Mariamaand in mineur (4)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

Zoals maandag laatstleden, wil onze redactie met dit lied, het laatste in de reeks, de verbondenheid met ons volk tot uitdrukking brengen. En ja, er staan talrijke kwalitatief betere versies ter beschikking, echter, met deze opname zijn we een heel klein beetje bij het Zangfeest aanwezig. Wij hebben een schat aan liederen, die nauwelijks – of nooit – aan bod komen bij de muziekprogramma’s van “onze” radiozenders… Christelijk en Vlaams worden immers geweerd als de pest.

De tekst is van priester August Cuppens (1862-1924) en werd getoonzet door Lodewijk de Vocht (1887-1977).

Liefde gaf u duizend namen

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet.
Maar geen één die ‘t hart der Vlamen even hoog verblijden doet.
Als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij, dan al d’ and’ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk,
komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.
Lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen.
Moge ‘t nimmer hier verand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Blijf in ‘t Vlaamse harte tronen als de hoogste Koningin,
als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood,
ons Uw kind’ren, en ook d’ and’ren:
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Aansluitend en afsluitend deze beelden en de vrome wens, het gebed, in de huidige coronatijd: Inderdaad… “Waar men gaat langs Vlaamse wegen….”

O. H. Hemelvaart

Feiertage - xinggospelart

40 dagen na Pasen vieren we Hemelvaartsdag. Omdat Pasen altijd op een zondag valt, en de tussenliggende periode precies veertig dagen telt, is Hemelvaartsdag altijd op een donderdag. Deze donderdag in mei (viering in sommige landen op zondag, 7 dagen voor Pinksteren) is voor een groot deel van Europa een officiële vrije dag, maar wat vieren we eigenlijk? En is deze kerkelijke feestdag ook terug te vinden in de klassieke muziek?

Met Pasen vieren christenen dat Jezus Christus drie dagen na zijn kruisiging weer opstaat uit de dood. Veertig dagen later wordt zijn hemelvaart gevierd. In die tussenliggende veertig dagen laat Jezus Christus zich nog enkele keren aan het volk zien, maar op de veertigste dag vertrekt hij definitief naar de hemel. Bij deze tenhemelopneming zijn alle volgelingen van Jezus Christus aanwezig. In de Bijbel wordt de handeling van de hemelvaart beschreven als de verschijning van een witte wolk, die Jezus in zich opneemt en meevoert. Vlak voor de opneming doet Jezus een laatste belofte: hij vertelt zijn volgelingen dat de Heilige Geest hen binnenkort zal komen helpen. Dat gebeurt tien dagen later, de dag waarop we Pinksteren vieren. Op Pinksteren wordt de Heilige Geest uitgestort over de aarde.

Johann Sebastian Bach schreef naast zijn beroemde ‘Weihnachtsoratorium’ en ‘Matthäus-Passion’ nog meer historische passies. Eén daarvan is ‘Lobet Gott in seinen Reichen; Oratorium auf Himmelfahrts’. Dit werk werd voor het eerst uitgevoerd op Hemelvaartsdag in 1735 in Leipzig. Hoewel de vorm van dit stuk meer wegheeft van een cantate, een compositie speciaal voor zangers, wordt het wel geschaard onder Bachs oratoria. Dat komt door de doorlopende verhaallijn, gebaseerd op het bijbelse verhaal van de hemelopneming van Jezus Christus. De passages uit de bijbel worden verteld door een Evangelist.

Opname in de Royal Albert Hall, London:

Mariamaand in mineur (3)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

We schreven het al: niet alleen is deze meimaand, Mariamaand, in mineur, ook alle herdenkingen en vieringen georganiseerd door de Vlaamse Beweging werden op non-actief gezet. Met dit Marialied denken we met weemoed terug aan een IJzerwake, die dit jaar niet mogelijk is.

Emiel Hullebroeck componeerde, Clem De Ridder zorgde voor de tekst:

Lieve Vrouw der Lage Landen

Hoge Vrouwe in de hemel, ‘s Heren Moeder, reine Maagd.
Hoor het volk der Lage Landen, dat U ned’rig bijstand vraagt.
‘t Heeft al oude adelbrieven, van zijn godsvrucht, deugd en eer.
Wil, zo smeken wij U, Vrouwe, voor ons bidden bij de Heer.

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Lieve Vrouwe, zo was Vlaand’ren, hoofs, eenvoudig en devoot.
Kersten van geloof en zeden, bleef het in zijn hoogste nood.
‘t Bouwd’ U tempels en kapellen, van de zee tot in de hei;
‘t Schilderd’ U in pracht van kleuren, ‘t zong U lied’ren in de mei !

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Lieve Vrouwe, zie de wonde, die Uw dierbaar volk ontwijdt;
‘t Slaat de hand aan eigen broeders, ‘t is vol wraak en snarre nijd.
Dolend langs onveil’ge wegen, dwaalt het verder van U af.
‘t Zoekt de wellust en vindt schande, dreigend gaapt het open graf !

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Sergej Rachmaninov: Nynye otpushchayeshi…

… Hier worden wij stil van…

Nunc dimittis van Sergej Rachmaninov | in de Stretta bladmuziek ...

“Heer, laat Uw dienaar in vrede vertrekken” (Nunc dimittis) – gecomponeerd in jan. of febr. 1915. Het wordt voornamelijk gezongen op zondagen en speciale feestdagen.

De opname vond plaats in de Smolny kathedraal te Sint Petersburg. Achteraf beschouwd prijzen we ons bijzonder gelukkig en bevoorrecht in september verleden jaar ter plaatse geweest te zijn. De achtergrondmuziek van onderstaande video moet u wel even wegdenken of uitschakelen. (Terugblik: Wolgacruise)

Mariamaand in mineur (2)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

Dit lied – De Veldkapel – hebben wij lang geleden geleerd in de lagere school. Het was de tijd dat wij in ons eerste communiekleedje/pakje deelnamen aan de processie. Het was de tijd dat wij zelf nog in de klas papiersnippers knipten. Het was de tijd dat je voor het uitstrooien geen GAS-boete kreeg. Het was de tijd dat we een missaal, een juwelenpotje, een koffiekop met bordje en versiering met gouden letters “Herinnering aan mijn h. communie” geschonken kregen… en er zelfs blij mee waren. Het was de tijd dat het een eer was als je een geborduurde altaardoek, een schrijn, een collectebus mocht dragen…

… Het was de tijd die nooit meer terugkomt. En dat stemt ons veel droeviger dan de beperkte vrijheidsberoving waarin we momenteel leven.

De veldkapel

Het wemelt in de mei van blonde kleinen
Nabij de veldkapel
De takken van de grote linde deinen
Rondom de veldkapel
Maria hoort de zoete litanie-en
Der boeren kinderen en der honig bieen
Ave Maria ave Maria

Een paradijs van bloemen ziet men spruiten
Nabij de veldkapel
Terwijl de vogels in de takken fluiten
Rondom de veldkapel
Maria hoort in t’heilig avond zwijgen
Een jubelpalm van nachtegalen stijgen

Het koele dorpken ademt niets dan vrede
Nabij de veldkapel
Zijn sluimer is een enkele reine bede
Rondom de veldkapel
Maria hoort , terwijl de sterren glanzen
De naklank van de laatste rozenkransen

Bizet: Carmen

Iemand geïnteresseerd in een gratis ticket voor de Carmenopvoering in de Scala van Milaan? Het weder gaat vandaag omslaan, een gelegenheid om te genieten van mooie muziek in een prachtig decor.

Carmen wordt tegenwoordig wel de meest populaire opera ter wereld genoemd. Toch werd de Franse componist Georges Bizet (1838 – 1875) van alle kanten tegengewerkt om het meesterwerk op de planken te krijgen. Men noemde het stuk een onzedelijke liefdesstory die absoluut niet door de beugel kon. Van hogerhand moest hij het stuk dan ook kuisen. Enkele maanden na de dood van Bizet beleefde Carmen een ware triomftocht door de Europese operahuizen. Ondanks de stevige kritiek rondom de opera voorspelde de grote componist uit die tijd, Peter Tsjaikovski, dat Carmen binnen tien jaar de populairste opera zou zijn.

De opera Carmen beleefde haar premiere op 3 maart 1875 in Parijs. Carmen kan beschouwd worden als een van de eerste opera’s in het genre Verisme. Dit operagenre geeft aan dat het gaat om een alledaags thema met gewone mensen. De opera is gebasseerd op een novelle van de Franse schrijver Prosper Mérimée (1803 – 1870).

Aan een druk plein in het Spaanse Sevilla bevindt zich een sigarettenfabriek en een kazerne. Een dagelijks tafereel is het commentaar van de soldaten en hun hunkerende blikken naar de flirtende fabrieksmeisjes. Het mooiste meisje is het kokette zigeunerinnetje Carmen. Zij heeft haar oog laten vallen op sergeant Don Jose, maar deze heeft reeds een meisje en trekt zich weinig van Carmen aan. Als Jose eindelijk op de avances van Carmen ingaat is het eigenlijk al te laat. Carmen heeft haar hart verpand aan de beroemde stierenvechter Escamillo. Door jaloezie gedreven vermoordt Jose zijn geliefde met een dolk. De hele opera is een muzikaal feest. Toch enkele hoogtepunten: L’amour est un oiseau rebelle, En vain pour éviter, La fleur que tu m’avais jetée, Je dis que rien, Dút-il m’en coúter la vie en het beroemde Toreadoren lied.

Great Opening Night 2019 at La Scala Opera House | Where Milan

Het Scala in Milaan is het grootste en oudste operagebouw ter wereld. Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk gaf in 1776 opdracht voor de bouw. In 1778 opende het Scala voor het eerst zijn deuren. Wanneer je op de Piazza della Scala aankomt en je het gebouw zo voor je ziet staan, valt de voorgevel stiekem een beetje tegen. De buitenkant is namelijk redelijk sober, maar zodra je binnenkomt wordt je verrast door een rijkelijk versierd interieur met als hoogtepunt de kroonluchter. Het Scala staat voornamelijk bekend voor zijn uitzonderlijke akoestiek. Salieri was de eerste die optrad in de Scala, en snel daarna traden ook vele andere beroemde componisten in zijn voetsporen zoals Puccini, Bellini en Verdi. (…)

Ondertiteling en geaut. vertaling via icoontjes onderaan.

Inspirerend verhaal bleek té inspirerend

Ons doel is nu meer dan ooit om mensen in deze tijd samen te brengen met inspirerende verhalen, tips en recepten.

Radiozender FunX stopt met het nachtprogramma Ramadan Late Night omdat meerdere medewerkers van de zender met de dood zijn bedreigd. In het radioprogramma werden verhalen over de ramadan gedeeld. Met name de presentator van het programma werd bedreigd omdat hij tijdens de vastenmaand muziek draait.

Lees er hier meer over.