Wat wil Nederland?

Wynia’s Week vraagt deze weken via peil.nl van Maurice de Hond aan een groep representatieve kiezers hoe ze zouden willen dat Nederland wordt geregeerd: ‘Wat wil Nederland’. Uit de voorlopige uitkomsten blijkt dat de bijna-halvering van de aanhang van de regeringspartijen allerminst toeval is. Het kabinet heeft zich op tal van terreinen vervreemd van de meerderheid van de kiezers. We schreven daar al over in een vorig artikel.

Niet meer, maar minder Europa

Lees: Wat wil Nederland? Wie ‘meer Brussel’ wil doordrukken raakt de steun van Nederland kwijt – Wynia’s Week (wyniasweek.nl)

5000 in één dag

Op Lampedusa (be)landden in 1 dag 5000 kansenparels in 112 bootjes.

Sinds het begin van het jaar 2023 hebben 115.368 bijna-drenkelingen hun hachelijke tocht overleefd en het Italiaanse grondgebied verrijkt. Ter vergelijking: in 2022 waren het “slechts” 62.647.

Filippo Mannino, burgemeester van Lampedusa, appelleert aan de Italiaanse première Giorgia Meloni om het leger in te zetten zodat deze de toestroom kan doen stoppen. Er bevinden zich immers méér gelukzoekers op zijn eiland dan dat er inwoners zijn. Hij wil dringend maatregelen.

Maatregelen? Wie meent dat het leger hen zou onderscheppen en doen terugkeren naar waar ze vandaan komen, is een hopeloze optimist. Dat mag immers niet. Mensenrechten, u weet wel…. De burgemeester wil “slechts” dat de Italiaanse marine de migrantenboten begeleidt naar Sicilië of het Italiaanse vasteland.

Tja. Zo lang de EU niet overschakelt op het Australische immigratiemodel is het sowieso dweilen met de kraan open.

Express

Zeg toch gewoon waarover het gaat, nl. de omvolking van West-Europa!

Onderstaande video heeft als titel “De demografische revolutie van West-Europa”. Dàt mag nog, maar spreken over een “omvolking” dàt mag dan weer niet.

Onderstaand beeldmateriaal geeft u een vergelijking tussen de Europese landen met cijfermateriaal over de herkomst der migranten. Het staat als een paal boven water dat onze landen niet alleen een demografische verandering ondergaan, maar bovendien dat deze te zwaar, te omvangrijk, te snel, te duur uitvalt om deze te kunnen dragen. Mochten onze politici en media niet door de politiek-correcte microbe gebeten zijn, dan zou er weerwerk kunnen geboden worden. Hopelijk worden zij door de kiezers ter verantwoording geroepen. Hopelijk… als niet intussen het weerwerk verboden wordt!

“Het is zo dat de robuuste verzorgingsstaten de verkeerde prikkels geven aan reislustige wereldreizigers…”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Omvolking? Omvolking!

De Grote Omvolking bestaat niet maar Le Monde heeft ze wel gezien

We kennen intussen het verhaaltje van de mainstreammedia, in Vlaanderen maar ook in de rest van West-Europa: de omvolking is een complottheorie, berust op niets en bestaat dus niet. Een complot, uitgevonden door enkele uitgekookte rechtse auteurs. En toch: ondanks het feit dat de omvolking niet bestaat, sijpelen er zelfs in de mainstreammedia berichten door die erop wijzen dat er iets aan de hand is.

Zo was er dat interview in de Franse krant Le Monde van 14 augustus, waarin Ben Judah, die zich voorstelt als Frans-Britse journalist en onderzoeker, aan het woord komt over zijn boek This is Europe: The Way We Live Now. De journalist van Le Monde probeert de conclusies van deze Ben Judah weer te geven en die zijn belangwekkend.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Een snelle omvolking van West-Europa is aan de gang

Een eerste conclusie van Ben Judah uit zijn 5 jaar onderzoek in West-Europa is dat de migratie diepe sporen trekt. “Europa is altijd onderhevig geweest aan migratiegolven”, is één van de officiële EU-stellingen, een normaal gegeven dus. Wetenschapper Ben Judah stelt echter dat de golven dit keer van een gans andere orde zijn en dat Europa demografisch en cultureel ten gronde verandert. “Europa wijzigt demografisch, cultureel, etnisch. Dit feit ontkennen, de invloed van migratie, de veroudering van de bevolking en de economie van goedkope arbeidskrachten ontkennen, komt erop neer dat men de discussie overlaat aan de verdedigers van complottheorieën, die menen dat de omvolking op touw is gezet door een soort schaduwelite (…) Ik wil deze complottheorie ontkrachten door de werkelijkheid te tonen”. De werkelijkheid van een omvolking dus.

Ironisch toch hoe de zaken verlopen, om niet te zeggen: verschrikkelijk. Eerst houdt men vol dat de Grote Omvolking niet bestaat. Nu blijkt ze dus wel te bestaan, maar het zou een goede zaak zijn. Nog even, morgen misschien al, zal men zeggen dat het een voldongen feit is en dat er geen weg terug is. Want de conclusies die Ben Judah uit de Grote Omvolking trekt, blijven dezelfde: omarmt de Omvolking. Terwijl het misschien goed (en democratisch!) zou zijn mochten de Europeanen hierin zelf nog een zegje zouden hebben?

Peter Logghe

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

“Het gaat om het overleven van de Europese volkeren.”

“De ongebreidelde immigratie van miljoenen “kansparels” uit Afrika en het Midden Oosten naar de Europese Gemeenschap is een tragedie voor de bewoners van de meeste Europese landen. Ondanks het feit dat de progressieve media de feiten banaliseren, verdraaien of verzwijgen, beseffen de meesten onder ons dat de situatie dag na dag verergert. De toestand is dramatisch. Het gaat gewoonweg om het overleven van de Europese volkeren.”

Het is een open deur instampen… Lees:

Pools referendum over Europees migratiebeleid zet EU schaakmat met deze vraag: Steunt u de aankomst van duizenden illegale migranten uit het Midden-Oosten en Afrika in het kader van de gedwongen spreiding opgedrongen door de Europese bureaucratie?

Over de “krapte” op de arbeidsmarkt en de vooruitgeschoven “oplossingen”…

VOKA West-Vlaanderen gaat actief gastarbeiders ronselen in Mexico en Indië. De huidige krappe arbeidsmarkt en de vergrijzing betekenen volgens VOKA immers 50.000 arbeidskrachten te kort tegen 2030. ‘Zonder arbeidsmigratie komen we er niet’, beweert gedelegeerd bestuurder Bert Mons. En die kunnen volgens VOKA enkel buiten de Europese Unie gezocht worden. Daarmee is VOKA trouwens niet aan zijn proefstuk toe. In 2019 deed men al grote inspanningen om Marokkaanse IT’ers naar Vlaanderen te lokken. Dat doet de wenkbrauwen fronsen. Klopt het dat er geen andere optie is dan arbeid van buiten de Europese Unie te importeren?

De Vlaming werkt keihard

Er is iets vreemd aan de hand. Jarenlang spraken opeenvolgende regeringen over niets anders dan jobs, jobs, jobs. De werkzaamheidsgraad is in Vlaanderen op twintig jaar tijd ondertussen met maar liefst tien procentpunt gestegen tot 77%. Daarmee zitten we mooi boven het Europees gemiddelde. In de fleur van ons leven, van 25 tot 54 jaar, scoren we zelfs beter dan landen die vaak als voorbeeld aangehaald worden zoals Duitsland, Zweden, Zwitserland, etc. We hebben ook minder werkloosheid (3%) en zelfs minder langdurig werklozen dan deze voorbeeldlanden. Bovendien zijn wij Vlamingen ook nog eens veel productiever en werken gemiddeld enkele uren per week meer en dan in Nederland of Duitsland. Tegelijk betalen we volgens de OESO de hoogste belastingen op arbeid, maar krijgen daar nog volgens de OESO maar erg lage pensioenen en volgens de Nationale Bank maar een weinig efficiënte overheid voor terug. Al dat harde werken is namelijk nodig om dat factuur van een ander te betalen. Niet-EU-vreemdelingen werken in België bijna het minst van heel de EU. Asielzoekers stromen met tienduizenden per jaar rechtstreeks naar onze sociale zekerheid. Vorig jaar ging maar liefst een half miljard leefloon naar niet-Belgen. Wallonië wordt bovendien enkel geklopt door Italië in werkzaamheidsgraad. De werkloosheid is tweeënhalf keer zo groot als in Vlaanderen, ver boven het EU-gemiddelde. De financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië nemen enkel toe en bedragen nu al meer dan 8 miljard euro per jaar!  

Van waar komt krapte op de arbeidsmarkt?

Toch kan de N-VA maar niet zwijgen over de zogenaamd luie Vlaming die geactiveerd moet worden en op wiens sociale zekerheid ze willen besparen. VOKA klaagt dan weer over tekorten op de arbeidsmarkt. Een tekort betekent dat de vraag groter is dan het aanbod. Dat tekort kan kwantitatief zijn (hoeveel) of kwalitatief (welk opleiding). Veel Vlamingen werken echter al, dus is het vrij logisch dat er tekorten ontstaan. Hoewel de Vlaamse overheid massaal investeert in opleiding, gebeurt dat te weinig doelmatig waardoor een mismatch ontstaat op de arbeidsmarkt. Te veel genderstudies, te weinig loodgieters en IT’ers, bijvoorbeeld. Verder zorgt een te grote overheid met vaak nutteloze functies zoals diversiteitscoaches voor crowding out en dus onnodige concurrentie met de private sector. Bovendien blijken werkgevers, in tegenstelling tot de succesvolle Noord-West-Europese landen, achterop te hinken in het investeren in competentie-ontwikkeling van hun werknemers. Vervolgens worden mensen vanaf 55 jaar te vaak afgeschreven. Een citroenmodel dat weinig duurzaam is. Toch heeft iedereen belang bij een goed functionerende arbeidsmarkt en het aanpakken van de krapte. Hoe unieker de gezochte kwaliteit en hoe meer we ervan tekort hebben, hoe groter de winst als we die invullen, zowel voor het bedrijf als voor de samenleving.

Handen tekort in West-Vlaanderen?

Al jaren wordt vanuit West-Vlaanderen actief in Noord-Frankrijk personeel geworven. Een regio met grote werkloosheid levert zo 13.500 grensarbeiders op. Vanuit Henegouwen, dat zelfs 12%  werkloosheid kent en amper 60% werkzaamheidsgraad, komen amper 6.800 mensen in Vlaanderen werken. De PS laat mensen liever in de sociale hangmat liggen. De factuur daarvan komt toch terecht bij de Vlamingen. Maar dat is toch maar een deel van het verhaal. Ook in steeds multiculturelere steden als Gent (8.9%), Oostende (9.7%), Roeselare (6.3%) of Kortrijk (6.3%) is er relatief hoge werkloosheid. En toch geraakt VOKA niet aan werkvolk? De sociale hangmat en de gebrekkige werkbereidheid van migranten is een belangrijke, maar toch onvoldoende verklaring.

West-Vlamingen kennen de hoogste werkzaamheidsgraad van Vlaanderen. Keiharde werkers. Maar het zijn helaas geen goede verdieners. De gemiddelde lonen in West-Vlaanderen zijn het laagst. De gemiddelde vakantiedagen zijn het minst. De gemiddelde extra-legale voordelen het kleinst. Niet verwonderlijk is de West-Vlaming het minst tevreden over zijn loonpakket. De Waal komt ervoor niet uit zijn bed. De Fransman kiest ook liever ‘voor aantrekkelijke werkgelegenheid in eigen streek’ door de economische ontwikkeling van Duinkerken, beseft VOKA. Hoogopgeleide West-Vlamingen verkiezen blijkbaar zelf ook de pendel of verhuizen. Braindrain.

De waarheid gebiedt wel te zeggen dat de voorbije jaren een inhaalbeweging in de West-Vlaamse loonvoorwaarden gebeurd is, maar er is nog steeds een achterstand. Dat is ook logisch, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Op de vrije markt wordt de prijs immers bepaald door vraag en aanbod. Welke ondernemer kent die economische basiswet niet? Of misschien kennen sommigen dat precies heel goed. Is het daarom dat VOKA gastarbeiders van buiten de EU wil ronselen?

Lees verder

Waarom dragen de Europese leiders hun macht over aan de VSA? (3)

Het tweede artikel vindt u op  Waarom dragen de Europese leiders hun macht over aan de VSA? (2) | Golfbrekers

Daar haalden we het laatste interview van de bekende antropoloog Emmanuel Todd aan:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

De relatie tussen de VSA en de EU-landen is niet die van een imperium en zijn provincies maar van een hegemonie en zijn vazallen. Waarom is die vazalisering de laatste jaren zo versneld? Is dat niet suïcidaal, een Europese elite die zichzelf degradeert? Een elite die zich afkoppelt van haar land(en)? Wat is er antropologisch met hen aan de hand?

Een docu over de één procent van een kineast die zelf een rijke erfgenaam is:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Nemen we als elite de 1%. Dan is de 0,1% de grote fortuinen (Inbev, Weight Watchers enz.). De 0,9% zijn de “topjobs”.  Dat zijn grote CEO’s, topkaders, politici met vervolgcarrières in de privé en in internationale instellingen, professoren met eigen adviseursposten en patenten, mediamensen met eigen productiehuizen. Dat zijn de hoogste “intellectuele beroepen”.

De dertigers en veertigers onder hen hebben langer gestudeerd dan ooit. Maar langere duur van opleiding betekent niet per se stijgende intelligentie van een bevolking. Hoeveel economisch hoog geschoolden weten wat er echt gaande is? Is de steeds langere opleiding niet evenzeer garant voor meer conformisme en tunnelvisie?

De klokkenluider Snowden bracht in 2013 uit dat de National Security Agency de gsm van Merkel las.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Belangrijker is dat de NSA ook en wellicht vooral economische spionage verricht bij de bondgenoten. Daarvoor moeten ze de portefeuille van de elite en hun verrichtingen inkijken. Dat kan o.a. via het betalingssysteem SWIFT dat net als die andere Westerse frontorganisaties (EU, NAVO) in… Brussel gevestigd is.

Een simplistische clip over de werking van SWIFT (dat ondertussen concurrenten heeft):

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Vroeger was er een burgerij die de eigen industrie behartigde. Die heeft echter zware klappen gekregen. Sinds de invoering van de euro is de industrie in vele landen sterk achteruit gegaan, bv. Frankrijk, Italië. Duitsland heeft voordeel gehad maar dat is nu voorbij door de sterk stijgende energieprijzen. BASF gaat nu voor een groot deel naar China, Volkswagen naar de VSA.

In zo’n geval kunnen we terugkeren naar de “compradores” burgerij. Dat komt van het Portugees voor “koper”. Ze zijn de tussenpersoon in de handel tussen het vazalland of de kolonie en het centrum.  Ze zijn te onderscheiden van de nationale burgerij die de eigen industrie behartigt.

Hier een filmpje over hoe wie de “compradores” zijn in de eilandstaat Santa Lucia:

Geen ondertiteling beschikbaar

U denkt, dat is uit de koloniale tijd, dat is niet voor ons. De klok kan echter achteruit lopen. Argentinië was tussen 1980 en 1910 een rijk land, rijker dan de meeste Europese landen. Ze hebben echter hun industrie uitverkocht, zich gericht op “comprador” activiteiten en nu zijn ze armer dan honderd jaar geleden. Dat kan ook ons te wachten staan als onze elite, onze nationale burgerij zich afkoppelt en alleen nog tussenpersoon speelt.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Onze elite spreekt niet meer over het Europese project ondanks de enorme uitbreiding die dat de laatste jaren gekend heeft (euro, budgetcontrole, vaccinatiepassen, oorlogsindustrie). Is die zich tot “comprador” degraderende elite niet een psychiatrisch geval geworden, een gevalstudie voor psychiatrische antropologie?

De EU en de NAVO gaan in mekaar op, de EU is het economische venster. Niet zo moeilijk, ze liggen op een paar km van mekaar in Brussel…*

Volgens de politicoloog  Schmitt is de keuze van DE vijand DE stichtende geste in de politiek.

De EU is dus naar het eerste vakje teruggekeerd. Door Rusland tot DE vijand uit te roepen vindt de EU zichzelf opnieuw uit. Rusland  is DE tegenstander van stabiliteit in Europa, LGTB’isme, klimaatreligie, colour revolutions, cancel culture, open grenzen.. alles waarvoor de EU staat.

Het is de vraag of die dwangmatige heruitvinding en vijandfixatie de leegte kan vullen en de economische afgang tegengaan.

Tenax

*i.d.v.: https://www.golfbrekers.be/het-is-geen-toeval-dat-zowel-de-eu-als-de-navo-in-brussel-hun-hoofdkwartier-hebben/