Klimaat-Frans stelt dat wij de Groene Omwenteling gevraagd hebben

Afbeeldingsresultaat voor frans timmermans cartoon

Onze wens wordt vervuld, stelt Frans Timmermans, de EU belooft eraan tegemoet te komen. “Wij (het klootjesvolk) hebben het zo gewild. En dat is goed zo!”. Wij???

Mocht u de wens hebben heel de uitleg over onze waanzinnige wensdroom willen volgen, klik dan hier.

In de EU-wachtkamer: Albanië

Toetreding Albanië tot de Europese Unie

Afbeeldingsresultaat voor albania country of criminals thieves

Albanië is sinds juni 2014 kandidaat-lidstaat van de EU. De Europese Commissie heeft verschillende keren duidelijk gemaakt te willen beginnen met de toetredings-onderhandelingen, maar er zijn nog enkele struikelblokken.

Om toe te mogen treden tot de Europese Unie moet Albanië voldoen aan de Criteria van Kopenhagen en de voorwaarden in de Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst. Ieder jaar rapporteert de Europese Commissie daarom over de vorderingen en aandachtspunten van Albanië.

Het voortgangsrapport van 2019 stelt dat Albanië vorderingen heeft gemaakt op het gebied van corruptie- en misdaadbestrijding en verbetering van het openbaar bestuur. Verdere economische en bestuurlijke hervormingen zijn nodig. Ook heeft het land nog steeds weinig grip op de uitstroom van Albanese migranten naar andere Europese landen. In mei 2019 adviseerde de Europese Commissie om toetredingsgesprekken met Albanië te beginnen. In oktober 2019 besloten de verantwoordelijke EU-ministers de gesprekken verder uit te stellen. Dit werd bekrachtigd door de Europese Raad. (…)

Afbeeldingsresultaat voor eigendom is diefstal

Onderstaande video laat blijken hoe ver Prachtland Albanië van de EUropese handel en wandel, van de rechtstaat, normen en waarden nog staat. Heeft Uw Mercedes U onverwacht verlaten? Grote kans dat hij de lokroep van het Albanese wagenpark niet kon weerstaan. Ca. 70% der auto’s zouden – vermoedelijk, volgens de commissaris – in het buitenland gestolen zijn, hebben geen wettige boordpapieren of nummerplaten. Bij een gemiddeld loon van 200 dollar of euro per maand is het quasi uitgesloten dat ze zich een auto op rechtmatige wijze kunnen aanschaffen. Wie zei er ook weer: eigendom is diefstal? In Albanië werd de spreuk omgekeerd: diefstal = eigendom.

Afbeeldingsresultaat voor google streetview durres albania

Vanuit Brindisi of Bari in Zuid-Italië worden ze verscheept naar de havenstad Dürres; noch de Italiaanse, noch de Albanese douane doen moeilijk. Chassis- of motornummers worden niet gecontroleerd. De chauffeur laat een papiertje zien, afgestempeld in San Marino, dat hij daar zijn autopapieren verloren heeft. Vervolgens toont hij nog zijn paspoort en laat hij zijn wagen- en kofferinhoud controleren. Hop naar de volgende “controle”. Weer een potentiële Albanese autokoper gelukkig gemaakt. Maar niet elke auto voldoet aan de strenge normen van de Albanese automarkt. De automakelaar (lees: lid van de dievenbende) wil kwaliteit: de wagens mogen niet ouder zijn dan één jaar. Maar stelen, neen hoor, dat wil hij niet gezegd hebben. Zijn organisatie bepraat mogelijke verkopers hun auto af te staan voor 20.000 à 30.000 euro. En ze mogen hun auto pas als “gestolen” melden als hun auto in Albanië in veiligheid is. Da’s dan toch geen diefstal? In Duitsland hebben ze hun contacten, maffiabendes, die niets anders doen dan mogelijke bestolen kandidaten te vinden. Of… onbemande wagens die op een liefhebbende nieuwe eigenaar wachten.

Na het lossen in Dürres worden de geadopteerde wagens naar een in heel de Balkan gerenommeerde helermarkt gereden. Deze geniet in heel de Balkan naam en faam en fungeert slechts als transitveiling. Een groot gedeelte heeft als uiteindelijke bestemming Montenegro of Noord-Macedonië. De Albanese overheid heeft het status van stille vennoot. Pottenkijkers zijn ongewenst. En riskeren hun gezondheid. Te veel aandacht is slecht voor de zaakjes.

Intussen – ergens in Noord-Albanië – geeft de Duitse politie les aan hun Albanese evenknie. Daar moeten ze leren autodieven te herkennen… Zonder veel succes. De leerling-agenten en officieren wisselen om de haverklap – dat telkens opnieuw moet herbegonnen worden. Logisch. Bij 200 dollar of euro loon… Nadat je van de Duitse politie – uit het land waarvan de meeste “geïmporteerde” auto’s vandaan komen – geleerd hebt hoe je als dief herkend en opgespoord kan worden ligt een carrièreswitch voor de hand.


De EUSSR dreigt nu al met sancties

Afbeeldingsresultaat voor eu sanctions

De EU dreigt met boetes of handelssancties als het V.K. niet voldoet aan de voorwaarden van het Brexit-akkoord.

Sajid Javid, kanselier (min. van financiën), verklaarde tijdens het weekeinde dat “er geen aanpassing” volgens de EU-regels zal zijn na de Brexit.

De EU wil boetes opleggen of zelfs handelsvoordelen opschorten mocht het V.K. niet volledig de voorwaarden van het geplande post-Brexit akkoord volgen, dixit EU-Commissie 20.1.20. De relatie met het V.K. moet in de toekomst scherp in het oog gehouden worden door “efficiënte en effectieve maatregelen qua management, toezicht, implementatie en nazicht”. Met name in de domeinen milieu-, sociale en concurrentieregels. De uitlating van Sajid Javid deed de wenkbrauwen fronsen.

Deze grafiek moet duidelijk maken hoe de EU-Commissie elke stap buiten de voorgeschreven lijntjes wil ontmoedigen.

https://i2.wp.com/g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/Governance-EU-UK-deal.jpg?resize=395%2C601&ssl=1

Zo zal er een gemeenschappelijke commissie opgericht worden, die als verzoener moet fungeren of naar de rechtbank zal stappen als de berispende woorden niet helpen. In het laatste geval zou een scheidsrechterlijke sub-commissie moeten vaststellen of het probleem iets de met EU-wetgeving te maken heeft – dan wordt de zaak aanhangig gemaakt bij CURIA, de EUropese rechtbank in Luxemburg voor een “bindend vonnis”, of zelf beslissen wie de koek krijgt of de roe. Zo ver hoeft het echter niet te komen, de zondaar krijgt een periode waarbij hij tot inkeer kan komen. Als hij echter deze ultieme kans tot berouw laat schieten, dan zal de scheidsrechterlijke sub-commissie een financiële straf opleggen. En vervolgens – horresco referens – als de overtreder “niet betaalt binnen de maand of betaalt maar de zonde niet afzweert”, dan mag de in het gelijk gestelde partij sancties opleggen. Dat kunnen de schorsing van bv. voordelen, onderhandeld bij het Brexit-akkoord, zijn, echter met uitzondering van mensenrechten (!), of de schorsing van hangende EU-V.K. onderhandelingen, bv. tariefkortingen en/of andere voordelen behandeld in een toekomstig akkoord.

Politico

Met een popelend hartje…

Aftellen naar 31 januari 2020. Onafhankelijkheidsdag.

De doemdenkers krijgen ongelijk. Reuters meldt: UK jobs boom returns as Bank of England considers rate cut

A thousand EU financial firms plan to open UK offices after Brexit

Home Secretary Patel to push forward with new migration plan in place by end of 2020

Het Internationaal Monetair Fonds zegt nu dat Brexit alles behalve een ramp zal zijn. Integendeel. We weten nu dus dat de EU en haar voorstanders ons belogen en bedrogen hebben. Hun nachtmerrie komt uit. Iedereen kan nu zien dat vrijheid loont! #Brexit

https://www.lefigaro.fr/vox/economie/brexit-pour-le-fmi-l-apocalypse-promis-n-aura-pas-lieu-20200121

Klimaat-Frans zit in uw zakken…

Afbeeldingsresultaat voor frans timmermans cartoon

Na zijn immigratie-adagio heeft Frans Timmermans een nieuwe dada gevonden. Het “Klimaat”-met-hoofdletter.

Het gaat niet om een peulschil: één miljoen keer een miljoen euro (1.000.000.000.000 euro) of waarschijnlijk zelfs meer, die u geheel vrijwillig aan de EU overmaakt via uw nationaal betaalde belastingen of – als het van de EU afhangt – met een eigen, apart aangerekende, EU-belasting. Heel de planeet zal door zijn beleid, de uitvoering van het EU-groen akkoord, waarvoor u noch ik gekozen hebben, twee hele graden afkoelen. Hoe? Maakt niet uit. We moeten hem gewoon geloven, zoals u ook de VSA moet geloven als ze zeggen dat ze “bewijzen” dat ‘s lands veiligheid in gevaar was, bewijzen, die ze weliswaar niet kunnen bekend maken, waardoor ze zichzelf een vrijgeleide op bombardementen ergens ver van huis toekennen.

Wanneer kunnen we asiel aanvragen in het V.K.?

“De banken doen allemaal mee.”

Het reizend EU-theater stelt voor:

LeMisanthrope.jpg

De EU-commissarissen – de EU-regering onder de leiding van de mislukte Duitse defensieministerin von der Leyen, waarvoor u niet gestemd heeft – legden de eed af in handen van de EU-Hof van Justitie in het G.H. Luxemburg, de derde minder bekende EU-stek, kortweg CURIA.

Pak uw zakdoek gereed: zeer aangrijpend toneelstukje. Mocht u nood hebben aan meer drama: ga naar Youtube, zoek European Commission en bekijk de eedaflegging van uw favoriete EU-acteur.