Europa is failliet, de superstaat maakt haar eigen volk kapot

tower-painting-parliamentEuropa berooft het volk van haar democratisch recht. Referenda worden genegeerd, regeringen worden vervangen door Europa minnende interim regiems zoals in Griekenland. Het volk wordt tot slaaf gemaakt door verplichte tewerkstelling van werkelozen, die dat alleen maar zijn als gevolg van het verschil in vraag en aanbod. Landsgrenzen worden opengezet, zodat mensen uit gebieden met lagere lonen naar het westen van de EU trekken, waardoor daar de werkgelegenheids-problematiek nog groter wordt. Het nazi idee van Europa is failliet. De arrogante regenten in Brussel trekken zich niets aan van het creperende volk.

http://martinvrijland.com/2014/01/30/europa-is-failliet-de-superstaat-maakt-haar-eigen-volk-kapot/

Wat kunt u doen? Boycotten, in opstand komen, protesteren, stoppen met uw hoofd buigen. Niet langer accepteren dat u als maar meer moet betalen. In opstand komen tegen belastingen; in opstand komen tegen de uit het niets gecreëerde en aan u uitgeleende schulden. In opstand komen tegen de banken en hun arrogante klerken. Nee zeggen tegen incassobureaus en deurwaarders. In opstand komen tegen onzinnig hoge bekeuringen. De centrale banken kunnen schulden van landen afboeken. Het geld is immers uit het niets geschapen. En als al die onnodig hoge landenschulden worden afgeboekt zijn die onzinnig hoge bezuinigingen – die ons worden opgelegd vanuit onze overheid – niet nodig. Stuur daarom bijvoorbeeld uw belastingformulieren retour. Zeg nee tegen prijsverhogingen. Zeg nee tegen alles waar u het niet mee eens bent. Spreek uw medemensen aan en motiveer uw omgeving tot opstand. Ontwaak uit uw slaapmodus en kom tot handelen!

 

Niet vergeten…

… morgen is het Wereld Hijabdag.

World Hijab Day

Net nog op tijd om je mooiste exemplaar uit de kleerkast te halen, er luchtig met een strijkijzertje over te glijden en hem dan op een hangertje gereed te houden voor zijn feestdag.  Die doordeweekse mag terwijl in de was.

Morgen zullen we groen-rode madammen ‘uit solidariteit’ met hun moslim zusters op straat zien flaneren met een hoofddoek.  De hijab is nog niet bij de ongelovigen ingeburgerd maar een sjaaltje heeft iedereen wel in huis.  Het is tenslotte het gebaar dat telt.
Op de webstek van deze jaarlijkse heuglijke gebeurtenis staat te lezen: “Als een moslim vrouw haar haren, borst en lichaam bedekt, dan stuurt ze een stille boodschap dat ze haar lichaam respecteert en… (nu even poëtisch…) zoals een parel in de oceaan, bedekt ze het (lichaam) met haar mooie schelp (hijab)”.

Zo hadden wij het nog nooit bekeken.  Nu nog de moslim mannen overtuigen van hun ‘stille boodschap’.

Miss Universe 2013 Carol Lee, onverpakt.

Wie er meer  wil over weten verwijzen wij naar de webstek World Hijab Day.  Bij het steuncomité vindt u o.a. de gerenommeerde moefti Ismail Menk uit Zimbabwe, de even bekende Felixia Yeap, ex Playboy Bunny en – model,   en Carol Lee, Miss Universe 2013.

U kan de ondertiteling met computervertaling naar het Nederlands inschakelen, maar het hoeft niet echt.  De boodschap is ook zo duidelijk:

“Trek hem aan en zie hoe u zich voelt!”

 

Alles kaat koet!

Alles kaat koet!

De regering van het land b gaf een voorstelling van de resultaten van haar begroting 2013*.  Het tekort bedraagt 2.7% – geraamd werd een tekort van 2.5%.  Niet goed dus.
Maar daar had de regering van Elio en co. een tsjevenuitleg voor.  Zoals vanouds geeft deze de anderen de schuld.  De gemeenten zijn de boosdoeners want zij hadden een overschot van 0.1% beloofd en moesten een tekort van 0.1% laten optekenen.  Een uitleg van keskeschiet want de regio’s presteerden 0.1% beter dan verwacht.

De cijfers zijn voorlopig want er moeten nog andere posten verwerkt worden.  Onze realiteitszin zegt dat de uiteindelijke resultaten niet beter zullen ogen, integendeel.  De studiedienst van de KBC liet weten dat, in vergelijking met buurlanden, de regering van het land b het minst saneerde (1.8% van het bbp).

*De belgische begroting verzamelt de inkomsten en uitgaven van de drie bestuursniveaus: federaal, gewestelijk en de gemeentelijk.

“”Sanering Belgische overheidsfinanciën nog niet halfweg'”

De offers van Peter

Ook hij liet zich overtuigen.  Het ‘besnuffelen’ heeft resultaat gehad. Het heeft lang geduurd maar eindelijk gaf hij toe, Vlaanderen ten bate.  Hij, Peter De Roover, vriend van Bart en Jan.  Ze hebben serieus aan zijn mouw moeten trekken.  Want zomaar de status van eindredacteur van het wereldvermaarde blad Doorbraak opgeven voor een fluwelen zitje, dat doe je niet onbezonnen.  Verzaken aan een lerarensalaris voor een parlementaire pree, daar moet je een idealist voor zijn.  Niet meer op de bühne van de Vlaamse Beweging, niet meer op de barricaden van de Vlaamse strijd, niet meer moeten vluchten voor achtervolgende persmuskieten.  Daar moet je je voor kunnen wegcijferen.

Peter De Roover, boegbeeld van de geduchte VVB.  Met zijn welsprekendheid, zijn gevatheid, zijn dossierkennis, zijn empathie en charisma.  Gerespecteerd door de tegenstanders, geliefd door medestanders, vooral door  het andere geslacht – euh… (er zijn daar tegenwoordig verschillende interpretaties van)… het vrouwelijke geslacht…, al wordt die liefde niet – alleszins niet merkbaar – beantwoord.  Waardoor minder zelfbewuste vrouwen de indruk kunnen hebben dat hij een vrouwenhater is.

Binnen de VVB is hij een icoon.  Ere-voorzitter, inspirerende leider van het Kenniscentrum, de VVB denktank met nuttige idioten die gratis hun diensten ter beschikking stellen van de grootste niet-partijgebonden vereniging van en voor Vlaanderen ten bate van de grootste partij van Vlaanderen.  Nuttige idioten? Niet-partijgebonden? Dossiers met gedegen opzoekingswerk werden nadien gepubliceerd en gebruikt door de N-VA.

Kwatongen durven zelfs beweren dat de VVB het filiaal, de wachtkamer van de N-VA is.  De meeste ‘extremisten’ hebben immers de deur toegeslagen nadat professor Eric Defoort er een korte tijd aan het roer stond om orde op zaken te stellen.  De professor vindt dat ‘rechts’ slechts op een GPS mag behouden blijven en dat ‘conservatief’ als kwaliteitsbeschrijving van een goede lakverf op het etiket mag staan.  Maar niet als ideologische strekking. TAK en  Voorpost werden door hem  afgeschilderd als aftandse relicten die beter aan bezigheidstherapie zouden doen… eens Vlaanderen onafhankelijk wordt.  TAK en Voorpost mogen op hun twee oren slapen: met de N-VA is het gevaar daarvoor geweken.

Spookschrijver (Ned. vertaling ‘ghost writer’) voor vriend Bart.  Slippendrager van vriend Defoort en vriend Jan. Einde mei wordt hij volksvertegenwoordiger in het federale parlement.  Hij meent dat hij ‘te oud is om goed te gaan luisteren’ en dat hij ‘niet neutraal is maar ook niet meer onafhankelijk’.  Alsof hij deze kenmerken tijdens de laatste jaren van zijn carrièreplanning uitgedragen heeft.

En zijn overstap  ‘vraagt een offer, laten we daar eerlijk in zijn’.  Hij geeft geen verdere uitleg over welke offers hij moest brengen om dik tegen zijn goesting op een verkiesbare plaats van de N-VA te prijken.

Moed houden Peter! Wij weten die offers te waarderen, Peter.  In het kieshokje houden we echter nog een stok achter de deur!

Florent Van Ertborn

Transfers werken luiheid in de hand

Ook in Duitsland.

In Duitsland wekken de transfers, de solidariteit tussen de verschillende Bundesländer (Länderfinanzausgleich), al langer ergernis bij de subsidiërende landen.  Het aantal betalende landen  neemt af terwijl het aantal ontvangers  toeneemt.  Sinds enkele jaren houdt Nordrhein-Westfalen de hand open en dat scenario zit er ook aan te komen voor Hamburg.

De Beierse minister van financiën, Markus Söder (CSU,  wordt het beu.  Zijn Bundesland heeft in 2013 niet minder dan 4.3 miljard euro in de federale kas gestort, 14% meer dan in 2012, goed voor meer dan de helft van het totaal der ontvangsten.  Slechts Beieren, Hessen, Baden-Württemberg en (in 2013 nog) Hamburg stonden aan de betalende kant; alle andere Bundesländer mochten aan de kassa aanschuiven om te ontvangen.
En het wordt waarschijnlijk nog straffer.  Volgens recente prognoses zou zelfs het rijke Hamburg binnenkort komen incasseren.  Het kan niet duidelijker aangetoond worden dat het systeem van transfers tussen de ‘sterke’ en de ‘zwakke’ landen niet vol te houden is.

Beieren wil een andere regeling. Samen met Hessen trok het naar het Grondwettelijk Hof. Nog vijf jaar is de transferovereenkomst geldig; dan moet er opnieuw onderhandeld worden.  Beieren wil dat de speciale privilegies voor de ‘stadstaten’ Berlin, Hamburg en Bremen (men vergelijke met het derde gewest Brussel) verdwijnen.  Slecht bestuur moet bestraft worden, goed bestuur beloond.  En een groter deel van de lasten voor de hoofdstad Berlijn moet het federale niveau overnemen.

De gesprekken zullen niet rimpelloos verlopen.  De stadstaten argumenteren dat ze infrastructuurprestaties leveren voor hun hinterland en die moeten vergoed worden.  Metropolen ontvangen inderdaad ook dergelijke begunstigingen van hun eigen Bundesland, zoals bv. München van Beieren.  De stadstaten kunnen slechts bij het federale niveau aankloppen.  Er zijn al vliegertjes opgelaten om de werknemers-pendelaars belasting te laten betalen in de stad waar ze hun geld verdienen.
Sancties voor slecht bestuur komen nergens aan de orde.  Goed draaiende, goed bestuurde landen worden bestraft ten gunste van degenen, die niet de tering naar de nering zetten.  De status van hoofdstad Berlijn zou men eens nader kunnen bekijken.

Doordat de weegschaal  compleet naar de verkeerde kant doorslaat is het slechts een kwestie van tijd vooraleer de sterke landen meegezogen zullen worden  in de neerwaartse spiraal.
Het blijvend subsidiëren zonder voorwaarden ondergraaft de bereidwilligheid om zelf de touwtjes in handen te nemen.  Met andere woorden: de transfers zorgen ervoor dat de ontvangers het vanzelfsprekend vinden zonder inzet van hun kant blijvend, zonder voorwaarden, onderhouden te worden door de sterkere Bundesländer.

De droom dat iedereen gelijk geschakeld kan worden mits de sterkere de zwakkere blijft ondersteunen, zonder eindtermijn, zonder prestatiedwang, zonder medezeggenschap, zonder voorwaarden is het scenario van het land b én de EU.  We weten hoe succesvol die strategie gewerkt heeft.

FT
Preussische Allgemeine

Focus