Quo vadis, Syria?

… En – bij uitbreiding – wat met buurland Libanon?

De gevolgen van de zgn. Caesar Act, waarmee de VSA Syrië op de knieën wil krijgen zijn catastrofaal. Niet alleen voor Syrië, maar ook – en dat wordt over het hoofd gezien – voor buurland Libanon.

Waar in Syrië vreedzaam tegen de wurgende Caesar wet geprotesteerd wordt, daar men in het algemeen achter de Syrische regering staat, ziet de toestand in Libanon er heel anders uit. De economie is er helemaal in elkaar gestort; talrijke mensen weten niet meer van welk hout pijlen maken. Hier heerst pure wanhoop. Een groot gedeelte van de bevolking lijdt honger, zoals pater Daniël in zijn wekelijks verslag al aangeduid heeft. Dat het er in Syrië ook niet rooskleurig uitziet, mag duidelijk wezen, maar dankzij de hulp van Rusland, China, Iran en Indië zijn elementaire voedingsmiddelen nog beschikbaar. In Libanon daarentegen… Internationale hulpleveringen der VN (World Food Programme) aan Syrië, die in de haven van Beiroet gelost en vervolgens naar Syrië dienden vervoerd te worden, bereiken Syrië niet daar ze door hongerige Libanezen tegen gehouden en leeg geroofd worden. De vrachtwagens werden zelfs uit pure frustratie nadien in brand gestoken.

Men ziet mensen die in vuilcontainers scharrelen op zoek naar voedsel. In supermarkten zijn er schrijnende taferelen van ouders die zich geen melk voor hun kleine kinderen kunnen veroorloven… Maar ook gewone producten zoals bv. waspoeder zijn voor menigeen niet meer bereikbaar. De noodtoestand werd tot 2 augustus verlengd; het leger blijft gemobiliseerd.

Kom nadien niet klagen dat China in het gat gesprongen is…

Waar in Syrië president Assad kop van jut is, telt dit in Libanon voor de Hezbollah. De Britse ambassadeur in Beiroet vindt dat Hezbollah verantwoordelijk is voor de crisis. (…) En ja hoor, de ingoede VSA, zijn bereid de Libanese regering te “helpen”, op voorwaarde “dat ze zich niet als gijzelaar van Hezbollah laat gebruiken.” (…) Je moet maar durven… Wie chanteert wie? Blijkbaar hoort dit tegenwoordig tot de normale “diplomatieke” geplogenheden der VSA… zelfs bondgenoten ontsnappen er niet aan.

En het buitenministerie der VSA deed er nog een dikke schep bovenop met deze mededeling: “Als antwoord op de voortdurende crisis, veroorzaakt door Assad en de Russische en Iraanse strijdkrachten, kondigen de VSA bijkomende humanitaire steun aan het Syrische volk aan voor meer dan 696 miljoen US $…. Onze nationale veiligheidsstrategie geeft voorrang aan de ontheemden…” En waar zitten die “ontheemden”, wie zijn die “ontheemden”? In Idlib waar het verzameld tuig van al-Qaeda de lakens uitdeelt of bij de Koerden ten oosten van de Eufraat? De konvooien militaire vrachtwagens die via Irak onuitgenodigd Syrië binnentrekken richting oliebronnen vervoeren waarschijnlijk allemaal rijstzakken, pasta, deodorant, wc-papier, kleurpotloden e.d. nuttige kleinigheden… (…)

Omgekeerd vertrokken 30 tankwagens met gestolen olie naar Irak.

Dat Trump de VSA strijdkrachten wilde terugtrekken uit Syrië herinnert u zich nog wel. Hij had er toen niet bijgezegd dat hij ze gewoon wou verplaatsen naar de oliebronnen en het noorden aan de grijpgrage handen van Erdogan wou overlaten. Er werd een nieuwe VSA luchtmachtbasis gebouwd in Hasaka. (…)

Rusland is het helemaal zat. Niet wat er gehoopt werd, niet met Syrië, maar wel met de communicatie met de VSA. De Russische permanente vertegenwoordiger bij de VN, Vasily Nebenzia, bevestigde de Russische terugtrekking uit het VN-mechanisme dat informatie deelt om confrontaties uit de weg te gaan in Syrië: “Het mechanisme was een vrijwillige afspraak. Het heeft geen mandaat van de VN Veiligheidsraad. We hebben herhaaldelijk op de tekortkomingen gewezen.”

Rusland vermoedt dat het mechanisme eerder gebruikt wordt om te desinformeren dan om humanitaire hulp te verlenen en vreest dat het wordt misbruikt ten gunste van terroristen. Het doel van dit communicatiekanaal was o.a. aanvallen op burgerkonvooien en humanitaire hulpverlening te vermijden. Rusland klaagde herhaaldelijk misbruik, zoals foutieve berichtgeving over nepaanvallen op de burgerbevolking, aan en kondigde uiteindelijk de uitstap aan. Omgekeerd werden zgz. “humanitaire hulpposten” aan de Russische strijdkrachten gemeld terwijl ze in werkelijkheid militaire commandoposten der terroristen waren zonder enige humanitaire invulling. Evenzeer kwam het tot talrijke afwijkingen van verleende co-ordinaten der plaatsbepalingen uit onbekende en onveilige bronnen, zodat de Syrische en/of Russische militairen in een val liepen. (…)

De VSA permanente vertegenwoordiger bij de VN, Kelly Craft, liet weten dat haar land “geschokt” was door de Russische beslissing: “De VSA zullen geen afstand nemen van onze inzet voor het Syrische volk en zullen alles eraan doen om hen de hulp te laten toekomen die de bevolking nodig heeft om te overleven. De Raad (VN-Veiligheidsraad) moet een beslissing nemen: zich bij ons aansluiten bij de grensoverschrijdende humanitaire hulp of mensen laten sterven.” … Kortom: zij suggereert dat de VSA het evenbeeld van de Barmhartige Samaritaan zijn… en wie het daarmee niet eens is, dat zijn in feite moordenaars. We herhalen: je moet maar durven… Door de feitelijke bezetting van een groot gedeelte van de beste landbouwgronden is er een tekort aan levensmiddelen. En dan worden de oogsten gestolen of in brand gestoken door heteluchtballons en pyromanen van Erdogans huurlingenleger. De Syrische regering wordt gedwongen voeding – graan e.d. – op de internationale markt te kopen – en zelfs dat wordt door de Caesar Act bemoeilijkt.

Om het in cijfers uit te drukken: het Syrische Pond vermindert dag na dag aan waarde. Vroeger kon een familievader die per maand 40.000 SYP verdiende, zijn gezin hiermee onderhouden. Nu is dit bedrag niet meer toereikend voor een week. Voor 1 US $ moet men nu 2500 SYP neertellen – voor de oorlog in 2011 slechts 50 SYP. Getuigt het van een humanitaire inborst een bevolking te laten uithongeren?

De Syrische afgevaardigde bij de VN, Bashar al-Ja’afari, schreef zondag twee identieke brieven aan de alg. secr. van de VN, Antonio Guterres en aan de roterende voorzitter van de Veiligheidsraad, Nicolas de Riviere, met de vraag om een commissie samen te stellen die een verslag zou moeten opmaken over de draagwijdte van de strafmaatregelen opgelegd door de VSA en de EU. Dit om vast te stellen in hoever deze compatibel zijn met het VN-Charter, met internationale wetgeving, met fundamentele humanitaire rechten en de beslissingen van de Veiligheidsraad.

Ja’afari wil dat het verslag duidelijkheid geeft over de schade die de sancties meebrengen op het leven van de gewone Syrische man-in-de-straat en de mogelijkheid der VN om diens humanitaire steunprogramma’s in Syrië te kunnen verwezenlijken. Verder moet het verslag ook duidelijkheid brengen over de problemen die de VN speciale afgevaardigde voor Syrië, Geir Pedersen, omwille van de sancties ondervindt om een politieke oplossing dichterbij te brengen. De Syrische buitenminister, Walid al-Muallem, onderstreepte dat de sancties het terrorisme doen herop flakkeren. Hij stelde ook dat de verstrengde sancties geen uitzonderingen toestaan voor voedsel, medicijnen of medische toestellen. (…)

Intussen heeft Turkije in het bezette (… of eerder ge-annexeerde) Noord-Syrië 15 nieuwe militaire bases opgericht. Naar verluidt om het Ottomaanse Rijk te verdedigen tegen de verdreven Syrische Koerden.

Tegenpolen: heropbouw en afbraak. Regeringsgebied:

Over de Eufraat daarentegen, in de Deir Ezzor provincie waar de Koerden onder het goedziend oog en financiële controle van de VSA, het voor het zeggen hebben, werd de spoorlijn tussen Deir Ezzor en Hasaka ontmanteld en door smokkelaars verkocht aan Turkse confraters waar ze gesmolten zullen worden. Stations-, wisselaars-, onderhoudsmaterieel en wisselstukken vertrokken – beschermd door bewapende transporteurs – naar Erdogans Rijk.

Afsluitend, onder het motto “muziek verzacht de zeden”, krijgt u een optreden van het symfonisch concert:

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE VOLGENDE COMMUNISTISCHE REVOLUTIE

De verscheidene golven die door de mensheid worden gejaagd zijn een onderdeel van de voorlopig nieuwste “communistische revolutie”.  Eerst de milieu-problematiek, dan de corona-waanzin en nu de “Black lives matter” beweging.

Alle communistische revoluties zijn mislukt en hebben ontelbare slachtoffers gemaakt.  We beginnen (kort) met (1) de Parijse Commune (1789), begin van de Franse revolutie, begonnen na de bestorming van de Bastille.  De beulen, zoals Robespierre, werden later zelf van kant gemaakt. Vervolgens (2) de Oktober Revolutie, begonnen in de stad Petrograd (Rusland), met een overwinning van de bolsjevistische communisten.  Gedirigeerd door Lenin, zorgde Stalin er later voor dat zowat alle leiders en Rode Gardisten, soms na show-processen vernietigd werden.  Resultaat van de 2e revolutie: tientallen miljoenen doden in Rusland, Balticum en Oekraïne (Holodomor).  (3)  De Grote Marsen en de Culturele Revolutie in China: de Grote Sprong Voorwaarts kostte onder Mao het leven aan 70 miljoen mensen.  (4)  de cultuur-marxistische revolutie, begonnen in 1968: ook bekend onder de Frankfurter Schule”.  Buiten al deze professoren, was de grote inspirator van de infiltratie in het burgerlijk milieu: Antonio Gramsci.  Deze revolutie heeft overal in de wereld veel slachtoffers gemaakt: Cambodja (ook maoistisch), Cuba, Latijns-Amerika en sedert twee decennia vooral in Zuid-Afrika  (volkerenmoord van de Boeren).

De werkelijke leiders achter deze revoluties zijn geen arbeiders of studenten, maar de machtigste geheime geldmachten in New York en Londen (de club van 300).  Om de schijn op te houden hebben ze zowat overal de onderscheiden tegenstanders in een conflict massief gesteund.  Alle dictators werden gul bedacht met geld uit de eindeloze pot van Wall Street; het geld vloeide daarna des te vlotter terug (oorlogsindustrie, wederopbouw).

Tot onze spijt werd er geen vertaalmodus voorzien.

Toch wil deze reeks “Cyclus” geen “klaagzang-reeks” zijn.  Hoe indrukwekkend de krachten zijn die ons tot “slaven” willen maken, toch kunnen we een stem geven aan HET MERENDEEL VAN goede mensen, die door bewustwording tegengas kunnen geven.  Dit jaar gedenken we ook de 190-jarige bezetting van Vlaanderen door België.  De “gestelde lichamen” hadden op een orgie van belgicisme gehoopt, o.a. dankzij het EK Voetbal.  Verdorven belgicisten hadden door uitspraken en houding al een voorzetje gegeven.  In de Belgische supermarkten is alles “belgisch gevlagd” wat de klok slaat.   Maar wij hebben het al lang opgemerkt, en we zullen dat niet zo laten.

Die benaming “Cyclus” is bewust gekozen; omdat zowel vanuit christelijk, als vanuit het oogpunt van de evolutie in de natuur en het universum, alles voortdurend evolueert en uit verdwijnend leven nieuwe levenswil en hoop ontstaat.  Alles vormt echter in de positieve geest een slingering van ongelooflijk evenwicht (zoals de Gulden Snede; de perfecte verhouding in het menselijk lichaam tot de hemellichamen). 

Achterzijde
Staat op achterkant Grootzegel VSA

Daartegenover staat de spreuk van onze tegenstanders: “Orde bereiken door chaos” door Novus ordo seclorum (de Nieuwe Wereldorde).  Deze chaos betekent ook de gruwelijkste aanspraken, zoals de decimering van de blanken.  Wat men in Zuid-Afrika ziet, met de moord op de ‘witmensen’, zal hier ook gebeuren als we niet wakker worden en ingrijpen..

Zelf als heel gelovig iemand, richt ik me ook tot de Bovennatuurlijke machten.  Dit betekent niet het vertrouwen stellen op “plaasteren beelden”; en nog veel minder de andere wang aanbieden.

Als we Maria in Fatima aanroepen en de hulp vragen van de aartsengel Michael, dan beperken we ons niet daartoe alleen!  We zien echter in politiek en maatschappij, hoe weinig moed de werkelijk leidinggevenden tonen.  Een overwinning, die door enkele rechtzinnige, zelfdenkende mensen kwam, was de weigering deze week om mondmaskers te verplichten in de winkels.  Ook diegenen die straatnamen en standbeelden durven verdedigen verdienen onze lof.

In Nederland is voor de tweede keer de betoging tegen de “viruswaanzin” verboden.  Er is daar een nieuwe verzetsman opgestaan, zijn naam is “Willem Engel”.  Red dus met hen het normale leven van voor de lockdown door zo normaal mogelijk te leven!

Jos Wouters, Boom

Documentatie:
– Robert Jensen show 181 tot 184 (YT)
– Nu.NL
– Lupocattivoblog.com : “dekadenz-von-michael-winkler”
– Blog Guido Grandt
– Berichten over/van Willem Engel
– Nieuwe YT’s op Café Weltschmerz.

“Bondgenoot” of rivaal?

armpje-drukken – Binnendijks

De Amerikaanse ‘martelingscarrousel’, het is de naam die in Europa wordt gebruikt om te wijzen op een wet die Washington toelaat om de zes maanden een lijst met Europese producten samen te stellen op dewelke bijkomende tarieven kunnen worden geheven.

Bedoeling daarbij is om de onzekerheid die in concurrentiële economieën al heerst verder uit te breiden. De producten die worden geviseerd hebben deze keer een totale waarde van 3,1 miljard dollar.  Nadat Europese wijn en kaas eerder al waren belast, heeft het Office of the US Trade Representative deze week een nieuwe lijst samengesteld van 30 producten die aan bijkomende taksen van tot 100% kunnen worden onderworpen. Daarop bevinden zich o.a. olijven, bier, gin, vodka. De landen die hardst getroffen zouden worden zijn naast Frankrijk, Spanje en het VK, vooral Duitsland. 

Lees: De Amerikaanse ‘martelingscarrousel’…

Handelsoorlog tussen VS en EU op komst: ‘We zijn te naïef’

De volgende “bondgenoot” die gestraft zal worden?

America First Committee.jpg

Alles wat niet in het “America First”-gareel loopt, wordt eerst gewaarschuwd en vervolgens – direct of indirect – bestraft. Is het V.K. het volgende mikpunt van de VSA regering? Bij Nord Stream 2 wordt als reden de afhankelijkheid van het Russische gas aangevoerd; bij Huawei is het mogelijk Chinese spionage. In werkelijkheid zijn het economische belangen volgens het adagio “America First”. Zo stilaan wordt het aantal gestrafte landen groter dan het aantal ongestrafte…

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt de Britse overheid over haar plannen om een onderzoekscentrum van Huawei toe te laten in het Verenigd Koninkrijk.

De Trump-administratie toont zich misnoegd over de plannen die Huawei heeft om een onderzoekscentrum te bouwen in het land. Die instelling zal zich in de streek rond Cambridge bevinden en draagt een kostenplaatje van 400 miljoen pond. Het volgt op de beslissing om Huawei toe te laten bij de bouw van 5G-infrastructuur. Boris Johnson heeft de toelating (nog) niet ingetrokken.

Lees meer…

Als Boris Johnson niet mee op de Huawei-kar springt, kan het bestaande onderzoeks-centrum in Ierland die leemte opvullen. Of andere EU-landen. (Huawei doubles down on Europe with new factory)

Welke levens doen er wel toe?

AI Courses Online - Software Godfather

2 miljoen Arabische levens in elk geval niet. Blanke levens ook niet vermits “zwart racisme” naar verluidt niet bestaat.

De hypocrisie van de Black Lives Matter (BLM) beweging is verbazingwekkend. BLM en de schreeuwlelijke volgelingen jagen iedereen weg van het podium die menen dat àlle levens belangrijk zijn. Ongeacht hun huidskleur. In het BLM-wereldje is de huidpigmentatie bepalend, zoals trouwens het geval is bij alle racisten. Terwijl zij zich focussen op zgn. racistische politie-agenten en “white privilege”, negeren ze de georganiseerde massamoord op licht- tot donkergetinte mensen door een regering die theatraal “op een knie” gaat zitten voor een ex-crimineel, intussen zalig verklaard door poco politici en media. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Floyd zullen ongetwijfeld in de gevangenis belanden, maar dit zal de opgeklopte woede en resulterend geweld – dat in zijn naam is gepleegd – niet onderdrukken. Wat bovendien in heel het wereldgebeuren compleet doodgezwegen wordt zijn de dagelijkse plaasmoorden in Zuid-Afrika, waar blanken vrij wild verklaard werden, waar deze zich met tralies, honden, alarmsystemen, veiligheidsdiensten én wapens moet beveiligen wil men de nacht door geraken of het werk op de boerderij laten doorgaan.

De sleutelgatvisie van de huidige identiteit-geobsedeerde beweging verhindert het zicht op een dodelijker en gemener tegenstander: de neoliberale staat.

De georganiseerde moord op meer dan twee miljoen Arabieren in Irak, Syrië en Libië – meer dan een miljoen in Irak, 600.000 in Syrië, en 30.000 in Libië – wordt niet eens waargenomen op de BLM en identeitsideologische radar, evenmin de genocide op blanken in Zuid-Afrika.

Barack Obama verstikte de anti-oorlogsbeweging die rond Bush’ invasies van Afghanistan en Irak ontstaan waren, waardoor duidelijk werd dat een groot gedeelte van het politieke activisme gebaseerd was op partijpolitieke lijnen. Anti-oorlogsactivisten en veteranen van de Vietnamoorlog beschuldigden zowel Republikeinen als Democraten van oorlogsmisdaden. Eisenhower, JFK, Johnson, Nixon – zowel Democraten als Republikeinen – zijn verantwoordelijk voor de moord op meer dan 3 miljoen Vietnamezen, Cambodjanen en Laotianen.

Obama en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor het bewapenen van moorddadige jihadi-huurlingen in Syrië en hun soortgenoten in Libië. Dit laatste leidde tot kwaadaardig racisme van Arabische Libiërs tegen zwarte Afrikaanse gastarbeiders en vluchtelingen.

In Syrië financierde Obama’s CIA huurlingen, voorzag hen van wapens, met het doel de regering van Bashar al-Assad omver te werpen. De illegale poging door het Amerikaanse leger om I.S. in Syrië te verslaan – een psywar operatie, door het Pentagon op touw gezet in bezet Irak – resulteerde in een verdere destabilisatie van Syrië en doodde tienduizenden onschuldige burgers.

De neoliberale elite is geobsedeerd door het omverwerpen en vernietigen van naties die zich verzetten tegen de dominantie van het IMF en de Wereldbank en de “structurele aanpassings”plannen die banksters en globalistische organisaties willen opdringen.

Identiteit is geen reden of signaal – allen die zich verzetten, ongeacht huidskleur en etniciteit, moeten worden opgejaagd en uitgeschakeld, zoals Muammar Gaddafi, toen hij bekend maakte dat hij van plan was de Libische olie niet langer in US dollars te verkopen en een eigen Afrikaanse gouden dinar in het leven ging roepen.

Iraks dictator, Saddam Hussein, werd niet afgezet en geëxecuteerd omdat hij de VSA bedreigde met massavernietigingswapens, zoals de belachelijke aantijgingen door Bush neocons luidden. Saddam, een CIA-pion in een complot om generaal Abd al-Karim Qasim te vermoorden in 1959, was een vertrouwde aanwinst totdat hij buiten de lijntjes kleurde, net zoals een andere CIA-pion in Panama, aan de andere kant van de wereld, Manuel Noriega.

De Israëli’s, die veel politieke invloed hebben in het Congress en het Witte Huis, eisten Saddam Hoesseins uitschakeling, niet alleen voor zijn steun aan de Palestijnen maar ook omdat een natie met een pan-Arabist aan het roer voor hen onaanvaardbaar was.

Dit geldt eveneens voor Syrië. ‘s Lands bestuur door de dynastie al-Assad en de Ba’ath partij verkondigde een pan-Arabisch wereldbeeld en dit was onaanvaardbaar voor Israël en de Verenigde Staten.

De geheime en illegale oorlog van de VS en Israël in Syrië heeft niets te maken met de mensenrechten, zoals beweerd wordt. Het doel is

 • om elke weerstand tegen het Israëlische expansionisme te vernietigen,
 • pan-Arabisme om te zetten in een islamitische beweging die gemakkelijker kan worden geradicaliseerd en als zodanig gemakkelijk kan worden verketterd,
 • het Midden-Oosten balkaniseren langs etnische en religieuze lijnen
 • waardoor de realisatie gevormd wordt van Zbigniew Brzezinski’s credo om een imperialistische geostrategie te verwezenlijken, m.n. “samenspanning voorkomen, afhankelijkheid der vazallen blijvend maken, schatplichtigen een voorkeurbehandeling geven en het ten allen prijze verhinderen dat barbaren samen kunnen komen… ”

Alleen politiek opportuun en nuttige (lees: uitbuitbare) “barbaren” (zoals ze worden beschouwd door de heersende elite, ongeacht hun valse retoriek) zal worden toegestaan om te protesteren en gerechtigheid te eisen. BLM racisme, de absurde eis dat blanken op hun knieën gaan zitten als vorm van raciale onderwerping en de criminele gevolgen zoals plundering, vernieling en brandstichting van steden in de naam van George Floyd hebben geen alarmbellen doen rinkelen bij de Raad van Buitenlandse Betrekkingen, de Trilaterale Commissie, de Federal Reserve en de institutionele denktanks. De Milwaukee politie is niet een duivels monster. De federale overheid en haar plichtigen, samen met de banksters, zijn de ware aanstichters van gewelddadige conflicten en politieke polarisatie.

BLM vertegenwoordigt de voorhoede van een poging om de Amerikanen- en bij uitbreiding de Europeanen – te verdelen langs raciale en politieke lijnen, waardoor ras-, resp. identiteits’barbaren’ ver weg gehouden worden van meer kritieke problemen – belangrijker voor de elite – zoals de vrije hand op het plunderen van bodemschatten, mineralen, olie… en zodanig miljarden mensen blijvend verarmen… Iets waar de elite geen minuut hun slaap voor zal laten vermits het klootjesvolk slechts beschouwd wordt als overbodige eters en een hindernis op hun pad naar de totale dominatie, naar onbeperkte rijkdom en tot het straffeloos doden van iedereen die daarbij in hun weg staat.

We vermeldden boven in de eerste zin “slechts” 2 miljoen Arabische levens. Daar bovenop komen de “barbaren” elders in de wereld, zoals de moord op miljoenen mensen in het Midden-Oosten, Azië, Zuid- en Midden-Amerika in de afgelopen decennia door een psychopathische elite en haar zakelijke huurlingen (… bondgenoten!). Hun slachtoffers zijn slechts een voetnoot – of zelfs dat niet – in de geschiedenis.

Het is droevig vast te stellen dat er geen aandacht geschonken wordt aan de achtergrond van BLM, hoe deze de elite “dient” door het wegkijken of domweg niet willen weten van het échte probleem, de grenzeloze neoliberale greep naar de macht, die ons allemaal – blank, zwart, geel, bruin – uitbuit en behandelt als inruilbare, resp. overbodige, lijfeigenen. .(…)

Transatlantische conflicten

VSA militaire aanwezigheid in Duitsland en Nord Stream 2: een professor van het Duitse leger in Hamburg pleit ervoor de relatie Duitsland-VSA onder de loep te nemen. Refererend naar de toenemende conflicten tussen Washington en Berlijn meent professor Michael Staack dat “Duitse en Amerikaanse belangen” vandaag “op alle belangrijke domeinen uit elkaar groeien”. Waar bestaande belangenconflicten tot voor enkele jaren “in een breed spectrum van gemeenschappelijke interesses onder controle gehouden werden”, wordt dit van dag tot dag zeldzamer.

Die Sicherheit Europas kann nur mit Russland gewährleistet werden ...

De reden voor de opiniemededeling van de Bundeswehr-politieke wetenschapper zijn de plannen van Trumps regering de Amerikaanse troepen (gedeeltelijk) uit Duitsland terug te trekken. Daar bovenop komen de sanctie-dreigementen bij de afwerking van de Nord Stream 2-pijplijn, die ook de Duitse staat zelf kunnen treffen, en andere geschillen zoals het conflict over het Internationaal Strafhof. Michael Staack raadt de federale regering aan een onafhankelijk antwoord voor te bereiden en rekening te houden met mogelijke “kosten”, zoals een permanent conflict met de VSA.

Het échte schandaal
Aanleiding voor de opiniemededeling van professor Michael Staack zijn de recent bekend gemaakte plannen van Trumps regering, die het aantal in Duitsland gestationeerde Amerikaanse soldaten met 9500 wil verminderen. Trump heeft het voornemen maandag bevestigd. Er is evenwel een heftig verzet in Washington, waar velen de mening toegedaan zijn dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Duitsland óók de Amerikaanse belangen dient (1). Of de gedeeltelijke terugtrekking uitgevoerd wordt of niet, protesteren nu ook sterk atlantisch-gezinde politici tegen de gangbare VSA-praktijken belangrijke beslissingen niet meer met elkaar te overleggen, maar zelfs vertrouwde bondgenoten voor voldongen feiten te plaatsen. “Zo gaat men niet met partners om,” stelde plaatsvervangend voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de Bundestag. (2) Ook prof. Staack had een soortgelijke kritiek: “Het eigenlijke schandaal is niet de vermindering der troepen maar wel dat Trump de Duitse regering gedurende lange tijd niet officieel op de hoogte gebracht had van hetgene hij intussen in gang had gebracht”. (3) Wat betreft de “oude beschermingsfunctie” ziet de politicoloog niet meer als het voor de hand liggende: het is “uiterst twijfelachtig dat Rusland de NAVO wil aanvallen”.

NAVO’s Stoltenberg was het met b.g. in zover eens dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid “ook goed is voor de VSA”:

Toenemende geschillen
Het debat over de vermindering van de in Duitsland gestationeerde Amerikaanse troepen is daarbij slechts één conflictpunt uit een groeiende lijst transatlantische geschillen. De strijd om het enorme Duitse overschot bij de handel met de VSA, die verleden jaar nog altijd meer dan 47 miljard euro bedroeg. Onveranderd is ook de heftige Amerikaanse kritiek op de Duitse militaire uitgaven, die niet de 2% van het Duitse BNP bedraagt.
Bij het begin van deze maand nog heeft Trump voor de zoveelste keer ermee gedreigd strafimporttaks op auto’s uit de EU te zullen heffen. Nu verlangt hij dat de EU de importtaks op kreeft uit de VSA afschaft – waarschijnlijk moet dit een verkiezingsgeschenk aan de Amerikaanse vissers voorstellen. (4)
Dan zijn er nog de principiële geschillen in de Iran, resp. gedeeltelijk de M.O.-politiek, en betreffende internationale organisaties. De Duitse regering wil handelsconflicten oplossen via de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en – indien nodig – beroep doen op het Internationaal Strafhof. Beide organisaties worden door Trump gesaboteerd.

Nord Stream 2
De laatste dagen heeft de strijd om de aardgaspijplijn Nord Stream 2 zich opnieuw toegespitst. De gasleiding verzekert Duitsland niet alleen goedkoper gas, ze draagt er bovendien toe bij de toegang van de BASF-dochterfirma Wintershall Dea tot de Russische reusachtig grote aardgasbronnen veilig te stellen en positioneert Duitsland als aardgasdraaischijf bij de verdeling van Russisch aardgas in West-Europa.(5) De Amerikaanse regering probeert sinds jaren de bouw van de pijplijn te beletten: ten eerste om rivaal Rusland een belangrijke inkomstenbron te ontnemen, ten tweede om concurrent Duitsland een engere Duits-Russische samenwerking te ontzeggen.
Momenteel wordt er in het Amerikaanse Congress aan een wet gewerkt, die de afwerking van de laatste 160 km pijplijn (totale lengte 1230 km) onmogelijk moet maken. Daarbij dreigt Washington niet alleen alle bedrijven met sancties, die op de een of andere manier bijdragen bij de laatste pijplijnafwerking – hetzij door concrete arbeid of financiering – maar ook – volgens de laatste stand van zaken – ook Duitse staatsinstellingen, die – eender op welke wijze – betrokken zijn, ook als het slechts om een stempel op een certificaat gaat. Mocht dit het geval zijn, als de Amerikaanse regering een bondgenoot “straft” omdat deze de eigen economische belangen als een goede huisvader dient (… iets dat Trump voor de VSA ongegeneerd voluit opeist…) dan is dit een “novum”, zoals beschreven in een verslag van het Duitse min. voor economie. (6) In Berlijn wordt over partijgrenzen heen steeds luider geprotesteerd.

“Niet met Europese belangen verenigbaar” Michael Staack, professor voor internationale politiek bij de Bundeswehr-Universiteit in Hamburg, tevens voorzitter van het wetenschappelijk forum voor internationale veiligheid aan de Bundeswehr-Führungsakademie, concludeert: “het beslissende criterium” bij de huidige transatlantische conflicten is dat niet langer – zoals nog tijdens de George W. Bush en Barack Obama presidentstermijnen – Duits-Amerikaanse “belangenconflicten in een breder spectrum van gemeenschappelijke interesses onder controle zouden kunnen gehouden worden”, maar wel dat “vandaag Duitse en Amerikaanse belangen bij alle belangrijke thema’s uit elkaar gegroeid zijn”. Daardoor is “een nieuwe situatie ontstaan. (7)

Men herinnere zich deze scène:Men moet zich bv. realiseren dat de militaire bases in Duitsland een “draaischijf… voor operaties in het M.O. en Afrika, voor communicatie – men kan het ook “spionage” noemen – zijn… “ook in Duitsland”. Dit is “voor zover een probleem dat e.e.a. wat de VSA bij ons in Duitsland doen” “niet verenigbaar” is met “internationaal recht”, resp. met Europese veiligheidspolitieke belangen”.

“Sussen volstaat niet”
In tegenstelling tot alle andere vorige Amerikaanse regeringen, is “de Trumpregering” “bereid middelen tegen Duitsland in te zetten, die men normaal gezien gebruikt tegen tegenstanders en niet-bondgenoten”, stelt prof. Staack vast. “Tot op heden reageerde de Duitse regering t.o.v. Washington met een oppositionele, feitelijk sussende politiek”. De belangenconflicten zijn echter “intussen dermate groot dat het “quasi onmogelijk is, deze politieke lijn nog te volgen moest Trump herkozen worden”. Momenteel is er “een grote terughoudendheid een duidelijk positie tegen de VSA te formuleren”:… “men heeft altijd angst voor vergelding”.
Het wordt tijd “voor duidelijkheid i.v.m. de plannen der VSA” te zorgen; de Duitse overheid moet moet zich voorbereiden voor het geval Trumps politiek op 3 november bevestigd wordt”. Immers: dan is het nl. niet meer genoeg af te wachten en te sussen.” (8).

Prof. Staack vermeldt niet dat de buitenpolitiek van Trumps regering over partijgrenzen heen breed gedragen wordt. Dit geldt vooral voor maatregelen zoals deze tégen Nord Stream 2, die botsen tegen de Duitse belangen. Men kan ervan uit gaan dat een Amerikaanse regering, met een Democraat aan het hoofd, deze zal voortzetten.

Permanent conflict met de VSA
Afsluitend wijst Prof. Staack erop dat de door hem aangemoedigde “concentratie” van een “eigen Europese veiligheidspolitiek” ook “kosten” met zich meebrengt… “en niet uitsluitend financiële, maar vooral politieke”: nl. een permanent conflict met de VSA. (9)

 1. https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8300/
 2. Unionsfraktionsvize kritisiert geplanten teilabzug von us truppen
 3. Man hat bei Trump immer Angst vor Vergeltung
 4. Trump droht erneut mit Zöllen auf EU-Autos
 5. Erdgasdrehscheibe Deutschland
 6. Empörung über Sanktionsdrohung Amerikas wegen Nord Stream 2
 7. + 8 + 9. Trump Vergeltung

German foreign policy

U ziet en hoort de mening van een andere expert buitenlandse politiek, Josef Braml, over de zwakke houding van Europa. Hij raadt aan – zoals b.g. professor Michael Staack, ruggengraat te tonen en zich te verzetten tegen de dreigementen en chantage van wereldleiders, zoals bv. Trump.

Het begin van het einde van onze vrijheid

“Hoe komt het dat onze regeringsleiders de gigantische gevolgen van de door hun ingevoerde lockdown niet voorzien hebben? Zijn ze werkelijk zo dom?”

Robin de Ruiter heeft een nieuw boek geschreven waarvan hij mensen afraadt het te lezen als zij geloven dat wij in deze bijzondere situatie zijn terecht gekomen door de coronapandemie. “Want,” zegt de schrijver, “Iedereen met een gezond verstand weet dat een lockdown bij voorbaat en volslagen sociale en economische ontwrichting teweeg zal brengen.”

De eerste druk van dit boek verscheen in 2009. Daarin voorspelde De Ruiter niet alleen een wereldwijde lockdown, maar hij legde ook uit waarom die moet plaatsvinden. Naar aanleiding van de coronapandemie pakt de auteur nu de draad weer op waar hij de eerste uitgave mee eindigde. Toen waarschuwde hij al voor technologische werelddictatuur, de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde.

“Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste tien jaar laat zien dat nagenoeg alle informatie, zoals vermeld in de eerste editie, op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen, ofwel ten uitvoer zijn gebracht.”

Lees meer…

Ter illustratie onderstaande video met begeleidende uitleg van Robin de Ruiter (opgenomen voor Argusoog Radio) met o.a. een toespraak van de vermoorde president Kennedy (08’34”). Citaat: “Man will be what he was born to be: free and independent.”

Een aanrader voor wie de huidige situatie met een kritisch oog en een open geest bekijkt.

Het is op.

Dode Boom 2 | Gratis stock foto's - Rgbstock - gratis afbeeldingen ...

In dit land dat het mijne niet is groeiden de bomen tot in de hemel. Groeiden.

Gouverneur Wunsch van de Nationale Bank brengt de Wetstraat een ontnuchterde boodschap: er is geen geld voor een grootscheeps relanceplan.

De coronacrisis leek wel een godsgeschenk voor de Belgische politici. Eindelijk konden ze nog eens voluit geld uitgeven. Mét de zegen van economen en internationale organisaties als de Europese Commissie, de OESO en het IMF. Die zeiden unisono dat de begrotingsdiscipline moest wijken voor de noodzaak om de coronacrisis, die een nooit geziene economische krimp veroorzaakt, te bestrijden. ‘Vergeet wat ik vroeger zei over saneren, nu is actie nodig’, zei ook Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, in maart, toen de coronacrisis kwam aandenderen.

En ze hebben ervan geprofiteerd, onze beleidsmakers. Een voorbeeld kregen we zaterdag nog gepresenteerd, toen tien politieke partijen in de superkern afspraken treinkaarten en horecacheques uit te delen. Leuke cadeautjes. Maar economisch weinig zinvol. En tamelijk duur. Het budgettaire plaatje, daar maalde niemand om.

Lees verder bij De Tijd: Ontnuchterend

EUropees fabeltjesland

CETA on Track for Implementation

Het doe-maar-op-voorstel van Merkel en Macron, goed voor 500 miljard euro, waarmee de saaie zuinige EU-landen mogen opdraaien voor de zuiderse levensgenieters, is overbodig vermits deze eigenlijk – feitelijk – niet arm zijn.

Eerst moet een aantal fabeltjes uit de weg worden geruimd. De belangrijkste Zuid-Europese landen, Frankrijk en Italië, zijn niet arm. De Zwitserse bank Credit Suisse onderzoekt jaarlijks het vermogen van landen. Daaruit blijkt dat als al het kapitaal in Frankrijk wordt opgeteld en wordt gedeeld door het aantal volwassen in­woners de Fransman gemiddeld 276.121 euro bezit. Bij de gemiddelde Italiaan is dat 234.139 euro. Bij Nederlanders is het 279.077 euro, bij Duitsers 216.654 euro. Duitsers zijn dus gemiddeld armer dan Fransen en Italianen, Nederlanders net iets rijker. De schulden in Noord-Europa zijn ook niet lager dan in Zuid-Europa. (…)

Klik hier voor het Global Wealth Report 2019 (pdf)

Hierover publiceerden wij in het verleden:

Van bedevaartsoord naar Mollywood

Aladdin Gifs » Animaatjes.nl

De Saoedische autoriteiten proberen het zo stil mogelijk te houden, maar de afbraak van heilige islamitische relikwieën in Mekka en Medina dringt steeds meer door tot de Arabische straat. Daar leidt het tot stevige discussies tussen voorstanders van meer wolkenkrabbers en beschermers van archeologische restanten uit de tijd van de profeet Mohammed. (…)