Het Geweten van Europa timmert verder aan Europa’s islamisering

De bronafbeelding bekijkenHet EUopees Hof tégen onze rechten heeft een verder stuk van de weg naar de islamisering van EUropa geplaveid.

De meningsvrijheid over de islam wordt nog maar eens beknot.

Het begon met een seminarie over het de grondregels van de islam, waarbij het leven van de profeet Mo nader onder de loep genomen werd.  De Oostenrijkse Elisabeth Sabaditsch-Wolff  stelde zich en iedereen de vraag hoe men het anders dan pedofilie kan noemen als een 56-jarige man een 6-jarig meisje huwt en met het kind 3 jaar later het huwelijk consumeert.   Ze was van mening dat Mo nu eenmaal  “graag met kinderen foefelde”.  Mevrouw Sabaditsch-Wolff kreeg een proces aan haar been.  In 2011 volgde het vonnis door een Weense rechtbank “wegens belediging van religie” volgens par. 188 van de Oostenrijkse strafwet, nl. een boete van 480 euro.

Toen zowel het beroep en een rechtzaak bij de hoogste rechtbank in haar nadeel uitspraak deden, trok mevrouw Sabaditsch-Wolff naar het Hof voor de Rechten van de Mens.  Zij voerde aan dat haar in 2008 geuite vaststellingen op feitelijk waardenormen berustten, die  een discussiebijdrage tot een publiek debat gevoerd hadden, die echter niet de belediging van de profeet als doel hadden.

Het mocht niet baten.  De Geweten van EUropa (EHMR) sloot zich quasi volledig aan bij de motivatie der Oostenrijkse rechtbanken.  Nl.  dat principieel geen enkele religie of hun aanhangers uitgezonderd worden van kritiek en dat ook meningsuitingen over de weigering van de religieuze uiting moesten geaccepteerd worden. Echter… als deze uitingen de grenzen van afwijzende kritiek overschrijden, mag een staat op een passende wijze deze meningsvrijheid beknotten.  Mevrouw Sabaditsch-Wolff heeft volgens het Geweten deze grens overschreden.  En daarom zijn haar veroordelingen terecht en rechtvaardig.

Hoewel de meesten der zgn. islamwetenschappers ervan uitgaan dat het huwelijk van de profeet met de 6-jarige Aisha – ook door talrijke getuigenissen van tijdgenoten – historisch vastgelegd werd, bestrijd het Geweten van Europa zonder nadere uitleg het waarheidsgehalte van deze gebeurtenis.  Integendeel, het Hof meent dat mevrouw Sabaditsch-Wolff zich bewust had moeten zijn dat haar uitlatingen “de religieuze gevoelens” van moslims kunnen kwetsen.  Haar uitdagende uitlating is daarom van dien aard dat moslims dit als een beledigende aanval op de profeet te interpreteren, m.a.w…. dat hij het niet waard is verder vereerd te worden.

En dit brengt de religieuze vrede in het land in gevaar en verspreidt islamofobe vooroordelen.  Het Geweten van Europa ziet ervan af het waarheidsgehalte van mevrouw Sabaditsch-Wolffs uitlating na te gaan.  Het stelt alleen maar vast dat haar uitlating omwille van een tekort aan bewijslast niet door de vrijheid van meningsuiting beschermd wordt.

Meer zelfs… het Hof betwijfelt dat mevrouw Sabaditsch-Wolff een open debat hierover in gang wou zetten, hoewel mevrouw Sabaditsch-Wolff haar uitlating in een vragende vorm gekaderd had.    In de plaats daarvan plaatst het Hof, zoals het Duitse grondwetshof bij de hoofddoekvonnissen van 2015 en 2016, het probleem van het objectieve naar de quasi onbewijsbare subjectieve religieuze gevoelens.   Waarmee heel het probleem in de toekomst buiten de rechterlijke controle valt.  Hoe moet een rechter in de toekomst – buiten expliciete gevallen – vaststellen of een uitspraak van een moslim wel degelijk juist is, of een bepaalde opmerking/houding van een niet-moslim hem “in zijn religieuze gevoelens” kwetst?  En moslims zijn – zoals algemeen bekend – nogal snel op hun religieuze teentjes getrapt.  Men herinnere zich Charlie Hebo en de Deense cartoons…

Men kan dus verwachten dat dit EHRM-vonnis overal waar Mo’s aanhangers zich neergelaten hebben sporen zal nalaten.  Unia en de rechtbanken kunnen zich al aan een ware stormloop van verontwaardigde moslims voorbereiden, die in hun teerste, diepste, innigste, geloofsbelevenis zware trauma’s en blauwe plekken allerhande opgelopen hebben door respectloze kaffirs.  En wij zullen moeten leren nog meer onze mening achter onze kiezen te houden, te slikken, en in stilte een smeekgebedje aan de H. Rita, patrones der hopeloze zaken, te prevelen.

Het Geweten van Europa heeft de vrijheid van meningsuiting geamputeerd en de weg naar de verdere islamisering van EUropa geëffend.

Bovendien maakte het Hof  duidelijk dat onze verrijkingsontvangende maatschappij  nog toleranter moet worden, want verdraagzaamheid is een kenteken der democratie.

Ondertussen is het wel perfect legaal om het Christendom door het slijk te halen of haar symbolen op allerlei manieren te misbruiken.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

 

Tafelschuimers krijgen opleiding tot “vluchteling”

Onverminderd gaat de invasie uit de Prachtlanden voort.  Ieder wil hier immers een graantje komen mee”pikken” van de welvaart die onze voorouders en wij opgebouwd hebben.

In de overvolle asiel-wachtcentra in Griekenland krijgen ze les door de Gutmenschenindustrie hoe ze de boel kunnen belazeren om een win-for-life ticket te verwerven.  O.a. op Lesbos wordt hen geleerd hoe ze als christen moeten bidden – kwestie van een stapje voor te hebben bij de proclamatie der asieltoekenningen.  Er wordt massaal gelogen en bedrogen, komedie gespeeld over zgz. vervolgingen, fysische en psychische trauma’s, religie…

De NGO’s geven zelfs toe dat ze gelukzoekers opleiden tot” vluchtelingen”… De overheid probeert de échte vluchtelingen eruit te filteren en de NGO’s doen net het omgekeerde.  Iedereen moet toegang krijgen tot de vetpotten onder het mantra: “geen mens is illegaal”.

Kijk even mee hoe de linkse Gutmenschenindustrie ons een mes in de rug steekt.

 

 

 

Ze komen voor de “Europese levensstijl”

De bronafbeelding bekijkenEentje verbleef al 10 jaar in Oostenrijk.  Verbleef.  Werd asiel geweigerd en vervolgens gedeporteerd.  Werkte hij?  Neen, hoor.    Nu is hij terug.  Voorlopig in de Balkan tot hij kan doorreizen.  Van Balgladesh kost de reis 9000 euro.  Als we goed kunnen rekenen – bij een maandloon van 55 euro voor bv. een textielarbeider (2017) – heeft de brave man 163 maandelijkse loonfiches gespaard om terug te kunnen keren naar onze gewesten.  Zeggen en schrijven: 13.5 jaar.

Een terugberekening: 10 jaar in Oostenrijk + 13.5 jaar sparen (en dan moet hij gedurende die periode van de hemelse dauw geleefd hebben) maakt samen 23.5 jaar.  Hoe oud schat u hem?  Ongeveer 30?  Dan is hij als kleuter vanuit het verre Bangladesh naar de Oostenrijkse Gemütlichkeit getrokken…, werd als jonge tiener uitgewezen naar zijn thuisland, waar hij vervolgens 13.5 jaar hard gewerkt heeft, zonder enige onderhouds-uitgaven, tot hij op zijn spaarboek 9000 euro bijeen gespaard had voor een ticket EUropa.

Alle gekheid op een stokje: hoe komen die zgn. sukkelaars aan dat geld???  Voor hoe dom houden ze ons???

Nog meer gekheid: ze zijn ervan overtuigd dat wij allemaal heel gelukkig zijn met hun komst.  En we gaan nog véél gelukkiger worden want ze willen hun families allemaal meebrengen eens dat ze hier een inkomen, een woning en onze Gutmenschlichkeit verworven hebben.  “We love you, Angela Merkel!”