Gaat het wel om stikstof?

De docu ‘STIK, stof tot nadenken’ toont hoe boeren in een hoek worden gedreven door Brussel en het onbetrouwbare stikstofrekenmodel AERIUS. En gaat het wel om stikstof, of om iets anders? Bekijk deze belangrijke film hier gratis!

Duizenden boerenbedrijven, die vaak al vele generaties familiebezit zijn, dreigen kapot te gaan als gevolg van de bizarre stikstofregels. Behalve dat mensen hun levenswerk in rook zien opgaan, komt zo ook de Nederlandse voedselzekerheid in gevaar, waarschuwen boeren. Naast getroffen boeren laat de docu verschillende deskundigen aan het woord die het stikstofbeleid onderuithalen en gehakt maken van AERIUS, het rekenmodel waarop dat beleid grotendeels is gebaseerd.

“Er zijn normen ingesteld en er is een model gebouwd. Die twee koppelen we aan elkaar en dat wordt de wet. Maar of dat ook maar iets met de werkelijkheid te maken heeft, weet men niet,” zegt wetenschapsjournalist Marcel Crok. “Dat gaat ten koste van het leven van boeren.”

Volgens chemicus Jaap Hanekamp weten beleidsmakers dit, maar kijkt men de andere kant op. Hij spreekt daarom van ‘science denial’, het ontkennen van wetenschappelijke kennis. “En dan ga je je afvragen wat er nou werkelijk aan de hand is. Gaat het nu over stikstof? Dat antwoord moet zijn: nee, het gaat niet over stikstof. Het gaat over iets heel anders. Misschien moet het parlement daar maar eens over gaan ruziën. Hebben we het over stikstof, een ordinaire machtsstrijd, gezichtsverlies, of iets anders?”

Open wonde

Annalena Baerbock, Groene buitenministerin van onze oosterburen, eist een nieuwe drenkelingenreddingsmissie in de Middellandse Zee. Zij noemt “het sterven in de Middellandse Zee een open wonde” omdat we er blijkbaar niet in slagen een gemeenschappelijke houding aan te nemen t.o.v. de talrijke nomaden die EUropa komen verrijken.

Welke slogan denkt ze hiervoor te gebruiken? “Wir schaffen das” werd intussen geruild voor “wir schaffen uns ab!”

Nederland verzet zich

“… In de eerste plaats moet het hele stikstofdossier nu echter voor eens en voor altijd worden opgelost, en dat kan enkel door de koe bij de horens te grijpen en desnoods een grote crisis op EU-beleidsniveau uit te lokken hierover. Zowel Nederland als ons land zijn netto-betaler tot de EU-begroting, en de kost van stikstofpolitiek lopen bijzonder hoog op. Dan mag men niet enkel kijken naar de reeds gigantische 25 miljard die Nederland vrijmaakte of de 5 miljard euro die de Vlaamse belastingbetaler zal mogen ophoesten… “

Lees: De Nederlandse verkiezingsuitslag is een laatste waarschuwing voor de Europese Unie 

Dure corona-naweeën

De bijna pathologische kooprage der EU-lidstaten d.m.v. een gezamenlijke aankoop van vaccinatiedoses wreekt zich. De lidstaten klagen nu steen en been omdat ze een groot overschot hebben aan inentingsdoses. Echter… het contract met Pfizer voorziet nog meer leveringen. De pharmareus is echter genadig en biedt aan 40% minder doses te zullen leveren. Een niet onbelangrijk addertje onder het pharmagras: er moet betaald worden… ook voor doses die nooit zullen gefabriceerd worden.

Volgens een bericht uit de Financial Times heeft Pfizer een contractwijziging aangeboden waarin het aantal nog te leveren doses met 40% verminderd wordt en leveringen vertraagd zullen worden. Nadat de EU-lidstaten geklaagd hadden over de berg ongebruikte vaccinatiedoses – niemand heeft nog interesse – wil Pfizer hen “tegemoet treden” en verkoopt de b.g. strategie als “een blijk van goede wil”.

Bovendien komen bovenop de aankoopprijs van de ongebruikte doses nog de kosten voor de vernietiging.

Pfizer ziet hiermee een lucratieve handel een einde nemen en dat zint hen niet. De leveringsvoorwaarden kunnen volgens Pfizer gewijzigd worden, maar de betaling niet. Volgens Financial Times blijft Pfizer aandringen op de betaling van de volledige bestelling, ook als deze noch geproduceerd, noch geleverd wordt. Voor details moet u zich wenden aan de EU-akela Ursula von der Leyen. Haar EU-gezondheidscommissaresse Stella Kyriakides ziet geen graten in de afloop van de corona-affaire. We citeren:

“Door de samenwerking hebben we een merkbare vermindering der doses, een tijdelijke verlenging van ons contract – verder dan 2023 – en een leveringszekerheid voor het geval dat er meer doses nodig zijn. Als we de leveringen willen wijzigen, hebben we een (nieuw) akkoord nodig.”

Enkele lidstaten, Polen, Bulgarije, Hongarije en Litouwen, zijn het er niet mee eens. Polen heeft verleden jaar reeds de nieuwe doses geweigerd en bijgevolg ook niet betaald. Zij stellen dat het Pfizer-contract met de EU slechts het welzijn van de pharmareus voor het oog had en niet dat van de bevolking. Polen eist dan ook de publicatie van het “vertrouwelijk” contract.

EU-lidstaten die niet euforisch-gelukkig zijn met de door de EU onderhandelde contractwijzigingen blijven volgens de Financial Times gebonden aan het oorspronkelijke contract.

Pfizer’s revised EU Covid vaccine contract meets resistance

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

Het gaat van kwaad naar erger. Dat we niets zullen hebben, volgens Schwabs adagio, kan kloppen maar dat we ook zullen gelukkig zijn, is iets dat waarschijnlijk pas voor ons weggelegd is als we verhuizen naar het rijk der rijstpap-met-gouden-lepeltjes.

EU-Parlament stimmt für Sanierungszwang: Fünfstellige Kosten für Hausbesitzer befürchtet (epochtimes.de)

Sanitaire revolutie op komst?

Bereid u maar al voor op nieuwe EU-marsbevelen. Waar we jarenlang mee gelachen hebben, waar we jarenlang op vakantie grijze haren door kregen, waar we jarenlang dachten dat een wc – een pot met zitmogelijkheid en deksel, met waterdoorspoeling én met een rol afscheurbare blaadjes papier – tot de veroveringen van onze beschaving, tot onze westerse cultuur behoorde… die veronderstelling kunt u best opbergen, samen met onze auto’s-zonder-elektrische-aandrijvingskracht en de vleesafdeling in de supermarkten.

WC-papier bevat naar verluidt gevaarlijke chemische stoffen (PFAS), die vooral door het afval- en grondwater terug in de voedselketen kunnen belanden. En deze chemische stoffen kunnen o.a. kanker verwekken. U bent bij deze gewaarschuwd.

Weet u hoeveel papier u kunt besparen? Durf te gokken!

Meer info op het onderstaande bruggetje:

Ook Ierland is vol

Ierse woede tegen massamigratie krijgt politieke vorm

Twee fenomenen geven aan dat ook Ierland getroffen wordt door de massale migratiegolven: men ziet her en der tentjes opduiken in de steden en demonstraties trekken door volkswijken om te protesteren tegen de nieuwkomers. In 2022 telde Ierland 307 manifestaties tegen migratie, in 2023 zijn het er al 64. Zeker East Wall in Dublin heeft de geesten in Ierland wakker geschud: een overheidsgebouw werd in november ter beschikking gesteld van migranten zonder de wijkbewoners in deze beslissing te kennen. Honderden demonstranten trokken week na week de straat op, achter de slogan: “Ierland is vol”.

Niet alleen in Dublin kwam de woede van de Ieren naar buiten: In Drimnagh, Finglas, Ballymun, Fermoy en op zovele andere plaatsen was er protest te horen, dat nog lijkt toe te nemen. In het centrum van Dublin kwam het in januari ook tot een tegenmanifestatie, en zoals de pers schreef: bij de manifestanten véél vrouwen en mensen uit de volkse buurten die onmiddellijk met de overlast te maken hebben, bij de tegenmanifestanten vooral liberalen en middenklassers. The Irish Independent heeft het over een groeiend verzet van Ieren tegen migratie, wat ook uit recente peilingen blijkt.

“Jongeren” tonen zgz. “anti-sociaal gedrag”

Kanaliseert Irish Freedom Party het verzet?

De migratiecijfers in Ierland liegen er niet om volgens de Business Post: “het aantal mensen dat internationale bescherming zoekt is vorig jaar met 200 procent gestegen, terwijl dat in de rest van de EU met maar 25 procent was”. En zelfs de Ierse minister van Gelijkheid, Handicap, Integratie en Jeugd moest toegeven dat op de 20.000 asielaanvragen ruim 50 procent alleenstaande mannen waren geregistreerd. Heel anders, dan de regering vooraf had aangekondigd.

“Jonge mannen (asielzoekers), ondergebracht in een hotel, eisen grotere kamers en moslim koks…”

Waar blijft de politieke reactie? Merkwaardig is, aldus professor Eoin O’Malley (universiteit van Dublin) dat de anti-migratiedemonstranten ongeveer dezelfde demografische groep uitmaken als het electoraat van de linkse Ierse nationalisten van Sinn Fein. “De steun voor Sinn Fein gaat samen met anti-migratiegevoelens”, zegt O’Malley. Deze gevoelens staan sterk in tegenstelling met de ronduit linkse standpunten van de leiding van Sinn Fein. Sinn Fein lijkt afstand te nemen van haar arbeidersbasis, en dat zou wel eens de stimulans kunnen zijn voor een rechts populistische partij als de Irish Freedom Party van Hermann Kelly.

Merkwaardig en tegelijk interessant in dit verband is de mogelijke toenadering van Malachy Steenson tot de IFP. Steenson is één van de woordvoerders van de manifestaties tegen migratie, en trad in het verleden als advocaat vaak op als vertegenwoordiger van de Republikeinse (nationalistische) zaak. Als de Freedom Party erin zou slagen Steenson te winnen voor de partij zou dit wel eens de beslissende stap kunnen zijn. De eerstkomende verkiezingen in Ierland zijn voorzien voor einde 2024, begin 2025.

Peter Logghe

De boemerang landde in EUropa’s tuin vanuit de wildernis

Josep Borrell noemt EUropa een tuin en de rest van de wereld de wildernis. De tuinieren moeten de tuin beschermen en naar de jungle trekken om daar de inboorlingen herop te voeden. Vooral wat betreft Rusland… “ze weten niet beter…” verklaart Borrell vanop zijn hautaine preekstoel. Of Borrell met zijn neerbuigende taal Afrikaanse zieltjes veroverd heeft is uiterst twijfelachtig. Laat u zich overtuigen door een betweter die u duidelijk maakt dat u een idioot bent die zich laat om tuin (sic) leiden door een valse predikant?

Ook niet nader bepaalde Balkanlanden krijgen een sneer. Welke? We moeten er geen tekening bij maken zeker?

Het zit de VSA en de EU hoog dat Afrika zich niet langer de les laat spellen. Borrell noemt Afrikanen “easy“… letterlijke vertaling: “gemakkelijk”, “gedwee”… of gewoon “dom”. Mochten ze zich laten leiden door de VSA en de EU dan zouden ze “sensible“, verstandig, genoemd worden. Het is een doorn in hun oog dat Russisch buitenminister, Lavrov, er op bezoek gaat. Na de “easy”-kritiek kon hij dan ook de bal binnen schoppen door te stellen dat “door een dergelijke uiting duidelijk gemaakt wordt dat de man zijn racistische kijk op de wereld niet kan verbergen”.

“Dom Afrika” stemt “neen” of houdt zich afzijdig bij het stemmen in de VN Veiligheidsraad. En dat is hun goed recht. “Afrika eerst!” Menig westers politicus zal al met weemoed aan de kolonisatie-periode gedacht hebben.

In elk geval stond Borrell niet vooraan in de rij toen O.L.Heer diplomatische kundigheden uitgereikt heeft. Zelfs al gaat men in de EU-toren er vanuit dat de Afrikaanse landen nog verder moeten “ontwikkeld” worden, dan is het bijzonder dom dit als argument te gebruiken.

En dan deed de Italiaanse minister er nog een schep bovenop door te schelden op de Chinese aanwezigheid in Afrika: “Afrika in Chinese handen is een grote fout.” Alsof Afrika een object is, dat gepakt, vastgehouden, gebruikt kan worden, een ding zonder eigen wil. Een zelfde hautaine houding als Borrell. We zijn er zeker van dat beide heren zich van geen kwaad bewust zijn.

En dan was er nog iets dat u misschien zal ontgaan zijn. Tijdens de gesloten vergadering van de Afrikaanse Unie werd de Israëlische afgevaardigde bijna manu militari naar de uitgang begeleid omdat ze niet over de nodige accreditatie beschikte.

Verklarend woordenboek bij het bovenstaande:

  • Afrikaanse Unie: De Afrikaanse Unie (AU) is een intergouvernementele en supranationale politieke unie van Afrikaanse landen en de opvolger van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid.
  • gesloten vergadering of een vergadering met gesloten deuren = niet open voor iedereen, slechts voor selectie van gekozen deelnemers.
  • Israël: Israël, officieel de Staat Israël is een land in Azië, het Midden-Oosten en de Levant.