Bescherm onze Europese volkeren en culturen!

Europees Burgerinitiatief - Gelijkheid van de regio's - HOLLANDIAI MAGYAR  SZÖVETSÉG

Door dit Europees burgerinitiatief te ondertekenen, steunt u de volkeren en de etnische en culturele minderheden in de strijd voor het behoud van hun cultuur, taal en identiteit. Onze burgerbeweging wil de volkeren en de etnische en culturele minderheden in Europa helpen om rechtstreeks toegang te krijgen tot EU-fondsen teneinde de échte etnische diversiteit van Europa te vrijwaren. Zodra deze petitie het vereiste aantal handtekeningen in ten minste 7 EU-landen heeft verzameld, zal de commissie actie terzake ondernemen.

▷ Pijlen: Bewegende Afbeeldingen, Gifs & Animaties – 100% GRATIS!

https://www.signiteurope.com/nl/

Nord Stream 2: bijna af

File:Nord Stream 2 logo.svg - Wikimedia Commons

Ook al blijven de gewestregering Mecklenburg-Vorpommern en de Duitse federale regering Nord Stream 2 onverminderd steunen, toch geven de VSA de hoop – of eerder de aanval – niet op.

VSA buitenminister Blinken blijft in naam van de zgn. verdediging van het westen (lees: eigenbelang) ten opzichte van de opgewarmde koude vijand Rusland de afwerking van de gaspijplijn afkeuren en iedereen die eraan meewerkt bedreigen. Hij trok speciaal hiervoor naar de EU-Commissie in de hoop daar bijval te krijgen en/of verdeeldheid te zaaien. IJdele hoop: Mainstream parties block ECR resolution to force vote on Nord Stream 2. Twee Duitse milieuredders kregen in de rechtbank geen gelijk. Einsprueche-abgelehnt-Nord-Stream-2-kann-weitergebaut-werden. En de EU moet schoorvoetend toegeven dat het licht snel zal doven als men rekent op “duurzame” energie; d.w.z. zonder fossiele brandstoffen of gebruik van kernenergie. De EU beschouwt elektriciteitsopwekking d.m.v. gas nu als een “tijdelijke oplossing in een overgangsfase”. Grüne Investitionen: neue Hintertür für Gaskraftwerke? Zelfs kernenergie zou het etiket “groen” kunnen krijgen: Europa soll mit alter energie grün werden. Hierop komen we later terug.

Zonder enige twijfel zal het project op de EU-US-Future-Forum agenda van de Atlantic Council staan: https://www.atlanticcouncil.org/

Het is bijna hilarisch dat de VSA zich zorgen maken over de corruptiemogelijkheden die door Nord Stream 2 geboden worden aan Duitse politici. De Atlantic Council is niet te beroerd om als conclusie te poneren: dat er geen enkel positief effect te noteren valt, maar daarentegen wel zes negatieve. Het te dure, vervuilende Amerikaanse fracking gas wordt met geen punt, zelfs geen gedachtenstreep, vermeld.

Een overzicht en gesprek met Karin Kneissl, voormalig Oostenrijkse buitenminister (FPÖ) over noodzaak, economie, energie én Amerikaanse sancties:

Hoe ver staan de werken?

De Fortuna kreeg intussen steun van een tweede pijplijnlegger, de Akademik Cheskiy, die ter hulp geschoten is in Deense wateren bij het eiland Bornholm. In december 2020 werd bekend gemaakt werd dat de pijpleiding in Duitse wateren al afgewerkt is. https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-12/nord-stream-2-pipeline-abschnitt-deutsche-gewaesser-fertiggesttellt

Volg bruggetjes naar de posities van de Fortuna en de Akademik Cheskiy. Beide worden begeleid door bevoorradingsschepen en sleepboten. Men rekent erop in juni in Duitse wateren – zo’n 85 km tot de kust- aan de afwerking, resp. verbinding, te kunnen beginnen.

Second Russian vessel begins Nord Stream 2 pipelaying in Danish waters: developer | S&P Global Platts (spglobal.com)

De Amerikaanse bemoeienissen hebben wij regelmatig beschreven. Dit waren niet de enige moeilijkheden die dienden overwonnen te worden. Men moest rekening houden met de buurlanden, (lees: toestemming krijgen), met de internationale wateren, de regionale wateren, meteo, impact op de natuur, de bodemgesteldheid én met oorlogstuig op de bodem van de zee.

U vindt al deze gegevens (in het Engels) terug op https://www.nord-stream2.com/

Om u een idee te geven van de immens-grote werken die ermee verbonden zijn:

Quo vadis, Syria?

Op alle mogelijke manieren wordt Syrië monddood gemaakt, uitgewist van en door de internationale berichtgeving. Op YT werd het kanaal van Syria News gewoon verwijderd, alle filmpjes gewist. Meer dan 500 video’s in de vergeetput. Velen daarvan waren reportages met Engelse ondertiteling over moslimterroristen en hun misdaden. De westerse media zijn uitermate selectief in hun berichtgeving; slechts dat wat Uncle Sam goedkeurt mag verspreid worden.

image-YouTube Propagandists Platform for US Sponsored Al-Qaeda

Op 21 april werd Syrië op vraag van Frankrijk het stemrecht ontnomen in de OPCW. Guterres vond de rapporten over het gebruik van gifgas “ondraaglijk”. Dat de eigen mensen van de OPCW het ineengeflanste, gedokterde verslag afkeurden en de verantwoordelijkheid van de Syrische overheid ontkenden, werd van tafel geveegd. Een reportage: (zie ook onze verslaggeving onderaan)

In de EU-praatbarak worden vragen hierover verboden:

Actuele toestand in Syrië ziet u op dit kaartje:

https://i1.wp.com/southfront.org/wp-content/uploads/2021/04/29april2021_Syria_war_map-scaled.jpg?w=584&ssl=1
Lees verder

Neen aan Turkije in de EU

Turkije is officieel nog steeds een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Het is een blunder van de EU om deze kandidatuur te handhaven.

Eerst en vooral is Turkije geen Europees land. Het is evenmin een democratie: het Erdogan-regime legt politieke tegenstanders het zwijgen op en vervolgt minderheden. Turkije chanteert Europa met een vluchtelingendeal waarvoor we nochtans letterlijk een hoge prijs betalen.

Turkije vormt ook een rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid en soevereiniteit van EU-lidstaten als Griekenland en Cyprus. Turkije steunt islamistische terreurgroepen in Syrië, Irak, Libië en Nagorno-Karabach.

Tot slot en niet in het minst, een toetreding van Turkije tot de EU zou leiden tot een oncontroleerbare migratiestroom naar ons continent.

De onaanvaardbare provocaties van het Erdogan-regime mogen niet beloond worden met de voortzetting van eindeloze en zinloze toetredingsonderhandelingen. De fractie Identiteit & Democratie (ID) in het Europees Parlement wil definitief een einde stellen aan deze onderhandelingen. Er mag ook geen Europees geld meer vloeien naar Turkije.

Steun ons standpunt en teken hier de petitie!

De laatste ontwikkelingen in Turkije:

EU omkoopschandaal?

Government authorizes publication of GRECO report - Newsbook

Eén der mogelijk grootste corruptieschandalen in de geschiedenis van de EU wordt stil gehouden. En omdat het gebeuren zo onaangenaam is houden de meeste zgn. “onafhankelijke” media zich verplicht niets te zien, niets te horen, en vooral niets erover te berichten.

Stella Kyriakides, de EU- “gezondheidscommissaresse”, die de beruchte vaccincontracten getekend heeft, schijnt in een corruptieschandaal van een gigantische omvang verwikkeld te zijn. Sommigen zijn er nu al zeker van dat ze door de farma-industrie omgekocht werd.

Op de gemeenschappelijke rekening van mevr. Stella Kyriakides en haar echtgenoot doken namelijk onverwacht 4 miljoen euro op. Nu verdienen ze daar in de EU wel veel geld – te veel volgens menigeen, maar 4 miljoen euro is toch van een heel andere orde. De Cypriotische pers heeft het nu reeds over – we citeren letterlijk “passieve omkoping”.

Het geld belandde via de tweede grootste bankinstelling, de Cyprus Cooperative Bank, die al meermaals met belastinggeld gered moest worden en in feite eigendom van de Cypriotische staat is, op de gezinsrekening van mevr. Stella Kyriakides en haar echtgenoot Kyriakos Kyriakidis. Om een schandaal te vermijden probeerde men de overschrijving als een “lening” te camoufleren.

Nogal onwaarschijnlijk, want de EU-gezondheidscommisaresse en echtgenoot hebben geen onderpand om een krediet van deze omvang te kunnen krijgen. Zoals een verslag van het Cypriotische Rekenhof al vastgesteld heeft, zal het echtpaar Kyriakides niet in staat zijn deze gigantische som terug te betalen, noch uit haar loon, noch uit andere bronnen… waarmee we bij het vermoeden terug komen. Gaat het om een neplening als mistgordijn voor corruptie?

Nadat b.g. feiten aan het licht kwamen, probeert Stella Kyriakides zich eruit te praten. Zij probeert – na de publicaties in de Cypriotische media – de situatie op elke denkbare wijze te ontmijnen. Zij probeert het te doen uitschijnen dat het geld niets met de vaccincontracten te maken heeft. Zij probeert met afleidingsmanoeuvres het smeergeldvermoeden te doen vergeten, die in ruil voor de gunstige voorwaarden de intussen beruchte vertraagde, resp. beperkte leveringen mogelijk maakten. Intussen schrijven de terughoudende, voorzichtigere Cypriotische kranten over een passieve omkoping. Het door de EU ingeleide proces tegen AstraZeneca is dan slechts een opvoering voor de galerij en een signaal dat de EU-Commissie de rangen én de lippen gesloten houdt.

Het is niet voor het eerst dat de EU-gezondheidscommisaresse en de Kyriakidesfamilie in een gezondheidsgerelateerd corruptieschandaal verwikkeld zijn. Zij waren het die jaren geleden, verstopt achter de gevel van een bank, de hele oncologische behandeling op Cyprus privatiseerden en vervolgens, zoals gebruikelijk, de kosten van de behandeling opgedreven.

De naam van de familie, die op de kap van kankerpatiënten een vermogen verdiend heeft, werd een begrip in heel het land. Toen de situatie compleet uit de hand liep, kwam de zaak zelfs voor het Cypriotische parlement. Alle volksvertegenwoordigers, met één uitzondering, stemden ervoor de kankerbehandeling te nationaliseren en de prijs voor de behandeling te doen dalen. De ziekte zelf, kanker, nam wel op een heel eigen wijze wraak: mevr. Kyriakides kreeg borstkanker. Met als gevolg dat zij nu als een gezondsheidsgoeroe ten strijde trekt met een EU-versla-kanker-plan.

Stella Kyriakides is dus nu de EU-verantwoordelijke voor de gezondheid van alle EU-onderdanen. Zij heeft de vaccincontracten ondertekend. Zij moet nu verantwoording afleggen hoe 4 miljoen euro op de gezamenlijke bankrekening belandden.

Stella schuift de schuld in de schoenen van haar echtgenoot. In de transparantieverklaring aan het EU-parlement had Stella opgegeven dat haar man een bezige bij / zakenman is. Volgens haar “Verklaring der financiële belangen” draagt hij bij negen verschillende bedrijven de titel van “directeur” of “voorzitter van het bestuur”, bezit echter geen vermogen.

De firma Maralo, waarvoor haar echtgenoot het omstreden krediet zou gekregen hebben, staat niet vermeld in b.g. financiële verklaring dd. januari 2021, alhoewel hij ook daar de titel van “directeur” draagt. Wel staat er vermeld dat hij bij een niet nader genoemde firma aandelen zou hebben – misschien zou het om Maralo kunnen gaan.

Het Cypriotische Rekenhof geldt als één der belangrijkste onafhankelijke instellingen dat optreedt tegen corruptie. Verleden jaar heeft het er toe bijgedragen dat het “gouden paspoort” en “visa”-verkopen in de openbaarheid gebracht werden. Politici werden tot aftreden gedwongen. Haar voorganger-commissaris Stylianides was ook niet onomstreden en zou om die reden niet herbenoemd geweest zijn. De EU zou naar verluidt de zaak onderzoeken.

Bronnen: BorsOnline / Magyar Nemzet

https://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/Ehemann-von-EU-Impf-Kommissarin-Kyriakides-unter-Korruptionsverdacht,kyriakides100.html

AfD wil terugkeer naar een normale samenleving.

Wie de schoen past, trekke hem aan. - Nederlandse gezegden, spreekwoorden;  expressions, proverbes néerlandais; Dutch expressions, proverbs - profNLDS  - Photos - Club Doctissimo

Tijdens het afgelopen weekeinde hield de AfD in Dresden haar partijdag met als slogan: “Deutschland. Aber normal.” Er werd o.a. beslist dat de gezinshereniging voor vluchtelingen compleet uit het partijprogramma moet verdwijnen en het streven – de EU te verlaten – werd in het programma opgenomen. Het journaille had er geen goed woord voor over. De slogan vond men totaal ongepast. Alsof de AfD wou aantonen dat er nogal wat abnormalen rondlopen in het politieke schouwtoneel. O.a. de regenboogpopulatie voelde zich zwaar beledigd… Wie het schoentje past, trekke het aan.

O.a. de Frankfurter Rundschau was hoogst verontwaardigd dat de AfD beslist had de gezinshereniging voor zgn. vluchtelingen totaal te verwerpen; voorheen werd deze gedoogd onder de noemer “voor erkende vluchtelingen uitsluitend onder strenge voorwaarden”.

Sinds gisteren staat in het partijprogramma van de AfD dat “elke gezinshereniging voor vluchtelingen geweigerd wordt”. Björn Höcke stelde duidelijk dat “Duitsland geen immigratieland is”.

Refererend naar het VN-migratiepact, die de EU-Commissie bereidwillig ondersteunt en aanmoedigt, formuleerde de AFD het uiteindelijk doel, nl. de EU te verlaten. “Wij vinden dat een uittrede van Duitsland uit de EU en de oprichting van een nieuwe Europees economische en belangengemeenschap noodzakelijk.”

Quo vadis, Syria?

Hypocrisie in het kwadraat

De EU organiseerde samen met de VN voor de vijfde opeenvolgende keer een internationale conferentie over Syrië. Of eerder: men ging met de collectebus rond voor de vluchtelingen, want van steun aan het land zelf (regeringsgebied) kan geen sprake zijn. De Syrische regering werd er zelfs niet bij gevraagd of betrokken.

De krokodillentranen van António Guterres. Hiij realiseert zich maar al te goed dat het er van dag tot dag slechter uitziet. Wat hij niet vermeldt is dat de westerse sancties voor een groot gedeelte verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van de levensstandaard, voor de toenemende armoede. Noteer dat de hulp “ook” moet gaan naar de landen die gastvrijheid verlenen aan Syrische vluchtelingen…

EU-Commissaris Borrell beloofde in ons aller EU-naam 560 miljoen euro – een zelfde bedrag als verleden jaar – om “het volk te ondersteunen”. Borrell schoot uit zijn comfortabele sloefen toen hij verklaarde dat “wij (plur. maj.) de geplande verkiezingen niet kunnen accepteren, vermits de regering geen toekomst biedt aan de Syriërs, er niets aan doet om de toestand te stabiliseren en ipso facto nooit een partner kan zijn voor de EUropese én internationale gemeenschap… tenzij….er onderhandelingen met de VN aangeknoopt worden om de Syriërs toe te staan een soeverein en vrij volk te worden”. Je moet maar durven… De Turken bezetten het noorden, de Amerikanen de olievelden, de terroristen een hele provincie, de oogsten en de olie worden gestolen, het water wordt om de weeromstuit afgesloten om de bevolking te chanteren, de sancties wurgen het volk…enz… En dan verklaart die Borrell zonder enige schaamte dat “de regering geen toekomst biedt”. Op welke planeet leeft Borrell?

De Amerikaanse buitenminister Biden krijgt van ons de gouden medaille van tweezakkerij:

Vanzelfsprekend verwachtte de Syrische regering geen heil uit die richting. Dat was ook niet de bedoeling van de zgn. “donor conferentie”. Integendeel, de Syrische regering moest nogmaals vernederd worden… alsof de wurgende sancties nog niet voldoende zijn. Aan belerende preken van de deelnemende landen – EU en VSA – en van de VN- weldadigheidsinstellingen geen gebrek. Uiteindelijk werd 5.3 miljard dollar beloofd voor 2021, een pak minder dan de beoogde 10 miljard. Het geld zal naar “vluchtelingen” en bevriende “rebellen” gaan.

Lees verder

von der Leyen laat zich niet langer voor schut zetten

la mouche & 3 fois rien: FAUTEUIL-VALISE

“… Heel eerlijk: denkt u dat Erdogan die sofagrap ooit met Angela Merkel zou durven uithalen? Of Thatcher in haar tijd? Von der Leyen kreeg de plaats waar ze thuis hoort, en de grinnikende Michel werd er zo licht van dat hij ei-zo-na met stoel en al opsteeg, onder het gezang ‘Alle Menschen werden Brüder’. Ik wed dat ze in Ankara nog altijd niet bijgekomen zijn. Sorry dat ik altijd de kant van de grapjassen kies.”

Lees Johan Sanctorums: Koffieke, pralineke, Ursula? Wat Turks fruit misschien?

sofagate-zorgt-voor-dolle-pret-op-het-internet~

seksistisch-of-niet-waarom-werd-von-der-leyen-naar-de-sofa-verwezen-tijdens-ontmoeting-met-erdogan