Niet grappig

Het is helemaal niet grappig hoe de EU zich bemoeit met futiliteiten. Blijkbaar is het streng verboden de afbeelding van een hond met een zonnebril te publiceren...

Voor wie nog niet besefte dat een internet-afbeelding van een hond met een zonnebril een gevaarlijke uiting van extremisme kan zijn, heeft de Europese Commissie nu een rapport laten opstellen: “It’s not funny anymore. Far-right extremists’ use of humour”. Humor wordt als een gevaarlijke wapen beschouwd in handen van “ultra-rechtse extremisten”. Vermits de linksen geen greintje humor in hun DNA hebben, moet iedereen als extreem rechts geklasseerd worden die niet voor “anders gaan leven” te vinden is, voor 1 x in de week een wasbeurt in een zinken teil voor heel het gezin, voor verplichte bedtijd samen met de kippen, voor de terugkeer van de bakfiets, de afschaffing van TUI, de verplichte recyclage van de eigen-brei-trui, voor een Big Brother-dictatuur….

Het is helemaal niet grappig hoe de EU zich bemoeit met futiliteiten. Onder het motto “Radicalisation awareness” (Bewustwording van radicalisering) heeft de EU-Commissie het nodig geacht de EU-bevolking te waarschuwen voor rechtse humor.

Blijkbaar is het streng verboden de afbeelding van een hond met een zonnebril te publiceren…

Mocht u willen weten in welke mate u het verboden grappigheidsgehalte overschrijdt: klik dan hier. (Engels)

De Morgen en HLN zijn helemaal mee: Rechts-extremisme wint zorgwekkend snel terrein, met sociale media als brandversneller | De Morgen

OCAD waarschuwt: Sociale media spelen sleutelrol bij verspreiding van rechts-extremisme | Binnenland | hln.be

“Ik wil die zieke ideologie niet naar hier brengen.”

Citaat van Sebastian Kurz, Oostenrijks regeringsleider, refererend naar de te verwachten exodus van Afghanen nu de VSA & bondgenoten daar hun democratieproject verlaten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Niets-te-doen-met-de-islam2-Brilleke-nodig-1024x723.jpg

Volgens VN-statistieken zijn Afghanen de laatste tijd de grootste groep onder zandbakparels, tendens stijgend. Naar schatting zouden er zich momenteel ca. 300.000 Afghanen in Duitsland bevinden, in Oostenrijk 45.000, in het land b waren Afghanen met 21% (mei ’21) de grootste groep internationale beschermingaanvragers. Om een idee te geven hoe snel dit aantal groeit: In 2000 telde Antwerpen ongeveer tweehonderd Afghanen. Twintig jaar later zijn er dat ruim 7.500. De Afghaanse gemeenschap is daarmee uitgegroeid tot de vijfde grootste nationaliteit in de stad, na de Belgen, de Nederlanders, de Marokkanen en de Turken. Maar de recente instroom van veelal jonge mannen – opvallend hierbij het aantal “onbegeleide minderjarigen” – houdt bepaalde uitdagingen in…

“Uitdagingen”… poco synoniem voor problemen.

– Ich will diese kranke Ideologie nicht nach Europa bringen“, zegde Sebastian Kurz, die zich – terecht – zorgen maakt over de verspreiding van een extremistische islamitische ideologie en die naar verluidt, ondanks de terugtrekking van buitenlandse militairen uit Afghanistan, toch Afghaanse vluchtelingen zal blijven afwijzen en uit het land zetten, ook al zou de Taliban heel Afghanistan onder controle krijgen. . Enkele dagen nadat zelfs “Mutti” Merkel gesteld had dat de vluchtelingencrisis van 2015 niet voor herhaling vatbaar is, uitte Kurz een zelfde mening. Hij vindt dat ze niet naar Europese staten zoals Oostenrijk, Duitsland, Zweden…e.a…. moeten komen; ze kunnen immers ook hun heil zoeken in de buurlanden. Immers “de opname van voor de Taliban vluchtende burgers in Oostenrijk of Duitsland zal de problemen van Afghanistan niet oplossen”.

De Bild-journalist provoceert Kurz, probeert hem erin te luizen door hem de sharia van de Taliban onder de neus te wrijven, en vraagt: wil Kurz echt die mensen in de steek laten? Alsof Kurz persoonlijk verantwoordelijk is voor de shariapraktijken der Taliban…

En… Kurz stelde ook dat met de toename van Afghaanse vluchtelingen het gevaar op een stijging van de criminaliteitscijfers reëel is. Immers “heeft de overheid nu met gevallen te maken die voor de grote migrantentoestroom niet voorkwamen en cijfers over bepaalde misdrijven, zoals geweld tegen vrouwen e.d. stijgen.”

Onze redactie vond dit interessant artikel, waarbij de vraag gesteld werd of Afghanen in de Oostenrijkse crminaliteitscijfers oververtegenwoordigd zijn: “Faktencheck: Sind Afghanen in der Kriminalitätsstatistik überrepräsentiert?” Het antwoord: “Ja, maar…”

Ja, maar, dat is normaal bij een groep die overwegend uit jonge mannen bestaat… Ja, maar, dat is normaal omdat buitenlandse daders sneller aangeklaagd worden… Ja, maar, dat ligt aan hun patriarchale structuur, geweld als socialiseringsvorm, een “hyperseksualisering omwille van het sex-taboe” en ook wegens een “niet ter zake doende conditionering van geweld tegen vrouwen voor migratiepolitieke doeleinden”… m.a.w. het mes wordt omgekeerd: de dader wordt als slachtoffer uitgeroepen!

Zelfs Merkel gaf toe dat de laatste tijd de veiligheid in heel Europa door de migrantentsunami verslechterd was. “Historische Kehrtwende” kopt Bild, een “historische ommekeer” daar miljoenen Afghanen in de startblokken staan om Duitsland (en andere West-Europese landen) te overspoelen. Op de vraag of de Duitse regering een gelijkaardige welkomcultuur zal handhaven t.o.v. de te verwachten vluchtelingenstroom uit Afghanistan, antwoordde Merkel dat Duitsland reeds veel Afghanen onderdak verschaft had en dat de Afghanen van een tocht naar Duitsland moesten afzien. Van “Wir schaffen das” naar… “wij kunnen niet iedereen opnemen“. Maar zo ver als de Oostenrijkse regering wil ze het niet drijven: voorlopig worden geen Afghaanse vluchtelingen uitgewezen. En de Afghanen die sinds 2013 voor de Duitse Bundeswehr, actief in Afghanistan, gewerkt hebben en door de Taliban hiervoor waarschijnlijk de rekening gepresenteerd zullen krijgen, die mogen naar Duitsland komen. Desnoods wil ze zelfs hiervoor chartervluchten inzetten.

Magyar Nemzet

Abschied von der Willkommenskultur

Ter illustratie van de verhuisbereidschap der Afghanen:

Erdoğan daagt opnieuw uit

De machtstrijd tussen Turkije en de EU dreigt opnieuw te escaleren – ditmaal over Cyprus. Erdoğan creëert gaten in de bufferzone.

Een volgende ronde armworstelen tekent zich af. De Turkse president Erdoğan heeft recent zijn eis van de herfst 2020 bevestigd: hij wil een tweestatenoplossing voor Cyprus. Hiermee ondergraaft hij de tot op heden geldende positie, ook die der VN, dat er een hereniging van EU-lidstaat Republiek Cyprus met de, uitsluitend door Turkije erkende, Turkse Republiek Noord-Cyprus moet nagestreefd worden.


Erdoğan en de Noord-Cypriotische “president” Ersin Tatar zetten druk met hun manoeuvre – waardoor een gedeelte van het militaire spergebied Varosha voor de Noord-Cypriotische bevolking toegankelijk wordt. De EU wijst dit resoluut af. Tegelijkertijd deelde Erdoğan mee binnenkort weer onderzoeksschepen voor proefboringen naar mogelijke gasvoorraden te zullen uitzenden in een regio die Zuid-Cyprus als haar territoriale wateren beschouwt. Waarmee opnieuw een confrontatiestorm op komst is.

Het Cyprusconflict begon op 15 juli 1974 met een staatsgreep door het Cypriotische leger ondersteund, resp. geïnspireerd, door de toenmalige Griekse militaire dictatuur. Het doel: Cyprus bij Griekenland te doen aansluiten, de sgn. “enosis”. De staatsgreep mislukte.
Maar Turkije vond hierin een reden om op 20 juli 1974 op te treden als “beschermingsmacht” voor de Turkstalige minderheid, stuurde het Turkse leger en bezette Noord-Cyprus, zijnde 1/3 van het grondgebied. Een door de VN gecontroleerde bufferzone scheidt tot vandaag beide landsdelen.

Het noorden noemt zich sinds 1983 Turkse Republiek Noord-Cyprus, maar wordt slechts door Turkije als staat erkend. Het zuiden, de republiek Cyprus, is sinds 2004 lidstaat van de EU. Officieel is het streven beide landsdelen, noord en zuid, te herenigen. De laatste poging van VN-secr. gen. Kofi Annan met een redelijke kans op succes dateert van 2004. Terwijl 2/3 van de Noord-Cypriotische bevolking hiermee instemden, wees 3/4 van het zuiden het voorstel van de hand. Sindsdien worden af en toe onderhandelingsgesprekken gevoegd, echter zonder enig resultaat.

Verleden jaar begon Erdoğan het probleem naar zich toe te tredden. In november 2020 bezocht hij Noord-Cyprus en eiste af te zien van de herenigingsplannen en in de plaats te opteren voor een officiële tweestatenoplossing. Dit volgens zijn adagio: “er bevinden zich twee volkeren en twee afzonderlijke staten op Cyprus. (1) Ersin Tatar, de zgzn. “president” van een niet erkende staat, steunt dit plan. Erdoğan heeft dit streven nogmaals bevestigd als hij n.a.v. de 47ste verjaardag van de Turkse invasie Noord-Cyprus met een bezoek vereerde. Onderhandelingen over de oplossing van het Cyprusconflict zullen in de toekomst uitsluitend nog door “de twee staten” gevoerd worden, zo liet hij de internationale gemeenschap weten. De soevereiniteit van Noord-Cyprus en de gelijkberechtiging met de Republiek Cyprus moeten internationaal erkend worden. (2) En om zijn stelling te steunen, wees hij erop dat alle tot nu toe gevoerde gesprekken sinds bijna 50 jaar geen succes konden doen optekenen, mede door de halsstarrige afwijzing van het Annan-voorstel in 2004 door de zuidelijke Cyprioten. We kunnen niet nog eens 50 jaar voortboeren, gaf hij te kennen.

Om de druk te verhogen wordt Varosha, een in vergetelheid geraakte staddeel van Famagusta, ingezet. Famagusta, intussen herdoopt in het Turks “Gazimağusa”, hoort tot Noord-Cyprus. Varosha was tot 1974 geliefd voor zijn stranden. In 1974 vluchtten ca. 40.000 Griekstalige Cyprioten, die in dit stadsdistrict woonden, voor de Turkse troepen. Sindsdien is Varosha, dat aan de bufferzone grenst, onbewoond en militair spergebied. De toestand werd in resoluties van de VN-Veiligheidsraad bevestigd én – niet onbelangrijk – met vermelding dat de eigendommen van de Griekstalige Cyprioten moeten teruggegeven worden aan de eigenaars.

Erdoğan en Tatar hebben reeds in de herfst 2020 een stuk van een strand heropend; Erdoğan hield daar in november een optreden. (3) Bij zijn recent bezoek heeft hij zijn steun uitgesproken om een gedeelte van Varosha te heropenen, een niet nader te bepalen “3.5%”. (4) Voor een Erdoğan-analfabeet van geen of amper betekenis die echter wel praktische gevolgen heeft. De EU en internationale politiek mogen dit niet laten passeren.

De Duitse regering en de EU hebben onmiddellijk gereageerd. Het Duitse buitenministerie eiste “de controle van en over Varosha moet in de handen van de VN-missie in Cyprus overgedragen worden” en Erdoğans cavalier seul-stappen zouden “de vooruitgang der laatste maanden bij de EU-Turkije relaties” in gevaar brengen. (5)
EU-bazin von der Leyen toeterde dat een tweestatenoplossiing “nooit zou erkend” worden door de EU. (6) En EU-commissaris buitenlandse zaken, Joseph Borell, noemde de Turks-Noord-Cypriotische zet een “onaanvaardbare eenzijdige beslissing”. De Franse buitenminister Jean-Yves Le Drian had het over een “provocatie“. En de VSA lieten zich niet onbetuigd: Blinken sloot zich aan bij de “gelijkgezinde partners” en wil de “zorgwekkende situatie naar de VN-Veiligheidsraad” verwijzen en “op een krachtige reactie aandringen.” (7)

Alsof dat Erdoğan op andere gedachten zou brengen. Sinds jaar en dag wordt in de VN-Veiligheidsraad Israëls grondgebiedsuitbreiding veroordeeld, zonder enig merkbaar effect. En wat met de Turkse bezetting van Noord-Syrië? Wie heeft Turkije toestemming gegeven dat autonoom land binnen te dringen en te bezetten?

Stilaan worden de debatten niet meer uitsluitend verbaal gevoerd. Verleden week kwam het tot een aanvaring toen een Turkse patrouilleboot waarschuwingsschoten loste op een schip van Cypriotische kustwacht, dat zich naar verluidt te dicht naar de demarcatielijn tussen Noord- en Zuid-Cyprus begaf. Turkije ontkent.(8)

Begin van deze maand had Erdoğan de wereld medegedeeld dat hij opnieuw – ook in de territoriale wateren van de Republiek Cyprus – onderzoeksschepen voor proefboringen zou sturen. (9) Iets wat in 2020 tot behoorlijke zware confrontatietoestanden geleid had. (10)

De Turkse regering meent zich alles te kunnen permitteren. Als ze zich gedwarsboomd voelt, dreigt het ermee de vluchtelingensluis open te zetten. En kijkt verachtend neer op een zwakke EU, die machteloos staat tegenover de Ottomaanse arrogantie en uitbreidingsdrang in bv. Syrië, Libië en de zuidelijke Kaukasus. (…)

Ter duiding van de politieke belangen i.v.m. mogelijke gasvoorraden rond Cyprus:

[1] Erdogan fordert dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung für Zypern. dw.com 15.11.2020.
[2], [3] Erdogan fordert erneut Zwei-Staaten-Lösung für Zypern. n-tv.de 20.07.2021.
[4] EU, US reject Erdogan’s plans for a two-state solution in Cyprus. euractiv.com 21.07.2021.
[5] Zypern-Konflikt wird Fall für den Sicherheitsrat. tagesschau.de 21.07.2021.
[6] EU, US reject Erdogan’s plans for a two-state solution in Cyprus. euractiv.com 21.07.2021.
[7] Zypern-Konflikt wird Fall für den Sicherheitsrat. tagesschau.de 21.07.2021.
[8] Zypern: Türkisches Patrouillenboot feuert Warnschüsse ab. orf.at 16.07.2021.
[9] Gerd Höhler: Wieder droht Gas-Ärger im Mittelmeer: Erdogan kündigt neue Bohrungen an. rnd.de 05.07.2021.
[10] S. dazu Eskalation im Mittelmeer und Eskalation im Mittelmeer (II).

Orban wil zich niet laten omkopen of chanteren

Escudo de armas de hungría austria-hungría bandera de hungría, húngaro,  bandera, país png | PNGEgg

Orban stelt voorwaarden voor de aanvaarding van EU-coronahulp. Tot op heden heeft de EU Hongarije’s plan voor de besteding van de EU-coronasubsidies niet goed gekeurd. Orban vermoedt dat de EU-commissie politieke druk op zijn regering wil zetten.

Orban heeft duidelijk gemaakt dat Hongarije geen steungeld uit het corona-heropbouwfonds zal aannemen als de EU dit van de afschaffing van de regenboog-kinderbeschermingswet laat afhangen. Dit werd in een decreet gegoten dat vrijdag in het staatsblad verschenen is. De EU is al weken aan heet uitpluizen hoe men wettelijk kan optreden tegen de Hongaarse wet, die volgens EU-bollebozen “zich richt tegen niet-hetero’s”.

De EU schuift de goedkeuring van het Hongaarse corona-heropbouwplan voor zich uit “wegens de politieke afkeuring van de Hongaarse kinderbeschermingswet”, zo vermeldt het decreet. Hongarije zal in verband hiermee slechts een akkoord accepteren in hetwelke “de EU-Commissie Hongarije geen voorwaarden stelt die niet geldt voor andere EU-lidstaten”.

De Hongaaarse kinderbeschermingswet krijgt bakken vol kritiek omdat het voor kinderen de toegang tot niet-hetero belevingsvormen verbiedt. Orban plant nu een volksraadpleging. (…)

Kaviaarsocialist heeft overgewicht…

… en waarschijnlijk verstopte kransslagaders, suikerziekte en hart-, longproblemen. Gewetensproblemen? Onbestaande: bij de laatste scan kon geen geweten gevonden worden.

10, 11, 12주차. 오되부르와 에피타이저(Hors d' Oeuvre & Appetizer)의 이해와 실습 1, 2,3 :  ckjumpup

PvdA Frans Timmermans, de “Klimaatpaus”

Zo sociaal: 30.317 euro salaris per maand , 13.700 euro pensioengeld plus 9.000 euro onkostenvergoeding. Totaal 53.017 euro. Per jaar: 636.204 euro!

Woont gratis, dineert gratis, vliegt met privé jet, BMW-7 met chauffeur vh werk, BMW X-5 privé.

Werkzaam voor een Arbeiderspartij, socialist. Opgegroeid in de partij van Joop den Uyl, die niet zou rusten voor ‘iedere arbeider ook een auto voor de deur had staan’.

Timmermans doet er alles aan om deze groep weer op de fiets, in de bus en trein te krijgen en te laten betalen voor de stokpaardjes van de Linkse Elite. Bovendien moeten we “anders gaan eten”… om de gezondheidszorg niet op kosten te jagen … Plan Timmermans: Europeanen moeten anders gaan eten

Zichtbaar aan obesitas lijdende Frans Timmermans wil dat u gezonder gaat eten, want obesitas en milieu

Een ànder EUropa

Europa (mythologie) - Wikipedia
Europa en de stier (ca. 1869) van Gustave Moreau

Da’s het streven van de Identiteit & Democratiefractie in het EUropese parlement. Het leek daar in Lissabon veel op de hernieuwing der RK doopbeloften met een uitgestoken hand naar andere christelijke geloofsgemeenschappen.

16 partijen binnen de EU tekenden een verklaring om tot een gemeenschappelijk verbond te komen. Het doel, de foutieve richting die de EU uitgaat, het centralisme en het uithollen van nationale bevoegdheden der lidstaten aan de kaak te stellen en te verhinderen.

“Een belangrijke stap als basis voor een samenwerking op het niveau van het EU-parlement.”

Als men de resultaten der laatste EU-verkiezingen samentelt, dan zou dit samenwerkingsverband de tweede grootste kracht in het EU-parlement zijn. Vanzelfsprekend ligt de ambitie hoger. Herbert Kickl (FPÖ): “Hiermee heeft Europa de kans haar veelzijdigheid, haar culturele erfenis, haar identiteit en ook haar economische welvaart te verzekeren en de lidstaten naar een goede toekomst te leiden.”

Tot de belangrijkste ondertekenaars telt men naast de inmiddels overbekende Viktor Orban, Jaroslaw Kaczynski (voorzitter Poolse regeringspartij PIS), Matteo Salvini (Lega), Martine Le Pen (RN), Santiago Abascal Conde (voorzitter Spaanse Vox), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) en de voorzitters van JA21 (Nederland), EL (Griekenland), PNT-CD (Roemenië), LLRA (Litouwen), VMRO (Bulgarije), DPP (Denemarken), EKRE (Estland) en PS (Finland) én vanzelfsprekend ons Vlaams Belang.

Noem dit samenwerkingsverband gerust de laatste redplank. Er moét een sterke kracht tot stand komen om in ‘t verzet te kunnen gaan tegen de wurgende greep der EU-machtswellustelingen, tegen de uitholling van de rechten der naties, om de eigen Europese volkeren te beschermen voor verdere catastrofen, verdere migratiegolven, verdere greep op onze cultuur, normen en waarden. … Waarden, zoals het “mensen”recht van het ongeboren kind

Vanzelfsprekend – we hadden niets anders verwacht – verneemt u hier niets over in de poco media. Als toemaatje krijgt u van ons nog enkele tussenkomsten van de I & D fractieleden in de EU-praatbarak. U vindt er meer bij het I & D YT-kanaal.

We verwijzen graag naar Gerolf Annemans analyse:

De ontvoering van Europa | Gerolf Annemans | Politiek | 9789078898535 |  Standaard Boekhandel

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

“Red de  planeet, eet geen vlees meer !” Dagelijks wordt opgeroepen om te vechten voor het behoud van de aarde, de natuur, het milieu, gestuwd door de meest dwaze ideologieën, die onmiddellijk moeten uitgevoerd worden, zo niet valt morgen de hemel op ons. Ieder gezond perspectief is zoek. Kinderen worden door abortus op de gruwelijkste wijze in de moederschoot afgeslacht, gepromoot door hen die respect eisen voor dieren. Als het juiste perspectief verdwijnt, gaan mensen stenen aanbidden of zelfs honden, katten en varkens (zie Romeinen 1, 23).

Welnu, een wereld zonder God moet niet gered worden. “Niet voor de wereld bid Ik” zegt Jezus (Johannes 17, 9). Mensen moeten gered worden.

De mens is het kroonstuk van de schepping en de schepping is er voor de mens. De mens staat met zijn voeten op de aarde en met zijn hoofd in de lucht. Hij is materie maar tevens eindeloos verheven boven de materie. Hij is het enige wezen in het heelal dat een bewustzijn en een geweten heeft en om zichzelf gewild is door God. Dieren kunnen verbluffend fijne instincten hebben. Ze hebben ook “een ziel” als levensbeginsel (anders worden ze kadavers), maar dit heeft  verder geen enkele vergelijking met de menselijke ziel, door God verrijkt met verstand en wil. De natuur is een loflied aan God door te zijn wat ze is. Het is de roeping van de mens om bewust, wetens en willens,  God als Schepper boven alles te eren.  Onze tijd lijkt weinig gevoel te hebben voor deze ware grootheid van de mens. De kunst in een bepaalde periode drukt meestal goed uit hoe in die tijd over de mens wordt gedacht. In de moderne kunst zien we dikwijls gedrochten van mensen met  verwrongen gezichten, ledematen en lichamen, waarbij iedere harmonie of schoonheid ontbreekt. Ze drukken een pessimisme en zelfs een nihilisme uit. De Renaissance daarentegen toont veelal mensen in grote lichamelijke harmonie en schoonheid, prachtige beelden van mannen, vrouwen en kinderen. Als de moderne kunst het zicht op de ware grootheid van de mens belemmert, dreigt de Renaissance de mens te zien als zijnde  uit zichzelf het centrum van het heelal.

Waarin bestaat de diepste waardigheid van de mens? Sommigen denken aan een fysieke gezondheid, een hoogstaande geestelijke ontwikkeling, een groot verstand, vele begaafdheden, macht, eer en rijkdom. Al hebben al deze elementen hun waarde, ze bepalen niet de uiteindelijke waardigheid van de mens. Een zieke, gehandicapte dakloze of een ‘Mongools’ kindje, hebben dezelfde menselijke waardigheid als gelijk welke koning of keizer in zijn  paleis. Een ander uiterste, vooral onder invloed van bepaalde oosterse stromingen, ziet de waarde van de mens louter in zijn geestelijke vermogens. Sommigen beschouwen de mens enkel als geestelijk wezen, als het goddelijk licht zelf, hoog boven de aardse werkelijkheid. Dit is een ontkenning van de mens als eenheid van lichaam en ziel. Een goede medische ethiek zal iedere mens verzorgen naargelang de behoeften die hij heeft en ook heel zijn lichaam met dezelfde waardigheid behandelen. Al is een hart fysisch veel belangrijker dan een kleine teen, ook het eenvoudigste orgaan deelt in de menselijke waardigheid en dient met  dezelfde eerbied behandeld te worden (Zie de eenheid van het lichaam:  1 Kor 12, 12-26).

Psalm 8 is een hymne op de grootheid van de Naam van God, Schepper en Vader. Het heelal is het werk van zijn “handen”. De afwerking met maan en sterren is het fijne werk van zijn “vingers”. Het zijn de  baby’s (Hebreeuws: olelim van alal = lallen) en de zuigelingen die Hem verheerlijken en de hoogmoedige te schande zetten. Een “psalm” moet gezongen worden (van het Griekse ‘psalmos’ = het doen trillen/zingen van de snaren van een muziekinstrument).  Een mens die de Schepper en zijn Schepping erkent, bewondert en bezingt, ontdekt tevens zijn juiste plaats, zo broos en zo ontzagwekkend:

Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet, ’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt? Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer (letterlijk: Gij hebt hem slechts een beetje minder dan God gemaakt). Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd” (Psalm 8, 5-7).

We hopen een lange reeks overwegingen  te kunnen geven over de christelijke visie  op de mens, vanuit de Schrift en de katholieke traditie, die onscheidbaar met elkaar verbonden zijn. Hierbij putten we ook uit de ervaringen en inzichten van mystici en kerkleraren en benutten zo goed mogelijk de resultaten van goede wetenschappelijke inzichten. Onze diepste identiteit zien we tenslotte in de persoon van Jezus Christus, de God-Mens en van zijn Moeder Maria, zijn eerste leerlinge. We voorzien 7 thema’s. Het zijn, als je wil,  de 7 wortels van ons mens-zijn: 

  • 1) De mens, geschapen naar Gods Beeld en Gelijkenis. Dit is het fundament van onze waardigheid.
  • 2) Met een onverzadigbaar verlangen, waarmee we de zin van ons “rusteloos hart” ontdekken.
  • 3) Gewond door de zonde, waardoor we de ontwrichting die ieder mens in zich meedraagt toelichten.
  • 4) Hartstochtelijk bemind, zoals ouders van hun gehandicapt kind nog meer houden dan van een gezond kind.
  • 5) Geroepen om door lijden en  sterven in Jezus’ verrijzenis te delen. Dit is onze ‘uittocht’ en overgang, ons Pasen.
  • 6) Met de gave van zichzelf. Hoeveel zware ontgoochelingen in menselijke relaties zouden vermeden worden, wanneer we echt zouden beseffen dat de ‘gave van zichzelf’ een wezenlijke eigenschap is van ons menselijk leven?
  • 7) Zo bereiken we uiteindelijk de gelijkenis met God in de hemelse heerlijkheid. “Beeld Gods” komt aan het begin, “gelijkenis Gods” aan het  einde, wat enkel mogelijk is door onze  gelijkenis met Christus

Hiermee streven we niet alleen naar een goed inzicht in het mysterie van ons mens zijn, we willen ook steeds meer onze waardigheid beleven. Laten we daadwerkelijk op weg gaan, in het besef dat de weg zelf wijzer is dan de wegwijzers.

*

In Flitsen berichten we o.m. over een bijzondere picknick  die we gehouden hebben. In Een wereldoorlog zonder grenzen blijven we trachten de waarheid te onthullen over hetgeen in Syrië gebeurt. De dwaze demonisering willen we aanklagen in Het einde van een westerse wereldoverheersing.  We wijzen op enige hoop in de Libanese tragedie: Eindelijk naar een neutraal Libanon? En dit nog geeft weer overvloedige info over Syrië, corona, geopolitiek en moraal.

P. Daniel

Flitsen

Een uitstap

Op donderdag 24 juni hebben we plechtig de geboorte gevierd van Johannes de Doper. Een geboortedag wordt in de liturgie alleen nog gevierd van Jezus en Maria. Van alle andere heiligen wordt hun sterfdag beschouwd als hun “geboorte” voor de hemel. In de voormiddag reden we met z’n allen naar een terrein dat toebehoort aan Ibrahim Srour, oblaat en verantwoordelijke ingenieur voor ons terrein. Een tent werd opgesteld om ons te beschermen tegen de felle zon. Ernaast staan twee kleine bolvormige gebouwtjes met niets er in. Het ene werd gebruikt als keuken om een soort potpourri klaar te maken met enkele groenten, op een houtvuur gekookt.  Meteen werd het plan opgevat om van de  twee gebouwtjes twee kapelletjes-kluizen te maken. Een ter ere van de heilige Elias, de grootste profeet in het begin van het Oude Testament en het andere ter ere van de heilige Johannes de Doper, de grootste profeet aan het begin van het Nieuwe Testament. Ondertussen werd veel heen en weer gebabbeld, gelachen en verteld. Terwijl we eenvoudig en goed aten werd niet vergeten hoezeer vele Syriërs en vooral Libanese christenen nu bedreigd worden met hongersnood. We zoveel mogelijk meedelen en alles in het werk te stellen om de hulpverlening aan hen verder te zetten met alle middelen die we hebben en die ons gegeven worden. Er is ondertussen al een varkenskwekerij in Libanon voor hen opgezet.

Wekelijkse vormingsdag

De wekelijkse vormings- en ontspanningsdag voor de kinderen van de catechese wordt steeds meer een feest voor iedereen. Deze donderdag kwamen moeders achterna en elk had een gebak bij zodat het niet moeilijk was de kinderen bij de pauze een versnapering te geven. En de moeders amuseerden zich onder elkaar. De kinderen waren al lang naar huis terwijl de moeders hier nog van de heerlijke zomeravond genoten.

Lees verder