1000 virologen. 1000 keer belogen?

Neus Steeds Langer Omdat Liegen Als Pinokkio Verschillende Lengtes Vier  Stappen Vanaf De Waarheid Naar Leugentje

U herinnert zich wellicht de schlager “Du hast mich tausendmal belogen” van Andrea Berg. Er werd een parodie op gemaakt, waarbij de terechte vraag gesteld wordt: Wie heeft gelogen? Wie moeten we geloven? En als conclusie: Ik gebruik mijn gezond verstand!

Bij de reacties een alternatieve tekst: “Wo ist die Kohle hingegangen?” Of… volg de geldbelangen…

Alle gekheid op een stokje: prof. Dr. med. Matthias Schrappe gebruikt zijn gezond verstand: het RKI (Robert Koch Institut) (bij ons Sciensano) wordt politiek gestuurd. Hij zegt onomwonden dat de coronacijfers “niets waard zijn”. Dat de cijfers niet correct zijn omdat de testaantallen te beperkt zijn en geen correct beeld kunnen geven van de toestand over heel de bevolking gespreid. “Ze zijn het papier niet waard waarop ze geschreven worden.”

Geef ons maar “Antwaarpe”…

… ook al is het naar de sjokkedeizen!

In de Frut vraagt men zich af:

Waarom kent de trotse Antwerpenaar zijn officiële volkslied niet?

Nu Antwerpen met ‘Antwaarpe’ van De Strangers er een officieus volkslied bij heeft, komt ook de ‘officiële’ hymne van stad en provincie weer in de kijker: De Schelde van de Brugse componist Karel Mestdagh. Maar geen Antwerpenaar die het kent…

Volgens onze mening is dit lied veel te theatraal, te weinig toegankelijk, te weinig volks. De Strangers daarentegen beroerden met hun “Antwaarpe” een gevoelige snaar, het chauvinisme, de fierheid, de verbondenheid, de onuitgesproken liefde voor ‘t Stad én de melancholie van verloren tijden.

Tekst onder de video

Los van het bovenstaande, smaken verschillen, wat op het eerste zicht een Antwerps-Vlaams muzikale gewetenskwestie is, legt echter de pijnpunten bloot. Hoeveel échte Antwerpenaren wonen nog in de Koekenstad? Welke “hymnes” kennen, zingen, vereren de neo-Antwerpenaren? Zingen zij überhaupt? Mogen zij wel zingen? Voer voor een volgende uitzending “Wakker op zondag”… Dries Van Langenhove wordt voor zijn conclusie nog maar eens verketterd.

En we grijpen terug naar een tumultueuze debatavond met één van de cantoren der neo-Antwerpenaren, die geen codex als gezangboek heeft, maar wel “het boek van Allah”. Wijken we nu te veel af van het thema, het zgz. Antwerpse volkslied? Ja, als de vraag retorisch is. Neen, als we de vinger op de wonde leggen, want ook het geliefde “Antwaarpe” van de Strangers is ten dode opgeschreven, zoals het Antwerpen, dat wij ons herinneren, (ben in de Pieter Van Hobokenstraat geboren, talrijke zon- en vakantiedagen gaan zwemmen in ‘t Noordkasteel, grootgebracht op ‘t Eilandje, schor-gezongen avonden doorgebracht in de Piet Pot…) nooit meer zal zijn wat het was. En dàt nemen we tot het einde onzer dagen de politici kwalijk: zij hebben Antwerpen laten bezetten, willoos overgegeven en de witte vlag gestreken. Wellicht is de dodenmars toepasselijker…

Om te koesteren

Vrije vertaling:

De winter kan voorbijgaan, de lente verdwijnen
De zomer verwelken en de rest van het jaar.
Ik weet echter met zekerheid: jij komt terug
En ik zal op je wachten, zoals ik je heb beloofd.

Moge God je helpen op je eenzame tocht,
je zegenen als je aan zijn voeten knielt.
Als je in de hemel op me wacht,
dan ontmoeten we elkaar daar om voor altijd tezamen te zijn.

Uit Edvard Griegs meesterwerk ‘Peer Gynt’, dat hij componeerde bij het gelijknamige toneelstuk van Henrik Ibsen. (Meer weten? Klik hier)

Zingen is tweemaal bidden

Augustinus schijnt het ooit gezegd te hebben. Hij zal ermee bedoeld hebben dat zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee de vrome in allerlei omstandigheden van het leven de vreugde, de vrees en de vragen van het hart tot uitdrukking mag brengen.

Hij was niet de enige die het zingen zo hoog waardeerde. Reformatoren als Luther en Calvijn hebben zich op soortgelijke wijze uitgelaten.
In het voorwoord van zijn ‘kerkboek’ schrijft Calvijn „uit eigen ervaring” te weten welke kracht muziek heeft. „Er is in de wereld nauwelijks iets dat op de gedragingen van mensen zo’n invloed heeft…”