Vaccinatiesaga

Fiche informative concernant la vaccination dTpa de la femme enceinte à destination des sages-femmes. - Sage Femme Union Professionnelle des Sages-Femmes Belges

By March 2021, at least 80% of people over the age of 80, and 80% of health and social care professionals in every Member State, should be vaccinated. (Vert.: tegen de maart maart 2021 zou minstens 80% van de mensen , ouder dan 80, en 80% van het zorgpersoneel moeten ingeënt zijn)

By summer 2021, Member States should have vaccinated 70% of the entire adult population. (Vert.: tegen de zomer 2021 zou 70% van de gehele volwassen bevolking ingeënt moeten zijn.)

Will citizens know which vaccine they will be getting? ( Vert.: Zullen de burgers weten welk vaccin ze gaan krijgen?)

Yes. (Vert.: Ja)

When vaccines receive conditional marketing authorisation, the package leaflet with details on the specific vaccine will be translated into all languages and published in electronic form by the Commission. (Vert. Als vaccins bijkomende verkooptoelating krijgen, dan moet de bijsluiter van het resp. vaccin een vertaling krijgen in alle talen (van de EU) en gepubliceerd worden in elektronische vorm door de EU-Commissie.)

All health care professionals and all patients would therefore have access to a leaflet in electronic form in their own languages. (Vert. Bijgevolg zal heel het zorgpersoneel en alle patiënten elektronische toegang krijgen in hun eigen talen.)

The vaccine companies are responsible for putting in place the necessary mechanisms to ensure that each patient receives the package leaflet in print form in his/her language upon request without burdening healthcare professionals administering the vaccine. (Vert.: Op simpel verzoek zijn de farmabedrijven verantwoordelijk voor de bijsluiter in drukvorm in zijn/haar taal zonder dat het zorgpersoneel dat het vaccin toedient hiervoor moet lastig gevallen worden.)

The Commission and Member States, together with WHO, are working on vaccination certificates…(Vert.: De EU-Commissie en de EU-lidstaten werken samen met het WHO aan vaccinatiecertificaten… )

Depending on the pace of vaccination and natural infections, the pandemic might be controlled by the end 2021 in Europe. (Vert.: Afhankelijk van de vaccinatiesnelheid en natuurlijke infecties zou de pandemie tegen het einde 2021 in Europa onder controle moeten zijn.)

Can we still spread the disease once vaccinated? (Vert.: Kunnen we de ziekte na vaccinatie nog verspreiden?)

We do not yet know. Additional evaluations will be needed to assess the effect of the vaccine in preventing asymptomatic infection, including data from clinical trials and from the vaccine’s use post-authorization. (Vert.: We weten het niet. Bijkomende evaluaties zijn nodig…)

Therefore, and for the time being, even vaccinated people will need to wear masks, avoid indoor crowds, and respect social distance, so on. Other factors, including how many people get vaccinated and how the virus is spreading in communities may also prompt revision of this guidance. (Vert.: Bijgevolg moeten zelfs gevaccineerde personen momenteel nog maskers dragen, mensenmassa’s in gesloten ruimtes vermijden en afstand houden… enz. Afhankelijk van het aantal gevaccineerde mensen, hoe het virus zich verspreidt bij bepaalde gemeenschappen, kunnen de regels aangepast worden.)

If I have already had COVID-19 and recovered, do I still need to get the vaccine? (Vert.: Ik heb het coronavirus al gehad en ben genezen. Heb ik het vaccin nog nodig?)

There is not enough information currently available to say if or for how long after infection someone is protected from getting COVID-19 again; this is called natural immunity. Early evidence suggests natural immunity from COVID-19 may not last very long, but more studies are needed to better understand this. (Vert.: Er is momenteel nog niet genoeg info hieromtrent voorhanden om te weten hoe lang iemand beschermd is na de infectie tegen een herhaling van de besmetting. Er zijn indicaties dat de natuurlijke immuniteit niet lang duurt…)

Uit: Questions and Answers: COVID-19 vaccination in the EU*

Het EU-contract met Astra-Zeneca werd dan uiteindelijk dan toch bekend gemaakt, zij het met een behoorlijk aantal onleesbaar gemaakte paragrafen. Met een truuk zijn deze voor een groot gedeelte toch leesbaar.

U kan het contract in PDF hier downloaden. En hier vindt u het APA akkoord. We leren dat

 • Astra-Zeneca levert het vaccin voor een bedrag van 870 miljoen euro aan de EU. Mochten de totale kosten omwille van onverwachte kosten, bv. bij de productie, hoger zijn, dan mag het bedrijf Astra-Zeneca geen verlies lijden.
 • Indien de meerkosten meer dan 1/5 van b.g. 870 miljoen euro bedragen, dan moet Astra-Zeneca dit met bewijzen kunnen aantonen.
 • De EU heeft tot op heden een voorschot van 336 miljoen euro betaald. Dit werd door de EU tot bij het verschijnen van het contract geheim gehouden. In EU-kringen had men het steeds over een bedrag met “drie cijfers in de miljoenen”.
 • Zoals de EU tot vervelens toe herhaald heeft, staat in het contract wel degelijk dat Astra-Zeneca moet leveren, zoals afgesproken.
 • Astra-Zeneca wil echter tot einde maart i.p.v. 80 miljoen vaccindosissen wegens productieproblemen slechts 31 miljoen dosissen leveren. En gaat ervan uit dat de in het V.K. geproduceerde dosissen niet aan de EU moeten geleverd worden. De zgz. productiemoeilijkheden hebben slechts effect op de EU en niet op andere klanten. (…)

Bij alle contracten met de farmareuzen werd gestipuleerd dat de EU samen met hen in de boot stapt mocht deze in gevaarlijke wateren varen. De EU heeft zich ertoe verplicht – weliswaar onder zeer strenge en strikte voorwaarden – de vaccinproducenten voor bepaalde risico’s te vergoeden, o.a. moesten deze gezien de zeer korte ontwikkelingstijd, een schadevergoeding moeten betalen. Dit laatste omdat het snel moest gaan. De vaccins werden immers in 1.5 jaar ontwikkeld en geproduceerd. Maar uiteindelijk, zo stelt de EU, ligt de verantwoordelijkheid helemaal bij de producenten. (…)

Terwijl wij heel de tijd gingen we van de veronderstelling uit dat de vaccinatie “op eigen risico” zou gebeuren. Wentelt de farma-industrie en de EU hun verantwoordelijkheid uiteindelijk af op de gevaccineerde burgers?

Bron: Handelsblatt met doorschakelingen naar verwijzingen

Conclusie: Stel dat u zich laat vaccineren. Dan moet u een bijsluiter in uw taal kunnen lezen. Dan moet u echter nog steeds alle regels volgen. Voor hoe lang? Er kan geen termijn op gezet worden. Hoe lang bent u dan immuun? Vraagteken. Bent u ook immuun tegen zgn. mutaties? Vraagteken. Bent u ouder dan 64 en u hoort bij de gelukkigen die het Astra Zeneca vaccin ingespoten krijgen? Dan is het perfect mogelijk dat het u niet beschermt of erger… De EU wast haar handen in onschuld en laat de lidstaten beslissen of en welk vaccin u toegediend krijgt. U wordt na de vaccinatie verlamd, u krijgt een beroerte, u wordt steriel, u ziet UFO’s vliegen… Neem vooral geen contact op met de “experten” of de “regering”. U brengt hun campagne op tv in het gedrang. Leg er u bij neer. Liefst een paar meter onder de grond zodat u niet meer kunt procederen…

2 gedachten over “Vaccinatiesaga

 1. Men is in Vlaanderen bonussen aan het uitreiken aan de vaccinatieteams: hoe meer gevaccineerden: hoe groter de bonus!

  Tijdens een infosessie van het “Agentschap Zorg en Gezondheid” (op de website Laatjevaccineren.be) over de vaccinatiecentra werden
  de lonen van medewerkende artsen en farmaceutische experten (apothekers) bekend gemaakt.

  Er zal letterlijk met geld gegooid worden om zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen!

  Het uurloon voor de ‘vaccinatoren’ zal € 47,25 bedragen.
  Daarbovenop komt dus dat zij € 283,5 per uur extra ontvangen indien er effectief 20 personen per uur gevaccineerd worden.
  Dat maakt in totaal een potentieel loon van € 330,75 per uur!

  Een farmaceutisch expert krijgt € 80,34 per uur en werkt 48 uur per week.
  Dat komt op een loon van € 3856,32 per week of € 15.425,28 per maand!
  Zonder forfait per gevaccineerde persoon!

  Medisch toezicht gebeurt door een arts.
  Die arts krijgt 80,34 per uur, en zal 60 uur per week werken.
  Dat is een weekloon van € 4820,4. Daarbij komt de € 283,5 euro per uur per 20 gevaccineerde personen.
  Dat komt op € 363,84 per uur (!!), of € 21.830 per week indien men op volle toeren kan vaccineren.
  Dat is een maandloon van € 87.320 euro.

  Kleinere vaccinatiecentra zullen één arts en één farmaceutisch expert hebben, grotere zullen er meerdere hebben.

  Bron :
  https://eindtijdklok.org/2021/02/01/vaccinatieteams-in-vlaamse-vaccinatiecentra-krijgen-vergoeding-per-gevaccineerde-burger/

  Brochure:
  https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2021/02/presentatie-webinar-vaccinatiecentra-lokale-besturen-en-zorgraden-28-januari-2021.pdf

Reacties zijn gesloten.