Olie-diplomatie

Lavrov trekt naar het M.O. en geeft in zijn persmededeling in grote lijnen de inhoud van ons vorig artikel weer:

Hij had het o.a. ook over de in beslagnames van eigendommen en bezittingen van Russische burgers, over het vermoeden van onschuld tot de schuld bewezen is en over alle westerse waarden en normen waarop het westen zo prat ging…

De EU op zelfmoordkoers

De EU dreigt met een invoerstop van Russisch olie en gas. Wie wordt echter het slachtoffer? Wie zal eronder lijden?

De EU eist een invoerverbod van Russisch olie en gas en geeft daarmee de indruk dat men Rusland met die maatregelen zal pijn doen. Wellicht is dit zo op korte termijn – de vraag blijft echter onbeantwoord wie het op korte termijn meer pijn zal doen: Rusland of de EU? Wie op lange termijn eronder zal lijden is duidelijk.

Wat zijn de verschillen tussen de levering van olie en gas? De EU zet haar kaarten in eerste instantie op een embargo van olie; dit zou in het 6de sanctiepakket moeten begrepen zijn. Vooral Hongarije*gaat nog steeds dwars liggen. Het noemt het een “atoombom voor de eigen industrie”.

De reden dat de EU het liefst onmiddellijk een olie-embargo wil opdringen is dat olie vooral met tankschepen vervoerd wordt en dat men het Russische olie relatief eenvoudig zou kunnen vervangen. Tot zover de theorie. De praktijk is iets ingewikkelder. Maar toch: de Russische olie laat zich in principe zonder droogleggingsgevolgen vervangen, ook als de prijzen voor benzine, diesel, verwarmingsmazout en andere olieproducten in de EU naar een recordhoogte zouden stijgen.

Daar de EU dan olie zou moeten kopen die tevoren door andere landen werd gekocht zouden deze landen nieuwe leveranciers moeten zoeken en daar zou Rusland de olie, die voor het embargo aan de EU geleverd werd, aan kunnen verkopen. Deze landen hebben immers onverkort olie en derivaten nodig. Rusland moet zich dan naar deze markt richten, de prijs aantrekkelijk maken (… zoals bij Indië het geval is), en uiteindelijk zou Rusland nog steeds olie leveren… alleen de eindbestemming verandert. We tekenen hier nu een simplistisch beeld, maar uiteindelijk gaat het om vraag en aanbod – problemen die op te lossen zijn.

De situatie met gas is helemaal anders. Derhalve heeft de EU nog niet een onmiddellijk gasembargo verordend. Het Russische gas is voor de EU-afnemers niet op korte termijn vervangbaar. En al helemaal niet aan dezelfde prijs. Er zijn immers veel minder LPG- dan olietankers. De huidige LPG-vloot is voornamelijk met de bevoorrading van Azië bezet.

Als de EU geen Russisch gas via de pipe-line verbindingen importeren wil, dan treedt ook hier vraag en aanbod op de voorgrond, die de prijs van het LPG-gas én het vervoer met de bestaande LPG-tankers zal bepalen. Het Russische gas kan men niet zomaar vervangen door LPG. Ook als hier voldoende aangeboden wordt, dan steekt onmiddellijk het transportprobleem de kop op. Bovendien zijn er in de EU niet voldoende LPG-terminals om de bevolking te voorzien van gas. Ze zullen dus nog moeten gebouwd worden. Op korte termijn: geen oplossing.

Voor Rusland komen er ook dergelijke problemen: als de EU het Russische gas niet meer wil, dan kan Rusland niet zomaar het gas vloeibaar maken en met tankers naar Azië vervoeren. Ook Rusland zou eerst LPG-tankers en bijkomende -terminals moeten bouwen.

Als de EU met Hongarije i.v.m. een olie-embargo tot een akkoord zou komen, dan zullen wij dit zeer zwaar voelen: de prijzen van olieproducten zullen snel nog meer stijgen. En van deze prijsstijging zou Rusland onrechtstreeks profiteren omdat het dan het Russische olie duurder op de wereldmarkt kan verkopen. Tijdens de fase, tijdens dewelke de EU een vervanging voor de Russische olieleveringen zoekt, zou Rusland op de wereldmarkt meer kunnen factureren voor de olie.

Om aan te tonen hoe nerveus de oliemarkt is: toen de EU het vervoer van Russische olie in Europese schepen uit het sanctiepakket haalde, daalde de prijs van de olie op de wereldmarkten.*

De Neue Züricher Zeitung kwam recent ook tot die conclusie: tijdens de overgangsfase zou de stijgende olieprijs waarschijnlijk de verliezen, veroorzaakt door het EU-olie-embargo, ruimschoots opvangen. „Warum Russland von einem möglichen Erdölembargo der EU profitieren könnte

Rusland heeft bij de gasverkoop een voordeel: ook zonder de bouw van LPG-terminals zijn China en Indië vanuit Rusland via een pipeline bereikbaar. En Rusland heeft zich al richting Azië heroriënteerd. Binnen enkele jaren zou Rusland het verlies van de EUropese markt compenseren via nieuwe pipelines naar Azië, waar de vraag stijgende is.

En daar zal de EU het volgende probleem zien opduiken want de EU moet economisch met Azië concurreren. De machtsverdeling in de concurrentiestrijd is momenteel: Azië heeft het concurrentievoordeel van lagere lonen – de EU lagere energiekosten. En dat precaire evenwicht zal snel verstoord worden als de EU haar kaarten op het duurdere LPG-gas zet. En als de Aziatische landen binnen enkele jaren volop Russisch gas via pipelines kunnen invoeren… ja dan… ziet het voor onze bedrijven niet gunstig uit.

De EU-commissie en de EUropese politici die een olie- en gasembargo tegen Rusland eisen, schieten in eerste instantie in eigen voet. Op korte termijn zou het zelfs tot olie- en gastekorten kunnen leiden. En wat zelfs een blinde ziet: tot onbetaalbare prijzen aan de pomp en bijzonder koude winters. Een Russisch gasembargo is niet op korte termijn te vervangen. De nationale regeringen zullen voor de keuze staan: ofwel de verwarming van bevolking stilleggen of de industrie vleugellam te maken. Bovendien zou de hogere energie kost niet alleen tot inflatie maar bovendien tot een concurrentienadeel voor onze economie leiden met verlies van banen.

Wat de EU momenteel doet is de hielen likken van de VSA, die een markt voor hun LPG-gas gecreëerd hebben in Europa. En mooi meegenomen, daar bovenop hebben de VSA een economische concurrent in Europa fel verzwakt.

Politiek gezien handelt de EU bijzonder kortzichtig. Ooit zal de omgang met Rusland genormaliseerd moeten worden en dan is het niet bijzonder verstandig alle bruggen op te blazen. Tenslotte maakt Rusland tot aan de Oeral deel uit van Europa en liggen de exceptionele VSA aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.


*https://www.hln.be/buitenland/verbod-voor-europese-tankers-om-russische-olie-te-transporteren-uit-europees-sanctiepakket-gehaald~a236646df/

EU-censuur dient om u te beschermen

“Bent u het met FVD eens dat dit verbod op gespannen voet staat met de vrijheid van meningsuiting? Bent u het met FVD eens dat het onwenselijk is dat de EU zonder tussenkomst van de rechter of enig parlement deze verboden kan opleggen?” vroeg Hiddema.

Wie zal de rekening betalen?

In de VSA klopt men zichzelf op de schouder: zaken doen en tegelijkertijd de Barmhartige Samaritaan uithangen. Het idee is niet nieuw, werd tijdens WOII al toegepast omdat het niet fair was dat alleen Groot Brittanië de last van de weerstand tegen nazi-Duitsland moest dragen.

Om die reden weken de VSA af van het normale concept: nl. boodschappen in het winkelmandje én aan de kassa onmiddellijk betalen. Toen had men het grandioze idee wapens te verhuren of lenen onder het motto “Lend and Lease” en tegelijkertijd zijn handen wassen in onschuld – de VSA kan zgz. “neutraal” blijven – zoals Roosevelt het concept in 1940 voorstelde:

“Teneinde de steun van de Amerikaanse bevolking te verkrijgen, gebruikte president Roosevelt in een radiotoespraak van 17 december 1940 de beroemd geworden beeldspraak van de buurman wiens huis in brand staat en hem de tuinslang te leen vraagt. “Ik zou dan niet zeggen, buurman, mijn tuinslang heeft 15 dollar gekost en die moet u mij eerst betalen. Ik hoef geen 15 dollar, ik wil alleen mijn tuinslang terug als de brand is geblust.” Mede door deze analogie werd bereikt dat de wet werd aangenomen, ook al was er een felle discussie in het Congres.” Wikipedia

Het is vooralsnog niet bekend welke wapens (en alles wat ermee samenhangt) de VSA volgens dit systeem aan Oekraïne willen lenen. Bekend is wel de omvang: 33 miljard US dollar. Niet echt dat waarop de Oekraïense president Zelensky gehoopt had; hij eiste recent 7 miljard US dollar per maand!

Daar er in de wereld weinig of niets gratis is willen de wapenfabrieken blijkbaar dat hun waren betaald worden. Dat Oekraïne hiertoe niet in staat is, zal niemand verbazen, ook niet zonder oorlog. Dus… wie mag dan de factuur vereffenen? Als het de VSA niet zijn, Canada, Afrika, Indië, de VAE, Saoedi-Arabië of Australië ook niet, Rusland al helemaal niet… wie blijft er dan over? … hoe solidair wil de EU zijn? Met quota berekend per lidstaat? Met nog zwaardere nationale schulden en inflatie? En dan hebben we het nog niet over de kosten van de heropbouw gehad. U zal ook begrijpen dat militair materiaal lenen of huren niet te vergelijken is met het huren van een tuinfrees. De kans dat militair materiaal in onberispelijke staat teruggegeven wordt is eerder klein…

“Under the measure, Ukraine can request streamlined transfers of U.S. weapons and other security assitance. The U.S. will get guarantees that the country will replace or reimburse the assets at a later date. (CNBC)”

Ned. vert.: Met deze maatregelen kan Oekraïne gestroomlijnde leveringen van VS wapens en andere veiligheidssteun. De VSA zullen garanties krijgen dat het land op een latere datum de goederen zal vervangen of vergoeden.

Het Amerikaanse parlement stemde met grote meerderheid in voor het concept, dat dateert uit WOII, de zgn. “Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act”, waarmee de Biden-regering aan Oekraïne militair materiaal kan lenen en verhuren. Begin april keurde de Senaat de wet al goed. Intussen zette Biden ook zijn handtekening ter goedkeuring. Neem nota van de naam der wet: “Democracy” mocht niet ontbreken… alsof deze wet iets met democratie te maken heeft.

De wet werd goedgekeurd met 417-10 – de 10 nee-stemmen kwamen van de Republikeinen. De wet zal het mogelijk maken onbeperkt – zowel in hoeveelheid als in tijd – hulp te sturen zonder dat er telkens goedkeuring van het Congress voor nodig. Het is een boodschap aan Rusland dat er geen einde komt aan de toevloed van wapens en munitie.

Politiek analist Cato verwoordde het zo:

“Biden will more or less be able to lease any weapons systems he wants to Ukraine without the broad requirements that Ukraine would need to pay us back,” Cohen said. “It gets rid of the entire bureaucratic process to sell a weapon. Now, you can just lease it.” 

The United States used the Lend-Lease program during World War II to increase its involvement in the war and quickly lend arms to allies in the fight against the Nazis while remaining neutral in the conflict. The Roosevelt administration sent $50 billion to more than 30 allies under the program.

Cohen said the new Lend-Lease program could become especially helpful if the war with Russia gets worse. 

“Having this bill passed makes it a lot easier for the U.S. to escalate very quickly,” he said. “The effect it will have if everything stays status quo is probably not much. If the U.S. wants to increase its involvement with far more advanced weapons, this bill makes that a lot easier.”

Ned. vert.: Biden kan nu quasi elk wapensysteem aan Oekraïne verhuren zonder dat Oekraïne ons hiervoor moet betalen. Zonder bureaucratisch gedoe bij een wapenverkoop. De VSA kunnen op de achtergrond “neutraal” blijven. Als de VSA meer gesofisticeerde wapens willen inzetten, dan maakt deze wet het mogelijk.

Wetende dat gratis niet bestaat, komt het idee van Macron – een uitbreiding van de EU met politiek-sympathieke landen – dan ook niet uit de lucht gevallen. “Desnoods moeten de verdragen maar gewijzigd worden”. Onze Alexander wist als volleerde waterdrager er nog wat aan toe te voegen: energie, defensie en EU-uitbreiding. Laat die drie thema’s nu bijzonder actueel zijn in het land Oekraïne.

Stilaan stapt Alexander De Croo (Open VLD) met zijn Europees engagement in de voetsporen van zijn voorganger en partijgenoot Guy Verhofstadt. Voor de Belgische premier staat Europa op een kruispunt. “De Unie moet haar verantwoordelijkheid voor het volledige continent nemen.” Citaat uit: De Croo spreidt Europese vleugels verder uit

Met de Macrons, de Vrhfstdts, de Michels en Decroo’s worden we verkocht waar we bij zitten. Niet toevallig allemaal behorende tot dezelfde blauwe partijrichting.

Wie protesteert? Wie? Iemand? Niemand?… Verkocht!

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/05/09/macron-stelt-een-nieuwe-europese-politieke-unie-voor/

https://www.defenseone.com/policy/2022/04/lend-lease-bill-could-help-ukraine-negotiate-peace-russia/366327/

“Lend and Lease”: Europas Steuerzahler werden auch die US-Waffen für die Ukraine bezahlen (report24.news)

Het Hongaarse baken

“Wij hebben moeten strijden tegen de sterkste machten, tegen nationaal Links, tegen internationaal Links, tegen de bureaucraten van Brussel, tegen de organisaties van het Soros imperium, tegen de grote internationale media en tenslotte tegen de Oekraïense president, nog nooit hadden wij zoveel tegenstanders. Beste vrienden, wij hebben een buitengewone overwinning behaald- een overwinning die zo groot is, dat zij waarschijnlijk vanop de maan zichtbaar is en in elk geval zeker vanuit Brussel.

Viktor Orban na zijn triomf bij de Hongaarse verkiezingen.

Lees verder: Een klinkende overwinning voor het Gezin en voor het Recht op Leven in Hongarije

Russische sancties tegen het westen komen eraan

De juiste inhoud is nog niet bekend. Ze zouden zich richten tegen “onvriendelijke” staten, instituten of personen; de aangekondigde nieuwe lijst van EU-sancties tegen Rusland en de in beslagname van eigendommen van Russische staatsburgers zijn waarschijnlijk mee de reden van dit nieuw Russisch decreet. In de lijst zou de export van bepaalde goederen of grondstoffen verboden worden.

https://tass.com/politics/1446445

Gas: komedie of drama? (2)

Vanaf vandaag hanteert Duitsland een naam voor de nieuwe betalingswijze van Russisch gas: “Moskauer Modell”.

Duitsland kiest voor energiezekerheid. Bij DWN vernemen we – één dag voor het verstrijken van de betaaldatum:

Deutschland wird Gas künftig nach Moskauer Modell bezahlen
Der Energieversorger Uniper wird russisches Gas künftig in dem von Moskau geforderten Modell über die Gazprombank bezahlen.

Handelsblatt sluit zich hierbij aan met een bericht “enerzijds – anderzijds”. Oordeel zelf; we citeren:

"Unternehmen, die wie von Moskau gefordert in Russland ein Bankkonto eröffneten und Lieferungen weiterhin in Euro zahlten, verletzten nicht die EU-Sanktionen gegen Russland, teilten Beamte der EU-Kommission am Donnerstag mit. „Was die Russen danach mit dem Geld machen, ist ihnen überlassen”, sagte ein Beamter."

Ned. vert.: “Ondernemingen die zoals door Moskou geëist in Rusland een bankrekening openden en verder in euro betaalden, plegen geen inbreuk tegen de EU-sancties,” zo deelden ambtenaren der EU-commissie donderdag mee. “Wat de Russen daarna met het geld doen, is hun zaak.”

Zo hou je natuurlijk een slag om de arm. Echter, de EU-commissie vindt het niet kunnen dat de transactie van gas pas dan door Rusland als afgewikkeld beschouwd wordt, als het geld in roebel omgerekend werd.

Nochtans had landgenote en tevens EU-opperakela von der Leyen gewaarschuwd: wie in roebel betaalt, schendt de EU-sancties en neemt – als overtreder – een hoog risico. Wat zou von der Leyen van plan zijn? Persoonlijk de gaskraan in Rusland toedraaien? Technisch gezien betalen de gasafnemers dus niet in roebel, maar in euro of dollar. In realiteit betalen ze natuurlijk wel in roebel; waarom zouden ze anders twee rekeningen openen bij de Gazprombank, één in euro, resp. dollar en één in roebel, waarop de omgerekende buitenlandse deviezen herdoopt worden in roebel.

Bloomberg meldde trouwens dat er nog wel zondaars zijn die de directieven van de EU weigeren te volgen. Vier zouden al in roebel betaald hebben; tien gasbedrijven zouden rekeningen geopend hebben bij de Gazprombank om de gestorte euro’s (… of dollars) vervolgens in te wisselen op een roebelrekening.

Het is niet zo dat Bulgarije niet wou betalen maar het land vertrouwt heel het wisselkoerszaakje niet, zegt het. Bulgarije vindt dat het de controle over het betaalde bedrag verliest via de tussenstap van de omrekening der twee munten. Raar argument. Vanaf het ogenblik dat wij een overschrijving doen, zij het in euro of in een andere munteenheid, zijn wij het geld kwijt en hebben wij er niets meer erover te zeggen.

Niet alleen Polen heeft een actieplan, ook Bulgarije zat niet stil. Nochtans is de nood in Bulgarije momenteel groter dan in Polen: de Bulgaarse gasvoorraad zou slechts 15% bedragen, terwijl Polen naar eigen zeggen voor 76% gedekt is. Bulgarije verwacht dat de gasaansluiting in Griekenland in juni gereed voor gasdoorstroming naar Bulgarije zal zijn. Of hiermee de initiële 90% bevoorrading door Rusland gedekt zal worden? En ook hier zien we een soortgelijk arrangement als in Polen: “revers” van de TurkStream pijpleiding die Russisch gas naar Griekenland brengt via Turkije, de Zwarte Zee, vervolgens aan land komt in Griekenland en uiteindelijk Bulgarije. Bulgarije kan zichzelf dan wijsmaken dat het Grieks gas koopt en geen Russisch.

Dat beide landen met andere leveranciers in zee wilden gaan, was sowieso gepland. Hun gascontract met Rusland verstreek immers dit jaar en zij waren niet zinnens dit te hernieuwen. Hoewel… Wat maken ze zichzelf en ons allemaal wijs: het gaskind heeft nog steeds dezelfde bio-vader… Benieuwd wanneer de poco tv-kanalen dit von Münchhausenverhaal zullen uitzenden.

“Het tijdperk van Russische fossiele brandstoffen in Europa is nabij,” oreerde von der Leyen. Benieuwd of de 23 Europese landen die Russisch gas gebruiken er op termijn ook zo over denken en/of de EU-plannen kunnen uitvoeren zonder dat hun bevolking in de kou zit.

https://www.reuters.com/world/europe/greece-help-bulgaria-following-russias-gazprom-halt-gas-supply-2022-04-27/