Principes zijn goed, zegt Indië, maar goedkope olie is beter!

Het Indische ministerie van olie, verklaarde vrijdag dat het ook na het embargo en de verplichte maximum prijs (vanaf 5 december) Russische ruwe olie zal blijven kopen.

De sancties, die de scheepvaart- en verzekeringswereld treffen mochten ze niet aan de opgelegde gedragscode voldoen, is niet van toepassing op Indië, want het land zal van niet-westerse diensten gebruik maken. Voor alle duidelijkheid: de maximum prijs (de zgn. price cap) en de sancties beperken zich tot de westerse scheepvaart- en verzekeringenaanbieders.

Polen lag lang dwars. Oekraïne sowieso, maar dat is geen EU-lidstaat. De maximum prijs werd bepaald op $ 60 per barrel. Ook geen probleem voor Indië, want samen met China, geniet het land van een vriendenprijsje

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/India-To-Keep-Purchasing-Russian-Oil-After-Sanctions-Go-Into-Effect.html

Decroo’s rekentalent

Waarom moest De Croo absoluut een begrotingstekort van 2,9% hebben? Omwille van de 3%-regel van de Europese Commissie?

‘België heeft geen tekort van 2,9%, maar van 4,1%. Dan verdedigen ze zich door te beweren dat het structurele tekort maar 2,9% is en de rest eenmalige tekorten. Alsof je die dan niet moet betalen. Europa kijkt niet naar die 2,9% maar naar het totaal van alle regeringen en dat begrotingstekort is 6%. De Croo probeert een beeld te creëren.’

Lees: Sander Loones (N-VA): ‘Iedereen weet dat De Croo een fout maakte, maar alles liever dan verkiezingen’ – ‘Zonder particratie bestond dit land al lang niet meer’

Het EU-Opperkommando deelt mee

De tijd van “Sois belle et tais-toi” is definitief voorbij. De EUropese praatbarak nam dinsdag na een tweede lezing een wet aan waardoor tegen midden 2026 alle grote beursgenoteerde bedrijven in de EU moeten zorgen dat er meer vrouwen in de bestuursorganen zetelen. Tegen die datum moet ca. 33% van alle leidinggevende besturen een vrouw zijn. Vanzelfsprekend staat transparantie bij de keuzebepaling bovenaan met als belangrijkste criterium de geleverde prestaties.

Beursgenoteerde bedrijven moeten bij de hiervoor verantwoordelijke overheid één keer per jaar informatie geven over de aanwezigheid van mannen / vrouwen in hun directies. En als ze de vooropgestelde doelen niet bereiken, dan moeten ze mededelen hoe ze deze willen bereiken. Wat betreft de transparantie wil de EU dat de bedrijven dit “in een gemakkelijk toegankelijke vorm” op hun eigen webstek publiceren.

Enkele cijfers: in 2021 waren gemiddeld 30.6% der bestuursleden in de grootste beursgenoteerde bedrijven der EU vrouwen. Gemiddeld. D.w.z. dat er verschillen zijn tussen de lidstaten. In Frankrijk is het aandeel 45.3%, in Cyprus 8.5%. Waarschijnlijk door de nefaste invloed van de Russen die er dikwijls (een deel van) hun spaarpot geparkeerd hebben.

Hoe wil de EU dit afdwingen? Met “werkzame, afschrikkende en verhoudingsgewijze sancties” bv. geldboetes. Als de gekozen raad van bestuur van een tegendraads bedrijf tegen de fundamentele principes van de wet ingaat, dan kan deze door een rechtbank voor nietig en onbestaande verklaard worden.

Men kan zich nu al e.e.a. afvragen:

 • hoeveel bedrijven tegen 2026 nog niet failliet gegaan zijn
 • hoeveel bedrijven de EU intussen verlaten hebben
 • waarom de EU het slechts over 2 geslachten heeft
 • wat er dan op stapel staat voor de andere 952.369 geslachten
 • of de vrouwen ook spreek- resp. stemrecht moeten krijgen
 • of de EU-bollebozen niets anders te doen hebben…

EU Parliament passes directive on gender quotas for corporate boards

En ja, we noemen dit “omvolking”!

Hoe krankzinnig is dit? Het Hof van Justitie van de Europese Unie (CURIA) heeft op 17 november gevonnist dat onbegeleide en minderjarige “vluchtelingen” hun sibbe mogen meebrengen naar de EU… zelfs als ze al getrouwd zijn.

De rechters, voor wie de omvolking van de EU-lidstaten, niet snel genoeg kan gaan, argumenteerden dat de bescherming van minderjarigen niet afhangt van hun echtelijke toestand. Concreet ging het om dit geval:

Een meisje trouwde op 15-jarige leeftijd in Libanon. Dan werd ze door haar echtgenoot, die een geldige verblijfsvergunning in dit onzalige land b had, opgevorderd om hem te vervoegen in de echtelijke woning. Acht maanden na de huwelijksvoltrekking in Libanon kwam ze aan in het land b – nl. eind augustus 2017. Zij vroeg een maand later asiel aan en kreeg tijdens de asielprocedure speciale bescherming zijnde een onbegeleide minderjarige en kreeg bijgevolg een wettelijke voogd. In september 2018 werd ze erkend als vluchtelinge – enkele maanden later vroeg haar moeder en twee van diens minderjarige kinderen om de reeds erkende, minderjarige dochter te vervoegen.

De wakkere – echter harteloze – belgische autoriteiten weigerden in 2019 om dat de hereniging slechts van toepassing kon zijn op ongetrouwde minderjarige kinderen, niet van hen die trouwden in een rechtsgebied waar kinderhuwelijken wettelijk toegestaan worden.

Initieel werd het huwelijk van de jonge bruid niet erkend in het land b omdat het ging om een kindhuwelijk. De belgische overheid weigerden de hereniging met haar sibbe omdat de jonge bruid niet langer deel uitmaakte van het ouderlijk gezin gezien haar huwelijkse staat.

CURIA – dat ook “het Geweten van EUropa” genoemd wordt – herinnerde eraan dat er ook wel eens sprake kon zijn van een gearrangeerd of gedwongen huwelijk, dat het jonge bruidje dus de steun van haar sibbe nodig had en dat haar leeftijd belangrijker was dan haar huwelijkse staat. Bovendien is het niet altijd eenvoudig na te gaan of er wel degelijk sprake was van een wettelijk huwelijk – vooral in de Prachtlanden ontbreken weleens officiële papieren.

Ter herinnering: in heel de EU staat de EU-wetgeving boven de wetgeving der lidstaten.

De bron van het bovenstaande is InfoMigrants die uitsluitend en alleen het welzijn der volksverhuizers in het hart draagt. Deze stek wordt dan ook regelmatig door hen geraadpleegd opdat hun verhuis probleemloos verloopt.

http://www.infomigrants.net/en/post/44835/refugee-minors-have-a-right-to-family-reunification–even-if-theyre-married-eus-top-court-rules

Pijnlijke afgang

Gisteren bleken onze tv-zenders dan toch niet helemaal door de Zelensky-koorts bevangen te zijn. Dat de Oekraïense president tegen alle bewijzen in bleef volhouden dat de raket, die in Polen beland was, niet door Oekraïne afgevuurd was, kon niet op begrip rekenen. Er waren zelfs nieuwslezers die hun wenkbrauwen fronsten en stelden dat hij beter eens goed zou moeten nadenken vooraleer hij “zijn hofleveranciers” – zijnde de VSA en de EU – tegen de haren instreek door te blijven volhouden dat “zijn leger” te vertrouwen was… en daarmee impliciet liet weten dat alle andere conclusies – van de VSA, de NAVO, Polen… – niet correct waren, dat ze niet te vertrouwen waren… kortom dat ze niet wisten waarover ze het hadden of erger, en dat hij, vanuit zijn bunker, de route van de bewuste raket vanaf het afvuren tot aan de inslag, gevolgd had.

En ja, in de tv-studio werd uit de doeken gedaan waarom Rusland technisch niet verantwoordelijk kon zijn. Zowel over het type, de maximum afstand, het beeldmateriaal was men het eens. Stoltenberg moest natuurlijk er nog aan toevoegen dat sowieso Rusland de morele dader was.

Polen, dat er ook als de kippen bij was, om Rusland de schuld te geven, de Russische ambassadeur Andrejew midden in de nacht uit zijn bed te halen, heeft officieel voor de camera’s teruggeroeid.

De S-300 raket kan niet anders dan door het Oekraïense leger afgevuurd zijn; deze heeft een te kleine reikwijdte om de Russen verantwoordelijk te kunnen houden. Bovendien heeft Rusland keer op keer – ook nu – benadrukt dat het geen doelwitten aanvalt die dichter dan 30 km van de Pools-Oekraïense grens gelegen zijn; dit om te verhinderen dat per ongeluk het NAVO-territorium getroffen wordt.

Dat Zelensky niet van de eerste leugen gebarsten is om de NAVO bij de oorlog tegen Rusland te betrekken mag duidelijk wezen. Elk middel komt hiervoor in aanmerking. Hij liegt of laat zijn entourage liegen om de sympathie van de wereld te behouden. We herinneren even aan de verkrachtingensaga (zie artikel ‘In liefde en oorlog’ onderaan), die ertoe geleid hebben dat Lyudmyla Denisova, commissaris voor mensenrechten in het Oekraïense parlement, ontslagen werd… en dan moet men het wel heel bont gemaakt hebben in het corrupte Oekraïne.

Wij gaan niemand van opzet beschuldigen. Maar we stellen ons wel vragen. Die raketinslag kwam op een wel zeer “geschikt” moment, net voor de G20, dat hij met een video-gastoptreden mocht opsmukken. Hij kreeg zelfs meer spreektijd dan enig ander redenaar. En daar maakte hij uitgebreid gebruik van de mogelijkheid Rusland de zwarte piet toe te schuiven en – bij uitbreiding – te verkondigen dat elk land hetzelfde lot kon en kan beschoren worden als zijn geliefd Oekraïne: “Er is nood aan actie!” De raketinslag zou volgens Zelensky “een boodschap van Rusland aan de G20-top” geweest zijn. En Rusland is – hoewel lid van de G20 – een “terroristische staat”. En dat is volgens Zelensky “de realiteit“.

Ook de reden voor de beschuldigingen werd zonder omwegen bekend gemaakt door de Oekraïense buitenminister Dmytro Kuleba. Hij eiste een betere luchtafweer en VSA- oorlogsjets van het type F-15 en F-16: “Vandaag betekent bescherming voor het Oekraïense luchtruim ook bescherming voor de NAVO.” (zie artikel ‘Veel is niet genoeg’ onderaan)

Dat Zelensky zijn hand er niet voor omdraait om te liegen – en blijven liegen – wist zelfs het poco CNN. We citeren een VSA-woordvoerder:

“Het Oekraïense leger deelde de VSA & bondgenoten mee dat het geprobeerd had een Russische raket op het bewuste tijdstip en in de buurt van de raketinslag op te vangen. Het is niet duidelijk of het bij de luchtafweerraket om dezelfde raket gaat die Polen getroffen heeft, maar deze info is in de lopende VSA-analyse van de aanval binnen gestroomd.”

Hongarije bleef in heel het gebeuren rustig-afwachtend. De perswoordvoerder van de Hongaarse premier gaf als droge commentaar:

“De Oekraïners zijn ervoor verantwoordelijk dat de Oekraïense president onverantwoordelijk handelt en onmiddellijk de Russen voor het incident verantwoordelijk gehouden heeft.”

Ook de VSA hebben terughoudend gereageerd. Daar en in Polen moet men onmiddellijk geweten hebben waar de raket vandaan kwam, want de raket werd immers op de radar gevolgd. Biden had het immers over de vliegroute die de raket genomen had… Aan de Oekraïne-NAVO grenzen kan geen vlieg op een krant gaan zitten zonder dat dit waargenomen wordt.

Men zou zich toch minstens mogen afvragen of Oekraïne de raket opzettelijk richting Polen heeft afgevuurd om dit bij de G20-top te kunnen gebruiken om nog meer mondiale sympathie te kunnen verwerven en zelfs andere westerse landen bij de oorlog te betrekken. Maar die vraag wordt in het westen niet gesteld. Durft men niet, mag men niet of wil men niet?

Bah… Russische olie… wie koopt die nog?

…”ik ga het zeggen, Walter…en neen, ik heb geen klinker nodig..”: … “De Joenaaited Steets of Amerikaa”!!

Juist! U denkt dat wij raaskallen? Absoluut niet.

Dit artikel bij DWN bevestigde het bovenstaande:

Russische olie in de VSA? “Eigenlijk” onmogelijk! Hoewel Washington kort na het oorlogsbegin een importverbod van Russische olie uitgevaardigd had, vloeit deze verder. Reden is een truuk waaraan de Europeanen hun medewerking verlenen.”

Vermits de rest van het artikel achter een betaalmuur schuilt, gingen wij op zoek naar meer informatie. Bleek dat de Wall Street Journal dezelfde informatie bood, zonder dat we hiervoor een abonnement hoeven te hebben.

Russische olie uit Rusland … naar Russische raffinaderij Lukoil op Siclië … geraffineerde olie wordt Europese olie … verscheping naar VSA van… Europese olie! Hoe is dit mogelijk, vraagt u zich af. Wel, Lukoil had in maart reeds de vooruitziende blik te pleiten om de “tragische gebeurtenissen” in Oekraïne te beëindigen.

In de video krijgt u uitgebreide informatie. Schakel ondertiteling en vertaling in via icoontjes onderaan.

Met verwijzing naar het vorige artikel: Er wordt dik met onze voeten en met ons geld gespeeld.

Hoe krijgt men dit uitgelegd…?

 • De Olympische Spelen in Beijing werden gespeeld op 100% kunstsneeuw.
 • Het wereldkampioenschap voetbal wordt gespeeld in de woestijn van Qatar, in 8 stadions met airconditioning.
 • Lufthansa geeft toe 18.000 “lege” vluchten te maken om haar corridors te behouden.
 • Een cruiseschip verbruikt het equivalent van 87.000 dieselauto’s.
 • Miljardairs maken ruimtereizen…
 • Het land b stuurt 120 bezorgde burgers naar Egypte om het klimaat te redden
 • En wij … wij moeten met z’n allen elektrisch rijden, maar de batterij vooral niet binnen opladen, de thermostaat lager zetten, koud douchen, liefst niet te dikwijls warm eten bereiden, het afval sorteren en het goedvinden dat milieuterroristen ons kunstpatrimonium onder vuur nemen en dat de boeren verdreven worden.

Gebakken lucht der windmolens

“… Maar de aap komt uit de mouw op pagina 54 van dezelfde nota, (“Dispatchable capacities are needed to cover sustained periods of low RES*) waar geponeerd wordt dat er behoefte blijft – alleen voor België al- aan een back up van niet minder dan 7.5-15 GW (!!) om de intermittentie van de zon en wind te ondervangen. Maar ook bij voorbeeld een back up van 40-70GW voor Duitsland is nodig. Een capaciteit van 15 GW is te vergelijken met de huidige som van de kerncentrales en de gascentrales voor België.

Dat wil dus zeggen dat we miljarden zullen investeren in wind en zonne-energie maar dat we eigenlijk een tweede back up systeem nodig hebben om 24/7 de bevoorrading van elektriciteit te waarborgen.

Wie houdt men dan eigenlijk voor de gek als men beweert dat we dringend moeten overschakelen naar hernieuwbare energie die zo goedkoop zou zijn ! We hebben dan nog niet de miljarden factuur bijgeteld voor de uitbreiding van de benodigde kabels en transformatoren om al die de centraal opgewekte energie te transporteren naar elk gezin of bedrijf.

Stop die leugens en vertel de waarheid, ook op de VRT!…”

*RES: renewable energy sources = hernieuwbare energiebronnen

Citaat uit Pro Flandria Tijdingen: “Hoe goedkoop is de wind?”