Stilaan worden onze eilanden derde wereldcampings

Na Malta, de Griekse en Italiaanse eilanden, wordt nu het Canarische archipel overspoeld door gelukzoekers uit Afrika. Binnenkort toestanden zoals op Lesbos, Rhodos, Lampedusa, Sicilië… Zou er eens iemand hen willen uitleggen dat Zwarte Pieten hier niet langer welkom zijn?

Verwacht u eerstdaags maar aan een oproep voor solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid, Guitmenschen’dom’…

Op weg naar de ketenen der EUSSR

“…Het progressieve, vrijzinnige Europa van Michel en von der Leyen, dat geweigerd heeft zijn christelijke wortels als grondslag te erkennen, past perfect in dit plaatje. Covid-19 is voor de links liberale politici, die erop uit zijn de bevolking in de pas te laten lopen, een ideaal proefterrein. Tot hoever kunnen zij gaan om de vrijheden aan banden te leggen? In België heeft  de nieuwe minister van Justitie, Van Quickenborne, die zich als een kameleon steeds heeft aangepast  aan elke nieuwe politieke trend, voor zover dit hem  goed uitkomt, plannen om iedere uiting van islamkritiek als ‘ haatspraak ‘ te bestempelen en strafbaar maken. Dat dit volledig in tegenstelling is met de houding van de Franse president Macron, die  na de bloedige aanslagen van de jongste weken, het eindelijk aandurft het islamisme als  vijand te bestempelen, is waarschijnlijk slechts een detail…België is tenslotte toch maar een surrealistisch land….

‘Europa ‘neemt ons beetje bij beetje onze vrijheden af. Drie landen laten zich echter niet in het totalitaire Europese keurslijf opsluiten: Polen, Hongarije en Slovenië. Deze drie landen , die decennialang onder de knoet van het communisme geleefd hebben, voelen beter dan wie ook aan, welke gevaren op hen afkomen. Bij ons is de bevolking allang in slaap gesust...”

Lees: “Hoe onze vrijheid versmacht wordt”

Drie jaar geleden waarschuwde Orban nog:

De droogleggingsplannen van de EU

Daniel Mikhailov / Projects / Horse | Dribbble

Binnen vier jaar wil de EU-Commissie een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s. Binnen vier jaar…

Er moet nl. een nieuwe uitstootnorm opgedrongen worden, een norm die technisch-mechanisch niet op te lossen is. Het komt erop neer dat een auto – in elke verkeers- of rijsituatie – uitstootvrij is. Zelfs de slijtage van de banden, door schuren op de bodem, moet zonder enige invloed zijn. Telt echter niet voor elektrische auto’s – die rijden op luchtkussens… Bovendien zou heel de EU in zones moeten opgedeeld worden waarin men in zondige en niet-zondige regio’s zich mag/niet mag voortbewegen. Vanzelfsprekend hangt er een penitentie boven het hoofd van de zondaars…

De ondergang van de Europese auto-industrie. Heel het linksgroene sprookje moet volgend jaar al beslist worden – vindt de EU-opperakela van der Leyen.

Waar moet de stroom vandaan komen? Hoeveel gaat die kosten? In dit vermaledijde land dat het mijne niet is, maar dat ik wel mee mag onderhouden, wil men de kerncentrales sluiten en vervangen door gascentrales, die niemand kan betalen. En het gas dat uit Rusland naar Duitsland met de Nord Stream 2 pijpleiding moet komen wordt door de VSA gesaboteerd. Tegen het duurdere frackinggas uit de VSA (hallo milieufanaten!) zijn er zeker geen bezwaren? Los van de bijzonder milieu-onvriendelijke winning is er ook nog het milieuvervuilend plaatje van de tankschepen.

Gelukkig is de verkoop van kaarsen voorlopig nog niet verboden. Hoewel… heeft Greta in de school al uitgerekend hoeveel de aarde opwarmt als elk gezin ‘s avonds pakweg 20 kaarsen aansteekt?

Lees ook de analyse van Dr. Hans Werner Sinn, Hoogleraar economie Universiteit München, voormalig voorzitter Ifo Instituut en lid adviesraad Duits ministerie van Economie, vertaald naar het Nederlands in de De Tijd (30.11.2019):

… Die formule van de EU is een reusachtig boerenbedrog. Ook elektrische wagens stoten flink wat CO2 uit, het enige verschil is dat de uitlaatpijp bij de energiecentrale ligt. Zolang met steenkool of gas gestookte centrales nodig zijn om de energielevering te verzekeren in periodes dat er wind noch zon is, draaien elektrische wagens, net als benzine- of dieselwagens, voor een stuk op koolwaterstoffen. En zelfs als ze opgeladen worden met energie opgewekt door zon of wind, worden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt om batterijen te maken in China of elders, die meteen de veronderstelde uitstootbeperking tenietdoen….

De Europese regelgeving voor het brandstofverbruik van het wagenpark zal het klimaat niet beschermen. Ze zal wel jobs vernietigen, de economische groei aantasten en het wantrouwen van de bevolking in de ondoorzichtige Europese bureaucratie vergroten. Lees: “EUropa bedot ons met elektrische wagens”

Logisch, toch?

De Hongaarse regering wil in de grondwet laten opnemen dat “de moeder een vrouw is en de vader een man” en dat het geslacht gedefinieerd wordt als dat van bij de geboorte.

Lees verder (voor zover de betaalmuur u toelaat)…

We zijn er zeker van dat Orban opnieuw zal mogen spitsroeden lopen bij de versekste decadente maatschappij waarin alles mag en kan. In Hongarije krijg je – voorlopig toch – dergelijke toestanden niet. Trouwen mogen ze echter wel. Waarschijnlijk onder druk van de EU en de mensenrechtenlobby. De verduidelijkende tekst van Reuters zegt boekdelen over de “neutraliteit” van het persbureau. Onze redactie onthoudt zich wijselijk van enige commentaar op de stralende bruidjes. Het staat u vrij hun vreugde te delen en/of uw zakdoek boven te halen. Wij houden het bij een aperitiefje…

In de tweede video wordt de overtreffende trap van de ‘vooruitgang’ aangetoond: een vrouw die man werd, vervolgens een kind kreeg, is zij dan een moeder of een vader? De vrouw-man-vrouw-man wil dat zij/hij als vader geregistreerd wordt…

We zouden niet graag in de schoenen van de rechters gestaan hebben. Het vonnis luidde uiteindelijk: Als een kind geboren werd uit een mens, dan is dat de moeder en dat is nooit de vader.”

De rechter vond dus dat we eigenlijk – feitelijk – niet verschillen van de dieren – alleszins niet op dat gebied.

Wordt censuur normaal?

Wakkere burgers op het internet beweren dat het nieuwe zelfmoordverdrag EU-migratiepact alle kritiek op migratie strafbaar wil maken. “Klopt niet,” toeterde de zgn. meningen-onderzoekforum “Correctiv” al in december 2018.

„Die Behauptung ist falsch. Kritik an sich soll nicht bestraft werden, sondern nur Hassstraftaten. In Deutschland sind zum Beispiel Beleidigung und Volksverhetzung relevante Straftaten.“ (Bron)

Ned.: “De bewering is niet correct. Kritiek an sich moet niet bestraft worden, maar wel haatmisdrijven. In Duitsland bv. zijn belediging en volksopruiing relevante misdrijven.”

Los van het feit dat het verwijt “volksopruiing” maar al te vaak door openbare aanklagers misbruikt wordt om kritiek op het systeem, om de oppositie monddood te maken, is het een feit dat dagelijks facebookgebruikers om de een of andere duistere reden plotseling bestraft worden met een gedeeltelijke of definitieve censuur wegens een bepaald woord, een afbeelding… of wegens het uiten van een mening.

Wie verspreidt er nu eigenlijk het zgn. fakenews, m.a.w. leugens om het klootjesvolk om de tuin te leiden en zo de verborgen agenda uit te voeren?

In bovenstaande video gaat het om het beruchte VN-Migratiepact – het nieuwe plan van de EU gaat véél verder… want het wordt “bindend”.

“Karikatuurschandaal”

Devil face icon Icons PNG - Free PNG and Icons Downloads

Onze redactie wou toch ook eens de andere kant van de medaille bekijken, weten wat moslims drijft, waarom ze zo ‘gekwetst’ reageren op een spottekening. Kortom: we spelen hier even advocaat van de duivel…

Wij hebben daarvoor een webstek geraadpleegd die naar eigen zeggen “de mensen wil verhelderen”, die als doel en streven “alléén het verwerven van de tevredenheid van Allah” heeft “door zo veel en deskundig mogelijk vragen van mensen te beantwoorden”.

Het eerste dat wij leren is dat “terreuraanval” als “karikatuurschandaal” hertaald wordt.

“We hebben dezer dagen weer te maken met een “karikatuurcrisis”. Allereerst willen wij aangeven dat wij al hetgeen wat voor polarisatie in de samenleving zorgt, verachten. Des te meer wanneer dit onder de mom van “de vrijheid van meningsuiting” wordt gedaan. Aangezien Europa zichzelf altijd de hemel in prijst als voorvechters van “het vrije woord” en zichzelf hiermee als het ware stationeert, is het des te kwalijker dat er zulke walgelijke aanvallen op de Islam worden gedaan. Met name als dit door aanzetting van staatshoofden en/of overheden binnen Europa gebeurt. In het westen wordt genoten van een vrijheid waar men trots op is. Onze vrijheid kan en mag echter niet de vrijheden van anderen aantasten. De grens van vrijheid wordt geraakt als de vrijheden van anderen in het geding komen…”

Uit: Het antwoord op het karikatuurschandaal

Genoeg verhelderd? We herinneren ons de reacties nadat de film “The Innocence of Muslims” gelanceerd werd. Het kostte de Amerikaanse ambassadeur in Libië, J. Christopher Stevens en zijn staf, het leven.

Hier ziet u enkele reacties uit verschillende Prachtlanden:

Mia bella Nigeria

De Napolitaanse politie zag zich verplicht het verkeer te versperren op de Corso Garibaldi omwille van een interventie in een herberg – de Borgo Sant’Antonio in de Via Michele Morelli. Na 18 uur greep de politie in en sloot de door een Nigeriaan uitgebate bar. Daar waren toen minstens 200 Afrikanen aanwezig. Die lieten de sluiting niet zomaar gebeuren en werden gewelddadig. De politie werd door de met messen gewapende meute aangevallen. Minstens één agent werd gekwetst. Twee gepantserde voertuigen en meerdere politiepatrouilles moesten ingezet worden om één bar te kunnen ontruimen.

Wie de derde wereld importeert, wordt zelf de derde wereld. Italië, Frankrijk, Duitsland, Zweden… overal soortgelijke problemen…

Bron: VoxNews

De smerige trukendoos der “reddende” NGO’s

Lesbos, Moria-vluchtelingenkamp. De Griekse politie fileerde het NGO-milieu en ontdekte een verborgen alliantie van NGO-Gutmenschen met mensensmokkelaars.

De Griekse politie heeft einde september op Lesbos niet alleen vier Afghaanse brandstichters gearresteerd – u herinnert zich de oproep aan de EU-lidstaten door de linkse schijnheiligaards om de dakloze dompelaars onderdak te verschaffen – nadat deze zelf het kamp in de fik staken… De Griekse politie slaagde er bovendien een mensensmokkelaarsbende te ontmaskeren die talrijke der zgn. 15.000 “vluchtelingen” residerend op het eiland, daarheen gebracht had. Daarbij waren ook enkele op Lesbos actieve NGO’s betrokken.

Volgens de Griekse krant “Proto Thema” werden 33 NGO-medewerkers uit Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Noorwegen, Frankrijk, Bularije en Zwitserland gearresteerd. Zij worden ervan beschuldigd samen met de mensensmokkelaars 32 vaarten georganiseerd te hebben en daarmee in totaal meer dan 3000 illegalen naar Griekenland vervracht te hebben.

De NGO’s zouden informatie aan de smokkelaars bezorgd hebben over het vluchtelingenkamp – in ruil gaven de smokkelaars de aankomsttijden en landingsplaatsen der vluchtelingenboten door. De politie onderzoekt nu ook welke geldstransacties er over en weer gestroomd zijn. Een smokkelaar heeft nl. verleden jaar de samenwerking met zgn. vluchtelingen’hulp’organisaties aan een Italiaanse journalist bevestigd. Reeds tijdens de asielcrisis 2015 / 2016 deden al geruchten de ronde dat immigranten bij hun aankomst op EUropese bodem vanuit het Turkse grondgebied door NGO’s geholpen werden.
De concentratie der uit Turkije toegereisde asielzoekers op de Griekse eilanden nam vooral toe na het zgn. EU-Turkije-migratie-akkoord van 2016. Met als gevolg een grote toename der immigrantencijfers op enkele eilanden, die door de linkse Tsiprasregering in samenwerking met internationale NGO’s met dubieuze agenda’s onderdak op de eilanden geboden werd.

Al in het jaar 2016 kwamen berichten van vervolging der christenen en Jeziden in de kampen aan de oppervlakte – vervolgingen waartegen de NGO’s – met een eerder politieke dan wel een humanitaire agenda – niets ondernamen. Toen paus Franciscus onder grote media-aandacht in 2016 het eiland Lesbos en de daar verblijvende asielzoekers bezocht, verscheen er een foto van hem en Jeziden met een plakaat: “Papa (paus), help ons aub”.

Pope Francis takes 12 Syrian refugees to vatican after lesbos visit |  HeraldScotland

De paus nam echter niet de Jeziden maar wel drie (soeni) moslim gezinnen uit Syrië mee naar het Vatikaan. Christenen had hij in het kamp niet meer gevonden – die waren voor de radicale moslims in het kamp weggevlucht – het bos in. En naar het vasteland mochten ze ook niet, daar de meesten uit Pakistan afkomstig waren. Vermits er geen oorlog in Pakistan heerst, moesten de Pakistani hun asielprocedure op het eiland afwachten.

Sinds de regeringswissel – ex Tsipras – naar de conservatieve Mitsotakis in 2018 staat Griekenland nu ook meer en meer inzet van eigen organisaties in de kampen toe. Ook de katholieke parochiewerking op Lesbos – de de paus niet met een bezoek vereerd heeft – werd in de asielhulp actief.

De internationale NGO’s waren nooit geïnteresseerd in hulp van de lokale organisaties. Ze zouden te slecht opgeleid zijn. Ze kregen bijgevolg geen toegang tot de kampen – alsof de internationale NGO’s een monopolie te verdedigen hadden. De eerste hulpverlening mochten slechts de internationale NGO’s leveren – de katholieke parochiewerking mocht slechts een Caritaskraampje naast de kerk van Mytilene openen. Een welkomcultuur – zoals in andere landen!!! – kon bijgevolg in Griekenland niet ontstaan. Grieken hebben normaal gezien geen vreemdvijandige houding. De negatieve beeldvorming werd door de NGO’s gevoed om Griekenland te kunnen beschuldigen en zichzelf van een heiligenstatus te voorzien.

De arrestaties in NGO-kringen van 30 september hebben duidelijk gemaakt hoe diep de NGO’s in criminele circuits ingebed zijn en waarom hun “monopolie” zo belangrijk was. In hoever de leiding der NGO’s, die dikwijls met links-groene partijen samenwerken, op de hoogte was, resp. is, van de criminele activiteiten van hun medewerkers ter plaatse, is iets dat nog moet uitgeklaard worden. (…)

We maken ons geen illusies…

Salvini moest verdwijnen

Ook in dit godgeklaagd land dat het mijne niet is, moet alles dat niet naar de pijpen van de tricolore multicul danst, van het podium verdwijnen. Het Vlaams Blok kan ervan meespreken. Ook Matteo Salvini heeft dit mogen ondervinden omdat hij zijn land, Italië, wilde beschermen tegen de immigrantentsunami, tegen de omvolking, tegen de multiculturele ideologie der linkse elites.

Dit is de eerste keer dat een beroep wordt gedaan op een Europees gerechtshof om een ​​minister – wiens taak het is om verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van een land – te berechten voor het vasthouden van migranten in een haven in afwachting van een herverdeling van de nieuwkomers over Europa… Europa had Italië tot dan toe totaal niet geholpen.

De politieke elite van Italië voert al jaren een migratiebeleid dat zich overgeeft aan de toevloed van illegale immigranten –een toevloed die georganiseerd wordt door criminele mensenhandelaars- en nu heeft deze “elite” besloten Salvini uit te leveren aan de rechters omdat hij deed waar zij niet de moed voor hadden: de grenzen van Europa verdedigen.

Men lijkt te denken ​​dat boten tienduizenden mensen van Libië naar Italië kunnen brengen zonder controle, zonder afschrikking, en zonder dat een land in staat is om zijn recht op zelfverdediging uit te oefenen tegen een historische vloedgolf van migranten.

Italië stuurt een verontrustende boodschap naar Europa en de rest van de vrije wereld: iedereen die, gedurende het bestuur van het land de landsgrenzen verdedigt en massale illegale immigratie probeert te stoppen, kan terechtstaan ​​en in de gevangenis belanden.

De echte gruwel in deze schertsvertoning is dat Italië nog steeds schepen met migranten wegstuurt, dus waarom wordt Salvini als zondebok aangewezen?

Lees: In Italië kom je voor de rechter als je de landsgrenzen verdedigt

Bescherm onze Europese volkeren en culturen

Filip Dewinter heeft dit project, een burgerinitiatief om de EU-controletoren wakker te schudden, onder zijn vleugels genomen. U vindt er alle informatie over op facebook, met achtergrondgegevens, met cijfer- en beeldmateriaal. En een Nederlandstalig promotiefilmpje; u vindt het onder dit bruggetje. Wij kunnen dit echter omwille van technische softwarebeperkingen niet plaatsen. Klik hier (u dient hiervoor een facebookprofiel te hebben).

In de Europese Unie behoren ongeveer 50 miljoen mensen tot een culturele minderheid. Vele anderen behoren tot een van de vele volkeren die de culturele en etnische rijkdom van Europa uitmaken.

De Europese Unie doet (veel te) weinig om de rechten van de Europese volkeren en de etnische en culturele minderheden te beschermen. Het doel van dit burgerinitiatief is om de regio’s de mogelijkheid te geven rechtstreeks toegang te krijgen tot EU-fondsen.

De einddatum voor het verzamelen van handtekeningen is 7 november 2020.

Wat is een Europees burgerinitiatief?

Het Europees burgerinitiatief, opgericht in 2012, is een manier voor Europese burgers om de toekomst van de EU vorm te geven door via een petitie de Europese commissie te verzoeken voorstellen in te dienen.

Waarom zou ik deze petitie ondertekenen?

Wanneer een culturele of etnische minderheid of volk afhankelijk is van subsidies van één of andere rechtstreekse overheid van de staat of het land waar ze deel van uitmaken, zijn ze tevens onderhevig aan hun directe invloed. Financiële onafhankelijkheid betekent meer autonomie over de manier waarop hun regio wordt bestuurd en zelfbeschikkingsrecht over de manier waarop hun belastingsgeld wordt besteed. Onderteken de petitie als u het niet eens bent met de discriminatie en de achterstelling van culturele minderheden. Met uw handtekening helpt u de volkeren en culturele en etnische regio’s in Europa om te overleven en hun etnische, taalkundige en culturele identiteit te beschermen. Door de échte verscheidenheid van volkeren en culturen in Europa te promoten, garanderen we de culturele diversiteit in Europa. Door de volkeren en culturele minderheden in Europa zelfbewuster en autonomer te maken, kan de immigratie-invasie afgeremd en gestopt worden. Europa moet immers zijn identiteit herwinnen om de multicultuur terug te dringen.

Hoeveel handtekeningen zijn er nodig?

Er zijn 1 miljoen handtekeningen nodig uit ten minste 7 landen van de Europese Unie. Hoewel we al meer dan 1 miljoen handtekeningen hebben verzameld uit 3 landen, moeten we nog steeds het voorgeschreven aantal handtekeningen verzamelen van 4 andere landen, een aantal dat van land tot land varieert. Meer informatie hierover vindt u op de website van de petitie.

Wat gebeurt er als aan alle voorwaarden is voldaan?

De EU is verplicht om rekening te houden met de petitie en hun wetgeving aan de doelstelling(en) van de petitie aan te passen.

Wie is de initiatiefnemer?

Het initiatief is gestart door de Szeklers (een etnisch en culturele minderheid in Transsylvanië/Szeklerland). De Szeklers een bevolkingsgroep die deel uitmaakt van de Hongaarse minderheid in Roemenië.  Deze petitie betreft het niet alleen hen, maar ook vele andere culturele minderheidsvolkeren in de EU. Door met deze petitie/Europees burgerinitiatief te starten willen ze solidair met andere volkeren en etnische en culturele minderheden in Europa, het Europa van de volkeren gestalte geven.

Wie mag de petitie ondertekenen?

Iedere Europese burger die meerderjarig is mag de petitie ondertekenen.

Waar kan ik de petitie ondertekenen?

U kunt de petitie online tekenen door op de knop “Teken” op de website te klikken. Bedankt voor uw steun en handtekening! Klik hier!

http://www.nationalregions.eu/