Leef!

Buy Online Kriek Mort Subite 4.3°-37 cl - Belgian Shop - Delivery W...
 • 1960’s – geen olie meer in 10 jaar
 • 1970’s – weer een ijstijd in 10 jaar
 • 1980 – zure regen zal alle gewassen binnen 10 jaar vernietigen
 • Jaren 1990 – De ozonlaag wordt binnen 10 jaar vernietigd
 • 2000’s – IJsschotsen zijn over 10 jaar verdwenen.
 • 2000 – Y2k (millennium) zal alles vernietigen!
 • 2001 – Anthrax zal ons allemaal vermoorden!
 • 2002 – Het West Nile-virus zal ons allemaal doden!
 • 2003 – SARS zal ons allemaal vermoorden!
 • 2005 – Vogelgriep zal ons allemaal doden!
 • 2006 – Ecoli zal ons allemaal vermoorden!
 • 2008 – De financiële crash zal ons allemaal doden!
 • 2009 – De Mexicaanse griep zal ons allemaal doden!
 • 2012 – Maya-kalender eindigt. We gaan allemaal dood!
 • 2013 – Noord-Korea zal de derde wereldoorlog beginnen. We gaan allemaal dood!
 • 2014 – Ebola zal ons allemaal doden!
 • 2015 – ISIS zal ons allemaal vermoorden!
 • 2016 – Zika zal ons allemaal vermoorden!
 • 2018 – Opwarming van de aarde zal ons allemaal doden!
 • 2019 – CO2 zal ons allemaal doden!
 • 2020 – Corona zal ons allemaal vermoorden! ‘Duits ministerie schakelde wetenschappers in om corona-angst op te wekken’ | NOS

De waarheid is dat angst ons zal doden. Zet de tv uit en leef…

Geleend bij Willy (fb)

Martelaarsjargon

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is MM9002365311.gif

Naar analogie met het beruchte Wetstraatees is ook de Vlaamse Regering in het zelfde taalbedje ziek. Lees even mee.

We moesten daarbij even denken aan BDW’s gevleugelde uitspraak in het naar hem genoemde “reality”programma van en door de nullenzender, over o.a. regeringsbeslissingen, die volgens zijne Leiderschap zodanig langdradig-overbodig moeten opgesteld worden dat niemand ze in de toekomst nog wil lezen… of ze nadien nog begrijpt.

Wat wij als wakkere burger uit onderstaande mededeling begrijpen is dat heel het land b, verenigd in de zes parlementen (Vlaanderen heeft vrijwillig van één parlement afstand gedaan…), het op een akkoordje heeft gegooid om de werkwillige én welgekomen masters, doctors, IT-tovenaars en topwetenschappers hier via één sluis – tous ensemble – naar de snakkende belgische banenmarkt te loodsen.

… Zou het “uniek elektronisch loket” even “snel, efficiënt en klantvriendelijk” werken als de vaccinatie-software???

Uniek loket gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling: uitvoering samenwerkingsakkoord Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits
De Vlaamse Regering keurt het samenwerkingsakkoord goed dat uitvoering geeft aan het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid over de toelatingen tot arbeid en het beleid over de verblijfsvergunningen en over de normen voor de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. Het regelt de ontwikkeling van een gemeenschappelijk elektronisch platform in het kader van de gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling. Het platform functioneert als uniek loket voor gecombineerde aanvragen en maakt het mogelijk om gegevens en documenten op elektronische wijze te verzamelen en uit te wisselen tussen de diensten die bevoegd zijn voor de behandeling van deze aanvragen. Het platform maakt de procedure sneller, efficiënter en klantvriendelijker. Dit samenwerkingsakkoord regelt fase 1 en 2 van een drieledig project.

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

RES PUBLICA

De “Res Publica” is een Latijnse term, die duidt op het algemeen belang en welzijn binnen een staat.  Ons gemeenschappelijk ageren, ons activisme, heeft al voor de coronacrisis betrekking op de zorg voor het volkswelzijn.  Onze mening is dat die het best gediend is, in een federatie op Groot-Nederlandse grondslag (Vlaanderen + Nederland), waarbij de grondwet de grootst mogelijk vrijheid voor zijn burgers waarborgt.

100+ Aldous Huxley Quotes From The Dystopian Novelist - Comic Books & Beyond

In onze vorige Cyclus werd een filosofische conclusie gebracht, omtrent de oorsprong van deze coronadictatuur.  Met een verontschuldiging voor de vaak apocalyptische tijdingen, is het m.i. toch nodig om de juiste achtergrond van deze crisis te vinden.  Ook al zijn de berichten niet bemoedigend, het geeft een uitgangspunt om het verzet juist aan te pakken!

Dit artikel werd uitgesteld tot de laatste maatregelen van de B en NL regering bekend werden.  Men blijft de duimschroeven aandraaien – geïnspireerd door de extreem-linkse medische specialisten.  Het is geen toeval dat bv. in dit land en in Frankrijk, Duitsland en Nederland dezelfde lijn gevolgd wordt.  Het ontbreekt de mondige, bewuste burger aan een vergelijkend schema om te weten of de cijfers inzake ziekenhuisopnames, besmettingen, nieuwe golven, wel objectief correct zijn.

Om een strategie te ontwerpen, moeten we spijtig genoeg zeggen, dat het vaccinatie-paspoort overal zal ingevoerd worden (Merkel heeft het aangekondigd).  Dit zal zogenaamd de schuld zijn van de anti-vaxxers.  Ik en andere vaccin-weigeraars zullen ernstige maatschappelijke hinder ondervinden.  Maar de gevaccineerden zullen ook muilkorven moeten blijven dragen, in kleinere bubbels blijven en overal controles ondergaan.  Het is m.i van belang dat zoveel mogelijk mensen, om welke reden ook, halsstarrig dit vaccin weigeren.

In mijn geval primeert het concept van de integriteit van het menselijk lichaam.  Dit vaccin is een medisch experiment, dat men tracht te verplichten voor heel de mensheid.  Doordat het een experiment is, weten zelfs de wetenschappers niet welke gevolgen er op langere termijn zijn.  Het is dus ten zeerste af te raden voor zwangeren, diegenen die nog zwanger willen worden en kinderen!  Bijzonder verdacht is dat de farmaceutische bedrijven de financiële aansprakelijkheid hebben kunnen afwentelen op de staten (dus op u en ik).  In elk geval delen talrijke wetenschappers mee dat dit vaccin het DNA (kan) veranderen en het auto-immuunsysteem kan opwekken tot dodelijke reacties tegen eigen lichaam!

Sedert decennia ben ik, en vele anderen, activist voor de “Res Publica”.  Dit gaat in dit onland noodgedwongen over het volksnationale thema.  Nu we heden 50 jaren Vlaams Parlement vieren (zie speciaalnummer Vlaamse Newsweek) kunnen we de vraag stellen, hoe het komt dat we nog niet verder zijn geraakt inzake staatsopbouw.  Wat meer is, Jan Jambon en de Vlaamse Regering gedragen zich als in het leenroerig tijdperk, nl. als ondergeschikten van deze anti-Vlaamse regering.  Alexander De Croo heeft, vanuit heel zijn DNA, de restauratie van België in zijn programma staan.  Deze staat wordt gekenmerkt door een virulent anti-Vlaams racisme, zoals men kan merken aan de situatie in Brussel, de behandeling van het manifestatierecht van Vlaamsgezinden en de heksenjacht op elk minuscuul feit in de Vlaams-nationale hoek (à propos hoe zit het bvb. met de “misdaden” van kameraad Maris uit Limburg?)

Men moet dan ook met een vergrootglas kijken, naar enige wakkere reactie uit Vlaams-nationale hoek op de dictatoriale maatregelen rond corona.  Een ganse reeks grondwets-basisbeginselen worden geschonden en een deugdelijke reactie blijft uit…..   Hebt u al eens de strijdlust hierrond van Thierry Baudet en kamerlid Van Haga in Nederland bekeken?  Terecht zegt de wakkere Mr. Fernand Keuleneer in Knack : “Gaan we van pandemiewet naar een crisistoestandwet?”    MEN MOET TOCH MET ALLE MIDDELEN VERHINDEREN DAT ER WETTEN KOMEN DIE ONZE VRIJHEID VOORGOED BEEËINDIGEN !!   Vlaams-nationale volksvertegenwoordigers word wakker: ik citeer Aldous Huxley: “Feiten gaan niet weg omdat ze genegeerd worden.”

STREET DEMOCRACY: Quotes from Aldous Huxley...and others

Met de gebeurtenissen rond “la Sihame El Kaouakibi” zijn we beland bij de kern van het misdadig bestuur in dit land.  Waarschijnlijk laat men haar hiermee grotendeels wegkomen.  De partij die haar “gekocht” heeft, staat praktisch permanent voor het tegelijk claimen van het grootst mogelijke Belgisch unitarisme en tegelijk op een ruime manier aan alle vetpotten van de staat zitten.  Vanaf mijn jongste jaren weet ik al (dit verklaart ook mijn afkeer): “als men iets moet gedaan krijgen dat eigenlijk nipt of erover is qua regelgeving, dan moest je maar naar het dienstbetoon van de blauwen gaan”.  Hun haat voor Vlaanderen en zijn ‘bewuste’’ bevolking is evenredig met het aantal vieze zaakjes waar ze in verzeild geraken.  Vergeet niet dat Bart Somers, Vincent Van Quickenborne en Matthias Declercq een doorgedreven vervolging van de Vlaamse burger in hun programma hebben.

Men leidt ons dus NIET terug aan een normaal leven: daar mogen onze Vlaams-nationale leiders niet medeschuldig aan zijn!  Het kritieke punt zal over enkele maanden komen (wanneer men wellicht de vijfde golf aankondigt, alsmede een Hottentotse variant),  als zal blijken dat de meeste maatregelen NIET zullen ingetrokken worden, noch in dit land, noch in andere landen.

Voor een digitale dictatuur, zal men dan ook een digitaal ondergronds verzet moeten voorzien!  Oproep aan alle ethische specialisten!

De geest van verzet groeit hard in sommige landen (Oostenrijk, Italië, Nederland). Vlaanderen blijft achter, vnl. door de misdadige DPG Media en Mediahuis.   Werp de journaals en de MSM kranten buiten!

Jos Wouters, Boom, 26 februari 2021.

Aldous Huxley quote: People will come to love their oppression, to adore the...

Aanbevolen:

“Als Russen iets heel bijzonders willen doen…

② Ons Nederlands, een parel van een taal - Woordenboeken | 2dehands

… dan gaan ze Nederlands leren”

Dat Russen onze taal willen leren, kunnen leren, in hun eigen land (univ. St. Petersburg) zonder dat ze daar in hun omgeving één woord Nederlands horen, is toch wel opmerkelijk. Wij verbaasden ons reeds hierover tijdens onze Wolgacruise (sep. 2019). Als Russen het kunnen, waarom hebben dan onze zuidelijke landgenoten hiermee zo’n probleem? Onze gids Elena sprak perfect Nederlands en wilde telkens opnieuw meer uitleg over spreekwoorden, zinswendingen en woorden waarvan zij de oorsprong niet kende of de dubbele betekenis niet begreep. (https://taalhelden.org/bericht/nederlands-exotisch)

https://english.spbu.ru/education/graduate/master/90-program-master/2696-linguistic-aspects-of-scandinavian-and-dutch-studies

Kennismaking met de universiteit van St. Petersburg:

Dit ter staving van het bovenstaande:

Quo vadis, Syria?

Syrian Archeology in danger: Mari, Tel Al-Hariri | alisariram

Laten we deze Quo Vadis eens wijden aan de rijke geschiedenis en cultuur van Syrië, in het verleden en heden.

In de afdeling “prehistorie” van het Damascus Nationaal Museum wordt speciale aandacht besteed aan een 11.000 jaar oud kleinood uit het neolitische tijdperk, ca. 9000 jaar voor de geboorte van Christus. Het gaat om de beschildering van een basaltsteen met een gepolijste oppervlakte, die gevonden werd op de al-Jirf al-Hmar “Rode Rots” site bij de Eufraat in de prov. Aleppo. Vooraan de afbeelding van een uil die een insect weet te verschalken met zijn klauwen, de andere oppervlakte toont tekeningen van stierenkoppen. De b.g. archeologische site werd ontdekt door de Amerikaan Tom McClellan; nadien werkte er een Syrisch-Franse expeditie. (afbeelding…)

Het Kamermuziek Orkest speelt muziek uit de barok van Fox, Telemann, Händel, Bach en Buxtuda.

In de opera werd een concert gewijd aan het Syrische lied. Met oude gezangen afgewisseld met hedendaagse werken van Syrische componisten en dichters. (…)

De populaire zanger Shadi Jamil nam deel aan het concert en toonde zich verheugd dat het concert – cultureel erfgoed – opnieuw kon plaats vinden in de Damascus Opera.

Beelden van een Russisch-Syrisch verbroederingsconcert. Wat meteen opvalt: slechts een handvol aanwezigen draagt een mondmasker. Tevens geven de beelden weer hoe de Syrische samenleving ineen zit: mannen, vrouwen, kinderen. Sommige vrouwen mét, anderen zonder hoofddoek.

De Al-Kahf (grotten) Burcht (ca. 1120) is een opvallende archeologische site, bovenop een rotsachtige heuvelrug, tussen twee valleien, op zo’n 20 km van de stad al-Sheikh Bader (Tartous), omgeven door een natuurlijk bos. 4400 m2 in oppervlakte, ca. 600 m in de lengte, met middenin een grot. Opvallend zijn de rotsmuren, een uitgehouwen bad onder de grond, en een waterleidingsysteem naar cisternen, drie stenen ingangen en een bekroonde zuil waarvan één voorzien is van menselijke hoofden. De burcht dankt zijn naam aan het groot aantal grotten, zowel in de burcht als in de omgeving. Heel de omtrek is beschermd natuurgebied met een grote diversiteit aan fauna en flora en waterbronnen. (Meer info & foto: klik hier)

In de buurt van Damascus bevindt zich deze prachtige schrijn in de gelijknamige moskee van Seyidah Zainab, naar verluidt de dochter van imam Ali en Fatimah al-Zahraa, kleindochter van de profeet Mohammed. (Arabisch-Engels)

Niet zo heel ver van de bovenstaande moskee bevindt zich de tombe van Hujr ibn ‘Adi al-Kindi in Adra. Hij was een metgezel van Mohammed, steunde uiteindelijk Ali en werd samen met zijn zoon en metgezellen vermoord door de Mu’awiyah, toen hij Ali niet wilde afvallen. Deze – de zoon en metgezellen – werden samen met hem begraven. Al-Nusra zou in 2013 het graf van Hujr ibn ‘Adi al-Kindi onteerd hebben, de lichamelijke resten geroofd en naar een onbekende bestemming gebracht. syrian-rebels-have-taken-iconoclasm-new-depths-shrines-statues-and-even-tree-destroyed-what-end-9021017.html

De organisatie “Kaarsen van/voor de vrede” koos de naam “elixir” voor de kunsttentoonstelling in Kfarsousa met 900 deelnemers uit 35 landen.

Ballet: de 20-jarige danser Carmel Al-Suleiman liet meer dan 70 deelnemers achter zich en won de gouden medaille in de internationale (corona-virtuele) balletwedstrijd “Ballet Beyond the Borders” in Los Angeles.  De deelnemers konden videofilmpjes inzenden. Hij maakt sinds zijn negende deel uit van de Inana groep, en was toen de jongste danser. Hij wil in maart deelnemen aan een volgende balletwedstrijd, ditmaal in China. (…)

Schuif de tijdbalk door naar 42’27” voor zijn prestatie:

Zesde retrospectieve van grafische kunsten onder de auspiciën van het Min. v. Cultuur met werken van fotografen, schilders, tekenaars, etsers… (…)

En een tentoonstelling met karikaturen van en met de dichter Nizar Qabbani

Nog eentje over kalligrafie in Aleppo:

Meer dan vijf eeuwen was Damascus wereldwijd bekend voor het fijne brokaat met gouden en zilveren draden geweven in de beste zijde. Kon. Elisabeth II wou haar trouwkleed (1947) in dit materiaal. (…)

Afsluitend: tien jaar geleden zongen deze Syrische koren – moslims en christenen – voor de vrede in Syrië:

Het belang van onze taal

Hoe meer ‘verrijkers’ we binnenhalen, hoe ‘armer’ onze taal wordt. Hoe meer ‘exoten’ zich hier vestigen, hoe minder kans we maken onze droom – een onafhankelijke republiek Vlaanderen – te kunnen realiseren.

U kent de olifant in de schoolklassen. U volgt misschien de sociale media. Wij ergeren ons mateloos aan het taalgebruik. Niet alleen doorspekt van Amerikaanse uitdrukkingen (… en stilaan ook Arabische schuttingtaal), maar bovendien zonder enige taalkundige kennis – noch qua woordenschat, noch qua spraakkunst. Van jaar tot jaar wordt het taalgebruik armer, wordt de woorden’schat’ eerder een afspiegeling van het geamputeerde taalgebruik der VSA in het gedwongen keurslijf der sociale media. Vandaag nog in de krant een artikel over de juiste schrijfwijze, resp. -keuze, van een ‘d’ of ‘dt’. Vroeger wist dit elke leerling van het derde leerjaar lager onderwijs. Nu vormt dit zelfs een probleem voor universiteitsstudenten. Ze vertrouwen volledig op hun computer die hun tekst automatisch verbetert… of zou moeten verbeteren.

Boekwinkeltjes.nl - Galle, Dr. Marc - Voor wie haar soms geweld aandoet. Radiota

Als wij tijdens een gesprek met onze (klein)kinderen de drang niet kunnen weerstaan, bij een zoveelste ‘right‘, ‘get real‘, ‘in your dreams‘, ‘fluffy‘, ‘cute‘, ‘sure‘, ‘cool‘, ‘shoppen‘… of wat men het ‘f-woord‘ noemt, hen erop te wijzen dat er Nederlandse woorden bestaan die perfect weergeven wat men wil zeggen, dan zijn wij ‘boring‘… bekrompen, betweterig, ouderwets. En we vragen ons dikwijls af of wij hiervoor de taalstrijd gevoerd hebben?

Vanuit Nederland is er geen hulp op komst. Ook zij worden ingepalmd door de veramerikanisering, mondialisering… en bijgevolg het uitwissen van onze cultuur en taal.

“Het promoten van een taal die op wereldniveau toch eerder beperkt is wat betreft het aantal gebruikers, kan immers worden bestempeld als patriottistisch en conservatief.”

schrijft Sarah Schoenmakers, die vervolgens een lans breekt voor VL-NL-samenwerkking, voor meer taalfierheid, zowel hier als aan de overkant:

Over het feit dat Vlaanderen en Nederland een gemeenschappelijke taal bezigen is al veel gezegd en geschreven. Toegegeven, het Nederlands zoals gebruikt in Nederland en Vlaanderen is niet identiek en klinkt niet gelijk, maar desalniettemin kan er niet worden ontkend dat de taal van beide landen dezelfde is. Omwille van deze verenigende factor kan de vraag worden gesteld of België en Nederland niet meer inspanningen kunnen doen om de Nederlandse taal te promoten. Lees verder…

Uit het taalarchief: