EUSSR bepaalt wat wij mogen lezen en schrijven op het internet.

Afbeeldingsresultaat voor eu internet censorship

“Vertrouw de EU niet!”

HALLUCINANT! De traditionele partijen CD&V, sp.a, Open Vld (én Groen) stemden vandaag in het Europees Parlement voor censuur op het internet. Onze partij stemde vanzelfsprekend TEGEN deze nieuwe richtlijn. Het zet immers de deur open voor verplichte censuurfilters op websites. In het Europa waar wij voor staan, mag u blijven zeggen wat u denkt, ook op het internet.

De EU staat niet bekend voor haar democratisch karakter. Protesteren helpt niet. Referenda worden zo lang over gedaan tot de gewenste uitslag op tafel ligt. En dan hoor je hier welke machinaties er op de achtergrond gebruikt worden…

En dan moeten we bovendien nog vernemen dat de stemmingsuitslag er anders had kunnen uitzien… indien de door ons gekozen bollebozen begrepen hadden hoe en wat ze moesten beoordelen en erover stemmen. Amendementen… Euh… amende…wat? Hoeveel krijgen ze ook alweer betaald? In een bedrijf, in een firma, word je voor een dergelijke fout op staande voet ontslagen.

Een overzicht van de EU-censuur:

EU wil liever geen kiesenquêtes

Afbeeldingsresultaat voor eu elections cartoon

Gevolg gevend aan bepaalde politieke fracties, heeft het Bureau, het zelfbenoemde Bestuur van de EU praatbarak, in zijn oneindige wijsheid maandag in Straatsburg beslist om de enquêtes naar de kiesintenties te beperken.

9 enquêtes waren gepland, maar dat aantal wordt nu verminderd naar 4 – kwestie van de twijfelaars niet op ontrouwe gedachten te brengen. Vanaf 23 april gelden de retraîteregels.

Verrijking slaat ook toe in Finland

De denktank Suomen Perusta voerde een onderzoek, gebaseerd op officiële cijfers, naar de verrijkingsbijdrage van Iraakse en Somalische immigranten, de grootste groep “humanitaire vakkrachten”. Elke gemiddelde Iraakse immigrant in Finland – tussen de 20 en 24 jaar – zou aan de staatskas 690.000 euro kosten! Een Somaliër van dezelfde leeftijd is zelfs duurder: die kost de Finse belastingbetaler 951.000 euro.

Als het om een minderjarige toekomstige vakkracht gaat, dan loopt het prijskaartje op tot 844.000 euro, resp. 1.343.000 euro. Als referentiecijfer werd de “waarde van een bio-Fin” op 0 euro geplaatst.

De tweede generatie immigranten, opgegroeid in Finland, moeten 6 tot 8 keer meer sociale steun krijgen dan bio-Finnen, ook al hebben ze dezelfde onderwijs- en carrièremogelijkheden.
49%, resp. 50% van de 22 jarige Iraakse en Somalische immigranten krijgen financiële steun; ter vergelijking 11% der bio-Finse leeftijdgenoten.

De onderzoekers geven toe dat ze niet alle feiten en fiscale effecten onderzocht hebben, resp. niet kunnen onderzoeken hebben. Mochten ze toegang tot die gegevens gehad hebben, dan zouden de resultaten er nog negatiever (voor de staatskas) uitgezien hebben. Bv. lagere bijdragen voor het pensioenfonds, indirecte integratiekosten, hogere uitgaven voor gezondheidszorg zoals kosten voor tolken, bijkomende kosten voor justie…

Ergo: De conclusie van de studie is dat het voor de staatskas niet aan te raden is vakkrachten uit Irak of Somalië onderdak te bieden. Niet dat er naar deze nuchtere financiële argumenten geluisterd wordt: verleden jaar alleen al kregen bijna 5000 Irakezen en 3000 Somaliërs een gunstig antwoord op hun asielaanvraag.

Stel nu dat de berekeningen van Suomen Perusta correct zijn, dan mag Finland 3.5 miljard euro, plus resp. 2.9 miljard euro, als kosten voor de verrijking noteren.

Ga naar Immigrations and Public Finances in Finland – Suomen Perusta

Deze immigrante, die van zichzelf zegt dat “immigranten goed zijn voor de samenleving” beklaagt zich erover dat er teveel Finnen zijn in Finland. Ze heeft blijkbaar geen last van een minderwaardigheidscomplex.

Martin Schulz had bij zijn verrijkingsconclusie blijkbaar geen rekening gehouden met de Finse staatskas:

Afbeeldingsresultaat voor flüchtlingen mehr wert als gold

Onze (Anne)man(s) in de EU- praatbarak…

Afbeeldingsresultaat voor eussr

… over de verspilzucht van het “EU-Rijk”, die ons alleen armer zal maken op alle gebieden, over de perfide plannen die gesmeed worden: financieel, belasting, machtsverhouding, bevolkingssamenstelling, defensie, politieke besluitvorming…

Een gesprek met Janice Atkinson, die de mogelijkheid heeft uit de EU-strop te geraken zodra de Brexit – eindelijk – doorgaat. Iets wat de EU met alle mogelijke chantagemiddelen wil verhinderen.

Koerswending in Spanje

Afbeeldingsresultaat voor boat steering wheel animated gif

De verkiezingen komen eraan en dat merkt men aan de immigratiepolitiek.

De regeringswissel in Italië en Spanje hebben een totale wijziging van de welkomcultuur als resultaat gehad. Italië minder vluchtelingen, Spanje meer. De Libische wateren werden vervangen door de Marokkaanse. In 2018 werden 57.000 landverhuizers aan de Spaanse kusten geregistreerd, ca. drie keer meer dan in 2017. Voor 2019 verwacht men een verdubbeling van het 2018-aantal. Nu moet een verdrag met Marokko, het intussen belangrijkste transitland in Noord-Afrika, de toestroom doen beperken.

Als voorbeeld geldt het EU-akkoord met Libië, waar de kustwacht in opdracht en onder de auspiciën van de EU, voor grenswacht speelt, waardoor Italië ademruimte kreeg en het aantal asielzoekers drastisch zag verminderen. De EU wil nu ook een gelijkaardig akkoord met Marokko bereiken opdat de Marokkaanse kustwacht de smokkelboten in de Noord-Afrikaanse en Mid. Zee wateren kan tegenhouden. Daarvoor heeft de EU in 2018 al 140 miljoen euro vrij gemaakt.

Tot de verstrenging van de Spaanse immigratiepolitiek zouden uitnodigingen van door Italië en Malta geweigerde NGO-asielferry’s niet meer herhaald worden. Het succes van VOX in Andalusië is daar niet vreemd aan. Die verweet premier Pedro Sánchez dat zijn “humanitaire geste” voor een aanzuigeffect zorgt. Vox slaagde erin 12 zitjes te veroveren en de socialisten voor het eerst in 32 jaar van de macht te verdrijven.

De Spaanse bevolking herinnert zich nog zeer goed de sprinkhanenplaag op de Canarische Eilanden van een tiental jaren geleden, tot deze door een akkoord met Senegal grotendeels gestopt werd.

De dringende vraag om de grenzen te sluiten werd luider en luider, wat resulteert in een verrechtsing van de kiesintenties. Ook in het federale parlement zouden de rechtse stemmen voor een wissel van de macht kunnen zorgen, zelfs al kan de socialistische partij, PSOE, haar stemmenaantal behouden. Coalitiepartner Podemos zou volgens een recente kiesenquête bijna 1/3 van zijn mandaten verliezen. Einde april valt het verdict.

De groeiende politieke druk zorgt nu voor een koerswijziging bij de regering. Voor het eerst legde de regering twee vluchtelingenferry’s van NGO’s, de “Open Arms” inbegrepen, aan de ketting. Enkele maanden geleden had de regering nog bijtende kritiek tegen de Italiaanse immigratiepolitiek. “Uit veiligheidsredenen” mogen de smokkelboten geen “humanitaire” verdrinkingsreddingen meer uitvoeren, zo deelde de overheid mee. (…)

De groeiende politieke druk zorgt nu voor een koerswijziging bij de regering. Voor het eerst legde de regering twee vluchtelingenferry’s van NGO’s, de “Open Arms” inbegrepen, aan de ketting. Enkele maanden geleden had de regering nog bijtende kritiek tegen de Italiaanse immigratiepolitiek. “Uit veiligheidsredenen” mogen de smokkelboten geen “humanitaire” zeereddingen meer uitvoeren, zo deelde de overheid mee. (…)

De smokkel-NGO’s protesteren:

Duimen draaien:

Ter herinnering aan de gouden tijden: