Een goed gedacht,…

… een kurken ziel en ge drijft boven, placht ons moeder te zeggen.

Met het gezamenlijk bidden van de rozenkrans, een gebaar der verzoening en een duiveluitdrijvingsgebed heeft de aartsbisschop van San Francisco, Salvatore Cordileone, gereageerd op het neerhalen van het standbeeld van de h. Junípero Serra door links crapuul. Op 19 juni werd het beeld in het Golden Gate Park door een meute van pakweg 100 linkse schurken van de sokkel getrokken. Volgens een woordvoerder begon de slavernij in Californië met de bouw van de missies. Leopold II was blijkbaar toch de kwaadste niet.

Daar een gebed en het verzoek aan God, aan diens Moeder om te bemiddelen als verzoeningsgebaar met de meute niet volstaan bij de blijken van haat en vernielzucht, van het Kwade, de Duive, voegde de bisschop er nog het duiveluitdrijvingsgebed aan toe. Dit werd in het jaar 1884 door paus Leo XIII ingevoerd, dat zich richt aan de aartsengel Michael, om de bezetenheid van personen aan banden te leggen. Tot slot werd de sokkel nog met wijwater besprenkeld.

De door paus Franciscus heilig verklaarde Junípero Serra, een Franciscaanse pater, stichtte verschillende missies in Mexico en Californië, en zette zich bijzonder in voor de autochtone bevolking. Hij is tevens de patroonheilige van Californië en wordt zowel daar als in Mexico vereerd.

Linkse extremisten zien in hem een landveroveraar. Hoog tijd dat de Indianenstammen de rekening presenteren aan Spanje. Vooral omdat hij het christendom hielp verspreiden.

Nogmaals, aan wie moeten wij de factuur sturen voor de islamisering?

Irish Lives Matter

irish_runaway_slave
Een “gezocht” mededeling van een weggelopen Ierse slaaf

De Ierse slavenhandel begon toen 30,000 Ierse gevangenen als slaven werden verkocht aan de Nieuwe Wereld. De koning James I Proclamatie van 1625 vereiste dat Ierse politieke gevangenen ‘overzee’ werden gestuurd en verkocht aan Engelse kolonisten in West-Indië. Halverwege de jaren ‘ 1600 maakten de Ieren de meerderheid der slaven uit die verkocht werden aan Antigua en Montserrat. In die tijd bestond 70% van de totale bevolking van Montserrat uit Ierse slaven.

Ierland werd snel de grootste bron van menselijke veestapel voor Engelse kooplui. Het grootste gedeelte van de eerste slaven in de Nieuwe Wereld was in feite blank.

Van 1641 tot 1652 werden meer dan 500,000 Ieren gedood door de Engelsen en nog eens 300,000 als slaven verkocht. De Ierse bevolking daalde in één decennium van ongeveer 1,500,000 naar 600,000. Gezinnen uit elkaar gerukt omdat de Britten niet toestonden dat Ierse vaders hun vrouwen en kinderen meenamen over de Atlantische Oceaan. Dit leidde tot een hulpeloze bevolking van dakloze vrouwen en kinderen. De oplossing van Groot-Brittannië was om ze ook te veilen.

In de jaren ‘ 1650 werden meer dan 100,000 Ierse kinderen tussen 10 en 14 jaar van hun ouders afgenomen en verkocht als slaven in West-Indië, Virginia en New England. In dit decennium werden 52,000 Ieren (vooral vrouwen en kinderen) verkocht aan Barbados en Virginia. Alsook 30,000 Ierse mannen en vrouwen, die vervoerd en verkocht werden aan de hoogste bieder. In 1656 beval Cromwell dat 2000 Ierse kinderen naar Jamaica werden gebracht en als slaven verkocht aan Engelse kolonisten.

Ter illustratie dit citaat uit Thurloe’s State Papers, dat geïnteresseerden hier kunnenn raadplegen als e-boek.

A collection of the state papers of John Thurloe ... : containing ...

“..It was a measure beneficial to Ireland, which was
thus relieved of a population that might trouble the planters; it
was a benefit to the people removed, which might thus be made
English and Christians … a great benefit to the West India
sugar planters, who desired men and boys for their bondsmen, and
the women and Irish girls… To solace them.”

Vandaag zullen veel mensen vermijden de Ierse slaven te noemen zoals dat wat ze echt waren: slaven. Ze verzinnen wel termen als “contracted servitude”, iets zoals “gastarbeiders”, om te beschrijven wat er bij de Ieren is gebeurd. Het is niet zo dat ze een keuze hadden, dat ze zgz. na beëindiging van het zgz. arbeidscontract met een goedgevulde geldbuidel terug konden keren naar Ierland. De Ierse slaven waren in de 17de en 18de eeuw meestal niets meer dan menselijk vee.

Bijvoorbeeld, de Afrikaanse slavenhandel begon net in dezelfde periode. Het is goed vastgelegd dat Afrikaanse slaven, niet besmet met de vlek van de gehate katholieke theologie en duurder om te kopen, vaak veel beter behandeld werden dan hun Ierse tegenhangers.

Afrikaanse slaven waren eind jaren 1600 erg duur (50 Sterling). Ierse slaven waren goedkoop (niet meer dan 5 Sterling). Als een eigenaar van een suikerplantage een Ierse slaaf ranselde, brandmerkte, of doodsloeg, was dit nooit een misdaad. Diens dood was een financiële tegenslag, maar veel goedkoper dan het doden van een duurdere Afrikaan. De Engelse meesters begonnen snel de Ierse vrouwen te fokken voor zowel hun eigen persoonlijk plezier als voor meer winst. Kinderen van slaven waren zelf slaven, wat de grootte van het gratis personeel van de meester uitbreidt. Zelfs als een Ierse vrouw op een of andere manier haar vrijheid zou krijgen, zouden haar kinderen slaven van haar meester blijven. Bijgevolg zouden Ierse moeders, zelfs met deze nieuw bereikte emancipatie, hun kinderen zelden in de steek laten en in dienst blijven.

Uiteindelijk bedachten de Engelsen een betere manier om deze vrouwen te gebruiken (dikwijls nog jonge meisjes van 12) om hun marktaandeel te vergroten. De kolonisten begonnen met de slaventeelt, door Ierse vrouwen en meisjes met Afrikaanse mannen te doen fokken om slaven te produceren met een aparte teint. Deze nieuwe mulatslaven brachten een hogere prijs dan de Ierse veestapel en lieten de kolonisten bovendien toe minder geld uit te geven in plaats van de aankoop van nieuwe Afrikaanse slaven. Deze praktijk van het interfokken van Ierse vrouwen met Afrikaanse mannen duurde enkele decennia lang en was zo wijdverspreid dat er in 1681 een wet werd gestemd ′′het verbod op de praktijk van het paren van Ierse slavinnen met Afrikaanse mannelijke slaven om slaven te produceren voor verkoop.” Kortom, het werd gestopt enkel en alleen omdat de winstmarge van een groot slavenvervoerbedrijf in het gedrang kwam.

irish-slaves
Zwarte en Ierse slaven

Engeland bleef meer dan een eeuw lang tienduizenden Ierse slaven versturen. Archieven tonen aan dat na de Ierse Opstand in 1798 duizenden Ierse slaven verkocht werden aan zowel Amerika als Australië. Er waren vreselijke misbruiktoestanden van zowel Afrikaanse als Ierse gevangenen. Een Brits schip dumpte zelfs 1,302 slaven in de Atlantische Oceaan opdat de bemanning genoeg voedsel zou hebben.

Er bestaat weinig twijfel over dat de verschrikkingen der slavernij even erg (zo niet erger in de 17de eeuw) hebben ervaren als de Afrikanen. Er is ook heel weinig twijfel over dat de bruine of getinte gezichten, die je in West-Indië ziet, meer dan waarschijnlijk een combinatie van Afrikaanse en Ierse afkomst zijn. Je vindt er Ierse namen, sommige dialecten zijn doorspekt met Gaelic (video 2 “Black Irish”). In 1839 besloot Groot-Brittannië eindelijk zelf om zijn deelname aan Satans snelweg naar de hel te beëindigen en op te houden met het vervoer van slaven. Hoewel dit piraten niet weerhield om toch hun zin te doen, sloot de nieuwe wet langzaam dit hoofdstuk van de nachtmerrie der Ierse ellende af.

Maar als iemand, zwart of wit, denkt dat slavernij uitsluitend een Afrikaanse ervaring was, dan heeft deze het totaal verkeerd voor.

Ierse slavernij is een thema, waard om te onthouden en niet uit onze herinneringen te (laten) wissen.

Tot slot: Ontkenners beweren dat de Ieren in dienstverband als vrije burgers over de Atl. Oceaan trokken, terwijl de Afrikanen gevangen, ontvoerd en verkocht werden als slaven. Nochtans werden zwart of blank op een veiling beschreven als “servants” aan een meester verkocht. “Servant” was toen de gangbare beschrijving van het lijfeigenschap, de eigendomoverdracht van een menselijk wezen. Mogen we dit dan geen slavernij noemen?

white_20
Virginia Gazette 28 maart 1771: Aankondiging van de komst van het schip “Justitia” (!) uit Londen met aansluitend een veiling in Leeds, Virginia. (…)

De BLM-beweging vindt dit – vanzelfsprekend – allemaal onzin. Pure concurrentie van de slachtofferrol, waarvoor “Wiedergutmachung”, herstelbetalingen, geëist worden. Dat ook blanken in het verleden in de slavernij gebracht werden, zonder dat deze nu, in de 21ste eeuw, uit een “onverwerkt verleden”frustratie, of eerder als wraak voor hun eigen tekortkomingen, de boel kort en klein slaan, de bevolking terroriseren, de politie uitdagen, woningen en winkels plunderen en in de fik steken, kortom heel de samenleving chanteren… is iets dat bij begrijpend lezen onder “beschaving” bedoeld wordt…

Lees ook: Cromwell and the Irish Slaves

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Beleven we nu de “donkere tijd”, die Gilbert Keith Chesterton (+ 1936) voorzag? Hij voorspelde de ineenstorting van onze beschaving met de afbraak van zijn morele, religieuze en culturele pijlers. “Mensen kijken enthousiast naar de toekomst omdat ze bang zijn naar het verleden te kijken” schreef hij. Gaan we nu deze zwarte periode in?

Deze vraag stelt zich Dale Ahlquist, stichter van de Chesterton Society, Chesterton Schools en Chesterton Academies. Chesterton had zeker een profetische visie. Hij was niet alleen een grote Engelse letterkundige maar vooral een originele verdediger van de waardigheid van de mens en werd een van de aanstekelijke overtuigde katholieken die met humor en creativiteit het authentieke geloof verdedigde. In duistere tijden hebben we meer dan ooit een creatieve geloofsbeleving nodig. Een van de voornaamste oorzaken waarom de Europese Unie  een diepe identiteitscrisis doormaakt en er voorlopig niet uitgeraakt, is dat ze niet durft terugkijken en bang is om haar echte wortels te erkennen.

Een Poolse verpleegster, Irena Stanislawa Sendler* bood zich in 1942 in het getto van Warschau aan als loodgieter en slotenmaker. Met haar grote gereedschapskist en kar wist zij 2.500 joodse kinderen te redden. Met het geblaf van haar hond zorgde ze er voor dat bij de controle de kinderen niet werden opgemerkt. Ze werd gearresteerd en gemarteld. Haar armen en benen werden gebroken opdat ze de namen van de kinderen zou geven, wat ze niet deed. Die namen had ze in wekflessen in haar tuin verborgen. Een SS’er kon omgekocht worden om haar op weg naar haar executie tegen de grond te slaan en achter te laten. Zo kon ze ondergronds verder leven met een andere naam. Ze stierf in 2008 op 98 jarige leeftijd.

*Nvdr: hierbij een korte beschrijving van Sendlers leven. Klik hier voor een film van ‘1’36”.

Op maandag 15 april 2019, het begin van de Goede Week, stond de Notre-Dame te Parijs in lichte laaie. Was het een ongeval of geplande aanslag? In elk geval, waren er geen Paasvieringen mogelijk in dit nationaal heiligdom, het symbool van de incarnatie van het christelijk geloof van Frankrijk en in feite zelfs van Europa. Een video van ruim anderhalf uur toont de verbluffende eensgezindheid van de restauratiewerken als moedig getuigenis van een grote groep mensen die een bijzonder creatief antwoord geven op deze catastrofe:

Tegelijk ontstond uit deze brand  een beweging van pelgrimeren met een O.L.Vrouw beeld doorheen Frankrijk, in de vorm van een M: Van Lourdes naar Pontmain, Rue du Bac (Parijs), Pellevoisin en La Salette (www.mdemarie.fr;

Met Pasen 2020 was de aanslag nog veel erger. Wereldwijd werden alle kerken verplicht gesloten en bleven dicht nog lang nadat musea, dierentuinen… open mochten.  Ongeval of geplande aanslag? Mao, Stalin, Hitler konden niet eens dromen van een dergelijke aanslag op wereldvlak tegen wat voor het christelijk geloof het heiligste is.

Worden onze uiterlijke mogelijkheden van geloofsbeleving drastisch afgesneden, het moet een uitnodiging zijn voor een des te sterkere innerlijke beleving van het christelijk geloof. In de eerste eeuwen ging de Kerk ondergronds om zich te beschermen tegen een almachtig Romeinse Rijk. Toen het Romeinse Rijk instortte, bleef het Kruis overeind en de Kerk herrees. Deze Kerk heeft vervolgens alle Europese landen en organisaties zien geboren worden en zal ze ook zien sterven.  Weliswaar is de Kerk menselijk en aards, getekend door gebreken, fouten en zonden, maar ze is ook goddelijk en eeuwig omdat Jezus haar zijn Geest gegeven heeft voor altijd.

P. Daniel

Flitsen

Deze zondag geeft het Evangelie  ons drie goede raadgevingen. Vooreerst: “weest niet bang!” Het komt in de Bijbel zo dikwijls voor als er dagen in het jaar zijn. We leven nu in een fel opgedreven angst voor de dood, terwijl het sterven bij ons leven  hoort.   Zoals we ’s avonds afscheid nemen van de dag zullen we eens afscheid nemen van ons leven. Er sterven nu helaas meer mensen van angst dan van een virus. Er sterven ook onnodig veel meer mensen vanwege de overheid, omdat een goedkoop geneesmiddel verboden wordt. Het vertrouwen op   Gods liefde en op de goedheid van de schepping is het meest gezond makend medicament, zonder bijwerkingen. Vervolgens zegt Jezus: “je bent meer waard dan een zwerm mussen”. Je bent de moeite van het bemind worden waard en God houdt van u, hou ook van jezelf, aanvaard je zelf zoals je bent, met je kwaliteiten  en gebreken. Blijf uw leven richten op Hem die je schiep en op Christus die je verloste. En tenslotte: “Getuig van Jezus Christus, getuig van de Waarheid”. We leven in een wereld waar leugen, onrecht, lelijkheid, boosheid, ontwrichtingen overvloedig aanwezig zijn. Regeringen, media, universiteiten, internationale organisaties liegen. Ze weten dat ze liegen. Ze weten dat wij weten dat ze liegen. En ze blijven verder liegen, bedriegen en ontwrichten. Wees niet bang tegen de stroom in te getuigen van de ene waarheid, schoonheid en goedheid  van Jezus Christus en zijn Evangelie. De twee martelaren, bisschop John Fischer en kanselier Thomas More**, die we maandag vierden, mogen onze voorsprekers zijn. Deze twee rijke persoonlijkheden, die aanvankelijk in hoog aanzien stonden bij het koninklijk hof wilden de  grillen van koning Hendrik VIII in Engeland niet steunen, werden gevangen gezet en uiteindelijk in 1535 onthoofd. Hun vastberaden trouw blijft een sterke stimulans voor christelijke autoriteiten in onze tijd.

**Herdenking in St. Patrick-kerk te Carlsbad, Californië

Met het feest van het hl. Hart hadden we deze week weer een extra zondag die we o.m. gebruikten om een flinke wandeling te maken. Het is hier een rotswoestijn en heel erg heuvelig. Vanop een heuvel zie je het dal tot aan de volgende heuvel. Zondag ontdekten we twee heuvels verder van ons klooster een ruïne van een erg grote boerderij. De herder die we daar aantroffen vertelde ons dat het eigendom van zijn vader is er dat er een bron is nog van uit de tijd van de Romeinen. De boerderij is nu omgeven door een wijngaard waarin ook vijgen- en granaatappelbomen staan, een ‘natuurlijke’ combinatie voor deze streek.

Inmiddels is de abrikozenoogst begonnen. Ook de abrikozen zijn voor onmiddellijk gebruik, om uit te delen, voor confituur,  om te drogen,  te bewaren en te verkopen.

Lees verder

Virusvrije eredienstbeleving

Of het een gat in de markt is, willen we betwijfelen. U kent toch (nog) het gebruik bij het betreden van de kerk? U doopt uw vingertoppen in het wijwatervat, naast de inkom, en maakt een kruisje. Door de coronapandemie moesten de kerken verplicht sluiten en zal u dus ook geen gebruik kunnen gemaakt hebben van het wijwater. Nu men terug erediensten mag organiseren – zij het onder strikte voorwaarden – werd het wijwatervat echter door de experten in de ban geslagen wegens een mogelijke broeihaard van besmetting.

In Duitsland heeft men daar een mouw aan gepast door in de kerken een wijwaterautomaat te installeren die de gelovigen toelaat het gebruik in eer te herstellen. Er waren wel al modellen op de markt, maar helemaal contactloos, neen, dat waren ze niet. Je moest al heel behendig zijn om bv. met de elleboog de waterdruppels te voorschijn te toveren.

Corona-Krise macht erfinderisch – Weihwasserspender mit ...
https://www.weihwasserspender.com/

Het ding ziet er niet echt kerkelijk uit: gemaakt uit inox, onderaan een pedaal die de nodige hoeveelheid gewijde waterdruppels naar boven pompt, die dan vervolgens in de geopende hand opgevangen worden, waarna de gelovige met de andere hand zijn vingers erin doopt en het kruisteken maakt. Men neme nota van de gebruiksvoorwaarden…

Binnenin het inox omhulsel zit een vijf liter container in kunststof. Het water wordt niet aan het daglicht blootgesteld waardoor algengroei uitgesloten is. De producent ‘foottec’ (voettechnologie) heeft een patent op vloeistoffenpompjes, o.a. voor sauzen en hygiëneproducten (zie video onderaan).

Intussen werden zo’n 30 kerken in Duitsland met de wijwaterautomaat voorzien – soms door de parochianen zelf betaald (654 euro). De producent laat weten dat hij eventueel ook een offerblok kan laten inbouwen… (…)

Een noodsituatie schept creativiteit: in de VSA werd zelfs een hostie-automaat ontwikkeld; het ding kost 100 US dollar. En voor een vervangcilinder moet u zo’n 30 US dollar neertellen. Of O.L. Heer het met deze tollenaars eens is?

No Contact Communion Host Dispenser
https://www.churchsupplies.com/store/no-contact-communion-host-dispenser.shtml#_

Krijgen wij ook verontschuldigingen?

We hebben het besef verloren hoe groot de kans op slavernij was voor degenen die rond de Middellandse Zee woonden en de dreiging die ze ondergingen. Slaven waren nog steeds slaven, of ze nu zwart of blank zijn, en of ze nu in Amerika of Noord-Afrika hebben moeten lijden.

Christian Slaves, Muslim Masters - Robert C. Davis | 9781403945518 ...

In een nieuw boek ontwikkelt Robert Davis, hoogleraar geschiedenis aan de Ohio State University, een unieke methode om het aantal blanke christenen te berekenen die langs de Barbarijse kust van Afrika tot slaven werden gemaakt, om zo te komen tot veel hogere schattingen van de slavenpopulatie dan welke eerdere studie dan ook had gevonden.

De meeste andere berekeningen van de slavernij langs de Barbarijse kust probeerden niet om het aantal slaven te schatten, of keken alleen naar het aantal slaven in bepaalde steden, zegt Davis. De meeste eerder geschatte slaven tellingen zijn dus in de duizenden, of hooguit in de tienduizenden. Davis daarentegen heeft berekend dat tussen de 1 miljoen en 1,25 miljoen Europese christenen gevangen werden genomen en gedwongen werden om in Noord-Afrika te werken.

Een nieuwe studie suggereert dat een miljoen of meer Europese christenen tussen 1530 en 1780 door moslims in Noord-Afrika tot slaaf werden gemaakt – een veel groter aantal dan ooit tevoren was ingeschat.

Davis’ nieuwe schattingen staan in het boek “Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800”.

Prof. Davis schat dat 1 tot 1.25 miljoen blanke christelijke Europeanen in Noord-Afrika in de slavernij belandden, vanaf het begin van de 16de eeuw tot het midden van de 18de eeuw. Ontvoerd door slavenhandelaars van Tunis, Algiers en Tripoli – zonder deze mee te rekenen die door Marokkaanse en andere piraten ontvoerd werden vanuit hun woningen aan de Mid. Zee. Daar bovenop komen dan nog eens de slavenimport vanuit de Zwarte Zee, verhandeld op de slavenmarkt van Istanbul, goed voor 2.5 miljoen slachtoffers tussen 1450 en 1700. (…)

Wie meent dat de wereld er nu heel anders uitziet…

Othman Al-Khamis, Imam van Koeweit, legde op 18 april 2017 – pakweg 3 jaar geleden – tijdens een vrijdagse preek duidelijk de islamitische strategie voor de onderwerping van christenen en niet-islamitische vrouwen uit:

Dit noemt men de “gematigde islam”:

Ned. vert.:

Waar komen slaven en vrouwelijke slaven vandaan? Van de jihad.
Slaven en slavinnen worden gevangen genomen in de jihad.
Als de jihad wordt uitgevoerd, heeft de Iman vier opties voor wat te doen met de gevangenen.
Dit betekent dat hij moet doen wat het beste is in het belang van de moslims.
Hij heeft vier opties: De eerste is het doden van zijn gevangenen, die strijders zijn.
Alleen de strijders, niet de vrouwen, de kinderen, de ouderen, de monniken of de slaven.
Zijn tweede optie is om ze vrij te laten voor losgeld.
Zijn derde optie is om ze gratis en zonder losgeld vrij te geven.
Zijn vierde optie is om ze tot slaaf te maken… zowel mannen als vrouwen.
De mannen worden slaven en de vrouwen worden slaven.
De slaaf is eigendom van zijn eigenaar.
Ze zijn onderworpen aan de jihad, en een moslim kan geen slaaf zijn.
Een moslim kan geen slaaf zijn.
Alleen ongelovigen mogen tot slaaf worden gemaakt.
Als een slavin trouwt, kan haar eigenaar geen seks met haar hebben.
Dit is het. Het is voorbij.
(Vraag van een luisteraar:) Ze verhuist naar het huis van haar man?
De eigenaar kan alleen seks hebben met een slavin als ze niet getrouwd is.
Als ze trouwt, is het voorbij.
Hij kan geen seks meer met haar hebben.
Maar zoals ik al zei, een (moslim)man kan niet zomaar met een slavenmeisje trouwen.
Hij zou met een vrije vrouw moeten trouwen, niet met een slavin.
Maar als hij geen vrije vrouw kan vinden om te trouwen of als hij niet genoeg geld heeft of als niemand hem wil en het moeilijk voor hem is, is er niets dat dit kan voorkomen.
In de woorden van Allah: “Als een van jullie niet de middelen heeft om te trouwen met vrije gelovige vrouwen, mag hij trouwen met gelovige meisjes onder hen die ze in handen hebben”.
Haar eigenaar kan geen seks met haar (een slavin) hebben als ze trouwt.
Is dat duidelijk?
Ze kan niet met twee mannen in bed liggen.
Dat is onmogelijk.

EUropees parlement meent zich met alles te moeten (mogen) bemoeien (+*)

Chris Janssens (@chrisjanssensVB) | Twitter

Wie had ooit – in onze kindertijd – kunnen denken dat politici een kinderfeest, waar een heel jaar naar uitgekeken werd (wordt?) willen amputeren? Of misschien is “afschaffen” een passender woord. Tenslotte, wat volgt er na het ontslag van Zwarte Piet? Discriminatieklachten omdat de Goedheilige Man een christen is?… omdat hij blank is?… omdat hij een man is?

De Paasklokken werden grotendeels vervangen door een haas. Niet dat we iets tegen dat diertje hebben… We willen alleen maar aantonen dat één na één onze van oorsprong christelijke gebruiken afgeschaft worden, soms sluipend, zoals de Paasklokken, soms radicaal onder het mom van zgz. racisme. Wat met de Drie Wijzen – of Koningen – die bij het Kerstkindje hun opwachting maken? Is het geen vorm van racisme dat er van de drie slechts ééntje bij is met een donkere huidskleur? De Mechelse minister van inburgering zou het initiatief kunnen nemen om praktijktesten in kerststallen op te starten opdat er een evenredige verdeling van rassen (… of – horresco referens – “genders”) bereikt wordt.

Goed om weten is hoe de vertegenwoordigers van ons klootjesvolk gestemd hebben in de EU-praatbarak. Zou de Sint in de toekomst alleen nog de kindjes van Vlaams Belang, N-VA en CD&V-kiezers bezoeken?

Tom Van Grieken - Posts | Facebook

De VB-Jongeren hadden dit eigentijds antwoord:

VBJ (@vbjongeren) | Twitter

+*Blijkt dat men bij de Open-VLD nota genomen heeft van de recente opiniepeiling. Hilde Vautmans had het niet goed begrepen…en bovendien… “het zou contraproductief kunnen zijn”:

Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) heeft vrijdag alsnog tegen een amendement gestemd waarin lidstaten wordt gevraagd te stoppen met ‘racistische en afrofobische tradities, zoals blackface’. ‘Ik vind niet dat Zwarte Piet of roetpiet moet verdwijnen, laat staan door een verbod vanuit de overheid’, legt Vautmans zaterdag uit. (…)

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In december 2019 tekende D. Trump de zogenaamde Caesar wet (Caesar Syria Civilian Protection Act) zogenaamd om het volk te beschermen tegen de martelingen van de regering. Inzake gruwelijke martelingen van gevangenen, vooral in de vele geheime gevangenissen, staan de VS aan de top. Het gaat ook helemaal niet om de bescherming van het volk, integendeel. Met deze wet worden Syrië en iedereen, die hoe dan ook Syrië helpt, zwaar gestraft. Het gaat er om het volk uit te hongeren, zoals in 1990 met Irak gebeurde. Deze wet wil met cynische arrogantie eigen terrorisme goedkeuren. Vooral willen de VS de bondgenoten van Syrië treffen:  Rusland, Iran, China. Deze illegale en criminele wet hoort onder de “National Defense Authorisation Act” en gold vanaf deze week, 17 juni. Er zijn hier en daar al kleinere betogingen geweest tegen de regering omwille van de slechte economische toestand, naast grote betogingen tegen de VS en het terrorisme.  De inflatie is groot, hoewel zowel regering als ondernemers overeengekomen zijn deze af te remmen. De regering wil ook de basisproducten  (voeding, kleding) blijven verzekeren. De voorziening van brood wordt moeilijker, terwijl zelfs in volle oorlog de regering de prijs van het brood laag kon houden.

Nvdr: Vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan in samenwerking met het Internationale Rode Kruis slaagden erin gezien de stijgende nood aan brood het gebouw van een broodfabriek in Daraa te restaureren en een nieuwe productielijn te installeren.

Iedere steun vanuit Libanon is weggevallen omdat de banken gesloten zijn en het Libanese volk nu erger lijdt dan het Syrische volk. De VS en Turkije blijven met hun terroristen de oogst in het N. afstoken en aanslagen plegen. Er is geen geld voor de zo dringende heropbouw. Turkije heeft in het gebied dat het controleert al het Syrische geld vervangen door het Turkse en zo in feite N Syrië al geannexeerd.

Nvdr: Aan het woord een zgz. minister van economie in de terroristenenclave Idlib. Let wel, de overschakeling naar de Turkse munt is al langer bezig. Ambtenarenlonen worden immers al geruime tijd in Turkse lira uitbetaald, onderwijs wordt meer en meer in het Turks gegeven, zgz. “universiteiten” (of dat wat ervoor moet doorgaan…) en media idem dito.

Tenslotte moet Syrië nog ‘n 40 % van zijn grondgebied bevrijden maar blijft wel herhalen dat dit een prioriteit is, ook de Golan. Hiertegen hebben een vijftal terroristengroepen (‘n 30.000 man) een nieuw verbond gesloten “Fatboutou” (weest vastberaden). Het is niet waarschijnlijk dat de Syrische bondgenoten zullen buigen voor de draconische Amerikaanse wet. Rusland heeft zijn luchtmachtbasis en zijn bases in Hassake en Hmeimim al mogen uitbreiden. China is reeds geëngageerd in heropbouwprojecten. Hoe Iran de VS boycot getrotseerd heeft door 5 olietankers naar Venezuela te sturen hebben we zopas gezien. De VS kunnen veel vernietigen maar ze zijn lang niet meer de enige wereldspelers, al  willen ze rechter, jury én tegelijk beul spelen van de hele wereld.  Elijah Magnier meent dat deze wet eerder een uiting is van zwakheid van de VS: “De VS Caesar wet wil het Syrische volk en land onderwerpen en onderdrukken zoals Washington probeerde te doen met Iran en Venezuela, wat geheel mislukte. Deze politiek kan niet meer werken omdat het bondgenootschap Rusland-China-Iran belangrijk geworden is voor vele landen van het M.O. De invloed van dit bondgenootschap breidt zich nu uit tot de Caraïbische zee. De Caesar wet zal zich tegen henzelf richten: ‘Wie vergif bereidt, eindigt met het zelf in te nemen” (…)

De Syrische gynaecoloog Reem Arnouk stuurt dit getuigenis van een moedige Syrische vrouw.  In 2014, toen de terroristen in Aleppo het water hadden afgesloten,  overleefde ze dank zij het regenwater van het balkon, maar ze ging niet vluchten: “Als kind was ik heel erg gehecht aan de Kerk, aan Christus en de Maagd Maria. Het geloof in God was sterk en diep geworteld in mijn ziel. Nu is God, me dunkt, Syrië geworden, Christus is iedere soldaat van ons  leger, levend, martelaar of gewond. De Maagd Maria is iedere Syrische moeder die het leven schonk aan de helden die hun land beschermen. Dat is mijn geloof.“Hieraan zal ik vasthouden tot mijn laatste adem, zoals ik gedaan heb in Aleppo toen we slechts één straat verwijderd waren van de koppensnellers van al Nousra”. (… )

*******

P.S. Inmiddels is er een Franse versie beschikbaar van mijn wekelijkse berichten. Wie deze wenst te ontvangen mag zijn email opgeven.

P. Daniel

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

Het hoogfeest van Sacramentsdag (13e eeuw)  werd pas in de 18e eeuw ingevoerd in de  Grieks-melchitische-katholieke liturgie en als nieuw feest samengesteld door de bekende dichter, pater Nicolaas Sayegh, algemene overste van de orde van St. Jan van Choeiri  en patriarch Maximos Hakim. Zij gaven het feest meteen een octaaf.  Zo werd deze donderdag tevens het einde van de Pinkstertijd. De Latijnse liturgie toonde deze zondag hoe de primitieve Kerk aan haar evangelisatie begon. Jezus had 12 ‘getuigen’ uitgekozen “om bij Hem te zijn”. Nu zendt Hij hen uit. Hij vraagt niet dat ze eerst een cursus volgen van management, marketing, propagandatechnieken, kapitaalbeheer of wat ook. Ze moeten alleen maar innig met Hem verbonden blijven en in concentrische cirkels te werk gaan, te beginnen op de plaats waar ze nu leven. Zo geeft Hij hen zijn macht om duivelse geesten uit te drijven, zieken te genezen en Gods liefde voor alle mensen te verkondigen. Ook dat is nu nog de taak de Kerk in onze tijd. Er is zoveel leed, pijn, verwarring, droefheid, ontgoocheling en ontmoediging in onze samenleving. De ware genezing en bevrijding is Gods liefde in Christus, nl. Zijn Rijk in plaats van de totalitaire terreur van welk dwangmatig opgelegd rijk van mensen ook.

Lees verder

Bert, een begaafd koorddanser…

Bouw ook jij mee aan de Scala ? Tot daar en niet verder Samen over ...

… die altijd op zijn pootjes landt

Een mogelijke quizvraag: in hoeveel partijen heeft Bert Anciaux zijn opwachting gemaakt, dik geld verdiend, als een kameleon van kleur veranderd?...

Na een zijweg ingeslagen te hebben – ID21, om over partijgrenzen heen aan politiek te doen- begeleidde hij de uitvaart van de Volksunie. Als de geest uit Alladins lamp verscheen vervolgens een nieuw fata morgana: Spirit. Deze bleek te licht bevonden door de kiezer, maar niet getreurd, Bertje’s Spirit-wagonnetje mocht door het SP.a locomotiefje getrokken worden. Hoog tijd voor een nieuwe naam: VlaamsProgressieven. Nadat deze niet aansloeg volgde de logische stap: de volledige bekering tot socialist. Op zijn webstek kan u heel zijn levensloop lezen; ga er even bij zitten… Wij citeren de laatste zin: “Nooit was er een actiever parlementslid.” Juist. De maat van zijn hemdkraag staat er niet bij, maar kan je je wel indenken. Je moet het maar kunnen: vijf partijen, vijf keer in de prijzen gevallen, hetzij als verkozene des volks, hetzij als minister, maar altijd met een dik betaalde pree.

Momenteel is Bert rusthuisdirecteur. En dat was niet toevallig; we verwijzen naar het jaar 2008: Rusthuis broer Bert Anciaux krijgt miljoenen cadeau. Vetternwirtschaft, noemt men deze praktijken in het Duits. In dit geval: ons kent ons… vestzak minister Bert naar broekzak broer Jan. Bertje mocht tijdens de volle coronacrisis zelfs in De Afspraak komen uitleggen hoe hij aan beschermend materiaal geraakt was (in tijden dat er van ver of nabij geen mondmasker – van eender welk type – voor de bevolking voorradig was. Een knap staaltje zelfverheerlijking, waarvoor vanzelfsprekend bij de nullenzender plaats gemaakt werd aan de anderhalve-meter-afstand-plaatsen-tafel.

De geruchten over een mogelijke regeringsvorming met de drie traditionele partijen hebben Bert blijkbaar geïnspireerd. Verdient hij niet genoeg? Zou hij nog politieke ambitie hebben? Wil hij het “verrijkend” kiesvee charmeren? Hoopt hij op een mooie fin-de-carrière?

Hoe moeten we het anders interpreteren dat hij het voorstel lanceert Arabisch achter de loketten in Brussel toe te laten? Hij is daarmee niet aan zijn proefstuk vermits hij ook een lans brak om moslims welkom te heten in rusthuizen, “met ruimte voor de identiteit van elke bewoner” en “respect” voor hun speciale wensen en behoeftes. Moet u eens proberen als Vlaming in Brussel…

Nancy Six 💛🖤 (@NancySix) | Twitter
Kunst Fabriek DE BLOG : DE EENZAAMHEID VAN VLAANDEREN 51

Wij sluiten af met dit verrijkend filmpje. Het staat u vrij ernaar te kijken, Bert op gepaste wijze te adoreren of… te verwensen. Met respect. Vanzelfsprekend.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Syrië zal nooit een kolonie van het westen worden, een vazal van het Angelsaksisch imperium of een slaaf van VS-Israël-NAVO-Golfstaten.

Daarom zal het westen Syrië blijven uitmoorden en vernietigen.

Hierover is  internationaal een brede eensgezindheid gevormd en werden alle middelen aangewend om dit te realiseren: een nooit eerder geziene monstercoalitie met een overweldigende militaire overmacht, miljarden dollars,  centra van uitgelezen geheime diensten van Amerika, Israël, Engeland, Turkije, Golfstaten. In 2003 kwam Colin Powell de Syrische president tot onderwerping dwingen. Tevergeefs. Toen werd de huidige oorlog al voorbereid. Assad vroeg de hulp van Iran en later van Rusland. De inmiddels vermoorde Iraanse generaal Qassem Soleimani wist Poetin te overtuigen. De beperkte maar zeer efficiënte tussenkomst van Rusland deed de kansen in september 2015 keren. De Verenigde Arabische Emiraten wilden nog bemiddelen met een fantastisch voorstel: de westerse coalitie zou onmiddellijk de oorlog beëindigen en zelfs de kosten op zich nemen voor de reconstructie van Syrië op voorwaarde dat Assad er voor zorgt dat Hezbollah, Iran en Rusland uit het Midden-Oosten verdwijnen. Het blijven de naïeve wensdromen van het westen in dienst van de zionisten. Rusland en Iran zullen het Midden Oosten niet verlaten en steeds trouwere bondgenoten worden van Syrië. De voormalige eerste minister van Qatar, Hama bin Jassem heeft ooit in een helder moment verklaard: “De prooi is ontsnapt aan de valstrik die we gespannen  hebben en het is tijd om de werkelijkheid van onze mislukking te erkennen”. Dat kan en wil het westen niet. En toch, de Amerikaanse overheersing en intimidatie lopen ten einde. De Amerikaanse Adelaar krijgt het steeds moeilijker om stand te houden tegen de Russische Beer en de Chinese Draak en zelfs tegen Iran. Tot heden verlieten de VS troepen nooit een land dat ze in hun machten probeerden te krijgen. Generaal Kenneth Mckinsey, hoofd van de Central Command heeft nu gezegd dat de VS troepen niet in Syrië zullen blijven, al heeft hij geen vertrekdatum aangekondigd.

De dollar is nu dank zij de sancties en de boycot nog slechts 3.100 Syrische Pond waard (voorheen 4 à 500 SP!), al kan verhouding iets verbeteren.  Nadat een militaire vernietiging van Syrië ondanks alle mogelijkheden mislukte,  doen VS en EU er nu alles aan om het Syrische volk uit te hongeren en hiermee protesten uit te lokken, terwijl het land vóór de oorlog 20% meer voedsel produceerde dan het nodig had en medicamenten naar tientallen landen uitvoerde.   Deze acties zijn illegaal en crimineel. Het systematisch afstoken van oogstvelden in Hassaka door VS en Turkije gaat verder en is nu opgelopen tot 16.000 hectaren.

Hoe moeilijk de toestand ook wordt, de eensgezinde weerstand van de Syrische president, de regering, het leger en het volk tegen het buitenlands terrorisme, groeit er alleen maar door, terwijl de aanwezigheid van Rusland, Hezbollah en Iran sterker zal worden dan ooit voorheen. Onze politici blijven juist nu in de corona crisis onverminderd en blindelings het  vernietigingsplan voor Syrië van 2011 verkondigen en ook steunen, zoals blijkt uit de wil om eventueel met F 16’s Syrië te komen bombarderen. En de verantwoording lezen we in een artikeltje gisteren in onze “kwaliteitskrant”. Een fantasierijk schrijvertje kreeg voor zijn gedrogeerde geest de volle vrijheid, geheel volgens de richtlijnen van de CIA. De Syrische werkelijkheid is zowat het tegenovergestelde van wat hij voorhoudt. Ja, er is armoede, maar geen hongersnood, afgezien van de streken nog onder controle van de terroristen, door het westen bejubeld als “de bevrijde gebieden”.  Onze media weerspiegelen een benevelde openbare opinie en onze politici zijn in dienst van een oorlogsmachine, dat de super rijken nog rijker maakt en waar internationaal recht, respect voor soevereiniteit en waardigheid van mensen, alsook solidariteit geen enkele betekenis meer hebben. Helaas is hiermee de toestand voor ons geliefde Libanese volk nog veel erger. We zoeken middelen en mogelijkheden om het Libanese volk, dat echt hongersnood kent,  meer te helpen.

P. Daniel

Flitsen

Op de eerste zondag na Pinksteren wordt in de Byzantijnse liturgie Allerheiligen gevierd. Jezus heeft door zijn menswording ons mens zijn  geheiligd en door zijn sterven op het kruis de macht van de zonde en de dood gebroken. Zo werden we verzoend met God en geheiligd. Een heilig leven is de echte vrucht van de hl. Geest. Het gaat  niet om een of ander type van heiligheid, het gaat om het volmaakt beleven van de liefde. Alle heiligen worden vandaag gevierd. We willen niet het leven van een of andere heilige kopiëren  maar trachten ieder op eigen wijze de liefde te beleven in navolging van Jezus Christus en zo in te treden in het leven van de  Drie-eenheid. En in de Latijnse liturgie vieren we deze Allerheiligste Drie-eenheid. Heel het jaar door worden allerlei historische gebeurtenissen van Christus herdacht, van zijn geboorte tot zijn hemelvaart om steeds meer in te treden in het gehele Christusmysterie. Nu vieren we de bron, de oorsprong en het einddoel van alles. Deze Drie-eenheid is één God in drie Personen. In een eeuwige act brengt de Vader  de Zoon voort en de wederzijdse stroom van liefde tussen hen is de hl. Geest. In godheid zijn ze volkomen één en gelijk, als Personen zijn ze onderscheiden. Jezus is mens geworden en heeft de liefde van de  Vader geopenbaard. De hl Geest brengt nu dit verlossingswerk in “herinnering”, d.w.z. Hij maakt dat dit tot leven komt  in ons. God is “gemeenschap”, “familie” door een onderlinge totale, wederzijdse gaven van zichzelf, die eeuwig vruchtbaar is. Door geloof en liefde in Jezus kunnen we allen deelnemen aan deze vruchtbare gave van onszelf, die tevens de kern is van de liefde en dus van ieder christelijk leven. Christelijke huwelijken kunnen op bijzondere wijze de weerspiegeling worden van de vruchtbare onderlinge liefde van de  Drie-eenheid. Al blijft dit een ondoorgrondelijk mysterie, het is niet onredelijk en vooral, zo leven in de hl Drie-eenheid is de echte werkelijkheid en het doel van ieder mensenleven.

Lees verder