De EU heeft een nieuw asiel- en migrateplan in de steigers (3)

Het heeft nu lang genoeg geduurd, meent de EU-opperfeldwebelin Ursula von der Leyen. Migratie is altijd een feit geweest voor Europa en dat zal ook altijd zo blijven. “Gedurende eeuwen heeft migratie onze samenleving gevormd,” zegt ze en opent daarbij uitnodigend haar armen. “Onze cultuur werd erdoor verrijkt en het heeft talrijke levens vorm gegeven en dit zal altijd het geval zijn.”

Zij “vergeet” erbij te vermelden dat wij deze massale toestroom van totaal vreemde culturen en religies niet kunnen opvangen, dat wij onze eigenheid kwijt raken, dat wij het financieel niet kunnen bolwerken, dat de gevangenissen dankzij de verrijking overvol zitten, dat ons onderwijssysteem rapide in verval geraakt… dat wij ons vreemden voelen in eigen land.

U kan heel haar toespraak via de icoontjes onderaan laten ondertitelen en vertalen. U kàn maar u moét niet. U weet, samen met onze redactie) sowieso wat ze in onze nek wil draaien – ook al luidt de titel “Nieuw migratie pact voor een dichtere band tussen asiel en terugkeer”. Maak dat de ganzen wijs… Van de uitgeprocedeerden, uit te wijzen illegalen wordt slechts een klein percentage “van het grondgebied” verwijderd.

Onwettig verblijf is naar verluidt strafbaar in België. Meestal krijgt de persoon zonder wettig verblijf het bevel om het land te verlaten. Overheidsambtenaren hebben een meldingsplicht. Andere diensten en instellingen niet. Mensen zonder wettig verblijf kunnen bij hen terecht zonder dat ze bang hoeven te zijn aangegeven te worden. Hulp uit humanitaire overwegingen aan mensen zonder wettig verblijf is niet strafbaar. Echter… misbruik maken van hun kwetsbare situatie is wel strafbaar.

En degenen die hier “zonder wettig verblijf” resideren hebben daarenboven volgende rechten: De belgische grondwet en internationale verdragen garanderen hen rechten, zoals bijvoorbeeld:

  • het recht op onderwijs voor minderjarigen
  • het recht op dringende medische hulp
  • het recht op sociaaljuridische bijstand
  • het recht om te huwen
  • arbeidsrechten  (eerlijk loon, verlof…)

Mensen zonder wettig verblijf hebben naar verluidt dezelfde plichten als andere inwoners van het land. Gehoorzamen aan het bevel “het grondgebied te verlaten” valt blijkbaar onder een speciale categorie… (…)

Een nieuwe invasie bedreigt Brexitland (2)

Nigel Farage heeft een nieuwe missie: zijn land beschermen tegen de oprukkende plaag… en neen, het gaat niet om het coronavirus. Hij wil dat de EU de buitengrenzen bewaakt, hermetisch afsluit. Iets dat wij ook willen… om te beletten dat onuitgenodigde gasten zich neervlijen in de sociale uitkeringszetels, om te beletten dat onze cultuur en welvaart verder ondergraven wordt door parasieten.

Hij klaagt de omerta van de media aan onder het motto: wat we niet berichten, is geen werkelijkheid. Nigel Farage bindt de kat de bel aan, resp. maakt duidelijk dat de Britse regering gewoon negeert dat de Fransen de bootjes met illegalen gewillig laten oversteken, resp. aanmoedigt – en zelfs – escorteert met Franse oorlogsvaartuigen – om de overkant van het Kanaal te bereiken.

De EU heeft een nieuw asiel- en migratieplan in de steigers(2)

Op 1 september waarschuwde onze redactie voor de nieuwe tsunami landverhuizers die ons continent dreigt te overspoelen. Zij krijgen daarbij een vriendelijk duwtje in de rug van de EU-Commissie. Eindelijk besteden nu ook andere media aandacht aan het gevaar dat op ons afkomt.

Bij CommoSense TV lezen we:

Nieuw migratiepact dat EU stiekem wil invoeren haalt 3,3 miljard nieuwe MIGRANTEN Europa binnen.

Wij roepen de verantwoordelijke politici op het nieuw Europees migratiepact niet goed te keuren en hierover het publieke debat niet te schuwen. Zonder enige officiële bekendmaking of andere vorm van communicatie via de media heeft de Europese Commissie tussen 30 juli en 27 augustus een korte termijn vastgesteld waarbinnen de burgers hun goedkeuring of afkeuring achteraf kunnen uitspreken over het nieuwe migratie- en asielpact. De hele procedure lijkt vrijwel geruisloos te verlopen omdat er in weinig debat over is. Via de website van de EU kunt u het volledig na lezen: https://ec.europa.eu/info/law/better-… Het nieuwe pact inzake migratie en asiel heeft tot doel een alomvattend, duurzaam en crisisbestendig kader te creëren voor het beheer van asiel en migratie binnen de EU. Het omvat de hele migratieroute van herkomst- en doorreislanden naar de ontvangende landen in de EU.

Het gaat verder…

Het feit dat de Europese instanties nu – op Europees niveau – een NIEUW migratiepact voorbereiden – ZONDER dat de bevolking daarover ingelicht wordt – duidt op een verfoeilijke ‘deep state‘ aanpak.

Daarnaast wil de EU met het nieuwe pact een echt gemeenschappelijk asielstelsel aan de lidstaten opleggen.

Het asielstelsel wordt geënt op de onderlinge solidariteit en het DELEN van verantwoordelijkheid van de lidstaten. Het zou de bedoeling zijn om de migranten vanuit het land van aankomst via een verdeelsleutel te verdelen over de andere lidstaten.

Met de invoering van een dergelijke verdeelsleutel NEGEREN de Europese instanties het verzet dat enkele lidstaten, zoals Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije (verenigd in de zogeheten Visegrad-landen) en Oostenrijk tegen de opgelegde herverdeling van migranten voeren.

Merkel laat er geen twijfel over bestaan dat Duitsland de zgn. “vluchtelingen” niet alleen kan opnemen. Juist. Maar zij heeft ze wel uitgenodigd en nu dat ze aan het roer zit bij de EU wil ze hen niet alleen in Duitsland onderdak verschaffen maar ook in alle EU-lidstaten (video 2’25”). Ze misbruikt, zoals de vluchtelingen zelf, de brandstichting van het vluchtelingenkamp, Moria, op Lesbos. Quasi onopvallend, tussen andere problemen door, noemt ze het een “Gesamtkonzept”. Lees dan nog eens het bovenstaande en ons artikel onderaan: we worden genaaid.

De EU heeft een nieuw asiel- en migratieplan in de steigers

De EU-Commissie heeft voor deze maand een nieuw plan voor asiel en migratie aangekondigd. Tot gisteren konden de EU-lidstaten nog hun mening hierover kwijt. Wie zoekt naar het EU-VN-ontwerp blijft op zijn honger zitten.

Hoe ze ons nog meer “vluchtelingen” in de maag en onze portemonnee willen splitsen blijft voorlopig geheim. Slechts de aankondiging van de “legislative train schedule”, een tijdschema om alles in wettelijke banen te leiden kan u hier vinden, maar u wordt er niet wijzer van. En als zout in de wonde, krijgt het de ondertitel “promoting our European Way of Life”, een reclamefolder om de reisonwilligen te overtuigen zo snel mogelijk hun smartphone te pakken en naar de EU te verhuizen.

Dat er nog niets over bekend gemaakt werd heeft zo zijn redenen. De EU heeft lessen getrokken uit het VN-Migratiepact en wil zo’n opstand vermijden. De EU-instituten wachten op een voorstel van de EU-Commissie. Het hapert echter aan de solidariteitsgevoel der lidstaten waardoor de instroom niet kan verdeeld worden over alle landen.

De EU-commissaris voor Immigratie, Margaritis Schinas, vindt trouwens dat het zo niet verder kan. De EU zou eigenlijk als centrale staat moeten kunnen fungeren; de lidstaten moeten niet denken, zeveren, tegenspartelen maar… gewoon gehoorzamen. Hij noemt dit “integratie”. En hij geeft daarbij als voorbeelden “de best geregelde binnenmarkt ter wereld” en de “tweede beste munt ter wereld”, refererend naar de open binnengrenzen en de euro. Bijgevolg heeft de EU, volgens Schinas, ook geregelde, vaststaande migratieregels nodig. Op deze manier staat overal aan de EU-buitengrens vast wie er binnen mag (… en wie niet… maar dat is bijkomstig!). Immers: dergelijke beslissing kan men niet aan een individueel land overlaten. Nog niet duidelijk? Als dit ontwerp, in zijn geheel, in het EU-parlement goedgekeurd wordt, dan kan geen enkele lidstaat nog voor zichzelf beslissen wie er toegelaten wordt.

Schinas beschouwt de coronacrisis als dé uitgelezen kans om het zgn. “pact”, het zwijg-en-luisterbevel, er snel door te jagen. Talrijke EU-lidstaten hebben immers al vrijwillig, rekening houdend met de coronacrisis, honderdduizenden illegale immigranten op de een of andere manier gelegaliseerd, burgerrechten gegeven, zgz. om de ziekte in het oog te kunnen houden. Hoe? Door een verlenging van hun tijdelijke verblijfstoelating, door het niet uitvoeren van een uitzettingsbevel, door verstrekking van arbeidstoelatingen en door opnames van niet erkende vluchtelingen in ‘all-in’ opvangcentra… In Ierland hebben nu illegalen, zonder enig verblijfsrecht, dezelfde toegang tot steun van de sociale zekerheid als normaal werkende Ieren. Hun gegevens worden niet gecontroleerd door de immigratieoverheid – ze steken achter een “informatie-firewall”.

En Merkel? Die heeft al bevestigd dat, mocht de 2015-toestand zich zou herhalen, zij opnieuw de zelfde “wir schaffen das” beslissingen zou nemen als toen.

Zomerreces bijna voorbij: wat gebeurt er in het Europees Parlement komend najaar?

Hoeveel “laatste dictators” zijn er?

Is het u ook opgevallen hoe we door de media klaargestoomd worden voor een westerse “beïnvloeding” van Wit-Rusland volgens het model “Oekraïne”? In alle berichtgevingen wordt bij het vermelden van president Loekasjenko er de gratuite beschrijving “de laatste dictator van Europa” bijgevoegd.

Ver van te willen beweren dat hij een doetje is – integendeel zelfs – moet ons toch van het hart dat men met twee maten en gewichten meet. Is men in het westen bekommerd om het democratische gehalte van Wit-Rusland? Of probeert men het land van Rusland te vervreemden, een opstand aan te moedigen, te sturen, de NAVO uit te breiden? We hebben gezien wat het resultaat was in Oekraïne. Alleen de wapenindustrie en de oligarchen zijn er beter van geworden.

Niet elk voormalig USSR-land krijgt dezelfde aandacht; het lijkt wel alsof een gemeenschappelijke grens met Rusland de maatstaf is voor de westerse drang de zgn. democratie uit te dragen. Over Montenegro rept men met geen woord. Ook al worden bisschoppen, priesters en gelovigen gearresteerd. Kan niet. Mag niet: immers… Montenegro is sinds 2010 kandidaat EU-lid en sinds 2017 lid van de NAVO.

Daar waar in Wit-Rusland geloofsvrijheid geen probleem vormt, is de huidige president van Montenegro een andere mening toegedaan. Hij heeft de Servische Orthodoxe Kerk tot mikpunt genomen, wil kerken en kloosters onteigenen, tot eigendom van de staat verklaren “om de Servische en Russische invloed te weren”. En – om de beschuldiging van christenendiscriminatie te weerleggen – een eigen Montenegrijnse kerk steunen. Nochtans is ruim 70% van de bevolking Servisch-Orthodox-gelovig.

Dit gezegd zijnde – u dacht toch niet dat het land b het énige land was met een ingewikkelde geschiedenis en een quasi onmogelijke staatsstructuur? – bij het pas in 2006 internationaal erkende Montenegro, moet u toch ook even een stap terug zetten in het verleden eer u er enige kijk op hebt.

Wikipedia: “De Montenegrijnen staan qua geschiedenis, taal en religie dicht bij de Serviërs. Het verschil is dat Montenegro onafhankelijk bleef in de tijd dat Servië tot het Ottomaanse Rijk behoorde en de Montenegrijnen een eigen Kerk voor 1918 hadden genaamd Montenegrijns-Orthodoxe Kerk (Crnogorska Pravoslavna Crkva). De Serviërs hebben hun eigen Kerk de Servisch-Orthodoxe Kerk (Srpska Pravoslavna Crkva). Tegenwoordig zijn er veel Montenegrijnen die zichzelf als Serviër beschouwen (de politieke Serviërs) omdat ze tegen de onafhankelijkheid van Montenegro zijn. Deze personen identificeren zichzelf ook als de Montenegrijnse Serviërs (Crnogorski Srbi).

75,77% van de bevolking is christelijk (ongeveer 72,07% Servisch/Montenegrijns-orthodox en 3,44% katholiek).[1][2] Moslims maken 19,11% uit van de bevolking. Hiertoe behoren de etnisch Albanese minderheid, die vooral langs de grens met Albanië woont, en de Bosniakken en andere Slavische moslims (samen ook met de nationaliteit ‘Moslim‘ aangeduid) in Sandzak.

In Montenegro is er ook de Montenegrijns-Orthodoxe Kerk. De Servisch-orthodoxe Kerk bestaat in Montenegro sinds 1918. Hiervoor was dit de Montenegrijns-Orthodoxe Kerk. De Montenegrijnse Kerk werd door het regime van koning Aleksandar Karadjordjevic van het koninkrijk Joegoslavië opgeschort en pas na het uiteenvallen van Joegoslavië in 1991 werd deze weer door de Montenegrijnen volgens oude traditie hersteld met Metropoliet Antonije Abramovic als leider.[9]Deze kerk is niet canoniek en wordt daarom niet erkend door de andere orthodoxe kerken.

M.a.w. De oorspronkelijke reden voor het ontstaan van de Montenegrijnse-Orthodoxe Kerk, de scheuring van de Servisch-Orthodoxe Kerk, was dat de geloofsbroeders bezet waren door de Ottomanen, die – zoals bekend – niet zo begripvol waren voor het christelijke geloof en de belijders. Zelfs Metropoliet Antonije Abramovic (overleden 1996) op de vraag of er verschillen bestaan wat betreft geloof of liturgie tussen de orthodoxe kerken, heel verbaasd: ,,Nee, natuurlijk niet. Maar daar gaat het ook niet om. Zonder kerk geen staat, zonder kerk geen volk. Dit is Montenegro, de kerk van een andere natie heeft hier niets te zoeken.”, het inspirerende voorbeeld van schisma-gangmaker en ervaringsdeskundige in Oekraïne, Mykhailo Antonovych Denysenko, indachtig.

Als we deze gedachtengang volgen, dan zou de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk slechts bestaansrecht hebben in Italië, in Rome, in Vaticaanstad. En de islam in Mekka of Medina – daar kan men ook nog over redetwisten.

En dan wordt in het door het westen omarmde Montenegro (… wat trouwens een prachtig-mooi landje is…) een zelfverklaarde atheïstische president verkozen, Milo Đukanović, die eerder al een termijn als president en vier periodes als premier had opzitten. Heeft hier iemand mogelijke verkiezingsfraude vermoed?

Dàt echter wordt in de westerse media pas opgemerkt en aangeklaagd als het om staatsleiders gaat die niét de westerse goedkeuring genieten. En die man wil een nieuwe wet, die “de geloofsvrijheid moet garanderen”, waarmee alle gebouwen, toebehorend aan de Servisch-Orthodoxe Kerk, gebouwd voor 1918, genationaliseerd moeten worden. Het zou gaan om ca. 650 heiligdommen, kloosters, kerken, bedevaartplaatsen e.d. De in beslag genomen eigendommen zouden vervolgens toegewezen worden aan de “nieuwe Montenegrijns-orthodoxe kerk”, onder de leiding van een hoogbejaarde uitgetreden (… uit de kerk gezette) priester, Miras Dedeic (geb. 1938), een man die talrijke geloofswatertjes doorzwommen heeft en overal voor opschudding zorgde. (…) Zijn kerk wordt noch door lokale orthodoxe geloofsgemeenschappen, noch door het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel erkend.

Zelfs het beroemde Ostrog klooster én toeristisch hoogtepunt zou aan de nieuwe eigenaar toegewezen worden:

En we komen terug op het uitgangspunt, nl. dat u hier in de media niets te zien krijgt over de protestbetogingen tegen de inbeslagnames van kerkelijk goed in opdracht van de atheïstische president en uitvoerende regering van Montenegro.

De EU dringt aan op een vreedzame en EUropese oplossing. Moskou is bezorgd.

Het neo-Ottomaanse Rijk (3)

Het Griekse eiland Kastelorizo is gelegen aan de oostelijke rand van Griekenland en is een van de kleinste en mooiste eilanden van de Dodekanesos eilanden groep. Soms aangeduid door zijn oude naam, Megisti, het eiland heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de vroege neolithicum. Zijn oude naam duurde tot de Middeleeuwen, toen de ridders van St. John gebouwd Castello Rosso op de roodachtige rots boven de haven. Het eiland dankt zijn naam aan het kasteel, met zijn dubbele muren en de kantelen. Welvaart van het eiland begon aan het eind van de 19e eeuw dankzij de visserij en scheepvaart.

Het wordt gekenmerkt door geplaveide straatjes en traditionele kleurrijke herenhuizen met houten balkons.

Er wordt nu niet meer gedanst…

Erdogan maakt van zijn hart geen moordkuil. Waar maken de Grieken zich druk om? Het eiland ligt quasi op de drempel van Turkije… Hij mag doen en laten wat hij wil. Tenslotte wil hij de grenzen hertekenen nadat het Verdrag van Versailles – volgens Erdogans retoriek – verstreken is. Alsof de coronadreiging nog niet groot genoeg is – daar bovenop de Ottomaanse uitbreidingsdrang. Het eilandje is omgeven door oorlogsfregatten. Geen toerist haalt het nog in zijn hoofd daar zijn vakantie door te brengen. Zelfs de bewoners van Kas komen niet meer op bezoek.

De EU steunt Griekenland en Cyprus. Zegt Michel. Alle opties liggen open. Zegt Michel. Hij volgt de situatie op de voet en de EU moet rekening houden met de NAVO. Zegt Michel. Geplande vergadering in september…. dialoog… blablabla.. zegt van der Leyen.

De EU bijt van zich af…

Om u een idee te geven hoe daadkrachtig de EU wel is als het erop aankomt de EUropese belangen te beschermen… bekijk de enthousiaste, welbespraakte, charmerende, opwindende, overtuigende woordvoerster, die het heeft over een “informeel” contact met de VSA in gang gezet door lidstaten op vrijwillige basis, om de VSA proberen te overtuigen of ze aub willen afzien van sancties omwille van Nord Stream 2. Hou me tegen…

Ze staat daar dik tegen haar goesting wat te palaberen…

Duitsland bijt van zich af… (3)

… en laat zich niet verder chanteren door de VSA…

… of toch???

File:Nord Stream 2 logo.svg - Wikimedia Commons

Voor de continuïteit van deze reeks hebben we de titel behouden. Het wordt echter hard gespeeld. “Ohne Bandagen”, zegt men in het Duits.

Drie Amerikaanse senatoren hebben in een brief aan de overheid van Sassnitz op het eiland Rügen met een “financiële vernietiging” van het havenbedrijf gedreigd als daar de hulp bij de verdere afwerking van Nord Stream 2 niet stop gezet wordt. De brief belandde bij de redactie van het Handelsblatt en toont aan met welke meedogenloosheid Amerikaanse politici hun wil willen doordrukken. “Ohne Rücksicht auf Verluste.”

Sassnitz is een havenstadje met zo’n 9500 inwoners op het eiland Rügen in het Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Normaal houdt de gemeentepolitiek zich bezig met problemen van de horeca, met milieubescherming, met de veerdienst. Of klachten van vissers over vissoorten die te zeldzaam worden. Frank Kracht, de burgemeester van Sassnitz, zit ongewild in het oog van een internationale storm. Zijn gemeente wordt geconfronteerd met zware bedreigingen vanuit de Amerikaanse Senaat. Samen met initiatiefnemer en hardliner Ted Cruz hebben nog 2 andere senatoren, Tom Cotton en Ron Johnson, in de bewuste brief gewaarschuwd voor de gevolgen – “een financiële vernietiging” – als Sassnitz de rol van de logistieke draaischijf van de Nord Stream 2 bouwwerken blijft vervullen. Bekijk onderstaande video en lees ook de reacties onderaan:

In de brief van 3 blz kon de burgemeester volgende niet te misverstane bedreiging vernemen:

“Als U verder goederen, dienstverleningen en steun voor het Nord Stream 2-project levert, zal u het toekomstige financiële overleven van uw onderneming (… havenbedrijf) vernietigen.”

Zowel de gewestregering van Mecklenburg-Vorpommern en zelfs de EU-Commissie (Amerikaanse sancties zijn in strijd met het volkerenrecht) verwerpen deze chantage. Buitenminister Maas zit ondanks de talrijke geschillen met Rusland op één lijn met zijn Russische collega Lawrov. Merkel houdt zich momenteel op de vlakte. Opmerkelijk, zelfs de Groene partij, een zeer koele minnaar van fossiele brandstoffen, noemt de bedreigingen “een economische oorlogsverklaring” en eist dat Merkel eindelijk in actie schiet en tegenmaatregelen neemt. Grüne fractievoorzitter Trittin:

“De smerige gewoonte van Amerikaanse dreigbrieven aan Duitse bedrijven neemt toe. De inmenging in de soevereiniteit van Duitsland en de EU heeft een ongekende agressiviteit bereikt, die niet onbeantwoord mag blijven. De bedrijven, die dit project begeleiden, hebben bescherming tegen de wilde-westen-methoden uit Washington nodig.”

In de haven lag vroeger een der beide Russische speciale schepen, de pijpleidinglegger “Fortuna”; het schip ligt nu in Rostock. Het eventuele reddingsschip, de “Akademik Cherskiy” ligt daar nog, nadat het helemaal van de andere kant van Rusland uiteindelijk de Duitse bestemming bereikte. Deze twee schepen liggen er werkloos bij. En de tijd dringt. Het zomerseizoen loopt af.

Officieel werden de werken gestopt. Men zoekt naar een oplossing, luidt de boodschap. Echter op de achtergrond is er wel activiteit. De “Rossini”, een woonboot, ligt sinds verschillende weken in de haven van Sassnitz. Sleepboten hebben de woonboot begin juni daarheen gesleept. Sindsdien zou de “Rossini” het tijdelijke verblijfadres zijn voor ca. 140 arbeiders: Engelsen, Russen, Oekraïners, Italianen. Zij blijven liefst buiten beeld… om voor de hand liggende redenen. Zij zouden de laatste afwerking moeten voorbereiden. Wat nu? Bakzeil halen? Toegeven aan chantage? En indien niet, wat zijn dan de gevolgen? Hoe hard willen de VSA het spelen? Wordt vervolgd.

We sluiten af met dezelfde woorden als in de titel, echter met een andere volgorde:

Bijt Duitsland van zich af?

Noodtoestand of curatele?

Ramon Bril ondervraagt emeritus professor Karel van Wolferen opnieuw over de laatste ontwikkelingen van de noodtoestand en de ontwrichting die het veroorzaakt. Zij gaan verder over de geplande reset van het mondiale financiële stelsel waarover begin volgend jaar de elite in Davos gaat vergaderen. Karel van Wolferen vertelt over een tweewekelijks blad dat hij gaat redigeren en midden september van start gaat, en doet een oproep voor onderzoekers en schrijvende medewerkers zowel als spotprent tekenaars. Deze kunnen reageren via: redactie@gezondverstand.eu