Martelaarsjargon

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is MM9002365311.gif

Naar analogie met het beruchte Wetstraatees is ook de Vlaamse Regering in het zelfde taalbedje ziek. Lees even mee.

We moesten daarbij even denken aan BDW’s gevleugelde uitspraak in het naar hem genoemde “reality”programma van en door de nullenzender, over o.a. regeringsbeslissingen, die volgens zijne Leiderschap zodanig langdradig-overbodig moeten opgesteld worden dat niemand ze in de toekomst nog wil lezen… of ze nadien nog begrijpt.

Wat wij als wakkere burger uit onderstaande mededeling begrijpen is dat heel het land b, verenigd in de zes parlementen (Vlaanderen heeft vrijwillig van één parlement afstand gedaan…), het op een akkoordje heeft gegooid om de werkwillige én welgekomen masters, doctors, IT-tovenaars en topwetenschappers hier via één sluis – tous ensemble – naar de snakkende belgische banenmarkt te loodsen.

… Zou het “uniek elektronisch loket” even “snel, efficiënt en klantvriendelijk” werken als de vaccinatie-software???

Uniek loket gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling: uitvoering samenwerkingsakkoord Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits
De Vlaamse Regering keurt het samenwerkingsakkoord goed dat uitvoering geeft aan het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid over de toelatingen tot arbeid en het beleid over de verblijfsvergunningen en over de normen voor de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. Het regelt de ontwikkeling van een gemeenschappelijk elektronisch platform in het kader van de gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling. Het platform functioneert als uniek loket voor gecombineerde aanvragen en maakt het mogelijk om gegevens en documenten op elektronische wijze te verzamelen en uit te wisselen tussen de diensten die bevoegd zijn voor de behandeling van deze aanvragen. Het platform maakt de procedure sneller, efficiënter en klantvriendelijker. Dit samenwerkingsakkoord regelt fase 1 en 2 van een drieledig project.