Investeren doe je best in…

… Rusland!

Niet onze raad. We kennen er te weinig van en hebben bovendien niet de financiële middelen ertoe. We investeren in de (klein)kinderen, in ons huis, onze tuin en zodra het kan in een gemiste vakantie.

Het Amerikaanse Bloomberg noemde Rusland de aantrekkelijkste markt voor investeringen en voorspelde een duidelijke groei van de Russische economie. Waarmee heel de sanctiespolitiek als nutteloos bewezen is.

Een analyse waarop deze mededeling berust:
Een wereldwijde energiecrisis zorgde voor nieuwe inzichten betreffende de energie-exporterende landen. Het gaat meer dan slechts om olie en gas. Van alle exportlanden was Rusland tijdens de tweede semester bijzonder succesrijk i.v.m. economische vooruitzichten. De prognoses voor rentabiliteit der Russische bedrijven tonen een stijgende tendens. (cijfers in video)
Rusland hoeft zich niet al te veel zorgen te maken over het welzijn van het financieel systeem; het land heeft een aanzienlijke goud- en deviezenvoorraad en een lage staatsschuld. Bloomberg gaat ervan uit dat de Russische markt sterk ondergewaardeerd wordt. Voor degene die iets van financiële zaken kent, vertelt Bloomberg niets nieuws. De wereldwijd populairste VSA aandelenmarkt heeft in de laatste vijf jaar een doorsnee jaarlijkse winst van 16.87% bereikt; de Russische aandelenmarkt toonde tijdens dezelfde periode een doorsnee jaarlijkse winst van 19.35%, één der beste mondiale winstcijfers.

Stel u dus nu eens voor indien Rusland zonder sancties op het wereldplatform had kunnen werken…

Bloomberg komt d.m.v. de positieve prognose tot de conclusie dat heel de sanctiespolitiek niet tot de gewenste resultaten geleid heeft.

.Tien jaar geleden beschreef de toenmalige VSA president, Barack Obama, Rusland als “Een regionale macht met een tankfunctie en een in scherven liggende economie…”
Na zeven jaren sancties en isolementexperimenten zijn buitenlandse investeerders verrast door de prestaties die Rusland tijdens deze periode geleverd heeft. Ver van uitsluitend olie en gas, maar ook een zich ontwikkelende markt, en een toekomstige rol in de digitale economie voor de versterking van de financiële sector en duurzaam verbruik, en daarbij zonder de “groene” economie uit het oog te verliezen.

Het uitgestrekte land beschikt over heel het spectrum van begeerde zeldzame aardmetalen, mineralen en grondstoffen, zonder dewelke de groene transformatie gewoon niet mogelijk is. De Russische landbouwexport schiet de hoogte in (… mede dankzij de EU-sancties… u zal zich o.a. aan onze perenexport herinneren…). In kernenergie is Rusland wereldleider.

Over het algemeen is Rusland een economisch sterk land. Ooit zal het bewustzijn der onbeperkte mogelijkheden doordringen bij de politieke besluitvorming in het westen.

Niemand in Rusland is zo naïef in een onmiddellijke stopzetting van de sancties te geloven. Het land staat echter open voor succesrijke samenwerking met buitenlandse investeerders..

We zetten Bloombergs voorafgaande 2021-verslaggeving hieromtrent op een rijtje:

Jan. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-20/investments-into-russia-slump-to-lowest-level-since-1994-chart

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-13/hedge-fund-that-never-lost-in-a-decade-piles-into-russian-stocks

Febr. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-16/russia-s-pandemic-winners-drive-10-billion-share-sale-pipeline

Aug. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-16/russia-s-fight-against-inflation-is-winning-over-bond-investors

Sept. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-19/russia-s-markets-are-booming-despite-putin-s-political-crackdown

Okt. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-10/world-s-energy-chaos-turns-russia-into-top-emerging-market-pick

Quo vadis Syria?

In deze Quo Vadis laten we de militaire situatie even voor wat ze is. De geruchten worden nl. steeds hardnekkiger, dat binnen afzienbare tijd een nieuw offensief zal ingezet worden om het zuidelijke gedeelte van Idlib, tot achter de M4 snelweg, die loopt van de kust naar Aleppo, te bevrijden van het terroristisch gespuis. Dus even geduld tot we hierover meer nieuws kunnen melden. We mogen tenslotte niet vergeten dat Syrië méér is dan oorlog en terrorisme.

Newsweek plaatst deze week president Bashar al-Assad op de omslagpagina, begeleid met de titel “He’s Back – In a triumph over the U.S. Syrian leader Bashar al-Assad is reclaiming a place on the world stage.

“Hij is terug. Zegevierend over de VSA eist de Syrische leider Bashar al-Assad zijn plaats op het wereldpodium weer op.”

Opmerkelijke woordkeuze, die we niet meer gewend zijn van een westers tijdschrift: “leider”, i.p.v. “dictator” of andere minder complimenteuze beschrijvingen. In het artikel, dat niet verborgen zit achter een betaalmuur, wordt uitgelegd waarom de Arabische landen Assad niet langer als een paria willen behandelen. Moe gestreden, de geschillen, vluchtelingen en corona meer dan beu, wil men naar verluidt liever opnieuw een verstandhouding met Syrië opbouwen. De terugkeer in de schoot van de Arabische Liga is een kwestie van tijd; volgens het artikel zou zowel Israël als Egypte een (soenni)arabisering van Syrië graag zien gebeuren in de hoop dat de Iraanse invloed daardoor zou verminderen en de auteur besluit dat het voor de VSA moeilijk wordt de sancties te blijven opdringen.

“He’s Back“… tot spijt van wie het benijdt. Natuurlijk is hij “back” – hij is nooit weg geweest. Hij bleef de steun van de meerderheid der Syriërs – van eender welke religie en achtergrond – behouden. De non-stop idiote propaganda door de VSA en andere westerse regeringen en media als steunbetuiging voor de terroristen, verpakt als “regime change”, pakte geen verf in Syrië. Het volk daar is tenslotte niet gek, het ziet, ondervindt en weet hoe de vork aan de steel zit. De media hier en in het algemeen in heel het westen hebben zich bewust of onbewust laten ringeloren. Bewust… ja, dikwijls met een zichtbare en bewijsbare band met de al-Qaeda & co. terroristen. De zgz. chemische gasaanvallen horen thuis in een tweederangs Hollywood-griezelfilm. Iets in de stijl van de zgz. “afslachting van couveusebaby’s in Koeweit” (The great lie of the first Gulf War) of de “massavernietigingswapens in Irak”…(There were no weapons of mass destruction in Iraq)

We schreven het herhaaldelijk: zonder sancties, zonder de bezetting van buitenlandse machten, zonder de diefstal van olie en graan, zou Syrië alle kansen hebben om een welvarend, religieus-verdraagzaam land te zijn. Dat een “great America” zich verlaagt tot het roven van de grondstoffen van een klein – op wereldschaal eerder onbetekenend land – zegt veel, zo niet alles. In onderstaande video wordt duidelijk gemaakt hoe ingrijpend de diefstal is voor de Syrische staatskas én voor de bevolking:

“We hebben veel vrienden…”

Er worden stilaan contacten aangeknoopt of heropgenomen. Dr. Faisal Miqdad, min. van buitenlandse zaken en expats, had in Belgrado een ontmoeting met de Servische ministers van landbouw, handel, toerisme en communicatie om toekomstige samenwerkingsplannen te bespreken. (…) Hij deed tevens een oproep aan Syrische expats om in hun thuisland te investeren. (…)

Lees verder

Gasprijs: van $ 2000 naar pakweg $ 1000…

… Hoe kan dat???

Nadat de gasprijs in Europa bijna tot $ 2000 steeg, daalde hij spectaculair naar iets onder $ 1000. Nog altijd historisch hoog, maar in elk geval een even historische daling. Wat heeft de gasprijs gehalveerd?

Uitgerekend ‘s werelds grootste boef heeft aan de speculaties op de gasprijs aan Europese en mondiale beurzen voorlopig een einde gemaakt. En dat was meer dan nodig: de prijs in Europa steeg tot een onbetaalbare hoogte, nl. het tienvoudige van de doorsnee gasprijs van 2020.

De idiote beslissingen van voormalige EU-Commissies, met bv. de Let Andris Piebalgs als energiecommissaris en de daarop volgende commissarissen met een soortgelijke politiek, hebben ertoe geleid dat de prijzen van energie-opwekkers – gas, kolen, brandhout – naar een ongezien niveau gestegen zijn. Indien iemand een half jaar geleden zou beweerd hebben dat hij een prijsstijging voor gas naar $ 2000/m3 vooruit zag, men had hem als onruststoker of krankzinnige gekwalificeerd. Intussen bleek dat er geen bovengrens was.

We citeren Poetin:

“Ik herinner me de discussies in de EU-Commissie. Ik was immers zelf in Brussel. En het was buitengewoon moeilijk met de zgn. “experten” te spreken omdat ze vanuit hun ivoren toren handelen. Hun mening is de énige juiste. Iets anders willen ze niet horen.”

En net op dat ogenblik komt Poetin en de koersen dalen alsof hij een toverstaf hanteerde. Nadat hij met de Russische regering overleg had gepleegd, daalde de gasprijs in Europa binnen de 10 minuten al met $ 200. Hij, ‘s wereld boef, werd gehoord en begrepen. Hij verklaarde dat Rusland aan alle verplichtingen zou tegemoet komen, verder bestellingen vanuit Europa zou noteren en honoreren, dat Rusland niet de wens had zich als een wraakengel te gedragen, dat er immers genoeg gas is en dat de pijpleidingen gebouwd en operatief zijn. Men moet gewoon het ventiel open draaien.

De hoge gasprijzen waren één der hoofdthema’s voor het Internationale Gasforum in St. Petersburg. We citeren Gazprom:

“Sedert vele jaren wordt in Europa de wijsheid opgedrongen dat het Russische pijplijngas, in tegenstelling tot het flexibele vloeibaar gas, de afhankelijkheid t.o.v. de leverancier verhoogt. De realiteit heeft echter aangetoond dat het flexibele gas voor de dollar gestemd heeft, naar de hoogste bieder gegaan is en Europa in de steek heeft gelaten.”

Dat het flexibele vloeibaar gas, hoofdzakelijk uit de VSA komt, wist u al, vermits het tijdens de lange constructiejaren van Nord Stream 2 herhaaldelijk bij het pokeren met chantagechips gebruikt werd.

We citeren Poetin tijdens b.g. conferentie:

“Rusland was en is een betrouwbare gasleverancier voor de afnemers wereldwijd, zowel in Azië als in Europa. Rusland heeft steeds aan zijn verplichtingen voldaan – voor de volledige afgesproken hoeveelheid. Alle verplichtingen. Dat wil ik beklemtonen.”

“Het voorstel voor de gasaankoop naar de beurs te trekken voor korte termijnhandel werd toen vooral door Britse experten gelanceerd. Waar die Britse experten nu zijn en wat er intussen n.a.v. hun voorstel gebeurd is, is duidelijk: vooral voor de gasverbruikers in Europa…”

Zoete wraak voor de stigmatisering, de haat, het wantrouwen door en van politici en media. Zoete wraak voor de huidige patstelling in Duitsland: Nord Stream 2 is gereed maar kreeg nog geen uitbatingstoestemming. Iets waardoor de overheden allerhande in eigen voet schieten, vermits het Nord Stream 2-gas aan $ 200 naar Duitsland kan stromen, terwijl nu de goedkoopste beursprijs bij ca. $ 1000 ligt.

Staatsschulden-carrousel in een notendop

Een staat, een land heeft geld nodig om de staat draaiende te houden, een project e.d. te financieren. De staat zal dan een lening uitschrijven waarop staat dat die lening een bepaalde som waard is, die uiteindelijk op dag x moet terugbetaald worden en waarop jaarlijks een bepaalde intrest moet betaald worden. Dit waardepapier zal door een financier gekocht worden en die kan het bijhouden of doorverkopen. Eén keer per jaar komt de eigenaar van het waardepapier naar de staat en verlangt de uitbetaling van de intrest. En op het einde van looptijd zal de uiteindelijke eigenaar van het waardepapier naar de staat trekken en de terugbetaling van het totaal geleend bedrag vorderen.

Klinkt eenvoudig en zo is het in feite ook. Maar er kunnen haken aan zitten.

Een simpel voorbeeld: u bent een staat en uw gemeente, omliggende gemeenten en steden zijn de wereldwijde markt. U heeft geld nodig. U neemt een blad papier en schrijft: “Deze lening heeft een waarde van 1000 euro en loopt 10 jaar. De eigenaar van deze lening (waardepapier) betaal ik telkens op 1 oktober 1% intrest”.

Iemand koopt dit waardepapier en betaalt u 1000 euro. Vervolgens moet u jaarlijks, op 1 oktober, degene die het waardepapier voorlegt, 1% intrest, 10 euro dus, betalen en dan bent u weer een jaar gerust.

Na de looptijd, 10 jaar dus, als de terugbetaling van de lening aan de orde is, heeft u echter geen 1000 euro. Dus… u schrijf enkele dagen voor de vervaldatum opnieuw een dergelijk stuk papier en u laat zich door iemand anders de 1000 euro geven die u op 1 oktober voor de eerdere lening moet terugbetalen.

Eigenlijk hoeft u die 1000 euro nooit terug te betalen. U moet echter één keer in het jaar de 10 euro intrest betalen en alle 10 jaar iemand vinden die u opnieuw 1000 euro geeft opdat u de oude lening kunt terugbetalen. Niets aan de hand, denkt u dan, aan geld geraken is een fluitje van een cent.

Stel u nu even voor dat u 35.000 euro netto per jaar verdient. Bijgevolg is een betaling van 10 euro intrest per jaar geen probleem. U ziet dat zo en de geldleners ook. Maar als u zo veel leningen uitschrijft zoals het in het westen de gewoonte geworden is, en uw schulden op deze wijze xxx aantal keer uw jaarinkomen bedragen, dan ziet de toestand er heel anders uit.

We gaan uit van de veronderstelling dat uw schulden 3 keer uw jaarinkomen bedragen en u heeft al 100 van b.g. waardepapieren (leningen) verkocht. Dan moet u al 1000 euro aan intrest betalen. Nog altijd geen echt probleem. Maar… u moet ook voortdurend nieuwe waardepapieren (leningen) verkopen om deze, die elk jaar voor terugbetaling voorgelegd worden, uw oude leningen dus, terug te kunnen betalen… En dan komt de kat op de koord.

De kat is in deze wat men in het echte leven een ratingagentschap noemt. Deze kat komt elke dag in uw stamcafé en vertelt iedereen wie (leninguitschrijver) vermoedelijk, eventueel, zijn leningen niet meer zal kunnen terugbetalen. Hij toont daarbij lange tabellen waarbij duidelijk gemaakt moet worden hoe hij de financiële situatie berekend heeft. En uit die tabellen blijkt dat u eigenlijk niet meer financieel te vertrouwen bent. Kortom: wie van u in de toekomst nog een waardepapier (lening) koopt, doet er goed aan niet aan 1% intrest per jaar te verlangen, maar 5%. Als u nu bij de vervaldatum van een lening een nieuwe lening moet afsluiten om de oude terug te kunnen betalen, dan moet u het vijfvoudige aan intresten betalen. En vermits uw inkomen niet gestegen is, komt u stilaan in de problemen.

Een ongeluk komt nooit alleen. De kat is nl. uw buurman, juist degene waarmee u al jaren overhoop ligt over een appelboom die al dan niet op de grens van de beide tuinen groeit. Deze buurman – de kat – merkt dat hij een stapje verder kan gaan en vertelt nu regelmatig in uw stamcafé dat het u – tot zijn spijt – echt niet goed gaat en dat men eigenlijk beter 10% zou moeten intrest te verlangen bij een volgende lening.

En uw probleem wordt groter. U moet immers nieuwe leningen opnemen om de intresten te kunnen betalen. En dan komt de dag dat u niet slechts 100 leningen lopende hebt die in totaal jaarlijks 1000 euro intrest kosten, maar het zijn er intussen 120, waarvoor u bij 10% intrest 12.000 euro intrest per jaar moet ophoesten.

Uw buurman realiseert zich dat hij de duimschroeven kan aandraaien en verlangt nu van u dat u de appelboomkwestie in zijn voordeel oplost. Indien niet, laat hij de geruchtenmolen verder draaien met het risico dat uw volgende lening 15% intrest zal kosten. M.a.w. u bent chanteerbaar geworden, niet alleen door degenen die uw leningen gekocht hebben maar ook door uw buurman die door uw stamcafé-vrienden geloofd wordt… U betaalt immers zonder morren de hogere intrest! U heeft immers geen andere keuze.

De kat hoeft niet perse uw buurman te zijn en het meningsverschil hoeft niet over een appelboom te gaan, maar dat snapte u al. Het is voldoende dat uw buurman beter bevriend is met de stamcafé-klanten dan u. En dan kan het alleen maar bergaf gaan. Stel nu dat iemand een oogje op uw huis geworpen heeft. Als iemand met de kat (ratingagentschap) een goede relatie heeft, dan kan hij de kat waarschijnlijk overtuigen (voor een bepaald makelaarscommissie) de slechte prognoses over uw financiële toestand zodanig aan te dikken dat uw schulden en bijhorende intresten op zulk niveau stijgen dat niemand u nog vertrouwt en geen lening meer wil geven omdat men vreest het nominaal bedrag van 1000 euro niet zal terugbetaald te krijgen op de vervaldag.

Om ten minste een gedeelte van hun geld terug te krijgen, zijn uw schuldeisers nu bereid de waardepapieren (leningen) voor de helft van hun nominale waarde te verkopen… en op dat ogenblik slaat degene toe die uw huis voor een prikje wil verwerven. Hij koopt de waardepapieren en komt op de vervaldatum bij u aankloppen. U kan niet betalen omdat niemand u nog een een nieuwe lening wil geven. Volgende stap: gerechtsdeurwaarder. U wordt uit uw huis gezet en u zit tot over uw oren in de schulden.

Een voorbeeld van b.g. scenario: uw huis is 100.000 euro waard. Na het vernietigen van uw reputatie heeft u bijkomende leningen uitgeschreven en u heeft momenteel een totale schuld van 120.000 euro. De koper van uw huis had deze leningen voor de helft van de waarde gekocht, dus 60.000 euro. Uiteindelijk verwerft hij uw huis, dat 100.000 euro waard is, voor 60.000 euro. De kat krijgt wat hem toekomt voor zijn bemiddeling. U bent geruïneerd: u heeft niet alleen uw huis verloren, maar bovendien zit u nog op een schuldenberg van 20.000 euro. Uw schulden bedroegen 120.000 euro, het huis is slechts 100.000 waard, u moet hem nog 20.000 euro bovenop geven.

Zo loopt het ook bij staten en de kat is in het werkelijke leven de ratingagentschappen, die beslissen welk risico bij welke staat past en wat daarvoor de passende financiële conclusie is. Daar de ratingagentschappen in de VSA zitten, moeten de VSA slechts beperkte intresten betalen, ook al zitten ze tot over hun oren diep in de schulden. De VSA torsen een schuldenlast van ca 27 biljoen dollar – hun belastinginkomsten bedragen ca. 6.4 biljoen. En desondanks betalen de VSA voor 10-jaar durende leningen slechts een beetje meer dan 1% intrest.

https://www.usdebtclock.org/

Ter vergelijking: Rusland heeft een staatsschuld van ca. 50 miljard euro – de belastinginkomsten bedragen ca. 270 miljard euro. Desondanks wordt er op de beurs ca. 7% intrest gerekend voor Russische staatsleningen.

Daar bovenop hebben de VSA quasi geen noemenswaardige reserves; Rusland heeft bij de nationale bank en staatsfonds meer dan 600 miljard dollar.

U kan vaststellen dat de berekende intrest voor leningen, die zich in de eerste plaats baseert op de ratingagentschappen, een machtinstrument is met hetwelke elke staat, die niet naar de pijpen van de VSA danst, kan gestraft worden.

In de onderdanige EU-staten bedraagt de schuld per inwoner ca. 28.000 euro – in Rusland ca. 1000 euro. En toch krijgen de EU-staten een betere rating dan Rusland en moeten bijgevolg minder intrest betalen voor hun leningen.

Ter info: De staatsschuld van België stijgt met 507 euro per seconde.

Dat Griekenland boven zijn stand leefde, staat vast. Het kon goedkoop aan geld (euro’s) geraken en gaf het met milde hand uit. Niemand tikte hen op de vingers… tot de bom barstte. Toen de ratingagentschappen hun duim naar beneden richtten over Griekenland, lag de nationale schuld bij 110% van het BNP. Griekenland werd door de ratingagentschappen de facto bankroet verklaard en de staatsleningen waardeloos. Deze leningen werden vervolgens door de EU voor de nominale waarde gekocht. M.a.w. de volle prijs werd betaald aan de eigenaars van de leningen, de banken dus, hoewel de leningen niets meer waard waren. Dat was geen Griekenlandredding, maar een bankenredding. Vervolgens heeft de EU Griekenland gezegd dat het land slechts vers geld krijgt als het ‘s lands parels privatiseert. (Luchthaven, haven, staats-energieleveranciers enz.) Daar het snel moest gaan, zat Griekenland in een slechte positie om te onderhandelen en kreeg bijgevolg een slechts prijs. Buitenlandse concernen konden zo zaakjes doen en de crème van de Griekse economie voor weggeefprijs bekomen.

Vandaag beweren de ratingagentschappen dat Griekenland gesaneerd is. In werkelijkheid explodeerde de schuldenlast dankzij de “redding” van 110 op meer dan 200%. Griekenland werd niet gesaneerd maar leeggeroofd.

https://www.statista.com/statistics/270413/national-debt-of-greece-in-relation-to-gross-domestic-product-gdp/

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:General_government_debt,2019_and_2020(%C2%B9)(General_government_consolidated_gross_debt,%25_of_GDP).png

https://tass.com/economy/1296557

EU-miljardenhonger

De EU verlangt van Zwitserland niet slechts 1.2 miljard CHF maar eist nu twee miljard CHF voor het cohesiefonds!

De uitnodiging tot betaling werd verkondigd door een door de EU benoemde apparatschick – Maros Sefkovic – die als aalgladde communist de métier van diplomaat nog in sovjet kaders geleerd heeft. Nadat hij het eigen volk als een citroen uitgeperst had, wordt hij nu door de met schulden beladen EU op het spoor van Zwitserland gezet.

Feit is dat de Zwitserse handelsbalans t.o.v. de EU sinds jaar en dag passief is. Zwitserse bedrijven importeren beduidend meer waren en dienstverleningen uit de EU dan dat Zwitserse firma’s naar de EU kunnen exporteren.

Ter vergelijking: Griekenland dat eerst zijn waardeloze staatsobligaties met nieuw gedrukt geld aan de ECB mocht verkopen opdat het de facto failliete Griekenland met de opbrengsten opnieuw kon gaan winkelen…

Zwitserland is dus een klant van de EU, een goede klant, een klant die betaalt wat in het winkelmandje ligt.

Zwitserland houdt bovendien een duur, goed onderhouden transitverkeer-wegennetwerk voor de noord-zuid verbinding van transportgoederen, aan een gunstige prijs ter beschikking. Een wegennetwerk dat volledig op kosten van de Zwitserse belastingbetaler aangelegd werd – bovendien ook sommige toegangswegen in de buurlanden.

Zou het tot Maros Sefkovic communistisch-cellig brein kunnen doordringen dat niet-EU-lidstaat Zwitserland hiervoor kosten zou kunnen in rekening brengen? Of wil de EU Zwitserland chanteren? Met een boycot dreigen? Tenslotte bestaan er ook andere automerken dan VW, Audi, Mercedes… En het ergste is, dat de Berner elite niet op een slecht blaadje bij de EU-leiding wil staan. En… dat daarvoor 2 miljard CHF belastinggeld een prijs is die, als het van hen afhangt – met pijn in het hart – gul in de bodemloze EU-kassa zal gestort worden. Tenslotte zou er op en rond het EU-hoofdcommandocentrum wel eens een postje kunnen vrij komen of gecreëerd worden als blijk van “het ene plezier is het andere waard”. En… omdat de Berner elite meent dat binnen en rond de EU-cenakels “de lucht van de grote wijde wereld” ingeademd wordt! En… omdat eventueel, misschien, je-weet-maar-nooit, een begeerd zitje in de VN-Veiligheidsraad in het bereik zou kunnen liggen als beloning voor zoveel staatsmanschap en wereldsolidariteit!

Wie het breed heeft… Voor Afghanistan, waar de Taliban sinds jaar en dag zich op de drugshandel gespecialiseerd heeft, had de Zwitserse regering in het verleden een half miljard over. Zomaar, zonder dat Afghanistan van ver of nabij deel uitmaakte van het EU-cohesieproject. Deze vrijgevigheid bleef bij de EU-potentaten niet onopgemerkt – een half miljard voor Afghanistan, weggegooid geld, dan kan er toch een miljardje meer voor de EU gespendeerd worden, toch? Neutraliteit moet je verdienen, nietwaar?

Milliardenhunger – Schweizerzeit

https://ww.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html

https://sciencebusiness.net/technology-strategy-board/news/eu-suspends-swiss-access-grants-across-three-biggest-research

https://www.bruegel.org/2021/05/what-swiss-voters-expect-to-happen-next-after-eu-talks-fail/

https://www.swissinfo.ch/eng/senators-reluctant-to-rush-the-release-of-eu-cohesion-payments/46838338

Oekraïne-EU-revers-gasleiding loopt leeg

We verwijzen naar het artikel President Lewinsky“, om de voorafgaande gebeurtenissen te kunnen plaatsen, met o.a. dit citaat:

“Een deel van het gas wordt dichtbij de grens met Slovakije omgeleid naar het Oekraïense gasnet, dat noemt men “revers”. Via een spookfirma, onder Bidens bestuur, werd het gas omgedoopt tot “Europees” gas – ook al bevond het zich op geen enkel ogenblik in Europa.”

Hongarije rijdt meer en meer een onafhankelijke koers. Of het nu gaat om afgewezen moslim asielzoekers, om het behoud van het christelijk geloof en westerse normen en waarden, maar ook om energievoorziening.

In augustus maakte de Hongaarse regering bekend dat het een gasleveringscontract met het Russische Gazprom afgesloten had met een looptijd van 15 jaar. Het contract treedt vandaag 1 oktober in werking.*

De Hongaarse regering vindt dat andere landen zich niet hoeven te bemoeien met de energievoorziening in Hongarije.

Terwijl om ons oren geslagen worden met stijgende elektra en gasprijzen zou Hongarije een gunstigere prijs bedongen hebben dan bij het vorige leveringscontract. Het gas zal geleverd worden via de nieuwe gasleiding, TurkStream, die Rusland en Turkije gezamenlijk tot een goed einde gebracht hebben.

Slecht nieuws voor Oekraïne. Daar Hongarije nu beduidend minder gas importeert via de Oekraïense gasleiding die vanuit Rusland over het Oekraïense grondgebied naar Hongarije loopt, is dit bijzonder slecht nieuws voor Oekraïne omdat men nu de hoeveelheid, die zogezegd voor Hongarije bestemd was, en die dichtbij de grens met Slovakije omgeleid werd – retour naar Oekraïne – nu niet meer voor eigen gebruik in Oekraïne kan inzetten. Daar Hongarije in de toekomst beduidend minder gas via Oekraïne zal invoeren geraakt bovendien de revers-kassa (tenminste gedeeltelijk wat betreft de hoeveelheid voor Hongarije) in de problemen. Blijven natuurlijk nog altijd de andere EU-lidstaten die via dit kanaal “Europees” gas importeren. Wat meteen behoorlijk wat financiële gevolgen heeft voor de kassa van de zgn. “importeur”. We verwijzen nogmaals naar ons vorig artikel voor meer duidelijkheid.

Begin 2020 werd TurkStream geopend. Nog geen twee jaar later is Hongarije al aangesloten. Wie volgt?

Quo vadis, Syria?

We beginnen met een eenakter-komedie van de bovenste plank…

Eergisteren hadden Poetin en Erdogan een afspraak in Sochi, echter zonder afsluitende conclusie hoe het nu verder in Syrië moet (af)lopen. Erdogan prees de gezamenlijke inzet en benadrukte het belang van de Turks-Russische relatie voor eender welk vredesakkoord in het M.O… Eender welk… Erdogan zal zich met zekerheid niet verslikken in een portie bescheidenheid!

Poetin stelde dat gesprekken met Erdogan niet altijd rimpelloos verlopen maar dat beide landen in staat zijn tot een verstandhouding te komen. Hij gaf Erdogan een schouderklopje voor de Turkse hulp bij de oplossing van het probleem Azerbeidjan-Armenië in Nagorno-Karrabakh. En noemde enkele getallen om de samenwerking in de verf te zetten: Turkije investeerde in Rusland $ 1.5 miljard en omgekeerd – Rusland in Turkije: $ 6.5 miljard. Dit maakt meteen duidelijk wat er op de achtergrond allemaal meespeelt. Volgens persbureau TASS ging de officiële aandacht van beide heren vooral naar de economie, toonde een openheid naar de wereld toe. Gedurende de afgelopen 9 maanden ging de handel in vergelijking met verleden jaar vooruit met 55%. Rusland en Turkije hebben samen een aantal grote projecten gepland en/of uitgevoerd, zoals bv. de Turkstream gaspijplijn. Daar bovenop komt de geplande, innovatieve Akkuyu centrale op kernenergie.

Erdogan benadrukte de defensiesamenwerking. Turkije kocht als enig NAVO-lid het Russische S-400 luchtafweersysteem. Meer info: What Putin, Erdogan debated in Sochi and China needs more power from Russia

Over Syrië was men eerder ingetogen. Ondanks de verwachtingen (en hoop) eindigde de ontmoeting zonder een aankondiging van een Idlib-oplossing. Erdogan weigert nog altijd met Assad een gesprek aan te gaan. De situatie in Idlib geraakt stilaan buiten controle. Rusland & de Syrische regering kunnen niet veel langer toezien hoe de toestand daar van dag tot dag escaleert. De Russisch-Turkse afspraak over het staakt-het-vuren van verleden jaar wordt meer gebroken dan in stand gehouden.

Kijk ook naar dit beeldmateriaal, dat we omwille van de censuur van YT niet kunnen plaatsen: https://southfront.org/wp-content/uploads/video/29.09.2021_IMR_Turkey.mp4

Vooraleer Erdogan naar Canossa Moskou trok wou hij toch nog eens proberen hoever de elastiek kon uitgerekt worden. De Turkse* strijdkrachten namen boven het dorp al-Derdarah, ten noorden van Tal Tamr in het platteland van al-Hasakah, een Russische helikopter onder vuur… maar misten. De Russische helikopter zou dit niet zomaar blauw-blauw gelaten hebben en dropte thermische ballonnen op de Ottomaanse* onverlaten. Het Syrische leger liet zich niet onbetuigd en schoot raketten af op de Ottomaanse* stellingen. Gisteren zouden de Turken en hun huurlingenleger opnieuw het artillerievuur geopend hebben op dorpen in de Tel Tamr regio én op de Um al-Kaif graansilo’s. Het vuur werd beantwoord door SDF fracties. Er werden door geen der protagonisten gewonden of slachtoffers gemeld. (…)

*Het is quasi onmogelijk een duidelijk onderscheid te maken tussen het reguliere Turkse leger en het amalgaam terroristen dat ze onder hun hoede genomen hebben en dat we gemakshalve het Turkse huurlingenleger noemen. Ze fungeren samen of apart.

Maar de poging om het Turkse leger naar het zuiden van Idlib te laten doortrekken werd door Rusland afgeblokt.

Lees verder

Wereld Robotconferentie in China

Fantastische vooruitgang voor de robotinzet in quasi alle domeinen: industrie, administratie, amusement, I.T., chirurgie, medische zorg (o.a. de vervanging van de stalen verpleegster)… enz.

De 2021 World Robot Conferentie wordt georganiseerd in Beijing van 10 t/m 13 september. Met meer dan 300 top techneuten van China en elders, met vertegenwoordigingen van internationale bedrijven en organisaties. Meer dan 500 producten van ca. 110 bedrijven worden in actie getoond. (…)

“Krankzinnige ideeën van een hippiestaat”

AfD-boegbeeld dr. Alice Weidel past Frau Merkel een kleedje in de Bundestag en vraagt zich af: “Hoort Angela Merkel eigenlijk nog tot de CDU/CSU???”

“Durchgeknallte Ideen eines Hippiestaates!

Niemand in Europa oder anderswo auf der Welt denkt daran, die deutsche „Energiewende“ zu kopieren. Wir sind der einzige Hippiestaat, der diese durchgeknallten Ideen ernsthaft umsetzen will – koste es, was es wolle. Whatever it takes – wie Mario Draghi zu sagen pflegt.

Das „schützt“ weder „das Klima“, noch rettet es den Planeten. Aber es macht Pendler und Familien arm, die auf das Auto angewiesen sind, es ruiniert Mittelständler und treibt die produktive Industrie und 100.000e Arbeitsplätze aus dem Land.

Herr Scholz redet viel von „Respekt“, hat aber wenig Respekt für die hart arbeitenden ganz normalen Leute, die jeden Tag aufstehen, zur Arbeit fahren, ihre Kinder großziehen und dafür laufend bestraft werden.

Ihre Regierung hat keinen Respekt für diese Menschen, und auch nicht für die mittelständischen Unternehmer und Familienbetriebe, die Millionen Menschen Arbeit geben und – wenn es nach Rot-Grün-Links geht – über eine asoziale Vermögensteuer und Erbschaftssteuer enteignet werden sollen…”

Ned. vert.:

“Niemand in Europa of elders in de wereld denkt eraan om de Duitse ′′ energierevolutie ′′ te kopiëren. Wij zijn de enige hippiestaat die deze gekke ideeën serieus wil uitvoeren – het koste wat het wil. Alles wat nodig is – zegt Mario Draghi.

Dit ′′ beschermt ′′ noch het klimaat, noch de planeet.. Maar het maakt pendelaars en families arm die afhankelijk zijn van de auto, het ruïneert de middenstand en drijft de productieve industrie en 100.000 banen uit het land.

De heer Scholz vertelt veel over ′′respect “, maar heeft weinig respect voor de hard werkende normale mensen die elke dag opstaan, naar het werk rijden, hun kinderen opvoeden en daarvoor bestraft worden.

Uw regering heeft geen respect voor deze mensen, noch voor de middenstanders en familiebedrijven, die miljoenen mensen werk geven en – als het rood-groen-links zijn zin krijgt – via een asociale vermogens- en erfbelasting moeten onteigend worden” …

Ondertiteling, vertaling, geschreven tekst via icoontjes onderaan