Stak de Tunesische president Kais Saied de lont in het kruitvat?

Nochtans zegde hij slechts wat de bevolking dacht. Tunesië is geen rijk land. Integendeel. Het land onderging de Jasmijnrevolutie, de doortocht van de zgz. “gematigde” islamitische partij Ennahda, de islamisering, infiltratie van moslimterroristen, de deelname van radicale jongeren bij ISIS, terroristische aanslagen, de coronapandemie… waardoor het toerisme op sterven na dood was. Russische toeristen, die Tunesië niet in de steek lieten, hebben menig gezin, dat zijn brood verdiende in de toeristische sector, gered. We schreven het toen al: “ze gaan hun dictators nog missen”… en zo geschiedde.

Er zijn talrijke werklozen. En wie geen werk heeft, krijgt geen werklozensteun. De kledingproductie, ooit bijzonder welvarend en van uitstekende kwaliteit, werd geruild voor de import van goedkope brol uit China. De Middellandse Zee is quasi leeggevist. De meeste hotels zijn tijdens de winter gesloten. Het toeristisch seizoen loopt grosso modo van Pasen tot Allerheiligen. Tijdens de wintermaanden wordt er dus niets verdiend. Dus werd en wordt er met lede ogen gekeken naar de zwart-werkende illegalen uit de Sub-Sahel en Midden-Afrika. Zij bezetten immers een baan die een Tunesiër broodnodig heeft. Of ze gaan de criminele toer op. Waar veel illegalen zijn is er ook veel criminaliteit. De illegalen blijven er hangen tot ze de kans zien de oversteek naar Europa te maken… intussen behelpen ze zich met zwart werk of diefstal.

President Saied raakte een open wonde. En nu is het hek van de dam. Het Tunesische volk wil de illegalen uit het land, wil de eigenheid van Tunesië behouden. En er volgde een heksenjacht. Op straat gezet, baan verloren, opgejaagd. En ja, ook degenen die een legale verblijfsvergunning hebben. Zwart is zwart. De schrik zit erin. Zowel voor de politie als voor de lokale bevolking. Verklikking is momenteel een populaire sport.

Ze kamperen intussen voor de ambassades en consulaten van hun resp. land. De Ivoorkust zal 500 landgenoten repatriëren. Ook Mali heeft een vliegtuig georganiseerd. Guinee noteerde tientallen landgenoten voor een terugkeer naar het thuisland. Mensenrechtenorganisaties reageren verontwaardigd en organiseerden een betoging.

Wat al jarenlang onderhuids smeulde, kreeg zuurstof door president Saieds uiting van ongerustheid. We zijn benieuwd hoe hij de geschiedenis zal ingaan: patriot of sadist?

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/tunisie/c-est-une-explosion-de-haine-comment-la-tunisie-s-embrase-autour-de-l-immigration-subsaharienne-apres-les-propos-du-president-saied_5684726.html

Het WEF zendt zijn missionarissen uit

MOETEN DE BOEREN WEG VOOR TRISTATE CITY?

In een Nederlandse krant (ik weet niet dewelke, ik heb de foto gepikt van Twitter) verscheen een artikel over ‘Tristate City‘. De schrijver is Peter Savelberg, die de bedenker van dit stedennetwerk is. Naar ik ergens heb gelezen geldt Savelberg als een ‘visionair’.

‘TristateCity’ is een bundeling van alle steden in Nederland, Vlaanderen en het Ruhrgebied (Duitsland), met als doel de creatie van een performante wereldstad die kan wedijveren met andere wereldsteden, zoals Shangai of Los Angeles.

Dit project wordt inhoudelijk en financieel gesteund door het Nederlandse bedrijfsleven, institutionele beleggers (pensioenfondsen e.d.) en projectontwikkelaars (uiteraard!!!). In het krantenartikel lezen we verder dat ook de Nederlandse overheid geïnteresseerd is in het project. Ook bij ons zou de interesse groeien.

Peter Savelberg houdt bij hoog en bij laag vol dat zijn project geen uitstaans heeft met het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid. Maar elders staat te lezen dat de voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders, Bart-Jan Oplaat, daar anders over denkt. Hij ziet zelfs grote overeenkomsten tussen de stikstofkaart van de overheid en de Tristate map. “Die kun je bijna 1-op-1 over elkaar leggen”, stelt hij. Zo oppert de stikstofkaart van de overheid een grote reductie in Limburg – voornamelijk rondom Maastricht. Bijna heel die provincie kleurt paars en groen, wat correspondeert met tot 47 en tot 95 procent reductie in die gebieden, oftewel: daar moeten boeren verdwijnen.

Op de Tristate-kaart is in diezelfde regio te zien dat daar een aantal grote steden gevestigd zal zijn. Is het het dan ook toeval dat bedrijven als Dokvast, een investeringsbedrijf in slim en duurzaam vastgoed, zich gaat vestigen in het Limburgse Echt-Susteren “omdat dit onderdeel is van de Tristate City”, zoals staat te lezen in een rapport op hun site.

De boeren doen er goed aan dit dossier in het oog te houden, al lijkt het project ‘Tristate City’ in tegenspraak te zijn met de uitbreiding van het aantal natuurgebieden. Anderzijds hanteren de Vlaamse en Nederlandse overheden wel héél strenge stikstofnormen . In tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, worden die niet opgelegd door de EU. In Wallonië worden overigens geen strenge normen opgelegd: omdat Wallonië geen deel uitmaakt van ‘Tristate City’? Let wel: dit project is geen deel van het officiële beleid. Nog niet…?

Wim De Winter op fb

Bron: https://deanderekrant.nl/nieuws/tristate-city-network-wil-nederland-omtoveren-tot-slimme-wereldstad-2022-09-03

Is Soros’ tijd van gaan gekomen?

Naar verluidt gaat de gezondheid van de zelfbenoemde “filantroop” George Soros (92) achteruit. Een toespraak voor de TU München waarbij hij het publiek ervan wou overtuigen dat door uw en mijn schuld – klop drie maal schuldbewust op uw borst en prevel “mea maxima culpa” – de zeespiegel met 7 meter zal stijgen liep niet zoals gepland. Trouwens, als we de onheilsvoorspellingen hadden moeten geloven, dan had Nederland met of zonder de Afsluitdijk al helemaal onder water moeten staan.

Wat ze met uw pensioengeld doen

Hierbij een korte samenvatting van dit uiterst informatieve gesprek met Catherine Austin-Fitts op de Nederlandse webstek “The Trueman Show”.

Catherine Austin-Fitts: wat ze met uw pensioengeld doen

Ze was investeringsbankier en enige tijd onderminister van huisvesting onder president Bush I. Nu geeft ze advies op solari.com hoe lokale projecten met lokale middelen gerund kunnen worden zonder tussenkomst van grootbanken en met een minimum aan overheidsbemoeienis.

De “Blackrocks” vrij spel

Haar stelling is dat de Amerikaanse pensioenfondsen anno 1997 feitelijk de grote investeringsmaatschappijen (zoals nu Blackrock, State Street…) vrij spel gegeven hebben. Nemen we bv. een pensioenfonds van leraren uit Michigan. Voorheen hadden die fondsen een mooie spreiding van hun “activa”: bv. lokale projecten (de bouw van een tunnel), sociale projecten (infrastructuur van steden zoals sportvelden), een deel beursbelegging en een deel gewoon kapitalisatie.

Volgens Austin-Fitts hebben “de Blackrocks” in 1997 die fondsen onder druk gezet en mooie winsten voorgespiegeld als ze hun activa aan de Blackrocks toevertrouwden. 1997 is de tijd van de totale vrijmaking van de kapitaalmarkten overal in het Westen. In 1999 zal een laatste obstakel worden weggenomen: de Glass-Steagall Act van 1933, die een scheiding voorzag tussen commerciële (bv. leningen aan bedrijven en particulieren) en investeringsbanken.

De Blackrocks palmden dus de activa van die regionale fondsen in, deden die van de hand en stopten de fondsen vol met schuldpapieren, d.w.z. obligaties van allerlei overheden maar ook bedrijven en onderzoeksinstituten. En dan? denkt u. Obligaties zijn schulden maar een schuld is ook geld als alles mooi afbetaald wordt. Daar zit het hem. Eigenlijk wordt nu amper nog de rente op die schuld betaald. En die afbetaling daar zorgt u zelf voor als sociale bijdrager. U draagt iedere maand af en betaalt mooi uw jaarlijkse belastingen. Een groot deel van uw belastingen gaat naar de rentebetaling van juist die obligaties…

Inflatie en deflatie, de twee kanten van de medaille

Austin-Fitts spreekt over de VS maar ik denk dat het in ons land niet anders is zeker wat het aanvullend pensioen en het pensioensparen betreft. Het wettelijke pensioen in België, dat is iets anders. Daar wordt gewoon uitgegeven wat er binnenkomt en meer zelfs (de baby boomers).

Austin-Fitts legt in dit marathoninterview uit dat inflatie en deflatie samen gaan. Inflatie, de voordelen althans, is voor de insiders en deflatie is vooral voor de outsiders. We zijn met onze 95% van de bevolking de outsiders. De insiders profiteren van de steeds dollere geldcreatie, die uiteraard inflatoir is. Neem nu de in Glasgow COP 2021 in het vooruitzicht gestelde pot van 150 biljoen voor het klimaat. Daarmee kunnen ze massa’s grond kopen, ook uw groene wijk. U mag er blijven wonen, bij uw verhuizing of dood betalen ze uit voor de waarde die het goed dan nog heeft. Zo laten ze de wijk uitdoven en zetten er panelen of windfarms.

COVID is een ander voorbeeld. De grote supermarkten en pakjesdiensten deden gouden zaken, vele kleine zaken moesten sluiten. Ze moesten hun activa dan verkopen voor centen op euro’s. Dat is dan de deflatoire kant, de vernietiging van waarde. Dat is de andere kant van de medaille, de vernietiging is levensnoodzakelijk om het systeem verder te doen draaien. Zegt u niet dat dit samenzweringstheorie is. Op 23 augustus 2019, dus vier maanden voor de Covid, zijn de centrale bankiers samen gekomen in Jackson Hole in Montana zoals ze ieder jaar doen. Er waren in 2019 al simulaties van pandemieën geweest. Dat gegeven was hen zeker niet onbekend. De bankiers waarschuwden in Jackson Hole voor hyperinflatie en de pandemie zal vier maanden later meer dan welkom geweest zijn om de nodige deflatie te krijgen.  

Oorlogseconomie vervangt de lockdown. Daar komt de CBDC…

In 2022 is er geen derde lockdown meer geweest. De oorlog in Oekraïne is tussengekomen. Ook een oorlog is een economische kans. Oorlog vernietigt waarde en is dus deflatoir. Anderzijds maakt het anderen enorm rijk en dat is inflatoir.

Blackrocks Larry Fink ziet in die oorlog een kans om de Central Bank Digital Currency (CBDC) te versnellen. Austin-Fitts legt dat eenvoudig uit. Het zijn troebele tijden, de banken (de Europese nog meer dan de Amerikaanse) zijn wat schuldsaldo betreft zo blootgesteld (over leveraged) dat de centrale bank de boel best overneemt. Zij controleren dan uw bankrekening rechtstreeks al of niet gekoppeld aan uw vaccinatiepaspoort. Is er te veel inflatie en komt uw bank in moeilijkheden, dan kunnen ze de “bank redden” (bail in) door een deel van uw spaargeld te blokkeren. Is er later stimulans nodig, dan wordt er een deel gedeblokkeerd. Maar reken er maar niet op alles terug te zien. Ook uw gedrag kunnen ze bijsturen als ze zien dat u bv. te veel benzine gebruikt. Zelfs u kleinste aankopen kunnen ze nagaan. Kom niet af met het afschrikkende voorbeeld van China. We gebruiken China volgens haar als een dooddoener: “Bij ons zal het wel niet zo erg worden.”

Nog een woordje over de oorlogseconomie. Het interview gaat daar niet over omdat het net voor het uitbreken van de oorlog plaatsvond. Het is wel duidelijk dat de EU grote stappen op die weg gezet heeft, ze levert als EU zelf wapens en gaat de nodige wapenindustrie weer opstarten. Er wordt in Europa nauwelijks nog munitie geproduceerd, wel ingewikkelde en dure raketsystemen, dat brengt in normale tijden meer op. Maar in een grondoorlog kun je niet zonder munitie. De EU subsidieert dat nu buiten budget maar dat kan niet blijven duren. Ze zal “euro-obligaties” aan de lopende band moeten creëren. De weerstand van Duitsland daartegen is weggevallen, ze zijn in 2022 de in volume grootste “deficit spender” in Europa geworden.

Je zult niks bezitten en gelukkig zijn

Simone Kersebooms allereerste toespraak in de 2de Kamer

Rekent u dus maar dat uw pensioengeld al gebruikt is, is het niet voor heropstarten van oorlogsindustrie, of om nieuwe inclusieve MRNA-vaccins op grote schaal aan te kopen dan wel voor klimaatprojecten. Maar dat kan gecombineerd worden. Duitsland zal klimaatgeld gebruiken om een bepaalde wapenindustrie weer op te starten. Dat geldt voor het aanvullend pensioen en het pensioensparen. In ruil hebben ze die pensioenfondsen volgestopt met schuldpapieren (obligaties).

Kers op de taart zou zijn dat de Blackrocks ook de hand kunnen leggen op het wettelijke pensioen, de jackpot die daar bestaat. Daarover gaat o.a. “de pensioenhervorming” van Macron, buddy van Blackrocks Larry Fink.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan
Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

U leeft en werkt voor het klimaat en de oorlogsindustrie of u het weet of niet. Maar geen nood, er is milieuvriendelijk voedsel en in de toekomst least u gewoon de u toegewezen woning en vervoermiddel. Geen zorgen daarover!

“You will own nothing and be happy”.

Tenax

WEF-nieuws

Klaus Schwab stond meer dan een halve eeuw aan het roer van het WEF. Stilaan komt er kritiek op hem los en dan nog vanuit zijn eigen rangen.

Een aantal huidige en voormalige WEF-werknemers contacteerden de Britse krant The Guardian. Zij klaagden dat de 84-jarige Schwab in z’n eentje de lakens uitdeelde en dat hij zich slechts liet omringen met nietsnutten die niet in staat zijn de organisatie te leiden. De groep deelde de mening dat Schwab op geen enkele manier verantwoording tekent voor wat er binnen en buiten het WEF gebeurt. De groep wil anoniem blijven omdat “We aarzelen om bekend te worden want Klaus heeft talrijke connecties en is in staat ons leven zeer moeilijk te maken, zelfs als we het WEF verlaten.” De groep plaatste hun kritiek reeds op Linkedln, maar dit werd op verzoek van het WEF verwijderd – iets dat het WEF ontkende. Ze zouden niet durven…

In het kritisch opiniestuk werd Klaus Schwab “een wet op zichzelf” genoemd en dat de RVB een “addersnest” was. Er wordt verwacht dat er interne oorlogen zullen uitgevochten worden na het overlijden van Schwab. De WEF statuten garanderen immers zeggenschap in het bestuur voor familieleden van Schwab. En de Schwabclan heeft ook een vetorecht over het al dan niet opdoeken van het WEF.

  • Schwabs dochter is een beheerder
  • Schwabs zoon is lid van de Raad van Bestuur
  • Schwabs vrouw heeft de leiding van een stichting die dicht bij het WEF aanleunt.

Schwab “heeft een godcomplex en hij denkt dat hij tot de fitste 0.1 % behoort. Maar niemand is onsterfelijk.”, zo liet een Amerkaanse veteraan van 20 Davos conferenties horen aan Politico. Politico probeerde 29 van WEFs interne bronnen aan de praat te krijgen; resultaat nul. Ze vreesden allemaal de mogelijke gevolgen…

Intussen wordt de vorige Britse premier en Iraaks oorlogszaaier Tony Blair getipt als mogelijk opvolger van Schwab…. dan kan hij meteen de NAVO overnemen!

From Davos: The race to succeed Klaus Schwab – POLITICO

“Een maffianest…”

WEF-nieuws

De jaarlijkse hoogmis van hogepriester Claus Schwab in Davos zit erop. De korte slotverklaring van de WEF-president Børge Brende was een afspiegeling van een week in mineur, ondanks de hoogdravende en zelfvoldane toespraken die dit evenement kenmerken. Dat schrijft Michael Verstraeten (Vrijheid) in deze vrije tribune. 

Lees: De afgang van het WEF: E finito la commedia. – Doorbraak.be