tot paniek. Van het meer teruggetrokken leven maken we gebruik om de nodige aandacht te besteden aan de liturgische vieringen. We prijzen ons gelukkig in deze tijd van zonsverduistering en verwarring dat we ons, zoals voorheen,  kunnen blijven voeden en laten verlichten door de Eucharistie en het Woord Gods. Ze geven ons iedere dag wat we nodig hebben. Geloof en liefde overwinnen de huidige duisternis. Dinsdag baden we de plechtige “koninklijke uren” en de vespers van de Epifanie, de Openbaring, wat in het oosten  eigenlijk het grote kerstfeest en doopfeest is. Woensdag baden we de lange lauden van de Epifanie met de feestelijke Eucharistie en daarna de lange en mooie gebeden voor de zegening van een behoorlijke voorraad wijwater. Dit feest wil de verschillende “komsten” van God te midden van de mensen verheerlijken. Bijzondere nadruk valt natuurlijk op de geboorte van Jezus in Bethlehem, de aankondiging door de engelen aan de herders, de mysterieuze uitnodiging aan de magiërs, die het symbool zijn van alle volken die uitgenodigd worden. Door de Menswording van Jezus wil God heel de mensheid in liefde en geluk met zich verenigen. Tenslotte wordt bijzonder het doopsel van Jezus in de Jordaan herdacht. Dit is ook de dag van de plechtige dopen van de catechumenen, zoals op Pasen.  Uiteindelijk heeft  de Epifanie de betekenis  van een bruiloftsfeest: Christus heeft zich verenigd met de mensheid en met zijn Kerk.

Nvdr: Corona: In maart baden verschillende geloofsgemeenschappen tot O.L.V. in Saydnaya; u ziet een autokonvooi naar het klooster en kaarskesprocessie met toespraken.

Lees verder

De Russisch-Orthodoxe Kerk vierde gisteravond kerstnacht

Poetin woonde de kerstviering bij in de eeuwenoude Nikolaaskerk op het eiland Lipno.

Volgens de legende verscheen Nikolaas in een droom aan de zieke grootvorst Mstislav Svjatoslavitsj van Novgorod. Op zijn aanwijzingen werd een Nikolaas-icoon vanaf het eiland Lipno bij Novgorod uit het meer gevist. De icoon werd in processie naar de vorst gebracht, die na de icoon te hebben gekust, van zijn ziekte genas. Als dank stichtte de vorst op het eiland Lipno het Nikolaas van Lipno-klooster en liet hij in Novgorod de Nicolo-Dvorisjtsenski-kerk bouwen.

Het derde testament

Wie heeft er nog op school Gewijde Geschiedenis gehad? Met het Oude Testament én het Nieuwe Testament? Stel eens hierover een vraag aan je kroost en/of kleinkinderen. In deze moderne tijden herkennen ze slechts de opgave in een kruiswoordraadsel.

Het kan erger. Oordeel zelf. De culturele afgevaardigde der EKD, dhr. Johann Hinrich Claussen, betitelt in een recensie in de FAZ de Koran als “het derde Testament”. Hoewel zijn uitspraak al enkele weken oud is, zag bijna niemand hier graten in.

De EKD-dhimmi sluit hiermee de rangen met de moslims, die vinden dat het hoog tijd is de ware openbaring van God naar waarheid te verspreiden. Daarvoor hebben we naar verluidt een nieuwe profeet nodig, die ons de énige échte, meest recente Waarheid openbaart waarna er geen enkele andere meer zal volgen.

Jezus Christus wordt hiermee gedegradeerd: van God-de-Zoon naar een multiculti-profeet. Ook de h. Drievuldigheid, volgens de islam totaal te verwerpen vermits de erkenning van de veelgoderij, moet eraan geloven (sic)!

De uitgestoken hand van de EKD uit het jaar 2006, „Klarheit und gute Nachbarschaft: Christen und Muslime in Deutschland“ (Ned.: Duidelijkheid en goede buren in Duitsland) had ten minste nog een christelijke belijdenis, met een erkenning van een missie-opdracht, die verwijst naar de boodschap van God aan de wereld.

Blijkbaar heeft de EKD dit standpunt herzien. Er wordt verwezen naar de theologe Margot Käßmann, die de relevantie van Luther hedentendage herkent in de mate dat we van andere religies nog kunnen leren… en dat er buiten Christus ook andere paden kunnen bewandeld worden om God te vinden. Weliswaar was Luther nog niet zo progressief, maar gelukkig staan we nu veel verder.

En de EKD is niet te beroerd om zich aan de progressieve tijden aan te passen: “De uitdaging ligt hierin over Christus te spreken, maar niet op een manier dat het geloof van de anderen als minderwaardig of als onwaar beschouwd wordt. De Kerk doet afstand van “enkele richting-communicatie”, wil niet meer als “initiatiefnemer” of “leverancier” optreden, wil echter volgens duurzame akkoorden met burgerlijke partners het eigen aanbod profileren, concentreren en indien nodig… inkrimpen.”

Kortom – mocht u het nog niet begrepen hebben – er wordt over Christus niet meer gesproken. Immers, de exclusiviteit van Jezus Christus kan in de religieus-pluralistische maatschappij als arrogant en hoogmoedig geïnterpreteerd worden.

Misschien moeten de leiders der christelijke kerken in de toekomst de inhoud van hun geloof ter goedkeuring eerst aan de MWL (Muslim World League), de mondiale liga voor moslims, voorleggen?

Bron: Kopten ohne Grenzen

Vervloekte schakers

Susan Polgar Global Chess Daily News and Information - Chess, a forbidden  game in Islam

Terwijl onze pastoors ons geweten belasten met de Zeven Werken van Barmhartigheid, houdt men zich bij de uitoefening van de godsdienst van de vrede bezig met dàt waar het allemaal om draait: de zonde(n)!

In zijn streven zijn schaapkes op het rechte pad te houden, heeft de Turkse godsgeleerde en predikant Ahmet Mahmut Ünlü, duidelijk weer gegeven wat Allah denkt over het schaken – het spel, niet het ontvoeren van ongelovigen om hen te bekeren. Volgens hem zijn schakers “vervloekt en de meeste schakers zijn leugenaars”.

We citeren:

“Schaken is erger dan een geluksspel en varkensvlees eten. Mensen, die schaken, zijn vatbaarder voor leugens dan anderen. Schakers mogen zelfs in het uur van de dood de sjahada (islamitisch geloofsbelijdenis) niet prevelen.”

Ünlü, een man van hét ware geloof, is niet blind voor wat er gebeurt op de wereld en in de ruimte. Toen de ESA (Europese Ruimte Organisatie) erin slaagde de Philae-sonde op de komeet 67P/Tschurjumow-Gerassimen te laten landen, veroordeelde hij dit als “een werk van krankzinnigen”. (…)

“Ünlü” betekent trouwens “beroemd, vermaard”… Hij begon al te preken op zijn 14de… Hij is trouwens niet alleen met de veroordeling van schakers:

CHESS, A FORBIDDEN GAME IN ISLAM | Sakk

In Boedapest wordt de bouw van een kerk gepland

Niet zomaar een kerk. Enkele dagen geleden werd op de Hongaarse zender HírTV afbeeldngen van een der laatste ontwerpen van de vermaarde architekt Imre Makovecz, nl. de Sint Michael kathedraal getooond.

Imre Makovecz is één der grote intellectuele figuren van het “andere Hongarije”, één der belangrijkste architecten van de vorige eeuw, wiens naam verbonden is met de Hongaarse organische architectuur, vooral op het platteland. Hij geloofde sterk aan de nationaal-christelijke-burgerlijke waarden, wat hem tijdens het communistisch tijdperk behoorlijk in de problemen bracht.

Niettegenstaande werd Makovecz een dominant figuur, wiens werk, zoals zoon Pál het in de tv-presentatie uitdrukte, “architectuur tussen hemel en aarde” is. “Hij heeft waarden niet zo dooreen geklutst, zoals vandaag mode is. Goed was goed en slecht was slecht”. Punt.

In Boedapest, waar hij werd geboren en ook stierf, staat geen enkel publiek gebouw dat hij ontworpen heeft. Tot aan het einde zijner dagen, werkte Makovecz aan de plannen van een speciale kerk, de Sint Michael kathedraal. De definitieve vorm kreeg de kathedraal pas na zijn dood door zijn vriend Ervin Nagy, die het ontwerp volgens de modernste methoden afwerkte.

De kerk, die de grootheid van God moet symboliseren, wordt door velen als nog indrukwekkender als Gaudi’s Sagrada Familia in Barcelona beschouwd.

En dat groots plan zou nu eindelijk verwezenlijkt worden.

Bron: Vasarnap.hu

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In de vele nieuwjaarsboodschappen die vorig jaar over ons werden uitgestort, herinner ik me niet dat er in één ervan melding gemaakt werd van wat ons werkelijk dit jaar is overkomen. We werden plots gevangen in een net van een vreemde solidariteit. Angstwekkende cijfers van coronadoden en besmettingen werden ons voorgehouden. Met enorme cijfers werd de angst steeds meer opgedreven. Wie wees op meer nuchtere feiten werden weggehoond. Een meerderheid was solidair om een totale afzondering te aanvaarden, afstand te houden, mondmaskers in het openbaar te dragen, bejaarden in de grootste eenzaamheid op te sluiten, bedrijven over kop te laten gaan, de gewone regels van opvoeding voor jongeren af te schaffen, het gezag van ouders tegenover hun gezin te breken, de meest elementaire rechten en de godsdienstvrijheid af te schaffen. Wie er op wees dat deze maatregelen geen wetenschappelijke verantwoording hebben en veel meer kwaad dan goed doen, werd afgeschreven.

Een kwalijke solidariteit bleef overeind. Het is een solidariteit waarbij mensen elkaar de vrijheid en waardigheid van leven ontnemen om het sociale en economische leven, het gezinsleven en kerkelijk leven af te breken. En nu bereikt deze solidariteit een voorlopig dieptepunt: iedereen vaccineren is de oplossing. Ook hierbij worden alle regels van redelijkheid en ethiek overboord gegooid.

Aan een goed vaccin moet vele jaren gewerkt worden en dat het nu in enkele maanden tijd al klaar is wordt geen probleem genoemd. Het wordt helemaal veilig genoemd. Waarom hechten de farmaceutische bedrijven dan zoveel belang aan het verkrijgen van juridische vrijstelling voor de eventuele negatieve gevolgen van hun vaccin? Blijven bedrijven dan niet verantwoordelijk voor het product dat zij maken? Een patiënt heeft recht op een eerlijke informatie over de behandeling. Als de dokter beweert dat het vaccin veilig en goed is, kan de patiënt een verklaring vooraf laten ondertekenen waarbij de dokter de verantwoordelijkheid op zich neemt van eventuele negatieve gevolgen.(https://reaction19.fr/actualites/declaration-de-responsabilite-civile-et-penale-du-medecin/). Een dokter uit Belgisch Limburg, Kris Gaublomme klaagt al jaren lang de monster leugens aan die over “veilige vaccins” aan ons worden opgedrongen. Van zijn massaal wetenschappelijk onderzoek komt niet één woord in de openbare media. Een van de grootste deskundigen op dit gebied, prof. Christian Perronne, jarenlang voorzitter in Frankrijk van de desbetreffende nationale commissie voor vaccins en grote promotor van goede vaccins, stelt onomwonden: “Wat is het belang van een algemeen vaccin voor een ziekte waarvan het sterftecijfer bij de 0,05 % ligt? Geen enkel. Deze massale vaccinatie is nutteloos. Bovendien kunnen de risico’s van deze vaccinatie veel groter zijn dan de voordelen” (https://www.mondialisation.ca/si-bill-gates-le-sait-nous-aussi-savons/5652341). Tenslotte wijst hij er op dat het nu niet om gewone vaccins gaat maar om een genetische manipulatie. Overigens heeft ook het Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) gewaarschuwd voor 22 mogelijke zware gezondheidsproblemen, waaronder de dood, als gevolg van het Covid 19 vaccin (https://www.mondialisation.ca/fda-le-vaccin-du-covid-19-peut-declencher-22-problemes-de-sante-graves-voire-la-mort/5652383).

In iedere donkere nacht is er ook altijd ergens een heldere ster. Er zijn steeds meer mensen die zich bewust worden van de leugens, manipulatie en wereldwijde staatsgreep. Het bewustzijn dat we zelf onze vrijheid en waardigheid terug in handen moeten nemen groeit, al is het traag. Het is deze gezonde solidariteit die volken zal doen opstaan. Het is verheugend te vernemen dat er in Damascus kerstvieringen plaatsvonden in afgeladen volle kerken en dat de openbare media deze ook fier weergeven. Wat een verschil met onze krampachtige vrijmetselaarsmentaliteit die even een flits van een eucharistieviering toont en dan één zinnetje uit de preek, liefst uit zijn verband gerukt en discutabel!

In Syrië zijn de (moslim)media fier op het christelijke erfgoed van hun land en laten het uitvoerig zien. Verder willen we ook iedereen van harte danken die ons steunen, waardoor wij ook dit jaar onze hulpverlening aan het Syrische én Libanese volk konden verder zetten. Er is bovenal Gods blijvende solidariteit. Wanneer God in de meest erbarmelijke omstandigheden  mens geworden is in Jezus Christus in Bethlehem en wanneer Hij op de meest onrechtvaardige wijze tot de gruwelijke kruisdood veroordeeld werd en dit heeft aanvaard voor ons, is zijn solidariteit met ons sterker dan het kwaad en de dood. Zijn  Liefde overwint alle kwaad.

Aan allen van harte en dankbaar: een zalig Nieuwjaar!

P. Daniel

Nvdr: Hieronder vindt u een video van de kerstdagen, 9 jaar geleden, in Mar Yakub. Mocht u geïnteresseerd zijn in de ligging, klik dan hier: u kan vergroten en/of inzoemen.

Flitsen

Het Romeins martyrologium geeft een indrukwekkende  opsomming van jaartallen sinds de schepping, sinds de zondvloed,  sinds Abraham, sinds Mozes en de uittocht uit Egypte, sinds David… om te zeggen dat onder Octavus Augustus, onder Herodus, de scepter van Juda uitgegaan is door de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem van Juda.

Lees verder